Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter."

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling 09. marts 2010 i Midtfyns Fritidscenter. Fra bestyrelsen mødte: Mogens E / Jan J / Asmund N / Carsten L / Klaus V Suppl.: Karsten Richardt / Erling N Afbud: Else F Der var mødt 48 stemmeberettigede Generalforsamlingen indledtes ved at Mogens Enger bød velkommen til RFAs årlige generalforsamling. Gik derefter over til dagsordenen: Første punkt valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Niels Ross Sørensen. ad punkt 1: Valg af dirigent Niels Ross valgtes med akklamation; takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iflg. vedtægternes 6, jf. annonce i Midtfyns Posten af 23 FEB. Oplæste derpå dagsorden, jf. flg. pkt. 1 til 10 inkl., hvorpå dirigenten gav ordet til fmd. for beretning. ad punkt 2: Beretning ved formanden: Efter forhandlinger med A+ i april måned 2009 indgik vi en forlængelse af kontrakten med 36 mdr. I følge denne kontrakt skulle de så opgradere internettet med den nye docsis 3 teknologi. Det ville så give hurtigere hastigheder i anlægget, til vore medlemmer. Der er så siden hen sket det, at YouSee har købt A+, hvorefter YouSee har videregivet A+ til Dansk Kabel TV. Her har vi så lige siden været i en dialog om, hvad de kan, og skal tilbyde vores medlemmer. Bestyrelsen har som tidligere år deltaget i forskellige møder og arrangementer, møder med A+, YouSee, ViaSat, Canal Digital, FDA s landsmøde, ledningsejer møder, samt været inde og se tv2 i Odense. Selv har jeg deltaget i møder med MTV, samt IFA messen, og så har jeg igen været på Skanderborg festivalen indbudt af ViaSat & MTV Networks. I oktober blev der igen afholdt brugerafstemning, og ud fra bestyrelsens betragtninger er der ikke mange som synes de vil have indflydelse på hvilke kanaler der skal sendes i I alt 225 afgav stemme og set i forhold til, at vi har ca medlemmer, heraf er de 1100 medlemmer på vores eget internet, er det meget få stemmer som bliver afgivet. I forbindelsen med brugerafstemningen var der et medlem i Dalager, som forsøgte at afgive stemmer i andres medlemsnumre. Det blev opfanget af vores sikkerhedssystemer. Det er de få som får indflydelse på, hvor bestyrelsen skal lægge de forskellige programmer, da vi slavisk følger hvor mange stemmer de forskellige programmer får, så det hjælper ikke bagefter at gøre vrøvl, fordi kanalerne ikke ligger hvor de lå før afstemningen. Side 1 af 6

2 Man kunne så i december skifte pakke, det var der en del som gjorde, så de forskellige pakker nu ser således ud. Sidste år var der i: grundpakken 384 nu 418 mellempakken 1116 nu 1106, fuldpakken 1016 nu 1006, men hvad der ikke ser så godt ud er, at de lukkede er steget fra 149 til 190, hvilket ikke er så godt et tegn for RFA. Vi nå nok se i øjnene, at konkurrencen udefra er kommet for at blive, men vi må bare håbe, at foreningens udbud dækker det vore medlemmer ønsker, så de bliver i foreningen. I januar underskrev bestyrelsen en kontrakt om at YouSee skulle levere diverse analoge, samt de digitale clear programmer til os. Det gik fint helt hen til 1. november hvor det nye digitale signal gik i luften, man havde bare glemt at orientere os om, at man bare ikke kunne sende til os digitalt, før man inde i deres hovedstation havde ændret sendeudstyr, og at vi samtidig skulle underskrive en tillægskontrakt, før de kunne sende til os. Årsagen er at vi i antenneforeningen er, hvad de kalder agent kunde fordi vi selv bestemmer hvilke programmer vi vil se i vores anlæg. Alle YouSee's egne kunder, som har det regionale udbud, modtog godt nok det digitale signal fra d. 15. september YouSee har erkendt problemerne, og har nu givet vore medlemmer deres regionale udbud, indtil 3. kvartal 2010, hvor de forventer at have udstyret i orden, så vi får vore egne digitale kanaler vi har bestilt. Bestyrelsen har også set sig nødsaget til fremover at sende de medlemmer til inkasso, der ikke overholder aftaler samt 'misbruger bestyrelsens gode hjerte' til at lukke op for signalet, hvis man er blevet lukket pga. restance. Det kan jo ske for enhver, at man er kommet i et økonomisk dilemma og lover at betale hurtigst muligt eller har en aftale om en betalingsordning med kassereren, som ikke bliver overholdt. Det er blevet misbrugt, så fremover, når en aftale ikke holdes og en rykker heller ikke hjælper, vil det blive sendt til Retslig Inkasso og på den måde håber bestyrelsen at få pengene i foreningens kasse. Vi skal endnu en gang henstille til vores medlemmer at gå deres antenneforbindelser igennem, inden de ringer og gør vrøvl om at deres signal er dårligt. Vi er stadig ude for at det er hos medlemmet selv fejlen ligger. Har man stadig de dårlige stik monteret, og måske har en gammel forstærker fra ruders konges tid opstår fejlen, da de nye signaler er meget stærkere end tidligere. Vi skal heller ikke undlade at gøre opmærksom på, at hvis fejlen ligger hos en selv og ikke er omfattet af foreningens servicekontrakt, skal man selv betale regningen. Til slut vil jeg lige nævne, at når regnskabet bliver fremlagt, vil man kunne se, at den store opgradering + udvidelse af anlægget ved Hestehavevej er betalt til fulde hvilket betyder, at foreningen ikke skylder yderligere penge væk til udvidelser, men det kan jo fremkomme senere. Jeg vil hermed slutte min beretning for Side 2 af 6

3 Niels Ross: Er der kommentarer? Henning Larsen: Når YouSee nu ikke kan levere - får vi så kompensation? Mogens E: Der bliver ikke tale om behov for egentlig kompensation, idet Ringe FællesAntenneforening (RFA) jo - som kompensation - får regionalpakkerne indtil 3. kvartal. Kaj Henriksen: Priserne på kanalerne - kan der ikke gøres noget ved dem? Kunne man f. eks. lave flere pakker, så der er større valgmulighed - eller helt individuelle valg af kanaler? Mogens E: Der kan godt laves f. eks. 4 pakker - men der er tegn på at IT- og Telestyrelsen evt. vil inddrage de øverste kanalpladser (højeste frekvenser) - og så levnes der ikke så meget plads mere. Men måske kunne man komme længere op på frekvensbåndet Hvad priserne angår, så skal vi følge markedsudbuddet - men selvfølgelig vil vi forhandle priserne indgående og benhårdt. Hvad muligheden for at sammensætte kanalerne individuelt angår, så er det p.t. ikke muligt - og prisen for kanalerne ville også stige. Jan J: Der er stort pres på kanaludbyderne for individuelle valgmuligheder, det er ved at være teknologisk muligt, men udbyderne, specielt TV3, TV3+, TV Puls samt TV2 Sport stritter hårdt imod. Niels Chr. Nielsen: Priserne er steget de sidste år med 400 kr. Kanalerne med fodbold ligger i de høje pakker - pensionister vil også gerne se fodbold; kunne der laves en fodboldpakke? Mogens E: Skal der laves en 4. pakke, vil den blive dyrere. Niels Chr. Nielsen: Lave en pakke med 3 kanaler? Mogens E: Med de filtre, vi bruger til at skille mellem pakkerne, vil en sådan ad- og udskillelse ikke være mulig. Niels Chr. Nielsen: Hvordan kan pakkerne gøres billigere? Mogens E: - Vi skal følge filtrene - og så kommer pakkeændringer til at ligge i højere frekvenser. Carsten L: Fortæller, hvorfor YouSee har fundet det hensigtsmæssigt at lave digitale clearsignaler - og hvorfor det ikke kan betale sig at overtage YouSee's regionale programudbud. Individuelle programvalg / øget fleksibilitet vil komme, men det skal kunne skilles med filtre. Alternativet er settopbokse, hvor programkort skal skille. Mogens E: Ja - priserne stiger, men RFA er i den pæne ende, se oversigt på skærm lidt senere. Søren Clemmensen: Det ville være godt med en engelsksproget kanal (BBC m.v.) Jan J.: Den ligger i YouSee's digitale pakke - og kan ses, så længe RFA modtager denne pakke (formodentlig frem til 3. kvartal 2010) På Søren Clemmensens spm., hvor f. eks. BBC-kanalen lå fulgte lidt teknisk snik-snak. Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen godkendte formandens beretning. ad punkt 3: Regnskab ved kassereren: Jan J indledte med at sige, at bestyrelsen var rimelig stolt over indtægterne - set i forhold til budgettet. Gennemgik derpå regnskabet: I hardcover-version er regnskabet vedlagt; i netversion på dette link. Afsluttende spurgte Jan J, om der var spm. til regnskabet. Henning Larsen: Udgifterne til INFO-kanalen er steget voldsomt Jan J: Anlægget er opgraderet med helt nyt system, således at mulighederne er flere, og INFO-kanalen fremstår nu langt mere brugervenlig - og harmonisk. Henning Larsen: El-udgifterne - sidder kassereren i et køleskab? Jan J: Arbejdets omfang gjorde, at kassereren måtte tage en lokalitet i anvendelse der skulle opvarmes. Henning Larsen: Hvor mange sidder der på det kontor? Jan J: Denne udgift vil ikke forekomme fremover Dirigenten kunne herpå konstatere, at generalforsamlingen godkendte regnskabet. Side 3 af 6

4 ad punkt 4: Forelæggelse af næste års budget: Jan J fremlagde budgettet; for dette se under pkt. 3: regnskab Niels Ross: Kommentarer til budgettet? Henning Larsen spurgte drillende, om INFO-kanalen falder til gl. standard Bortset herfra - skat af hvad? Jan J: Skat af indtægt af udlejning af kapacitet til Radio 2000 og Radio Midtfyn Henning Larsen: Skal der ikke kompenseres for skatte-udgiften? Efter lidt gemytligt ordkløveri med Henning Larsen kunne Niels Ross konstatere, at budgettet blev taget til efterretning. Herpå blev der indlagt en PAUSE ad punkt 5: Indkomne forslag: Jan J: Der er kun indkommet et forslag, og det er fra bestyrelsen, nemlig flg.: 1) Vederlag / løn til ulønnede bestyrelsesmedlemmerne som kompensation for opgivet "Værdi (= 4633,00 kr.) af fri tv-pakke og internetforbindelse". Størrelsen af vederlag / løn er ansat til 6.000,00 kr./år, svarende til skatten. Bestyrelsen har ikke betalt tidligere. Henning Larsen: Hvordan fremkommer de 6000,00 kr.? Jan J: Værdien af frit internet og fri tv-pakke er ansat til 4633,00 kr., hvorved der skal aflønnes med 6000,00 kr for at nå et nettobeløb, der dækker den indberettede værdi til skat. Henning Larsen: Multmedieskat? Jan J: først fra 2010 Henning Larsen: Jeg er medlem af en anden bestyrelse - og her skal der i k k e betales skat af dette internet, da bestyrelsens arbejde er ulønnet. Jan J: Sagen er dels oplyst af revisor Korsgaard, dels undersøgt hos SKAT. Til Klaus V bemærkning om at der i Hjemmeværnet ikke skal betales mulitmedieskat, såfremt låneren af pc / mobil ikke modtager nogen som helst form for honorar følger en kommentar fra baggrunden: Korrekt, at ulønnede ikke skal svare medieskat. Dirigenten kan konstatere, at generalforsamlingen godkender kompensation for opgivet "Værdi (= 4633,00 kr.) af fri tv-pakke og internetforbindelse" til ulønnede bestyrelsesmedlemmer. Vederlag / løn er ansat til 6.000,00 kr./år, svarende til skatten Generalforsamlingen godkendte forslaget. ad punkt 6: Vedtagelse af honorar til formand og kasserer: Bestyrelsen foreslår, som skattemæssig kompensation for opgivet "Værdi (= 4633,00 kr.) af fri tv-pakke og internetforbindelse" et beløb på kr ,00 kr./år. Dette vil betyde, at: Kasserer stiger fra kr. 20,00 pr. medlem til kr. 22,00 Formand stiger fra kr. 16,00 pr. medlem til kr. 18,00 Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen godkendte forslaget. Side 4 af 6

5 ad punkt 7: Vedtagelse af næste års kontingent: Jan J gennemgik resultatet af brugerafstemningen i OKT 2009 og forklarer pakkesammensætningen; grundpakkens pris er udelukkende udgifterne til administration, CopyDan m.v. Niels Chr. Nielsen: Hvorfor ligger TV2 News i mellempakken Jan J: Pga stemmetallet Niels Chr. Nielsen fremkom efterfølgende med flere bemærkninger om at det kun var de, der havde mellempakken, der havde stemt på mellempakken (!) - og at ikke alle burde have lov til at stemme på alle kanaler Kaj Henriksen: Er der ikke andre kanaler, der er gratis? Jan J: Jo - men de har ikke fået tilstrækkelig mange stemmer til at kunne komme i betragtning. Søren Schmidt: Hvordan kan man komme op på flere stemmer ved kanalvalget; er det fordi stemmesedlen kun er på nettet? Jan J bemærker, at der ved sidste, ligesom ved forrige, afstemning var bestyrelsesmedlemmer på Ringe Bibliotek for at være behjælpelig med afstemningen Kaj Dam: Mange ældre er bange for internettet - og tør ikke gå på biblioteket. Henning Larsen: Det vil være dyrt at sende stemmesedler - og der vil ikke komme ret mange flere ind, konstaterede Jan J idet han henviste til tilnærmelsesvis samme stemmeprocent i andre antenneforeninger. Asger Madsen: Glimrende måde at organisere afstemningen på - men kunne bestyrelsen ikke lave forslag til pakker, så afstemningsprocessen var mere overskuelig? Carsten L: Foreningen skal være så demokratisk som muligt - medlemmerne skal have mulighed for at stemme på netop det, de vil. - Og så er stemmeprocenten i Ringe på niveau med andre foreninger - iflg. kanaludbyderne. Søren Schmidt: Bestyrelsen gør, hvad den kan. Henning Larsen fremkom med det fremragende forslag: At slukke for alle signaler - og så først åbne igen, når medlemmerne har stemt! På dirigentens spm. om generalforsamlingen kunne stemme for kontingentet, svarede generalforsamlingen bekræftende. ad punkt 8: Valg af medlemmer til bestyrelse samt 2 suppleant (1 vælges hvert år): Dirigenten mindede om, at bestyrelsen opstillede kandidater - men at generalforsamlingen selvfølgelig kunne foreslå andre. Bestyrelsen foreslog flg., der var på valg: Formand Mogens Enger modtager genvalg Kassereren Lonnie Nielsen nyvalg og vælges for 1 år Sekretær Klaus Veltzé modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Carsten Lindholm modtager genvalg Suppleant Karsten Richardt modtager genvalg Suppleant Erling Nielsen Valgt i 2009 for 2 år De af bestyrelsen foreslåede kandidater (gen)valgtes. ad punkt 9: Valg af registreret / statsautoriseret revisor samt 2 kritiske revisorer, valgt af og blandt medlemmerne: På valg: Revisionsfirmaet Erling Korsgaard Kritiske revisorer: modtager genvalg Side 5 af 6

6 John Madsen Jørgen Jensen modtager genvalg modtager genvalg Genvalg til ovennævnte. ad punkt 10: Evt. : Flemming Højsted efterlyste oplysning om modtagemuligheder for digitale signaler / HD. Jan J gennemgik de forskellige muligheder, inkl. boksleje m.v. hos YouSee. Per Valentin nævnede problematikken med HD-kanaler, som ikke kan tages i RFA-eget digitalt udbud fordi disse kanaler ikke fremføres til RFAs ledningsnet. Mogens E redegjorde for problematikken: At HD fylder dobbelt så meget i kablerne som alm. digitalt signal, at det er YouSee, der sælger - og dermed tjener - på HD-kanalerne - men YouSee vil lægge udgifterne på antenneforeningerne, der skal investere i ledningsnet. 1 QAM koster således ,00 kr. Der vistes priser fra andre antenneforeninger samt priser/hastigheder på internettet efter opgradering til Docsis 3.0 pr. 01 APR, der for mange vil betyde mulighed for en fordobling af hastigheden til stort set samme pris som nu. Efter 01 APR 2010 vil RFAs medlemmer kunne få op til 50/5 Mbit/s-hastighed. Per Valentin mente, at det var unfair at sammenligne med andre foreninger - da udbuddet ikke var identisk. Asger Madsen spurgte, hvorfor der de 2 sidste år på kommunens "frynsegode-tilbudsrunde" ikke havde været muligt at få A+-produktet. Carsten L refererede til problematikken i 2009, hvor A+ trods direkte opfordring ikke fik snøvlet sig sammen til at deltage - og i år, hvor Dansk Kabel-TV (= ny ejer af A+) også "havde sovet i timen". Som en kommentar til priserne for tv i de store foreninger bemærkede Søren Clemmensen, at det lod til, at jo flere medlemmer, desto dyrere - hvilket ganske godt svarede til forholdene i kommunerne Dette blev sidste replik. Dirigenten takkede - traditionen tro - for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden. Også denne takkede for fremmødet samt den tillid forsamlingen viste bestyrelsen ved genvalgene. Og således sluttede generalforsamlingen 09 MAR Ringe, 09. marts 2010 Side 6 af 6

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2009 tirsdag d. 31. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere