Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion"

Transkript

1 Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion

2 Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der hører om: Fremtidige produktfrigivelser Softwareopgraderinger Nyheder, begivenheder og eksklusive tilbud plus konkurrencer! Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at gøre installationen og anvendelsen af dette produkt så nemt som muligt. Nøjagtigheden af oplysningerne i dette dokument er kontrolleret grundigt på tidspunktet for trykning. Cambridge Audio går imidlertid ind for kontinuerlig forbedring af produkterne, hvorfor design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Dette dokument indeholder oplysninger, der er ophavsretligt beskyttede. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne manual må reproduceres mekanisk, elektronisk eller på anden vis eller i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten. Alle varemærker og registrerede varemærker er de respektive ejeres ejendom. Copyright Cambridge Audio td 2009 ipod er varemærk fra Apple Inc., registreret i USA og andre lande. SIIUS og SIIUS dog-logoet er indregistrerede varemærker fra SIIUS Satellite adio Inc. Introduktion...51 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...52 Begrænset garanti...55 Stik på bagpanelet...56 Knapper på frontpanelet...58 Fjernbetjening...60 ipod kompatibilitet...61 Tilslutninger...62 Antenner...63 Betjeningsvejledning...64 Ændring af DAB-området (kun D30)...64 Kildeindstilling...64 ydstyrkejustering...65 Justering af audioindstillinger...65 Stationsindstilling og lytning...65 Indstilling af stationer...66 Indstilling af ur...67 Indstilling af tidszone (Kun USA version)...67 Alarmindstilling...68 Indstilling af automatisk slukningsfunktion...68 Avancerede indstillinger...69 Omdøbning af Aux-stik...69 Sådan bruges den medleverede DD30 dockingstation til ipod...70 ipod kompatibilitet...70 Tilslutning og brug af en SIIUS Connect Home Tuner (kun USA version)...71 Fabrik-nulstilling...72 Fejlfinding...72 Tekniske specifikationer

3 A30 D30 Introduktion Tak fordi du har købt denne Sonata A30/D30. Vi er sikre på, at den vil give dig mange år med gode lytteoplevelser. Som alle andre Cambridge Audio produkter overholder Sonata A30/D30 tre kerneprincipper blændende præstation, brugervenlighed og fantastisk værdi for pengene. Sonata A30 og D30 er blevet udviklet i fællesskab til at yde en komplet kompromisløs audiofil lydkvalitet i en lille, bekvem og stilfuld pakke. Sonata A30 er en stereomodtager, der leverer højkvalitetsforstærkning med en indbygget FM/AM tuner og medleveret DD30 dockingstation til ipod. USA versionen af A30 er ligeledes udstyret med et SIIUS-eady stik, så satellitradio kan tilføjes i det pågældende land (kræver et SIIUS-abonnement). Sonata D30 er en alternativ stereomodtager med den samme forstærkning og DD30 ipoddock, men med en en DAB/FM tuner til lande, der sender DAB digital radio. Den medleverede fjernbetjening kan styre alle Sonata A30/D30 s samt en ipod s funktioner, når den er docket i den matchende DD30-dock (medleveret). ydkredsløbet har trukket på al vor tidligere erfaring og er udstyret med en ægte diskret højeffektforstærker og en lav strømningsringformet transformer. Alarm- og automatisk slukningsfunktion er tilgængelig og du kan vælge at vågne op til radio eller den tilsluttede ipod. En midlertidig antenne medleveres så du kan komme i gang, men det anbefales stærkt, at der anvendes en passende, ekstern AM/FM/DAB-antenne for at få det bedste ud af din Sonata A30/D30. Den ultimative lydkvalitet afhænger af hele dit system og vi anbefaler naturligvis særligt højttalere fra Cambridge Audio Sirocco-udvalget, da disse er blevet udviklet som en perfekt akustisk og æstetisk match. Din forhandler kan også levere fremragende Cambridge Audio kabler af høj kvalitet for at sikre, at dit system når dets fulde potentiale. Tak, fordi du tager dig tid til at læse denne vejledning - vi anbefaler, at du sørger for at have den til rådighed ved senere lejligheder. DANSK Matthew Bramble Teknisk direktør hos Cambridge Audio og udviklerteamet af Sonata-udvalget 51

4 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Af hensyn til din egen sikkerhed bedes du gennemlæse nedenstående vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, inden du begynder at forbinde denne enhed til ledningsnettet. Ved at følge anvisningerne optimerer du enhedens ydeevne og forlænger dens levetid: 1. æs disse instruktioner. 2. Gem instruktionerne. 3. Følg alle advarslerne. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. engør kun enheden med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbninger. Følg producentens instruktioner ved installation af enheden. 8. Undgå at installere enheden i nærheden af varmekilder som radiatorer, varmluftgitre, ovne eller andre apparater (inklusive forstærkere), der udsender varme. 9. Der må ikke blokeres for sikkerhedsfunktionen i det polariserede stik eller jordstikket. Et polariseret stik har to stikben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordstik har to stikben og en tredje jordgren. Det brede stikben eller tredje jordgren er sikkerhedsforanstaltninger. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, så få en elektriker til at udskifte den ukurante stikkontakt. 10. Anbring ikke strømledningen på en sådan måde, at den kan blive betrådt eller klemt pas især på ved stik, stikkontakter, og hvor disse udgår fra enheden. 11. Benyt kun tilbehør/ekstraudstyr, som er angivet af producenten. 12. Benyt kun borde med hjul, stativer, trefødder, konsoller eller borde, der er angivet af producenten eller solgt sammen med enheden. Hvis enheden placeres på et bord med hjul, skal du passe på, at enheden ikke falder forover og forårsager skade, når denne flyttes. 13. Tag stikket ud under tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid. 14. Alle reparationer skal udføres af kvalificerede teknikere. Kontakt en tekniker, hvis enheden er blevet beskadiget, f. eks. hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske ned i enheden, eller hvis enheden har været udsat for regn eller vand, hvis enheden ikke fungerer normalt, eller hvis du har tabt enheden. ADVASE For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt. Enheden skal placeres således, at det er muligt at tage netstikket ud af stikkontakten (eller tage stikforbindelsen til udstyret ud fra bagsiden af enheden). Hvis netstikket bruges som afbryder, skal det være nemt at komme til. Brug kun den medfølgende strømledning. Sørg for, at der er rigelig plads til ventilation. Vi anbefaler, at du ikke placerer enheden i et indesluttet område. Hvis du vil placere enheden på en hylde, så brug den øverste hylde for at sikre bedst mulig ventilation. Anbring ikke genstanden ovenpå enheden. Anbring ikke enheden på gulvtæpper eller lignende bløde overflader, og sørg for, at der ikke er noget, der blokerer for ventilationsåbningerne. Anbring ikke noget over ventilationsåbningerne, som f. eks. aviser, duge, gardiner o.l. Enheden må ikke bruges i nærheden af vand eller på steder, hvor enheden kan rammes af dryp eller sprøjt fra vand eller andre væsker. Der må ikke anbringes genstande med vand, f.eks. vaser, oven på enheden. 52

5 A30 D30 oss Test-mærket Dette produkt opfylder russiske sikkerhedsgodkendelser. ynet med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om uisoleret 'farlig spænding' inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner i de håndbøger, der hører til apparatet. Dette symbol på produktet angiver, at det er af konstruktionen CASS II (dobbelt isolering). WEEE-symbolet Den overstregede skraldebøtte er den Europæiske Unions symbol for separat indsamling af elektrisk og elektronisk affald. Dette produkt indeholder elektrisk og elektronisk udstyr, som skal genbruges eller genindvindes og ikke må kasseres sammen med usorteret almindeligt husholdningsaffald. Indlevér venligst enheden, eller kontakt den autoriserede forhandler, hvor du har købt dette produkt, hvis du ønsker mere information. CE-mærket Dette produkt overholder lavspændingsdirektivet (2006/95/EØF) og EMCdirektivet (2004/108/EØF), når det anvendes og installeres i overensstemmelse med denne brugervejledning. Hvis disse direktiver fortsat skal overholdes, må der kun anvendes tilbehør fra Cambridge Audio sammen med dette produkt, og reparationer skal overlades til uddannede reparatører. C-afkrydsningsmærket Dette produkt opfylder kravene fra The Australian Communications Authority s adio Communications og EMC. FCC-regulativer BEMÆK: PODUCENTEN E IKKE ANSVAG FO ADIO- EE FJENSYNSFOSTYESE SOM FØGE AF UAUTOISEEDE ÆNDINGE EE MODIFIKATIONE AF UDSTYET. SÅDANNE ÆNDINGE OG MODIFIKATIONE KAN OPHÆVE BUGEENS ET TI AT ANVENDE UDSTYET. Udstyret er blevet testet og vurderet til at opfylde grænseværdierne for digitale enheder under Klasse B i henhold til FCC-reglerne (Part 15). Disse grænser er fastlagt med det formål at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Udstyret producerer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og udstyret kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens med radioforbindelser. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens med radio- eller fjernsynssignaler, hvilket kan afgøres ved at slukke for udstyret og tænde det igen, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: Drej eller flyt modtagerantennen. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt, der er forbundet med et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. DANSK 53

6 Vigtige sikkerhedsinstruktioner (fortsat) Ventilation VIGTIGT Enheden bliver varm, når den er i brug. Anbring ikke noget oven på enheden. Enheden må ikke placeres i lukkede rum, f.eks. i en bogreol eller i et skab, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i enheden gennem åbningerne. Hvis dette sker, skal enheden slukkes øjeblikkeligt. Afbryd strømmen til enheden, og kontakt forhandleren for at få vejledning. Placering Overvej nøje, hvor enheden skal placeres. Undgå at anbringe den i direkte sollys eller tæt på varmekilder Undgå at placere den ved åben ild stil f.eks. ikke stearinlys ovenpå enheden. Undgå desuden at placere den på steder, hvor enheden vil blive udsat for rystelser og for meget støv, kulde eller fugtighed. Enheden kan anvendes i et moderat klima. Enheden skal placeres på en stærk, plan overflade. Anbring ikke enheden i et aflukket rum som f.eks. i en bogreol eller et skab. Anbring ikke enheden på en ustabil overflade eller hylde, hvor den kan falde ned og forårsage alvorlige skader på et barn eller en voksen, eller hvor produktet kan beskadiges. Anbring ikke andet udstyr oven på enheden. På grund af magnetiske felter bør drejeskiver eller CT-fjernsyn ikke placeres i nærheden, idet disse muligvis kan forårsage forstyrrelser. Elektroniske lydkomponenter har en tilpasningsperiode på ca. 1 uge (hvis de bruges flere timer hver dag), hvor de nye komponenter 'falder til'. De akustiske egenskaber vil blive bedre i løbet af denne periode. Strømkilder Enheden må kun anvendes med den strømkilde, som er anført på mærkaten, der sidder på enheden. Hvis du er usikker på, hvilken strømforsyning du har i dit hjem, skal du kontakte produktforhandleren eller det lokale el-selskab. Enheden er lavet, således at den kan stå på Standby, når den ikke er i brug. Dette vil forlænge produktets levetid (hvilket i øvrigt gælder alt elektronisk udstyr). Hvis du ønsker at slukke for enheden, skal du slukke den på bagpanelet. Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, anbefales det, at ledningen tages ud af stikkontakten. Overbelastning Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes, da det kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Overbelastede vekselstrømsstik og forlængerledninger, flossede netledninger, ødelagt eller revnet ledningsisolering og beskadigede stik er farlige. Disse tilstande medfører risiko for stød eller brand. Sørg for, at alle ledninger er tilsluttet ordentligt. For at undgå brummen og støj bør du undgå at bundte mellemledninger med strømledningen og højttalerledninger. engøring Ved rengøring af enheden tørres kabinettet over med en tør, fnugfri klud. Anvend ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak eller slibemidler. Anvend ikke sprayprodukter på eller i nærheden af enheden. Bortskaffelse af batterier Batterier kan indeholde stoffer, der er miljøskadelige. Brugte batterier skal kasseres med omtanke og i overensstemmelse med lokale miljømæssige retningslinier/ retningslinier for genindvinding af elektronisk udstyr. Højttalere Før du tilslutter enheden til højttalere, skal du sikre, at al strøm er slukket, og at der kun er anvendt passende mellemledninger. eparation Enheden må ikke repareres af brugeren. Forsøg aldrig at reparere, adskille eller ombygge enheden, hvis der ser ud til at være fejl ved den. Hvis denne sikkerhedsregel tilsidesættes, kan det medføre kraftigt elektrisk stød. Kontakt venligst din forhandler i tilfælde af problemer eller fejl. 54

7 A30 D30 Begrænset garanti Cambridge Audio garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udførelse (med forbehold af nedenstående betingelser). Cambridge Audio vil reparere eller udskifte dette produkt eller eventuelle defekte dele i produktet (efter Cambridge Audios valg). Garantiperioden kan variere fra land til land. Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl, og sørg for at gemme købskvitteringen. Kontakt venligst den autoriserede forhandler af Cambridge Audio-produkter, som dette produkt er købt hos, hvis der er behov for service under garantien. Hvis din forhandler ikke er i stand til at reparere dit Cambridge Audio-produkt, kan det indsendes af din forhandler til Cambridge Audio eller en autoriseret servicerepræsentant for Cambridge Audio. Dette produkt skal indsendes i enten den originale indpakning eller en indpakning, der giver en tilsvarende beskyttelse. Købskvittering i form af en salgsaftale eller kvitteret faktura, som viser, at garantiperioden endnu er gældende, skal fremvises for at opnå service inden for garantien. Denne garanti er ugyldig, hvis (a) det fra fabrikkens side trykte serienummer er ændret eller fjernet fra dette produkt, eller hvis (b) dette produkt ikke er købt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter. Du kan kontakte Cambridge Audio eller den lokale distributør af Cambridge Audio-produkter for at kontrollere, om serienummeret er uændret og/eller om produktet er købt hos en autoriseret forhandler af Cambridge Audio-produkter. Denne garanti dækker ikke kosmetiske skader eller skader, som skyldes force majeure, uheld, fejlagtig anvendelse, misbrug, uagtsomhed, kommerciel anvendelse eller ændring af produktet eller dele af produktet. Denne garanti dækker ikke skader, der er en følge af forkert anvendelse, vedligeholdelse eller installation eller forsøg på reparation, som udføres af andre end Cambridge Audio, en forhandler af Cambridge Audio-produkter eller en autoriseret servicerepræsentant, som er autoriseret til at udføre servicearbejde under Cambridge Audios garanti. Enhver reparation, der udføres af uautoriserede personer, gør denne garanti ugyldig. Denne garanti dækker ikke produkter, der er solgt SOM BESET eller MED AE FEJ. EPAATIONE EE UDSKIFTNING I MEDFØ AF DENNE GAANTI E FOBUGEENS ENESTE ETSMIDDE. CAMBIDGE AUDIO E IKKE ESTATNINGSPIGTIG I FOBINDESE MED HÆNDEIGE SKADE EE FØGESKADE EE BUD PÅ UDTYKKEIGE EE UNDEFOSTÅEDE GAANTIE FO DETTE PODUKT. BOTSET FA DET OMFANG, DET FOBYDES VED OV, E DENNE GAANTI EKSKUSIV OG TÆDE I STEDET FO AE ANDE UDTYKKEIGE OG UNDEFOSTÅEDE GAANTIE AF ENHVE AT, HEUNDE - MEN IKKE BEGÆNSET TI - GAANTIE FO SAGBAHED OG EGNETHED TI ET SÆIGT FOMÅ. I nogle lande tillader retspraksis ikke udelukkelse eller begrænsning i forbindelse med hændelige skader og/eller følgeskader eller udelukkelse af underforståede garantier, hvorfor ovenstående udelukkelser muligvis ikke gælder i dit land. Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder, og du kan desuden have andre lovmæssige rettigheder, som varierer fra land til land. Henvendelser vedrørende service (inden for og uden for garanti) bedes rettet til forhandleren. DANSK 55

8 Stik på bagpanelet Power 4 Tuner Sonata A30 On 1 Power AC Off ight eft AM oop 300Ω FM 75Ω Trigger Out CD DVD AUX Designed and engineered in ondon, England Sonata A30 Stereo eceiver In 2 oudspeaker Terminals 3 5 * * Kun USA version Out CD DVD Aux DD30 Dock Sub ec Out Audio In Sonata D30 On Power 1 Power AC Off ight eft Designed and engineered in ondon, England Sonata D30 Stereo eceiver 11 DAB/FM Aerial Input 50/75Ω F-Type Trigger Out CD DVD AUX In 2 Out oudspeaker Terminals CD DVD Aux DD30 Dock Sub ec Out Audio In

9 A30 D30 1 Tænd-/slukknap Bruges til at tænde og slukke for enheden. 2 Vekselstrømsstik Når alle tilslutninger til forstærkeren er oprettet sættes vekselstrømskablet i en stikkontakt, hvorefter der tændes. Enheden er nu parat til brug. 3 Højttalerterminaler Tilslut til højttalere med en impedans-8ohm. For den bedste audioydelse anbefaler vi, at der anvendes højttalere fra Cambridge Audio s Sirocco-udvalg, der er blevet udviklet sammen med Sonata serien. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. 4 AM/FM antenne Tuner-antennetilslutninger til modtagelse af radiosignaler. Der henvises til afsnittet Forbindelser i denne manual. Til permanent brug anbefales det stærkt, at der anvendes en udendørs AM/FM-antenne. 5 SIIUS-stik (Kun USA version) SIIUS satellitradio-adaptertilslutning (kræver abonnement og et passende modul). Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. 6 DD30 dockkonnektor Tilslutning for den medleverede DD30 ipod dock. Dockingstationen har en ophavsretlig beskyttet konnektor og vil kun fungere med den medleverede DD30 dockingstation. ipod kompatibilitet DD30 dockingstation til ipod kan kommunikere med og styre de følgende ipod modeller: ipod nano (1., 2., 3. og 4. generation) ipod (4. generation, foto og 5. generation) ipod classic ipod touch (1. og 2. generation) 7 Trigger Out Sonata A30/D30 producerer trigger-udgangseffekter, der kan bruges til at styre On/Standby-status for andre kildekomponenter fra Cambridge Audio Sonata udvalget (som fx. CD30 cd-afspiller og DV30 dvd-afspiller), hvis det ønskes. Se afsnittet Forbindelser. 8 Sub In/Out Tilslut Sub Out til indgangen på en aktiv subwoofer. Hvis din subwoofer har 2 indgange (dvs. venstre og højre), skal denne terminal tilsluttes til den venstre indgangsterminal (normalt hvid). Sub In-stikket bruges til en Sonata DV30 dvd-afspiller. 9 ec Out Tilslut til optage-indgangen på en båndoptager, en bærbar musikafspiller, cd-optage-indgang etc. 10 Audioindgange Disse stik passer til enhver form for linjekildeudstyr, såsom audioudgange på Sonata DV30 dvd-afspiller, Sonata CD30 cd-afspiller, satellit-/kabelmodtager etc. 11 DAB/FM antenneindgang Sonata D30 har en F-type skruetilslutningsantenne til både FM- og DAB-signaler (en midlertidig antenne medleveres). Træk antenneledningen ud og flyt den rundt, indtil du får den bedste modtagelse. Til permanent brug anbefales det stærkt, at der anvendes udendørs DAB- og FM-antenner. DANSK 57

10 Knapper på frontpanelet Standby/On Skifter mellem miljøvenlig standby (vises med en svagt lysende lysdiode) og On (vises med en kraftigt lysende lysdiode). Standby er en miljøvenlig strømtilstand, hvor strømforbruget er mindre end 3 watt. Enheden bør være i standby, når den ikke er i brug. 2 Infrarød sensor Modtager I-kommandoer fra den medfølgende fjernbetjening. Det er nødvendigt med en klar og fri bane mellem fjernbetjeningen og sensoren. 3 Phones (Hovedtelefoner) Bruges til tilslutning af stereo-hovedtelefoner med et 3,5mm jackstik. Hovedtelefoner med en impedans på mellem 32 og 600 ohm anbefales. Bemærk: Tilslutning af hovedtelefoner vil automatisk slå lyden fra højttalerne. 4 Kilde Tryk for at rulle gennem de tilgængelige indgangskilder som fx. TUNE, MP3, CD, DVD og AUX-indgange. 58

11 A30 D30 5 Skip (Spring over)/scan Sonata A30 Ved indstilling af stationer bladres der op og ned gennem de lagrede stationsindstillinger. I manuel tilstand kan der bladres gennem frekvensbåndet for at finindstille. Hvis knappen holdes nede vil enheden søge efter den næste station med et stærkt signal. Sonata D30 Ved indstilling af stationer bladres der op og ned gennem de lagrede stationsindstillinger. I FM manuel tilstand bladres der gennem frekvensbåndet for at finindstille. Hvis knappen holdes nede vil enheden søge efter den næste station med et stærkt signal. I DAB manuel tilstand browses gennem de tilgængelige stationer. Bemærk: Når MP3-indgang vælges og en ipod sættes i den tilsluttede DD30-dock, vil knapperne springe gennem sporlisterne. Hvis der trykkes og holdes nede på knapperne vil det aktuelle spor scannes igennem. Når indstilling af stationer er aktiveret, vil enheden automatisk tune ind på den første tilgængelige stationsindstilling. 6 Display Bruges til at vise oplysninger som fx. stationsnavn og programtype for DAB- og FMtransmissioner med DS/BDS. Giver også feedback om lydstyrke, kilde og forskellige andre data. 7 Bånd Tryk for at skifte mellem FM-, AM- og SIIUS-bånd (hvis et SIIUS modul er tilsluttet) på A30, eller DAB- og FM-bånd på D30. 8 Info Ændrer displayindstilling for at lade brugeren se forskellig information. I radio-tilstand varierer data alt afhængig af transmissionstype og signalkvalitet. I ikke-radio-tilstand vil et tryk på Info knappen kortvarigt vise klokkeslæt før den aktuelle kilde igen vises. 9 Select/Mode I radio-tilstand vil et tryk skifte radiomodus mellem stations- og manuel indstilling. I stationsindstilling-tilstand vil enheden automatisk tune ind på den første forudindstillede station i båndet. Du kan også trykke og holde ned for at lagre den aktuelle station i den forudindstillede bank. Brug tasterne eller drej på ydstyrkeknappen for at vælge det forudindstillede sted, hvor du ønsker at gemme stationen og tryk på Select/Mode igen for at bekræfte. 10 MP3 Input (MP3-indgang ) Denne kildeindgang giver dig mulighed for at tilslutte en bærbar audioanordning, som fx. en MP3-afspiller direkte til forsiden af enheden med det 3,5mm stereojack (afmærket MP3 In ). Vælg MP3-indgangskilde med Source-knappen eller direkte på MP3-knappen på fjernbetjeningen for at lytte til din bærbare audioanordning. Bemærk: Hvis der sættes en kilde direkte ind i frontpanelet, vil MP3-indgangen tilsidesætte DD30-dockingstationen (som også vælges ved at vælge MP3-kilde via fjernbetjeningen eller på Source-knappen på frontpanelet). DD30 dockingstationen genaktiveres som MP3-kilde ved helt enkelt at tage jack-stikket ud af indgangsstikket på frontpanelet. Det er ikke nødvendigt at tage DD30 dockingstationen ud, mens MP3-indgangen på frontpanelet anvendes og den vil fortsætte med at oplade en docket ipod som normalt. 11 ydstyrkeknap Bruges til at hæve eller sænke lydniveauet fra enhedens udgange. Dette styrer lydstyrken for højttalere, subwoofer og hovedtelefoner. Den påvirker ikke ec Out -udgangen. Den bruges også til at ændre de valgte indstillingers værdi i menuerne lydkonfiguration og avanceret konfiguration. Tryk én gang for at åbne lydkonfigurationsmenuen. Tryk og hold nede for at åbne avanceret konfiguration-menuen. Se senere afsnit i denne manual. DANSK 59

12 Fjernbetjening Sonata A30 og D30 leveres begge med en Navigator-fjernbetjening, der styrer enhederne. Standby/On Skifter enheden mellem at være tændt og i standby. 0-9 numeriske knapper Tryk for at finde gemte stationsindstillinger. Numerisk valg For at finde et spornummer, der er større end ti, skal du trykke på -/ efterfulgt af det ønskede indstillingsnummer. Slå lyd fra/til Slår lyden fra på enheden. Tryk på knappen igen for at slå lyden til. Bånd A30 Skifter enheden mellem FM, AM og SIIUS (hvis monteret, kun USA version) bånd. D30 Skifter enheden mellem DAB og FM bånd. ydstyrke Hæver eller sænker enhedens lydstyrke. Den bruges også til at ændre de valgte menuindstillingers værdi i menuerne lydkonfiguration og avanceret konfiguration. Navigation Ved indstilling af stationer kan der bladres igennem de lagrede stationer. For at navigere mellem stationsindstillinger skal der trykkes op og ned på retningspilene. Hvis din ipod er sat i den tilsluttede dockingstation og MP3-kilde vælges, kan du bruge navigationstasterne til at bladre igennem din ipod s indhold. Vælg Tryk for at acceptere det punkt/den funktion, der er fremhævet på displaymenuen eller mens du navigerer på din ipod. I radioindstilling kan du også trykke og holde ned for at lagre den aktuelle station i den forudindstillede bank. Bemærk: Hvis du bladrer igennem DAB stationer, skal du trykke på Select for omgående at tune ind på den aktuelle station (D30 kun). Skip (spring over )/Scan Sonata A30 I manuel modus skal du trykke og holde ned for at scanne til den næste eller forrige station. Et enkelt kort tryk vil finindstille frekvensen. Der henvises til afsnittet Stationsindstilling og lytning i denne manual. Sonata D30 I FM manuel modus skal du trykke og holde ned for at scanne til den forrige eller næste tilgængelige station. Et enkelt kort tryk vil finindstille frekvensen. Der henvises til afsnittet Stationsindstilling og lytning i denne manual. I DAB manuel modus kan der bladres alfabetisk igennem de lagrede stationer i DAB databasen. Tryk på knappen for at bladre igennem til tidligere stationer eller for at bladre igennem til de næste stationer. Hvis du ønsker at udføre en komplet scanning af alle tilgængelige stationer, skal du trykke og holde ned på knappen. Der henvises til afsnittet Stationsindstilling og lytning i denne manual. Bemærk: Når MP3-indgang vælges og en ipod (alt afhængig af model og generation) sættes i den tilsluttede DD30-dock, vil knapperne springe gennem sporlisterne. Tryk og hold på knapperne for at scanne gennem det aktuelle spor. 60

13 A30 D30 ipod kompatibilitet Alarm/Ur Tryk én gang for at åbne Alarmmenuen. Tryk og hold for at få adgang til automatisk slukningmenuen. Der henvises til afsnittet Betjeningsvejledning i denne manual. i Info Ændrer displayindstilling for at lade brugeren se forskellig information. adiodata varierer alt afhængig af transmissionstype og signalkvalitet. I ikke-radiomodus vil et tryk på i knappen kortvarigt vise klokkeslæt, før den aktuelle kilde igen vises. ysstyrke Ændrer lysstyrken på displayet fra høj til lav. Kilde-knapper (cd, dvd, aux, tuner, MP3) Tryk på den relevante kilde-knap for at vælge den ønskede indgangskilde. Menu Tryk og hold nede for at åbne lydkonfigurationsmenuen. Den bruges også til at rulle igennem menupunkter i menuerne lydkonfiguration og avanceret konfiguration. Bruges også i ipod-modus, se næste afsnit. Den medleverede fjernbetjening kan også styre de grundlæggende funktioner for en ipod, der er monteret i den medleverede DD30 dockingstation. Der henvises til afsnittet Sådan bruges den medleverede DD30 dockingstation til ipod for, hvordan du tilslutter din DD30 dockingstation. ipod kompatibilitet DD30 kan kommunikere med og styre de følgende ipod modeller: ipod nano (1., 2., 3. og 4. generation) ipod (4. generation, foto og 5. generation) ipod classic ipod touch (1. og 2. generation) ipod mini Hvis du vil bruge fjernbetjeningen til at styre din ipod i docken, skal du trykke på MP3- kildeknappen og derefter på en af de følgende knapper: Afspil/Pause Tryk for at starte afspilning og tryk igen for at holde pause i afspilning. Skip (spring over)/scan Tryk på knappen for at springe til det forrige spor eller tryk på knappen or at springe til det næste spor. Hvis der trykkes og holdes nede på en af disse knapper vil det aktuelle spor scannes igennem. Vælg Tryk for at acceptere det punkt/den funktion, der er fremhævet på displaymenuen på din ipod. Hvis knappen trykkes nede konstant under afspilning vil statuslinjen gå til spor-tid, scrubber og sporbedømmelser på ipod-skærmen. Alt afhængig af ipod generationen vil yderligere funktioner være tilgængelige på statuslinjen. Menu Tryk en gang for at gå en menu tilbage på din ipod. Der henvises til afsnittet Betjeningsvejledning i denne manual. Shuffle Tryk for at slå din ipod s shuffle-funktion til og fra. DANSK 61

14 Y Trigger In 30mA Tip +ve Trigger In 30mA Tip +ve Digital Outputs Audio Out 2.1 Channel Audio Out SW Tilslutninger On Højttalere Bemærk: Netledningen må ikke sættes i stikket og der må ikke tændes for enheden, før alle forbindelser er blevet udført. 1 1 Højttalere Kontrollér højttalernes impedans. Højttalere med en impedans på mellem 4 og 8 ohm anbefales. De røde højttalerterminaler er positive (+) og de sorte højttalerterminaler er negative (-). Kontrollér, at polariteten er korrekt ved hvert højttalerstik, da lyden ellers kan blive svag og udfaset med kun lidt bas. Gør højttalerkablerne klar til tilslutning ved at fjerne ca. 10mm eller mindre af den udvendige isolering. Mere end 10mm kan medføre en kortslutning. Sno trådene stramt sammen, så Power Tuner der ikke er nogen løse ender. Skru højttalerterminalens knap af, sæt højttalerkablet ind, AM oop 300Ω FM 75Ω Off spænd knappen og fastgør kablet. ight eft Power AC Trigger Out In CD DVD AUX oudspeaker Terminals DD30 Dock Out Sub ec Out CD DVD Aux Audio In DD30 dock * Sonata CD30 Bemærk: Alle forbindelser udføres med almindeligt højttalerkabel. Hvis der anvendes en aktiv subwoofer, skal den forbindes via et almindeligt enkelt CA/phonokabel (ofte kaldet et Sub-ink ). 2 DD30 dockingstation Tilslut den medleverede DD30 dockingstation til konnektoren på bagsiden. 3 Powered subwoofer (valgfri) Sonata DV30 3 Aktiv subwoofer In/Out Tilslut udgangen til en aktiv subwoofer med et almindeligt CA/phonokabel (hvis påkrævet). Indgangen lader Sonata A30/D30 passere gennem subwoofer-udgangen (FE) på en tilsluttet Sonata DV30 dvd-afspiller. * ipod ikke inkluderet 62

15 On Power Power AC Off ight oudspeaker Terminals eft AM oop 300Ω Tuner DD30 Dock FM 75Ω Trigger Out CD DVD AUX Designed and engineered in ondon, England Stereo eceiver In Out CD DVD Aux A30 D30 Antenner 4 Trigger-udgange/Power syncing Din Sonata A30 eller D30 kan automatisk opstarte eller sætte en matchende Sonata CD30 cd-afspiller eller DV30 dvd-afspiller i Standby. Med Sonata CD30 og DV30 medleveres en trigger-ledning til dette formål. For at aktivere denne funktion: 1. Sluk for alle Sonata-enheder. 2. Tilslut en af de medleverede trigger-ledninger mellem dit kildeudstyr og den tilsvarende trigger-forbindelse bag på Sonata A30 eller D30 enheden (dvs. tilslut Sonata A30 eller D30 CD trigger-udgang til Sonata CD30 trigger-indgang). 3. Tænd for alle Sonata-enheder igen. Når cd- eller dvd-kilder nu vælges på Sonata A30 eller D30, vil der blive tændt for det behørige Sonata kildeudstyr. Omvendt vil den behørige Sonata-kilde gå i Standby, når en anden kilde vælges og når Sonata A30 eller D30 sættes i standby-modus, vil alle Sonataenheden ligeledes gå i Standby. 5 Audioindgange Sonata udvalget omfatter ligeledes CD30 cd-afspilleren og DV30 HDMI dvd-afspilleren. Hvis det ønskes, kan disse tilsluttes til enhedens tilvarende cd- og dvd-indgange med CA/Phono-ledninger af god kvalitet (ikke medleveret) som vist. Bemærk: Sonata A30 og D30 leveres med en midlertidig antenne til umiddelbar brug. Til permanent brug anbefales det stærkt, at der anvendes udendørs antenner. AM loop antenne Tilslut hver ende af trådantennen til antenneterminalerne. Placér antennen så langt fra hovedsystemet som muligt for at forhindre uønsket støj og opnå optimal modtagelse. Hvis AM loop antennen ikke modtager en tilstrækkelig god modtagelse, kan det være nødvendigt at bruge en udendørs AM antenne. FM antenne Tilslut den medleverede antenne til FM 75 ohm-stikket. Træk antenneledningen ud og flyt den rundt, indtil du får den bedste modtagelse. Til fortsat brug anbefaler vi stærkt, at der bruges en 75 ohm udendørs FM antenne. SIIUS-ready (Kun USA version) SIIUS-stikket gør det muligt at tilslutte et SIIUS satellitradio-modtagelsesmodul (kræver abonnement). Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. SIIUS-modul (Kun USA version) AM loop antenne FM antenne eller ekstern (at foretrække) antenne DANSK Sonata A30 Sub ec Out Audio In 63

16 On Power Power AC Off ight oudspeaker Terminals eft Designed and engineered in ondon, England Stereo eceiver DD30 Dock DAB/FM Aerial Input 50/75Ω F-Type Trigger Out CD DVD AUX In Out CD DVD Aux Antenner (fortsat) Betjeningsvejledning DAB antenne Sonata D30 har en F-type skruetilslutningsantenne til både FM- og DAB-signaler. Tilslut den medleverede kombinerede DAB/FM antenne til stikket. Til fortsat brug anbefaler vi stærkt, at der anvendes en ekstern antenne. Dette bør være en kombineret DAB/FM type eller separate antenner i dipleks til en enkelt koaksialt kabelføring. Sonata D30 DAB/FM antenne eller ekstern (at foretrække) antenne Sub ec Out Audio In Når alle tilslutninger til enheden er udført, aktiveres Sonata A30/D30 ved at sætte strømknappen på bagpanelet på On, og derefter trykke på Standby/On knappen foran på enheden eller fjernbetjeningen. Ændring af DAB-området (kun D30) D30 er blevet prækonfigureret med et DAB-område EUOPE som standardindstilling. DAB kan imidlertid indstilles til et andet område alt afhængigt af din geografiske placering. Gør følgende for at ændre det aktuelle DAB-område: Bemærk: Sørg for at der er blevet slukket for enheden på strømafbryderen på bagsiden. 1. Hold ned på Band-knappen, mens enheden opstartes. Det aktuelle DAB-område vil blive, mens enheden opstarter. 2. Hvis der trykkes på Band-knappen vil enheden skifte mellem CANADA, KOEA, EUOPE. 3. Vælg det korrekte DAB-område ved at trykke på Select/Mode-knappen. Enheden vil derefter gå i Standby-modus og være parat til brug. Bemærk: Der skal altid udføres en komplet DAB-station scanning, hver gang et nyt DABområde er blevet valgt. For yderligere information om komplet DAB-station scanning henvises der til det senere afsnit Stationsindstilling/ytning. Kildeindstilling Tryk på Source-knappen foran på enheden indtil displayet viser, at den ønskede indgang er valgt. Du kan også vælge den ønskede indgang ved at trykke direkte på den behørige knap på fjernbetjeningen. 64

17 A30 D30 ydstyrkejustering Brug enten ydstyrke Op/Ned knapperne på fjernbetjeningen eller ydstyrkeknappen foran på Sonata systemet for at ændre lydniveauet. Det nyvalgte niveau vil blive vist kortvarigt på frontdisplayet. Stationsindstilling og lytning Vælg radiokilde med Source-knappen foran på enheden eller direkte på Tuner-knappen på fjernbetjeningen. Bemærk: Før du indstiller din Sonata A30/D30, skal du sørge for, at stereomodtageren er indstillet til Manual mode. Tryk på Select/Mode-knappen foran på enheden for at vælge det korrekte modus. Justering af audioindstillinger Justeringer af bass, diskant, balance og subniveau kan udføres som følger: 1. Åbning af lydmenuen. Tryk én gang på enten ydstyrkeknappen foran på enheden eller tryk og hold nede på Menu-knappen på fjernbetjeningen. 2. Bladr igennem de tilgængelige indstillinger ved enten at trykke på ydstyrkeknappen eller Menu-knappen på fjernbetjeningen. Justeringer af bass, diskant, balance og subniveau er muligt. 3. Når du ønsker at foretage en justering, skal du blot dreje på ydstyrkeknappen eller bruge ydstyrke-knapperne på fjernbetjeningen. Sonata A30 1. I radiomodus trykkes der på Band-knappen for at skifte mellem AM/FM modus (og SIIUS, hvis et valgfrit SIIUS eady modul er tilsluttet, kun USA version). 2. Tryk og hold ned på -knappen for at scanne til tidligere tilgængelige stationer eller tryk og hold ned på -knappen for at scanne til de næste tilgængelige stationer. SCANNING vil blive vist, mens der scannes for tilgængelige stationer, som vist nedenfor. DANSK 4. Afslut ved at trykke på Select-knappen eller vent fem sekunder, indtil enheden vender tilbage til normal tilstand. Subniveauknap justerer det relative niveau af subwoofer-udgangen og hovedstereo-udgange og kan bruges til at styre subniveauet til aflytning en sen nattetime etc. 3. Et enkelt kort tryk på eller -knappen vil finindstille stationsfrekvensen. 65

18 Betjeningsvejledning (fortsat) Sonata D30 1. I radiomodus trykkes der på Band-knappen for at skifte mellem DAB/FM-modus. 2. I FM-modus tryk og hold ned på -knappen for at scanne til tidligere tilgængelige stationer eller tryk og hold ned på -knappen for at scanne til de næste tilgængelige stationer. SCANNING vil blive vist, mens der scannes for tilgængelige stationer, som vist tidligere. Tryk en enkelt gang på eller -knappen for at finindstille stationsfrekvensen. 3. For at udføre en komplet scanning af DAB-transmissionsbåndet skal du trykke og holde ned på -knappen for at åbne scan-menuen. Drej på ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at vælge Yes. Tryk på ydstyrkeknappen eller Select på fjernbetjeningen for at bekræfte og fortsætte med scanningen. Indstilling af stationer adiostationer kan lagres i hukommelsesindstillingerne, så de er nemt tilgængelige. Du kan lagre op til 20 stationsindstillinger for hvert bånd (fx. 20 stationsindstillinger for AM-båndet plus 20 stationsindstillinger for FM-båndet og 20 stationsindstillinger for DAB-båndet). 1. Vælg den station du ønsker at lagre og hold Select-knappen nede. Enhedens display viser den næste tilgængelige stationsindstilling. 2. Drej ydstyrkeknappen foran på enheden eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at gå til et nyt indstillingsnummer og tryk på Select for at lagre indstillingen. Displayet vil kortvarigt vise, at stationsindstillingen er blevet lagret. Bemærk: I nogen regioner kan den komplette scanningsproces tage op til tre minutter at fuldføre. 4. I DAB-modus trykkes der på eller -knappen for at bladre gennem de stationer, der aktuelt er lagret i radioens database. For at vælge en station skal du enten trykke på Select på fjernbetjeningen eller på Select/Mode foran på enheden. Den aktuelt viste station vil også blive valgt automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen knap i fem sekunder. 3. For at indlæse en lagret indstilling trykker du helt enkelt det nummer på fjernbetjeningen, der svarer til den indstilling, du ønsker adgang til. Brug -/ på fjernbetjeningen, når du indlæser indstillinger, der er højere end 9. Bemærk: agrede indstillinger kan udskiftes ved at gemme en ny ønsket station på enhver stationsindstilling. 66

19 A30 D30 Indstilling af ur Som standard vil uret indstille sig selv i henhold til de ur-data, der transmitteres af SIIUS-, DAB- eller DS-aktiverede FM-transmissioner. Hvis du ikke er i en region, hvor du kan modtage disse transmissioner, kan du indstille uret manuelt. Indstilling af ur: 1. Tryk og hold ned på ydstyrkeknappen foran på enheden, for at få adgang til avanceret indstilling-menuen. 2. ul igennem de forskellige indstillinger ved at trykke på ydstyrkeknappen eller trykke på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen. 3. Når Clock Aut vises, skal du dreje på ydstyrkeknappen eller lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at ændre indstillingen til Clock Man. Tryk på ydstyrkeknappen eller lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at bekræfte dit valg. 4. Ændr timetallet ved at dreje på ydstyrkeknappen eller ved at trykke på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen. Tryk på ydstyrkeknappen eller på Menu-knappen på fjernbetjeningen for at bekræfte og fortsæt med at juster minuttallet på samme måde. Indstilling af tidszone (Kun USA version) Hvis Sonata A30 er konfigureret til automatisk tidsindstilling, og enheden er tilsluttet til et SIIUS radiomodul, er det vigtigt at specificere den behørige tidszone for dit geografiske område. Indstilling af tidszone: 1. Åbn avanceret indstilling-menuen og vælg Clock Aut, der henvises til det forrige afsnit Indstilling af ur. Enheden vil vise den aktuelle tidszone. Se nedenfor for den behørige tidszone: Zone NST = GMT-3t30 (Newfoundland) Zone AST = GMT-4t (Atlanten) Zone EST = GMT-5t (Østlig) Zone CST = GMT-6t (Central) Zone MST = GMT-7t (Mountain) Zone PST = GMT-8t (Stillehavet) Zone AKST = GMT-9t (Alaska) 2. Drej ydstyrkeknappen foran på enheden indtil din ønskede tidszone vises. Tryk på ydstyrkeknappen for at bekræfte Fortsæt med at indstille Sommertid (Daylight Saving Time) til enten DST On eller DST Off. Hvis indstillet på On vil USA/Mexico/Canada sommertid blive overholdt. 3. Når du er færdig med at indstille tidszonen, skal du trykke på ydstyrkeknappen for at vende tilbage til normal funktion. DANSK 5. Når du er færdig med at indstille tidspunktet, skal du trykke på ydstyrkeknappen eller Menu-knappen på fjernbetjeningen for at vende tilbage til normal funktion. 67

20 Betjeningsvejledning (fortsat) Alarmindstilling Alarmfunktionen kan tænde for enheden på et valgt tidspunkt. Når alarmen aktiveres, vil den enten vælge MP3-kilden og afspille din ipod, eller vælge det radiobånd, du har valgt og indstilling 1 i dette bånd. Indstilling af alarmtidspunkt: 1. Tryk på -knappen på din fjernbetjening. Enheden vil enten vise Alarm On eller Alarm Off. Drej ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at ændre modus, hvis nødvendigt. 2. Tryk på -knappen for at acceptere og gå videre til indstilling af timetal. 3. Drej på ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at ændre timetallet. 8. Tryk på -knappen for at afslutte alarmindstilling. Alarm set vil kortvarigt blive vist, før enheden går i Standby-modus. Bemærk: Indstilling 1 i det valgte bånd vil altid blive brugt, så sørg for, at det er din yndlingsmorgenstation. Indstilling af automatisk slukningsfunktion Slukningsfunktionen vil slukke for enheden efter et valgt tidsrum er forløbet. Den vil også generere en kommando på trigger-udgangen, som kan slukke for alt behørigt tilsluttet Sonata-kildeudstyr. Indstilling af automatisk slukningstidsrum: 1. Tryk og hold ned på -knappen på din fjernbetjening. Enheden vil enten vise Sleep On eller Sleep Off. Drej ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at ændre modus. 4. Tryk på -knappen for at acceptere og gå videre til indstilling af minutter. 5. Drej på ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningsknappen for at ændre minuttallet. 6. Tryk på -knappen for at bekræfte alarmtidspunktet. 7. Enheden vil vise den kilde, som den automatisk vil vælge, når alarmen er aktiveret. Sonata D30 vil fx. enten vise Wake MP3, Wake DAB eller Wake FM. Drej på ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningsknappen for at vælge din ønskede opvågningskilde. 2. Tryk på -knappen for at acceptere og gå videre til slukning-nedtællingstid. 3. Den tidsperiode, der forløber før enheden slukkes, vil blive vist. Drej på ydstyrkeknappen eller tryk på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen for at justere tidspunktet. 4. Tryk på -knappen for at bekræfte slukningstidspunkt. Sleep set vil kortvarigt blive vist, før enheden vender tilbage til normal tilstand. Bemærk: Valgbare tidsintervaller for slukningsfunktion er 15, 30, 45 og 60 minutter, derefter vil det være med 30 minutters intervaller op til 12 timer, som er maksimalt forløbet tidsrum. Sleep-funktionen vil altid nulstille efter den er blevet anvendt. 68

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

azur 540P/640P Phono-forforstærker Brugermanual

azur 540P/640P Phono-forforstærker Brugermanual azur 540P/640P Phono-forforstærker Brugermanual INDEDNING Tak fordi du har valgt at købe denne phono-forforstærker fra Cambridge Audios azur-serie. Den er resultatet af vores kontinuerlige forskning og

Læs mere

CD30. Your music + our passion. CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK

CD30. Your music + our passion. CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK CD30 CD-afspiller Brugermanual 86 DANSK Your music + our passion Indhold Introduktion...87 Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual

azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual azur 640T V2.0 DAB/FM-tuner Brugermanual INDHOLD Indledning...87 Sikkerhedsforanstaltninger...88 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...89 Forbindelser på bagpanelet...90 Knapper på frontpanelet...92 Fjernbetjening...94

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Integreret forstærker Brugermanual 62 DANSK. azur 550A/650A. Your music + our passion

Integreret forstærker Brugermanual 62 DANSK. azur 550A/650A. Your music + our passion azur 550A/650A Integreret forstærker Brugermanual 62 DANSK Your music + our passion Indhold Introduktion... 62 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 63 Begrænset garanti... 64 Stik på bagpanelet... 65 Forbindelser...

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Class XD-forstærker Brugermanual 62 DANSK

Class XD-forstærker Brugermanual 62 DANSK azur Class XD-forstærker Brugermanual 62 DANSK Vigtige sikkerhedsinstruktioner Af hensyn til din egen sikkerhed bedes du gennemlæse nedenstående vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, inden du begynder

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036 UBC 360CLT Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3036 Indholdsfortegnelse Pakning Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 360CLT... side 4 Opsætning...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere