Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status"

Transkript

1 Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark - Status Den Blå Konference 4. december 2009 Ved Mogens Schrøder Bech Søfartsstyrelsen

2 Disposition Maritim sundheds- og sikkerhedsforskning Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed Søfartspolitisk vækststrategi Institut for Maritim Forskning og Innovation Regeringens handlingsplan for udvikling af Danmark som Europas førende søfartsnation Forskning, udvikling, demonstration og innovation i Det Blå Danmark Et ud af 7 indsatsområder Andre initiativer Provenuet fra den internationale GHG fond EU Center for Shipping Economics and Innovation Transportens Innovationsnetværk

3 Fremtidens udfordringer for Det Blå Danmark Søtransport afgørende for globaliseringen Vækstmålsætninger/fastholde markedsandele Skærpede krav om nedbringelse af emissioner Transportkøbere og forbrugere (Internationale) reguleringer Kvalitetsskibsfart Nationalt Internationalt Forretningsmodeller skal udvikles Søfart skal ses ud fra en værdikædesynsvinkel EU-initiativer Det Blå Danmark

4 Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed Folketingsbeslutning fra 1991 Markant overdødelighed og sygdomsrisiko blandt søfarende Formål Bedst mulige arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed Søfolk, fiskere og ansatte på havanlæg Strategi Intervention og evaluering Forskning i arbejdsulykkesammenhænge, herunder forebyggelse og helbredseffekter Overvågning af sikkerhed og sundhed Formidling Finansiering Søfartsstyrelsen og eksterne midler

5 Den Søfartspolitiske Vækststrategi En kompetencemæssig tilgang Kompetencer og vækst Forløbsanalyse Det Blå Danmark som ramme Klyngeanalyse Politisk forlig 2004 om de maritime uddannelser Videregående maritime uddannelser til professionsbachelorer Maritimt Forsknings- og Innovationscenter Centeret som bindeled mellem de maritime uddannelsesinstitutioner og det akademiske miljø Maritim masteruddannelse via centret

6 MFI - Institut for Maritim Forskning og Innovation Formål - rettet mod Det Blå Danmark Fremme udviklingsmuligheder og rammebetingelser gennem ny viden Udvikling af virksomheder og organisationer gennem samarbejder Informere om maritim transport og Det Blå Danmark samfundsmæssige nytte Overførsel af nyeste operationelle viden gennem uddannelse Strategisk tilgang Interessentorienteret Praksisnær Virkemidler Forskning Samarbejder i Det Blå Danmark Master i Transport og Maritim Management Finansiering Søfartsstyrelsen Eksternt

7 MFI s forskningsperspektiver 4 perspektiver Makro - de globale shippingmarkeders dynamikker og rammevilkår Lederskabs - udvikling af effektive maritime organisationer gennem visionært lederskab og innovation Klyngen - drivere for dynamik og innovation i Det Blå Danmark Planlægning - udvikling af effektive maritime transportsystemer og havne for short sea shipping Evaluering af instituttet netop foretaget Forskningsmæssig (Udenlandske professorer) Forankring i Det Blå Danmark (Capacent)

8 Forskningsevaluering - MFI Godt grundlag og stærkt potentiale oparbejdet på kort tid God kvalitet i bemandingen Arbejde med internationalt netværk essentielt og skal fortsættes Den eksterne projektfinansiering viser MFI s relevans Kommende institutionelle ændringer må ikke skade MFI Fortsat behov for finansiel bistand Behov for en strategisk udviklingsplan Behov for prioritering af forskning og undervisning Rekruttering, herunder seniorer Forskningsmæssig lederskab nødvendig Publiceringsstrategi skal udbygges Tættere kobling til MTMM

9 Forankringsevaluering - MFI MFI har generelt set et positivt omdømme Profilen er uklar - i højere grad personbåret end institutbåret MFI s faglige niveau og kompetencer vurderes generelt som meget høje De fire faglige perspektiver opleves som diffuse Behov for kobling af den forskningsrelaterede viden med virksomhedernes mere kommercielle forhold De personlige relationer i top mellem MFI s medarbejdere og interessenterne I nogle tilfælde efterspørges en større professionalisering i samarbejdsrelationen

10 Oplevelsen af de 4 forskningsperspektiver- forankringsevalueringen Makroperspektivet Kendskabet er lavt, men høj relevans Behov for en generel opprioritering Planlægningsperspektivet Forholdsvist højt kendskab til konkrete cases og middel relevans Kendskab afhænger af den interviewedes indsigt i intermodalitet Samme prioritering som i dag Lederskabsperspektivet Højt kendskab inden for uddannelse, men lavere inden for forskning, analyse og udvikling Relevansen vurderes som værende høj Opprioritering af perspektivet Klyngeperspektivet Lavt konkret kendskab, men MFI opleves dog som stærke Usikkerhed over for relevansen p.g.a diffust og meget bredt perspektiv Usikkerhed over for prioriteringen

11 Master i Transport og Maritim Management - MTMM En oplevet lav markedsføring af MTMM er negativ for attraktiviteten Pæn tilfredshed med det faglige niveau Markedsføring Ansatte (potentielle studerende) Ledelsen (beslutningstagerne) Administrationen af uddannelsen kritiseres markant Differentierende faktorer i forhold til konkurrerende uddannelser Maritime fokus i fagindholdet Praksisnære undervisningstilgang Ønsket om en global uddannelse, herunder engelsk som undervisningssprog

12 Det videre arbejde med MFI s strategi Styregruppemøde den 27. november 2009 Der er noget at bygge videre på Konsolidering i 2010 og ekspansion i 2011 Analyse af efter- og videreuddannelsesbehov set i forhold til MTMM Fremtidig institutstruktur skal fastlægges MFI s identitet skal fastholdes Organisering af forskning Prioritering Fokusering Forskningsgrupper Rekruttering af seniormedarbejdere

13 Handlingsplanen for udvikling af Danmark som Europas førende søfartsnation indsatsområder, herunder forskning Styrket forskning, udvikling og innovation i Det Blå Danmark Via Den Danske Maritime Fond Etablering af en strategisk forsknings-, udviklings- og innovationsplatform

14 Den Danske Maritime Fond Dansk Center for Maritim Teknologi DCMT DTU FORCE Indsatsområder Sikkerhed Operation Miljø Femårig bevilling fra Den Danske Maritime Fond til DCMT Fondens aktiviteter i øvrigt, herunder Undervisningsinstitutioner Forskningsinstitutioner Virksomheder Green Ship of the Future DCMT sekretariat herfor

15 Strategisk forsknings-, udviklings- og innovationsplatform Vision: Nedbringelse af emissioner fra transport med skib ved udvikling af miljø- og energieffektive maritime teknologier og systemer Udvikling af eksisterende og nye teknologier Indsatsområder: Energieffektive energianlæg Fremdrift, herunder skrogformer, propellere og skrogmaling. Effektiv operation og vedligehold Optimerede transportkæder

16 Arbejdet med realisering af platformen Et teknisk strategisk forskningscenter er målet Længerevarende satsning nødvendig Globaliseringsmidler for 2009 Det lykkedes ikke Partnerskabet for klimaansvar i Det Blå Danmark Anbefaler et strategisk forskningscenter Erhvervsklimastrategien Indsatsområde omkring en maritim forskningsplatform Globaliseringsmidlerne for 2010 Efter alt at dømme er der skabt en mulighed for et center I konkurrence med andre ansøgninger

17 EU s initiativer omkring forskning og teknologisk udvikling med SFS deltagelse ERA-net Martec Safedor Waterborne TP

18 Forslag til IMO om en international GHG fond Klimabidrag på den internationale skibsfarts forbrug af fuel Etablering af en international fond Klimatiltag i udviklingslande Forskning på det skibsteknologiske område Teknisk bistand til udvikling af udviklingslandenes søfartsadministrationer

19 Center for Shipping Economics and Innovation Tværfagligt CBS center Shipping economics Economics of innovation Programområder Societal Impact of Shipping Maritime Industrial Leadership Maritime Cluster Effects Shipping and Economic Development Maritime Management En lang række publikationer er på vej

20 Transportens Innovationsnetværk Målsætninger Transport skal ses i sammenhænge horisontale og vertikale Der skal bygges broer mellem virksomheder og forskningsmiljøer Samling af aktører for at identificere behov for nye teknologier Implementering af ny teknologi og organisationsformer Instrumenter Matchmaking Offentligt/privat samspil Videns- og informationsspredning Styrke iværksætteri Sikre dansk deltagelse i europæiske rammeprogrammer Fundraise

21 Afslutning Der er sat meget i gang Forskning, udvikling, demonstration og innovation Teknik, sundhed og sikkerhed, økonomi og ledelse Spredning contra koncentration Bæredygtige miljøer nødvendige Nødvendigt med forskningsmæssige balancer Strategisk, grundlagsskabende og fri Samarbejder nødvendige Virksomheder Universiteter Uddannelsesinstitutioner Det offentlige Fonde

22 Tak for opmærksomheden

Vækstteamets SWOT-analyse

Vækstteamets SWOT-analyse SEKRETARIATET FOR VÆKSTTEAMET FOR DET BLÅ DANMARK Vækstteamets SWOT-analyse 12. juli 2012 Som udgangspunkt for arbejdet i vækstteamet for Det Blå Danmark har teamet udarbejdet en kort SWOT-analyse, der

Læs mere

Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER. Denmark The Core of Maritime Europe. Commerce, Competence & Cooperation

Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER. Denmark The Core of Maritime Europe. Commerce, Competence & Cooperation Vækstteamet for Det Blå Danmark ANBEFALINGER Denmark The Core of Maritime Europe Commerce, Competence & Cooperation Anbefalinger fra vækstteamet for Det Blå Danmark Forord... 1 1. Vækstteamets vision...

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA

INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA INNOVATION AF BÆREDYGTIGE LØSNINGER I BYGGERIET Hvordan forbedrer vi rammerne? Udarbejdet af IRIS Group for FORA [ Firmaadresse] Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Sammenfatning...

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Analyse af rammevilkår for den maritime udstyrsindustri

Analyse af rammevilkår for den maritime udstyrsindustri SEKRETARIATET VÆKSTTEAMET FOR DET BLÅ DANMARK Analyse af rammevilkår for den maritime udstyrsindustri 10. august 2012 Indhold 1. Indledning og resumé... 2 2. Den maritime udstyrsindustri i de udvalgte

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge

Projekt Danmarks Maritime Klynge Helt kort peger analysen på, at Danmark stadig har en stærk maritim sektor baseret på godt købmandskab og gode tekniske kompetencer inden for en række vækstområder som offshore og aktiviteter forbundet

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse

Aktivitetsbeskrivelse Aktivitetsbeskrivelse 2 Aktivitetsbeskrivelse Danmarks Maritime Klynge Indholdsfortegnelse PARTNERE I DANMARKS MARITIME KLYNGE... 3 AKTIVITETSBESKRIVELSE FOR DANMARKS MARITIME KLYNGE... 4 1. ANALYSE...

Læs mere

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013 ... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri Årsberetning 2013 2 Time for Indhold: Indledning: 3 Velkommen og indhold Tema 1: 4 CBS Maritime forskning på tværs og i dialog Tema 2: 6 Ny Lægebog

Læs mere

DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME

DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME 1 Akademiet for de Tekniske Videnskaber Lundtoftevej 266, 2800 Kgs. Lyngby Telefon: + 45 45 88 13 11 atvmail@atv.dk Sekretariat:

Læs mere

Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse.

Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse. Side 1 af 8 Notat Dato 25. april 2013 Vækstteam for Fødevarer Vækstteam for Fødevarer blev nedsat som led i regeringens nytænkning af erhvervspolitikken, og har siden august 2012 foretaget et servicetjek

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Visionen. bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING

Visionen. bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING Visionen bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING FORORD Visionen bliver virkelig Københavns Amtsråd sætter med denne strategi et endnu skarpere fokus på samarbejde mellem amtet

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Kina

Vækstmarkedsstrategi. Kina Vækstmarkedsstrategi Kina Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Kina...3 2. Muligheder og udfordringer i Kina...7 2.1 Sektorerne: Markedsanalyse, danske styrkepositioner samt

Læs mere

ET UDDANNELSESCENTRUM I ØSTERSØEN. Uddannelsesstrategi for Lolland-Falster

ET UDDANNELSESCENTRUM I ØSTERSØEN. Uddannelsesstrategi for Lolland-Falster ET UDDANNELSESCENTRUM I ØSTERSØEN Uddannelsesstrategi for Lolland-Falster 2020 INDHOLD INDLEDNING BAGRUND 3 STATUS 3 HVORFOR EN UDDANNELSESSTRATEGI? 5 VISION 5 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER 5 AT ARBEJDE MED

Læs mere

Baggrund og fundats. Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse

Baggrund og fundats. Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse Årsberetning 2007 Amaliegade 33 B 1256 København K Telefon: 77 40 16 11 Telefax: 33 11 62 10 www.dendanskemaritimefond.dk Hjemhørende i Københavns Kommune. Baggrund og fundats Den Danske Maritime Fond

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 72 19 60 00 - Fax 72 19 60 01 www.soefartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere