Køling med omtanke og fri for legionella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køling med omtanke og fri for legionella"

Transkript

1 8-cylinderet stempelkompressor for ammoniakkølemiddel. Fra venstre mod højre ses: Carsten Zinn Lundberg, salgsdirektør, Guldager, Henrik Storm, direktør, Eurefa, Karsten Rørbo, projekt leder, Haldor Topsøe, Jan Ove Jensen, energichef, Haldor Topsøe. Køling med omtanke og fri for legionella Teknik, energiforbrug, miljø, sundhedsrisici og økonomi er alle faktorer, som har spillet ind ved etableringen af to køletårne og et NH3-anlæg på Haldor Topsøes katalysatorfabrik. 50 Maskinmesteren november 2014

2 Af Joel Goodstein Foto Lars Møller Et nyt produktionsanlæg på Haldor Topsøes katalysatorfabrik i Frederiksund kræver to selvstændige kølevandssystemer. Derfor er der etableret to separate køletårne et som leverer kølevand på 27 C via frikøling, og et køletårn som ved hjælp af et NH3-anlæg leverer vand på 10 C.»Selv om køletårnene kun er en lille del af den nye fabrik, er det vigtigt, at de lever op til de overordnede krav, der er hos Haldor Topsøe, når vi etablerer nye anlæg. Det vil sige, at der er en række tekniske, økonomiske, miljømæssige, energimæssige og helbredsog sikkerhedsmæssige krav, som skal opfyldes, før vi vælger en løsning. Det betyder også, at vi ikke altid vælger den billigste løsning her og nu, men ser på driftsudgifterne over tid. Men der er et mål om en maksimal tilbagebetalingstid på fire år, som er meget bestemmende for de løsninger, som bliver valgt,«siger Karsten Rørbo, projektleder med ansvar for opførelse af den nye fabrik P6, hvor der fremstilles et mellemprodukt til katalysatorproduktionen. Begge vandkredse afgiver deres køling via varmevekslere. Det 10 C varme vand isvandet bruges blandt andet til afkøling af procesvand, der efterfølgende bruges til at stoppe en fælde-» Maskinmesteren november

3 Til højre i billedet ses isvands-buffertanken. Buffertanken har til formål at kølekompressor starter/stopper færre gange, når den kører dellast, hvilket giver længere levetid for kompressoren og vil spare (lidt) energi for kompressoren. Fra venstre mod højre: Karsten Rørbo, Carsten Zinn Lundberg, Henrik Storm og Jan Ove Jensen.» proces. Isvandet bruges også til afkøling af tavlerum. Det 27 C varme vand bruges til køling af forskellige processer. Hensyn til naboer Haldor Topsøes fabrik i Frederiksund lå ved sin etablering i 1958 på en mark, men i årenes løb er der rundt om fabrikken bygget boliger. I dag er fabrikken inden for kort afstand og til alle sider omgivet boligområder, og derfor er der fastlagt grænser for lugt og støj, som ellers vil kunne genere naboerne.»fabrikkens beliggenhed betyder, at vi altid skal tage hensyn til naboerne. På den anden side er der et krav fra fabrikken om en vis mængde kølevand til produktionen, og det krav bestemmer anlæggets tekniske kapacitet. Men kølevandet kan jo produceres på forskellige måder, og derfor har vi afsøgt markedet for den bedste løsning. Det sker ud fra en række kriterier, herunder økonomi, instrumentering, pladskrav, kapacitet, flow, temperaturer, lydniveau, driftssikkerhed, miljøpåvirkning og arbejdsmiljø,«siger Karsten Rørbo. Ved fuld last kan køleanlægget levere op til 62 kubikmeter isvand i timen og 170 kubikmeter kølevand på 27 C i timen. Den FAKTA Nyt køleanlæg til Haldor Topsøe Eurefa har leveret køleanlæg og to køletårne til Haldor Topsøe s nye katalysatorfabrik P6 i Frederikssund. Anlægget består blandt andet af: Et 2,56 MW GEA Polacel-køletårn til frikøling af 40/27 -kølesystem Et 717 kw GEA Grasso-ammoniakkøleanlæg med tilhørende 795 kw GEA Polacel-køletårn 10 m2 buffertank, pumpe og rørsystem i rustfrit stål 600 kw GEA EcoFlex-frikøleveksler Isolering med Armaflex afsluttet med aluminiumskapper To Guldager-vandbehandlingsanlæg for køletårne Et ønske om energioptimering har medført en løsning med lave Delta T, lave trykfald, samt optimering af virkningsgrader på elmotorer Desuden en miljørigtig løsning med lave vedligeholdelsesomkostninger på GEA-kølekompressoren og forbrugsstoffer til Guldager-vandbehandlingsanlæg var ligeledes værdier, der vægtede højt i udvælgelsen af løsningen/produkter. 52 Maskinmesteren november 2014

4 overordnede driftsstrategi for køleanlægget er at køre så meget frikøling som muligt og dermed spare driftstimer på kompressoren, der er den store energisluger i anlægget. Mest mulig frikøling Når udetemperaturen er mindst to grader under returvandstemperaturen, kan man påbegynde frikøling. I køletårnet, som leverer 27 C vand frem til fabrikken, er temperaturen på returvandet 40 C. Denne proces kører ved 100 procent frikøling, mens køletårnet med NH3-anlægget, som leverer isvandet på 10 C med en returtemperatur på 20 C, kører en kombineret drift af frikøling og kompressorkøling. 50 procent af driftstiden er ren frikøling. 40 procent af driftstiden er kombineret frikøling og kompressor, og 10 procent af driftstiden er ren kompressorkøling alt efter årstiden. Om vinteren sker processen alene ved frikøling, om sommeren alene med kompressor, mens kølingen forår og efterår foregår i en kombineret drift mellem frikøling og kompressor. De to køletårne er leveret af Eurefa, som er specialister og leve randører af industrielle køleløsninger.»opgaven har været at lave et fuldautomatiseret køleanlæg, som ikke kræver, at der bruges mandetimer på anlægget i det daglige ud over overvågningen fra fabrikkens centrale overvågning og styring. Derfor er anlægget programmeret til selv at håndtere køleprocessen styret af udetemperaturen og luftfugtigheden,«fortæller Henrik Storm, direktør, Eurefa. Køleprocessen i kompressoren har en effekt på 717 kw ved fuld last.»returvandet fra isvandet kører ind over frikølingen, inden det sendes gennem kølemaskinen, som kobler helt ud, når udetemperaturen er tilstrækkelig lav. Kølemaskinen er udstyret med frekvensomformere, så der aldrig bruges mere strøm end højst nødvendigt,«fortæller Henrik Storm. Tilstandsbaseret vedligehold Der er valgt komponenter fra GEA, som kunne levere et køletårn, hvor vandflowet over dysserne i modsætning til andre løsninger kan reduceres med 50 procent, hvilket også giver en energibesparelse. GEA-løsningen udmærker sig endvidere ved, at vedligeholdet har et tilstandsbaseret udgangspunkt, hvor man kører videre med sliddele efter opmåling - og så længe de kan. Dette i stedet for timebaseret udskiftningsstrategi, hvor sliddele i nogle tilfælde bliver udskiftet, selv om de ikke er slidt ned, hvilket nogle producenter foreskriver.»for driftsansvarlige maskinmestre er det naturstridigt at kassere dele, der stadig virker. Så GEA-løsningen vinder også på sin driftsstrategi,«siger Henrik Storm. Kravet om at kunne levere 10 C varmt vand også på de varmeste sommerdage kræver en energieffektiv køleløsning. Derfor er der valgt ammoniak som kølemiddel.»vi laver mange løsninger, hvor økonomien er det vigtigste for» Sammen kan vi sikre, at din forretning bevæger sig i den rigtige retning... Uanset om du arbejder indenfor markeder såsom marine, olie og gas eller vedvarende energi m.m., vil du dagligt kunne opleve resultatet af driftssikre Parker komponenter og systemer. Vores tekniske ekspertise spænder over motion & control teknologierne hydraulik, pneumatik, filtrering, væske- & gashåndtering, proceskontrol, pakning & afskærmning, klimastyring og elektromekanik. Parker er i dag verdensførende indenfor motion & control teknologier, og som vi har gjort det i årtier, samarbejder vi dagligt med vores kunder for at øge deres produktivitet og rentabilitet. Vort sortiment på næsten 1 million produkter og vores tilstedeværelse med fabrikker og salgskontorer i 50 lande sikrer dig en partner, der kan levere uanset dit behov og uanset, hvor i verden opgaven befinder sig. Maskinmesteren_nr.11_2014.indd :52:10 Maskinmesteren november

5 » kunderne. Men hos Haldor Topsøe bliver der tænkt hele vejen rundt om en køleløsning, selv om den kun er en relativ lille del af det samlede projekt med den nye fabrik. Vores løsning skal leve op til en række krav om energiforbrug og automatisering. Som leverandør er det selvfølgelig meget positivt, når kunderne tænker i helhedsløsninger og presser os til at levere den optimale løsning,«siger Henrik Storm. Vandbehandling fra Guldager For at sikre en både optimal og sikker drift af et køleanlæg skal der ske en behandling af kølevandet både af hensyn til risikoen for korrosion, kalkbelægninger, sundhedsfarlige bakterier og belægning af kølefladerne med biofilm, som nedsætter varmeoverførslen. Alle rør i installationen er opbygget af rustfrit stål, og derfor er korrosionsbeskyttelse ikke påkrævet. Men der er stadig brug for bakteriebekæmpelse og rensning af vandet, så der ikke sker belægninger med biofilm.»vandtemperaturen i køletårne ligger ofte inden for de grænser, hvor legionella-bakterier trives, og derfor bliver man nødt til at behandle vandet. Det sker typisk ved tilsætning af et biocid i mere eller mindre kompleks form. Hos Haldor Topsøe bruger vi klordioxid,«siger Carsten Zinn Lundberg, maskinmester og salgsdirektør hos Guldager, der har leveret vandbehandlingsudstyret til køletårnene hos Haldor Topsøe. Kemikaliefri løsning Guldager er oprindelig kendt for deres elektrolyseløsninger til galvanisk beskyttelse af jernrør, som der er solgt over af, men tilbyder i dag en bred vifte af vandbehandlingsløsninger.»vi har flere og flere kunder, som ønsker en miljørigtig løsning, så man undgår kemikalier i afløbsvandet og på den måde skåner omgivelserne. Her tilbyder vi CatoCool, som er en unik løsning til forebyggelse af korrosion, kalkbelægninger og bakteriebekæmpelse, og som reducerer behovet for tilsætning af spædevand. Cato- Cool udnytter elektrolyse som inhibitor og bakterieforebyggelse. Her tilføres alene salt til processen, hvilket gavner miljø, arbejdsmiljø og driftsøkonomi og man undgår yderligere behandling af vandet, inden det ledes til dræn,«siger Carsten Zinn Lundberg. På fabrikken har man tidligere konstateret legionella-bakterier i 54 Maskinmesteren november 2014

6 Varmt kølevand kommer retur og sprøjtes ud over køletårnets kassetter for at skabe stort kontaktareal mellem varmt vand og kold køleluft i modstrøm. fabrikken, og i løbet af det næste års tid vil vi systematisk have gennemgået dem alle sammen for at finde ud af, om det bedre kan betale sig at etablere nogle større, centrale løsninger«siger Jan Ove Jensen, energichef på fabrikken. Han påpeger, at det er vigtigt med et køleanlæg, der er både driftssikkert og automatiseret.»vi skal bare kunne install-and-forget. Anlægget skal køre af sig selv i det daglige, uden at vi skal bruge mandetimer på det, hverken til dosering eller andet. Køleanlægget bliver overvåget via fabrikkens centrale tilstandskontrol, og vi har en serviceaftale med Eurefa og Guldager om regelmæssige tjek af anlægget. Vi kunne ikke selv have etableret det nye køleanlæg, da vi ikke har ekspertviden i køleanlæg selv, så vi er afhængige af dygtige samarbejdspartnere og leverandører,«siger Jan Ove Jensen. FAKTA Driftsdata ved belastning på 100 procent Køletårn til 40 C/27 C-kølevand i fabrikken 100% frikøling Kapacitet: kw 40/27 C frem/retur Flow: 170 m3/h Temp.-våd: 21 C Lydeffekt: 73,6 db(a) et andet køletårn, fordi der ikke var automatisk dosering af kemikalier, som nu er standard i alle køleanlæggene. Men ud over bakteriebekæmpelse skal man undgå, at der ophobes biofilm, som virker meget isolerende på kølefladerne og dermed hæmmer varmeafgivelsen til omgivelserne»der kan være tale om helt op til en faktor 10 i nedsættelsen af varmeafgivelsen fra kølefladerne, hvis der sætter sig biofilm,«siger Carsten Zinn Lundberg. At undgå udgifter til kemikalier har stor betydning for driftsomkostningerne i et køleanlæg.»løsningen fra Guldager var ikke den billigste i anskaffelse. Men når vi regnede på det, kunne vi se, at udgifterne til driften med klor dioxid ville blive lavere end med kemikalier, og at tilbagebetalingstiden faktisk ligger nede på to-tre år,«siger Karsten Rørbo. Gennemgang af alle køleanlæg Fabrikken har indgået en Energipartnerskabsaftale med DONG Energy, og DONG Energy er derfor i gang med en energigennemgang af hele fabrikken.»vi har rigtig mange mindre, decentrale køleanlæg på Køletårn til 20 C/10 C - isvandsanlæg Frikøling: 50% af driftstiden kombidrift (frikøl + kompressordrift): 40% af driftstiden kompressordrift: 10% af driftstiden Kapacitet: 795 kw 27/23,5 C frem/retur Flow: 196 m3/h Temp.-våd: 21 C Lydeffekt: 74,5 db(a) NH3-køleanlæg til isvand Kapacitet: 717 kw Fordamperside: 20/10 C Flow: 61,6 m3/h Kondensatorside: 23,5/27 C Flow: 196 m3/h Maskinmesteren november

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

FORUM. Sikker drift på Hojums kraftværk. Alle lejer fortjener en god tætning side 2. Gode nyheder til fødevareindustrien. Et magasin fra SKF Nr 30

FORUM. Sikker drift på Hojums kraftværk. Alle lejer fortjener en god tætning side 2. Gode nyheder til fødevareindustrien. Et magasin fra SKF Nr 30 FORUM Et magasin fra SKF Nr 30 Alle lejer fortjener en god tætning side 2 Sikker drift på Hojums kraftværk side 4 Gode nyheder til fødevareindustrien side 6 FORUM Nr 30 Alle lejer fortjener en god tætning

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Omkostningsreduktion ved horisontal transport Rejsen igennem forsyningskæden fra fabrik til slutbruger kan være lang, idet varer flyttes flere gange

Læs mere

Verdens første intelligente bruserhoved

Verdens første intelligente bruserhoved Verdens første intelligente bruserhoved Fremtidens standard inden for bruserteknik Faktorer, der kendetegner en god og behagelig badeoplevelse formålet med at gå i bad er altid at blive våd. Meget vådt.

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010.

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010. AUTOADAPT3 CIRKULATION Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010 SEG grinderpumpen der kan selv... SEG autoadapt NYHED! Danish Crown DSB værksted Kildepladsoptimering Udstillinger Store besparelser, se side

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen

Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen Miljøteknologi der rykker 10 virksomheder viser vejen NORDISK MILJØMÆRKNING Udgivet af : Miljøministeriet Højbro Plads 4 1200 København K Layout: Par No 1 Fotos: Venligst udlånt af virksomhederne. Foto

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere