Generalforsamling 29. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 29. august 2012"

Transkript

1 Generalforsamling 29. august 2012

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

3 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

4 Dagsorden punkt 2 og 3 2. Ledelsesberetning v. bestyrelsesformand Ebbe Jacobsen 3. Fremlæggelse af årsrapport v. CFO Hans Barslund og CEO Viggo Mølholm 4

5 Vækststrategi baseret på same-store-sales, ekspansion og effektivitet BoConcept skal udnytte brand, forretningsmodel og kapitalberedskab til at skabe vækst Strategi med tre temaer - Skabe vækst i same-store-sales - Ekspandere butikskæden til butikker globalt - Sikre høj produktivitet og effektivitet med solidt merindtjeningsbidrag 5

6 Vanskelige markedsbetingelser gjorde regnskabsåret 2011/12 udfordrende Moderat markedsfremgang primo 2011, men gældskrisen fik store konsekvenser for detailhandlen fra sommeren og frem Salgsfremmende aktiviteter og fremragende 2012-kollektion sikrede fremgang i markedsposition og same-store-sales Ekspansion af franchisekæden forsinket af markedsforhold, men BoConcept har styrket pipelinen 6

7 De vanskelige betingelser til trods kom BoConcept flot i mål Målrettede og vedvarende initiativer har udvidet kendskab til brand, styrket markedspositionen og øget salget i butikkerne Højere indtjeningskraft i butikker og BoConcept sikrer resultatfremgang for tredje år i træk 2011/12 blev endnu et skridt i retning af realisering af de langsigtede målsætninger 7

8 Beating yesterday morgendagens fokus BoConcept er gennem de seneste år blevet styrket, men markedsudviklingen hindrer højt tempo i ekspansion Forretningsmodellen har bevist sit værdiskabelsespotentiale og merafkastmulighed Retning, momentum og strategi fastholdes brand, forretningsgrundlag og performance skal styrkes hver dag 8

9 Ny slagkraftig ledelse pr. 30. august 2012 Viggo Mølholm fratræder som CEO opstiller til valg som bestyrelsesmedlem Ny direktion bestående af - Torben Paulin (CEO) - Hans Barslund (CFO) - Troels Dyrup Petersen (COO) Velsammenspillet, stærkt og driftssikkert team, der skal realisere potentialet og sikre fremtidig vækst 9

10 10 Kursudvikling 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 maj 2011 juni 2011 juli 2011 juli 2011 august 2011 september 2011 oktober 2011 november 2011 december 2011 januar 2012 februar 2012 marts 2012 april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 BoConcept C20 SmallCap

11 Fremlæggelse af årsrapporten

12 Positiv omsætningsudvikling Mio. kr. Realiseret år til dato 2010/ ,1 Valutaeffekt 1,5 0,1% Nettoudvikling i studio -5,9 9,6% Nettoudvikling i brand stores 25,5 2,7% Realiseret år til dato 2011/ ,2 2,1% 12

13 Succesfulde aktiviteter og stabiliserende markedsforhold forbedrer same-store-sales markant i andet halvår af 2011/12 Stærk slutspurt resulterer i SSS på 4,7% for hele året - SSS i første halvår af 2011/12: -0,1% - SSS i anden halvår af 2011/12: 9,6% 2012-kollektion og halvårskollektion godt modtaget Mindre trafik pga. markedssituation, men hit rate + basket size stiger til hhv. indeks 109 og 104 Due to cancellations growth in same-store-sales (order intake) has to exceed approx. 3% to increase revenues 13

14 Vestlige markeder præget af negativ makroøkonomisk udvikling stærk performance på vækstmarkeder Ny regionsopdelt markedsrapportering 14

15 Expansion udskudt som følge af accelererende gældskrise i første halvår af 2011/12 23 nyåbninger og 24 lukninger i 2011/12 Primært åbninger på vækstmarkeder Nye markeder: Østrig, Bahrain og Marokko, alle serviceret via eksisterende masterorganisationer 15

16 Forretningsmodel med høj marginal indtjeningsbidrag fra væksten holder Ændring fra 2010/11 til 2011/12 (DKKm) 2010/11 Forretnings model og Flere egne optimering butikker Valuta 2011/12 Omsætning 1.001,1 10,7 8,9 1, ,2 Produktionsomkostninger (579,7) 5,1 0,0 3,9 (570,6) Bruttoavance 421,5 15,8 8,9 5,4 451,6 Kapacitetsomkostninger (386,4) (13,0) (13,2) (2,3) 414,9 Resultat af primær drift (EBIT) 35,1 2,8 (4,3) 3,1 36,7 I % af omsætningen 3,5% 26,2% 3,6% Indtjeningen er positivt påvirket af forretningsmodellens stordriftsfordele (en marginal EBIT% på 26,2%) Samt DKK 3m fra valuta Nettoeffekten af ekstra egne butikker reducerer EBIT

17 Fortsat forbedring af bruttoavancen Bruttoavancen forbedret til 44,2% (42.1%) - Flere egne butikker +0,5% - Valutakurseffekt på +0,5% - Effektivitet og priser +1,1% Yderligere effektivitetsforbedringer og bedre salg af high-end-produkter fra kollektionen resulterer i positiv udvikling Stigning i råvarepriser er kompenseret for via justering af udsalgspriser gældende fra september

18 Egne butikker og investering i kommunikationsplatform resulterer i stigende kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger udgør 40,6% af omsætning (38.6%) - Stigning i antal af egne butikker hen over året - 3 solgt pr. 30. april 2012 (antal egne butikker ved udgangen af regnskabsåret er 25) - Omkostninger relateret til lancering af 2012-kollektion S&D relativ til omsætning 33,1% (31,3%) - Hensættelser til tab på debitorer stiger til DKK 21m (DKK 11m) Ekstra IT-omkostninger (MCR platform) resulterer i moderat stigning i administrationsokostninger 18

19 Stigning i indtjening for tredje år i træk EBIT på DKK 37m (DKK 35m) svarende til EBIT% på 3,6% (3,5%) Finansielle poster på DKK 3m (DKK -5m) som følge af valutakurseffekt på balancen Resultat før skat på DKK 40m (DKK 30m) og nettoresultat på DKK 26m (DKK 20m) 19

20 Asset light set-up og sund finansiel struktur til støtte af vækststrategi bibeholdes Aktiver stiger til DKK 542m (DKK 508m) pga. større alokkering af kapital til omsætningsaktiver Rentebørende gæld nedbragt fra DKK 109m til DKK 87m DKK 15m i likvide beholdninger og ubrugte kreditfaciliteter på DKK 91m Egenkapitalandel stiger til 41.5% 20

21 Nettoarbejdskapital på målsat nivau Nettoarbejdskapital på DKK 98m (9,6% af omsætning) sammenlignet med DKK 87m sidste år Varebeholdninger stiger til DKK 124m (DKK 108m) - Introduktion af best-sellers i nye farver - Efterspørgsel efter Ottawa-kollektionen Tilgodehavender på DKK 136m (DKK 115m) og debitordage på 45 (40) - Kredit udvidet for udvalgte franchisetagere som følge af krisen 21

22 Stærkere operationel performance og færre investeringer giver stigende cash flow Pengestrømme fra driften udgør 53 mio. mod 33 mio. sidste år Investeringer er reduceret fra 29 mio. til 21 mio. Cash flow før finansieringsaktiviteter udgør 32 mio. (4 mio.) eller 3.1% af omsætningen. Bestyrelsen foreslår DKK 2 pr. aktie eller totalt ca. DKK 6m (22,7% af årets resultat) 22

23 Q1 meddelelse Omsætning 246,8 mio. kr. (+12,7%) - Valuta +9% Same-store-sales +6,6% Åbning af 3 nye butikker / lukket 6 butikker Bruttoavance 45,5% (42,5%) EBIT på 9,3 mio. kr. (-0,8 mio. kr.) tilsvarende 3,8% i EBIT% Resultat før skat 9,6 mio. kr. (0,1 mio. kr.) Cash flow på 4,2 mio. kr. (4,3 mio. kr.)

24 24 BEATING YESTERDAY strategisk opdatering

25 25 Strategisk plan iværksat for at optimere forretningsmodellen og generere profitabel vækst

26 Same-store-sales: Øget salg gennem branding og salgsfremmende aktiviteter Både online og offline marketingbudgetter for 2012/13 er de største nogensinde Support og uddannelse er centrale elementer i optimeringen af hit rate og basket size - Styrket store assessment og planlægning med henblik på øget brand store-salg - E-learning er fuldt implementeret og bidrager til større produktkendskab hos salgspersonalet Interior decoration vigtigt element i salgsoptimering - Flere events - Uddannelse af flere interior decorators - Øget fokus på BtB 26

27 27 Introduktion af 60-års jubilæumskollektion - en milepæl i BoConcepts historie

28 De næste faser i Multi Channel Retail MCR-platformen understøtter branding og øger produktkendskabet og fremmer mersalget Forsinket men succesfuld lancering har skabt betydeligt mere trafik på hjemmesiden - Udrulning af MyBoConcept er fuldført på 15 markeder - Lancering af e-handel i Danmark og England I 2012/13 vil hastigheden af MCRudrulningen blive øget 28

29 29 Strategisk plan iværksat for at optimere forretningsmodellen og generere profitabel vækst

30 Ekspansion: Åbning af nye butikker på traditionelle markeder og vækstmarkeder har strategisk høj prioritet Location Involvement - BoConcept vil medfinansiere butiksinventar og møbler i samarbejde med franchisetagere Øget fokus på rekrutering i Frankrig og Tyskland giver resultater Stabiliserende markeder i Nordamerika øger pipelinen Interesse i Latinamerika er stor I Japan vokser pipelinen langsom, mens interessen for butiksåbninger med kritisk masse i Kina samt resten af Asien er massiv 30

31 31 Strategisk plan iværksat for at optimere forretningsmodellen og generere profitabel vækst

32 Effektivitet og produktivitet: Nøgleord til at sikre fuld fortjeneste af forretningsmodellen Styrkelse af teknisk know-how og leverandørintegration med henblik på at støtte produktudviklings- og produktlanceringsprocesserne - Forbedret kvalitet - Forbedret levering - Reducere time-to-market på nye kollektioner og produkter Indsæt billede af højlager fra s. 21 i årsrapport Distribution og kapacitet til at håndtere fremtidig vækst er på plads med fuld integration af ADC i supply chain - Sourcing øges i både produktion og lager for at holde omkostningerne variable Ny ERP-struktur til at støtte vækst og fremtidssikring 32

33 Forventninger og mål Forventninger til det kommende år 33

34 Fortsat vækst og øget indtjening i 2012/13 Volatilitet forbliver høj på de europæiske markeder med undtagelse af Tyskland og Frankrig, som forventes at fortsætte den positive udvikling USA forventes at stabilisere yderligere Asien og Latinamerika vil også opleve øget vækst i 2012/13 34

35 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 2 kr. pr. aktie a nom. 10 kr. i udbytte for regnskabsåret 2011/12 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen 2. Valg af revisor 3. Forslag fra bestyrelsen 4. Eventuelt

36 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

37 Valg af bestyrelsesmedlemmer Genvalg Direktør Ebbe Pelle Jacobsen Født 1949, indtrådt i BoConcepts bestyrelse 2004 Øvrige bestyrelses- og direktionshverv: Jørgen Møllers Fond (Danmark), SmartGuy A/S (Danmark), SCF Technologies A/S (Danmark), Scandinavian Business Seating AS (Norge), KVD Kvarndammen AB (Sverige), Sportamore AB (Sverige), Praktiker AG (Tyskland), Morpol ASA (Norge), Delsey Holding (Frankrig). Ebbe Pelle Jacobsen har i sin karriere haft ledende stillinger inden for en række internationale retailorganisationer, herunder Burger King, Habitat og IKEA. Hans særlige kompetencer omfatter international ledelse og et indgående kendskab til møbelbranchen. Dertil kommer bestyrelseserfaring fra danske og udenlandske selskaber. Direktør Rolf Eriksen Født 1944, indtrådt i BoConcepts bestyrelse 2010 Øvrige bestyrelses- og direktionshverv: Bianco Sko A/S (Danmark), Royal Copenhagen A/S (Danmark), Bang & Olufsen A/S (Danmark), H&M A/S (Danmark), Nobia AB (Sverige). Rolf Eriksen har med 25 års ansættelse i Hennes & Mauritz, herunder de sidste 10 som CEO og koncernchef, særlige kompetencer inden for international ledelse samt et indgående kendskab til global retailvirksomhed. Han har desuden betyde lig bestyrelseserfaring fra danske og udenlandske selskaber. 37

38 Valg af bestyrelsesmedlemmer Genvalg Morten Windfeldt Jensen Født 1962, indtrådt i BoConcepts bestyrelse 2011 Øvrige bestyrelses- og direktionshverv: FREJA Transport & Logistics A/S (Danmark), SmartGuy A/S (Danmark), SCF Technologies A/S (Danmark). Morten Windfeldt Jensen var inden sin tiltrædelse i DSV Miljø som vice-ceo i knapt 20 år beskæftiget i den finansielle sektor med aktiehandel og køb og salg af virksomheder. Morten har foruden særlige kompetencer inden for forretningsudvikling, regnskabs- og finansielle forhold samt risikovurdering og -styring betydelig viden om og erfaring med kapitalmarkeds- forhold og relationer hertil. Nyvalg Viggo Mølholm Født 1952, koncernchef i BoConcept siden 1997 Øvrige bestyrelses- og direktionshverv: Ball Group A/S (Danmark), Brands4kids A/S (Danmark), Leander A/S (Danmark), FCM Holding A/S (Danmark). 38 Viggo Mølholm har i 35 år gjort karriere i selskaber, der har været tilknyttet til det, som i dag hedder BoConcept Holding og har her stået i spidsen for virksomhedens transformation fra produktionsorienteret virksomhed til i dag at være en retailorienteret konceptholder. Kompetencerne er international retailledelse samt udvikling af koncept- og produkter.

39 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

40 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

41 Punkt 7: Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen foreslår godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i BoConcept Holding A/S. Såfremt de ændrede retningslinjer godkendes, ændres vedtægternes 7A som konsekvens heraf med: Stk. 3 'Selskabets bestyrelse har udfærdiget overordnede retningslinjer for vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er behandlet og godkendt af generalforsamlingen den 29. august 2012 og offentliggjort på selskabets hjemmeside'. 41

42 Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i BoConcept Holding A/S Beskriver elementer i honorering af bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere Vederlagspolitikken skal - Tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere - Skabe sammenfaldende interesser mellem ledelse og aktionærer Ændringer skal fremover godkendes på generalforsamlingen 42

43 Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i BoConcept Holding A/S (fortsat) Elementer i vederlag til bestyrelse - Grundhonorar (formand 3x, næstformænd 1,5x) - Deltagelse i langsigtet aktiebaseret incitamentsprogram - Mulighed for aflønningsaftaler om specifikke ad-hoc arbejder uden for bestyrelsens forretningsorden Elementer i vederlag til direktion - Fast grundløn - Firmabil, telefon og avis - Bidragsbaseret pension - Ikke-aktiebaseret incitamentsordning (bonus, maksimalt 50% af årsgrundløn) - Aktiebaseret incitamentsordning - Almindelige opsigelsesvarsler og fratrædelsesordninger 43

44 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år MEDDELELSE 2/2011 Herning, 29. juni 2011 BoConcept Holding A/S øger omsætning og indtjening i regnskabsåret 2010/11 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 MEDDELELSE 8/2014 Herning, 27. juni 2014 Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 Bestyrelsen for BoConcept Holding

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 2011 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 4 6 7 12 14 20 22 24 28 32 34 MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING UDVIKLING I VÆSENTLIGE STRATEGISKE DRIVKRÆFTER

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning for regnskabsåret 2010/11 blev 2.867 millioner DKK mod 2.762 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 4 procent.

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19 Årsrapport 21 Side 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013 Konklusion Visionen er at opbygge en ledende stilling inden for online fashion i Europa med udgangspunkt i Norden og at fordoble omsætningen over de næste 3-5 år. Omsætningen er derfor vigtigere end indtjeningen

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere