Geomatic a/s center for geoinformatik 11. marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geomatic a/s center for geoinformatik 11. marts 2009"

Transkript

1 Find dig selv eller på vores professionelle vaskehal: https://www.conzoom.eu/find-dig-selv/ Og vil du høre mere? marketing- og kommunikationschef Hans Ravnkjær Larsen

2 Pressen har (efterhånden) stor bevågenhed på det her Og så må det jo være rigtigt. Læs evt. videre her: ing.dk/artikel/96775-geodata-er-en-fast-del-af-vores-hverdag?highlight=geodata ssuu.com/oravis/docs/oravis4-03 metroxpress.dk/dk/article/2008/11/21/09/ / Og/eller find mange flere på 2

3 Fakta om fremtidens vejrlig og konsekvenserne heraf Det er et faktum at hyppigheden af ekstremt vejr øges. De kraftige skybrud er kommet for at blive. Udgifter i forbindelse hermed er kraftigt voksende, og det gælder alle led i kæden. NB. Definition på skybrud: Nedbørsintensitet på over 15 mm på 30 minutter (kilde: DMI) De kombinerede effekter af terræn, jord- og overfladeforhold er kraftigt betydende for risikoen for vandskader. Geomatic har kortlagt risikobilledet for hele Danmark. Det er i alles interesse at vide mere og kende risikobilledet: - dem det går ud over (boligejerne) - dem der tørrer op (beredskabssektoren) - dem der betaler (forsikringsselskaberne) - dem der planlægger (byplanlæggere, entreprenører og bygherrer) 3

4 Sårbarhedskortlægning (conzoom flow) Sårbarhedskortlægningen viser hvor kombinerede terræneffekter gør vandskader mest sandsynlige. Vi tilbyder det bedste datagrundlag for en risikomodellering og evaluering, dvs. en høj overensstemmelse mellem vores prognoser og registrerede skader hos et forsikringsselskab. Illustrationen ovenfor viser et område hvor celler (100 m-celler i Det danske Kvadratnet) markeret med rød i særlig høj grad har risiko for vandskader, dvs. hvor vandet kan nå at gøre skade på ejendomme og indbo, hvis ikke det transporteres væk af kloakker. Forankring conzoom flow er et sæt af variable som beskriver højde- og afstrømningsforhold for overfladevand eller grundvand. conzoom flow er forankret på 100 m-cellerne i Det danske Kvadratnet. For den enkelte celle opgøres højde over havet samt hvorvidt cellen modtager overfladevand fra et større opland omkring (nabocellerne). Vi har regnet på de kombinerede terræneffekter. Med conzoom flow har vi sat mål på følgende, forankret på 100 m-cellerne i Det danske Kvadratnet. Således kender vi for enhver adresse i Danmark forholdene ud fra den celle som adressen ligger i. 4

5 Betragtninger om hvor vandet gør skade Risiko for vandskade handler om meget andet end bare højden over havet. Hvad nytter det at bo 36 m over havet hvis alle naboerne bor 37 m over havet? De kombinerede effekter kan kvantificeres, og det er det vi har sat på formel. conzoom flow er et sæt af variable som beskriver højde- og afstrømningsforhold for overfladevand eller grundvand. conzoom flow er forankret på 100 m-cellerne i Det danske Kvadratnet. For den enkelte celle opgøres højde over havet samt hvorvidt cellen modtager overfladevand fra et større opland omkring (nabocellerne). Det centrale er at vi har stedfæstet enhver adresse i Danmark for enhver adresse kan vi estimere risikoen for vandskader hvis ikke regnvand eller andet overfladestrømmende vand bliver transporteret bort ved nedsivning eller igennem kloakkerne. 5

6 Modellen i detaljer Vi har regnet på de kombinerede terræneffekter Med conzoom flow har vi sat mål på følgende, forankret på 100 m-cellerne i Det danske Kvadratnet. Således kender vi for enhver adresse i Danmark forholdene ud fra den celle som adressen ligger i. Højdeforskelle i cellen Slope (hældning) Sink (lavninger i profilen) Flow Direction Flow Accumulation (Vandflyden Hvor meget vand flyder igennem en celle) Datagrundlaget er Danmarks bedste Vi baserer modellerne på Danmarks HøjdeModel fra Scankort a/s certificeret af Staten v. Kort & Matrikelstyrelsen og Miljøstyrelsen. Og så kan det da godt være, at man kan regne finere, længere og tungere, ligesom man kan inddrage mange flere inddata. Men det virker allerede som det er! 6

7 Det hænger på data og på hvordan de bringes i spil Datagrundlaget er afgørende eller slet og ret at bygge på data men vi kan have lige så gode data vi kan skaffe; det nytter ikke stort hvis ikke vi ved hvordan vi skal bruge dem. Første skridt: Giv overblik derfra indblik. 7

8 Inddrag ejendomsoplysninger i øvrigt, og nå længere (grav dybere) De kombinerede terrænforhold siger ét; men de konkrete ejendomsforhold er en historie for sig selv! Vi kombinerer conzoom flow med oplysninger py på deejendomme der ligger i 100 *100-cellerne Ejendomsdatabasen er indblik i alle oplysninger om alle ejendomme og boliger i Danmark. Også erhvervs- og industriejendomme. Kælder, for eksempel hvordan ser det ud for ejendomme med kælder? 8

9 Det er ikke det bare ingenting Afhængig af kriteriejustering ligger op imod 5 % af Danmarks private husstande i nabolag hvor de kombinerede terræneffekter kan give grund til ekstra opmærksomhed. Mange andre aspekter inddrages (se næste side), men at der er volumen i kortlægningen er indlysende. Det dér med regnvand og klimaet er vist kommet for at blive. 9

10 Anvendelser Prioriter indsatsen i afløbssystemerne: Brug viden om risiko for vandskade som en af parametrene i vurdering af hvor indsatsen prioriteres højest Prioriter udstykning: Brug viden om risiko for vandskade som en af parametrene i vurdering af hvor udstykning skal foregå Byg efter forholdene: Brug viden om risiko for vandskade til at bygge ejendommen efter forholdene Forebyg skader: -faskiner - vandlukke - renovering - undgå beboelse i kælder (overvej champignons) Perspektiver for videreudvikling af modellerne Vi prioriterer fremtidige justeringer blandt følgende: - Flere data for skadesfrekvens - Inddragelse af flere forsikringsselskabers data - Flere variable: jordbundsforhold, befæstningsgrad, vandmætningsgrad, regnmængde, kloakeringsforhold etc. - Finere beregning: celler mindre end 100 * 100 m, inddragelse af simpel overfladeafstrømningsmodel 10

11 Næste skridt? I Geomatic arbejder vi kontinuerligt frem mod nye løsninger baseret på mødet mellem demografi og geografi. Kontakt os, og vi kan hjælpe omverden til hvor og hvordan man bedst holder fødderne tørre. Der er ingen andre som os I finder andre leverandører på markedet med andre data under armen. Men ingen andre med samme kompleksitet, fleksibilitet og kompetencetæthed. Vi tror fuldt ud på værdien af vores data og spændet af vores ydelser. Vi leverer ikke blot data, men den viden der kommer af data. Og vi gør det med faglig stolthed. Sammenbragte data giver størst udbytte Vi tror generelt på at sammenbragte data fra forskellige kilder giver størst værdi. Det er i kombination med domæne- og anvendelsespecifikke data, at det fulde billede afslører sig: Ejendomsvariable script på vitale ejendomsinformationer, fx kælder og kælderareal. Læs mere på conzoom og mosaic - deklaration af den danske befolkning. Læs mere på x-point visualisering er kongen uundværlig som rapporteringsværktøj 11

12 12

13 13

14 Højdeforskelle I vores højdemodel har vi fået både minimum- og maksimumhøjde for de enkelte celler. Højdeforskellene og variationer i de enkelte celler er udregnet. 14

15 Hældning En højdegradient for den enkelte celle er opgjort. Det er den maksimale hældningsrate for en celles dens 8 naboer. Udregningen sker ved at finde ud af hvilken af de 8 naboceller, der har den største højdeforskel i forhold til udgangscellen, og udregne denne hældning. 15

16 Retning af hældning Hældningsretningen (også kaldet terrænstrygningen) identificerer i hvilken retning vandet flyder,. Beregnes ud fra hvilken af de 8 naboceller, der har den største højdeforskel med udgangscellen (vand tenderer at flyde mod største hældning). 16

17 Tilstrømning aka vanflyden aka flow accumulation Flow Accumulation udregner på baggrund af retningen af hældningen hvor meget vand der flyder til, eller igennem, en celle. Hvor mange celler forsyner den enkelte celle med vand? 17

18 Lavninger i terrænet Lavninger i terrænet identificeres. Hermed menes celler, der statistisk skiller sig ud fra deres naboceller (ved at have markant lavere højde end de omkringliggende celler) 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer - Med fokus på oversvømmelser DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 5, 2007 Dansk Vand-

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere