Hepatitis C og levercirrose. Ved Sine Eriksen Afdelingssygeplejerske Levermedicinsk ambulatorium Rigshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hepatitis C og levercirrose. Ved Sine Eriksen Afdelingssygeplejerske Levermedicinsk ambulatorium Rigshospitalet"

Transkript

1 Hepatitis C og levercirrose Ved Sine Eriksen Afdelingssygeplejerske Levermedicinsk ambulatorium Rigshospitalet

2 Hepar m

3 Leverens anatomi Organismens største indre organ vejer ca. 1.5 kg og måler ca. 8 x 16 x 24 cm Placeret i øvre højre kvadrant Består af leverceller (hepatocytter), galdeveje og blodkar

4 Leverens organer Levercellerne (parenchymet) Galdevejene Celleniveau Gangsystem i leveren (intrahepatiske) Gangsystem uden for leveren (ekstrahepatiske) Blodkar og lymfesystem

5 Leverens funktioner - Afgiftning - Syntese -Sekretion - Depot v. portae 1-1½ blod fra tarmen pr. minut

6 Hepar

7 Leverens funktioner galdesekretion varetagelse den metaboliske homeostase, f.eks. glukose- og aminosyrestofskiftet syntese af proteiner fjernelse (detoxifikation) af vævsfremmede kemiske stoffer, f.eks. alkohol og lægemidler

8 Hvordan bedømmes leverens funktion? Blodprøver Galactose eliminationskapacitet Patientens almentilstand Objektive/kliniske fund

9 Levertal (blodprøver): Alanin-amino-transferase (ALAT) Aspartat-amino-transferase (ASAT) Basiske fosfataser Koagulationsfaktor 2,7,10 (PP) Bilirubin Albumin

10 Levertal ALAT (alanin-amino-transferase): Cytosol enzym (findes i høj koncentration i levercellerne) Forhøjelse af ALAT tyder på destruktion af levercellerne (enzymerne frigøres til plasma) Levercelle ALAT Celledød Findes i mindre mængde i hjerte- og skeletmuskulatur

11 Levertal ASAT (aspartat-amino-transferase): Mitochondrie enzym (findes bl.a. i levercellerne) Forhøjelse af ASAT tyder på destruktion af levercellerne (enzymerne frigøres til plasma) Levercelle ASAT Celledød Findes i relativ stor mængde i hjerte- og skeletmuskulatur

12 Levertal Basisk fosfatase: Findes specielt i levercellernes membraner og i cytoplasmaet, især omkring galde-canaliculi Stiger i særdeleshed ved kolestase (galdestase) men også i nogen grad ved levercelleskade Levercelle i tæt relation til galdegang Celledød Basisk fosfatase Galdestase Findes udover i leveren også i knoglerne

13 Levertal Koagulationsfaktor 2,7,10 (PP): Dannes i levercellerne K-vitamin nødvendig K-vitamin optages fra tarmen v.hj.a. galden (galdestase K-vitamin absorption) Lav PP tyder på nedsat leverfunktion såfremt K-vitamin mangel kan udelukkes Levercelle PP Galdestase Celledød

14 Levertal Bilirubin: Er slutproduktet i nedbrydningen af hæmoglobin fra udtjente erytrocytter. Celledød Levercelle Nedsat konjugering Nedsat transport Obstruktion Galdestase

15 Levertal Albumin: Dannes kun i leveren. Halveringstid 2,5 uger. Lave værdier tyder derfor på kronisk nedsat leverfunktion. Levercelle Albumin Celledød

16 HCV RNA Hepatitis C virus kun været kendt siden 1989 Virussets arvemateriale består af RNA, det muterer let Med PCR teknik måles virustallet, der kan bruges til at monitorere evt. behandling

17 Hvordan bedømmes leverens struktur?

18 Non-invasive undersøgelser af leverstrukturen Ultralydsscanning Fibroscanning CT scanning MRCP

19 Leverbiopsi Indikationer Diagnostik af uafklaret leversygdom Stadievurdering kroniske leversygdomme Fokale forandringer

20 Leverbiopsi Komplikationer Smerter: Omkring 25 % Blødning: 1 ud af 1000 Galde-peritonitis: 1 ud af 1000 Død: under

21 Histologi: Normal Lever

22 Akut hepatitis:

23 Akut leverbetændelse Almene symptomer: træthed, feber, appetitløshed, kvalme, ledsmerter, hovedpine Der kan være en trykkende fornemmelse under højre kurvatur. Gulsot (icterus), mørk urin, lys afføring Parenkymatøst mønster: levercelleskade leverbiokemi - ALAT - PP - Bilirubin

24 Levercelleskade Worse case scenario Akut fulminant leversvigt Død Levertransplantation

25 Levercelleskade Hepatocytternes evne til at regenerere er betydelig (såfremt udløsende årsag elimineres/behandles) Resektion i ikke cirrotisk lever: Leveren regenererer til næsten normal størrelse på 4 uger En leverrest på ca. 30% er normalt tilstrækkelig

26 Hepatitis C 75 % har asymptomatisk forløb og HCV findes måske først mange år efter % får symptomer svarende til akut leverbetændelse (4 12 uger fra smittetidspunktet) % udvikler kronisk infektion

27 Ætiologi - Cirrose Der diagnosticeres omkring 1500 nye tilfælde af cirrose hvert år i Danmark. Alkoholisk leversygdom 50% Autoimmun hepatitis, primær biliær cirrose 10% Kronisk viral hepatitis (B og C) 10% Primær skleroserende kolangit % Hæmokromatose 5% Kryptogen cirrose 10-15% Genetiske leversygdomme (Mb. Wilson, α-1-antitrypsinmangel) sjældent ~ 1000 dør af cirrose/år, ⅔ mænd og ⅓ kvinder

28 Normal Lever

29 Makronodulær cirrose

30

31 Histologi: Cirrose

32 Komplikationer til cirrose: Underernæring Ascites Spontan bakteriel peritonit Esophagusvaricer Hepatisk encephalopathi Hepatocellulært carcinom

33 Symptomer og kliniske fund træthed nedsat appetit vægttab muskelatrofi hudkløe icterus (gulsot) spider naevi palmart erythem Caput Medusae laklæber hvide negle ascites esophagusvaricer encephalopathi (adfærdsændringer, irritation, forvirring, coma)

34 Kliniske fund Icterus Spider naevus Palmart erythem

35 Kliniske fund Caput Medusae

36 Kliniske fund Laklæber Hvide negle

37 Kliniske fund Ascites Malnutrition Muskelatrofi

38 Kliniske fund Ascites

39 ASCITES hyppig og alvorlig komplikation til cirrhosis hepatis over en 5-årig periode vil omkring 30% af patienterne med cirrose udvikle ascites optræder ofte i kombination med esophagusvaricer prognostisk dårligt tegn 1-års overlevelse omkring 60% sammenlignet med godt 90% for cirrosepatienter uden ascites

40 ASCITES Symptomer: udviklingen oftest snigende, kan dog opstå i løbet af få dage ved akut forringelse af leverfunktionen tyngdefornemmelse, tiltagende abdominalomfang blank abdominalhud, striae navlebrok evt. perifere ødemer/ødem af scrotum ca. 10% af patienterne har pleuraexsudat, oftest højresidigt

41 ASCITES Diagnose: kan påvises klinisk når væskemængden andrager ca. 2 liter - afhængig af ernæringstilstand ved klinisk betydningsfuld ascites er der ofte 5-10 liter i peritoneum > liter ses undertiden Er man i tvivl - UL af abdomen

42 Ascites: Komplikationer nedsat appetit dyspnø pleuraexudat (typisk højresidigt) navlebrok infektion spontan bakteriel peritonit (SBP)

43 ASCITES Ascitespunktur:

44 ASCITES Behandling: diuretika drænage antibiotika ved tegn på peritonitis TIPS (transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt) levertransplantation

45 ASCITES Diuretika: vægttab på g dagligt tilstræbes trinvis intensivering af den diuretiske terapi med 2-3 døgns intervaller evt. suppleres med saltfattig kost (< 40 meq natrium) samt væskerestriktion (1,5 liter/dag) dosis forsøges nedsat når patienten er klinisk ascitesfri

46 Esophagusvaricer

47 Øvre gastrointestinal blødning ved cirrose Esophagusvaricer 60-70% Fundusvaricer ca. 10% Portal Hypertensiv Gastropati (PHG) ca. 10% Ulcus, esophagitis etc %

48 Kliniske fund Esophagusvaricer

49 Esophagusvaricer Dødelighed ca % indenfor de de første 6 uger 3-6 måneders mortaliteten er er ca. 50% det afgørende for for overlevelsen er er leverfunktionen og og recidivblødning er er direkte sammenhængende med, hvor længe blødningen står på.

50 Esophagusvaricer Behandling Terlipressin ~ glypressin Elastikbehandling ~ banding Sclerosering Sengstaken sonde TIPS (rescue)

51 Endoskopisk ligering (banding)

52 Sengstaken-sonde

53 Sengstaken-sonde

54 TIPS: transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt V. jugularis Transjugulært kateter V. hepatica Lever Stent V. portae

55 HEPATISK ENCEPHALOPATI LEVERCOMA

56 Hepatisk encephalopati Patogenese Den vigtigste patogenetiske faktor for udvikling af hepatisk encephalopati menes at være nitrogenholdige stoffer, i særdeleshed ammonium, som dannes i colon og som når CNS på grund af den nedsatte leverfunktion og/eller portosystemiske shunts N-holdige substanser dannet i colon ved bakteriel nedbrydning af proteiner og aminosyrer -ammonium - mercaptaner - gamma-hydroxybutyrat

57 Hepatisk encephalopati (HE) Ses ved cirrose og akut leversvigt Coma grad 1 Mild forvirring 2 flapping, træthed, abnorm adfærd 3 Ej orienteret, aggressivitet, 4 Ingen reaktion på smertestimuli HE er potentielt reversibelt

58 Hepatisk encephalopati Behandlingsmål: Identifikation og fjernelse af udløsende årsag(er) GI blødning infektion dehydrering/elektrolytforstyrrelser sedativa, morfika alkohol (alkoholisk hepatitis) obstipation terminal leversygdom (vurdering af behandlingsbehov på længere sigt

59 Prognose: Relation til komplikationer Mortaliteten dog afhængig af ætiologien

60 HEPATITIS C

61 Hepatitis C I Danmark forekommer Hepatitis C især blandt personer, der har eller tidligere har haft stofmisbrug, ca. 2/3. Smitte ses endvidere hos personer, der tidligere har fået blodtransfusion eller behandling med blodprodukter (blødersygdom). Siden 1991 er alt blod blevet testet for hepatitis C virus og risikoen for at blive smittet ad denne vej er nu helt ubetydelig.

62 Hepatitis C: smitteveje Man kan blive smittet med hepatitis C: Ved kontakt med blod fra en smittet (f.eks. ved deling af sprøjter og kanyler) Smitte ved seksuel kontakt forekommer, men risikoen er lille Smitte fra mor til barn i sjældne tilfælde Smitte kan erhverves ved uheld, hvor en person (oftest sundhedspersonale) stikker sig på en kanyle eller andet instrument (tatovering, piercing), hvor der er rester af blod fra en hepatitis C smittet person

63 Genotyper 1a og 3a er de mest almindelige genotyper i Danmark og udgør hhv 50% og 40%.

64 Behandling af Kronisk hepatitis C Genotype Behandling Varighed Pegyleret interferon 1 + Ribavirin Pegyleret interferon 4 + Ribavirin Pegyleret interferon 2 + Ribavirin Pegyleret interferon 3 + Ribavirin 48 uger 48 uger 24 uger 24 uger

65 Behandling af Kronisk hepatitis C Peginterferon og Ribavirin % Sustained Virologic Response (%) % Genotype PegIFN 2a/RBV PegIFN 2b/RBV Fried MW, et al. N Eng J Med. 2002;347: Manns MP, et al. Lancet 2001;358:

66 Behandling af Kronisk Hepatitis C: Guidelines Kan man som ved kronisk hepatitis B bruge det virale load HCV-RNA

67 HCV RNA og Lever Histologi Fibrose Serum HCV RNA korrelerer ikke med graden af fibrose 8 Log HCV RNA (copies/ml) Genotype Ingen Fibrose Let Fibrose Moderat fibrose Cirrhose Ferreira-Gonzalez A et al. Semin Liver Dis 2004; 24: 9-18

68 HCV RNA and Lever Histologi Inflammation Serum HCV RNA korrelerer ikke med graden af inflammation Log HCV RNA (copies/ml) Genotype Ferreira-Gonzalez A, et al. Semin Liver Dis. 2004;24:9-18. Grad af Inflammation

69 Behandling af Kronisk Hepatitis C: Guidelines Kan man som ved kronisk hepatitis B bruge ALAT

70 Kronisk hepatitis C Normal ALAT Kontra Forhøjet ALAT Ingen fibrose 23% Moderat fibrose 26% Svær fibrose 6% Cirrhose 6% Svær fibrose 13% Moderat fibrose 20% Cirrhose 18% Let fibrose 39% Ingen fibrose 16% Let fibrose 33% Normal ALAT Forhøjet ALAT Shiffman ML, et al. J Infect Dis. 2000;182:

71 Er leverbiopsi nødvendig? Nej men kan være til hjælp i vurderingen specielt hos patienter med genotype 1 Lever biopsi: Inflammation: Grad 0-4 (ingen - svær) Fibrose: Grad 0-4 (4 = cirrhose)

72 Progression af Fibrose til Cirrose F0: ingen fibrose F1: let fibrose F2: moderat fibrose F3: svær fibrose F4: cirrose Hepatocellulært carcinom METAVIR scoring system

73 Kronisk Hepatitis C Behandling hvorfor? Ca. 20% 25% (af patienterne med cirrhose) Normal Lever Cirrhose Hepatocellulært Carcinom år år

74 Mål for behandling af Kronisk Hepatitis C Primært behandlingsmål Eradikere virus (helbredelse) Sekundært behandlingsmål Forhindre progression til cirrhose Reducere incidensen af HCC Reducere behov for levertransplantation Øge overlevelsen

75 Hvem skal så behandles? Alle patienter med kronisk hepatitis C er potentielle kandidater til behandling med mindre der er kontraindikationer Individuel vurdering

76 Man vil ofte ikke behandle personer med Aktivt stofmisbrug Nedsætter evnen til at overholde behandlingen Risiko for at blive smittet igen Man kan godt få behandling på Metadon Alkoholmisbrug Nedsætter evnen til at overholde behandlingen Alkohol modarbejder virkningen af Interferon

77 Behandling af Kronisk Hepatitis C Standardbehandlingen består af en kombination af: Pegyleret α-interferon (IFN) - pegyleret IFNα 2a, 180 µg/uge (subkutant) - pegyleret IFNα 2b, 1.5 µg/kg/uge (subkutant) Ribavirin - ribavirin mg/dag (peroralt)

78 Virkning af Interferon og Ribavirin INTERFERON RIBAVIRIN Hæmmer virus evne til at trænge ind i cellerne Hæmmer virus replikationen Virksomt overfor RNA virus Virkningsmekanisme ukendt Øger den cytolytiske T-celle aktivitet Stimulerer aktiviteten af NK-celler

79 Ribavirin

80 Ribavirin Tages 2 gange i døgnet Doseres efter vægt og afhængig af genotype Tages i forbindelse med måltid

81 Inteferon Tages en gang om ugen på fast ugedag Ugedagen vælges ud fra hvilke dage det er lettest at acceptere bivirkninger Injiceres subcutant om aftenen m.h.p at sove fra influenza symptomerne

82 Denne sprøjte er umiddelbart nem at håndtere

83 Sprøjten som den ligger i æsken Det er ikke helt nemt at samle og klargøre sprøjten

84 Vejledning i at klargøre sprøjten

85 Mest Almindelige Bivirkninger ved Behandling af Hepatitis C Peginterferon alfa-2a/b + Ribavirin Bivirkning, % Træthed Hovedpine Hudreaktion sv. til indstiksstedet Muskelsmerter Søvnbesvær Feber Kvalme Nedsat appetit Neutrocytopeni Ledsmerter Vægttab Hårtab Depression Hudkløe Dyspnø Hoste Anæmi 11-12

86 Bivirkninger ved Behandling af Kronisk Hepatitis C Sværhedsgrad Depression Træthed Måneder Influenzalignende symptomer Dan AA, et al. J Hepatol. 2006;44: Constant A, et al. J Clin Psychiatry. 2005;66:

87 Behandling af Kronisk Hepatitis C Måling af HCV-RNA 0 4 uger 12 uger Rapid Virologic Response (RVR) Early Virologic Response (EVR) End of Treatment (EOT) Response Sustained Virologic Response (SVR) HCV RNA negativ i uge 4 2 log fald i HCV RNA i uge 12 HCV RNA negativ ved afslutning af behandling HCV RNA negativ 24 uger efter endt behandling

88 Faktorer med indflydelse på behandlingsrespons (SVR): Kronisk Hepatitis C Positiv indflydelse lavt viralt load genotype 2 og 3 alder < 40 år fravær af fibrose/cirrhose sygdomsvarighed < 5 år kvinde normal vægtig tidligt virologisk respons (uge 4, 12) Negativ indflydelse højt viralt load genotype 1 alder > 40 år fremskreden fibrose/cirrhose sygdomsvarighed > 5 år mand overvægt coinfektion HIV, hepatitis B stort alkoholindtag

89 Det nyeste nye

90 Potential HCV Therapies Phase I Phase II Phase III R803 Rigel SCH 6 Schering ANA245 ANADYS ISIS Isis E 1 Innogenetics Viramidine Valeant HCV 086 ViroPharma/ Wyeth HCV/MF59 Chiron NM283 Idenix Amantadine Endo Labs Solvay VX 950 Vertex Infergen/gamma IFN InterMune HepX C XTL JTK 003 AKROS Pharma IDN 6556 Idun Omega IFN Biomedicine IP 501 Indevus Zadaxin SciClone Albuferon Human Genome Sciences Ceplene Maxim VX 497 Vertex Oral IFN alpha Amarillo Biosciences Multiferon Viragen Civacir NABI REBIF Ares Serono Time to Market

91 Proteasehæmmere Flere Direkte Aktive Antivirale midler (DAA) er under udvikling 2 stoffer er lige kommet på markedet, de er begge proteasehæmmere Victrelis Incivo Begge stoffer kun til genotype 1a

92 Victrelis

93 Victrelis Kan kun anvendes til genotype 1a 800 mg x 3 i døgnet Tages i forbindelse med måltid eller snack Tillægges standard behandlingen efter 4 uger, og tages i 28 eller 48 uger

94 Incivo Endnu ikke taget i brug i vores ambulatorium Bivirkningsprofil lidt anderledes Kortere behandlingstid end med Vicrelis

95 SPØRGSMÅL?

96 Patientoverlevelse efter levertransplantation Overlevelse (%) Diagnose 1 år 5 år Hepatitis C cirrose Akut leversvigt Alkoholisk cirrose Primær skleroserende cholangit Scandiatransplant 2008

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 Lever-og pankreassygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 1 Disposition Lever fysiologi Hepatitis Cirrose Pankreas fysiologi Pankreatit 2 3 Leverfysiologi Vores største organ/kirtel Funktion

Læs mere

FRA L E V E RFORE NINGE N

FRA L E V E RFORE NINGE N OPLYSNING OM LEVERCIRROSE FRA L E V E RFORE NINGE N Leverforeningen Landsforeningen for levertransplanterede og andre med sjældne leversygdomme. Leverforeningen er en patientforening, der blev startet

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

Blodprøveværdier ved overvågning af prostatakræftpatienter

Blodprøveværdier ved overvågning af prostatakræftpatienter Prostatakræft er sjælden hos mænd yngre end 50 år, men derefter øges hyppigheden med alderen. Antallet af nye tilfælde pr. år har været stigende de sidste 70 år. Specielt siden 1995 har stigningen pr.

Læs mere

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Forfattere og korrespondance Asbjørn Mohr Drewes (tovholder) Jens Brøndum Frøkjær Majken Thyregod Jørgensen Filip Knop Michael Bau Mortensen Ove Schaffalitzky

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it Systemisk lupus erythematosus (SLE) Hvad er det? Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sygdom, der kan påvirke forskellige organer i kroppen,

Læs mere

Hvor mange rammes af nyrekræft om året?

Hvor mange rammes af nyrekræft om året? Nyrekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på nyrekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvis sygdommen har spredt sig 15 Er der andre

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Titel. Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling. Forfattere og korrespondance. Status

Titel. Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling. Forfattere og korrespondance. Status Titel Alkoholisk hepatitis epidemiologi, diagnostik og behandling Forfattere og korrespondance Erik Christensen Anette Dam Fialla Henning Grønbæk (tovholder) Jesper Bach Hansen Peter Jepsen Jens Kondrup

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og re-eksamen 6. august 2008

8. semester (studieordning 2000) Syge- og re-eksamen 6. august 2008 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel

Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel Alastair Hansen Patologi-besvarelsen (gælder alle -itiser ) for leverbiopsi. Konklusion: 1. Terapirelevant histologisk diagnose (aktivitet/kronicitet)= Første del.

Læs mere

Klassifikation af medicinske leversygdomme. Hepatitis steatose/steatohepatitis PBC PSC LDO

Klassifikation af medicinske leversygdomme. Hepatitis steatose/steatohepatitis PBC PSC LDO Klassifikation af medicinske leversygdomme AH BV Hepatocyt sygdom galdevejssygdom Hepatitis steatose/steatohepatitis PBC PSC LDO NRH akut kronisk Hepatitis Viral Autoimmun - Medikamentel Alastair Hansen

Læs mere

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude:

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude: Lymfekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lymfekræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvor syg er jeg? 12 Hvilken behandling findes der? 19 Er der andre behandlingsformer? 21 Hvad

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

Informationshæfte Colitis ulcerosa

Informationshæfte Colitis ulcerosa Informationshæfte Colitis ulcerosa Indholdsfortegnelse Forord...3 Colitis ulcerosa...4 Hvad er colitis ulcerosa?...4 Hvad er colon og dens funktion?...5 Ændres colons funktion ved colitis ulcerosa?...5

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvordan behandles lokaliseret prostatakræft? 14 Strålebehandling

Læs mere

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500 Sarkomer Indhold 2 Indledning 3 Hvad er sarkomer? 6 Hvad er symptomerne på sarkomer? 7 Hvilke undersøgelser skal der til? 10 Hvor syg er jeg? 13 Hvilken behandling findes der? 13 Behandling af bløddelssarkomer

Læs mere

Type 1 Diabetes NBV 2013

Type 1 Diabetes NBV 2013 Type 1 Diabetes NBV 2013 Forfattere: Esben Søndergaard, Dorte Møller Jensen, Peter Gustenhoff, Claus Juhl, Henrik Ullits Andersen, Lena Sønder Snogdal, Katrine Bagge Hansen, Ulrik Pedersen- Bjergaard,

Læs mere