Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr."

Transkript

1 Nyt Nr. 31 / August skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i

2 LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor de er. Unge forældre skal hjælpes i gang med og fastholdes i en uddannelse Når mor og far er meget unge, har de ofte hverken job eller uddannelse, når barnet kommer til verden. De skal takle forældrerollen samtidig med, at de skal forsøge at gennemføre en uddannelse eller starte i job måske for første gang. Det er slet ikke nogen let opgave. Mange dropper ud af deres uddannelse, alt for mange kommer til at sidde fast på kontanthjælp og mange af dem mangler et netværk. Her træder til med rådgivning, støtte og mulighed for at indgå i netværk med andre unge i lignende situation. Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor de er. Men vi stiller samtidig krav til dem. Du skal f.eks. være indstillet på, at du med hjælp fra s rådgivere, skal have en job- og uddannelsesplan klar allerede under barslen. Vi ved, at vores indsats virker. Langt de fleste af de unge forældre, vi rådgiver, er enten kommet i gang med uddannelse, job eller er blevet motiverede til at komme i gang gennem rådgivningsperioden hos. Det kan ikke undgå at give øget selvværd hos mødrene. Jeg har fået mange tilbagemeldinger fra unge mødre, der efter at have været igennem et rådgivningsforløb er tydeligt stolte over f.eks. at have bestået en 10. klasses eksamen eller at være blevet optaget på pædagogseminariet. Stolthed var lige netop også, hvad jeg følte, da jeg så s fingeraftryk på den nyligt vedtagne kontanthjælpsreform. Som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fortæller på næste side, så fik vi i mulighed for at drøfte vores erfaringer og anbefalinger med ministeren forud for reformens vedtagelse. Resultatet er bl.a., at alle unge forsørgere på kontanthjælp vil få rådgivning om job og uddannelse, allerede mens de stadig er på barsel. Alle, der har støttet s arbejde økonomisk eller med frivillig arbejdskraft, har andel i det resultat. Med jeres hjælp kan vi hvert år hjælpe flere tusinde sårbare familier og gravide. Vi kan give vores viden og erfaring videre til beslutningstagerne til gavn for endnu flere. Tak! Forbedringerne i kontanthjælpsreformen for unge forsørgere er et stort skridt i den rigtige retning. Men vi ved også fra vores arbejde med unge forældre, at indsatsen ikke må afbrydes, når de unge er blevet en del af uddannelsessystemet eller er kommet i job. De unge skal have rådgivning og støtte gennem hele uddannelsesforløbet, så vi undgår, at de mister modet og ikke gennemfører. vil derfor blive ved med at stå vagt på vegne af de unge sårbare forældre. Vi vil presse på for, at de får samme muligheder som andre unge for at få en uddannelse og et job. Rigtig god læselyst Mads Roke Clausen Direktør 01 Hvorfor er der efter din mening brug for? Vi har rigtig mange unge forældre, der har brug for ekstra støtte og ekstra rådgivning, fordi de måske ikke har et ret stærkt netværk. Og hvis man ikke har et godt netværk, så står man meget alene og med mange ting, der skal overkommes. Jeg kan selv huske, hvordan det var at være nybagt forælder. Der er mange spørgsmål. Og så kan andres erfaring, overskud og energi være det, der gør hele forskellen. Her har jeg en enorm respekt for den indsats, som yder for rigtig mange mødre, børnefamilier og gravide. Det gælder hele vejen rundt; fra telefon- og chatrådgivning, genbrugsbutikker til familiehusene. Jeg er slet ikke i tvivl om, at gør en uvurderlig forskel i mange menneskers liv. 02 Hvad har det betydet for tilblivelsen af kontanthjælpsreformen, at humanitære organisationer som kom med input? Det har haft en vigtig betydning. satte især fokus på, at de unge enlige forsørgere skal have en uddannelse. Og at vi ikke skal være bange for at have forventninger til dem. Vi bliver nødt til at sige; ja, du har ekstra udfordringer, og nej, det er ikke lige så let for dig som for andre og derfor giver vi en ekstra hånd med. Men forventningen til dig er den samme, som til andre unge; du skal tage dig en uddannelse. Jeg havde meget stor gavn af at drøfte problemstillinger og løsninger direkte med i forbindelse med kontanthjælpsreformen. 03 Hvad er efter din mening den største positive forskel, kontanthjælpsreformen vil gøre for gravide og enlige forsørgere under 30 år? Det er, at vi nu sætter alle sejl til for at hjælpe enlige forsørgere med at få taget en uddannelse. Med reformen afsætter vi mere end 300 mio. kr. over de næste fire år til forsørgere, der har børn men ingen uddannelse. Dem er jeg virkelig optaget af, at vi får hjulpet. Vi ved, at børn af kontanthjælpsmodtagere har en langt større risiko for selv at ende på kontanthjælp. Og det er altså et dystert mønster. Et mønster vi skal have brudt! Jeg beundrer mønsterbrydere, men det vigtigste politiske mål er at bryde mønsteret. Derfor skal reformen både hjælpe økonomisk, og også med opfølgning, støtte og netværk i form af f.eks. en studiestartskoordinator, hvis man går fra beskæftigelsessystemet til de ordinære uddannelser. 04 Hvordan mener du, humanitære organisationer som kan bidrage, når det drejer sig om at få flere unge forsørgere i beskæftigelse? Jeg er helt overbevist om, at også på det punkt gør en stor forskel i det daglige især i forhold til de unge forsørgere. Og jeg ser helt klart for mig, at kan komme til at gøre en forskel i forhold til at få flere unge forsørgere til at tage en uddannelse. Måske især hos dem, hvor risikoen for at droppe ud af en uddannelse eller at opgive håbet om at få taget en er størst. Det er også derfor, at vi med kontanthjælpsreformen har tænkt organisationer som ind, når vi introducerer den særlige studiestartpakke, der skal give støtte undervejs i uddannelsen. Vores mange gode organisationer er jo en kæmpe ressource, og dem skal vi bruge på en klog måde. Derfor sætter vi nu penge af til, at de kan komme til at spille en rolle, når vi skal hjælpe flere unge til at tage den uddannelse, som er så vigtig. 4skarpe til Mette FREDeRIKSEN, beskæftigelsesminister Kontanthjælpsreformen NR. 31 AUGUST 2013 / Redaktion Kommunikationschef Heidi Lausen Purup (ansv.), Louise Mean Pedersen / Layout It s All About / Oplag / Tryk Formula A/S / ISSN nr / UDGIVET AF, Nørre Voldgade 80, 1358 København K. / Telefon / / / PROTEKTOR Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Næste nummer udkommer november 2013 / Er du flyttet eller har du fået ny eller nyt telefonnummer, er du velkommen til at sende dine nye kontaktdata til os på 03 nyt

3 INTERVIEW INTERVIEW Opsparingen blev Solvejs redning Solvej kontaktede, da hun blev gravid, og her fik hun både råd og netværk. Nu sparer Solvej op, når hun går i skole, så hun har råd til at leve, når hun er i praktik. For i de perioder går indtægten ned, fordi hun er på elevløn. Foto: Johny Wichmann / BILLEDBYROET Solvej med datteren Bella. Det var sommeren Solvej var netop kommet hjem til Danmark efter en længere udlandsrejse. "Planen var, at jeg skulle arbejde et års tid, før jeg ville søge ind på pædagogseminariet, men så skete der det, at jeg blev gravid, og for at sige det ligeud, så brød min verden sammen. De to streger på graviditetstesten slog mig fuldstændig ud jeg havde det elendigt, og jeg var skuffet over mig selv. Jeg kunne slet ikke overskue den situation, jeg havde sat mig selv i," siger Solvej. Hun havde forestillet sig, at hun først skulle have sig en uddannelse og finde manden i sit liv, før hun skulle tænke på børn. "Der fulgte derfor en periode, hvor jeg i tankerne cirklede mellem baby og abort, for jeg havde jo hverken uddannelse eller mand, som jeg havde forestillet mig. Men på det personlige plan blev jeg mere og mere sikker på, at jeg godt kunne klare morrollen, så jeg var nok egentlig ikke så meget i tvivl. Og hvis jeg havde ønsket den abort, så havde jeg jo nok ringet." Tilbage til Fyn og mødrehjælpen Solvej var ret sikker på, at hun ikke skulle blive boende i København, hvor hun ellers havde planer om at skulle studere. "Jeg ville gerne have, at barnet skulle vokse op tæt på min familie og sin far, og jeg kunne ikke forestille mig, at mit barn skulle vokse op i København, så derfor tog jeg tilbage til Fyn. Men problemet var, at jeg ikke kendte særlig mange i Odense, fordi jeg havde været væk i så mange år. Min mor kunne mærke min usikkerhed, så hun foreslog, at jeg tog kontakt til, hvor hun selv havde fået hjælp engang. Hun fortalte, at her ville jeg kunne få netværk med andre piger, der er blevet mødre og ikke mindst få støtte og råd fra fagpersoner." Solvejs usikkerhed gjorde, at hun var mere tryg ved at skrive en mail til i stedet for at ringe. Der gik ikke længe, før hun hørte fra en socialrådgiver, som tilbød hende en plads i en mødregruppe. "Jeg kom i mødregruppen en gang om ugen, og det var rigtig rart at være sammen med andre, der var i den samme situation som mig. I har vi haft et åbent forum at tale i, og når vi piger sad og talte om, at børnenes fædre var irriterende, så var rådgiverne gode til at nuancere billedet ved at sige; måske tænker han sådan og sådan og måske gør han det og det fordi sådan og sådan." Mødregruppen er for kommende og nuværende mødre mellem 15 og 25 år. Solvej var den ældste i gruppen, men hun deltog alligevel på lige fod med de andre. "Ingen dømte nogen tværtimod, for vi kunne jo alle sætte os ind i hinandens oplevelser og udfordringer. Jeg var nok mere afklaret end de fleste andre piger i gruppen, for jeg vidste, hvad jeg ville i forhold til valg af uddannelse. Jeg ville være pædagog, for jeg kan godt lide mennesker." Starthjælp Med en mave, der voksede med hastige skridt, holdt Solvej fast i sin oprindelige plan om at arbejde, før hun ville søge ind på pædagogseminariet. "Jeg skulle bare ikke på kontanthjælp, så derfor søgte jeg jobs på livet løs. Men det var rigtig svært. Jeg endte med at få et vikarjob på det plejehjem, hvor jeg havde arbejdet, inden jeg tog ud at rejse. Men det var desværre ikke nok til, at jeg kunne forsørge mig selv, og jeg endte desværre med at søge kontanthjælp de sidste måneder inden fødslen. Men på kommunen sagde de, at jeg slet ikke var berettiget til at få kontanthjælp, fordi jeg havde boet uden for Danmark i en periode." Jeg bliver jo alligevel det, jeg drømte om jeg har bare taget en lille omvej, jeg ikke havde planlagt I stedet fik Solvej starthjælp, som dengang blev givet til personer, der indvandrede til Danmark. Starthjælpen blev afskaffet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2012, men for Solvej betød den daværende ordning, at hun fik udbetalt ca kr. om måneden. "Jeg synes ikke, jeg manglede noget, for jeg var mest bare derhjemme med min datter, så jeg brugte ikke så mange penge," siger Solvej beskedent. Starthjælpen var Solvejs økonomiske grundlag helt indtil hun startede på pædagogseminariet i Men det skulle vise sig ikke at være den eneste økonomiske hindring. Opsparing For som reglerne hidtil har været, har enlige forsørgere været berettigede til dobbelt SU, men der har ikke været taget højde for, at mange enlige forsørgere vælger at tage erhvervsuddannelserne med indlagte praktikforløb, hvor de får elevløn i stedet for dobbelt SU. Som en del af kontanthjælpsreformen, der træder i kraft den 1. januar 2014, vil elevlønnen blive suppleret for enlige forsørgere, så den kommer på niveau med den dobbelte SU. De nye regler vil Solvej også få glæde af i den sidste del af sin uddannelse, som hun regner med at færdiggøre i sommeren Men Solvej kunne ikke vente på, at politikerne fandt en løsning, så i stedet løste hun problemet på sin helt egen måde. "Jeg ønskede for alt i verden ikke, at min rolle som mor skulle bremse min drøm om at blive pædagog. Jeg får jo SU, mens jeg er på skole dvs. dobbelt SU, fordi jeg er mor, og derudover får jeg tillæg, fordi jeg er enlig forsørger. Men når jeg skal i praktik, får jeg kun elevløn, og det betyder i praksis, at jeg får udbetalt ca kr. mindre i de måneder, og det kan mærkes. Derfor forsøger jeg at spare op i de perioder, hvor jeg får SU, så jeg har lidt buffer." Solvej formår at lægge næsten kr. til side i de måneder, hvor hun får SU, men de får hurtigt ben at gå på. "Særligt i forårs- og efterårsmånederne ryger pengene hurtigt, for så skal min datter have nyt tøj og nye sko, der passer til årstiden, og hun vokser jo så stærkt, så det er nødvendigt. Jeg kan også godt mærke, at jeg er nødt til at købe mere mad, fordi hun simpelthen spiser mere nu, men hun er jo også 2 år. På trods af økonomiske udfordringer holder Solvej hovedet højt, og som hun siger: "Jeg bliver jo alligevel det, jeg drømte om jeg har bare taget en lille omvej, jeg ikke havde planlagt, men som jeg i dag ikke ville være foruden." 04 nyt 05 nyt

4 interview kort nyt Michella glæder sig til at komme i gang Michella havde faktisk allerede taget grundforløbet som kok, da hun blev gravid. Hun var ved at søge læreplads som kok, da hun fandt ud af, at hun var blevet gravid. "Jeg forudså hurtigt, at arbejdstiderne som kok ikke ville harmonere med et lille barns rytme, så derfor supplerede jeg min uddannelse med grundforløbet til ernæringsassistent," forklarer Michella. Michella glæder sig til, at kontanthjælpsreformen træder i kraft den 1. januar 2014, for det betyder, at hun som enlig forsørger ikke vil opleve nedgang i indkomsten, når hun skal i praktik som en del af sin erhvervsuddannelse. "Lige nu ser jeg tiden an i forhold til, hvordan det kommer til at spænde af, når kontanthjælpsreformen træder i kraft." Manglen på en læreplads som ernæringsassistent slår ikke Michella ud. I stedet har hun besluttet sig for at starte på at læse HG, når hendes barsel er slut til januar "Mens jeg læser HG, har jeg tænkt mig at søge læreplads løbende. For mig handler det bare om at komme i gang med noget, for det hjælper ikke noget at gå derhjemme og håbe på, tingene sker." Hvis det ikke lykkes for Michella at finde en læreplads, har hun en plan B med HG-uddannelsen. "Som det ser ud lige nu, forestiller jeg mig, at jeg kan blive kontorassistent. For mig handler det om at prøve at starte et sted, og hvis jeg så skal en anden vej, så finder jeg nok også ud af det." Michella om Jeg er kommet i både som gravid og som mor, og jeg har lært rigtig meget. Jeg havde nok 1000 spørgsmål, og rådgiverne var specielt rigtig gode til at støtte mig undervejs i graviditeten. Jeg har slet ikke kontakt med Villads far, så det var ret hårdt under graviditeten, hvor jeg skulle vænne mig til, hvad der ventede. Efter Villads er kommet, er det som om, jeg har fået nogle helt andre kræfter. Nu er jeg mor, og jeg er meget bevidst om mit ansvar. Det er rart at vide, at jeg altid kan ringe til, hvis jeg har brug for det. Jeg har fået allroundhjælp med alt fra råd om amning til økonomisk rådgivning. Nu er der efterhånden styr på det hele, så nu vil jeg bare i gang med at uddanne mig. Fakta om kontanthjælpsreformen Tilbage i april 2013 indgik regeringen en bred politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en grundlæggende reform af kontanthjælpssystemet. Aftalen betyder, at kontanthjælpen bliver afskaffet for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp. Samtidig bliver der skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne og unge med en uddannelse. Derudover er der særlig uddannelsesrettet hjælp til unge enlige forsørgere, så de får støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse. Ændringerne træder i kraft den 1. januar Bladet er blevet til - Nyt. Her vil du fortsat finde spændende interviews med vores brugere og udtalelser fra eksperter. Vi har også givet bladet nyt design, som vi håber, du vil kunne lide. Opstart af Råd til Livet i Odense I marts måned blev s økonomiske rådgivning Råd til Livet udvidet til også at omfatte vores rådgivning i Odense. Råd til Livet er et rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og er opbygget som et partnerskab mellem Mary Fonden, Nykredit, uddeler 'En Håndsrækning' Uddelingen sker på vegne af Egmont Fonden, der giver økonomisk støtte til sårbare børn og familier. Håndsrækningen er økonomisk hjælp. Det kan være akut støtte i en krisesituation eller hjælp til at holde jul, holde ferie eller deltage i fritidsaktiviteter. uddeler udelukkende økonomisk støtte til brugere, der får rådgivning eller er i forløb i. Foreningen Østifterne og. Rådgivningen ydes i et samspil mellem socialrådgivere, jurister og frivillige økonomiske mentorer. støt os! Hvis du ønsker at give et ekstra bidrag til s arbejde herunder vores indsats for unge forsørgere, så kan du give et bidrag på vores hjemmeside; eller sende en SMS med teksten MOR til 1231; det koster kr. 100,- plus. alm. sms-takst. 06 nyt 07 nyt

5 fylder 30 år Den 16. juni fyldte vi 30 år. Det blev fejret i flere af vores butikker med kager, balloner og flag. De frivillige fra mandagsholdet, da butikken i Næstved fejrede s fødselsdag. Butikken på Dronningens Tværgade i København havde fået sponseret en flot lagkage fra Conditori La Glace. Børnene hyggede sig, da der blev fejret fødselsdag i butikken i Valby. 30 år Da blev stiftet i 1983, var der tale om en ny organisation med en gammel historie. havde nemlig tidligere eksisteret i mange årtier, som en del af det offentlige system. Men i 1976 trådte bistandsloven i kraft, og det betød, at alle offentlige hjælpeinstansers arbejde blev lagt ud til kommuner og amter. Behovet for hjælp til udsatte enlige mødre og børnefamilier fik i 1983 tidligere medarbejdere og nye ansigter til at genoprette med socialrådgiver Hanne Reintoft i spidsen. af 1983 blev stiftet den 16. juni Formålet var og er stadig den dag i dag: At yde social, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til mødre, for at sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår. At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes børnefamilier og enlige forsørgere. At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for social og uddannelsesmæssig støtte til disse familier. / / MØDREHJÆLPEN, NØRRE VOLDGADE 80, 1358 KØBENHAVN K

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 H.K.H. Kronprinsesse Mary svarer på spørgsmål INTERVIEW Overblikket vendte tilbage Sofie en af Mødrehjælpens frivillige ildsjæle LEDER CASE Mads Roke Clausen, direktør

Læs mere

Råd til Livet. Rådgivning giver:

Råd til Livet. Rådgivning giver: Bl.a. i dette nummer: Tør du åbne rudekuverterne? Her er der Råd til Livet Der blev løftet en kæmpe byrde væk fra mine skuldre Jeg føler, jeg gør en forskel Kan man måle socialt arbejde? Støt Mødrehjælpen

Læs mere

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog.

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog. I dette nummer: Mødrehjælpen kan give noget, jeg ikke kan få andre steder Vi var ikke sammen i dag, hvis det ikke var for Mødrehjælpen Parrådgivning skaber luft i hverdagen Fædrerådgivning til ethvert

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere