Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk"

Transkript

1 BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året Beretningen tager meget naturligt udgangspunkt i det lokale. Vi er en forening med dybe rødder i det lokale, som driver en selvstændig dagligvarebutik. Beretningen vil også omhandle væsentlige forhold i omverdenen. Uanset hvor lokale vi er, så er vores forening og butik naturligvis også påvirket af forhold uden for det lokale. Det er bestyrelsens håb, at I som medlemmer både her på generalforsamlingen og i løbet af året vil hjælpe os med at gøre foreningen og butikken endnu bedre. Bestyrelsens kontakt oplysninger er placeret ved indgangen til butikken, og I er meget velkomne til at henvende jer, når noget er godt eller skidt. Lokalt Vi er I bestyrelsen glade for at kunne sige, at vi også i 2013 formåede at fastholde den gode udvikling i vores butik. Vi har fortsat et stærkt fokus på omkostninger, omsætning og en tæt budget opfølgning. De senere års fremgang har gjort det muligt for os at have kræfter til også at kigge på andre ting end problemløsning. Bestyrelsen har et rigtigt godt samarbejde med uddeleren Martin Iversen om at fastholde den gode udvikling i vores økonomi og samtidigt udvikle forening og forretning på en fremadrettet måde. Vi er glade for igen at kunne præsentere et rimeligt resultat for året Side 1 af 7

2 Årets resultat sluttede som følger: Omsætningen blev i alt (ekskl. Moms) t.kr Det svarer til en [frem/tilbage]gang på i alt 436 t.kr I procent er det 3,6 % Årets resultat efter skat blev 37 t.kr Vi har igen i år formået at øge vores omsætning ganske pænt. Det sker på baggrund af et stadigt mere presset dagligvaremarked. Vores overskud er under det budgetterede, men det har bl.a. sin baggrund i et særdeles vellykket initiativ med at skaffe nye medlemmer. Vi har jo haft som tradition, at nyindmeldte medlemmer får en gave og når en medlemskampagne lykkes langt over forventning, bliver det jo en større udgift end forudset. Det betragter vi i bestyrelsen som et positivt problem. Vi har også i årets løb investeret i et bake-off koncept, som ikke indgik i det oprindelige budget for året. Det påvirker naturligvis også resultatet. Derudover har vi i 2013 haft en uventet udgift til køleanlægget i form af et freon udslip. Freon er dyrt kan vi fortælle. Den slags problemer kan ikke helt undgås og kan meget dårligt budgetlægges. Vores uddeler gør sammen med personalet en kæmpe indsats for at opnå de opsatte mål. Det synes vi i bestyrelsen i høj grad er lykkedes i For 3. år i træk har vi øget vores omsætning uden at vores relative personaleomkostninger er blevet forøget. Det viser, at vi har godt styr på vores udgiftsposter i regnskabet, hvilket er en absolut nødvendighed i et presset marked. Vi har i løbet af året afholdt en række arrangementer bl.a. skal nævnes: Generalforsamling Side 2 af 7

3 Blomstermarked i april Døgnåben butik Open by Night arrangement Medlemskampagne September/Oktober Julearrangement I December Derudover forskellige andre arrangementer Vi har I løbet af året 2013 truffet beslutning om opstart af bake-off i butikken. Det er en bestyrelsesbeslutning, som naturligvis træffes i samarbejde med uddeler og er baseret på råd fra vores rådgivere. Der blev før etableringen af bake-off lagt et selvstændigt budget for denne investering og vi kan konstatere, at forventningerne til fulde blev opfyldt. Der er tale om en sund investering, som vil hjælpe os med at klare fremtidens økonomiske udfordringer. Flere medlemmer havde udtrykt ønske om, at vi tog et sådant initiativ, og det er dejligt at se beslutningen bekræftet af den gode modtagelse blandt vores medlemmer/kunder. Enkelte medlemmer har kritiseret beslutningen. Vi svarer i bestyrelsen naturligvis gerne på henvendelser fra medlemmer også når de er kritisk indstillet overfor vores beslutninger. Den konkrete kritik, vi har modtaget, er blevet besvaret direkte til de pågældende medlemmer, hvor vi har forklaret baggrunden for vores beslutning. Beretningen indeholder ikke disse udførlige svar, men I er meget velkomne til at tage det op under diskussionen efter beretningen. Bestyrelsen vil dog godt understrege, at når vi træffer den slags beslutninger, så træffes de ikke ud fra et ønske eller mål om at lukke konkurrenter/andre forretninger i byen. Det er i vores interesse, at byen har en række butikker, som tilsammen sikrer, at vi holder så meget handel som muligt lokalt. Beslutningerne træffes ud fra økonomiske og forretningsmæssige forhold og skal sikre, at vi fortsat har en velfungerende og økonomisk sund forretning også i fremtiden. Vi har i bestyrelsen et klart ønske om, at vores forening/butik skal være i stand til at fejre et 100 års jubilæum. Det håber vi, at I alle sammen kan gå ind for. Side 3 af 7

4 COOP amba & COOP Konsekvenserne af andringerne i lukkeloven var frygtet. Specielt med hensyn til de mindre butikker. Og med god grund har årets udvikling i 2013 vist. Indenfor vores egen organisation, COOP, har især Fakta kunnet mærke på resultaterne, at der var en kraftigt øget konkurrence fra større dagligvare butikket. Også mange Dagli Brugser og Superbrugser har mærket det i større eller mindre grad. Vi må så sige, at her hos os, har det ikke givet sig mærkbart udtryk, hvilket måske skyldes vores placering i tilstrækkelig afstand fra den type butikker, som i særlig grad kunne få fordel af en liberaliseret lukkelov. Som det nok vil være bekendt, ændrede FDB i 2013 navn til COOP amba. Det skete bl.a. ud fra en betragtning om, at det var nemmere at markedsføre vores organisation med ét navn i stedet for at skulle forklare, at de to navne faktisk var en og samme organisation. Bortset fra at vi var mange, som lige skulle vende os til ikke at sige FDB mere, så har navneændringen ikke haft nogen direkte påvirkning for os her lokalt. COOP medlemsorganisationen har i løbet af 2013 gjort en stor indsats for at skaffe flere medlemmer, som det også blev omtalt i den første del af beretningen. Det har resulteret i, at vi nu har ca. 1.4 millioner medlemmer. Det giver vores organisation en enorm vægt bl.a. i forhandlinger med leverandører til glæde for os medlemmer, når vi handler i butikkerne i COOP organisationen. De mange medlemmer gør også, at vi har en organisation, som har kræfter til at engagere sig i generelle, samfundsmæssige forhold, som har betydning for medlemmerne. Det sker både på det overordnede plan og helt her ude lokalt, hvor vi takket være den organisatoriske støtte kan igangsætte projekter, som ellers ikke ville være muligt for os at løfte lokalt. Et rigtigt godt eksempel på styrken ved en andelsbevægelse. De senere års konstante fremgang for COOP må siges at have stagneret i Den fortsatte finanskrise begynder samen med andre samfundsmæssige forhold - at påvirke resultaterne. Organisationen må dog siges at være godt gearet til udfordringerne og skal nok klare sig igennem de vanskelige tider. Side 4 af 7

5 I en stor organisation som COOP undgår vi jo ikke, at der opstår forskellige udfordringer, som skal takles. Nogle af disse udfordringer giver sig direkte udtryk ude hos os lokalt. For nogle år siden blev der etableret en kødudskæringsvirksomhed, Hilton, som skulle forsyne COOP butikkerne med kød. Det har været lidt svært for butikkerne at se de økonomiske fordele indtil nu. Heldigvis ser det ud til at situationen i løbet af 2013 er blevet væsentligt forbedret nu tjener vi ligefrem penge på at sælge kød. Ikke meget men dog en forbedring. Vi ser frem til at situationen på kød normaliseres og igen bliver en fornuftig forretning for de enkelte butikker. Et andet projekt, som blev sat i gang fra centralt hold i løbet af 2013 var outsourcing af den centrale regnskabsfunktion til Indien. Det gav anledning til en del diskussion internt i COOP og opstarten gav forskellige problemer, som de enkelte butikker nogle mere end andre mærkede til. Der har løbende i 2013 været problemer med at få brugbare regnskaber. Særligt de selvstændige brugsforeninger viste sig at være vanskelige at servicere tilfredsstillende med den nye løsning. Det har medført, at COOP nu har oprettet en dansk regnskabsafdeling, som specifikt skal tage sig af de specielle forhold vedrørende de selvstændige foreninger/butikker. Året 2013 var også året, hvor COOP etablerede bankvirksomhed. I slutningen af året var det meste faldet på plads, og COOP Bank begyndte at skaffe kunder. Banken er kendetegnet ved, at den udover at være ejet af en medlemsbaseret organisation, opererer med meget få gebyrer og en meget fordelagtig MasterCard ordning. Vi skal ikke komme nærmere ind på det i denne beretning, men blot oplyse, at vi i bestyrelsen planlægger et medlemsarrangement i eftersommer/efterår, hvor COOP Bank er hovedemnet. Afslutning Vi er i bestyrelsen rigtigt godt tilfredse med, at vi nu har en butik, som er i støt fremgang. En fremgang som vel at mærke kommer midt i en økonomisk krise og i et marked, som er meget presset. Side 5 af 7

6 Bestyrelsen ser positivt på fremtiden. Som bekendt råder foreningen over en lejlighed, som p.t. er ledig. Det har desværre ikke været muligt at udleje den. Vi har derfor valgt at lægge et budget for 2014, som ikke indregner lejeindtægten. På trods af det vil vi i 2014 arbejde med et budget, som fastholder denne positive udvikling i omsætning og overskud. Som nævnt tidligere i beretningen, så betyder den forholdsvis positive økonomiske situation, at vi i bestyrelsen også har kunnet bruge kræfter på andet en problemløsning. Vi er i bestyrelsen i gang med en proces, som skal styrke og udvikle både bestyrelsesarbejdet, butikken og samarbejdet mellem bestyrelse og uddeler. Det sker ud fra en betragtning om, at for at være så godt rustet som muligt til fremtiden, så skal det arbejde, som bestyrelsen udfører, have så høj kvalitet som muligt. Det kræver en målrettet indsats. Som eksempler på, hvad vi har arbejdet med i det forløbne år kan nævnes: kursus om samarbejdet mellem formand og uddeler, hvor bl.a. processer og foreningsjura var emner, hvilket førte til: o udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen o udarbejdelse af en ledelsesinstruks til uddeler o bestyrelsens årlige selvevaluering, hvor bestyrelsesarbejdet evalueres årlig formel medarbejder samtale mellem formand og uddeler også kaldet Status- og strategi samtale udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for butik, bygninger og omgivelser påbegyndt I 2014 er det så planen, at vi vil fokusere på at bestyrelsen sammen med uddeler får udarbejdet en visions- og strategi plan for vores forening/butik, som kan tjene som ledetråd for vores arbejde fremover. Målet med denne række af initiativer er, at vi som bestyrelse kan medvirke til, at I som medlemmer får en endnu bedre forening og butik. Det arbejde kan vi naturligvis ikke klare i bestyrelsen alene. Side 6 af 7

7 Det er en absolut forudsætning, at vi fastholder en god uddeler og et fantastisk personale, som entusiastisk arbejder for vores butik og er med til at sikre dens fremtid. Det mener vi i høj grad, at vi har nu. De gør alle et fantastisk arbejde og vi har også indtryk af, at kunder/medlemmer påskønner dette. Hold jer ikke tilbage for at fortælle dem, når I synes de gør det godt. Som eksempel på personalets store engagement kan nævnes, at den tidligere omtalte medlemskampagne i efteråret blev en kæmpe succes. Det lykkedes i løbet af ca. en måned at skaffe over 270 nye medlemmer til vores forening. Vi er nu over 800 medlemmer. Den succes var i høj grad baseret på personalets kæmpe indsats. Vi modtager i bestyrelsen meget gerne jeres bidrag til udvikling af forening og butik. Vi har her i begyndelsen af 2014 startet et nyt initiativ, hvor vi forsøge at etablere en brugergruppe på 5-6 personer. Gruppen skal mødes et par gange om året og komme med input til både butik og forening. Vi modtager meget gerne forslag til medlemmer af denne gruppe. Formanden vil i 2014 fortsat være at finde i butikken den sidste onsdag i hver måned fra. Kl. 16:00 til 18:00. En påmindelse udsendes hver gang til de af jer, som er med på vores SMS-service. Når der er aflysninger eller ændringer, bliver de ligeledes udsendt via SMS. Til slut vil bestyrelsen gerne takke jer medlemmer for jeres støtte til butikken igennem året. Uddeleren skal også have en stor tak for sin indsats og sin positive tilgang til tingene. Og endelig vi gerne atter en gang takke vores fantastisk engagerede personale for deres store indsats i det daglige. På bestyrelsens vegne Lars Christian Svane Formand Sønder Felding Brugsforening Side 7 af 7

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Danske Banks generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Planche 1: Bestyrelsens beretning Planche 2: Generalforsamling

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 10. juni 2012 på Sinatur Skarrildshus, Herning VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011 December 2011 Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 Indhold 3 5 7 8 10 11 Indledning 4 Omlægning af bilafgifterne 4 Fremtidens udfordringer Strategiske udfordringer 5 Året der gik og lidt om

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse

Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Tirsdag den 13. april 2010 kl. 15:30-16:00, CBS Velkomst (15:30 15:35) God eftermiddag og velkommen til konferencen om de reviderede anbefalinger

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

DET RIGTIGE VALG Grunden til at vælge Severin Kursuscenter Læs mere på side 4 S2010

DET RIGTIGE VALG Grunden til at vælge Severin Kursuscenter Læs mere på side 4 S2010 S2010 DET RIGTIGE VALG Grunden til at vælge Severin Kursuscenter Læs mere på side 4 Severin Kursuscenter A/S Skovsvinget 25 5500 Middelfart T: 6341 9100 F: 6441 6902 severin@fdb.dk INDH S Skribenter: Søren

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013

LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 LANDSFORMANDENS BERETNI NG DFL S ORIENTERI NGSMØDE DEN 3. MAJ 2013 INDLEDNING På landsmødet sidste år indledte jeg min beretning med at konstatere, at vi havde taget ordet krise ind som en del af vores

Læs mere

Brugsens generalforsamling mandag den 10. marts 2008

Brugsens generalforsamling mandag den 10. marts 2008 Brugsens generalforsamling mandag den 10. marts 2008 Beretning om året 2007 (Planche 3) Generelt om årets drift 2007 har været et godt år for Herskind Brugsforening. Efter et år med uddelerskift og indføring

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere