Brugsens generalforsamling mandag den 10. marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsens generalforsamling mandag den 10. marts 2008"

Transkript

1 Brugsens generalforsamling mandag den 10. marts 2008 Beretning om året 2007 (Planche 3) Generelt om årets drift 2007 har været et godt år for Herskind Brugsforening. Efter et år med uddelerskift og indføring af en række nye rutiner i butikken, har 2007 været et stabilt år, hvor driften af butikken har været i fokus. På en række områder er der sket væsentlige fremskridt i 2007: (Planche 4) w Omsætningen på både den ene og den anden side af Langelinie er steget mere end forventet w Butikkens standard er blevet meget bedre w Vi har en glad smiley w Medarbejdertilfredsheden er i top w Det regnskabsmæssige overskud er tilfredsstillende Disse fremskridt er selvfølgelig ikke kommet helt af sig selv. Der er blevet arbejdet målrettet for sagen. Butikkens standard Vi har i bestyrelsen sammen med uddeleren fokuseret på at få butikkens standard forbedret. Og vi synes det er lykkedes et langt stykke hen ad vejen. Den kritiske forbruger kan nok finde et par steder at sætte fingeren på, men det er heller ikke er område, der kører af sig selv. Der skal hele tiden arbejdes på at holde standarden vedlige. Det har selvfølgelig ikke været gratis at få rettet op på butiksstandarden. Vi har brugt nogle flere personaletimer i butikken, men vi har fået noget for pengene og i forhold til 2006 er der sket væsentlige forbedringer på flere områder: Der er varer på hylderne, varerne præsenteres godt i butikken, der er rent og ryddeligt, prismærkningen er blevet meget bedre, der er færre fejl på bonerne. Kunderne kan med rette forvente at disse forhold er i orden. Jeg vil ikke sige, at der ikke stadig kan forekomme fejl på bon en. Jeg tjekker altid selv min bon og har konstateret meget færre fejl end det tidligere var tilfældet.

2 Jeg bliver glad, når en kunde giver udtryk for, at vores butik sagtens kan tåle sammenligning med andre brugser i området, at vores butik faktisk er meget pænere end de andre. Butikskontrol Vi har i bestyrelsen fulgt op på butiksstandarden ved at lave et par uanmeldte kontrolbesøg i butikken, hvor vi har fokuseret på om butikken præsenterede sig på en måde som vi som kunder gerne vil se. Desuden har vi også haft besøg af en professionel butikskontrollør fra Coop. Han gik frem efter et tjekskema og gav point. Butikken fik ros på mange områder bl.a. for friske og indbydende varer, orden i butikken, et smilende og venligt personale. Ud af 100 mulige point fik vi 83 point. Vores ambitiøse uddeler var ikke helt tilfreds med det og vil arbejde frem mod at vi kan få point. Vi har også haft besøg af fødevarekontrollen, som gik meget grundigt til værks ved kontrollen af butikkens hygiejneforhold. Vi har jo desværre tidligere fået sure smiley er. Men denne gang var alt i orden og vi har en rigtig glad Smiley i butikken. Omsætningen i butikken En butik der fremstår pæn og indbydende med friske varer får man lyst til at handle i. Det har vores kunder også kvitteret for ved at handle mere og derved er vores omsætning i butikken forøget med 4% i forhold til De varegrupper, der har haft den største omsætningsfremgang på over 10% er friskbagt brød fra bake-off, frugt og grønt og kød og andre ferskvarer. Da det netop er de ferske varer, der skal være butikken profil er det meget tilfredsstillende. Ferskvarerne udgør godt 1/3 af butikkens omsætning. En anden tredjedel er nydelsesmidler og kiosk, som har haft en omsætningsstigning på 2%. Den sidste tredjedel af omsætningen er kolonial, tips, vin, personlig pleje og nonfood, hvor der samlet set har været et lille fald i omsætningen - faldet ligger på vin og tips. Omsætningen benzin Der har også været en stigning i omsætningen af benzin. I 2006 faldt vores omsætning med 1,6 mio. kr. I 2007 er den steget igen med omkring 0,5 mio kr. svarende til 7%. Vi har fokuseret meget på at følge priskrigen i 2007, så vores pris altid skal matche nabotankene mod syd. Vi må ikke følge priserne i Fajstrup og Sabro. At vi har fulgt med i priskrigen kan aflæses i regnskabet ved at vi har modta-

3 get et tilskud til benzinkrig på kr. i 2007 mod kun kr. i Det er ikke omkostningsfrit at følge med i priserne. Vi skal selv finde ud af, hvornår priserne justeres og det koster en del kørsel og tid, men vi fortsætter bestræbelserne på at sikre, at vores priser matcher naboernes. Kort om regnskabet i øvrigt (Planche 5) Regnskabsresultatet for 2007 viser et overskud før skat på kr. Det er kr. eller næsten 3 gange så meget som i 2006 og det ligger desuden pænt over vores budget på kr. (Planche 6) Det gode resultat er skabt dels gennem en forbedring af den realiserede avance på ca kr., færre omkostninger til især vedligeholdelse af ejendommen og inventar samt anskaffelser på i alt kr. Dertil kommer højere personaleomkostninger på ca kr. (Planche 7) Et par områder, som vi gerne vil have forbedret lidt endnu er svind og kassationer. Disse to poster udgør i kr. Det er lidt højere end i tilsvarende butikker, men dog ikke på et niveau, der giver anledning til dybe panderynker. Svind opstår f.eks. ved at der stjæles varer, og at der ikke er modtaget den mængde varer, der er betalt for. Vi ved på hvilke varegrupper svindet ligger og uddeleren fokuserer hele tiden gennem faste kontrolrutiner på at minimere kilderne til svind. Kassationer opstår, når varerne bliver for gamle eller de går i stykker og ikke kan sælges. Også dette område har uddelerens opmærksomhed og der arbejdes på at sikre korrekt disponering på de varegrupper, der har en høj kassationsprocent. Uddeleren vil senere mere detaljeret gøre rede for regnskabet.

4 Investeringer i 2007 (Planche 8) Der har ikke været de store nyanskaffelser i For at få et overblik over behovet for kommende investeringer i ejendom og inventar har vi foretaget en systematisk gennemgang og indhentet råd og vejledning fra Coops inventarrådgiver. Gennemgangen viste kun få behov for udskiftning af inventar i butikken. Men en ny kagekøler vil blive aktuel og vores IT udstyr er ved at være nedslidt. Vi har indkøbt en ny server mv. i Betongulvet på lageret er blevet malet. Dette var nødvendigt for at dække revner og sprækker i gulvet, som betød, at skidt og snavs kunne samle sig der. Vi har desuden konstateret, at isoleringen på butikkens loft ikke er god nok. Vi er i gang med at undersøge forholdet nærmere. Men der skal i løbet af 2008 foretages en efterisolering for at sikre indeklimaet i butikken og spare på varmeudgifterne. Den helt store investering, der vil blive aktuel indenfor en overskuelig fremtid er renovering af benzinanlægget. Anlægget er fra 1996 og er ved at være nedslidt. Desuden har vi leget lidt med tanken om at få lavet en nedkølet frugt- og grøntafdeling i butikken. Dette er dog stadig på ønskeplanet. Der er kommet ny lejer i uddelerboligen - Præstbrovej 1. Der var ikke umiddelbart anledning til større renoveringer i boligen i forbindelse med skiftet. På opfordring af sidste års generalforsamling har vi foretaget en undersøgelse af mulighederne for en investering i naboejendommen, såfremt den udbydes til salg. Vi har søgt rådgivningsbistand ved Coops konsulent, der har foretaget en markedsanalyse. Analysen viser, at Herskind Brugs allerede har en meget høj andel af indkøbsgrundlaget i lokalområdet. Da der ikke er planer om større udvidelser i antal boliger i området ses der ikke et grundlag for en betydelig vækst i vores markedsandele, der er en forudsætning for en udvidelse af butikken. Desuden vurderer konsulenten, at vi ikke har fornøden likviditet til at foretage en investering på mere end 1-1½ mio kr. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi ikke pt. går videre med sagen.

5 Andre forhold i 2007 (planche 9) Indbrud Jeg har i de senere år haft en overskrift der hed indbrud. I år er den dog unødvendig. Vi har ikke haft indbrud i butikken i Der har dog været et forsøg på at brække benzinautomaten op - uden held. Set i lyset af de sidste par års investeringer i rullegitter og andre foranstaltninger mod indbrud er det meget glædeligt at det tilsyneladende har virket efter hensigten. Kreditsalg I 2007 har FDB lanceret et nyt medlemskort, som samtidig er et MasterCard, der giver medlemmerne mulighed for at købe dagligvarer på kredit. Denne mulighed har en del af butikkens trofaste kunder haft ligeså længe butikken har eksisteret, men nu kan alle medlemmer altså købe på kredit via MasterCard-ordningen. Fordelen for Brugsen er jo, at vi ikke bærer risikoen for kunder, der ikke betaler. Fordelen for kunderne er bl.a.. at der opnås en kredittid på op til 50 dage. Tilbudsavisen Coop skiftede i 2007 distributør af reklameaviserne. Det har desværre betydet at de små landsbyområder ikke får omdelt reklameavisen om onsdagen, men først om lørdagen. Det er uheldigt, da avisens tilbud gælder fra torsdag. Det er ikke noget vi umiddelbart har mulighed for at påvirke. Da aviserne langt de fleste steder i landet fortsat omdeles onsdag, har Coop ikke fundet grundlag for at opsige distributøren. Reklameavisen ligger altid i butikken fra torsdag og den kan desuden ses på Medlemskab af Herskind Brugs Vi har her i begyndelsen af 2008 foretaget en gennemgang af vores medlemskartotek, og har konstateret, at der er mange medlemmer som ikke bor her i området længere. Vi har skrevet til disse medlemmer og gjort dem opmærksom på at de fortsat er medlem i Herskind og opfordret dem til at tilknytte deres medlemsskab til en butik i deres nærområde. På tilsvarende vis, kan der være medlemmer her i området, der er tilknyttet en anden butik end Herskind Brugsforening. Disse medlemmer vil vi opfordre til at blive meldt ind i Herskind Brugs og derved opnå de medlemsfordele som vi giver bl.a. som 10% rabatindkøb.

6 Personalet (Planche 10) Arbejdspladsen Herskind Brugsforening har i 2007 beskæftiget ca. 7 fuldtidsansatte. Der har også i 2007 været en del udskiftning af personalestaben. I de fleste tilfælde er det vores unge medarbejdere, der er rejst på grund af uddannelsesmæssige forhold eller at de er flyttet fra byen. Heldigvis har vi fået gode afløsere på alle poster. Vores 1.assistent Alex Dalgård forlod butikken efter knap et år - i stedet er kommet Morten Aaen som blev udlært i butikken sidste år. Morten kan man kende på det gode humør og den altid venlige kundebetjening. Vi er glade for at du igen er i butikken. Der er for nylig blevet gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse blandt butikkens medarbejdere. Den viste et meget flot resultat, vores medarbejdere er glade for at være i Herskind Brugs.

7 Aktiviteter i Brugsen (Planche 11 - billeder) (Planche 12) Bestyrelsen har i 2007 afholdt følgende arrangementer: Fastelavns-tøndeslagning foran butikken Tre tønder af forskellig størrelse blev flot pyntet af børnene i de lokale institutioner Børnehaven Stjernen, Fritidsordningen Kometen og Miniklubben Sirius. Der var mødt ca. 35 børn op i festlige udklædninger. Efter store anstrengelser blev tønderne slået ned og alle kunne få del i slikposer og andet godt. Brugsen serverede lune fastelavnsboller til både børn og forældre. Dividendefesten den 2. maj Festen blev holdt efter den velkendte opskrift: Hygge ved grillen med fadøl, sodavand, pølser, hoppepude og gode tilbud i butikken. Vejret var dejligt og mange mennesker var mødt op på P-pladsen foran butikken. Vinsmagning den 1. november Vinsmagningen fandt sted i Forsamlingshusets skænkestue. Der var desværre lidt koks i tilmeldingerne, så pladsen var lidt trang, da der kom en del flere end vi havde regnet med. Men det blev alligevel en god aften, hvor vi fik mange gode smagsprøver af vine og en god forklaring på vinenes oprindelse og smagsnuancer. Juleaktiviteter i december Julen i Brugsen har sine faste traditioner: Børnenes julesokker pynter flot i butikken i hele december, juletræet står tændt ved tanken. Næste r må vi dog flytte træet længere væk fra tankanlægget, da OK mente, der kunne være brandfare. Derfor måtte vi desværre slutte lysene i den sidste tid op mod julen. Julemanden kom susende i brandbilen og det var der rigtig mange børn, der gerne ville se. Der blev uddelt 98 slikposer, så det var en travl dag for julemanden. Søndagen før jul blev der raflet i butikken og flere heldige kunder kunne gøre et gratis indkøb. Nytårsaftensdag ønskede bestyrelsen alle godt nytår med udskænkning af champagne og smagsprøve på kransekage.

8 Nyt om FDB (Planche 13) FDB ejes af FDB s og brugsforeningernes medlemmer, blandt andre altså os, der er medlemmer af Herskind Brugsforening. Fra 1. januar 2008 har FDB købt Coop Norden ud og FDB er nu eneejer af Coop Danmark. Samarbejde i Coop Norden mellem de nordiske landes brugsbevægelser er erstattet af Coop Trading - et fælles indkøbssamarbejde mellem Coop i Norge, Sverige og Danmark og snart nok også Finland. FDB ejerskab af Coop Danmark ændrer ikke på adskillelsen mellem forening og forretning, som blev indført med dannelsen af Coop Norden i FDBs bestyrelse er ikke bestyrelse for Coop Danmark, men har udpeget en selvstændig bestyrelse for Coop Danmark. FDB-medlemmernes interesser skal håndteres ved at FDBs bestyrelse stiller overordnede krav og ønsker til ledelsen af Coop Danmark med udgangspunkt i FDBs værdier. (Planche 14) De overordnede krav som Coop Danmarks ledelse skal tage hensyn til er bl.a. hvordan Coop Danmark skal udmønte fordele til medlemmerne og hvordan de skal leve op til forbrugerpolitiske mål. Coop Danmark skal med mellemrum rapportere til FDB om, hvordan Coop lever op til kravene. (Planche 15) Coop Danmark og FDB har lavet en fælles forbrugerpolitisk handlingsplan under overskriften Ansvarlighed, der bl.a. vil sætte følgende problemstillinger til debat: w Hvordan vi kan hjælpe forbrugerne med det sunde varevalg w hvordan vi kan reducere vores bidrag til klimaproblemerne w hvilken miljøpåvirkning vores virksomhed og varer har w hvilke produktionsforhold, der gælder hos vores leverandører Der skal være en lige linie mellem holdning og handling. Når FDB ejer Coop 100% betyder det at FDB og Coop skal sikre at de forbrugepolitiske holdninger også kan efterleves i butikkerne på en forretningsmæssig ansvarlig måde.

9 FDB er en forening i bevægelse (Planche 16) FDBs rolle i forhold til Coop er ved at være på plads, men det er endnu ikke lykkedes at vise medlemmerne hvordan de kan få indflydelse. Der er pt. 1,6 mio medlemmer af FDB, som alle kan være med til at bestemme hvordan FDB og Coop Danmark skal udvikles. Problemet er en meget lille andel af medlemmerne deltager aktivt. Derfor er der igangsat en proces med fornyelse af foreningen FDBs struktur, så mange flere medlemmer kan finde FDB interessant. Den endelige struktur for FDB skal fremsættes til beslutning på kongressen i juni måned. Se mere om strukturforslagene på fdb.dk FDBs medlemsfordele (Planche 17) FDB har fra 2008 afskaffet 4% bonusordningen på egne mærkevarer. Ordningen har ikke haft indflydelse på salget af egne varer og har dermed ikke virket efter hensigten. Desuden har medlemsundersøgelser vist at der er et stort ønske om kontante medlemsfordele, man får straks ved købet i stedet for at optjene en bonus, som først udbetales flere måneder efter i form af en check. I 2008 er der indført flere kontante medlemsfordele: F.eks. medlemsrabatter i form af knaldtilbud hver uge, flere medlemstilbud, bladet Samvirke koster kun portoen, hver måned udtrække en millionær blandt medlemmer der har fået skannet medlemskortet i butikken. Der arbejdes fortsat på nye medlemsfordele. I løbet af 2008 bliver der tilbudt f.eks. billån og bankprodukter. På FDB s hjemmeside vil der løbende blive orienteret om nye fordele.

10 Forventninger til og planer for 2008 (Planche 18) Budgettet Vi budgetterer i 2008 med et regnskabsresultat på kr. før skat. Dette forventer vi at kunne opnå gennem en lille omsætningsstigning i butikken på 1% og en reduktion af personaleomkostningerne. Vi har som vi plejer budgetteret med uændret benzinomsætning. Som jeg tidligere var inde på har vi et par investeringer i 2008: nyt IT-udstyr til ca kr. og efterisolering af loftet, prisen er endnu ikke kendt. Vi må desuden forvente at vi i løbet af 2008 skal tage stilling til, hvilke investeringer der skal gøres i benzinanlægget. Dividende (Planche 19) Som det nok er alle bekendt har bestyrelsen besluttet at der ikke optjenes dividende i Baggrunden for denne beslutning er flere: w i de senere år er udbetalt mere i dividende end der er henlagt til foreningen w andelen af salg til medlemmer er faldende, hvilket indikerer at dividenden ikke længere er afgørende for at handle lokalt w FDBs nye medlemsfordele med flere medlemsprisbomber koster på avancen og vi ved ikke, hvor meget det betyder for vores butik w medlemmerne har haft mange muligheder for at gøre deres mening om emnet gældende, vi har kun fået ganske få reaktioner, heraf ca. lige mange for som imod afskaffelse af dividenden Der optjenes altså ikke dividende i Vi vil i løbet af 2008 vurdere, hvilken betydning beslutningen får for vores omsætning og i november skal vi så tage stilling til, om det var en god eller dårlig beslutning. Vi har indtil nu ikke kunnet se en reaktion på omsætningstallene. Omsætningen i januar og februar har været 4% højere end i 2007.

11 Lokale medlemsfordele (Planche 20) Vi vil i 2008 give flere 10% rabat uger, den 1. falder i denne uge og vi planlægger foreløbigt med endnu 3 rabatuger i løbet af året. Der skal desuden være flere lokale tilbud i butikken. Tilbagebetaling af medlemmernes driftslån For år tilbage blev en andel af den optjente dividende henlagt i foreningen som medlemmernes driftslån. Fra 1996 er denne ordning ophørt i Herskind Brugs og vi har siden tilbagebetalt løbende i henhold til foreningens vedtægter. Ifølge regnskabet for 2007 er der kr. tilbage. Vi har besluttet at tilbagebetale dette beløb over 3 år med 1/3 hvert år. Medlemmer, der har mindre en 200 kr. tilgode vil dog få udbetalt hele beløbet i Ifølge vedtægterne har medlemmer, der er fyldt 65 år, ret til at få udbetalt deres tilgodehavende. Jeg vil afslutte min beretning med tak til uddeleren og til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i 2007.

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den )

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den ) Beretning 2015 for Hovborg Brugsforening (generalforsamling den 14.04.16) Dette er Hovborg brugsforenings årsberetning nr. 106. 2015 har været et år med mange udfordringer, hvilket også fremgår af årets

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste 4. november 2015 Beretning Fjelstervang Kvik Spar APS 1-7 2014-30-06 2015 Jeg sagde med vilje Kvik Spar APS, for det hedder den stadigvæk, vi burde have haft navneændring på generalforsamlingen sidste

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2014 http://www.sdrfelding brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2014 http://www.sdrfelding brugsforening.dk BERETNING 2014 Indledning Året 2014 er slut, og det er igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2014. Det er naturligt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsrapport, herunder

Læs mere

Fordele. Indmeldelse. App

Fordele. Indmeldelse. App Fordele Hvilke fordele får medlemmer af Coop? Hver uge er der medlemstilbud. Og når du handler i Coop, kan du få bonus på dine køb. Bonussen kan hele tiden bruges til at betale med i vores butikker og

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Fordele. Indmeldelse. App

Fordele. Indmeldelse. App Fordele Hvilke fordele får medlemmer af Coop? Hver uge er der medlemstilbud. Og når du handler i Coop, kan du få bonus på dine køb. Bonusen kan hele tiden bruges til at betale med i vores butikker og på

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Side 1 Indholdsfortegnelse: Side 1. Generelt 2 2. Driftsrapporten og dens linier 3 3. Balancerapporten - venstre halvdel 6 4. Balancerapporten - højre halvdel 7 Side 2 1. Generelt Formålet med dette afsnit

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

Medlemsvilkår for medlemmer af FDB og brugsforeningerne Gælder fra den 1. maj 2010

Medlemsvilkår for medlemmer af FDB og brugsforeningerne Gælder fra den 1. maj 2010 Medlemsvilkår for medlemmer af FDB og brugsforeningerne Gælder fra den 1. maj 2010 For at blive medlem af FDB eller af en brugsforening og deltage i fordelsprogrammet CoopPlus skal du acceptere nedenstående

Læs mere

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund Kæder og grossister / COOP / Coop Danmark DIREKTIONEN Adm. Direktør Peter Høgsted Kopncerndirektør Jan Madsen Koncerndirektør Elise Brøchner Koncerndirektør, Per Toelstang KONCERNLEDELSE Nonfooddirektør

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning Grundejerforeningerne Egebjerglund-Syd & Aagesdal Oplæg Som pålagt af generalforsamlingeni 2013 har bestyrelsen forsøgt at se nærmere på forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014 Kære børn og forældre Så kom vi vel ind i det nye, og med masser af sne og frost til stor glæde for børn og barnlige sjæle Husk derfor ekstra tøj og varm udetøj, for vi kælker og leger ude hver dag!! Her

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Klimamærkning af fødevarer?

Klimamærkning af fødevarer? Klimamærkning af fødevarer? Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark A/S Änglamark Coop Danmark er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der sammen med de selvstændige brugsforeninger driver

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 2011 blev et fint år for DCU 7. kreds. Vi er stadig en af de aktive kredse i DCU. Bestyrelsesmedlemmerne har, såvel hvad angår de enkelte stævner og ture,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Ejstrupholm Vandværk. Beretning for 2015 på generalforsamlingen d. 29. marts Antal forbrugere:

Ejstrupholm Vandværk. Beretning for 2015 på generalforsamlingen d. 29. marts Antal forbrugere: Ejstrupholm Vandværk Beretning for 2015 på generalforsamlingen d. 29. marts 2016 Antal forbrugere: Ved slutning af 2015 var der tilsluttet 967 forbrugere på vandværket. Det er en stigning på 3 forbrugere

Læs mere

Regnskabsåret 2010 Blokhus Vandværk a.m.b.a. www.blokhusvand.dk

Regnskabsåret 2010 Blokhus Vandværk a.m.b.a. www.blokhusvand.dk Blokhus Vandværk Generalforsamling 2011 Regnskabsåret 2010 Blokhus Vandværk a.m.b.a. www.blokhusvand.dk Blokhus Vandværk a.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning 2009 Hærens Konstabel- og Korporalforening Økonomisk beretning Økonomisk udvikling fra 2007 til 2008 3 Nøgletal 3 Flere indtægter 4 Medlemsudviklingen i 2009 5 Flere udgifter 5 Anvendelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Volkswagen Håndbog til sociale medier

Volkswagen Håndbog til sociale medier Volkswagen Håndbog til sociale medier 01 Formål og målgruppe 04 Tone of voice 02 Hvordan er man relevant på Facebook? 05 Planlæg dit indhold 03 Effektivt Facebook-indhold 06 Annoncering 01 Formål og målgruppe

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 Så er der gået endnu et år, på trods af, at der stadig er 365 døgn med 24 timer i hvert døgn, føles det som om det var i går vi havde generalforsamling 2009.

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned?

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned? Vi har brug for din hjælp. Hvad synes du at der skal være på hylderne hos Torvekøbmanden i Bonderup? Er der eksempelvis interesse for at få mad fra Skovsgård Hotel? Hvad synes du om ideen om fællesspisning?

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet.

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet. Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Så tænder vi træet November 2011 www.krejbjerg.dk Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark. Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark

Strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark. Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark Strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark. Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark Coop er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare 1. Velkomst 2. Valg af referent & ordstyrer Anja er referent og Elin er ordstyrer 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Præsentationsrunde

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Denne avis er til: Februar 2007 1

Denne avis er til: Februar 2007 1 Denne avis er til: Februar 2007 1 Indhold Vuggestueplads???... 3 Rokketænderne... 4 Lukkedage i Paletten... 5 Hjemmesiden... 5 Fastelavn i børnehaven... 6 Hørt i vuggestuen... 9 Fastelavn i vuggestuen...

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1. Mandag 8/1 Tirsdag 9/1 Onsdag 10/1 Torsdag 11/1 Fredag 12/1

Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1. Mandag 8/1 Tirsdag 9/1 Onsdag 10/1 Torsdag 11/1 Fredag 12/1 Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1 Velkommen tilbage efter juleferien. Vi ønsker alle et godt nytår. I dag laver Anja Bolsjer i køkkenet, det koster kun 10 kr. Meld dig på hos Anja. Torsdags

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere