Brugsens generalforsamling mandag den 10. marts 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsens generalforsamling mandag den 10. marts 2008"

Transkript

1 Brugsens generalforsamling mandag den 10. marts 2008 Beretning om året 2007 (Planche 3) Generelt om årets drift 2007 har været et godt år for Herskind Brugsforening. Efter et år med uddelerskift og indføring af en række nye rutiner i butikken, har 2007 været et stabilt år, hvor driften af butikken har været i fokus. På en række områder er der sket væsentlige fremskridt i 2007: (Planche 4) w Omsætningen på både den ene og den anden side af Langelinie er steget mere end forventet w Butikkens standard er blevet meget bedre w Vi har en glad smiley w Medarbejdertilfredsheden er i top w Det regnskabsmæssige overskud er tilfredsstillende Disse fremskridt er selvfølgelig ikke kommet helt af sig selv. Der er blevet arbejdet målrettet for sagen. Butikkens standard Vi har i bestyrelsen sammen med uddeleren fokuseret på at få butikkens standard forbedret. Og vi synes det er lykkedes et langt stykke hen ad vejen. Den kritiske forbruger kan nok finde et par steder at sætte fingeren på, men det er heller ikke er område, der kører af sig selv. Der skal hele tiden arbejdes på at holde standarden vedlige. Det har selvfølgelig ikke været gratis at få rettet op på butiksstandarden. Vi har brugt nogle flere personaletimer i butikken, men vi har fået noget for pengene og i forhold til 2006 er der sket væsentlige forbedringer på flere områder: Der er varer på hylderne, varerne præsenteres godt i butikken, der er rent og ryddeligt, prismærkningen er blevet meget bedre, der er færre fejl på bonerne. Kunderne kan med rette forvente at disse forhold er i orden. Jeg vil ikke sige, at der ikke stadig kan forekomme fejl på bon en. Jeg tjekker altid selv min bon og har konstateret meget færre fejl end det tidligere var tilfældet.

2 Jeg bliver glad, når en kunde giver udtryk for, at vores butik sagtens kan tåle sammenligning med andre brugser i området, at vores butik faktisk er meget pænere end de andre. Butikskontrol Vi har i bestyrelsen fulgt op på butiksstandarden ved at lave et par uanmeldte kontrolbesøg i butikken, hvor vi har fokuseret på om butikken præsenterede sig på en måde som vi som kunder gerne vil se. Desuden har vi også haft besøg af en professionel butikskontrollør fra Coop. Han gik frem efter et tjekskema og gav point. Butikken fik ros på mange områder bl.a. for friske og indbydende varer, orden i butikken, et smilende og venligt personale. Ud af 100 mulige point fik vi 83 point. Vores ambitiøse uddeler var ikke helt tilfreds med det og vil arbejde frem mod at vi kan få point. Vi har også haft besøg af fødevarekontrollen, som gik meget grundigt til værks ved kontrollen af butikkens hygiejneforhold. Vi har jo desværre tidligere fået sure smiley er. Men denne gang var alt i orden og vi har en rigtig glad Smiley i butikken. Omsætningen i butikken En butik der fremstår pæn og indbydende med friske varer får man lyst til at handle i. Det har vores kunder også kvitteret for ved at handle mere og derved er vores omsætning i butikken forøget med 4% i forhold til De varegrupper, der har haft den største omsætningsfremgang på over 10% er friskbagt brød fra bake-off, frugt og grønt og kød og andre ferskvarer. Da det netop er de ferske varer, der skal være butikken profil er det meget tilfredsstillende. Ferskvarerne udgør godt 1/3 af butikkens omsætning. En anden tredjedel er nydelsesmidler og kiosk, som har haft en omsætningsstigning på 2%. Den sidste tredjedel af omsætningen er kolonial, tips, vin, personlig pleje og nonfood, hvor der samlet set har været et lille fald i omsætningen - faldet ligger på vin og tips. Omsætningen benzin Der har også været en stigning i omsætningen af benzin. I 2006 faldt vores omsætning med 1,6 mio. kr. I 2007 er den steget igen med omkring 0,5 mio kr. svarende til 7%. Vi har fokuseret meget på at følge priskrigen i 2007, så vores pris altid skal matche nabotankene mod syd. Vi må ikke følge priserne i Fajstrup og Sabro. At vi har fulgt med i priskrigen kan aflæses i regnskabet ved at vi har modta-

3 get et tilskud til benzinkrig på kr. i 2007 mod kun kr. i Det er ikke omkostningsfrit at følge med i priserne. Vi skal selv finde ud af, hvornår priserne justeres og det koster en del kørsel og tid, men vi fortsætter bestræbelserne på at sikre, at vores priser matcher naboernes. Kort om regnskabet i øvrigt (Planche 5) Regnskabsresultatet for 2007 viser et overskud før skat på kr. Det er kr. eller næsten 3 gange så meget som i 2006 og det ligger desuden pænt over vores budget på kr. (Planche 6) Det gode resultat er skabt dels gennem en forbedring af den realiserede avance på ca kr., færre omkostninger til især vedligeholdelse af ejendommen og inventar samt anskaffelser på i alt kr. Dertil kommer højere personaleomkostninger på ca kr. (Planche 7) Et par områder, som vi gerne vil have forbedret lidt endnu er svind og kassationer. Disse to poster udgør i kr. Det er lidt højere end i tilsvarende butikker, men dog ikke på et niveau, der giver anledning til dybe panderynker. Svind opstår f.eks. ved at der stjæles varer, og at der ikke er modtaget den mængde varer, der er betalt for. Vi ved på hvilke varegrupper svindet ligger og uddeleren fokuserer hele tiden gennem faste kontrolrutiner på at minimere kilderne til svind. Kassationer opstår, når varerne bliver for gamle eller de går i stykker og ikke kan sælges. Også dette område har uddelerens opmærksomhed og der arbejdes på at sikre korrekt disponering på de varegrupper, der har en høj kassationsprocent. Uddeleren vil senere mere detaljeret gøre rede for regnskabet.

4 Investeringer i 2007 (Planche 8) Der har ikke været de store nyanskaffelser i For at få et overblik over behovet for kommende investeringer i ejendom og inventar har vi foretaget en systematisk gennemgang og indhentet råd og vejledning fra Coops inventarrådgiver. Gennemgangen viste kun få behov for udskiftning af inventar i butikken. Men en ny kagekøler vil blive aktuel og vores IT udstyr er ved at være nedslidt. Vi har indkøbt en ny server mv. i Betongulvet på lageret er blevet malet. Dette var nødvendigt for at dække revner og sprækker i gulvet, som betød, at skidt og snavs kunne samle sig der. Vi har desuden konstateret, at isoleringen på butikkens loft ikke er god nok. Vi er i gang med at undersøge forholdet nærmere. Men der skal i løbet af 2008 foretages en efterisolering for at sikre indeklimaet i butikken og spare på varmeudgifterne. Den helt store investering, der vil blive aktuel indenfor en overskuelig fremtid er renovering af benzinanlægget. Anlægget er fra 1996 og er ved at være nedslidt. Desuden har vi leget lidt med tanken om at få lavet en nedkølet frugt- og grøntafdeling i butikken. Dette er dog stadig på ønskeplanet. Der er kommet ny lejer i uddelerboligen - Præstbrovej 1. Der var ikke umiddelbart anledning til større renoveringer i boligen i forbindelse med skiftet. På opfordring af sidste års generalforsamling har vi foretaget en undersøgelse af mulighederne for en investering i naboejendommen, såfremt den udbydes til salg. Vi har søgt rådgivningsbistand ved Coops konsulent, der har foretaget en markedsanalyse. Analysen viser, at Herskind Brugs allerede har en meget høj andel af indkøbsgrundlaget i lokalområdet. Da der ikke er planer om større udvidelser i antal boliger i området ses der ikke et grundlag for en betydelig vækst i vores markedsandele, der er en forudsætning for en udvidelse af butikken. Desuden vurderer konsulenten, at vi ikke har fornøden likviditet til at foretage en investering på mere end 1-1½ mio kr. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi ikke pt. går videre med sagen.

5 Andre forhold i 2007 (planche 9) Indbrud Jeg har i de senere år haft en overskrift der hed indbrud. I år er den dog unødvendig. Vi har ikke haft indbrud i butikken i Der har dog været et forsøg på at brække benzinautomaten op - uden held. Set i lyset af de sidste par års investeringer i rullegitter og andre foranstaltninger mod indbrud er det meget glædeligt at det tilsyneladende har virket efter hensigten. Kreditsalg I 2007 har FDB lanceret et nyt medlemskort, som samtidig er et MasterCard, der giver medlemmerne mulighed for at købe dagligvarer på kredit. Denne mulighed har en del af butikkens trofaste kunder haft ligeså længe butikken har eksisteret, men nu kan alle medlemmer altså købe på kredit via MasterCard-ordningen. Fordelen for Brugsen er jo, at vi ikke bærer risikoen for kunder, der ikke betaler. Fordelen for kunderne er bl.a.. at der opnås en kredittid på op til 50 dage. Tilbudsavisen Coop skiftede i 2007 distributør af reklameaviserne. Det har desværre betydet at de små landsbyområder ikke får omdelt reklameavisen om onsdagen, men først om lørdagen. Det er uheldigt, da avisens tilbud gælder fra torsdag. Det er ikke noget vi umiddelbart har mulighed for at påvirke. Da aviserne langt de fleste steder i landet fortsat omdeles onsdag, har Coop ikke fundet grundlag for at opsige distributøren. Reklameavisen ligger altid i butikken fra torsdag og den kan desuden ses på Medlemskab af Herskind Brugs Vi har her i begyndelsen af 2008 foretaget en gennemgang af vores medlemskartotek, og har konstateret, at der er mange medlemmer som ikke bor her i området længere. Vi har skrevet til disse medlemmer og gjort dem opmærksom på at de fortsat er medlem i Herskind og opfordret dem til at tilknytte deres medlemsskab til en butik i deres nærområde. På tilsvarende vis, kan der være medlemmer her i området, der er tilknyttet en anden butik end Herskind Brugsforening. Disse medlemmer vil vi opfordre til at blive meldt ind i Herskind Brugs og derved opnå de medlemsfordele som vi giver bl.a. som 10% rabatindkøb.

6 Personalet (Planche 10) Arbejdspladsen Herskind Brugsforening har i 2007 beskæftiget ca. 7 fuldtidsansatte. Der har også i 2007 været en del udskiftning af personalestaben. I de fleste tilfælde er det vores unge medarbejdere, der er rejst på grund af uddannelsesmæssige forhold eller at de er flyttet fra byen. Heldigvis har vi fået gode afløsere på alle poster. Vores 1.assistent Alex Dalgård forlod butikken efter knap et år - i stedet er kommet Morten Aaen som blev udlært i butikken sidste år. Morten kan man kende på det gode humør og den altid venlige kundebetjening. Vi er glade for at du igen er i butikken. Der er for nylig blevet gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse blandt butikkens medarbejdere. Den viste et meget flot resultat, vores medarbejdere er glade for at være i Herskind Brugs.

7 Aktiviteter i Brugsen (Planche 11 - billeder) (Planche 12) Bestyrelsen har i 2007 afholdt følgende arrangementer: Fastelavns-tøndeslagning foran butikken Tre tønder af forskellig størrelse blev flot pyntet af børnene i de lokale institutioner Børnehaven Stjernen, Fritidsordningen Kometen og Miniklubben Sirius. Der var mødt ca. 35 børn op i festlige udklædninger. Efter store anstrengelser blev tønderne slået ned og alle kunne få del i slikposer og andet godt. Brugsen serverede lune fastelavnsboller til både børn og forældre. Dividendefesten den 2. maj Festen blev holdt efter den velkendte opskrift: Hygge ved grillen med fadøl, sodavand, pølser, hoppepude og gode tilbud i butikken. Vejret var dejligt og mange mennesker var mødt op på P-pladsen foran butikken. Vinsmagning den 1. november Vinsmagningen fandt sted i Forsamlingshusets skænkestue. Der var desværre lidt koks i tilmeldingerne, så pladsen var lidt trang, da der kom en del flere end vi havde regnet med. Men det blev alligevel en god aften, hvor vi fik mange gode smagsprøver af vine og en god forklaring på vinenes oprindelse og smagsnuancer. Juleaktiviteter i december Julen i Brugsen har sine faste traditioner: Børnenes julesokker pynter flot i butikken i hele december, juletræet står tændt ved tanken. Næste r må vi dog flytte træet længere væk fra tankanlægget, da OK mente, der kunne være brandfare. Derfor måtte vi desværre slutte lysene i den sidste tid op mod julen. Julemanden kom susende i brandbilen og det var der rigtig mange børn, der gerne ville se. Der blev uddelt 98 slikposer, så det var en travl dag for julemanden. Søndagen før jul blev der raflet i butikken og flere heldige kunder kunne gøre et gratis indkøb. Nytårsaftensdag ønskede bestyrelsen alle godt nytår med udskænkning af champagne og smagsprøve på kransekage.

8 Nyt om FDB (Planche 13) FDB ejes af FDB s og brugsforeningernes medlemmer, blandt andre altså os, der er medlemmer af Herskind Brugsforening. Fra 1. januar 2008 har FDB købt Coop Norden ud og FDB er nu eneejer af Coop Danmark. Samarbejde i Coop Norden mellem de nordiske landes brugsbevægelser er erstattet af Coop Trading - et fælles indkøbssamarbejde mellem Coop i Norge, Sverige og Danmark og snart nok også Finland. FDB ejerskab af Coop Danmark ændrer ikke på adskillelsen mellem forening og forretning, som blev indført med dannelsen af Coop Norden i FDBs bestyrelse er ikke bestyrelse for Coop Danmark, men har udpeget en selvstændig bestyrelse for Coop Danmark. FDB-medlemmernes interesser skal håndteres ved at FDBs bestyrelse stiller overordnede krav og ønsker til ledelsen af Coop Danmark med udgangspunkt i FDBs værdier. (Planche 14) De overordnede krav som Coop Danmarks ledelse skal tage hensyn til er bl.a. hvordan Coop Danmark skal udmønte fordele til medlemmerne og hvordan de skal leve op til forbrugerpolitiske mål. Coop Danmark skal med mellemrum rapportere til FDB om, hvordan Coop lever op til kravene. (Planche 15) Coop Danmark og FDB har lavet en fælles forbrugerpolitisk handlingsplan under overskriften Ansvarlighed, der bl.a. vil sætte følgende problemstillinger til debat: w Hvordan vi kan hjælpe forbrugerne med det sunde varevalg w hvordan vi kan reducere vores bidrag til klimaproblemerne w hvilken miljøpåvirkning vores virksomhed og varer har w hvilke produktionsforhold, der gælder hos vores leverandører Der skal være en lige linie mellem holdning og handling. Når FDB ejer Coop 100% betyder det at FDB og Coop skal sikre at de forbrugepolitiske holdninger også kan efterleves i butikkerne på en forretningsmæssig ansvarlig måde.

9 FDB er en forening i bevægelse (Planche 16) FDBs rolle i forhold til Coop er ved at være på plads, men det er endnu ikke lykkedes at vise medlemmerne hvordan de kan få indflydelse. Der er pt. 1,6 mio medlemmer af FDB, som alle kan være med til at bestemme hvordan FDB og Coop Danmark skal udvikles. Problemet er en meget lille andel af medlemmerne deltager aktivt. Derfor er der igangsat en proces med fornyelse af foreningen FDBs struktur, så mange flere medlemmer kan finde FDB interessant. Den endelige struktur for FDB skal fremsættes til beslutning på kongressen i juni måned. Se mere om strukturforslagene på fdb.dk FDBs medlemsfordele (Planche 17) FDB har fra 2008 afskaffet 4% bonusordningen på egne mærkevarer. Ordningen har ikke haft indflydelse på salget af egne varer og har dermed ikke virket efter hensigten. Desuden har medlemsundersøgelser vist at der er et stort ønske om kontante medlemsfordele, man får straks ved købet i stedet for at optjene en bonus, som først udbetales flere måneder efter i form af en check. I 2008 er der indført flere kontante medlemsfordele: F.eks. medlemsrabatter i form af knaldtilbud hver uge, flere medlemstilbud, bladet Samvirke koster kun portoen, hver måned udtrække en millionær blandt medlemmer der har fået skannet medlemskortet i butikken. Der arbejdes fortsat på nye medlemsfordele. I løbet af 2008 bliver der tilbudt f.eks. billån og bankprodukter. På FDB s hjemmeside vil der løbende blive orienteret om nye fordele.

10 Forventninger til og planer for 2008 (Planche 18) Budgettet Vi budgetterer i 2008 med et regnskabsresultat på kr. før skat. Dette forventer vi at kunne opnå gennem en lille omsætningsstigning i butikken på 1% og en reduktion af personaleomkostningerne. Vi har som vi plejer budgetteret med uændret benzinomsætning. Som jeg tidligere var inde på har vi et par investeringer i 2008: nyt IT-udstyr til ca kr. og efterisolering af loftet, prisen er endnu ikke kendt. Vi må desuden forvente at vi i løbet af 2008 skal tage stilling til, hvilke investeringer der skal gøres i benzinanlægget. Dividende (Planche 19) Som det nok er alle bekendt har bestyrelsen besluttet at der ikke optjenes dividende i Baggrunden for denne beslutning er flere: w i de senere år er udbetalt mere i dividende end der er henlagt til foreningen w andelen af salg til medlemmer er faldende, hvilket indikerer at dividenden ikke længere er afgørende for at handle lokalt w FDBs nye medlemsfordele med flere medlemsprisbomber koster på avancen og vi ved ikke, hvor meget det betyder for vores butik w medlemmerne har haft mange muligheder for at gøre deres mening om emnet gældende, vi har kun fået ganske få reaktioner, heraf ca. lige mange for som imod afskaffelse af dividenden Der optjenes altså ikke dividende i Vi vil i løbet af 2008 vurdere, hvilken betydning beslutningen får for vores omsætning og i november skal vi så tage stilling til, om det var en god eller dårlig beslutning. Vi har indtil nu ikke kunnet se en reaktion på omsætningstallene. Omsætningen i januar og februar har været 4% højere end i 2007.

11 Lokale medlemsfordele (Planche 20) Vi vil i 2008 give flere 10% rabat uger, den 1. falder i denne uge og vi planlægger foreløbigt med endnu 3 rabatuger i løbet af året. Der skal desuden være flere lokale tilbud i butikken. Tilbagebetaling af medlemmernes driftslån For år tilbage blev en andel af den optjente dividende henlagt i foreningen som medlemmernes driftslån. Fra 1996 er denne ordning ophørt i Herskind Brugs og vi har siden tilbagebetalt løbende i henhold til foreningens vedtægter. Ifølge regnskabet for 2007 er der kr. tilbage. Vi har besluttet at tilbagebetale dette beløb over 3 år med 1/3 hvert år. Medlemmer, der har mindre en 200 kr. tilgode vil dog få udbetalt hele beløbet i Ifølge vedtægterne har medlemmer, der er fyldt 65 år, ret til at få udbetalt deres tilgodehavende. Jeg vil afslutte min beretning med tak til uddeleren og til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i 2007.

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere