Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening"

Transkript

1 Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening

2 Indhold Velkommen til Fonden Mødrehjælpen... 2 Opstart af lokalforening... 2 Vedtægter... 2 Aktiviteter og genbrugsbutik... 2 Startkapital... 2 CVR. nr Oprettelse af NemKonto i banken... 3 Tavshedserklæring... 3 Børneattest... 3 Forsikringer... 4 Hjemmeside og webmail... 4 Materialer og designguide... 4 Pressekontakt... 4 Hvad siger loven om frivilligt arbejde?... 5 Når brugerne søger råd... 5 Bilag 1: Tavshedserklæring... 6 Bilag 2: Forsikringsforhold for frivillige... 7 Bilag 3: Frivilligt arbejde for efterløns- og dagpengemodtagere

3 Velkommen til Fonden Mødrehjælpen Vi har i Frivilligafdelingen lavet en lille huskeliste, som kan bruges, når I som ny lokalforening er godkendt af Hovedbestyrelsen, stiftet og har nedsat en bestyrelse. Opstart af lokalforening sker altid i tæt samarbejde med frivilligkonsulenten, som hjælper med til at få et godt fundament at bygge foreningen op på. Opstart af lokalforening Et væsentligt mål i Mødrehjælpen er at udvikle et landsdækkende netværk af lokalforeninger, som har til formål at støtte enlige forsørgere, gravide og børnefamilier i lokalområdet via etablering af genbrugsbutikker og aktiviteter i overensstemmelse med Mødrehjælpens formålsbestemmelse. Lokalforeningerne støtter endvidere Mødrehjælpens landsdækkende arbejde. Lokalforeningens arbejde er med til at styrke Mødrehjælpens position som en stærk, kompetent og landsdækkende organisation for enlige forsørgere, gravide og børnefamilier i Danmark. Lokalforeningerne består af frivillige, der har organiseret sig og er en vigtig del af Mødrehjælpens demokratiske struktur. Når lokalforeningen oprettes, nedsættes derfor en bestyrelse. Det er bestyrelsens opgave at planlægge og gennemføre aktiviteter i henhold til Mødrehjælpens formål og inden for lokalforeningens vedtægter. Lokalforeningerne arbejder overordnet med at iværksætte lokale aktiviteter at øge Mødrehjælpens synlighed lokalt at samle penge ind til Mødrehjælpens arbejde at opnå lokalpolitisk indflydelse Vedtægter Lokalforeningen bestemmer selv, hvilke aktiviteter og arrangementer der sættes i gang, så længe det sker i henhold til Mødrehjælpens formål og inden for lokalforeningens vedtægter, som kan findes opdateret på Aktiviteter og genbrugsbutik En væsentlig del af lokalforeningens formål er at udbyde aktiviteter til Mødrehjælpens målgruppe. Det vil sige, at bestyrelsens arbejde går ud på at udvikle aktiviteter samt at føre dem ud i livet. Udover diverse arrangementer for brugerne kan det også være aktiviteter som hvervning af medlemmer og frivillige samt arbejde for medieomtale og igangsættelse af debatter lokalt. For at kunne finansiere disse aktiviteter arbejder lokalforeningen med lokal fundraising og nogle lokalforeninger vælger at drive en genbrugsbutik, der kan fungere som lokalforeningens økonomiske grundlag. Startkapital Ved etablering af en lokalforening tildeles foreningen en startkapital på kr Hertil skal der oprettes en bankkonto (i form af en NemKonto) og et CVR. nr. Oprettelse af NemKonto kan først ske, når lokalforeningen har modtaget et CVR. nr. CVR. nr. For at få et CVR-nummer skal lokalforeningen registreres via Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://www.virk.dk/myndigheder/stat/erst/start-virksomhed. Her skal man logge ind med en digital signatur eller NemID. I skal registreres som frivillig forening: Branchekoden Andre organisationer og foreninger. Virksomhedsform 110 Forening. Der skal anmelde B-indkomstoplysninger. Sporadisk angivelse. 2

4 Vi anbefaler, at man registrerer Der skal anmelde B-indkomstoplysninger, da I i visse situationer kan få brug for at anmelde B-indkomst, f.eks. til kunstner og lign. Opret jer under foreningsnavnet: Mødrehjælpens lokalforening [By/Kommune navn] f.eks. Mødrehjælpens lokalforening Odense. Registreringsblanketten skal vedlægges lokalforeningens vedtægter og referat fra seneste generalforsamling. Det er gratis for foreninger at registrere sig. Når lokalforeningen er registreret ved Erhvervsstyrelsen, modtages efterfølgende et CVR. nr. Oprettelse af NemKonto i banken I forbindelse med oprettelsen af lokalforeningen skal der åbnes en NemKonto. Når CVR nummeret er modtaget, henvender man sig til et pengeinstitut for oprettelse af en NemKonto for foreninger. Det kræver, at man bestiller et møde i sin lokale bankfilial, og at minimum formanden møder op med et referat af den senest afholdte generalforsamling. Det anbefales af både formanden og kassereren har adgang til kontoen. Det kan gøres på to måder: 1. Alenefuldmagter - her kræves kun én af de to underskrifter for at få adgang til kontoen 2. To-i-forening - her kræves begges underskrift for at få adgang til kontoen, dog kan man med hjælp fra banken producere nogle standardfuldmagter, der i fravær kan tjene som den fraværendes underskrift Formanden for lokalforeningen vil altid stå som bankens kontaktperson. Kontoudskrifterne kan dog godt sendes til en anden, eksempelvis kassereren. Læs mere om reglerne for NemKonto og foreninger via dette link: Tavshedserklæring I Mødrehjælpen er der tavshedspligt, og alle nye skal underskrive en tavshedserklæring, da I som repræsentanter for Mødrehjælpen indimellem hører følsomme oplysninger om andre mennesker. Tavshedserklæringen udleveres af frivilligkonsulenten, og der ligger også et eksemplar bagerst i denne mappe (bilag 1). Børneattest For frivillige, der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år, skal der indhentes børneattest. Det er derfor gængs praksis i Mødrehjælpen at indhente børneattest på frivillige, der gennemfører aktiviteter, hvor børn deltager eller kan være til stede. Dette er uanset, om der er flere frivillige til stede ved aktiviteten eller om barnets forældre er til stede. Det gælder derfor både for frivillige, der deltager i aktiviteter, hvor familier hjælpes i deres hjem og for frivillige, der tager på sommerlejr, udflugter eller laver andre aktiviteter for børn og deres forældre. Eneste undtagelser, hvor der ikke behøves at indhentes børneattest, er frivillige, der udelukkende står i butik og ikke er engageret i andre aktiviteter i lokalforeningen eller frivillige, som udelukkende laver aktiviteter, hvor der deltager voksne og ingen børn. Det er to muligheder for at indhente børneattest: Skriftligt: Børneattesten rekvireres enten hos politiet eller hentes på nettet via følgende link Blanketten udfyldes og indsendes til politiet (adressen står på blanketten). Den frivillige skal selv udfylde feltet samtykkeerklæring. Efter indsendelse udsteder Rigspolitiet børneattesten, som sendes til lokalforeningen. 3

5 Digitalt: Ansøg digitalt via dette link: https://dsa.politi.dk/requestchild?style=politidk. Det er muligt at ansøge om børneattester for flere personer på en gang. Lokalforeningen skal bruge de frivilliges fulde navn og personnummer for at udfylde børneattesten digitalt. Herefter modtager de frivillige en anmodning om sammentykke i deres digitale postkasse, som de skal besvare. Når den frivillige hat givet samtykke sender Rigspolitiet børneattesten til lokalforeningens digitale postkasse. Børneattesten skal opbevares fortroligt. Vær opmærksom på at børneattester jævnligt skal fornyes. Forsikringer Der er tegnet en række fælles forsikringer, som frivillige i Mødrehjælpen er dækket af. Det gælder lovpligtig arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring, løsøreforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring. Se bilag 2 for uddybelse af dækningerne i forsikringerne. Ved spørgsmål ang. forsikringer kontaktes juridisk konsulent Trine Rørdam på telefon eller e- mail: Hjemmeside og webmail Hver lokalforening er repræsenteret på Mødrehjælpens hjemmeside. Da Mødrehjælpens brugere ofte søger information her, er det vigtigt, at den er opdateret, så åbningstider, adresser, udbud af aktiviteter og stillingsopslag er tidssvarende. Rettelser til hjemmesiden kan indsendes til sekretæren for frivilligafdelingen, der vil implementere rettelserne. Hver lokalforening får ligeledes tildelt en mailadresse igennem Mødrehjælpen. Mailen tilgås via Mødrehjælpens webmail: https://mail.moedrehjaelpen.dk. Mailadresse og information ang. login fås gennem frivilligkonsulenten. Materialer og designguide Mødrehjælpen har udarbejdet en designguide med retningslinjer for brug af farver, skrifttype, logo mv. Dette er for at sikre sammenhæng og genkendelighed på tværs af Mødrehjælpens forskellige indsatser, herunder også mellem Fonden Mødrehjælpen og Mødrehjælpens lokalforeninger. På Mødrehjælpens hjemmeside findes designguiden og diverse skabeloner udarbejdelse af fx foldere/plakater/opslag mv. Her ligger også diverse illustrationer samt Mødrehjælpens og lokalforeningens logo. Pressekontakt Lad altid den første kontakt til pressen gå gennem frivilligkonsulenterne, som har erfaring med, hvad der er godt at skrive/sige. Det er også godt at få gennemlæst andet skriftligt materiale af konsulenten, inden det sendes ud/hænges op. Se også værktøjsmappen Pressehåndtering. Henvender pressen sig med spørgsmål af fx socialpolitisk karakter, henvises de til Mødrehjælpens kommunikationsafdeling, da det altid er direktøren, som udtaler sig på Mødrehjælpens vegne. 4

6 Hvad siger loven om frivilligt arbejde? Når man udfører frivilligt, ulønnet arbejde er der nogle regler, som det er gode at kende. Der gælder særlige regler for frivillige som er på efterløn eller modtager dagpenge. Bilag 3 Frivilligt arbejde for efterløns- og dagpengemodtagere fortæller om reglerne for, hvor meget frivillige må arbejde, samtidig med at de modtager en af disse ydelser. Du kan også gå ind på hjemmesiden og læse mere om regler for frivilligt arbejde. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du hele tiden finde de opdaterede retningslinjer, som gælder for frivilliges arbejdsmiljø Hvis du er i tvivl om reglerne for det frivillige arbejde, du udfører i Mødrehjælpen, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du altid kontakte din a-kasse. Når brugerne søger råd Det kan sagtens hænde, at man som formand, bestyrelsesmedlem eller frivillig i en lokalforening bliver kontaktet af mennesker, der søger hjælp og rådgivning hos Mødrehjælpen. Lokalforeningernes opgave er i sådanne tilfælde at henvise til Mødrehjælpens landsdækkende telefon- og chatrådgivning eller et af de fysiske rådgivningshuse i Aarhus, Aalborg, Odense og København. Telefonrådgivningen, Familielinjen, har telefonnummeret Chat-rådgivningen tilgås via hjemmesiden 5

7 Bilag 1: Tavshedserklæring Erklæring for frivillige Aftale mellem Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: og Fonden Mødrehjælpen Undertegnede er frivillig i Mødrehjælpen med virke som i Mødrehjælpens lokalforening i. Under arbejdet i Mødrehjælpen og efter arbejdets ophør har jeg absolut og ufravigelig tavshedspligt omkring arbejdets indhold. Dette er en overordnet faglig og etisk målsætning for hele Mødrehjælpens virke, og henvendelser til offentlige myndigheder, sundhedsvæsen, presse mv., må aldrig ske i arbejdet med Mødrehjælpens brugere uden deres skriftlige samtykke. Samarbejdet med medier, presse mv. indgås kun efter accept af Frivilligafdelingen. Jeg er indforstået med, at brud på tavshedspligten medfører, at jeg må ophøre med at arbejde i Mødrehjælpen med øjeblikkelig varsel. Dato: Underskrift: 6

8 Bilag 2: Forsikringsforhold for frivillige Oversigt over forsikringer i Fonden Mødrehjælpen af relevans for Frivilligafdelingen. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Forsikringen dækker alle lønnede, frivillige, fastansatte eller tidsbegrænset ansatte i Mødrehjælpen, når der er tale om ulykke eller sygdom, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under. Ulykker skal anmeldes til Erhvervsansvarsforsikring. Forsikringen dækker det ansvar, som ansatte, frivillige, fastansatte eller tidsbegrænset ansatte under udøvelsen af deres arbejde kan pådrage sig. Forsikringen er udvidet til at dække ansattes udearbejde i form af udflugter og lignende med brugere, ligesom den er udvidet til at dække brugernes ansvar, når de deltager i Mødrehjælpens aktiviteter, og der sker en skade på tredjemands ejendele. Omfattet er aktiviteter, der naturligt hører hjemme under Mødrehjælpens arbejde og som er underlagt en egentlig instruktion (rådgivning og hjælp til sårbare familier der er tale om en bred definition, hvorfor det er vigtigt at kontakte Mødrehjælpens administration, såfremt man ønsker at tilbyde en ny aktivitet, der ikke hidtil har været i kataloget, da man udvider risikoen for forsikringsselskabet). Brugernes egen personskade er ikke dækket, hvorfor det er vigtigt, at de selv har tegnet en ulykkesforsikring. Løsøreforsikring. Forsikringen dækker lokalforeninger og fondsbutikker ved brand, tyveri, vand og kortslutning. Dækningsstedet er lokalforeningen eller fondsbutikkens adresse. Det er derfor vigtigt at meddele Mødrehjælpens administration flytning eller oprettelse af ny lokation. På begæring er der tegnet glasforsikring for enkelte butikker ud fra en vurdering af risikoen for vindueshærværk på højeksponerede adresser. Ved akut behov for skadeshjælp kan man ringe til hele døgnet. Bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen dækker kreditors krav på erstatning mod nuværende, tidligere og fremtidige medlemmer af bestyrelsen som følge af formuetab. Kravet er opstået på baggrund af en beslutning bestyrelsen har truffet, eller har undladt at træffe, og dette har medført et tab. Da forsikringen dækker alle krav, der rejses mod bestyrelsen berettiget eller uberettiget indestår forsikringen på denne måde en egentlig sagsbehandling, før det besluttes, om man vil afvise kravet eller imødekomme det. Herved spares udgifter til advokater til vurdering af kravet. Juni 2015/ Trine Rørdam 7

9 Bilag 3: Frivilligt arbejde for efterløns- og dagpengemodtagere Frivilligt arbejde for efterløns- og dagpengemodtagere 3 august 2015 I Mødrehjælpen, der i denne sammenhæng betragtes som en frivillig non-profit organisation, bruger vi frivillige til rigtig mange forskellige opgaver. Nogle af opgaverne ville ikke kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, modsat andre opgaver der traditionelt betragtes som almindeligt lønarbejde. Der skelnes herved mellem aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde. Baggrunden er, at frivilligt ulønnet arbejde ikke må tage arbejdet fra personer på almindelige løn- og arbejdsvilkår, ligesom det ikke må begrænse omfanget af arbejde, der udbydes på normale lønvilkår. Hvis der er tale om arbejde defineret som aktiviteter, er der ingen begrænsninger på, hvor mange timer man må lægge i den frivillige organisation. Hvis der derimod er tale arbejde karakteriseret som frivilligt ulønnet arbejde, OG man modtager en af ovennævnte offentlige ydelser, er der begrænsning på, hvor mange timer man må lægge i organisationen. Det er derfor vigtigt først og fremmest at definere karakteren af det arbejde, man udfører for organisationen: er det omfattet af kategorien aktiviteter eller frivilligt ulønnet arbejde? hvis man er i tvivl om, hvilke type arbejde man udfører, er det en god hovedregel, at hvis der er lønnede medarbejdere i organisationen, der i dag eller på sigt udfører det arbejde, de frivillige skal udføre, er der tale om frivilligt ulønnet arbejde og ikke arbejde, der er karakteriseret som aktiviteter. Aktiviteter: defineres som arbejde, der udføres frivilligt og ulønnet for humanitære organisationer (uden profit-formål), og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Herunder hører: Almindelige forefaldende aktiviteter i sociale cafeer og væresteder så som servering, kaffebrygning, hyggelig samtale med brugerne, og deltagelse i madlavning. Ekspedition og tøjsortering i genbrugsbutikker Besøgsven, hjælpe med indkøb eller andre aktiviteter, bedstemor-ordning Pengeindsamling til organisationer Lettere omsorgsopgaver i form af aflastning af pårørende til syge i eget hjem Rådgivning, der ikke fordrer en særlig uddannelse Som man kan læse af ovenstående liste, der ikke er udtømmende, hører langt de fleste aktiviteter i Mødrehjælpen under disse aktiviteter, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Det betyder, at der ikke er begrænsning på, hvor mange timer man må arbejde i organisationen, selvom man modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn. Frivilligt ulønnet arbejde: defineres som arbejde, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde i en humanitær organisation (uden profit-formål), men som den frivillige udfører ulønnet. 8

10 Herunder hører: Faglig rådgivning af socialrådgivere, psykologer, jurister, jordemødre og andre fagpersoner Egentlig pleje af ældre, syge eller handicappede (kræver også et særlig faglig kendskab) Vedligeholdelsesopgaver, der kræver særlig autorisation (elektriker, vvs mv.), men også daglig rengøring, større malerarbejder osv. Denne liste er heller ikke udtømmende. Hvis man udfører nogle af disse typer arbejde OG er på efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge, må man kun arbejde i op til 15 timer om ugen ulønnet. 1 Det betyder, at hvis man ikke modtager en af de nævnte offentlige ydelser, må man gerne tilbyde sin arbejdskraft i mere end 15 timer om ugen. Det er den enkelte frivilliges A-kasse, der skal tage stilling til den enkeltes frivillige arbejde. For at undgå at de frivillige medarbejdere kommer i konflikt med reglerne om arbejdsløshedsforsikring, arbejdsløshedsdagpenge samt efterløn, bør de forskellige fondsbutikker og lokalforeninger fortælle de frivillige, at såfremt de er på efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge, er der i visse tilfælde nogle begrænsninger på, hvor mange timer de må arbejde i Mødrehjælpen. En overtrædelse af reglerne kan nemlig betyde, at man trækkes i ydelse for timer ud over 15 timer om ugen. Men som tidligere nævnt vil arbejdet i f.eks. en genbrugsbutik ikke medføre begrænsninger i, hvor mange timer man kan arbejde. /Trine Rørdam Juridisk konsulent 1 Folketinget under den tidligere Regering vedtog, at man i en forsøgsperiode på to år skal kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen i organisationer som Mødrehjælpens lokalforeninger og butikker, uden at det medfører fradrag. Der har tidligere været en grænse på op til fire timer om ugen. Ændringen betyder, at personer, der ønsker at være frivillige i regi af Mødrehjælpen, fra den 23. marts 2015 kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen, uden at de får fradrag i deres dagpenge eller deres efterløn. Resten af arbejdet medfører fradrag. 9

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde Formål: Center for frivilligt socialt arbejde skal fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark Centret arbejder for en mangfoldig og selvstændig frivillig

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 0 Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Fritidsaktiviteter (hobby)... 2 4. Aktiviteter

Læs mere

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN?

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? NÅR DU ARBEJDER, SKAL DET SOM REGEL GIVE FRADRAG I DIN EFTERLØN. DET GÆLDER UANSET, HVORNÅR DU UDFØRER ARBEJDET, OG DET GÆLDER BÅDE LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE.

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Frivillighåndbog. Aktiviteter

Frivillighåndbog. Aktiviteter Frivillighåndbog Aktiviteter Indhold Aktiviteter... 3 Kontakten til børnefamilierne... 3 Kontakten til kommunen... 3 Alt andet reklame... 3 Aktiviteter i lokalforeningerne... 4 Støttetilbud... 4 Højtidsfester...

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

De Frivilliges Grønspættebog

De Frivilliges Grønspættebog De Frivilliges Grønspættebog en guide til det frivillige arbejde version 2 Indhold Formålet med hæftet....3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelser... 4 Forsikring af frivillige...6 Regler for frivilligt

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Indhold Retningslinjer for Den Rullende Kagemand... 1 Introduktion... 3 Baggrund for projektet... 3 Hvem gør hvad?... 4 Behandling af ansøgninger... 4 Fødselsdagspakkens

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til.

Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til. Når du har logget på www.mit3f.dk med NemID, så er dette det første billede du kommer frem til. Min profil: Her kan du ændre telefonnummer og mailadresse. Her kan du også vælge at få en SMS eller en mail

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Søg om dagpenge Her får du en gennemgang af hvordan du søger dagpenge Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt dagpenge For at få udbetalt dagpenge skal du først

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen.

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen. Skadesanmeldelsen sendes til Handicappedes Gruppeforsikring Rolighedsvej 14B, Postbox 141 3460 Birkerød Skadesanmeldelse Ulykkestilfælde dødsfald Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 PA N N E RUPV

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014 arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

2. Type af tilbud og antal

2. Type af tilbud og antal Ansøgningsskema om godkendelse til at etablere og drive privat dagtilbud i Norddjurs kommune 1. Stamdata for leverandøren Navn: Adresse: CVR-nr./SE nr.: Tlf. nr.: Fax nr.: E-mail-adresse: Bankforbindelse:

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk Klageformular Lånefinansiering Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denne formular kan udfyldes skriftligt

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S Udbud af turbinerevision Offentliggjort den XX. april 2014 Tro og love erklæring om

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Vejledning til brugen af Mit 3F.

Vejledning til brugen af Mit 3F. 1 Vejledning til brugen af Mit 3F. For at få adgang til Mit 3F skal du have en NemAdgang. NemAdgang betyder, at du enten skal have en Fælles Pinkode, Digital Signatur eller net-id (bank). Du kan på loginsiden

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA Grundlaget for tilbud er oplysningsskema i forbindelse med årsregnskab, samt alle forklarende noter hertil og seneste årsregnskab. 1. Boligselskabets navn:

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere