DAB+, DAB, FM Digital Radio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAB+, DAB, FM Digital Radio"

Transkript

1 DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone

2 Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne vejledning omhyggeligt, inden du forsøger at betjene radioen. Dette vil garantere dig års pålidelig og problemfri ydeevne og stor lytteglæde. Vigtige bemærkninger Gem denne vejledning til evt. senere brug. Apparatet bør ikke udsættes for dryp eller stænk, og ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser, bør placeres på apparatet. Du bør undgå følgende placeringer: o Direkte sollys og tæt på varmekilder som f.eks. radiatorer. o Ovenpå andet udstyr som udleder høj varme. o Steder som blokerer ventilation og støvede områder. o Steder udsat for vedvarende vibration. o Fugtige områder. Ingen åben ild såsom tændte stearinlys bør placeres på eller i nærheden af apparatet. Apparatet bør opbevares ved stuetemperatur. Betjen kun apparatet som beskrevet i vejledningen. Før du tænder for strømmen for første gang, skal du sørge for, at alle kabler er korrekt tilsluttet. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du ikke fjerne kabinettet eller forsøge at få adgang til teknikken inde i produktet. Henvend dig til din forhandler, hvis apparatet skal serviceres. ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJEREN KABINETTET (ELLER BAGSIDEN). DER ER INGEN SERVICERBARE DELE INDEN I APPARATET. HENVEND DIG TIL DIN FORHANDLER, HVIS APPARATET SKAL SERVICERES. FARLIG SPÆNDING Farlig spænding som kan udgøre tilstrækkelig stor risiko for elektrisk stød for personer i apparatets nærhed. BEMÆRK Denne vejledning indeholder vigtig information om betjening og vedligeholdelse. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du altid følge vejledningens instruktioner. ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, BØR APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR DRYP ELLER STÆNK FRA FLYDENDE VÆSKER. Bemærk: Apparatet kan blive varmt under brug. Dette er helt normalt og indikerer ikke, at der er noget galt med apparatet. 2

3 Sikkerhedsforanstaltninger Vær opmærksom på følgende, når du anvender apparatet: Dette udstyr er designet og fremstillet til at overholde de internationale sikkerhedsstandarder, men som ethvert elektrisk udstyr, bør man være omhyggelig, hvis man du vil have optimal udnyttelse og sikkerhed. Læs vejledningen inden du tager produktet i brug. Kontroller alle elektriske tilslutninger (inklusive strømforsyning, forlængerledninger og forbindelser mellem forskellige enheder) er foretaget korrekt og i overensstemmelse med producentens henvisninger. Sluk for apparatet og tag stikket ud, hvis du skal ændre på tilslutningen af kabler. Tal med din forhandler, hvis du er i tvivl om installation, betjening eller sikkerhed vedr. dit udstyr. Fjern ikke kabinettet da dette kan forårsage elektrisk stød. Overophedning kan forvolde skade på apparatet og forkortet dets levetid. Høje temperaturer kan smelte plastik og forårsage brand. Anvend ikke udstyr som f.eks. stereoanlæg eller radioer, så du bliver distraheret i trafikken. Anvend ikke hovedtelefoner ved meget høj lydstyrke, da det kan forårsage permanent skade på din hørelse. Efterlad ikke udstyr tændt og uden opsyn med mindre apparatet er produceret med henblik herpå. Sluk for apparatet, når det ikke anvendes og kontroller at alle i husstanden ved, hvordan det skal betjenes. Sørg for at apparatet er tilgængeligt for alle. Fortsæt ikke med at anvende udstyret, hvis du er i tvivl om, det fungerer korrekt eller det er blevet beskadiget på nogen måde. Sluk for apparatet og tag stikket ud og henvend dig til din forhandler. ESD Remark: Hvis apparatet ikke fungerer efter hensigten pga. elektrostatisk afladning, kan du forsøge at nulstille apparatet (det kan være nødvendigt at slukke og tænde for strømme) for at genoptage normal drift. BEMÆRK: I tilfælde af problemer med apparatet, skal du henvende dig til din forhandler. 3

4 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger 2 Indholdsfortegnelse 4 Hvad får du? 5 Overblik (a) 6 Overblik (b) 7 DAB+ og DAB 8 Første gang du tænder 8 Find og tilføj nye kanaler 8 Signalstyrke 9 DAB+/ DAB Menustruktur 9 FM MODE 11 Søg efter kanaler i FM 11 FM Menustruktur 12 Vælg kun kanaler med god signalstyrke 13 Vælg Forced Mono 13 Andre funktioner 14 Gem kanaler 14 Vælg en gemt kanal 14 Skift kanalinformation 14 AUX IN MODE 15 Tilslutning af eksterne enheder 15 Systemopsætning 16 Aktiver systemopsætning 16 Sleep-funktion 16 Indstilling af uret 17 Indstilling af alarm 17 Equaliser 19 Baggrundslys 20 Vælg sprog 20 Nulstil radioen 21 Software-version 21 Tekniske specifikationer 22 Garanti 23

5 Hvad får du? Central enhed Adapter Betjenings -vejledning 5

6 Overblik (a) Knap DAB +, DAB FM AUX IN STANDBY/ON Tryk for at tænde/slukke MENU Tryk for menusystem og andre muligheder INFO Tryk gentagne gange for at vise forskellige typer information SCAN PRESETS MODE Tryk for at søge efter kanaler Tryk og hold for at gemme den kanal, som aktuelt spiller Tryk for at stille ind på gemte kanaler Tryk for skifte imellem DAB (DAB+), FM og AUX IN Ingen funkt. Ingen funkt ALARM Tryk for at indstille alarm Drej for at regulere lydstyrken Drej knappen for at vælge indstillinger og på select for at bekræfte FM mode: Tryk på auto scan for at finde næste tilgængelige kanal Når alarmen lyder, kan du trykke for at udskyde alarmen i 5 minutter Bemærk: I det følgende kaldes knappen for SELECT. 6

7 Overblik (b) Bagsiden Stik til hovedtelefoner: AUX IN stik: a. Et 3.5mm stik til hovedtelefoner kan anvendes til enten hovedtelefoner eller øresnegl. b. Ved tilslutning slås lyden automatisk fra de interne højttalere. Anvendes til tilslutning af eksternt udstyr Strømstik Anvendes til tilslutning af strømforsyning 7

8 DAB+ og DAB Første gang du tænder Bemærk: Placér din radio på et fladt og stabilt underlag og tilslut herefter strømforsyningen til radioen og en stikkontakt. 1. Træk antennen bag på radioen helt ud og tryk på STANDBY/ON for at tænde. 2. Første gang du tænder radioen, vil den foretage en fuld søgning efter kanaler og gemme dem i hukommelsen. Bemærk: Hvis radioen har været tændt tidligere, starter den op i funktion, der sidste var aktiv. 3. Når søgningen er fuldført vil DAB+/DAB kanalerne bliver vist i alfanumerisk rækkefølge. Der vil blive stillet ind på den første kanal. 4. Hvis radioen ikke finder nogen kanaler, kan du prøve følgende: Placér din radio et sted, hvor signalet er stærkere eller tryk på SCAN. 5. Hvis du ønsker at skifte til en anden kanal, skal du vente til søgningen er fuldført eller drej på SELECT knappen for at se listen med kanaler. Tryk på knappen, når den ønskede kanal vises. Find og tilføj nye kanaler Obs: Sørg for at din radio er placeret, der hvor du opnår det bedste signal. Tryk på SCAN for at finde eller tilføje nye kanaler eller gør følgende: 1. Tryk på MENU indtil < full scan > vises i displayet. 2. Tryk på SELECT for at bekræfte. Vent et øjeblik. Radioen vil søge alle DAB/DAB+ kanaler igennem og tilføje alle nye frekvenser som findes og tilføje dem til listen. 8

9 Signalstyrke Under afspilning af et DAB/DAB+ program, skal du trykke gentagne gange på INFO indtil displayet viser en vandret søjle, som indikerer den aktuelle signalstyrke. Indikatoren i den vandrette søjle viser minimum signalstyrken. Obs: Kanaler med signalstyrke lavere en minimum vil ikke afspille optimal lyd. DAB+/ DAB Menustruktur 9

10 DRC (Dynamic Range Control) Du kan indstille niveauet for komprimering af kanaler til at udligne forskellene i dynamikområde eller støjniveau mellem kanaler. \ Obs: Indstil DRC til off for ingen komprimering. Indstil DRC til low for mellem komprimering og indstil DRC til high for maksimal komprimering. 1. Tryk på MENU og drej på SELECT knob for at finde < DRC >. 2. Tryk på SELECT for at bekræfte og drej herefter knappen, indtil den ønskede indstilling vises i displayet. 3. Tryk på SELECT for at bekræfte. Fjern kanaler Obs: Med denne funktion kan du fjerne de inaktive kanaler fra listen. 1. Tryk på MENU og drej på SELECT knob for at finde < Prune >. 2. Tryk på SELECT for at bekræfte. 3. Drej SELECT for at vælge Yes. Tryk på knappen for at bekræfte.

11 FM MODE Søg efter kanaler i FM 1. Tænd radioen og tryk på MODE gentagne gange indtil < FM Mode > vises. 2. Første gang du tænder radioen, vil den foretage en initiel søgning fra starten af FMbåndet (87.50MHz). Ellers vil den sidste FM-kanal, som blev lyttet til blive valgt. 3. For manuelt at skifte FM-frekvens, skal du dreje SELECT for at søge i intervaller på 0.05MHz. 4. For en automatisk søgning trykker du blot på SELECT eller på SCAN. Obs : a. Displayet vil vise frekvenssøgningen indtil den stopper ved den næste kanal. b. Når søgningen er når til slutningen af frekvensbåndet, vil displayet vise 87.50MHz og vente på input fra brugeren. 11

12 FM Menustruktur 12

13 Vælg kun kanaler med god signalstyrke Som standard stopper en søgning efter FM-kanaler ved enhver tilgængelig kanal. Dette kan resultere i støjforvrængning (hiss) fra svage kanaler. For at ændre indstillingerne for søgningen, så den kun stopper ved kanaler med god signalstyrke, skal du gøre følgende: 1. Tryk på MENU indtil displayet viser < Scan setting >. Tryk på SELECT for at bekræfte. Bemærk: Der er kun to indstillinger: Strong stations only og All stations. 2. Drej SELECT indtil Strong stations only vises. Tryk på SELECT for at bekræfte. Vælg Forced Mono Som standard sendes alle kanaler i stereo. For kanaler med svagt signal kan dette resultere i støjforvrængning (hiss). For at afspille disse kanaler i mono, skal du gøre følgende: 1. Tryk på MENU indtil displayet viser < Audio setting >. Tryk på SELECT for at bekræfte. Bemærk: Der er kun to indstillinger: Stereo allowed og Forced mono. Drej SELECT indtil Forced mono vises. Tryk på SELECT for at bekræfte.

14 Andre funktioner Gem kanaler Din radio kan gemme op til 10 DAB/DAB+ og 10 FM kanaler. For at gemme den aktuelle kanal (kun DAB eller FM): 1. Tryk på og hold PRESETS inde. 2. Drej SELECT for at vælge det ønskede nummer (1-10). 3. Tryk på SELECT for at bekræft. Displayet viser Preset X stored. Vælg en gemt kanal For at vælge en gemt kanal: 1. Tryk på MODE for at skifte mellem DAB og FM. 2. Tryk på PRESET. 3. Drej SELECT for at markere dit valg og tryk på knappen for at bekræfte. Skift kanalinformation Det er muligt at se de oplysninger, der vises i anden linje i displayet, når du lytter til en DAB / DAB + eller FM-program ved at trykke på INFO gentagne gange. 14

15 AUX IN MODE Tilslutning af eksterne enheder 1. Tænd radioen og tryk på MODE gentagne gange indtil < Auxiliary Input Mode > vises i displayet. 2. Radioen er nu klar til at skifte til et digitalt højttalersystem af højeste kvalitet. 3. Tilslut den ene ende af kablet til hovedtelefonerne (eller til AUX OUT) stikket på din eksterne enhed. Tilslut den anden ende til AUX IN stikket bag på radioen. 4. For at opnå optimalt lydniveau, anbefales det, at du indstiller lydniveauet på den eksterne enhed såvel som på radioen. Obs: AUX IN giver mulighed for hurtig og nem tilslutning til en f.eks. en MP3-afspiller eller andre eksterne enheder. 15

16 Systemopsætning Aktiver systemopsætning 1. Tryk på MENU og drej herefter SELECT for at finde < System >. Tryk på SELECT for at bekræfte. 2. Drej SELECT for at bladre igennem de forskellige indstillinger: Sleep, Alarm, Time, Backlight, Factory Reset, SW version. De følgende sider giver yderligere detaljer om ovenstående. Sleep-funktion Obs: Du har mulighed for at slukke din radio automatisk efter et bestemt tidsrum. Følg nedenstående trin for at se hvordan. 1. Fortsæt som beskrevet på forrige side indtil markøren peger på <sleep>, som vist nedenfor. Tryk på SELECT for at bekræfte. 2. Drej SELECT for at vælge et tidsinterval: off/15/30/45/60/90 minutter. 3. Tryk på SELECT for at bekræfte dit valg. -ikonet vises i displayet. 4. Vælg <Sleep> igen og tryk på SELECT/SNOOZE for at se, hvilken tidsperiode, der er valgt. 5. Radioen vil automatisk skifte til standby, når tiden er udløbet. 6. Tryk på STANDBY/ON for fortsat at lytte til radio. 16

17 Indstilling af uret Funktionen kan aktiveres via < System > < Time >. Tryk på SELECT for at bekræfte. Obs: hvis du drejer på SELECT, bliver en række indstillinger tilgængelige, herunder: <Set 12/24 hour format>: Set 24 hour og Set 12 hour <Auto update>: Auto update from DAB og No update <Set date format>: MM-DD-YYYY og DD-MM-YYYY <Set Time/date>: Manually set-up both Time og Date Indstil tid / dato (manuelt) 1. Fortsæt fra ovenstående og drej SELECT for at finde < Set Time/Date >. Tryk på knappen for at bekræfte. a.) Drej SELECT for at ændre timetallet tryk på knappen for at bekræfte. b.) Drej SELECT for at ændre minuttallet og tryk på knappen for at bekræfte. c.) Radioen vil herefter spørge om du vil indstille datoen. Anvend samme metode til at indstille datoen! Indstilling af alarm Obs: Du skal sikre, at du har indstillet uret, inden du indstiller en alarm. 1. Tryk på ALARM. Når alarm-ikonet blinker kan du vælger alarm 2 ved at trykke på ALARM endnu engang. 2. Find < Alarm 1 Setup > og tryk på SELECT for at bekræfte. 17

18 3. Drej SELECT for at markere Alarm On og på SELECT for at bekræfte. 4. Drej på SELECT for at indstille alarmtidspunktet og tryk på knappen for at bekræfte. 5. Tryk på SELECT for at bekræfte og drej herefter knappen for at vælge tidsinterval: 15, 30, 45, 60 og 90 minutter. Obs: Når alarmen lyder, vil den blive ved at ringe, indtil du trykker på en knap dog kun i det forudindstillede tidsinterval. 6. Tryk på SELECT for at bekræfte og drej herefter knappen for at vælge alarmkilde. Du kan vælge mellem DAB/FM/Buzzer. 7. Tryk på SELECT for at bekræfte og drej herefter knappen for at vælge gentagelseshyppighed for alarmen. Du kan vælge mellem Daily / Once / Weekends / Weekdays. 8. Tryk på SELECT for at bekræfte. Alarmen er nu indstillet! Obs: Lydniveauet for alarmen er sammenfaldende med radioens lydniveau, dvs. du indstiller lydniveauet for alarmen på ved at dreje VOLUME-knappen. Sluk en alarm Når en alarm lyder, skal du trykke på STANDBY/ON eller ALARM for at slukke den eller 18

19 Udskyd en alarm Tryk på SELECT for at udskyde alarmen i 5 minutter. Snooze-ikonet vil blive vist i displayet. Obs: a. Alarmen vil lyde igen, når den forudindstillede tidsperiode er udløbet. b. Tryk på STANDBY/ON igen, hvis du ønsker at lytte til radioen igen. Fortryd en alarm 1. Tryk på ALARM for aktivere funktionen. Hvis du vil fortryde alarm 2, kan du trykke på ALARM én gang mere. 2. Tryk på SELECT. Alarm On vises i displayet. 3. Drej SELECT for at ændre status på alarmen fra On til Off og tryk på knappen for at bekræfte. 4. Følg anvisningerne i displayet, indtil Alarm Saved vises og -ikonet forsvinder fra displayet. Equaliser Obs: Der er to Equaliser-indstillinger tilgængelige: Treble : +5, +4,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3,-4,-5 niveau. Bass : +5, +4,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3,-4,-5 niveau. 1. Funktionen kan aktiveres via < System > < Equaliser >. Tryk på SELECT for at bekræfte. 2. Drej på SELECT indtil den ønskede indstilling vises: Treble eller Bass. Tryk på SELECT for at bekræfte. 3. Drej på SELECT for at vælge det ønskede niveau og tryk på knappen for at bekræfte. 19

20 Baggrundslys Obs: Et kraftigt baggrundslys gør det nemt at se informationen i displayet. Et svagt baggrundslys kan være behageligt, hvis du ikke ønsker at blive generet af lyset. Indstilling af baggrundslys når radioen er tændt: 1. Funktionen kan aktiveres via < System > < Backlight >. Tryk på SELECT for at bekræfte. 2. Når Power On vises i displayet, skal du trykke på SELECT for at bekræfte og herefter dreje på knappen for at se de forskellige indstillinger. Obs: Der er følgende indstillinger: High, Medium og Low. 3. Tryk på SELECT for at bekræfte. Det anbefales at vælge high! Indstilling af baggrundslys når radioen er i standby: 1. Fortsæt fra trin 3 ovenfor. Drej på SELECT for at vælge Standby og tryk herefter på knappen for at bekræfte. 2. Drej SELECT for at vælge High, Medium eller Low. Tryk på knappen for at bekræfte. Det anbefales at vælge low!! Vælg sprog Standardsproget er engelsk. Gør følgende for at vælge sprog: 1. Funktionen kan aktiveres via < System > < Language >. Tryk på SELECT for at bekræfte. 2. Drej SELECT for at vælge det ønskede sprog. Tryk på SELECT for at bekræfte. 20

21 Nulstil radioen Obs: Når du nulstiller radioen, slettes alle gemte kanaler og alle fabriksindstillinger gendannes. 1. Funktionen kan aktiveres via < System > < Factory Reset >. Tryk på SELECT for at bekræfte. 2. Drej SELECT for at markere < Yes >. Tryk på knappen for at bekræfte. 3. Tryk på SELECT for at bekræfte. Radioen nulstilles og genstartes. Software-version 1. Funktionen kan aktiveres via < System > < SW version >. 2. Tryk på SELECT for at bekræfte! 21

22 Tekniske specifikationer SPECIFIKATION Generelt: Lyd output: Frekvensområde: LCD Display: Strømforsyning: Størrelse: BESKRIVELSE DAB+, DAB and FM Digital Radio 5Wrms FM: MHz DAB: MHz Display med høj opløsning AC strøm input: VAC, 50-60Hz (brug venligst den medfølgende strømforsyning) 212mm x 123mm x 111mm Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 22

23 Garanti Garantien dækker reparation af produktet ved problemer, som er opstået under normal betjening (ikke selvpåført skade opstået på baggrund af misbrug eller forkert brug) eller fabriksfejl i en periode på 2 år fra den dato, du har købt produktet. Garantien dækker ikke funktionsfejl opstået på baggrund af indirekte, særlige eller utilsigtede hændelser. Service / reparation vil blive faktureret til kunden under følgende omstændigheder indenfor garantiperioden: A. Funktionsfejl pga. af misbrug (hvis du ikke har fulgt instruktionerne i denne vejledning). B. Skade pga. slag eller fald. C. Skade opstået pga. service foretaget andre steder end via din forhandler. D. Funktionsfejl pga. tilslutninger til andet udstyr. E. Skade opstået pga. ild, kortslutning mv. International Receiver Company

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL

WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL WOOFit DAB+ BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har købt denne WOOFit DAB+ Radio fra SACKit. Læs venligst hele brugermanualen før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug. Vi forbeholder os retten

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Signolux Flash A-2644

Signolux Flash A-2644 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Flash A-2644 Batteristatusindikator Område med kraftige lysblink Stik Funktionsknap - AUX-stik til pudevibrator og andet tilbehør Slet-knap Symboler Side 2 Tillykke

Læs mere

Betjeningsvejledning DAB-11.

Betjeningsvejledning DAB-11. Betjeningsvejledning DAB-11 www.denver-electronics.com 1 Funktioner: 1. Trådløs overførsel af DAB+/DAB-radio til din eksisterende bilradio/forstærker med FM transmissionsteknologi 2. Quick SCAN til søgning

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

TAQ-10192G DANISH / DANSK

TAQ-10192G DANISH / DANSK TAQ-10192G Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren, starter den som standard op i Bluetooth-tilstand. Herefter kan du let parre den med din smartphone eller PC med Bluetooth-funktion.

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-70332 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet. Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-10363 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning TimeShaker Wow Vækkeur med kraftig pudevibrator DK Brugervejledning Shaker Power DC 5V Pakkens indhold og opsætning Pakkens indhold Vækkeur Pudevibrator Strømforsyning Tænd vækkeuret 1. Tilslut strøm til

Læs mere

DENVER PBA-12000BLACK

DENVER PBA-12000BLACK DENVER PBA-12000BLACK Ingang (Micro-USB) (Opladning PBA-12000BLACK) Strømindikator 1. Oplad DENVER PBA-12000BLACK med en AC-adapter (AC-adapter er tilkøb). 2. Oplad DENVER PBA-12000BLACK ved at forbinde

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt,

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, Instruktionsvejledning Bluetooth-højttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

TAQ-10213G. DANISH / DANSK

TAQ-10213G.   DANISH / DANSK TAQ-10213G www.denver-electronics.com Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD)

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130 PLADESPILLER MED FM-RADIO MODEL: VPR-130 INSTRUCTION MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING GEBRUIKSHANDLEIDING KÄYTTÖOHJE GUIDE D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Signolux Pager A-2619

Signolux Pager A-2619 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Pager A-2619 Symboler Batteristatusindikator Batterirum Bælteklips Funktionsknap Tænd/slukknap Ladekontakter Sletknap Stik til pude- og sengebundsvibrator Bordfod

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+ Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-RADIO ALARMUR

CUBE DAB DAB/DAB+/ FM-RADIO ALARMUR Dette produkt og batterierne til det skal genanvendes eller bortskaffes på miljømæssigt forsvarlig vis. Produkter med billedet af en skraldespand på hjul mærket med et kryds må ikke genbruges sammen med

Læs mere

Brugervejledning. 5 LED Display

Brugervejledning. 5 LED Display Brugervejledning 5 LED Display Indholdsfortegnelse 1. Funktioner 3 1.1 Display 3 1.2 Display funktioner 3 1.3 Assist-funktion 3 1.4 LED display funktioner 4 1.5 Fejlfinding 4 2. Batteri 5 2.1 Af- og påmontering

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, DAB2+Ba t t Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Signolux Vækkeur A-2634

Signolux Vækkeur A-2634 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Vækkeur A-2634 Indstillingsknapper: Klokkeslæt Alarm Lyssignal Ringetone Symboler Snooze-knap Tænd/sluk alarm Statusindikator Lyssignal Lyssignalsymbol Vækketidspunkt

Læs mere

TWE-50 Trådløse øretelefoner

TWE-50 Trådløse øretelefoner TWE-50 Trådløse øretelefoner Betjeningsvejledning Indholdet i pakken Bedienungsanleitung Oversigt over produktet Finne Ladekontakter MFB multifunktionsknap -indikator Mikrofon øreprop Specifikationer Modelnavn

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

WAKE FM-CLOCKRADIO MED ALARM

WAKE FM-CLOCKRADIO MED ALARM Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere