På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009"

Transkript

1 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009 Nyhedsbrevet indeholder Forlig om regionens budget for 2010 Sms-påmindelser til ambulante patienter Gør patienterne vilde med mellemmåltider Spar på blodet kr. i præmier til forskningsprojekter Bliv klogere på forløbsprogrammer Husk måling på intern kommunikation Bredt forlig om regionens budget 2010 Mandag aften indgik Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti et bredt forlig om regionens budget for Virksomhederne i regionen blev op til budgetforhandlingerne bedt om at sende besparelsesforslag for 300 mio. kr. ind til regionen. Alle foreslåede besparelser er blevet accepteret og er indarbejdet i det kommende budget. Til de to besparelsesforslag fra Hillerød Hospital, som har fået en del omtale i de seneste uger, var der følgende kommentarer: 1. Besparelserne på den radiologiske betjening fra Hillerød Hospital til Frederikssund Hospital fastholdes med den præcisering, at der forudsættes mulighed for at tage røntgenbilleder på Frederikssund Hospital i alle døgnets timer, idet tilkaldevagt i vagtperioden vil kunne være fremme inden for ½ time 2. Flytning af Palliativt Afsnit fra Frederikssund Hospital til Hillerød Hospital gennemføres i overensstemmelse med hospitalsplanen som foreslået, da samlingen med Onkologisk Afdeling muliggør bedre kvalitet. (kilde: Budgetaftale 2010) Penge til særlige indsatser Regionen ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, derfor er der afsat en del midler til det område. Pengene skal blandt andet bruges til specialuddannelse af sygeplejersker, fortsættelse af arbejdsmiljøindsatsen for rekruttering og fastholdelse og til lederuddannelser. Der er desuden afsat 50 mio. kr. til en politisk prioriteringspulje, hvis midler vi også har mulighed for at få andel i. Der er blandt andet afsat 5 mio. kr. til en særlig følghjem ordning, som skal styrke indsatsen for de medicinske patienter, og der tilføres 18 mio. kr. på regionsplan til at forbedre rengøringen. Du kan downloade hele Budgetaftale 2010 på regionens hjemmeside. Budgetaftalen har som forudsætning, at regionen får penge fra regeringens kvalitetsfond til Rigshospitalet og til de fire områdehospitaler, retspsykiatrien på Sct. Hans, specialesamling i Glostrup og til genoptræningsfunktionerne i Frederikssund. 1

2 Efter at Regionsrådet har taget endelig stilling til budgettet tirsdag den 22. september, skal alle afdelinger her på hospitalet i samråd med direktionen gå i gang med at effektuere besparelserne. Yderligere oplysninger: hospitalsdirektør Martin Gregersen, Først i regionen: Sms-påmindelser til ambulante patienter Hospitalet implementerer nu brugen af sms-påmindelser på næsten alle ambulatorier. Foto: AV-Afdelingen. Et bip fra mobiltelefonen i lommen, og patienten er mindet om sin tid til undersøgelse på et af hospitalets mange ambulatorier. Pilottests på to af Hillerød Hospitals ambulatorier (læs På Tværs, nr. 21, side 1) har vist, at patienterne er glade for sms-påmindelser, før de skal til undersøgelse. Derfor bliver de små digitale påmindelser nu fremover tilbudt næsten alle ambulante patienter på Hillerød Hospital. Konkret modtager patienten en påmindelse på sms i god tid før aftalen, så ambulatoriet kan nå at indkalde en anden patient i tilfælde af aflysning. Dagen før aftalen modtager patienten igen en sms for at huske ham eller hende på aftalen. Hospitalet er det første i Region Hovedstaden til at tilbyde sms-påmindelser til alle ambulatorier. Implementeringen af servicen vil løbe over de næste to måneder. Yderligere oplysninger: implementeringsleder i ITM-afdelingen Sara Kirketerp, Vild med mellemmåltider Stor kampagne sætter i uge 39 og 40 fokus på, at vores patienter skal have deres mellemmåltider. Kampagnen, vild med mellemmåltider, skal sætte større fokus på patienternes mellemmåltider hos både personale og patienter. Det ekstra fokus skal sikre, at patienterne får mad nok, og dermed dækket deres næringsbehov, da maden er en vigtig del af behandlingen. Hvis patienterne ikke får mad nok, er der risiko for underernæring og den sideløbende behandling virker ikke optimalt. Får patienten ikke mellemmåltiderne reduceres energi/proteinindtaget faktisk med hele %. Patienterne inddrages i kampagne ved helt konkret at få en lille afkrydsningsseddel på deres morgenbakke. Sedlen har tre afkrydsningsmuligheder svarende til dagens tre mellemmåltider. Sedlerne indsamles af plejepersonalet, når dagen er omme og returneres til køkkenet. Optællingerne vil vise hvilke afdelinger, der giver patienterne flest mellemmåltider, og der er præmie på spil til den bedste afdeling. Besvarelserne vil ligeledes give indsigt i 2

3 hvilket mellemmåltid, der oftest udelades, er det formiddag, eftermiddag, sen aften, i weekenden og så videre. Det er kampagnens mål, at 75 procent af alle patienter får serveret tre mellemmåltider i løbet af dagen i kampagneperioden, samt at servering af mellemmåltider bliver en fast rutine i afsnittene. Sådan bliver kampagnen synlig Det er Ernæringskomiteen, der står bag kampagnen og afdelingernes ernæringsnøglepersoner har en vigtig rolle, når kampagnens budskaber skal udbredes blandt kollegerne. Til kampagnen er der også produceret plakater. Nogle bliver hængt op på sengestuerne og skal minde patienterne om at bede om deres mellemmåltider, hvis de ikke allerede får dem. Andre viser udvalg af mellemmåltider og disse plakater kan give personalet et overblik og patienterne et kendskab til, hvad de reelt kan vælge imellem. Nøglepersonerne vil i kampagneperioden bære et stort klistermærke med Vild med mellemmåltider på ryggen, så de bliver lette at genkende og spørge til råds ude på afdelingerne. Endeligt bliver det muligt for personalet at få smagsprøver på mellemmåltiderne i kantinen. Du kan se kampagnematerialet på IntraNord. Yderligere oplysninger: formand for Ernæringskomiteen, Jonna Sylow, Spar på blodet Hospitalets medarbejdere er lige nu ved at lære, hvordan de kan spare på blodet. Foto: AV-Afdelingen. I Danmark bruger sundhedsvæsenet mere blod pr. indbygger end andre vestlige land. Mens vi herhjemme bruger omkring 70 portioner blod pr indbyggere, så bruger andre vestlige lande portioner blod pr indbyggere. Derfor sætter hospitalets Transfusionskomité nu fokus på en bedre transfusionspraksis. Komitéen formidler Sundhedsstyrelsens vejledning om blodtransfusion. Den siger, at der ikke er dokumentation for at transfusion med røde blodlegemer har en gavnlig effekt, når hæmoglobin-koncentrationen er over 6 mmol/l. Derimod vil det næsten altid være gavnligt at give blod når hæmoglobin-koncentrationen er under 4,5 mmol/l. Hos patienter med svær iskæmisk hjertesygdom, septisk shock eller livstruende blødning, vil der desuden være grund til en blodtransfusion, hvis hæmoglobinkoncentrationen ligger mellem 4,5 og 6 mmol/l. Temadage tager fat Transfusionskomiteen sætter fokus på blodforbruget og transfusionskulturen på Hillerød Hospital. I den anledning blev der den 3. september afholdt en temadag med titlen Spar på blodet arrangeret af Anæstesiologisk Afdeling, hvor læger fra de kirurgiske og medicinske afdelinger deltog. Tre inviterede foredragsholdere fra Rigshospitalet fortalte om deres erfaringer med deres projekt "Spar på blodet". Der har man blandt andet har indført "Blood Management", der er en klinisk disciplin, som skal sikre en mere restriktiv transfusionspraksis. Der er nu indledt et samarbejde mellem Anæstesiologisk Afdeling på Hillerød Hospital og Blodbanken på Rigshospitalet, der har ude-funktion i Hillerød, med henblik på at 3

4 undersøge transfusionspraksis og indføre principper for Blood Management her på hospitalet. Yderligere oplysninger: formand for Transfusionkomitéen Iben Rosenberg, kr. i præmier til forskningsprojekter På Forskningens Dag den 9. november 2009 bliver der uddelt præmier for de bedste præsentationer. Du kan med andre ord vinde penge til dit forskningsprojekt. For at kunne præsentere et bredt udvalg af forskningsprojekter opfordrer Forskningsenheden nu alle, som forsker på Hillerød Hospital, til at indsende abstracts om deres projekter. Du kan indsende abstract om afsluttede og igangværende projekter, eller om projekter der er i planlægningsfasen. Læs mere om Forskningens Dag på IntraNord. Der nedsættes to bedømmelsesudvalg som vil vurdere postere og de orale præsentationer: Videnskabeligt bedømmelsesudvalg: Medlemmer af Forskningsrådet samt de Forskningsansvarlige, vurderer alle abstracts, både med henblik på oral præsentation og formidling via poster. Bedste videnskabelige præsentation bliver honoreret med kr. Publikums valg: Vurderet ud fra bedste præsentation via poster og/eller den mundtlige fremlæggelse. Publikums valg af bedste præsentation bliver honoreret med kr. Øvrige indsendte abstracts vurderes med henblik på en præsentation ved en postervandring, hvor hver enkelt poster præsenteres med et kort oplæg (cirka 2-3 minutter). Herudover bliver alle indsendte abstracts samlet i en bog, som bliver færdigtrykt til selve dagen. Bogen bliver også tilgængelig på Hillerød Hospitals hjemmeside. Deadline for indsendelse af abstracts er mandag den 21. september 2009 kl Benyt formularen, som du henter fra Forskningens Dag på IntraNord. Yderligere oplysninger: forskningskonsulenterne ved Forskningsenheden Katrin Salomo, eller Malene Starup Stage, Bliv klogere på forløbsprogrammer for kroniske sygdomme Hvad er et kronisk forløbsprogram, og hvordan bliver det implementeret? Få svarene i Region Hovedstadens to nye pjecer henholdsvis Et tilbud der passer og Implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Hent dem ned og print. Pjecerne er primært skrevet til medarbejdere, der arbejder med kronisk syge patienter. Skriv til forebyggelseschef Addie Just Frederiksen på og få en trykt pjece. Et forløbsprogram er tværsektorielt og udarbejdet på regionalt plan for at optimere samarbejdet mellem hospitalet, pleje- og praksissektoren, mens en forløbsbeskrivelse for ikke at forveksle de to begreber beskriver patientens forløb på hospitalet. 4

5 Du kan finde forløbsprogrammerne for KOL og diabetes 2 i deres fulde længde på Region Hovedstadens hjemmeside under Sundhed > Kronisk Sygdom. De bliver lige nu trykt og forventes klar senest i oktober. Resten af forløbsprogrammerne er under udarbejdelse. Yderligere oplysninger: forebyggelseschef Addie Just Frederiksen, og vicedirektør Bente Ourø Rørth, Vi har brug for jeres svar til måling af kommunikationen Den interne kommunikation på Hillerød Hospital måles i øjeblikket, som vi fortalte i På Tværs, nr. 32. Besvarelsesprocenten er lige nu på cirka 27. Den skal højere op. Derfor bliver der i dag udsendt rykkerbreve til de udvalgte respondenter på Hillerød Hospital. Så find dit brev, sæt dig til pc en og svar på spørgsmålene. Yderligere oplysninger: hospitalsdirektør Martin Gregersen, og kommunikationskonsulent Inge Estrup, Redaktion Hospitalsdirektør Martin Gregersen (ansv. red.) Kommunikationsenheden: Inge Estrup, Lene Vandrup Schweitz, Mads Louis Orry og Malene Frei, Find tidligere numre af På Tværs i arkivet på IntraNord. 5

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8. Indhold. Gentofte Hospitals forskning er helt i top

Nyhedsbrev nr. 8. Indhold. Gentofte Hospitals forskning er helt i top Mandag den 21. oktober 2013 Side 1 af 12 Indhold Gentofte Hospitals forskning er helt i top... 1 Ny cykelkælder... 3 Nu genbruges vores madaffald... 4 Forskningens Dag 2013... 6 Brunchcafé om diabetes...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig Konkurrence Vind en uge i et feriehus. Region Hovedstadens Feriefond råder over 49 feriehuse og du kan vinde en uges gratis ophold. Medarbejderklubber Idrætsforeningen på Bispebjerg Hospital er en kæmpesucces

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Erindringsdans for demente -

Erindringsdans for demente - 9 Det har været helt fantastisk, det har været en kæmpe, kæmpe, KÆMPE succes. Så vi forsætter med at danse - Erindringsinstruktør Erindringsdans for demente - erfaringer fra første projektår. Forfattere:

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Og nomineret til Patienternes Pris er

Og nomineret til Patienternes Pris er Nr. 41 25. november 2014 INDHOLD: Nominerede til Patienternes Pris 545.000 kr. til KOL-forskning Sygeplejerskepris uddelt Koret på juletourné Julemenuen 2014 Og nomineret til Patienternes Pris er 160 patienter

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger

Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Fremtidens kommunale tandpleje fremtidens forening for ansatte tandlæger Af Birgitte Sindrup, formand for DOFT. Generalforsamlingen 2014 blev startskuddet til en medlemsdebat om fremtiden både den kommunale

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014 Casekatalog April 2014 Region Hovedstaden Casekatalog Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Casekatalog Inspirationsseminar om de

Læs mere