Regnskab: Eksempel 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab: Eksempel 2010"

Transkript

1 Blandaware ApS Blandalen Blåstrup Regnskab:

2 Side 2 Omsætning Vareforbrug og fremmed arbejde DÆKNINGSBIDRAG I Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II Øvrige omkostninger 92 - Resultat før afskrivninger Afskrivninger 0 - Resultat før finansiering Renteindtægter mv. 0 - Renteudgifter mv. 0 - Resultat Imaterielle anlægsaktiver 0 - Materielle anlægsaktiver 0 - Anlægsaktiver 0 - Varebeholdning 0 - Tilgodehavender 23 - Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Langfristet gæld (over 1 år) 0 - Kortfristet gæld (under 1 år) Passiver

3 Side 3 SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET R E S U L T A T O P G Ø R E L S E OMSÆTNING Varesalg Udført arbejde 0 - Foredrag 0 - EU-leverancer (rubrik B) 0 - Momsfrit salg til udlandet (rub. 0 - Igangværende arbejder 0 - Tab på debitorer 0 - Valutakursdifferencer, eksport 0 - Omsætning VARIABLE OMKOSTNINGER VAREFORBRUG Vareforbrug Leje driftsmidler 0 - EU-erhvervelser 0 - Forbrug egne varer 0 - Varelager primo 0 - Varelager ultimo 0 - Valutakursdifferencer, import 0 - Vareforbrug Fremmed arbejde 0 - Vareforbrug og fremmed arbejde DÆKNINGSBIDRAG I LØNNINGER Bruttoløn AM-indkomst, løn 0 - Medarbejder ATP 0 - Medarbejderpension 0 - Bruttoløn 0 - AM-indkomst Bidragsfri A-indkomst 0 - Særlig indkomst 0 - Personalegoder 0 - Tillæg 0 - Optjent SH (søgne-/helligdage) 0 - AM-indkomst, feriepenge 0 - AM-indkomst 0 - Virksomhedspension 0 - Virksomhed ATP 0 - Barsel 0 - Refusion sygedagpenge 0 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II ØVRIGE OMKOSTNINGER Øvrige personaleomkostninger Arbejdstøj 0 - AER/AES/ATP-finansieringsbidrag 0 - Personaleforsikringer 0 - Uddannelsesudgifter 0 - Diverse udgifter 0 - Øvrige personaleomkostninger 0 - Løn og personale 0 - SALGSOMKOSTNINGER Markedsføring Annoncer og reklame 0 - Dekoration 0 - Rejseudgifter 0 - Konferencer 0 - Messer 0 - Pakkeporto 0 - Markedsføring 0 - Repræsentation Repræsentation, restaurant 0 -

4 Side 4 Repræsentation, gaver og blomst. 0 - Repræsentation, diverse 0 - Ej fradragsberettiget andel 0 - Repræsentation 0 - Salgsomkostninger 0 - LOKALEOMKOSTNINGER Husleje 0 - El, varme mv. 0 - Elafgift 0 - Privat andel, el 0 - Varme 0 - Privat andel, varme 0 - Rengøring og dekoration 0 - Reparation og vedligeholdelse 0 - Lokaleomkostninger 0 - ADMINISTRATION Advokat og revisor 0 - Bogføringsassistance 0 - Konsulentbistand 0 - Avishold 0 - Kontingenter inkl. moms 0 - Kontingenter ekskl. moms 0 - Erhvervsforsikringer 0 - Fragt og kørsel 0 - Kontorartikler & tryksager 52 - Porto og gebyrer 40 - Telefoni 0 - Privat andel telefon mv. 0 - Internet og webhotel 0 - Vedligehold driftsmidler 0 - Leje af driftsmidler 0 - Diverse inkl. moms 0 - Diverse ekskl. moms 0 - Registrede kassedifferencer 0 - Administration 92 - KØRSEL Udbetalte kilometerpenge 0 - Brændstof 0 - Vedligeholdelse 0 - Vægtafgift og forsikringer 0 - Afskrivning 0 - Privat andel autodrift 0 - Øvrig personbefordring 0 - Kørsel 0 - Øvrige omkostninger 92 - Resultat før afskrivninger AFSKRIVNINGER Småanskaffelser 0 - Driftsmidler 0 - Immaterielle anlægsaktiver 0 - Lejede lokaler 0 - Ind på tidl. afskrevne tilgodeh. 0 - Afskrivninger 0 - Resultat før finansiering RENTEINDTÆGTER MV. Bankrenter 0 - Renteindtægter diverse 0 - Renteindtægter mv. 0 - RENTEUDGIFTER MV. Bankrenter 0 - Leverandører mv. 0 - Fradragsberettigede renteudgift. 0 - Ikke-fradragsberettigede renter 0 - Renteudgifter mv. 0 - Resultat

5 Side 5 S T A T U S AKTIVER ANLÆGSAKTIVER IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (Patenter, rettigheder, udvikling mv.) Imaterielle anlægsaktiver primo 0 - Forbedringer i året 0 - Salg i året 0 - Tilgang i året 0 - Årets afskrivninger 0 - Imaterielle anlægsaktiver 0 - MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (Inventar, bygninger, maskiner mv.) Driftmiddelsaldo primo 0 - Tilgang i året Drift/inventar 0 - Afgang i året drift/inventar 0 - Årets afskrivninger 0 - Materielle anlægsaktiver 0 - Anlægsaktiver 0 - OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdning 0 - Varebeholdning 0 - Tilgodehavender Debitorer, ubetalte fakturaer 23 - Efterposteringer 0 - Debitorer 23 - Deposita 0 - Forudbetalte omkostninger 0 - Andre tilgodehavender 0 - Tilgodehavender 23 - LIKVIDE BEHOLDNINGER Bank Højrentekonto Kasse Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapitalkonto primo 0 - Årets resultat Overført fra tidligere år Mellemregning 0 - B-skat 0 - Restskat 0 - Hævet kontant i virksomheden 0 - Indskudt kontant i virksomheden 0 - Ikke fradragsberettigede udgift. 0 - Privat andel autodrift 0 - Privat andel telefon 0-75% andel repræsentation 0 - Egenkapital LANGFRISTET GÆLD (over 1 år) Banklån 0 - Langfristet gæld (over 1 år) 0 - KORTFRISTET GÆLD (under 1 år) SKYLDIGE OMKOSTNINGER Løn Nettoløn 0 - A conto-udbetaling af løn 0 - Skyldig A-skat, personale 0 -

6 Side 6 Skyldigt AM-bidrag 0 - Skyldig SP (særlig pension) 0 - Skyldig ATP 0 - Feriepenge hensat 0 - Feriepenge udbetalt 0 - Skyldig pension, gruppeliv 0 - Skyldig SH (søgne-/helligdage) 0 - Udlæg 0 - Fradrag 0 - Løn 0 - Modtagne forudbetalinger fra ku. 0 - Modtagne forudbetalinger fra ku. 0 - Kreditorer, ubetalte regninger Kreditor efterpostering 0 - Leverandører af varer og tjenes Skyldige omkostninger SKYLDIG MOMS Salgsmoms (udgående moms) 64 - Moms af varekøb mv. i udlandet 0 - Købsmoms (indgående moms) Olie- og flaskegasafgift 0 - Elafgift 0 - Naturgas- og bygasafgift 0 - Kulafgift 0 - CO2-afgift 0 - Vandafgift 0 - Momsafregning 0 - Skyldig moms Kortfristet gæld (under 1 år) Passiver Ukendte poster 0 -

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Konto Kontonavn Kontotype Moms

Konto Kontonavn Kontotype Moms 1 9999 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift 10000 Omsætning Overskrift 10112 Varesalg Drift U 10115 Varesalg EU (B) Drift 10120 Eksport øvrige lande (C) Drift 10122 Varesalg Drift U 10130 Momsfrit varesalg Drift

Læs mere

Nyborg Sejlforening. Griffensund 15 5800 Nyborg. Regn$kab: NSF 2AM

Nyborg Sejlforening. Griffensund 15 5800 Nyborg. Regn$kab: NSF 2AM Nyborg Sejlforening Griffensund 15 58 Nyborg Regn$kab: NSF 2AM Side 1 NSF 214 Indtægter ialt 2At4 287.28'1 2L3 RESULTAT PRII4JIR DR]F'T -93. RESUTTAT EFTER SAMLET RESULTAT AFSKR. OG RENTER -3. 3BB 3.388

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere