Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion"

Transkript

1 Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion

2 Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der hører om: Fremtidige produktfrigivelser Softwareopgraderinger Nyheder, begivenheder og eksklusive tilbud plus konkurrencer! Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at gøre installationen og anvendelsen af dette produkt så nemt som muligt. Nøjagtigheden af oplysningerne i dette dokument er kontrolleret grundigt på tidspunktet for trykning. Cambridge Audio går imidlertid ind for kontinuerlig forbedring af produkterne, hvorfor design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Dette dokument indeholder oplysninger, der er ophavsretligt beskyttede. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne manual må reproduceres mekanisk, elektronisk eller på anden vis eller i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten. Alle varemærker og registrerede varemærker er de respektive ejeres ejendom. Copyright Cambridge Audio td 2009 ipod er varemærk fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. SIIUS og SIIUS dog-logoet er indregistrerede varemærker fra SIIUS Satellite adio Inc. Introduktion...51 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...52 Begrænset garanti...55 Stik på bagpanelet...56 Knapper på frontpanelet...58 Fjernbetjening...60 ipod kompatibilitet...61 Tilslutninger...62 Antenner...63 Betjeningsvejledning...64 Ændring af DAB-området (kun D30)...64 Kildeindstilling...64 ydstyrkejustering...65 Justering af audioindstillinger...65 Stationsindstilling og lytning...65 Indstilling af stationer...66 Indstilling af ur...67 Indstilling af tidszone (Kun USA version)...67 Alarmindstilling...68 Indstilling af automatisk slukningsfunktion...68 Avancerede indstillinger...69 Omdøbning af Aux-stik...69 Sådan bruges den medleverede DD30 dockingstation til ipod...70 ipod kompatibilitet...70 Tilslutning og brug af en SIIUS Connect Home Tuner (kun USA version)...71 Fabrik-nulstilling...72 Fejlfinding...72 Tekniske specifikationer

3 A30 D30 Introduktion Tak fordi du har købt denne Sonata A30/D30. Vi er sikre på, at den vil give dig mange år med gode lytteoplevelser. Som alle andre Cambridge Audio produkter overholder Sonata A30/D30 tre kerneprincipper blændende præstation, brugervenlighed og fantastisk værdi for pengene. Sonata A30 og D30 er blevet udviklet i fællesskab til at yde en komplet kompromisløs audiofil lydkvalitet i en lille, bekvem og stilfuld pakke. Sonata A30 er en stereomodtager, der leverer højkvalitetsforstærkning med en indbygget FM/AM tuner og medleveret DD30 dockingstation til ipod. USA versionen af A30 er ligeledes udstyret med et SIIUS-eady stik, så satellitradio kan tilføjes i det pågældende land (kræver et SIIUS-abonnement). Sonata D30 er en alternativ stereomodtager med den samme forstærkning og DD30 ipoddock, men med en en DAB/FM tuner til lande, der sender DAB digital radio. Den medleverede fjernbetjening kan styre alle Sonata A30/D30 s samt en ipod s funktioner, når den er docket i den matchende DD30-dock (medleveret). ydkredsløbet har trukket på al vor tidligere erfaring og er udstyret med en ægte diskret højeffektforstærker og en lav strømningsringformet transformer. Alarm- og automatisk slukningsfunktion er tilgængelig og du kan vælge at vågne op til radio eller den tilsluttede ipod. En midlertidig antenne medleveres så du kan komme i gang, men det anbefales stærkt, at der anvendes en passende, ekstern AM/FM/DAB-antenne for at få det bedste ud af din Sonata A30/D30. Den ultimative lydkvalitet afhænger af hele dit system og vi anbefaler naturligvis særligt højttalere fra Cambridge Audio Sirocco-udvalget, da disse er blevet udviklet som en perfekt akustisk og æstetisk match. Din forhandler kan også levere fremragende Cambridge Audio kabler af høj kvalitet for at sikre, at dit system når dets fulde potentiale. Tak, fordi du tager dig tid til at læse denne vejledning - vi anbefaler, at du sørger for at have den til rådighed ved senere lejligheder. DANSK Matthew Bramble Teknisk direktør hos Cambridge Audio og udviklerteamet af Sonata-udvalget 51

4 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Af hensyn til din egen sikkerhed bedes du gennemlæse nedenstående vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, inden du begynder at forbinde denne enhed til ledningsnettet. Ved at følge anvisningerne optimerer du enhedens ydeevne og forlænger dens levetid: 1. æs disse instruktioner. 2. Gem instruktionerne. 3. Følg alle advarslerne. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. engør kun enheden med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbninger. Følg producentens instruktioner ved installation af enheden. 8. Undgå at installere enheden i nærheden af varmekilder som radiatorer, varmluftgitre, ovne eller andre apparater (inklusive forstærkere), der udsender varme. 9. Der må ikke blokeres for sikkerhedsfunktionen i det polariserede stik eller jordstikket. Et polariseret stik har to stikben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordstik har to stikben og en tredje jordgren. Det brede stikben eller tredje jordgren er sikkerhedsforanstaltninger. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, så få en elektriker til at udskifte den ukurante stikkontakt. 10. Anbring ikke strømledningen på en sådan måde, at den kan blive betrådt eller klemt pas især på ved stik, stikkontakter, og hvor disse udgår fra enheden. 11. Benyt kun tilbehør/ekstraudstyr, som er angivet af producenten. 12. Benyt kun borde med hjul, stativer, trefødder, konsoller eller borde, der er angivet af producenten eller solgt sammen med enheden. Hvis enheden placeres på et bord med hjul, skal du passe på, at enheden ikke falder forover og forårsager skade, når denne flyttes. 13. Tag stikket ud under tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid. 14. Alle reparationer skal udføres af kvalificerede teknikere. Kontakt en tekniker, hvis enheden er blevet beskadiget, f. eks. hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske ned i enheden, eller hvis enheden har været udsat for regn eller vand, hvis enheden ikke fungerer normalt, eller hvis du har tabt enheden. ADVASE For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt. Enheden skal placeres således, at det er muligt at tage netstikket ud af stikkontakten (eller tage stikforbindelsen til udstyret ud fra bagsiden af enheden). Hvis netstikket bruges som afbryder, skal det være nemt at komme til. Brug kun den medfølgende strømledning. Sørg for, at der er rigelig plads til ventilation. Vi anbefaler, at du ikke placerer enheden i et indesluttet område. Hvis du vil placere enheden på en hylde, så brug den øverste hylde for at sikre bedst mulig ventilation. Anbring ikke genstanden ovenpå enheden. Anbring ikke enheden på gulvtæpper eller lignende bløde overflader, og sørg for, at der ikke er noget, der blokerer for ventilationsåbningerne. Anbring ikke noget over ventilationsåbningerne, som f. eks. aviser, duge, gardiner o.l. Enheden må ikke bruges i nærheden af vand eller på steder, hvor enheden kan rammes af dryp eller sprøjt fra vand eller andre væsker. Der må ikke anbringes genstande med vand, f.eks. vaser, oven på enheden. 52

5 A30 D30 oss Test-mærket Dette produkt opfylder russiske sikkerhedsgodkendelser. ynet med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om uisoleret 'farlig spænding' inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner i de håndbøger, der hører til apparatet. Dette symbol på produktet angiver, at det er af konstruktionen CASS II (dobbelt isolering). WEEE-symbolet Den overstregede skraldebøtte er den Europæiske Unions symbol for separat indsamling af elektrisk og elektronisk affald. Dette produkt indeholder elektrisk og elektronisk udstyr, som skal genbruges eller genindvindes og ikke må kasseres sammen med usorteret almindeligt husholdningsaffald. Indlevér venligst enheden, eller kontakt den autoriserede forhandler, hvor du har købt dette produkt, hvis du ønsker mere information. CE-mærket Dette produkt overholder lavspændingsdirektivet (2006/95/EØF) og EMCdirektivet (2004/108/EØF), når det anvendes og installeres i overensstemmelse med denne brugervejledning. Hvis disse direktiver fortsat skal overholdes, må der kun anvendes tilbehør fra Cambridge Audio sammen med dette produkt, og reparationer skal overlades til uddannede reparatører. C-afkrydsningsmærket Dette produkt opfylder kravene fra The Australian Communications Authority s adio Communications og EMC. FCC-regulativer BEMÆK: PODUCENTEN E IKKE ANSVAG FO ADIO- EE FJENSYNSFOSTYESE SOM FØGE AF UAUTOISEEDE ÆNDINGE EE MODIFIKATIONE AF UDSTYET. SÅDANNE ÆNDINGE OG MODIFIKATIONE KAN OPHÆVE BUGEENS ET TI AT ANVENDE UDSTYET. Udstyret er blevet testet og vurderet til at opfylde grænseværdierne for digitale enheder under Klasse B i henhold til FCC-reglerne (Part 15). Disse grænser er fastlagt med det formål at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Udstyret producerer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og udstyret kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radioforbindelser. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens med radio- eller fjernsynssignaler, hvilket kan afgøres ved at slukke for udstyret og tænde det igen, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: Drej eller flyt modtagerantennen. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt, der er forbundet med et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. DANSK 53

6 Vigtige sikkerhedsinstruktioner (fortsat) Ventilation VIGTIGT Enheden bliver varm, når den er i brug. Anbring ikke noget oven på enheden. Enheden må ikke placeres i lukkede rum, f.eks. i en bogreol eller i et skab, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i enheden gennem åbningerne. Hvis dette sker, skal enheden slukkes øjeblikkeligt. Afbryd strømmen til enheden, og kontakt forhandleren for at få vejledning. Placering Overvej nøje, hvor enheden skal placeres. Undgå at anbringe den i direkte sollys eller tæt på varmekilder Undgå at placere den ved åben ild stil f.eks. ikke stearinlys ovenpå enheden. Undgå desuden at placere den på steder, hvor enheden vil blive udsat for rystelser og for meget støv, kulde eller fugtighed. Enheden kan anvendes i et moderat klima. Enheden skal placeres på en stærk, plan overflade. Anbring ikke enheden i et aflukket rum som f.eks. i en bogreol eller et skab. Anbring ikke enheden på en ustabil overflade eller hylde, hvor den kan falde ned og forårsage alvorlige skader på et barn eller en voksen, eller hvor produktet kan beskadiges. Anbring ikke andet udstyr oven på enheden. På grund af magnetiske felter bør drejeskiver eller CT-fjernsyn ikke placeres i nærheden, idet disse muligvis kan forårsage forstyrrelser. Elektroniske lydkomponenter har en tilpasningsperiode på ca. 1 uge (hvis de bruges flere timer hver dag), hvor de nye komponenter 'falder til'. De akustiske egenskaber vil blive bedre i løbet af denne periode. Strømkilder Enheden må kun anvendes med den strømkilde, som er anført på mærkaten, der sidder på enheden. Hvis du er usikker på, hvilken strømforsyning du har i dit hjem, skal du kontakte produktforhandleren eller det lokale el-selskab. Enheden er lavet, således at den kan stå på Standby, når den ikke er i brug. Dette vil forlænge produktets levetid (hvilket i øvrigt gælder alt elektronisk udstyr). Hvis du ønsker at slukke for enheden, skal du slukke den på bagpanelet. Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, anbefales det, at ledningen tages ud af stikkontakten. Overbelastning Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes, da det kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Overbelastede vekselstrømsstik og forlængerledninger, flossede netledninger, ødelagt eller revnet ledningsisolering og beskadigede stik er farlige. Disse tilstande medfører risiko for stød eller brand. Sørg for, at alle ledninger er tilsluttet ordentligt. For at undgå brummen og støj bør du undgå at bundte mellemledninger med strømledningen og højttalerledninger. engøring Ved rengøring af enheden tørres kabinettet over med en tør, fnugfri klud. Anvend ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak eller slibemidler. Anvend ikke sprayprodukter på eller i nærheden af enheden. Bortskaffelse af batterier Batterier kan indeholde stoffer, der er miljøskadelige. Brugte batterier skal kasseres med omtanke og i overensstemmelse med lokale miljømæssige retningslinier/ retningslinier for genindvinding af elektronisk udstyr. Højttalere Før du tilslutter enheden til højttalere, skal du sikre, at al strøm er slukket, og at der kun er anvendt passende mellemledninger. eparation Enheden må ikke repareres af brugeren. Forsøg aldrig at reparere, adskille eller ombygge enheden, hvis der ser ud til at være fejl ved den. Hvis denne sikkerhedsregel tilsidesættes, kan det medføre kraftigt elektrisk stød. Kontakt venligst din forhandler i tilfælde af problemer eller fejl. 54

7 A30 D30 Begrænset garanti Cambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udførelse (med forbehold af nedenstående betingelser). Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt eller eventuelle defekte dele i produktet (efter Cambridge Audios valg). Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl, og sørg for at gemme købskvitteringen. Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audio-produkter, som dette produkt er købt hos, hvis der er behov for service under garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere dit Cambridge Audio-produkt, kan det indsendes af din forhandler til Cambridge Audio eller en autoriseret servicerepræsentant for Cambridge Audio. Dette produkt skal indsendes i enten den originale indpakning eller en indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse. Købskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser, at garantiperioden endnu er gældende, skal fremvises for at opnå service inden for garantien. Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens side trykte serienummer er ændret eller fjernet fra dette produkt, eller hvis (b) dette produkt ikke er købt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter. Du kan kontakte Cambridge Audio eller den lokale distributør af Cambridge Audio-produkter for at kontrollere, om serienummeret er uændret og/eller om produktet er købt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter. Denne garanti dækker ikke kosmetiske skader eller skader, som skyldes force majeure, uheld, fejlagtig anvendelse, misbrug, uagtsomhed, kommerciel anvendelse eller ændring af produktet eller dele af produktet. Denne garanti dækker ikke skader, der er en følge af forkert anvendelse, vedligeholdelse eller installation eller forsøg på reparation, som udføres af andre end Cambridge Audio, en forhandler af Cambridge Audio-produkter eller en autoriseret servicerepræsentant, som er autoriseret til at udføre servicearbejde under Cambridge Audios garanti. Enhver reparation, der udføres af uautoriserede personer, gør denne garanti ugyldig. Denne garanti dækker ikke produkter, der er solgt SOM BESET eller MED AE FEJ. EPAATIONE EE UDSKIFTNING I MEDFØ AF DENNE GAANTI E FOBUGEENS ENESTE ETSMIDDE. CAMBIDGE AUDIO E IKKE ESTATNINGSPIGTIG I FOBINDESE MED HÆNDEIGE SKADE EE FØGESKADE EE BUD PÅ UDTYKKEIGE EE UNDEFOSTÅEDE GAANTIE FO DETTE PODUKT. BOTSET FA DET OMFANG, DET FOBYDES VED OV, E DENNE GAANTI EKSKUSIV OG TÆDE I STEDET FO AE ANDE UDTYKKEIGE OG UNDEFOSTÅEDE GAANTIE AF ENHVE AT, HEUNDE - MEN IKKE BEGÆNSET TI - GAANTIE FO SAGBAHED OG EGNETHED TI ET SÆIGT FOMÅ. I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrænsning i forbindelse med hændelige skader og/eller følgeskader eller udelukkelse af underforståede garantier, hvorfor ovenstående udelukkelser muligvis ikke gælder i dit land. Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andre lovmæssige rettigheder, som varierer fra land til land. Henvendelser vedrørende service (inden for og uden for garanti) bedes rettet til forhandleren. DANSK 55

8 Stik på bagpanelet Power 4 Tuner Sonata A30 On 1 Power AC Off ight eft AM oop 300Ω FM 75Ω Trigger Out CD DVD AUX Designed and engineered in ondon, England Sonata A30 Stereo eceiver In 2 oudspeaker Terminals 3 5 * * Kun USA version Out CD DVD Aux DD30 Dock Sub ec Out Audio In Sonata D30 On Power 1 Power AC Off ight eft Designed and engineered in ondon, England Sonata D30 Stereo eceiver 11 DAB/FM Aerial Input 50/75Ω F-Type Trigger Out CD DVD AUX In 2 Out oudspeaker Terminals CD DVD Aux DD30 Dock Sub ec Out Audio In

9 A30 D30 1 Tænd-/slukknap Bruges til at tænde og slukke for enheden. 2 Vekselstrømsstik Når alle tilslutninger til forstærkeren er oprettet sættes vekselstrømskablet i en stikkontakt, hvorefter der tændes. Enheden er nu parat til brug. 3 Højttalerterminaler Tilslut til højttalere med en impedans-8ohm. For den bedste audioydelse anbefaler vi, at der anvendes højttalere fra Cambridge Audio s Sirocco-udvalg, der er blevet udviklet sammen med Sonata serien. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. 4 AM/FM antenne Tuner-antennetilslutninger til modtagelse af radiosignaler. Der henvises til afsnittet Forbindelser i denne manual. Til permanent brug anbefales det stærkt, at der anvendes en udendørs AM/FM-antenne. 5 SIIUS-stik (Kun USA version) SIIUS satellitradio-adaptertilslutning (kræver abonnement og et passende modul). Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. 6 DD30 dockkonnektor Tilslutning for den medleverede DD30 ipod dock. Dockingstationen har en ophavsretlig beskyttet konnektor og vil kun fungere med den medleverede DD30 dockingstation. ipod kompatibilitet DD30 dockingstation til ipod kan kommunikere med og styre de følgende ipod modeller: ipod nano (1., 2., 3. og 4. generation) ipod (4. generation, foto og 5. generation) ipod classic ipod touch (1. og 2. generation) 7 Trigger Out Sonata A30/D30 producerer trigger-udgangseffekter, der kan bruges til at styre On/Standby-status for andre kildekomponenter fra Cambridge Audio Sonata udvalget (som fx. CD30 cd-afspiller og DV30 dvd-afspiller), hvis det ønskes. Se afsnittet Forbindelser. 8 Sub In/Out Tilslut Sub Out til indgangen på en aktiv subwoofer. Hvis din subwoofer har 2 indgange (dvs. venstre og højre), skal denne terminal tilsluttes til den venstre indgangsterminal (normalt hvid). Sub In-stikket bruges til en Sonata DV30 dvd-afspiller. 9 ec Out Tilslut til optage-indgangen på en båndoptager, en bærbar musikafspiller, cd-optage-indgang etc. 10 Audioindgange Disse stik passer til enhver form for linjekildeudstyr, såsom audioudgange på Sonata DV30 dvd-afspiller, Sonata CD30 cd-afspiller, satellit-/kabelmodtager etc. 11 DAB/FM antenneindgang Sonata D30 har en F-type skruetilslutningsantenne til både FM- og DAB-signaler (en midlertidig antenne medleveres). Træk antenneledningen ud og flyt den rundt, indtil du får den bedste modtagelse. Til permanent brug anbefales det stærkt, at der anvendes udendørs DAB- og FM-antenner. DANSK 57

10 Knapper på frontpanelet Standby/On Skifter mellem miljøvenlig standby (vises med en svagt lysende lysdiode) og On (vises med en kraftigt lysende lysdiode). Standby er en miljøvenlig strømtilstand, hvor strømforbruget er mindre end 3 watt. Enheden bør være i standby, når den ikke er i brug. 2 Infrarød sensor Modtager I-kommandoer fra den medfølgende fjernbetjening. Det er nødvendigt med en klar og fri bane mellem fjernbetjeningen og sensoren. 3 Phones (Hovedtelefoner) Bruges til tilslutning af stereo-hovedtelefoner med et 3,5mm jackstik. Hovedtelefoner med en impedans på mellem 32 og 600 ohm anbefales. Bemærk: Tilslutning af hovedtelefoner vil automatisk slå lyden fra højttalerne. 4 Kilde Tryk for at rulle gennem de tilgængelige indgangskilder som fx. TUNE, MP3, CD, DVD og AUX-indgange. 58

11 A30 D30 5 Skip (Spring over)/scan Sonata A30 Ved indstilling af stationer bladres der op og ned gennem de lagrede stationsindstillinger. I manuel tilstand kan der bladres gennem frekvensbåndet for at finindstille. Hvis knappen holdes nede vil enheden søge efter den næste station med et stærkt signal. Sonata D30 Ved indstilling af stationer bladres der op og ned gennem de lagrede stationsindstillinger. I FM manuel tilstand bladres der gennem frekvensbåndet for at finindstille. Hvis knappen holdes nede vil enheden søge efter den næste station med et stærkt signal. I DAB manuel tilstand browses gennem de tilgængelige stationer. Bemærk: Når MP3-indgang vælges og en ipod sættes i den tilsluttede DD30-dock, vil knapperne springe gennem sporlisterne. Hvis der trykkes og holdes nede på knapperne vil det aktuelle spor scannes igennem. Når indstilling af stationer er aktiveret, vil enheden automatisk tune ind på den første tilgængelige stationsindstilling. 6 Display Bruges til at vise oplysninger som fx. stationsnavn og programtype for DAB- og FMtransmissioner med DS/BDS. Giver også feedback om lydstyrke, kilde og forskellige andre data. 7 Bånd Tryk for at skifte mellem FM-, AM- og SIIUS-bånd (hvis et SIIUS modul er tilsluttet) på A30, eller DAB- og FM-bånd på D30. 8 Info Ændrer displayindstilling for at lade brugeren se forskellig information. I radio-tilstand varierer data alt afhængig af transmissionstype og signalkvalitet. I ikke-radio-tilstand vil et tryk på Info knappen kortvarigt vise klokkeslæt før den aktuelle kilde igen vises. 9 Select/Mode I radio-tilstand vil et tryk skifte radiomodus mellem stations- og manuel indstilling. I stationsindstilling-tilstand vil enheden automatisk tune ind på den første forudindstillede station i båndet. Du kan også trykke og holde ned for at lagre den aktuelle station i den forudindstillede bank. Brug tasterne eller drej på ydstyrkeknappen for at vælge det forudindstillede sted, hvor du ønsker at gemme stationen og tryk på Select/Mode igen for at bekræfte. 10 MP3 Input (MP3-indgang ) Denne kildeindgang giver dig mulighed for at tilslutte en bærbar audioanordning, som fx. en MP3-afspiller direkte til forsiden af enheden med det 3,5mm stereojack (afmærket MP3 In ). Vælg MP3-indgangskilde med Source-knappen eller direkte på MP3-knappen på fjernbetjeningen for at lytte til din bærbare audioanordning. Bemærk: Hvis der sættes en kilde direkte ind i frontpanelet, vil MP3-indgangen tilsidesætte DD30-dockingstationen (som også vælges ved at vælge MP3-kilde via fjernbetjeningen eller på Source-knappen på frontpanelet). DD30 dockingstationen genaktiveres som MP3-kilde ved helt enkelt at tage jack-stikket ud af indgangsstikket på frontpanelet. Det er ikke nødvendigt at tage DD30 dockingstationen ud, mens MP3-indgangen på frontpanelet anvendes og den vil fortsætte med at oplade en docket ipod som normalt. 11 ydstyrkeknap Bruges til at hæve eller sænke lydniveauet fra enhedens udgange. Dette styrer lydstyrken for højttalere, subwoofer og hovedtelefoner. Den påvirker ikke ec Out -udgangen. Den bruges også til at ændre de valgte indstillingers værdi i menuerne lydkonfiguration og avanceret konfiguration. Tryk én gang for at åbne lydkonfigurationsmenuen. Tryk og hold nede for at åbne avanceret konfiguration-menuen. Se senere afsnit i denne manual. DANSK 59

12 Fjernbetjening Sonata A30 og D30 leveres begge med en Navigator-fjernbetjening, der styrer enhederne. Standby/On Skifter enheden mellem at være tændt og i standby. 0-9 numeriske knapper Tryk for at finde gemte stationsindstillinger. Numerisk valg For at finde et spornummer, der er større end ti, skal du trykke på -/ efterfulgt af det ønskede indstillingsnummer. Slå lyd fra/til Slår lyden fra på enheden. Tryk på knappen igen for at slå lyden til. Bånd A30 Skifter enheden mellem FM, AM og SIIUS (hvis monteret, kun USA version) bånd. D30 Skifter enheden mellem DAB og FM bånd. ydstyrke Hæver eller sænker enhedens lydstyrke. Den bruges også til at ændre de valgte menuindstillingers værdi i menuerne lydkonfiguration og avanceret konfiguration. Navigation Ved indstilling af stationer kan der bladres igennem de lagrede stationer. For at navigere mellem stationsindstillinger skal der trykkes op og ned på retningspilene. Hvis din ipod er sat i den tilsluttede dockingstation og MP3-kilde vælges, kan du bruge navigationstasterne til at bladre igennem din ipod s indhold. Vælg Tryk for at acceptere det punkt/den funktion, der er fremhævet på displaymenuen eller mens du navigerer på din ipod. I radioindstilling kan du også trykke og holde ned for at lagre den aktuelle station i den forudindstillede bank. Bemærk: Hvis du bladrer igennem DAB stationer, skal du trykke på Select for omgående at tune ind på den aktuelle station (D30 kun). Skip (spring over )/Scan Sonata A30 I manuel modus skal du trykke og holde ned for at scanne til den næste eller forrige station. Et enkelt kort tryk vil finindstille frekvensen. Der henvises til afsnittet Stationsindstilling og lytning i denne manual. Sonata D30 I FM manuel modus skal du trykke og holde ned for at scanne til den forrige eller næste tilgængelige station. Et enkelt kort tryk vil finindstille frekvensen. Der henvises til afsnittet Stationsindstilling og lytning i denne manual. I DAB manuel modus kan der bladres alfabetisk igennem de lagrede stationer i DAB databasen. Tryk på knappen for at bladre igennem til tidligere stationer eller for at bladre igennem til de næste stationer. Hvis du ønsker at udføre en komplet scanning af alle tilgængelige stationer, skal du trykke og holde ned på knappen. Der henvises til afsnittet Stationsindstilling og lytning i denne manual. Bemærk: Når MP3-indgang vælges og en ipod (alt afhængig af model og generation) sættes i den tilsluttede DD30-dock, vil knapperne springe gennem sporlisterne. Tryk og hold på knapperne for at scanne gennem det aktuelle spor. 60

13 A30 D30 ipod kompatibilitet Alarm/Ur Tryk én gang for at åbne Alarmmenuen. Tryk og hold for at få adgang til automatisk slukningmenuen. Der henvises til afsnittet Betjeningsvejledning i denne manual. i Info Ændrer displayindstilling for at lade brugeren se forskellig information. adiodata varierer alt afhængig af transmissionstype og signalkvalitet. I ikke-radiomodus vil et tryk på i knappen kortvarigt vise klokkeslæt, før den aktuelle kilde igen vises. ysstyrke Ændrer lysstyrken på displayet fra høj til lav. Kilde-knapper (cd, dvd, aux, tuner, MP3) Tryk på den relevante kilde-knap for at vælge den ønskede indgangskilde. Menu Tryk og hold nede for at åbne lydkonfigurationsmenuen. Den bruges også til at rulle igennem menupunkter i menuerne lydkonfiguration og avanceret konfiguration. Bruges også i ipod-modus, se næste afsnit. Den medleverede fjernbetjening kan også styre de grundlæggende funktioner for en ipod, der er monteret i den medleverede DD30 dockingstation. Der henvises til afsnittet Sådan bruges den medleverede DD30 dockingstation til ipod for, hvordan du tilslutter din DD30 dockingstation. ipod kompatibilitet DD30 kan kommunikere med og styre de følgende ipod modeller: ipod nano (1., 2., 3. og 4. generation) ipod (4. generation, foto og 5. generation) ipod classic ipod touch (1. og 2. generation) ipod mini Hvis du vil bruge fjernbetjeningen til at styre din ipod i docken, skal du trykke på MP3- kildeknappen og derefter på en af de følgende knapper: Afspil/Pause Tryk for at starte afspilning og tryk igen for at holde pause i afspilning. Skip (spring over)/scan Tryk på knappen for at springe til det forrige spor eller tryk på knappen or at springe til det næste spor. Hvis der trykkes og holdes nede på en af disse knapper vil det aktuelle spor scannes igennem. Vælg Tryk for at acceptere det punkt/den funktion, der er fremhævet på displaymenuen på din ipod. Hvis knappen trykkes nede konstant under afspilning vil statuslinjen gå til spor-tid, scrubber og sporbedømmelser på ipod-skærmen. Alt afhængig af ipod generationen vil yderligere funktioner være tilgængelige på statuslinjen. Menu Tryk en gang for at gå en menu tilbage på din ipod. Der henvises til afsnittet Betjeningsvejledning i denne manual. Shuffle Tryk for at slå din ipod s shuffle-funktion til og fra. DANSK 61

14 Y Trigger In 30mA Tip +ve Trigger In 30mA Tip +ve Digital Outputs Audio Out 2.1 Channel Audio Out SW Tilslutninger On Højttalere Bemærk: Netledningen må ikke sættes i stikket og der må ikke tændes for enheden, før alle forbindelser er blevet udført. 1 1 Højttalere Kontrollér højttalernes impedans. Højttalere med en impedans på mellem 4 og 8 ohm anbefales. De røde højttalerterminaler er positive (+) og de sorte højttalerterminaler er negative (-). Kontrollér, at polariteten er korrekt ved hvert højttalerstik, da lyden ellers kan blive svag og udfaset med kun lidt bas. Gør højttalerkablerne klar til tilslutning ved at fjerne ca. 10mm eller mindre af den udvendige isolering. Mere end 10mm kan medføre en kortslutning. Sno trådene stramt sammen, så Power Tuner der ikke er nogen løse ender. Skru højttalerterminalens knap af, sæt højttalerkablet ind, AM oop 300Ω FM 75Ω Off spænd knappen og fastgør kablet. ight eft Power AC Trigger Out In CD DVD AUX oudspeaker Terminals DD30 Dock Out Sub ec Out CD DVD Aux Audio In DD30 dock * Sonata CD30 Bemærk: Alle forbindelser udføres med almindeligt højttalerkabel. Hvis der anvendes en aktiv subwoofer, skal den forbindes via et almindeligt enkelt CA/phonokabel (ofte kaldet et Sub-ink ). 2 DD30 dockingstation Tilslut den medleverede DD30 dockingstation til konnektoren på bagsiden. 3 Powered subwoofer (valgfri) Sonata DV30 3 Aktiv subwoofer In/Out Tilslut udgangen til en aktiv subwoofer med et almindeligt CA/phonokabel (hvis påkrævet). Indgangen lader Sonata A30/D30 passere gennem subwoofer-udgangen (FE) på en tilsluttet Sonata DV30 dvd-afspiller. * ipod ikke inkluderet 62

15 On Power Power AC Off ight oudspeaker Terminals eft AM oop 300Ω Tuner DD30 Dock FM 75Ω Trigger Out CD DVD AUX Designed and engineered in ondon, England Stereo eceiver In Out CD DVD Aux A30 D30 Antenner 4 Trigger-udgange/Power syncing Din Sonata A30 eller D30 kan automatisk opstarte eller sætte en matchende Sonata CD30 cd-afspiller eller DV30 dvd-afspiller i Standby. Med Sonata CD30 og DV30 medleveres en trigger-ledning til dette formål. For at aktivere denne funktion: 1. Sluk for alle Sonata-enheder. 2. Tilslut en af de medleverede trigger-ledninger mellem dit kildeudstyr og den tilsvarende trigger-forbindelse bag på Sonata A30 eller D30 enheden (dvs. tilslut Sonata A30 eller D30 CD trigger-udgang til Sonata CD30 trigger-indgang). 3. Tænd for alle Sonata-enheder igen. Når cd- eller dvd-kilder nu vælges på Sonata A30 eller D30, vil der blive tændt for det behørige Sonata kildeudstyr. Omvendt vil den behørige Sonata-kilde gå i Standby, når en anden kilde vælges og når Sonata A30 eller D30 sættes i standby-modus, vil alle Sonataenheden ligeledes gå i Standby. 5 Audioindgange Sonata udvalget omfatter ligeledes CD30 cd-afspilleren og DV30 HDMI dvd-afspilleren. Hvis det ønskes, kan disse tilsluttes til enhedens tilvarende cd- og dvd-indgange med CA/Phono-ledninger af god kvalitet (ikke medleveret) som vist. Bemærk: Sonata A30 og D30 leveres med en midlertidig antenne til umiddelbar brug. Til permanent brug anbefales det stærkt, at der anvendes udendørs antenner. AM loop antenne Tilslut hver ende af trådantennen til antenneterminalerne. Placér antennen så langt fra hovedsystemet som muligt for at forhindre uønsket støj og opnå optimal modtagelse. Hvis AM loop antennen ikke modtager en tilstrækkelig god modtagelse, kan det være nødvendigt at bruge en udendørs AM antenne. FM antenne Tilslut den medleverede antenne til FM 75 ohm-stikket. Træk antenneledningen ud og flyt den rundt, indtil du får den bedste modtagelse. Til fortsat brug anbefaler vi stærkt, at der bruges en 75 ohm udendørs FM antenne. SIIUS-ready (Kun USA version) SIIUS-stikket gør det muligt at tilslutte et SIIUS satellitradio-modtagelsesmodul (kræver abonnement). Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. SIIUS-modul (Kun USA version) AM loop antenne FM antenne eller ekstern (at foretrække) antenne DANSK Sonata A30 Sub ec Out Audio In 63

16 On Power Power AC Off ight oudspeaker Terminals eft Designed and engineered in ondon, England Stereo eceiver DD30 Dock DAB/FM Aerial Input 50/75Ω F-Type Trigger Out CD DVD AUX In Out CD DVD Aux Antenner (fortsat) Betjeningsvejledning DAB antenne Sonata D30 har en F-type skruetilslutningsantenne til både FM- og DAB-signaler. Tilslut den medleverede kombinerede DAB/FM antenne til stikket. Til fortsat brug anbefaler vi stærkt, at der anvendes en ekstern antenne. Dette bør være en kombineret DAB/FM type eller separate antenner i dipleks til en enkelt koaksialt kabelføring. Sonata D30 DAB/FM antenne eller ekstern (at foretrække) antenne Sub ec Out Audio In Når alle tilslutninger til enheden er udført, aktiveres Sonata A30/D30 ved at sætte strømknappen på bagpanelet på On, og derefter trykke på Standby/On knappen foran på enheden eller fjernbetjeningen. Ændring af DAB-området (kun D30) D30 er blevet prækonfigureret med et DAB-område EUOPE som standardindstilling. DAB kan imidlertid indstilles til et andet område alt afhængigt af din geografiske placering. Gør følgende for at ændre det aktuelle DAB-område: Bemærk: Sørg for at der er blevet slukket for enheden på strømafbryderen på bagsiden. 1. Hold ned på Band-knappen, mens enheden opstartes. Det aktuelle DAB-område vil blive, mens enheden opstarter. 2. Hvis der trykkes på Band-knappen vil enheden skifte mellem CANADA, KOEA, EUOPE. 3. Vælg det korrekte DAB-område ved at trykke på Select/Mode-knappen. Enheden vil derefter gå i Standby-modus og være parat til brug. Bemærk: Der skal altid udføres en komplet DAB-station scanning, hver gang et nyt DABområde er blevet valgt. For yderligere information om komplet DAB-station scanning henvises der til det senere afsnit Stationsindstilling/ytning. Kildeindstilling Tryk på Source-knappen foran på enheden indtil displayet viser, at den ønskede indgang er valgt. Du kan også vælge den ønskede indgang ved at trykke direkte på den behørige knap på fjernbetjeningen. 64

17 A30 D30 ydstyrkejustering Brug enten ydstyrke Op/Ned knapperne på fjernbetjeningen eller ydstyrkeknappen foran på Sonata systemet for at ændre lydniveauet. Det nyvalgte niveau vil blive vist kortvarigt på frontdisplayet. Stationsindstilling og lytning Vælg radiokilde med Source-knappen foran på enheden eller direkte på Tuner-knappen på fjernbetjeningen. Bemærk: Før du indstiller din Sonata A30/D30, skal du sørge for, at stereomodtageren er indstillet til Manual mode. Tryk på Select/Mode-knappen foran på enheden for at vælge det korrekte modus. Justering af audioindstillinger Justeringer af bass, diskant, balance og subniveau kan udføres som følger: 1. Åbning af lydmenuen. Tryk én gang på enten ydstyrkeknappen foran på enheden eller tryk og hold nede på Menu-knappen på fjernbetjeningen. 2. Bladr igennem de tilgængelige indstillinger ved enten at trykke på ydstyrkeknappen eller Menu-knappen på fjernbetjeningen. Justeringer af bass, diskant, balance og subniveau er muligt. 3. Når du ønsker at foretage en justering, skal du blot dreje på ydstyrkeknappen eller bruge ydstyrke-knapperne på fjernbetjeningen. Sonata A30 1. I radiomodus trykkes der på Band-knappen for at skifte mellem AM/FM modus (og SIIUS, hvis et valgfrit SIIUS eady modul er tilsluttet, kun USA version). 2. Tryk og hold ned på -knappen for at scanne til tidligere tilgængelige stationer eller tryk og hold ned på -knappen for at scanne til de næste tilgængelige stationer. SCANNING vil blive vist, mens der scannes for tilgængelige stationer, som vist nedenfor. DANSK 4. Afslut ved at trykke på Select-knappen eller vent fem sekunder, indtil enheden vender tilbage til normal tilstand. Subniveauknap justerer det relative niveau af subwoofer-udgangen og hovedstereo-udgange og kan bruges til at styre subniveauet til aflytning en sen nattetime etc. 3. Et enkelt kort tryk på eller -knappen vil finindstille stationsfrekvensen. 65

18 Betjeningsvejledning (fortsat) Sonata D30 1. I radiomodus trykkes der på Band-knappen for at skifte mellem DAB/FM-modus. 2. I FM-modus tryk og hold ned på -knappen for at scanne til tidligere tilgængelige stationer eller tryk og hold ned på -knappen for at scanne til de næste tilgængelige stationer. SCANNING vil blive vist, mens der scannes for tilgængelige stationer, som vist tidligere. Tryk en enkelt gang på eller -knappen for at finindstille stationsfrekvensen. 3. For at udføre en komplet scanning af DAB-transmissionsbåndet skal du trykke og holde ned på -knappen for at åbne scan-menuen. Drej på ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at vælge Yes. Tryk på ydstyrkeknappen eller Select på fjernbetjeningen for at bekræfte og fortsætte med scanningen. Indstilling af stationer adiostationer kan lagres i hukommelsesindstillingerne, så de er nemt tilgængelige. Du kan lagre op til 20 stationsindstillinger for hvert bånd (fx. 20 stationsindstillinger for AM-båndet plus 20 stationsindstillinger for FM-båndet og 20 stationsindstillinger for DAB-båndet). 1. Vælg den station du ønsker at lagre og hold Select-knappen nede. Enhedens display viser den næste tilgængelige stationsindstilling. 2. Drej ydstyrkeknappen foran på enheden eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at gå til et nyt indstillingsnummer og tryk på Select for at lagre indstillingen. Displayet vil kortvarigt vise, at stationsindstillingen er blevet lagret. Bemærk: I nogen regioner kan den komplette scanningsproces tage op til tre minutter at fuldføre. 4. I DAB-modus trykkes der på eller -knappen for at bladre gennem de stationer, der aktuelt er lagret i radioens database. For at vælge en station skal du enten trykke på Select på fjernbetjeningen eller på Select/Mode foran på enheden. Den aktuelt viste station vil også blive valgt automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen knap i fem sekunder. 3. For at indlæse en lagret indstilling trykker du helt enkelt det nummer på fjernbetjeningen, der svarer til den indstilling, du ønsker adgang til. Brug -/ på fjernbetjeningen, når du indlæser indstillinger, der er højere end 9. Bemærk: agrede indstillinger kan udskiftes ved at gemme en ny ønsket station på enhver stationsindstilling. 66

19 A30 D30 Indstilling af ur Som standard vil uret indstille sig selv i henhold til de ur-data, der transmitteres af SIIUS-, DAB- eller DS-aktiverede FM-transmissioner. Hvis du ikke er i en region, hvor du kan modtage disse transmissioner, kan du indstille uret manuelt. Indstilling af ur: 1. Tryk og hold ned på ydstyrkeknappen foran på enheden, for at få adgang til avanceret indstilling-menuen. 2. ul igennem de forskellige indstillinger ved at trykke på ydstyrkeknappen eller trykke på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen. 3. Når Clock Aut vises, skal du dreje på ydstyrkeknappen eller lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at ændre indstillingen til Clock Man. Tryk på ydstyrkeknappen eller lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at bekræfte dit valg. 4. Ændr timetallet ved at dreje på ydstyrkeknappen eller ved at trykke på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen. Tryk på ydstyrkeknappen eller på Menu-knappen på fjernbetjeningen for at bekræfte og fortsæt med at juster minuttallet på samme måde. Indstilling af tidszone (Kun USA version) Hvis Sonata A30 er konfigureret til automatisk tidsindstilling, og enheden er tilsluttet til et SIIUS radiomodul, er det vigtigt at specificere den behørige tidszone for dit geografiske område. Indstilling af tidszone: 1. Åbn avanceret indstilling-menuen og vælg Clock Aut, der henvises til det forrige afsnit Indstilling af ur. Enheden vil vise den aktuelle tidszone. Se nedenfor for den behørige tidszone: Zone NST = GMT-3t30 (Newfoundland) Zone AST = GMT-4t (Atlanten) Zone EST = GMT-5t (Østlig) Zone CST = GMT-6t (Central) Zone MST = GMT-7t (Mountain) Zone PST = GMT-8t (Stillehavet) Zone AKST = GMT-9t (Alaska) 2. Drej ydstyrkeknappen foran på enheden indtil din ønskede tidszone vises. Tryk på ydstyrkeknappen for at bekræfte Fortsæt med at indstille Sommertid (Daylight Saving Time) til enten DST On eller DST Off. Hvis indstillet på On vil USA/Mexico/Canada sommertid blive overholdt. 3. Når du er færdig med at indstille tidszonen, skal du trykke på ydstyrkeknappen for at vende tilbage til normal funktion. DANSK 5. Når du er færdig med at indstille tidspunktet, skal du trykke på ydstyrkeknappen eller Menu-knappen på fjernbetjeningen for at vende tilbage til normal funktion. 67

20 Betjeningsvejledning (fortsat) Alarmindstilling Alarmfunktionen kan tænde for enheden på et valgt tidspunkt. Når alarmen aktiveres, vil den enten vælge MP3-kilden og afspille din ipod, eller vælge det radiobånd, du har valgt og indstilling 1 i dette bånd. Indstilling af alarmtidspunkt: 1. Tryk på -knappen på din fjernbetjening. Enheden vil enten vise Alarm On eller Alarm Off. Drej ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at ændre modus, hvis nødvendigt. 2. Tryk på -knappen for at acceptere og gå videre til indstilling af timetal. 3. Drej på ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at ændre timetallet. 8. Tryk på -knappen for at afslutte alarmindstilling. Alarm set vil kortvarigt blive vist, før enheden går i Standby-modus. Bemærk: Indstilling 1 i det valgte bånd vil altid blive brugt, så sørg for, at det er din yndlingsmorgenstation. Indstilling af automatisk slukningsfunktion Slukningsfunktionen vil slukke for enheden efter et valgt tidsrum er forløbet. Den vil også generere en kommando på trigger-udgangen, som kan slukke for alt behørigt tilsluttet Sonata-kildeudstyr. Indstilling af automatisk slukningstidsrum: 1. Tryk og hold ned på -knappen på din fjernbetjening. Enheden vil enten vise Sleep On eller Sleep Off. Drej ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at ændre modus. 4. Tryk på -knappen for at acceptere og gå videre til indstilling af minutter. 5. Drej på ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningsknappen for at ændre minuttallet. 6. Tryk på -knappen for at bekræfte alarmtidspunktet. 7. Enheden vil vise den kilde, som den automatisk vil vælge, når alarmen er aktiveret. Sonata D30 vil fx. enten vise Wake MP3, Wake DAB eller Wake FM. Drej på ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningsknappen for at vælge din ønskede opvågningskilde. 2. Tryk på -knappen for at acceptere og gå videre til slukning-nedtællingstid. 3. Den tidsperiode, der forløber før enheden slukkes, vil blive vist. Drej på ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at justere tidspunktet. 4. Tryk på -knappen for at bekræfte slukningstidspunkt. Sleep set vil kortvarigt blive vist, før enheden vender tilbage til normal tilstand. Bemærk: Valgbare tidsintervaller for slukningsfunktion er 15, 30, 45 og 60 minutter, derefter vil det være med 30 minutters intervaller op til 12 timer, som er maksimalt forløbet tidsrum. Sleep-funktionen vil altid nulstille efter den er blevet anvendt. 68

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

azur 540P/640P Phono-forforstærker Brugermanual

azur 540P/640P Phono-forforstærker Brugermanual azur 540P/640P Phono-forforstærker Brugermanual INDEDNING Tak fordi du har valgt at købe denne phono-forforstærker fra Cambridge Audios azur-serie. Den er resultatet af vores kontinuerlige forskning og

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

CD30. Your music + our passion. CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK

CD30. Your music + our passion. CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK CD30 CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK Your music + our passion Indhold Introduktion...87 Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Din brugermanual CAMBRIDGE AUDIO ID50 http://da.yourpdfguides.com/dref/3741016

Din brugermanual CAMBRIDGE AUDIO ID50 http://da.yourpdfguides.com/dref/3741016 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Your music + our passion

Your music + our passion Mikro stereo Brugermanual 134 DANSK Your music + our passion Indhold Introduktion...135 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...136 Begrænset garanti...139 Tilslutninger på bagpanelet...140 Knapper på frontpanelet...142

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

azur 340C CD-afspiller Brugermanual

azur 340C CD-afspiller Brugermanual azur 340C CD-afspiller Brugermanual BEGRÆNSET GARANTI Cambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udførelse (med forbehold af nedenstående betingelser). Cambridge Audio

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual

azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual INDHOLD Indledning...87 Sikkerhedsforanstaltninger...88 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...89 Forbindelser på bagpanelet...90 Knapper på frontpanelet...92 Fjernbetjening...94

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

azur 340T FM/AM-tuner Brugermanual

azur 340T FM/AM-tuner Brugermanual azur 340T FM/AM-tuner Brugermanual 340T FM/AM-tuner INDLEDNING 340T er en nyudviklet FM/AM-tuner, der skal supplere serien af Cambridge Audio azur-produkter. 340T indeholder avancerede funktioner med alarm

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

CD-afspiller Brugermanual 50 DANSK CD5/CD10. Your music + our passion

CD-afspiller Brugermanual 50 DANSK CD5/CD10. Your music + our passion CD-afspiller Brugermanual 50 DANSK CD5/CD10 Your music + our passion Indhold Indledning Indledning...50 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...51 Begrænset garanti...52 Tilslutninger på bagpanelet...53 Knapper

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Question? Contact Philips DS3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Integreret forstærker Brugermanual 62 DANSK. azur 550A/650A. Your music + our passion

Integreret forstærker Brugermanual 62 DANSK. azur 550A/650A. Your music + our passion azur 550A/650A Integreret forstærker Brugermanual 62 DANSK Your music + our passion Indhold Introduktion... 62 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 63 Begrænset garanti... 64 Stik på bagpanelet... 65 Forbindelser...

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DS1155. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  DS1155. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS1155 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din docking-højttaler

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS6100 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Høresikkerhed 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning 4 Hvad er der i kassen 4

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere