Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar ,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar."

Transkript

1 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder retter sig mod almindelig specialundervisning på grundskoleniveau. Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar ,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. : Staten yder tilskud til specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov, herunder dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af Undervisningsministeriet (SU) til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap.. I forbindelse med specialpædagogisk bistand er der to timesatser. Højskoletimer på 850 kr. pr time inkl. Praktisk hjælp 130 kr. pr time. Satserne reguleres årligt pr. 1. januar. Der må ikke være et sammenfald mellem søgte timer og eksempelvis mentorordningen. Der kan ikke søges om den samme ydelse to forskellige steder. Dvs. at der til et specifikt behov ikke kan modtages støtte både kommunalt og via SPS ordningen (Specialpædagogisk støtte) samtidig. Kommunen kan dog stadig støtte eksempelvis elevens egenbetaling. Vær så præcis som mulig i, hvad der søges om. Når der søges om støtte, skal ansøgningen altid ledsages af dokumentation for funktionsnedsættelsen. Dokumentationen skal stamme fra en sagkyndig person, der er uafhængig af højskolen. Det kan fx være en udtalelse fra egen læge, psykolog, psykiater mv. Hvis Eleven er under 18 år, er PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i elevens tidligere skolekommune forpligtiget på at lave en udtalelse, hvor elevens funktionsniveau og støttebehov vurderes. Hvis der ligger funktionsbeskrivelse fra eksempelvis erhvervsskole e.l., kan denne medsendes som dokumentation. Det tager ca. 4 uger at få behandlet en sag hos SU (Uddannelses Styrelsen under Undervisningsministeriet). Bevilling er med tilbagevirkende kraft. For at kunne udfylde ansøgningsskema skal skolen oprettes hos SU. Kontakt SU herfor på

2 Eksempler Eksemplerne er overordnede eksempler, og der skal i de konkrete tilfælde tages stilling ud fra et mere detaljeret grundlag. Eksemplerne har til hensigt at vise bredden og muligheden for støtte. Eksempel med en person, der er ordblind Anne er 19 år. Hun er ordblind og har haft støttelærer og ordblindeundervisning i folkeskolen. Det har fyldt meget i hendes liv, at hun har svært ved at læse og formulere sig skriftligt. Anne vil gerne på højskole med støtte til at læse nogle af de tekster, der relaterer sig til højskolens fag indenfor pædagogik og psykologi. Det vil tage hende for lang tid at læse alle teksterne uden hjælp, selvom de er forholdsvis korte. Hun får støtte til at kunne selv. Både psykologi og pædagogik er skemalagt til 4 timer om ugen, og for at hun er klædt på til, at kunne deltage på lige fod med de andre elever, har hun behov for 2 timers forberedelse til hvert fag om ugen. Lærerne på højskolen er ikke uddannede ordblindeundervisere og har derfor svært ved at hjælpe Anne med læsningen af stoffet. Højskolen finder gennem kommunen en ordblindeunderviser, der kan hjælpe Anne med forberedelsen til timerne. Beløb til højskolen pr time. Mulig kompenserende støtte Ekstern visitering fra eksempelvis ordblindeunderviser. Eleven kan også screenes via hjemmeside, der tester i diktat og vrøvleord. 850 kr. pr time inkl. 2 timers støtte pr uge. Hjælpemidler i form af en it-startpakke med kompenserende programmer fx til oplæsning. Hjælpemidlet finansieres af SU og udlånes til forløbet af ScanDis. Der indgås aftale med ekstern ordblindeunderviser, der underviser Anne i timerne. Der ligger en udtalelse om, hvad skolen vil gøre. Der bevilges en itstartpakke.

3 Eksempel med en person, der er bange for forsamlinger Martin er 20 år og har haft en depression, der har udviklet sig til, at han er blevet bange for at være i lokaler med mange mennesker af gangen. Hans angst består i, at han dels ikke kan overskue alt, hvad der sker, og om der sker noget uforudset, og dels er han bange for, at han pludselig skal sige noget eller på anden måde være på. Forud for højskoleopholdet er højskolen bekendt med dette, og de finder i samråd med Martins psykolog frem til, at Martin, der tidligere var meget udadvendt og talende, gennem højskoleopholdet vil kunne genfinde sit gamle jeg. Højskolen afsætter derfor en lærer til at støtte ham i fællestimerne på højskolen. Det er dels til morgensamlingen og dels til de fælles foredrag, der finder sted 2 gange om ugen. Alt i alt har Martins vejleder og psykolog fundet ud af, at Martin har behov for 5 timers støtte om ugen. I den øvrige tid fungerer det fint, da både timerne i foto og musik er på mindre hold, hvor han føler sig tryg. Ekstern visitering fra psykolog Udtalelse fra egen læge Journaludskrift. 850 kr. pr time inkl. 5 timer Opsamling og undervisning i de timer, der er mistet pga. angsten. Martins mentor på højskolen tager sig af opgaven. Eksempel i forbindelse med lektiehjælp Iben er 18 år og er på højskole som led i, at hun gerne vil uddanne sig til sosu-assistent. Grunden til at hun er på højskole er for at forberede sig på en uddannelse. Hun har dog ikke færdiggjort 9. klasse, hun mangler matematik, og har under 15 timers reglen (ekstern kompetencegivende undervisning) valgt at tage dette fag på VUC, mens hun går på højskolen. Iben har behov for at få hjælp til lektierne, da hun ikke har fulgt matematikundervisningen siden 4. klasse. En af højskolens lærere har kompetencerne til at hjælpe Iben med lektierne. Der skal både forberedes til timerne på VUC, laves hjemmeopgaver og hver 14. dag skal der laves en skriftlig problemregning. Iben har behov for 3 timers specialundervisning om ugen for at kunne følge med og klare eksamen. udløse støtte under 25, stk. 1 Beløb pr. uge/ time Antal støttetimer pr uge Der er ikke tale om funktionsnedsættelse. Der kan ikke ydes hjælp i det pågældende tilfælde. Lektiehjælp er forankret på uddannelsesinstitutionerne. Grundskoleundervisning er kommunens ansvar.

4 Eksempel med en person, der har ADHD Søren har diagnosen ADHD. Det kommer tydeligst til udtryk i situationer, hvor der stilles krav til ham i det fælles rum, og hvor han skal være på, når der er andre til stede. Søren har valgt at tage på en idrætshøjskole, fordi den megen bevægelse gør, at han får afløb for sin uro. Søren har grundet sin ADHD behov for, at der tilrettelægges en særlig støtteundervisning, da han har brug for specialpædagogisk bistand. Søren har for brug for støtteundervisning i 3 timer om ugen. Søren har også brug for en praktisk hjælp i de dele af undervisningen, hvor der skal lyttes mere end bevæges. Det har han brug for i 8 timer om ugen. * Beløb pr. uge/ time Ekstern visitering fra psykolog. Journaludskrift og lign. : Undervisning: 850 kr. Praktisk hjælp 130 kr. 3 timer ** 8 timer om ugen ** Undervisning: Sørens lærer på højskolen. Sørens støtteperson på højskolen tager sig af opgaven. *) 25, stk. 1: I nogle tilfælde hvor eleven har lettere indlæringsvanskeligheder og behovet ikke er så stort, kan der være tale om specialundervisning under 25, stk.1. Taksten er her pr 1. januar ,70 kr. pr. uge. **) Visiteringen afgør hvor mange timer, der skal afsættes til eleven og som individuel afvejning. Eksempel med en person, der er blind Solvej er født blind og har boet størstedelen af sit liv på et blindehjem. Hun ønsker nu i en alder af 18 år at komme på højskole og være sammen med andre unge, med en anden baggrund end hendes egen. Hun ønsker også, at højskoleopholdet skal dygtiggøre hendes klaverspil. Solvej har desuden en drøm om at blive god til at skrive, da hun gerne vil være forfatter. Solvej har brug for hjælp til at kunne indgå sammen med de andre elever på højskolen. Hun har brug for hjælp fra en person til dele af undervisningen, til at oversætte, hvad der sker blandt de andre elever og til en række dagligdags opgaver. Antal støttetimer pr uge Øjenlægejournal Praktisk hjælp 130 kr. 30 timer til praktisk hjælp. Der ansættes en deltidshjælper. Ved tab af undervisning 850 kr. pr. time inkl. Tabt undervisning: Udredning for behov Hvis svagtseende, kan der søges om en startpakke.

5 Eksempel med en person, der er døv Morten er døv, og ønsker med sit højskoleophold at blive bedre til at fotografere og efterbehandle billederne. Desuden ønsker han at få nye venner. Morten lader sig i det daglige ikke påvirke af sit handikap. Morten er god til at mundaflæse, når han er tæt på folk. Det er vanskeligt for ham i klassesammenhæng, hvor der kan være flere, der taler samtidig, og han ikke er i umiddelbar nærhed af den, der taler. Det er også svært for ham at forstå beskederne, når han eksempelvis sidder foran en computer. Han har brug for en assistent til dele af undervisningen, der kan hjælpe ham til at høre, hvad der bliver sagt. Højskolen skal sende en opgørelse over, hvor mange timers tolk, der vil være behov for. På baggrund heraf bevilges en ramme til tolk på fx 300 timer til det samlede ophold. Der skal ligeledes redegøres for hvor mange timeres praktisk hjælp, der er behov for. udløse støtte under Ørelægejournal/hørekurve Udtalelse fra egen læge Ramme til tolk. Der skal altid benyttes en tolkeleverandør, der har aftale med SU. Dette vil fremgå af bevillingen. Skolen betaler regningen og får refusion via SU. Dvs. der kommer ikke løbende penge ind, først når regningen er betalt. Tolk til alle undervisningstimer. Praktisk hjælp Der ansættes en deltidshjælper.

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP

FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP N GOD SKOLESTART FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP c abc En god skolestart for børn med sjældne handicap Center for Små Handicapgrupper, maj 2003 Udarbejdet af Sidse Jacobsen og Vibeke Lubanski Redaktion Lars

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

REVALIDE- RING. en mulighed for studerende? R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R

REVALIDE- RING. en mulighed for studerende? R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R S T U D E T E R R Å D G I V I G E REVALIDE- RIG en mulighed for studerende? Revalidering - en mulighed for studerende? Studenterrådgivningen 5 Revalidering - en mulighed for studerende? 2000 Studenterrådgivningen

Læs mere

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER 2012 Døvblindekonsulenterne 2 Indledning...4 Definition på døvblindhed... 4 Den nordiske definition om døvblindhed... 4 Formål med kontaktpersonordningen

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord ved forbundsformand for 3F, Poul Erik Skov Christensen...

Læs mere

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter Hvordan vil borgerne møde ADHDstrategien i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter April 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sådan forstår vi ADHD i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Resumé...

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE UNGE, SOM ER STOPPET ELLER UDENFOR UDDANNELSE BAGGRUND OG LIVSSITUATION Peter er 23 år og opvokset på Fyn i en mindre by, hvor han også har gået i gymnasiet.

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere