agapenyt At være sensitiv Nummer Fundament klar til nye mål Nyt fra bestyrelsen Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "agapenyt At være sensitiv Nummer 3 2013 Fundament klar til nye mål Nyt fra bestyrelsen Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling"

Transkript

1 agapenyt Nummer At være sensitiv Fundament klar til nye mål Nyt fra bestyrelsen Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Nogle kan høre græsset gro En øjenåbner Kurser og inspiration

2 agape Agape er en forening, der ønsker at hjælpe mennesker, for hvem livet gør ondt. Det gør vi ved at tilbyde terapi, kurser, foredrag og rådgivning. Vi ønsker dels at hjælpe det enkelte menneske, der er i nød samt udruste mennesker og menigheder til at hjælpe andre. Agape er en forening, der arbejder på folkekirkeligt grundlag. Der er seks ansatte og ca 100 frivillige beskæftiget i Agape Se mere på agape.dk Medlemskontingent: Enkeltmedlemmer kr. Par kr. Studerende/unge under kr. sekretariat Agapes sekretariat tager imod alle henvendelser og kan henvise til en autoriseret psykolog, psykoterapeut eller en psykiater ved spørgsmål om terapi og behandling. Foreningen Agape Bredhøjsvinget Silkeborg / Telefontider: mandag - torsdag: 9-15, fredag: CVR nummer: Bankkonto: , Sparkassen Kronjylland Girokorttype: 73 Kreditornummer bladet AgapeNyt udgives af Foreningen Agape og udkommer fem gange årligt. Næste gang er august Næste AgapeTema udkommer til alle medlemmer og forventes at udkomme i oktober Artikler skrevet af eksterne skribenter, dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Redaktion: Annette Bech Vad (ansv.) Martin Skipper Layout: kommunikationsmedarbejder Martin Skipper Tryk: Lavpristrykkeriet, Aarhus Oplag: 3500 stk. ISSN: telefonrådgivning Psyktro-linien er åben hver dag på tlf Læs mere på psyktro.dk parrådgivning Gratis parrådgivning hver mandag på tlf Find hjælp og inspiration til jeres parforhold på parvis.dk. agape på nettet Hjemmeside: Facebook: Forside: modelfoto fra ansatte Landsleder Annette Bech Vad Kommunikationsmedarbejder Martin Skipper Sekretær Signe Lavdal Psykolog, aut. Ole Rabjerg Træffetid: Man - tors: Psykolog aut. Aida Hougaard Andersen Træffetid: Tirs - tors: Daglig leder af Parvis.dk, Anders Engrob Psykoterapeut Steen Palmqvist Fritidsansat T / selvstændig i agapehuset Speciallæge i psykiatri Inge Munk Møller Telefontid onsdag og torsdag på tlf bestyrelse Se oplysninger om bestyrelsen på agape.dk Formand Steen Møller Laursen / familiekonsulent / Videbæk Næstformand Poul Helgesen / afdelingschef / Lindved Kasserer Niels L Eriksen / økonom / Aarhus Sekretær Ellen Brokhøj / lærer / Holstebro Heine Holmgaard / sognepræst / Løgumkloster Herdis Mikkelsen / sygeplejerske / Aarhus Torben Hørlück Manø / diakon / Randers Mette Højvig / psykolog / Odense 2

3 leder Torben Jensen Annette Bech Vadlandsleder landsleder i Agape Fundament klar til nye mål De gange jeg har været tæt på et byggeprojekt, synes jeg faktisk først man rigtig er i gang, når der kommer noget over jorden. Det med at få fundamentet i orden i forhold til et byggeri, er egentlig ikke noget jeg har noget forhold til. Det er usynligt og bare noget, der er der. Jeg er godt klar over at jeg udstiller min uvidenhed inden for byggebranchen; men jeg må indrømme at det er sådan, jeg har det. Anderledes forholder det sig med Agape. Vi har det sådan lige nu, at vi har lyst til at bare at bygge en hel masse ovenpå Agapes fundament. Fundamentet er dog ikke helt klar til at sætte nye mål, men det nærmer sig. Hvis ikke fundamentet er i orden til et byggeri, er der meget, der i løbet af ganske kort tid kommer til at halte. Det betyder for et husbyggeri, at huset ret hurtigt kan slå revner og miste sin styrke og funktion. I en organisation vil det gå på samme måde. Hvis ikke fundamentet er i orden, vil det ret hurtigt smuldre. Det tager tid at få sikret fundamentet, og det er ret usynligt men livsnødvendigt, hvis det skal stå i årene fremover. Når man går fundamentet efter i sømmene, kan der komme overraskelser, og det kan vise sig, at der skal træffes svære valg og laves tiltag, der kan sikre fundamentets bæredygtighed. Det er lige præcis her, vi er lige nu i Agape. Fundamentet i Agape sikres for at kunne danne grundlag for livskraft og vækst fremover. Siden årsskiftet er der blevet brugt meget tid på at forventningsafstemme og lave klare aftaler med styregrupper og ansatte. Økonomiske dispositioner er ved at blive gennemgået og set efter i sømmene. Derudover er vi i gang med en målrettet indsats for at genopdage vores værdier, så vi til enhver tid måler vores handlinger på, om vi lever op til vores værdier. Det er et arbejde der i første omgang er ret usynligt, for dem det ikke direkte involverer. På fuldstændig sammen måde, som jeg har det med fundamentet i et byggeri. På trods af det tidskrævende og forholdsvis usynlige arbejde er det afgørende, at det prioriteres. Vi glæder os rigtig meget til at bygge ovenpå fundamentet, så endnu flere kan få glæde af Agapes mange tilbud og vi kan udvikle nye relevante tiltag, som kan give både livshjælp og troshjælp. Vi ønsker forbøn for, at vi må få visdom og kræfter til at få skabt et fundament, så vi også i mange år fremover kan hjælpe mennesker, når livet gør ondt. Tak for jeres støtte og medleven! De bedste hilsner Annette 3

4 Nyt fra bestyrelsen Revisorskifte Agape er blevet opmærksom på, at vi som forening har nogle særlige forpligtelser overfor Skat. Disse forpligtelser har vi haft drøftet med revisionsfirmaet Deloitte, som er vant til at arbejde med foreninger, og som har specialister på det aktuelle område. Da det drejer sig om betydelige beløb, har vi valgt at indlede et samarbejde med Deloitte for at nyde godt af deres ekspertise. Da revisoren er godkendt på Agapes generalforsamling, kræver et revisorskifte godkendelse ved en ekstraordinær generalforsamling, hvilket bestyrelsen har valgt at indkalde til (se herunder), da vi vurderer, det er hensigtsmæssigt at gøre inden nuværende regnskabsår slutter. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Afskedigelse af Anders Det er med stor beklagelse at Agape har været nødsaget til at opsige Anders Engrob som daglig leder af Parvis.dk. Afskedigelsen skyldes udelukkende, at det ikke er lykkedes at indhente de forventede økonomiske midler til at drive arbejdet med parvis.dk med en lønnet medarbejder. Stor tak til Anders for alt det, der er nået med hjemmesiden, i det år han har været ansat. Parvis.dk er et rigtig godt koncept, som vi også fremadrettet ønsker skal være en vigtig arbejdsgren i Agape Steen Møller Laursen formand for Agape Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Agape 19. august 2013 kl Bredhøjsvinget 1, 8600 Silkeborg Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling mhp. at få godkendt Deloitte som foreningens revisor. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Orientering og baggrund for ønske om skift af revisor. Bestyrelsen peger på Deloitte, da de besidder særlige kompetencer og ekspertviden idenfor specifikke områder som foreningen fremover har behov for. 3. Godkendelse af Deloitte som ny revisor 4. Eventuelt Med venlig hilsen Agapes bestyrelse 4

5 Merete Reimer Jensen Privatpraktiserende psykolog i Herning Specialist i klinisk børnepsykologi og psykoterapi Af Merete Reimer Jensen Mennesker, og det vil i sagens natur også sige børn, er forskellige. Selv om vi som art er ens, er vi som individer forskellige. Ingen er ens. Selv enæggede tvillinger, der med hensyn til arvemasse er ens og i udseende ikke er til at skelne fra hinanden, vil i deres væsen have træk, der adskiller dem fra hinanden. Naturen gør os forskellige Vi udvikler i løbet af vores barndom forskellige træk. Det har meget at gøre med, hvilke udfordringer, vi bliver mødt med. Vi lærer af vores erfaringer. Det kan være biologisk nødvendigt at udvikle en sensitivitet for at kunne overleve. Oplagte eksempler på dette kan være grønlandske børn, der nødvendigvis må indoptage og lære de signaler, der er i naturen for at kunne overleve. De grønlandske børn har måttet lære forskellene i sne, is og frost, som vi i Danmark slet ikke har brug for at vide noget om, fordi vores overlevelse ikke afhænger af det. Et andet eksempel på det samme kan være børn i den arabiske ørken, der også må tilegne sig den smalle margin, der findes for at kunne overleve. De må udvikle den nødvendige sensitivitet for lige præcis at kunne klare sig. Fra gammel tid har man ved rejse på kamel gennem ørkenen kun kunnet overleve ved at få en lille kop vand og et par dadler om dagen. Under ekstreme forhold kræver naturen en sensitivitet i opmærksomhed og adfærd hos mennesker. Det er en del af livet, som vi andre slet ikke kan leve os ind i, fordi vi lever i et klima, der ikke i nævneværdig grad kræver noget særligt. De særligt sensitive børn Når vi taler om hypersensitive børn, tænker vi på børn, der sanser minutiøst, selv om det ikke biologisk er nødvendigt. Det er som om, der er en særlig sarthed, der får disse børn til at registrere bitte små ting og nuancer, som vi andre måske slet ikke opdager. Sensitiviteten kan være i forhold til alle sanser; med smag og lugt, føle, høre, se og mærke stemninger. At have en særlig sensitivitet enten i forhold til en enkelt af sanserne eller i det hele taget er som det er med så meget både en gave og en udfordring. At opfange alle mulige nuancer, når det gælder lyde, giver en stor variation af høreindtryk. Tænk bare hvor mange spændende lyde, der er i naturen og tænk på hvilken gave, det er at kunne sanse dem. Der er nok mange, der er enige i, at naturens lyde er behagelige, hvorimod byens lyde kan være mere belastende. Ikke at kunne slippe for at tage byens lyde ind, kan være anstrengende, når man ikke kan flytte sig væk fra dem. Når vi taler om hypersensitive børn, mener vi børn, der ikke kan lukke af for indtryk, som andre kan lade passere opmærksomheden, uden at være bevidst om det. Det er dog værd at bemærke, at det også - men på en anden måde - er anstrengende at være omgivet af sanseindtryk, også selv om man tilsyneladende ikke reagerer med en særlig sensitivitet over for disse indtryk. Sensitive børn er nemt adfærdsforstyrrede børn At være et særligt sensitivt barn og opholde sig i en almindelig daginstitution er krævende, fordi barnet oplever et bombardement af indtryk, som det ikke kan lukke af for. Når børn er mindre, viser de som oftest, at noget er svært ved adfærdsproblemer. De bliver enten udadreagerende og vanskelige eller indadvendte, sarte og pirrelige. Begge dele er udtryk for, at barnet ikke er afstemt i forhold til de krav og det miljø, barnet skal fungere i. 5

6 Det er nødvendigt at bemærke, at der kan være mange andre grunde til at børn får adfærdsproblemer, hvilket jeg ikke skal komme nærmere ind på. Store børn har lettere ved at fortælle med ord, hvad der er svært, hvorimod mindre børn i langt højere grad i deres adfærd viser, når noget ikke fungerer. Uanset hvilken form for adfærdsforstyrrelse, der er tale om, er det altid klogt at undersøge, hvad der ligger bag. Der kan være tale om en hypersensitivitet. Sensitivitet over for stemninger eller mangel på samme En særlig form for følsomhed knytter sig til at fornemme stemninger. En af vores sanser er stillingssansen, med et fremmedord kaldt for den kinæstetiske sans. Denne sans har en særlig interesse i forhold til spørgsmålet om at være sensitiv. Stillingssansen hjælper os til at registrere, hvor vi har os selv og vores krop og lemmer. Vi har fx en fornemmelse af, hvordan vores lemmer er placeret i forhold til kroppen. Man kan lave den øvelse at stille sig op med benene lidt spredte, lukke øjnene og rette armene lige frem. Uden at have synet til hjælp vil børn over en vis småbarnealder være i stand til at udføre denne opgave, fordi de intuitivt dvs. i kraft af stillingssansen kan fornemme, hvor de har sig og deres arme. Stillingssansen er interessant i sammenhængen om sensitivitet, fordi konsekvensen af at kunne mærke sig har en sammenhæng med at aflæse andre og fornemme andre. At kunne aflæse andre vil for eksempel sige, at man kan forstå de udtryk, der ligger Der er dog forskel på at vide, at man har nogle vanskeligheder, som man skal lære at leve med, og så tænke sig selv som sart, hvor sartheden bliver en del af selvopfattelsen. i ansigtstræk. Løftede øjenbryn har en betydning, ligesom et blink i øjet har det, og mange andre nuancer i ansigtet bidrager til forståelse af en sammenhæng. Det er noget vi i al almindelighed opfanger og benytter os af uden at ænse det. Når børn har problemer med at aflæse ansigtsudtryk, har de som regel svært ved at forstå stemninger. Det betyder, at de har en sårbarhed omkring at finde ud af, hvad der foregår i sociale fællesskaber, fordi de har svært ved at tyde de usagte signaler, der hele tiden er i spil. De kommer let til at virke som elefanter i en glasbutik. Disse børn kan også have meget svært ved at forstå ironi, hvor det, der bliver sagt, ikke skal forstås som det bogstaveligt talt betyder, fordi et ansigtsudtryk signalerer noget andet. Ansigtsudtrykket er så at sige nøglen til at forstå det, vi siger. Hvordan behandler vi det sensitive barn? Skal barnet beskyttes mod indtryk eller hærdes med indtryk? Det entydige svar er svært at finde. Det er dog klart, at jo mere man beskytter et barn mod indtryk, desto større er risikoen for, at barnet kommer til at opfatte sig selv som særlig sart, hvad det meget sensitive barn jo også er. Der er dog forskel på at vide, at man har nogle vanskeligheder, som man skal lære at leve med, og så tænke sig selv som sart, hvor sartheden bliver en del af selvopfattelsen. Der er ikke nogle børn, der trives med at forbinde sig selv med et billede af sig selv som gjort af porcelæn. Tænk på hvilken forskel, der ligger i at tænke på sig selv som et menneske, der har en sygdom eller nogle problemer, og så at tænke på sig selv som værende syg. For et barn giver det nemt følelsen af at være forkert, hvis barnet oplever identifikation, dvs. lighedstegn mellem sig selv og den sygdom eller problematik, barnet og dets omgivelser skal leve med. Det gælder for sensitive børn og deres omgivelser, at finde en balance mellem så vidt muligt at udvikle teknikker, der sikrer udfoldelse på den ene side og ind imellem sikre beskyttelse mod for mange påvirkninger, så barnets tærskler ikke til stadighed overskrides. 6

7 aktuelt Håb for sexafhængige Besøg fra USA // I maj deltog vi i et erfaringsudvekslingsmøde med Noel Bouche, som er præsident for Pure Hope i USA. Mødet kom i stand på initiativ af Randers Frimenighed og blev afholdt i Agapehuset i Silkeborg. På mødet blev vi præsenteret for det spændende arbejde, som Pure Hope gør for at reducere udnyttelse af mennesker i pornoindustrien og for at modvirke udviklingen af seksuel afhængighed. Herefter delte vi erfaringer, hvor det tydeligt fremgik, at dels er der Støttepulje Du kan søge støttepuljen, hvis du har brug for et af Agapes tilbud, men af økonomiske grunde ikke har mulighed for at komme i terapi eller på kursus. Støttepuljen dækker som udgangspunkt ikke hele udgiften. stor overensstemmelse mellem udfordringerne i USA og i Danmark, og dels oplever vi i begge lande øgede udfordringer med seksuel afhængighed. Derfor er der stor brug for, at vi inspirerer hinanden til, hvordan vi kan fremme kristendommens positive syn på det at beskytte og respektere mennesket. Og fremme kristendommens positive syn på seksualiteten, så den ikke bliver udnyttelse af mennesker eller bliver til ufri afhængighed. Mødet var til gensidig inspiration for alle parter. Støttepuljen er finanseret af Agapes medlemmer via et mindre tillæg til kontingentet. Det giver Agape en enestående mulighed for at hjælpe, selvom økonomien kan være stram. Læs mere og find ansøgningsskema på agape.dk På billedet ses President for Pure Hope Noel Bouche (til venstre), formand for pornofritmiljø i DK Heidi Als Ringheim, præst i Randers Frimenighed Ruben Knudsen. Desuden deltog fra Agape psykolog Ole Rabjerg, formand for Basis Gunhild Aaen Madsen og landsleder Annette Bech Vad. Mediestøtte Tak til alle jer, der allerede har sendt jeres navn og abonnementsnummer til os. Har du endnu ikke fået det gjort, kan du benytte en af følgende muligheder: Send en SMS til tlf med dit navn og abonnementsnummer (står over dit navn på bagsiden). Send en mail til eller Ring til sekretariatet på tlf Der er kommet nye regler for mediestøtte til gratis blade som AgapeNyt. Det betyder, at Agape kun får mediestøtte for det antal blade, som vi kan dokumentere fortsat er ønskede. Derfor vil vi bede dig om at tilkendegive, at du fortsat ønsker at modtage AgapeNyt ved at benytte en af ovenstående muligheder. Tak for din hjælp! Telemarketing Status // Vi har hårdt brug for økonomisk støtte. Derfor kører telemarketingskampagnen videre og vi forventer at kampagnen er afsluttet til sommerferien. Vi ønsker at vores tilbud er så billige som muligt, så flest muligt kan gøre brug af dem. Tak for den måde I har taget imod vores opfordring til at støtte os. 7

8 Refleksioner efter kurset Personlig Udvikling En øjenåbner og ikke mindst dermed elske andre. Følelsen af at det er legalt at elske sig selv - også legalt at være vred, ked og bange få det lagt på de rette hylder, har løftet mange tunge byrder væk fra mine skuldre. Gud har i sin visdom og kærlighed ført mig og lært mig at se med kærlighedens øjne på mig selv. Måske er det kun som særlig sensitiv, jeg vover at udtrykke mig på den måde, men Gud har i sin nåde vist mig, at også særligt sensitive med vores særpræg har lov at leve et liv i åbenhed og tillid Forfatteren er kendt af redaktionen men ønsker at være anonym. Midt i efterlønstiden, hvor livet skulle være så åbent og frit, mødtes jeg af forskellige begivenheder, som ikke var de mest opmuntrende på mig. Jeg grublede og tænkte og lukkede mig helt inde i mismod. Det var ikke sjovt for hverken min mand eller mig. Mit håb, om at gøre alt det jeg gerne ville, forsvandt og med det evnen til at finde retning i livet. En stor erkendelsesproces gik i gang. Jeg har været bange for mange ting i mit liv. Hvorfor har jeg ikke det samme mod, som andre udviser? Jeg har ikke taget let på noget i livet. Jeg har knoklet og brugt mig selv meget, men til hvilken nytte? Nogle omkring mig opfatter mig som kompliceret og dermed svær at gøre ting sammen med. Hvorfor er jeg så kompliceret? Hvorfor føler jeg mig svag, mens andre siger jeg er stærk? Jeg har opgivet så meget af det, som jeg troede på bare fordi jeg havde en fornemmelse af, at andre syntes jeg var tosset. Hvorfor har jeg opbygget et væld af forsvarsværker? Hvorfor skal jeg altid forsvare mig selv? Jeg begyndte at synge i gospelkor og fandt et pragtfuldt fællesskab og en masse glæde der. Der blev forløst rigtig meget i mig, og det gav mig nyt håb. Jeg fik fingre i en bog, der hedder Elsk dig selv af Ilse Sand. Den fortalte mig klart, at jeg er særlig sensitiv, og at jeg sikkert ikke er så forskellig fra ca. 15 % af befolkningen. Jeg tager indtryk dybere ind og er særlig sårbar i en voldsom verden. En lettelse men hvordan skulle jeg praktisere mit liv i nænsomhed med min nye viden? Jeg blev anbefalet at øge mit selvværd f.eks. ved et kursus i Personlig udvikling ved Agape. Jeg vovede det, og satte mig bl.a. to mål: At være stærk uden at træde på andre. At leve med min sensitivitet i ærlighed og kærlighed til mig selv og mine omgivelser. Jeg er overrasket over, at seks kursusdage i perioden marts til august sidste år kunne hjælpe mig med at fjerne det isbjerg, som havde lejret sig i mig. Velvidende at jeg netop kom på kurset, da hele problematikken var erkendt, er jeg stadig høj over, at jeg blev givet mod til at gå så langt ned i mig selv. Årtiers forsvarsværker smeltede ned, og jeg fik mulighed for at komme til at elske mig selv Fakta om at være særlig sensitiv Ca. 15 % af befolkningen har et særligt sensitiv nervesystem. Sensitiviteten er genetisk bestemt. Det er et vilkår, ikke en diagnose. Sensitiviteten indebærer såvel fordele som udfordringer. Forskning viser, at sensitive profiterer ekstra af en opvækst med forståelse og anerkendelse, og at de får det vanskeligere end andre under en uhensigtsmæssig opvækst. Mange dårlige oplevelser kan bl.a. føre til lavt selvværd og negative tanker. Heldigvis er det muligt at bearbejde dette som ung eller voksen. Endnu er personlighedstrækket ikke alment anerkendt i Danmark, og det kan gøre det ekstra svært både selv at acceptere sine behov for pauser og afskærmning fra stimuli og at blive respekteret og taget alvorligt af pårørende, hos lægen, i jobcentret, på arbejdspladsen osv. Kilde: 8

9 Personlig Udvikling - styrk dit selvværd - find nye ressourcer Anders klumme info nårlivetgørondt Ved at kigge nærmere på vore følelser og de tanker og konklusioner, der knytter sig hertil, har vi mulighed for at få redigeret i dem og dermed at ændre ikke kun på vores adfærd, men også på vores forståelse af os selv. Det styrker vores selvværd og gør os i stand til at udvikle os personligt. Foreningen Agapes sekretariat Bredhøjsvinget Silkeborg Tilmelding / Senest den 16. september 2013, men da der højest kan være 18 deltagere - gælder først til mølle princippet. Ring eller mail til Agapes sekretariat. Det er også muligt at tilmelde sig online på Agapes hjemmeside. Kurset består af fem sammenhængende moduler. Tilmeldingen gælder alle fem moduler. Det er ikke muligt kun at tilmelde sig dele af kurset. Kursussted / Roskilde Frikirke, Hedegade 29, 4000 Roskilde Pris / For alle fem moduler inkl. kost og logi: 3950 kr. Der kan søges om tilskud fra en støttepulje. Kontakt sekretariatet herom. Studerende: 2450 kr. Der er mulighed for at betale i to rater. Datoer / 1. modul: oktober 2013 / 2. modul: 25. oktober / 3. modul: 29. november / 4. modul: 17. januar 2014 / 5. modul: 14. marts OBS: Modul 1 er fra fredag kl lørdag kl og resten er fredage fra kl Medbring / På første modul må man selv medbringe luftmadras, sengetøj mv. til brug ved overnatning på kursusstedet. Enkeltværelse kan i begrænset omfang stilles til rådighed. personlig udvikling - styrk dit selvværd - find nye ressourcer Roskilde oktober 2013 Målet er at hjælpe den enkelte med at finde nye ressourcer, opdage uhensigtsmæssige mønstre i tanker og adfærd og blive i stand til at ændre på disse. Kurset består af fem moduler, der strækker sig over ca. et halvt år. Der vil på hvert modul gives inspiration til opgaver man kan arbejde med for at fremme den personlige udvikling. Kurset veks ler mellem oplæg/undervis ning, individuelt arbejde og gruppearbejde. Læs mere om kurset på hvor du også kan læse andre tidligere kursisters kommentarer. Kommende kurser i Personlig Udvikling Roskilde Frikirke: 4. oktober marts 2014 Agapehuset, Silkeborg: 28. marts august Pris: 3950 kr. for alle fem moduler. Der kan højest være 18 deltagere på holdet. Underviser: Suh Bjerg Jacobsen, aut. psykolog Assistent: Sinne Steen Ramild, psyko- og familieterapeut. Kan kontaktes på tlf.: / eller mail: Værdier i bevægelse Af Anders Engrob, daglig leder af Parvis Værdier er altid i bevægelse Det glæder mig meget, når jeg hører, at folk får hjælp på Parvis.dk. En positiv forandring i et ægteskab kan medbringe dejlige følgevirkninger for et par resten af deres liv. Positive forandringer kan ske på flere niveauer. Det kan ske i det nære, og det kan ske på et bredt samfundsmæssig niveau. Parvis.dk ønsker at præge begge sfærer. Værdier er aldrig status quo i et samfund, de er i konstant bevægelse. Tanker omkring ægteskabet ændrer sig dag for dag og kan påvirkes og forandres på godt og ondt. Parvis.dk ønsker fokus på parforholdet Parvis.dk har påbegyndt en proces, hvor vi søger at få et ben indenfor, sådan at vi kan påvirke personer, der er betroet ansvar til at fokusere på de positive ressourcer og værdier, der ligger i parforholdet. Specifikt kunne en påvirkning være at få det gjort billigere eller gratis at få økonomisk-, terapeutisk- eller anden relevant rådgivning i sin kommune. Hvis du eller nogen du kender kan spille en rolle i dette, er du velkommen til at kontakte Parvis.dk. Vi vil gerne lytte, og måske vi kan være med til at klæde dig på i dette. Parvis.dk har ikke mandat til at ændre hele familiepolitikken, men vi ønsker at tage et skridt i den rigtige retning. Der er allerede mange, som på forskellige arenaer kæmper godt for at sikre bedre vilkår for par. Disse må vi støtte. Måske vi kan være med til at kalde nye, så der kan opstå nye netværk og fortalere for at skabe bedre rammer for parforholdet. En afsluttende bemærkning Den 31. juli stopper jeg som daglig leder af Parvis. Det har været en spændende rejse at være ansat i Agape. Jeg glæder mig over det engagement, jeg ser hos ansatte, bestyrelse og frivillige. Særligt vil jeg gerne takke de, som har gjort en stor indsats for at hjælpe Parvis.dk med at få hjul under fødderne. Jeg håber og tror, at mange fremover vil få stor glæde af hjemmesiden. Parforholdet længe leve. 9

10 agapetema Agapes medlemmer modtager årligt to temablade, som bearbejder aktuelle emner både fra en teologisk, psykologisk og en erfaringsbaseret vinkel. Vi ønsker med bladene at inspirere, oplyse og udruste mennesker til at gøre en forskel - både privat og i det kirkelige arbejde rundt i landet. agapetema Nummer frihed kontra fællesskab Børneforældres frihed - eller mangel på samme Børns frihed Træd et skridt til side Frihed kontra inklusion agapetema Den politiske vinkel I & II Frihed til kapitalisme Nummer at stå udenfor en kernefamilie Single, men ikke alene Når, det der håbes på, endnu ikke er sket Hvorfor har du ingen far? OIKOS - den udvidede familie Fra kollektiv til kernefamilie At være aseksuel Hvis du endnu ikke modtager AgapeTema, og gerne fremover til modtage dette spændende blad, så bliv medlem af foreningen Agape og hjælp os samtidig med at hjælpe, når livet gør ondt. Det er nemt... Bliv medlem via linket her eller ring til Agapes sekretariat på tlf eller skriv til Medlemskontingent: Enkeltmedlem Par Studerende og unge under 22 år. 225 kr. 350 kr. 175 kr. Økonomisk støtte til psykologhjælp Nogle sundhedsforsikringer dækker hele eller dele af udgiften til psykologhjælp. Hvis du har en sundhedsforsikring privat eller gennem dit arbejde, kan forsikringsselskabet fortælle dig, hvordan du er dækket. Nogle har mulighed for at få dækket udgifter til psykologhjælp via arbejdsgiver eller fagforening. Er du økonomisk trængt kan du søge Agapes støttepulje. Se mere på hjemmesiden (under Om Agape ). Kontakt os for at høre nærmere om aktuel ventetid på psykologsamtaler. Indimellem er der kort ventetid og det svinger en hel del. Ny hjemmeside undervejs Vi arbejder i øjeblikket på en helt ny hjemmeside til foreningens arbejde. Udover præsentation af foreningens aktiviteter skal hjemmesiden også håndtere kursustilmeldinger og en emnebaseret artikeldatabase, hvor vi løbende vil lægge artikler ind fra Agapes blade. Desuden bliver det muligt at købe enkelte bøger og at give en gave via dankortbetaling. Hjemmesiden har længe trængt til en opgradering både i forhold til design, struktur og funktionalitet. Det får den nu, og samtidig benytter vi lejligheden til at automatisere flere funktioner på hjemmesiden, så den bliver mere opdateringsvenlig. Vi forventer at have hjemmesiden klar til offentliggørelse inden udgangen af Herover ses en forsmag på designet til den nye hjemmeside. /MS 10

11 kurser inspiration Læs mere om økonomi, indhold og tilskud på agape.dk. Lederretræte For ledere i kirkeligt arbejde september 2013 på Sankt Birgitta Kloster, Maribo Agapes retræteledere: Carsten Dalsgaard, Ingolf Henoch Petersen og Ellen Jensen Læs mere om Agapes retræter på Personlig Udvikling 4. oktober marts 2014 i Roskilde 28. marts august 2014 i Silkeborg De to identiske kurser er opdelt i fem sammenhængende moduler. Underviser: Suh Bjerg Jacobsen, aut. psykolog, Assistent: Sinne Steen Ramild, terapeut. Pris for alle fem moduler: 3950 kr. (stud kr.) Læs mere på Kvinder midt i livet 25. oktober og 9. november 2013 kl i Agapehuset, Silkeborg. At være mor til voksne børn ved sygeplejerske og psykoterapeut Solveig Rosenkvist. Kurset henvender sig til kvinder fra ca. 45 år. Pris: 525 kr. incl. undervisning og forplejning. Agapes årsmøde november 2013 på Diakonhøjskolen - Sæt kryds i kalenderen! Taler: Conny Hjelm, underviser og supervisor på Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund Her fremlægges Agapes visioner og strategi for den næste periode. Yderligere information om årsmødet kommer på hjemmesiden. TimeOut-retræter Adventsretræte 28. november-1. december, Ådalen v/randers Agapes retræteledere: Carsten Dalsgaard, Ingolf Henoch Petersen og Ellen Jensen (1-2 ledere på hver retræte). Læs mere om Agapes retræter på Stresskursus 31. januar - 4. april 2014, Agapehuset i Silkeborg Målet med kurset er, at deltagerne opnår øgede færdigheder i at håndtere stress i hverdagen. Dette søges opnået via undervisning, gruppesamtaler, øvelser og rollespil. Underviser: Ole Rabjerg, aut. psykolog i Agape Læs mere om Agapes stressarbejde på Læs om Agapes foredragsholdere og emner på 11

12 Næste AgapeNyt udkommer august 2013 Bliv ven med Agape på nårlivetgørondt Foreningen Agape, Bredhøjsvinget 1, 8600 Silkeborg

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration Agape - planche 5 til foldevæg.i1 1 20-05-2008 14:00:07 agape Agape ønsker på folkekirkelig

Læs mere

agapenyt Basis 20 år Nummer 1 2013 Da basis så dagens lys LinC - Living in Christ Her er plads til mig Lettere at komme til sagen på Parvis.

agapenyt Basis 20 år Nummer 1 2013 Da basis så dagens lys LinC - Living in Christ Her er plads til mig Lettere at komme til sagen på Parvis. agapenyt Nummer 1 2013 Basis 20 år Da basis så dagens lys LinC - Living in Christ Her er plads til mig Lettere at komme til sagen på Parvis.dk Kurset Sjælesorg og Familie- Rådgivning i Jylland flytter

Læs mere

agapenyt årsmøde 2011 socialt udsatte og kirkens ansvar Nummer 4 2011 Nyheder Program for årsmøde og inspirationsdag 2011 Agapes arbejdsgrene

agapenyt årsmøde 2011 socialt udsatte og kirkens ansvar Nummer 4 2011 Nyheder Program for årsmøde og inspirationsdag 2011 Agapes arbejdsgrene agapenyt Nummer 4 2011 årsmøde 2011 socialt udsatte og kirkens ansvar Nyheder Program for årsmøde og inspirationsdag 2011 Agapes arbejdsgrene Musikerens dæmoner Riv ud og ta med Med program for årsmøde

Læs mere

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare agapenyt hvad i alverden er meningen? Nogen at dele sine tanker med Nummer 3 2012 Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare Kroppen som en genvej til nærhed med din ægtefælle, din familie og med Gud Nye

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab agapenyt Nummer 5 2011 inkluderende fællesskaber Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab Inkluderende fællesskaber psykologisk set Seksualiteten skal have sit rum agape Agape

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Sensitivitet - et problem eller en gave?

Sensitivitet - et problem eller en gave? Sensitivitet - et problem eller en gave? af Transformationskinesiolog og Livscoach Helle Bøving Mange mennesker - både voksne og børn - har nu til dags svært ved at trives i sammenhænge, Det betyder i

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere

agapenyt Mand i kirken Nummer 1 2011 Savner det maskuline i kirken Blev ene mand blandt kvinder i kirke og menighedsråd

agapenyt Mand i kirken Nummer 1 2011 Savner det maskuline i kirken Blev ene mand blandt kvinder i kirke og menighedsråd agapenyt Nummer 1 2011 Mand i kirken Savner det maskuline i kirken Blev ene mand blandt kvinder i kirke og menighedsråd Udslet ikke kønsforskellene med metroseksuelle gudstjenester Det feminine lovsangssprog

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

En håndsrækning til den brudte familie

En håndsrækning til den brudte familie Fagkonference En håndsrækning til den brudte familie Aarhus Universitet den 17.03.10 Christiansborg den 18.03.10 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference Hvert år oplever 25.000 børn, at

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

nyheder & inspiration

nyheder & inspiration nyheder & inspiration Nummer 1 2010 Retræte Et boost til dit bønsliv Åndelig wellness Agape har fået ny landsleder Refleksion agape Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni,

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1

Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1 Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1 Datoer: Internat: 10.-12. september 2013 Ekstern kursusdag: 20. september 2013 Afleveringsfrist for synopsis: 30. september 2013 Sendes pr. post

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker Psykolog Athina Delskov Formand for HSP foreningen Min baggrund Arbejde med spiseforstyrrelser siden 2003 Opdagede, at jeg selv er særligt sensitiv Elaine N. Aron: Særligt sensitive

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere