FDB ANSVARLIGT EJERSKAB 2007 FDB S ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDB ANSVARLIGT EJERSKAB 2007 FDB S ÅRSBERETNING"

Transkript

1 FDB ANSVARLIGT EJERSKAB 2007 FDB S ÅRSBERETNING

2

3 Forbrugerpolitisk ansvarlighed skal selvfølgelig ses i sammenhæng med økonomisk ansvarlighed, ellers er der ingen virksomhed på kort sigt. Men udover at forbrugerpolitisk ansvarlighed er sund fornuft, så er det samtidig en afgørende forudsætning for at kunne drive virksomhed på lang sigt. Derfor er det vigtigt, at vi som medlemsorganisation og virksomhedsejer på dagligvaremarkedet holder fast i både forbrugerpolitisk ansvarlighed og økonomisk ansvarlighed Thomas Bagge Olesen, adm. direktør i FDB

4 04 INDHOLD Kapitler FDB S ÅRSBERETNING 2007 FDB S ÅRSBERETNING KURSEN ER SAT SIDE 6 2SIDE 8 3 FDB ANNO 2008 UDFYLDNING AF RAMMER SIDE 10 4FODELE FOR DE MANGE SIDE 12 Ansvarshavende redaktør: Mette Steenberg Redaktion: Flemming Jørgensen, Thomas Bagge Olesen Portræt af Thomas Bagge Olesen: Ulrik Jantzen Portræt af Ebbe Lundgaard: Jasper Carlberg Foto: Fintan Damgaard Grafisk design: Flink. DTP: Flink. Tryk: Rødgaard a/s Marts 2007 Oplag: 2500 ex. FDB s årsberetning er trykt på SCANDIA2000 FDB s årsberetning findes sammen med FDB s officielle regnskab på

5 5SIDE 14 LÆS FØR DU HANDLER 6 SIDE 20 EN HANELEFANT TAKKER AF... 7ORD-OPRUSTNING 8 9 LANDET RUNDT PÅ TO SIDER ØKONOMI SIDE 16 SIDE 18 SIDE 24

6 K U R S E N 06 1 : KURSEN ER SAT Forord AF EBBE LUNDGAARD, FORMAND

7 E R S AT 2007 har på mange måder været et skelsættende år i FDB s historie: Coop Danmark kom tilbage på danske hænder, Coop Norden blev opløst som driftsselskab, og det nye nordiske indkøbsselskab, Coop Trading, så dagens lys. FDB s nye status som eneejer er en udfordring: Vi skal sørge for, at foreningen FDB er gearet til at løfte den store opgave, det er, at eje Danmarks største dagligvarehandel. Og vi skal have flere medlemmer til at tage ordet og engagere sig i foreningen. På side 8 afslører den ny mand ved foreningens administrative ror, FDB s adm. direktør Thomas Bagge Olesen, et par af de store projekter, FDB arbejder med i Vi tager vores ejerskab seriøst. Derfor har vi i årets beretning gjort status i Coops butikker: Kom FDB s mærkesager helt ud i butikkerne i 2007? For alle, der læste Christine Antorini og Jørn Duus Hansens bidrag i sidste års beretning, vil kapitel 3 forhåbentlig besvare et par af de rejste spørgsmål. En klar målsætning i FDB er, at vi skal tilbyde medlemmerne tydelige økonomiske fordele. Derfor har vi sagt farvel til den gamle fordelsordning og de 4 % medlemsbonus på Coops egne varemærker. Det nye fordelsprogram giver medlemmerne kontante rabatter her og nu og støtter i højere grad op om FDB s mærkesager. Et fordelsprogram må gerne være ambitiøst, og det skal komme flertallet til gode. Det gør det nye fordelsprogram. I kan læse mere om de nye medlemsfordele på side 12. Vi har også givet vores kommunikationskanaler en kærlig hånd. I april fik Samvirke, Danmarks mest læste månedsmagasin, et løft. Magasinet står uanset det høje læsertal overfor en klar udfordring: Samvirke skal have fat i de yngre læsere for at overleve på sigt. Hvordan det er gået med det, kan I læse på side 14. FDB skal syne, hvad vi siger helt ned i detaljen. Derfor er FDB ikke længere bordeaux og sort sløjfen er (igen) blevet rød og fdb.dk har fået et tiltrængt løft. Og så har vi igen i år sat gang i debatten på en række forbrugerpolitiske områder. Vi har bl.a. sat fokus på momsdifferentiering og ernæringsmærkning, for sundhed skal ikke kun være for de velbjergede og højtuddannede. Sundhed skal være for alle danskere. Det kan I læse mere om i kapitlet Ord-oprustning på side 18. I kapitel 6 gør vi status over en af hjørnestenene i FDB: Foreningsaktiviteterne. De 4000 engagerede medlemsvalgte omkring butikkerne har igen i år gjort den ekstra indsats, der er med til at adskille medlemsbutikkerne fra andre supermarkeder. Vi håber, I vil fortsætte det store arbejde i Og så takker undertegnede af som formand efter et årti i FDB s tjeneste. I den anledning har jeg sat mig i den varme stol. Resultatet kan I læse på side 20 i kapitlet En hanelefant takker af.... Kapiteloverskriften er redaktionens! God fornøjelse med årets beretning fra FDB Ebbe Lundgaard, formand

8 F D B A N N O : FDB ANNO 2008 Interview MED THOMAS BAGGE OLESEN AF METTE STEENBERG, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER FDB S MÅL I 2010 ER AT : være ejer af Coop Danmark, Danmarks stærkeste dagligvarehandel, med attraktive butikker og et konkurrencedygtigt vareudbud, der også fremmer sundhed og en bæredygtig udvikling : give medlemmerne adgang til et stærkt fordelsprogram, der belønner loyalitet : gennem oplysning, udgivelser og debat være forbrugernes foretrukne kilde til viden om dagligvareforbrug Coop Danmark er igen tilbage på FDB-hænder. Dermed ejer FDB s 1,6 mio. medlemmer Danmarks største dagligvarevirksomhed. FDB s adm. direktør er ikke i tvivl: Hvis FDB skal fastholde en relevans hos medlemmerne, så må FDB forny sig og organisationsstrukturen ændres radikalt. Ellers kan man ikke forvente, at flere medlemmer vil engagere sig og gøre deres indflydelse gældende. EN ANSVARLIG EJER FDB står som ejer af Coop Danmark overfor hvad der kunne synes som en kompliceret opgave: At tjene penge og samtidig tjene medlemmernes interesser. Således skal FDB på den ene side sikre, at Coop Danmark kan udvikle sig som en kommerciel virksomhed på markedsvilkår og på den anden side sikre, at medlemmerne oplever det som en fordel at være medlem af FDB gennem deres økonomiske fordele og medindflydelse i Coop Danmark. Men det er ikke uforenelige størrelser. I disse år oplever vi i stigende grad, at forbrugerne og dermed medlemmernes interesser ikke kun handler om at få de billigste varer. Det handler i høj grad også om at tage hensyn til miljø, klima, sundhed og etik om at vise ansvarlighed på det forbrugerpolitiske område. Forbrugerpolitisk ansvarlighed skal selvfølgelig ses i sammenhæng med økonomisk ansvarlighed, ellers er der ingen virksomhed på kort sigt. Men udover at forbrugerpolitisk ansvarlighed er sund fornuft, så er det samtidig en afgørende forudsætning for at kunne drive virksomhed på lang sigt. Derfor er det vigtigt, at vi som medlemsorganisation og virksomhedsejer på dagligvaremarkedet holder fast i både forbrugerpolitisk ansvarlighed og økonomisk ansvarlighed, konstaterer Thomas Bagge Olesen. MÆRKESAGERNE SKAL HELT UD PÅ HYLDERNE Det ligger Thomas Bagge Olesen meget på sinde, at ord og handling skal hænge sammen. FDB skal ikke bare have en masse mærkesager på papiret medlemmer og forbrugerne skal kunne finde dem på hylderne i butikkerne. Det bliver nemmere med det nye ejerskab. Det er ingen hemmelighed, at det sommetider har været en vis træghed i at få gennemført forbrugerpolitiske initiativer i Coop Norden. Men nu skal initiativer og ønsker ikke længere forbi Stockholm, og det gør samarbejdet mellem FDB og Coop langt mere effektivt. FDB og Coop arbejder sammen om fælles mærkesager, og vi vil gerne forpligtes på det samarbejde. Derfor har vi som noget af det første siden tilbagekøbet lanceret en fælles forbrugerpolitisk handlingsplan, der skal synliggøre FDB s værdier og mærkesager, hvordan der arbejdes med dem i butikkerne, og hvad der er foreningens og forretningens opgave i dette samarbejde. Det er helt afgørende, at vi overfor medlemmer klart kan redegøre for vores indsats på alle de vigtige områder, forklarer Thomas Bagge Olesen.

9 DET BEDSTE FRA DET NORDISKE SAMARBEJDE VIDEREFØRES Opløsningen af Coop Norden byder altså på nye muligheder for at styrke samarbejdet mellem forening og forretning. Men ikke alt fra det nordiske samarbejde forkastes. FDB, NKL og KF holder fast i det nordiske indkøbssamarbejde, fordi det kommer medlemmerne til gode. Vi har taget de politiske dele ud af det nordiske samarbejde, så Coop Trading udelukkende handler om forretning: Her er det opgaven at videreføre et effektivt indkøbssamarbejde, som skal skabe synergi og sikre billigere og bedre varer for alle parter. Jo større mængder, vi køber, jo lavere stykpris og det uden at slække på kvaliteten. Det er en fordel ikke mindst for medlemmerne og forbrugerne. STRUKTUREN SKAL TEGNES PÅ NY Så FDB skal være en ansvarlig ejer med alt, hvad det indebærer. Og FDB skal som medlemsejet organisation vide, hvad medlemmerne ønsker. Det kræver en ny struktur, som er mere gennemsigtig, og hvor der er kortere vej til beslutningerne: Beslutningsvejene skal være stjerneklare, når man ejer så stor en virksomhed som Coop Danmark. Og vil vi have engagerede medlemmer og det vil vi så skal det være tydeligt, hvordan de får indflydelse på foreningen. Det er det ikke i dag. Så en af de vigtigste opgaver i 2008 er at sørge for en fornyelse af foreningsstrukturen, så vi får de bedste rammer for medlemsdeltagelse, forklarer Thomas Bagge Olesen. Derfor nedsatte FDB i 2007 et strukturudvalg, som består af medlemmer fra alle dele af foreningsbaglandet. Udvalget arbejder på højtryk med et forslag til en ny struktur. Det er FDB s håb, at den nye struktur vil blive vedtaget på kongressen i juni INDFLYDELSE PÅ HVAD? Men hvad har man reelt indflydelse på som medlem af FDB? Det kan være svært at gennemskue, hvor FDB slutter, og hvor Coop starter. En af FDB s vigtigste opgaver er at definere rammerne for den virksomhed, som Coop driver. Som medlem er du med til at definere og fastlægge disse rammer i overensstemmelse med FDB s grundlæggende værdier: Hvilke mærkesager skal vi lægge særlig vægt på mere økologi, mere sundhed og på bekostning af hvad? Men som medlem er du også med til at afgøre, hvordan vi skal løse vores oplysningsforpligtelse, om FDB skal bruge penge på at uddele midler til velgørende formål, forskningsprojekter, der kan hæve standarden for fødevaresikkerhed, eller noget helt tredje. Det er de helt overordnede rammer, du får indflydelse på. Ikke de konkrete varer, og hvor de står i butikken. Det ved man bedst i Coop, fastslår den administrerende direktør. OPLYSNINGSPLIGTEN Og netop FDB s oplysningspligt er en lidt vanskelig men enestående størrelse, der skal have endnu et løft i Når Coop og FDB for alvor får koordineret indsatsen, så Coops ansatte og FDB s medlemsvalgte får de samme budskaber og arbejder med de samme temaer lokalt, så står vi endnu stærkere. For det er i allerhøjeste grad i butikkerne, at vi kan flytte holdninger. Vi skal give medlemmerne en ærlig og åben oplysning om vores værdier og mærkesager, hvordan vi arbejder med at realisere dem, og ikke mindst hvad det betyder for dem som forbrugere. Vi vil gerne holdes op på vores oplysningspligt, forklarer Thomas Bagge Olesen. Det er oplysningspligten, der adskiller FDB fra andre detailkæder. I 2007 var det store tema økologi. I 2008 er det sundhed. FDB har altid været drevet af ønsket om at tilbyde en åben og ærlig oplysning, men vi arbejder hele tiden på at gøre det lidt bedre. Tiderne skifter og vi må også gå nye veje. Vi skal selvfølgelig fortsat gøre alt, hvad vi kan, for at tilbyde troværdig og fyldestgørende vareinformation i butikkerne, men vi anser det også som vores mål at tilvejebringe ny viden på områder, som har betydning og interesse for forbrugerne. Det sker bl.a. gennem vores aktiviteter i FDB Analyse. Det kan også betyde, at FDB vil gå ind i at yde økonomisk støtte til projekter og partnerskaber, som kan bidrage med ny eller eksisterende viden på agendaen. Vi skal flytte holdning men også handling, og det lykkes ofte allerbedst i samarbejde med andre, slutter Thomas Bagge Olesen.

10 UDFYLDNING AF R A M M E R MILJØ/ ØKOLOGI 10 3 : UDFYLDNING AF RAMMER Artikel AF JENS JUUL NIELSEN, INFORMATIONSDIREKTØR I COOP DANMARK > > SUNDHED En kraftig vækst i salget af frisk frugt og grønt var den mest betydningsfulde faktor i Coops indsats for at være den førende dagligvarevirksomhed på sundhed. Men der blev gennemført mange andre initiativer, der skal g ø r e det lettere at leve sundere: Et tæt s a m a r b e j d e mellem FDB og Coop har bevirket, at det officielle svenske ernæringsmærke, Nøglehullet, efter alt at dømme også bliver officielt i Danmark. De første varer med mærket blev introduceret i Coop i 2007, og i løbet af 2008 vil der komme mange flere. Kvickly indledte et samarbejde med fitness.dk, så kunderne nu kan købe en værdikupon, som giver adgang til en dags træning i det lokale fitness.dk center med rabat. Det samlede salg af økologiske varer steg med 30 % i Coop, og dermed blev 2007 det hidtil største år for økologiske varer. Kvickly, Danmarks økologiske varehus e, udvidede sortimentet i nogle varehuse blev udvalget af økologiske varer fordoblet. Ved årets udgang var der minimum 400 forskellige økologiske varer i Kvicklys varehuse. Der blev etableret særlige afdelinger udelukkende med økologiske varer, og markedsføringen blev intensiveret, blandt andet med en tilbudsavis udelukkende med økologi. SuperBrugsen gennemførte en række kampagner, der medførte, at kæden generobrede pladsen som den førende landsdækkende supermarkedskæde på økologi. Den 8. august donerede kæden 20 % af det samlede salg af økologiske varer til Økologisk Landsforenings arbejde med at få flere landmænd til at lægge om fra konventionelt til økologisk landbrug. Det indbragte foreningen kr., som betød, at man kunne gennemføre gratis omlægningstjek hos flere end 50 landmænd. Også i Coops datterselskaber Irma og Fakta blev der gjort meget for økologien. Fakta udvidede udvalget med 30 %, og Irma forbedrede sin egen verdensrekord i salg af økologi, da man i den første uge af oktober havde en økologiandel på 34,2 %. På landsplan udgør de økologiske varer kun ca. 5 % af det samlede fødevaresalg. Coop Danmarks andel er ca. 50 % højere end landsgennemsnittet.

11 FDB s og Coops mærkesager skal ud på hylderne i Derfor er det på sin plads med en nulpunktsmåling: Hvordan så Coops arbejde med sundhed, miljø, klima og etisk handel ud i 2007? Så har vi noget at måle 2008-indsatsen op imod. Coop Danmark A/S præsterede for 3. år i træk et økonomisk rekordresultat. Omsætningen steg, Coop vandt markedsandele og bundlinien blev forbedret. Samtidig er det mest omfattende moderniseringsprogram med både mange nye butikker i alle kæder og ombygninger og udvidelser af eksisterende i fuld gang. Dermed er en forudsætning for en mere markant indsats på det forbrugerpolitiske område på plads. Her satte Coop i 2007 konkret handling på en lang række områder ud fra de rammer og ønsker, som FDB har formuleret. Fem områder er udvalgt inden for Corporate Social Responsibility (CSR), som Coop og FDB kort og godt kalder ansvarlighed. De fem fokusområder er: Sundhed, miljø/økologi, klima, etik og medarbejdere. Det er områder, hvor Coop adskiller sig positivt fra konkurrenterne på det danske dagligvaremarked. En del initiativer er allerede realiseret: ETIK > KLIMA Som eneste dagligvarevirksomhed gik Coop med i Miljøministeriets klimakampagne 1 ton mindre. Arbejdet med at reducere virksomhedens CO2 udledning blev indledt på Coops hovedkontor med en energisparekampagne, der reducerede forbruget med 10 %. Sammen med Informationscenter for Miljø & Sundhed udarbejdede Coop en pjece, der gav kunderne i Kvickly xtra, SuperBrugsen, Dagli Brugsen og Lokalbrugsen gode råd om mad og klima. Gennem det Coop-ejede indkøbsselskab Intercoop, der står for indkøb af nonfood produkter i Fjernøsten, blev der uddelt støtte til skolebyggerier i fattige områder i Kina og Vietnam gennem fonden Childrens Education and Social Welfare Fund of Intercoop. > Nye skoleprojekter, der vil blive støttet, er på vej i Pakistan og Bangladesh. Intercoop meldte sig ind i BSCI, der er en stor sammenslutning af europæiske detailhandelsvirksomheder, som samarbejder om at sikre arbejdstagerrettigheder hos leverandører i Fjernøsten. En partneraftale blev indgået med Folkekirkens Nødhjælp og UNICEF Danmark. Den medførte, at der i Kvickly xtra blev installeret en Velgørenhedsknap ved flaskeautomaterne, hvor kunderne nu kan vælge, om de vil donere deres returpant helt eller delvist til de to organisationer. Pengene overføres elektronisk og er dermed en ekstrem billig indsamlingsmetode for organisationerne. Systemet forventes udbygget til øvrige kæder i løbet af de kommende år. Desuden blev der designet en særlig Velgørenhedspose, der blev solgte i samtlige kæder. Endelig er der åbnet op for lokale aktiviteter for organisationerne i Coops butikker. > MEDARBEJDERE Coop har fokus på HR: Udvikling og uddannelse har højeste prioritet. Der er indgået en række Sociale Partnerskabsaftaler mellem Coop butikker og kommuner og gjort en betydelig indsats for at integrere indvandrere og give udsatte grupper fodfæste på arbejdsmarkedet. I løbet af året har en række butikker i Coop og brugsforeningerne modtaget priser for denne indsats. I 2008 er ansvarlighed indarbejdet i alle afdelingers forretningsplaner, og derfor vil Coop i stadig større grad skille sig ud fra konkurrenterne på de fem fokusområder.

12 FO R D E L E 12 4 : FORDELE FOR DE MANGE Artikel AF BIRGIT SCHWARZ POULSEN TIDL. AFDELINGSCHEF I FDB MEDLEMSKAB, NU PARTNER- & SERVICECHEF I COOP PLUS Så mange danskere er ved redaktionens afslutning medlem af FDB og brugsforeningerne. En af hjørnestenene i FDB er, at vi skal give medlemmerne økonomiske fordele var sidste år med 4 % medlemsbonus på Coops egne varemærker. Ordningen er ikke længere tilfredsstillende for flertallet af FDB s medlemmer. Nogle vil måske hævde, at den gamle fordelsordning aldrig har levet op til målsætningen. I stedet introduceres i 2008 en lang række nye medlemsfordele og kontante rabatter, som kommer flere medlemmer til gode. Fra og med 2008 tænker FDB og Coop medlemsfordele lidt anderledes. NYE FORDELE I COOP Fordelene i Coops medlemsbutikker er og har altid været den vigtigste økonomiske fordel for medlemmerne af FDB. Men fordelene skal være til at tage og føle på. Og de må gerne lugte af visioner. Derfor ser fordelene i 2008 lidt anderledes ud end tidligere: : Der vil i perioder af 2008 være gode medlemsrabatter på varer, der understøtter FDB s værdier, fx økologiske og fairtrademærkede varer, miljø- og klimavenlige produkter. : Månedens medlemstilbud bliver fra 2008 udvidet med en række stærke medlemstilbud af en uges v a r i g h e d til meget lav pris. : Som et ekstra krydderi trækkes der hver måned lod om 1 mio. kroner blandt medlemmer, der har fået scannet deres kort i en medlemsbutik. : Samvirke bliver gratis for medlemmer. Medlemmer, der ønsker at få magasinet tilsendt hver måned, skal kun betale portoen 5,75 kr. pr. nummer. Den nye fordelsordning er dynamisk. Derfor arbejder Coop og FDB tæt sammen om at videreudvikle attraktive fordele. BETALINGSKORTET D. 20. august lancerede FDB under stor bevågenhed det nye medlems- og betalingskort. Allerede inden for det første døgn var der omkring 1000, der benyttede sig af muligheden for at søge om kortet på nettet. Siden har der været gennemført direct mail kampagner til store grupper af FDB s medlemmer. Responsen har været særdeles tilfredsstillende. Kortet fungerer som kreditkort i alle Coops medlemsbutikker. Det er desuden et MasterCard, der kan benyttes over 20 mio. steder i hele verden. Der er op til 52 dages kredit, det koster ikke noget at få kortet, og der er ingen gebyrer, hvis man betaler til tiden. FDB har sikret sig, at renten for at udnytte kreditten ud over de 52 dage altid vil være rimelig sammenlignet med tilsvarende kreditmuligheder. Ligesom det gælder for Dankortet, kan man gratis bruge kortet til at hæve kontanter, når man handler i Coops butikker. Medlemmernes store interesse for kortet har desværre betydet, at Kundeservice til tider har haft svært ved at følge med, og der er sket begynderfejl, som heldigvis siden er blevet rettet op. Også kommunikationen til ansøgere har været en læreproces og undergår fortsat løbende forbedring. Men i det store billede er det få medlemmer, der har været utilfredse.

13 LE FOR DE MANGE FREMGANG FOR PARTNERSAMARBEJDER Ud over dagligvarerne i Coops medlemsbutikker kan medlemmerne benytte sig af fordele hos FDB s samarbejdspartnere inden for områder som bolig (omfatter pt. Vordingborg Køkkenet, OK el og OK olie), rejser (omfatter bl.a. FDB Miniferie, CIAO Ferieboliger, Novasol og dansommer) og økonomi, som ud over FDB medlems- og betalingskort bl.a. omfatter FDB Forsikring og FDB Helbredssikring. På boligområdet har Vordingborg Køkkenet i 2007 været en særdeles populær fordel. Mange medlemmer har benyttet det gode tilbud om rabat og bonus. Også FDB Miniferie, som blev etableret primo 2007, har været i positiv udvikling. FDB Rejser blev i 2007 nedlagt som selvstændigt rejsebureau. I stedet samarbejder FDB fremover med en række af de store rejsearrangører om fordele til medlemmerne. Det vil give mulighed for et bredere udvalg af rejsetilbud, både i form af helt særlige arrangementer og som rabattilbud. NYE MEDLEMSFORDELE: OPLEVELSER Fra slutningen af marts 2008 har vi skruet op for oplevelser til medlemspris. Har du lyst til at gå i byen, på restaurant, til koncert, teater, fitness eller besøge attraktioner, så klik forbi fdb.dk. Her vil der som noget helt nyt altid være en række her-og-nu tilbud. Der er også mulighed for at deltage i konkurrencer og vinde billetter til fx koncerter eller VIP-arrangementer. NY SAMARBEJDSPARTNER TIL FDB FORSIKRING I 2007 udløb samarbejdsaftalen om FDB Forsikring mellem Købstædernes Forsikring og FDB. Det viste sig ikke muligt at forlænge aftalen, og derfor forhandler FDB ved redaktionens afslutning med en ny samarbejdspartner. Det forventes, at FDB i første del af 2008 kan tilbyde medlemmerne nye fordelagtige privatforsikringer. FDB Helbredssikring fortsætter uændret i samarbejde med Skandia Forsikring. Der er stadig flere, der viser interesse for at tegne en privat helbredssikring, som giver mulighed for undersøgelse og behandling, når behovet opstår. ELEKTRONISKE NYHEDSBREVE Antallet af tilmeldte til det elektroniske nyhedsbrev om medlemsfordele stiger fortsat. Medlemmer, der er tilmeldt nyhedsbrevet, får 1-2 gange månedligt en opdatering på de nyeste fordele.

14 80 år på bagen, men stadig ung og vågen. Samvirke har det seneste år med en række tiltag fået fat i nye og yngre læsere 14 5 : LÆS FØR DU HANDLER Artikel AF FLEMMING JØRGENSEN, KONSTITUERET ANSVARS- HAVENDE REDAKTØR PÅ SAMVIRKE

15 L Æ S FØ R D U H A N D L E R Samvirke læs før du handler! Med denne sætning benyttede Samvirke i april 2007 sig af Tv-reklamer for første gang i magasinets 80-årige historie. Det skete for at markere første del af Samvirkes relancering. Resultatet af relanceringen er et flottere layout med nyt, hvidere papir og mere vægt på gode, store fotos. Mere kant i artiklerne, bl.a. gennem temaer, som efterfølgende sætter aftryk i andre medier. Anden del af relanceringen er Samvirkes nye hjemmeside, som kommer i løbet af sommeren Magasinet og hjemmesiden skal tilsammen skabe et medie, som nok udkommer én gang om måneden på papir, men som via internettet fortsat bevarer sin aktualitet indtil næste magasin udkommer måneden efter. Det nye samvirke.dk skal have samme høje kvalitet som papirmagasinet, men emnevalget på nettet skal i endnu højere grad rette sig mod de 25-40årige. Artiklerne på nettet bliver derfor især om emner, som er relevante for børnefamilier og for unge, som står over for at skulle stifte familie. FAT I NYE MÅLGRUPPER Relanceringens mål er at vende de seneste års udvikling, hvor Samvirke har haft sværere og sværere ved at få unge læsere. Magasinet er Danmarks største med ca. 1 mio. læsere hver måned, men en tredjedel af læserne er over 60 år. Derfor er et opgør med opfattelsen af Samvirke som et blad for bedsteforældre nødvendig, hvis Samvirke skal overleve på længere sigt. Siden april 2007 har hver udgave af Samvirke haft én større, redaktionel satsning. Det månedlige tema har hver gang været af en så høj kvalitet, at andre medier flittigt har citeret Samvirke. På disse citater måler Samvirke sin succes. En anden målestok for succes er magasinets troværdighed: Målt blandt samtlige danske medier er det kun Radioavisen og TV-Avisen på Danmarks Radio, der ifølge et bredt udsnit af danskerne har en højere troværdighed end Samvirke. ENDNU EN UDFORDRING I slutningen af 2007 tog Samvirke yderligere en udfordring på sig. Hidtil har Samvirkes abonnenter betalt for magasinet bagud. Abonnementet for ét år blev betalt året efter i april sammen med bonuschecken. Den model er fra 2008 ændret, så Samvirkes abonnenter nu skal betale for magasinet forud. I princippet er magasinet blevet gratis: Abonnenten skal kun betale de 5,75 kroner, som det koster at sende magasinet med posten til privatadressen af Samvirkes indtil da abonnenter sagde ja til at betale 69 kr. for de 12 numre af magasinet i Gennem en omfattende markedsføring er det målet at vinde nye abonnenter hver måned i 2008, så Samvirke ved årets udgang har genvundet et oplag på ca De første måneder af 2008 viser, at målet kan nås. Relanceringen har været en succes. For første gang i mange år ringer et antal medlemmer hver uge uopfordret til FDB for at tegne abonnement på magasinet. Det giver en tro på, at FDB mange år frem i tiden fortsat vil have Danmarks største og mest troværdige magasin.

16 L A N D E T R U N DT PÅ TO SIDER 16 6: LANDET RUNDT PÅ TO SIDER Artikel AF METTE STEENBERG, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER Vi tager vores oplysningspligt alvorligt i Himmerland såvel som i Honduras var endnu et år med livlig aktivitet rundt om i landet og uden for landets grænser. SKOLEKONTAKTEN Røde kål og de andre hoveder var navnet på FDB Skolekontaktens landsdækkende hjemkundskabskampagne i Kampagnen skulle få elever til at opleve, at mad med mange grøntsager kan smage godt. Godt 2900 skoleklasser landet over mere end elever lavede i uge 45 trendy wok-mad med kål i hjemkundskab. Det er en fremgang på godt 40 % i forhold til pilotkampagnen året før Danske rødder og grove knolde. Kampagnen går i sin enkelhed ud på, at de tilmeldte klasser får tilbudt et klassesæt med elevhæfter, øvelser og opskrifter fra FDB og gratis grøntsager fra SuperBrugsen. Kampagnen er et samarbejde mellem FDB Skolekontakten, SuperBrugsen, 6 om dagen og Hjemkundskabslærerforeningen. Læs mere på BØRNEBOXEN Formålet med BørneBoxen er helt enkelt: Giv børnehavebørn sunde vaner gennem leg. Partnerskabet BørneBoxen har siden september 2006 udviklet 7 aktivitetskasser med hver sit tema med forslag til lege og aktiviteter, sunde opskrifter og særlige rekvisitter, der understøtter temaet. Desværre har kun knap 300 børnehaver vist interesse for boxene i deres nuværende form. Derfor blev den sidste fysiske box udsendt i februar 2008, mens partnerskabet arbejder på en evt. reformulering af konceptet. Læs mere på FDB S ROLLE ER AT : stille krav til de virksomheder, FDB ejer : skaffe fordele til m e d l e m m e r n e : oplyse forbrugerne gennem information og debat Dette skal ske med udgangspunkt i FDB s værdier: indflydelse, omtanke, ærlighed og nytænkning og i de internationale a n d e l s p r i n c i p p e r. KOK FOR EN DAG Mange skoleklasser meldte sig igen i 2007 til Kok for en dag. I Odense ville man gerne have fat i teenagerne, og med nogle mindre tilpasninger af det kendte koncept, opnåede man nogle velbesøgte arrangementer i Scoremad. Succesen og de gode oplevelser fra Odense vil sikkert dukke op andre steder i landet i MOTIONSARRANGEMENTER Flere af de gode initiativer fra 2006 inden for motionsområdet fortsatte i Erfaringerne blev landet over brugt til at skabe bedre arrangementer for både deltagere og arrangører. Formålet er dog stadig det samme: At sætte fokus på en sund(ere) hverdag. Nogle steder som fx i Himmerland udvidede man det årlige cykelløb, så det i 2007 omfattede 4 butikker. ÅRSMØDER OG GENERALFORSAMLINGER Ca medlemmer deltog i årsmøder og generalforsamlinger i I 2007 blev materialepakken udvidet med individuelle flyers. Ved hjælp af en digital, internetbaseret skabelon kunne den lokale forening indtaste deres egne oplysninger og få tilsendt et ønsket antal flyers. Dette er første skridt mod en materialepakke, der fremover vil kunne tilpasses behovene omkring den enkelte butik. SKÆRPET ØKOLOGISK FOKUS Økologi er ikke længere kun et storbyfænomen. Landet rundt har forbrugerne taget økologien til sig. På landsplan har ca. hver femte butiksråd og brugsforeningsbestyrelse deltaget aktivt i at skabe opmærksomhed om fordelene ved økologi. Større økologiske aktiviteter har fået støtte fra FDB s centrale aktivitetspulje, hvor 39 % af den samlede bevilling til lokale arrangementer har været rettet mod aktiviteter om økologi. Også i FDB s sekretariat har vi slået et slag for økologien: Vi har gennem artikler, debatindlæg og analyser sat økologien tilbage på den politiske dagsorden. Samvirkes økologiske Danmarkskort nuancerede i 2007 diskussionen om hvem, der køber økologisk og hvad vi køber hvornår.

17 KOMPETENCEUDVIKLING I FORENINGEN At drive en aktiv og udviklingsorienteret forening kræver løbende uddannelse og kvalificering af foreningens medlemsvalgte. Derfor indgår seminarer, kurser og inspirationsmøder som en vigtig del af FDB s foreningsarbejde. I 2007 oplevede over 1000 af FDB s medlemsvalgte at få udvidet deres viden om og forståelse for foreningsarbejdet, hvilket har gjort dem i stand til at udføre foreningsarbejdet endnu bedre. Uddannelsesprogrammet er tiltænkt både nye medlemsvalgte og medlemsvalgte med mange års erfaring. Årets forbrugerpolitiske fokus på økologi skabte grundlag for, sammen med Coop, at gennemføre en række økologi-skoler. Skolerne rustede medlemsvalgte og butiksansatte til at sætte lokalt fokus på økologi. I 2008 opruster FDB på den interne uddannelsesfront. Udover de traditionelle tilbud til nyvalgte arrangerer FDB i 2008 endvidere tale- og argumentationskurser, uddannelse i projektstyring, forbrugerpolitiske temamøder, videregående ledelseskurser og meget andet. KOOPERATIV UDVIKLING I HONDURAS I maj 2007 indgik FDB samarbejde med miljøorganisationen Nepenthes og Skovkooperativerne COATLAHL og ANPFOR i Honduras. Siden har vi aktivt støttet skovhugst af FSC-certificeret træ i landet. FSC-certificeringen sikrer, at befolkningen får en rimelig pris for deres træ og arbejde, og at regnskoven ikke fældes hurtigere, end den kan nå at reproducere sig selv. Det er et vigtig område, som FDB sammen med Coop tager meget seriøst. FDB er med sine aktiviteter en aktiv medspiller i opbygningen af en stærk kooperativ samarbejdsstruktur, kompetenceudvikling, opretholdelse og udvidelse af FSC-certificerede skovområder. Coop Danmark er en drivende aktør i udviklingen af FSC-certificerede varer. FDB s engagement skal derfor understøtte den positive udvikling i det mellemamerikanske regnskovsområde, forsyne Coop med flere og bedre certificerede trævarer og fastholde vores position som en strategisk vigtig samarbejdspartner på FSC-området. I 2007 var FDB s primære indsats rettet mod skoler og uddannelsesmiljøet i og omkring landsbysamfund i Honduras. I 2008 vil indsatsen blive udvidet til styrkelse af bæredygtig skovforvaltning, forarbejdning, infrastruktur og FSC-certificering af strategiske skovområder. Udviklingsprojektet er i tråd med de kooperative forpligtelser, som FDB har igennem ICA (International Co-operative Alliance) og vores målsætninger om at være en social ansvarlig ejerorganisation. FDB vil i løbet af 2008 tage stilling til det videre engagement i området. RAMMEAFTALER MED UNICEF OG FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP I 2006 indgik FDB i samarbejde med Coop rammeaftaler med de to humanitære organisationer, UNICEF og Folkekirkens Nødhjælp. I 2007 førte det til velgørenhedsknappen ved flaskeautomaterne i Kvickly xtra butikkerne og Velgørenhedsposen, som sælges i samtlige Coops kæder (jf. kapitel 3). Det er tanken, at FDB s medlemsvalgte system skal inddrages og støtte aftalerne med de to velgørende organisationer, som fortsættes i FDB S VÆRDIER INDFLYDELSE: Medlemmernes indflydelse, medarbejdernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen skal være med til at forme vores virksomhed. OMTANKE: Vi viser omtanke for mennesker, dyr, miljø og arbejder for en bæredygtig samfundsudvikling. ÆRLIGHED: Vi holder, hvad vi lover, og forbrugerne skal føle sig trygge, når de handler i vores butikker, og have tillid til, at de får oplysninger om varerne og virksomheden, som kan have betydning for deres valg. NYTÆNKNING: Vi skal drage nytte af viden og teknologi og påvirke udviklingen i overensstemmelse med forbrugernes interesser.

CSR Ansvarlighed / Segmenterne / God foreningsledelse / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger

CSR Ansvarlighed / Segmenterne / God foreningsledelse / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Koncernoversigt 3 Forord fra formanden 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Hovedbegivenheder i året 8 CSR - Ansvarlighed 9 Segmenterne 15 God

Læs mere

Årsrapport. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

Årsrapport. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Årsrapport Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens landsrådsmøde Årsrapport Vallensbæk Torvevej 9 2620 Albertslund Telefon: 39 47 00 00 Hjemmeside:

Læs mere

CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger

CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger Årsrapport 2013 / årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop

Læs mere

COOP DANMARK A/S ÅRSRAPPORT

COOP DANMARK A/S ÅRSRAPPORT COOP DANMARK A/S CVR-nr. 26 25 94 95 ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2009. Per Sjøqvist Dirigent Indhold: Side Koncernstruktur og organisering

Læs mere

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Udarbejdet af: Jonas Bo Andersen s052672 Andreas Bloch s052962 Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Forord I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

CSR - hvor svært kan det være?

CSR - hvor svært kan det være? copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk CSR - hvor svært kan det være? CSR - hvor svært kan det være? Kulturanalytisk casestudie om udfordringer

Læs mere

på vej COOP Ansvarlighedsrapport 2014

på vej COOP Ansvarlighedsrapport 2014 COOP Ansvarlighedsrapport 2014 coop på vej / Indhold Indhold 1 Indledning 3 2 Organisationsledelse 6 3 Menneskerettigheder 7 4 Arbejdsforhold 11 5 Miljø og klima 14 6 God forretningsskik 17 7 Forbrugerforhold

Læs mere

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 nr. 1 Februar 2013 Skov & Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører og

Læs mere

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S årsberetning 07-08 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 07-08 Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger

Beretning 2011/2012. danmarks almene boliger Beretning 2011/2012 bl danmarks almene boliger BOLIGEN har de seneste år gennemgået en betydelig forandring. Fra at være et oplysningsorgan er bladet blevet en aktør i samfundsudvikling. Udover at referere

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 11

Å R S R A P P O R T 2 0 11 PFA Holding ÅRSRAPPORT 2011 2 Årsrapport PFA Holding 2011 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Sundhed A/S PFA Senior A/S PFA

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere