Stemmer og Syner 2. En guide til mestring og recovery:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stemmer og Syner 2. En guide til mestring og recovery:"

Transkript

1 Stemmer og Syner 2 En guide til mestring og recovery: til forældre, pårørende og omsorgspersoner til børn og unge, der hører stemmer eller har andre sanseoplevelser.

2 Om denne pjece Denne pjece er lavet af Mind in Camden s Voice Collective project. Voice Collective samarbejder med børn, unge, familier og ungdomsorganisationer over hele London for at forbedre den hjælp og støtte, som tilbydes unge mennesker, der hører stemmer, ser syner eller har andre anderledes oplevelser. De informationer der findes her, er blevet samlet og skrevet af medarbejdere i projektet, hvoraf nogle selv har personlige erfaringer med det at leve med stemmer og syner. Desuden er udarbejdningen af pjecen sket med råd og vejledning fra forældre og pårørende, og deres udtalelser anvendes flere steder. Pjecen er oversat til dansk for projektet Unge Stemmer i Århus af Elisabeth Svanholmer. Hvis du eller nogen du kender er interesseret i at vide mere om hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde, kan vi kontaktes på Se desuden: Tak til: BBC Children In Need City Bridge Trust Comic Relief Forside billede: Sweetcaffeine-stocks (http://fav.me/d37ua2j) OBS: informationerne i denne pjece bør på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og godkendt behandler. Hvis du er bekymret for dit barn bør du kontakte din praktiserende læge. 2

3 Introduktion At hjælpe et barn der hører stemmer er en proces, hvor stemmerne bliver accepteret af både de voksne og barnet og hvor den støtte barnet modtager, udspringer af denne accept. Det handler om at udforske i fællesskab. Dr. Sandra Escher, Children Hearing Voices (s.1) For størstedelen af børn og unge, der hører stemmer, er det ikke et problem eller noget der påvirker dem negativt. Men hvis jeres barn, eller et barn I kender, kæmper med dets oplevelser, kan denne information måske virke uvedkommende. Når stemmer og syner er meget påtrængende, overvældende og forstyrrende er det helt normalt, at det påvirker hele familien; situationen virker måske uoverskuelig og man føler sig magtesløs og frustreret. Som forældre kan I måske tænke, at det jeres barn kæmper med, ikke er noget I nogensinde vil kunne forstå. Den gode nyhed er, at forskning viser, at recovery kan lade sig gøre, og at I som forældre har en vigtig rolle at udfylde. I kan give jeres barn den støtte det behøver, for at opdage dets potentiale i forhold til at vokse med opgaven, håndtere ting som er svære og komme sig ovenpå vanskeligheder. I kan hjælpe ved at holde fast i det håb og give den opmuntring, som er essentiel for at recovery kan ske. Hvis jeres barn lige nu går gennem en meget svær tid, kan recovery virke som en drøm langt udenfor rækkevidde. Måske føler I jer utilstrækkelige og rådvilde omkring, hvad der vil være det bedste at gøre. Det kan være en hjælp at betragte recovery som en rejse og huske på at enhver rejse nødvendigvis må starte med et enkelt første skridt. Vi er hver især unikke individer, og der findes ingen simple svar eller generelle metoder, som virker for alle; Men vi håber, at vi, med den information I finder i denne pjece, kan inspirere jer til at finde vejen fremad for jeres barn og jer selv. 3

4 Sidst men ikke mindst - husk på, at ingen behøver at rejse alene. Der findes mennesker som kan og vil hjælpe og støtte jer på vejen. Hvis I ikke ved hvor I kan finde dem, så henvend jer til egen læge, Ungekontakten, Stemmehørernetværket, PPR eller os. Recovery Hvis livet var lutter lagkage, ville recovery ikke være noget vi havde brug for. Så ville vi høre dejlige stemmer, som fik os til at grine og smile. Recovery er andet og mere end at lære at håndtere de stemmer, man hører. Det handler om at tage hånd om de problemer, som oprindeligt udløste de svære oplevelser. Rachel Waddingham, leder af Voice Collective i London og stemmehører. Hvad mener vi, når vi taler om recovery? For os er recovery slet og ret det at kunne leve det liv, man selv ønsker. Selvom mange børn og unge ikke finder det problematisk at høre stemmer eller se syner, kan forstyrrende og ubehagelige stemmer være en stor hindring, når man bare ønsker at leve et normalt liv. Stemmerne kan påvirke et ungt menneskes selvopfattelse, selvværd, humør, venskaber, uddannelse og familieliv. Situationen kan virke håbløs både for den unge selv og for dem som holder af vedkommende, fordi man føler sig magtesløs og fanget i ting som ligger udenfor ens kontrol. Den gode nyhed er, at selv børn og unge som kæmper med meget svære og uudholdelige stemmer, er i stand til at komme sig. Recovery er en individuel proces og vores opgave, når vi yder støtte til et barn eller et ungt menneske, er at hjælpe dem med at finde deres egen vej. 4

5 Unge mennesker der kommer sig, holder ikke nødvendigvis op med at høre stemmer eller have andre sanseoplevelser - og dette er heller ikke det afgørende. Det vigtigste er, at barnet bliver i stand til at leve sit liv på egne præmisser, som livet nu engang er; med gode og dårlige oplevelser, udfordringer, lykkelige øjeblikke, fejltagelser og succeser. At komme sig betyder at stemmerne ikke længere sætter dagsordenen, og måske endnu vigtigere; at man har forholdt sig til og lært at håndtere de problemer som udløste stemmerne. Hvad sker der med stemmerne? Ifølge Dr. Sandra Eschers forskning holder 60% af børn og unge op med at høre stemmer, når der er blevet taget hånd om de bagvedliggende problemer. Hvis de stemmer jeres barn hører, skaber mange problemer, kan det måske være svært at forstå, at man kan komme sig og få et godt liv, selvom man stadig hører stemmer. For hvordan kan man have det godt, når man hører stemmer, der siger de mest forfærdelige ting til én, truer én og fortæller én at man skal holde sig langt væk fra de mennesker, man elsker? En måde at forstå stemmerne på, er at betragte dem som mennesker i jeres liv, som I synes det er svært at omgås. Selvom det ville være at foretrække, helt at kunne undgå disse mennesker, er dette ikke altid muligt. Det kan være en nær kollega, et familiemedlem eller vores bedste vens kæreste, og uanset om vi bryder os om det eller ej, er vi nødt til at finde en måde at være sammen med vedkommende på. Vi kan hverken lave om på den anden person eller flygte, så vi bliver nødt til at forholde os til, hvad vi kan ændre på vores egen banehalvdel. Vi finder måske en måde at tænke eller agere på, som kan begrænse den indflydelse den anden person har på vores sindstilstand. Nogle gange viser det sig, at når vores egen opførsel ændrer sig, sker der også en forandring hos modparten. Jeres barns forhold til stemmerne kan forstås på en lignende måde. 5

6 Recovery kan ske når: Stemmerne ikke forandrer sig, men den unge har ændret måden hvorpå han eller hun forholder sig til stemmerne. Forestil jer for eksempel et ungt menneske, der skal til eksamen og hører en stemme, der fortæller dem at de er dumme og vil dumpe. Hvis de ved at deres stemme siger sådan nogle ting når de bliver nervøse, kan de tage til genmæle og sige; ja, jeg er bekymret for ikke at bestå, men jeg ved, at jeg har læst og at jeg vil gøre mit bedste. Og hvis jeg dumper kan jeg gå op igen. Jeg skal nok klare mig uanset hvad. Stemmerne forandrer sig. For eksempel kan en ubehagelig stemme, der siger at den unge skal holde sig væk fra andre mennesker, være en beskyttende stemme i forklædning. Når den unge ikke længere oplever at have noget at frygte fra andre, kan stemmen måske forandre sig og i stedet blive en venlig og støttende stemme. Veje til recovery Vær der for dit barn uanset hvor svære tingene kan blive. Du er det menneske han eller hun har mest brug for og stoler mest på. Lyt til dine instinkter og husk på, at du kender dit barn bedre end nogen anden Anne, forælder til et barn der får støtte hos Voice Collective. Stemmer og syner kan ses som budbringere, der kan fortælle meget om, hvordan jeres barn har det med sig selv og sin virkelighed. Men stemmernes budskab er ikke nødvendigvis klart og tydeligt; oftere er det som en slags kode, man skal lære at tyde. Ubehagelige og voldsomme stemmer kan være et udtryk for, eller en refleksion af, følelser og oplevelser, som er svære at håndtere og leve med. Unge mennesker kan, og vil, finde måder hvorpå de kan håndtere deres stemmer og syner og de svære følelser, som kan ligge bag disse oplevelser. At 6

7 finde og udvikle forskellige mestringsstrategier vil give jeres barn værdifulde redskaber som kan være det til hjælp gennem hele livet, uanset om det fortsætter med at høre stemmer eller ej. 1. Hvad er problemet? Et af de første skridt på vejen, til at hjælpe jeres barn med at finde måder hvorpå han/hun kan håndtere vanskelige stemmer og syner, er, at begynde at se på hvilke problemer, følelser og situationer, der sætter gang i stemmerne. Forskellige problemer kalder på forskellige løsninger. Ind i mellem kan det bagvedliggende problem være åbenlyst; I er måske klar over, at jeres barn er blevet mobbet i skolen, har mistet et betydningsfuldt menneske eller kæledyr eller har været involveret i, eller vidne til, en voldsom hændelse eller forbrydelse. Men ofte er det nødvendigt at udforske tingene nærmere. Vær opmærksom på om I begynder at søge efter noget eller nogen at skyde skylden på og husk på, at medmindre I med vilje har gjort skade på jeres barn, så er I ikke skyld i det, de oplever. Det er dog vigtigt at se på, om der er noget i hjemmet, der utilsigtet kan være medvirkende til, at jeres barn har det svært (f.eks forandringer, tab o.lign.) Når I oplever, at jeres barn er roligt og trygt, så hjælp det nænsomt til at snakke om, hvad det oplever og føler og spørg ind til, hvad stemmerne siger. Nogle børn og unge synes det er nemmere at snakke, hvis de laver noget samtidigt; skriver, går tur, tegner eller andet. Når I snakker med jeres barn er det vigtigt at bevare roen og vise dem at I er interesserede i at se tingene fra deres synspunkt. For nogle familier kan det være en hjælp at have en bekymrings-boks, som giver barnet mulighed for at skrive tanker og bekymringer ned, når de dukker op. Så kan de tage det de har skrevet frem og undersøge det nærmere på et andet tidspunkt, sammen med én de stoler på. Stemmer og syner er ofte nært relateret til de følelser og tanker barnet har omkring sig selv og sin verden. Stemmer kan give et fingerpeg om, hvilke ting barnet kæmper med. Hvis et barn for eksempel hører en stemme, der 7

8 fortæller at det skal gøre noget igen og igen, indtil det er helt rigtigt, kan det være at barnet er meget usikkert på sig selv og nervøst. Et barn der hører en vred stemme der råber, er måske vred på sig selv eller andre. Vi fandt ud af at Sam er blevet mobbet i skolen. Hans stemmer råber af ham, truer ham og siger alle mulige forfærdelige ting til ham. Han bærer rundt på mobberne indeni. Det er frygteligt at vide, at han har det så svært, men nu har vi i det mindste mulighed for at hjælpe ham. Jane, forælder til et barn der får støtte hos Voice Collective Hvis jeres barn hører meget vrede og destruktive stemmer, føler han/hun sig sikkert meget bange og magtesløs. Selvom stemmer kan være ubeskriveligt ondskabsfulde, er det vigtigt at huske på, at de og deres tilstedeværelse kan have noget betydningsfuldt at fortælle. Undgå at blive bange for stemmerne også selvom jeres barn er meget angst. Når jeres barn er faldet til ro kan I i fælleskab begynde at udforske, hvad det er der sker, men jeres førsteprioritet bør være at hjælpe jeres barn til at slappe af og føle sig trygt igen. Husk: I behøver ikke være alene om at hjælpe jeres barn. Der findes flere steder, hvor I kan få støtte og hjælp. 2. Hjælp jeres barn med at opdage og udvikle ressourcer. Alle, uanset hvor stressede de er, har en umiddelbar evne til at finde strategier til at håndtere svære følelser og situationer. Hvis I sammen med jeres barn kan undersøge, hvilke strategier det helt automatisk bruger, vil I formentlig blive overraskede over, hvor opfindsomt det er og opdage ressourcer I ikke kendte til. I kan sammen med jeres barn lave en liste over de strategier som det allerede bruger, og opfordre det til at gemme listen og tage den frem, hvis det mangler inspiration. Hvis det kan lade sig gøre, så prøv at finde det særlige ved hver enkelt strategi og prøv at forstå, hvorfor det hjælper jeres barn. Afleder det dem? Trøster det? Hjælper det dem til at udtrykke sig? Skaber det tryghed? Gør det barnet i stand til at handle på det, der sker? Jo mere indsigt I får i, hvad jeres 8

9 barn har brug for, jo bedre er I rustet til at hjælpe jeres barn med at finde nye skræddersyede strategier, der virkelig kan gøre en forskel. Det sker, at børn og unge bliver overvældede af det de oplever og får rigtig svært ved at se, hvordan de skal kunne klare de vanskeligheder, de står overfor. At undersøge og snakke om mestringsstrategier kan måske bringe disse følelser og tanker op til overfladen og minde dem om, hvor uoverskuelig og håbløs deres situation opleves. I kan hjælpe og støtte jeres barn ved, at holde fast i håbet om og troen på, at tingene kan, og vil, blive anderledes, og at barnet vil opdage forskellige måder at håndtere sine oplevelser på. Det tager tid at udvikle nye færdigheder og jeres barn får brug for jeres tillid, opmuntring og støtte. 3. Samarbejd om at finde løsningerne En vigtig del, af det at finde en vej mod recovery, er at jeres barn lærer at finde sine egne mestringsstrategier. Tænk på det som en værktøjskasse, som I hjælper jeres barn med at putte forskellige redskaber i redskaber, der kan hjælpe barnet med at håndtere mange forskellige følelser og situationer. Vi er alle forskellige, og der findes ingen trylleformular. Men I har mulighed for at hjælpe jeres barn til aktivt og kreativt at tage del i den proces det er at finde sin egen vej. Stol på jeres instinkter og lyt til jeres barn I og jeres barn er eksperterne. Hav tillid til jeres egen dømmekraft og vær ikke bange for at bede om den hjælp, støtte og vejledning, som I har brug for. Dee, forælder til et barn der får støtte hos Voice Collective Forskellige mestringsstrategier Nedenfor giver vi nogle eksempler på mestringsstrategier som de unge mennesker, vi har samarbejdet med, har fundet brugbare. De er tænkt som 9

10 inspiration og som et udgangspunkt og er på ingen måde en manual. Se desuden for flere ideer. BEROLIGENDE Ofte bliver stemmer og syner udløst eller forværret, når man er bange og stresset. Måske bliver stemmerne højere, mere modbydelige eller distraherende jo mere stresset, man bliver. Og selv om stemmerne måske er blevet aktiveret af noget helt andet, kan det at høre dem gøre, at man bliver utryg og bange. Disse tips kan være en hjælp, hvis jeres barn har brug for at slappe af og blive beroliget. Det kan være et godt sted at starte og det kan bruges hele livet og ikke kun når det drejer sig om stemmer. Måske får jeres barn brug for hjælp til at huske på strategierne og bruge dem, når tingene bliver svære. Vi har erfaring med, at det kan være rigtig godt at blive guidet gennem disse øvelser og her kan I være til stor hjælp. Find et beroligende ritual Et ritual, i denne sammenhæng, er blot noget jeres barn kan gøre, som er velkendt og hjælper barnet til at føle sig mere trygt. Det kan være hvad som helst; lave sig noget varmt at drikke, spille skalaer eller en velkendt sang på et instrument, lave fysiske øvelser som f.eks tai chi og yoga, hoppe på en træningsbold, se ens yndlingsprogram eller film, holde om ens yndlingstøjdyr, læse et digt eller en historie der giver håb og mod eller sige en bøn eller et mantra. Nogle børn og unge finder ro i mønstre og gentagelser det kan være en hjælp at lægge puslespil eller tegne kruseduller. Nogle synes, det er rart at have deres helt eget mantra. Det kan være et mantra, der modsiger det stemmerne siger eller som minder den unge om at være stærk og at han/hun er i sikkerhed. F.eks: Jeg er tryg her. Der er ingen, der kan gøre mig noget ondt eller Jeg er tryg, jeg er stærk, jeg er elsket. Det kan være nyttigt at have ens mantra på et kort, så man kan læse det og gentage det, når man føler sig udsat og bange. 10

11 Vejrtrækningsøvelser At trække vejret langsomt og dybt har en meget beroligende effekt. Vores sind får feedback fra vores krop, så hvis vores vejrtrækning er rolig og afslappet fortæller det vores hjerne, at alt er ok, og at vi ikke er i fare. Og omvendt, når vi trækker vejret hurtigt og overfladisk, kan vores hjerne tro, at der er noget helt galt. Hvis man beder et menneske, som er meget stresset om at tage en dyb vejrtrækning, vil vedkommende ofte forcere det og blive forpustet og anstrengt. Det vil blot få dem til at føle sig endnu mere utilpasse. Derfor kan det være gavnligt at bruge en struktureret vejrtrækningsøvelse til at få ro på åndedrættet og kroppen. Til at starte med; slå en jævn rytme med foden, hånden eller en finger og gør følgende: Træk vejret ind på 4 slag, hold det i 4 slag, ånd ud på 4 slag og hold pause i 4 slag. Gentag dette indtil det føles behageligt. Vær opmærksom på, at du trækker vejret med maven og ikke med den øverste del af brystet. Din mave skal udvide sig og dine skuldre skal være i ro og afslappede. Når du føler dig klar, kan du prøve at forlænge din udånding, men behold den oprindelig længde på de andre dele af øvelsen. Gå fra 4 slag op til 6 og derefter 8. Husk: Lav øvelsen i barnets tempo og arbejd på at vejrtrækningen bliver nænsom snarere end kontrolleret og atletisk. Det er meningen, at det skal være så afslappet som muligt. Hvis barnet bliver svimmelt så stop og sæt jer. Fysiske afslapningsøvelser Guide barnet gennem hele kroppen, hvor det spænder op og slapper af i en kropsdel ad gangen. Spændingen holdes nogle sekunder, og det er en god ide at opfordre barnet til at lægge mærke til, hvordan det føles i kroppen. Hvis 11

12 barnet ikke er særligt gammelt, kan det være en idé at lave det om til en leg. Først kan barnet forestille sig at være en skildpadde, der krøller sig sammen i sit skjold og derefter blive en giraf der langsomt strækker kroppen for at nå de øverste blade på et træ. Nævn 5 ting Når noget skræmmer os, kommer vi nemt til at rette hele vores opmærksomhed mod det, vi er bange for og får svært ved at fokusere på andre ting. Dette er et naturligt overlevelsesinstinkt hvis vi levede i det fri ville det være nødvendigt at have fokus på eventuelle trusler, som f.eks vilde dyr, for at kunne overleve. Øvelser, der giver jordforbindelse, kan være en hjælp når jeres barn har brug for at fjerne fokus fra stemmer eller syner og over til andre sanseindtryk (både udefrakommende og fra kroppen). Det kan være nyttigt at lave det til en leg sammen med jeres barn. Nævn 5 ting du kan se, 5 ting du kan høre og 5 ting du kan mærke. Nævn 4 ting... 3 ting... 2 ting... 1 ting... Det er ok at gentage ting og I må gerne snyde. Hvis jeres barn ikke kan finde flere lyde, er det helt fint, hvis én af jer laver en lyd. Hvis jeres barn hører stemmer og ser syner, mens I leger denne leg, må han eller hun gerne bruge dem. Idéen er nemlig også, at man ved at sidestille stemmer og syner med andre sanseindtryk kan gøre dem mindre skræmmende og magtfulde. Skab et trygt og sikkert sted Hjælp jeres barn med at finde eller skabe et sted i jeres hjem, hvor det føler sig trygt; et sted man kan trække sig tilbage til og være, når man føler sig sårbar. Det kan være et rum, et særligt hjørne, en behagelig stol, under en trappe eller i et skab hvor som helst, men et sted barnet altid har adgang til og som er rart og roligt. 12

13 En anden version af det trygge sted er at opmuntre jeres barn til at forestille sig et sted og beskrive det i detaljer. Stil spørgsmål der hjælper barnet til at bruge alle sanserne og vække stedet til live. Sammen kan I finde en lille ting barnet kan holde i hånden mens det forestiller sig sit sted. Det kan være en sten, en muslingeskal, et lille stykke legetøj eller noget andet barnet er glad for. Gentag denne visualisering hver dag og hjælp barnet til at forestille sig, at alle de gode og trygge fornemmelser, barnet forbinder med sit sted, bliver overført til den lille ting i hånden. Når barnet bliver bange og stresset, kan det tage tingen i hånden, og på den måde blive hjulpet til at huske det indre trygge sted og gå ind i det. En skattekiste Når alting er rigtig svært, kan det næsten føles umuligt at holde fast i de gode minder. At lave en æske eller skattekiste kan være en hjælp, både for jer og for jeres barn, til at huske og holde fast i de ting, som har været rare og sjove. At mindes kan give fornyet mod, når man går gennem hårde tider. Opmuntr jeres barn til at lægge ting i æsken hvad som helst der kan minde jer om gode stunder, oplevelser og følelser. Det kan være tegninger, fotografier, digte, breve, ting, citater og udklip, kun fantasien sætter grænser. AFLEDNING At aflede sig selv er en af de mest naturlige måder at håndtere stressende oplevelser og følelser på, og den vi ofte automatisk tyer til. Sammen med jeres barn kan I se på, hvilke ting det kan være en hjælp at gøre eller fokusere på, når barnet bliver overvældet eller stresset. Det kan for eksempel være at høre musik, spille computerspil, gå en tur, dyrke sport, tegne, male, skrive, lægge planer, læse et blad eller en bog, lave hjernegymnastik, løse kryds og tværs, lege ordlege, synge, se tv, være sammen med andre, lave mad eller håndarbejde. Men vær opmærksom på, at selvom afledningsstrategier kan være gavnlige nu og her, løser de ikke nogen problemer. Afledningsstrategierne holder blot de svære ting og følelser på afstand for et kortere tidsrum. Jeres barn har 13

14 også brug for at lære at udtrykke sig og finde strategier, der giver det oplevelsen af være i kontrol i forhold til stemmerne. UDTRYK Svære stemmer kan være nært knyttet til svære følelser, så det giver god mening, at det kan være nyttigt, at lære forskellige måder, hvorpå man kan give udtryk for sine følelser. Disse følelser kan opleves som meget overvældende og skræmmende for et barn eller et ungt menneske, især hvis de er relateret til stemmer, de hører. I kan have en vigtig rolle at udfylde i forhold til at hjælpe jeres barn til at føle sig trygt, når barnet begynder at lære at give udtryk for følelser og tanker. Hvis barnet bliver utrygt og overvældet, så hjælp det med at huske og bruge nogle af de beroligende og groundende teknikker vi har nævnt tidligere. Fysisk Hvis jeres barn bliver vredt, bange eller nervøst kan det hjælpe at gøre noget fysisk. Det kan være at cykle, løbe, gå rigtig hurtigt eller skyggebokse. Det kan være rart at rive noget i stykker at stykke stof eller avispapir, kaste eller sparke en blød bold mod en mur eller slå på en pude eller boksebold. Nogle synes det hjælper at synge, spille musik og danse. Vi har alle brug for at skælde ud og råbe en gang i mellem. Hvis det er muligt, så find en måde, som er tryg for dit barn, at få luft for frustrationerne; det kan for eksempel være at råbe/synge højt med på sange. I kan måske lave jeres egen Haka det er en Maori krigsdans og sang, som for eksempel det New Zealandske rugbylandshold bruger, før de skal spille kampe. Kreativt At lave noget kreativt er en fantastisk måde for et barn eller et ungt menneske at give udtryk for sig selv og sine følelser på. I kan opmuntre jeres barn til at skrive, tegne, male og bruge modellervoks til at skabe ting, som fortæller noget om, hvordan barnet har det, og hvad det føler. Hvis jeres barn kan lide 14

15 at skrive, kan en dagbog hjælpe det med at registrere dets oplevelser og følelser, for eventuelt senere at se på disse sammen med en anden. Det kan også være en idé at lave scrapbøger og collager, hvor man kan udtrykke følelser og stemninger uden at bruge ord. Snakke Jeres barn vil måske gerne snakke med nogen om det de kæmper med. I kan støtte jeres barn ved at være rolige og lyttende. Gør hvad I kan for at tage det, jeres barn deler med jer, alvorligt også selvom I måske har svært ved at forstå det. Husk på at de ting barnet føler og oplever er meget virkelige for det. Hvis jeres barn har det svært, kan det måske også have brug for at snakke med en voksen udenfor familien; det kan være en terapeut, mentor, sundhedsplejerske, skolepsykolog eller professionel behandler. Det hjælper når vi er medfølende og udviser interesse for hendes oplevelser istedet for at ignorere og afvise dem. At anerkende at hendes angst er virkelig. Joe, forælder til et barn der får støtte hos Voice Collective At genvinde magten Stemmer og syner har kun den magt som barnet og dets pårørende giver dem. Men alligevel kan dominerende og skræmmende stemmer komme til at styre en hel families liv, hvor alle gør alt for at undgå at provokere stemmerne og gøre dem værre. Selvom det er en forståelig reaktion, kan man ende med at føle sig meget isoleret. Det kan virke som en kæmpe udfordring at gå i gang med at ændre magtbalancen, men det kan lade sig gøre. Gå ikke i panik! En af de mest effektive måder, hvorpå man kan forandre magtbalancen, er også den mest simple. Som forældre er den måde I forholder jer til stemmerne og taler om dem på, altafgørende. Forsøg at forholde jer roligt. Vis jeres 15

16 barn, at I både anerkender, at det han/hun oplever er meget angstprovokerende, og at I vil være der og hjælpe med at finde en vej igennem alt det, som er svært. Få hjælp til både jer selv og jeres barn Recovery kan ikke ske i et vacuum. Hvis situationen bliver uoverskuelig og alt for overvældende for jeres barn og hvis I selv kæmper for at klare presset, så se det som et tegn på, at det er på tide at få noget ekstra støtte fra andre. Det kan være fra jeres venner og familie, jeres netværk, selvhjælpsgrupper, jeres læge, frivillige organisationer, trosfællesskaber, kommunen, behandlingssystemet eller andre. I er ikke alene. At lytte kærligt For nogle unge mennesker kan det være en hjælp at se stemmerne som mobbere. Folk der mobber andre har ofte selv haft det svært eller er blevet mobbet, og selvom de kan være rigtig modbydelige, er de ting de siger og gør, ofte et forsøg på at skjule, hvor sårbare de selv er. For andre hjælper det at tænke på stemmerne som vrede yngre børn, der får raserianfald. I begge tilfælde kan det, at være kærlig men bestemt, tage magten fra stemmerne og hjælpe barnet til at få en følelse af kontrol i situationen. Spørge og udfordre Stemmer taler ikke altid sandt, så I kan prøve at støtte jeres barn i at undersøge og finde beviser på, om de stemmer barnet hører, er pålidelige og troværdige. Dette er især vigtigt at gøre, hvis stemmerne kommer med påstande og forudsigelser og får jeres barn til at føle sig i fare. Ligesom med mennesker kan man udfordre og udspørge stemmer. I kan prøve at sætte grænser for dem, ligesom man vil gøre med uregerlige småbørn, og man kan udskyde eller helt undlade at gøre de ting stemmerne forlanger. 16

17 Sende stemmerne væk Hvis jeres barn har god gavn af afledningsstrategier, er det en indikator for, at de er i stand til at ignorere stemmerne, eller i det mindste minimere, hvor meget de får lov til at fylde. I kan prøve at bygge videre på dette ved sende dem væk i afgrænsede tidsrum. Begynd i det små med 5-10 minutter og udvid gradvist tidsrummet. Blive en tolk En anden måde, at anskue stemmer på, er at se dem som budbringere, der ikke helt forstår at kommunikere på en klar og ligefrem måde. Stemmernes budskaber kan være blandede og forvirrende og derfor er det vigtigt at lære, at finde en fornuftig mening i det, de forsøger at kommunikere. Hvis jeres barn har den rette alder, kan det måske have lyst til at lege detektiv sammen med jer og øve sig i at afkode de ting stemmerne siger og undersøge hvilke problematikker stemmerne forsøger at belyse med deres budskaber. En afsluttende bemærkning Til sidst vil vi gerne opfordre jer til, at huske på og anerkende alle de positive og fantastiske ting ved jeres børn. Måske er de kreative, omsorgsfulde, intelligente, energiske, morsomme, kærlige, arbejdsomme eller finurlige. Bemærk deres ressourcer og kvaliteter og lad dem vide at I ser dem i deres helhed. Jeres barn er normalt uanset hvilke ualmindelige oplevelser, det kan have. Jeres barn vil have op- og nedture som alle andre børn. Det vil både begå fejl og have succesoplevelser som intet har med dets stemmer eller syner at gøre. Jeres barn er meget andet og mere end det at høre stemmer, og hvis I kan hjælpe barnet med at se dette, gør I det rigtig godt. 17

Stemmer og Syner 1. En introduktion: Til forældre, pårørende og omsorgspersoner til børn og unge der hører stemmer eller har andre sanseoplevelser.

Stemmer og Syner 1. En introduktion: Til forældre, pårørende og omsorgspersoner til børn og unge der hører stemmer eller har andre sanseoplevelser. Stemmer og Syner 1 En introduktion: Til forældre, pårørende og omsorgspersoner til børn og unge der hører stemmer eller har andre sanseoplevelser. Om denne pjece Denne pjece er blevet lavet af Mind in

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Solution Focused Brief Therapy

Solution Focused Brief Therapy Solution Focused Brief Therapy Metode til arbejdet med skolebørn og unge i stamme- og kommunikationsvanskeligheder Master i specialpædagogik Helle B. Brandt Nordisk Stammekonference Bergen 2011 Børn og

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

"Sådan hjælper du det eksplosive og vrede barn i ro igen"

Sådan hjælper du det eksplosive og vrede barn i ro igen "Sådan hjælper du det eksplosive og vrede barn i ro igen" - guide for forældre og fagpersonale af psykoterapeut Dorthe Gjerlevsen - for mennesker med sensitivitet inde på livet "Sådan hjælper du det eksplosive

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler

Shirley, selvstændig. Anja, misbrugsbehandler Tak, fordi du gav mig muligheden for at deltage i dette forløb. Det er jeg dig dybt taknemlig for. Det har været en unik og uforglemmelig oplevelse som jeg altid vil bære med mig og jeg ved at jeg fremadrettet

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Hjælp dit barn med at gå i børnehave. og videre i livet

Hjælp dit barn med at gå i børnehave. og videre i livet Hjælp dit barn med at gå i børnehave. og videre i livet På opfordring vil vi som børnehave hermed give vores bud på, hvordan du bedst støtter dit barn i sit børnehaveliv og ruster det i videre forløb.

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere