Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening"

Transkript

1 Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening

2 Indhold Velkommen til Fonden Mødrehjælpen... 2 Opstart af lokalforening... 2 Vedtægter... 2 Aktiviteter og genbrugsbutik... 2 Startkapital... 2 CVR. nr Oprettelse af NemKonto i banken... 3 Tavshedserklæring... 3 Børneattest... 3 Forsikringer... 4 Hjemmeside og webmail... 4 Materialer og designguide... 4 Pressekontakt... 4 Hvad siger loven om frivilligt arbejde?... 5 Når brugerne søger råd... 5 Bilag 1: Tavshedserklæring... 6 Bilag 2: Forsikringsforhold for frivillige... 7 Bilag 3: Frivilligt arbejde for efterløns- og dagpengemodtagere

3 Velkommen til Fonden Mødrehjælpen Vi har i Frivilligafdelingen lavet en lille huskeliste, som kan bruges, når I som ny lokalforening er godkendt af Hovedbestyrelsen, stiftet og har nedsat en bestyrelse. Opstart af lokalforening sker altid i tæt samarbejde med frivilligkonsulenten, som hjælper med til at få et godt fundament at bygge foreningen op på. Opstart af lokalforening Et væsentligt mål i Mødrehjælpen er at udvikle et landsdækkende netværk af lokalforeninger, som har til formål at støtte enlige forsørgere, gravide og børnefamilier i lokalområdet via etablering af genbrugsbutikker og aktiviteter i overensstemmelse med Mødrehjælpens formålsbestemmelse. Lokalforeningerne støtter endvidere Mødrehjælpens landsdækkende arbejde. Lokalforeningens arbejde er med til at styrke Mødrehjælpens position som en stærk, kompetent og landsdækkende organisation for enlige forsørgere, gravide og børnefamilier i Danmark. Lokalforeningerne består af frivillige, der har organiseret sig og er en vigtig del af Mødrehjælpens demokratiske struktur. Når lokalforeningen oprettes, nedsættes derfor en bestyrelse. Det er bestyrelsens opgave at planlægge og gennemføre aktiviteter i henhold til Mødrehjælpens formål og inden for lokalforeningens vedtægter. Lokalforeningerne arbejder overordnet med at iværksætte lokale aktiviteter at øge Mødrehjælpens synlighed lokalt at samle penge ind til Mødrehjælpens arbejde at opnå lokalpolitisk indflydelse Vedtægter Lokalforeningen bestemmer selv, hvilke aktiviteter og arrangementer der sættes i gang, så længe det sker i henhold til Mødrehjælpens formål og inden for lokalforeningens vedtægter, som kan findes opdateret på Aktiviteter og genbrugsbutik En væsentlig del af lokalforeningens formål er at udbyde aktiviteter til Mødrehjælpens målgruppe. Det vil sige, at bestyrelsens arbejde går ud på at udvikle aktiviteter samt at føre dem ud i livet. Udover diverse arrangementer for brugerne kan det også være aktiviteter som hvervning af medlemmer og frivillige samt arbejde for medieomtale og igangsættelse af debatter lokalt. For at kunne finansiere disse aktiviteter arbejder lokalforeningen med lokal fundraising og nogle lokalforeninger vælger at drive en genbrugsbutik, der kan fungere som lokalforeningens økonomiske grundlag. Startkapital Ved etablering af en lokalforening tildeles foreningen en startkapital på kr Hertil skal der oprettes en bankkonto (i form af en NemKonto) og et CVR. nr. Oprettelse af NemKonto kan først ske, når lokalforeningen har modtaget et CVR. nr. CVR. nr. For at få et CVR-nummer skal lokalforeningen registreres via Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Her skal man logge ind med en digital signatur eller NemID. I skal registreres som frivillig forening: Branchekoden Andre organisationer og foreninger. Virksomhedsform 110 Forening. Der skal anmelde B-indkomstoplysninger. Sporadisk angivelse. 2

4 Vi anbefaler, at man registrerer Der skal anmelde B-indkomstoplysninger, da I i visse situationer kan få brug for at anmelde B-indkomst, f.eks. til kunstner og lign. Opret jer under foreningsnavnet: Mødrehjælpens lokalforening [By/Kommune navn] f.eks. Mødrehjælpens lokalforening Odense. Registreringsblanketten skal vedlægges lokalforeningens vedtægter og referat fra seneste generalforsamling. Det er gratis for foreninger at registrere sig. Når lokalforeningen er registreret ved Erhvervsstyrelsen, modtages efterfølgende et CVR. nr. Oprettelse af NemKonto i banken I forbindelse med oprettelsen af lokalforeningen skal der åbnes en NemKonto. Når CVR nummeret er modtaget, henvender man sig til et pengeinstitut for oprettelse af en NemKonto for foreninger. Det kræver, at man bestiller et møde i sin lokale bankfilial, og at minimum formanden møder op med et referat af den senest afholdte generalforsamling. Det anbefales af både formanden og kassereren har adgang til kontoen. Det kan gøres på to måder: 1. Alenefuldmagter - her kræves kun én af de to underskrifter for at få adgang til kontoen 2. To-i-forening - her kræves begges underskrift for at få adgang til kontoen, dog kan man med hjælp fra banken producere nogle standardfuldmagter, der i fravær kan tjene som den fraværendes underskrift Formanden for lokalforeningen vil altid stå som bankens kontaktperson. Kontoudskrifterne kan dog godt sendes til en anden, eksempelvis kassereren. Læs mere om reglerne for NemKonto og foreninger via dette link: Tavshedserklæring I Mødrehjælpen er der tavshedspligt, og alle nye skal underskrive en tavshedserklæring, da I som repræsentanter for Mødrehjælpen indimellem hører følsomme oplysninger om andre mennesker. Tavshedserklæringen udleveres af frivilligkonsulenten, og der ligger også et eksemplar bagerst i denne mappe (bilag 1). Børneattest For frivillige, der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år, skal der indhentes børneattest. Det er derfor gængs praksis i Mødrehjælpen at indhente børneattest på frivillige, der gennemfører aktiviteter, hvor børn deltager eller kan være til stede. Dette er uanset, om der er flere frivillige til stede ved aktiviteten eller om barnets forældre er til stede. Det gælder derfor både for frivillige, der deltager i aktiviteter, hvor familier hjælpes i deres hjem og for frivillige, der tager på sommerlejr, udflugter eller laver andre aktiviteter for børn og deres forældre. Eneste undtagelser, hvor der ikke behøves at indhentes børneattest, er frivillige, der udelukkende står i butik og ikke er engageret i andre aktiviteter i lokalforeningen eller frivillige, som udelukkende laver aktiviteter, hvor der deltager voksne og ingen børn. Det er to muligheder for at indhente børneattest: Skriftligt: Børneattesten rekvireres enten hos politiet eller hentes på nettet via følgende link Blanketten udfyldes og indsendes til politiet (adressen står på blanketten). Den frivillige skal selv udfylde feltet samtykkeerklæring. Efter indsendelse udsteder Rigspolitiet børneattesten, som sendes til lokalforeningen. 3

5 Digitalt: Ansøg digitalt via dette link: Det er muligt at ansøge om børneattester for flere personer på en gang. Lokalforeningen skal bruge de frivilliges fulde navn og personnummer for at udfylde børneattesten digitalt. Herefter modtager de frivillige en anmodning om sammentykke i deres digitale postkasse, som de skal besvare. Når den frivillige hat givet samtykke sender Rigspolitiet børneattesten til lokalforeningens digitale postkasse. Børneattesten skal opbevares fortroligt. Vær opmærksom på at børneattester jævnligt skal fornyes. Forsikringer Der er tegnet en række fælles forsikringer, som frivillige i Mødrehjælpen er dækket af. Det gælder lovpligtig arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring, løsøreforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring. Se bilag 2 for uddybelse af dækningerne i forsikringerne. Ved spørgsmål ang. forsikringer kontaktes juridisk konsulent Trine Rørdam på telefon eller e- mail: Hjemmeside og webmail Hver lokalforening er repræsenteret på Mødrehjælpens hjemmeside. Da Mødrehjælpens brugere ofte søger information her, er det vigtigt, at den er opdateret, så åbningstider, adresser, udbud af aktiviteter og stillingsopslag er tidssvarende. Rettelser til hjemmesiden kan indsendes til sekretæren for frivilligafdelingen, der vil implementere rettelserne. Hver lokalforening får ligeledes tildelt en mailadresse igennem Mødrehjælpen. Mailen tilgås via Mødrehjælpens webmail: Mailadresse og information ang. login fås gennem frivilligkonsulenten. Materialer og designguide Mødrehjælpen har udarbejdet en designguide med retningslinjer for brug af farver, skrifttype, logo mv. Dette er for at sikre sammenhæng og genkendelighed på tværs af Mødrehjælpens forskellige indsatser, herunder også mellem Fonden Mødrehjælpen og Mødrehjælpens lokalforeninger. På Mødrehjælpens hjemmeside findes designguiden og diverse skabeloner udarbejdelse af fx foldere/plakater/opslag mv. Her ligger også diverse illustrationer samt Mødrehjælpens og lokalforeningens logo. Pressekontakt Lad altid den første kontakt til pressen gå gennem frivilligkonsulenterne, som har erfaring med, hvad der er godt at skrive/sige. Det er også godt at få gennemlæst andet skriftligt materiale af konsulenten, inden det sendes ud/hænges op. Se også værktøjsmappen Pressehåndtering. Henvender pressen sig med spørgsmål af fx socialpolitisk karakter, henvises de til Mødrehjælpens kommunikationsafdeling, da det altid er direktøren, som udtaler sig på Mødrehjælpens vegne. 4

6 Hvad siger loven om frivilligt arbejde? Når man udfører frivilligt, ulønnet arbejde er der nogle regler, som det er gode at kende. Der gælder særlige regler for frivillige som er på efterløn eller modtager dagpenge. Bilag 3 Frivilligt arbejde for efterløns- og dagpengemodtagere fortæller om reglerne for, hvor meget frivillige må arbejde, samtidig med at de modtager en af disse ydelser. Du kan også gå ind på hjemmesiden og læse mere om regler for frivilligt arbejde. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du hele tiden finde de opdaterede retningslinjer, som gælder for frivilliges arbejdsmiljø Hvis du er i tvivl om reglerne for det frivillige arbejde, du udfører i Mødrehjælpen, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du altid kontakte din a-kasse. Når brugerne søger råd Det kan sagtens hænde, at man som formand, bestyrelsesmedlem eller frivillig i en lokalforening bliver kontaktet af mennesker, der søger hjælp og rådgivning hos Mødrehjælpen. Lokalforeningernes opgave er i sådanne tilfælde at henvise til Mødrehjælpens landsdækkende telefon- og chatrådgivning eller et af de fysiske rådgivningshuse i Aarhus, Aalborg, Odense og København. Telefonrådgivningen, Familielinjen, har telefonnummeret Chat-rådgivningen tilgås via hjemmesiden 5

7 Bilag 1: Tavshedserklæring Erklæring for frivillige Aftale mellem Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: og Fonden Mødrehjælpen Undertegnede er frivillig i Mødrehjælpen med virke som i Mødrehjælpens lokalforening i. Under arbejdet i Mødrehjælpen og efter arbejdets ophør har jeg absolut og ufravigelig tavshedspligt omkring arbejdets indhold. Dette er en overordnet faglig og etisk målsætning for hele Mødrehjælpens virke, og henvendelser til offentlige myndigheder, sundhedsvæsen, presse mv., må aldrig ske i arbejdet med Mødrehjælpens brugere uden deres skriftlige samtykke. Samarbejdet med medier, presse mv. indgås kun efter accept af Frivilligafdelingen. Jeg er indforstået med, at brud på tavshedspligten medfører, at jeg må ophøre med at arbejde i Mødrehjælpen med øjeblikkelig varsel. Dato: Underskrift: 6

8 Bilag 2: Forsikringsforhold for frivillige Oversigt over forsikringer i Fonden Mødrehjælpen af relevans for Frivilligafdelingen. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Forsikringen dækker alle lønnede, frivillige, fastansatte eller tidsbegrænset ansatte i Mødrehjælpen, når der er tale om ulykke eller sygdom, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under. Ulykker skal anmeldes til Erhvervsansvarsforsikring. Forsikringen dækker det ansvar, som ansatte, frivillige, fastansatte eller tidsbegrænset ansatte under udøvelsen af deres arbejde kan pådrage sig. Forsikringen er udvidet til at dække ansattes udearbejde i form af udflugter og lignende med brugere, ligesom den er udvidet til at dække brugernes ansvar, når de deltager i Mødrehjælpens aktiviteter, og der sker en skade på tredjemands ejendele. Omfattet er aktiviteter, der naturligt hører hjemme under Mødrehjælpens arbejde og som er underlagt en egentlig instruktion (rådgivning og hjælp til sårbare familier der er tale om en bred definition, hvorfor det er vigtigt at kontakte Mødrehjælpens administration, såfremt man ønsker at tilbyde en ny aktivitet, der ikke hidtil har været i kataloget, da man udvider risikoen for forsikringsselskabet). Brugernes egen personskade er ikke dækket, hvorfor det er vigtigt, at de selv har tegnet en ulykkesforsikring. Løsøreforsikring. Forsikringen dækker lokalforeninger og fondsbutikker ved brand, tyveri, vand og kortslutning. Dækningsstedet er lokalforeningen eller fondsbutikkens adresse. Det er derfor vigtigt at meddele Mødrehjælpens administration flytning eller oprettelse af ny lokation. På begæring er der tegnet glasforsikring for enkelte butikker ud fra en vurdering af risikoen for vindueshærværk på højeksponerede adresser. Ved akut behov for skadeshjælp kan man ringe til hele døgnet. Bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen dækker kreditors krav på erstatning mod nuværende, tidligere og fremtidige medlemmer af bestyrelsen som følge af formuetab. Kravet er opstået på baggrund af en beslutning bestyrelsen har truffet, eller har undladt at træffe, og dette har medført et tab. Da forsikringen dækker alle krav, der rejses mod bestyrelsen berettiget eller uberettiget indestår forsikringen på denne måde en egentlig sagsbehandling, før det besluttes, om man vil afvise kravet eller imødekomme det. Herved spares udgifter til advokater til vurdering af kravet. Juni 2015/ Trine Rørdam 7

9 Bilag 3: Frivilligt arbejde for efterløns- og dagpengemodtagere Frivilligt arbejde for efterløns- og dagpengemodtagere 3 august 2015 I Mødrehjælpen, der i denne sammenhæng betragtes som en frivillig non-profit organisation, bruger vi frivillige til rigtig mange forskellige opgaver. Nogle af opgaverne ville ikke kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, modsat andre opgaver der traditionelt betragtes som almindeligt lønarbejde. Der skelnes herved mellem aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde. Baggrunden er, at frivilligt ulønnet arbejde ikke må tage arbejdet fra personer på almindelige løn- og arbejdsvilkår, ligesom det ikke må begrænse omfanget af arbejde, der udbydes på normale lønvilkår. Hvis der er tale om arbejde defineret som aktiviteter, er der ingen begrænsninger på, hvor mange timer man må lægge i den frivillige organisation. Hvis der derimod er tale arbejde karakteriseret som frivilligt ulønnet arbejde, OG man modtager en af ovennævnte offentlige ydelser, er der begrænsning på, hvor mange timer man må lægge i organisationen. Det er derfor vigtigt først og fremmest at definere karakteren af det arbejde, man udfører for organisationen: er det omfattet af kategorien aktiviteter eller frivilligt ulønnet arbejde? hvis man er i tvivl om, hvilke type arbejde man udfører, er det en god hovedregel, at hvis der er lønnede medarbejdere i organisationen, der i dag eller på sigt udfører det arbejde, de frivillige skal udføre, er der tale om frivilligt ulønnet arbejde og ikke arbejde, der er karakteriseret som aktiviteter. Aktiviteter: defineres som arbejde, der udføres frivilligt og ulønnet for humanitære organisationer (uden profit-formål), og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Herunder hører: Almindelige forefaldende aktiviteter i sociale cafeer og væresteder så som servering, kaffebrygning, hyggelig samtale med brugerne, og deltagelse i madlavning. Ekspedition og tøjsortering i genbrugsbutikker Besøgsven, hjælpe med indkøb eller andre aktiviteter, bedstemor-ordning Pengeindsamling til organisationer Lettere omsorgsopgaver i form af aflastning af pårørende til syge i eget hjem Rådgivning, der ikke fordrer en særlig uddannelse Som man kan læse af ovenstående liste, der ikke er udtømmende, hører langt de fleste aktiviteter i Mødrehjælpen under disse aktiviteter, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Det betyder, at der ikke er begrænsning på, hvor mange timer man må arbejde i organisationen, selvom man modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn. Frivilligt ulønnet arbejde: defineres som arbejde, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde i en humanitær organisation (uden profit-formål), men som den frivillige udfører ulønnet. 8

10 Herunder hører: Faglig rådgivning af socialrådgivere, psykologer, jurister, jordemødre og andre fagpersoner Egentlig pleje af ældre, syge eller handicappede (kræver også et særlig faglig kendskab) Vedligeholdelsesopgaver, der kræver særlig autorisation (elektriker, vvs mv.), men også daglig rengøring, større malerarbejder osv. Denne liste er heller ikke udtømmende. Hvis man udfører nogle af disse typer arbejde OG er på efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge, må man kun arbejde i op til 15 timer om ugen ulønnet. 1 Det betyder, at hvis man ikke modtager en af de nævnte offentlige ydelser, må man gerne tilbyde sin arbejdskraft i mere end 15 timer om ugen. Det er den enkelte frivilliges A-kasse, der skal tage stilling til den enkeltes frivillige arbejde. For at undgå at de frivillige medarbejdere kommer i konflikt med reglerne om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsløshedsdagpenge samt efterløn, bør de forskellige fondsbutikker og lokalforeninger fortælle de frivillige, at såfremt de er på efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge, er der i visse tilfælde nogle begrænsninger på, hvor mange timer de må arbejde i Mødrehjælpen. En overtrædelse af reglerne kan nemlig betyde, at man trækkes i ydelse for timer ud over 15 timer om ugen. Men som tidligere nævnt vil arbejdet i f.eks. en genbrugsbutik ikke medføre begrænsninger i, hvor mange timer man kan arbejde. /Trine Rørdam Juridisk konsulent 1 Folketinget under den tidligere Regering vedtog, at man i en forsøgsperiode på to år skal kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen i organisationer som Mødrehjælpens lokalforeninger og butikker, uden at det medfører fradrag. Der har tidligere været en grænse på op til fire timer om ugen. Ændringen betyder, at personer, der ønsker at være frivillige i regi af Mødrehjælpen, fra den 23. marts 2015 kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen, uden at de får fradrag i deres dagpenge eller deres efterløn. Resten af arbejdet medfører fradrag. 9

Mødrehjælpsmanual Værd at vide om drift af lokalforening

Mødrehjælpsmanual Værd at vide om drift af lokalforening Mødrehjælpsmanual Værd at vide om drift af lokalforening Indhold Generelt om lokalforeninger... 4 Lokalforeningens vedtægter... 4 Godt i gang med lokalforening... 5 Oprettelse af CVR-nummer... 5 Forny

Læs mere

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Velkommen i Mødrehjælpen

Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen... 3 Forskellige indsatser fælles mål... 3 Kontaktinformationer... 4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker... 4 Frivilligkonsulent for

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde Formål: Center for frivilligt socialt arbejde skal fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark Centret arbejder for en mangfoldig og selvstændig frivillig

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen...3 Forskellige indsatser fælles mål...3 Kontaktinformationer...4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker...4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN?

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? NÅR DU ARBEJDER, SKAL DET SOM REGEL GIVE FRADRAG I DIN EFTERLØN. DET GÆLDER UANSET, HVORNÅR DU UDFØRER ARBEJDET, OG DET GÆLDER BÅDE LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE.

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 0 Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Fritidsaktiviteter (hobby)... 2 4. Aktiviteter

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Vejledning om samarbejde med frivillige

Vejledning om samarbejde med frivillige Vejledning om samarbejde med frivillige 1) Klare rammer for samarbejdet med frivillige i Specialsektoren I Specialsektoren ønsker vi at skabe et trygt og godt samarbejde mellem frivillige, medarbejdere

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.:

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.: Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune 1,5 9 1. 0 1.6 LOLOO9Z9 I. FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg

Læs mere

Fritvalgsblanket. Ved delydelse anfør denne/disse:

Fritvalgsblanket. Ved delydelse anfør denne/disse: Fritvalgsblanket 1. Virksomhedsoplysninger CVR-nummer: Virksomhedens navn: Adresse, postnummer og by: Telefon og fax: E-mail: Hjemmeside: Kontaktperson: 2. Serviceydelser Denne fritvalgsblanket omfatter

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Mødrehjælpshåndbog. Om Mødrehjælpen. For dig der er interesseret i at blive frivillig

Mødrehjælpshåndbog. Om Mødrehjælpen. For dig der er interesseret i at blive frivillig Mødrehjælpshåndbog Om Mødrehjælpen For dig der er interesseret i at blive frivillig Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpens tilbud...2 Frivillig i Mødrehjælpens lokalforening og butikker...2 Mødrehjælpens

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

Frivillighåndbog. Aktiviteter

Frivillighåndbog. Aktiviteter Frivillighåndbog Aktiviteter Indhold Aktiviteter... 3 Kontakten til børnefamilierne... 3 Kontakten til kommunen... 3 Alt andet reklame... 3 Aktiviteter i lokalforeningerne... 4 Støttetilbud... 4 Højtidsfester...

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 96Z0Z0 1. 6 l0l06 Z9 L FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Sundhed Rådhuset,

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelse // April 2017 Indholdsfortegnelse Roller i samarbejdet... 3 Ansatte... 3 Frivillige...

Læs mere

Mødrehjælpshåndbog Fundraising

Mødrehjælpshåndbog Fundraising Mødrehjælpshåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Mødrehjælpens retningslinjer for ansøgning om donationer fra fonde/legater/virksomheder mv.... 3 Mødrehjælpens direktion... 3 Mødrehjælpens frivilligafdeling...

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Finanstilsynet henviser til lov om investeringsforeninger m.v. (LIF) bekendtgørelser udstedt i medfør af LIF Skemaet skal udfyldes af ansøgeren på dansk

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Forsikring af frivillige............................................................. 3 Forsikring af foreningens ejendele..................................................

Læs mere

UDKAST. Uddrag af ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde (Til 11 og 13)

UDKAST. Uddrag af ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde (Til 11 og 13) UDKAST Uddrag af ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde (Til 11 og 13) Til 11 Arbejde Ved arbejde forstås aktiviteter, som medfører indtægt eller efter sin

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Mødrehjælpshåndbog Fundraising

Mødrehjælpshåndbog Fundraising Mødrehjælpshåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Mødrehjælpens retningslinjer for ansøgning om donationer fra fonde/legater/virksomheder mv.... 3 Mødrehjælpens direktion... 3 Mødrehjælpens frivilligafdeling...

Læs mere

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Denne pjece er målrettet ansatte og frivillige uden foreningstilknytning i kommunale institutioner og tilbud. Pjecen giver et overblik over, hvad der er vigtigt

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Leverandøroplysninger til Udbudsportalen. Autorisationsansvarlige for brugere til Udbudsportalen

Leverandøroplysninger til Udbudsportalen. Autorisationsansvarlige for brugere til Udbudsportalen Bilag J Leverandøroplysninger til Udbudsportalen Autorisationsansvarlige for brugere til Udbudsportalen Kontaktperson ift. orgerevaluering.dk/defgo.net (brugerevaluering) Skabelon til anmodning om brugerprofil

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. - en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. - en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune - en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde... 3 Indsatsområde 1 - Den fælles forståelse... 4 Mulige initiativer:...

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune

Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune August 2014 Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune Redigeret d. 30.01.2015. Indhold Side 1. Forord 2. Indledning 1 3. Formål 1 4. Tavshedspligt 2 5. Forsikringer 2 6. Opgavefordeling mellem

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpen har...2 Mødrehjælpens rådgivningshuse...2 Frivillig i Mødrehjælpen...3 Mødrehjælpens historie...3 Mødrehjælpens værdier...4 Vi

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Sendes til: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger.

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger. Ansøgere kan nu selv lave ansøgninger elektronisk (som fortsat skal vurderes af indledningsvist indstillingsudvalget og herefter af Medarbejderfondens bestyrelse). Såfremt en ansøger har brug for hjælp

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014 VEJLEDNING OM dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen Juli 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår dokumentation for selskabskapitalen i afsnit

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE Projektnavn: Koncept: Hovedansvarlig: Formanden Træner & Lederansættelser Vejledning ved ansættelse af trænere og ledere i VFF Arbejdsgruppen: Seniorformanden Ungdomsformanden Talentchefen

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere