Hepatitis C og levercirrose. Ved Sine Eriksen Afdelingssygeplejerske Levermedicinsk ambulatorium Rigshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hepatitis C og levercirrose. Ved Sine Eriksen Afdelingssygeplejerske Levermedicinsk ambulatorium Rigshospitalet"

Transkript

1 Hepatitis C og levercirrose Ved Sine Eriksen Afdelingssygeplejerske Levermedicinsk ambulatorium Rigshospitalet

2 Hepar m

3 Leverens anatomi Organismens største indre organ vejer ca. 1.5 kg og måler ca. 8 x 16 x 24 cm Placeret i øvre højre kvadrant Består af leverceller (hepatocytter), galdeveje og blodkar

4 Leverens organer Levercellerne (parenchymet) Galdevejene Celleniveau Gangsystem i leveren (intrahepatiske) Gangsystem uden for leveren (ekstrahepatiske) Blodkar og lymfesystem

5 Leverens funktioner - Afgiftning - Syntese -Sekretion - Depot v. portae 1-1½ blod fra tarmen pr. minut

6 Hepar

7 Leverens funktioner galdesekretion varetagelse den metaboliske homeostase, f.eks. glukose- og aminosyrestofskiftet syntese af proteiner fjernelse (detoxifikation) af vævsfremmede kemiske stoffer, f.eks. alkohol og lægemidler

8 Hvordan bedømmes leverens funktion? Blodprøver Galactose eliminationskapacitet Patientens almentilstand Objektive/kliniske fund

9 Levertal (blodprøver): Alanin-amino-transferase (ALAT) Aspartat-amino-transferase (ASAT) Basiske fosfataser Koagulationsfaktor 2,7,10 (PP) Bilirubin Albumin

10 Levertal ALAT (alanin-amino-transferase): Cytosol enzym (findes i høj koncentration i levercellerne) Forhøjelse af ALAT tyder på destruktion af levercellerne (enzymerne frigøres til plasma) Levercelle ALAT Celledød Findes i mindre mængde i hjerte- og skeletmuskulatur

11 Levertal ASAT (aspartat-amino-transferase): Mitochondrie enzym (findes bl.a. i levercellerne) Forhøjelse af ASAT tyder på destruktion af levercellerne (enzymerne frigøres til plasma) Levercelle ASAT Celledød Findes i relativ stor mængde i hjerte- og skeletmuskulatur

12 Levertal Basisk fosfatase: Findes specielt i levercellernes membraner og i cytoplasmaet, især omkring galde-canaliculi Stiger i særdeleshed ved kolestase (galdestase) men også i nogen grad ved levercelleskade Levercelle i tæt relation til galdegang Celledød Basisk fosfatase Galdestase Findes udover i leveren også i knoglerne

13 Levertal Koagulationsfaktor 2,7,10 (PP): Dannes i levercellerne K-vitamin nødvendig K-vitamin optages fra tarmen v.hj.a. galden (galdestase K-vitamin absorption) Lav PP tyder på nedsat leverfunktion såfremt K-vitamin mangel kan udelukkes Levercelle PP Galdestase Celledød

14 Levertal Bilirubin: Er slutproduktet i nedbrydningen af hæmoglobin fra udtjente erytrocytter. Celledød Levercelle Nedsat konjugering Nedsat transport Obstruktion Galdestase

15 Levertal Albumin: Dannes kun i leveren. Halveringstid 2,5 uger. Lave værdier tyder derfor på kronisk nedsat leverfunktion. Levercelle Albumin Celledød

16 HCV RNA Hepatitis C virus kun været kendt siden 1989 Virussets arvemateriale består af RNA, det muterer let Med PCR teknik måles virustallet, der kan bruges til at monitorere evt. behandling

17 Hvordan bedømmes leverens struktur?

18 Non-invasive undersøgelser af leverstrukturen Ultralydsscanning Fibroscanning CT scanning MRCP

19 Leverbiopsi Indikationer Diagnostik af uafklaret leversygdom Stadievurdering kroniske leversygdomme Fokale forandringer

20 Leverbiopsi Komplikationer Smerter: Omkring 25 % Blødning: 1 ud af 1000 Galde-peritonitis: 1 ud af 1000 Død: under

21 Histologi: Normal Lever

22 Akut hepatitis:

23 Akut leverbetændelse Almene symptomer: træthed, feber, appetitløshed, kvalme, ledsmerter, hovedpine Der kan være en trykkende fornemmelse under højre kurvatur. Gulsot (icterus), mørk urin, lys afføring Parenkymatøst mønster: levercelleskade leverbiokemi - ALAT - PP - Bilirubin

24 Levercelleskade Worse case scenario Akut fulminant leversvigt Død Levertransplantation

25 Levercelleskade Hepatocytternes evne til at regenerere er betydelig (såfremt udløsende årsag elimineres/behandles) Resektion i ikke cirrotisk lever: Leveren regenererer til næsten normal størrelse på 4 uger En leverrest på ca. 30% er normalt tilstrækkelig

26 Hepatitis C 75 % har asymptomatisk forløb og HCV findes måske først mange år efter % får symptomer svarende til akut leverbetændelse (4 12 uger fra smittetidspunktet) % udvikler kronisk infektion

27 Ætiologi - Cirrose Der diagnosticeres omkring 1500 nye tilfælde af cirrose hvert år i Danmark. Alkoholisk leversygdom 50% Autoimmun hepatitis, primær biliær cirrose 10% Kronisk viral hepatitis (B og C) 10% Primær skleroserende kolangit % Hæmokromatose 5% Kryptogen cirrose 10-15% Genetiske leversygdomme (Mb. Wilson, α-1-antitrypsinmangel) sjældent ~ 1000 dør af cirrose/år, ⅔ mænd og ⅓ kvinder

28 Normal Lever

29 Makronodulær cirrose

30

31 Histologi: Cirrose

32 Komplikationer til cirrose: Underernæring Ascites Spontan bakteriel peritonit Esophagusvaricer Hepatisk encephalopathi Hepatocellulært carcinom

33 Symptomer og kliniske fund træthed nedsat appetit vægttab muskelatrofi hudkløe icterus (gulsot) spider naevi palmart erythem Caput Medusae laklæber hvide negle ascites esophagusvaricer encephalopathi (adfærdsændringer, irritation, forvirring, coma)

34 Kliniske fund Icterus Spider naevus Palmart erythem

35 Kliniske fund Caput Medusae

36 Kliniske fund Laklæber Hvide negle

37 Kliniske fund Ascites Malnutrition Muskelatrofi

38 Kliniske fund Ascites

39 ASCITES hyppig og alvorlig komplikation til cirrhosis hepatis over en 5-årig periode vil omkring 30% af patienterne med cirrose udvikle ascites optræder ofte i kombination med esophagusvaricer prognostisk dårligt tegn 1-års overlevelse omkring 60% sammenlignet med godt 90% for cirrosepatienter uden ascites

40 ASCITES Symptomer: udviklingen oftest snigende, kan dog opstå i løbet af få dage ved akut forringelse af leverfunktionen tyngdefornemmelse, tiltagende abdominalomfang blank abdominalhud, striae navlebrok evt. perifere ødemer/ødem af scrotum ca. 10% af patienterne har pleuraexsudat, oftest højresidigt

41 ASCITES Diagnose: kan påvises klinisk når væskemængden andrager ca. 2 liter - afhængig af ernæringstilstand ved klinisk betydningsfuld ascites er der ofte 5-10 liter i peritoneum > liter ses undertiden Er man i tvivl - UL af abdomen

42 Ascites: Komplikationer nedsat appetit dyspnø pleuraexudat (typisk højresidigt) navlebrok infektion spontan bakteriel peritonit (SBP)

43 ASCITES Ascitespunktur:

44 ASCITES Behandling: diuretika drænage antibiotika ved tegn på peritonitis TIPS (transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt) levertransplantation

45 ASCITES Diuretika: vægttab på g dagligt tilstræbes trinvis intensivering af den diuretiske terapi med 2-3 døgns intervaller evt. suppleres med saltfattig kost (< 40 meq natrium) samt væskerestriktion (1,5 liter/dag) dosis forsøges nedsat når patienten er klinisk ascitesfri

46 Esophagusvaricer

47 Øvre gastrointestinal blødning ved cirrose Esophagusvaricer 60-70% Fundusvaricer ca. 10% Portal Hypertensiv Gastropati (PHG) ca. 10% Ulcus, esophagitis etc %

48 Kliniske fund Esophagusvaricer

49 Esophagusvaricer Dødelighed ca % indenfor de de første 6 uger 3-6 måneders mortaliteten er er ca. 50% det afgørende for for overlevelsen er er leverfunktionen og og recidivblødning er er direkte sammenhængende med, hvor længe blødningen står på.

50 Esophagusvaricer Behandling Terlipressin ~ glypressin Elastikbehandling ~ banding Sclerosering Sengstaken sonde TIPS (rescue)

51 Endoskopisk ligering (banding)

52 Sengstaken-sonde

53 Sengstaken-sonde

54 TIPS: transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt V. jugularis Transjugulært kateter V. hepatica Lever Stent V. portae

55 HEPATISK ENCEPHALOPATI LEVERCOMA

56 Hepatisk encephalopati Patogenese Den vigtigste patogenetiske faktor for udvikling af hepatisk encephalopati menes at være nitrogenholdige stoffer, i særdeleshed ammonium, som dannes i colon og som når CNS på grund af den nedsatte leverfunktion og/eller portosystemiske shunts N-holdige substanser dannet i colon ved bakteriel nedbrydning af proteiner og aminosyrer -ammonium - mercaptaner - gamma-hydroxybutyrat

57 Hepatisk encephalopati (HE) Ses ved cirrose og akut leversvigt Coma grad 1 Mild forvirring 2 flapping, træthed, abnorm adfærd 3 Ej orienteret, aggressivitet, 4 Ingen reaktion på smertestimuli HE er potentielt reversibelt

58 Hepatisk encephalopati Behandlingsmål: Identifikation og fjernelse af udløsende årsag(er) GI blødning infektion dehydrering/elektrolytforstyrrelser sedativa, morfika alkohol (alkoholisk hepatitis) obstipation terminal leversygdom (vurdering af behandlingsbehov på længere sigt

59 Prognose: Relation til komplikationer Mortaliteten dog afhængig af ætiologien

60 HEPATITIS C

61 Hepatitis C I Danmark forekommer Hepatitis C især blandt personer, der har eller tidligere har haft stofmisbrug, ca. 2/3. Smitte ses endvidere hos personer, der tidligere har fået blodtransfusion eller behandling med blodprodukter (blødersygdom). Siden 1991 er alt blod blevet testet for hepatitis C virus og risikoen for at blive smittet ad denne vej er nu helt ubetydelig.

62 Hepatitis C: smitteveje Man kan blive smittet med hepatitis C: Ved kontakt med blod fra en smittet (f.eks. ved deling af sprøjter og kanyler) Smitte ved seksuel kontakt forekommer, men risikoen er lille Smitte fra mor til barn i sjældne tilfælde Smitte kan erhverves ved uheld, hvor en person (oftest sundhedspersonale) stikker sig på en kanyle eller andet instrument (tatovering, piercing), hvor der er rester af blod fra en hepatitis C smittet person

63 Genotyper 1a og 3a er de mest almindelige genotyper i Danmark og udgør hhv 50% og 40%.

64 Behandling af Kronisk hepatitis C Genotype Behandling Varighed Pegyleret interferon 1 + Ribavirin Pegyleret interferon 4 + Ribavirin Pegyleret interferon 2 + Ribavirin Pegyleret interferon 3 + Ribavirin 48 uger 48 uger 24 uger 24 uger

65 Behandling af Kronisk hepatitis C Peginterferon og Ribavirin % Sustained Virologic Response (%) % Genotype PegIFN 2a/RBV PegIFN 2b/RBV Fried MW, et al. N Eng J Med. 2002;347: Manns MP, et al. Lancet 2001;358:

66 Behandling af Kronisk Hepatitis C: Guidelines Kan man som ved kronisk hepatitis B bruge det virale load HCV-RNA

67 HCV RNA og Lever Histologi Fibrose Serum HCV RNA korrelerer ikke med graden af fibrose 8 Log HCV RNA (copies/ml) Genotype Ingen Fibrose Let Fibrose Moderat fibrose Cirrhose Ferreira-Gonzalez A et al. Semin Liver Dis 2004; 24: 9-18

68 HCV RNA and Lever Histologi Inflammation Serum HCV RNA korrelerer ikke med graden af inflammation Log HCV RNA (copies/ml) Genotype Ferreira-Gonzalez A, et al. Semin Liver Dis. 2004;24:9-18. Grad af Inflammation

69 Behandling af Kronisk Hepatitis C: Guidelines Kan man som ved kronisk hepatitis B bruge ALAT

70 Kronisk hepatitis C Normal ALAT Kontra Forhøjet ALAT Ingen fibrose 23% Moderat fibrose 26% Svær fibrose 6% Cirrhose 6% Svær fibrose 13% Moderat fibrose 20% Cirrhose 18% Let fibrose 39% Ingen fibrose 16% Let fibrose 33% Normal ALAT Forhøjet ALAT Shiffman ML, et al. J Infect Dis. 2000;182:

71 Er leverbiopsi nødvendig? Nej men kan være til hjælp i vurderingen specielt hos patienter med genotype 1 Lever biopsi: Inflammation: Grad 0-4 (ingen - svær) Fibrose: Grad 0-4 (4 = cirrhose)

72 Progression af Fibrose til Cirrose F0: ingen fibrose F1: let fibrose F2: moderat fibrose F3: svær fibrose F4: cirrose Hepatocellulært carcinom METAVIR scoring system

73 Kronisk Hepatitis C Behandling hvorfor? Ca. 20% 25% (af patienterne med cirrhose) Normal Lever Cirrhose Hepatocellulært Carcinom år år

74 Mål for behandling af Kronisk Hepatitis C Primært behandlingsmål Eradikere virus (helbredelse) Sekundært behandlingsmål Forhindre progression til cirrhose Reducere incidensen af HCC Reducere behov for levertransplantation Øge overlevelsen

75 Hvem skal så behandles? Alle patienter med kronisk hepatitis C er potentielle kandidater til behandling med mindre der er kontraindikationer Individuel vurdering

76 Man vil ofte ikke behandle personer med Aktivt stofmisbrug Nedsætter evnen til at overholde behandlingen Risiko for at blive smittet igen Man kan godt få behandling på Metadon Alkoholmisbrug Nedsætter evnen til at overholde behandlingen Alkohol modarbejder virkningen af Interferon

77 Behandling af Kronisk Hepatitis C Standardbehandlingen består af en kombination af: Pegyleret α-interferon (IFN) - pegyleret IFNα 2a, 180 µg/uge (subkutant) - pegyleret IFNα 2b, 1.5 µg/kg/uge (subkutant) Ribavirin - ribavirin mg/dag (peroralt)

78 Virkning af Interferon og Ribavirin INTERFERON RIBAVIRIN Hæmmer virus evne til at trænge ind i cellerne Hæmmer virus replikationen Virksomt overfor RNA virus Virkningsmekanisme ukendt Øger den cytolytiske T-celle aktivitet Stimulerer aktiviteten af NK-celler

79 Ribavirin

80 Ribavirin Tages 2 gange i døgnet Doseres efter vægt og afhængig af genotype Tages i forbindelse med måltid

81 Inteferon Tages en gang om ugen på fast ugedag Ugedagen vælges ud fra hvilke dage det er lettest at acceptere bivirkninger Injiceres subcutant om aftenen m.h.p at sove fra influenza symptomerne

82 Denne sprøjte er umiddelbart nem at håndtere

83 Sprøjten som den ligger i æsken Det er ikke helt nemt at samle og klargøre sprøjten

84 Vejledning i at klargøre sprøjten

85 Mest Almindelige Bivirkninger ved Behandling af Hepatitis C Peginterferon alfa-2a/b + Ribavirin Bivirkning, % Træthed Hovedpine Hudreaktion sv. til indstiksstedet Muskelsmerter Søvnbesvær Feber Kvalme Nedsat appetit Neutrocytopeni Ledsmerter Vægttab Hårtab Depression Hudkløe Dyspnø Hoste Anæmi 11-12

86 Bivirkninger ved Behandling af Kronisk Hepatitis C Sværhedsgrad Depression Træthed Måneder Influenzalignende symptomer Dan AA, et al. J Hepatol. 2006;44: Constant A, et al. J Clin Psychiatry. 2005;66:

87 Behandling af Kronisk Hepatitis C Måling af HCV-RNA 0 4 uger 12 uger Rapid Virologic Response (RVR) Early Virologic Response (EVR) End of Treatment (EOT) Response Sustained Virologic Response (SVR) HCV RNA negativ i uge 4 2 log fald i HCV RNA i uge 12 HCV RNA negativ ved afslutning af behandling HCV RNA negativ 24 uger efter endt behandling

88 Faktorer med indflydelse på behandlingsrespons (SVR): Kronisk Hepatitis C Positiv indflydelse lavt viralt load genotype 2 og 3 alder < 40 år fravær af fibrose/cirrhose sygdomsvarighed < 5 år kvinde normal vægtig tidligt virologisk respons (uge 4, 12) Negativ indflydelse højt viralt load genotype 1 alder > 40 år fremskreden fibrose/cirrhose sygdomsvarighed > 5 år mand overvægt coinfektion HIV, hepatitis B stort alkoholindtag

89 Det nyeste nye

90 Potential HCV Therapies Phase I Phase II Phase III R803 Rigel SCH 6 Schering ANA245 ANADYS ISIS Isis E 1 Innogenetics Viramidine Valeant HCV 086 ViroPharma/ Wyeth HCV/MF59 Chiron NM283 Idenix Amantadine Endo Labs Solvay VX 950 Vertex Infergen/gamma IFN InterMune HepX C XTL JTK 003 AKROS Pharma IDN 6556 Idun Omega IFN Biomedicine IP 501 Indevus Zadaxin SciClone Albuferon Human Genome Sciences Ceplene Maxim VX 497 Vertex Oral IFN alpha Amarillo Biosciences Multiferon Viragen Civacir NABI REBIF Ares Serono Time to Market

91 Proteasehæmmere Flere Direkte Aktive Antivirale midler (DAA) er under udvikling 2 stoffer er lige kommet på markedet, de er begge proteasehæmmere Victrelis Incivo Begge stoffer kun til genotype 1a

92 Victrelis

93 Victrelis Kan kun anvendes til genotype 1a 800 mg x 3 i døgnet Tages i forbindelse med måltid eller snack Tillægges standard behandlingen efter 4 uger, og tages i 28 eller 48 uger

94 Incivo Endnu ikke taget i brug i vores ambulatorium Bivirkningsprofil lidt anderledes Kortere behandlingstid end med Vicrelis

95 SPØRGSMÅL?

96 Patientoverlevelse efter levertransplantation Overlevelse (%) Diagnose 1 år 5 år Hepatitis C cirrose Akut leversvigt Alkoholisk cirrose Primær skleroserende cholangit Scandiatransplant 2008

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

FRA L E V E RFORE NINGE N

FRA L E V E RFORE NINGE N OPLYSNING OM LEVERCIRROSE FRA L E V E RFORE NINGE N Leverforeningen Landsforeningen for levertransplanterede og andre med sjældne leversygdomme. Leverforeningen er en patientforening, der blev startet

Læs mere

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 Lever-og pankreassygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 1 Disposition Lever fysiologi Hepatitis Cirrose Pankreas fysiologi Pankreatit 2 3 Leverfysiologi Vores største organ/kirtel Funktion

Læs mere

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdevejsobstruktion Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdegangsstenose kolestase Kolestase Obstruktiv Non-obstruktiv Kolestase - definition

Læs mere

Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet

Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet Nyfødte og leversygdom Hæmolyse ; HbF Ukonjugeret hyperbilirubinæmi Kernicterus og cerebral skade Børn og leversygdom Nyfødte

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel

Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel Alastair Hansen Patologi-besvarelsen (gælder alle -itiser ) for leverbiopsi. Konklusion: 1. Terapirelevant histologisk diagnose (aktivitet/kronicitet)= Første del.

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis DSI Institut for Sundhedsvæsen DSI rapport 2005.01 Fra forskning til praksis En rapport om overensstemmelsen mellem forskningsbaseret viden og ansvarshavende lægers kliniske praksis ved behandling af leverpatienter

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialebeskrivelse Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi omfatter

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Klassifikation af medicinske leversygdomme. Hepatitis steatose/steatohepatitis PBC PSC LDO

Klassifikation af medicinske leversygdomme. Hepatitis steatose/steatohepatitis PBC PSC LDO Klassifikation af medicinske leversygdomme AH BV Hepatocyt sygdom galdevejssygdom Hepatitis steatose/steatohepatitis PBC PSC LDO NRH akut kronisk Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel Alastair Hansen

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter 2015. Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 1 Forløbsoversigt og ark til Livet med nyresvigt Dit liv med nyresvigt-

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL 1 Årsager til Hæmokromatose Primær, hereditær, genetisk HFE hæmokromatose (HH) Sekundær

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Portefølje med LOGBOG. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

Portefølje med LOGBOG. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. Portefølje med LOGBOG Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. April 2014 Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews Det

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Hiv og aids. Hiv-infektionen, følgesygdomme og behandling. September 2002 SUNDHEDSSTYRELSEN

Hiv og aids. Hiv-infektionen, følgesygdomme og behandling. September 2002 SUNDHEDSSTYRELSEN Hiv og aids Hiv-infektionen, følgesygdomme og behandling September 2002 SUNDHEDSSTYRELSEN Denne pjece er udarbejdet af overlæge, dr.med. Jan Gerstoft og professor, dr.med. Court Pedersen Journalistisk

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år i spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år Spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, november

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft 1. Kræft Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling Hvis denne bog var skrevet for tyve år siden, kunne man næsten sige, at dette første kapitel ville

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

DEMENS, DEPRESSION OG

DEMENS, DEPRESSION OG DEMENS, DEPRESSION OG DELIR SYGEPLEJESKOLEN FEBRUAR 2011 Lone Vasegaard Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen, som skaber sanseindtrykkene.

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere