FDB ANSVARLIGT EJERSKAB 2007 FDB S ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDB ANSVARLIGT EJERSKAB 2007 FDB S ÅRSBERETNING"

Transkript

1 FDB ANSVARLIGT EJERSKAB 2007 FDB S ÅRSBERETNING

2

3 Forbrugerpolitisk ansvarlighed skal selvfølgelig ses i sammenhæng med økonomisk ansvarlighed, ellers er der ingen virksomhed på kort sigt. Men udover at forbrugerpolitisk ansvarlighed er sund fornuft, så er det samtidig en afgørende forudsætning for at kunne drive virksomhed på lang sigt. Derfor er det vigtigt, at vi som medlemsorganisation og virksomhedsejer på dagligvaremarkedet holder fast i både forbrugerpolitisk ansvarlighed og økonomisk ansvarlighed Thomas Bagge Olesen, adm. direktør i FDB

4 04 INDHOLD Kapitler FDB S ÅRSBERETNING 2007 FDB S ÅRSBERETNING KURSEN ER SAT SIDE 6 2SIDE 8 3 FDB ANNO 2008 UDFYLDNING AF RAMMER SIDE 10 4FODELE FOR DE MANGE SIDE 12 Ansvarshavende redaktør: Mette Steenberg Redaktion: Flemming Jørgensen, Thomas Bagge Olesen Portræt af Thomas Bagge Olesen: Ulrik Jantzen Portræt af Ebbe Lundgaard: Jasper Carlberg Foto: Fintan Damgaard Grafisk design: Flink. DTP: Flink. Tryk: Rødgaard a/s Marts 2007 Oplag: 2500 ex. FDB s årsberetning er trykt på SCANDIA2000 FDB s årsberetning findes sammen med FDB s officielle regnskab på

5 5SIDE 14 LÆS FØR DU HANDLER 6 SIDE 20 EN HANELEFANT TAKKER AF... 7ORD-OPRUSTNING 8 9 LANDET RUNDT PÅ TO SIDER ØKONOMI SIDE 16 SIDE 18 SIDE 24

6 K U R S E N 06 1 : KURSEN ER SAT Forord AF EBBE LUNDGAARD, FORMAND

7 E R S AT 2007 har på mange måder været et skelsættende år i FDB s historie: Coop Danmark kom tilbage på danske hænder, Coop Norden blev opløst som driftsselskab, og det nye nordiske indkøbsselskab, Coop Trading, så dagens lys. FDB s nye status som eneejer er en udfordring: Vi skal sørge for, at foreningen FDB er gearet til at løfte den store opgave, det er, at eje Danmarks største dagligvarehandel. Og vi skal have flere medlemmer til at tage ordet og engagere sig i foreningen. På side 8 afslører den ny mand ved foreningens administrative ror, FDB s adm. direktør Thomas Bagge Olesen, et par af de store projekter, FDB arbejder med i Vi tager vores ejerskab seriøst. Derfor har vi i årets beretning gjort status i Coops butikker: Kom FDB s mærkesager helt ud i butikkerne i 2007? For alle, der læste Christine Antorini og Jørn Duus Hansens bidrag i sidste års beretning, vil kapitel 3 forhåbentlig besvare et par af de rejste spørgsmål. En klar målsætning i FDB er, at vi skal tilbyde medlemmerne tydelige økonomiske fordele. Derfor har vi sagt farvel til den gamle fordelsordning og de 4 % medlemsbonus på Coops egne varemærker. Det nye fordelsprogram giver medlemmerne kontante rabatter her og nu og støtter i højere grad op om FDB s mærkesager. Et fordelsprogram må gerne være ambitiøst, og det skal komme flertallet til gode. Det gør det nye fordelsprogram. I kan læse mere om de nye medlemsfordele på side 12. Vi har også givet vores kommunikationskanaler en kærlig hånd. I april fik Samvirke, Danmarks mest læste månedsmagasin, et løft. Magasinet står uanset det høje læsertal overfor en klar udfordring: Samvirke skal have fat i de yngre læsere for at overleve på sigt. Hvordan det er gået med det, kan I læse på side 14. FDB skal syne, hvad vi siger helt ned i detaljen. Derfor er FDB ikke længere bordeaux og sort sløjfen er (igen) blevet rød og fdb.dk har fået et tiltrængt løft. Og så har vi igen i år sat gang i debatten på en række forbrugerpolitiske områder. Vi har bl.a. sat fokus på momsdifferentiering og ernæringsmærkning, for sundhed skal ikke kun være for de velbjergede og højtuddannede. Sundhed skal være for alle danskere. Det kan I læse mere om i kapitlet Ord-oprustning på side 18. I kapitel 6 gør vi status over en af hjørnestenene i FDB: Foreningsaktiviteterne. De 4000 engagerede medlemsvalgte omkring butikkerne har igen i år gjort den ekstra indsats, der er med til at adskille medlemsbutikkerne fra andre supermarkeder. Vi håber, I vil fortsætte det store arbejde i Og så takker undertegnede af som formand efter et årti i FDB s tjeneste. I den anledning har jeg sat mig i den varme stol. Resultatet kan I læse på side 20 i kapitlet En hanelefant takker af.... Kapiteloverskriften er redaktionens! God fornøjelse med årets beretning fra FDB Ebbe Lundgaard, formand

8 F D B A N N O : FDB ANNO 2008 Interview MED THOMAS BAGGE OLESEN AF METTE STEENBERG, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER FDB S MÅL I 2010 ER AT : være ejer af Coop Danmark, Danmarks stærkeste dagligvarehandel, med attraktive butikker og et konkurrencedygtigt vareudbud, der også fremmer sundhed og en bæredygtig udvikling : give medlemmerne adgang til et stærkt fordelsprogram, der belønner loyalitet : gennem oplysning, udgivelser og debat være forbrugernes foretrukne kilde til viden om dagligvareforbrug Coop Danmark er igen tilbage på FDB-hænder. Dermed ejer FDB s 1,6 mio. medlemmer Danmarks største dagligvarevirksomhed. FDB s adm. direktør er ikke i tvivl: Hvis FDB skal fastholde en relevans hos medlemmerne, så må FDB forny sig og organisationsstrukturen ændres radikalt. Ellers kan man ikke forvente, at flere medlemmer vil engagere sig og gøre deres indflydelse gældende. EN ANSVARLIG EJER FDB står som ejer af Coop Danmark overfor hvad der kunne synes som en kompliceret opgave: At tjene penge og samtidig tjene medlemmernes interesser. Således skal FDB på den ene side sikre, at Coop Danmark kan udvikle sig som en kommerciel virksomhed på markedsvilkår og på den anden side sikre, at medlemmerne oplever det som en fordel at være medlem af FDB gennem deres økonomiske fordele og medindflydelse i Coop Danmark. Men det er ikke uforenelige størrelser. I disse år oplever vi i stigende grad, at forbrugerne og dermed medlemmernes interesser ikke kun handler om at få de billigste varer. Det handler i høj grad også om at tage hensyn til miljø, klima, sundhed og etik om at vise ansvarlighed på det forbrugerpolitiske område. Forbrugerpolitisk ansvarlighed skal selvfølgelig ses i sammenhæng med økonomisk ansvarlighed, ellers er der ingen virksomhed på kort sigt. Men udover at forbrugerpolitisk ansvarlighed er sund fornuft, så er det samtidig en afgørende forudsætning for at kunne drive virksomhed på lang sigt. Derfor er det vigtigt, at vi som medlemsorganisation og virksomhedsejer på dagligvaremarkedet holder fast i både forbrugerpolitisk ansvarlighed og økonomisk ansvarlighed, konstaterer Thomas Bagge Olesen. MÆRKESAGERNE SKAL HELT UD PÅ HYLDERNE Det ligger Thomas Bagge Olesen meget på sinde, at ord og handling skal hænge sammen. FDB skal ikke bare have en masse mærkesager på papiret medlemmer og forbrugerne skal kunne finde dem på hylderne i butikkerne. Det bliver nemmere med det nye ejerskab. Det er ingen hemmelighed, at det sommetider har været en vis træghed i at få gennemført forbrugerpolitiske initiativer i Coop Norden. Men nu skal initiativer og ønsker ikke længere forbi Stockholm, og det gør samarbejdet mellem FDB og Coop langt mere effektivt. FDB og Coop arbejder sammen om fælles mærkesager, og vi vil gerne forpligtes på det samarbejde. Derfor har vi som noget af det første siden tilbagekøbet lanceret en fælles forbrugerpolitisk handlingsplan, der skal synliggøre FDB s værdier og mærkesager, hvordan der arbejdes med dem i butikkerne, og hvad der er foreningens og forretningens opgave i dette samarbejde. Det er helt afgørende, at vi overfor medlemmer klart kan redegøre for vores indsats på alle de vigtige områder, forklarer Thomas Bagge Olesen.

9 DET BEDSTE FRA DET NORDISKE SAMARBEJDE VIDEREFØRES Opløsningen af Coop Norden byder altså på nye muligheder for at styrke samarbejdet mellem forening og forretning. Men ikke alt fra det nordiske samarbejde forkastes. FDB, NKL og KF holder fast i det nordiske indkøbssamarbejde, fordi det kommer medlemmerne til gode. Vi har taget de politiske dele ud af det nordiske samarbejde, så Coop Trading udelukkende handler om forretning: Her er det opgaven at videreføre et effektivt indkøbssamarbejde, som skal skabe synergi og sikre billigere og bedre varer for alle parter. Jo større mængder, vi køber, jo lavere stykpris og det uden at slække på kvaliteten. Det er en fordel ikke mindst for medlemmerne og forbrugerne. STRUKTUREN SKAL TEGNES PÅ NY Så FDB skal være en ansvarlig ejer med alt, hvad det indebærer. Og FDB skal som medlemsejet organisation vide, hvad medlemmerne ønsker. Det kræver en ny struktur, som er mere gennemsigtig, og hvor der er kortere vej til beslutningerne: Beslutningsvejene skal være stjerneklare, når man ejer så stor en virksomhed som Coop Danmark. Og vil vi have engagerede medlemmer og det vil vi så skal det være tydeligt, hvordan de får indflydelse på foreningen. Det er det ikke i dag. Så en af de vigtigste opgaver i 2008 er at sørge for en fornyelse af foreningsstrukturen, så vi får de bedste rammer for medlemsdeltagelse, forklarer Thomas Bagge Olesen. Derfor nedsatte FDB i 2007 et strukturudvalg, som består af medlemmer fra alle dele af foreningsbaglandet. Udvalget arbejder på højtryk med et forslag til en ny struktur. Det er FDB s håb, at den nye struktur vil blive vedtaget på kongressen i juni INDFLYDELSE PÅ HVAD? Men hvad har man reelt indflydelse på som medlem af FDB? Det kan være svært at gennemskue, hvor FDB slutter, og hvor Coop starter. En af FDB s vigtigste opgaver er at definere rammerne for den virksomhed, som Coop driver. Som medlem er du med til at definere og fastlægge disse rammer i overensstemmelse med FDB s grundlæggende værdier: Hvilke mærkesager skal vi lægge særlig vægt på mere økologi, mere sundhed og på bekostning af hvad? Men som medlem er du også med til at afgøre, hvordan vi skal løse vores oplysningsforpligtelse, om FDB skal bruge penge på at uddele midler til velgørende formål, forskningsprojekter, der kan hæve standarden for fødevaresikkerhed, eller noget helt tredje. Det er de helt overordnede rammer, du får indflydelse på. Ikke de konkrete varer, og hvor de står i butikken. Det ved man bedst i Coop, fastslår den administrerende direktør. OPLYSNINGSPLIGTEN Og netop FDB s oplysningspligt er en lidt vanskelig men enestående størrelse, der skal have endnu et løft i Når Coop og FDB for alvor får koordineret indsatsen, så Coops ansatte og FDB s medlemsvalgte får de samme budskaber og arbejder med de samme temaer lokalt, så står vi endnu stærkere. For det er i allerhøjeste grad i butikkerne, at vi kan flytte holdninger. Vi skal give medlemmerne en ærlig og åben oplysning om vores værdier og mærkesager, hvordan vi arbejder med at realisere dem, og ikke mindst hvad det betyder for dem som forbrugere. Vi vil gerne holdes op på vores oplysningspligt, forklarer Thomas Bagge Olesen. Det er oplysningspligten, der adskiller FDB fra andre detailkæder. I 2007 var det store tema økologi. I 2008 er det sundhed. FDB har altid været drevet af ønsket om at tilbyde en åben og ærlig oplysning, men vi arbejder hele tiden på at gøre det lidt bedre. Tiderne skifter og vi må også gå nye veje. Vi skal selvfølgelig fortsat gøre alt, hvad vi kan, for at tilbyde troværdig og fyldestgørende vareinformation i butikkerne, men vi anser det også som vores mål at tilvejebringe ny viden på områder, som har betydning og interesse for forbrugerne. Det sker bl.a. gennem vores aktiviteter i FDB Analyse. Det kan også betyde, at FDB vil gå ind i at yde økonomisk støtte til projekter og partnerskaber, som kan bidrage med ny eller eksisterende viden på agendaen. Vi skal flytte holdning men også handling, og det lykkes ofte allerbedst i samarbejde med andre, slutter Thomas Bagge Olesen.

10 UDFYLDNING AF R A M M E R MILJØ/ ØKOLOGI 10 3 : UDFYLDNING AF RAMMER Artikel AF JENS JUUL NIELSEN, INFORMATIONSDIREKTØR I COOP DANMARK > > SUNDHED En kraftig vækst i salget af frisk frugt og grønt var den mest betydningsfulde faktor i Coops indsats for at være den førende dagligvarevirksomhed på sundhed. Men der blev gennemført mange andre initiativer, der skal g ø r e det lettere at leve sundere: Et tæt s a m a r b e j d e mellem FDB og Coop har bevirket, at det officielle svenske ernæringsmærke, Nøglehullet, efter alt at dømme også bliver officielt i Danmark. De første varer med mærket blev introduceret i Coop i 2007, og i løbet af 2008 vil der komme mange flere. Kvickly indledte et samarbejde med fitness.dk, så kunderne nu kan købe en værdikupon, som giver adgang til en dags træning i det lokale fitness.dk center med rabat. Det samlede salg af økologiske varer steg med 30 % i Coop, og dermed blev 2007 det hidtil største år for økologiske varer. Kvickly, Danmarks økologiske varehus e, udvidede sortimentet i nogle varehuse blev udvalget af økologiske varer fordoblet. Ved årets udgang var der minimum 400 forskellige økologiske varer i Kvicklys varehuse. Der blev etableret særlige afdelinger udelukkende med økologiske varer, og markedsføringen blev intensiveret, blandt andet med en tilbudsavis udelukkende med økologi. SuperBrugsen gennemførte en række kampagner, der medførte, at kæden generobrede pladsen som den førende landsdækkende supermarkedskæde på økologi. Den 8. august donerede kæden 20 % af det samlede salg af økologiske varer til Økologisk Landsforenings arbejde med at få flere landmænd til at lægge om fra konventionelt til økologisk landbrug. Det indbragte foreningen kr., som betød, at man kunne gennemføre gratis omlægningstjek hos flere end 50 landmænd. Også i Coops datterselskaber Irma og Fakta blev der gjort meget for økologien. Fakta udvidede udvalget med 30 %, og Irma forbedrede sin egen verdensrekord i salg af økologi, da man i den første uge af oktober havde en økologiandel på 34,2 %. På landsplan udgør de økologiske varer kun ca. 5 % af det samlede fødevaresalg. Coop Danmarks andel er ca. 50 % højere end landsgennemsnittet.

11 FDB s og Coops mærkesager skal ud på hylderne i Derfor er det på sin plads med en nulpunktsmåling: Hvordan så Coops arbejde med sundhed, miljø, klima og etisk handel ud i 2007? Så har vi noget at måle 2008-indsatsen op imod. Coop Danmark A/S præsterede for 3. år i træk et økonomisk rekordresultat. Omsætningen steg, Coop vandt markedsandele og bundlinien blev forbedret. Samtidig er det mest omfattende moderniseringsprogram med både mange nye butikker i alle kæder og ombygninger og udvidelser af eksisterende i fuld gang. Dermed er en forudsætning for en mere markant indsats på det forbrugerpolitiske område på plads. Her satte Coop i 2007 konkret handling på en lang række områder ud fra de rammer og ønsker, som FDB har formuleret. Fem områder er udvalgt inden for Corporate Social Responsibility (CSR), som Coop og FDB kort og godt kalder ansvarlighed. De fem fokusområder er: Sundhed, miljø/økologi, klima, etik og medarbejdere. Det er områder, hvor Coop adskiller sig positivt fra konkurrenterne på det danske dagligvaremarked. En del initiativer er allerede realiseret: ETIK > KLIMA Som eneste dagligvarevirksomhed gik Coop med i Miljøministeriets klimakampagne 1 ton mindre. Arbejdet med at reducere virksomhedens CO2 udledning blev indledt på Coops hovedkontor med en energisparekampagne, der reducerede forbruget med 10 %. Sammen med Informationscenter for Miljø & Sundhed udarbejdede Coop en pjece, der gav kunderne i Kvickly xtra, SuperBrugsen, Dagli Brugsen og Lokalbrugsen gode råd om mad og klima. Gennem det Coop-ejede indkøbsselskab Intercoop, der står for indkøb af nonfood produkter i Fjernøsten, blev der uddelt støtte til skolebyggerier i fattige områder i Kina og Vietnam gennem fonden Childrens Education and Social Welfare Fund of Intercoop. > Nye skoleprojekter, der vil blive støttet, er på vej i Pakistan og Bangladesh. Intercoop meldte sig ind i BSCI, der er en stor sammenslutning af europæiske detailhandelsvirksomheder, som samarbejder om at sikre arbejdstagerrettigheder hos leverandører i Fjernøsten. En partneraftale blev indgået med Folkekirkens Nødhjælp og UNICEF Danmark. Den medførte, at der i Kvickly xtra blev installeret en Velgørenhedsknap ved flaskeautomaterne, hvor kunderne nu kan vælge, om de vil donere deres returpant helt eller delvist til de to organisationer. Pengene overføres elektronisk og er dermed en ekstrem billig indsamlingsmetode for organisationerne. Systemet forventes udbygget til øvrige kæder i løbet af de kommende år. Desuden blev der designet en særlig Velgørenhedspose, der blev solgte i samtlige kæder. Endelig er der åbnet op for lokale aktiviteter for organisationerne i Coops butikker. > MEDARBEJDERE Coop har fokus på HR: Udvikling og uddannelse har højeste prioritet. Der er indgået en række Sociale Partnerskabsaftaler mellem Coop butikker og kommuner og gjort en betydelig indsats for at integrere indvandrere og give udsatte grupper fodfæste på arbejdsmarkedet. I løbet af året har en række butikker i Coop og brugsforeningerne modtaget priser for denne indsats. I 2008 er ansvarlighed indarbejdet i alle afdelingers forretningsplaner, og derfor vil Coop i stadig større grad skille sig ud fra konkurrenterne på de fem fokusområder.

12 FO R D E L E 12 4 : FORDELE FOR DE MANGE Artikel AF BIRGIT SCHWARZ POULSEN TIDL. AFDELINGSCHEF I FDB MEDLEMSKAB, NU PARTNER- & SERVICECHEF I COOP PLUS Så mange danskere er ved redaktionens afslutning medlem af FDB og brugsforeningerne. En af hjørnestenene i FDB er, at vi skal give medlemmerne økonomiske fordele var sidste år med 4 % medlemsbonus på Coops egne varemærker. Ordningen er ikke længere tilfredsstillende for flertallet af FDB s medlemmer. Nogle vil måske hævde, at den gamle fordelsordning aldrig har levet op til målsætningen. I stedet introduceres i 2008 en lang række nye medlemsfordele og kontante rabatter, som kommer flere medlemmer til gode. Fra og med 2008 tænker FDB og Coop medlemsfordele lidt anderledes. NYE FORDELE I COOP Fordelene i Coops medlemsbutikker er og har altid været den vigtigste økonomiske fordel for medlemmerne af FDB. Men fordelene skal være til at tage og føle på. Og de må gerne lugte af visioner. Derfor ser fordelene i 2008 lidt anderledes ud end tidligere: : Der vil i perioder af 2008 være gode medlemsrabatter på varer, der understøtter FDB s værdier, fx økologiske og fairtrademærkede varer, miljø- og klimavenlige produkter. : Månedens medlemstilbud bliver fra 2008 udvidet med en række stærke medlemstilbud af en uges v a r i g h e d til meget lav pris. : Som et ekstra krydderi trækkes der hver måned lod om 1 mio. kroner blandt medlemmer, der har fået scannet deres kort i en medlemsbutik. : Samvirke bliver gratis for medlemmer. Medlemmer, der ønsker at få magasinet tilsendt hver måned, skal kun betale portoen 5,75 kr. pr. nummer. Den nye fordelsordning er dynamisk. Derfor arbejder Coop og FDB tæt sammen om at videreudvikle attraktive fordele. BETALINGSKORTET D. 20. august lancerede FDB under stor bevågenhed det nye medlems- og betalingskort. Allerede inden for det første døgn var der omkring 1000, der benyttede sig af muligheden for at søge om kortet på nettet. Siden har der været gennemført direct mail kampagner til store grupper af FDB s medlemmer. Responsen har været særdeles tilfredsstillende. Kortet fungerer som kreditkort i alle Coops medlemsbutikker. Det er desuden et MasterCard, der kan benyttes over 20 mio. steder i hele verden. Der er op til 52 dages kredit, det koster ikke noget at få kortet, og der er ingen gebyrer, hvis man betaler til tiden. FDB har sikret sig, at renten for at udnytte kreditten ud over de 52 dage altid vil være rimelig sammenlignet med tilsvarende kreditmuligheder. Ligesom det gælder for Dankortet, kan man gratis bruge kortet til at hæve kontanter, når man handler i Coops butikker. Medlemmernes store interesse for kortet har desværre betydet, at Kundeservice til tider har haft svært ved at følge med, og der er sket begynderfejl, som heldigvis siden er blevet rettet op. Også kommunikationen til ansøgere har været en læreproces og undergår fortsat løbende forbedring. Men i det store billede er det få medlemmer, der har været utilfredse.

13 LE FOR DE MANGE FREMGANG FOR PARTNERSAMARBEJDER Ud over dagligvarerne i Coops medlemsbutikker kan medlemmerne benytte sig af fordele hos FDB s samarbejdspartnere inden for områder som bolig (omfatter pt. Vordingborg Køkkenet, OK el og OK olie), rejser (omfatter bl.a. FDB Miniferie, CIAO Ferieboliger, Novasol og dansommer) og økonomi, som ud over FDB medlems- og betalingskort bl.a. omfatter FDB Forsikring og FDB Helbredssikring. På boligområdet har Vordingborg Køkkenet i 2007 været en særdeles populær fordel. Mange medlemmer har benyttet det gode tilbud om rabat og bonus. Også FDB Miniferie, som blev etableret primo 2007, har været i positiv udvikling. FDB Rejser blev i 2007 nedlagt som selvstændigt rejsebureau. I stedet samarbejder FDB fremover med en række af de store rejsearrangører om fordele til medlemmerne. Det vil give mulighed for et bredere udvalg af rejsetilbud, både i form af helt særlige arrangementer og som rabattilbud. NYE MEDLEMSFORDELE: OPLEVELSER Fra slutningen af marts 2008 har vi skruet op for oplevelser til medlemspris. Har du lyst til at gå i byen, på restaurant, til koncert, teater, fitness eller besøge attraktioner, så klik forbi fdb.dk. Her vil der som noget helt nyt altid være en række her-og-nu tilbud. Der er også mulighed for at deltage i konkurrencer og vinde billetter til fx koncerter eller VIP-arrangementer. NY SAMARBEJDSPARTNER TIL FDB FORSIKRING I 2007 udløb samarbejdsaftalen om FDB Forsikring mellem Købstædernes Forsikring og FDB. Det viste sig ikke muligt at forlænge aftalen, og derfor forhandler FDB ved redaktionens afslutning med en ny samarbejdspartner. Det forventes, at FDB i første del af 2008 kan tilbyde medlemmerne nye fordelagtige privatforsikringer. FDB Helbredssikring fortsætter uændret i samarbejde med Skandia Forsikring. Der er stadig flere, der viser interesse for at tegne en privat helbredssikring, som giver mulighed for undersøgelse og behandling, når behovet opstår. ELEKTRONISKE NYHEDSBREVE Antallet af tilmeldte til det elektroniske nyhedsbrev om medlemsfordele stiger fortsat. Medlemmer, der er tilmeldt nyhedsbrevet, får 1-2 gange månedligt en opdatering på de nyeste fordele.

14 80 år på bagen, men stadig ung og vågen. Samvirke har det seneste år med en række tiltag fået fat i nye og yngre læsere 14 5 : LÆS FØR DU HANDLER Artikel AF FLEMMING JØRGENSEN, KONSTITUERET ANSVARS- HAVENDE REDAKTØR PÅ SAMVIRKE

15 L Æ S FØ R D U H A N D L E R Samvirke læs før du handler! Med denne sætning benyttede Samvirke i april 2007 sig af Tv-reklamer for første gang i magasinets 80-årige historie. Det skete for at markere første del af Samvirkes relancering. Resultatet af relanceringen er et flottere layout med nyt, hvidere papir og mere vægt på gode, store fotos. Mere kant i artiklerne, bl.a. gennem temaer, som efterfølgende sætter aftryk i andre medier. Anden del af relanceringen er Samvirkes nye hjemmeside, som kommer i løbet af sommeren Magasinet og hjemmesiden skal tilsammen skabe et medie, som nok udkommer én gang om måneden på papir, men som via internettet fortsat bevarer sin aktualitet indtil næste magasin udkommer måneden efter. Det nye samvirke.dk skal have samme høje kvalitet som papirmagasinet, men emnevalget på nettet skal i endnu højere grad rette sig mod de 25-40årige. Artiklerne på nettet bliver derfor især om emner, som er relevante for børnefamilier og for unge, som står over for at skulle stifte familie. FAT I NYE MÅLGRUPPER Relanceringens mål er at vende de seneste års udvikling, hvor Samvirke har haft sværere og sværere ved at få unge læsere. Magasinet er Danmarks største med ca. 1 mio. læsere hver måned, men en tredjedel af læserne er over 60 år. Derfor er et opgør med opfattelsen af Samvirke som et blad for bedsteforældre nødvendig, hvis Samvirke skal overleve på længere sigt. Siden april 2007 har hver udgave af Samvirke haft én større, redaktionel satsning. Det månedlige tema har hver gang været af en så høj kvalitet, at andre medier flittigt har citeret Samvirke. På disse citater måler Samvirke sin succes. En anden målestok for succes er magasinets troværdighed: Målt blandt samtlige danske medier er det kun Radioavisen og TV-Avisen på Danmarks Radio, der ifølge et bredt udsnit af danskerne har en højere troværdighed end Samvirke. ENDNU EN UDFORDRING I slutningen af 2007 tog Samvirke yderligere en udfordring på sig. Hidtil har Samvirkes abonnenter betalt for magasinet bagud. Abonnementet for ét år blev betalt året efter i april sammen med bonuschecken. Den model er fra 2008 ændret, så Samvirkes abonnenter nu skal betale for magasinet forud. I princippet er magasinet blevet gratis: Abonnenten skal kun betale de 5,75 kroner, som det koster at sende magasinet med posten til privatadressen af Samvirkes indtil da abonnenter sagde ja til at betale 69 kr. for de 12 numre af magasinet i Gennem en omfattende markedsføring er det målet at vinde nye abonnenter hver måned i 2008, så Samvirke ved årets udgang har genvundet et oplag på ca De første måneder af 2008 viser, at målet kan nås. Relanceringen har været en succes. For første gang i mange år ringer et antal medlemmer hver uge uopfordret til FDB for at tegne abonnement på magasinet. Det giver en tro på, at FDB mange år frem i tiden fortsat vil have Danmarks største og mest troværdige magasin.

16 L A N D E T R U N DT PÅ TO SIDER 16 6: LANDET RUNDT PÅ TO SIDER Artikel AF METTE STEENBERG, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER Vi tager vores oplysningspligt alvorligt i Himmerland såvel som i Honduras var endnu et år med livlig aktivitet rundt om i landet og uden for landets grænser. SKOLEKONTAKTEN Røde kål og de andre hoveder var navnet på FDB Skolekontaktens landsdækkende hjemkundskabskampagne i Kampagnen skulle få elever til at opleve, at mad med mange grøntsager kan smage godt. Godt 2900 skoleklasser landet over mere end elever lavede i uge 45 trendy wok-mad med kål i hjemkundskab. Det er en fremgang på godt 40 % i forhold til pilotkampagnen året før Danske rødder og grove knolde. Kampagnen går i sin enkelhed ud på, at de tilmeldte klasser får tilbudt et klassesæt med elevhæfter, øvelser og opskrifter fra FDB og gratis grøntsager fra SuperBrugsen. Kampagnen er et samarbejde mellem FDB Skolekontakten, SuperBrugsen, 6 om dagen og Hjemkundskabslærerforeningen. Læs mere på BØRNEBOXEN Formålet med BørneBoxen er helt enkelt: Giv børnehavebørn sunde vaner gennem leg. Partnerskabet BørneBoxen har siden september 2006 udviklet 7 aktivitetskasser med hver sit tema med forslag til lege og aktiviteter, sunde opskrifter og særlige rekvisitter, der understøtter temaet. Desværre har kun knap 300 børnehaver vist interesse for boxene i deres nuværende form. Derfor blev den sidste fysiske box udsendt i februar 2008, mens partnerskabet arbejder på en evt. reformulering af konceptet. Læs mere på FDB S ROLLE ER AT : stille krav til de virksomheder, FDB ejer : skaffe fordele til m e d l e m m e r n e : oplyse forbrugerne gennem information og debat Dette skal ske med udgangspunkt i FDB s værdier: indflydelse, omtanke, ærlighed og nytænkning og i de internationale a n d e l s p r i n c i p p e r. KOK FOR EN DAG Mange skoleklasser meldte sig igen i 2007 til Kok for en dag. I Odense ville man gerne have fat i teenagerne, og med nogle mindre tilpasninger af det kendte koncept, opnåede man nogle velbesøgte arrangementer i Scoremad. Succesen og de gode oplevelser fra Odense vil sikkert dukke op andre steder i landet i MOTIONSARRANGEMENTER Flere af de gode initiativer fra 2006 inden for motionsområdet fortsatte i Erfaringerne blev landet over brugt til at skabe bedre arrangementer for både deltagere og arrangører. Formålet er dog stadig det samme: At sætte fokus på en sund(ere) hverdag. Nogle steder som fx i Himmerland udvidede man det årlige cykelløb, så det i 2007 omfattede 4 butikker. ÅRSMØDER OG GENERALFORSAMLINGER Ca medlemmer deltog i årsmøder og generalforsamlinger i I 2007 blev materialepakken udvidet med individuelle flyers. Ved hjælp af en digital, internetbaseret skabelon kunne den lokale forening indtaste deres egne oplysninger og få tilsendt et ønsket antal flyers. Dette er første skridt mod en materialepakke, der fremover vil kunne tilpasses behovene omkring den enkelte butik. SKÆRPET ØKOLOGISK FOKUS Økologi er ikke længere kun et storbyfænomen. Landet rundt har forbrugerne taget økologien til sig. På landsplan har ca. hver femte butiksråd og brugsforeningsbestyrelse deltaget aktivt i at skabe opmærksomhed om fordelene ved økologi. Større økologiske aktiviteter har fået støtte fra FDB s centrale aktivitetspulje, hvor 39 % af den samlede bevilling til lokale arrangementer har været rettet mod aktiviteter om økologi. Også i FDB s sekretariat har vi slået et slag for økologien: Vi har gennem artikler, debatindlæg og analyser sat økologien tilbage på den politiske dagsorden. Samvirkes økologiske Danmarkskort nuancerede i 2007 diskussionen om hvem, der køber økologisk og hvad vi køber hvornår.

17 KOMPETENCEUDVIKLING I FORENINGEN At drive en aktiv og udviklingsorienteret forening kræver løbende uddannelse og kvalificering af foreningens medlemsvalgte. Derfor indgår seminarer, kurser og inspirationsmøder som en vigtig del af FDB s foreningsarbejde. I 2007 oplevede over 1000 af FDB s medlemsvalgte at få udvidet deres viden om og forståelse for foreningsarbejdet, hvilket har gjort dem i stand til at udføre foreningsarbejdet endnu bedre. Uddannelsesprogrammet er tiltænkt både nye medlemsvalgte og medlemsvalgte med mange års erfaring. Årets forbrugerpolitiske fokus på økologi skabte grundlag for, sammen med Coop, at gennemføre en række økologi-skoler. Skolerne rustede medlemsvalgte og butiksansatte til at sætte lokalt fokus på økologi. I 2008 opruster FDB på den interne uddannelsesfront. Udover de traditionelle tilbud til nyvalgte arrangerer FDB i 2008 endvidere tale- og argumentationskurser, uddannelse i projektstyring, forbrugerpolitiske temamøder, videregående ledelseskurser og meget andet. KOOPERATIV UDVIKLING I HONDURAS I maj 2007 indgik FDB samarbejde med miljøorganisationen Nepenthes og Skovkooperativerne COATLAHL og ANPFOR i Honduras. Siden har vi aktivt støttet skovhugst af FSC-certificeret træ i landet. FSC-certificeringen sikrer, at befolkningen får en rimelig pris for deres træ og arbejde, og at regnskoven ikke fældes hurtigere, end den kan nå at reproducere sig selv. Det er et vigtig område, som FDB sammen med Coop tager meget seriøst. FDB er med sine aktiviteter en aktiv medspiller i opbygningen af en stærk kooperativ samarbejdsstruktur, kompetenceudvikling, opretholdelse og udvidelse af FSC-certificerede skovområder. Coop Danmark er en drivende aktør i udviklingen af FSC-certificerede varer. FDB s engagement skal derfor understøtte den positive udvikling i det mellemamerikanske regnskovsområde, forsyne Coop med flere og bedre certificerede trævarer og fastholde vores position som en strategisk vigtig samarbejdspartner på FSC-området. I 2007 var FDB s primære indsats rettet mod skoler og uddannelsesmiljøet i og omkring landsbysamfund i Honduras. I 2008 vil indsatsen blive udvidet til styrkelse af bæredygtig skovforvaltning, forarbejdning, infrastruktur og FSC-certificering af strategiske skovområder. Udviklingsprojektet er i tråd med de kooperative forpligtelser, som FDB har igennem ICA (International Co-operative Alliance) og vores målsætninger om at være en social ansvarlig ejerorganisation. FDB vil i løbet af 2008 tage stilling til det videre engagement i området. RAMMEAFTALER MED UNICEF OG FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP I 2006 indgik FDB i samarbejde med Coop rammeaftaler med de to humanitære organisationer, UNICEF og Folkekirkens Nødhjælp. I 2007 førte det til velgørenhedsknappen ved flaskeautomaterne i Kvickly xtra butikkerne og Velgørenhedsposen, som sælges i samtlige Coops kæder (jf. kapitel 3). Det er tanken, at FDB s medlemsvalgte system skal inddrages og støtte aftalerne med de to velgørende organisationer, som fortsættes i FDB S VÆRDIER INDFLYDELSE: Medlemmernes indflydelse, medarbejdernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen skal være med til at forme vores virksomhed. OMTANKE: Vi viser omtanke for mennesker, dyr, miljø og arbejder for en bæredygtig samfundsudvikling. ÆRLIGHED: Vi holder, hvad vi lover, og forbrugerne skal føle sig trygge, når de handler i vores butikker, og have tillid til, at de får oplysninger om varerne og virksomheden, som kan have betydning for deres valg. NYTÆNKNING: Vi skal drage nytte af viden og teknologi og påvirke udviklingen i overensstemmelse med forbrugernes interesser.

18 ORD- OPRUSTNING 18 7 : ORD-OPRUSTNING Artikel AF METTE STEENBERG, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER FDB s behov for at kommunikere med omverdenen har aldrig været større: Som eneejer af Coop Danmark skal vi gøre det klart, hvordan politikkerne for Coop, arbejdet i foreningen og udmøntningen i butikkerne hænger sammen. Vi skal være forbrugernes foretrukne kilde til viden om dagligvareforbrug i Det nye fordelsprogram skal introduceres for FDB s 1,6 mio. medlemmer. Og den forestående strukturreform skal bestemt også have et par ord med på vejen. Det er store kommunikationsopgaver, som kræver en solid platform. Derfor har 2007 på mange måder været et forberedelsernes år i FDB s kommunikationsafdeling. Strategien er lagt og retningen sat. EN AFDELING MED VOKSEVÆRK I 2007 samlede vi presse og kommunikation i én afdeling. Set i lyset af de store udfordringer og mange forskellige opgaver, blev redaktionen bag Samvirke og kommunikationsafdelingen i februar 2008 lagt sammen. Den nye mand ved roret er Karsten Kolding, der tidligere har varetaget forbrugernes interesser i Forbrugerrådet. Afdelingen skal sørge for kommunikation med FDB s medlemmer, medlemsvalgte, pressen og samarbejdspartnere, produktion af Samvirke og oplysningsmateriale, initiering af debat samt den interne kommunikation. Store, men spændende udfordringer. GRAFISK LØFT Internettet er medlemmernes mest direkte kanal til FDB. Derfor har vi givet fdb.dk et tiltrængt løft. Brugervenlighed og dynamik er kommet i centrum på hjemmesiden, for det skal være nemt at se FDB s holdninger og nemt at give sit besyv med. Resultatet blev introduceret den 1. februar FDB s portal for de medlemsvalgte, Forum, lanceres i april Og vi tør godt love, at det bliver en helt anden oplevelse! Også FDB s grafiske udtryk har været under kærlig behandling: Vi har piftet farver, logo, billedstil og brevlinje op med respekt for traditionen og FDB s lange historie. Målet er at skabe genkendelighed og sammenhæng danskerne skal vide, hvornår de står med en folder fra FDB eller har klikket sig ind på vores hjemmeside. Og det må gerne være en god oplevelse hver gang! FDB ANALYSE Vi er igen i år blevet lidt klogere på verden omkring os. FDB Analyse er i fortsat vækst, og panelet har i dag mere end 3500 trofaste og engagerede deltagere. Vores forbrugerundersøgelser har året igennem trukket overskrifter nærmere bestemt 250 stk. Emnerne spænder vidt: Danskernes holdning til berigede fødevarer, lightprodukter og økologi. Det er viden, som dels skaber overskrifter og opmærksomhed om FDB s holdninger, dels giver os et uundværligt indblik i, hvad der rører sig blandt vores 1,6 mio. medlemmer. Tilmelding kan ske på panel.fdb.dk DEBAT OG OPLYSNING Og endelig har vi været ved tasterne. Både Ebbe Lundgaard, Thomas Bagge Olesen og FDB s udviklingskonsulenter har initieret og blandet sig i debatten om forbrug og politik i landsdækkende såvel som i lokale aviser. De har sort på hvidt argumenteret for en ernæringsmærkning, der er til at forstå og nem at følge og lavere moms på sunde fødevarer, så en sund livsstil bliver for de mange. Vi er stolte af resultaterne og ser frem til et 2008, hvor oplysning er sat i højsædet.

19

20 EN HANELEFANT TAKKER AF EN HANELEFANT TAKKER AF... Interview AF MARIE SCOTT POULSEN, FORFATTER Til sommer er det slut. Efter at have ført FDB gennem store forandringer, skabt betydningsfulde resultater, men også været eksponent for uenigheder i foreningen, siger FDB s formand gennem 10 år, Ebbe Lundgaard, farvel. Her kommer han med sit bud på foreningens rolle gennem de sidste 10 år og i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at efterfølgeren på formandsposten for Danmarks største forening skal belave sig på en broget hverdag. Ud over de skiftende politiske dagsordener i foreningen er dagligdagen som formand præget af stor variation: I efteråret 1999, hvor de første forberedelser til det nordiske samarbejde startede, tog jeg rundt i hver afkrog af landet og samlede vores brugsforeningsbestyrelser og butiksråd. Efter at have stået i et lille forsamlingshus om aftenen, tog jeg ind på Hotel Hilton, anden skjorte på, og så stod den på komplicerede forhandlinger om dannelsen af Coop Norden hele næste dag. EJERROLLEN Vi skal naturligvis høre mere om Coop Norden, og på spørgsmålet om, hvad det er for en forening, Ebbe Lundgaard giver videre til sin efterfølger i formandsstolen, falder talen da også først på FDB s nye, rent danske ejerrolle: Det er en forening med en mission men også med en opgave. Hovedopgaven for FDB er at være ejer af Coop, som nu er tilbage på danske hænder. FDB og Coop har været på en lang rejse, og konturerne af den nye professionelle ejerskabsrolle ligger klar, men den skal udvikles i løbet af de næste år. Samtidig skal vi cementere den adskillelse af forening og forretning, som jeg mener, er af helt afgørende betydning for udviklingen af begge dele. Den fortsatte professionalisering kommer bl.a. til at betyde et rent professionelt bestyrelsesarbejde i Coop Danmark: Man skal turde sige nej til bevægelsens folk og ja til professionaliseringen. MEDLEMSSKABET OG MAGASINET Ebbe Lundgaard er kendt for sin politiske tæft, men også for markante holdninger, og de kommer bl.a. til udtryk, når talen falder på selve foreningens berettigelse som medlemsorganisation og de fordele, medlemmerne får. Det er altafgørende, at de økonomiske fordele ved medlemskabet udbygges, og at fordelsprogrammet kører som en business-case i Coop. Fordelene skal simpelthen være forankret i butikken. Samtidig skal medlemmernes opfattelse af fordelsprogrammet ændres. Fra at have fast bonus vil vi introducere et langt mere dynamisk program. Det er en helt ny måde at tænke fordelsprogram på, og det skal kommunikeres til medlemmerne under den samlede hat, der kommer til at hedde Coop Plus. Også FDB s magasin Samvirke kommer til at spille en central rolle i fremtidens fordelsprogram en udvikling den afgående formand hilser velkommen: Samvirke bliver fra 2009 gratis for alle medlemmer og bliver dermed en stærk medlemsfordel og en væsentlig del af det fremtidige fordelsprogram. Samvirkes redaktionelle profil vil også ændre sig.

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Velkommen. Mærkesager

Velkommen. Mærkesager Velkommen Mærkesager 17.30 Velkomst og præsentation 18.00 Middag 18.30 21.30 Sammen om en god start viden, dialog, spørgsmål og svar Velkommen i Coop Hvad er Coop? Medlemsdemokrati og opgaver Værd at vide

Læs mere

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsrapport, herunder

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2014 http://www.sdrfelding brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2014 http://www.sdrfelding brugsforening.dk BERETNING 2014 Indledning Året 2014 er slut, og det er igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2014. Det er naturligt

Læs mere

Fordele. Indmeldelse. App

Fordele. Indmeldelse. App Fordele Hvilke fordele får medlemmer af Coop? Hver uge er der medlemstilbud. Og når du handler i Coop, kan du få bonus på dine køb. Bonussen kan hele tiden bruges til at betale med i vores butikker og

Læs mere

forbruger folder 155x210 25/06/03 8:53 Side 1 FORENINGS & FORBRUGERPROGRAM FOR FDB OG BRUGSFORENINGERNE

forbruger folder 155x210 25/06/03 8:53 Side 1 FORENINGS & FORBRUGERPROGRAM FOR FDB OG BRUGSFORENINGERNE 810882 forbruger folder 155x210 25/06/03 8:53 Side 1 FORENINGS & FORBRUGERPROGRAM FOR FDB OG BRUGSFORENINGERNE 810882 forbruger folder 155x210 25/06/03 8:53 Side 2 Andelsprincipperne vedtaget af den Internationale

Læs mere

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef

Vend medlemstilbagegangen. Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Præsentationstitel/Emne 22-Oct-14 Vend medlemstilbagegangen Christian Wennevold Medlems- og Servicechef Christian Wennevold Medlems og Servicechef I Forbrugerrådet Tænk siden 2009 Ansvarlig for Salg, Markedsføring,

Læs mere

Fordele. Indmeldelse. App

Fordele. Indmeldelse. App Fordele Hvilke fordele får medlemmer af Coop? Hver uge er der medlemstilbud. Og når du handler i Coop, kan du få bonus på dine køb. Bonusen kan hele tiden bruges til at betale med i vores butikker og på

Læs mere

Klimamærkning af fødevarer?

Klimamærkning af fødevarer? Klimamærkning af fødevarer? Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark A/S Änglamark Coop Danmark er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der sammen med de selvstændige brugsforeninger driver

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Generalforsamling 25. april 2007

Generalforsamling 25. april 2007 Formandens beretning for året 2006 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke, hvorefter jeg går over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Guide. Vores butiksbestyrelse Vores opgaver. Hvilke opgaver har butiksbestyrelser og hvordan synes jeg, vi bør arbejde med opgaverne?

Guide. Vores butiksbestyrelse Vores opgaver. Hvilke opgaver har butiksbestyrelser og hvordan synes jeg, vi bør arbejde med opgaverne? Guide Vores butiksbestyrelse Vores opgaver Hvilke opgaver har butiksbestyrelser og hvordan synes jeg, vi bør arbejde med opgaverne? Butiksbestyrelsen Denne guide giver et kort overblik over opgaver, som

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Vores rejse med ServiceNow

Vores rejse med ServiceNow Vores rejse med ServiceNow Lisbeth Smed Lisbeth.Smed@Coop.dk SIDE 1 Indhold Om Coop Vores rejse med ServiceNow Lessons learned Om Coop Coop er Danmarks største detailvirksomhed og er ejet af medlemmerne.

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2013/2014 Side 3: Annoncering på print Side 4: Annoncer i nyhedsbreve Side 5 og 6: Annoncer på hjemmeside Side 7: Massiv eksponering i kortere perioder

Læs mere

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016 Thomas Roland Coop CSR Oslo, 29. september 2016 Hvad vil jeg sige? Lidt om Coop Danmark Vores økologihistorie De økologiske forbrugere Kan I bruge vores erfaringer? Omsætning 45,2 mia. EBIT 632 mia. (Ex.

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012 Velkommen Nye aktive på nye måder 27. Oktober 2012 Program for dagen 11.40-13.00 Velkommen og siden sidst med gæst i den varme stol Oplæg og diskussion om målgrupper 13.00-14.00 Frokost 14.00-15.50 Oplæg

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 I stedet for den traditionelle indledning vil jeg i år lægge ud med et centralt emne for branchen, som vi i PD Danske Lokalavisers

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund Kæder og grossister / COOP / Coop Danmark DIREKTIONEN Adm. Direktør Peter Høgsted Kopncerndirektør Jan Madsen Koncerndirektør Elise Brøchner Koncerndirektør, Per Toelstang KONCERNLEDELSE Nonfooddirektør

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Side 11: (Sidetal henviser til årsregnskabet) Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab 2015. Resultatet

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den )

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den ) Beretning 2015 for Hovborg Brugsforening (generalforsamling den 14.04.16) Dette er Hovborg brugsforenings årsberetning nr. 106. 2015 har været et år med mange udfordringer, hvilket også fremgår af årets

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping

K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping K/S Framnäs Köpcentrum, Lidköping c/o InvestorService A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) CVR nr. 29 93 35 61 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Velkommen til Coop Bank

Velkommen til Coop Bank Coop Bank Velkommen til Coop Bank Kære medlemsvalgte, Som du sikkert ved, har Coop åbnet en bank Coop Bank. Det har vi gjort, fordi bank står rigtig højt på ønskelisten, når vi spørger Coops medlemmer,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR FDB 2006: ET OPLYST VALG

ÅRSBERETNING FOR FDB 2006: ET OPLYST VALG ÅRSBERETNING FOR FDB 2006: ET OPLYST VALG INDHOLD 1. FORORD - FDBS PLAN... 2 2. KAN I HØRE OS?... 4 3. VI SKAL DÉN VEJ... 8 4. MEN IKKE UDEN MEDLEMMERNE...14 5. EN NORDISK FORTÆLLING...18 6. FDBS ØKONOMI...22

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Mission: Vi vil skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre.

Mission: Vi vil skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Restaurant Vi vil. fordi Mission: Vi vil skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Kun 4 % af danskerne har børn med i køkkenet. Er den foretrukne madbutik ved at blive

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Medlemsvilkår for medlemmer af FDB og brugsforeningerne Gælder fra den 1. maj 2010

Medlemsvilkår for medlemmer af FDB og brugsforeningerne Gælder fra den 1. maj 2010 Medlemsvilkår for medlemmer af FDB og brugsforeningerne Gælder fra den 1. maj 2010 For at blive medlem af FDB eller af en brugsforening og deltage i fordelsprogrammet CoopPlus skal du acceptere nedenstående

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark. Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark

Strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark. Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark Strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark. Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark Coop er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

Skal økologi absolut være så dyrt?

Skal økologi absolut være så dyrt? Skal økologi absolut være så dyrt? Regeringen vil fordoble det økologisk dyrkede areal inden 2020. Men det går for langsomt. Derfor har Fødevareministeriet lavet et såkaldt servicetjek, hvor man blandt

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Disse opgavebeskrivelser fastlægger regler for de opgaver, butiksråd, landsråd og bestyrelse skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Aabenraa Kommune, v/ Projektmedarbejder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard

Markedet for økologi. Efterspørgsel og forbrugertillid. Mette S. Meldgaard Markedet for økologi Efterspørgsel og forbrugertillid Mette S. Meldgaard Den Økologiske markedsandel % af den totale fødevareomsætning i dansk dagligvarehandel 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Beretning 2014 Lederne Himmerland

Beretning 2014 Lederne Himmerland Beretning 2014 Lederne Himmerland 2014 har været et rigtigt godt år for Lederne faktisk har der været tale om en række af gode år: Vi har fortsat medlemsvækst Fortsat høj medlemstilfredshed Megen presseomtale

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere