Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr."

Transkript

1 Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 27. november 2014 kl Mødet indledes med spisning kl i Pyramiden. Fraværende med afbud: Dorthe Ølgaard Lassen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende uden afbud: Mødet påbegyndt kl. 19:00 1. Orlovsansøgning Yvonne Juric har ansøgt om orlov i menighedsrådet af private årsager. Forelægges til menighedsrådets formelle godkendelse. Den konservative gruppes 1. stedfortræder Gurli Kristensen er indkaldt til at indtræde i rådet. Yvonne Juric har ønsket orlov i 3 mdr. Menighedsrådet godkendte orloven. Gurli Kristensen indtræder i Rådet i orlovsperioden. Erklæring underskrevet. 2. Meddelelser A. Postliste, vedlagt B. Lønindplacering af Adrija Everse er godkendt af Organistforeningen. C. Formandsmøde blandt Hvidovre-sognene er afholdt den 20. november. D. Julestuen 3. Meddelelser fra personalerepræsentant 4. Valg af formand MR-lovens 8, stk.1 Skriftlig afstemning. Kun valgte medlemmer har stemmeret. Hidtil er Børge Grøn-Iversen valgt. Børge genopstiller ikke. Taget til efterretning Formanden orienterede Inger Bidstrup deltog på sidelinien. Formanden orienterede fra mødet Indkomne beløb deles mellem Børnefonden og Arbejde Adler Flemming Cramer-Larsen takkede alle frivillige for det store arbejde. Personalegruppen ønsker at Inge Glarø der er kontaktperson indtræder i KU Der er 12 stemmeberettigede Afgivet 10 stemmer på Inger Bidstrup og 2 på Børge Grøn- Iversen. Inger Bidstrup valgt til ny formand.

2 Den kirkelige gruppe indstiller valg af Inger Bidstrup 5. Valg af næstformand MR-lovens 8, stk. 2 Skriftlig afstemning. Kun valgte medlemmer har stemmeret. Hidtil er Inger Bidstrup valgt. Den kirkelige gruppe indstiller valg af Børge Grøn-Iversen. 6. Valg af kirkeværge MR-lovens 10, stk. 1 Vælges blandt rådsmedlemmerne eller udenfor. Hidtidig honorar pt. kr ,23 pr. måned. Hidtil er Ole Brunsgård Rasmussen valgt. 7. Valg af kasserer MR-lovens 10, stk. 2 Vælges blandt rådsmedlemmerne. Hidtil er Allan Dalkvist valgt 8. Valg af kontaktperson MR-lovens 10, stk. 5 Vælges blandt rådsmedlemmerne. Børge Grøn-Iversen opstillet 12 stemmeberettigede 12 stemmer på Børge Grøn-Iversen Ole Brunsgård Rasmussen genvalgt. Allan Dalkvist genvalgt Hvervet kan deles mellem et af de valgte medlemmer og en præst. Hidtil er Inge Glarø og Lisbeth Munk Madsen valgt. 9. Valg af bygningskyndig MR-lovens 10, stk. 8 Vælges blandt rådsmedlemmerne eller udenfor. Hidtil er ingeniør Ejner Larsen valgt. Inge Glarø og Lisbeth Munk Madsen genvalgt. Ejnar Larsen genvalgt 10. Valg af underskriftsberettiget MR-lovens 10, stk. 9

3 Vælges blandt rådsmedlemmerne. Hidtidig praksis har været, at udover formanden er næstformand og kasserer tegningsberettiget således at menighedsrådet i økonomiske forhold tegnes af 2 ud af de Kirkeudvalget Meddelelse om sammensætning af kirkeudvalget fremover Menighedsrådet indstillede til at praksis fortsættes. Det blev vedtaget. Kontaktpersonerne indkaldes ved personalesager. For det kommende år er det Lisbeth Munk Madsen, som præsterepræsentant, Yvonne Juric forsætter i Ku, dog i orlovsperioden er det Gurli Kristensen. Merete Mouritzen forsætter. Under dette punkt blev mødet suspenderet. Inger Bidstrup kommende ny formand, holdt tale og gave overrakt til den afgående formand Børge Grøn-Iversen 12. Sammenkomst 23. januar Planlægning af den aftalte sammenkomst mellem menighedsråd og personale. Nedsættelse af udvalg Mødet genoptaget Festudvalget består af: Inger Bidstrup, Annegrete Brøgger Madsen, Inge Glarø og evt. en ansat. 13. Samarbejdsprojekt i provsti Provstiudvalget har udarbejdet vedtægt og retningslinjer, der fremlægges til godkendelse. Vedlagt provstiets skrivelse, vedtægt og retningslinjer. Udover godkendelse af vedtægten skal MR udpege et medlem til bestyrelsen for samarbejdet. Menighedsrådet godkendte vedtægten. Allan Dalkvist orienterede Inger Bidstrup valgt som medlem til bestyrelsen. 14. Kursus i ledelse af frivillige Orientering om kurset. 15. Kursusdag for personalet Orientering om kursusdagen Inge Glarø orienterede Kodeord: tydelighed i ledelse. skabe fællesskab, klar kommunikation, lave en frivillighedspolitik. Vi havde en psykolog Når kommunikationen går i stykker, så handler det om, at der ikke er en ordentlig relation, det sociale rum er ikke tilstede. Kursusleder var fremadskuende. Tilfredshed med kurset. Den 5. tirsdag holder personalet

4 16. Inspirationskursus Indbydelse til inspirationskursus den 30./31. januar Vedlagt indbydelse og program Tilmelding på mødet møde, og tager kompendiet fra psykologen op som samtaleemne. Inge Glarø og Inger Bidstrup tilmeldt. Kordegnen tager mod tilmeldinger senest d. 15/ Regnskab 2013 Provstiudvalget har godkendt årsregnskab MR skal behandle godkendelsen. PU s godkendelse vedlagt 18. Anlægsarbejder Orientering om anlægsarbejder herunder eventuelt beslutning om belysning og møbler, såfremt der er fremkommet materiale. 19. Servering ved arrangementer i kirken Generel drøftelse af niveauet for servering af alkoholiske drikkevarer ved kirkens arrangementer. 20. Kollekter Forslag om at der fremover kan indsamles til Børnesagens Fællesråds særlige indsamling til konfirmander. Forslaget indebærer en tilføjelse til indsamlingslisten på konfirmationsdage. 21. Fastsættelse af møder for 2015 Det foreslås, at ordinære møder normalt afholdes den sidste torsdag i måneden (bortset fra december og måske juni). Dvs. 29/1 26/2 26/3 onsdag 29/4 28/5 27/8 24/9 29/10-26/11. Provstiudvalgets godkendelse taget til efterretning. Kassereren omdelte skema med anlægsaktiviteter. Tilbuddet vedr. belysning og møbler kan igangsættes indenfor den økonomiske ramme. Provstiudvalget søges. Emnet blev debatteret. Huset arbejdsgrupper tager emnet op. Indstillingerne tages op på et senere MR møde. Forslaget blev vedtaget. Mødedatoer godkendt Kirkeudvalgsmøder (KU) afholdes normalt 2 uger før mødeda-

5 gen. 22. Orientering fra udvalg og præster Præsterne Kontaktpersonerne Kirkeudvalget Middag for to med deltagelse af 7 par. Stor begejstring, og ønske for næste gang at der spises i kirkerummet. orientering v/ Thomas Gylnæs Nielsen. Thomas skal på kursus i uge 5. Nete: har været på kursus om konfirmationsundervisning. Nete og Zoia forkursus om salmedigtning Mange børnehavebørn kommer til juleafslutning. Nete,th og Thomas har skoleafslutninger Præstegårdsudvalget Flemming Cramer-Larsen og Kirsten Kærgaard har været til møde om fjernvarme og orienterede. Forholdene undersøges nærmere Ejnar Larsen inddrages i projektet. Børn- og ungeudvalget Møde afholdt 26/ Hverdagskirken Udsmykningsudvalget Musikudvalget Ad hoc-udvalg Kirkehøjskolen Skoletjenesten Folkekirkens kirkegårde Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 11/ ligger til gennemsyn på kirkekontoret. Nyt program foreligger. Der skal være møde vedr. borde og stole. Udstilling nedtages d.8/12 Kirkefondet regner med at lokal kirkeudvikling kommer i gang til august. Foredrag afholdt i Avedøre Michael Wivel om kunst i kirken. Nyt program foreligger Taget til efterretning Provstiudvalget Referat af provstiudvalgsmøde den 10/ ligger til gennemsyn på kirkekontoret. Taget til efterretning 23. Eventuelt Takkekort fra Inge Glarø i anledning af rund fødselsdag. Lisbeth har været til møde i Stiftsråd, ny formand Søren Ødum Ønske om et mere fyldigt ref. fra Stiftsrådet. Halvårskalenderen er på vej, og deadline holdes. Lisbeth tager til Avedøre søndag til præsteindsættelse. Forslag fra formand om at bruge Blueprint som IT-support, Tages op på næste møde. Børge takkede for tilliden gennem årene og takkede for gave. Mødet slut kl.22.05

6 , den underskrifter

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Referat af Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 10. december 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),,

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. november 2014. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webmaster,

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere