agapenyt At være sensitiv Nummer Fundament klar til nye mål Nyt fra bestyrelsen Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "agapenyt At være sensitiv Nummer 3 2013 Fundament klar til nye mål Nyt fra bestyrelsen Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling"

Transkript

1 agapenyt Nummer At være sensitiv Fundament klar til nye mål Nyt fra bestyrelsen Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Nogle kan høre græsset gro En øjenåbner Kurser og inspiration

2 agape Agape er en forening, der ønsker at hjælpe mennesker, for hvem livet gør ondt. Det gør vi ved at tilbyde terapi, kurser, foredrag og rådgivning. Vi ønsker dels at hjælpe det enkelte menneske, der er i nød samt udruste mennesker og menigheder til at hjælpe andre. Agape er en forening, der arbejder på folkekirkeligt grundlag. Der er seks ansatte og ca 100 frivillige beskæftiget i Agape Se mere på agape.dk Medlemskontingent: Enkeltmedlemmer kr. Par kr. Studerende/unge under kr. sekretariat Agapes sekretariat tager imod alle henvendelser og kan henvise til en autoriseret psykolog, psykoterapeut eller en psykiater ved spørgsmål om terapi og behandling. Foreningen Agape Bredhøjsvinget Silkeborg / Telefontider: mandag - torsdag: 9-15, fredag: CVR nummer: Bankkonto: , Sparkassen Kronjylland Girokorttype: 73 Kreditornummer bladet AgapeNyt udgives af Foreningen Agape og udkommer fem gange årligt. Næste gang er august Næste AgapeTema udkommer til alle medlemmer og forventes at udkomme i oktober Artikler skrevet af eksterne skribenter, dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Redaktion: Annette Bech Vad (ansv.) Martin Skipper Layout: kommunikationsmedarbejder Martin Skipper Tryk: Lavpristrykkeriet, Aarhus Oplag: 3500 stk. ISSN: telefonrådgivning Psyktro-linien er åben hver dag på tlf Læs mere på psyktro.dk parrådgivning Gratis parrådgivning hver mandag på tlf Find hjælp og inspiration til jeres parforhold på parvis.dk. agape på nettet Hjemmeside: Facebook: Forside: modelfoto fra ansatte Landsleder Annette Bech Vad Kommunikationsmedarbejder Martin Skipper Sekretær Signe Lavdal Psykolog, aut. Ole Rabjerg Træffetid: Man - tors: Psykolog aut. Aida Hougaard Andersen Træffetid: Tirs - tors: Daglig leder af Parvis.dk, Anders Engrob Psykoterapeut Steen Palmqvist Fritidsansat T / selvstændig i agapehuset Speciallæge i psykiatri Inge Munk Møller Telefontid onsdag og torsdag på tlf bestyrelse Se oplysninger om bestyrelsen på agape.dk Formand Steen Møller Laursen / familiekonsulent / Videbæk Næstformand Poul Helgesen / afdelingschef / Lindved Kasserer Niels L Eriksen / økonom / Aarhus Sekretær Ellen Brokhøj / lærer / Holstebro Heine Holmgaard / sognepræst / Løgumkloster Herdis Mikkelsen / sygeplejerske / Aarhus Torben Hørlück Manø / diakon / Randers Mette Højvig / psykolog / Odense 2

3 leder Torben Jensen Annette Bech Vadlandsleder landsleder i Agape Fundament klar til nye mål De gange jeg har været tæt på et byggeprojekt, synes jeg faktisk først man rigtig er i gang, når der kommer noget over jorden. Det med at få fundamentet i orden i forhold til et byggeri, er egentlig ikke noget jeg har noget forhold til. Det er usynligt og bare noget, der er der. Jeg er godt klar over at jeg udstiller min uvidenhed inden for byggebranchen; men jeg må indrømme at det er sådan, jeg har det. Anderledes forholder det sig med Agape. Vi har det sådan lige nu, at vi har lyst til at bare at bygge en hel masse ovenpå Agapes fundament. Fundamentet er dog ikke helt klar til at sætte nye mål, men det nærmer sig. Hvis ikke fundamentet er i orden til et byggeri, er der meget, der i løbet af ganske kort tid kommer til at halte. Det betyder for et husbyggeri, at huset ret hurtigt kan slå revner og miste sin styrke og funktion. I en organisation vil det gå på samme måde. Hvis ikke fundamentet er i orden, vil det ret hurtigt smuldre. Det tager tid at få sikret fundamentet, og det er ret usynligt men livsnødvendigt, hvis det skal stå i årene fremover. Når man går fundamentet efter i sømmene, kan der komme overraskelser, og det kan vise sig, at der skal træffes svære valg og laves tiltag, der kan sikre fundamentets bæredygtighed. Det er lige præcis her, vi er lige nu i Agape. Fundamentet i Agape sikres for at kunne danne grundlag for livskraft og vækst fremover. Siden årsskiftet er der blevet brugt meget tid på at forventningsafstemme og lave klare aftaler med styregrupper og ansatte. Økonomiske dispositioner er ved at blive gennemgået og set efter i sømmene. Derudover er vi i gang med en målrettet indsats for at genopdage vores værdier, så vi til enhver tid måler vores handlinger på, om vi lever op til vores værdier. Det er et arbejde der i første omgang er ret usynligt, for dem det ikke direkte involverer. På fuldstændig sammen måde, som jeg har det med fundamentet i et byggeri. På trods af det tidskrævende og forholdsvis usynlige arbejde er det afgørende, at det prioriteres. Vi glæder os rigtig meget til at bygge ovenpå fundamentet, så endnu flere kan få glæde af Agapes mange tilbud og vi kan udvikle nye relevante tiltag, som kan give både livshjælp og troshjælp. Vi ønsker forbøn for, at vi må få visdom og kræfter til at få skabt et fundament, så vi også i mange år fremover kan hjælpe mennesker, når livet gør ondt. Tak for jeres støtte og medleven! De bedste hilsner Annette 3

4 Nyt fra bestyrelsen Revisorskifte Agape er blevet opmærksom på, at vi som forening har nogle særlige forpligtelser overfor Skat. Disse forpligtelser har vi haft drøftet med revisionsfirmaet Deloitte, som er vant til at arbejde med foreninger, og som har specialister på det aktuelle område. Da det drejer sig om betydelige beløb, har vi valgt at indlede et samarbejde med Deloitte for at nyde godt af deres ekspertise. Da revisoren er godkendt på Agapes generalforsamling, kræver et revisorskifte godkendelse ved en ekstraordinær generalforsamling, hvilket bestyrelsen har valgt at indkalde til (se herunder), da vi vurderer, det er hensigtsmæssigt at gøre inden nuværende regnskabsår slutter. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Afskedigelse af Anders Det er med stor beklagelse at Agape har været nødsaget til at opsige Anders Engrob som daglig leder af Parvis.dk. Afskedigelsen skyldes udelukkende, at det ikke er lykkedes at indhente de forventede økonomiske midler til at drive arbejdet med parvis.dk med en lønnet medarbejder. Stor tak til Anders for alt det, der er nået med hjemmesiden, i det år han har været ansat. Parvis.dk er et rigtig godt koncept, som vi også fremadrettet ønsker skal være en vigtig arbejdsgren i Agape Steen Møller Laursen formand for Agape Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Agape 19. august 2013 kl Bredhøjsvinget 1, 8600 Silkeborg Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling mhp. at få godkendt Deloitte som foreningens revisor. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Orientering og baggrund for ønske om skift af revisor. Bestyrelsen peger på Deloitte, da de besidder særlige kompetencer og ekspertviden idenfor specifikke områder som foreningen fremover har behov for. 3. Godkendelse af Deloitte som ny revisor 4. Eventuelt Med venlig hilsen Agapes bestyrelse 4

5 Merete Reimer Jensen Privatpraktiserende psykolog i Herning Specialist i klinisk børnepsykologi og psykoterapi Af Merete Reimer Jensen Mennesker, og det vil i sagens natur også sige børn, er forskellige. Selv om vi som art er ens, er vi som individer forskellige. Ingen er ens. Selv enæggede tvillinger, der med hensyn til arvemasse er ens og i udseende ikke er til at skelne fra hinanden, vil i deres væsen have træk, der adskiller dem fra hinanden. Naturen gør os forskellige Vi udvikler i løbet af vores barndom forskellige træk. Det har meget at gøre med, hvilke udfordringer, vi bliver mødt med. Vi lærer af vores erfaringer. Det kan være biologisk nødvendigt at udvikle en sensitivitet for at kunne overleve. Oplagte eksempler på dette kan være grønlandske børn, der nødvendigvis må indoptage og lære de signaler, der er i naturen for at kunne overleve. De grønlandske børn har måttet lære forskellene i sne, is og frost, som vi i Danmark slet ikke har brug for at vide noget om, fordi vores overlevelse ikke afhænger af det. Et andet eksempel på det samme kan være børn i den arabiske ørken, der også må tilegne sig den smalle margin, der findes for at kunne overleve. De må udvikle den nødvendige sensitivitet for lige præcis at kunne klare sig. Fra gammel tid har man ved rejse på kamel gennem ørkenen kun kunnet overleve ved at få en lille kop vand og et par dadler om dagen. Under ekstreme forhold kræver naturen en sensitivitet i opmærksomhed og adfærd hos mennesker. Det er en del af livet, som vi andre slet ikke kan leve os ind i, fordi vi lever i et klima, der ikke i nævneværdig grad kræver noget særligt. De særligt sensitive børn Når vi taler om hypersensitive børn, tænker vi på børn, der sanser minutiøst, selv om det ikke biologisk er nødvendigt. Det er som om, der er en særlig sarthed, der får disse børn til at registrere bitte små ting og nuancer, som vi andre måske slet ikke opdager. Sensitiviteten kan være i forhold til alle sanser; med smag og lugt, føle, høre, se og mærke stemninger. At have en særlig sensitivitet enten i forhold til en enkelt af sanserne eller i det hele taget er som det er med så meget både en gave og en udfordring. At opfange alle mulige nuancer, når det gælder lyde, giver en stor variation af høreindtryk. Tænk bare hvor mange spændende lyde, der er i naturen og tænk på hvilken gave, det er at kunne sanse dem. Der er nok mange, der er enige i, at naturens lyde er behagelige, hvorimod byens lyde kan være mere belastende. Ikke at kunne slippe for at tage byens lyde ind, kan være anstrengende, når man ikke kan flytte sig væk fra dem. Når vi taler om hypersensitive børn, mener vi børn, der ikke kan lukke af for indtryk, som andre kan lade passere opmærksomheden, uden at være bevidst om det. Det er dog værd at bemærke, at det også - men på en anden måde - er anstrengende at være omgivet af sanseindtryk, også selv om man tilsyneladende ikke reagerer med en særlig sensitivitet over for disse indtryk. Sensitive børn er nemt adfærdsforstyrrede børn At være et særligt sensitivt barn og opholde sig i en almindelig daginstitution er krævende, fordi barnet oplever et bombardement af indtryk, som det ikke kan lukke af for. Når børn er mindre, viser de som oftest, at noget er svært ved adfærdsproblemer. De bliver enten udadreagerende og vanskelige eller indadvendte, sarte og pirrelige. Begge dele er udtryk for, at barnet ikke er afstemt i forhold til de krav og det miljø, barnet skal fungere i. 5

6 Det er nødvendigt at bemærke, at der kan være mange andre grunde til at børn får adfærdsproblemer, hvilket jeg ikke skal komme nærmere ind på. Store børn har lettere ved at fortælle med ord, hvad der er svært, hvorimod mindre børn i langt højere grad i deres adfærd viser, når noget ikke fungerer. Uanset hvilken form for adfærdsforstyrrelse, der er tale om, er det altid klogt at undersøge, hvad der ligger bag. Der kan være tale om en hypersensitivitet. Sensitivitet over for stemninger eller mangel på samme En særlig form for følsomhed knytter sig til at fornemme stemninger. En af vores sanser er stillingssansen, med et fremmedord kaldt for den kinæstetiske sans. Denne sans har en særlig interesse i forhold til spørgsmålet om at være sensitiv. Stillingssansen hjælper os til at registrere, hvor vi har os selv og vores krop og lemmer. Vi har fx en fornemmelse af, hvordan vores lemmer er placeret i forhold til kroppen. Man kan lave den øvelse at stille sig op med benene lidt spredte, lukke øjnene og rette armene lige frem. Uden at have synet til hjælp vil børn over en vis småbarnealder være i stand til at udføre denne opgave, fordi de intuitivt dvs. i kraft af stillingssansen kan fornemme, hvor de har sig og deres arme. Stillingssansen er interessant i sammenhængen om sensitivitet, fordi konsekvensen af at kunne mærke sig har en sammenhæng med at aflæse andre og fornemme andre. At kunne aflæse andre vil for eksempel sige, at man kan forstå de udtryk, der ligger Der er dog forskel på at vide, at man har nogle vanskeligheder, som man skal lære at leve med, og så tænke sig selv som sart, hvor sartheden bliver en del af selvopfattelsen. i ansigtstræk. Løftede øjenbryn har en betydning, ligesom et blink i øjet har det, og mange andre nuancer i ansigtet bidrager til forståelse af en sammenhæng. Det er noget vi i al almindelighed opfanger og benytter os af uden at ænse det. Når børn har problemer med at aflæse ansigtsudtryk, har de som regel svært ved at forstå stemninger. Det betyder, at de har en sårbarhed omkring at finde ud af, hvad der foregår i sociale fællesskaber, fordi de har svært ved at tyde de usagte signaler, der hele tiden er i spil. De kommer let til at virke som elefanter i en glasbutik. Disse børn kan også have meget svært ved at forstå ironi, hvor det, der bliver sagt, ikke skal forstås som det bogstaveligt talt betyder, fordi et ansigtsudtryk signalerer noget andet. Ansigtsudtrykket er så at sige nøglen til at forstå det, vi siger. Hvordan behandler vi det sensitive barn? Skal barnet beskyttes mod indtryk eller hærdes med indtryk? Det entydige svar er svært at finde. Det er dog klart, at jo mere man beskytter et barn mod indtryk, desto større er risikoen for, at barnet kommer til at opfatte sig selv som særlig sart, hvad det meget sensitive barn jo også er. Der er dog forskel på at vide, at man har nogle vanskeligheder, som man skal lære at leve med, og så tænke sig selv som sart, hvor sartheden bliver en del af selvopfattelsen. Der er ikke nogle børn, der trives med at forbinde sig selv med et billede af sig selv som gjort af porcelæn. Tænk på hvilken forskel, der ligger i at tænke på sig selv som et menneske, der har en sygdom eller nogle problemer, og så at tænke på sig selv som værende syg. For et barn giver det nemt følelsen af at være forkert, hvis barnet oplever identifikation, dvs. lighedstegn mellem sig selv og den sygdom eller problematik, barnet og dets omgivelser skal leve med. Det gælder for sensitive børn og deres omgivelser, at finde en balance mellem så vidt muligt at udvikle teknikker, der sikrer udfoldelse på den ene side og ind imellem sikre beskyttelse mod for mange påvirkninger, så barnets tærskler ikke til stadighed overskrides. 6

7 aktuelt Håb for sexafhængige Besøg fra USA // I maj deltog vi i et erfaringsudvekslingsmøde med Noel Bouche, som er præsident for Pure Hope i USA. Mødet kom i stand på initiativ af Randers Frimenighed og blev afholdt i Agapehuset i Silkeborg. På mødet blev vi præsenteret for det spændende arbejde, som Pure Hope gør for at reducere udnyttelse af mennesker i pornoindustrien og for at modvirke udviklingen af seksuel afhængighed. Herefter delte vi erfaringer, hvor det tydeligt fremgik, at dels er der Støttepulje Du kan søge støttepuljen, hvis du har brug for et af Agapes tilbud, men af økonomiske grunde ikke har mulighed for at komme i terapi eller på kursus. Støttepuljen dækker som udgangspunkt ikke hele udgiften. stor overensstemmelse mellem udfordringerne i USA og i Danmark, og dels oplever vi i begge lande øgede udfordringer med seksuel afhængighed. Derfor er der stor brug for, at vi inspirerer hinanden til, hvordan vi kan fremme kristendommens positive syn på det at beskytte og respektere mennesket. Og fremme kristendommens positive syn på seksualiteten, så den ikke bliver udnyttelse af mennesker eller bliver til ufri afhængighed. Mødet var til gensidig inspiration for alle parter. Støttepuljen er finanseret af Agapes medlemmer via et mindre tillæg til kontingentet. Det giver Agape en enestående mulighed for at hjælpe, selvom økonomien kan være stram. Læs mere og find ansøgningsskema på agape.dk På billedet ses President for Pure Hope Noel Bouche (til venstre), formand for pornofritmiljø i DK Heidi Als Ringheim, præst i Randers Frimenighed Ruben Knudsen. Desuden deltog fra Agape psykolog Ole Rabjerg, formand for Basis Gunhild Aaen Madsen og landsleder Annette Bech Vad. Mediestøtte Tak til alle jer, der allerede har sendt jeres navn og abonnementsnummer til os. Har du endnu ikke fået det gjort, kan du benytte en af følgende muligheder: Send en SMS til tlf med dit navn og abonnementsnummer (står over dit navn på bagsiden). Send en mail til eller Ring til sekretariatet på tlf Der er kommet nye regler for mediestøtte til gratis blade som AgapeNyt. Det betyder, at Agape kun får mediestøtte for det antal blade, som vi kan dokumentere fortsat er ønskede. Derfor vil vi bede dig om at tilkendegive, at du fortsat ønsker at modtage AgapeNyt ved at benytte en af ovenstående muligheder. Tak for din hjælp! Telemarketing Status // Vi har hårdt brug for økonomisk støtte. Derfor kører telemarketingskampagnen videre og vi forventer at kampagnen er afsluttet til sommerferien. Vi ønsker at vores tilbud er så billige som muligt, så flest muligt kan gøre brug af dem. Tak for den måde I har taget imod vores opfordring til at støtte os. 7

8 Refleksioner efter kurset Personlig Udvikling En øjenåbner og ikke mindst dermed elske andre. Følelsen af at det er legalt at elske sig selv - også legalt at være vred, ked og bange få det lagt på de rette hylder, har løftet mange tunge byrder væk fra mine skuldre. Gud har i sin visdom og kærlighed ført mig og lært mig at se med kærlighedens øjne på mig selv. Måske er det kun som særlig sensitiv, jeg vover at udtrykke mig på den måde, men Gud har i sin nåde vist mig, at også særligt sensitive med vores særpræg har lov at leve et liv i åbenhed og tillid Forfatteren er kendt af redaktionen men ønsker at være anonym. Midt i efterlønstiden, hvor livet skulle være så åbent og frit, mødtes jeg af forskellige begivenheder, som ikke var de mest opmuntrende på mig. Jeg grublede og tænkte og lukkede mig helt inde i mismod. Det var ikke sjovt for hverken min mand eller mig. Mit håb, om at gøre alt det jeg gerne ville, forsvandt og med det evnen til at finde retning i livet. En stor erkendelsesproces gik i gang. Jeg har været bange for mange ting i mit liv. Hvorfor har jeg ikke det samme mod, som andre udviser? Jeg har ikke taget let på noget i livet. Jeg har knoklet og brugt mig selv meget, men til hvilken nytte? Nogle omkring mig opfatter mig som kompliceret og dermed svær at gøre ting sammen med. Hvorfor er jeg så kompliceret? Hvorfor føler jeg mig svag, mens andre siger jeg er stærk? Jeg har opgivet så meget af det, som jeg troede på bare fordi jeg havde en fornemmelse af, at andre syntes jeg var tosset. Hvorfor har jeg opbygget et væld af forsvarsværker? Hvorfor skal jeg altid forsvare mig selv? Jeg begyndte at synge i gospelkor og fandt et pragtfuldt fællesskab og en masse glæde der. Der blev forløst rigtig meget i mig, og det gav mig nyt håb. Jeg fik fingre i en bog, der hedder Elsk dig selv af Ilse Sand. Den fortalte mig klart, at jeg er særlig sensitiv, og at jeg sikkert ikke er så forskellig fra ca. 15 % af befolkningen. Jeg tager indtryk dybere ind og er særlig sårbar i en voldsom verden. En lettelse men hvordan skulle jeg praktisere mit liv i nænsomhed med min nye viden? Jeg blev anbefalet at øge mit selvværd f.eks. ved et kursus i Personlig udvikling ved Agape. Jeg vovede det, og satte mig bl.a. to mål: At være stærk uden at træde på andre. At leve med min sensitivitet i ærlighed og kærlighed til mig selv og mine omgivelser. Jeg er overrasket over, at seks kursusdage i perioden marts til august sidste år kunne hjælpe mig med at fjerne det isbjerg, som havde lejret sig i mig. Velvidende at jeg netop kom på kurset, da hele problematikken var erkendt, er jeg stadig høj over, at jeg blev givet mod til at gå så langt ned i mig selv. Årtiers forsvarsværker smeltede ned, og jeg fik mulighed for at komme til at elske mig selv Fakta om at være særlig sensitiv Ca. 15 % af befolkningen har et særligt sensitiv nervesystem. Sensitiviteten er genetisk bestemt. Det er et vilkår, ikke en diagnose. Sensitiviteten indebærer såvel fordele som udfordringer. Forskning viser, at sensitive profiterer ekstra af en opvækst med forståelse og anerkendelse, og at de får det vanskeligere end andre under en uhensigtsmæssig opvækst. Mange dårlige oplevelser kan bl.a. føre til lavt selvværd og negative tanker. Heldigvis er det muligt at bearbejde dette som ung eller voksen. Endnu er personlighedstrækket ikke alment anerkendt i Danmark, og det kan gøre det ekstra svært både selv at acceptere sine behov for pauser og afskærmning fra stimuli og at blive respekteret og taget alvorligt af pårørende, hos lægen, i jobcentret, på arbejdspladsen osv. Kilde: 8

9 Personlig Udvikling - styrk dit selvværd - find nye ressourcer Anders klumme info nårlivetgørondt Ved at kigge nærmere på vore følelser og de tanker og konklusioner, der knytter sig hertil, har vi mulighed for at få redigeret i dem og dermed at ændre ikke kun på vores adfærd, men også på vores forståelse af os selv. Det styrker vores selvværd og gør os i stand til at udvikle os personligt. Foreningen Agapes sekretariat Bredhøjsvinget Silkeborg Tilmelding / Senest den 16. september 2013, men da der højest kan være 18 deltagere - gælder først til mølle princippet. Ring eller mail til Agapes sekretariat. Det er også muligt at tilmelde sig online på Agapes hjemmeside. Kurset består af fem sammenhængende moduler. Tilmeldingen gælder alle fem moduler. Det er ikke muligt kun at tilmelde sig dele af kurset. Kursussted / Roskilde Frikirke, Hedegade 29, 4000 Roskilde Pris / For alle fem moduler inkl. kost og logi: 3950 kr. Der kan søges om tilskud fra en støttepulje. Kontakt sekretariatet herom. Studerende: 2450 kr. Der er mulighed for at betale i to rater. Datoer / 1. modul: oktober 2013 / 2. modul: 25. oktober / 3. modul: 29. november / 4. modul: 17. januar 2014 / 5. modul: 14. marts OBS: Modul 1 er fra fredag kl lørdag kl og resten er fredage fra kl Medbring / På første modul må man selv medbringe luftmadras, sengetøj mv. til brug ved overnatning på kursusstedet. Enkeltværelse kan i begrænset omfang stilles til rådighed. personlig udvikling - styrk dit selvværd - find nye ressourcer Roskilde oktober 2013 Målet er at hjælpe den enkelte med at finde nye ressourcer, opdage uhensigtsmæssige mønstre i tanker og adfærd og blive i stand til at ændre på disse. Kurset består af fem moduler, der strækker sig over ca. et halvt år. Der vil på hvert modul gives inspiration til opgaver man kan arbejde med for at fremme den personlige udvikling. Kurset veks ler mellem oplæg/undervis ning, individuelt arbejde og gruppearbejde. Læs mere om kurset på hvor du også kan læse andre tidligere kursisters kommentarer. Kommende kurser i Personlig Udvikling Roskilde Frikirke: 4. oktober marts 2014 Agapehuset, Silkeborg: 28. marts august Pris: 3950 kr. for alle fem moduler. Der kan højest være 18 deltagere på holdet. Underviser: Suh Bjerg Jacobsen, aut. psykolog Assistent: Sinne Steen Ramild, psyko- og familieterapeut. Kan kontaktes på tlf.: / eller mail: Værdier i bevægelse Af Anders Engrob, daglig leder af Parvis Værdier er altid i bevægelse Det glæder mig meget, når jeg hører, at folk får hjælp på Parvis.dk. En positiv forandring i et ægteskab kan medbringe dejlige følgevirkninger for et par resten af deres liv. Positive forandringer kan ske på flere niveauer. Det kan ske i det nære, og det kan ske på et bredt samfundsmæssig niveau. Parvis.dk ønsker at præge begge sfærer. Værdier er aldrig status quo i et samfund, de er i konstant bevægelse. Tanker omkring ægteskabet ændrer sig dag for dag og kan påvirkes og forandres på godt og ondt. Parvis.dk ønsker fokus på parforholdet Parvis.dk har påbegyndt en proces, hvor vi søger at få et ben indenfor, sådan at vi kan påvirke personer, der er betroet ansvar til at fokusere på de positive ressourcer og værdier, der ligger i parforholdet. Specifikt kunne en påvirkning være at få det gjort billigere eller gratis at få økonomisk-, terapeutisk- eller anden relevant rådgivning i sin kommune. Hvis du eller nogen du kender kan spille en rolle i dette, er du velkommen til at kontakte Parvis.dk. Vi vil gerne lytte, og måske vi kan være med til at klæde dig på i dette. Parvis.dk har ikke mandat til at ændre hele familiepolitikken, men vi ønsker at tage et skridt i den rigtige retning. Der er allerede mange, som på forskellige arenaer kæmper godt for at sikre bedre vilkår for par. Disse må vi støtte. Måske vi kan være med til at kalde nye, så der kan opstå nye netværk og fortalere for at skabe bedre rammer for parforholdet. En afsluttende bemærkning Den 31. juli stopper jeg som daglig leder af Parvis. Det har været en spændende rejse at være ansat i Agape. Jeg glæder mig over det engagement, jeg ser hos ansatte, bestyrelse og frivillige. Særligt vil jeg gerne takke de, som har gjort en stor indsats for at hjælpe Parvis.dk med at få hjul under fødderne. Jeg håber og tror, at mange fremover vil få stor glæde af hjemmesiden. Parforholdet længe leve. 9

10 agapetema Agapes medlemmer modtager årligt to temablade, som bearbejder aktuelle emner både fra en teologisk, psykologisk og en erfaringsbaseret vinkel. Vi ønsker med bladene at inspirere, oplyse og udruste mennesker til at gøre en forskel - både privat og i det kirkelige arbejde rundt i landet. agapetema Nummer frihed kontra fællesskab Børneforældres frihed - eller mangel på samme Børns frihed Træd et skridt til side Frihed kontra inklusion agapetema Den politiske vinkel I & II Frihed til kapitalisme Nummer at stå udenfor en kernefamilie Single, men ikke alene Når, det der håbes på, endnu ikke er sket Hvorfor har du ingen far? OIKOS - den udvidede familie Fra kollektiv til kernefamilie At være aseksuel Hvis du endnu ikke modtager AgapeTema, og gerne fremover til modtage dette spændende blad, så bliv medlem af foreningen Agape og hjælp os samtidig med at hjælpe, når livet gør ondt. Det er nemt... Bliv medlem via linket her eller ring til Agapes sekretariat på tlf eller skriv til Medlemskontingent: Enkeltmedlem Par Studerende og unge under 22 år. 225 kr. 350 kr. 175 kr. Økonomisk støtte til psykologhjælp Nogle sundhedsforsikringer dækker hele eller dele af udgiften til psykologhjælp. Hvis du har en sundhedsforsikring privat eller gennem dit arbejde, kan forsikringsselskabet fortælle dig, hvordan du er dækket. Nogle har mulighed for at få dækket udgifter til psykologhjælp via arbejdsgiver eller fagforening. Er du økonomisk trængt kan du søge Agapes støttepulje. Se mere på hjemmesiden (under Om Agape ). Kontakt os for at høre nærmere om aktuel ventetid på psykologsamtaler. Indimellem er der kort ventetid og det svinger en hel del. Ny hjemmeside undervejs Vi arbejder i øjeblikket på en helt ny hjemmeside til foreningens arbejde. Udover præsentation af foreningens aktiviteter skal hjemmesiden også håndtere kursustilmeldinger og en emnebaseret artikeldatabase, hvor vi løbende vil lægge artikler ind fra Agapes blade. Desuden bliver det muligt at købe enkelte bøger og at give en gave via dankortbetaling. Hjemmesiden har længe trængt til en opgradering både i forhold til design, struktur og funktionalitet. Det får den nu, og samtidig benytter vi lejligheden til at automatisere flere funktioner på hjemmesiden, så den bliver mere opdateringsvenlig. Vi forventer at have hjemmesiden klar til offentliggørelse inden udgangen af Herover ses en forsmag på designet til den nye hjemmeside. /MS 10

11 kurser inspiration Læs mere om økonomi, indhold og tilskud på agape.dk. Lederretræte For ledere i kirkeligt arbejde september 2013 på Sankt Birgitta Kloster, Maribo Agapes retræteledere: Carsten Dalsgaard, Ingolf Henoch Petersen og Ellen Jensen Læs mere om Agapes retræter på Personlig Udvikling 4. oktober marts 2014 i Roskilde 28. marts august 2014 i Silkeborg De to identiske kurser er opdelt i fem sammenhængende moduler. Underviser: Suh Bjerg Jacobsen, aut. psykolog, Assistent: Sinne Steen Ramild, terapeut. Pris for alle fem moduler: 3950 kr. (stud kr.) Læs mere på Kvinder midt i livet 25. oktober og 9. november 2013 kl i Agapehuset, Silkeborg. At være mor til voksne børn ved sygeplejerske og psykoterapeut Solveig Rosenkvist. Kurset henvender sig til kvinder fra ca. 45 år. Pris: 525 kr. incl. undervisning og forplejning. Agapes årsmøde november 2013 på Diakonhøjskolen - Sæt kryds i kalenderen! Taler: Conny Hjelm, underviser og supervisor på Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund Her fremlægges Agapes visioner og strategi for den næste periode. Yderligere information om årsmødet kommer på hjemmesiden. TimeOut-retræter Adventsretræte 28. november-1. december, Ådalen v/randers Agapes retræteledere: Carsten Dalsgaard, Ingolf Henoch Petersen og Ellen Jensen (1-2 ledere på hver retræte). Læs mere om Agapes retræter på Stresskursus 31. januar - 4. april 2014, Agapehuset i Silkeborg Målet med kurset er, at deltagerne opnår øgede færdigheder i at håndtere stress i hverdagen. Dette søges opnået via undervisning, gruppesamtaler, øvelser og rollespil. Underviser: Ole Rabjerg, aut. psykolog i Agape Læs mere om Agapes stressarbejde på Læs om Agapes foredragsholdere og emner på 11

12 Næste AgapeNyt udkommer august 2013 Bliv ven med Agape på nårlivetgørondt Foreningen Agape, Bredhøjsvinget 1, 8600 Silkeborg

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

agapenyt Stress Nummer 4 2013 Narcissisme epidemi Indkaldelse til generalforsamling og Inspirationsdag Stress er ikke udtryk for svaghed

agapenyt Stress Nummer 4 2013 Narcissisme epidemi Indkaldelse til generalforsamling og Inspirationsdag Stress er ikke udtryk for svaghed agapenyt Nummer 4 2013 Stress Narcissisme epidemi Indkaldelse til generalforsamling og Inspirationsdag Stress er ikke udtryk for svaghed Om at finde Maria-roen i Martha-travlheden Kurser og inspiration

Læs mere

agapenyt infonummer Nummer 4 2012 Agape søger landsleder Indblik i Agapes forskellige arbejdsgrene Indkaldelse til årsmøde og generalforsamling 2012

agapenyt infonummer Nummer 4 2012 Agape søger landsleder Indblik i Agapes forskellige arbejdsgrene Indkaldelse til årsmøde og generalforsamling 2012 agapenyt Nummer 4 2012 infonummer Agape søger landsleder Indblik i Agapes forskellige arbejdsgrene Indkaldelse til årsmøde og generalforsamling 2012 Hjælp til parforholdet på Parvis.dk agape Agape ønsker

Læs mere

agapenyt Gud bærer Nummer 2 2013 Glimt fra frivilligdagen Gud bærer mig og min byrde Lederretræte Hjælp os med at hjælpe mennesker med ondt i livet

agapenyt Gud bærer Nummer 2 2013 Glimt fra frivilligdagen Gud bærer mig og min byrde Lederretræte Hjælp os med at hjælpe mennesker med ondt i livet agapenyt Nummer 2 2013 Gud bærer Glimt fra frivilligdagen Gud bærer mig og min byrde Lederretræte Hjælp os med at hjælpe mennesker med ondt i livet Rom blev ikke bygget på én dag Kommunikation: opbyggende

Læs mere

agapenyt at være flerkulturel Nummer 5 2012 Taknemmelighed Reportage fra årsmødet 2012 En styrke at være flerkulturel Jeg kan se det i deres øjne

agapenyt at være flerkulturel Nummer 5 2012 Taknemmelighed Reportage fra årsmødet 2012 En styrke at være flerkulturel Jeg kan se det i deres øjne agapenyt Nummer 5 2012 at være flerkulturel Taknemmelighed Reportage fra årsmødet 2012 En styrke at være flerkulturel Jeg kan se det i deres øjne Foredrag Kurser og inspiration agape Agape ønsker på folkekirkelig

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration Agape - planche 5 til foldevæg.i1 1 20-05-2008 14:00:07 agape Agape ønsker på folkekirkelig

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Arbejdsberetning 2014

Arbejdsberetning 2014 Arbejdsberetning 2014 ved landsleder Annette Bech Vad Taknemmelighed Ensomhed, stress, brudte relationer er bare en lille del af de problemer, som vi mennesker på et eller andet tidspunkt oplever i vores

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Relationer og fællesskaber: Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt? Lunderskov 2016 v. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan

Læs mere

agapenyt Basis 20 år Nummer 1 2013 Da basis så dagens lys LinC - Living in Christ Her er plads til mig Lettere at komme til sagen på Parvis.

agapenyt Basis 20 år Nummer 1 2013 Da basis så dagens lys LinC - Living in Christ Her er plads til mig Lettere at komme til sagen på Parvis. agapenyt Nummer 1 2013 Basis 20 år Da basis så dagens lys LinC - Living in Christ Her er plads til mig Lettere at komme til sagen på Parvis.dk Kurset Sjælesorg og Familie- Rådgivning i Jylland flytter

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

agapenyt årsmøde 2011 socialt udsatte og kirkens ansvar Nummer 4 2011 Nyheder Program for årsmøde og inspirationsdag 2011 Agapes arbejdsgrene

agapenyt årsmøde 2011 socialt udsatte og kirkens ansvar Nummer 4 2011 Nyheder Program for årsmøde og inspirationsdag 2011 Agapes arbejdsgrene agapenyt Nummer 4 2011 årsmøde 2011 socialt udsatte og kirkens ansvar Nyheder Program for årsmøde og inspirationsdag 2011 Agapes arbejdsgrene Musikerens dæmoner Riv ud og ta med Med program for årsmøde

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Sevel 2016 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan kan man leve og leve videre

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

nyheder & inspiration

nyheder & inspiration nyheder & inspiration Nummer 3 2008 Infonummer... om terapi, bogudgivelse, basis, telemarketing, kurser, TimeOut, Inspirationsdag... agape Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med

Læs mere

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare agapenyt hvad i alverden er meningen? Nogen at dele sine tanker med Nummer 3 2012 Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare Kroppen som en genvej til nærhed med din ægtefælle, din familie og med Gud Nye

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab agapenyt Nummer 5 2011 inkluderende fællesskaber Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab Inkluderende fællesskaber psykologisk set Seksualiteten skal have sit rum agape Agape

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Særligt Sensitive Børn. ved psykolog Lene S. Misfeldt, fysioterapeut Paul Misfeldt Sensitiv Eksistens

Særligt Sensitive Børn. ved psykolog Lene S. Misfeldt, fysioterapeut Paul Misfeldt Sensitiv Eksistens Særligt Sensitive Børn ved psykolog Lene S. Misfeldt, fysioterapeut Paul Misfeldt Sensitiv Eksistens For følsom Ængstelig Sart Sårbar Bekymre sig Genert Tilbageholdende Indadvendt Frygtsom Hæmmet Neurotisk

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk Løber du panden mod en mur? Dialog med skole og institution, venner og familief e Inspiration og forslag til forældre med særligt sensitive børn fra Sensitiv familie.dk 1 Dialog med skole og institution,

Læs mere

FIND THE TRUTH stecherinsti.com

FIND THE TRUTH stecherinsti.com FIND THE TRUTH 3 FIND THE TRUTH Drømmer du om at finde ind til sandheden i dit liv, realisere dit potentiale og gå efter det, der gør dig lykkelig og giver glæde, så deltag i mit 10 ugers e-kursus FIND

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Side 1 af 7 Vil du lære at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Spiritualitet i dit liv et spørgsmål om opmærksomhed og væren Mentortimer, supervision og seks workshopdage på smukke Jegindø

Læs mere

Dage med sorg et psykologisk perspektiv

Dage med sorg et psykologisk perspektiv Dage med sorg et psykologisk perspektiv Sct. Johannes kirke d. 15. januar 2014 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Definitioner på sorg og tab 2. Hvordan kan sorgforløb opleves, akut og på sigt?

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Som mange andre, er jeg blevet inspireret af Svend Brinkmanns bog Stå fast. I den har han mange gode pointer, og selv om han påstår, at det ikke er tilfældet,

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold?

perspektiv Hvor stærkt er jeres forhold? Hvor stærkt er jeres forhold? 26 FEMiNA.dk 32/2016 En sommerferie, hvor man pludselig er meget sammen med sin partner, kan nogle gange sætte tingene på spidsen. Man har måske igennem længere tid været

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Definitioner på sorg og tab 2. Hvordan kan sorgforløb opleves, akut og på sigt? 3. Hvornår

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Et synligt handicap, en brækket arm eller ben er noget alle kan forholde sig til - men noget vi ikke lige kan se, kan vi ikke forholde os til.

Et synligt handicap, en brækket arm eller ben er noget alle kan forholde sig til - men noget vi ikke lige kan se, kan vi ikke forholde os til. Et synligt handicap, en brækket arm eller ben er noget alle kan forholde sig til - men noget vi ikke lige kan se, kan vi ikke forholde os til. Autisme eller HSP-adfærd kan ikke ses, og derfor kan omverdenen

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B Bilag Bilag 1 Bilag 1A Bilag 1B Bilag 1C Bilag 1D Bilag 1E Bilag 1F Bilag 1G Bilag 1H Bilag 1I Bilag 1J Bilag 1K Bilag 2 Interview med psykolog Annette Groot Vi har her interviewet Annette Groot, Seniorpartner

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

A R B E J D S B E R E T N I N G

A R B E J D S B E R E T N I N G A R B E J D S B E R E T N I N G 2 0 1 6 V/ANNETTE BECH VAD, LANDSLEDER I AGAPE Agape har et brændende ønske om at udøve og fremme diakoni drevet af et kristent menneskesyn. Det er afgørende i Agapes arbejde,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere