agapenyt At være sensitiv Nummer Fundament klar til nye mål Nyt fra bestyrelsen Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "agapenyt At være sensitiv Nummer 3 2013 Fundament klar til nye mål Nyt fra bestyrelsen Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling"

Transkript

1 agapenyt Nummer At være sensitiv Fundament klar til nye mål Nyt fra bestyrelsen Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Nogle kan høre græsset gro En øjenåbner Kurser og inspiration

2 agape Agape er en forening, der ønsker at hjælpe mennesker, for hvem livet gør ondt. Det gør vi ved at tilbyde terapi, kurser, foredrag og rådgivning. Vi ønsker dels at hjælpe det enkelte menneske, der er i nød samt udruste mennesker og menigheder til at hjælpe andre. Agape er en forening, der arbejder på folkekirkeligt grundlag. Der er seks ansatte og ca 100 frivillige beskæftiget i Agape Se mere på agape.dk Medlemskontingent: Enkeltmedlemmer kr. Par kr. Studerende/unge under kr. sekretariat Agapes sekretariat tager imod alle henvendelser og kan henvise til en autoriseret psykolog, psykoterapeut eller en psykiater ved spørgsmål om terapi og behandling. Foreningen Agape Bredhøjsvinget Silkeborg / Telefontider: mandag - torsdag: 9-15, fredag: CVR nummer: Bankkonto: , Sparkassen Kronjylland Girokorttype: 73 Kreditornummer bladet AgapeNyt udgives af Foreningen Agape og udkommer fem gange årligt. Næste gang er august Næste AgapeTema udkommer til alle medlemmer og forventes at udkomme i oktober Artikler skrevet af eksterne skribenter, dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Redaktion: Annette Bech Vad (ansv.) Martin Skipper Layout: kommunikationsmedarbejder Martin Skipper Tryk: Lavpristrykkeriet, Aarhus Oplag: 3500 stk. ISSN: telefonrådgivning Psyktro-linien er åben hver dag på tlf Læs mere på psyktro.dk parrådgivning Gratis parrådgivning hver mandag på tlf Find hjælp og inspiration til jeres parforhold på parvis.dk. agape på nettet Hjemmeside: Facebook: Forside: modelfoto fra ansatte Landsleder Annette Bech Vad Kommunikationsmedarbejder Martin Skipper Sekretær Signe Lavdal Psykolog, aut. Ole Rabjerg Træffetid: Man - tors: Psykolog aut. Aida Hougaard Andersen Træffetid: Tirs - tors: Daglig leder af Parvis.dk, Anders Engrob Psykoterapeut Steen Palmqvist Fritidsansat T / selvstændig i agapehuset Speciallæge i psykiatri Inge Munk Møller Telefontid onsdag og torsdag på tlf bestyrelse Se oplysninger om bestyrelsen på agape.dk Formand Steen Møller Laursen / familiekonsulent / Videbæk Næstformand Poul Helgesen / afdelingschef / Lindved Kasserer Niels L Eriksen / økonom / Aarhus Sekretær Ellen Brokhøj / lærer / Holstebro Heine Holmgaard / sognepræst / Løgumkloster Herdis Mikkelsen / sygeplejerske / Aarhus Torben Hørlück Manø / diakon / Randers Mette Højvig / psykolog / Odense 2

3 leder Torben Jensen Annette Bech Vadlandsleder landsleder i Agape Fundament klar til nye mål De gange jeg har været tæt på et byggeprojekt, synes jeg faktisk først man rigtig er i gang, når der kommer noget over jorden. Det med at få fundamentet i orden i forhold til et byggeri, er egentlig ikke noget jeg har noget forhold til. Det er usynligt og bare noget, der er der. Jeg er godt klar over at jeg udstiller min uvidenhed inden for byggebranchen; men jeg må indrømme at det er sådan, jeg har det. Anderledes forholder det sig med Agape. Vi har det sådan lige nu, at vi har lyst til at bare at bygge en hel masse ovenpå Agapes fundament. Fundamentet er dog ikke helt klar til at sætte nye mål, men det nærmer sig. Hvis ikke fundamentet er i orden til et byggeri, er der meget, der i løbet af ganske kort tid kommer til at halte. Det betyder for et husbyggeri, at huset ret hurtigt kan slå revner og miste sin styrke og funktion. I en organisation vil det gå på samme måde. Hvis ikke fundamentet er i orden, vil det ret hurtigt smuldre. Det tager tid at få sikret fundamentet, og det er ret usynligt men livsnødvendigt, hvis det skal stå i årene fremover. Når man går fundamentet efter i sømmene, kan der komme overraskelser, og det kan vise sig, at der skal træffes svære valg og laves tiltag, der kan sikre fundamentets bæredygtighed. Det er lige præcis her, vi er lige nu i Agape. Fundamentet i Agape sikres for at kunne danne grundlag for livskraft og vækst fremover. Siden årsskiftet er der blevet brugt meget tid på at forventningsafstemme og lave klare aftaler med styregrupper og ansatte. Økonomiske dispositioner er ved at blive gennemgået og set efter i sømmene. Derudover er vi i gang med en målrettet indsats for at genopdage vores værdier, så vi til enhver tid måler vores handlinger på, om vi lever op til vores værdier. Det er et arbejde der i første omgang er ret usynligt, for dem det ikke direkte involverer. På fuldstændig sammen måde, som jeg har det med fundamentet i et byggeri. På trods af det tidskrævende og forholdsvis usynlige arbejde er det afgørende, at det prioriteres. Vi glæder os rigtig meget til at bygge ovenpå fundamentet, så endnu flere kan få glæde af Agapes mange tilbud og vi kan udvikle nye relevante tiltag, som kan give både livshjælp og troshjælp. Vi ønsker forbøn for, at vi må få visdom og kræfter til at få skabt et fundament, så vi også i mange år fremover kan hjælpe mennesker, når livet gør ondt. Tak for jeres støtte og medleven! De bedste hilsner Annette 3

4 Nyt fra bestyrelsen Revisorskifte Agape er blevet opmærksom på, at vi som forening har nogle særlige forpligtelser overfor Skat. Disse forpligtelser har vi haft drøftet med revisionsfirmaet Deloitte, som er vant til at arbejde med foreninger, og som har specialister på det aktuelle område. Da det drejer sig om betydelige beløb, har vi valgt at indlede et samarbejde med Deloitte for at nyde godt af deres ekspertise. Da revisoren er godkendt på Agapes generalforsamling, kræver et revisorskifte godkendelse ved en ekstraordinær generalforsamling, hvilket bestyrelsen har valgt at indkalde til (se herunder), da vi vurderer, det er hensigtsmæssigt at gøre inden nuværende regnskabsår slutter. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Afskedigelse af Anders Det er med stor beklagelse at Agape har været nødsaget til at opsige Anders Engrob som daglig leder af Parvis.dk. Afskedigelsen skyldes udelukkende, at det ikke er lykkedes at indhente de forventede økonomiske midler til at drive arbejdet med parvis.dk med en lønnet medarbejder. Stor tak til Anders for alt det, der er nået med hjemmesiden, i det år han har været ansat. Parvis.dk er et rigtig godt koncept, som vi også fremadrettet ønsker skal være en vigtig arbejdsgren i Agape Steen Møller Laursen formand for Agape Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Agape 19. august 2013 kl Bredhøjsvinget 1, 8600 Silkeborg Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling mhp. at få godkendt Deloitte som foreningens revisor. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Orientering og baggrund for ønske om skift af revisor. Bestyrelsen peger på Deloitte, da de besidder særlige kompetencer og ekspertviden idenfor specifikke områder som foreningen fremover har behov for. 3. Godkendelse af Deloitte som ny revisor 4. Eventuelt Med venlig hilsen Agapes bestyrelse 4

5 Merete Reimer Jensen Privatpraktiserende psykolog i Herning Specialist i klinisk børnepsykologi og psykoterapi Af Merete Reimer Jensen Mennesker, og det vil i sagens natur også sige børn, er forskellige. Selv om vi som art er ens, er vi som individer forskellige. Ingen er ens. Selv enæggede tvillinger, der med hensyn til arvemasse er ens og i udseende ikke er til at skelne fra hinanden, vil i deres væsen have træk, der adskiller dem fra hinanden. Naturen gør os forskellige Vi udvikler i løbet af vores barndom forskellige træk. Det har meget at gøre med, hvilke udfordringer, vi bliver mødt med. Vi lærer af vores erfaringer. Det kan være biologisk nødvendigt at udvikle en sensitivitet for at kunne overleve. Oplagte eksempler på dette kan være grønlandske børn, der nødvendigvis må indoptage og lære de signaler, der er i naturen for at kunne overleve. De grønlandske børn har måttet lære forskellene i sne, is og frost, som vi i Danmark slet ikke har brug for at vide noget om, fordi vores overlevelse ikke afhænger af det. Et andet eksempel på det samme kan være børn i den arabiske ørken, der også må tilegne sig den smalle margin, der findes for at kunne overleve. De må udvikle den nødvendige sensitivitet for lige præcis at kunne klare sig. Fra gammel tid har man ved rejse på kamel gennem ørkenen kun kunnet overleve ved at få en lille kop vand og et par dadler om dagen. Under ekstreme forhold kræver naturen en sensitivitet i opmærksomhed og adfærd hos mennesker. Det er en del af livet, som vi andre slet ikke kan leve os ind i, fordi vi lever i et klima, der ikke i nævneværdig grad kræver noget særligt. De særligt sensitive børn Når vi taler om hypersensitive børn, tænker vi på børn, der sanser minutiøst, selv om det ikke biologisk er nødvendigt. Det er som om, der er en særlig sarthed, der får disse børn til at registrere bitte små ting og nuancer, som vi andre måske slet ikke opdager. Sensitiviteten kan være i forhold til alle sanser; med smag og lugt, føle, høre, se og mærke stemninger. At have en særlig sensitivitet enten i forhold til en enkelt af sanserne eller i det hele taget er som det er med så meget både en gave og en udfordring. At opfange alle mulige nuancer, når det gælder lyde, giver en stor variation af høreindtryk. Tænk bare hvor mange spændende lyde, der er i naturen og tænk på hvilken gave, det er at kunne sanse dem. Der er nok mange, der er enige i, at naturens lyde er behagelige, hvorimod byens lyde kan være mere belastende. Ikke at kunne slippe for at tage byens lyde ind, kan være anstrengende, når man ikke kan flytte sig væk fra dem. Når vi taler om hypersensitive børn, mener vi børn, der ikke kan lukke af for indtryk, som andre kan lade passere opmærksomheden, uden at være bevidst om det. Det er dog værd at bemærke, at det også - men på en anden måde - er anstrengende at være omgivet af sanseindtryk, også selv om man tilsyneladende ikke reagerer med en særlig sensitivitet over for disse indtryk. Sensitive børn er nemt adfærdsforstyrrede børn At være et særligt sensitivt barn og opholde sig i en almindelig daginstitution er krævende, fordi barnet oplever et bombardement af indtryk, som det ikke kan lukke af for. Når børn er mindre, viser de som oftest, at noget er svært ved adfærdsproblemer. De bliver enten udadreagerende og vanskelige eller indadvendte, sarte og pirrelige. Begge dele er udtryk for, at barnet ikke er afstemt i forhold til de krav og det miljø, barnet skal fungere i. 5

6 Det er nødvendigt at bemærke, at der kan være mange andre grunde til at børn får adfærdsproblemer, hvilket jeg ikke skal komme nærmere ind på. Store børn har lettere ved at fortælle med ord, hvad der er svært, hvorimod mindre børn i langt højere grad i deres adfærd viser, når noget ikke fungerer. Uanset hvilken form for adfærdsforstyrrelse, der er tale om, er det altid klogt at undersøge, hvad der ligger bag. Der kan være tale om en hypersensitivitet. Sensitivitet over for stemninger eller mangel på samme En særlig form for følsomhed knytter sig til at fornemme stemninger. En af vores sanser er stillingssansen, med et fremmedord kaldt for den kinæstetiske sans. Denne sans har en særlig interesse i forhold til spørgsmålet om at være sensitiv. Stillingssansen hjælper os til at registrere, hvor vi har os selv og vores krop og lemmer. Vi har fx en fornemmelse af, hvordan vores lemmer er placeret i forhold til kroppen. Man kan lave den øvelse at stille sig op med benene lidt spredte, lukke øjnene og rette armene lige frem. Uden at have synet til hjælp vil børn over en vis småbarnealder være i stand til at udføre denne opgave, fordi de intuitivt dvs. i kraft af stillingssansen kan fornemme, hvor de har sig og deres arme. Stillingssansen er interessant i sammenhængen om sensitivitet, fordi konsekvensen af at kunne mærke sig har en sammenhæng med at aflæse andre og fornemme andre. At kunne aflæse andre vil for eksempel sige, at man kan forstå de udtryk, der ligger Der er dog forskel på at vide, at man har nogle vanskeligheder, som man skal lære at leve med, og så tænke sig selv som sart, hvor sartheden bliver en del af selvopfattelsen. i ansigtstræk. Løftede øjenbryn har en betydning, ligesom et blink i øjet har det, og mange andre nuancer i ansigtet bidrager til forståelse af en sammenhæng. Det er noget vi i al almindelighed opfanger og benytter os af uden at ænse det. Når børn har problemer med at aflæse ansigtsudtryk, har de som regel svært ved at forstå stemninger. Det betyder, at de har en sårbarhed omkring at finde ud af, hvad der foregår i sociale fællesskaber, fordi de har svært ved at tyde de usagte signaler, der hele tiden er i spil. De kommer let til at virke som elefanter i en glasbutik. Disse børn kan også have meget svært ved at forstå ironi, hvor det, der bliver sagt, ikke skal forstås som det bogstaveligt talt betyder, fordi et ansigtsudtryk signalerer noget andet. Ansigtsudtrykket er så at sige nøglen til at forstå det, vi siger. Hvordan behandler vi det sensitive barn? Skal barnet beskyttes mod indtryk eller hærdes med indtryk? Det entydige svar er svært at finde. Det er dog klart, at jo mere man beskytter et barn mod indtryk, desto større er risikoen for, at barnet kommer til at opfatte sig selv som særlig sart, hvad det meget sensitive barn jo også er. Der er dog forskel på at vide, at man har nogle vanskeligheder, som man skal lære at leve med, og så tænke sig selv som sart, hvor sartheden bliver en del af selvopfattelsen. Der er ikke nogle børn, der trives med at forbinde sig selv med et billede af sig selv som gjort af porcelæn. Tænk på hvilken forskel, der ligger i at tænke på sig selv som et menneske, der har en sygdom eller nogle problemer, og så at tænke på sig selv som værende syg. For et barn giver det nemt følelsen af at være forkert, hvis barnet oplever identifikation, dvs. lighedstegn mellem sig selv og den sygdom eller problematik, barnet og dets omgivelser skal leve med. Det gælder for sensitive børn og deres omgivelser, at finde en balance mellem så vidt muligt at udvikle teknikker, der sikrer udfoldelse på den ene side og ind imellem sikre beskyttelse mod for mange påvirkninger, så barnets tærskler ikke til stadighed overskrides. 6

7 aktuelt Håb for sexafhængige Besøg fra USA // I maj deltog vi i et erfaringsudvekslingsmøde med Noel Bouche, som er præsident for Pure Hope i USA. Mødet kom i stand på initiativ af Randers Frimenighed og blev afholdt i Agapehuset i Silkeborg. På mødet blev vi præsenteret for det spændende arbejde, som Pure Hope gør for at reducere udnyttelse af mennesker i pornoindustrien og for at modvirke udviklingen af seksuel afhængighed. Herefter delte vi erfaringer, hvor det tydeligt fremgik, at dels er der Støttepulje Du kan søge støttepuljen, hvis du har brug for et af Agapes tilbud, men af økonomiske grunde ikke har mulighed for at komme i terapi eller på kursus. Støttepuljen dækker som udgangspunkt ikke hele udgiften. stor overensstemmelse mellem udfordringerne i USA og i Danmark, og dels oplever vi i begge lande øgede udfordringer med seksuel afhængighed. Derfor er der stor brug for, at vi inspirerer hinanden til, hvordan vi kan fremme kristendommens positive syn på det at beskytte og respektere mennesket. Og fremme kristendommens positive syn på seksualiteten, så den ikke bliver udnyttelse af mennesker eller bliver til ufri afhængighed. Mødet var til gensidig inspiration for alle parter. Støttepuljen er finanseret af Agapes medlemmer via et mindre tillæg til kontingentet. Det giver Agape en enestående mulighed for at hjælpe, selvom økonomien kan være stram. Læs mere og find ansøgningsskema på agape.dk På billedet ses President for Pure Hope Noel Bouche (til venstre), formand for pornofritmiljø i DK Heidi Als Ringheim, præst i Randers Frimenighed Ruben Knudsen. Desuden deltog fra Agape psykolog Ole Rabjerg, formand for Basis Gunhild Aaen Madsen og landsleder Annette Bech Vad. Mediestøtte Tak til alle jer, der allerede har sendt jeres navn og abonnementsnummer til os. Har du endnu ikke fået det gjort, kan du benytte en af følgende muligheder: Send en SMS til tlf med dit navn og abonnementsnummer (står over dit navn på bagsiden). Send en mail til eller Ring til sekretariatet på tlf Der er kommet nye regler for mediestøtte til gratis blade som AgapeNyt. Det betyder, at Agape kun får mediestøtte for det antal blade, som vi kan dokumentere fortsat er ønskede. Derfor vil vi bede dig om at tilkendegive, at du fortsat ønsker at modtage AgapeNyt ved at benytte en af ovenstående muligheder. Tak for din hjælp! Telemarketing Status // Vi har hårdt brug for økonomisk støtte. Derfor kører telemarketingskampagnen videre og vi forventer at kampagnen er afsluttet til sommerferien. Vi ønsker at vores tilbud er så billige som muligt, så flest muligt kan gøre brug af dem. Tak for den måde I har taget imod vores opfordring til at støtte os. 7

8 Refleksioner efter kurset Personlig Udvikling En øjenåbner og ikke mindst dermed elske andre. Følelsen af at det er legalt at elske sig selv - også legalt at være vred, ked og bange få det lagt på de rette hylder, har løftet mange tunge byrder væk fra mine skuldre. Gud har i sin visdom og kærlighed ført mig og lært mig at se med kærlighedens øjne på mig selv. Måske er det kun som særlig sensitiv, jeg vover at udtrykke mig på den måde, men Gud har i sin nåde vist mig, at også særligt sensitive med vores særpræg har lov at leve et liv i åbenhed og tillid Forfatteren er kendt af redaktionen men ønsker at være anonym. Midt i efterlønstiden, hvor livet skulle være så åbent og frit, mødtes jeg af forskellige begivenheder, som ikke var de mest opmuntrende på mig. Jeg grublede og tænkte og lukkede mig helt inde i mismod. Det var ikke sjovt for hverken min mand eller mig. Mit håb, om at gøre alt det jeg gerne ville, forsvandt og med det evnen til at finde retning i livet. En stor erkendelsesproces gik i gang. Jeg har været bange for mange ting i mit liv. Hvorfor har jeg ikke det samme mod, som andre udviser? Jeg har ikke taget let på noget i livet. Jeg har knoklet og brugt mig selv meget, men til hvilken nytte? Nogle omkring mig opfatter mig som kompliceret og dermed svær at gøre ting sammen med. Hvorfor er jeg så kompliceret? Hvorfor føler jeg mig svag, mens andre siger jeg er stærk? Jeg har opgivet så meget af det, som jeg troede på bare fordi jeg havde en fornemmelse af, at andre syntes jeg var tosset. Hvorfor har jeg opbygget et væld af forsvarsværker? Hvorfor skal jeg altid forsvare mig selv? Jeg begyndte at synge i gospelkor og fandt et pragtfuldt fællesskab og en masse glæde der. Der blev forløst rigtig meget i mig, og det gav mig nyt håb. Jeg fik fingre i en bog, der hedder Elsk dig selv af Ilse Sand. Den fortalte mig klart, at jeg er særlig sensitiv, og at jeg sikkert ikke er så forskellig fra ca. 15 % af befolkningen. Jeg tager indtryk dybere ind og er særlig sårbar i en voldsom verden. En lettelse men hvordan skulle jeg praktisere mit liv i nænsomhed med min nye viden? Jeg blev anbefalet at øge mit selvværd f.eks. ved et kursus i Personlig udvikling ved Agape. Jeg vovede det, og satte mig bl.a. to mål: At være stærk uden at træde på andre. At leve med min sensitivitet i ærlighed og kærlighed til mig selv og mine omgivelser. Jeg er overrasket over, at seks kursusdage i perioden marts til august sidste år kunne hjælpe mig med at fjerne det isbjerg, som havde lejret sig i mig. Velvidende at jeg netop kom på kurset, da hele problematikken var erkendt, er jeg stadig høj over, at jeg blev givet mod til at gå så langt ned i mig selv. Årtiers forsvarsværker smeltede ned, og jeg fik mulighed for at komme til at elske mig selv Fakta om at være særlig sensitiv Ca. 15 % af befolkningen har et særligt sensitiv nervesystem. Sensitiviteten er genetisk bestemt. Det er et vilkår, ikke en diagnose. Sensitiviteten indebærer såvel fordele som udfordringer. Forskning viser, at sensitive profiterer ekstra af en opvækst med forståelse og anerkendelse, og at de får det vanskeligere end andre under en uhensigtsmæssig opvækst. Mange dårlige oplevelser kan bl.a. føre til lavt selvværd og negative tanker. Heldigvis er det muligt at bearbejde dette som ung eller voksen. Endnu er personlighedstrækket ikke alment anerkendt i Danmark, og det kan gøre det ekstra svært både selv at acceptere sine behov for pauser og afskærmning fra stimuli og at blive respekteret og taget alvorligt af pårørende, hos lægen, i jobcentret, på arbejdspladsen osv. Kilde: 8

9 Personlig Udvikling - styrk dit selvværd - find nye ressourcer Anders klumme info nårlivetgørondt Ved at kigge nærmere på vore følelser og de tanker og konklusioner, der knytter sig hertil, har vi mulighed for at få redigeret i dem og dermed at ændre ikke kun på vores adfærd, men også på vores forståelse af os selv. Det styrker vores selvværd og gør os i stand til at udvikle os personligt. Foreningen Agapes sekretariat Bredhøjsvinget Silkeborg Tilmelding / Senest den 16. september 2013, men da der højest kan være 18 deltagere - gælder først til mølle princippet. Ring eller mail til Agapes sekretariat. Det er også muligt at tilmelde sig online på Agapes hjemmeside. Kurset består af fem sammenhængende moduler. Tilmeldingen gælder alle fem moduler. Det er ikke muligt kun at tilmelde sig dele af kurset. Kursussted / Roskilde Frikirke, Hedegade 29, 4000 Roskilde Pris / For alle fem moduler inkl. kost og logi: 3950 kr. Der kan søges om tilskud fra en støttepulje. Kontakt sekretariatet herom. Studerende: 2450 kr. Der er mulighed for at betale i to rater. Datoer / 1. modul: oktober 2013 / 2. modul: 25. oktober / 3. modul: 29. november / 4. modul: 17. januar 2014 / 5. modul: 14. marts OBS: Modul 1 er fra fredag kl lørdag kl og resten er fredage fra kl Medbring / På første modul må man selv medbringe luftmadras, sengetøj mv. til brug ved overnatning på kursusstedet. Enkeltværelse kan i begrænset omfang stilles til rådighed. personlig udvikling - styrk dit selvværd - find nye ressourcer Roskilde oktober 2013 Målet er at hjælpe den enkelte med at finde nye ressourcer, opdage uhensigtsmæssige mønstre i tanker og adfærd og blive i stand til at ændre på disse. Kurset består af fem moduler, der strækker sig over ca. et halvt år. Der vil på hvert modul gives inspiration til opgaver man kan arbejde med for at fremme den personlige udvikling. Kurset veks ler mellem oplæg/undervis ning, individuelt arbejde og gruppearbejde. Læs mere om kurset på hvor du også kan læse andre tidligere kursisters kommentarer. Kommende kurser i Personlig Udvikling Roskilde Frikirke: 4. oktober marts 2014 Agapehuset, Silkeborg: 28. marts august Pris: 3950 kr. for alle fem moduler. Der kan højest være 18 deltagere på holdet. Underviser: Suh Bjerg Jacobsen, aut. psykolog Assistent: Sinne Steen Ramild, psyko- og familieterapeut. Kan kontaktes på tlf.: / eller mail: Værdier i bevægelse Af Anders Engrob, daglig leder af Parvis Værdier er altid i bevægelse Det glæder mig meget, når jeg hører, at folk får hjælp på Parvis.dk. En positiv forandring i et ægteskab kan medbringe dejlige følgevirkninger for et par resten af deres liv. Positive forandringer kan ske på flere niveauer. Det kan ske i det nære, og det kan ske på et bredt samfundsmæssig niveau. Parvis.dk ønsker at præge begge sfærer. Værdier er aldrig status quo i et samfund, de er i konstant bevægelse. Tanker omkring ægteskabet ændrer sig dag for dag og kan påvirkes og forandres på godt og ondt. Parvis.dk ønsker fokus på parforholdet Parvis.dk har påbegyndt en proces, hvor vi søger at få et ben indenfor, sådan at vi kan påvirke personer, der er betroet ansvar til at fokusere på de positive ressourcer og værdier, der ligger i parforholdet. Specifikt kunne en påvirkning være at få det gjort billigere eller gratis at få økonomisk-, terapeutisk- eller anden relevant rådgivning i sin kommune. Hvis du eller nogen du kender kan spille en rolle i dette, er du velkommen til at kontakte Parvis.dk. Vi vil gerne lytte, og måske vi kan være med til at klæde dig på i dette. Parvis.dk har ikke mandat til at ændre hele familiepolitikken, men vi ønsker at tage et skridt i den rigtige retning. Der er allerede mange, som på forskellige arenaer kæmper godt for at sikre bedre vilkår for par. Disse må vi støtte. Måske vi kan være med til at kalde nye, så der kan opstå nye netværk og fortalere for at skabe bedre rammer for parforholdet. En afsluttende bemærkning Den 31. juli stopper jeg som daglig leder af Parvis. Det har været en spændende rejse at være ansat i Agape. Jeg glæder mig over det engagement, jeg ser hos ansatte, bestyrelse og frivillige. Særligt vil jeg gerne takke de, som har gjort en stor indsats for at hjælpe Parvis.dk med at få hjul under fødderne. Jeg håber og tror, at mange fremover vil få stor glæde af hjemmesiden. Parforholdet længe leve. 9

10 agapetema Agapes medlemmer modtager årligt to temablade, som bearbejder aktuelle emner både fra en teologisk, psykologisk og en erfaringsbaseret vinkel. Vi ønsker med bladene at inspirere, oplyse og udruste mennesker til at gøre en forskel - både privat og i det kirkelige arbejde rundt i landet. agapetema Nummer frihed kontra fællesskab Børneforældres frihed - eller mangel på samme Børns frihed Træd et skridt til side Frihed kontra inklusion agapetema Den politiske vinkel I & II Frihed til kapitalisme Nummer at stå udenfor en kernefamilie Single, men ikke alene Når, det der håbes på, endnu ikke er sket Hvorfor har du ingen far? OIKOS - den udvidede familie Fra kollektiv til kernefamilie At være aseksuel Hvis du endnu ikke modtager AgapeTema, og gerne fremover til modtage dette spændende blad, så bliv medlem af foreningen Agape og hjælp os samtidig med at hjælpe, når livet gør ondt. Det er nemt... Bliv medlem via linket her eller ring til Agapes sekretariat på tlf eller skriv til Medlemskontingent: Enkeltmedlem Par Studerende og unge under 22 år. 225 kr. 350 kr. 175 kr. Økonomisk støtte til psykologhjælp Nogle sundhedsforsikringer dækker hele eller dele af udgiften til psykologhjælp. Hvis du har en sundhedsforsikring privat eller gennem dit arbejde, kan forsikringsselskabet fortælle dig, hvordan du er dækket. Nogle har mulighed for at få dækket udgifter til psykologhjælp via arbejdsgiver eller fagforening. Er du økonomisk trængt kan du søge Agapes støttepulje. Se mere på hjemmesiden (under Om Agape ). Kontakt os for at høre nærmere om aktuel ventetid på psykologsamtaler. Indimellem er der kort ventetid og det svinger en hel del. Ny hjemmeside undervejs Vi arbejder i øjeblikket på en helt ny hjemmeside til foreningens arbejde. Udover præsentation af foreningens aktiviteter skal hjemmesiden også håndtere kursustilmeldinger og en emnebaseret artikeldatabase, hvor vi løbende vil lægge artikler ind fra Agapes blade. Desuden bliver det muligt at købe enkelte bøger og at give en gave via dankortbetaling. Hjemmesiden har længe trængt til en opgradering både i forhold til design, struktur og funktionalitet. Det får den nu, og samtidig benytter vi lejligheden til at automatisere flere funktioner på hjemmesiden, så den bliver mere opdateringsvenlig. Vi forventer at have hjemmesiden klar til offentliggørelse inden udgangen af Herover ses en forsmag på designet til den nye hjemmeside. /MS 10

11 kurser inspiration Læs mere om økonomi, indhold og tilskud på agape.dk. Lederretræte For ledere i kirkeligt arbejde september 2013 på Sankt Birgitta Kloster, Maribo Agapes retræteledere: Carsten Dalsgaard, Ingolf Henoch Petersen og Ellen Jensen Læs mere om Agapes retræter på Personlig Udvikling 4. oktober marts 2014 i Roskilde 28. marts august 2014 i Silkeborg De to identiske kurser er opdelt i fem sammenhængende moduler. Underviser: Suh Bjerg Jacobsen, aut. psykolog, Assistent: Sinne Steen Ramild, terapeut. Pris for alle fem moduler: 3950 kr. (stud kr.) Læs mere på Kvinder midt i livet 25. oktober og 9. november 2013 kl i Agapehuset, Silkeborg. At være mor til voksne børn ved sygeplejerske og psykoterapeut Solveig Rosenkvist. Kurset henvender sig til kvinder fra ca. 45 år. Pris: 525 kr. incl. undervisning og forplejning. Agapes årsmøde november 2013 på Diakonhøjskolen - Sæt kryds i kalenderen! Taler: Conny Hjelm, underviser og supervisor på Center for Diakoni og Ledelse, Dianalund Her fremlægges Agapes visioner og strategi for den næste periode. Yderligere information om årsmødet kommer på hjemmesiden. TimeOut-retræter Adventsretræte 28. november-1. december, Ådalen v/randers Agapes retræteledere: Carsten Dalsgaard, Ingolf Henoch Petersen og Ellen Jensen (1-2 ledere på hver retræte). Læs mere om Agapes retræter på Stresskursus 31. januar - 4. april 2014, Agapehuset i Silkeborg Målet med kurset er, at deltagerne opnår øgede færdigheder i at håndtere stress i hverdagen. Dette søges opnået via undervisning, gruppesamtaler, øvelser og rollespil. Underviser: Ole Rabjerg, aut. psykolog i Agape Læs mere om Agapes stressarbejde på Læs om Agapes foredragsholdere og emner på 11

12 Næste AgapeNyt udkommer august 2013 Bliv ven med Agape på nårlivetgørondt Foreningen Agape, Bredhøjsvinget 1, 8600 Silkeborg

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare agapenyt hvad i alverden er meningen? Nogen at dele sine tanker med Nummer 3 2012 Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare Kroppen som en genvej til nærhed med din ægtefælle, din familie og med Gud Nye

Læs mere

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration Agape - planche 5 til foldevæg.i1 1 20-05-2008 14:00:07 agape Agape ønsker på folkekirkelig

Læs mere

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab

agapenyt inkluderende fællesskaber Nummer 5 2011 Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab agapenyt Nummer 5 2011 inkluderende fællesskaber Nyheder Ny psykiatrisk klinik i Agapehuset Det inkluderende fællesskab Inkluderende fællesskaber psykologisk set Seksualiteten skal have sit rum agape Agape

Læs mere

nyheder & inspiration

nyheder & inspiration nyheder & inspiration Nummer 1 2010 Retræte Et boost til dit bønsliv Åndelig wellness Agape har fået ny landsleder Refleksion agape Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni,

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009 tema Nummer 1 2009 om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Når hjælperrollen bliver usund Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Helende omsorg Pårørende - pas på dig selv!

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Viden og handling gav trivsel Side 4 og 5 Aflastningskolonien Karlsvognen Side 6-7 Kursuskatalog forår 2013 Midtersiderne - lige til at tage ud Sommerlejrens store

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA

Frivillige. Giv en gave med mening Se vedlagte løsblad TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2012 TEMA Frivillige Den væsentligste årsag til, at jeg er frivillig, er at man giver noget af sig selv til et andet menneske, men får meget mere tilbage. Giv en

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere