Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility. En synlig forskel"

Transkript

1 Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011

2 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej Roskilde Tlf Fax CVR-nr Ansv.redaktør: Helle Lyngbye Redaktionsgruppe: Bjarne Westergaard Bjørk Hasager Sørensen Lotte Larsen Robert Jensen Ruxandra Florescu Stella Skaaning Sørensen Tanja Olsson Grafik og design: AnnaBir.dk Eget tryk Revision: Deloitte Forside billede: Præmieoverrækkelse i forbindelse med konkurrence i Vandets Avis. CSR står for Corporate Social Responsibility, eller på dansk: Virksomhedens sociale ansvar. Det handler om, at virksomheden handler samfundsmæssigt ansvarligt samtidig med, at det er en strategisk del af virksomhedens forretning. At handle samfundsmæssigt ansvarligt er at tage hensyn til bl.a. sociale vilkår, arbejdsmiljø, miljø og klima. 2 Roskilde Forsyning En synlig forskel

3 Indholdsfortegnelse Indflydelse på vores omverden 5. En synlig forskel for medarbejderne Bestyrelsen Direktionen 1 En synlig forskel for Roskilde Roskilde Forsyning En synlig strategi 2.1. Effektivt indkøb Procesprojekt Benchmarking Roskilde Forsynings fundament er vores værdier Personalepolitik MUS og APV Indflydelse på eget arbejde Kompetenceudvikling...21 Forandringsledelse Intern kommunikation Arbejdsskader Grøn smiley Trivsel...22 Stress og trivsel...22 Motion og trivsel...22 Sundhed og trivsel...23 Sund kost giver trivsel...23 Det sociale giver trivsel Personaleklub Resultater for medarbejderne En synlig forskel for miljøet 3.1 Miljørigtig varme til Himmelev og Risø Energirådgivning Serviceordningen en succes til fjernvarmekunder Serviceordning nu også til boligselskaber Vi er forpligtet til at spare på energien Miljø og produkter i tal...13 Fjernvarmen i tal...14 Vand i tal...15 Spildevand i tal Ombygning af Jyllinge Renseanlæg Kloakering i det åbne land Vi finder nye løsninger Overløbsbygværk på Renseanlæg Bjergmarken Et forsøg med afløbsvandet fra slam En synlig forskel for klimaet 4.1 Himmelev Bæk færre oversvømmelser og mere natur Rabalder Parken - visionær håndtering af regnvand En forskel der er synlig 6.1 Rundvisninger på vores anlæg Vandets Avis Vandetsvej.dk Vi giver gode råd til klimaskole Roskilde Messen Mobil kommunikation Kommunikationsenheden En synlig forskel for omverdenen...25 Profilering et indsatsområde i DANVA-regi...25 Slamflokken - en netværksgruppe Et synligt samfundsansvar 7.1 Uddannelse, elever og praktikanter Forskning Udviklingsprojekter Resultater for samfundet En synlig forskel i 2012 Friske Forsyninger...27 Benchmarking...27 Roskilde Forsyning En synlig forskel 3

4 Indflydelse på vores omverden Roskilde Forsyning skaber rammerne for mange familiers hverdag ved at levere fjernvarme, rent drikkevand og aflede og rense spildevand. Den opgave udfører vi med stor omtanke for det aftryk, vi efterlader. Vi arbejder dagligt på at sikre et godt produkt til vores kunder. Der er mange hensyn at tage vi har pligt til at tænke på prisen, miljøet og rådgivning af kunder. Vi er en miljøbevidst virksomhed, og vi betragter vores indsats for at forbedre miljøet, som et vigtigt led i vores samfundsansvar. Vores indsats understøtter Roskilde Kommunes vision om at sikre en bæredygtig udvikling af kommunen, medvirke til at imødekomme og forebygge klimaforandringer og sikre den nødvendige tilpasning. Roskilde Forsynings udbygning af fjernvarmen mod Risø er f.eks. en væsentlig indsats i Roskilde Kommunes klimaplan for at nedbringe CO 2 -udslippet og skabe et grønt image for kommunen. Et andet af årets store klimaprojekter er byudviklingen på Musicon, hvor vi med anlægget til regnvand i Rabalder Parken kombinerer et teknisk anlæg med det rekreative. Roskilde Forsyning gør således en synlig positiv forskel for Roskildes borgere. Vi arbejder målrettet for at vores anlæg ikke blot skal få byens infrastruktur til at fungere. De skal også, når det er muligt, skabe synlig glæde for byen. Vi har i mange år taget ansvar for vores fælles samfund og vores medarbejdere. Men det er første gang, at vi samler aktiviteterne i en CSR-rapport Corporate Social Responsibility rapport. Med vores CSR-rapport - En synlig forskel - ønsker vi i bestyrelsen at give vores kunder, medarbejdere, ejer og andre interessenter et indblik i de aktiviteter vi har, der skaber samfundsværdi. God læselyst! Torben Jørgensen Bestyrelsesformand for Roskilde Forsyning A/S 4 Roskilde Forsyning En synlig forskel

5 Historisk resume Bestyrelsen Roskilde Forsynings historie går langt tilbage, og i den periode har virksomheden altid været en vigtig brik i udviklingen af Roskilde. Der har været el, vand, fjernvarme og renseanlæg i Roskilde i mange år. 1880: Roskilde får kommunal vandforsyning. 1905: Den 6. december beslutter byrådet, at der skal bygges et kommunalt elektricitetsværk. 1906: Elektriciteten kommer til Roskilde. 1937: Indvielse af rensningsanlæg ved havnen. Spildevandstankene kan spores helt tilbage til : Den 1. november bliver fjernvarmecentralen i Rådmandshaven indviet. 2000: Roskilde Forsyning bliver etableret og personale fra el, vand og varme bliver samlet i et selskab. Administationen flytter til de nuværende bygninger på Betonvej. 2005: Roskilde Vandforsyning kan fejre 125 års jubilæum. 2006: Roskilde Elforsyning kan fejre 100 års jubilæum. 2007: Roskilde Forsyning bliver udvidet til at omfatte spildevandsområdet. I forbindelsen med kommunesammenlægningen bliver Roskilde Kommune større og Roskilde Forsyning servicerer nu en stor del af de borgere i den nye storkommune. 2009: Byrådet i Roskilde Kommune beslutter at sælge Roskilde Elforsyning. Den 1. juli 2009 overdrages Elforsyningen til SEAS-NVE. 2010: Den 1. januar bliver Roskilde Forsyning til et aktieselskab som følge af Vandsektorloven nr I Roskilde vælger byrådet at gå et skridt videre, og samtidig omdanne fjernvarmen til aktieselskab. Aktieselskabet er 100 % ejet af Roskilde Kommune. Torben Jørgensen Jonas Paludan Tom Hjort Thomas Hvass Eriksson Direktionen Lars Berg Olsen Kim Raben Christian Lerche Torben Bo Larsen Frede Lærke Peter Madsen Tanja Olsson Torben Christiansen Charlotte Vincents Roskilde Forsyning En synlig forskel 5

6 1 En synlig forskel for Roskilde En synlig forskel er den første egentlige CSR-rapport, Roskilde Forsyning udgiver. Vi har i mange år skrevet Miljøberetning og Videnregnskab. Fra 2011 erstattes de af en CSR-rapport. Baggrunden er, at regeringen i 2008 offentliggjorde en handlingsplan for CSR, som blandt andet betyder, at Danmarks største virksomheder årligt skal rapportere om deres indsats i forhold til samfundsansvar. Roskilde Forsyning er blandt de 900 største, hvilket forpligtiger os til at beskrive vores CSR arbejde som en del af vores ledelsesberetning. Vi skal redegøre for tre punkter vedrørende vores arbejde: Hvilke politikker vi har for samfundsansvar Hvordan vi omsætter vores politikker til handling Vores vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet og vores forventninger til arbejdet fremover. Vi har ikke en egentlig overordnet politik for samfundsansvar, men har en lang række politikker og strategier, der ligger bag vores CSR-indsats. Vores indsats hænger godt sammen med de ydelser, vi som forsyningsselskab tilbyder vores kunder samt vores vision om at sætte et stort fodaftryk på miljø og lokal udvikling. I løbet af 2012 udarbejder vi en politik for samfundsansvar, som vil samle de forskellige politikker og strategier og tydeliggøre, hvordan vi omsætter det til CSR-aktiviteter. Roskilde Kommune - som ejer Roskilde Forsyning beskriver i deres ejerstrategi, hvordan vi i vores virksomhed understøtter Roskilde Kommunes interesser bedst muligt, og hvordan vi sikrer en positiv udvikling på kort og lang sigt til gavn for kunder og borgere. Ejerstrategien fastslår, hvilke af kommunes politikker og planer, hvor vi kan bidrage til at skabe værdi for vores samfund. Vi kan kun gøre en synlig forskel for Roskilde og vore kunder i kraft af vore dygtige og engagerede medarbejdere. Deres trivsel og dygtiggørelse er derfor et vigtigt led i udviklingen af vores virksomhed. Roskilde Forsyning har derfor i 2011 vedtaget vores første personalepolitik efter udskillelsen fra Roskilde Kommune. Personalepolitikken sætter en formel ramme om bestræbelserne på at være en god og attraktiv arbejdsplads. Vi ser CSR som en måde at koble forretning og samfundsansvar på en positiv måde for os og for vores omgivende samfund. En CSR-rapport giver os muligheden for at vise, at vi rent faktisk gør det, vi siger. Torben Christiansen Adm. direktør for Roskilde Forsyning A/S 6 Roskilde Forsyning En synlig forskel

7 Roskilde Forsyning Roskilde Forsyning er ejet af Roskilde Kommune. Det juridiske organisationsdiagram viser, at der er fire selskaber under holdingselskabet. Alle koncernens medarbejdere er ansat i Roskilde Forsyning A/S. Driftsmateriel, som biler og varelager findes alene i dette selskab. Det betyder, at de øvrige selskaber køber ydelser og varer af Roskilde Forsyning for at kunne drive deres forretning. I selskaberne Varme, Vand og Spildevand A/S findes tekniske anlæg, ledningsnet, bygninger, maskiner og andet materiel, der benyttes varigt som grundlag for produktion og distribution i selskabernes drift. Figur: Juridisk selskabsstruktur Roskilde kommune Roskilde Forsyning Holding A/S Roskilde Varme A/S Roskilde Vand A/S Roskilde Spildevand A/S Roskilde Forsyning A/S Figur: Organisationsstruktur Adm. Direktør Torben Christiansen Stabsfunktion IT, information, arbejdsmiljø, adm. Driftschef Torben Christiansen Driftschef René Jacobsen Teknikchef Kirsten Toft Økonomidirektør Charlotte Vincents Vand Fjernvarme Spildevand Bjergmarken Øvrige renseanlæg Planlægning Nye anlæg Renovering (vand, fjernvarme, spildevand) Kundeservice Energirådgivning Økonomi SRO og vedligehold Kantine Pumpestationer Ledninger Intern service Roskilde Forsyning En synlig forskel 7

8 2. En synlig strategi Roskilde Forsyning rejste i 2011 et nyt hus - Strategihuset. En del af vores 2021 vision er at være en attraktiv arbejdsplads og fortsat sætte et stort fodaftryk på miljø og lokal udvikling. For at kunne det, er det nødvendigt, at vi hele tiden arbejder på at blive mere og mere effektive i vores arbejde. Vi tror, at det kommer til at betyde, at Roskilde Forsyning er en større virksomhed end i dag. Medarbejderen Ejeren Vi gør tingene bedre hver dag 2021 Jeg vil anbefale min bedste Vi er blandt Roskilde Forsyning er en af Danmarks ven at arbejde her de største i Danmark bedste forsyningsvirksomheder. fordi vi vil: De leverer effektivt høj forsyningssikkerhed og bidrager visionært et stærkt samarbejde - være Danmarks mest effektive Jeg er en værdifuld del af til udviklingen her i området Forsyningsvirksomhed Vi er også internationalt orienteret - være en attraktiv arbejdsplads - sætte et stort fodaftryk på miljø og lokal udvikling Kunden Føler mig velkommen Bæredygtig medspiller En tilgang FORRETNINGSUDVIKLING Klar information EFFEKTIVITET Ved hvad jeg får for pengene Vækst, innovation og samarbejde Høj forsyningssikkerhed Skab internationalt ry Rette kvalitet til den bedste pris Individuelle løsninger Klar i tale og skrift Gør det selv når det er bedst Markere os udadtil Brug af benchmarking Effektive interne processer og arbejdsdeling KOMPETENCE Det er en ambitiøs vision. For at nå den kræver det konstant fokus på forretningsudvikling og effektivitet. Både i den daglige drift og på infrastruktur og anlægsprojekter. I de kommende år vil vi derfor sætte fokus på vores kompetencer og vores effektivitet, så vi kan udvikle os og blive mere effektive. Det første spadestik blev allerede taget i 2011 med indkøbsprojektet. Klimatilpasning Benchmarkkrav Tilgængelig arbejdskraft i fremtiden i i i INFRASTRUKTUR Faglighed verdensklasse OG ANLÆGSPROJEKTER Vi forstår vores forretning Medarbejdere og ledere Gaskonvertering Himmelev udvikling Fjernvarme mod nord Ny lovgivning - nye krav Kloakering af det åbne land Effektiv klimatilpasning Sikre vandressourcer VI HAR ALTID 2 JOBS EFFEKTIVE I DET VI GØR ÅBENHED ARBEJDSGLÆDE RESPEKT DEM og OS Høj personafhængighed Silo tænkning Kortsigtede løsninger 2.1. Effektivt indkøb Med indkøbsprojektet vil vi minimere vores omkostninger på indkøb af varer samt effektivisere den måde, som vi bestiller varer på. I 2011 har vi analyseret måden, hvorpå vi køber ind. På den baggrund har vi udarbejdet en indkøbsstrategi og en indkøbspolitik. Disse skal sikre, at vi fortsat overholder den gældende lovgivning for udbud og indkøb. Samtidig er målet at sænke omkostningerne på indkøb af varer ved at indgå aftaler med vores leverandører på konkurrence- og markedsmæssige vilkår. Målet for 2012 er en besparelse på 5 %. Det vil i sidste ende bidrage til, at vores kunder får den billigste pris på vores ydelser. I 2012 vil vi arbejde med vores indkøb af rådgivnings- og entreprenørydelser. Konkret vil vi arbejde med, hvordan indkøbspolitikken udmøntes således, at vores leverandører forpligter sig til at overholde minimumskravene for grundlæggende etiske retningslinjer, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø, sikkerhed mv Procesprojekt Et andet led i vores strategi er effektivisering og optimering af egne processer, heraf også værdien af at vi er effektive, i det vi gør (2 jobs). På baggrund af dette blev det i 2011 besluttet, at der skulle kigges nærmere på de interne arbejdsprocesser. Det betyder konkret, at vi i 2012 analyserer og kortlægger to af vores hovedprocesser: Drift og vedligehold af anlæg, Analyse, planlægning og ledelse af projekter Udvalgte medarbejdere vil blive uddannet i brugen af procesanalyse værktøjer for derigennem at kunne foretage analyser af processerne og efterfølgende komme med forslag til optimering. Dette for at sikre, at vi kan leve op til målsætningerne i strategien, samtidig med at vi løbende forbedre os og gør tingene enklere til gavn for både organisationen, vores kunder og miljøet Benchmarking I Roskilde Forsyning sammenligner vi vores drift af vand- og spildevandsområdet med øvrige forsyningsselskaber i Danmark vi benchmarker. Benchmarkingen administreres af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. I henhold til vandsektorloven skal de beregne vandselskabernes effektivitet. Metoden er resultatorienteret benchmarking. Ud fra denne bliver de enkelte vand- og spildevandsforsyninger pålagt effektiviseringskrav. 8 Roskilde Forsyning En synlig forskel

9 Service på slam tørringsanlægget På basis af Forsyningssekretariatets model og analyser er vi blevet pålagt effektiviseringskrav for Det er første gang, at modellen bliver brugt. Modellen er blevet udsat for en del kritik idet den ikke tager fornøden højde for individuelle forhold og de miljø- og serviceniveauer, vi leverer til. Vi har valgt at gå i dialog med Forsyningssekretariatet omkring tilpasninger til benchmarkingmodellen og er kommet med anbefalinger til en fremtidig model, som er i høring. Det gør vi for at sikre, vi kan opretholde en vand- og spildevandsforsyning af høj sundhedsog miljømæssig kvalitet. Herudover benchmarker vi også gennem vores brancheorganisation DANVA. Organisationen bruger nogle andre modeller end Forsyningssekretariatet. Benchmarking giver os mulighed for at finde områder, hvor vi kan effektivisere og finde besparelser. Det er til glæde for både miljøet og vores kunder og i tråd med vores vision om at blive Danmarks mest effektive forsyningsvirksomhed. Som et led i Roskilde Forsynings strategiproces, valgte Roskilde Spildevand selv at udføre det årlige service på slam-tørringsanlægget, for på den måde at spare udgiften til eksterne håndværkere. Arbejdet blev udført af renseanlæggenes egne medarbejdere, der til dagligt hovedsagligt beskæftiger sig med driftsmæssigt vedligehold og nedbrud på diverse maskiner og anlæg. Arbejdet bestod bl.a. i rengøring af varmevekslere, der nu kører betydeligt bedre. Efter mange års drift blev transportør-systemet udskiftet med nye og bedre snegle pga. slid. Det samme galt for forskellige motor- og sliddele, som blev udskiftet. Ved at udføre arbejdet selv, har vi sparet udgiften til eksterne leverandører. Det er lykkedes os at skabe plads til opgaven i den normale drift ved at tænke på, hvordan vi kan løse opgaverne mere effektivt. Samtidig har det givet kompetenceudvikling og medarbejderne på renseanlægget har fået større ejerskab til tørreanlægget. Det er et godt eksempel på, hvordan vi hele tiden arbejder på at blive mere effektive i det vi gør (2 jobs). Vedligeholdelsesprogrammet Sertica (LogiHold) Vedligeholdelsesprogrammet, som blev taget i brug i 2010, er kommet godt fra start på spildevandsområdet. Programmet holder styr på alle komponenter, så intet bliver glemt. Alt bliver smurt og tilset i tide, inden det går i stykker. Det betyder, at vi kan planlægge mere effektivt til gavn for vores kunder. Resultatet af DANVAs benchmarking kan læses i Vand i tal Vores kunder kan ligesom os selv benchmarke sig med hinanden. Med deres regning modtager de en oversigt over deres forbrug. Desuden får de tal for en gennemsnitlig dansk families forbrug. På den måde kan kunden se, hvilket udgangspunkt, der er for besparelser i hans/hendes forbrug. Implementeringen har skabt interesse blandet kolleger fra andre forsyningsselskaber, der har været på besøg for at se på, hvordan vi har indført systemet. Roskilde Forsyning En synlig forskel 9

10 2.4. Roskilde Forsynings fundament er vores værdier Åbenhed, respekt og arbejdsglæde er de værdier, som Roskilde Forsyning bygger på. Det har det været, siden vi blev en selvstændig virksomhed i Værdierne har vi fundet frem til i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. I 2011 blev der i forbindelse med udviklingen af vores nye strategi indarbejdet yderligere en værdi: Effektive i det vi gør (2 jobs). Formålet med værdien er at tydeliggøre, at vi som medarbejdere i Roskilde Forsyning hver dag har et job, som vi udfører. Men samtidig skal vi hele tiden tænke over, hvordan vi gør det job smartere og mere effektivt. En medarbejder måler op til ny vandledning i Trekroner området. De fire værdier; åbenhed, respekt, arbejdsglæde og effektive i det vi gør (2 jobs), blev i 2011 bogstavelig talt fundamentet, som Roskilde Forsyning bygger sin virksomhed på. I forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedens strategi frem til 2021 blev værdierne nemlig fremhævet som det vigtige fælles fodslag, som virkeliggørelsen af vores forretningsstrategi bygger på. Det kom til udtryk på blandt andet vores store strategidag i september og på workshops for virksomhedens mellemledere og nøglemedarbejdere. I 2012 relancerer vi vores værdier, så vi får dem endnu mere ind under huden og dermed kommer nærmere vores strategiske målsætninger. 10 Roskilde Forsyning En synlig forskel

11 3 En synlig forskel for miljøet I Roskilde Forsyning arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at udnytte vores ressourcer mere effektivt, og udføre vores arbejde på en måde, så det belaster miljøet så lidt som muligt. Vi tænker miljørigtige løsninger ind i vores daglige arbejde uanset om det den daglige drift eller anlæg af nyt. 3.1 Miljørigtig varme til Himmelev og Risø Som et led i Roskilde Kommunes plan om at blive mere klima- og energivenlig udvider Roskilde Forsyning byens fjernvarmenet til Skrot dit oliefyr Roskilde Forsyning tilbyder husstande med oliefyr at gå over til fjernvarme. Når du skrotter dit oliefyr betyder det for dig: Større tryghed Du skifter til en miljøvenlig varmeform og værdien på dit hus stiger. Mindre varmeudgift Udgifterne til opvarmning falder typisk %. Du sparer også udgiften til skorstensfejer. Tilbuddet gælder for husstande i Roskilde Forsynings forsyningsområde. Og så er det nemt Fjernvarme er en nem måde at få varmen på: Ingen bestilling af olie, ingen skorstensfejer og du udnytter pladsen i dit hus optimalt. Vend kortet og lav en god aftale Himmelev og Risø. Planen om første del af udvidelsen blev godkendt i efteråret 2011, og vi forventer at tilslutte de første kunder allerede i efteråret Himmelev opvarmes i dag primært ved hjælp af gas- og oliefyr, som forurener mere end fjernvarme. Samtidig er naturgas og olie ikke fremtidssikret på samme måde som fjernvarme, der nemt kan udnytte nye teknologier som solvarme og biogas. I løbet af 2010 og 2011 har der kørt en national kampagne: Skrot dit oliefyr. I Roskilde Forsyning har vi i begge år sammensat et tilbud til de husstande, der har oliefyr i vores forsyningsområde. Fordelene for de husstande der vælger at gå fra oliefyr til fjernvarme er, at det er en økonomisk fordel for den enkelte såvel som en miljørigtig løsning. Det har været muligt at opnå tilskud fra Roskilde Forsyning og fra kampagnen Skrot dit oliefyr. Ordningen stopper med udgangen af Vi har sendt materiale direkte ud til de ca. 100 kunder, der har oliefyr i vores område. Cirka 10 kunder har svaret positivt tilbage. 3.2 Energirådgivning En del af vores energirådgivning handler om at levere god og rettidig kundeservice. Vi informerer om vores arbejde, og om hvordan den enkelte kunde kan spare på fjernvarmen, drikkevandet og dermed afledning af spildevandet. Fjernvarmeudvidelsen i Himmelev forventes gennemført i Til den tid forventer vi, at mere end 1300 parcelhusejere har skiftet fra naturgas og olie til fjernvarme. Det vil medføre en energibesparelse på op til ton CO 2. Roskilde Forsyning har i snart 50 år forsynet store dele af Roskilde med miljørigtig og billig fjernvarme. Fjernvarme produceres af overskudsvarme fra produktion af el og fra affaldsforbrænding, og er en af de mest miljøvenlige opvarmningsformer, der findes. Fjernvarmenettet fungerer som et transportsystem af forskellige energikilder. Det betyder, at når nye miljøvenlige energiformer tages i brug, så bliver fjernvarmen endnu grønnere. Et vigtigt redskab i vores energirådgivning er de fjernaflæste målere, som vi har sat op hos størstedelen af vores kunder. Målerne betyder, at vi kan give en bedre rådgivning, fordi vi kan følge med i kundens forbrug og hurtigt hente kundens aktuelle forbrug. Helt konkret kan vi opdage et stort forbrug af vand, f.eks. et utæt toilet. Vi kan også bruge fjernaflæsningen til at rådgive om en bedre afkøling af fjernvarmevandet, da både vi og kunden kan følge med i den fremførte og tilbageførte energi. Det danner grundlag for, at vi informerer vores kunder, hvis de har en dårlig afkøling og rådgiver om, hvad de kan gøre. Målerne betyder også, at kunden selv kan følge med i sit forbrug på og dermed ikke behøver at aflæse måleren og sende aflæsningskort ind. Roskilde Forsyning En synlig forskel 11

12 3.3 Serviceordningen en succes til fjernvarmekunder 3.4 Serviceordning nu også til boligselskaber I foråret 2010 lancerede Roskilde Forsyning en helt ny service til fjernvarmekunder: En serviceordning. For kunderne betyder det et grundigt tjek af anlægget og at de får den nødvendige varme med mindst muligt energiforbrug. Ordningen koster 35 kr. om måneden for boligkunder. Ordningen har kørt 1½ år og 1250 kunder har tilmeldt sig. Initiativet er et samarbejde mellem Roskilde Forsyning A/S og Roskilde Gas- og Vandmesterforening. Roskilde Forsyning administrerer ordningen, mens medlemmer af Gas- og Vandmesterforeningen udfører servicebesøgene. I løbet af 2011 har vi udviklet et tilsvarende tilbud til boligselskaber og flerfamilieboliger. Baggrunden for initiativer er, at flere af vores kunder i ejerforeninger og boligselskaber ikke afkøler fjernvarmevandet tilstrækkeligt. Dårlig afkøling koster både for kunden og for miljøet. Derfor har vi - i samarbejder med Roskilde Gas- og Vandmesterforening - udviklet en serviceordning til boligselskaber og ejerforeninger. Ordningen fungerer ved, at boligselskaberne kontakter vores energirådgiver og i hvert enkelt tilfælde vurderes mulighederne for boligselskabet. I 2011 er 30 boligejendomme blevet tilmeldt serviceordningen. Det varme vand løber fra varmeværket og ud til radiatorerne i husene. I Roskilde kommer det meste af fjernvarmen fra Avedøreværket og KARA/NOVEREN. Deres spildvarme opvarmer vand til cirka 80 grader og det bliver pumpet ud til boliger og virksomheder via et rørsystem. Fjernvarmevandet løber ud i radiatorerne og varmer huset op og sørger samtidig for varmt vand i hanerne. Når det varme vand har afgivet sin varme, løber det afkølet tilbage til varmeværket. Når det varme vand har været rundt i huset løber det afkølet tilbage i systemet. 12 Roskilde Forsyning En synlig forskel

13 3.5 Vi er forpligtet til at spare på energien Arbejdet med serviceordninger til private og erhverv indgår i arbejdet med at opnå energibesparelser, som Erhvervsstyrelsen har stillet krav om: Fra 2010 til og med 2012 skal vi spare 7,08 mio. kwh pr. år. I 2010 levede vi op til kravet det skete blandt andet gennem køb af energibesparelser. På den måde kunne vi levere en besparelse på 13,9 mio. kwh. I 2011 har vi uden ekstern køb af besparelser - opnået en besparelse på 4,1 mio. kwh. I Trekroner sø-anlæg bliver regnvandet i lokalområdet og det bliver udnyttet rekreativt. Regnvandet bliver ledt væk til Roskilde Fjord via Himmelev Bæk. Den sydlige del af sø-anlægget er permanent fyldt med vand. Den nordlige del af søen er i tørvejr et rekreativt grønt område med dyr. Mellem de to søer ligger et prisbelønnet bro-anlæg med bænke og legeplads. 3.6 Miljø og produkter i tal Roskilde Forsyning er underlagt en række lovmæssige krav til kvaliteten af drikkevand samt hyppighed og omfang af kvalitetskontrol med råvand og drikkevand. Ud over den lovpligtige kontrol foretager vi en del egenkontrol. Roskilde Forsyning skal leve op til en række krav til kvaliteten af det rensede spildevand, som vi leder ud til recipienterne i Roskilde Kommune primært fjorden. Vi dokumenterer månedligt om vi overholder udledningskravene fra alle renseanlæg. De nyeste tal fremgår altid af vores hjemmeside. Roskilde Forsyning udarbejder hvert år en miljødeklaration på vores fjernvarme. Den viser hvor meget kuldioxid, svolvdioxid og kvælstofilter, der udledes til omgivelser for hvert forbrugt kwh fjernvarme. Miljødeklaration er ikke færdig til vores CSR rapport, men offentliggøres på i april Roskilde Forsyning En synlig forskel 13

14 Fjernvarmen i tal Fjernvarmeforsyningsgrænse Anlægsoplysninger Ledninger dobbeltrør...288,8 km Spædevand m 3 Opvarmet areal m 3 Målere stk. Transporteret vandmængde m 3 Graddage Normal-året Ved forbrug af 1MWh fjernvarme CO 2 -emission (kuldioxid - drivhusgas) 142,6 kg 133,0 kg SO 2 -emission (svovldioxid) 28,76 g 18,00 g NO X -emission (Kvælstofilte) 157,21 g 135,00 g 14 Roskilde Forsyning En synlig forskel

15 Vand i tal Vandforsyningsgrænse Anlægsoplysninger Ledninger Råvand...13,9 km Rentvand km Målere stk. Indvindingstilladelser Hornsherred m 3 /år Haraldsborg m 3 /år Ågerup m 3 /år Roskilde Forsyning En synlig forskel 15

16 Spildevand i tal Spildevandforsyningsgrænse Anlægsoplysninger Ledninger Fælles regn- og spildevand km Spildevand km Regnvand km Vakuum...14 km Spildevandsstik stk 16 Roskilde Forsyning En synlig forskel

17 3.7 Ombygning af Jyllinge Renseanlæg Driften på Jyllinge Renseanlæg er blevet yderligere automatiseret i Vi har skærpet styringen af processerne ved at installere onlinemålere, nye el-tavler, nye understationer og et nyt SRO anlæg. Det har betydet: at vi har udledt færre næringssalte til fjorden større driftssikkerhed lavere spildevandsafgifter til staten at vi har reduceret udgifterne til drift. 3.8 Kloakering i det åbne land I løbet af de kommende år skal cirka 300 ejendomme i det åbne land forbedre deres spildevandsforhold. Det fastslår Roskilde Kommunes spildevandsplan, som danner rammen for prioritering af områder og tidsplan. Roskilde Forsynings bestyrelse bliver vist rundt for at få et indtryk af de mange forskellige opgaver Roskilde Forsyning varetager. Den enkelte ejendom skal enten have etableret en form for spildevandsrensning på ejendommen eller tilsluttes det kommunale kloaksystem. Metoden er nemmere og sikrer et bedre arbejdsmiljø. Den nye metode har vakt interesse fra andre danske forsyningsselskaber og besøg fra Frankrig og Sverige. Roskilde Forsyning har ansvaret for at gennemføre opgaven og har i 2011 kloakeret 14 ejendomme i det åbne land. 3.9 Vi finder nye løsninger Roskilde Forsyning har inden renoveringen holdt dialogmøder med havnens brugere. Den løbende dialog har sikret et godt og gnidningsfrit forløb. I efteråret 2011 begyndte vi at renovere de gamle udløbskanaler ved Roskilde Havn. Det har fået stor bevågenhed, fordi vi - i samarbejde med vores entreprenør anvender en helt speciel metode, hvor vi monterer nye glasfiberrør i de eksisterende udløbskanaler fra 1930 erne. Teknikken bag renoveringen er udviklet særligt til Roskilde Havn. Lignende renoveringer fungerer normalt ved, at man trækker rørene under jorden ved hjælp af en wire. Ved Roskilde Havn gør vi det stik modsatte. Her skubbes rørene gennem de 300 meter gamle kanaler. Efterfølgende bliver der pumpet beton i hulrummet mellem den gamle kanal og det nye glasfiberrør. Det betyder, at det kun i begrænset omfang er nødvendigt at lave opgravninger. Roskilde Forsyning En synlig forskel 17

18 3.10 Overløbsbygværk på Renseanlæg Bjergmarken For at begrænse vores overløb og for at forbedre kvaliteten af de overløb, som opstår, har vi renoveret overløbsbygværket på Bjergmarken Renseanlæg. Overløb er et udløb til fjorden og det kommer automatisk i brug, når der strømmer mere vand til kloaksystemet end det kan rumme, f.eks. når det regner. Hvis der ikke er overløb, er der risiko for, at spildevandet oversvømmer kældre eller overbelaster renseanlægget. Renoveringen med nyt overløb og overløbsrist betyder, at vi med stor nøjagtighed kan styre hastigheden af vandet ind på vores renseanlæg og til vores bassiner. Dermed er vandet, der ledes direkte til fjorden renere end tidligere. Arbejdet sker i tråd med Roskilde Forsynings klimastrategi Et forsøg med afløbsvandet fra slam Roskilde Forsyning er gået sammen med et eksternt firma om et forsøg med at behandle rejektvand på en ny og anderledes måde. Rejektvandet er et restprodukt fra det slam, som bliver dannet, når vi renser spildevandet. Vi afprøver om en ARP-tank - Aktiv Returslam Proces - kan rense rejektvandet fra slamafvanding. ARP en var oprindelig ikke fremstillet til at behandle rejektvand, men efter en årrække med praktisk driftserfaring opstod idéen til at forsøge med rejektvandsbehandling. Forsøget går ud på at teste, om det meget forurenede rejektvand med fordel kan behandles i ARP-tanken før det ledes ud til almindelig behandling i renseanlægget. Projektet har fået tilskud fra EU. Øverst: Nye glasfiberrør bliver monteret i de eksisterende udløbskanaler ved Roskilde Havn. Nederst: Overløbsbygværket på Renseanlæg Bjergmarken bliver renoveret. 18 Roskilde Forsyning En synlig forskel

19 4. En synlig forskel for klimaet Klimaændringerne medfører, at mængden af regnvand stiger i fremtiden. Roskilde Forsyning arbejder derfor strategisk for at sikre, at de stigende nedbørsmængder ikke medfører unødige oversvømmelser. Som et led i klimasikringen arbejder vi målrettet med at bevare naturen og udnytte de nødvendige anlæg til rekreation og adspredelse. 4.1 Himmelev Bæk færre oversvømmelser og mere natur Vi har i 2011 projekteret en udvidelse af Himmelev Bæk for at sikre Store Valby mod oversvømmelser. Projektet til 15 millioner kr. betyder samtidig at livsbetingelserne for bækkens dyre- og planteliv bliver væsentlig forbedret. Det sker i kraft af bedre vandgennemstrømning i bækken og øget beplantning langs bækken. Udvidelsen af Himmelev Bæk og kontrollerede oversvømmelser af tilknyttede lavområder kommer til at medføre et fald i antallet af oversvømmelser i Store Valby. Udvidelsen er dimensioneret til at kunne klare en 10 års regnhændelse. Roskilde Forsyning forventer, at udvidelsen af Himmelev Bæk er gennemført i sommeren Herunder: Luftfoto over anlægsarbejdet med Rabalderparken. Når det regner meget og Sø-bassinet bliver fyldt, vil vandet løbe over og fylde Eng-bassinet. Hvis det regner ekstremt meget og længe, løber vandet til sidst over og fylder bowlen. 4.2 Rabalder Parken - visionær håndtering af regnvand Vi etablerer i samarbejde med Roskilde Kommune verdens eneste parkområde Rabalder Parken i Musicon med plads til regnvand og skatere i et og samme anlæg. Arbejdet på det m 2 store område skrider planmæssigt frem og står færdigt i sommeren Regnvandet på Musicon skal løbe i overfladiske åbne render og kanaler og samles i et stort åbnet regnvandsbassin. Når vandet løber overfladisk, kan vi udnytte det som et kreativt element. Samtidig er regnvandssystemet robust overfor de øgede regnmængder, som klimaforandringerne medfører. Vi har i projekteringen lagt vægt på at finde en løsning, hvor vi skal grave mindst muligt, fordi jorden er forurenet. I alt snor 445 meter regnvandskanaler sig gennem området ned til regnvandsbassinet. Det store regnvandsbassin er delt i tre: Søen er permanent fyldt med vand Engen fyldes kun, når det regner meget Bowlen fyldes kun sjældent med vand, og fungerer ellers som skatebane Byudviklingen - herunder etableringen af Rabalder Parken - tager udgangspunkt i Roskilde Forsynings klimastrategi, der fokuserer på at forsinke regnvandet lokalt og gerne med en rekreativ dimension. Roskilde Forsyning En synlig forskel 19

20 5. En synlig forskel for medarbejderne Roskilde Forsyning stræber efter at være en arbejdsplads, hvor familie- og arbejdsliv hænger sammen, og hvor medarbejderne er glade for at gå på arbejde hver eneste dag og er bevidste om at gøre en forskel. For at fastsætte præcise rammer for de bestræbelser vedtog vi i 2011 vores første formelle personalepolitik efter udskillelsen fra Roskilde Kommune til selvstændigt aktieselskab. Personalepolitikken blev til i tæt samarbejde mellem ledelsen og repræsentanter for medarbejderne (MED-udvalget). Alle medarbejdere I Roskilde Forsyning har gennem deres MEDrepræsentant haft mulighed for at få indflydelse på den endelige personalepolitik. 5.1 Personalepolitik Personalepolitikken skal sikre de overordnede rammer, så Roskilde Forsyning er en god og attraktiv arbejdsplads. Politikken bygger på den grundlæggende tankegang, at den bedste ledelse er den, der tager højde for den konkrete situation med andre ord værdibaseret ledelse. Personalepolitikken afstikker rammerne, giver retning og spillerum til at finde den rigtige løsning, i den konkrete situation og skaber sammenhæng. Lige fra håndtering af stress til kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder. Vi tager så vidt muligt individuelle hensyn og har således to medarbejdere ansat i flexjob. Gruppe* Ledelse Håndværkere Specialarbejdere Kontor og administration Mester/teknikere AC Service I alt *Nogle medarbejdere har skiftet overenskomst Sygdomsstatistik 4,5% 6,8% 5,5% Kønsfordeling i ledelsen (%) Kvinder Mænd Personaleomsætning: 2 ansættelser og 3 fratrædelser Anciennitet: 9,7 år 20 Roskilde Forsyning En synlig forskel

21 5.2 MUS og APV Roskilde Forsyning har i 2011 afholdt både MUS (medarbejderudviklingssamtale) og APV (arbejdspladsvurdering). Formålet med MUS og APV er at udvikle både den enkelte medarbejder og Roskilde Forsyning som arbejdsplads. Vi har i de sidste to år udviklet vores materiale til MUS, så det er blevet mere brugervenligt. Samtalen tager udgangspunkt i vores Strategihus. Det er med til at sikre, at den enkelte medarbejder ved, hvad strategien betyder for hende og for den afdeling, hun arbejder i. Vi lægger samtidig vægt på, at arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen. Flekstid er derfor en selvfølge for de af vores medarbejdere, som det ikke er nødvendigt at have på arbejde på faste klokkeslæt. 5.4 Kompetenceudvikling Tilegning af nye og forbedring af eksisterende kompetencer hos medarbejderne er vigtig for Roskilde Forsyning. Vi har i 2011 afsat kr. pr. medarbejder til efteruddannelse. Kompetenceudviklingen kan foregå enten på kurser med kolleger fra virksomheden eller på mere specialiserede kurser, som medarbejderen selv finder frem til. Medarbejderudviklingssamtalen skal bidrage til at skabe en attraktiv arbejdsplads, gennem åbenhed og dialog om den enkelte medarbejders arbejdssituation og kompetenceudvikling, samt bidrage til at skabe fokus på resultater. Samtalen finder sted en gang årligt og er et rum, hvor medarbejder og leder under fire øjne gennemgår medarbejderens udvikling inden for det seneste år. Resultatet af samtalen er en plan for medarbejderens udvikling det kommende år. Den indeholder en individuel uddannelsesplan og udviklingsopgaver i forhold til vores forretningsstrategi. De udviklingsopgaver måler vi resultatet af til samtalen det efterfølgende år. I Roskilde Forsyning har vi valgt at gennemføre en dialogbaseret ArbejdsPladsVurdering. APV blev gennemført afdelingsvis, hvor medarbejdere og ledere i de enkelte afdelinger sætter fokus på positive og negative sider af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i deres afdeling. Resultatet af den dialogbaserede APV er, at vi i én og samme arbejdsgang kan identificere nye ideer og løsningsmuligheder på de indsatsområder, der bliver identificeret under APV en. 5.3 Indflydelse på eget arbejde I Roskilde Forsyning tror vi på frihed under ansvar. Inden for de givne rammer tillader vi derfor medarbejderne, at de løser deres opgaver, som de mener det gøres bedst. Ledelsen stiller krav til, at den enkelte hele tiden overvejer, hvordan vi løser opgaverne smartere, hvordan vi lærer af tidligere projekter og hvordan vi får løsninger, der kan bruges på tværs af fag- og organisationsgrænser. Forandringsledelse For yderligere at styrke kompetenceudviklingen hos ledere og nøglepersoner har vi i 2011 påbegyndt arbejdet med at udvikle et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb. Forløbet fokuserer på vores nye strategi, og de kompetencer, som vi skal tilegne os, for at nå vores strategiske målsætninger. Med kompetenceudviklingen ruster vi medarbejderne til at håndtere de forandringer, som vi i de kommende år vil møde i forsyningsbranchen. 5.5 Intern kommunikation Et højt informationsniveau og løbende dialog med og mellem medarbejdere er vigtig for Roskilde Forsyning. God kommunikation sikrer vidensdeling på tværs af afdelinger og niveauer. Samtidig er god kommunikation væsentlig for, at vi som virksomhed kan leve op til vores værdier om åbenhed, arbejdsglæde, respekt og effektive i det vi gør (2 jobs). Intro til nye ansatte Nye medarbejdere skal føle sig velkomne i Roskilde Forsyning. Derfor udvikler vi et skræddersyet introduktionsprogram til vore nye kolleger. Her hilser de på rundt i organisationen, og får praktiske informationer om de regler, der gælder. Herudover får de naturligvis en grundig introduktion til det arbejde, som de skal udføre. Nye medarbejdere får på deres første arbejdsdag udleveret en brochure med praktiske informationer til nye medarbejdere samt arbejdsredskaber, som er nødvendige for at løse den pågældendes arbejdsopgaver. Roskilde Forsyning En synlig forskel 21

22 For at sikre en god og løbende kommunikation udgiver vi hver anden uge Nyt fra direktionen på intranettet, hvor væsentlige begivenheder kommunikeres ud til medarbejderne. På intranettet kommunikeres herudover løbende informationer om virksomhedens udvikling samt ikke mindst nyheder om nye arbejdsmetoder og positive historier fra medarbejdere eller kunder i virksomheden. 5.8 Trivsel Roskilde Forsyning arbejder målrettet for at sikre, at medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel. Det gør vi gennem en involverende indsats, hvor både ledelse og medarbejdere har ansvar for kollektiv og individuel trivsel. Fire gange årligt holder vi et fyraftensmøde, hvor ledelsen fortæller om virksomhedens udvikling. Kommunikationen i Roskilde Forsyning foregår herudover personligt på afdelingsmøder samt personalemøder for hele virksomheden, der afholdes en gang i kvartalet. 5.6 Arbejdsskader Roskilde Forsyning er en arbejdsplads, hvor der udføres meget tungt og manuelt arbejde. I 2011 skete der således fire arbejdsulykker i Roskilde Forsyning. Disse er alle via EASY systemet blevet korrekt anmeldt til arbejdstilsynet. Vi gør meget for at minimere risikoen arbejdsulykker. Vi sætter hvert år aktiviteter i gang for at undgå ulykker. For 2012 har vi udviklet et årshjul, der systematisk beskriver vores indsats, blandt andet: LAUS-kursus til dem der har med el-installationer at gøre Tunge løft kursus Førstehjælpskursus for at kunne afhjælpe hvis ulykken alligevel sker. 5.7 Grøn smiley Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg hos Roskilde Forsyning to gange i løbet af Begge besøg resulterede i en grøn og glad smiley til arbejdsmiljøet. For at sikre et godt arbejdsmiljø har vi i 2011 fået en ergonomivejleder til at gennemgå kontorpersonalets arbejdsstillinger, ligesom vi i 2011 har haft 11 medarbejdere på førstehjælpskursus, så de kan give første hjælp, hvis en kollega kommer til skade. Stress og trivsel I midten af 2011 gennemførte tre medarbejdere en trivselsuddannelse, der har givet dem værktøjer til at spotte kolleger med tegn på stress. De tre personer er udnævnt til trivselspersoner. Formålet med trivselspersonerne er, at de skal være med til at skabe en kultur, der gør det naturligt at være opmærksom på, hvordan ens kolleger har det. En medarbejder hos Roskilde Forsyning har desuden været på kursus i mindfullness, og hun har kunnet give metoderne videre til flere kolleger, som har fået glæde af redskaberne. Motion og trivsel I 2011 cyklede Roskilde Forsyning igen til arbejde i maj måned, som deltagere i Dansk Idrætsforbund og Dansk Cyklist Forbunds landsdækkende kampagne. Vi cykler til arbejde fik 17 damer (Forsyningstøserne) og 18 herrer (Forsyningsgutterne) til at cykle hhv. 243 og 255 dage tilsammen på de 21 arbejdsdage, som kampagnen strækker sig over. Motionsløb blev det også til i løbet af sommeren 2011, hvor Roskilde Forsyning stiller med et hold til Roskilde Parkstafet i juni. En håndfuld kollegaer løb Roskilde Gadeløb i august en enkelt tog 10 kilometeren. DHL stafetten i Fælledparken i september havde også deltagelse af et enkelt hold fra Roskilde Forsyning. Roskilde Forsyning har i henhold til gældende lovgivning desuden iværksat arbejdsmiljødrøftelser, hvor der løbende diskuteres, hvad der kan gøres for at forbedre arbejdsmiljøet. 22 Roskilde Forsyning En synlig forskel

23 Sundhed og trivsel Roskilde Forsyning tilbyder sundhedsaktiviteter til sine medarbejdere, som indeholder følgende elementer: Sundhedstjek på udvalgte parametre (blodtryk, BMI, kolesterol m.v.) Sundhedstiltag tilbud om massage, fysioterapi og Aku-Cure (rask i en fart) Diverse kursustilbud og temamøder om sundhed. Bowling Der er mange gode eksempler på, at medarbejdere tager initiativ til sociale aktiviteter. I flere sæsoner er der blevet bowlet. I 2011 var det en meget kort forårssæson, fordi Roskilde Bowlingcenter lukkede. Men fra september kom bowlingholdet i gang igen og endda med et par nye ansigter, som tager kegler hver anden onsdag. Alle medarbejdere i Roskilde Forsyning kan benytte sig af de forskellige tilbud. Medarbejdernes behov skal dog være erhvervsmæssigt begrundet. Sund kost giver trivsel Medarbejderne i Roskilde Forsyning kan tilmelde sig frokostordningen i vores kantine. Vi har indrettet kantinen, så den er et godt sted at spise såvel som et godt sted at holde en pause fra dagens opgaver. Traditionen tro sluttes årets festligheder af med julefrokost den 2. fredag i december. Her er det et udvalgt madhold af kollegaer, som står for den fantastiske julefrokostbuffet. Umiddelbart inden jul samles bestyrelsen, ledelsen og medarbejdere til eftermiddagshygge med gløgg og æbleskiver samt udlevering af den årlige julegave. Vi lægger vægt på, at medarbejderne altid kan vælge en sund og ernæringsrigtig frokost. Derfor gennemførte vi i 2011 en kampagne for at sætte fokus på medarbejdernes mulighed for at vælge en sund frokost. I kampagnen blev medarbejderne blandt andet præsenteret for Y-tallerkenen, ligesom der på intranettet var fokus på de sundeste råvarer i kantinen. I Roskilde Forsynings kantine har medarbejderne altid mulighed for at vælge en sund frokost hvis de selv vil. Vi har salatbar, magert kød og pålæg. Men vi serverer også sauce og ost. Ansvaret for at vælge sundt er medarbejderens eget. Det sociale giver trivsel Roskilde Forsyning har en række faste sociale begivenheder fordelt over året. Derudover har vi en række andre arrangementer, der skal skabe sammenhold og øget arbejdsglæde blandt medarbejderne. Som noget nyt i 2011 blev årets sommerfest afholdt før sommerferien, allerede 17. juni. Vi skulle en tur ud på Roskilde Fjord og sejle i vikingeskibe. Vi blev kørt i bus til Lyndby, hvorfra vi sejlede tilbage til Roskilde Havn. En rigtig flot tur. 5.9 Personaleklub Roskilde Forsynings personaleklub så dagens lys i Personaleklubben administreres af medarbejderne, og formålet med den er, at skabe rammen for sociale aktiviteter blandt medarbejderne i Roskilde Forsyning. Det første arrangement fandt sted den 25. november, hvor vi fik besøg af et bryggeri, som bød på ølsmagning og spændende fortællinger om øl og mikrobryggerier. Personaleklubbens bestyrelse varetager også personalets gavekasse, som man frivilligt kan bidrage til, til indkøb af gaver på kollegaers mærkedage Resultater for medarbejderne Resultatet af Roskilde Forsynings indsats for at fremme medarbejdernes trivsel er bl.a. et lavere sygefravær. På længere sigt er det en del af strategien med at skabe en attraktiv arbejdsplads og derigennem nemt kunne rekruttere dygtige medarbejdere. For yderligere at måle resultaterne gennemfører vi en undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed. Roskilde Forsyning En synlig forskel 23

24 6. En forskel der er synlig I vores forretningsstrategi har vi et erklæret mål om at markere os udadtil. Vi ønsker, at vores kunder får klar information, at de får indblik i vores arbejde og at vi er tydelige i vores budskaber. 6.1 Rundvisninger på vores anlæg Som en vigtig del i at fortælle om vores aktiviteter, gør vi meget ud af at vise rundt på vores anlæg. Mange børn og voksne har glæde af at besøge Roskilde Forsynings afdelinger. De kommer fra folkeskoler, gymnasier, tekniske skoler, universiteter, sprogskoler, uddannelsescentre og fra udlandet. Vi har i 2011 haft: 760 besøgende på vores renseanlæg 100 besøgende på vores fjernvarmeanlæg 110 besøgende på vores vandværk. 6.3 Vandetsvej.dk Vandetsvej.dk er gratis undervisningsmateriale til de lærere, der underviser i vand og vandets kredsløb. Det er et landsdækkende tilbud til skoler. Hjemmesiden er særlig rettet mod elever i klasse, men da siden både giver en generel introduktion og en specifik viden om vandets vej, vil den også være relevant at bruge fra slutningen af 6. klasse eller til introduktionsfag i gymnasiet. Roskilde Forsyning står sammen med en række af Danmarks store vandselskaber bag vandetsvej.dk. Siden drives af ni store vandselskaber i samarbejde med DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening. Flere børn på vores anlæg Et nyt initiativ gør at vi måske får endnu flere besøgende i Roskilde Forsyning. Vores tilbud til skoleklasser (fra 6. klasse og op) om at besøge os er nemlig i 2011 blevet sendt ud via Roskilde-skolernes intranet. Tilbuddet kommer også i en trykt udgave til skolerne i Roskilde Kommune. 6.2 Vandets Avis I maj udgav vi og husstandsomdelte Vandets Avis til vores kunder. Baggrunden var et ønske om at markere FN s internationale: Vandets Dag. Vand er en vigtig del af vores hverdag og en ressource mange af os bare tager for givet. Sådan skal det også gerne være i fremtiden, men det kræver, at vi tænker os om. I Roskilde Forsyning har vi med Vandets Avis ønsket at bidrage til, at der kommer større opmærksomhed om vores unikke drikkevandsressource. Vandets Avis var desuden en del af en undervisningspakke, som Roskilde Forsyning har været med til at udvikle, og gratis tilbyder skoleklasser i Roskilde Kommune. Skoleklasserne kunne deltage i en konkurrence om gode idéer til vandbesparelser. To klasser deltog i en konkurrencen og vinderen blev 7.b fra Sct. Jørgens Skole. ANNONCETILLÆG I ROSKILDE AVIS MAJ 2011 VANDETS AVIS Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie i Hyrdehøj Vind flotte vandkarafler Vandet i Roskilde Sådan sparer du penge på dit vandforbrug Vores vand er meget vigtigt for alle Roskilde Forsyning En synlig forskel

25 6.4 Vi giver gode råd til klimaskole Lindebjergskolen vil være klimaskole. Roskilde Forsyning deltog i skolens klimamøde i oktober i Gundsølillehallen og gav inspiration til at tænke klima og miljø ind i deres hverdag. Roskilde Forsyning var repræsenteret med en messestand, hvor skolens elever og andre interesserede fik gode klimaråd. Udover Roskilde Forsyning deltog blandt andet Roskildes borgmester Joy Mogensen og fødevareminister Mette Gjerskov i arrangementet om Lindebjergskolens vision om at blive klimaskole. 6.5 Roskilde Messen Som en del af vores mål om at være synlige udadtil og give vores kunder et indblik i vores arbejde, deltog vi på Roskilde Messen. Vi mødte mange kunder, der fik vores drikkedunk med som vores visitkort. Vi fortalte om vandbesparelser, hvordan du holder din kloak vedlige og om fordelene ved at tilmelde dig vores serviceordning for fjernvarmen. Vi ønsker at give skolen og dens elever nogle ideer til, hvordan de kan bruge deres regnvand i stedet for at lede det til kloakken. Vi vil selvfølgelig også give eleverne nogle gode råd om, hvordan de nemt og enkelt kan spare på vandet i hanerne, siger Teknikchef i Roskilde Forsyning, Kirsten Toft. 6.6 Mobil kommunikation Smartphones blev for alvor udbredt i For at give kunder, der vil i kontakt med os, en god service har vi derfor udviklet en mobil hjemmeside. Den mobile hjemmeside adskiller sig fra vores almindelige hjemmeside ved at være specialdesignet til små skærme. 6.7 Kommunikationsenheden Netop ønsket om løbende at styrke og udvikle Roskilde Forsynings interne og eksterne kommunikation er baggrunden for, at der i 2011 blev tilført ekstra ressourcer til vores kommunikationsenhed. Den konkrete anledning til at ansætte en ny kommunikationsmedarbejder er den store udvidelse af vores forsyningsområde med fjernvarme mod Himmelev. 6.8 En synlig forskel for omverdenen Vi deltager i mange netværk og erfaringsudvekslingsgrupper. Her er blot to eksempler: Profilering et indsatsområde i DANVA-regi Dansk Vand- og Spildevandsforening: DANVA har i deres strategi fastlagt en række indsatsområder. Roskilde Forsyning deltager i et af indsatsområderne: Profilering. Profileringsgruppen arbejder for at synliggøre vandsektorens rolle og værdier gennem målrettet profilering. Slamflokken - en netværksgruppe Slamflokken er et netværk under Spildevandsteknisk Forening. Alle medlemmerne af netværket er tilknyttet det daglige analysearbejde på renseanlæggenes driftslaboratorier. Formålet med Slamflokken er at udveksle erfaringer og lære nyt om de ting, der rører sig indenfor analyseområdet i bred forstand. Gruppen sikre, at personalet er opdateret i forhold til nye regler, love og metoder. Ved at være opdateret er personalet med til at levere de bedste og billigste rensemetoder for renseanlæggene. Roskilde Forsyning En synlig forskel 25

26 7. Et synligt samfundsansvar Roskilde Forsyning gør en aktiv indsats for at agere ansvarligt i det samfund vi er en del af. Der hvor vi ser en mulighed for at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter, gør vi det. Det betyder, at vi er åbne, når vi modtager henvendelser om uddannelse, forsknings- og udviklingsprojekter. 7.1 Uddannelse, elever og praktikanter Internt i virksomheden har vi fokus på at udbrede viden om vores branche, samt at påtage os et samfundsansvar i forhold til uddannelsesområdet. Derfor indgår vi aftaler om virksomhedspraktik med studerende fra højere undervisningsinstitutioner, som f.eks. maskinmesteruddannelsen. Derudover har vi løbende praktikanter fra folkeskolen, som får mulighed for at indgå i forskellige funktioner i virksomheden. I 2011 blev Roskilde Forsyning som noget nyt godkendt til at optage og uddanne elektrikerelever. Vi vil derfor i fremtiden se på mulighederne for at sikre de bedste rammer for at kunne ansætte elever på områder. 7.2 Forskning Vi mener, at det er vigtigt at være medvirkende til, at der forsat kan ske forskning og udvikling indenfor vores branche. Derfor har vi de sidste par år støttet et konkret Ph.d. projekt om lavenergihuse fra Danmarks Tekniske Universitet. Derudover sørger vi hvert år for at have rum i vores budgetter til at kunne støtte andre forsknings- og udviklingsprojekter, hvis vi skønner, at mere viden herom vil have en betydning og vigtighed for vores fremtidige miljø. 7.3 Udviklingsprojekter Roskilde Forsyning har i 2011 deltaget i tre ansøgninger om projektmidler fra DANVAs nystartede; Vandsektorens Teknologifond. Der er i alt to runder som ansøgningerne skal igennem for at få del i de 20 millioner kroner, der er til rådighed i fonden. Desværre fik de projekter, som vi deltog i ikke bevilget midler i denne omgang. To af projekterne nåede dog videre til den anden og sidste budrunde. De to projekter handler om: On-line måling af bakterieforkomst i vandbanen; Målet er at udvikle en metode til at undersøge vandkvaliteten automatisk flere gange daglig i vandforsyningen. Det er ikke muligt i dag, hvor der kræves en vandprøve, som skal undersøges manuelt for at få et svar på, hvordan vandkvaliteten er. Ny forbedret kildesporing: Projekt handler om at få et DNAfingeraftryk af bakterierne så man kan finde ud af, hvor bakterierne kommer fra. Det kan hjælpe rigtig meget, når kilden til en drikkevandsforurening skal spores, at vide om bakterierne kommer fra f.eks. mennesker, kvæg, rotter, fugle. 7.4 Resultater for samfundet I uge 44 havde Roskilde Forsyning besøg af Anders på 17 år, som var en uge i erhvervspraktik i Teknik. Han var så glad for opholdet, at han på sin sidste dag valgte at tage en flot kage med. Roskilde Forsynings bidrag til forskningen er med til at sikre, at Roskilde og resten af Danmark på længere sigt sikres endnu højere drikkevandssikkerhed og -kvalitet end i dag. Roskilde Forsynings bidrag til uddannelse er en del af en langsigtet strategi om at tiltrække velkvalificeret arbejdskraft samt sikre at vi selv og resten af branchen opnår fagligt kompetente medarbejdere i verdensklasse. 26 Roskilde Forsyning En synlig forskel

27 8. En synlig forskel i 2012 Medio 2012 gennemfører vi en undersøgelse blandt vores kunder. Her spørger vi ind til, hvordan de oplever vores serviceniveau, og hvordan de mener, vi bør prioritere vores arbejde med at gøre en forskel for miljøet i vores forsyningsområde. Ultimo 2012 gennemfører vi yderligere en tilfredshedsundersøgelse. Denne gang blandt medarbejderne. Formålet med begge undersøgelser er at finde indsatsområder, hvor vi kan skabe mere værdi for både kunder, miljø og medarbejdere. Samtidig kommer undersøgelserne til at fungere som et udgangspunkt for efterfølgende undersøgelser, hvoraf de første forventes gennemført i Roskilde forsyning kommer i 2012 til at være med i en række store projekter, der får betydning for både kunder, miljø og medarbejdere: Vi udbygger fjernvarmeområdet til Himmelev yderligere. Det medfører et fald i Roskildes CO 2 udledning. Vi kloakerer det åbne land. Det vil få en positiv indvirkning på det lokale miljø. Vi kompetenceudvikler vore ledere og medarbejdere. Vi deltager i projektet Friske Forsyninger. Det vil få en positiv betydning for vore medarbejderes helbred. Friske Forsyninger Roskilde Forsyning deltager i Friske Forsyninger, som er et projekt, der ledes af Danmarks Lungeforening. Formålet med projektet er at give medarbejderne i Roskilde Forsyning viden om, hvordan de kan leve et sundt liv med kost og motion. Alle medarbejdere modtager i den forbindelse tilbud om sundhedstjek, rygestopkursus samt vejledning om motion og ernæring. Vi håber, at Friske Forsyninger bidrager til, at Roskilde Forsyning bliver en lille smule lettere og friskere i Benchmarking Vi har i 2011 valgt at gå i dialog med Forsyningssekretariatet om at tilpasse benchmarkingmodellen og vi er kommet med anbefalinger til en fremtidig model, der er mere nuanceret. Vi arbejder videre med dialogen i 2012 for at sikre, at vi kan opretholde en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet. I begyndelsen af 2012 besøger Forsyningssekretariatet vores renseanlæg Bjergmarken hvor vi præsenterer de rammer og processer, vi arbejder med. Roskilde Forsyning glæder sig til også at gøre en synlig forskel for borgerne i Roskilde, miljøet og vore medarbejdere i Medarbejdere besigtiger Himmelev Bæk. Roskilde Forsyning En synlig forskel 27

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND Corporate Social Responsibility En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND 2012 Udgivet marts 2013 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Corporate Social Responsibility En synlig forskel

Corporate Social Responsibility En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel VAND FJERNVARME SPILDEVAND 2013 Indholdsfortegnelse Udgivet marts 2014 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S

Ejerstrategi. Vejen Forsyning A/S Ejerstrategi Vejen Forsyning A/S 08.10.2013 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Bestyrelsen i selskaberne... 3 3. Mål for selskaberne... 4 4. Værdier... 4 5. Forsyningssikkerhed... 5 6. Miljøhensyn... 5 7. Energieffektivisering...

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket.

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket. Aalborg Portland 2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Nordjyllandsværket Reno-Nord Energipolitiske pejlemærker Varmeforsyningsløsninger - klimabelastning

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015 BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden 2012-2015 og disse kan kategoriseres i følgende

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Vi tager hånd om vandet

Vi tager hånd om vandet Nordvand Virksomhedsrapport Nordvand virksomhedsrapport Vi tager hånd om vandet FORSIDE Humlebæk Virksomhedsrapport Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport. Nordvand leverer drikkevand til ca.. forbrugere

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00.

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde. Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00. R E F E R A T SAG: Bestyrelsesmøde. MØDESTED: Administrationsbygningen, Th. Eriksens Vej 28, Farsø. TID: 10. juni 2014 kl. 14.00. TILSTEDE VAR: Kirsten Moesgaard Jens Lauritzen Rasmus Vetter Karen Clausager

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning - Termisk komfort til enhver tid Kort & godt om a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tlf. 97 92 66 66 Fax 96 17 71 66 www.thisted-varmeforsyning.dk post@thisted-varmeforsyning.dk CVR nr. 30 99 25 12 Stiftet:

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere