INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE"

Transkript

1 INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

2 ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR EN FÆLLES ERHVERVS- INDSATS I HADERSLEV KOMMUNE OG HADERSLEV ERHVERVSRÅD Med stolte traditioner for erhverv og handel er Haderslev kendetegnet ved et stærkt sammenhold. Vores historie fortæller sit tydelige sprog om et område, der har måttet overkomme lidt af hvert - for derefter at samles om at genopbygge, genskabe og genføde. I de relationer er bånd groet stærkere og nye muligheder opstået. Vi er kendt som ildsjæle og aktive mennesker, som alle er villige til at gå den ekstra kilometer - for hinanden, for samarbejdet og for en større sag. Vi står sammen om det, vi tror på. Vi tror på, at alt kan lade sig gøre, og vi har modet til at gå efter ukendte territorier - for i Haderslev kommune ved vi, at intet kommer af sig selv. Når vi møder forhindringer, opsøger vi muligheder for at gå nye veje og etablere nye netværk, hvor vi kan samarbejde på kryds og tværs for vi ved, at vi kan gøre hinanden bedre, når vi gør tingene i fællesskab. Når vi, med åbent sind forbinder de løse ender og udfordrer hinanden, skaber vi de fællesmængder, hvor vækst og udvikling opstår. Forandringer starter med os selv. GRUNDFORTÆLLINGEN HANDLER OM DEN POSITION VI GERNE VIL INDTAGE. OM DE MÅL VI VIL OPNÅ OG DEN OPFATTELSE, DER SKAL STÅ TILBAGE. EN FREMTIDIG TILSTAND, SOM DER SKAL FORANDRING TIL FOR AT OPNÅ Derfor engagerer vi os i hinanden og byder nye ansigter velkommen. Vi værdsætter mangfoldighed og nytænkning, og vi glæder os over at kunne åbne døre for hinanden og skabe ting i fællesskab mellem nye og gamle bekendtskaber, mellem spirende talenter og erfarne kræfter, mellem private virksomheder og offentlige institutioner, mellem innovative iværksættere og etablerede erhvervsdrivende. Vi er stolte af vores placering i en landsdel med tradition for at fighte og kæmpe for det, vi tror på. Vi ved, at vores fællesskab er grundstenen i vores fremtidige udvikling, så vi interesserer os for hinanden og sætter en ære i at kunne fortælle hinandens historier vi er jo selv en del af dem. INDHOLD: GRUNDFORTÆLLINGEN 2 MISSION, VISION, VÆRDIER 3 STRATEGISK OVERSIGT 4 STRATEGISKE GRUNDVILKÅR 5 1. ERHVERVSSERVICE 5 2. RAMMEVILKÅR 7 3. INFRASTRUKTUR 8 STRATEGISK RETNING 9 4. INNOVATION VIDEN OPLEVELSE UDSYN 16 STRATEGISK INDSATS 19 VÆRDIER OG UDVIKLING 20 [2]

3 MISSION:POSSIBLE VI VIl VÆRE DEN LØSNINGSORIENTEREDE ERHVERVSKOMMUNE, HVOR SAMARBEJDE MELLEM MYNDIGHEDER OG ERHVERV OMSÆTTES TIL EN KLAR IDENTITET, EN ACCEPTERET VINDERKULTUR, ÅBENHED MOD OMVERDENEN OG STÆRKE ALLIANCER MED DE BEDSTE Haderslev kommune består af mange unikke herligheder, engagerede ildsjæle, spændende lokalsamfund og dygtige virksomheder. Hver for sig en masse positive cirkler, som vi nu sætter sammen og udvikler, så vores små særheder bliver til stærkere nicher. På den måde skaber vi billedet af en dynamisk og interessant kommune værd at besøge, let at falde for og et rigtig godt sted at etablere sig. Kommunen vil være bedre til at opfylde virksomhedernes behov for infrastruktur, rammevilkår og erhvervsservice. Men vi skal også udvikle os, og når det gælder erhvervsudviklingen vil Innovation, Viden, Udsyn og Oplevelse være i fokus. Lad os tage arbejdshandskerne på og styrke vores fantastiske kommune! H.P. Geil Borgmester Dan Stjernegaard Formand, Haderslev Erhvervsråd VI VIL OPFATTES SOM REGIONENS BEDSTE ERHVERVSKOMMUNE, NÅR DET GÆLDER SAMARBEJDE OM VÆRDISKABENDE LØSNINGER OG PRIORITERING AF VIRKSOMHEDERNES VILKÅR MED ET FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG ER VI: LØSNINGSORIENTEREDE SAMARBEJDENDE KAMPKLARE STOLTE ÅBNE [3]

4 VILKÅR, FOKUS OG INDSATS STRATEGIEN SKAL FORBEDRE VIRKSOMHEDERNES GRUNDVILKÅR, FOKUSERE PÅ INNOVATION, VIDEN, UDSYN OG OPLEVELSE OG SIKRE DEN RIGTIGE INDSATS FRA KOMMUNE OG ERHVERVSRÅD Forudsætningen for erhvervsudvikling er, at virksomhedernes basale vilkår er i orden. I Haderslev kommune tilbydes rigtig gode rammevilkår. Det er et af de billigste steder i landet at drive virksomhed, og det skal det blive ved med at være. Med både motorvej, togforbindelse og lufthavn er infrastrukturen også på plads i Haderslev kommune. Når det gælder erhvervsservice, dialog og samarbejde mellem kommune og erhverv, har vi et stykke arbejde at gøre. Her vil vi også være blandt de bedste, både i praksis, og i fortællingen til omverdenen. Dialogen er startet, viljen er til stede, og der er enighed om, hvad der skal til. Samtidig skal der skabes erhvervsudvikling med fokus på de fire kerneområder: Innovation, Viden, Udsyn og Oplevelse. Der er således en række konkrete initiativer på vej, hvor Haderslev Kommune, Haderslev Erhvervsråd og andre partnere arbejder sammen om indsatsen. Udviklingen skal ske gennem styrket rådgivning, netværk, formidling, projekter og partnerskaber. [4]

5 STYRKELSE AF VIRKSOMHEDERNES VILKÅR HADERSLEV KOMMUNE OG HADERSLEV ERHVERVSRÅD ARBEJDER SAMMEN OM BEDRE GRUNDVILKÅR FOR VIRKSOMHEDERNE. SERVICEN, RAMMEBETINGELSERNE OG INFRASTRUKTUREN SKAL BARE VÆRE I ORDEN! 1. ERHVERVSSERVICE Haderslev Kommunes erhvervsprofil er baseret på det gode samarbejde, på ønsket om at realisere fælles mål og at gøre hinanden bedre. Det overlader vi ikke til tilfældigheder for det er i samarbejdet, vores unikke historie ligger gemt. Kommunens service til erhvervslivet i form af fx tilbud til iværksættere og rådgivning af etablerede virksomheder skal være professionel og målrettet. Vi vil i tæt samarbejde med store og små erhvervsvirksomheder finde frem til netop de serviceydelser, der gør en betydningsfuld forskel både for den enkelte virksomhed, men også for erhvervslivet som helhed. Haderslev Kommune har noget at tilbyde alle virksomheder. Men vi skal blive bedre til at synliggøre både tilbud og resultater. Vi vil måles på vores resultater, og vi vil med godt samarbejde sikre en ny tilgang til erhvervsservicen, hvor udgangspunktet altid er: Vi er til for jer ikke omvendt. Der oprettes en task force med deltagelse af borgmester, kommunaldirektør og erhvervsdirektør, der skal sikre en smidig og rettidig service over for erhvervslivet. De største virksomheder får en direkte kontaktperson i kommunens ledelse. 1.1 Mere direkte og proaktiv opfølgning på virksomhederne TASK FORCEN MØDES HVER MÅNED FOR AT EVALUERE OG SIKRE FOKUS OG FREMDRIFT TASK FORCEN VIL I FORM AF KVARTALSVISE ÅBNE MØDER INDDRAGE ERHVERVSLIVET FOR AT HØRE OM VIRKSOMHEDERNES UDFORDRINGER TASK FORCEN SKAL SIKRE EN GOD OG EFFEKTIV SERVICE OVER FOR POTENTIELT TILFLYTTENDE VIRKSOMHEDER OG VED STØRRE SAGER DE STØRSTE VIRKSOMHEDER FÅR EN KONTAKT- PERSON I KOMMUNENS ØVERSTE LEDELSE, DER FØLGER PROAKTIVT OP MINIMUM EN GANG ÅRLIGT [5]

6 Haderslev Kommune vil gennem et stærkt vedvarende fokus nedsætte sagsbehandlingstiderne og forbedre den generelle service i kontakten med erhvervslivet. 1.2 Fokus på sagsbehandling, service og dialog med erhvervslivet SAGSBEHANDLINGSTIDER OG SERVICEMÅL OVER FOR ERHVERVSLIVET SYNLIGGØRES DIREKTE PÅ HJEMMESIDEN ELLER DIREKTE I FORBINDELSE MED DEN ONLINE SAGSBEHANDLING HADERSLEV KOMMUNE TILBYDER 24-TIMERS/365- DAGES TELEFONSERVICE TIL VIRKSOMHEDER DER FØLGES LØBENDE OP PÅ OVERHOLDELSE AF DE FASTSATTE SERVICEMÅL, HERUNDER BÅDE DEN FAKTISKE OG OPLEVEDE KVALITET VED AFSLAG PÅ FORESPØRGSLER ER DER FOKUS PÅ ALTERNATIVE LØSNINGSFORSLAG DER LAVES OG UDDELES EN VELKOMSTPAKKE TIL NYE MEDARBEJDERE OG VIRKSOMHEDER JOBCENTER HADERSLEV HOLDER KVARTALS- MØDER MED ERHVERVSRÅDET OG DELTAGER I HR- NETVÆRK FOR AT FORSTÅ VIRKSOMHEDERNES UDFORDRINGER OG FÅ INPUT FRA KUNDERNE JOBCENTER HADERSLEV SKAL I SAMARBEJDE MED ERHVERVSRÅDET OG ANDRE UDVIKLE ATTRAKTIVE KONCEPTER, DER GØR DET LETTERE AT GIVE EN POTENTIEL NY MEDARBEJDER EN CHANCE JOBCENTER HADERSLEV VIL SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET FOR AT SIKRE GENSIDIGT UDBYTTE OG EN POSITIV MODTAGELSE AF MEDARBEJDERE, ANSAT PÅ SÆRLIGE VILKÅR 1.4 Netværk, bedre vejledning og højere overlevelsesrate for nye virksomheder Indsatsen skal styrkes mellem Haderslev Kommune, Haderslev Erhvervsråd, Iværksætter Haderslev og Erhvervssparring, så der skabes et miljø med grobund for flere nye virksomheder og fokus på at sikre en bedre overlevelsesrate for iværksætterne. TILFLYTTENDE NYE MEDARBEJDERE OG VIRKSOMHEDER BYDES ORDENTLIGT VELKOMMEN, OG DER ETABLERES ET NETVÆRK AF LOKALE VEJLEDNINGEN SKAL SIGTE MOD EN HØJERE OVERLEVELSESRATE FOR IVÆRKSÆTTERE VÆRTER, DER STÅR TIL RÅDIGHED FOR TILFLYTTERE I DEN FØRSTE TID I OMRÅDET DER ETABLERES EN LØSNING, HVOR MILJØER, LOKALER OG TILBUD TIL IVÆRKSÆTTERE PRÆSENTERES SAMLET FOR HELE KOMMUNEN 1.3 Jobcenter Haderslev hjælper virksomheder med rekruttering DER SKAL LAVES FÆLLES NETVÆRKSAKTIVITETER FOR IVÆRKSÆTTERE OG ANDRE VIRKSOMHEDER Jobcenter Haderslev vil i samarbejde med Haderslev Erhvervsråd og relevante netværk hjælpe virksomhederne med rekruttering af nye medarbejdere. JOBCENTER HADERSLEV SKAL SAMARBEJDE MED ANDRE JOBCENTRE OG PRIVATE AKTØRER OM AT LØSE VIRKSOMHEDERNES UDFORDRINGER 1.5 DER SKAL HVERT ÅR AFHOLDES EN ERHVERVS- KONFERENCE MED FOKUS PÅ UDVIKLING AF VIRKSOMHEDERNE OG DIALOGEN MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHEDER [6]

7 2. RAMMEVILKÅR Haderslev kommune er en kommune præget af erhvervsmæssig mangfoldighed, og det ses som en styrkeposition at bevare og udvikle denne mangfoldighed. Derfor vil Kommunen være konkurrencedygtig og blandt de bedste, når det gælder de rammevilkår, der tilbydes erhvervslivet. Virksomheder af forskellig størrelse og branche stiller krav om fleksible rammer, der tager hensyn til den enkelte branche og virksomhed. Det skal være let at etablere, udvikle og udvide sin virksomhed, og derfor er rammevilkårene et væsentligt element i de samlede vilkår, der gør Haderslev kommune interessant for virksomheder at etablere sig og eksistere i. Haderslev Kommune har nogle af de mest attraktive erhvervsgrunde i Vestdanmark, masser af gode erhvervslejemål, og i det hele taget god plads til virksomhedernes udfoldelse, uanset om der er tale om handel, industri, kontor, håndværk, landbrug eller andre erhvervsgrupper. 2.2 Gode grunde til udvikling og mulighed for at gøre det I FORHOLD TIL BELIGGENHED OG PRIS SIKRES ATTRAKTIVE ERHVERVSGRUNDE, OG UDBUDDET OG FORDELENE SYNLIGGØRES ERHVERVSLIVETS MULIGHEDER FOR FORTSAT UDVIKLING SKAL UNDERSTØTTES, BÅDE I FORHOLD TIL KOMMUNENS OVERORDNEDE PLANGRUNDLAG OG DEN ENKELTE VIRKSOMHEDS BEHOV På mange områder er en kommune underlagt centrale regler og rammer, men vi kan udfordre og udnytte disse rammer med afsæt i en stærk erhvervsorientering. DER AFHOLDES FASTE MØDER MED ERHVERVSRÅD OG REPRÆSENTANTER FOR ANDRE LOKALE ERHVERVSGRUPPER HANDEL, INDUSTRI, HÅNDVÆRK, LANDBRUG M.FL. MED FOKUS PÅ, AT ERHVERVENE HAR DE BEDST MULIGE VILKÅR 2.1 Ingen dækningsafgift og fokus på lave omkostninger 2.3 Udlicitering, udbud og lokal udvikling gennem partnerskaber Med fokus på effektivitet og lave samlede omkostninger skal de økonomiske rammevilkår for virksomhederne være attraktive og synliggøres både over for eksisterende virksomheder og mulige tilflyttere Udgangspunktet for samarbejde mellem kommune og erhvervsliv er tanken om partnerskab og udbytte til begge parter. KONKURRENCEUDSÆTTELSE SKAL BRUGES FOR AT SIKRE BEDSTE KVALITET TIL LAVESTE PRIS OG KVALITETSUDVIKLE DEN KOMMUNALE SERVICE DER BENCHMARKES LØBENDE MED ANDRE KOMMUNER FOR ALTID AT VÆRE BLANDT DE BILLIGSTE PÅ ERHVERVSLIVETS OMKOSTNINGER LOKALE VIRKSOMHEDERS MULIGHED FOR AT VÆRE MED I UDBUD SKAL STYRKES, OG KOMMUNEN SKAL AFHOLDE LEVERANDØRMØDER EFTER BEHOV DER ER INGEN DÆKNINGSAFGIFT I HADERSLEV KOMMUNE, OG DET VIL IKKE BLIVE INDFØRT DET KOMMUNALE BYGGERI SKAL GÅ FRA STORE TOTALENTREPRISER TIL MINDRE FAGENTREPRISER OMKOSTNINGER I FORHOLD TIL ANDRE KOMMUNER SKAL SYNLIGGØRES OVER FOR VIRKSOMHEDERNE DER SKAL VÆRE OVERSKUELIG OG TILGÆNGELIG INFORMATION OM KOMUNALE UDBUD [7]

8 3. INFRASTRUKTUR Som for alle andre kommuner har det høj prioritet at være hjemsted for tilfredse borgere, der både bor og arbejder inden for kommunens grænser. Der er mange gode grunde til at slå sig ned i Haderslev kommune, men i praksis lever vi i en verden, hvor en stadig større andel af arbejdsstyrken hver dag pendler til og fra arbejde på kryds og tværs af kommunegrænserne. Det skal vi forholde os aktivt til. Heldigvis har Haderslev kommune i denne sammenhæng en unik placering, hvor fx mere end voksne i den arbejdsdygtige alder har mindre end 45 minutters transport til Haderslev og mindre end 10 minutters motorvejskørsel fra Kolding Syd til Haderslev Nord. Derfor står fastholdelse og forbedring af både den lokale og den regionale infrastruktur højt på den politiske dagsorden. Det er helt enkelt afgørende for kommunens vækst og udvikling, at virksomhederne altid har adgang til den arbejdskraft, de efterspørger. Infrastrukturen skal også være med til at fastholde liv i de mindre bysamfund i kommunen. Haderslev er en sønderjysk kommune, der i fællesskab med det øvrige Sønderjylland er med til at skabe udvikling for hele området. Men vi har også virksomheder, der orienterer sig mod aktiviteter omkring EnergiMetropol Esbjerg, og ikke mindst er kommunen en del af samarbejdet om Det Østjyske Bybånd, hvor Haderslev ses som en naturlig del af Trekantområdet. Det er et erklæret mål, at Haderslev Kommune skal søge stærke alliancer og samarbejde med andre gode kommuner og vækstområder. Helt konkret skal medlemskab eller en tæt alliance med Trekantområdet vurderes nærmere i starten af strategiperioden. Både fra politisk side og ved mobilisering af erhvervslivet gennem Haderslev Erhvervsråd og Udviklingsråd Sønderjylland (URS) skal der arbejdes for de rigtige og nødvendige investeringer i infrastrukturen. HADERSLEV KOMMUNE VIL SPILLE EN PROAKTIV ROLLE I FORBINDELSE MED UDVIKLINGEN OG PLACERINGEN AF EN NY MIDTJYSK MOTORVEJ DER SKAL KÆMPES FOR EN BEDRE SAMMEN- KOBLING MED DET TYSKE JERNBANENET DET DOBBELTE JERNBANESPOR SKAL OGSÅ OMFATTE STRÆKNINGEN TINGLEV-PADBORG DER SKAL HOLDES FOKUS PÅ FEMERNBÆLT OG DENS INDVIRKNING PÅ LOKALE MULIGHEDER Også lokalt skal infrastrukturen prioriteres som en del af erhvervsudviklingen. 3.1 Arbejde for overordnede infrastrukturinvesteringer 3.2 Forbedring af veje, udvikling af erhvervsparker og Vojens Lufhavn DER SKAL KLAR FOKUS PÅ UDVIKLING AF UDVALGTE INDUSTRIOMRÅDER/PARKER DET LOKALE STI- OG VEJNET SKAL PRIORITERES, SÅLEDES AT VEJEN TIL OG FRA HADERSLEV KOMMUNES BYER OG LANDDISTRIKTER ER GOD MULIGHED FOR MODULVOGNTOG SKAL UDBREDES DER ARBEJDES FOR ET PARTNERSKAB (OPP) OM DEN FORTSATTE UDVIKLING AF VOJENS LUFTHAVN [8]

9 STRATEGISK RETNING OG PRIORITERING ERHVERVSUDVIKLING HANDLER I SIDSTE ENDE ALTID OM AT SKABE VÆKST OG FLERE ARBEJDSPLADSER. I HADERSLEV KOMMUNE VIL VI TÆNKE SOM EN NICHEVIRKSOMHED OG UDVIKLE DE HERLIGHEDER, OG SÆRLIGE STYRKEPOSITIONER, VI I FÆLLESSKAB HAR FÅET ØJE PÅ UDVIKLING I ØJENHØJDE Erhvervsorganisationer som DI, Dansk Erhverv og andre har de seneste år været med til at skabe stor fokus på erhvervsudviklingen i landets kommuner, både gennem analyser af erhvervsklimaet og mere eller mindre politiske markeringer af fremtidens krav til den gode erhvervskommune. I Haderslev lytter vi til denne inspiration, men erhvervsrådet har desuden inddraget næsten 200 virksomhedsledere på forskellig vis i processen med at lave en strategi for en ny og positiv erhvervsudvikling i Haderslev kommune. Den vigtigste lære har været, at vi skal tænke som en nichevirksomhed, fordi kun de allerstørste kommuner har mulighed for andet, og at vi skal være i øjenhøjde med de virksomheder, vi skal skabe udviklingen for og sammen med. Det har vi forsøgt at gøre. [9]

10 4. INNOVATION Alle taler om innovation, men der kan være stor forskel på opfattelsen af ordet. I denne strategi bruger vi begrebet som overskrift for forskellige aktiviteter, der bygger videre på et allerede etableret fundament. Det handler om at forandre og forbedre, hvad vi allerede har, gennem nye måder at tænke på, gennem nye samarbejdsformer, nye netværk og nye metoder. Vi vil altså koncentrere os mest om at udvikle de områder, hvor vi allerede er stærke i stedet for at opfinde helt nye forretningsområder eller lede efter styrkepositioner, der ikke findes. Med innovationen skal vi først og fremmest samles, hvor potentialet for udvikling er størst, og hvor vi tror på, at vi kan lykkes. Det skal være i de brancher og sektorer, der har de bedste muligheder med et stærkt fagligt fundament, lokale ildsjæle, de rigtige uddannelser og åbne og forandringsparate virksomhedsledere. Kun når det gælder kapitalberedskabet, altså evnen til at møde de gode idéer med finansiering, er vi lidt ude på innovationens dybe vand. Her har vi i forvejen kun beskeden erfaring, og vores kommune har ikke en stor samling rige onkler siddende klar med risikovillig venturekapital. Alligevel vil vi gøre en helhjertet indsats for at skabe et lokalt investormiljø og kapitalberedskab og gerne som et samlet sønderjysk projekt i samarbejde med de andre sønderjyske kommuner og URS. Der er nemlig stærkt brug for investeringer her i grænseområdet mellem Skandinavien og det europæiske fastland. I Haderslev kommune er rigtig mange aktører involveret i at skabe iværksætteri og hjælpe nye virksomheder godt i gang. Uddannelsesstederne har alle stor fokus på innovation og entrepreneurship, som forening fokuserer Iværksætter Haderslev på at hjælpe nye iværksættere bedst muligt i gang og med Erhvervssparring findes et netværk, hvor nye virksomhedsejere mødes og får hjælp fra erfarne virksomhedsledere. Desuden er der gode kontormiljøer med særlig fokus på iværksættervirksomheder. Haderslev Erhvervsråd skal skabe synergi mellem de forskellige aktører og aktiviteter, så det store engagement og de mange tilbud fremstår som en styrke over for de potentielle nye virksomheder. 4.1 Iværksætteri er afgørende for fremtidens vækst HADERSLEV ERHVERVSRÅD, IVÆRKSÆTTER HADERSLEV OG ERHVERVSSPARRING SAMLER AKTIVITETERNE I ET FÆLLES IVÆRKSÆTTER- KONCEPT MED FOKUS PÅ IVÆRKSÆTTEREN HADERSLEV KOMMUNE OG ERHVERVSRÅDET SKAL ARBEJDE FOR MERE ATTRAKTIVE IVÆRKSÆTTER- MILJØER OG SYNLIGGØRELSE AF DISSE DE SAMLEDE TILBUD TIL IVÆRKSÆTTERE SKAL PROFILERES OG HADERSLEV SKAL KÅRES SOM ÅRETS IVÆRKSÆTTER-KOMMUNE SENEST I 2018 FOKUS PÅ UNGE POTENTIELLE IVÆRKSÆTTERE STYRKES GENNEM PROJEKTET HYPE (HADERSLEV YOUNG POTENTIAL ENTREPRENEURS), HVOR ERHVERVSRÅD, UDDANNELSER OG KOMMUNE SKABER RAMMER, SÅ FLERE UNGE BETRAGTER IVÆRKSÆTTERIET SOM EN GOD KARRIEREVEJ LOKALE ILDSJÆLE OG ERHVERVSFORENINGER SKAL SAMLES OM ET PROJEKT MED FOKUS PÅ UDVIKLING OG IVÆRKSÆTTERI I LANDDISTRIKTER [10]

11 Lokale erhvervsfolk har i forbindelse med strategi-processen efterlyst en samlet indsats for at formidle risikovillig kapital til nye virksomheder og produktidéer, der vurderes at have et godt vækstpotentiale. Udover selve kapitalfremskaffelsen skal der arbejdes på at give stærkere sparring til de potentielle vækstvirksomheder. Det skal ske i et samspil mellem lokale investorer, finansieringsudbydere og finansieringsnetværk, relevante rådgivere og Væksthus Syddanmark. Desuden skal der søges samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner og erhvervsråd samt URS. 4.2 Fremskaffelse og formidling af kapital til "de gode idéer" ETABLERING AF EN INVESTOR-GRUPPE, DER DELS SKAL ARBEJDE MED UDVIKLINGEN AF KAPITAL- KONCEPTER, DELS FUNGERE SOM ADVISORY BOARD FOR POTENTIELLE VIRKSOMHEDER I KAPITALPROGRAMMET Den største sektor udgøres af offentlige arbejdspladser, hvor der blandt andet løses mange statslige opgaver. Blandt andet de forsvarsrelaterede opgaver står stærkt med aktiv tilstedeværelse af både Hæren, Flyvevåbnet og Beredskabet. Fastholdelse og styrkelse af forsvarssektoren er blandt de vigtigste politiske opgaver for Haderslev Kommune, og også afgørende for erhvervsudvikling og bosætning. På mange områder giver det god mening at skabe synergi mellem de statslige arbejdspladser og det øvrige erhvervsliv, og det skal både Haderslev Kommune og erhvervsrådet være opmærksomme på. Når det gælder kommercielle aktiviteter, er der identificeret 4 sektorer, som der skal sættes ekstra strategisk fokus på, nemlig Fødevarer, Energi, Sundhed og Logistik. For disse sektorer gælder, at der er mange dygtige lokale virksomheder og et godt udviklingspotentiale HADERSLEV ERHVERVSRÅD SKAL I SAMARBEJDE MED INVESTOR-GRUPPEN SKABE BASIS FOR EN STIGENDE ANDEL VÆKST-IVÆRKSÆTTERE SKABE STØRRE SYNERGI MELLEM OFFENTLIGE OG PRIVATE SEKTORER, FX VED REKRUTTERING, LEDELSESUDVIKLING, NETVÆRK OG SYNLIG- GØRELSE AF MULIGHEDERNE I KOMMUNEN GENNEM SAMARBEJDE MELLEM ALLE RELEVANTE INTERESSENTER SKAL DET SIKRES AT GODE IDÈER IKKE TABES PÅ GULVET SOM FØLGE AF MANGLENDE FINANSIERINGSMULIGHEDER UDBYGGE POSITIONEN SOM SYDDANMARKS FORSVARSKOMMUNE OG UDNYTTE DETTE I FORHOLD TIL AFLEDT ERHVERVSUDVIKLING 4.3 Fokus på de stærke sektorer: Forsvar, Fødevarer, Energi, Sundhed og Logistik Haderslev kommune er præget af et varieret erhvervsliv med mange små og mellemstore virksomheder inden for stort set alle brancher og sektorer. ETABLERE KLYNGEAKTIVITETER OG NETVÆRK INDEN FOR HVER AF DE STÆRKE SEKTORER SYNLIGGØRE DE STÆRKE SEKTORER I FORHOLD TIL TILTRÆKNING AF YDERLIGERE VIRKSOMHEDER OG INVESTERINGER I SEKTORERNE UDNYTTE DE STÆRKE SEKTORER I FORHOLD TIL IVÆRKSÆTTERI, FX VED AT LAVE SÆRLIGE MILJØER/KLYNGER AF IVÆRKSÆTTERE MED RELATION TIL HVER SEKTOR GENNEMFØRE PROJEKTERNE GOD ENERGI OG CENTER FOR SUNDT ARBEJDSLIV MED SUCCES [11]

12 5. VIDEN Når Viden er udpeget som strategisk fokusområde, er det ikke fordi, vi er naive og tror, at der med et snuptag kan skabes en kommune i den stærkeste kreative klasse. Alle snakker om tiltrækning af vidensarbejdspladser på højt akademiske niveau, og den type arbejdspladser er også vigtige for vores kommune. Men for os er viden også noget andet. Det handler om, at vi hele tiden bliver dygtigere og bygger oven på det udgangspunkt, vi nu engang har. Det primære for satsningen på viden er ønsket om altid at kunne tilbyde en veluddannet og konkurrencedygtig arbejdskraft til de virksomheder og sektorer, vi har og om at forstærke den samlede konkurrencekraft. Det skal vi gøre ved at dele idéer og viden, etablere udviklende netværk og understøtte mere samarbejde om fx uddannelse, rekruttering og ledelse. Vi skal også øge samspillet mellem uddannelse og erhverv, som fx når Haderslev Kommune søger erhvervsfolk til skolebestyrelserne. Der skal fastholdes en stærk fokus på de mange uddannelser i Haderslev kommune. Det gælder både samarbejdet med UC Syd om professionsbachelor-uddannelserne, det gælder muligheden for at tiltrække nye uddannelser, og det gælder fastholdelse og udvikling af et tilstrækkeligt udbud af ungdomsuddannelser. Særligt når det gælder erhvervsuddannelserne er der brug for udvikling af nye tilbud i forbindelse med den nye reform på området. Meget tyder på at industriarbejdspladserne er på vej fremad igen i Danmark, og det sønderjyske område er et rigtig smart sted at etablere disse arbejdspladser, når virksomhederne ønsker både høj faglighed og den bedste konkurrencekraft. En fleksibel og arbejdsom arbejdsstyrke med stolte håndværks- og industritraditioner, nærhed til de europæiske markeder og et lavt omkostningsniveau er tilbuddet til virksomhederne her i området. Desuden er der god mulighed for at supplere arbejdsstyrken med europæisk arbejdskraft, så rekrutteringsgrundlaget er bedre end de fleste andre steder. Opgaven med at sikre, at den rigtige arbejdskraft er til rådighed i forhold til virksomhedernes behov skal løftes i samarbejde mellem virksomheder, jobcenter og uddannelser. 5.1 Arbejdskraften som konkurrenceparameter - også i fremtiden HADERSLEV ERHVERVSRÅD ETABLERER ET HR- NETVÆRK FOR DE STØRRE ARBEJDSPLADSER, UDDANNELSERNE OG JOBCENTRET DEN KOMMUNALE BESKÆFTIGELSESPLAN UDVIKLES I FÆLLESSKAB MED VIRKSOMHEDERNE SAMARBEJDE OM AT GØRE JOBCENTRET SÅ VIRKSOMHEDSNÆRT SOM MULIGT Den udbredte tradition for e-læring i uddannelsesmiljøet kan udnyttes endnu bedre i et stærkere samarbejde mellem uddannelserne, de offentlige institutioner og kommercielle partnere. Her har vi nogle lokale kompetencer med potentiale til for alvor at sætte kommunen på landkortet. SAMARBEJDE OM TILTRÆKNING AF ARBEJDSKRAFT OG TILBUD OM JOBS TIL ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER SAMMENHÆNG MELLEM ERHVERVSUDVIKLING OG BOSÆTNING INDTÆNKES I ALLE INITIATIVER [12]

13 Der skal arbejdes hårdt for at fastholde Haderslevs position som god uddannelseskommune i Sønderjylland. Både når det gælder udviklingen af de mange ungdomsuddannelser, professionsuddannelserne på UC Syd, voksenuddannelserne, og når det gælder uddannelsen af flere faglærte i form af lærlinge og elever. Et stærkt samlet Campus-miljø vil være en fordel for Haderslev og hænge godt sammen med andre aktuelle satsninger på de unge. Kan det ikke etableres rent fysisk, så må det opbygges virtuelt gennem godt samarbejde mellem uddannelserne. 5.2 Attraktive uddannelser og flere lærlinge- og elevpladser FORTSAT UDVIKLING AF PARTNERSKABER MELLEM HADERSLEV KOMMUNE OG UDDANNELSERNE OG FOKUS PÅ UDDANNELSE TIL STÆRKE SEKTORER. DER OPFORDRES TIL SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSER, INSTITUTIONER OG ERHVERVSLIV OM ET SAMLET STÆRK E-LÆRINGS CENTER Det myldrer med ildsjæle, initiativer og lokalt engagement i Haderslev kommune. Dette stærke udgangspunkt skal udnyttes ved at skabe bedre sammenhæng mellem initiativerne, fælles retning på disse, og ved i det hele taget at skabe større kendskab til hinanden i det lokale erhvervslandskab. Med områdets mange små og mellemstore virksomheder er der vækstpotentiale, hvis der skabes alliancer og udnyttes synergier mellem virksomhederne. Fx må små håndværkere samarbejde, for at være med i større udbud og licitationer, og også på andre områder er der oplagte alliancemuligheder for lokale virksomheder. At dele viden og skabe forretning sammen kræver kendskab til hinanden og tillid. Det er en vigtig opgave for Haderslev Erhvervsråd at være med til at binde de mange initiativer bedre sammen gennem netværk, faglige virksomhedsgrupper og konkrete aktiviteter. Formidling af ny viden, inspiration til vækst og sparring om forretningsplaner skal ske i et samarbejde mellem erhvervsrådet, mentorer fra erhvervslivet og de lokale rådgivere. DET SAMLEDE ANTAL UDDANNELSESPLADSER SKAL SOM MINIMUM FASTHOLDES. HADERSLEV ERHVERVSRÅD SKAL BÅDE BINDE EKSISTERENDE NETVÆRK SAMMEN OG ETABLERE DER SKAL INDGÅS PARTNERSKABER MELLEM NETVÆRK, DER UNDERSTØTTER STRATEGIEN KOMMUNE, ERHVERVSLIV OG ORGANISATIONER, SÅ DER SKABES NOK LÆRE/PRAKTIKPLADSER SOCIALE MEDIER, WEB OG APPS SKAL ANVENDES TIL AT SKABE BEDRE KENDSKAB TIL HINANDEN OG VIDENDELING MELLEM VIRKSOMHEDERNE 5.3 Videndeling og netværk som middel til vækst DER SKAL IVÆRKSÆTTES AKTIVITETER, HVOR UNDERLEVERANDØR-VIRKSOMHEDER LÆRER OM DELTAGELSE I UDBUD OG KONSORTIEDANNELSER DER SKAL FOKUS PÅ AT DELE DE GODE HISTORIER OG EKSEMPLER TIL INSPIRATION FOR ANDRE [13]

14 6. OPLEVELSE SønderjyskE med fodbolden og ishockeyen er sammen med blandt andet Vojens Speedway Center med til at tegne en profil af Haderslev som stærk sportskommune og som kulturarvskommune byder området på mange historiske og kulturelle oplevelser, hvor fx Haderslev Domkirke og Gram Slot tiltrækker mange besøgende. Alligevel har vi ikke skabt et samlet billede af Haderslev som en oplevelseskommune. Det er som om vi har en masse gode oplevelser, men også er gode til at holde dem for os selv. Lad os dyrke potentialet, blive bedre til at dele ud af oplevelserne, få flere gæster og tjene flere penge på dem. Oplevelser er i denne sammenhæng både de oplevelser, vi hurtigt får øje på, når der tænkes på turisme, handel, kultur og idræt. Men også de oplevelser, der skabes i de enkelte virksomheder, i mødet med kunderne, i mødet med kommunen, i mødet med hinanden, og når vi møder området som potentielle tilflyttere. Med andre ord skal vi udvikle den samlede oplevelsesøkonomi i vores destination, hos de enkelte virksomheder og i Kommunen, og vi skal forstå, at oplevelserne skabes i kombinationen af indholdet, indpakningen, invitationen, indlevelsen og inspirationen. OPLEVELSESØKONOMI ER EN ØKONOMISK VÆRDISKABELSE BASERET PÅ, AT OPLEVELSER I STØRRE ELLER MINDRE GRAD INDGÅR I PRODUKTET ELLER SERVICEYDELSEN Oplev destinationen 6.1 Med oplevelser og begejstring skabes en ny stærk destination Ved at forene handelslivet, kulturen, foreningslivet og turismeaktørerne i en samlet oplevelsessektor skal Haderslev kommune øge sin tiltrækningskraft over for både potentielle gæster og tilflyttere. Som kulturarvskommune gælder det om at få de mange gode historier og fine steder til at spille sammen i en fælles fortælling. Derfor har Haderslev Erhvervsråd i samspil med deltagere fra disse grupper formet en oplevelsesstrategi, der skal ses som et vigtigt delelement i den samlede strategi. Oplevelsesstrategien sætter en ramme, der har som forudsætning, at udviklingen på oplevelsesområdet altid sker i et samarbejde mellem handelslivet, kulturlivet, foreningslivet og turismen. Dette skal være et mantra og blandt andet have den betydning, at kommunale tilskud på området kun kan opnås til aktiviteter, der understøtter strategien. Det slås fast, at Haderslev kommune først og fremmest skal ses som en del af Sønderjylland og derfor vil bakke 100 % op om den fortsatte udvikling og etablering af det sønderjyske destinationssamarbejde, hvor historien, naturen og madoplevelsen er de bærende elementer. Med udvikling og synliggørelse af fire oplevelseszoner skal oplevelserne i Haderslev kommune placeres klart i billedet af den sønderjyske destination. [14]

15 Acture Park udvikles som det samlede action- og naturområde fra Skrydstrup i vest til Haderslev Havn og Skate City i øst. Gram Slotsby udvikles gennem fokus på bedre sammenhæng mellem aktiviteterne på Gram Slot og i Gram by og omegn. Haderslev Historiske Handelsby udvikles mellem de historiske rammer, kulturarven og den attraktive handelsby Lillebælt Lokker udvikles som attraktiv kyststrækning med fokus på overnatninger, ø-turisme og aktiviteter til vands. Oplev begejstring En vigtig forudsætning for at lykkes med tiltrækning af gæster og tilflyttere er, at vi som borgere, virksomheder og Kommune selv værdsætter de mange herligheder, der ligger lige uden for døren, og at vi bliver gode til at tage godt imod vores gæster og være en positiv del af fortællingen. Derfor peger strategien også på værtskabet som et vigtigt element. More Mojn siger vi bare! HADERSLEV ERHVERVSRÅD SKAL SIKRE EN EFFEKTIV ORGANISERING AF OPLEVELSES- ERHVERV OG RELEVANTE FORENINGER UDVIKLING AF OPLEVELSESOMRÅDET, TILDELING AF KOMMUNALE TILSKUD OG SAMARBEJDET MELLEM ALLE AKTØRERNE OG KOMMUNEN SKAL VÆRE I TRÅD MED OPLEVELSESSTRATEGIEN 6.2 Oplevelse og fortælling skal sælge virksomhederne Når Gram Slot sælger økologisk havregryn og mælk, køber kunderne mere end selve produkterne. De køber historien om slottet og den personlige fortælling. Når vores mange dygtige og traditionsrige slagtere sælger stadigt flere pølser, ligger den gode sønderjyske historie bag. Når X-Yacht sælger en af verdens dyreste kapsejlere, får du historien om de store sejlsportspræstationer med i købet, og når F. Engels arbejdstøj pludselig kan sælges blandt modetøj, så skyldes det alt sammen evnen til at bygge en autentisk og stærk historie op omkring virksomheden og produkterne. Designtænkning, brugerdrevet innovation, storytelling, oplevelsesøkonomi, branding. Mange nye begreber har de senere år vundet indpas i kampen om kunderne. Det handler om virksomhedernes evne til at fremstå klart og troværdigt, så kunderne oplever en forskel og får helt særlige præferencer, når der skal købes ind. Som eksemplerne viser er mange lokale virksomheder allerede gode til at arbejde med oplevelser og storytelling, men mange flere virksomheder kan forstærke deres nicher på denne måde. Det vil desuden gavne Haderslev kommune, hvis der i større omfang bliver sat geografi på de gode virksomhedshistorier. Det har stor betydning i fremtidens konkurrence om medarbejdere, tilflyttere og gæster i øvrigt. FULD OPBAKNING TIL ETABLERING OG UDVIKLING AF DESTINATION SØNDERJYLLAND SOM RAMME FOR FÆLLES MARKEDSFØRING, TURISTSERVICE OG OVERORDNET OPLEVELSESUDVIKLING Haderslev Erhvervsråd skal i samarbejde med rådgivere, uddannelser og andre parter sætte fokus på de helt almindelige virksomheders muligheder for at arbejde med oplevelse og fortælling. Desuden skal [15]

16 de gode eksempler synliggøres endnu mere i tæt samspil med virksomhederne. OPLEVELSE, FORTÆLLING OG DESIGN SKAL VÆRE I FOKUS FOR HADERSLEV ERHVERVSRÅD I DEN INDIVIDUELLE VIRKSOMHEDSVEJLEDNING SAMT GENNEM NETVÆRKSDANNELSE OG FORMIDLING DE GODE HISTORIER SKAL FORTÆLLES HØJERE OG BREDERE GENNEM PÅVIRKNING AF MEDIERNE, SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDERNE OG SOM EN DEL AF KOMMUNENS SAMLEDE FORTÆLLING I takt med etableringen af en stærkere selvforståelse skal Haderslev kommune positioneres som et attraktivt sted både at være gæst, borger og virksomhed. Haderslev by skal udvikles og markedsføres som hele kommunens attraktive østjyske centerby, der kan måle sig i konkurrence med de øvrige østjyske købstæder, når det gælder handel, kultur, idræt, uddannelse, bolig, natur og alt det andet, der lægges vægt på i en købstad med tiltrækningskraft. Kommunens øvrige byer og landsbyer bidrager hver især til den samlede fortælling om et mangfoldigt område, der består af en lang række unikke steder og oplevelser. Når alle står sammen, kan vi gøre området attraktivt for omverdenen. 6.3 Haderslev kommune - en flot samling af unikke muligheder HADERSLEV KOMMUNE SKAL STARTE MED FOKUS PÅ UDVIKLINGEN AF DEN KOMMUNALE SERVICE, GOD INTERN MARKEDSFØRING OG AT FÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER SOM GODE AMBASSADØRER EFTERHÅNDEN SKAL FOKUS FLYTTES UDEN FOR KOMMUNEGRÆNSEN OG DE MANGE HERLIGHEDER SKAL SAMLES I MÅLRETTEDE KAMPAGNER OVER FOR VIRKSOMHEDER, BORGERE OG GÆSTER 7. UDSYN Haderslev Kommune kan ikke stå alene, ligesom virksomhederne i kommunen er nødt til at samarbejde både lokalt og i et større perspektiv. Vi lever i en global verden, hvor de dygtigste vækstvirksomheder er dem, der tænker globalt og i et større perspektiv fra starten men også de virksomheder, der sætter sociale relationer og hensyn på dagsordenen. Social ansvarlighed er noget vi kan vende til en konkurrencefordel, hvis vi gør det dygtigt. Derfor skal vi være kendt som et sted, der åbner sig for omverdenen, lukker nye impulser ind og er klar til at møde andre holdninger, kulturer og meninger på en konstruktiv måde. Når dette omsættes til erhvervsudvikling handler det om, at vi gør virksomhederne bedre i mødet med omverdenen, at vi forstår at udnytte muligheden for et samspil mellem dansk og udenlandsk arbejdskraft, at vi udnytter de gode tyske kompetencer i området og ikke mindst, at vi både som kommune og erhverv søger alliancer med de bedste. 7.1 Nu kører Eksport Expressen Virksomheder med fokus på eksport oplever større vækst og fremstår mere robuste. Ud fra et erhvervsudviklingsperspektiv giver det også rigtig god mening at fremme virksomhedernes interesse for eksport og muligheder for at få succes på eksportmarkederne. Hver gang der tjenes en ekstra krone på eksport er der således tale om nye indtægter til både virksomhed og samfund. [16]

17 Med Eksport Ekspressen sætter Haderslev Erhvervsråd turbo på vejledningen af virksomheder med eksportpotentiale med opbakning fra blandt andet Haderslev Kommune. Projektet udgør krumtappen i den særlige fokus på eksport i strategien. EKSPORT EKSPRESSEN SKAL GENNEMFØRES MED OPNÅELSE AF DE ANFØRTE SUCCESKRITERIER DER ETABLERES NETVÆRKSAKTIVITETER OG SÆTTES FOKUS PÅ EKSPORTRELEVANT VIDEN Tyske virksomheder er de seneste år begyndt at prioritere de nordlige markeder i Danmark og Skandinavien blandt andet som følge af tilbagegang i Sydeuropa. Haderslevs geografiske placering, vores tyske sprog- og kulturforståelse samt de tyske foreninger, medier, kultur- og uddannelsesinstitutioner skal udnyttes i dialogen med tyske virksomheder og investorer om mulighederne for etablering af aktiviteter her i området. Kommunen, skolerne og uddannelserne i området kan bakke op gennem styrket fokus på det tyske sprog i undervisningen, så konkurrencefordelen kan fastholdes. 7.2 Det nordlige brohoved for tyske virksomheder DER UDARBEJDES INVESTOR-MATERIALE PÅ TYSK (HJEMMESIDE, PROSPEKT, PRÆSENTATION MV.) Virksomhederne i Haderslev kommune beskæftiger medarbejdere fra mange forskellige lande og vi har danske tilflyttere fra mange steder både blandt medarbejdere og virksomhedsejere. Samlet set medvirker det til et varieret og effektivt erhvervsliv med stor konkurrencekraft, og det kan udnyttes som en styrkeposition. Derfor skal vi blive bedre til at tage imod både medarbejdere og virksomheder, der kommer til vores kommune fra andre steder. Vi skal kendes som et åbent sted med plads til nye input og idéer, og hvor vi åbner vores netværk for andre. 7.3 Bedre integration på tværs af erhvervslivet HADERSLEV ERHVERVSRÅD SKAL OPBYGGE EN GRUPPE AF FRIVILLIGE ERHVERVSFOLK, SOM ER KLAR TIL AT MODTAGE ERHVERVSFOLK UDE FRA OG HJÆLPE MED INTEGRATION I LOKALMILJØET SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER, SPROG- SKOLE, JOBCENTER OG ANDRE OM BALANCEN I ARBEJDSSTYRKEN OG INTEGRATIONEN AF NYE MEDARBEJDERE FRA ANDRE STEDER KOMMUNEN VIL BEKÆMPE SOCIAL DUMPING OG OPFORDRE TIL AT VIRKSOMHEDERNE UDVISER SOCIALT OG BÆREDYGTIGT ANSVAR 7.4 Vækst gennem alliancer med de stærkeste DER ETABLERES EN SÆRLIG TYSK VELKOMST- GRUPPE PÅ TVÆRS AF HADERSLEV KOMMUNE, ERHVERVSLIVET OG DET TYSKE MINDRETAL I SAMARBEJDE MED PROFESSIONELLE PARTNERE, ETABLERES KONKRETE SALGSINITIATIVER OVER FOR TYSKE VIRKSOMHEDER OG INVESTORER Med klar inspiration fra Fighter Wing Skrydstrup skal Haderslev Kommune altid søge alliancer med de stærkeste, og både erhvervsrådet og virksomhederne skal opfordres til at tænke på samme måde. [17]

18 I dag er Haderslev Kommune en aktiv medspiller i det sønderjyske fællesskab, fx når det gælder etablering af Destination Sønderjylland (DUSJ), gennem samarbejdet i UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) og i det grænseoverskridende samarbejde med Schleswig-Holsten. Det historiske afsæt er sønderjysk og det er vigtigt at holde fast i dette afsæt, som også gælder samarbejdet om Sønderjyske Eliteidræt. Et samarbejde, der placerer os solidt på landkortet med fodbolden i Haderslev og ishockeyen i Vojens, men som også giver yderligere muligheder for at skabe fælles udvikling med de sønderjyske nabokommuner. Der er en klar anbefaling, fra især de større virksomheder og uddannelsesinstitutioner, til Haderslev Kommune om at søge optagelse i Trekantområdet Danmark, og indtage en position som den kommune, der skaber sammenhæng mellem det sønderjyske område og Trekantområdet. Der efterlyses således et formaliseret samarbejde mod nord, så Haderslev kan bidrage til og deltage i den udvikling, der foregår op langs den erhvervsmæssigt stærke og tætbefolkede jyske østkyst. Mod vest med Energimetropol Esbjerg og turismen langs Vestkysten er der også muligheder for stærke alliancer, vi som kommune og virksomheder skal være opmærksomme på, men overordnet set skal prioriteringen se således ud: 1. FASTHOLDELSE AF DET SØNDERJYSKE ENGAGEMENT OG AKTIVT MEDSPIL I BÅDE URS, DUSJ OG SØNDERJYSKE 2. VURDERE FORDELE OG ULEMPER VED ET MEDLEMSKAB AF TREKANTOMRÅDET DANMARK, OG SØGE OM OPTAGELSE I TREKANTOMRÅDET, HVIS VURDERINGEN ER OVERVEJENDE POSITIV 3. VÆRE ÅBEN OVER FOR ØVRIGE STÆRKE STRATEGISKE SAMARBEJDSMULIGHEDER BÅDE I DEN NÆRE GEOGRAFI, MEN OGSÅ NÅR DET GIVER MENING AT ARBEJDE I HELT ANDRE STRUKTURER Haderslev Kommune er også med i samarbejdet om det Østjyske Bybånd og bliver i nogle sammenhænge kædet sammen med Trekantområdet og nabokommunerne mod nord. Haderslev Kommunes deltagelse i det nordlige samarbejde er dog ikke nær så tæt og formaliseret som det sønderjyske samarbejde, hvorimod store dele af erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne orienterer sig kraftigt mod nord. [18]

19 STRATEGISKE VIRKEMIDLER OG INDSATS HADERSLEV KOMMUNE OG HADERSLEV ERHVERVSRÅD ER IKKE DEM, DER SKABER ERHVERVSUDVIKLINGEN DET GØR VIRKSOMHEDERNE! TIL GENGÆLD KAN VI SKABE DE RETTE RAMMER, VÆLGE DEN BEDSTE STRATEGI, ETABLERE ET GODT SAMARBEJDSMILJØ OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN GENNEM KONKRETE INITIATIVER OG AKTIVITETER. For den samlede strategi som er beskrevet i dette dokument gælder, at Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd ser sig som samarbejdspartnere med det samlede erhvervsliv. Vi kan etablere netværk, der giver mening og skaber resultater. Vi kan styrke den lokale formidling både gennem møder, uddannelser, nyhedsbreve og gennem pressen. Vi kan tage initiativ til og stå for gennemførelsen af projekter med fokus på erhvervsudvikling, der kan dannes nye partnerskaber mellem kommune og erhvervsliv, og endelig kan vi vejlede virksomhederne til at blive dygtigere, hjælpe nye virksomheder i gang og skabe overblik over de mange muligheder for rådgivning og hjælp, som faktisk findes for virksomhederne. Men væksten og erhvervsudviklingen ja, den kommer fra virksomhederne! [19]

20 VÆRDIER VI VIL KENDES FOR VI VIL ARBEJDE HÅRDT FOR AT GØRE HADERSLEV TIL EN STÆRKERE ERHVERVSKOMMUNE OG STRATEGIEN BESKRIVER RETNINGEN OG RAMMERNE FOR DETTE. MEN INTET ER STATISK, VERDEN OMKRING OS FORANDRER SIG HELE TIDEN OG VI SKAL FØLGE MED. DERFOR SKAL VI TILPASSE OS OG JUSTERE RETNING UNDERVEJS, OG DERFOR ER VI NØDT TIL AT VÆRE ENIGE OM DE VÆRDIER, DER SKAL KENDETEGNE HADERSLEV KOMMUNE OG HADERSLEV ERHVERVSRÅD I DIALOGEN MED VIRKSOMHEDER, UDDANNELSESINSTITUTIONER OG ALLE DE ANDRE INTERESSENTER I ERHVERVSUDVIKLINGEN. LØSNINGS- ORIENTEREDE SAMARBEJD- ENDE ÅBNE KAMPKLARE STOLTE [20]

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere