TRANSPORTENS INNOVATIONSNETVÆRK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPORTENS INNOVATIONSNETVÆRK"

Transkript

1

2 TRANSPORTENS INNOVATIONSNETVÆRK Netværksmøde Mobility management 17. september 2010 Ole Kveiborg DTU transport

3 Programmet for i dag Mobility Management hvad er det, hvilke praktiske erfaringer har vi og hvordan måler vi effekten af det? Vi vil sætte fokus på hvad mobility management er eller kan være, erfaringer vi har fra Danmark, åbne en diskussion om, hvordan man måler effekterne af de initiativer, der tages og endelig tankerne om hvordan viden og udvikling indenfor mobility management kan forøges.

4 Programmet for i dag Velkomst, TINV og dagens emne [v.ole Kveiborg, DTU] Danske erfaringer med mobility mangement og hvad kan vi lære fra udlandet? [v.jakob Høj, Tetraplan A/S] Mobility management, hvilken forskel gør det? [v. Christer Ljungberg, Trivektor Sverige] Sandwich GATE21 samarbejdet og planerne om et Mobility management projekt i Hovedstadsregionen [v. Jacob Lundgaard GATE21 og Jens Frost, Albertslund Kommune] Diskussion af centrale problemstillinger og udfordringer for udbredelsen af mobility management Opsamling og afslutning

5

6 NETVÆRKET TINV er en sammensmeltning af tre netværksansøgninger (Det Blå Danmark, Transportnet og PSS) til FI i foråret Af 22 potentielle aktiviteter er 8 nu i gang. TINV skal løbe over en fireårig periode, og er finansieret af FI med 14 millioner kroner, fondstilskud samt af konsortiet.

7 KONSORTIE:

8 HVEM? Bestyrelsesformand Erik Østergaard, DTL Næstformand Bjarne Graabech Sørensen, SDU (17 bestyrelsesmedlemmer) Fagansvarlig land: Lars Overgaard, Teknologisk Institut Fagansvarlig sø: John Koch Nielsen, Force Technology Sekretariat: Steen Sabinsky, Sekretariatsleder Katrine Bjerregaard, Administrator/koordinator KONTAKT

9 FORMÅL Transportens Innovationsnetværk skal se transport i sammenhæng, skabe erfaringsudveksling og bygge bro imellem virksomheder og forskningsmiljøer. TINV skal samle hele den danske transportbranche i et bredt nationalt netværk der skal styrke Danmarks globale position på transportområdet gennem øget innovation.

10 HVAD VIL VI? Styrke, sikre og motivere til match making mellem virksomheder og forsknings og uddannelsesmiljøer Styrke samspillet mellem interessenter i transport branchen og interessenter i relaterede brancher bl.a. energi og infrastrukturbranchen Styrke transportbranchens konkurrenceevne gennem øget innovation Styrke offentligt/privat samspil på strategisk niveau Sikre viden og informationsspredning til glæde specielt for mindre og mellemstore virksomheder gennem demonstrationsprojekter Styrke iværksætterprojekter, herunder som led i forskning og innovation Sikre dansk deltagelse i de europæiske rammeprogrammer og støtte op omkring sammensætning af ansøgninger med dansk deltagelse Fundraise til projekter via andre kanaler/fonde/udlodninger/bevillinger.

11 HVORDAN? Netværket vil skabe videndeling og match making gennem en række forskellige tiltag: Konferencer og workshops Netværksmøder og fokusgruppeaktiviteter Nyhedsbrev og hjemmeside Koordinerede virksomhedsbesøg Videnindsamling, videndeling, og formidling Projektinitiering

12 TVÆRGÅENDE FOKUS Klima og miljøforhold Energioptimering Sikkerhed Matchmaking mellem virksomheder og Vidensinstitutioner (national og internationalt) Samspil og Synergi mellem Sø og Land Infrastruktur, Intermodalitet og Energiforsyning Kompetenceudvikling Logistik og Transportoptimering

13 AKTIVITETER A1 Elektrisk Transport A2 Intermodalitet (sø/land/bane), nærskibsfart og havnedesign A3 Køretøjs og skibsteknologi inkl. miljøvenlige brændstoffer A4 IKT i transport og logistik (herunder e business) A5 Morgendagens citylogistik A6 CSR incl. sikkerhed, sikring og miljø i søtransport A7 Mobilitet, trængsel og adfærdsregulerende styring (A8 Integrerede produkt/service systemer (PSS))

14 A7 Mobilitet, trængsel og adfærdsregulerende styring FORMÅL Arbejder på at forberede et beredskab, som gør danske virksomheder parate til, at udnytte de kommercielle muligheder for nye produkter og tjenester, som kan åbne sig som en konsekvens af kommende politiske tiltag så som bompenge, road pricing og afgiftsændringer. A7 arbejder også for at fremme kendskabet til og anvendelsen af mobility management for transport af både personer og gods. MÅLGRUPPE Kommuner, regioner, lufthavne, havne, ministerier, ROADPRICING, MOBILITY MANAGEMENT, ITS, ADFÆRDSREGULERING

15 PARTNERSKABER/SAMARBEJDER Netværkspartner i Green Ship of the Future Partnerskab for Renere Skibsfart Færdselsstyrelsen, Center for Grøn Transport?

16 MEDLEMMER Mitsubishi Danmark Danske Speditører Dansk Elbil Komite Northrop Grumman Sperry Marine B.V. WING Consult A/S APM Udvikling A/S DHL Express (Denmark) A/S Det Økologiske Råd Wiberg & Wiberg Better Place FDM EG A/S Seas NVE Peugeot Danmark DB Schenker, Rail Scandinavia A/S Locus A/S Inport DSB S tog A/S Den Danske Maritime Fond Søfartsstyrelsen El truck Service A/S Dansk Taxi Råd Erhvervsakademiet Lillebælt DanPilot Lodseriet Danmark Post Danmark A/S Freekon Udvikling Aps Leaseplan Danmark A/S Danske Maritime Københavns Energi A/S Grontmij Carl Bro International Transport Danmark DTU Transport Arla Foods DTR Region Hovedstaden Middelfart Kommune Bay Christensen A/S Codan Forsikring m.fl.

17 BESØG OS PÅ

18 Mobility management Eller Travel demand management Definition jf. Wikipedia: Transportation demand management or travel demand management (both TDM) is the application of strategies and policies to reduce travel demand (specifically that of single-occupancy private vehicles), or to redistribute this demand in space or in time. In transport as in any network, managing demand can be a costeffective alternative to increasing capacity. A demand management approach to transport also has the potential to deliver better environmental outcomes, improved public health and stronger communities, and more prosperous and livable cities. The techniques of TDM, applied by government transport agencies, link with and supports community movements for sustainable transport.

19 Forskellige værktøjer Transportation Management Associations: leverage public and private funds to increase the use of ridesharing and other commuting options that reduce traffic congestion and improve air quality Including or improving pedestrian-oriented design elements, such as short pedestrian crossings, wide sidewalks and street trees. Requiring users of parking to pay the costs directly, as opposed to sharing the costs indirectly with others through increased rents and tax subsidies. Including and improving public transportation infrastructure, such as subway entrances, bus stops and routes. Subsidizing transit costs for employees or residents. Bicycle-friendly facilities and environments, including secure bike storage areas and showers. See Bicycle transportation engineering Providing active transportation (AT) facilities including bike lanes and multi-use trails. Flex-time work schedules with employers to reduce congestion at peak times Congestion pricing tolls during peak hours. Road space rationing by restricting travel based on license plate number, at certain times and places. Workplace travel plans Roadspace reallocation, aiming to re-balance provision between private cars which often predominate due to high spatial allocations for roadside parking, and for sustainable modes. Time, Distance and Place (TDP) Road Pricing, where road users are charged based on when, where and how much they drive. Some transportation experts believe TDP pricing is an integral part of the next generation in transportation demand management

20 Hvad skal vi gøre og hvordan dokumenterer vi effekten? Værktøjskassen er tilsyneladende stor Danske og udenlandske erfaringer Hvad skal til for at få beslutningstagere til at beslutte Dokumentation af effekter? Prestigeprojekter? Profilering?

21 Programmet for i dag Velkomst, TINV og dagens emne [v.ole Kveiborg, DTU] Danske erfaringer med mobility management og hvad kan vi lære fra udlandet? [v.jakob Høj, Tetraplan A/S] Mobility management, hvilken forskel gør det? [v. Christer Ljungberg, Trivektor Sverige] Sandwich GATE21 samarbejdet og planerne om et Mobility management projekt i Hovedstadsregionen [v. Jacob Lundgaard GATE21 og Jens Frost, Albertslund Kommune] Diskussion af centrale problemstillinger og udfordringer for udbredelsen af mobility management Opsamling og afslutning

22 Endnu et arrangement 5. oktober 2010: Intelligent brug af trafikale datakilder Der fremkommer regelmæssigt nye muligheder for at opsamle og benytte trafikale data enten direkte eller i forbindelse med afledede resultater. Information om dette har bl.a. interesse for personer, som beskæftiger sig med trafikledelse og trafikafvikling, kørselsplanlægning og intelligente transportsystemer. DTU Transport, Bygning 113, Lokale 011 Kl. 10 til 14.15

23 Program Registrering og kaffe Velkomst, TINV og dagens emne [v/professor Oli B.G. Madsen, DTU Transport] Anvendelse af GPS data i Vejdirektoratet [v/fuldmægtig Jens Foller, Vejdirektoratet] IT-platform for udvikling af intelligent trafik [v/projektleder Svend Tøfting, Region Nordjylland] Sandwich Status for det nationale digitale vejnet [v/projektleder Bo Slott, COWI] Optimering af lyssignaler og brug af GPS og spoledata [v/civilingeniørerne Morten Hedelund og Jakob Tønnesen, Trafikplan, ITS, COWI] Oversigt over tilgængelige trafikale data [v/professor Oli B.G. Madsen, DTU Transport] Opsamling og afslutning