Ghana. Næstved Et samarbejde imellem Christian Health association Ghana (CHAG), og University College Zealand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ghana. Næstved 2013. Et samarbejde imellem Christian Health association Ghana (CHAG), og University College Zealand"

Transkript

1 Ghana Næstved 2013 Et samarbejde imellem Christian Health association Ghana (CHAG), og University College Zealand 1

2 Baggrunden for samarbejdet med Christian Health Association of Ghana (CHAG) Som Morten Pristed tidligere har gjort opmærksom på, indgår der i UCSJ internationale strategi vedtaget i januar 2012., en 2-årig satsning på udvikling af samarbejdet med udvalgte lande i Afrika.Udsendelse af studerende til det Afrikanske kontinent har fundet sted i mange år, og der har også været jævnlige partnerbesøg i Namibia og Ghana. Helene Kelly og Morten Pristed fra den internationale enhed besøgte Kenya, Namibia og Ghana 2012, for at vurdere om disse tre lande kunne udvikles til egentlige samarbejdslande i den forstand, at studerende fra flere studieretninger /professionsuddannelser kunne rejse til de samme Afrikanske lande. På den baggrund er der indgået et samarbejde med Christian Health Association of Ghana (CHAG) der arbejder for at forbedre sundheden for det ghanesiske folk - især fattige og marginaliserede grupper. Omkring 42 % af Ghanas sundhedsservice foretages af CHAG`s institutioner, bla.derfor er CHAG en vigtig samarbejdspartner. På den måde er der skabt nye udvekslings muligheder for studerende fra Bioanalytiker uddannelsen, Ernæring og sundhed og sygeplejerskeuddannelsen. Samtidig er der et ønske om at der udvikles et mere gensidigt og strategisk samarbejde, således at UCSJs samarbejde med partnere i Afrika primært tager udgangspunkt i ovennævnte lande. For at øge sikkerheden og kvaliteten af udvekslingen, er det væsentligt at vi har godkendt praktikstederne og sikret os at alle essentielle forhold er kendte og godkendte. Det betyder at UCSJ på den ene side skal skabe flere klinik- og studie opholdsmuligheder i udlandet; og på den anden side skal vi sikre os at vi ved hvad det er vi sender studerende ud til. Derfor var jeg som uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen Næstved optaget af muligheden for at besøge Ghana sammen med de studerende, da det er en helt ny samarbejdspartner for sundhedsuddannelserne UCSJ. Som optakt til studieopholdet blev der i tværprofessionelt regi afholdt en kursusdag for alle de studerende der skulle udveksles i Afrika foråret 2013, og således velforberedte tog vi af sted i starten af februar Den danske ambassade i Accra På den Danske ambassade blev vi introduceret af Mia Kjems Draegert, der som førstesekretær, kunne gøre rede for de fem store sundhedsprogrammer Danida 2

3 arbejder med i Ghana. Børne og mødre dødeligheden udgør den største sundhedsrisiko, hvilket FN og Danida er særdeles opmærksom på Vi fik en klar forståelse af hvordan kulturen/traditioner påvirker den gravide Ghanesiske kvinde i forhold til at vælge/fravælge de besøg hos en jordmoder, som hun har ret til. En åbenlyst gravid kvinde var blevet spurgt om hun havde været hos jordmoder, hvilket hun ikke havde. Forklaringen er, at i nogle stammesamfund er en graviditet ikke officiel før den er annonceret i hjemmet med en stor fest. Hvis man ikke har penge til at holde den fest, så er man ikke officielt gravid, og bruger derfor ikke retten til at besøge en jordmoder. Samarbejdet med Christian Health Association Ghana blev ligeledes drøftet. For den Danske ambassade i Ghana, er CHAG den vigtigste samarbejdspartner på sundhedsområdet, og gennem Danida ydes økonomisk bistand til organisationen. Som Morten Pristed tidligere har beskrevet, er det et vigtigt kvalitetsstempel for sundhedsuddannelserne, at samarbejdspartneren har et godt forhold til ambassaden idet det skaber en særlig opmærksomhed på kvaliteten af udvekslingen, samt muligheder for at involvere andre relevante samarbejdspartnere. Generelt om sygeplejerskeuddannelsen i Agogo og Berekum Sygeplejerskeuddannelsen, og det gælder både for uddannelsen i Agogo og Berekum, er en treårig, semesteropdelt vekseluddannelse, baseret på udvikling af generelle kompetencer. Efter endt uddannelse søges autorisation gennem the Nurses and Midwives Council of Ghana (NMC), og før kan de nyuddannede ikke fungere som professionelle generalister. Først i 2007 blev det, på baggrund af en aftale med sundhedsstyrelsen og universitetet i Ghana, muligt at opnå en akademisk diplomuddannelse i sygepleje. Uddannelsen er akkrediteret for få år siden uden anmærkninger af den nationale akkrediteringsstyrelse.( Curriculum for the Registered general (RGN)Nusing programme july 2007). Begge steder udbydes en jordmoderuddannelse på niveau med sygeplejerskeuddannelsen, og det første år på uddannelsen fungerer som et basisår for studerende på begge uddannelser. Efter den treårige uddannelse er der mulighed for at vælge et fjerde år, der fungerer som turnus år, hvor fagligheden yderligere sikres. Agogo Presbyterian Hospital Agogo ligger i Ashanti regionen, og ca 80 kilometer øst for Kumasi. I Agogo ligger et af de 16. hospitaler, som CHAG har etableret i Ghana. Hospitalet er det 3

4 ældste missionshospital i Ghana, etableret i 1931, og med plads til ca. 250 patienter, fordelt på forskellige kliniske specialer. (http://www.who.int/buruli/events/agogo_hospital/en/index.html). Hospitalet er især kendt for at have særlige kompetencer til at behandle øjensygdomme, og modtager patienter fra hele Ghana. Der er ligeledes tilknyttet udekørende sygeplejersker i en slags primær-sektor funktion, og de kører ud i landdistriktet omkring Agogo, og udfører sundhedsfremmende aktiviteter, og cykel kan leveres til dem der assisterer i disse landsbyer. Men som I så mange andre udkantsområder kan det være meget svært at rekruttere sundhedspersonale til at varetage disse opgaver. På et særskilt laboratorie, placeret på Campus, forskes i Malaria vaccination, hvilket ville være særdeles interessant og relevant for studerende fra bioanalytikeruddannelsen Skolen og den sygeplejerskeuddannelse der udbydes The Presbyterian Nurses Training College er tilknyttet hospitalet, og også beliggende på det lukkede campusområde. Florence Gans-Lartey er rektor på the Presbyterian Nurses Training College, og hun er rektor og Mommy (det bliver hun kaldt) for de ca. 100 studerende som optages hvert år. En tredjedel af de studerende er drenge, og alle studerende bor på Campus. Drenge og piger dog hver for sig. I Agogo er man ved at udvikle et samarbejde med the Presbyterian University College i Agogo, som ligger fem min. Kørsel fra skolen, og ved besøget var man særdeles interesseret i at modtage danske studerende, som ønsker at gennemføre teoretiske forløb. 4

5 En vaskeægte Florence Bolig og ophold Der er udmærkede og sikre boligforhold for de studerende. En bungalow var sat i stand til lejligheden. 5

6 Udsigten over området med klasselokaler, og en af de mange påfugle der spankulerer rundt på Campus. Og Signe, Anne og Kathrine var meget tilfredse. 6

7 E Et helt nyt køkken. Nogle dage med rindende vand, andre dage uden. Men så klarer man sig med vand i en tønde. Alle er imødekommende og hjælpsomme, og det er trygt og sikkert at færdes både på og udenfor Campus. Selve studieforløbet De studerende var af sted henholdsvis 4. og 6. uger; men det er anbefalelsesværdigt at lade de studerende får mulighed for at gennemføre mindst et 6. ugers forløb, da det tager et par uger at opleve at man er en del af Campus kulturen, og kulturen i det hele taget. En klinisk uddannelsesansvarlig, ansat på uddannelsesinstitutionen, Varetager den daglige kontakt/vejledning til/af de studerende, og koordinerer forløbet med de kliniske koordinatorer på hospitalet. Der er desuden mulighed for at følge en sygeplejerske i primær sektor, som arbejder med sundhedsfremmende aktiviteter ude i de mindre landsbyer. Derudover har de studerende mulighed for at følge enkelte teoriforløb på sygeplejerskeuddannelsen ex. Anatomi og fysiologi, samt oplæg der omhandler implementering af ny viden i praksis. Sidstnævnte er særdeles relevant for studerende på modul 11.,12. og 13. 7

8 The Holy Family Hospital og Berekum Nursing Training College and Midwifery training school l Efter Agogo gik turen til Berekum hvor the Holy Family hospital ligger. Det er et katolsk missions hospital oprettet i I Berekum, som ligger ca.600 km. Nordvest fra Accra, bor der ca mennesker, og det er en meget fredelig by. Dette hospital er velholdt med ca. 300 sengepladser, og en helt nybygget fløj til børneafdelingen. Derudover er der en yderst velfungerende PHC afdeling, der varetager sundhedspleje til vordende mødre, samt mødre og børn primært i alderen 0-5. De formidlende og sundhedsfremmende opgaver, især omkring ernæring, er en væsentlig del af sundhedsplejen, også her på stedet. Her er studieophold relevant for studerende fra både ernæring og sundhed samt sygeplejerskeuddannelsen. berekum-nursing-and-midwifery-college-gets-governing-board-board- Nursing and Midwifery training College Berekum Til hospitalet er tilknyttet en uddannelseinstitution, som i sin organisering minder om uddannelsen i Agogo. Dog er man her i stand til at optage lidt flere studerende, og institutionen fremstår yderst velorganiseret, og med gode lokaler. Især skilllab er imponerende for Afrikanske forhold. 8

9 Rektor for institutionen er Monica Nkrumah, og hun er en fantastisk progressiv ildsjæl, som er optaget af professionsbaseret faglig udvikling. Hun har gjort et stort arbejde for at udvikle netværk, og et samarbejde især med universitetet i Kumasi, og derudover er en samarbejdsaftale med et universitet i New York ved at være på plads Boligforhold og ophold Forholdene er velordnede og særdeles gode, og det er absolut trygt og sikkert for de studerende at opholde sig på Campus. Kamilla og Louise foran deres Hus på Campus. Klar til at starte klinikforløbet 9

10 Og i fælleskøkkenet på Campus. Der er desuden gode indkøbsmuligheder i en mindre butik på selve Campusområdet. Der er ofte andre udvekslingsstuderende på Campus, og det giver mulighed for fælles faglige refleksioner og socialt samvær. Kamilla og Louise sammen med medstuderende på PHC Selve studieforløbet Forløbet koordineres i samarbejde med en klinisk uddannelsesansvarlig, en underviser og rektor for uddannelsen. De studerende har mulighed for selv at vælge specialer. Der er stort focus på kvaliteten af studieopholdet, og rektor varetager bla. Evaluerende samtaler med de studerende. Det var hende der i udgangspunktet gjorde opmærksom på at de studerende vil få et meget større fagligt udbytte hvis vi anbefaler 6. ugers ophold til de studerende. I Berekum vil de studerende også kunne følge et teoretisk forløb, hvis det er relevant i forhold til det læringsudbytte de studerende skal opnå. 10

11 Religionen Ghana er et land hvor kristne, muslimer og tilhængere af den traditionelle religion lever overvejende fredeligt side om side. Kristendommen dominerer i størsteparten af landet, men den nordlige del af Ghana er overvejende muslimsk(bork Kristensen- Religion i Ghana 2011) Da vore samarbejdspartner CHAG, som bekendt er en kristen organisation, så skal man også som studerende være opmærksom på at troen fylder meget, for sundhedspersonalet, Ghanesiske studerende samt for patienterne. Det er derfor væsentligt at have en forståelse for hvilken betydning troen har for oplevelsen af fænomenerne sundhed og sygdom og for den professionelle praksis. Transport Foregår enten med tog, bil eller indenrigsfly hvilket er langt at foretrække. Som det ses på dette billede kan det tage timer at køre bare korte afstande, og her holder man ikke nødvendigvis tilbage for nogen. UCSJ har i Flere år benyttet en lokal kontakt, Anthony som er tilknyttet PEAS international, og han er en uvurderlig hjælp i mange forskellige sammenhænge, også når det gælder transport til/fra lufthavnen eller lignende 11

12 Sammenfatning Samarbejdet med ambassaden betyder, at ambassaden kender til sundhedsuddannelserne og uddannelsen af professionsbachelorer i Danmark, og de ved når University college Sjælland har studerende i landet. Desuden har ambassaden mulighed for at tage den viden med ind i de øvrige relationer, den har til den ghanesiske stat. Dette meget nye samarbejde med CHAG, skaber ligeledes mulighed for udvikling af faget/professionen i en international sammenhæng, idet der også sættes fokus på udveksling af undervisere og igangsættelse af forsknings og udviklingsarbejde (se samarbejdsaftalen) I forbindelse med dette samarbejde skal den danske ambassade i Ghana informeres og medinddrages i en midtvejsevaluering,som det står skrevet i samarbejdsaftalen. Dette naturligvis for at sikre kvaliteten af samarbejdet Som en sidegevinst kunne man forestille sig muligheden for udvikling af et internationalt valgfagskursus i tværprofessionelt regi. Det vil være en gevinst for sygeplejerskeuddannelsen/sundhedsuddannelserne. Anbefalelsesværdigt at give studerende på modul 11, 12. og 13. mulighed for at følge forløb på mindst 6. uger, og dette uanset om det er forløb der gennemføres på The Presbyterian Training College i Agogo, eller på Berekum Nursing Training College and Midwifery training School. Begge uddannelsesinstitutioner er yderst ansvarlige og kompetente til at modtage de danske studerende, og de kliniske forløb der udbydes forekommer relevante i forhold til de kompetencer studerende på en sundhedsuddannelse i UCSJ skal udvikle. Dette gælder også for studerende fra ernæring og sundhed samt bioanalytikeruddannelsen. Det er to meget forskellige institutioner med meget forskellige kulturer; men begge steder er man optaget af at udvikle samarbejdet, og sikre kvaliteten af de studerendes ophold. Dette både i de kliniske og evt. teoretiske forløb. 12

13 Da de fleste sundhedsprofessionelle og vejledere i klinikken taler flydende engelsk, opleves der ikke umiddelbart sprogbarrierer imellem studerende og de tilknyttede vejledere. Boligforholdene er rigtig gode efter Afrikanske forhold, og manglen på rindende vand kan til tider være en udfordring for alle i Ghana. Der skal satses på videreudvikling af mulighederne for samarbejde med Universitetet i Accra, hvilket vil øge kvaliteten af de studerendes ophold og øge mulighederne for de studerende. Dette gælder også studerende på ernæring og sundhed, bioanalytiker og fysioterapeutuddannelsen. Vores kontaktperson i Ghana, Anthony har igennem sit arbejde i PEAS international kontakter på både universitetet i Accra,og rådet for sygeplejersker og jordmødre i Ghana, og vil meget gerne arbejde videre med disse muligheder. Så på flere måder er han en uvurderlig kontaktperson. Både som den der introducerer til kulturen i Ghana; men også som den der giver de studerende en oplevelse af tryghed og sikkerhed under opholdet. Ann- Berit Schelde Uddannelsesleder, Sygeplejerskeuddannelsen Næstved 13

14 Contact information Anthony- kontaktperson, altmuligmand og ven I nøden : Anthony bor i Accra PEAS INTERNATIONAL GHANA Phone number: / Agogo Presbyterian Hospital P. O. Box 27 Agogo, Ashanti Region Ghana Tel.: Fax: Florence Gans-Lartey Principal, Presbyterian Nursing & Midwifery Training College, Agogo Monica Nkrumah Principal, Nursing and Midwifery training College Berekum 14

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B Rejsebrev Tines rejsebrev fra Málaga, Spanien - modul 6 Udvekslingsperiode 28. januar 28. april 2013 Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Udveksling til: Thailand Navn: Louise Andersen E-mail: louiseandersenn@gmail.com Evt. rejsekammerat: Pernille Jensen Hjem-institution:

Læs mere

Studieophold i Thailand 9/9-10-29/10-10: Sygeplejerskeuddannelsen s09v

Studieophold i Thailand 9/9-10-29/10-10: Sygeplejerskeuddannelsen s09v Kontaktoplysninger Navn: Skole: University College Nordjylland, Aalborg, Hold: s09v Studieland: Bangkok, Thailand, Ramathibodi Hospital, pediatric wards. Motivation for praktikplads i udlandet Min motivation

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: Marts 2013 Juli 2013 Udveksling til: Melbourne, Australien Navn: Linda Lindholm Email: 165580@viauc.dk Hjem-institution: VIA University College, Viborg Holdnummer:

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

Rejsebrev fra Kenya Professionshøjskolen Metropol

Rejsebrev fra Kenya Professionshøjskolen Metropol Evaluering af internationalt studieophold i KENYA, AFRIKA november 2009-januar 2010 MODUL 6 -Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Praktikophold på Sabatia Health Care Center/Mbale District Hospital,

Læs mere

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse SYGEPLEJERSKE Mennesker, mod og medfølelse HVORFOR SYGEPLEJERSKE? SYGEPLEJE ER ET FAG: Med ansvar, afveksling, udfordring og udvikling Hvor du kan hjælpe andre og gøre en forskel Som giver et hav af job-

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Rejsebreve fra Kina - marts 2012

Rejsebreve fra Kina - marts 2012 Rejsebreve fra Kina - marts 2012 22. til 28. marts er en delegation fra Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune, Erhverv Silkeborg og Silkeborg Gymnasium i Kina, som et led i et regionsfinansieret forsøgsprojekt

Læs mere

Nanyang Technological University, Singapore

Nanyang Technological University, Singapore Navn og studieretning: Skole: Trine Laustsen, Bygningsdesign Nanyang Technological University, Singapore Semester: 6. Semester, forår 2013 Telefon og E-mail: 28571612, Laustsen.99@gmail.com Motivation

Læs mere

Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney

Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney Navn: Stine Pedersen Motivation: Der var flere årsager til, at jeg ansøgte om at komme et semester på udveksling. En af grundene var,

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Introduktion Præsentation af SDC Formålet med SDC

Introduktion Præsentation af SDC Formålet med SDC Introduktion Med det dansk-kinesiske universitetscenter Sino-Danish Center of Education and Research (SDC) har de danske universiteter indgået et vigtigt samarbejde med Kina om forskning, og mange danske

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2011 Lørdag den 19. marts 2011 Hyldagerskolen Vridsløsestræde 23A 2620 Albertslund Modtagelse i 2006 ved åbningen af Masanga Hospitalet. 1 Generalforsamling 2011.

Læs mere

Fællesskaber og udvekslinger

Fællesskaber og udvekslinger Fællesskaber og udvekslinger Et feltstudie af hjemløse vestafrikanske migranter i København Udarbejdet af Josephine Amanda Jørgensen & Nicoline Bonø Reindel, gruppe 8. Bachelorprojekt i Kultur- og Sprogmødestudier,

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok. Navn: Pernille Jensen E-mail: pernillejensen51@gmail.com Evt. rejsekammerat: Louise Andersen Hjem-institution: Bornholms Sundheds-

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Optakt Min motivation for udlandsophold Undervejs i min uddannelse havde jeg flere gange hørt om muligheden for at tage en del af den kliniske praktik et andet sted i verden. Jeg og 3 andre medstuderende

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere