Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar"

Transkript

1 Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål: Fortsat at afprøve et koncept inden for den såkaldte understøttende undervisning jf. skolereformen, hvor lærere, pædagoger og frivillige instruktører samarbejder om konceptets praktiske udformning og gennemførelse. Projektet henvender sig til elever på 2. og 3. klassetrin, der forventes frivilligt at tage del i faglig fordybelse og motion. At inkludere elever via understøttende undervisning for yderligere faglig og social læring. At give eleverne mulighed for at bevæge sig én time om dagen i deres skoletid jf. skolereformen. At skabe en sammenhæng mellem skolens pædagogiske virke og fritidslivets interesser. At skabe interesse hos elever uden tilknytning til idrætslivet i byen til fast tilknytning til Tune Idrætsforening. At markedsføre Tune Idrætsforening og Tune Skole og Tune SFO yderligere i lokalsamfundet gennem fx offentliggørelse af evalueringsresultater, artikler i lokale aviser, omtale på idrætsforeningens og skolens/sfoens hjemmeside, m.v. Træning og undervisning er mandag og fredag med 150 børn fra Tune skole. 35 frivillige ledere og instruktører fra Tune IF. Fodbold: Handicap fodbold Tune IF har i januar 2014 startet et fodboldhold under Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF). Holdet er pt. for unge mellem år med udviklingshandicap. Der er 22 medlemmer, som træner mandag og onsdag fra kl De spiller turneringer i hele landet med ligestillede, og flere af dem er på landsholdet. Spillerne kommer fra Tune og andre geografiske områder i og uden for kommunen. Træner Tommy Hessel er ligeledes landstræner i DHIF og uddannet af DHIF. 1

2 Baggrunden for aktiviteten er at integrere handicapfodbold i Tune IF Fodboldafdeling samt udvikle handicapidræt i Tune IF generelt. Derved øges muligheden for, at borgere med handicap kan dyrke deres aktivitet i almindeligt foreningsregi, ved at tilgodese medlemmernes særlige forudsætninger. Der deltager 22 handicappet medlemmer. 4 frivillige instruktører og ledere Gymnastik: Damager børnene En aktivitet for en gruppe piger med særlige behov (nogle af børnene har downs syndrom) som gerne vil gå til gymnastik/rytmik eller noget med bevægelse og musik. Det sker i samarbejde med SFO og er et fritidstilbud en gang ugentlig. Undervisningen er 1 time Personale følger børnene til aktiviteten og er til stede under aktiviteten. Aktiviteten foregår i Tune If aktivitetslokaler Gruppen kommer fra Damagerskolen er kun på 4-5 børn i alderen 9-14 år 2 frivillige instruktører Center for Bedre Livskvalitet (CBL): Tune Skole - Børn med ADHD: Vedr.: Tune Skole klasse med ADHD 11 børn og 3 lærere. Vi skal herved bekræfte, at de 11 børn med ADHD er medlem af Tune IF/CBL fra den 1. september 2014 og ind til skoleårets afslutning. Træningen sker tirsdag og torsdag fra den 1. september Tune IF har 11 deltagere. 1 Instruktør og leder (ansat) 2

3 Visiteret Motion: 2. Baggrund: Greve Kommune og Tune IF har siden den 1. januar 2010 haft en samarbejdsaftale vedr. afholdelse af motionshold. Aftalen her er en indholdsmæssig videreførelse af gældende samarbejdsaftale. Denne aftale er gældende for 4 år fra den 1. januar 2013 til den 31. december Aftalen erstatter den tidligere aftale fra den 1. januar 2011 til den 31. december Indsatsen henvender sig til borgere, der ikke formår at udnytte de almene udbudte motionsaktiviteter i kommunen og til borgere, som ikke selv har overskud til, eller ikke formår at handle aktivt på at ændre egen situation. 3. Målgruppe: Borgere, der på grund af sygdom eller alderssvækkelse har en funktionsnedsættelse, og som skønnes at have behov for særlig støtte til at styrke funktionsniveauet gennem motion og samvær - eller Borgere, der har særligt behov for støtte på baggrund af nedsat initiativ eller nedsat social aktivitet. 4. Rekruttering af deltagere: Deltagelse i visiteret motionstilbud forudsætter visitation gennem Greve Kommune. Tune Idrætsforening medvirker aktivt ved at indstille borgere til visitation. 5. Formål, mål og succeskriterier: Formål: At tilbyde borgere, der har vanskeligt ved at komme i gang med at dyrke motion, et særligt tilbud således, at deltagerne kan udvikle og fastholde funktionsniveau. At sluse deltagerne ud i den etablerede idrætsverden efter endt deltagelse i indsatsen således, at de fremadrettet klarer sig selv, hvad motion angår. Mål: At deltagerne opnår at styrke deres fysiske formåen, både under træningen og i forhold til de daglige færdigheder. At skabe og fastholde sociale relationer. At støtte deltagerne i at benytte almene idrætstilbud eller anden aktivitet efter endt forløb. Der deltager ca. 16 personer og 4 instruktører fra CBL Tune IF Effektiv Motion Tune IF ønsker at hjælpe borgere som fx har hjerte-kredsløbsproblemer, diabetes eller KOL og har lidt svært ved at komme i gang på eget initiativ. 3

4 Det nuværende hold består af en blanding mellem tidligere visiterede motionsdeltagere, udslusede fra Træningsenheden i Hundige samt diverse andre. Vi har haft kursusforløb indenfor hjerterehabilitering og diabetes. Dette og deltagernes udsagn og deres helbred er med til at skaffe os ny og mere viden på området. Periode: Januar-maj, og september-december. Ansvarlige instruktører: Tina Greve Mathisen og Thomas Nielsen står som hovedansvarlige(ansatte) tilrettelæggere og undervisere for holdet. 2 frivillige instruktører, som sørger for klargøringen og oprydningen samt står for dele af undervisningen. Onsdagsholdet træning i Motionscentret Målbeskrivelse: CBL/Tune IF har oprettet Onsdagsholdet til borgere, som tidligere har været igennem et forløb med Visiteret Motion. Disse borgere har tidligere været visiteret af Greve Kommune til 16 ugers træning på hold. Deltagerne på Onsdagsholdet træner på holdet for at fastholde og forbedre deres funktionsniveau, men holdet er også et meget vigtigt socialt holdepunkt for de fleste deltagere. Hvem kan deltage på Onsdsagsholdet : Onsdagsholdet er oprettet for at fastholde borgere, der har afsluttet et forløb med Visiteret Motion i en livsstil med træning og motion. Træningen sikrer, at borgerne opretholder og forbedrer et godt funktionsniveau. Træningen indeholder fælles opvarmning og efterfølgende træning i Motionscentret. Der udarbejdes individuelle træningsprogrammer med kredsløbstræning, styrke- og balancetræning og afsluttende strækøvelser. Træningen afsluttes altid med en ½ times fælles kaffepause. Periode: Januar-april, og september-december. Onsdag kl Ansvarlig instruktør: Tina Greve Mathisen står som hovedansvarlig for Onsdagsholdet.( ansat) 2 frivillige uddannede instruktører 4

5 SJOV MOTION Styrke og Balance Målgruppen: Tune IF har oprettet dette hold SJOV MOTION Styrke og Balance, som et tilbud til borgere, som tidligere har været visiteret af Greve Kommune til 16 ugers træning på hold. Deltagerne på SJOV MOTION Styrke og Balance har nedsat funktionsniveau, de er afhængig af enten stok, rollator eller andet hjælpemiddel. Fælles for deltagerne er, at de har en meget dårlig gangfunktion og balance og har nedsat muskelstyrke. Træning: Mandage kl (inkl. 30 min. kaffepause). Sæson: Januar-maj og september-december. Tina Greve Mathisen (ansat) 2 frivillige uddannede instruktører Torsdagsholdet træning i Motionscentret Målbeskrivelse: CBL/Tune IF har oprettet Torsdagsholdet til borgere, som tidligere har været igennem et forløb med Visiteret Motion. Disse borgere har tidligere været visiteret af Greve Kommune til 16 ugers træning på hold. Deltagerne på Torsdagsholdet træner på holdet for at fastholde og forbedre deres funktionsniveau, men holdet er også et meget vigtigt socialt holdepunkt for de fleste deltagere. Hvem kan deltage på Torsdagsholdet Torsdagsholdet er oprettet for at fastholde borgere, der har afsluttet et forløb med Visiteret Motion i en livsstil med træning og motion. Træningen sikrer, at borgerne opretholder og forbedrer et godt funktionsniveau. Træningen indeholder fælles opvarmning og efterfølgende træning i Motionscentret. Der udarbejdes individuelle træningsprogrammer med kredsløbstræning, styrke- og balancetræning og afsluttende strækøvelser. Træningen afsluttes altid med en ½ times fælles kaffepause.. Periode: Januar-juni og september-december. Torsdag, kl (inkl. kaffepause). Ansvarlig instruktør: Tina Greve Mathisen står som hovedansvarlig for Torsdagsholdet. (ansat) 2 frivillige uddannede instruktører. 5

6 Hold for brystopererede i CBL (Tune IF): Deltagerne på holdet har afsluttet genoptræning og rehabilitering i Greve Kommunes Træningsenhed. Deltagerne kan være brysopererede, have fået strålebehandling, kemoterapi og medicinsk efterbehandling. Holdet oprettes i tæt samarbejde med Træningsenheden med faglig støtte fra sundhedskonsulent og fysioterapeuter. Træningen tirsdag kl i Tune Hallen. Træningen indendørs fra oktober og frem til Påske 2015 derefter træning udendørs bruge naturen som fitnesscenter. Træningen tilrettelægges specielt til kvinder der er brystopererede. Træningen foregår i et roligt og trygt træningsmiljø. Træningen bliver tilrettelagt med styrketræning, konditionstræning, smidighedstræning, balancetræning og særligt focus på udstræk at strukturer omkring brystmuskulaturen. Ansvarlig instruktør:tina Greve Mathisen Nyt tiltag marts 2015: Undervisning i personlig udvikling 5 spor til flere indsigter og større glæde i livet. v/eksamineret Coach (ICF-niveau) og proceskonsulent Kenneth Løvet Thomsen, og certificeret ID-Life Coach Christel Løvet Overgaard. Frivillig uddannede Instruktører i CBL, Tune IF Efter at vi begge har gennemgået coach-uddannelser, er vi blevet opmærksomme på, hvor stor positiv indvirkning bevidsthed og personlig udvikling har på éns livskvalitet. Målbeskrivelse: Idrætsforeninger har jo altid stået for krop og bevægelse, en masse gode tiltag for kroppen og sjælen. Vi mener dog, at SINDETS indvirkning for krop og sjæl er en meget stor faktor, man ikke længere kan undlade at beskæftige sig med. Vi tror på, at undervisning i menneskets tanke- og adfærdsprocesser kan skabe større livskvalitet. 6

7 Og vi tror på, at det naturligvis bør være et tilbud i Tune IF. Vi vil gerne i et fællesskab skabe denne mulighed. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel. Der er planlagt én informationsaften og 5 temaaftner for en gruppe. Mål for gruppen Vores mål for gruppen er først og fremmest at skabe en bevidsthed hos deltagerne om, at de selv kan gøre noget, og at de selv er ansvarlige og ressourcefyldte mennesker. Vi vil give en række redskaber og metoder, der vil få deltagerne til at opfatte de udfordringer, der dukker op i deres liv som en udviklingsmulighed, og en kilde til trivsel og glæde. Vi vil inddrage hele livet med både parforhold, børn, karriere, venner og alt, hvad der ellers betyder noget. Undervisningen starter i marts 2015 og har 10 deltagere 2 frivillige uddannede instruktører. Genoptræning af medlemmer. CBL tilbyder at hver afdeling og eller udvalg kan indstille 3 skadede medlemmer til genoptræning gratis som fuldt medlem af CBL, der lægges programmer og gives instruktion, se gældende regelsæt. Med venlig hilsen Sven Edelmann 7

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness

Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness 1 Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness - Et lokalt Fitnesscenter Hornbæk Idrætsforening - Hornbæk Fitness er et lokalt forankret og foreningsbaseret motionscenter, der vil blive etableret på Idrætsanlægget

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge En evaluering af et 3-årigt projekt med stolemotion og motionsvenner fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing

Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Resultataftale 2013/2014 for Skolerne i Nykøbing Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Indsatsområde: Skolesammenlægning år 2 Den planlagte omorganisering af skolen, så 0.-4. klasse

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 51. ÅRGANG JANUAR 2015 NR. 1 Der var en gang... det første blad i 1964 Udgaven kan ses på: www.tune-if.dk - Se også side 26 Godt nytår til alle! 1 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere