Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere"

Transkript

1 Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere

2 Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Printed in Germany Engelsk original godkendt: 1/08 Godkendt til oversættelse: 1/08 Oversættelse af Fulfilling My Duty to God: For Aaronic Priesthood Holders Danish

3 Denne bog tilhører: Foto af mig Diakon Dato for min ordination: Jeg blev ordineret af: Lærer Dato for min ordination: Jeg blev ordineret af: Præst Dato for min ordination: Jeg blev ordineret af: Det Melkisedekske Præstedømme Dato for min modtagelse af Det Melkisedekske Præstedømme: Jeg blev ordineret til ældste af:

4 Indhold Budskab fra Det Første Præsidentskab Din Pligt mod Gud Diakon Åndelig styrke Præstedømmepligter Til styrke for de unge: Fysisk sundhed Lærer Åndelig styrke Præstedømmepligter Til styrke for de unge: Uddannelse Præst Åndelig styrke Præstedømmepligter Til styrke for de unge: Familie og venner Forberedelse til modtagelse af Det Melkisedekske Præstedømme Til kvorumspræsidenter Til kvorumsvejledere og forældre Tillæg Ordinancer i Det Aronske Præstedømme Den levende Kristus: Apostlenes vidnesbyrd Familien: En proklamation til verden Noter

5 4

6 Budskab fra Det Første Præsidentskab Du lever i en tid med store muligheder og udfordringer en tid, hvor præstedømmet er blevet gengivet. Du har myndigheden til at udføre ordinancerne i Det Aronske Præstedømme. Når du bønsomt og værdigt udøver den myndighed, vil du være til stor velsignelse for dem omkring dig. Denne bog kan sammen med skrifterne og Til styrke for de unge hjælpe dig til at udfylde dine ansvar. Vor himmelske Fader har stor tiltro og tillid til dig og har et vigtigt værk for dig at udføre. Han vil hjælpe dig, når du vender dig til ham i bøn, lytter til Åndens tilskyndelser, efterlever budene og holder de pagter, du har indgået. Du vil opleve en følelse af fylde, når du udfører dine pligter, og du vil blive forberedt til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme, modtage templets pagter og ordinancer, tjene værdigt på en fuldtidsmission og blive en retfærdig ægtemand og far. Må Herren fortsat velsigne dig i disse vigtige bestræbelser. Det Første Præsidentskab 5

7 6

8 Din Pligt mod Gud Du er en Guds søn. Han har gengivet sit præstedømme i vor tid, og han har betroet dig med det præstedømme. Formålet med denne bog er at hjælpe dig til at - styrke dit vidnesbyrd og dit forhold til Gud. lære og udføre dine præstedømmepligter. anvende standarderne i Til styrke for de unge. Herren har lovet, at når du trofast udfører dine pligter i præstedømmet, så vil du blive helliggjort ved Ånden, blive en af Guds udvalgte og i sidste ende modtage alt det, som Faderen har (se L&P 84:33-38). Den tjeneste, du yder som præstedømmebærer, vil være til stor velsignelse for dem, du tjener.»og se, du er min søn og jeg har en gerning til dig«(moses 1:4, 6). 7

9 Din pligt mod Gud Hav fokus på den, du bliver Fuldførelse af din pligt mod Gud er en livslang indsats. Tænk ikke på denne bog som en liste med ting, du skal skynde dig igennem, for at få en belønning. Fokusér i stedet på, at de aktiviteter, du vælger, kan hjælpe dig til at udvikle åndelige egenskaber og blive den slags præstedømmebærer, som vor himmelske Fader ønsker, du skal være. Gennemførelse af aktiviteterne i denne bog er ikke et krav for at avancere i præstedømmet. Formålet med aktiviteterne er at forberede dig til tjeneste i præstedømmet. Lær, udfør og fortæl Herren har befalet:»lad nu derfor hver mand lære sin pligt og at handle med al flid i det embede, hvortil han er blevet udpeget«(l&p 107:99). Når du flittigt fuldfører aktiviteterne i denne bog, får du mulighed for at lære om dine pligter, lave dine egne planer for at fuldføre dem og dele din erfaringer med dine forældre og medlemmer af kvorummet. Læg planer som passer til dine interesser og behov. Gør dem udfordrende, men også fornøjelige. Hav fokus på områder, hvor du kan udøve præstedømmet til at tjene andre. Ved at lægge og udføre dine egne planer, kan du tage ansvar for din egen åndelige udvikling. 8

10 Din pligt mod Gud I nogle af øvelserne bliver du bedt om at skrive dine tanker og følelser ned omkring det, du studerer. Overvej at skrive disse ting i en notesbog eller dagbog. Modtag hjælp De planer, du lægger i denne bog, er personlige, men dine forældre, medlemmer af kvorummet, kvorumspræsidenten eller andre kirkeledere kan hjælpe. Du kan for eksempel - bede om deres hjælp, når du skal lære om dine pligter og lægge dine planer. Din kvorumspræsident har fx præstedømmets nøgler til dit kvorum, og det er hans ansvar at hjælpe dig med at lære og udføre dine præstedømmepligter. fortælle dem om dine oplevelser, når I har interviews, kvorumsmøder og aktiviteter eller taler uformelt sammen. Det vil hjælpe dig til at se de fremskridt, du gør, og opbygge din selvtillid i forbindelse med at tale om evangeliet. De ting, du fortæller, kan også styrke andres vidnesbyrd. tilskynde dine forældre eller andre medlemmer af kvorummet til også at lægge planer, så I kan arbejde sammen om dem. Når man arbejder sammen med andre om sine planer, kan man støtte og opmuntre hinanden. 9

11 Din pligt mod Gud Sådan er dette hæfte opbygget Du vil lære om principper og lægge planer inden for følgende områder: Åndelig styrke. Når du bruger det, du lærer i dette afsnit, vil det hjælpe dig til at opnå den åndelige styrke, du har brug for at forblive på retfærdighedens sti. Du vil tillægge dig vaner som regelmæssig bøn og skriftstudium, hvilket også omfatter at læse de levende profeters ord. Du vil lære og undervise i Jesu Kristi evangeliums doktriner. Du vil også lære og anvende principper, som vil hjælpe dig til at være en værdig præstedømmebærer. Præstedømmepligter. Når du anvender det, du lærer i dette afsnit, vil det hjælpe dig til at komme tættere på Frelseren, når du udøver hans præstedømme. Din kærlighed til andre vil vokse, når du repræsenterer Frelseren ved at tjene dem. Du vil lære, hvordan man administrerer præstedømmets ordinancer, tjener andre og indbyder alle til at komme til Kristus. Til styrke for de unge. I dette afsnit vil du lære om og anvende nogle af standarderne fra Til styrke for de unge, deriblandt afsnittene»fysisk sundhed«,»uddannelse«,»familie«og»venner«. Anvendelse af disse standarder vil gøre dig mere effektiv, når du tjener Herren, og forberede dig bedre på fremtiden. 10

12 Din pligt mod Gud Forberedelse til modtagelse af Det Melkisedekske Præstedømme. Alle de planer, du laver i denne bog, vil hjælpe dig i din forberedelse til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme og til at være værdig til at tjene på fuldtidsmission. Som præst får du mulighed for at lave et projekt, som vil forberede dig yderligere. Du vil lære om de pagter, du indgår, når du modtager Det Melkisedekske Præstedømme og de egenskaber, der gør missionærer effektive. Ønskes en interaktiv version af denne bog eller andre online ressourcer, så klik ind på DutytoGod.lds.org. Pligt mod GUD-CERTIFIKATER Når du har udført dine planer som diakon og lærer, vil du modtage certifikater som anerkendelse for fremskridt, du gør, når du fuldfører din pligt mod Gud. Når du har udført dine planer som præst, deriblandt dit projekt, som forbereder dig til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme, vil du modtage et certifikat som anerkendelse for det, du har opnået gennem dine år som aronsk præstedømmebærer. 11

13 12 Diakon

14 Diakon Åndelig styrke Herren har formanet præstedømmebærerne:»vær rene«(l&p 38:42). I dette afsnit lærer du om, hvordan personlig værdighed er knyttet til præstedømmets kraft (se L&P 121:34-46). Du kommer også til at lægge planer for at begynde at styrke vanen med regelmæssig bøn og skriftstudium, deriblandt at læse de levende profeters ord. Dette afsnit er opdelt i følgende emner: Bed og studér skriften Lev værdigt Forstå læresætningen 13

15 Bed og studér skriften Lær»Tag for jer af Kristi ord«(2 Ne 32:3). Studér følgende skriftsteder nøje: Jos 1:8; 1 Ne 15:23-24; 2 Ne 32:3; Alma 17:2-3; og L&P 21:4-6. Når du studerer, så lav en liste over ord og sætninger, som beskriver - 1. hvordan du bør gå til studiet af skrifterne og de levende profeters ord. 2. de velsignelser, der vil komme, når du studerer skriften og de levende profeters ord. Vis din liste til dine forældre, præstedømmeledere eller andre medlemmer af kvorummet. Tal om de specifikke velsignelser, du har modtaget ved at følge de råd, Herren har givet i skriften og gennem de levende profeter. På næste side kan du skrive om dine planer for at styrke vanen med at bede og studere skriften regelmæssigt. Du kan fx planlægge at studere Mormons Bog en vis tid hver dag. Dit studium af skriften bør omfatte de levende profeters ord i konferencenumrene af Liahona. 14

16 Diakon Udfør Min plan for at tillægge mig vanen med at bede og studere regelmæssigt: Fortæl Fortæl om det, du har lært af dit skriftstudium. Du kan fx fortælle det til din familie, dine venner eller ved et kvorumsmøde. Det vil styrke dit vidnesbyrd om det, du lærer, og det hjælpe dig til at lære at undervise i evangeliet. Det vil også styrke andres vidnesbyrd. Din plan om at studere skriften bør omfatte at skrive den indsigt ned, som du får. Hver gang du studerer skriften, så bed til vor himmelske Fader om hjælp til at forstå det, du læser. 15

17 Lev værdigt Lær»Se, den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem«(l&p 58:42). Læs afsnittet Omvendelse i hæftet Til styrke for de unge og skriv dine svar på følgende spørgsmål i en notes- eller dagbog. 1. Hvad lærer du om forsoningen og omvendelse i dette afsnit? 2. Hvordan kan omvendelse hjælpe dig til at vokse åndeligt? 3. Hvordan hænger omvendelse, forsoningen og personlig værdighed sammen? Tal med dine forældre eller medlemmer af kvorummet om dine svar. Drøft, hvordan omvendelse hjælper dig til at forberede dig til at træde ind i templet og deltage i hellige ordinancer. Vælg mindst tre andre afsnit i Til styrke for de unge, som kan hjælpe dig til at leve værdigt. Studér standarderne i de afsnit og skriv dét ned, som du vil gøre for at efterleve disse standarder og hjælpe andre til at gøre det samme. 16

18 Diakon Udfør Disse afsnit i Til styrke for de unge vil jeg studere: Disse specifikke ting vil jeg gøre for at efterleve disse standarder og hjælpe andre til at gøre det samme: Fortæl Når du har studeret og anvendt disse standarder, så fortæl dine forældre eller medlemmer af kvorummet om det, du har lært, og hvilken indflydelse det har på dit liv og dig som menneske. Overvej at studere og anvende»påklædning og fremtoning«,»underholdning og medier«eller»sprog«i Til styrke for de unge. 17

19 Forstå læresætningen Lær Læs L&P 11:21. Hvilke velsignelser»og jeg giver jer den lover Herren dem, der studerer hans befaling, at I skal undervise hinanden ord? Du får brug for en grundlæggende forståelse for og et vidnesbyrd i rigets lære«(l&p 88:77). om evangeliets sandheder for at fuldføre dine pligter som præstedømmebærer nu og fremover som fuldtidsmissionær, ægtemand og far. Se på listen over læresætninger på s. 20 og vælg fire eller flere, som du gerne vil lære om. En af disse bør være»præstedømmet og præstedømmets nøgler.«du kan anvende skrifterne (inklusiv Guide til Skrifterne), Tro mod sandheden, Forkynd mit evangelium og sidste dages helliges profeters ord til at lære mere om disse emner. Lav en enkel sammenfatning for hvert emne, du studerer. Den bør indeholde; (1) en definition på emnet, (2) belæringer og eksempler fra skriften og dit eget liv og (3) dine tanker og følelser om, hvorfor emnet er vigtigt. Eksempler på sammenfatninger kan ses i Forkynd mit evangelium (kapitel 2 og 3). 18

20 Diakon Udfør Evangeliske emner, som jeg vil studere: Fortæl Brug de sammenfatninger, du har lavet til at undervise andre om disse læresætninger. Rådfør dig med dine forældre og kvorumsledere for at afgøre, hvornår du kan gøre det. På dette tidspunkt vil jeg undervise i disse emner: Når du lærer om præstedømmet, så overvej at studere L&P 4; 13; 20:46-60; 84:18-27; 107:1-21; 121:34-46; 124: Overvej også at studere andre henvisninger fra Guide til Skrifterne. 19

21 Diakon Læresætninger Guddommen Frelsesplanen Jesu Kristi sonoffer Profeter Frafaldet og genoprettelsen af evangeliet Præstedømmets gengivelse Præstedømmet og præstedømmets nøgler Tjeneste Pagter og ordinancer Tro Omvendelse Dåb Helligåndsgaven Bøn og personlig åbenbaring Handlefrihed Templer Evige familier og slægtsforskning Kyskhedsloven Visdomsordet Tiende 20

22 Diakon Gennemgang Når tiden nærmer sig for, at du ikke er diakon længere, så tal med dine forældre eller en præstedømmeleder om dine oplevelser med at udføre dine planer om at bede og studere skriften, leve værdigt og forstå læresætningerne. Drøft hvordan disse ting kan hjælpe dig til at styrke dit vidnesbyrd og dit forhold til vor himmelske Fader. Min underskrift dato Forælders eller leders underskrift dato 21

23 Diakon Præstedømmepligter 22

24 Diakon Herren har sagt, at enhver præstedømmebærer bør»lære sin pligt og handle med al flid«(l&p 107:99). Dette afsnit vil hjælpe dig til at lære om og fuldføre dine pligter som diakon, som uddybes i L&P 20:57, 59; 84:111. Dine pligter kan opdeles i tre kategorier: Administration af præstedømmeordinancer Diakoner omdeler nadveren. Tjen andre Diakoner hjælper biskoppen med at»forvalte alt det timelige«(l&p 107:68). Det kan indebære at indsamle fasteoffer, drage omsorg for de fattige og nødlidende, passe kirkebygningen og grunden omkring, være sendebud for biskoppen ved kirkemøder og udføre andre opgaver, som kvorumspræsidenten giver. Indbyd alle til at komme til Kristus Diakoner skal»våge over kirken [og] være stående tjenere for kirken«(l&p 84:111). De skal»advare, forklare, formane og undervise og opfordre alle til at komme til Kristus«(L&P 20:59). Dette indebærer at være et godt eksempel, at pleje omgang med medlemmer af kvorummet og andre, give besked om møder i kirken, tale til møderne, fortælle om evangeliet og bære vidnesbyrd. 23

25 »Og dette skal I altid bestræbe jer på at gøre, ligesom jeg har gjort, ligesom jeg har brudt brødet og velsignet det og givet det til jer (3 Ne 18:6). Administration af præstedømmeordinancer Lær Læs L&P 20: Hvad symboliserer nadverbrødet og vandet? Læs Luk 22:19-20 og 3 Ne 18:1-11. Hvem repræsenterer du, når du omdeler nadveren? Stil dine forældre eller ledere i kvorummet følgende spørgsmål og skriv deres svar ned: 1. Hvad betyder nadveren for dig? 2. Hvad kan jeg som diakon gøre for at give dig en meningsfuld oplevelse af nadveren? Efter du har rådført dit med dit kvorum, så skriv på næste side, hvad du vil gøre for at omdele nadveren på en måde, som viser ærbødighed for Frelseren og hans sonoffer og opmuntrer andre til at vise samme ærbødighed. Skriv også ned, hvad du vil gøre for selv at få en mere meningsfuld oplevelse, når du deltager i nadveren. 24

26 Diakon Udfør Disse ting vil jeg gøre for at udvise ærbødighed, når jeg omdeler nadveren og for at opmuntre andre til at udvise samme ærbødighed: Dette vil jeg gøre for at få en mere meningsfuld oplevelse, når jeg deltager i nadveren: Fortæl Når du har fulgt op på din plan, så tal med medlemmer af dit kvorum om, hvordan dine oplevelser med nadveren har hjulpet dig til at blive mere ærbødig. Når du lægger dine planer, så tænk på ting som din påklædning, dine tanker og din opførsel før og under ordinancen. 25

27 Tjen andre Lær»Når I er i jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste«(mosi 2:17). Skriv det ned, som du lærer om at tjene andre i disse skriftsteder: Jak 1:27, Mosi 2:17og Mosi 18:8-10. Tal med en af dine forældre eller en kvorumsleder om sammenhængen mellem at være præstedømmebærer og at tjene andre. Tal med medlemmer af dit kvorum om de muligheder, du har for at tjene andre (bed din biskop eller kvorumsledere om forslag). Som aronsk præstedømmebærer tjener du andre ved at bistå biskoppen eller grenspræsidenten ved at»forvalte alt det timelige«(l&p 107:68). Dette kan omfatte at tage sig af den fattige og nødlidende, gøre rent i kirkebygningen og på grunden omkring, indsamle fasteoffer og udføre opgaver for sin kvorumspræsident. Det kan også være tjenesteprojekter, som du beslutter at udføre på egen hånd. Lav en liste over specifikke ting, som dit kvorum vil gøre for at yde tjeneste. Lav over en plan over ting, som du vil gøre på egen hånd for at yde tjeneste, deriblandt at tjene medlemmerne af din familie. 26

28 Diakon Udfør Mit kvorums plan for at yde tjeneste: Mit kvorums plan for at yde tjeneste: Fortæl Fortæl en af dine forældre eller medlemmer af kvorummet om dine oplevelser med at tjene andre. Du kan for eksempel fortælle om, hvordan din tjeneste har påvirket dig og de mennesker, du har tjent. Tilskynd dine forældre til at tjene med dig. Det er en god måde at styrke jeres forhold på og forbedre kvaliteten af jeres tjeneste. 27

29 Indbyd alle til at komme til Kristus Lær»Vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed«(1 Tim 4:12). Læs L&P 20:59. Hvad betyder sætningen»kom til Kristus«for dig? Fortæl dine forældre eller din kvorumsleder om dine tanker og følelser og spørg, hvad sætningen betyder for dem. Sammenlign Ammons (Alma 17-19) og Coriantons (Alma 39:1-11) missionærberetninger. Hvilken indflydelse havde deres handlinger på folket, de underviste? Overvej, på hvilke måder du kan være et godt eksempel, som hjælper mennesker med at komme til Kristus. Tænk på familiemedlemmer og venner, som du kan indbyde til at komme til Kristus. Skriv deres navne ned og det, du vil gøre for at hjælpe dem (fx at invitere dem med til en aktivitet i Kirken eller give dem et eksemplar af Mormons Bog eller et af Kirkens tidsskrifter). 28

30 Diakon Udfør Sådan vil jeg være et godt eksempel for andre: Navne på folk, og hvordan jeg vil hjælpe dem med at komme til Kristus: Fortæl Skriv i en dag- eller notesbog om dine oplevelser med at indbyde andre til at komme til Kristus. Skriv også, på hvilke måder du føler, at du er blevet en bedre missionær. Overvej at fortælle andre om dine erfaringer. Du kan være en missionær lang tid før, du bliver kaldet til at tjene på en fuldtidsmission. Tænk over, hvordan du kan være det derhjemme, i skolen og blandt dine venner. 29

31 Diakon Gennemgang Når tiden nærmer sig for, at du ikke er diakon længere, så tal med dine forældre eller en præstedømmeleder om dine planer om at administrere præstedømmets ordinancer, tjene andre og opmuntre alle til at komme til Kristus. Drøft de måder, hvorpå du var i stand til at velsigne andre gennem din tjeneste i præstedømmet. Drøft, hvordan dine erfaringer hjælper dig til at blive en trofast tjener i præstedømmet. Min underskrift dato Forælders eller leders underskrift dato 30

32 Diakon Til styrke for de unge: Fysisk sundhed Når du er begyndt at arbejde på dine planer inden for»åndelig styrke«og»præstedømmepligter«, så udfør et projekt, der er baseret på standarderne i afsnittet»fysisk sundhed«i Til styrke for de unge. Brug trinene på de næste sider som vejledning. Dit projekt bør være en udfordring og bør omfatte en specifik afsat tid. Det bør være baseret på dine egne behov og interesser. Det bør indeholde en fremgangsmåde, som kan hjælpe dig til at opbygge og fastholde fysisk sundhed gennem hele livet. Trin 1: Lær Læs»Fysisk sundhed«i Til styrke for de unge og studér følgende skriftsteder: L&P 88:124, L&P 89 og 1 Kor 3: Identificér de principper, der er relevante for fysisk sundhed. Skriv dine svar på følgende spørgsmål ned og fortæl en af dine forældre, en præstedømmeleder eller kvorumsmedlemmer om det: Du kan lave 1. trin med dit kvorum. Overvej også at lave dit projekt med en anden, fx et medlem af kvorummet, en forælder eller en leder. På den måde kan I støtte og styrke hinanden. 31

33 1. Hvorfor er det vigtigt at være fysisk sund? Hvordan kan det at være fysisk sund hjælpe dig til at udføre dine pligter i præstedømmet (deriblandt som missionær, far og i din tjeneste for andre)?»for Guds tempel er helligt, og det tempel er I«(1 Kor 3:17). 2. Hvad er de åndelige fordele ved at være fysisk sund? Hvad er de åndelige konsekvenser ved ikke at sørge ordentligt for vores fysiske legemer? Trin 2: UDFØR et projekt Udfør et projekt, som kan hjælpe dig til at anvende det, du har lært om fysisk sundhed. Det bør indeholde to dele: (1) regelmæssig motion og (2) ernæring. Få en af dine forældre eller din leder til at godkende dit projekt, inden du går i gang. Her er nogle eksempler på ting, du kan inkludere i hver del af dit projekt: Eksempler regelmæssig motion Læg en plan over din motion for en måned. Lad den omfatte forskellige øvelser, der vil hjælpe dig til at komme i bedre fysisk form fx løb, cykling eller anden sportslig træning. 32

34 Diakon Lær og deltag i en sportsgren. Øg dine evner inden for en fysisk aktivitet, som du allerede dyrker. Eksempler ernæring Forpligt dig til at efterleve visdomsordet. Overvej disse ting i forbindelse med din forpligtelse; (a) hvordan vil du undgå situationer, hvor du kan blive fristet til at bryde din forpligtelse, og (b) hvordan vil du reagere på fristelser (fx hvordan du kan fortælle andre om, hvorfor du adlyder visdomsordet). Lær principperne om sund ernæring i L&P 89 og fra bøger, internettet og andre kilder. Undervis din familie eller kvorummet om det, du finder. Før en optegnelse over, hvad du spiser hver måned og lav så ændringer i din kost i henhold til det, du har lært om ernæring. Lær hvordan du tilbereder tre ernæringsrigtige måltider. Lav dem til din familie. 33

35 Diakon Mit projekt Regelmæssig motion Ernæring Godkendelse af forælder eller leder Påregnet dato for fuldførelse Min underskrift dato for fuldførelse 34

36 Diakon Trin 3: Fortæl om dine erfaringer På linjerne nedenfor skriver du, hvad du har lært af at udføre dit projekt, og hvordan du vil anvende det i dit liv. Fortæl din familie eller kvorumsmedlemmer om dine erfaringer. 35

37 36 Lærer

38 Lærer Åndelig styrke Herren har formanet præstedømmebærerne:»vær rene«(l&p 38:42). I dette afsnit vil du få større forståelse for forholdet mellem personlig værdighed og præstedømmets kraft (se L&P 121:34-46). Du kommer også til at lægge planer for at styrke vanen med regelmæssig bøn og skriftstudium, deriblandt at studere de levende profeters ord. Dette afsnit er opdelt i følgende emner: Bed og studér skriften Lev værdigt Forstå læresætningen 37

39 Bed og studér skriften Lær Tænk over dine personlige bønner.»bed altid, så du kan Hvor ofte beder du? Hvad føler du, komme ud af det som sejrherre; ja, så du kan når du beder? Studér Jak 1:5-6; Alma besejre Satan«34:17-28; 3 Ne 18:15-21 og Moro 10:3 5. (L&P 10:5). Find principperne, som kan gøre dine bønner mere meningsfyldte, og de velsignelser, der kommer til dem, som altid beder? Læs omhyggeligt Hel 3:29-30 og L&P 18:33-36; 84:85. Når du studerer, så se efter ord og sætninger, der beskriver - 1. hvordan du griber studiet af skrifterne og de levende profeters ord an. 2. de velsignelser, du vil få, når du studerer skriften og de levende profeters ord. Skriv dine planer ned for at forbedre dine personlige bønner og dit skriftstudium i løbet af dine år som lærer på næste side. Dit studium af skriften bør omfatte de levende profeters ord i konferencenumrene af Liahona. 38

40 Lærer udfør Min plan for at styrke min vane med at bede og studere regelmæssigt: fortæl Fortæl om det, du har lært af dit studium. Du kan fx fortælle det til din familie, dine venner, til seminar eller ved et kvorumsmøde. Prøv at gøre det til en fast vane at fortælle andre om det, du har lært. Det vil styrke dit vidnesbyrd og hjælpe dig til at lære at undervise i evangeliet. Det vil også styrke andres vidnesbyrd. Overvej at koordinere din plan for skriftstudium med det, du læser til seminar, Søndagsskolen eller i din familie. 39

41 Lev værdigt Lær»Lad dine tanker være henvendt til Herren«(Alma 37:36). Søg i L&P 121:41 og skriv de principper ned, som styrer udøvelsen af præstedømmet. Gør så følgende (hvis det er muligt, så bed en af dine forældre eller en præstedømmeleder om hjælp): 1. Slå definitionen op på alle ord, du ikke kender. 2. Tænk over måder, hvorpå du kan anvende disse principper. Se vers 45 og 46 og find de velsignelser, der følger af at efterleve disse principper. Gentag 1. og 2. trin for hver af disse velsignelser. Studér L&P 63:16 og identificér konsekvenserne af at have urene tanker. Sammenlign disse advarsler med velsignelserne ved at»lad[e] dyd uophørligt pryde dine tanker«(l&p 121:45). Vælg mindst fire afsnit i Til styrke for de unge, som du studerer, og overvej at fokusere på de afsnit, som kan hjælpe dig til at have dydige tanker. Du bør i særdeleshed overveje, hvordan du kan undgå de farer, der beskrives i L&P 63:16. 40

42 Lærer Udfør Afsnit i Til styrke for de unge, som vil jeg studere: Specifikke ting, som jeg vil gøre for at efterleve disse standarder og hjælpe andre til at gøre det samme: Fortæl Fortæl en af dine forældre eller en kvorumsleder, hvordan efterlevelse af disse standarder har påvirket dig og dem omkring dig. Når du fortæller om det, så nævn noget om, hvilket slags menneske det gør dig til. Overvej at bruge standarderne i Til styrke for de unge for at evaluere den musik, du hører og de film, du ser. Foretag de nødvendige ændringer. 41

43 Forstå læresætningen Lær»Ældsterne, præsterne og lærerne i denne kirke skal undervise i mit evangeliums principper«(l&p 42:12). Skriv nogle spørgsmål, som folk uden for Kirken eventuelt kan have, om Kirkens lære. Hvilke doktrinære emner bør du læse for at kunne besvare disse spørgsmål? Gennemgå listen over de doktrinære emner, du studerede som diakon (se s. 19). Opdatér din sammenfatning om»præstedømmet og præstedømmets nøgler«ud fra det, du har erfaret og studeret. Vælg yderligere fire emner eller mere, som du gerne vil lære mere om og undervise i (se s. 44) og skriv dine valg ned på næste side. Du kan anvende skrifterne (inklusive Guide til Skrifterne), Tro mod sandheden, Forkynd mit evangelium og sidste dages helliges profeters ord til at lære mere om disse emner. Lav en enkel sammenfatning for hvert emne, du studerer. Den bør omfatte - (1) en definition af emnet, (2) belæringer og eksempler fra skriften og dit eget liv og (3) dine tanker og følelser om, hvorfor emnet er vigtigt. Eksempler på sammenfatninger, der kan ses i Forkynd mit evangelium (kapitel 2 og 3). 42

44 Lærer Udfør Evangeliske emner jeg vil studere: Fortæl Brug de sammenfatninger, du har lavet til at undervise andre om disse læsesætninger. Dette kan være en uformel undervisningssituation (familieaften, kvorumsmøde, seminar, nadvermøde eller indledning til GUF), eller det kan være i en samtale med en ven. På dette tidspunkt vil jeg undervise i disse emner: Overvej at spørge din seminarlærer om en lejlighed til at fortælle klassen om, hvad du lærer om disse principper. 43

45 Lærer Læresætninger Guddommen Frelsesplanen Jesu Kristi sonoffer Profeter Frafaldet og genoprettelsen af evangeliet Præstedømmets gengivelse Præstedømmet og præstedømmets nøgler Tjeneste Pagter og ordinancer Tro Omvendelse Dåb Helligåndsgaven Bøn og personlig åbenbaring Handlefrihed Templer Evige familier og slægtsforskning Kyskhedsloven Visdomsordet Tiende 44

46 Lærer Gennemgang Når tiden nærmer sig for, at du ikke er lærer længere, så tal med dine forældre eller en præstedømmeleder om dine oplevelser med at udføre dine planer om at bede og studere skriften, leve værdigt og forstå læresætningerne. Drøft, hvordan disse ting kan hjælpe dig til at styrke dit vidnesbyrd og dit forhold til vor himmelske Fader. Min underskrift dato Forælders eller leders underskrift dato 45

47 Lærer Præstedømmepligter Herren har sagt, at enhver præstedømmebærer bør»lære sin pligt og handle med al flid«(l&p 107:99). Dette afsnit vil hjælpe dig til at lære og fuldføre dine pligter som lærer, som er beskrevet i L&P 20:53-59; 84:111 og som omfatter alle en diakons pligter (se s. 23). Dine pligter kan opdeles i tre kategorier: 46

48 Lærer Administration af præstedømmeordinancer Lærernes forberedelse og omdeling af nadveren. Tjen andre Lærere hjælper biskoppen med at»forvalte alt det timelige«(l&p 107:68). Det kan indebære at indsamle fasteoffer, drage omsorg for de fattige og nødlidende, passe kirkebygningen og grunden omkring, være sendebud for biskoppen ved kirkemøder og udføre andre opgaver, som kvorumspræsidenten giver. Indbyd alle til at komme til Kristus Lærere skal»bestandigt våge over menigheden være hos medlemmerne og styrke dem«(l&p 20:53). En måde at gøre det på er ved at tjene som hjemmelærer. Lærere skal også»se til, at der ikke er nogen ugudelighed i kirken, ej heller indbyrdes nag, ej heller løgn, bagtalelse eller ond tale, og påse, at kirken ofte mødes«(l&p 20:54-55). Dette ansvar omfatter at være fredsstifter, være et godt eksempel på moralsk integritet, retskaffenhed og opfordre andre til at komme i kirken. De skal fortsat»advare, forklare, formane og undervise og opfordre alle til at komme til Kristus«(L&P 20:59). Dette indebærer at være et godt eksempel, at pleje omgang med medlemmer af kvorummet og andre, tale til kirkemøderne, fortælle andre om evangeliet og bære vidnesbyrd. 47

49 Administration af præstedømmeordinancer Lær»Og da tog han af brødet og brød og Læs L&P 38:42. Befalingen:»Vær rene, velsignede det; og han I som bærer Herrens kar«har særlig gav det til disciplene og betydning for dig, som gør din pligt befalede, at de skulle med at forberede nadveren. Tidligere spise«(3 Ne 18:3). bar en gruppe præster kar kummer eller baljer som skulle bruges i templet (se Ez 1:5-11). I dag bærer I kar, som indeholder nadverbrødet og vandet til minde om Jesu Kristi sonoffer. Læs Matt 26: Skriv dine svar på spørgsmålene på næste side: 1. Hvad kan du gøre for at forberede nadveren på en ærbødig og værdig måde (selv om de fleste mennesker ikke ser dig udføre denne pligt)? 2. Hvordan kan du være et godt eksempel for diakonerne, når du bliver bedt om at omdele nadveren? 48

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

FAMILIE V E J L E D N I N G

FAMILIE V E J L E D N I N G FAMILIE V E J L E D N I N G FAMILIE V E J L E D N I N G Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 1992, 1999, 2001, 2006 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS

PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS V E J L E D N I N G PRÆSTEDØMME- OG -HJÆLPEORGANISATIONS- LEDERENS V E J L E D N I N G Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Indhold Indledning

Læs mere

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måde. En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge

Undervisning i evangeliet. på Frelserens måde. En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge Undervisning i evangeliet på Frelserens måde En vejledning til Kom og følg mig: Undervisningsmateriale for unge Denne vejledning tilhører TANKER OG INDTRYK Mens du studerer og overvejer, kan du eventuelt

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne i er døtre Unge Piger Personlig fremgang Vi vil stå Vi tror S tå s o m Guds vidne Vi vil være beredte Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham (Moro 10:32). Dette hæfte Personlig fremgang tilhører

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 3 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Juli-september 2013 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2012 Intellectual

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder,

Læs mere

Jeg er taknemlig for at være samlet

Jeg er taknemlig for at være samlet kraft at gå standhaftigt på Frelserens velsignede vej for det er begyndelsen til visdom, når vi ser os selv klart. Når vi gør det, vil vores gavmilde Gud lede os ved hånden og give os svar på vore bønner;

Læs mere

VEJLEDNING I UNDERVISNING

VEJLEDNING I UNDERVISNING VEJLEDNING I UNDERVISNING VEJLEDNING I UNDERVISNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2000, 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Germany Engelsk original

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

GUD ELSKER SINE BØRN

GUD ELSKER SINE BØRN GUD ELSKER SINE BØRN Dette budskab er tilsigtet sidste dages hellige, som kæmper med at føle sig tiltrukket af samme køn, og som til tider føler sig mismodige, men har et oprigtigt ønske om at leve et

Læs mere

Missionærforberedelse Lærerens vejledning

Missionærforberedelse Lærerens vejledning Missionærforberedelse Lærerens vejledning Religion 130 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og forslag er velkomne. Send kommentarer, forslag eller fejl

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

Grundlæggende læresætninger

Grundlæggende læresætninger De grundlæggende læresætninger bør fremhæves i både seminar- og institutklasser. Lærere skal hjælpe de studerende til at genkende, forstå, tro, forklare og anvende disse evangeliske læresætninger. Når

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Unge Piger 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder, der gennemgår

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER Ældste Henry B. Eyring De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er taknemlig for den smukke musik og for Ånden,

Læs mere

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER Ældste W. Rolfe Kerr De Halvfjerds Første Kvorum CES-foredrag for Unge Voksne Den 5. februar 2006 Brigham Young University I er samlet her på Brigham Young University og

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Evangelisk mesterlære

Evangelisk mesterlære Evangelisk mesterlære Hoveddokument Evangelisk mesterlære Hoveddokument Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Indsend dem venligst

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR

BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR LÆRERENS HÆFTE BELÆRING FRA DET HØJE TEMPELFORBEREDELSESSEMINAR LÆRERENS HÆFTE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark 1995, 2003 Intellectual

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Vejledning for ledere

Vejledning for ledere FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet

Læs mere

Min vej til selvhjulpenhed

Min vej til selvhjulpenhed Min vej til selvhjulpenhed Kære brødre og søstre Herren har sagt:»det er min hensigt at sørge for mine hellige«(l&p 104:15). Denne åbenbaring er et løfte fra Herren om, at han vil sørge for timelige velsignelser

Læs mere

Forkynd mit evangelium

Forkynd mit evangelium Vejledning til missionering Forkynd mit evangelium»omvend jer, alle jordens ender, og kom til mig og bliv døbt i mit navn, så I må blive herliggjort ved at modtage den Helligånd«(3 Nephi 27:20). Navn:

Læs mere

INSTRUKTIONER vedrørende LÆSEPLAN 2012

INSTRUKTIONER vedrørende LÆSEPLAN 2012 INSTRUKTIONER vedrørende LÆSEPLAN 2012 Indhold Almindelig læseplan 2012...................... 2 Grundlæggende læseplan 2012.................. 4 Søndagens kvorumsmøder og klasser............ 6 Det Melkisedekske

Læs mere

MIN VE J TIL SELVHJULPENHED

MIN VE J TIL SELVHJULPENHED M IN VE J T I L SELV H JU L P E N H E D Min vej til selvhjulpenhed INSTRUKTIONER TIL FORMIDLEREN Instruktioner til formidleren ved foredrag kommer altid frem i de lilla felter. Se side 13 for yderligere

Læs mere

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen.

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Skriftens vidner Oprettet: oktober 2007 Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Vi udtrykker vores kærlighed til og

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5 Præsident Ezra Taft Benson, De tolv apostles Kvorum Råd til de hellige Oprettet: 14. september 2007 For ti år siden stod præsident Spencer W. Kimball ved denne talerstol. Til den konference blev han af

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Der er kvorumsmedlemmer, og dem, som skulle være vores kvorumsmedlemmer, som har behov for vores hjælp.

Der er kvorumsmedlemmer, og dem, som skulle være vores kvorumsmedlemmer, som har behov for vores hjælp. Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Virker med iver Oprettet: oktober 2004 Der er kvorumsmedlemmer, og dem, som skulle være vores kvorumsmedlemmer, som har behov for vores

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Tro mod sandheden. Budskab fra det første præsidentskab. Evangeliske emner opstillet i alfabetisk rækkefølge

Tro mod sandheden. Budskab fra det første præsidentskab. Evangeliske emner opstillet i alfabetisk rækkefølge Tro mod sandheden Budskab fra det første præsidentskab Denne bog kan anvendes i tilknytning til dit studium af skrifterne og sidste dages hellige profeters lærdomme. Vi opfordrer dig til at bruge den i

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

GRENS- VEJLEDNING. Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

GRENS- VEJLEDNING. Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige GRENS- VEJLEDNING GRENS- VEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1994, 2001 by Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Printed in Germany Engelsk original godkendt:

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Evangelisk undervisning og læring. En håndbog for lærere og ledere i seminar og institut

Evangelisk undervisning og læring. En håndbog for lærere og ledere i seminar og institut Evangelisk undervisning og læring En håndbog for lærere og ledere i seminar og institut Evangelisk undervisning og læring En håndbog for lærere og ledere i seminar og institut Udgivet af Jesu Kristi Kirke

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN Forbønner for katekumenerne P: Kære brødre og søstre: I forbereder jer nu til at fejre påskens frelsebringende mysterier og har i dag påbegyndt den 40 dage lange vandring frem mod

Læs mere

Studie 7 Guds lov 42

Studie 7 Guds lov 42 Studie 7 Guds lov 42 Åbningshistorie I mit første år hjemmefra, inden jeg lærte at lave mad, lærte jeg at opvarme. Den gastronomiske kunnen, at opvarme, er langt den vigtigste at mestre for en sulten,

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

TRO MOD SANDHEDEN ET EVANGELISK OPSLAGSVÆRK

TRO MOD SANDHEDEN ET EVANGELISK OPSLAGSVÆRK TRO MOD SANDHEDEN ET EVANGELISK OPSLAGSVÆRK TRO MOD SANDHEDEN ET EVANGELISK OPSLAGSVÆRK Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Omslag: Light and Truth, af Simon Dewey Simon Dewey

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Min Slægt. Beretninger, der bringer os sammen

Min Slægt. Beretninger, der bringer os sammen Vi opfordrer især unge og unge voksne til at bruge deres egne familienavne eller navne på forfædre til medlemmer i deres menighed eller stav i deres tempeltjeneste. Præstedømmeledere bør sikre, at unge

Læs mere

Nu, hvor vi mindes Jesu Kristi fødsel for to tusind

Nu, hvor vi mindes Jesu Kristi fødsel for to tusind Studiebog»Viden, som er omhyggeligt optegnet, vil altid være til rådighed, når der er brug for det. Følsom åndelig information bør bevares på et helligt sted, som fortæller Herren, at du værdsætter den.

Læs mere

MORMONS BOG. Lærerens hæfte Religion 121-122

MORMONS BOG. Lærerens hæfte Religion 121-122 MORMONS BOG Lærerens hæfte Religion 121-122 MORMONS BOG LÆRERENS HÆFTE RELIGION 121-122 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og forslag er velkomne. Indsend

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Den evige familie De studerendes læsemateriale

Den evige familie De studerendes læsemateriale Den evige familie De studerendes læsemateriale Religion 200 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer, forslag eller

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

ÆGTESKAB OG FAMILIEFORHOLD UNDERVISERENS VEJLEDNING

ÆGTESKAB OG FAMILIEFORHOLD UNDERVISERENS VEJLEDNING ÆGTESKAB OG FAMILIEFORHOLD UNDERVISERENS VEJLEDNING ÆGTESKAB OG FAMILIEFORHOLD UNDERVISERENS VEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Kommentarer og forslag Dine kommentarer og forslag

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

ÅBN DØREN FOR ABRAHAMS VELSIGNELSER

ÅBN DØREN FOR ABRAHAMS VELSIGNELSER ÅBN DØREN FOR ABRAHAMS VELSIGNELSER Søster Julie B. Beck Hjælpeforeningens hovedpræsident CES-foredrag for unge voksne 2. marts 2008 Brigham Young University Hvilket stort privilegium det er at tale til

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 92 Åbningshistorie Jeg har flere småpenge liggende i askebægeret ude i min bil. Må jeg gå ud og hente dem? spurgte Rebekka, da hun lagde et par tyvere i min hånd. Hun og de

Læs mere