Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016"

Transkript

1 Tandlægernes Tryghedsordninger Budget 2015 og 2016

2 Budget for 2015 og kr. Noter Regnskab 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 Resultat Bidrag fra omsætning med Sygesikringen ydelser Indtægter Dagpengeordningen Administrationsbidrag Tryghedsordninger Administrationsbidrag Praksisforsikringen Indtægter Dagpenge og Administrationsbidrag Administrationsomkostninger Markedsføringsomkostninger Øvrige omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Drift Stavtrup Drift Svanemøllevej Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Investeringsbudget Anskaffelser af driftsmidler (biler) Budget 2015 og 2016

3 1. Regionsbidrag - Sygesikringsbidrag Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark ydelser Sygdom/ulykke Barselsfravær kvinder Barselsfravær mænd Særlig trang, ydelser efter 5B Dødsfald Vikarløn Lønsikring Opnået regres Administrationsbidrag forsikringsordninger Praksisforsikring inkl. Ankenævn * Erhvervsudygtighedsforsikring, PFA/DANICA Kritisk sygdom og helbred, PFA Pensioner, PFA Privatforsikringer, Tryg Sundhedsforsikring, Tryg/DSS Klinikforsikring, Codan Sygedriftstab, Codan Netbankindbrudsforsikring Chubb FG, gruppeliv og kritisk sygdom Budget 2015 og

4 4. Administrationsomkostninger Abonnementer fælles * Abonnementer bestyrelse og andre Kontorhold Tryghedsordningerne Kontorhold fælles * Køb af inventar * Brevpapir og kuverter Tryghedsordningerne Kopimaskine * Telefon og fax fælles * Telefon og fax Tryghedsordningerne Porto Tryghedsordningerne ProLøn udgifter - lønninger Tryghedsordningerne Reparation af kontorudstyr Revisionshonorar Regnskabs-, bogførings- og skattemæssig assistance mv Advokat mv Outsourcet IT-drift samt øvrige IT-udgifter* IT - Tryghedsordningerne Kursus, m.v. Tryghed kursus m.v. fælles * Forsikringer Personaleomkostninger Bildrift EG (CCA) Bildrift EG (MJB) Bildrift BG (MAH) * Budget 2015 og 2016

5 5. Markedsføringsomkostninger Markedsføringsomkostninger Repræsentation Rejseudgifter Årskursus Øvrige omkostninger Bestyrelsevederlag Mødeudgifter - bestyrelse og udvalg Mødeudgifter Kilometergodtgørelse Bestyrelse Advisory Board vederlag + ass Advisory Board mødeudgifter Advokat - fasteaktiviteter Konsulentbistand og assistance HGF Lægeerklæringer ProLøn udgifter - ( 5 ydelser) Kollegahjælp (2012 mangler faktura til Tdlf er kommet i 13) Kollektiv Ulykke Tilfredshedsundersøgelse Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensionsbidrag Andre sociale udgifter Gennemsnitligt antal medarbejdere Budget 2015 og

6 8. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Svanemøllevej Udgifter: El, vand og varme * Vicevært mv. * 0 0 Vedligeholdelse og videre istandsættelse * Rengøring * Ejendomsskatter * Forsikringer og kontingenter * Drift Svanemøllevej Stavtrup Huslejeindtægter El, vand og varme Vicevært mv. Vedligeholdelse og videre istandsættelse Ejendomsskatter Forsikringer og kontingenter Drift Stavtrup Budget 2015 og 2016

7 9. Finansielle indtægter Renteindtægter Udbytter værdipapirer Renter værdipapirer Realiserede kursgevinster Urealiserede kursgevinster Finansielle omkostninger Renteudgifter 0 Omkostninger vedr. kapitalforvaltning bankgebyrer Realiserede kurstab 0 Urealiserede kurstab -701 Investeringsrådgiver og andre omkostninger Skat af årets resultat Budget 2015 og

8 Administrationsbidrag Følgende poster er udgiftsført i Tryghedsordningerne og danner grundlag for beregning af administrationsbidraget: *administrationsbidraget kr. Fælles udgifter: Samlet udgift: Fordeling: TDLT Praksis/anke Kr. Kr. Kr. Kontorhold / Køb af inventar / IT-udgifter / Kursus m.v / Forsikringer / Løn ,49/45, Husleje / Afskrivninger / I alt Rabat for indgående moms Rabat for lønsumsafgiftsbesparelse Samlet fra PF og ankenævn Budget 2015 og 2016

9 Noter *administrationsbidraget kr. Fælles udgifter: Samlet udgift: Fordeling: TDLT Praksis/anke Kr. Kr. Kr. Kontorhold / Køb af inventar / IT-udgifter / Kursus m.v / Forsikringer / Løn ,49/45, Husleje / Afskrivninger / I alt Rabat for indgående moms Rabat for lønsumsafgiftsbesparelse Samlet fra PF og ankenævn Budget 2015 og