Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012/13. Årsrapporten 2012/13 har følgende hovedpunkter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012/13. Årsrapporten 2012/13 har følgende hovedpunkter:"

Transkript

1 MEDDELELSE 5/2013 Herning, 26. juni 2013 BoConcept styrkede markedspositionen og fastholdte omsætningen i vanskeligt 2012/13 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2012/13. Årsrapporten 2012/13 har følgende hovedpunkter: Resultat før skat er i regnskabsåret realiseret med 17 mio. kr. Omsætningen udgør mio. kr. Omsætningen er på niveau med sidste år og præget af udfordrende markedsforhold i Europa og USA Same-store-sales målt på ordreindgang er øget med 2,5%. En positiv udvikling i årets første seks måneder blev afløst af faldende same-store-sales i 3. og 4. kvartal 2012/13 som konsekvens af lavere forbrugertillid og nedgang i trafik Der er åbnet 24 nye brand stores og lukket 27, hvormed franchisekæden ultimo regnskabsåret udgøres af 252 butikker. Detailhandelsudviklingen og vanskeligere finansieringsvilkår har forsinket den planlagte ekspansion, men pipelinen er styrket gennem aktivt opsøgende arbejde og tilbud om etableringslån til udvalgte franchisetagere Færre egne butikker i kæden gør, at bruttoavancen er faldet til 43,3%, mens øget konceptudvikling og større marketingsaktivitet reducerer overskudsgraden (EBIT%) til 1,9% Kapitalberedskab og finansielt råderum er øget gennem året. Egenkapitalandelen udgør 42,8% Forbedring af arbejdskapital styrker pengestrømme fra driften. Efter nettoinvesteringer på 32 mio. kr. udgør penge pengestrømme før finansieringsaktivitet 2,3% af omsætningen eller 23 mio. kr. Forventning til regnskabsåret 2013/14 Under forudsætning af uforandrede, vanskelige markedsbetingelser forventer ledelsen, at BoConcept i regnskabsåret 2013/14 vil øge omsætningen med ca. 4%. Væksten hidrører fra 40 mio. kr. i meromsætning fra de kinesiske butikker, som blev overtaget 1. maj 2013, medens nulvækst i same-store-sales og åbning af 35 nye butikker (nettotilgang på 10 butikker) vil kompensere for negativ valutakurspåvirkning på 25 mio. kr. Overskudgraden (EBIT%) forventes at stige til ca. 2,5-3,0% som følge af omkostningsreduktionstiltag, mens øgede allokeringer til ekspansionslån og investeringer i salgsfremmende tiltag medfører, at pengestrømme før finansieringsaktivitet forventes at blive i niveauet 0 kr. Regnskabsmeddelelse 26. juni /2013 Side 1 af 2

2 'Regnskabsåret 2012/13 var præget af meget udfordrende forretningsbetingelser på de vestlige markeder. Specielt i Europa, hvor gældskrisen i Sydeuropa spredte uro og bremsede efterspørgslen efter langvarige forbrugsgoder. Alligevel formåede vi på et nedadgående marked at styrke BoConcepts markedsposition og fastholde koncernomsætningen, fordi vi lagde alle kræfter i at optimere afsætningsbetingelserne, udvide franchisekæden og sikre profitabiliteten' udtaler Torben Paulin, CEO i BoConcept Holding, og fortsætter: 'Når vi kigger fremad, er udsigterne slørede, og vi forventer ingen hjælp fra bedre markedsvilkår i forhold til at styrke indtjeningen det kommende år. På et sådant marked er det centralt, at vi fastholder vores fokuserede strategi og investerer yderligere i tiltag, der styrker vores globale koncept og brand. Derfor vil vi allokere flere ressourcer til kollektionslancering og markedsføring samt igangsætte endnu flere markedsrettede initiativer. Med købet af masterrettighederne til det attraktive og hurtigt voksende kinesiske marked vil vi accelerere butiksåbningerne der, og samtidig sætter vi yderligere kraft bag ekspansionen af franchisekæden ved at styrke de pipelineopbyggende initiativer, som er begyndt at vise positive resultater. Endelig insisterer vi på at styrke profitabiliteten og har derfor ved indgangen til regnskabsåret 2013/14 gennemført en omkostningstilpasning, som reducerer kapacitetsomkostningerne med 20 mio. kr. på helårsbasis, når de er fuldt gennemført. Vi er overbeviste om, at vi med disse tiltag og vores vilje til at investere i konceptet styrker forudsætningerne for at udnytte forretningsmodellens potentiale både på kort og lang sigt', afslutter Torben Paulin. Generalforsamling Der afholdes generalforsamling i BoConcept Holding A/S torsdag den 29. august kl i selskabets lokaler på Mørupvej 16, Herning. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 18. juli Det færdigtrykte årsregnskab for 2012/13 forventes at foreligge primo august For yderligere oplysninger kontakt venligst CEO Torben Paulin eller CFO Hans Barslund på tlf BoConcept Holding A/S Viggo Mølholm Bestyrelsesformand Torben Paulin Koncernchef Regnskabsmeddelelse 26. juni /2013 Side 2 af 2

3 årsrapport 2012/13

4 INDHOLD beretning Hoved- og nøgletal / Kort om BoConcept (Omslag) Hovedpunkter 1 Forord 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsudvikling 2012/13 24 Risikoforhold 30 Ledelsesforhold 34 Aktionærforhold 37 Ansvarlighed 40 Bestyrelse og direktion 42 påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 44 Den uafhængige revisors påtegning 45 regnskab, koncern Anvendt regnskabspraksis 46 Resultatopgørelse for koncernen 53 Balance for koncernen 54 Egenkapitalopgørelse for koncernen 56 Pengestrømsopgørelse for koncernen 57 Noter for koncernen 59 regnskab, modervirksomhed Resultatopgørelse for modervirksomheden 79 Balance for modervirksomheden 80 Egenkapitalopgørelse for modervirksomheden 81 Noter for modervirksomheden 82 Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel Fax CVR no

5 Hovedog nøgletal 2012/ / / / /09 Resultatopgørelse i mio. kr. Omsætning 1.026, , ,1 910, ,8 Bruttooverskud 445,8 451,6 421,4 371,2 396,1 Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) 51,3 75,5 71,9 51,1 24,9 Resultat af primær drift (EBIT) 19,5 36,7 35,1 12,7-12,1 Finans, netto -2,1 2,8-4,9-3,1-17,5 Resultat før skat og minoritetsinteresser 17,4 39,6 30,2 9,6-29,6 Resultat efter skat 11,3 25,6 19,7 5,3-27,5 Balance i mio. kr. Langfristede aktiver 240,2 244,7 251,6 260,1 257,0 Kortfristede aktiver 292,1 296,9 256,0 249,9 265,4 Balancesum 532,3 541,6 507,6 510,0 522,3 Egenkapital 228,0 224,9 199,7 183,6 146,2 Rentebærende gæld 74,7 86,8 109,2 132,0 214,7 Pengestrøm i mio. kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet 55,2 53,1 32,6 106,4-10,3 Pengestrøm til investeringsaktivitet -31,9-21,2-29,0-28,7-37,8 Heraf til investering i materielle aktiver -16,5-10,2-4,2-11,1-24,0 Pengestrøm før finansieringsaktivitet 23,4 31,9 3,7 77,7-48,1 2012/ / / / /09 Nøgletal Overskudsgrad (EBIT%) 1,9 3,6 3,5 1,4-1,2 Afkastningsgrad 3,6 7,0 6,9 2,5-2,3 Pengestrømme i % af omsætningen 2,3 3,1 0,4 8,5-4,8 Nettoarbejdskaptial i % af omsætningen 8,4 9,6 9,3 5,9 12,1 Overskud pr. 10 kr. aktie Egenkapitalens forrentning 5,0 12,0 10,3 3,2-16,1 Egenkapitalandel, % 42,8 41,5 39,3 36,0 28,0 Indre værdi pr. 10 kr. aktie Gennemsnitligt antal medarbejdere, heltids / / / / /09 Aktierelaterede nøgletal Aktieudbytte, mio. kr. 0,0 5,7 5,7 0,0 0,0 Børskurs, ultimo Aktiekapital, mio. kr. 28,6 28,6 28,6 28,6 26,2 Kurs/indre værdi 1,4 1,4 2,4 3,3 1,3 Price/earning ratio, ultimo 27,8 12,5 24,7 113,3 - Nøgletallene er beregnet efter Den danske Finansanalytikerforenings 'Anbefalinger og Nøgletal 2010'.

6 KORT OM BOCONCEPT BoConcept er et globalt brand og en international retailkæde med en unik placering i 'Affordable Luxury'-segmentet. Vores møbelog accessorieskollektioner, der er karakteriseret ved trendsættende design, mulighed for customisation, høj funktionalitet og tæt indbyrdes koordinering, sælges via en butikskæde med 252 BoConcept Brand Stores og 47 BoConcept Studios på 58 markeder verden over. Butikkerne ejes og drives af franchisetagere, mens BoConcept er forretningsudvikler, eneleverandør og international distributør til franchisekæden. Same-store-sales 1,0% 5,0% 4,7% 2,5% BoConcepts forretningsmodel og kernekompetencer dækker hele værdikæden fra design, over branding og markedsføring, til produktion og supply chain mod driftsoptimering og uddannelse af salgspersonalet i butikkerne, hvor vi i sidste ende giver vores kunder en unik shoppingoplevelse. BoConcepts mål er lønsom vækst og at øge værdiskabelsen til gavn for franchisetagerne og aktionærerne. Vores 'asset-light'-forretningsmodel baseres på udstrakt brug af sourcing og et stærkt fokus på effektivitet i alle led i værdikæden. Når omsætningen stiger, kan vi derfor opnå en betydelig marginal merindtjening og et højt cash flow uden at foretage store anlægsinvesteringer. Ekspansiv vækststrategi baseret på handling BoConcepts strategi er at udnytte brandets globale styrke, forretningsmodellens potentiale og et solidt kapitalberedskab til at skabe vækst i omsætning og indtjening. Strategien er funderet i tre overordnede temaer: at skabe vækst i same-store-sales at ekspandere franchisekæden at udnytte høj produktivitet og effektivitet til at opnå skalafordele (n/a) 2008/ / / / /13 antal boconcept brand stores / / / / /13 EBIT% og cash flow/oms. 9,0% For at imødegå de nuværende vanskelige markedsforhold vil BoConcept øge investeringer i koncept, kollektioner, brand og forretningsmodel og herved styrke det globale kendskab til BoConcept. Endvidere vil BoConcept for at sætte kraft bag ekspansionsstrategien aktivt opsøge og uddanne nye franchise-tagere samt øge allokeringen af de midler til etableringsfinansiering, som kvalificerede butiksejere kan søge til butiksåbninger. -1,2% -5,0% 1,4% 3,5% 0,0% 3,6% 3,0% 2,0% 2,4% BoConcept forventer herved på sigt og under forudsætning af 2008/ / / / /13 stabiliserende og gradvist forbedrende markedsvilkår, at ekspandere franchisekæden til butikker. Baseret på forretningsmodellens skalerbarhed er det vores målsætning at omsætte væksten til en overskudsgrad på 12%, pengestrømme før afdrag på gæld på 6% af omsætningen samt en afkastningsgrad på 30%. Egenkapitalandelen forventes på lang sigt at blive fastholdt på 40-50%. EBIT% Cash flow/oms.

7 hovedpunkter fra BoConcept holding a/s' årsrapport 2012/13 Regnskabsudvikling Omsætningen udgør 1.026,1 mio. kr. Omsætningen er på niveau med sidste år og præget af udfordrende markedsforhold i Europa og USA Same-store-sales målt på ordreindgang er øget med 2,5%. En positiv udvikling i årets første seks måneder blev afløst af faldende same-store-sales i 3. og 4. kvartal 2012/13 som konsekvens af lavere forbrugertillid og nedgang i trafik Der er åbnet 24 nye brand stores og lukket 27, hvormed franchisekæden ultimo regnskabsåret udgøres af 252 butikker. Detailhandelsudviklingen og vanskeligere finansieringsvilkår har forsinket den planlagte ekspansion, men pipelinen er styrket gennem aktivt opsøgende arbejde og tilbud om etableringslån til udvalgte franchisetagere Færre egne butikker i kæden gør, at bruttoavancen er faldet til 43,3%, mens øget konceptudvikling og større marketingaktivitet reducerer overskudsgraden (EBIT%) til 1,9% Resultat før skat er realiseret med 17,4 mio. kr. Kapitalberedskab og finansielt råderum er øget gennem året. Egenkapitalandelen udgør 42,8% Forbedring af arbejdskapital styrker pengestrømme fra driften. Efter nettoinvesteringer på 31,9 mio. kr. udgør pengestrømme før finansieringsaktivitet 2,3% af omsætningen eller 23,4 mio. kr. For at øge profitabiliteten på fortsat udfordrede markeder, har BoConcept efter regnskabsårets afslutning igangsat en tilpasning af koncernens omkostningsstruktur, som vil reducere kapacitetsomkostningerne med 10 mio. kr. i regnskabsåret 2013/14 og 20 mio. kr. på helårsbasis herefter Forventninger Under forudsætning af uforandrede, vanskelige markedsbetingelser forventer ledelsen, at BoConcept i regnskabsåret 2013/14 vil øge omsætningen med ca. 4%. Væksten hidrører fra 40 mio. kr. i meromsætning fra de kinesiske butikker, som blev overtaget 1. maj 2013, medens nulvækst i same-store-sales og åbning af 35 nye butikker (nettotilgang på 10 butikker) vil kompensere for negativ valutakurspåvirkning på 25 mio. kr. Overskudgraden (EBIT%) forventes at stige til ca. 2,5-3,0% som følge af omkostningsreduktionstiltag, mens øgede allokeringer til ekspansionslån og investeringer i salgsfremmende tiltag medfører, at pengestrømme før finansierings-aktivitet forventes at blive i niveauet 0 kr. Generalforsamling Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2012/13 ikke udbetales udbytte, men at årets resultat overføres til egenkapitalen. Derved ønsker ledelsen at skabe optimale forudsætninger for at kunne understøtte ekspansionen af butikskæden og investere yderligere i tiltag, der skal fremme kendskabsgraden til BoConcepts brand og således bidrage til at øge omsætningen i henhold til selskabets vækststrategi

8 Indivi 2-sofa designet af Anders Nørgaard. Med få opdateringer og nye materialer fastholder Indivi 2 sin aktualitet og kommercielle værdi

9 FOKUS PÅ EKSEKVERING OG VILJE TIL UDVIKLING Butiksåbningerne blev igen i år ramt af vanskelige eksterne finansieringsvilkår. Derfor allokerede vi flere midler til Location Involvement vores medfinansieringsprogram til nye franchisetagere - og satte yderligere kraft bag søgningen efter egnede franchisekandidater, både internt og eksternt. Den tilgang har båret frugt, og vi kan med stor tilfredshed se, at pipelinen efter en periode med nedgang nu styrkes. Bl.a. på de vigtige nøglemarkeder i Tyskland og USA. Ufravigeligt fokus på langsigtet værdiskabelse Når vi kigger fremad er udsigterne stadig slørede, og vi forventer ingen hjælp fra bedre markedsvilkår i forhold til at styrke vores og butikkernes indtjening det kommende år. På et sådant marked er det centralt, at vi fastholder vores fokuserede strategi og investerer yderligere i tiltag, der styrker vores globale koncept og brand. Dermed etablerer vi nemlig grundlaget for, at vi fortsat kan øge vores markedsandel. BoConcept kunne i oktober 2012 fejre sit 60-års jubilæum. Det skete midt i et regnskabsår, som var præget af meget udfordrende forretningsbetingelser på de vestlige markeder. Specielt i Europa, hvor gældskrisen i Sydeuropa spredte uro og skabte høj volatilitet, blev efterspørgslen efter langvarige forbrugsgoder bremset markant, hvilket reducerede trafikken til vores brand stores yderligere. Af flere omgange måtte vi som konsekvens af de forværrede markedsforhold således konstatere, at vækstforudsætningerne, vi havde planlagt efter, ikke var til stede. Set i lyset af de forventninger, vi havde ved regnskabsårets start, var udviklingen ikke tilfredsstillende, men vi formåede alligevel på et nedadgående marked at styrke brandets markedsposition og fastholde koncernomsætningen. Investeringer i markedsføring og pipeline gav resultat Udviklingen skyldes en målrettet eksekvering af vores strategi, hvor vi lagde alle kræfter i at optimere afsætningsbetingelserne, udvide franchisekæden og sikre profitabiliteten. Vi skærpede eksempelvis den unikke fortælling om BoConcept i forbindelse med 60-års jubilæet og lanceringen af 2013-kollektionen, hvor vi gennemførte den største kampagne i selskabets historie. Vi investerede på forsøgsbasis i lokal markedsføring sammen med franchisetagere. Og vi arbejdede på at komme i dialog med nye kundegrupper. F.eks. gik vi sammen med smart car om udviklingen af en Effect-kollektion, der skabte stor PRværdi i foråret De mange tiltag har styrket kendskabet til BoConcept overalt og gjort, at trafikken til vores butikker er faldet mindre og har højere kvalitet end hos konkurrenterne. I det kommende år vil vi som konsekvens heraf allokere flere ressourcer til lancering af kollektioner og optimere udviklingsprocesserne, så vi hurtigere kan frembringe produkter, der rammer tidens strømninger inden for mode, design og indretning til markedet. Vi vil igangsætte endnu flere markedsrettede initiativer og investere yderligere i markedsføring, når vi i kollektionslanceringen i efteråret 2013 stiller op med ny, positiv attitude og nye budskaber. På ekspansionssiden har vi pr. 1. maj 2013 tilbagekøbt masterrettighederne til det attraktive og hurtigt voksende kinesiske marked for at accelerere butiksåbningerne der. Samtidig sætter vi yderligere kraft i ekspansionen af franchisekæden ved at styrke de initiativer omkring aktiv franchisesøgning og finansieringsprogrammer, som er begyndt at vise positive resultater. Endelig insisterer vi på at styrke profitabiliteten uanset markedsudviklingen og har derfor ved indgangen til regnskabsåret 2013/14 gennemført en omkostningstilpasning, som reducerer kapacitetsomkostningerne med 10 mio. kr. i regnskabsåret 2013/14 og 20 mio. kr. på helårsbasis. Vi ved allerede nu, at regnskabsåret 2013/14 bliver endnu et år, hvor markederne vil udfordre os og vores franchisetagere. Men vi er overbeviste om, at vi med vores vilje til at investere i konceptet og med den langsigtede vækststrategi styrker afsætningsbetingelserne og lægger fundamentet til på kort og på lang sigt at udnytte potentialet i forretningsmodellen og skabe værdi for vores aktionærer, franchisetagere og medarbejdere. Torben Paulin Koncernchef & CEO 02 03

10 INVESTERING I STYRKELSE AF GLOBALT VÆKSTKONCEPT BoConcepts VISION ER AT BLIVE BRAND NO.1 I SIT SEGMENT. INVESTERINGER I ØGET SAME-STORE-SALES, EKSPANSION AF BUTIKSKÆDEN OG HØJERE PRODUKTIVITET SKAL STYRKE KONCEPTET OG SKABE VÆKST MED HØJ MARGINAL INDTJENING. Makroøkonomisk uro og usikkerhed i store dele af verden har de seneste år vanskeliggjort realiseringen af BoConcepts vækstplan. Ikke desto mindre har BoConcept fastholdt sit fokus i regnskabsåret 2012/13 og investeret i at udvikle brandet og konceptet, som i dag fremstår mere målrettet og skarpere defineret end nogensinde før. Samtidig har BoConcept løbende optimeret sine strukturer og processer og tilpasset sine omkostninger til aktivitetsniveauet, så effektiviteten øges, og profitabiliteten bevares. Med udgangspunkt i den velkonsoliderede platform har BoConcepts ledelse formuleret en strategi, der skal udnytte brandets styrke og forretningsmodellens potentiale til at øge franchisekædens omsætning og koncernens indtjening via tre overordnede strategiske prioriteringer; same-store-sales skal øges, franchisekæden skal udvides kraftigt, og modellens skalafordele skal høstes gennem høj produktivitet. Vækst i same-store-sales Vækst i butikkernes same-store-sales er et centralt succesparameter, der afspejler brandets evne til at vinde markedsandele og øge indtjeningen i franchisekæden. Same-store-sales Same-store-sales er udtryk for den årlige vækst i ordreoptaget i en brand store, som har været i kæden i minimum 13 måneder, og som anvender koncernens Axapta-system. Vækst i same-store-sales afhænger af tre forhold: Trafikken til butikkerne, dvs. antallet af besøgende, potentielle kunder Hit rate, dvs. andelen af potentielle kunder, der køber et produkt Basket size, dvs. størrelsen i kr. af den enkelte kundeordre BoConcepts taktiske og operationelle indsats fokuserer på kontinuert udrulning af salgsfremmende aktiviteter. De skal øge kendskabet til brandet, bidrage til at skabe trafik til butikkerne og give kunderne en unik shoppingoplevelse. Nøgleaktiviteter for at understøtte den positive udvikling i same-store-sales er en kommunikationsplatform, der i budskab og markedsføringskraft differentierer BoConcept fra konkurrenterne, lancering af nyskabende og attraktive kollektioner, salgsoptimerende support og eksekvering af Multi Channel BoConcept har fastholdt sit fokus og har investeret i at udvikle brandet og konceptet, som i dag fremstår mere målrettet og skarpere defineret end nogensinde før Retail-strategien (MCR), der inddrager digitale medier som et centralt markedsførings- og salgsmedie. Ekspansion af franchisekæden En topprioritet i BoConcepts vækstplan er at udvide franchisekæden med nye butikker. Foruden større salg styrker det kendskabet til brandet og øger værdiskabelsen ved at sikre synergier og større kapitalisering på markedsføringstiltag, distribution og administration. BoConcepts mål er at ekspandere franchisekæden på de traditionelle hovedmarkeder og på vækstmarkeder i Asien og Latinamerika, hvor de nuværende markedsorganisationer kan understøtte udviklingen og medvirke til at realisere vækstpotentialet. Både på traditionelle markeder, hvor adgangen til finansiering er vanskelig, og på nye markeder, hvor potentialet er stort, søger BoConcept aktivt nye franchisetagere og udvikler partnermodeller og træningsprogrammer, der muliggør en hurtig ekspansion. Højere produktivitet skal sikre skalafordele BoConcept skal sikre en konkurrencedygtig forretnings- og omkostningsplatform gennem optimering af supportorganisation, supply chain og distribution. Sourcing gør, at kapaciteten i det eksisterende produktions- og distributions-set-up er dimensioneret til at håndtere den langsigtede vækst. Desuden pågår der kontinuerligt en indsats for at opnå et højere indtjeningsbidrag. Bl.a. outsources en større del af lageraktiviteten, og BoConcept investerer i optimering af produktudviklingen, så der opnås højere kvalitet, større leveringssikkerhed og bedre time-to-market. Derudover gennemføres løbende tilpasninger af kapacitetsomkostninger for at sikre en lav nulpunktsomsætning. BoConcept - Årsrapport 2012/13

11 Langsigtede målsætninger afspejler forretningsmodellens stordriftsfordele ønsker ledelsen, at selskabet opererer med en langsigtet egenkapitalandel på 40-50%. BoConcepts forretningsmodel er via sourcing og stordriftsfordele i produktudvikling, markedsføring, support og administration indrettet, så vækst i aktivitetsniveauet kan omsættes til en høj indtjening med marginale indtjeningsbidrag (EBIT-niveau) på over 25%. Øges same-store-sales, og udvides antallet af butikker i franchisekæden på sigt til butikker, er det ledelsens målsætning, at BoConcept skal realisere en stor stigning i overskudsgrad og pengestrømme. Koncernens sourcingstrategi og 'asset-light'-struktur indebærer et begrænset investeringsbehov, og dermed skal BoConcept blive i stand til at levere et attraktivt afkast på 30% af den investerede kapital. Henset til den generelle usikkerhed samt ønsket om at sikre et kapitalberedskab, der understøtter ekspansionsmuligheder, Udvikling af salgsfremmende tiltag strategisk fokus Ekspansion af kæde Øge kendskab til brand Same-storesales Finansieringssupport Effektivitet og produktivitet Styrkelse af produktudvikling og sourcing Udvikling af kæde på nye og eksisterende markeder Implementering af Multi Channel Retail (MCR) Implementering af nye systemer langsigtede målsætninger Strategiske målsætninger Brand no. 1 i segmentet 'Affordable Luxury' Balanceret styrkelse af global afsætningsplatform med butikker på verdensplan Sikre fuld udnyttelse af stordriftsfordele i forretningsmodel Finansielle målsætninger EBIT på 12% af omsætning Pengestrømme på min. 6% af omsætning Afkastningsgrad på 30% (ROCE) Investeringer = afskrivninger Nettoarbejdskapital på 10% af omsætning Egenkapitalandel på 40-50% væsentligste risikoforhold Makroøkonomisk udvikling på hovedmarkeder (BNP, forbrugertillid, udvikling i antal bolighandler) Evne til at udvikle attraktive kollektioner Franchisekædens profitabilitet Adgang til velkvalificerede franchisetagere og finansiering Fastholdelse af markedsposition 04 05

12 global TILSTEDEVÆRELSE ET GLOBALT KONCEPT OG EN MÅLRETTET STRATEGI OM TILSTEDEVÆRELSE I VERDENS METROPOLER GIVER BoConcept STORT VÆKSTPOTENTIALE OG BEGRÆNSER DEN REGIONALE MARKEDSRISIKO. nordamerika 12% af omsætningen 27 brand stores europa 64% af omsætningen 146 brand stores BoConcept-markeder Nye markeder 2012/13 Distributionscentre: EDC, Ølgod (DK) ADC, Shanghai (CN) UDC, Californien (US) latinamerika 4% af omsætningen 19 brand stores Siden åbningen af den første brand store i Paris i 1993 har BoConcept etableret sig på 58 markeder og i en lang række af de 400 største byer i verden, som udgør franchisekædens primære marked. Med tilstedeværelse i Europa, Nord- og Latinamerika, Asien og Mellemøsten er BoConcepts brand, kollektion og forretningsmodel blandt de mest globale i industrien. Det er et vigtigt element i brand-fortællingen og reducerer desuden afhængigheden af markedsudviklingen i et enkelt område. BoConcept har derfor de seneste år været i stand til at bevare momentum og vinde markedsandele fra sine konkurrenter, der har været hårdt ramt af krisen på de traditionelle hovedmarkeder i Europa og USA. BoConcept - Årsrapport 2012/13

13 BoConcept har de seneste år været i stand til at bevare momentum og vinde markedsandele fra sine konkurrenter, der har været hårdt ramt af krisen på de traditionelle hovedmarkeder i Europa og USA mena 3% af omsætningen 11 brand stores asia pacific 16% 17% af omsætningen 49 brand stores 06 07

14 real bnp-udvikling og forventning 10% Europæisk og amerikansk uro påvirker globale markedsvilkår 8% 6% 4% 2% 0% Asien og Stillehavsregionen (inkl. Japan) Latinamerika Kilde: IMF World Economic Outlook (April 2013) Mellemøsten Nordamerika Europa Afsætningsbetingelserne for langvarige forbrugsgoder var i regnskabsåret 2012/13 negativt påvirket af makroøkonomisk uro og fokus på risiko. På nogle markeder som konsekvens af høj gældsætning og truslen om statsbankerot andre steder indirekte som følge af afsmittende finansiel usikkerhed eller lavere global efterspørgsel efter produkter og ydelser. Efter en periode med stabilisering blev de europæiske økonomier ramt af fornyet tilbageslag i midten af Konsekvensen af tiltagende gældsproblematikker i Sydeuropa spredte sig til resten af Europa og skabte i anden halvdel af 2012 stor usikkerhed om eurosamarbejdets fremtid. I kombination med en generel nedjustering af vækstudsigterne drev det forbrugertilliden ned og vanskeliggjorde markedsbetingelser i Europa yderligere. Primo 2013 har politisk reformvilje i Europa skabt større ro, men vækstforventningerne til regionen blev nedjusteret af IMF i april Først og fremmest på grund af dårligere udsigter i Frankrig, hvor prognoser peger på negativ vækst, behov for finanspolitisk stramning og øget risiko for et økonomisk tilbageslag. Den tyske økonomi er fortsat solid, men forbrugstilbøjeligheden er også her reduceret. Væksten i Tyskland materialiserer sig kun langsomt, mens økonomierne i Storbritannien, Sverige og Danmark stadig præges af usikkerhed. Der BoConcept Holding A/S BoConcept A/S * ** TCR Ltd. BoConcept North America, Inc.* BoConcept Retail Poland Sp.z. o. o. BoConcept Japan K.K BC Design A/S BoConcept Iberica S.L. Pamaer AB BoConcept Stockholm AB BoConcept Hong Kong Ltd. BoConcept Germany GmbH BoConcept France S.a.r.l BoConcept Furniture Trading (Shanghai) Co., Ltd.* 1 brand store 2 brand stores 2 brand stores 4 brand stores 6 brand stores 5 brand stores 1 brand store 2 brand stores * Distributionsenhed / ** Produktionsenhed Alle datterselskaber er 100% ejede BoConcept - Årsrapport 2012/13

15 BoConcept Sindelfingen, Tyskland er således ikke udsigt til, at de vanskelige markedsbetingelser for langvarige forbrugsgoder i Europa vil blive afløst af mere stabile vilkår, før vækstraterne i 2014 ifølge IMF atter overstiger 1%. I Nordamerika fortsatte stabiliseringen af afsætningsbetingelserne i Økonomien var dog stadig påvirket af efterdønningen fra den finansielle krise og mod slutningen af 2012 tiltagende uro for det offentlige underskud. Den amerikanske vækst er imidlertid højere end den europæiske, og nyhedsstrømmene vedrørende arbejds- og boligmarkedet er bedre, hvilket styrker den amerikanske forbrugers efterspørgsel, og sammen med et stærkt brand skaber tiltro til en fortsat styrkelse af BoConcepts afsætning. Drevet af høj efterspørgsel og favorable finansieringsvilkår er vækstraterne i Latinamerika fortsat solide sammenlignet med den vestlige verdens. Den økonomiske udvikling gør sammen med en større middelklasse, at appetitten på langvarige forbrugsgoder er markant, og potentialet for BoConcept i regionen er fortsat tiltagende. Kina og Indien er fortsat de primære, økonomiske drivkræfter i Asien, hvor væksten dog aftog en smule i 2012, da den vestlige efterspørgsel faldt. Siden starten af 2013 er væksten atter tiltaget i takt med aftagende risiko i USA og højere efterspørgsel i Kina, bl.a. efter vestlige luksusbrands og high-end-produkter. Efter et tilbageslag i anden halvdel af 2012 er de makroøkonomiske forhold også i gradvis bedring i Japan. Positive udsigter på de underliggende markeder i Asien gør, at BoConcept forventer, at regionen fremover vil udgøre en stigende andel af koncernens omsætning. Væksten i Mellemøsten forventes i 2013 at falde en smule efter et meget robust Den indenlandske efterspørgsel er dog fortsat høj og momentum i salget af langvarige forbrugsgoder usvækket

16 NYSKABENDE BRANDING & PRISVINDENDE DESIGNS INVESTERING I INNOVATIV GLOBAL BRAND-, KOLLEKTIONS- OG KOMMUNIKAITONSPLATFORM OG EN VEDVARENDE EVNE TIL AT DIFFENTIERE SIG FRA KONKURRENTERNE STYRKER BOCONCEPTS POSITION SOM FØRENDE I 'AFFORDABLE LUXURY'-SEGMENTET. En udvidelse af kendskabet til BoConcepts brand er grundlaget for at øge franchisekædens omsætning. For at opnå ensartethed og skarphed i budskabet til kunderne, uanset hvor i verden de møder BoConcept, udvikles brand, kollektion og kommunikationsmaterialer i koncernens hovedkvarter. 60 ÅR MED URBAN DANISH DESIGN BoConcept kunne i oktober 2012 fejre sit 60-års jubilæum. Jubilæet blev anvendt til at hylde de stolte danske designtraditioner, som BoConcept siden 1952 har været en markant del af. Fra en tid, hvor de to snedkere Jens Ærthøj Jensen og Tage Mølholm etablerede en møbelfabrik i Herning, hvorfra de kvalitetsmøbler til i dag, hvor BoConcept internationalt brand i den globale møbelindustri. Design og customisation BoConcepts brand er placeret i sin egen 'Affordable Luxury'-niche mellem brands som IDEmøbler og Habitat i mellemmarkedet og egentlige luksusbrands som Ligne Roset, B&B Italia og Roche Bobois. Høj pris Mellemmarked Luksusmarked 'Affordable Luxury' De 60 års historie blev anvendt til at sætte ekstra fokus på den unikke fortælling om BoConcept. Dels som element i kampagneaktiviteten i forbindelse med kollektionslanceringen, dels som rammen om en række eksklusive events. Og i særdeleshed i forbindelse med udgivelsen af jubilæumsbogen Sixty, der beskriver BoConcepts historie, - tidige målsætninger. Fødselaren blev desuden fejret med specialudviklet jubilæumsstof designet af den verdenskendte danske væver Vibeke Klint til udvalgte dele af polsterkollektionen, som på elegant og eksklusiv vis rammer den nuværende retrobølge i design- og modebilledet. Lavt image Massemarked Højt image SUCCESFULD KOLLEKTIONS- LANCERING OG INTERNATIONAL ANERKENDELSE 2013-kollektionen fulgte design- og stilmæssigt op på den meget succesfulde kollektion fra året før, men med endnu større fokus på at understøtte BoConcepts identitet og skabe optimale salgsforudsætninger i brand stores. Lav pris Med fokus på design, customisation, funktionalitet og indbyrdes koordinering henvender BoConcepts kollektion sig til trendspottere med stor købekraft, som kun i mindre udstrækning påvirkes af den intense priskonkurrence, som kendetegner mellemmarkedet. Positionen har været afgørende for, at BoConcept er kommet bedre gennem krisen end mange af konkurrenterne, som har været tvunget til at lukke Med et designindhold præget af naturlige materialer, stærke referencer til retrotrenden og den dynamik i funktionalitet, koordination og kvalitet, der er synonym med BoConcept, var kollektionen tæt afstemt med udviklingen i markedstrenden. Kollektionen blev forhåndsintroduceret til franchisetagerne på BoConcept inspiration Camp (BiC) i maj Her blev nyhederne godt modtaget, og frem mod var indsalget til butikkerne højt sammenlignet med tidligere år. BoConcept - Årsrapport 2012/13

17 Nyheder udgjorde 25% af 2013-kollektionen, og BoConcept har i lighed med tidligere år fastholdt entry-priserne i produktkategorierne. En stigende andel af nyhederne var i den øvre del af prisspændet, hvilket afspejler en normalisering af produktfordelingen i kategorierne og understøtter BoConcepts brand-position i 'Affordable Luxury'-segmentet. På produktsiden introducerede BoConcept bl.a. Fargo, en ny sofalinje, der til dato er den mest individualiserbare i polstersortimentet. Allerede få måneder efter introduktionen var Fargo blandt de mest solgte sofaer i kollektionen en imponerende succes, som det normalt kan tage årevis at opnå. Den gode modtagelse af nye produkter er en stærk bekræftelse af BoConcepts evne til vedvarende at lancere kollektioner, der rammer de internationale møbel- og designtrends. Nye veje i design- og brandingsamarbejde Med to brands, der begge er funderet i den urbane livsstil med store krav til design, funktionalitet, komfort og kvalitet, gik BoConcept og smart i 2012 sammen om at udvikle en unik bil og en ikonisk møbelkollektion på en fælles design-, materiale- og markedsføringsplatform. Resultatet blev smart-bilen 'smart fortwo BoConcept signature style' og smartvillemøbelkollektionen, der blev lanceret globalt som BoConcepts Effect-kollektion i februar Ved at forene to stærke brands fra forskellige brancher i en aktiv, global cobranding og markedsføringsindsats har Fest i 24 tidszoner Da 2013-kollektionen skulle introduceres, og BoConcepts 60-års fødselsdag fejres, blev det gjort med manér. Den største PR- og markedsføringskampagne i BoConcepts historie blev suppleret af fødselsdagsfester med 50'er-tema på alle kædens store markeder med deltagelse af hundredvis af medier og tusindvis af kunder. Kollektionslanceringen og jubilæet har givet en stærk platform til kommunikation af BoConcepts unikke historie og pay-off om 'Urban Danish Design since 1952'. Aktiviteterne har genereret PR-værdi for et større to-cifret millionbeløb i kroner. projektet udvidet smarts og BoConcepts eksponeringsrammer. Det har givet adgang til nye medier og kunder inden for målgruppen, hvilket er helt nødvendigt for at styrke salgsbetingelser under de nuværende markedsforhold. Lanceringen af Effect-kollektionen og bilen er blevet gennemført med stor international kraft. Det utraditionelle og uventede samarbejde har både styrket BoConcepts image og givet massiv omtale i design- og boligmagasiner og på de mange bilmesser, hvor bilen og møbelkollektionen har været udstillet i foråret. Faktisk har samarbejdet været så succesfuldt, at smart på baggrund af stor efterspørgsel har besluttet at starte produktion af 'smart fortwo BoConcept signature style' i efteråret Styrkelse af 2014-kollektionen inden for alle væsentlige produktgrupper 2014-kollektionen lanceres i september 2013 og bygger på globale nøgletendenser som individualitet og autencitet. Det er en kollektion, som i tråd med tiden fokuserer på det essentielle dét at være fremfor dét at have. Stilmæssigt blandes kollektionens farver i kontrast og fusion. Casual-delen gives mere kant med mulighed for et stærkt, personligt udtryk, og i den formelle del får produkterne et minimalistisk design med udtalt luxury feeling. Nyhederne udgør 20% af den samlede kollektion og fordeler sig primært i mellem- og high-end-segmentet. Entrypriserne fastholdes på de eksisterende niveauer. På produktsiden opdateres polsterkollektionen med en ny sofa, en ny lænestol og en række nye materialer. I Living-delen introduceres en ny udgave af butterfly-bordet, BoConcepts topsælgende spisebordskoncept, som med et skarpere design og en forbedret konstruktion gør bordet yderligere eksklusivt og funktionelt. Endelig lanceres i Sleeping-kategorien et nyt madraskoncept og en væsentlig opgradering af gar- 30% 45% 35% 40% 40% 40% 25% 25% 20% Nyheder 2012 Nyheder 2013 Nyheder

18 derobesskabskollektionen, der fremover kan leveres i præcis de størrelser, kunden ønsker. BoConcepts accessories er ikke bare et vigtigt redskab til at skabe en flot butik og skabe trafik til butikken. Som standalone-produkt er accessories et særdeles succesfuldt element i kollektionen, hvis omsætningsandel i regnskabsåret 2012/13 steg til over 12% fra mindre end 8% for få år siden. I kollektionen sættes yderligere styrke bag målsætningen om at øge accessories-andelen af omsætningen. Værdibaseret kommunikation, der differentierer Et væsentligt element i BoConcepts forretningsmodel er at investere i effektiv brandbuilding, som øger målgruppens kendskabsgrad til BoConcept og understøtter trafikken til hjemmesiden og butikkerne. Brandingen baseres på en ensartet global kommunikationsog marketingplatform, som implementeres på tre niveauer. Koncernen udvikler internationale platforme, hjemmesider, kampagnematerialer, kataloger og in-store-materialer. Markedsorganisationerne tilpasser og eksekverer nationale smart-samarbejde og nyt designikon smartville-kollektionen, som deler sit progressive design og sine eksklusive materialer med smart-bilen 'BoConcept signature style', består af en lænestol, en modulær sofa, et sofabord og en hel accessorieskollektion. Kollektionens maskuline look, der stadig giver plads til et væld af designdetaljer, har fået stor ros af anerkendte designmagasiner. Specielt lænestolen, der er inspireret af førersædet i smart-bilen, har fået stor opmærksomhed og er blevet en øjeblikkelig bestseller med potentiale til at blive et nyt BoConcept-designikon. 'smart og BoConcept forener et fælles mål: at gøre optimal brug af den begrænsede plads i storbyer med smukt designede produkter. Den intensive udveksling af ideer med BoConcept om muligheden for at indrette kreative og indbydende opholdsområder har været meget spændende og resulteret i en helt speciel kollektion og bil, som du føler dig hjemme i, uanset hvor du er i byen', fortæller Dr. Annette Winkler, direktør for smart. En høj omsætningsandel af nye produkter er en stærk bekræftelse på BoConcepts evne til vedvarende at lancere kollektioner, der rammer de internationale møbel- og designtrends marketing- og PR-strategier, implementerer kampagner og rådgiver om optimal anvendelse af lokale marketingressourcer. Og i butikkerne, hvor den største del af marketingbudgettet anvendes, tilrettelægges og udføres de lokale marketingplaner og kampagner, som skal sikre trafik til den enkelte brand store kollektionen blev introduceret med en opdateret kommunikationsplatform baseret på pay-off'et 'Urban Danish Design since 1952'. Platformen er udviklet til at kommunikere den unikke historie om BoConcept, dels ved at samle trends og brand i samme fortælling og dels ved at differentiere BoConcept fra konkurrenterne. I jubilæumsåret satte platformen endnu større fokus på selskabets historie, holdninger, viden og værdier. Den globale markedsføringsaktivitet i forbindelse med lanceringen af hovedkollektionen i september 2012 og Effectkollektionen i februar 2013 var den største og mest massive i BoConcepts historie, hvor millioner af elektroniske og printede flyers, tv-spots, printannoncer og mere end 2,3 mio. kataloger blev distribueret globalt. Lanceringskampagne med attitude Når BoConcept lancerer sin 2014-kollektion i september 2013 videreføres pay-off og kommunikationsplatform. Men lanceringskampagnen vil være mere direkte og værdibaseret. Designet, som har til formål at skabe maksimal opmærksomhed omkring BoConcept blandt nye kunder, spiller på attitude, fascination, kontraster og humor på at bekymre sig mindre og leve mere. Kampagnen skal i kombination med en lang række temadrevne events skabe nyt liv på hjemmesiden og i butikkerne gennem et sympatisk og vedkommende univers. Tiltagene vil i første omgang være orienteret om at skabe trafik til hjemmesiden, BoConcept Årsrapport 2012/13

19 Den prisvindende Ottawa-kollektion designet af Karim Rashid fordi det er her, kunderne først møder BoConcepts kollektion, og her grundlaget for at øge hit rate og trafik til de fysiske butikker etableres. Medfinansiering af marketing styrker omsætningsforudsætninger BoConcept har i regnskabsåret 2012/13 forsøgsvist medfinansieret en del af markedsføringen i Tyskland. Målet har været at styrke omsætnings- og vækstforudsætningerne ved at reetablere de nationale og lokale marketingbudgetter, som butikkerne i løbet af finanskrisen har reduceret med stor nedgang i trafikken til følge. Erfaringer fra Tyskland har været positive, og kampagnen var stærkt medvirkende til, at trafikken til de tyske butikker har været højere end i andre europæiske lande. Samtidig har den øgede kendskabsgrad til BoConcept gjort, at pipelinen af potentielle franchisetagere er øget. BoConcept har i lyset af de positive resultater besluttet at fortsætte mass communications-programmet i Tyskland. Samtidig vurderes muligheden for at introducere lignende programmer på andre markeder, hvor markedspotentialet er stort, og franchisetagerne allerede følger konceptet tæt. Vinder af red dot award 2013 Ottawa-kollektionen, som blev designet til BoConcept af legendariske Karim Rashid og lanceret i foråret 2012, vandt i 2013 den internationale designpris red dot award honourable mention. Men det er ikke kun eksperterne, der er blevet betaget af Ottawa-kollektionen. Interessen fra medier, franchisetagere og kunder har været enorm og har skabt stor opmærksomhed om brandet, trafik til butikkerne og flotte salgstal trods en pris i den øverste del af spektret. 'Jeg er så glad for at have vundet red dot awarden for Ottawa. Kollektionen havde fortjent at vinde en pris, og den vandt verdens mest prestigefyldte! I et fantastisk samarbejde med BoConcept har vi øget opmærksomheden på design og skabt et resultat, der er super komfortabelt, yderst funktionelt og meget æstetisk', siger Karim Rashid. BoConcept og Karim Rachid har siden lanceringen af Ottawa-kollektionen fortsat samarbejdet. Den meget succesfulde kollektion vil derfor i efteråret 2013 blive udvidet med nye elementer, der bærer det helt særegne DNA fra den originale kollektion

20 DEN UNIKKE SHOPPING- OPLEVELSE I CENTRUM ET VEDVARENDE FOKUS PÅ AT MØDE OG INSPIRERE KUNDERNE - BÅDE ONLINE OG I BUTIKKERNE - GIVER SAMMEN MED OFFENSIVE SALGSTILTAG OG MÅLRETTET UDDANNELSE OPTIMALE FORUDSÆTNINGER FOR AT STYRKE KUNDERELATIONERNE OG BUTIKKERNES DRIFT. BoConcepts værdiskabelse genereres ultimativ i butikkerne, hvor kunderne skal have den unikke shoppingoplevelse, der differentierer BoConcept fra andre brands, og som medvirker til at øge salg og indtjening. Modellen og franchisekonceptet er derfor sammensat, så forudsætningerne for at øge butikkernes same-store-sales og optimere deres drift kontinuerligt styrkes. Support som nøgleelement i optimering af salgsbetingelser BoConcepts ekspertviden om retailsalg og -drift kanaliseres videre til butikkerne gennem en supportmatrixmodel, som stiller præcis den support, sparring og assistance til rådighed, som er relevant for at sikre den enkelte butiks udvikling og indtjening. Logistics Sourcing r ity University Unive BC BC t v rs HR Secretary r ice Service Serv Customer Doctor Shipping Management il Ret Retail Management e a Retail Account Manager (RAM) Cure BoConcept Brand Store Diagnosis Corporate Management Collect c ion & Vi Collection & Visuals V suals Finance Den fokuserede support er blevet styrket de seneste år, bl.a. gennem hyppigere store assessments, hvor butikkens performance analyseres, potentielle optimeringsmuligheder drøftes, og en prioriteret indsatsplan til styrkelse af butiksdriften udarbejdes. Den kan foruden assistance fra den nationale markedsorganisation indeholde support fra centralt placerede specialister inden for Visual Merchandising, Store Planning, BoConcept University, Retail Operations og Marketing. Opening Store Opening Product Procurement S ore r St Specialist Visual Merchandiser - BCU Coach Area Marketing Manager - Process Super User a ions Retail Operations Quality r t Manufacturing e a Ret t il Opera Marke ing Marketing k t IT E-learning fastholder omsætning i vanskelige tider For at optimere produktkendskab, udbrede best practice og styrke uddannelsesniveauet i franchisekæden har BoConcept implementeret et modulært e-learning-system, som dækker Stor succes med trend talks Kombinationen af flere aktiviteter i butikken og mere aktiv markedsføring har grundlagt en succeshistorie i BoConcept i Hillerød (DK). Trend talks og en markedsføringsstrategi, hvor butikken bl.a. co-brander sig med andre high-end-brands og lokale ejendomsmæglere, har gjort, at trafikken til butikken er steget betydeligt det seneste år, hvor Thomas Jakobsen har været store manager i butikken. 'Vi har gennemført fire trend talks det seneste år med forskellige temaer. Det har sammen med en mere aktiv markedsføringsindsats været et meget effektivt værktøj til at repositionere os i lokalmarkedet og komme i dialog med både tidligere og nye kunder. Specielt tilgangen af nye kunder har været stor og driver den salgsfremgang på mere end 50%, vi har realiseret i år', fortæller Thomas. salg, brug af online-værktøjer, materialekendskab, produkter og produktnyheder. Systemet opdateres løbende i forbindelse med kollektionslanceringer og er i regnskabsåret 2012/13 blevet opgraderet og udvidet med kurser i bl.a. brand value, BoConcepts historie samt Product og Home Creator. Efter det første fulde år med e-learning har den effektive og fleksible elektroniske uddannelsesform gjort, at antallet af gennemførte salgskurser og produkttræninger er højere end nogensinde før. Derved er salgskompetencer og vidensniveauet i hele franchisekæden styrket, hvilket har gjort, at basket size er blevet fastholdt og hit rate øget trods de meget vanskelige markedsvilkår. Flere butiksevents og udvidelse af interior decoration De butiksdrevne aktiviteter har været et vigtigt element i at styrke kendskabsgraden og sikre omsætning i regnskabsåret 2012/13. Bl.a. er der blevet gennemført væsentligt flere trend talks, hvor butikkerne afholder temaaftener med fokus på indretning og design. Successen med interior decorator-konceptet, hvor specialuddannet salgspersonale rådgiver kunder i deres egne hjem, er fortsat. Til dato har BoConcept uddannet mere end 300 interior decorators. Interior decoration-modellen vil i det kommende år blive yderligere styrket. Fokus ændres fra produkter til kundens hjem, BoConcept Årsrapport 2012/13

21 Multi Channel Retail-strategien, som er udviklet til at optimere kommunikation og dialog med kunder på tværs af platforme, fortsætter med at skabe trafik til BoConcept og dermed anlægges en mere helhedsorienteret tilgang til rådgivningsydelsen, og der vil blive udviklet bedre værktøjer til at understøtte rådgivningsprocessen. Optimering af online-platform Multi Channel Retail-strategien (MCR), som er udviklet til at optimere kommunikation og dialog med kunder på tværs af platforme, fortsætter med at skabe trafik til BoConcept. Webtrafikken er steget med 30% henover regnskabsåret 2012/13 og medvirker til at lægge en bund under faldet i trafikken til butikkerne, som har været på indeks 93. Samtidig er hit rate øget 8,0%, og genkøbsraten er større end budgetteret, fordi dialogen med kunderne via MCR-strategien fastholdes. Efter global udrulning af 3D-konfiguratoreren Product og Home Creator samt introduktion af slutbrugeruniverset MyBoConcept på mere end 20 markeder var indsatsen i regnskabsåret 2012/13 koncentreret om lanceringen af e-handel (DK, S, UK, NL). CMS-platformen har imidlertid ikke givet et optimalt flow fra design i Product Creator til add-to-basket, hvorfor e-handelsomsætningen kun udgjorde knap 1% af den totale markedsomsætning i Danmark mod målsætningen om 5% efter det første år. BoConcept har derfor tilføjet en række nye features til Product og Home Creator og er i proces med at implementere en ny cloud-baseret CMS-platform. Det skal sikre højere hastighed og større stabilitet og gennem en bedre weboplevelse understøtte markedsføringen af produkterne og selve online-salgsprocessen. Systemerne forventes at være fuldt implementeret i forbindelse med lanceringen af 2014-kollektionen, hvorefter udrulning af e-handelsløsningen fortsætter. RAMens arbejde Zoe Shields er Retail Account Manager i Storbritannien. En rolle, som er blevet helt central i takt med, at krisen har vanskeliggjort markedsvilkårene. 'De seneste år har dialogen med butikschefer og franchisetager været meget intens. Presset på driften har øget ejernes behov for support betydeligt. Vi har derfor lavet hyppigere store assessments og været meget tæt på butikkerne i relation til markedsføringsplanlægning og konceptimplementering', fortæller hun. Markedsforholdene i Storbritannien har bl.a. øget prispresset. I stedet for at sænke priserne på BoConcepts produkter har Zoe og hendes kollegaer fokuseret endnu kraftigere på service som væsentligt salgsparameter. Og det har skabt gode resultater. 'Butikkerne har med baggrund i vores rådgivning koncentreret sig om at følge konceptet hele vejen og give kunderne en særlig shoppingoplevelse. Og her har interior decoration sammen med et udtalt fokus på salgsprocessen i butikken virkelig gjort forskellen og differentieret BoConcept, så vi har tiltrukket kunder, som normalt indretter sig med de helt dyre luksusbrands', siger Zoe. BoConcept München Hun fortæller også, at stemningen det sidste års tid har ændret sig. 'Markedsbetingelserne er stadig udfordrende, men nu handler det mere om at kigge på mulighederne end at begrænse tabene. Og det skifte i holdning skal vi udnytte til at sætte yderligere kraft bag butikkernes indsats gennem support og rådgivning', siger Zoe

22 KRAFT BAG EKSPANSIONSSTRATEGI BOCONCEPTS FORRETNINGSMODEL INDEHOLDER BETYDELIGE STORDRIFTSFORDELE. EKSPANSION AF FRANCHISEKÆDEN PÅ BÅDE DE TRADITIONELLE VESTLIGE MARKEDER OG VÆKSTMARKEDERNE I ASIEN OG LATINAMERIKA ER DERFOR EN STRATEGISK TOPPRIORITET. BoConcept indledte regnskabsåret 2012/13 med forventninger om, at franchisekæden under forudsætning af stabile markedsforhold skulle udvides med 35 nye butikker, størstedelen med åbning i anden halvdel af regnskabsåret. antal brand stores Trods en betydelig ressourceanvendelse på at skabe dialog med nye franchisetagere gjorde den tiltagende finansielle usikkerhed i Europa og USA i efteråret 2012 imidlertid, at forudsætningerne ikke kunne opretholdes. Bankernes modvilje mod udlån reducerede pipelinen, og BoConcept havde ved regnskabsårets afslutning åbnet 24 nye brand stores og lukket 27, heraf fem butikker blev åbnet og en lukket i 4. kvartal 2012/13. Retailmarkederne i de sydeuropæiske lande er hårdt ramt af den makroøkonomiske udvikling, og det har medført lukning af ældre, ikke-konceptuelle butikker. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 2010/ / /13 4. kv. Med en nettotilbagegang på tre butikker udgjorde franchisekæden på balancedagen 252 butikker fordelt på 58 markeder. Antallet af inspiration stores var 18, mens antallet af egne butikker udgjorde 23 mod 25 sidste år på samme tidspunkt. Omsætningen til brand stores repræsenterede i alt 93% af koncernomsætningen. Partnerskab åbner for betydelig Moskva-ekspansion I sommeren 2012 drev Alex Bermont otte brand stores i Moskva. Men potentialet i Rusland og dets hovedstad var meget større. Derfor gik Alex til BoConcept. 'Sammen lagde vi en plan for, hvordan en aggressiv vækststrategi kunne udrulles. Resultatet blev en partnermodel, hvor BoConcept delvist finansierer åbningen af seks nye butikker i Moskva inden for to år. Butikker, som jeg efterfølgende har ansvaret for at udvikle og på sigt overtage 100%', fortæller Alex. 'Partnerskabet giver os mulighed for at ekspandere med en helt anden hastighed end ellers. Det gør, at vi kan udnytte vores momentum til at tage en stor del af markedet for moderne internationalt møbeldesign, som boomer netop nu i Moskva', fortsætter han. I alt finansierer BoConcept 10 mio. kr. af de planlagte butiksåbninger i Moskva. Lånet ydes pr. butik og tilbagebetales inden for 36 måneder fra åbningstidspunktet. Den gennemsnitlige brand store havde i regnskabsåret 2012/13 en størrelse på 430 kvadratmeter, mens dens omsætning var på 1,0 mio. euro, marginalt mindre end sidste år. De nyåbnede butikker tilfører på helårsbasis i gennemsnit 3 mio. kr. til koncernomsætningen, mens en lukket butik i regnskabsåret 2012/13 gennemsnitligt reducerer koncernomsætningen med 1,7 mio. kr. på helårsbasis. Ekspansion den væsentligste vækstmotor Ekspansion af franchisekæden fordrer en løbende tilgang af potentielle franchisetagere til pipelinen. Franchisetagere, der har iværksættervilje, lederevner og salgskundskaber, og som kan præsentere en forretningsplan, som er finansierbar. Både centralt og i markedsorganisationerne har BoConcept i regnskabsåret 2012/13 styrket den opsøgende identifikation af nye franchiseemner. Annoncering, messedeltagelse og headhunting er øget for at komme i kontakt med nye franchiseemner. Eksisterende franchisetagere er blevet opfordret til at gå i dialog om åbning af flere butikker for at udnytte markedsmuligheder og overholde de ekspansionsplaner, som er fastlagt i deres kontrakter. Og senest har BoConcept iværksat et talentudviklingsprogram, der skal sætte dygtige butikschefer i stand til at realisere muligheden for at åbne egen butik med finansieringshjælp fra BoConcept. Den målrettede indsats for at tiltrække nye emner har haft en gavnlig effekt på den tidlige pipeline i bl.a. Tyskland, hvor BoConcepts stærke positionering og solide performance gør, at der forventes en pæn nettotilgang af butikker det kommende år. I det øvrige Europa begrænser den underliggende markedsudvikling tilgangen af butikker, om end pipelinen gradvist forbedres. I USA har en styrket rekrutteringsindsats og bedre markedsforhold øget interessen for åbning af butikker. En meget stærk performance i Latinamerika gør, at både eksisterende og nye franchisetagere er i proces med at åbne flere butikker, og BoConcept Årsrapport 2012/13

23 brand store pipeline 70 Åbning af butikker i tre faser Screening og forhandling med potentielle franchisetagere før åbningen af en BoConcept Brand Store følger tre faser I fase 1 indsender den potentielle franchisetager sin ansøgning, som vurderes af BoConcept. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2010/11 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 2011/ /13 4. kv. I fase 2 startes en struktureret proces med den godkendte ansøger, hvor der udveksles yderligere oplysninger gennemføres interviews, og første rate af franchisegebyr betales. Fase 2 Fase 3 I fase 3 underskrives husleje- og franchisekontrakter på baggrund af forretningsplan. Herefter betales næste rate af franchisegebyr (entrance fee), før projektet gennemføres i henhold til BoConcepts detaljerede procesplan. BoConcept forventer, at antallet af butikker i regionen vil være i stor vækst de kommende år. Pipelinen i Asien er siden sidste år svundet ind. Det skyldes to forhold. Dels at projekter med to partnere i Sydkorea og Thailand om åbning af flere butikker ikke blev realiseret, dels en revurdering af den kinesiske pipeline, hvor flere uaktuelle projekter er blevet annulleret. Brandets muligheder i Asien er dog stadig meget store, og BoConcept vil i det kommende år intensivere dialogen med mulige franchisetagere i regionen for at realisere det markante vækstpotentiale. Partnerskaber og finansieringshjælp støtter ekspansion Adgangen til opstartsfinansiering er den største hindring for mange potentielle franchisetagere for at åbne nye butikker. Et proaktivt initiativ til imødegåelse af finansieringsudfordringen er Location Involvement - BoConcepts model til medfinansiering af butiksåbninger. BoConcept har i alt fordelt 10,8 mio. kr. til Location Involvement i regnskabsåret 2012/13, primært på vestlige markeder. Her har Location Involvement været et stærkt værktøj til at udvikle pipelinen og accelerere åbningsprocesserne med kvalificerede franchisetagere. BoConcept forventer at investere op mod 25 mio. kr. i Location Involvement i det kommende regnskabsår. På markeder, hvor vækstforudsætningerne er gode, og hvor der kan fås attraktive beliggenheder, har BoConcept valgt at åbne egne butikker. Hensigten er at lade eksterne franchisetagere overtage butikkerne, efter indtjeningsevnen er fastslået, og det derfor bliver lettere at få adgang til finansiering. Gennem de seneste år har BoConcept både centralt og i markedsorganisationerne styrket det aktivt opsøgende arbejde i forhold til identifikation af nye franchiseemner Location involvement 1,0 0,6 10,8 9,3 2011/ /13 Oprindeligt lånebeløb Restgæld på balancedagen 16 17

24 I 2013 etablerede BoConcept et nyt datterselskab i millionbyen Shanghai, Kina 30. april 2013 Pipeline 30. april 2013 ÅTD åbninger ÅTD lukninger Brand Stores Egne butikker Studios Fase 2 Fase 3 Europa Frankrig Tyskland England Spanien Danmark Sverige Norge Mellemøsten og Afrika Nordamerika USA Latinamerika Asien Japan Kina Total BoConcept - Årsrapport 2012/13

25 BoConcept IS URBAN Our brand soul the most singular way to describe our brand : Customised urban design Køb af masterrettigheder til BoConcept i Kina BoConcept overtog 1. maj 2013 masterrettighederne til BoConcept-brandet i Kina samt seks masterejede butikker og etablerede samtidig et nyt datterselskab med en 85% ejerandel, som fremover skal håndtere distribution, support og udvikling af eksisterende og nye butikker i Kina. Den nye markedsorganisation skal sikre en effektiv implementering og udrulning af det fulde koncept i Kina, hvor et dedikeret fokus skal optimere performance i nuværende butikker og bane vejen for betydelig vækst. BoConcept har i den forbindelse indledt en aktiv proces, der skal afdække mulighederne for i samarbejde med en eller flere lokale partnere at accelerere ekspansionen med etablering af et betydeligt antal butikker. Our vision what we want to achieve : To make BoConcept no. 1 brand within urban interiors Our MISSION what we do to achieve our vision : Through passionate and persistent performance we make customised and coordinated design furniture and accessories affordable to the urban-minded customer Our competencies what we do better than the others : Our insight into urban life enables us to design furniture and accessories that meet our customers' interior challenges and need for self-expression. Even at a better price Our core VALUES how we always act 1: Respect! always show you care 2: Think Smarter always look for the better solution Kæmpe potentiale i Tyskland Jens Fay var direktør i et reklamebureau, da han i 2011 første gang stiftede bekendtskab med BoConcept som kunde. Han faldt øjeblikkeligt for brandet, kollektionen og konceptet, og da det gik op for ham, at butikkerne var baseret på franchise, slog han til. 3: Play the Team always use your freedom responsibly 4: Love City Life always know what's going on 'Det var ikke, som noget andet jeg havde set. Det internationale koncept og forholdet mellem pris og design var helt perfekt. Og brandet og potentialet var meget stort i Tyskland, så jeg måtte bare i gang', fortæller Jens. Hans første brand store var en eksisterende butik i Mannheim, som havde behov for en ny ejer. Inden for to måneder havde Jens med smittende entusiasme og aktivt ejerskab vendt et underskud til et overskud, og han er nu i proces med at åbne sin næste butik. Det bliver i Frankfurt og med aktiv involvering fra BoConcept, der medfinansierer etableringen af den 770 kvadratmeter nye butik, som skal stå klar 1. august Our brand promise our promise to everybody around us : We know big city life Our slogan our promise and idea expressed in one single-minded, differentiating and powerful manner : Urban Danish Design since

26 OPTIMERING AF PRODUKTION OG SUPPLY CHAIN SOURCING, HØJ PRODUKTIVITET OG LØBENDE OPTIMERING AF INTERNE OG EKSTERNE PROCESSER SIKRER BOCONCEPTS EFFEKTIVITET OG GIVER ET HØJT MARGINALT INDTJENINGSBIDRAG AF EN EKSTRA OMSÆTNINGSKRONE. 79% af BoConcepts omsætning i regnskabsåret 2012/13 er baseret på sourcing. Den resterende del af omsætningen produceres fra BoConcepts fabrik i Ølgod (DK), som opretholder en konkurrencedygtig produktion af plademøbler. Sourcingstrategien gør, at en stor del af BoConcepts omkostningsbase er variabel og medvirker til, at en stigning i aktivitetsniveauet ikke forudsætter større kapacitetsinvesteringer. Koncernens sourcingpartnere er primært baseret i Kina og Østeuropa. BoConcept håndterer dialogen med disse om produktudvikling, indkøb og kvalitet via sourcingkontorene i Shanghai og Dongguan (CN) og fra hovedkontoret i Danmark. Langvarige strategiske samarbejdsaftaler med få udvalgte eksterne leverandører udgør fundamentet for sourcingstrategien. Det sikrer dels kritisk masse og attraktive leveringsforhold, dels tæt integration, som er nødvendig for, at BoConcepts høje leverings- og kvalitetsmålsætninger kan realiseres. BoConcepts fokus på Asien som vækstmarked indebærer, at sourcingandelen fra Kina forventes at stige de kommende år. Styrkelse af distributionsflow og reducering af faste omkostninger For at optimere drift og pengestrømme i BoConcepts franchisemodel er butikkerne ikke selv lagerførende. I stedet distribuerer BoConcept plademøbler, stole, polster, accessories og butiksindretningsmaterialer fra tre regionale distributionscentre i Europa, Asien og USA til butikkerne, som herefter varetager slutleverance og after-sales-service. Etablering af dedikeret polsterteam Polstermøbler er BoConcepts største og vigtigste produktområde. Den fortsatte udvikling af polstersortimentet og styrkelse af BoConcepts konkurrenceevne på området er derfor en afgørende forudsætning for at styrke brandet. BoConcept har derfor etableret et dedikeret polsterteam, som samler kompetencerne inden for design, udvikling og produktion under et. Teamet ledes af Stefano Sette, som BoConcept har hentet fra Natuzzi, hvor han fungerede som Chief Product and Brand Officer og medlem af den øverste ledelse. Teamets opgave bliver at videreudvikle og forbedre BoConcepts polstersortiment ved at optimere processen fra ide til salg af det færdige produkt i samarbejde med designere og leverandører. Distributionsmodellen baseres på sourcing hos eksterne lagerog logistikpartnere. Som led i en optimering af koncernens supply chain flyttede BoConcept i 2010/11 det asiatiske distributionscenter til en leverandør i Shanghai (CN) for at opnå større effektivitet og kortere leveringstid. I efteråret 2012 igangsatte BoConcept en tilsvarende outsourcing af lageraktiviteten i USA. Den skal sikre en harmonisering af den globale distributionsmodel, som forenkler strukturen og gør platformen mere omkostningseffektiv. Samtidig har flytningen af lageraktiviteten muliggjort en væsentlig omstrukturering af den amerikanske landeorganisation, som nu alene fokuserer på ekspansion af og retailsupport til franchisekæden. Markets Asia/Oceanic Americas Europe Other markets UDC, USA Sourcing Distribution Upholstery, Trayton, CN ADC, CN Sourced goods, CN Upholstery, Theca, LT Sourced goods, EU EDC, DK Own production, Ølgod, DK BoConcept Årsrapport 2012/13

27 Fysisk er lageret flyttet fra BoConcepts egen facilitet i New Jersey (US) til en ekstern partner i Californien (US). Tiltaget vil styrke BoConcepts globale supply chain og reducere leveringstiden, som allerede er blandt branchens laveste for en fuld individualiserbar kollektion. Processen er blevet påvirket af en mindre forsinkelse, hvorfor flytningen forventes afsluttet i efteråret Foruden en lavere kapitalbinding forventes outsourcing af lageret i USA at give anledning til omkostningsbesparelser på 3-4 mio. kr. på helårsbasis fra og med anden halvdel af regnskabsåret 2013/14. Sourcingstrategien gør, at en stor del af BoConcepts omkostningsbase er variabel og medvirker til, at en stigning i aktivitetsniveauet ikke forudsætter større kapacitetsinvesteringer Fokus på udviklingsproces reducerer time-to-market BoConcept har i regnskabsåret 2012/13 arbejdet målrettet på at smidiggøre udviklingen af nye kollektionsemner og derved understøtte same-store-sales, dækningsgrad og kampagneaktiviteter. Ved at investere i flere kompetencer og øge kapaciteten i produktudviklingen og på sourcingkontorene er den interne data- og tegningsproces blevet styrket. Det sikrer en bedre overlevering til leverandørerne og har lagt grunden til at reducere time-to-market og højne kvaliteten af nye produkter. Selve produktionsprocessen kan dog styrkes yderligere, hvilket et nyt dedikeret polsterteam blandt andet skal sikre i det kommende regnskabsår. Containertransport til vands og til lands 20 21

28 BoConcept Årsrapport 2012/13

29 22 23

30 REGNSKABSUDVIKLING 2012/13 UDFORDRENDE AFSÆTNINGSVILKÅR DOMINEREDE HOVEDMARKEDERNE OG MEDFØRTE FLAD TOPLINJE. BOCONCEPT FORTSATTE IMIDLERTID INVESTERINGERNE I BRAND- OG KONCEPTOPBYGNING MED HENBLIK PÅ AT SKABE OPTIMALE BETINGELSER FOR LANGSIGTET VÆKST. Årsomsætning på niveau med sidste år, men tilbagegang i 4. kvartal 2012/13 Omsætning (LTM) i mio. kr Omsætningen i BoConcept udgjorde 250,4 mio. kr. i 4. kvartal 2012/13 mod 272,7 mio. kr. året før svarende til en tilbagegang på 8,1%. Den væsentligste årsag til udviklingen var en nedgang i salget til brand stores på 20,8 mio. kr., mens ændrede valutakurser, primært USD og JPY, reducerede kvartalets omsætning med 5,0 mio. kr Omsætningsudvikling (mio. kr.) 4. kvartal År til dato Realiseret 2011/12 272, ,2 Valutaeffekt -5,0 17,3 Nettoudvikling i brand stores -20,8-28,3 Nettoudvikling i studios 3,5 14,9 Realiseret 2012/13 250, ,1 Omsætningen for hele regnskabsåret 2012/13 var på niveau med året før og således i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger, jf. meddelelse 4/2013 af 8. maj Omsætningen til brand stores faldt med 2,8%, dels som konsekvens af færre butikker i kæden, dels som følge af en negativ aktivitetsudvikling i årets sidste måneder, bl.a. i Frankrig. Omvendt øgedes omsætningen til de norske studios, mens valutakurspåvirkninger bidrog med en vækst til omsætningen på 1,7%. Negativ udvikling i årets sidste kvartal Mens der henover året var moderat omsætningsfremgang i flere regioner, var 4. kvartal 2012/13 præget af bred tilbagegang. Aktiviteten i Europa var i hele regnskabsåret præget af den offentlige gældskrise i Sydeuropa, hvor markedsvilkårene udviklede sig negativt. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 2010/ / /13 I begyndelsen af anden halvdel af regnskabsåret stod det klart, at uroen og volatiliteten også spredte sig til kernelandene i Europa, herunder Frankrig. Større nervøsitet for den franske økonomis robusthed reducerede forbrugertilliden markant og medførte stor tilbagegang i hele detailhandlens omsætning. Hårdest ramt var efterspørgslen efter langvarige forbrugsgoder, som faldt dramatisk. Det sås tydeligt på trafikken til BoConcepts butikker, som var væsentligt lavere end året før. Udviklingen afstedkom en aktivitetsnedgang i BoConcepts butikker på 7,6% henover året - 13,7% alene i regnskabsårets sidste kvartal, hvor en meget ringe marts dog delvis blev kompenseret af fremgang i april. BoConcept vurderer, at konkurrenterne er endnu hårdere ramt af udviklingen, og butikkerne menes således at have taget markedsandele i regnskabsåret. Tyskland var det hovedmarked i Europa, som i regnskabsåret udviklede sig bedst. Den underliggende økonomi og forbrugstilbøjelighed var stabil, selvom trafikken blev mindre mod regnskabsårets afslutning. Større allokeringer til markedsføring 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Omsætningsudvikling i regioner og på udvalgte hovedmarkeder (Mio. kr.) 2012/13 4. kv. 2011/12 4. kv. Indeks 2012/ /12 Indeks Europa 165,0 177,6 92,9 654,7 669,0 97,9 Frankrig 45,4 52,6 86,3 163,6 177,0 92,4 Tyskland 27,7 28,8 96,2 112,0 108,1 103,6 Mellemøsten + Afrika 10,3 6,3 163,5 30,5 29,1 104,8 Nordamerika 26,7 32,6 81,9 123,1 117,4 104,9 USA 23,9 30,5 78,4 109,4 105,4 103,8 Latinamerika 10,5 11,0 95,5 44,7 41,2 108,5 Asien 37,9 45,1 84,0 173,1 165,5 104,6 Japan 27,6 34,9 79,1 121,4 120,3 100,9 Total 250,4 272,6 91,9 1026,1 1022,2 100,4 BoConcept Årsrapport 2012/13

31 Markedsudviklingen gjorde det svært at opretholde en positiv aktivitetsfremgang. Samlet endte regnskabsårets same-store-sales på 2,5% fra både franchisetagere og BoConcept har haft en positiv effekt på same-store-sales, ligesom de seneste års målrettede pipeline-indsats begyndte at give sig udslag i åbning af flere butikker. En effekt, der forventes forstærket det kommende regnskabsår. I Danmark var same-store-sales i fremgang, men omsætningsforbedringerne fandt sted fra meget lave niveauer og i færre butikker. På det svenske marked var BoConcepts performance dårlig og førte til lukning af to butikker samt reduktion af markedsorganisationen. Presset var også stort på detailhandlen i Storbritannien, hvor same-store-sales i BoConceptbutikkerne i 2. halvår 2012/13 gik tilbage. I Sydeuropa og specielt Spanien har indsatsen koncentreret sig om den fortsatte restrukturering gennem tilpasning af antal butikker og markedsorganisation til markedsforholdene. I Mellemøsten er der stigende omsætning som følge af, at skiftet af franchisetager i UAE er gennemført og ekspansion påbegyndt. I USA var momentum de tre første kvartaler af regnskabsåret 2012/13 stærkt, bl.a. drevet af stabiliserede økonomiske forhold, stigende forbrugertillid og god performance i brand stores. Imidlertid blev butikkerne i 4. kvartal 2012/13 ramt af den igangværende lageroutsourcing, som forlængede leveringstiderne og medførte en salgsnedgang trods en stabil udvikling på det underliggende marked. Et fald i valutakursen medvirkede til at forstærke nedgangen. Logistiskforholdene er siden normaliseret, og det samme er aktivitetsniveauet ved at blive. Kvartalsvis udvikling i same-store-sales 15% 10% 5% 0% -5% -10% 1. kv. 2. kv. 3. kv. 2010/11 Ordreindgang 3% grænse 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 2011/ /13 4. kv. I Latinamerika fortsatte den positive udvikling drevet af stor interesse for brandet både blandt franchisetagere og forbrugere. Same-store-sales steg, og butikkerne var kontinuerligt blandt de bedst performende i kæden. Derfor er pipelinen tiltagende med forventning om flere åbninger i regionen det kommende regnskabsår. I Japan er der fremgang i egne butikker med pæn stigning i same-store-sales, hvorimod der er tilbagegang i salget i de franchisebutikker, som ikke følger konceptet. Sammen med en negativ påvirkning fra faldende JPY betød udviklingen i franchisebutikker, at salget faldt i 4. kvartal 2012/13. BoConcept vil i den kommende periode åbne flere egne butikker i Japan for at udnytte markedspotentialet og brandets muligheder, når konceptet implementeres fuldt ud. I Kina overtog BoConcept efter afslutning af regnskabsåret 2012/13 masterrettighederne og markedsorganisationen med hensigten om at sætte yderligere styrke bag ekspansion og vækst ved at udrulle det fulde koncept. Øget kendskab gav vækst i same-store-sales trods vanskelige markedsbetingelser BoConcept har i regnskabsåret 2012/13 haft fokus på at skabe optimale forudsætninger for at øge butikkernes same-storesales. Markedsudviklingen gjorde det imidlertid svært at opretholde en positiv aktivitetsfremgang, og samlet endte regnskabsårets same-store-sales (ordreindgang) på 2,5%, hvilket var i underkanten af de forventede 3%. Ledelsen skønner, at det globale marked for livstilsmøbler i samme periode er faldet yderligere, og derfor fortsatte BoConcept med at tage markedsandele i regnskabsåret. Udviklingen i same-store-sales sammensatte sig af en stigning på 6,9% i første halvår og et fald på henholdsvis 1,0% og 2,5% i tredje og fjerde kvartal. Den største udfordring henover året var nedgangen i trafikken på flere nøglemarkeder en direkte konsekvens af vigende markedsvilkår i store dele af Europa. BoConcept styrkede derfor markedsføringskampagnerne ved lanceringen af hovedkollektionen i september 2012 og Effectkollektionen i marts Desuden medvirkede BoConcept på forsøgsbasis til at øge de lokale markedsføringsbudgetter i samarbejde med franchisetagere i Tyskland, og man lancerede attraktive kampagnetilbud på visse udgående modeller. Det har medvirket til at øge trafikken til hjemmesiden markant, og det driver trafikken til butikkerne, som dog alligevel er faldet 7% totalt set henover året. Den trafik, der kommer til butikkerne, er imidlertid bedre kvalificeret som følge af hjemmesidetrafikken, og derfor er hit raten steget 8%, mens gennemsnitlig basket size var knap 2% større end året før

32 resultatudvikling Ændring fra 2011/12 til 2012/13 (Mio. kr.) 2011/12 Forretningsmodel og optimering Færre egne butikker Engangsomkostninger Valuta 2012/13 Omsætning 1022,2-1,9-11,5 0,0 17,3 1026,1 Produktionsomkostninger -570,6-0,1 0,0 0,0-9,6-580,3 Bruttoavance 451,6-2,0-11,5 0,0 7,7 445,8 Kapacitetsomkostninger -414,9-9,9 9,7-7,0-4,2-426,3 Resultat af primær drift 36,7-12,0-1,8-7,0 3,5 19,5 I procent af omsætning 3,6% 1,9% Indtjening negativt påvirket af udebleven vækst Valutakurseffekter havde modsatrettede påvirkninger på BoConcepts indtjening i regnskabsåret 2012/13. I første halvdel medførte stigende JPY og USD en positiv effekt, mens faldende kurser i anden halvdel udhulede virkningen. Omvendt betød færre egne butikker en reduktion i omsætning og indtjening, mens engangsomkostninger samt stigende kapacitetsomkostninger var den væsentligste årsag til et lavere driftsresultat. Færre egne butikker reducerede bruttoavancen BoConcepts bruttoavance var i 4. kvartal 2012/13 på 43,3% mod 45,9% året før. For hele regnskabsåret 2012/13 udgjorde bruttoavancen 43,4% mod 44,2% i regnskabsåret 2011/12. Faldet i bruttoavancen var på 5,8 mio. kr. eller ca. 0,9%-point. Den væsentligste årsag var færre egne butikker, der påvirkede bruttoavancen negativt med 0,6%-point, mens ændrede valutakurser reducerede bruttoavancen 0,1%-point. Den øvrige reduktion skyldtes nettoeffekten af ændret produktmiks, hvor omsætningsandelen af accessories med en lav bruttoavance (ltm) 44,8% 44,8% 44,2% 44,2% 43,3% 43,5% 42,7% 42,1% 42,2% 40,9% 41,0% 41,1% 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 2010/ / /13 4. kv. bruttomarginal steg, mens de indirekte produktionsomkostninger faldt. Sourcingandelen udgjorde knap 79% af omsætningen i regnskabsåret 2012/13, hvilket var en moderat stigning i forhold til det seneste år. Øget konceptfokus og større marketingaktivitet medførte højere kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger blev i regnskabsåret 2012/13 øget med 11,5 mio. kr. til 426,3 mio. kr., svarende til 41,6% af omsætningen mod 40,6% sidste år. Stigningen var drevet af en større allokering af ressourcer til styrkelse af konceptet, dvs. øgede omkostninger til Multi Channel Retail, marketing og deltagelse i lokale markedsføringsprogrammer på udvalgte markeder. Færre egne butikker medvirkede derimod til at reducere omkostningerne. Distribu-tionsomkostningerne udgjorde samlet 346,1 mio. kr. i regnskabsåret mod 338,3 mio. kr. året før år, svarende til henholdsvis 33,7% og 33,1% af omsætningen. Der blev i regnskabsåret hensat 20,2 mio. kr. til tab på debitorer, hvilket var marginalt mindre end det forgående års 20,9 mio. kr. Administrationsomkostningerne blev i regnskabsåret reduceret til 72,6 mio. kr. fra sidste års 75,9 mio. kr., svarende til henholdsvis 7,1% og 7,4% af omsætningen. Ledelsen i BoConcept har ultimo regnskabsåret besluttet at gennemføre en række omkostningsbesparende tiltag, som skal reducere koncernens kapacitetsomkostninger med 10 mio. kr. i regnskabsåret 2013/14 og 20 mio. kr. på helårsbasis derefter. Tiltagene, som omfatter nedlæggelse af stabs- og supportstillinger samt lukning af fire egne butikker i Spanien og en i Sverige, medfører engangsomkostninger i regnskabsåret 2012/13 på ca. 5 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen er indeholdt i posten andre driftsomkostninger på 7,7 mio. kr., som også omfatter engangsomkostninger relateret til outsourcing af lageraktiviteten i USA. Netto reducerer engangsforhold den BoConcept Årsrapport 2012/13

33 resultat af primær drift (ebit) i mio. kr. ebit i mio. kr. og ebit% (ltm) 60 6% 14,1 15, % 4% 4,0 9,9 7,2 11,0 11,6 9,3 8,9 5, % 2% -1,7-3, % 0% 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2010/ / / / / /13 EBIT (LTM) i mio. kr. EBIT% (LTM) primære driftsindtjening med 7,0 mio. kr. sammenlignet med sidste år Utilfredsstillende indtjening som følge af markedsudvikling Resultat af primær drift (EBIT) blev i 4. kvartal 2012/13 realiseret med et tab på 3,5 mio. kr. mod plus 11,6 mio. kr. sidste år. Årets samlede EBIT var dermed på 19,5 mio. kr. (overskudsgrad på 1,9%) mod 36,7 mio. kr. i regnskabsåret 2011/12 (overskudsgrad på 3,6%). Overskudsgraden svarede til de senest udmeldte forventninger, men var væsentligt under de oprindelige forventninger på 5% som konsekvens af den udeblevne omsætningsvækst samt omkostninger til restrukturering. Finansposterne blev netto realiseret med en udgift på 2,1 mio. kr. mod en indtægt sidste år på 2,8 mio. kr. som følge af konsekvensen af ændrede valutakurser på balancen, der i indeværende år bevirker en udgift på 2,7 mio. kr. mod en indtægt på 2,8 mio. kr. sidste år. Resultat før skat udviste herefter et overskud på 17,4 mio. kr. mod 39,6 mio. kr. sidste år. Efter skat på 6,0 mio. kr. (skatteprocent på 34,7) udgjorde årets resultat 11,3 mio. kr. sammenlignet med 25,6 mio. kr. sidste år. Resultatet var som anført påvirket af vanskelige markedsvilkår og høj usikkerhed blandt forbrugerne, men anses ikke desto mindre for utilfredsstillende af bestyrelse og direktion. Investeringer i koncept og ekspansion af butikskæde Aktiverne i BoConcept Holding var pr. 30. april 2013 opgjort til 532,3 mio. kr. eller 9,3 mio. kr. mindre end året før. Forskydningen fordelte sig jævnt på anlægs- og omsætningsaktiver. Immaterielle aktiver blev øget med 1,6 mio. kr. efter investeringer i salgs-og effektivitetsoptimerende systemer. Afskrivninger på de materielle anlægsaktiver oversteg som konsekvens af sourcing- og 'asset light'-strategien investeringerne. Andre finansielle anlægsaktiver steg med 7,0 mio. kr. efter investeringer på 8,3 mio. kr., primært i BoConcepts øgede engagement i opstartsfinansiering af udvalgte nye butikker under Location Involvement-programmet. Nettoinvesteringer i immaterielle, materielle og finansielle aktiver udgjorde i alt 31,9 mio. kr., hvilket var på niveau med det forventede. Reduktion i varebeholdning styrkede nettoarbejdskapital BoConcepts nettoarbejdskapital var den 30. april 2013 på 86,7 mio. kr. mod 98,3 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Nettoarbejdskapitalen svarede dermed til 8,4% af omsætningen, hvilket var under den langsigtede målsætning om et niveau på ca. 10% af omsætningen. BoConcept har siden sidste år reduceret sin varebeholdning med 18,0 mio. kr. til 106,1 mio. kr. Det skyldes dels det forhold, at der er færre egne butikker end sidste år, dels at det nye distributions-set-up har frigjort en del lager i USA. Endelig spiller det ind, at BoConcept sidste år i forbindelse med lanceringen af Ottawa-kollektionen i marts 2012 øgede lagrene. Tilgodehavender steg 8,5 mio. kr. til 144,0 mio. kr. De vanskelige markedsbetingelser i Europa gjorde, at BoConcept øgede de gennemsnitlige debitordage til 48 fra 45 sidste år for derved at hjælpe udvalgte franchisetagere gennem krisen. De samlede hensættelser på tilgodehavender udgør 86,0 mio. kr. eller 37,4% af udeståender ved udgangen af regnskabsåret 2012/13 de tilsvarende tal for regnskabsåret 2011/12 var 65,0 mio. kr. eller 32,4%

34 Med undtagelse af marginalt større leverandørgæld var passivsiden af arbejdskapitalen på niveau med sidste år. Styrkelse af egenkapital og finansielt råderum Egenkapitalen var den 30. april 2013 opgjort til 228,0 mio. kr. Årets resultat forrentede dermed egenkapitalen med 5,0% mod 12,0% sidste år, mens afkastningsgraden (ROCE) udgjorde 3,6% mod 7,0% sidste år. Egenkapitalandelen var ultimo regnskabsåret på 42,8%, hvilket var marginalt højere end sidste år og i overensstemmelse med kapitalstrukturmålsætningen om en egenkapitalandel på 40-50%. Stigningen illustrerer ledelsens ønske om at oppebære et finansielt beredskab, der kan udnyttes aktivt til at understøtte ekspansionsplan og investering i koncept. Den rentebærende gæld blev i regnskabsåret 2012/13 reduceret fra 86,8 mio. kr. til 74,7 mio. kr. Både de langsigtede og kortsigtede rentebærende gældsforpligtelser blev nedbragt til henholdsvis 47,3 mio. kr. og 27,4 mio. kr. Koncernens likvide beholdning var den 30. april 2013 på 20,4 mio. kr., som med tillæg af uudnyttede kreditfaciliteter på 92,8 mio. kr. giver BoConcept et solidt kapitalberedskab til at understøtte sine vækstambitioner. Pengestrømme på niveau med forventninger BoConcept styrkede i regnskabsåret 2012/13 sit cash flow fra driften gennem forbedring af driftskapitalen. Medregnet en stigning i betalt skat på 9,9 mio. kr. i forhold til sidste år realiserede BoConcept 55,2 mio. kr. i pengestrømme fra driftsaktiviteten trods en flad omsætning. Som angivet tidligere, forventes omkostningstiltagene at give anledning til en reduktion af kapacitetsomkostningerne i regnskabsåret 2013/14 på ca. 10 mio. kr. og 20 mio. kr. i efterfølgende regnskabsår. Gennemførelsen forventes at medføre engangsomkostninger på ca. 5 mio. kr. i regnskabsåret 2012/13 og ca. 5 mio. kr. i regnskabsåret 2013/14. Den 9. april 2013 meddelte BoConcept i fondsbørsmeddelelse nr. 3/2013, at BoConcept A/S pr. 1. maj 2013 havde indgået aftale om køb af masterrettighederne til BoConcept i Kina samt etableret et fælles joint venture med den hidtidige masterfranchiseejer, Trayton Group. Det fælles selskab har overtaget Trayton Groups eksisterende seks butikker og skal fremover håndtere distribution, support og udvikling af eksisterende og nye butikker i Kina. BoConcepts ejerandel udgør 85%. Købet vil øge koncernomsætningen med ca. 40 mio. kr. og have en mindre negativ påvirkning på koncernens primære driftsindtjening i regnskabsåret 2013/14. RESULTATETS DISPONERING Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2012/13 ikke udbetales udbytte, men at årets resultat overføres til egenkapitalen. Derved ønsker ledelsen at skabe optimale forudsætninger for at kunne understøtte ekspansionen af butikskæden og investere yderligere i tiltag, der skal fremme kendskabsgraden til BoConcepts brand og således bidrage til at øge omsætningen i henhold til selskabets vækststrategi. Efter en stigning i nettoinvesteringer på 10,7 mio. kr. sammenlignet med sidste år til 31,9 mio. kr. udgjorde BoConcepts pengestrømme før finansiering 23,4 mio. kr. mod 31,9 mio. kr. Det svarer til 2,3% af omsætningen, hvilket er på niveau med det forventede, omend lavere end sidste års 3,1%. BEGIVENHEDER EFTER STATUSDAGEN BoConcept rapporterede den 8. maj 2013 i fondsbørsmeddelelse nr. 4/2013 om skuffende ordreindgang i Sydeuropa og Frankrig i 4. kvartal 2012/13. Det medførte en nedjustering af forventningerne til omsætning og indtjening i regnskabsåret 2012/13. Ved samme lejlighed meddelte BoConcept, at ledelsen med henblik på at øge profitabiliteten trods fortsat udfordrende markedsforhold havde besluttet at gennemføre en tilpasning af koncernens omkostningsstruktur. Som led i besparelsestiltagene blev det besluttet at sammenlægge ansvarsområderne i direktionen, hvorfor COO Troels Dyrup Petersen fratrådte sin stilling. Direktionen består herefter af CEO Torben Paulin og CFO Hans Barslund. BoConcept Årsrapport 2012/13

35 FORVENTENINGER TIL REGNSKABSÅRET 2013/14 BoConcept vil investere i brand og ekspansion for at imødegå markedsvilkår BoConcepts afsætning var i regnskabsåret 2012/13 stærkt påvirket af omskiftelige markedsvilkår. Ledelsen forventer, at det samme vil være tilfældet det kommende år. Specielt er situationen i Europa, hvor BoConcept har størstedelen af sin omsætning, usikker. De sydeuropæiske markeder fortsætter med at være hårdt ramt af høj arbejdsløshed og offentlige gældsproblematikker. Volatiliteten har bredt sig, og mens vækstudsigterne for hele Europa nedjusteres, stiger usikkerheden nu også i kernelande som Frankrig. Kun i Tyskland kan spores en vis grad af stabilitet og optimisme. I USA fortsætter stabiliseringen derimod og indikerer, at der er mulighed for fremgang. Endnu bedre er perspektiverne i Latinamerika, hvor BoConcept vil fortsætte ekspansion og vækst. I Kina og Japan er der også vækst på dagsordenen drevet af solid efterspørgsel efter vestlige brands. Det kommende år vil fokus koncentreres på at lægge det rette fundament for væksten ved at optimere de nuværende butikker og aktivt afsøge muligheder for ekspansionspartnere. Forudsættes uændrede markedsforhold, forventes det, at aktivitetsniveauet også i regnskabsåret 2013/14 vil være genstand for negativt pres. Det er derfor nødvendigt at fortsætte investeringer i koncept, kollektioner, Multi Channel Retail og nytænkende markedsføring for at styrke kendskabet til brandet og derved understøtte trafik, basket size og hit rate. Nettoeffekten af vanskelige markedsforhold og BoConcepts fortsatte offensive markedsrettede initiativer forventes at resultere i, at butikkernes same-store-sales kan fastholdes. I alt forventer ledelsen, at der i løbet af regnskabsåret 2013/14 vil blive åbnet 35 nye brand stores. Sammenlagt vil udviklingen i same-store-sales og nettotilgang af 10 butikker medføre, at omsætningen i regnskabsåret 2013/14 fastholdes på 2012/13-niveauet, når negativ effekt af faldende USD og JPY på i alt 25 mio. kr. medregnes. Hertil skal lægges meromsætning på ca. 40 mio. kr. fra de seks butikker, BoConcept pr. 1. maj 2013 har overtaget som del af købsaftalen vedrørende masterrettigheden til BoConcept i Kina. Den primære driftsindtjening vil i første halvdel af regnskabsåret 2013/14 være negativt påvirket af større markedsføringsomkostninger, et negativt bidrag fra indkøring af de overtagne kinesiske butikker samt engangsposter relateret til de omkostningsbesparende tiltag, som BoConcept har introduceret i maj I anden halvdel af regnskabsåret forventes effekten af de omkostningsreducerende tiltag omvendt at medføre en styrkelse af indtjeningen. For hele regnskabsåret budgetterer ledelsen med en styrkelse af overskudsgraden (EBIT%) til ca. 2,5-3,0% inklusiv engangsomkostninger på ca. 5 mio. kr. og en negativ påvirkning fra valuta på ca. 10 mio. kr. Nettoarbejdskapitalen vil forventeligt udgøre ca. 10% af omsætningen henover året, mens investeringer før etableringslån til franchisetagere vil udgøre ca. 30 mio. kr. En større allokering til ekspansion gennem etableringslån gør, at der budgetteres pengestrømme før afdrag på langfristet gæld i niveauet 0 kr. Forventningerne til regnskabsåret 2013/14 er ud over stabile markedsforhold baseret på uændrede valutakurser i forhold til aktuelt niveau. BoConcepts markedsorganisationer har lagt store kræfter i at udvide pipelinen til åbning af nye butikker. I kombination med yderligere allokering af midler til etableringsfinansiering gennem Location Involvement forventes det at resultere i et større antal butiksåbninger det kommende år. Bl.a. på vigtige markeder som Tyskland og USA, men også i vækstregionerne. forventninger til regnskabsåret 2013/14 Forventet 2013/14 Realiseret 2012/13 Omsætning Ca. 4% 0% (1.026 mio. kr.) Same-store-sales (ordreindgang) 0% 2,5% Ændring i antal brand stores 35 åbninger (nettotilgang på ca. 10) 24 åbninger (nettotilgang på -3) EBIT% Ca. 2,5-3,0% 1,9% Pengestrømme i % af omsætning Ca. 0% 2,3% Investeringer 30 mio. kr. 32 mio. kr

36 RisIKOFORHOLD EFFEKTIV RISIKOSTYRING ER EN KERNEAKTIVITET I BoConcept. SELSKABETS LEDELSE SØGER AKTIVT GENNEM POLITIKKER FOR SELSKABSLEDELSE, ANSVARLIGHED SAMT FASTLÆGGELSE AF INTERNE PROCEDURER, REGLER OG STANDARDER AT IDENTIFICERE, VURDERE, KONTROLLERE OG REDUCERE RISICI, SOM KAN PÅVIRKE KONCERNENS FORRETNINGSGRUNDLAG OG STRATEGI. Makroøkonomiske risici Som følge af en betydelig international aktivitet på markedet for langvarige forbrugsgoder, er BoConcepts afsætning og indtjening positivt korreleret med cykliske udsving samt udviklingen i den internationale økonomi og regionale forhold, herunder specielt i BNP-vækst, privatforbrug, forbrugertillid samt antal bolighandler. Den internationale finansielle krise og realøkonomiske tilbagegang, der begyndte i 2008, har medført et kraftigt fald i efterspørgslen efter langvarige forbrugsgoder, hvilket påvirker BoConcepts afsætnings- og indtjeningsbetingelser markant. Siden sommeren 2011 har makroøkonomisk uro omkring høj offentlig gæld i landene i Sydeuropa medvirket til stagnerende vækstudsigter og stor volatilitet i hele Europa. Samtidig var der i 2012 betydelig usikkerhed om mulighederne for at løse de betydelige finanspolitiske udfordringer i amerikansk økonomi, og det har samlet betydet, at afsætningsbetingelserne for langvarige forbrugsgoder har været under stort pres. Senest er efterspørgslen i Frankrig, BoConcepts største enkeltmarked, negativt påvirket af dystre udsigter med negativ BNP-vækst og tiltagende økonomisk ustabilitet i 2013, hvilket har reduceret forbrugsviljen betydeligt. Markante skift i butikkernes ordremønstre på individuelle markeder og i større regioner er en vigtig indikator for ændringer i underliggende markeder, som BoConcept monitorerer for at kunne reagere hurtigt, hvis udviklingen fordrer det. BoConcept har desuden på centralt niveau løbende implementeret og gennemført procesoptimerende og omkostningsbesparende tiltag for at styrke selskabets markedsposition og reducere den risiko, der knytter sig til store udsving i realøkonomierne. For at øge profitabiliteten trods udfordrende markedsforhold har BoConcept senest i maj 2013 gennemført en tilpasning af koncernens omkostningsstruktur. BoConcepts strategi om en afbalanceret og diversificeret afsætningsstruktur med butikker og salg på mere end 58 markeder på verdensplan gør, at selskabet er mindre afhængig af udviklingen i enkelte lande. BoConcept vil fortsat søge at ekspandere sin tilstedeværelse på eksisterende, traditionelle markeder, men vil fremover allokere flere ressourcer til at sikre vækst på markederne i Asien og Latinamerika. Markeds- og konkurrencerisici Som en international møbel- og designvirksomhed er BoConcept eksponeret for sektorrisici, når nye kollektioner introduceres. Hurtige ændringer i mode og livsstil skal registreres tidligt og implementeres i kollektionen. BoConcept afdækker disse risici gennem analyser af såvel mål grupper som markeder og udskifter som hovedregel årligt alene 20-25% af produkterne i den samlede kollektion. BoConcepts succes er afhængig af selskabets image-, brand- og differentieringsstrategi, der placerer selskabets produkter i den øvre del af et mellemmarked, som er kendetegnet ved mindre priskonkurrence. At beskytte BoConcept-brandet mod negativ omtale og videreudvikle den positive holdning til brandet og produkterne gennem en aktiv ansvarlighedspolitik er derfor højt prioriterede opgaver for selskabet. Brand-positioneringen understøttes dels strategisk og dels gennem en række marketing-, event- og sponsoraktiviteter nationalt som internationalt. Konkurrencesituationen på markedet, hvor BoConcept opererer, er præget af få, store internationale brands samt en betydelig mængde af lokale brands afhængig af markedet. Af de globale brands vurderer BoConcepts ledelse, at de følgende er blandt de vigtigste konkurrenter: Ligne Roset Roche Bobois B&B Italia For at reducere den konkurrencerelaterede risiko arbejder BoConcept kontinuertligt med at fastholde sin position i den øvre del af mellemmarkedet, hvor antallet af konkurrenter er færre og prispresset mindre. Et afgørende element i BoConcepts brand er kvalitet. Alle koncernens produkter er underlagt strukturerede og standardiserede kvalitetstjek på alle stadier i produktionen, og medarbejdere i BoConcept sikrer gennem hyppige besøg hos underleverandører, at kvaliteten også her opfylder koncernens krav. Leverandørrisici 79% af koncernomsætningen sources hos eksterne leveran dører i Kina, Østeuropa og Danmark. BoConcept prioriterer gode og langvarige relationer med udvalgte leverandører højt. Leverandøren sikres en kritisk masse, der gør det interessant at indgå i en tæt integration, ligesom det for BoConcept har den fordel, at koncernens leverings- og kvalitetsmålsætninger kan opfyldes uden væsentlig investering i egenproduktion. Den tætte integration med BoConcepts strategiske leverandører, som varetages af egne sourcingkontorer i Kina og Danmark, er afgørende for at kunne opfylde koncernens ambitiøse målsætninger for kundernes leveringssikkerhed. Koncernen har sikret sig forsyninger af varer gennem single-sourcing-kontrakter og -aftaler, og af kritiske varer, eller hvor det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med flere leverandører. Debitorrisici BoConcepts kollektion forhandles globalt i ca. 299 brand stores og studios. Ingen butik eller franchisetager tegner sig for mere end 5% af koncernens omsætning. Franchisetagere kreditvurderes i overensstemmelse med koncernens debitorretningslinjer såvel i forbindelse med indgåelse af BoConcept - Årsrapport 2012/13

37 en franchiseaftale som løbende. Koncernen anvender, når dette skønnes nødvendigt, bankgarantier eller personlige garantier til sikring af de udestående fordringer. Det normaliserede niveau for tab på debitorer er svarende til 1,0% af koncernens omsætning. Den globale økonomiske afmatning og usikkerhed har dog medført et større antal lukninger af BoConcept Brand Stores, hvorfor tab og hensættelser på debitorer steg over dette niveau. I regnskabsåret 2012/13 udgjorde hensættelserne til tab på debitorer 2,0% af omsætningen, hvilket er på niveau med året før. Ledelsen forventer, at hensættelser til tab på debitorer i forhold til koncernomsætningen vil konvergere mod det normaliserede niveau, men det vil kræve forbedrede markedsforhold. BoConcept overvåger løbende udviklingen i tilgodehavender og har siden 2008 implementeret tiltag til imødegåelse af en stigning i debitordage, herunder et øget fokus på de generelle afregnings- og kreditvilkår med franchisetagerne. BoConcept har siden sommeren 2011 tilbudt udvalgte franchisetagere en udvidet kredittid fra de normale 30 dage for at kompensere for markedsvilkårene. Debitordagene er derfor steget fra ca. 45 i regnskabsåret 2011/12 til 48 dage i regnskabsåret 2012/13. Medarbejderforhold Det er målsætningen, at BoConcept skal være en attraktiv arbejdsplads for koncernens medarbejdere. Ved at fremme udviklende, spændende og udfordrende jobs og arbejdsmiljøer samt tilstræbe konkurrencedygtige ansættelsesforhold undersmartville-kollektionen er resultatet at et helt unikt samarbejde med det urbane bilmærke smart 30 31

38 støttes den ønskede udvikling. Samtidig sikres, at BoConcept kan fastholde og tiltrække de dygtige nøglemedarbejdere, der skal sikre den fremtidige innovationsevne. Finansielle risici Koncernen har vedtaget en finanspolitik, som fastlægger de overordnede retningslinjer for styring af de finansielle risici. Udarbejdelse af risikohåndteringsprocedure, der er godkendt af bestyrelsen, og risikostyring varetages centralt i BoConcept Holding A/S' finansfunktion og har primært til formål at minimere påvirkningen af valuta-, rente- og likviditetsudsving i de regnskabsmæssige resultater. Valutarisici Andelen af koncernens omsætning, som genereres uden for Danmark, udgør 94%. Dette tal er ikke et udtryk for den valutariske risiko, da det er et led i koncernens indkøbspolitik i størst muligt omfang at matche købs- og salgsvalutaer. Koncernen har nettoindgange i EUR, GBP, JPY, PLN og SEK, mens den væsentligste eksponering på udgangssiden udgøres af CNY og USD. Valutarisici styres centralt og afdækkes delvist ved indgåelse af termins- og optionskontrakter med løbetid på maksimalt 12 måneder samt i mindre grad ved optagelse af valutalån. I tabellen nedenfor er angivet påvirkningen på det primære driftsresultat (EBIT) af en 5% valutastigning i hovedvalutaerne sammenlignet med den gennemsnitlige valutakurs realiseret i regnskabsåret 2012/13 og i 2011/12: (Tkr.) 2012/ /12 USD JPY GBP Koncernens netto-monetære poster i fremmed valuta fremgår af note 27. Renterisici BoConcepts renterisiko relaterer sig primært til rentebærende passiver. Den rentebærende gæld udgør pr. 30. april ,7 mio. kr., har en gennemsnitlig løbetid på 7,3 år og en samlet rentefølsomhed ved en renteændring på 1 procentpoint på ca. 0,3 mio. kr. på resultatet før skat. Til styring af renterisikoen anvender BoConcept rentesikringsinstrumenter. Likviditetsrisici Koncernens finansielle planlægning skal sikre en optimal kapitalstruktur og opretholdelse samt et tilstrækkeligt BoConcepts globale strategi om en afbalanceret og diversificeret afsætningsstruktur med butikker og salg på 58 markeder på verdensplan gør, at selskabet er mindre afhængig af udviklingen i enkelte lande finansielt beredskab under hensynstagen til minimering af kapitalomkostningerne. Likviditeten styres gennem anvendelse af korte trækningsfaciliteter kombineret med langfristede kreditfaciliteter. De uudnyttede trækningsfaciliteter udgjorde ved regnskabsårets udgang 92,8 mio. kr. mod 91,3 mio. kr. året før. Med baggrund i koncernens finansielle beredskab vurderes det, at der ikke foreligger nogen risiko for likviditetsproblemer på kort eller mellemlang sigt. Forsikringsforhold Trods gennemførelse af en intensiv og systematisk forebyggende indsats kan risikoen for skader ikke helt udelukkes. Forsikringsprogrammer, der omfatter arbejdsulykke, transport, all risk, driftstab samt erhvervs- og produktansvar, indgår derfor som en integreret del af koncernens risikostyring. Forsikringsprogrammerne tilpasses de enkelte selskabers risikoprofil og gennemgås hvert år sammen med profes sionelle forsikringsrådgivere. Koncernen kan pålægges produktansvar i forbindelse med anvendelse af produkterne, men der er ikke anlagt sager imod selskabet. It-risici BoConcept er afhængig af, at koncernens it-systemer kan sikre og understøtte effektive procesafviklinger i markedsførings- og distributionsaktiviteterne. Foruden løbende investeringer til at understøtte og udvikle it-arkitekturen søger BoConcept at afdække de it-relaterede risici via back-up systemer, firewalls, nødplaner m.v. BoConcept - Årsrapport 2012/13

39 Miljøforhold BoConcepts egenproduktion har en årelang tradition for at tage hånd om alle de aspekter, der knytter sig til sikkerhed, sundhed og miljø. For produktionen i Ølgod (DK) gælder det således, at forureningen fra produktionsanlægget i form af røg, støj og spildevand er ubetydelig. Der gøres en betydelig indsats for at optimere arbejdspladserne ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. BoConcept har forpligtet sig til at overholde FN's Global Compact samt selskabets egen Code of Conduct, som udstikker retningslinjerne for, hvordan selskabets forretningsmæssige målsætninger skal indfries på etisk forsvarlig vis. For at sikre ansvarlighed og overholdelse af nationale og internationale miljøstandarder og love, har BoConcept udarbejdet og implementeret en Code of Conduct for miljømæssige og sociale forhold, som selskabets egne enheder såvel som eksterne leverandører skal overholde. Koncernens selskaber er ikke omfattet af reglerne om 'Grønne Regnskaber'. De lovpligtige miljøgodkendelser forefindes hos produktionsvirksomheden. Der forventes ikke, at der vil komme store miljømæssige investeringer i den kommende fremtid. Oversigt over væsentlige risikoforhold i BoConcept Risici Afdækning Makroøkonomiske risici Udvikling i regional BNP Diversificeret global afsætningsstruktur Omkostningskontrol og effektivitet i hele værdikæden Udvikling i regionalt privatforbrug Udvikling i regional forbrugertillid Udvikling i antal bolighandler Markedsmæssige risici Kollektionens salgbarhed Løbende markeds- og målgruppeanalyse Årlig opdatering af hovedkollektion i september og lancering af nye produkter i marts Image og brand Differentiering Priskonkurrence Proaktiv udvikling og beskyttelse af brand Etableret CSR-profil Massiv og centralt styret markedsførings- og kommunikationsplatform Design Markedsmonitorering Markedsføring Design Fastholde position i øvre del af mellemmarkedet Operationelle risici Kvalitet Egne kvalitetsinspektører hos leverandører Leveringssikkerhed Konkurrenceevne i egenproduktion Lagerstyring Indtjeningsevne blandt franchisetagere Adgang til kvalificeret arbejdskraft Udskiftning af maksimalt 25% af kollektionen årligt Sikre kritisk masse hos leverandører Flere leverandører på alle hovedgrupper Lean-filosofi Tæt omkostningsmonitorering Prognosticering og stram styring af udmeldelser Attraktiv franchisemodel Høj indtjening på produkter Driftssupport Finansieringshjælp til etablering Attraktive lønpakker Videreuddannelse og ledelsesprogrammer E-learning Finansielle risici Kapitalisering Opretholdelse af finansielt råderum til at understøtte vækststrategi Valuta Renteudvikling Likviditet Delvis afdækning gennem termins- og optionskontrakter Optagelse af valutalån Produktion og salg i samme valuta Anvender rentesikringsinstrumenter til afdækning af gæld Adgang til likviditetsreserve og trækningsfaciliteter 32 33

40 LEDELSESFORHOLD FOR AT SIKRE BoConceptS LANGSIGTEDE INTERESSER OG ØGE KONCERNENS VÆRDISKABELSE TIL GAVN FOR ALLE INTERESSENTER, ER DET BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS ANSVAR AT TILSIKRE, AT SELSKABET TIL STADIGHED LEDES EFTER HENSIGTSMÆSSIGE OG SUNDE PRINCIPPER. God selskabsledelse i BoConcept Holding og dets datterselskaber defineres med baggrund i selskabets vedtægter, værdier og politikker samt relevant dansk og international lovgivning og 'Regler for udstedere af aktier' på NASDAQ OMX Copenhagen. Bestyrelsens og direktionens arbejde Bestyrelsens arbejde, som er udførligt beskrevet i forretningsordenen, består i at fastlægge selskabets målsætning, politik og aktivitetsområde og at træffe afgørelse i alle sager, der er af usædvanlig art eller større betydning. Herudover godkender bestyrelsen direktionens forretningsstrategier og handlingsplaner, påser overholdelsen heraf og reviderer bestemmelserne, når udviklingen tilskriver det. Bestyrelsen fører endvidere tilsyn med selskabets organisation og påser, at BoConcept ledes på forsvarlig vis og i overensstemmelse med selskabets vedtægter, øvrige retningslinjer, politikker samt gældende love og reguleringer. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion, men deltager ikke i den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen har i regnskabsåret 2012/13 afholdt fem ordinære møder og sammen med direktionen gennemført selskabets årlige strategiseminar, hvilket er udtryk for en normal mødeaktivitet. Bestyrelsen i BoConcept ansætter medlemmer af selskabets direktion og fastlægger dens arbejdsvilkår og -opgaver. Direktionen i BoConcept er over for bestyrelsen ansvarlig for, at den daglige drift af koncernen og alle de hermed forbundne selskaber sker på en forretningsmæssig og juridisk forsvarlig måde. En gang årligt gennemfører bestyrelsesformanden en evaluering af bestyrelsens, formandens og det enkelte bestyrelsesmedlems arbejde. Evalueringen baseres på et spørgeskema med kriterier som sammensætning, kompetence, samarbejde mv. og skal vurdere og bedømme de resultater, der er frembragt i året. Resultatet er præsenteret i bestyrelsen, og formanden har gennemgået evalueringen med hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Evalueringen har i 2012/13 været positiv og medført konkrete tiltag for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesformanden evaluerer på et årligt formelt møde endvidere resultaterne frembragt af og samarbejdet med direktionen efter fastlagte kriterier. Bestyrelsens sammensætning Generalforsamlingen, der er BoConcepts øverste myndighed, vælger en bestyrelse på mellem tre og ni medlemmer, som suppleres af medarbejdervalgte repræsentanter og konstituerer sig med en formand og evt. en til to næstformænd. Bestyrelsen består aktuelt af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og to medarbejdervalgte repræsentanter. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeges for et år ad gangen, mens medarbejdervalgte repræsentanter vælges hvert fjerde år. Der er i BoConcept Holdings vedtægter ingen aldersgrænser for bestyrelsesmedlemmer. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er det enkelte bestyrelsesmedlems erfaring og kvalifikationer, der er afgørende og ikke den pågældendes alder. Bestyrelsen har henset til selskabets størrelse besluttet ikke at nedsætte en separat revisionskomité, men at lade den samlede bestyrelse varetage de opgaver, som er beskrevet i 31 i Revisorloven. En beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i relation til bestyrelsesarbejdet i BoConcept Holding er gengivet på hjemmesiden og på side 42 i årsrapporten. Sammensætningen af medlemmer sikrer efter bestyrelsens opfattelse både en kompetencemæssig bredde og dybde i tilgangen til bestyrelsens arbejde. En samlet beskrivelse af de ønskede kompetencer i bestyrelsen er tilgængelig på selskabets hjemmeside, hvor reglerne for medarbejdervalg til bestyrelsen ligeledes er beskrevet. Vedtægtsændringer BoConcept Holdings bestyrelse og direktion arbejder kontinuerligt med selskabets politikker og procedurer for at sikre, at koncernen til stadighed ledes efter principper om god selskabsledelse og med høj forretningsetik Generalforsamlingen vedtager vedtægtsændringer, og træffer alle øvrige beslutninger baseret på simpelt stemme flertal, for så vidt der ikke efter Selskabslovens bestemmelser eller vedtægterne kræves særligt stemmeflertal eller repræsentation. Anbefalinger om god selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde i april 2010 et revideret sæt anbefalinger for god selskabsledelse, som NASDAQ OMX Copenhagen efterfølgende implementerede i 'Regler for udstedere BoConcept - Årsrapport 2012/13

41 De geniale udtræksborde er en salgssucces, og i 2014 udvides kategorien med nye designs af aktier'. Anbefalingerne, som er tilgængelige på Komitéens hjemmeside på blev i august 2011 revideret med tilføjelse om målsætninger for mangfoldighed i bestyrelser, som BoConcepts bestyrelse sidenhen har forholdt sig til og tilstræber. BoConcepts bestyrelse og direktion arbejder kontinuerligt med selskabets politikker og procedurer for at sikre, at koncernen til stadighed ledes efter principper om god selskabsledelse og med høj forretningsetik. Bestyrelsen gennemgår en gang årligt Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse og vurderer, i hvilken udstrækning BoConcept efterlever disse. Det er bestyrelsens opfattelse, at koncernen grundlæggende lever op til Komitéens og NASDAQ OMX Copenhagens' anbefalinger for god selskabsledelse, og bestyrelsen overvejer til stadighed, hvorledes anbefalingerne kan bidrage til at sikre den maksimale værdiskabelse for selskabets aktionærer. BoConcept Holdings stillingstagen og kommentarer til de samlede anbefalinger er samlet i 'Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse', som er tilgængelig på selskabets hjemmeside, 'Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse' udgør en del af ledelsesberetningen i årsrapporten 2012/13 og dækker som årsrapporten perioden fra 1. maj 2012 til 30. april 2013, jf. årsregnskabsloven 107b. Vederlagspolitik BoConcepts vederlagspolitik skal tilsikre, at selskabet til stadighed er i stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede medlemmer til selskabets bestyrelse, direktion og øvrige ledelse, og at interesserne med aktionærerne er sammenfaldende. Dette opnås ved til stadighed at sørge for, at aflønningen er konkurrencedygtig og rimelig under hensyntagen til sammenlignelige børsnoterede og internationalt opererende selskaber samt baseret på den langsigtede værdiskabelse for selskabets aktionærer. Medlemmer af selskabets bestyrelse, både de generalforsamlingsvalgte og medarbejderrepræsentanter, aflønnes med et fast årligt grundhonorar, der er baseret på karakteren og omfanget af bestyrelsesarbejdet samt niveauet i sammenlignelige børsnoterede selskaber. Formanden for bestyrelsen modtager 3 gange grundhonoraret, mens bestyrelsens næstformand modtager 1,

42 gange grundhonoraret. Medlemmerne af selskabets bestyrelse har desuden adgang til at deltage i selskabets langsigtede incitamentsprogrammer. Det er bestyrelsens vurdering, at selskabets udvikling herved bedst sikres. For specifikke ad-hoc-arbejder, der ligger uden for det normale bestyrelsesarbejde, der er beskrevet i forretningsordenen, kan bestyrelsesmedlemmer endvidere modtage vederlag. Bestyrelsen har således indgået en separat aftale med Viggo Mølholm vedrørende en række ikkebestyrelsesrelaterede konsulentydelser inden for koncept- og kollektionsudvikling m.v. Aftalen genforhandles årligt. Det samlede vederlag til selskabets direktion udgøres af indtil tre faste og to variable elementer: Faste elementer En fast grundløn Ikke-monetære ydelser som firmabil, telefon og avis Bidragsbaseret pension Variable elementer Ikke-aktiebaseret incitamentsordninger Langsigtede aktiebaseret incitamentsordning Det samlede vederlag til direktionsmedlemmerne fastlægges årligt af formandsskabet under hensyntagen til ansvar og markedsniveau samt med fokus på direktionens historiske performance og udsigterne for selskabets udvikling det kommende år. Det variable vederlagselement for direktionen består af et bonusprogram baseret på specifikke målsætninger bestemt af bestyrelsen. Målsætningerne knytter sig til selskabets indtjening og til individuelle forhold. Bonustildelingen kan maksimalt udgøre 50% af den faste årlige grundløn. Herudover består det variable vederlagselement af langsigtede aktiebaserede incitamentsprogrammer i form af optioner og/eller aktietegningsretter (warrants). I det senest vedtagne aktiebaserede incitamentsprogram fra august 2010 har bestyrelsen tildelt aktietegningsretter til bestyrelse, direktion og andre ledende medarbejdere. Tegningsretterne til tegning af B-aktier kan kun udnyttes, hvis koncernens primære driftsresultat i regnskabsårene 2010/11 til 2012/13 realiseres inden for det af bestyrelsen budgetterede. Direktionens medlemmer har ikke specielle opsigelsesvarsler og fratrædelsesordninger. De enkelte direktionsmedlemmer har et opsigelsesvarsel på 12 måneder ved opsigelse fra BoConcepts side. BoConcepts vederlagspolitik er godkendt på selskabets seneste generalforsamling i august For en nærmere gennemgang af såvel selskabets vederlagspolitik som det gældende incitamentsprogram henvises til selskabets hjemmeside Risikostyring Koncernens daglige risikostyring håndteres centralt af direktionen under et regelsæt, der er fastsat og godkendt af selskabets bestyrelse. Risikostyringsprocedurerne fokuserer på effektiv risikoidentifikation, sandsynligheds- og konsekvensvurdering samt tiltag til risikominimering. Rapportering til bestyrelsen herom finder sted mindst en gang årligt i forbindelse med fastlæggelse af målsætninger og strategi, og er efter behov på agendaen ved hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen gennemgår endvidere én gang årligt koncernens forsikringsforhold og forsikringsdækning. For en nærmere gennemgang af de konkret identificerede risici henvises til afsnittet 'Risikoforhold' på side 30. Intern kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelse BoConcepts interne kontrolsystemer og procedurer i forhold til regnskabsaflæggelse skal medvirke til at sikre, at regnskabsaflæggelsen giver et retvisende billede af koncernens finansielle og økonomiske stilling. De interne kontrolsystemer og procedurer er opbygget på basis af BoConcepts koncernstruktur med et antal datterselskaber og egne butikker, der operationelt er placeret under BoConcept A/S og rapporterer til BoConcept A/S. En fuld gennemgang af koncernens interne kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, herunder om risikovurdering og kontrolmiljø, kontrolaktivitet, information og rapportering samt overvågning, i 'Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse', som udgør en del af ledelsesberetningen i årsrapporten 2012/13, jf. årsregnskabsloven 107b, og er tilgængelig på selskabets hjemmeside, Human Ressources BoConcepts ledelsesform er værdibaseret, og selskabet har en proaktiv HR-strategi (Human Ressources) til at understøtte forretningsgrundlaget. HR er synlig på alle niveauer i virksomheden, da BoConcepts udvikling og vækst i høj grad baseres på mennesker samt deres kompetencer og initiativ til at skabe solide resultater via et unikt forretningskoncept. Med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø ønsker BoConcept altid at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, der til enhver tid kan tiltrække, udvikle og fastholde de bedst egnede medarbejdere. BoConcept har fokus på både den enkelte medarbejders og leders forventninger, uddannelse og udvikling, ligesom den teambaserede udvikling sættes i højsædet. Lederudviklingsprogrammer skal sikre de nødvendige ledelsesmæssige ressourcer, ligesom fokus på talent og kompetencer skal sikre, at fremtidens behov for nye ledere i høj grad kan opfyldes internt. BoConcept - Årsrapport 2012/13

43 AKTIONÆRFORHOLD BOCONCEPTS OVERORDNEDE MÅLSÆTNING ER KONTINUERLIGT AT ØGE VÆRDISKABELSEN OG SIKRE AKTIONÆRERNE ET ATTRAKTIVT AFKAST. I ET MARKED PRÆGET AF STORT PRES PÅ DETAILHANDLEN INDEN FOR LANGVARIGE FOBRUGSGODER FASTHOLDTE BOCONCEPT I 2012/13 SIN MARKEDSVÆRDI. Investor relations-politik Baseret på en åben og konstruktiv dialog tilstræber BoConcept et højt og relevant informationsniveau om koncernens forretningsgrundlag og udvikling, der tilgår aktiemarkedet og andre interessenter på et konsistent grundlag. Herved søger ledelsen at øge likviditeten i selskabets aktie samt tilsikre, at en fair og effektiv kursdannelse på aktien kan finde sted, som til stadighed afspejler selskabets evne til at generere værdi til aktionærerne. Kursgraf med udvikling i BoConcept, C20 og SmallCapindeks fra 1. maj 2012 til 30. april Alle kurspåvirkende og øvrige væsentlige informationer om BoConcept offentliggøres først via NASDAQ OMX Copenhagen. Informationerne distribueres umiddelbart herefter til de medier, aktionærer, investorer, aktieanalytikere og øvrige interessenter, som har tilmeldt sig selskabets investorservice på hjemmesiden maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 Ud over årsrapporten offentliggør BoConcept Holding delårsrapporter hvert kvartal samt fondsbørsmeddelelser om vigtige tiltag, der vedrører den strategiske, operationelle eller finansielle udvikling i selskabet. Alle nyheder er umiddelbart tilgængelige på selskabets hjemmeside straks efter offentliggørelse. Kontakten med aktionærer, potentielle investorer og aktieanalytikere varetages af: Hans Barslund, koncerndirektør Telefon: (+45) For flere relevante informationer omkring BoConcept Holding henvises investorer til selskabets hjemmeside, Aktien BoConcept Holding A/S' aktiekapital udgøres af A- og B-aktier. B- aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, handles under fondskode DK og indgår i SmallCap-indekset. Kursen på BoConcept Holdings B-aktie udgjorde 111 ved regnskabsårets start primo maj 2012 og 110 den 30. april 2013, BoConcept Holding A/S C20 SmallCap og der blev i august 2012 udbetalt udbytte på 2 kr. pr. aktie á nom. 10 kr. Der er i regnskabsåret 2012/13 i alt omsat B-aktier for ca. 30 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig daglig omsætning på ca kr. Aktiekapital og ejerforhold BoConcept Holdings aktiekapital udgør nom kr. fordelt på stk. A-aktier á nom. 10 kr. med hver 10 stemmer og stk. B-aktier af nom. 10 kr. med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmerets differentieringen. Antallet af navnenoterede aktionærer udgør pr. 30. april mod året før. Følgende aktionærer har ifølge Værdipapirhandelslovens 29 anmeldt aktiebesiddelse på over 5% af den samlede aktiekapital: aktionærsammensætning Antal A-aktier Antal B-aktier Antal aktier Kapital % Stemme % BoConcept Invest ApS ,92 53,22 SmallCap Danmark A/S ,11 6,90 Mitiska B.V., Brussel, Belgien ,57 3,17 Øvrige aktionærer ,96 36,46 I alt ekskl. egne aktier ,56 99,75 Egne aktier ,44 0,25 I alt ,00 100,

44 Bestyrelsen er i henhold til vedtægterne indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til at træffe beslutning om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Lånevilkår samt regler og vilkår for konvertering af lånene fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til ved gennemførelse af konvertering at udvide selskabskapitalen gennem udstedelse af nye B-aktier indtil fem år efter de konvertible gældsbreves udstedelse. BoConcept Holdings bestyrelse er i henhold til vedtægterne og selskabslovens 198 bemyndiget til frem til selskabets ordinære generalforsamling i 2016 at erhverve egne aktier indtil 10% af den samlede aktiekapital. Der er i regnskabsåret 2012/13 solgt stk. og ikke foretaget opkøb af egne aktier. Beholdningen af egne aktier udgør således pr. 30. april stk. aktier svarende til 0,45% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier er bogført til nul. BoConcept Holdings aktionærfortegnelse føres af: VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, PO Boks 4040, 2300 København S Udbyttepolitik og udbytte for 2012/13 Det er BoConcept Holdings udbyttepolitik, at aktionærerne skal opnå et afkast af deres investering i form af kursstigning og udbytte, der overstiger en risikofri investering i obligationer. Udbetaling af udbytte skal ske under hensyntagen til fornøden Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2012/13 konsolidering af egenkapitalen samt indtjening i selskabet efter skat. Bestyrelsen i BoConcept Holding forholder sig løbende til selskabets aktie- og kapitalstruktur og har, som konsekvens af at selskabets vækststrategi ikke er kapitalkrævende, besluttet, at selskabet skal operere med en målsætning om en langsigtet egenkapitalandel på 40-50% i forhold til balancesummen. Under behørig hensyntagen til de overordnede strategiske rammer og gældende markedsforhold vil overskydende likviditet et givent års resultat efter skat blive tilbagebetalt til aktionærerne, enten som udbyttebetalinger eller via aktietilbagekøbsprogrammer eller en kombination heraf. Til grund for tilbagebetalingsformen vil bestyrelsen lægge varetagelse af selskabets og aktionærernes bedste interesse til grund. Egenkapitalandelen udgør på balancedagen 42,8%, hvilket er i midten af det målsatte interval. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2012/13. BoConcept - Årsrapport 2012/13

45 ANALYTIKERE OG INVESTORMØDER BoConcept er i løbende kontakt med investorer og aktieanalytikere og afholder regelmæssige præsentationer, møder, telefonkonferencer og road shows i ind- og udland, hvor strategi og risici drøftes. I en periode på tre uger før publicering af regnskabsmeddelelser afholder BoConcept ingen investormøder. BoConcept dækkes pr. 26. juni 2013 af følgende aktieanalytikere: Danske Markets Equities Poul Jessen Nordea Markets Dan Wejse SELSKABSMEDDELELSER 2012/13 Selskabet har i regnskabsåret 2012/13 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: Medl. 3/12 Ledelsesændring i BoConcept Holding A/S Medl. 4/12 Helårsrapport for 2011/ Indkaldelse til ordinær generalforsamling Medl. 5/ Medl. 6/12 Delårsrapport, 1. kvartal 2012/13 Reviderede vedtægter Medl. 7/12 Delårsrapport, 1. halvår 2012/ Medl. 1/13 Finanskalender Medl. 2/13 Delårsrapport, kvartal 2012/ Medl. 3/13 Køb af masterrettighed til BoConcept i Kina Medl. 4/13 Nedjustering og tilpasning af organisation og omkostninger GENERALFORSAMLING BoConcept Holding afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 29. august 2013 kl på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET 2013/14 BoConcept planlægger at offentliggøre følgende fondsbørsmeddelelser i regnskabsåret 2012/13: : Delårsrapport, 1. kvartal 2013/ : Delårsrapport, 1. halvår 2013/ : Delårsrapport, 3. kvartal 2013/

Herning, 22. juni 2012 10,0% 41,5% pengestrømme eller 31,9. mio. kr., hvilket. at stige af omsætningen. Side 1 af 2

Herning, 22. juni 2012 10,0% 41,5% pengestrømme eller 31,9. mio. kr., hvilket. at stige af omsætningen. Side 1 af 2 MEDDELELSE 4/2012 Herning, 22. juni 2012 BoConcept styrker markeds sposition og ndtjening i 2011/12 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2011/12. Årsrapporten

Læs mere

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

Generalforsamling 31. august 2011

Generalforsamling 31. august 2011 Generalforsamling 31. august 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling 28. august 2006

Generalforsamling 28. august 2006 Generalforsamling 28. august 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Generalforsamling 29. august 2012

Generalforsamling 29. august 2012 Generalforsamling 29. august 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Læs mere

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år MEDDELELSE 2/2011 Herning, 29. juni 2011 BoConcept Holding A/S øger omsætning og indtjening i regnskabsåret 2010/11 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

MEDDELELSE 7/2011 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2011/12 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S. Herning, den 7. december 2011 hb/ls

MEDDELELSE 7/2011 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2011/12 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S. Herning, den 7. december 2011 hb/ls MEDDELELSE 7/2011 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2011/12 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S Herning, den 7. december 2011 hb/ls BoConcept har trods vanskelige markedsvilkår formået at fastholde momentum og øge

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Den Danske Finansanalytikerforening VIRKSOMHEDSDAG, 30. MAJ 2006

Den Danske Finansanalytikerforening VIRKSOMHEDSDAG, 30. MAJ 2006 Den Danske Finansanalytikerforening VIRKSOMHEDSDAG, 30. MAJ 2006 Agenda BoConcept historien Turn-around og ny business plan Forventninger Opsummering Q&A Viggo Mølholm, koncernchef Tlf.: 7013 1366 E-mail:

Læs mere

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 MEDDELELSE 8/2014 Herning, 27. juni 2014 Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 Bestyrelsen for BoConcept Holding

Læs mere

Antallet af kvalificerede franchiseansøgninger er stigende og giver anledning til at øge forventningerne til antallet af nyåbninger af brand stores.

Antallet af kvalificerede franchiseansøgninger er stigende og giver anledning til at øge forventningerne til antallet af nyåbninger af brand stores. MEDDELELSE 5/2010 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2010/11 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S Herning, den 25. august 2010 hb/ls Antallet af kvalificerede franchiseansøgninger er stigende og giver anledning til

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Høj vækst samt omstilling og transformation af forretningsgrundlag kendetegnede BoConcepts regnskabsår 2014/15

Høj vækst samt omstilling og transformation af forretningsgrundlag kendetegnede BoConcepts regnskabsår 2014/15 MEDDELELSE 6/2015 Herning, 30. juni 2015 Høj vækst samt omstilling og transformation af forretningsgrundlag kendetegnede BoConcepts regnskabsår 2014/15 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

Generalforsamling 29. august 2013

Generalforsamling 29. august 2013 Generalforsamling 29. august 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapport 4. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Boconcept Holding A/S

Boconcept Holding A/S Boconcept Holding A/S Fair value: 323 DKK Markedsværdi: 170 DKK Upside: 94 % Indhold Om:... 3 Facts:... 3 Forretningsmodel:... 4 Omsætning:... 5 Same store sales growth:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

BoConcept Holding A/S. Den 27. august 2009

BoConcept Holding A/S. Den 27. august 2009 Generalforsamling BoConcept Holding A/S Den 27. august 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra BoConcept Holding A/S

Selskabsmeddelelse fra BoConcept Holding A/S Selskabsmeddelelse fra BoConcept Holding A/S Herning, den 5. marts 2008 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 5. marts

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1.-3. KVARTAL 2014/15 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1.-3. KVARTAL 2014/15 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S MEDDELELSE 2/2015 Herning, den 5. marts 2015 hb/ls REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1.-3. KVARTAL 2014/15 FOR BOCONCEPT HOLDING A/S Vækst i omsætningen på 8,9% og på 16,7% i same-store-sales skaber sammen med færre

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr. 27.02.2017 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden 01.01.2016-31.12.2016 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere