Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr."

Transkript

1 Nyt Nr. 31 / August skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i

2 LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor de er. Unge forældre skal hjælpes i gang med og fastholdes i en uddannelse Når mor og far er meget unge, har de ofte hverken job eller uddannelse, når barnet kommer til verden. De skal takle forældrerollen samtidig med, at de skal forsøge at gennemføre en uddannelse eller starte i job måske for første gang. Det er slet ikke nogen let opgave. Mange dropper ud af deres uddannelse, alt for mange kommer til at sidde fast på kontanthjælp og mange af dem mangler et netværk. Her træder til med rådgivning, støtte og mulighed for at indgå i netværk med andre unge i lignende situation. Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor de er. Men vi stiller samtidig krav til dem. Du skal f.eks. være indstillet på, at du med hjælp fra s rådgivere, skal have en job- og uddannelsesplan klar allerede under barslen. Vi ved, at vores indsats virker. Langt de fleste af de unge forældre, vi rådgiver, er enten kommet i gang med uddannelse, job eller er blevet motiverede til at komme i gang gennem rådgivningsperioden hos. Det kan ikke undgå at give øget selvværd hos mødrene. Jeg har fået mange tilbagemeldinger fra unge mødre, der efter at have været igennem et rådgivningsforløb er tydeligt stolte over f.eks. at have bestået en 10. klasses eksamen eller at være blevet optaget på pædagogseminariet. Stolthed var lige netop også, hvad jeg følte, da jeg så s fingeraftryk på den nyligt vedtagne kontanthjælpsreform. Som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fortæller på næste side, så fik vi i mulighed for at drøfte vores erfaringer og anbefalinger med ministeren forud for reformens vedtagelse. Resultatet er bl.a., at alle unge forsørgere på kontanthjælp vil få rådgivning om job og uddannelse, allerede mens de stadig er på barsel. Alle, der har støttet s arbejde økonomisk eller med frivillig arbejdskraft, har andel i det resultat. Med jeres hjælp kan vi hvert år hjælpe flere tusinde sårbare familier og gravide. Vi kan give vores viden og erfaring videre til beslutningstagerne til gavn for endnu flere. Tak! Forbedringerne i kontanthjælpsreformen for unge forsørgere er et stort skridt i den rigtige retning. Men vi ved også fra vores arbejde med unge forældre, at indsatsen ikke må afbrydes, når de unge er blevet en del af uddannelsessystemet eller er kommet i job. De unge skal have rådgivning og støtte gennem hele uddannelsesforløbet, så vi undgår, at de mister modet og ikke gennemfører. vil derfor blive ved med at stå vagt på vegne af de unge sårbare forældre. Vi vil presse på for, at de får samme muligheder som andre unge for at få en uddannelse og et job. Rigtig god læselyst Mads Roke Clausen Direktør 01 Hvorfor er der efter din mening brug for? Vi har rigtig mange unge forældre, der har brug for ekstra støtte og ekstra rådgivning, fordi de måske ikke har et ret stærkt netværk. Og hvis man ikke har et godt netværk, så står man meget alene og med mange ting, der skal overkommes. Jeg kan selv huske, hvordan det var at være nybagt forælder. Der er mange spørgsmål. Og så kan andres erfaring, overskud og energi være det, der gør hele forskellen. Her har jeg en enorm respekt for den indsats, som yder for rigtig mange mødre, børnefamilier og gravide. Det gælder hele vejen rundt; fra telefon- og chatrådgivning, genbrugsbutikker til familiehusene. Jeg er slet ikke i tvivl om, at gør en uvurderlig forskel i mange menneskers liv. 02 Hvad har det betydet for tilblivelsen af kontanthjælpsreformen, at humanitære organisationer som kom med input? Det har haft en vigtig betydning. satte især fokus på, at de unge enlige forsørgere skal have en uddannelse. Og at vi ikke skal være bange for at have forventninger til dem. Vi bliver nødt til at sige; ja, du har ekstra udfordringer, og nej, det er ikke lige så let for dig som for andre og derfor giver vi en ekstra hånd med. Men forventningen til dig er den samme, som til andre unge; du skal tage dig en uddannelse. Jeg havde meget stor gavn af at drøfte problemstillinger og løsninger direkte med i forbindelse med kontanthjælpsreformen. 03 Hvad er efter din mening den største positive forskel, kontanthjælpsreformen vil gøre for gravide og enlige forsørgere under 30 år? Det er, at vi nu sætter alle sejl til for at hjælpe enlige forsørgere med at få taget en uddannelse. Med reformen afsætter vi mere end 300 mio. kr. over de næste fire år til forsørgere, der har børn men ingen uddannelse. Dem er jeg virkelig optaget af, at vi får hjulpet. Vi ved, at børn af kontanthjælpsmodtagere har en langt større risiko for selv at ende på kontanthjælp. Og det er altså et dystert mønster. Et mønster vi skal have brudt! Jeg beundrer mønsterbrydere, men det vigtigste politiske mål er at bryde mønsteret. Derfor skal reformen både hjælpe økonomisk, og også med opfølgning, støtte og netværk i form af f.eks. en studiestartskoordinator, hvis man går fra beskæftigelsessystemet til de ordinære uddannelser. 04 Hvordan mener du, humanitære organisationer som kan bidrage, når det drejer sig om at få flere unge forsørgere i beskæftigelse? Jeg er helt overbevist om, at også på det punkt gør en stor forskel i det daglige især i forhold til de unge forsørgere. Og jeg ser helt klart for mig, at kan komme til at gøre en forskel i forhold til at få flere unge forsørgere til at tage en uddannelse. Måske især hos dem, hvor risikoen for at droppe ud af en uddannelse eller at opgive håbet om at få taget en er størst. Det er også derfor, at vi med kontanthjælpsreformen har tænkt organisationer som ind, når vi introducerer den særlige studiestartpakke, der skal give støtte undervejs i uddannelsen. Vores mange gode organisationer er jo en kæmpe ressource, og dem skal vi bruge på en klog måde. Derfor sætter vi nu penge af til, at de kan komme til at spille en rolle, når vi skal hjælpe flere unge til at tage den uddannelse, som er så vigtig. 4skarpe til Mette FREDeRIKSEN, beskæftigelsesminister Kontanthjælpsreformen NR. 31 AUGUST 2013 / Redaktion Kommunikationschef Heidi Lausen Purup (ansv.), Louise Mean Pedersen / Layout It s All About / Oplag / Tryk Formula A/S / ISSN nr / UDGIVET AF, Nørre Voldgade 80, 1358 København K. / Telefon / / / PROTEKTOR Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Næste nummer udkommer november 2013 / Er du flyttet eller har du fået ny eller nyt telefonnummer, er du velkommen til at sende dine nye kontaktdata til os på 03 nyt

3 INTERVIEW INTERVIEW Opsparingen blev Solvejs redning Solvej kontaktede, da hun blev gravid, og her fik hun både råd og netværk. Nu sparer Solvej op, når hun går i skole, så hun har råd til at leve, når hun er i praktik. For i de perioder går indtægten ned, fordi hun er på elevløn. Foto: Johny Wichmann / BILLEDBYROET Solvej med datteren Bella. Det var sommeren Solvej var netop kommet hjem til Danmark efter en længere udlandsrejse. "Planen var, at jeg skulle arbejde et års tid, før jeg ville søge ind på pædagogseminariet, men så skete der det, at jeg blev gravid, og for at sige det ligeud, så brød min verden sammen. De to streger på graviditetstesten slog mig fuldstændig ud jeg havde det elendigt, og jeg var skuffet over mig selv. Jeg kunne slet ikke overskue den situation, jeg havde sat mig selv i," siger Solvej. Hun havde forestillet sig, at hun først skulle have sig en uddannelse og finde manden i sit liv, før hun skulle tænke på børn. "Der fulgte derfor en periode, hvor jeg i tankerne cirklede mellem baby og abort, for jeg havde jo hverken uddannelse eller mand, som jeg havde forestillet mig. Men på det personlige plan blev jeg mere og mere sikker på, at jeg godt kunne klare morrollen, så jeg var nok egentlig ikke så meget i tvivl. Og hvis jeg havde ønsket den abort, så havde jeg jo nok ringet." Tilbage til Fyn og mødrehjælpen Solvej var ret sikker på, at hun ikke skulle blive boende i København, hvor hun ellers havde planer om at skulle studere. "Jeg ville gerne have, at barnet skulle vokse op tæt på min familie og sin far, og jeg kunne ikke forestille mig, at mit barn skulle vokse op i København, så derfor tog jeg tilbage til Fyn. Men problemet var, at jeg ikke kendte særlig mange i Odense, fordi jeg havde været væk i så mange år. Min mor kunne mærke min usikkerhed, så hun foreslog, at jeg tog kontakt til, hvor hun selv havde fået hjælp engang. Hun fortalte, at her ville jeg kunne få netværk med andre piger, der er blevet mødre og ikke mindst få støtte og råd fra fagpersoner." Solvejs usikkerhed gjorde, at hun var mere tryg ved at skrive en mail til i stedet for at ringe. Der gik ikke længe, før hun hørte fra en socialrådgiver, som tilbød hende en plads i en mødregruppe. "Jeg kom i mødregruppen en gang om ugen, og det var rigtig rart at være sammen med andre, der var i den samme situation som mig. I har vi haft et åbent forum at tale i, og når vi piger sad og talte om, at børnenes fædre var irriterende, så var rådgiverne gode til at nuancere billedet ved at sige; måske tænker han sådan og sådan og måske gør han det og det fordi sådan og sådan." Mødregruppen er for kommende og nuværende mødre mellem 15 og 25 år. Solvej var den ældste i gruppen, men hun deltog alligevel på lige fod med de andre. "Ingen dømte nogen tværtimod, for vi kunne jo alle sætte os ind i hinandens oplevelser og udfordringer. Jeg var nok mere afklaret end de fleste andre piger i gruppen, for jeg vidste, hvad jeg ville i forhold til valg af uddannelse. Jeg ville være pædagog, for jeg kan godt lide mennesker." Starthjælp Med en mave, der voksede med hastige skridt, holdt Solvej fast i sin oprindelige plan om at arbejde, før hun ville søge ind på pædagogseminariet. "Jeg skulle bare ikke på kontanthjælp, så derfor søgte jeg jobs på livet løs. Men det var rigtig svært. Jeg endte med at få et vikarjob på det plejehjem, hvor jeg havde arbejdet, inden jeg tog ud at rejse. Men det var desværre ikke nok til, at jeg kunne forsørge mig selv, og jeg endte desværre med at søge kontanthjælp de sidste måneder inden fødslen. Men på kommunen sagde de, at jeg slet ikke var berettiget til at få kontanthjælp, fordi jeg havde boet uden for Danmark i en periode." Jeg bliver jo alligevel det, jeg drømte om jeg har bare taget en lille omvej, jeg ikke havde planlagt I stedet fik Solvej starthjælp, som dengang blev givet til personer, der indvandrede til Danmark. Starthjælpen blev afskaffet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2012, men for Solvej betød den daværende ordning, at hun fik udbetalt ca kr. om måneden. "Jeg synes ikke, jeg manglede noget, for jeg var mest bare derhjemme med min datter, så jeg brugte ikke så mange penge," siger Solvej beskedent. Starthjælpen var Solvejs økonomiske grundlag helt indtil hun startede på pædagogseminariet i Men det skulle vise sig ikke at være den eneste økonomiske hindring. Opsparing For som reglerne hidtil har været, har enlige forsørgere været berettigede til dobbelt SU, men der har ikke været taget højde for, at mange enlige forsørgere vælger at tage erhvervsuddannelserne med indlagte praktikforløb, hvor de får elevløn i stedet for dobbelt SU. Som en del af kontanthjælpsreformen, der træder i kraft den 1. januar 2014, vil elevlønnen blive suppleret for enlige forsørgere, så den kommer på niveau med den dobbelte SU. De nye regler vil Solvej også få glæde af i den sidste del af sin uddannelse, som hun regner med at færdiggøre i sommeren Men Solvej kunne ikke vente på, at politikerne fandt en løsning, så i stedet løste hun problemet på sin helt egen måde. "Jeg ønskede for alt i verden ikke, at min rolle som mor skulle bremse min drøm om at blive pædagog. Jeg får jo SU, mens jeg er på skole dvs. dobbelt SU, fordi jeg er mor, og derudover får jeg tillæg, fordi jeg er enlig forsørger. Men når jeg skal i praktik, får jeg kun elevløn, og det betyder i praksis, at jeg får udbetalt ca kr. mindre i de måneder, og det kan mærkes. Derfor forsøger jeg at spare op i de perioder, hvor jeg får SU, så jeg har lidt buffer." Solvej formår at lægge næsten kr. til side i de måneder, hvor hun får SU, men de får hurtigt ben at gå på. "Særligt i forårs- og efterårsmånederne ryger pengene hurtigt, for så skal min datter have nyt tøj og nye sko, der passer til årstiden, og hun vokser jo så stærkt, så det er nødvendigt. Jeg kan også godt mærke, at jeg er nødt til at købe mere mad, fordi hun simpelthen spiser mere nu, men hun er jo også 2 år. På trods af økonomiske udfordringer holder Solvej hovedet højt, og som hun siger: "Jeg bliver jo alligevel det, jeg drømte om jeg har bare taget en lille omvej, jeg ikke havde planlagt, men som jeg i dag ikke ville være foruden." 04 nyt 05 nyt

4 interview kort nyt Michella glæder sig til at komme i gang Michella havde faktisk allerede taget grundforløbet som kok, da hun blev gravid. Hun var ved at søge læreplads som kok, da hun fandt ud af, at hun var blevet gravid. "Jeg forudså hurtigt, at arbejdstiderne som kok ikke ville harmonere med et lille barns rytme, så derfor supplerede jeg min uddannelse med grundforløbet til ernæringsassistent," forklarer Michella. Michella glæder sig til, at kontanthjælpsreformen træder i kraft den 1. januar 2014, for det betyder, at hun som enlig forsørger ikke vil opleve nedgang i indkomsten, når hun skal i praktik som en del af sin erhvervsuddannelse. "Lige nu ser jeg tiden an i forhold til, hvordan det kommer til at spænde af, når kontanthjælpsreformen træder i kraft." Manglen på en læreplads som ernæringsassistent slår ikke Michella ud. I stedet har hun besluttet sig for at starte på at læse HG, når hendes barsel er slut til januar "Mens jeg læser HG, har jeg tænkt mig at søge læreplads løbende. For mig handler det bare om at komme i gang med noget, for det hjælper ikke noget at gå derhjemme og håbe på, tingene sker." Hvis det ikke lykkes for Michella at finde en læreplads, har hun en plan B med HG-uddannelsen. "Som det ser ud lige nu, forestiller jeg mig, at jeg kan blive kontorassistent. For mig handler det om at prøve at starte et sted, og hvis jeg så skal en anden vej, så finder jeg nok også ud af det." Michella om Jeg er kommet i både som gravid og som mor, og jeg har lært rigtig meget. Jeg havde nok 1000 spørgsmål, og rådgiverne var specielt rigtig gode til at støtte mig undervejs i graviditeten. Jeg har slet ikke kontakt med Villads far, så det var ret hårdt under graviditeten, hvor jeg skulle vænne mig til, hvad der ventede. Efter Villads er kommet, er det som om, jeg har fået nogle helt andre kræfter. Nu er jeg mor, og jeg er meget bevidst om mit ansvar. Det er rart at vide, at jeg altid kan ringe til, hvis jeg har brug for det. Jeg har fået allroundhjælp med alt fra råd om amning til økonomisk rådgivning. Nu er der efterhånden styr på det hele, så nu vil jeg bare i gang med at uddanne mig. Fakta om kontanthjælpsreformen Tilbage i april 2013 indgik regeringen en bred politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en grundlæggende reform af kontanthjælpssystemet. Aftalen betyder, at kontanthjælpen bliver afskaffet for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp. Samtidig bliver der skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne og unge med en uddannelse. Derudover er der særlig uddannelsesrettet hjælp til unge enlige forsørgere, så de får støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse. Ændringerne træder i kraft den 1. januar Bladet er blevet til - Nyt. Her vil du fortsat finde spændende interviews med vores brugere og udtalelser fra eksperter. Vi har også givet bladet nyt design, som vi håber, du vil kunne lide. Opstart af Råd til Livet i Odense I marts måned blev s økonomiske rådgivning Råd til Livet udvidet til også at omfatte vores rådgivning i Odense. Råd til Livet er et rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og er opbygget som et partnerskab mellem Mary Fonden, Nykredit, uddeler 'En Håndsrækning' Uddelingen sker på vegne af Egmont Fonden, der giver økonomisk støtte til sårbare børn og familier. Håndsrækningen er økonomisk hjælp. Det kan være akut støtte i en krisesituation eller hjælp til at holde jul, holde ferie eller deltage i fritidsaktiviteter. uddeler udelukkende økonomisk støtte til brugere, der får rådgivning eller er i forløb i. Foreningen Østifterne og. Rådgivningen ydes i et samspil mellem socialrådgivere, jurister og frivillige økonomiske mentorer. støt os! Hvis du ønsker at give et ekstra bidrag til s arbejde herunder vores indsats for unge forsørgere, så kan du give et bidrag på vores hjemmeside; eller sende en SMS med teksten MOR til 1231; det koster kr. 100,- plus. alm. sms-takst. 06 nyt 07 nyt

5 fylder 30 år Den 16. juni fyldte vi 30 år. Det blev fejret i flere af vores butikker med kager, balloner og flag. De frivillige fra mandagsholdet, da butikken i Næstved fejrede s fødselsdag. Butikken på Dronningens Tværgade i København havde fået sponseret en flot lagkage fra Conditori La Glace. Børnene hyggede sig, da der blev fejret fødselsdag i butikken i Valby. 30 år Da blev stiftet i 1983, var der tale om en ny organisation med en gammel historie. havde nemlig tidligere eksisteret i mange årtier, som en del af det offentlige system. Men i 1976 trådte bistandsloven i kraft, og det betød, at alle offentlige hjælpeinstansers arbejde blev lagt ud til kommuner og amter. Behovet for hjælp til udsatte enlige mødre og børnefamilier fik i 1983 tidligere medarbejdere og nye ansigter til at genoprette med socialrådgiver Hanne Reintoft i spidsen. af 1983 blev stiftet den 16. juni Formålet var og er stadig den dag i dag: At yde social, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til mødre, for at sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår. At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes børnefamilier og enlige forsørgere. At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for social og uddannelsesmæssig støtte til disse familier. / / MØDREHJÆLPEN, NØRRE VOLDGADE 80, 1358 KØBENHAVN K

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015

MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 MødrehjælpenNyt NR. 37 / AUGUST 2015 Michelle fik støtte til at starte uddannelse som ung mor Reportage Unge forældre i Odense får hjælp 360 rundt om deres situation Frivillig Frivillige gav indspark til

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014

MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 MødrehjælpenNyt NR. 35 / NOVEMBER 2014 H.K.H. Kronprinsesse Mary svarer på spørgsmål INTERVIEW Overblikket vendte tilbage Sofie en af Mødrehjælpens frivillige ildsjæle LEDER CASE Mads Roke Clausen, direktør

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 34 / AUGUST 2014

MødrehjælpenNyt NR. 34 / AUGUST 2014 MødrehjælpenNyt NR. 34 / AUGUST 2014 Beretning En voldsudsat kvinde fortæller sin historie Dukken Frede hjælper børn, der har oplevet vold i familien Mødrehjælpen har åbnet afdeling i Aalborg LEDER SIDEN

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året

Julehjælp... og Mødrehjælp hele året I dette nummer: Julehjælpen gav mig ro i sindet Troen på en bedre fremtid Rudekuverterne kommer frem i lyset Ekspertens svar på fattigdomsspørgsmål N R. 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 Julehjælp... og Mødrehjælp

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 32 / NOVEMBER 2013

MødrehjælpenNyt NR. 32 / NOVEMBER 2013 MødrehjælpenNyt NR. 32 / NOVEMBER 2013 Fra Frederiksbergfrue til julehjælpsmodtager Mødrehjælpen samler ind til julehjælp MINIREPORTAGE Alexandrakollegiet en prøve på den virkelige verden LEDER Ja, julen

Læs mere

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog.

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog. I dette nummer: Mødrehjælpen kan give noget, jeg ikke kan få andre steder Vi var ikke sammen i dag, hvis det ikke var for Mødrehjælpen Parrådgivning skaber luft i hverdagen Fædrerådgivning til ethvert

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Mere frivillig mødrehjælp. To brugere og en håndfuld frivillige fortæller om deres unikke oplevelser med hinanden og med Mødrehjælpen.

Mere frivillig mødrehjælp. To brugere og en håndfuld frivillige fortæller om deres unikke oplevelser med hinanden og med Mødrehjælpen. Bl.a. i dette nummer: Mere frivillig mødrehjælp Mødet med de frivillige giver mig overskud Grethe er blevet en naturlig del af mit liv En genbrugsbutik med mange varer på hylderne Vores lokalforeninger

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Alexandrakollegiets målgruppe

Alexandrakollegiets målgruppe Alexandrakollegiets målgruppe Sårbare og ensomme mødre (15-25 år) Alexandrakollegiets målgruppe er unge enlige mødre mellem 15 og 25 år. Alle mødre har været igennem enten et brud med barnets far eller

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Historien om Café Tumling

Historien om Café Tumling STOF nr. 20, 2012 Historien om Café Tumling - Mødre, der har haft et misbrugsproblem, har i Café Tumling fået et trygt mødested, hvor man kan være sammen om gode og dårlige erfaringer og holde ensomheden

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Jytte Fisker: Tværfagligt samarbejde i Mødrehjælpen i Århus

Jytte Fisker: Tværfagligt samarbejde i Mødrehjælpen i Århus Jytte Fisker: Tværfagligt samarbejde i Mødrehjælpen i Århus Da jeg første gang læste om jordemoderforeningens prisopgave i forbindelse med 100-års jubilæet - ja - så tænkte jeg - den må jeg søge!! Jeg

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Inde i hovedet kan jeg alting

Inde i hovedet kan jeg alting Artikel i Muskelkraft nr. 8, 2000 Inde i hovedet kan jeg alting Mette Have Justsen, 19 år, vil ikke acceptere ret mange begrænsninger i sit liv. En 70 dages rundrejse i Australien var derfor en selvfølge

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Råd til Livet. Rådgivning giver:

Råd til Livet. Rådgivning giver: Bl.a. i dette nummer: Tør du åbne rudekuverterne? Her er der Råd til Livet Der blev løftet en kæmpe byrde væk fra mine skuldre Jeg føler, jeg gør en forskel Kan man måle socialt arbejde? Støt Mødrehjælpen

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Middelfart. Status frivillige sociale mentorer dec. 2010

Middelfart. Status frivillige sociale mentorer dec. 2010 Status frivillige sociale mentorer dec. 2010 I alt uddannet 72 mentorer i 2010 Pr. 16.12.10, er aktiviteten fordelt således: 11 fra UMO ikke interesseret i arbejdet 50 matchet 5 faldet fra 4 afventer match

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk. Artikel af Lisbeth Villumsen Privatpraktiserende sundhedsplejerske, Psykoterapeut MPF, ECP godkendt. Narrativ terapeut med internationalt diplom. Indehaver af Narrativ institut og Liv via dialog. Lisbeth

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER EFTERVÆRN Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT EFTERVÆRN 3 NÅR DU FYLDER 18 ÅR 6 FACTS OM EFTERVÆRN 10 CASE: SIMONE FIK HJÆLP, DA HUN VAR FLYTTET

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

Årsberetning 2012. Mødrehjælp til endnu flere

Årsberetning 2012. Mødrehjælp til endnu flere I dette nummer: Mødrehjælp til endnu flere Kirstens hjerte banker for at hjælpe børn og unge Mødrehjælpen et træ med mange grene Rådgivningen er kun et klik væk N R. 3 0 A P R I L 2 0 1 3 Årsberetning

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige

Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige Fyns Amts Behandlingscenter/Rusmiddelcenter Odense Projektansvarlig Børn i familier med stofmisbrug Projektleder Styrket indsats

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere