Brugsens generalforsamling mandag den 10. marts 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsens generalforsamling mandag den 10. marts 2008"

Transkript

1 Brugsens generalforsamling mandag den 10. marts 2008 Beretning om året 2007 (Planche 3) Generelt om årets drift 2007 har været et godt år for Herskind Brugsforening. Efter et år med uddelerskift og indføring af en række nye rutiner i butikken, har 2007 været et stabilt år, hvor driften af butikken har været i fokus. På en række områder er der sket væsentlige fremskridt i 2007: (Planche 4) w Omsætningen på både den ene og den anden side af Langelinie er steget mere end forventet w Butikkens standard er blevet meget bedre w Vi har en glad smiley w Medarbejdertilfredsheden er i top w Det regnskabsmæssige overskud er tilfredsstillende Disse fremskridt er selvfølgelig ikke kommet helt af sig selv. Der er blevet arbejdet målrettet for sagen. Butikkens standard Vi har i bestyrelsen sammen med uddeleren fokuseret på at få butikkens standard forbedret. Og vi synes det er lykkedes et langt stykke hen ad vejen. Den kritiske forbruger kan nok finde et par steder at sætte fingeren på, men det er heller ikke er område, der kører af sig selv. Der skal hele tiden arbejdes på at holde standarden vedlige. Det har selvfølgelig ikke været gratis at få rettet op på butiksstandarden. Vi har brugt nogle flere personaletimer i butikken, men vi har fået noget for pengene og i forhold til 2006 er der sket væsentlige forbedringer på flere områder: Der er varer på hylderne, varerne præsenteres godt i butikken, der er rent og ryddeligt, prismærkningen er blevet meget bedre, der er færre fejl på bonerne. Kunderne kan med rette forvente at disse forhold er i orden. Jeg vil ikke sige, at der ikke stadig kan forekomme fejl på bon en. Jeg tjekker altid selv min bon og har konstateret meget færre fejl end det tidligere var tilfældet.

2 Jeg bliver glad, når en kunde giver udtryk for, at vores butik sagtens kan tåle sammenligning med andre brugser i området, at vores butik faktisk er meget pænere end de andre. Butikskontrol Vi har i bestyrelsen fulgt op på butiksstandarden ved at lave et par uanmeldte kontrolbesøg i butikken, hvor vi har fokuseret på om butikken præsenterede sig på en måde som vi som kunder gerne vil se. Desuden har vi også haft besøg af en professionel butikskontrollør fra Coop. Han gik frem efter et tjekskema og gav point. Butikken fik ros på mange områder bl.a. for friske og indbydende varer, orden i butikken, et smilende og venligt personale. Ud af 100 mulige point fik vi 83 point. Vores ambitiøse uddeler var ikke helt tilfreds med det og vil arbejde frem mod at vi kan få point. Vi har også haft besøg af fødevarekontrollen, som gik meget grundigt til værks ved kontrollen af butikkens hygiejneforhold. Vi har jo desværre tidligere fået sure smiley er. Men denne gang var alt i orden og vi har en rigtig glad Smiley i butikken. Omsætningen i butikken En butik der fremstår pæn og indbydende med friske varer får man lyst til at handle i. Det har vores kunder også kvitteret for ved at handle mere og derved er vores omsætning i butikken forøget med 4% i forhold til De varegrupper, der har haft den største omsætningsfremgang på over 10% er friskbagt brød fra bake-off, frugt og grønt og kød og andre ferskvarer. Da det netop er de ferske varer, der skal være butikken profil er det meget tilfredsstillende. Ferskvarerne udgør godt 1/3 af butikkens omsætning. En anden tredjedel er nydelsesmidler og kiosk, som har haft en omsætningsstigning på 2%. Den sidste tredjedel af omsætningen er kolonial, tips, vin, personlig pleje og nonfood, hvor der samlet set har været et lille fald i omsætningen - faldet ligger på vin og tips. Omsætningen benzin Der har også været en stigning i omsætningen af benzin. I 2006 faldt vores omsætning med 1,6 mio. kr. I 2007 er den steget igen med omkring 0,5 mio kr. svarende til 7%. Vi har fokuseret meget på at følge priskrigen i 2007, så vores pris altid skal matche nabotankene mod syd. Vi må ikke følge priserne i Fajstrup og Sabro. At vi har fulgt med i priskrigen kan aflæses i regnskabet ved at vi har modta-

3 get et tilskud til benzinkrig på kr. i 2007 mod kun kr. i Det er ikke omkostningsfrit at følge med i priserne. Vi skal selv finde ud af, hvornår priserne justeres og det koster en del kørsel og tid, men vi fortsætter bestræbelserne på at sikre, at vores priser matcher naboernes. Kort om regnskabet i øvrigt (Planche 5) Regnskabsresultatet for 2007 viser et overskud før skat på kr. Det er kr. eller næsten 3 gange så meget som i 2006 og det ligger desuden pænt over vores budget på kr. (Planche 6) Det gode resultat er skabt dels gennem en forbedring af den realiserede avance på ca kr., færre omkostninger til især vedligeholdelse af ejendommen og inventar samt anskaffelser på i alt kr. Dertil kommer højere personaleomkostninger på ca kr. (Planche 7) Et par områder, som vi gerne vil have forbedret lidt endnu er svind og kassationer. Disse to poster udgør i kr. Det er lidt højere end i tilsvarende butikker, men dog ikke på et niveau, der giver anledning til dybe panderynker. Svind opstår f.eks. ved at der stjæles varer, og at der ikke er modtaget den mængde varer, der er betalt for. Vi ved på hvilke varegrupper svindet ligger og uddeleren fokuserer hele tiden gennem faste kontrolrutiner på at minimere kilderne til svind. Kassationer opstår, når varerne bliver for gamle eller de går i stykker og ikke kan sælges. Også dette område har uddelerens opmærksomhed og der arbejdes på at sikre korrekt disponering på de varegrupper, der har en høj kassationsprocent. Uddeleren vil senere mere detaljeret gøre rede for regnskabet.

4 Investeringer i 2007 (Planche 8) Der har ikke været de store nyanskaffelser i For at få et overblik over behovet for kommende investeringer i ejendom og inventar har vi foretaget en systematisk gennemgang og indhentet råd og vejledning fra Coops inventarrådgiver. Gennemgangen viste kun få behov for udskiftning af inventar i butikken. Men en ny kagekøler vil blive aktuel og vores IT udstyr er ved at være nedslidt. Vi har indkøbt en ny server mv. i Betongulvet på lageret er blevet malet. Dette var nødvendigt for at dække revner og sprækker i gulvet, som betød, at skidt og snavs kunne samle sig der. Vi har desuden konstateret, at isoleringen på butikkens loft ikke er god nok. Vi er i gang med at undersøge forholdet nærmere. Men der skal i løbet af 2008 foretages en efterisolering for at sikre indeklimaet i butikken og spare på varmeudgifterne. Den helt store investering, der vil blive aktuel indenfor en overskuelig fremtid er renovering af benzinanlægget. Anlægget er fra 1996 og er ved at være nedslidt. Desuden har vi leget lidt med tanken om at få lavet en nedkølet frugt- og grøntafdeling i butikken. Dette er dog stadig på ønskeplanet. Der er kommet ny lejer i uddelerboligen - Præstbrovej 1. Der var ikke umiddelbart anledning til større renoveringer i boligen i forbindelse med skiftet. På opfordring af sidste års generalforsamling har vi foretaget en undersøgelse af mulighederne for en investering i naboejendommen, såfremt den udbydes til salg. Vi har søgt rådgivningsbistand ved Coops konsulent, der har foretaget en markedsanalyse. Analysen viser, at Herskind Brugs allerede har en meget høj andel af indkøbsgrundlaget i lokalområdet. Da der ikke er planer om større udvidelser i antal boliger i området ses der ikke et grundlag for en betydelig vækst i vores markedsandele, der er en forudsætning for en udvidelse af butikken. Desuden vurderer konsulenten, at vi ikke har fornøden likviditet til at foretage en investering på mere end 1-1½ mio kr. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi ikke pt. går videre med sagen.

5 Andre forhold i 2007 (planche 9) Indbrud Jeg har i de senere år haft en overskrift der hed indbrud. I år er den dog unødvendig. Vi har ikke haft indbrud i butikken i Der har dog været et forsøg på at brække benzinautomaten op - uden held. Set i lyset af de sidste par års investeringer i rullegitter og andre foranstaltninger mod indbrud er det meget glædeligt at det tilsyneladende har virket efter hensigten. Kreditsalg I 2007 har FDB lanceret et nyt medlemskort, som samtidig er et MasterCard, der giver medlemmerne mulighed for at købe dagligvarer på kredit. Denne mulighed har en del af butikkens trofaste kunder haft ligeså længe butikken har eksisteret, men nu kan alle medlemmer altså købe på kredit via MasterCard-ordningen. Fordelen for Brugsen er jo, at vi ikke bærer risikoen for kunder, der ikke betaler. Fordelen for kunderne er bl.a.. at der opnås en kredittid på op til 50 dage. Tilbudsavisen Coop skiftede i 2007 distributør af reklameaviserne. Det har desværre betydet at de små landsbyområder ikke får omdelt reklameavisen om onsdagen, men først om lørdagen. Det er uheldigt, da avisens tilbud gælder fra torsdag. Det er ikke noget vi umiddelbart har mulighed for at påvirke. Da aviserne langt de fleste steder i landet fortsat omdeles onsdag, har Coop ikke fundet grundlag for at opsige distributøren. Reklameavisen ligger altid i butikken fra torsdag og den kan desuden ses på Medlemskab af Herskind Brugs Vi har her i begyndelsen af 2008 foretaget en gennemgang af vores medlemskartotek, og har konstateret, at der er mange medlemmer som ikke bor her i området længere. Vi har skrevet til disse medlemmer og gjort dem opmærksom på at de fortsat er medlem i Herskind og opfordret dem til at tilknytte deres medlemsskab til en butik i deres nærområde. På tilsvarende vis, kan der være medlemmer her i området, der er tilknyttet en anden butik end Herskind Brugsforening. Disse medlemmer vil vi opfordre til at blive meldt ind i Herskind Brugs og derved opnå de medlemsfordele som vi giver bl.a. som 10% rabatindkøb.

6 Personalet (Planche 10) Arbejdspladsen Herskind Brugsforening har i 2007 beskæftiget ca. 7 fuldtidsansatte. Der har også i 2007 været en del udskiftning af personalestaben. I de fleste tilfælde er det vores unge medarbejdere, der er rejst på grund af uddannelsesmæssige forhold eller at de er flyttet fra byen. Heldigvis har vi fået gode afløsere på alle poster. Vores 1.assistent Alex Dalgård forlod butikken efter knap et år - i stedet er kommet Morten Aaen som blev udlært i butikken sidste år. Morten kan man kende på det gode humør og den altid venlige kundebetjening. Vi er glade for at du igen er i butikken. Der er for nylig blevet gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse blandt butikkens medarbejdere. Den viste et meget flot resultat, vores medarbejdere er glade for at være i Herskind Brugs.

7 Aktiviteter i Brugsen (Planche 11 - billeder) (Planche 12) Bestyrelsen har i 2007 afholdt følgende arrangementer: Fastelavns-tøndeslagning foran butikken Tre tønder af forskellig størrelse blev flot pyntet af børnene i de lokale institutioner Børnehaven Stjernen, Fritidsordningen Kometen og Miniklubben Sirius. Der var mødt ca. 35 børn op i festlige udklædninger. Efter store anstrengelser blev tønderne slået ned og alle kunne få del i slikposer og andet godt. Brugsen serverede lune fastelavnsboller til både børn og forældre. Dividendefesten den 2. maj Festen blev holdt efter den velkendte opskrift: Hygge ved grillen med fadøl, sodavand, pølser, hoppepude og gode tilbud i butikken. Vejret var dejligt og mange mennesker var mødt op på P-pladsen foran butikken. Vinsmagning den 1. november Vinsmagningen fandt sted i Forsamlingshusets skænkestue. Der var desværre lidt koks i tilmeldingerne, så pladsen var lidt trang, da der kom en del flere end vi havde regnet med. Men det blev alligevel en god aften, hvor vi fik mange gode smagsprøver af vine og en god forklaring på vinenes oprindelse og smagsnuancer. Juleaktiviteter i december Julen i Brugsen har sine faste traditioner: Børnenes julesokker pynter flot i butikken i hele december, juletræet står tændt ved tanken. Næste r må vi dog flytte træet længere væk fra tankanlægget, da OK mente, der kunne være brandfare. Derfor måtte vi desværre slutte lysene i den sidste tid op mod julen. Julemanden kom susende i brandbilen og det var der rigtig mange børn, der gerne ville se. Der blev uddelt 98 slikposer, så det var en travl dag for julemanden. Søndagen før jul blev der raflet i butikken og flere heldige kunder kunne gøre et gratis indkøb. Nytårsaftensdag ønskede bestyrelsen alle godt nytår med udskænkning af champagne og smagsprøve på kransekage.

8 Nyt om FDB (Planche 13) FDB ejes af FDB s og brugsforeningernes medlemmer, blandt andre altså os, der er medlemmer af Herskind Brugsforening. Fra 1. januar 2008 har FDB købt Coop Norden ud og FDB er nu eneejer af Coop Danmark. Samarbejde i Coop Norden mellem de nordiske landes brugsbevægelser er erstattet af Coop Trading - et fælles indkøbssamarbejde mellem Coop i Norge, Sverige og Danmark og snart nok også Finland. FDB ejerskab af Coop Danmark ændrer ikke på adskillelsen mellem forening og forretning, som blev indført med dannelsen af Coop Norden i FDBs bestyrelse er ikke bestyrelse for Coop Danmark, men har udpeget en selvstændig bestyrelse for Coop Danmark. FDB-medlemmernes interesser skal håndteres ved at FDBs bestyrelse stiller overordnede krav og ønsker til ledelsen af Coop Danmark med udgangspunkt i FDBs værdier. (Planche 14) De overordnede krav som Coop Danmarks ledelse skal tage hensyn til er bl.a. hvordan Coop Danmark skal udmønte fordele til medlemmerne og hvordan de skal leve op til forbrugerpolitiske mål. Coop Danmark skal med mellemrum rapportere til FDB om, hvordan Coop lever op til kravene. (Planche 15) Coop Danmark og FDB har lavet en fælles forbrugerpolitisk handlingsplan under overskriften Ansvarlighed, der bl.a. vil sætte følgende problemstillinger til debat: w Hvordan vi kan hjælpe forbrugerne med det sunde varevalg w hvordan vi kan reducere vores bidrag til klimaproblemerne w hvilken miljøpåvirkning vores virksomhed og varer har w hvilke produktionsforhold, der gælder hos vores leverandører Der skal være en lige linie mellem holdning og handling. Når FDB ejer Coop 100% betyder det at FDB og Coop skal sikre at de forbrugepolitiske holdninger også kan efterleves i butikkerne på en forretningsmæssig ansvarlig måde.

9 FDB er en forening i bevægelse (Planche 16) FDBs rolle i forhold til Coop er ved at være på plads, men det er endnu ikke lykkedes at vise medlemmerne hvordan de kan få indflydelse. Der er pt. 1,6 mio medlemmer af FDB, som alle kan være med til at bestemme hvordan FDB og Coop Danmark skal udvikles. Problemet er en meget lille andel af medlemmerne deltager aktivt. Derfor er der igangsat en proces med fornyelse af foreningen FDBs struktur, så mange flere medlemmer kan finde FDB interessant. Den endelige struktur for FDB skal fremsættes til beslutning på kongressen i juni måned. Se mere om strukturforslagene på fdb.dk FDBs medlemsfordele (Planche 17) FDB har fra 2008 afskaffet 4% bonusordningen på egne mærkevarer. Ordningen har ikke haft indflydelse på salget af egne varer og har dermed ikke virket efter hensigten. Desuden har medlemsundersøgelser vist at der er et stort ønske om kontante medlemsfordele, man får straks ved købet i stedet for at optjene en bonus, som først udbetales flere måneder efter i form af en check. I 2008 er der indført flere kontante medlemsfordele: F.eks. medlemsrabatter i form af knaldtilbud hver uge, flere medlemstilbud, bladet Samvirke koster kun portoen, hver måned udtrække en millionær blandt medlemmer der har fået skannet medlemskortet i butikken. Der arbejdes fortsat på nye medlemsfordele. I løbet af 2008 bliver der tilbudt f.eks. billån og bankprodukter. På FDB s hjemmeside vil der løbende blive orienteret om nye fordele.

10 Forventninger til og planer for 2008 (Planche 18) Budgettet Vi budgetterer i 2008 med et regnskabsresultat på kr. før skat. Dette forventer vi at kunne opnå gennem en lille omsætningsstigning i butikken på 1% og en reduktion af personaleomkostningerne. Vi har som vi plejer budgetteret med uændret benzinomsætning. Som jeg tidligere var inde på har vi et par investeringer i 2008: nyt IT-udstyr til ca kr. og efterisolering af loftet, prisen er endnu ikke kendt. Vi må desuden forvente at vi i løbet af 2008 skal tage stilling til, hvilke investeringer der skal gøres i benzinanlægget. Dividende (Planche 19) Som det nok er alle bekendt har bestyrelsen besluttet at der ikke optjenes dividende i Baggrunden for denne beslutning er flere: w i de senere år er udbetalt mere i dividende end der er henlagt til foreningen w andelen af salg til medlemmer er faldende, hvilket indikerer at dividenden ikke længere er afgørende for at handle lokalt w FDBs nye medlemsfordele med flere medlemsprisbomber koster på avancen og vi ved ikke, hvor meget det betyder for vores butik w medlemmerne har haft mange muligheder for at gøre deres mening om emnet gældende, vi har kun fået ganske få reaktioner, heraf ca. lige mange for som imod afskaffelse af dividenden Der optjenes altså ikke dividende i Vi vil i løbet af 2008 vurdere, hvilken betydning beslutningen får for vores omsætning og i november skal vi så tage stilling til, om det var en god eller dårlig beslutning. Vi har indtil nu ikke kunnet se en reaktion på omsætningstallene. Omsætningen i januar og februar har været 4% højere end i 2007.

11 Lokale medlemsfordele (Planche 20) Vi vil i 2008 give flere 10% rabat uger, den 1. falder i denne uge og vi planlægger foreløbigt med endnu 3 rabatuger i løbet af året. Der skal desuden være flere lokale tilbud i butikken. Tilbagebetaling af medlemmernes driftslån For år tilbage blev en andel af den optjente dividende henlagt i foreningen som medlemmernes driftslån. Fra 1996 er denne ordning ophørt i Herskind Brugs og vi har siden tilbagebetalt løbende i henhold til foreningens vedtægter. Ifølge regnskabet for 2007 er der kr. tilbage. Vi har besluttet at tilbagebetale dette beløb over 3 år med 1/3 hvert år. Medlemmer, der har mindre en 200 kr. tilgode vil dog få udbetalt hele beløbet i Ifølge vedtægterne har medlemmer, der er fyldt 65 år, ret til at få udbetalt deres tilgodehavende. Jeg vil afslutte min beretning med tak til uddeleren og til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i 2007.

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund Kæder og grossister / COOP / Coop Danmark DIREKTIONEN Adm. Direktør Peter Høgsted Kopncerndirektør Jan Madsen Koncerndirektør Elise Brøchner Koncerndirektør, Per Toelstang KONCERNLEDELSE Nonfooddirektør

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Side 1 Indholdsfortegnelse: Side 1. Generelt 2 2. Driftsrapporten og dens linier 3 3. Balancerapporten - venstre halvdel 6 4. Balancerapporten - højre halvdel 7 Side 2 1. Generelt Formålet med dette afsnit

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Hejnsvig, den 7. april 2014. Formandsberetning 2013, Dagli Brugsen, Hejnsvig

Hejnsvig, den 7. april 2014. Formandsberetning 2013, Dagli Brugsen, Hejnsvig Hejnsvig, den 7. april 2014 Formandsberetning 2013, Dagli Brugsen, Hejnsvig 2013 var et jubilæumsår og en milepæl i Dagli Brugsen Hejnsvig historie. 100 år i medgang og modgang, stadig udvikling og med

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Rodskov Eskerod Brugsforening

Rodskov Eskerod Brugsforening Rodskov Eskerod Brugsforening 1888 1963 1963 1988 75 år + 25 år Kort resumé over Rodskov Eskerod Brugsforenings 75 årige historie. 1888 17. marts. Rodskov Eskerod Brugsforening stiftet med ca. 30 medlemmer

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned?

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned? Vi har brug for din hjælp. Hvad synes du at der skal være på hylderne hos Torvekøbmanden i Bonderup? Er der eksempelvis interesse for at få mad fra Skovsgård Hotel? Hvad synes du om ideen om fællesspisning?

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013.

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Velkommen til generalforsamling i Bryghuset Vendia. Når jeg ser tilbage på regnskabsåret 2012 / 13, ser jeg atter et meget aktivt

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Coop grøntsagsblandinger eller færdigretter Flere varianter 350-1000 g Kg-pris maks. 37,14

Coop grøntsagsblandinger eller færdigretter Flere varianter 350-1000 g Kg-pris maks. 37,14 Tilbudsavisen gælder fra torsdag d. 28. februar til og med onsdag d. 6. marts Scan og kom ind på det nye mobilsite gsen Nu er Dagli Bru ilen! kommet på mob Lirac Les Grand Cypres Rhône, Frankrig 75 cl

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Disse opgavebeskrivelser fastlægger regler for de opgaver, butiksråd, landsråd og bestyrelse skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise

Læs mere

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne 1. Navn og organisationsform 1. Brugsforeningens navn er... Brugsforening. 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Hjemsted Brugsforeningen

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vinnyt nr.2, august 2010

Vinnyt nr.2, august 2010 Vinnyt nr.2, august 2010 Hej vinklubmedlem. Så er der lidt ny information. Håber ikke vi har opbrugt al jeres tålmodighed. Der er virkelig meget, som skal falde på plads, når man starter noget nyt op.

Læs mere

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Torsdag, den 25. september 2014 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Indledningsvis kan bestyrelsen

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Som 2 1 kunde får du:

Som 2 1 kunde får du: 21.landbobanken.dk For Dobbelt alle 18-25 så årige godt Som 2 1 kunde får du: dobbelt så gode priser på relevante bankprodukter direkte invitationer til arrangementer rabatter på fitness, solcenter, bowling,

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 4 December 2007 Kære medlemmer Monark 1 og 2 har været meget velbesøgt i år. Ingen tvivl om at vi er den bedst etablerede Sitesi i nybyggerzonen i Belek. Haveanlæggets

Læs mere

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013.

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013. ALBERTSLUND HÅNDBOLD Indbyder hermed til Sportyfied cup 1. og 2. juni 2013. Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere til stævne i Albertslund, denne gang for 43. gang og denne gang med ny hovedsponsor

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Gode råd til en sund økonomi Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Betalingsvilje og evne At være kreditværdig betyder rigtig meget for den enkelte At skylde penge væk føles byrdefuldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Guide. Vores butiksbestyrelse Vores opgaver. Hvilke opgaver har butiksbestyrelser og hvordan synes jeg, vi bør arbejde med opgaverne?

Guide. Vores butiksbestyrelse Vores opgaver. Hvilke opgaver har butiksbestyrelser og hvordan synes jeg, vi bør arbejde med opgaverne? Guide Vores butiksbestyrelse Vores opgaver Hvilke opgaver har butiksbestyrelser og hvordan synes jeg, vi bør arbejde med opgaverne? Butiksbestyrelsen Denne guide giver et kort overblik over opgaver, som

Læs mere

Velkommen til Coop Bank

Velkommen til Coop Bank Coop Bank Velkommen til Coop Bank Kære medlemsvalgte, Som du sikkert ved, har Coop åbnet en bank Coop Bank. Det har vi gjort, fordi bank står rigtig højt på ønskelisten, når vi spørger Coops medlemmer,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning og regnskab 2012

Beretning og regnskab 2012 Beretning og regnskab 2012 Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd Menighedsrådet Antal møder: 7 Dertil kommer møder i aktivitetsudvalget, bygningsudvalget, kommunikationsudvalget og valgudvalget. Især valgudvalget

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Coop Danmark. ServicePortal Implementering og erfaringer

Coop Danmark. ServicePortal Implementering og erfaringer Coop Danmark ServicePortal Implementering og erfaringer Julie, Peter og Lisbeth SIDE 1 Indhold Om Coop Baggrund og formål Lisbeth Projektet og erfaringer Peter Arbejdet i ServiceDesk Julie Effekt i ServiceDesk

Læs mere

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere