BoConcept Holding A/S. Den 27. august 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BoConcept Holding A/S. Den 27. august 2009"

Transkript

1 Generalforsamling BoConcept Holding A/S Den 27. august 2009

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

3 Ledelsesberetning og årsrapport Ledelsesberetning Fremlæggelse af årsregnskabet 1. kvartal 2009/10 samt årsforventning Markeder, strategi og langsigtede mål

4 Ledelsesberetning og årsrapport Ledelsesberetning Fremlæggelse l af årsregnskabet 1. kvartal 2009/10 samt årsforventning Markeder, strategi og langsigtede mål

5 Hovedpunkter for BoConcept 2008/09 Reviderede forventninger indfriet på trods af udfordrende makroøkonomiske forhold Både omsætning og indtjening i markant påvirket i 2008/09 Omsætning faldt med 12%, same-store-sales faldt med 16% Resultat før skat DKK-29,6m mod DKK +67,7m sidste år Negativt cash flow på DKK 48,9m mod DKK +49,5m sidste år For at imødegå den negative påvirkning er der foretaget omfattende omorganiseringer kapacitetsomkostninger reduceret med DKK 50m i helårseffekt Strategisk fokus på at styrke franchisekonceptet og sikre indtjeningen i Brand Stores og i BoConcept A/S Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales dividende for regnskabsåret 2008/ /100 bliver et udfordrende d d år visibiliteten er meget lav Omsætningen forventes at falde 10-15% - men lønsomhed genskabt For at styrke selskabets likvide beredskab agter Bestyrelsen at bede y g y Generalforsamlingen om bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital og udstede konvertible obligationer

6 Hovedpunkter for BoConcept 2008/09 Reviderede forventninger indfriet på trods af udfordrende makroøkonomiske forhold Både omsætning og indtjening i markant påvirket i 2008/09 Omsætning faldt med 12%, same-store-sales faldt med 16% Resultat før skat DKK-29,6m mod DKK +67,7m sidste år Negativt cash flow på DKK 48,9m mod DKK +49,5m sidste år For at imødegå den negative påvirkning er der foretaget omfattende omorganiseringer kapacitetsomkostninger reduceret med DKK 50m i helårseffekt Strategisk fokus på at styrke franchisekonceptet og sikre indtjeningen i Brand Stores og i BoConcept A/S Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales dividende for regnskabsåret 2008/ /100 bliver et udfordrende d d år visibiliteten er meget lav Omsætningen forventes at falde 10-15% - men lønsomhed genskabt For at styrke selskabets likvide beredskab agter Bestyrelsen at bede y g y Generalforsamlingen om bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital og udstede konvertible obligationer

7 Aktionærforhold Kursgraf med udviklingen i BoConept, MidCap+ og OMXC maj-06 jul-06 sep-06 nov-06 jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 BoConcept Holding OMXC20 (KFX) KFMX Handelsaktivitet på aktier i regnskabsåret Godt kr. i daglig omsætning

8 Hovedpunkter for BoConcept 2008/09 Reviderede forventninger indfriet på trods af udfordrende makroøkonomiske forhold Både omsætning og indtjening i markant påvirket i 2008/09 Omsætning faldt med 12%, same-store-sales faldt med 16% Resultat før skat DKK-29,6m mod DKK +67,7m sidste år Negativt cash flow på DKK 48,9m mod DKK +49,5m sidste år For at imødegå den negative påvirkning er der foretaget omfattende omorganiseringer kapacitetsomkostninger reduceret med DKK 50m i helårseffekt Strategisk fokus på at styrke franchisekonceptet og sikre indtjeningen i Brand Stores og i BoConcept A/S Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales dividende for regnskabsåret 2008/ /100 bliver et udfordrende d d år visibiliteten er meget lav Omsætningen forventes at falde 10-15% - men lønsomhed genskabt For at styrke selskabets likvide beredskab agter Bestyrelsen at bede y g y Generalforsamlingen om bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital og udstede konvertible obligationer

9 Ledelsesberetning og årsrapport Ledelsesberetning Fremlæggelse af årsregnskabet 1. kvartal 2008/09 samt årsforventning Markeder, strategi og langsigtede mål

10 Omsætningen hårdt ramt Omsætning (DKKm, LTM) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2005/ / / /09 Ult. april 2009 Stores Studios Salg Udv. YoY Frankrig 31 17% 13% Tyskland % -8% USA % -8% Spanien % -29% Japan 21 7% -8% Danmark 14 7% -30% Norge 42 5% -30% UK 8 5 5% -20% Sverige 8 2 5% -14% Kina 11 1% -14% A markeder total % -10% B & C markeder % -16% Total % -12% Omsætning DKK 1.005m - et fald på 12% YoY (Forv %) Brand stores omsætning faldt med 10,0% 0% Same-store-sales faldt med 16% (YoY) Fortsat udfasning af produktkunder og studios De fleste A-markeder er hårdt ramt Spanien, USA, UK og Danmark er hårdest ramt 247 brand stores og 109 studios ultimo 2008/09

11 Same-store-sales og butiksåbninger forbliver en udfordring 20% 15% 10% 5% -5% 0% -10% -15% -20% -25% Same-store-sale Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2006/ / /09 Udvikling i antal Brand Stores Tilgang Afgang Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2006/ / /09 Same-store-sales = (trafik, hit rate, basket seize) Trafikken ned med godt 25% Basket seize og hit rate op med hhv. 6% og 5% så trafikgenererende aktiviteter i fokus Stigende marketings indsats såvel centralt som lokalt Nedgang i netto åbninger af brand stores 23 in 2008/09 (forv. 30) Nye brand stores påvirket af det finansielle klima Pipeline formindskes 13 brand stores lukket i Q4 Initiativer til styrkelse af franchisekonceptet: Introduktion af flere nyheder i laveste prisgruppe Fremskyndet produktlancering i februar 2009 Fortsat fokus på medarbejderuddannelse via BoConcept University

12 Uvikling i brutto-marginalen og iværksatte initiativer Bruttoavance 45% 43% 41% 39% 37% 35% 65% 35% Brutto-marginal på 39,4% mod 39,9% (YoY) Sourcing +2,1% Produkt mix 1,2% Produktion overhead 0,7% Valutaeffekt 0,6% 2003/ / / / / /09 Tiltag, der reducerer omkostnigerne i absolutte termer og øger omkostningsfleksibiliteten Egen vs. sourcet produktion i relative Sourcing Egenproduktion termer: Nedlukning af egenproduktion i Herning bidrager til årlige 42% 30% 26% 20% besparelser på DKK 10m Reduktion af timelønnede medarbejdere (40-50) Øget sourcing og yderligere 70% 74% 80% øgning planlagt 58% 2005/ / / /09

13 Udvikling i EBIT og iværksatte initiativer EBIT (DKKm, LTM) EBIT-margin (LTM) EBIT faldt fra DKK78,8m til DKK-12,1m ,0% 80 8,0% EBIT-margin faldt fra 6,9% til -1,2% (YoY) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% Ud over faldende omsætning er EBIT påvirket af: Tab på debitorer DKK 30,5m Re-struktureringsomkostninger på DKK 14,2m 2005/ / / /09 Iværksatte initiativer til at genskabe lønsomheden: Højere effektivitet og omkostningsreduktioner i hele værdikæden Kapacitetsomkostninger reduceret med i alt DKK 50m Reorganisering i HQ og i markedsorganisationerne

14 Resultat Mio. kr Resultat før skat 2004/ / / / /09 Netto-finansielle poster negativt påvirket af valutakurstab på DKK 12,1m (primært relateret til JPY) Resultat før skat er et underskud på DKK 29,6m mod sidste års orverskud på DKK 67,7m Effektiv skattesats for året udgør 7% Årets resultat efter skat DKK -27,5m mod DKK 48,9m sidste år Ingen udbytte for 2008/09

15 Resultatforklaring resultatudvikling til 07/ / /09 Afvig. Omsætning 1141,9 1004,8-137,1 Resultat før skat 67,7-29,6-97,3 Tab på debitorer 0,2-30,5-30,7 Restrukturering 2,0-13,6-15,6 Valuta (finans) -11,0-18,2-7,2 Resultat afvigelse 'marginal' -43,8 71,0% 31,9%

16 Balance Balancen udgør DKK 522,3m en reduktion på DKK 17,0m i forhold til sidste år Lager og tilgodehavender er reduceret med DKK 35,4m Langfristede aktiver stiger med DKK 17,6m incl. køb af masterrettighed i Danmark og tilgang af ni egne Brand Stores (22) Balance (mio. kr.) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver 2004/ / / / /09 Investeringer i anlægsaktiver er realiseret under forventningerne Egenkapitalen udgør DKK 146,1m svarende til en soliditet på 28% Likviditetstræk til aktietilbagekøb og dividende udgjorde i 2008/09 DKK 39m

17 Cash Flow Cash Flow Cash flow Cash flow % af omsætning 2004/ / / / /09 Rentebærende gæld 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Cash flow før afdrag på langfristet gæld realiseret med DKK 48,1m mod DKK +49,5m sidste år Uudnyttet t trækningsret t pr. 30 april 2009 på DKK 43,5m mod DKK 112,3M året før. Rentebærende gæld er øget til DKK 214,7m mod 149,6m sidste år. kr. Mio Aktiviteter til forbedring af arbejdskapitalen er iværksat og har reduceret arbejdskapital / / / / /09 Udvikling i arbejdskapitalen fremgår af næste planche.

18 Arbejdskapital Lager Rentefri gæld apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 Tilgodehavender Arbejdskapital netto Mio kr Mio. kr apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 M

19 1. kvartal 2009/10 Drift Omsætnings tilbagegang på 21% Reduktion i same-store-sales store sales på udfakturering på 18% Same-store-sales på ordreindgang på 13% Overskudgrad (EBIT) 0,8% mod +6,0% sidste år Resultat før skat på forventet niveau -3,7 mio. kr. mod 13,8 mio. kr. sidste år Antal af brand stores Tilgang af 7 brand stores Lukning af 8 brand stores Balance og cash flow Balancen er reduceret med 38,5 mio. kr. i forhold til 31 juli 2008 Positiv cash flow før afdrag på langfristet gæld på 16,5 mio. kr. mod 9,9 mio. kr. i 1. kvartal a sidste år

20 Omsætningsforklaring Q1 2009/10 Realiseret 1. Kvt. 2008/09 265,2 Valutaeffekt 3,6 Udfasning af produktkunder og studios -11,3 Netto udvikling i Brand Stores -18% -48, Realiseret 1. Kvt. 2009/10 208,6 Antal butikker pr. 31 juni Antal butikker pr. 31 juni % Same Store Sale -18%

21 1. kvartal 2009/10 Drift Omsætnings tilbagegang på 21% Reduktion i same-store-sales store sales på udfakturering på 18% Same-store-sales på ordreindgang på 13% Overskudgrad (EBIT) 0,8% mod +6,0% sidste år Resultat før skat på forventet niveau -3,7 mio. kr. mod 13,8 mio. kr. sidste år Antal af Brand Stores Tilgang af 7 brand stores Lukning af 8 brand stores Balance og cash flow Balancen er reduceret med 38,5 mio. kr. i forhold til 31 juli 2008 Positivt cash flow før afdrag på langfristet gæld på 16,5 mio. kr. mod 9,9 mio. kr. i 1. kvartal a sidste år

22 Forventninger til 2009/10 - fastholdes Den globale økonomiske recession giver et udfordrende forretningsklima Visibiliteten meget lav, dog indikationer på at bunden er nået. Betydelig ressourceallokering til trafik og salgsfremmende aktiviteter Højere brutto-margin i 2009/10 på grund af øget sourcing/bedre indkøbspriser og lavere kapacitetsomkostninger k Lavere arbejdskapital gennem reduktion af lager og tilgodehavender Forventninger til 2009/10 Omsætning Same-store-sales Resultat før skat Cash flow Investeringer Brand Stores -10 til -15% -5 til -10% Breakeven Positivt 2-3% af omsætning DKK 18-25m netto reduktion

23 Ledelsesberetning og årsrapport Ledelsens beretning Fremlæggelse af årsregnskabet 1. kvartal 2008/09 samt årsforventning Markeder, strategi og langsigtede g mål

24 Markedsfokus Eksisterende butikker / markeder Same-store-sales Overlevelse af kriseramte butikker Ekspansion eksisterende Franchisetager Markeder Ekspansion nye markeder Multi Channel E-commerce

25 Markedsfokus Eksisterende butikker / markeder Same-store-sales Overlevelse af kriseramte butikker Ekspansion eksisterende Franchisetager Markeder Ekspansion nye markeder Multi Channel E-commerce

26 Markedsfokus Collection fortsat affordable luxury -Mere kommerciel -Price entry level hver katagori -Prisnedsættelser

27 Nyheder Collection 2009/10

28 Positioneringsark

29

30 Lancering overfor nuværende og potentielle kunder samt pressen 115 parties 27 lande

31 Markedsfokus Flere trafikskabende aktiviteter Visual merchandising Mere effektiv/forretningsorienteret support til butikkerne Fortsat stor fokus på uddannelse af butikspersonale Fortsat t fokus på 'Home Interior Decoration'

32

33

34 Kriseramte og lukningstruede butikker location franchisetager koncept/økonomi Lukkes 'Observationslisten' af dårligt performede butikker + location + franchisetager + koncept/økonomi Task force Sunde, velfungerende butikker

35 Ekspansion Ekspansion eksisterende ende markeder Markeder Franchisetager 2008/ /10 Nye markeder: Singapore 1 +1 Mexico City 1 +1 Schweiz 1? 2009/10 Nye markeder: Saudi 2 Indien 1 Mange 'banker på' 'Ekstra kriterier': ie Logistik support sprog (katalog, www) Nyåbninger i 2009/10 i alt butikker

36 E-commerce (e-handel)

37 Konklusion Den globale økonomiske nedgang har gjort det umuligt tidsmæssigt, at realisere de finansielle målsætninger for 2011/12 En EBIT-margin på 12% og et cash-flow på minimum 6% af omsætningen er fortsat opnåelig Målsætningerne vil blive realiseret gennem et stærkt fokus på omkostninger og på balancen, samt ved at styrke franchisekonceptet så man er positioneret til at kunne udnytte fremtidige post-krise forretningsmuligheder Fokus på At sikre franchisetageres indtjening i At sikre lønsomheden og yderligere udvikling af selskabets asset light model Trods svage markedsudsigter genskabes lønsomheden i 2009/10

38 Konklusion 2008/09 var et meget udfordrende år for såvel forbrugerne, som for franchisetagerne og BoConcept Omsætningen faldt for første gang i seks år og resultatet t t var negativt På trods af svage markedsudsigter vil lønsomheden være genskabt i 2009/10 Stor usikkerhed om hvornår økonomien vil vise forbedringer, men BoConcept er overbevist om, at franchisekonceptet og forretningsmodellen vil vise sig at være sustainable produkter med højt designindhold, et full-service koncept med krav om lav arbejdskapital og attraktive indtjenings- muligheder Ledelsen fokuserer på: at sikre franchisetagernes nes indtjening at re-etablere lønsomheden og yderligere udvikle selskabets asset light model

39 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

40 Forslag fra bestyrelsen 7.1 Bestyrelsen bemyndiges under henvisning til aktieselskabslovens 48 til i tiden indtil den næste ordinære generalforsamling at opkøbe indtil 10% af selskabets aktiekapital til en kurs, der ikke må afvige mere end +/- 10% fra den til enhver tid gældende børskurs.

41 Forslag fra bestyrelsen 7.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at kunne gennemføre en udvidelse af aktiekapitalen med indtil 9,99% ved kontant indbetaling gennem udstedelse af nye B-aktier i en rettet emission og uden fortegningsret for hidtidige aktionærer 7.3 Bemyndigelse til bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling til ad en eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De konvertible lån kan højest andrage 13 mio. kr. Vilkårene for optagelse af de konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og fastsættelse af regler og vilkår for konvertering af lånene samt de i aktieselskabslovens 41a nævnte forhold. Bestyrelsen er som led i bemyndigelsen bemyndiget til ved gennemførelse af konverteringen at udvide aktiekapitalen gennem udsteddelse af nye B-aktier. Denne bemyndigelse er gældende indtil 5 år efter obligationernes udstedelse.

42 Forslag fra bestyrelsen 7.2 Bestyrelsen bemyndiges til, at der i tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan gennemføres en udvidelse af aktiekapitalen med indtil 9,99 % ved kontant indbetaling gennem udstedelse af nye B-aktier i en rettet emission og uden fortegningsret for hidtidige aktionærer. Der indsættes følgende bestemmelser i vedtægternes 7 D: Bestyrelsen er af generalforsamlingen den 27. august 2009 bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at udvide aktiekapitalen med indtil 9,99% ved kontant indbetaling gennem udstedelse af nye B-aktier i en rettet emission og uden fortegningsret for hidtidige aktionærer. De nye B-aktier skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende B-aktier i henhold til selskabets vedtægter. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye B- aktiers omsættelighed. De nye B-aktier skal være omsætningspapirer og skal være ihændehaveraktier. De nye B-aktier kan sammen med selskabets eksisterende B-aktier registreres i en værdipapircentral i og optages til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de øvrige vilkår for udstedelsen af de nye aktier i henhold til denne bemyndigelse samt til at ændre vedtægterne i overensstemmelse hermed.

43 Forslag fra bestyrelsen 7.3 Bestyrelsen bemyndiges i tiden indtil næste ordinære generalforsamling g til ad en eller flere gange g at træffe beslutning om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De konvertible lån kan højst andrage kr Vilkårene for optagelse af de konvertible lån fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og fastsættelse af regler og vilkår for konvertering af lånene samt de i aktieselskabslovens 41a nævnte forhold. Bestyrelsen er som et led i bemyndigelsen bemyndiget til ved gennemførelse af konverteringen at udvide aktiekapitalen gennem udstedelse af nye B-aktier. Denne bemyndigelse er gældende indtil 5 år efter de konvertible gældsbreves udstedelse. Der indsættes følgende bestemmelse i vedtægternes 7 E: Stk. 1. Bestyrelsen er af generalforsamlingen den 27. august 2009 bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling til ad en eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De konvertible lån kan højst andrage kr Vilkårene for optagelse l af de konvertible lån fastsættes tt af bestyrelsen, herunder lånevilkår og fastsættelse af regler og vilkår for konvertering af lånene samt de i aktieselskabslovens 41a nævnte forhold. Bestyrelsen er som et led i bemyndigelsen bemyndiget til ved gennemførelse af konverteringen at udvide aktiekapitalen gennem udstedelse af nye B-aktier. Denne bemyndigelse er gældende indtil 5 år efter de konvertible gældsbreves udstedelse. Stk. 2. Nye B-aktier, der udstedes som følge af denne bemyndigelse, skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende B-aktier i henhold til selskabets vedtægter. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye B-aktiers omsættelighed. De nye B-aktier skal være omsætningspapirer og skal være ihændehaveraktier. De nye B-aktier kan sammen med selskabets eksisterende B-aktier registreres i en værdipapircentral og optages til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de øvrige vilkår for udstedelsen af de nye aktier i henhold til denne bemyndigelse samt til at ændre vedtægterne i overensstemmelse hermed.

44 Forslag fra bestyrelsen 7.4 og Forslag om ændring af selskabets vedtægter: a. 3, stk. 2 ordet Værdipapircentralen ændres til VP Securities A/S b. 3, sidste stk. ordene Værdipapircentralen, Helgeshøj Allé 61, 2630 Tåstrup ændres til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S c. 6, stk. 2 ordet Værdipapircentralen ændres til VP Securities A/S d. 7 C - ordet Værdipapircentralen ændres til VP Securities A/S e. 8, stk. 5 ordet Statstidende t tid d ændres til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens l edb-informationssystem. 7.5 Forslag om at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser l til det på generalforsamlingen li vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registreringen ag de vedtagne ændringer.

45 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen 8. Eventuelt

Generalforsamling 29. august 2012

Generalforsamling 29. august 2012 Generalforsamling 29. august 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Læs mere

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år

Resultat før skat er øget til 30 mio. kr. en fremgang på 21 mio. kr. i forhold til sidste år MEDDELELSE 2/2011 Herning, 29. juni 2011 BoConcept Holding A/S øger omsætning og indtjening i regnskabsåret 2010/11 Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har i dag godkendt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14

Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 MEDDELELSE 8/2014 Herning, 27. juni 2014 Svære afsætningsforhold og hårdt arbejde for at styrke de fremtidige vækst- og indtjeningsbetingelser prægede BoConcepts 2013/14 Bestyrelsen for BoConcept Holding

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2008

Velkommen til generalforsamling 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Velkommen til generalforsamling 2008 23. april 2008, Radisson SAS Falconer Center Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Amaliegade 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 Generalforsamling

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 PETER SKAK OLUFSEN (1942 2013) DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

NU BLIVER AKTIEMARKEDET LIDT SKØNNERE. Danmarks største detailkæde inden for skønhed, personlig pleje og sundhed går på børsen

NU BLIVER AKTIEMARKEDET LIDT SKØNNERE. Danmarks største detailkæde inden for skønhed, personlig pleje og sundhed går på børsen NU BLIVER AKTIEMARKEDET LIDT SKØNNERE Danmarks største detailkæde inden for skønhed, personlig pleje og sundhed går på børsen MATAS KORT FORTALT MATAS ER MARKEDSLEDER PÅ DET DANSKE MARKED FOR SKØNHED,

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere