INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE"

Transkript

1 INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

2 ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR EN FÆLLES ERHVERVS- INDSATS I HADERSLEV KOMMUNE OG HADERSLEV ERHVERVSRÅD Med stolte traditioner for erhverv og handel er Haderslev kendetegnet ved et stærkt sammenhold. Vores historie fortæller sit tydelige sprog om et område, der har måttet overkomme lidt af hvert - for derefter at samles om at genopbygge, genskabe og genføde. I de relationer er bånd groet stærkere og nye muligheder opstået. Vi er kendt som ildsjæle og aktive mennesker, som alle er villige til at gå den ekstra kilometer - for hinanden, for samarbejdet og for en større sag. Vi står sammen om det, vi tror på. Vi tror på, at alt kan lade sig gøre, og vi har modet til at gå efter ukendte territorier - for i Haderslev kommune ved vi, at intet kommer af sig selv. Når vi møder forhindringer, opsøger vi muligheder for at gå nye veje og etablere nye netværk, hvor vi kan samarbejde på kryds og tværs for vi ved, at vi kan gøre hinanden bedre, når vi gør tingene i fællesskab. Når vi, med åbent sind forbinder de løse ender og udfordrer hinanden, skaber vi de fællesmængder, hvor vækst og udvikling opstår. Forandringer starter med os selv. GRUNDFORTÆLLINGEN HANDLER OM DEN POSITION VI GERNE VIL INDTAGE. OM DE MÅL VI VIL OPNÅ OG DEN OPFATTELSE, DER SKAL STÅ TILBAGE. EN FREMTIDIG TILSTAND, SOM DER SKAL FORANDRING TIL FOR AT OPNÅ Derfor engagerer vi os i hinanden og byder nye ansigter velkommen. Vi værdsætter mangfoldighed og nytænkning, og vi glæder os over at kunne åbne døre for hinanden og skabe ting i fællesskab mellem nye og gamle bekendtskaber, mellem spirende talenter og erfarne kræfter, mellem private virksomheder og offentlige institutioner, mellem innovative iværksættere og etablerede erhvervsdrivende. Vi er stolte af vores placering i en landsdel med tradition for at fighte og kæmpe for det, vi tror på. Vi ved, at vores fællesskab er grundstenen i vores fremtidige udvikling, så vi interesserer os for hinanden og sætter en ære i at kunne fortælle hinandens historier vi er jo selv en del af dem. INDHOLD: GRUNDFORTÆLLINGEN 2 MISSION, VISION, VÆRDIER 3 STRATEGISK OVERSIGT 4 STRATEGISKE GRUNDVILKÅR 5 1. ERHVERVSSERVICE 5 2. RAMMEVILKÅR 7 3. INFRASTRUKTUR 8 STRATEGISK RETNING 9 4. INNOVATION VIDEN OPLEVELSE UDSYN 16 STRATEGISK INDSATS 19 VÆRDIER OG UDVIKLING 20 [2]

3 MISSION:POSSIBLE VI VIl VÆRE DEN LØSNINGSORIENTEREDE ERHVERVSKOMMUNE, HVOR SAMARBEJDE MELLEM MYNDIGHEDER OG ERHVERV OMSÆTTES TIL EN KLAR IDENTITET, EN ACCEPTERET VINDERKULTUR, ÅBENHED MOD OMVERDENEN OG STÆRKE ALLIANCER MED DE BEDSTE Haderslev kommune består af mange unikke herligheder, engagerede ildsjæle, spændende lokalsamfund og dygtige virksomheder. Hver for sig en masse positive cirkler, som vi nu sætter sammen og udvikler, så vores små særheder bliver til stærkere nicher. På den måde skaber vi billedet af en dynamisk og interessant kommune værd at besøge, let at falde for og et rigtig godt sted at etablere sig. Kommunen vil være bedre til at opfylde virksomhedernes behov for infrastruktur, rammevilkår og erhvervsservice. Men vi skal også udvikle os, og når det gælder erhvervsudviklingen vil Innovation, Viden, Udsyn og Oplevelse være i fokus. Lad os tage arbejdshandskerne på og styrke vores fantastiske kommune! H.P. Geil Borgmester Dan Stjernegaard Formand, Haderslev Erhvervsråd VI VIL OPFATTES SOM REGIONENS BEDSTE ERHVERVSKOMMUNE, NÅR DET GÆLDER SAMARBEJDE OM VÆRDISKABENDE LØSNINGER OG PRIORITERING AF VIRKSOMHEDERNES VILKÅR MED ET FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG ER VI: LØSNINGSORIENTEREDE SAMARBEJDENDE KAMPKLARE STOLTE ÅBNE [3]

4 VILKÅR, FOKUS OG INDSATS STRATEGIEN SKAL FORBEDRE VIRKSOMHEDERNES GRUNDVILKÅR, FOKUSERE PÅ INNOVATION, VIDEN, UDSYN OG OPLEVELSE OG SIKRE DEN RIGTIGE INDSATS FRA KOMMUNE OG ERHVERVSRÅD Forudsætningen for erhvervsudvikling er, at virksomhedernes basale vilkår er i orden. I Haderslev kommune tilbydes rigtig gode rammevilkår. Det er et af de billigste steder i landet at drive virksomhed, og det skal det blive ved med at være. Med både motorvej, togforbindelse og lufthavn er infrastrukturen også på plads i Haderslev kommune. Når det gælder erhvervsservice, dialog og samarbejde mellem kommune og erhverv, har vi et stykke arbejde at gøre. Her vil vi også være blandt de bedste, både i praksis, og i fortællingen til omverdenen. Dialogen er startet, viljen er til stede, og der er enighed om, hvad der skal til. Samtidig skal der skabes erhvervsudvikling med fokus på de fire kerneområder: Innovation, Viden, Udsyn og Oplevelse. Der er således en række konkrete initiativer på vej, hvor Haderslev Kommune, Haderslev Erhvervsråd og andre partnere arbejder sammen om indsatsen. Udviklingen skal ske gennem styrket rådgivning, netværk, formidling, projekter og partnerskaber. [4]

5 STYRKELSE AF VIRKSOMHEDERNES VILKÅR HADERSLEV KOMMUNE OG HADERSLEV ERHVERVSRÅD ARBEJDER SAMMEN OM BEDRE GRUNDVILKÅR FOR VIRKSOMHEDERNE. SERVICEN, RAMMEBETINGELSERNE OG INFRASTRUKTUREN SKAL BARE VÆRE I ORDEN! 1. ERHVERVSSERVICE Haderslev Kommunes erhvervsprofil er baseret på det gode samarbejde, på ønsket om at realisere fælles mål og at gøre hinanden bedre. Det overlader vi ikke til tilfældigheder for det er i samarbejdet, vores unikke historie ligger gemt. Kommunens service til erhvervslivet i form af fx tilbud til iværksættere og rådgivning af etablerede virksomheder skal være professionel og målrettet. Vi vil i tæt samarbejde med store og små erhvervsvirksomheder finde frem til netop de serviceydelser, der gør en betydningsfuld forskel både for den enkelte virksomhed, men også for erhvervslivet som helhed. Haderslev Kommune har noget at tilbyde alle virksomheder. Men vi skal blive bedre til at synliggøre både tilbud og resultater. Vi vil måles på vores resultater, og vi vil med godt samarbejde sikre en ny tilgang til erhvervsservicen, hvor udgangspunktet altid er: Vi er til for jer ikke omvendt. Der oprettes en task force med deltagelse af borgmester, kommunaldirektør og erhvervsdirektør, der skal sikre en smidig og rettidig service over for erhvervslivet. De største virksomheder får en direkte kontaktperson i kommunens ledelse. 1.1 Mere direkte og proaktiv opfølgning på virksomhederne TASK FORCEN MØDES HVER MÅNED FOR AT EVALUERE OG SIKRE FOKUS OG FREMDRIFT TASK FORCEN VIL I FORM AF KVARTALSVISE ÅBNE MØDER INDDRAGE ERHVERVSLIVET FOR AT HØRE OM VIRKSOMHEDERNES UDFORDRINGER TASK FORCEN SKAL SIKRE EN GOD OG EFFEKTIV SERVICE OVER FOR POTENTIELT TILFLYTTENDE VIRKSOMHEDER OG VED STØRRE SAGER DE STØRSTE VIRKSOMHEDER FÅR EN KONTAKT- PERSON I KOMMUNENS ØVERSTE LEDELSE, DER FØLGER PROAKTIVT OP MINIMUM EN GANG ÅRLIGT [5]

6 Haderslev Kommune vil gennem et stærkt vedvarende fokus nedsætte sagsbehandlingstiderne og forbedre den generelle service i kontakten med erhvervslivet. 1.2 Fokus på sagsbehandling, service og dialog med erhvervslivet SAGSBEHANDLINGSTIDER OG SERVICEMÅL OVER FOR ERHVERVSLIVET SYNLIGGØRES DIREKTE PÅ HJEMMESIDEN ELLER DIREKTE I FORBINDELSE MED DEN ONLINE SAGSBEHANDLING HADERSLEV KOMMUNE TILBYDER 24-TIMERS/365- DAGES TELEFONSERVICE TIL VIRKSOMHEDER DER FØLGES LØBENDE OP PÅ OVERHOLDELSE AF DE FASTSATTE SERVICEMÅL, HERUNDER BÅDE DEN FAKTISKE OG OPLEVEDE KVALITET VED AFSLAG PÅ FORESPØRGSLER ER DER FOKUS PÅ ALTERNATIVE LØSNINGSFORSLAG DER LAVES OG UDDELES EN VELKOMSTPAKKE TIL NYE MEDARBEJDERE OG VIRKSOMHEDER JOBCENTER HADERSLEV HOLDER KVARTALS- MØDER MED ERHVERVSRÅDET OG DELTAGER I HR- NETVÆRK FOR AT FORSTÅ VIRKSOMHEDERNES UDFORDRINGER OG FÅ INPUT FRA KUNDERNE JOBCENTER HADERSLEV SKAL I SAMARBEJDE MED ERHVERVSRÅDET OG ANDRE UDVIKLE ATTRAKTIVE KONCEPTER, DER GØR DET LETTERE AT GIVE EN POTENTIEL NY MEDARBEJDER EN CHANCE JOBCENTER HADERSLEV VIL SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET FOR AT SIKRE GENSIDIGT UDBYTTE OG EN POSITIV MODTAGELSE AF MEDARBEJDERE, ANSAT PÅ SÆRLIGE VILKÅR 1.4 Netværk, bedre vejledning og højere overlevelsesrate for nye virksomheder Indsatsen skal styrkes mellem Haderslev Kommune, Haderslev Erhvervsråd, Iværksætter Haderslev og Erhvervssparring, så der skabes et miljø med grobund for flere nye virksomheder og fokus på at sikre en bedre overlevelsesrate for iværksætterne. TILFLYTTENDE NYE MEDARBEJDERE OG VIRKSOMHEDER BYDES ORDENTLIGT VELKOMMEN, OG DER ETABLERES ET NETVÆRK AF LOKALE VEJLEDNINGEN SKAL SIGTE MOD EN HØJERE OVERLEVELSESRATE FOR IVÆRKSÆTTERE VÆRTER, DER STÅR TIL RÅDIGHED FOR TILFLYTTERE I DEN FØRSTE TID I OMRÅDET DER ETABLERES EN LØSNING, HVOR MILJØER, LOKALER OG TILBUD TIL IVÆRKSÆTTERE PRÆSENTERES SAMLET FOR HELE KOMMUNEN 1.3 Jobcenter Haderslev hjælper virksomheder med rekruttering DER SKAL LAVES FÆLLES NETVÆRKSAKTIVITETER FOR IVÆRKSÆTTERE OG ANDRE VIRKSOMHEDER Jobcenter Haderslev vil i samarbejde med Haderslev Erhvervsråd og relevante netværk hjælpe virksomhederne med rekruttering af nye medarbejdere. JOBCENTER HADERSLEV SKAL SAMARBEJDE MED ANDRE JOBCENTRE OG PRIVATE AKTØRER OM AT LØSE VIRKSOMHEDERNES UDFORDRINGER 1.5 DER SKAL HVERT ÅR AFHOLDES EN ERHVERVS- KONFERENCE MED FOKUS PÅ UDVIKLING AF VIRKSOMHEDERNE OG DIALOGEN MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHEDER [6]

7 2. RAMMEVILKÅR Haderslev kommune er en kommune præget af erhvervsmæssig mangfoldighed, og det ses som en styrkeposition at bevare og udvikle denne mangfoldighed. Derfor vil Kommunen være konkurrencedygtig og blandt de bedste, når det gælder de rammevilkår, der tilbydes erhvervslivet. Virksomheder af forskellig størrelse og branche stiller krav om fleksible rammer, der tager hensyn til den enkelte branche og virksomhed. Det skal være let at etablere, udvikle og udvide sin virksomhed, og derfor er rammevilkårene et væsentligt element i de samlede vilkår, der gør Haderslev kommune interessant for virksomheder at etablere sig og eksistere i. Haderslev Kommune har nogle af de mest attraktive erhvervsgrunde i Vestdanmark, masser af gode erhvervslejemål, og i det hele taget god plads til virksomhedernes udfoldelse, uanset om der er tale om handel, industri, kontor, håndværk, landbrug eller andre erhvervsgrupper. 2.2 Gode grunde til udvikling og mulighed for at gøre det I FORHOLD TIL BELIGGENHED OG PRIS SIKRES ATTRAKTIVE ERHVERVSGRUNDE, OG UDBUDDET OG FORDELENE SYNLIGGØRES ERHVERVSLIVETS MULIGHEDER FOR FORTSAT UDVIKLING SKAL UNDERSTØTTES, BÅDE I FORHOLD TIL KOMMUNENS OVERORDNEDE PLANGRUNDLAG OG DEN ENKELTE VIRKSOMHEDS BEHOV På mange områder er en kommune underlagt centrale regler og rammer, men vi kan udfordre og udnytte disse rammer med afsæt i en stærk erhvervsorientering. DER AFHOLDES FASTE MØDER MED ERHVERVSRÅD OG REPRÆSENTANTER FOR ANDRE LOKALE ERHVERVSGRUPPER HANDEL, INDUSTRI, HÅNDVÆRK, LANDBRUG M.FL. MED FOKUS PÅ, AT ERHVERVENE HAR DE BEDST MULIGE VILKÅR 2.1 Ingen dækningsafgift og fokus på lave omkostninger 2.3 Udlicitering, udbud og lokal udvikling gennem partnerskaber Med fokus på effektivitet og lave samlede omkostninger skal de økonomiske rammevilkår for virksomhederne være attraktive og synliggøres både over for eksisterende virksomheder og mulige tilflyttere Udgangspunktet for samarbejde mellem kommune og erhvervsliv er tanken om partnerskab og udbytte til begge parter. KONKURRENCEUDSÆTTELSE SKAL BRUGES FOR AT SIKRE BEDSTE KVALITET TIL LAVESTE PRIS OG KVALITETSUDVIKLE DEN KOMMUNALE SERVICE DER BENCHMARKES LØBENDE MED ANDRE KOMMUNER FOR ALTID AT VÆRE BLANDT DE BILLIGSTE PÅ ERHVERVSLIVETS OMKOSTNINGER LOKALE VIRKSOMHEDERS MULIGHED FOR AT VÆRE MED I UDBUD SKAL STYRKES, OG KOMMUNEN SKAL AFHOLDE LEVERANDØRMØDER EFTER BEHOV DER ER INGEN DÆKNINGSAFGIFT I HADERSLEV KOMMUNE, OG DET VIL IKKE BLIVE INDFØRT DET KOMMUNALE BYGGERI SKAL GÅ FRA STORE TOTALENTREPRISER TIL MINDRE FAGENTREPRISER OMKOSTNINGER I FORHOLD TIL ANDRE KOMMUNER SKAL SYNLIGGØRES OVER FOR VIRKSOMHEDERNE DER SKAL VÆRE OVERSKUELIG OG TILGÆNGELIG INFORMATION OM KOMUNALE UDBUD [7]

8 3. INFRASTRUKTUR Som for alle andre kommuner har det høj prioritet at være hjemsted for tilfredse borgere, der både bor og arbejder inden for kommunens grænser. Der er mange gode grunde til at slå sig ned i Haderslev kommune, men i praksis lever vi i en verden, hvor en stadig større andel af arbejdsstyrken hver dag pendler til og fra arbejde på kryds og tværs af kommunegrænserne. Det skal vi forholde os aktivt til. Heldigvis har Haderslev kommune i denne sammenhæng en unik placering, hvor fx mere end voksne i den arbejdsdygtige alder har mindre end 45 minutters transport til Haderslev og mindre end 10 minutters motorvejskørsel fra Kolding Syd til Haderslev Nord. Derfor står fastholdelse og forbedring af både den lokale og den regionale infrastruktur højt på den politiske dagsorden. Det er helt enkelt afgørende for kommunens vækst og udvikling, at virksomhederne altid har adgang til den arbejdskraft, de efterspørger. Infrastrukturen skal også være med til at fastholde liv i de mindre bysamfund i kommunen. Haderslev er en sønderjysk kommune, der i fællesskab med det øvrige Sønderjylland er med til at skabe udvikling for hele området. Men vi har også virksomheder, der orienterer sig mod aktiviteter omkring EnergiMetropol Esbjerg, og ikke mindst er kommunen en del af samarbejdet om Det Østjyske Bybånd, hvor Haderslev ses som en naturlig del af Trekantområdet. Det er et erklæret mål, at Haderslev Kommune skal søge stærke alliancer og samarbejde med andre gode kommuner og vækstområder. Helt konkret skal medlemskab eller en tæt alliance med Trekantområdet vurderes nærmere i starten af strategiperioden. Både fra politisk side og ved mobilisering af erhvervslivet gennem Haderslev Erhvervsråd og Udviklingsråd Sønderjylland (URS) skal der arbejdes for de rigtige og nødvendige investeringer i infrastrukturen. HADERSLEV KOMMUNE VIL SPILLE EN PROAKTIV ROLLE I FORBINDELSE MED UDVIKLINGEN OG PLACERINGEN AF EN NY MIDTJYSK MOTORVEJ DER SKAL KÆMPES FOR EN BEDRE SAMMEN- KOBLING MED DET TYSKE JERNBANENET DET DOBBELTE JERNBANESPOR SKAL OGSÅ OMFATTE STRÆKNINGEN TINGLEV-PADBORG DER SKAL HOLDES FOKUS PÅ FEMERNBÆLT OG DENS INDVIRKNING PÅ LOKALE MULIGHEDER Også lokalt skal infrastrukturen prioriteres som en del af erhvervsudviklingen. 3.1 Arbejde for overordnede infrastrukturinvesteringer 3.2 Forbedring af veje, udvikling af erhvervsparker og Vojens Lufhavn DER SKAL KLAR FOKUS PÅ UDVIKLING AF UDVALGTE INDUSTRIOMRÅDER/PARKER DET LOKALE STI- OG VEJNET SKAL PRIORITERES, SÅLEDES AT VEJEN TIL OG FRA HADERSLEV KOMMUNES BYER OG LANDDISTRIKTER ER GOD MULIGHED FOR MODULVOGNTOG SKAL UDBREDES DER ARBEJDES FOR ET PARTNERSKAB (OPP) OM DEN FORTSATTE UDVIKLING AF VOJENS LUFTHAVN [8]

9 STRATEGISK RETNING OG PRIORITERING ERHVERVSUDVIKLING HANDLER I SIDSTE ENDE ALTID OM AT SKABE VÆKST OG FLERE ARBEJDSPLADSER. I HADERSLEV KOMMUNE VIL VI TÆNKE SOM EN NICHEVIRKSOMHED OG UDVIKLE DE HERLIGHEDER, OG SÆRLIGE STYRKEPOSITIONER, VI I FÆLLESSKAB HAR FÅET ØJE PÅ UDVIKLING I ØJENHØJDE Erhvervsorganisationer som DI, Dansk Erhverv og andre har de seneste år været med til at skabe stor fokus på erhvervsudviklingen i landets kommuner, både gennem analyser af erhvervsklimaet og mere eller mindre politiske markeringer af fremtidens krav til den gode erhvervskommune. I Haderslev lytter vi til denne inspiration, men erhvervsrådet har desuden inddraget næsten 200 virksomhedsledere på forskellig vis i processen med at lave en strategi for en ny og positiv erhvervsudvikling i Haderslev kommune. Den vigtigste lære har været, at vi skal tænke som en nichevirksomhed, fordi kun de allerstørste kommuner har mulighed for andet, og at vi skal være i øjenhøjde med de virksomheder, vi skal skabe udviklingen for og sammen med. Det har vi forsøgt at gøre. [9]

10 4. INNOVATION Alle taler om innovation, men der kan være stor forskel på opfattelsen af ordet. I denne strategi bruger vi begrebet som overskrift for forskellige aktiviteter, der bygger videre på et allerede etableret fundament. Det handler om at forandre og forbedre, hvad vi allerede har, gennem nye måder at tænke på, gennem nye samarbejdsformer, nye netværk og nye metoder. Vi vil altså koncentrere os mest om at udvikle de områder, hvor vi allerede er stærke i stedet for at opfinde helt nye forretningsområder eller lede efter styrkepositioner, der ikke findes. Med innovationen skal vi først og fremmest samles, hvor potentialet for udvikling er størst, og hvor vi tror på, at vi kan lykkes. Det skal være i de brancher og sektorer, der har de bedste muligheder med et stærkt fagligt fundament, lokale ildsjæle, de rigtige uddannelser og åbne og forandringsparate virksomhedsledere. Kun når det gælder kapitalberedskabet, altså evnen til at møde de gode idéer med finansiering, er vi lidt ude på innovationens dybe vand. Her har vi i forvejen kun beskeden erfaring, og vores kommune har ikke en stor samling rige onkler siddende klar med risikovillig venturekapital. Alligevel vil vi gøre en helhjertet indsats for at skabe et lokalt investormiljø og kapitalberedskab og gerne som et samlet sønderjysk projekt i samarbejde med de andre sønderjyske kommuner og URS. Der er nemlig stærkt brug for investeringer her i grænseområdet mellem Skandinavien og det europæiske fastland. I Haderslev kommune er rigtig mange aktører involveret i at skabe iværksætteri og hjælpe nye virksomheder godt i gang. Uddannelsesstederne har alle stor fokus på innovation og entrepreneurship, som forening fokuserer Iværksætter Haderslev på at hjælpe nye iværksættere bedst muligt i gang og med Erhvervssparring findes et netværk, hvor nye virksomhedsejere mødes og får hjælp fra erfarne virksomhedsledere. Desuden er der gode kontormiljøer med særlig fokus på iværksættervirksomheder. Haderslev Erhvervsråd skal skabe synergi mellem de forskellige aktører og aktiviteter, så det store engagement og de mange tilbud fremstår som en styrke over for de potentielle nye virksomheder. 4.1 Iværksætteri er afgørende for fremtidens vækst HADERSLEV ERHVERVSRÅD, IVÆRKSÆTTER HADERSLEV OG ERHVERVSSPARRING SAMLER AKTIVITETERNE I ET FÆLLES IVÆRKSÆTTER- KONCEPT MED FOKUS PÅ IVÆRKSÆTTEREN HADERSLEV KOMMUNE OG ERHVERVSRÅDET SKAL ARBEJDE FOR MERE ATTRAKTIVE IVÆRKSÆTTER- MILJØER OG SYNLIGGØRELSE AF DISSE DE SAMLEDE TILBUD TIL IVÆRKSÆTTERE SKAL PROFILERES OG HADERSLEV SKAL KÅRES SOM ÅRETS IVÆRKSÆTTER-KOMMUNE SENEST I 2018 FOKUS PÅ UNGE POTENTIELLE IVÆRKSÆTTERE STYRKES GENNEM PROJEKTET HYPE (HADERSLEV YOUNG POTENTIAL ENTREPRENEURS), HVOR ERHVERVSRÅD, UDDANNELSER OG KOMMUNE SKABER RAMMER, SÅ FLERE UNGE BETRAGTER IVÆRKSÆTTERIET SOM EN GOD KARRIEREVEJ LOKALE ILDSJÆLE OG ERHVERVSFORENINGER SKAL SAMLES OM ET PROJEKT MED FOKUS PÅ UDVIKLING OG IVÆRKSÆTTERI I LANDDISTRIKTER [10]

11 Lokale erhvervsfolk har i forbindelse med strategi-processen efterlyst en samlet indsats for at formidle risikovillig kapital til nye virksomheder og produktidéer, der vurderes at have et godt vækstpotentiale. Udover selve kapitalfremskaffelsen skal der arbejdes på at give stærkere sparring til de potentielle vækstvirksomheder. Det skal ske i et samspil mellem lokale investorer, finansieringsudbydere og finansieringsnetværk, relevante rådgivere og Væksthus Syddanmark. Desuden skal der søges samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner og erhvervsråd samt URS. 4.2 Fremskaffelse og formidling af kapital til "de gode idéer" ETABLERING AF EN INVESTOR-GRUPPE, DER DELS SKAL ARBEJDE MED UDVIKLINGEN AF KAPITAL- KONCEPTER, DELS FUNGERE SOM ADVISORY BOARD FOR POTENTIELLE VIRKSOMHEDER I KAPITALPROGRAMMET Den største sektor udgøres af offentlige arbejdspladser, hvor der blandt andet løses mange statslige opgaver. Blandt andet de forsvarsrelaterede opgaver står stærkt med aktiv tilstedeværelse af både Hæren, Flyvevåbnet og Beredskabet. Fastholdelse og styrkelse af forsvarssektoren er blandt de vigtigste politiske opgaver for Haderslev Kommune, og også afgørende for erhvervsudvikling og bosætning. På mange områder giver det god mening at skabe synergi mellem de statslige arbejdspladser og det øvrige erhvervsliv, og det skal både Haderslev Kommune og erhvervsrådet være opmærksomme på. Når det gælder kommercielle aktiviteter, er der identificeret 4 sektorer, som der skal sættes ekstra strategisk fokus på, nemlig Fødevarer, Energi, Sundhed og Logistik. For disse sektorer gælder, at der er mange dygtige lokale virksomheder og et godt udviklingspotentiale HADERSLEV ERHVERVSRÅD SKAL I SAMARBEJDE MED INVESTOR-GRUPPEN SKABE BASIS FOR EN STIGENDE ANDEL VÆKST-IVÆRKSÆTTERE SKABE STØRRE SYNERGI MELLEM OFFENTLIGE OG PRIVATE SEKTORER, FX VED REKRUTTERING, LEDELSESUDVIKLING, NETVÆRK OG SYNLIG- GØRELSE AF MULIGHEDERNE I KOMMUNEN GENNEM SAMARBEJDE MELLEM ALLE RELEVANTE INTERESSENTER SKAL DET SIKRES AT GODE IDÈER IKKE TABES PÅ GULVET SOM FØLGE AF MANGLENDE FINANSIERINGSMULIGHEDER UDBYGGE POSITIONEN SOM SYDDANMARKS FORSVARSKOMMUNE OG UDNYTTE DETTE I FORHOLD TIL AFLEDT ERHVERVSUDVIKLING 4.3 Fokus på de stærke sektorer: Forsvar, Fødevarer, Energi, Sundhed og Logistik Haderslev kommune er præget af et varieret erhvervsliv med mange små og mellemstore virksomheder inden for stort set alle brancher og sektorer. ETABLERE KLYNGEAKTIVITETER OG NETVÆRK INDEN FOR HVER AF DE STÆRKE SEKTORER SYNLIGGØRE DE STÆRKE SEKTORER I FORHOLD TIL TILTRÆKNING AF YDERLIGERE VIRKSOMHEDER OG INVESTERINGER I SEKTORERNE UDNYTTE DE STÆRKE SEKTORER I FORHOLD TIL IVÆRKSÆTTERI, FX VED AT LAVE SÆRLIGE MILJØER/KLYNGER AF IVÆRKSÆTTERE MED RELATION TIL HVER SEKTOR GENNEMFØRE PROJEKTERNE GOD ENERGI OG CENTER FOR SUNDT ARBEJDSLIV MED SUCCES [11]

12 5. VIDEN Når Viden er udpeget som strategisk fokusområde, er det ikke fordi, vi er naive og tror, at der med et snuptag kan skabes en kommune i den stærkeste kreative klasse. Alle snakker om tiltrækning af vidensarbejdspladser på højt akademiske niveau, og den type arbejdspladser er også vigtige for vores kommune. Men for os er viden også noget andet. Det handler om, at vi hele tiden bliver dygtigere og bygger oven på det udgangspunkt, vi nu engang har. Det primære for satsningen på viden er ønsket om altid at kunne tilbyde en veluddannet og konkurrencedygtig arbejdskraft til de virksomheder og sektorer, vi har og om at forstærke den samlede konkurrencekraft. Det skal vi gøre ved at dele idéer og viden, etablere udviklende netværk og understøtte mere samarbejde om fx uddannelse, rekruttering og ledelse. Vi skal også øge samspillet mellem uddannelse og erhverv, som fx når Haderslev Kommune søger erhvervsfolk til skolebestyrelserne. Der skal fastholdes en stærk fokus på de mange uddannelser i Haderslev kommune. Det gælder både samarbejdet med UC Syd om professionsbachelor-uddannelserne, det gælder muligheden for at tiltrække nye uddannelser, og det gælder fastholdelse og udvikling af et tilstrækkeligt udbud af ungdomsuddannelser. Særligt når det gælder erhvervsuddannelserne er der brug for udvikling af nye tilbud i forbindelse med den nye reform på området. Meget tyder på at industriarbejdspladserne er på vej fremad igen i Danmark, og det sønderjyske område er et rigtig smart sted at etablere disse arbejdspladser, når virksomhederne ønsker både høj faglighed og den bedste konkurrencekraft. En fleksibel og arbejdsom arbejdsstyrke med stolte håndværks- og industritraditioner, nærhed til de europæiske markeder og et lavt omkostningsniveau er tilbuddet til virksomhederne her i området. Desuden er der god mulighed for at supplere arbejdsstyrken med europæisk arbejdskraft, så rekrutteringsgrundlaget er bedre end de fleste andre steder. Opgaven med at sikre, at den rigtige arbejdskraft er til rådighed i forhold til virksomhedernes behov skal løftes i samarbejde mellem virksomheder, jobcenter og uddannelser. 5.1 Arbejdskraften som konkurrenceparameter - også i fremtiden HADERSLEV ERHVERVSRÅD ETABLERER ET HR- NETVÆRK FOR DE STØRRE ARBEJDSPLADSER, UDDANNELSERNE OG JOBCENTRET DEN KOMMUNALE BESKÆFTIGELSESPLAN UDVIKLES I FÆLLESSKAB MED VIRKSOMHEDERNE SAMARBEJDE OM AT GØRE JOBCENTRET SÅ VIRKSOMHEDSNÆRT SOM MULIGT Den udbredte tradition for e-læring i uddannelsesmiljøet kan udnyttes endnu bedre i et stærkere samarbejde mellem uddannelserne, de offentlige institutioner og kommercielle partnere. Her har vi nogle lokale kompetencer med potentiale til for alvor at sætte kommunen på landkortet. SAMARBEJDE OM TILTRÆKNING AF ARBEJDSKRAFT OG TILBUD OM JOBS TIL ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER SAMMENHÆNG MELLEM ERHVERVSUDVIKLING OG BOSÆTNING INDTÆNKES I ALLE INITIATIVER [12]

13 Der skal arbejdes hårdt for at fastholde Haderslevs position som god uddannelseskommune i Sønderjylland. Både når det gælder udviklingen af de mange ungdomsuddannelser, professionsuddannelserne på UC Syd, voksenuddannelserne, og når det gælder uddannelsen af flere faglærte i form af lærlinge og elever. Et stærkt samlet Campus-miljø vil være en fordel for Haderslev og hænge godt sammen med andre aktuelle satsninger på de unge. Kan det ikke etableres rent fysisk, så må det opbygges virtuelt gennem godt samarbejde mellem uddannelserne. 5.2 Attraktive uddannelser og flere lærlinge- og elevpladser FORTSAT UDVIKLING AF PARTNERSKABER MELLEM HADERSLEV KOMMUNE OG UDDANNELSERNE OG FOKUS PÅ UDDANNELSE TIL STÆRKE SEKTORER. DER OPFORDRES TIL SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSER, INSTITUTIONER OG ERHVERVSLIV OM ET SAMLET STÆRK E-LÆRINGS CENTER Det myldrer med ildsjæle, initiativer og lokalt engagement i Haderslev kommune. Dette stærke udgangspunkt skal udnyttes ved at skabe bedre sammenhæng mellem initiativerne, fælles retning på disse, og ved i det hele taget at skabe større kendskab til hinanden i det lokale erhvervslandskab. Med områdets mange små og mellemstore virksomheder er der vækstpotentiale, hvis der skabes alliancer og udnyttes synergier mellem virksomhederne. Fx må små håndværkere samarbejde, for at være med i større udbud og licitationer, og også på andre områder er der oplagte alliancemuligheder for lokale virksomheder. At dele viden og skabe forretning sammen kræver kendskab til hinanden og tillid. Det er en vigtig opgave for Haderslev Erhvervsråd at være med til at binde de mange initiativer bedre sammen gennem netværk, faglige virksomhedsgrupper og konkrete aktiviteter. Formidling af ny viden, inspiration til vækst og sparring om forretningsplaner skal ske i et samarbejde mellem erhvervsrådet, mentorer fra erhvervslivet og de lokale rådgivere. DET SAMLEDE ANTAL UDDANNELSESPLADSER SKAL SOM MINIMUM FASTHOLDES. HADERSLEV ERHVERVSRÅD SKAL BÅDE BINDE EKSISTERENDE NETVÆRK SAMMEN OG ETABLERE DER SKAL INDGÅS PARTNERSKABER MELLEM NETVÆRK, DER UNDERSTØTTER STRATEGIEN KOMMUNE, ERHVERVSLIV OG ORGANISATIONER, SÅ DER SKABES NOK LÆRE/PRAKTIKPLADSER SOCIALE MEDIER, WEB OG APPS SKAL ANVENDES TIL AT SKABE BEDRE KENDSKAB TIL HINANDEN OG VIDENDELING MELLEM VIRKSOMHEDERNE 5.3 Videndeling og netværk som middel til vækst DER SKAL IVÆRKSÆTTES AKTIVITETER, HVOR UNDERLEVERANDØR-VIRKSOMHEDER LÆRER OM DELTAGELSE I UDBUD OG KONSORTIEDANNELSER DER SKAL FOKUS PÅ AT DELE DE GODE HISTORIER OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION FOR ANDRE [13]

14 6. OPLEVELSE SønderjyskE med fodbolden og ishockeyen er sammen med blandt andet Vojens Speedway Center med til at tegne en profil af Haderslev som stærk sportskommune og som kulturarvskommune byder området på mange historiske og kulturelle oplevelser, hvor fx Haderslev Domkirke og Gram Slot tiltrækker mange besøgende. Alligevel har vi ikke skabt et samlet billede af Haderslev som en oplevelseskommune. Det er som om vi har en masse gode oplevelser, men også er gode til at holde dem for os selv. Lad os dyrke potentialet, blive bedre til at dele ud af oplevelserne, få flere gæster og tjene flere penge på dem. Oplevelser er i denne sammenhæng både de oplevelser, vi hurtigt får øje på, når der tænkes på turisme, handel, kultur og idræt. Men også de oplevelser, der skabes i de enkelte virksomheder, i mødet med kunderne, i mødet med kommunen, i mødet med hinanden, og når vi møder området som potentielle tilflyttere. Med andre ord skal vi udvikle den samlede oplevelsesøkonomi i vores destination, hos de enkelte virksomheder og i Kommunen, og vi skal forstå, at oplevelserne skabes i kombinationen af indholdet, indpakningen, invitationen, indlevelsen og inspirationen. OPLEVELSESØKONOMI ER EN ØKONOMISK VÆRDISKABELSE BASERET PÅ, AT OPLEVELSER I STØRRE ELLER MINDRE GRAD INDGÅR I PRODUKTET ELLER SERVICEYDELSEN Oplev destinationen 6.1 Med oplevelser og begejstring skabes en ny stærk destination Ved at forene handelslivet, kulturen, foreningslivet og turismeaktørerne i en samlet oplevelsessektor skal Haderslev kommune øge sin tiltrækningskraft over for både potentielle gæster og tilflyttere. Som kulturarvskommune gælder det om at få de mange gode historier og fine steder til at spille sammen i en fælles fortælling. Derfor har Haderslev Erhvervsråd i samspil med deltagere fra disse grupper formet en oplevelsesstrategi, der skal ses som et vigtigt delelement i den samlede strategi. Oplevelsesstrategien sætter en ramme, der har som forudsætning, at udviklingen på oplevelsesområdet altid sker i et samarbejde mellem handelslivet, kulturlivet, foreningslivet og turismen. Dette skal være et mantra og blandt andet have den betydning, at kommunale tilskud på området kun kan opnås til aktiviteter, der understøtter strategien. Det slås fast, at Haderslev kommune først og fremmest skal ses som en del af Sønderjylland og derfor vil bakke 100 % op om den fortsatte udvikling og etablering af det sønderjyske destinationssamarbejde, hvor historien, naturen og madoplevelsen er de bærende elementer. Med udvikling og synliggørelse af fire oplevelseszoner skal oplevelserne i Haderslev kommune placeres klart i billedet af den sønderjyske destination. [14]

15 Acture Park udvikles som det samlede action- og naturområde fra Skrydstrup i vest til Haderslev Havn og Skate City i øst. Gram Slotsby udvikles gennem fokus på bedre sammenhæng mellem aktiviteterne på Gram Slot og i Gram by og omegn. Haderslev Historiske Handelsby udvikles mellem de historiske rammer, kulturarven og den attraktive handelsby Lillebælt Lokker udvikles som attraktiv kyststrækning med fokus på overnatninger, ø-turisme og aktiviteter til vands. Oplev begejstring En vigtig forudsætning for at lykkes med tiltrækning af gæster og tilflyttere er, at vi som borgere, virksomheder og Kommune selv værdsætter de mange herligheder, der ligger lige uden for døren, og at vi bliver gode til at tage godt imod vores gæster og være en positiv del af fortællingen. Derfor peger strategien også på værtskabet som et vigtigt element. More Mojn siger vi bare! HADERSLEV ERHVERVSRÅD SKAL SIKRE EN EFFEKTIV ORGANISERING AF OPLEVELSES- ERHVERV OG RELEVANTE FORENINGER UDVIKLING AF OPLEVELSESOMRÅDET, TILDELING AF KOMMUNALE TILSKUD OG SAMARBEJDET MELLEM ALLE AKTØRERNE OG KOMMUNEN SKAL VÆRE I TRÅD MED OPLEVELSESSTRATEGIEN 6.2 Oplevelse og fortælling skal sælge virksomhederne Når Gram Slot sælger økologisk havregryn og mælk, køber kunderne mere end selve produkterne. De køber historien om slottet og den personlige fortælling. Når vores mange dygtige og traditionsrige slagtere sælger stadigt flere pølser, ligger den gode sønderjyske historie bag. Når X-Yacht sælger en af verdens dyreste kapsejlere, får du historien om de store sejlsportspræstationer med i købet, og når F. Engels arbejdstøj pludselig kan sælges blandt modetøj, så skyldes det alt sammen evnen til at bygge en autentisk og stærk historie op omkring virksomheden og produkterne. Designtænkning, brugerdrevet innovation, storytelling, oplevelsesøkonomi, branding. Mange nye begreber har de senere år vundet indpas i kampen om kunderne. Det handler om virksomhedernes evne til at fremstå klart og troværdigt, så kunderne oplever en forskel og får helt særlige præferencer, når der skal købes ind. Som eksemplerne viser er mange lokale virksomheder allerede gode til at arbejde med oplevelser og storytelling, men mange flere virksomheder kan forstærke deres nicher på denne måde. Det vil desuden gavne Haderslev kommune, hvis der i større omfang bliver sat geografi på de gode virksomhedshistorier. Det har stor betydning i fremtidens konkurrence om medarbejdere, tilflyttere og gæster i øvrigt. FULD OPBAKNING TIL ETABLERING OG UDVIKLING AF DESTINATION SØNDERJYLLAND SOM RAMME FOR FÆLLES MARKEDSFØRING, TURISTSERVICE OG OVERORDNET OPLEVELSESUDVIKLING Haderslev Erhvervsråd skal i samarbejde med rådgivere, uddannelser og andre parter sætte fokus på de helt almindelige virksomheders muligheder for at arbejde med oplevelse og fortælling. Desuden skal [15]

16 de gode eksempler synliggøres endnu mere i tæt samspil med virksomhederne. OPLEVELSE, FORTÆLLING OG DESIGN SKAL VÆRE I FOKUS FOR HADERSLEV ERHVERVSRÅD I DEN INDIVIDUELLE VIRKSOMHEDSVEJLEDNING SAMT GENNEM NETVÆRKSDANNELSE OG FORMIDLING DE GODE HISTORIER SKAL FORTÆLLES HØJERE OG BREDERE GENNEM PÅVIRKNING AF MEDIERNE, SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDERNE OG SOM EN DEL AF KOMMUNENS SAMLEDE FORTÆLLING I takt med etableringen af en stærkere selvforståelse skal Haderslev kommune positioneres som et attraktivt sted både at være gæst, borger og virksomhed. Haderslev by skal udvikles og markedsføres som hele kommunens attraktive østjyske centerby, der kan måle sig i konkurrence med de øvrige østjyske købstæder, når det gælder handel, kultur, idræt, uddannelse, bolig, natur og alt det andet, der lægges vægt på i en købstad med tiltrækningskraft. Kommunens øvrige byer og landsbyer bidrager hver især til den samlede fortælling om et mangfoldigt område, der består af en lang række unikke steder og oplevelser. Når alle står sammen, kan vi gøre området attraktivt for omverdenen. 6.3 Haderslev kommune - en flot samling af unikke muligheder HADERSLEV KOMMUNE SKAL STARTE MED FOKUS PÅ UDVIKLINGEN AF DEN KOMMUNALE SERVICE, GOD INTERN MARKEDSFØRING OG AT FÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER SOM GODE AMBASSADØRER EFTERHÅNDEN SKAL FOKUS FLYTTES UDEN FOR KOMMUNEGRÆNSEN OG DE MANGE HERLIGHEDER SKAL SAMLES I MÅLRETTEDE KAMPAGNER OVER FOR VIRKSOMHEDER, BORGERE OG GÆSTER 7. UDSYN Haderslev Kommune kan ikke stå alene, ligesom virksomhederne i kommunen er nødt til at samarbejde både lokalt og i et større perspektiv. Vi lever i en global verden, hvor de dygtigste vækstvirksomheder er dem, der tænker globalt og i et større perspektiv fra starten men også de virksomheder, der sætter sociale relationer og hensyn på dagsordenen. Social ansvarlighed er noget vi kan vende til en konkurrencefordel, hvis vi gør det dygtigt. Derfor skal vi være kendt som et sted, der åbner sig for omverdenen, lukker nye impulser ind og er klar til at møde andre holdninger, kulturer og meninger på en konstruktiv måde. Når dette omsættes til erhvervsudvikling handler det om, at vi gør virksomhederne bedre i mødet med omverdenen, at vi forstår at udnytte muligheden for et samspil mellem dansk og udenlandsk arbejdskraft, at vi udnytter de gode tyske kompetencer i området og ikke mindst, at vi både som kommune og erhverv søger alliancer med de bedste. 7.1 Nu kører Eksport Expressen Virksomheder med fokus på eksport oplever større vækst og fremstår mere robuste. Ud fra et erhvervsudviklingsperspektiv giver det også rigtig god mening at fremme virksomhedernes interesse for eksport og muligheder for at få succes på eksportmarkederne. Hver gang der tjenes en ekstra krone på eksport er der således tale om nye indtægter til både virksomhed og samfund. [16]

17 Med Eksport Ekspressen sætter Haderslev Erhvervsråd turbo på vejledningen af virksomheder med eksportpotentiale med opbakning fra blandt andet Haderslev Kommune. Projektet udgør krumtappen i den særlige fokus på eksport i strategien. EKSPORT EKSPRESSEN SKAL GENNEMFØRES MED OPNÅELSE AF DE ANFØRTE SUCCESKRITERIER DER ETABLERES NETVÆRKSAKTIVITETER OG SÆTTES FOKUS PÅ EKSPORTRELEVANT VIDEN Tyske virksomheder er de seneste år begyndt at prioritere de nordlige markeder i Danmark og Skandinavien blandt andet som følge af tilbagegang i Sydeuropa. Haderslevs geografiske placering, vores tyske sprog- og kulturforståelse samt de tyske foreninger, medier, kultur- og uddannelsesinstitutioner skal udnyttes i dialogen med tyske virksomheder og investorer om mulighederne for etablering af aktiviteter her i området. Kommunen, skolerne og uddannelserne i området kan bakke op gennem styrket fokus på det tyske sprog i undervisningen, så konkurrencefordelen kan fastholdes. 7.2 Det nordlige brohoved for tyske virksomheder DER UDARBEJDES INVESTOR-MATERIALE PÅ TYSK (HJEMMESIDE, PROSPEKT, PRÆSENTATION MV.) Virksomhederne i Haderslev kommune beskæftiger medarbejdere fra mange forskellige lande og vi har danske tilflyttere fra mange steder både blandt medarbejdere og virksomhedsejere. Samlet set medvirker det til et varieret og effektivt erhvervsliv med stor konkurrencekraft, og det kan udnyttes som en styrkeposition. Derfor skal vi blive bedre til at tage imod både medarbejdere og virksomheder, der kommer til vores kommune fra andre steder. Vi skal kendes som et åbent sted med plads til nye input og idéer, og hvor vi åbner vores netværk for andre. 7.3 Bedre integration på tværs af erhvervslivet HADERSLEV ERHVERVSRÅD SKAL OPBYGGE EN GRUPPE AF FRIVILLIGE ERHVERVSFOLK, SOM ER KLAR TIL AT MODTAGE ERHVERVSFOLK UDE FRA OG HJÆLPE MED INTEGRATION I LOKALMILJØET SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER, SPROG- SKOLE, JOBCENTER OG ANDRE OM BALANCEN I ARBEJDSSTYRKEN OG INTEGRATIONEN AF NYE MEDARBEJDERE FRA ANDRE STEDER KOMMUNEN VIL BEKÆMPE SOCIAL DUMPING OG OPFORDRE TIL AT VIRKSOMHEDERNE UDVISER SOCIALT OG BÆREDYGTIGT ANSVAR 7.4 Vækst gennem alliancer med de stærkeste DER ETABLERES EN SÆRLIG TYSK VELKOMST- GRUPPE PÅ TVÆRS AF HADERSLEV KOMMUNE, ERHVERVSLIVET OG DET TYSKE MINDRETAL I SAMARBEJDE MED PROFESSIONELLE PARTNERE, ETABLERES KONKRETE SALGSINITIATIVER OVER FOR TYSKE VIRKSOMHEDER OG INVESTORER Med klar inspiration fra Fighter Wing Skrydstrup skal Haderslev Kommune altid søge alliancer med de stærkeste, og både erhvervsrådet og virksomhederne skal opfordres til at tænke på samme måde. [17]

18 I dag er Haderslev Kommune en aktiv medspiller i det sønderjyske fællesskab, fx når det gælder etablering af Destination Sønderjylland (DUSJ), gennem samarbejdet i UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) og i det grænseoverskridende samarbejde med Schleswig-Holsten. Det historiske afsæt er sønderjysk og det er vigtigt at holde fast i dette afsæt, som også gælder samarbejdet om Sønderjyske Eliteidræt. Et samarbejde, der placerer os solidt på landkortet med fodbolden i Haderslev og ishockeyen i Vojens, men som også giver yderligere muligheder for at skabe fælles udvikling med de sønderjyske nabokommuner. Der er en klar anbefaling, fra især de større virksomheder og uddannelsesinstitutioner, til Haderslev Kommune om at søge optagelse i Trekantområdet Danmark, og indtage en position som den kommune, der skaber sammenhæng mellem det sønderjyske område og Trekantområdet. Der efterlyses således et formaliseret samarbejde mod nord, så Haderslev kan bidrage til og deltage i den udvikling, der foregår op langs den erhvervsmæssigt stærke og tætbefolkede jyske østkyst. Mod vest med Energimetropol Esbjerg og turismen langs Vestkysten er der også muligheder for stærke alliancer, vi som kommune og virksomheder skal være opmærksomme på, men overordnet set skal prioriteringen se således ud: 1. FASTHOLDELSE AF DET SØNDERJYSKE ENGAGEMENT OG AKTIVT MEDSPIL I BÅDE URS, DUSJ OG SØNDERJYSKE 2. VURDERE FORDELE OG ULEMPER VED ET MEDLEMSKAB AF TREKANTOMRÅDET DANMARK, OG SØGE OM OPTAGELSE I TREKANTOMRÅDET, HVIS VURDERINGEN ER OVERVEJENDE POSITIV 3. VÆRE ÅBEN OVER FOR ØVRIGE STÆRKE STRATEGISKE SAMARBEJDSMULIGHEDER BÅDE I DEN NÆRE GEOGRAFI, MEN OGSÅ NÅR DET GIVER MENING AT ARBEJDE I HELT ANDRE STRUKTURER Haderslev Kommune er også med i samarbejdet om det Østjyske Bybånd og bliver i nogle sammenhænge kædet sammen med Trekantområdet og nabokommunerne mod nord. Haderslev Kommunes deltagelse i det nordlige samarbejde er dog ikke nær så tæt og formaliseret som det sønderjyske samarbejde, hvorimod store dele af erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne orienterer sig kraftigt mod nord. [18]

19 STRATEGISKE VIRKEMIDLER OG INDSATS HADERSLEV KOMMUNE OG HADERSLEV ERHVERVSRÅD ER IKKE DEM, DER SKABER ERHVERVSUDVIKLINGEN DET GØR VIRKSOMHEDERNE! TIL GENGÆLD KAN VI SKABE DE RETTE RAMMER, VÆLGE DEN BEDSTE STRATEGI, ETABLERE ET GODT SAMARBEJDSMILJØ OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN GENNEM KONKRETE INITIATIVER OG AKTIVITETER. For den samlede strategi som er beskrevet i dette dokument gælder, at Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd ser sig som samarbejdspartnere med det samlede erhvervsliv. Vi kan etablere netværk, der giver mening og skaber resultater. Vi kan styrke den lokale formidling både gennem møder, uddannelser, nyhedsbreve og gennem pressen. Vi kan tage initiativ til og stå for gennemførelsen af projekter med fokus på erhvervsudvikling, der kan dannes nye partnerskaber mellem kommune og erhvervsliv, og endelig kan vi vejlede virksomhederne til at blive dygtigere, hjælpe nye virksomheder i gang og skabe overblik over de mange muligheder for rådgivning og hjælp, som faktisk findes for virksomhederne. Men væksten og erhvervsudviklingen ja, den kommer fra virksomhederne! [19]

20 VÆRDIER VI VIL KENDES FOR VI VIL ARBEJDE HÅRDT FOR AT GØRE HADERSLEV TIL EN STÆRKERE ERHVERVSKOMMUNE OG STRATEGIEN BESKRIVER RETNINGEN OG RAMMERNE FOR DETTE. MEN INTET ER STATISK, VERDEN OMKRING OS FORANDRER SIG HELE TIDEN OG VI SKAL FØLGE MED. DERFOR SKAL VI TILPASSE OS OG JUSTERE RETNING UNDERVEJS, OG DERFOR ER VI NØDT TIL AT VÆRE ENIGE OM DE VÆRDIER, DER SKAL KENDETEGNE HADERSLEV KOMMUNE OG HADERSLEV ERHVERVSRÅD I DIALOGEN MED VIRKSOMHEDER, UDDANNELSESINSTITUTIONER OG ALLE DE ANDRE INTERESSENTER I ERHVERVSUDVIKLINGEN. LØSNINGS- ORIENTEREDE SAMARBEJD- ENDE ÅBNE KAMPKLARE STOLTE [20]

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Resumé: IT er én af Silkeborgs erhvervsmæssige styrkepositioner. Erfaringer indhentet fra udviklingsmiljøer i andre sammenlignelige kommuner

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere