Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere"

Transkript

1 Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere

2 Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Printed in Germany Engelsk original godkendt: 1/08 Godkendt til oversættelse: 1/08 Oversættelse af Fulfilling My Duty to God: For Aaronic Priesthood Holders Danish

3 Denne bog tilhører: Foto af mig Diakon Dato for min ordination: Jeg blev ordineret af: Lærer Dato for min ordination: Jeg blev ordineret af: Præst Dato for min ordination: Jeg blev ordineret af: Det Melkisedekske Præstedømme Dato for min modtagelse af Det Melkisedekske Præstedømme: Jeg blev ordineret til ældste af:

4 Indhold Budskab fra Det Første Præsidentskab Din Pligt mod Gud Diakon Åndelig styrke Præstedømmepligter Til styrke for de unge: Fysisk sundhed Lærer Åndelig styrke Præstedømmepligter Til styrke for de unge: Uddannelse Præst Åndelig styrke Præstedømmepligter Til styrke for de unge: Familie og venner Forberedelse til modtagelse af Det Melkisedekske Præstedømme Til kvorumspræsidenter Til kvorumsvejledere og forældre Tillæg Ordinancer i Det Aronske Præstedømme Den levende Kristus: Apostlenes vidnesbyrd Familien: En proklamation til verden Noter

5 4

6 Budskab fra Det Første Præsidentskab Du lever i en tid med store muligheder og udfordringer en tid, hvor præstedømmet er blevet gengivet. Du har myndigheden til at udføre ordinancerne i Det Aronske Præstedømme. Når du bønsomt og værdigt udøver den myndighed, vil du være til stor velsignelse for dem omkring dig. Denne bog kan sammen med skrifterne og Til styrke for de unge hjælpe dig til at udfylde dine ansvar. Vor himmelske Fader har stor tiltro og tillid til dig og har et vigtigt værk for dig at udføre. Han vil hjælpe dig, når du vender dig til ham i bøn, lytter til Åndens tilskyndelser, efterlever budene og holder de pagter, du har indgået. Du vil opleve en følelse af fylde, når du udfører dine pligter, og du vil blive forberedt til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme, modtage templets pagter og ordinancer, tjene værdigt på en fuldtidsmission og blive en retfærdig ægtemand og far. Må Herren fortsat velsigne dig i disse vigtige bestræbelser. Det Første Præsidentskab 5

7 6

8 Din Pligt mod Gud Du er en Guds søn. Han har gengivet sit præstedømme i vor tid, og han har betroet dig med det præstedømme. Formålet med denne bog er at hjælpe dig til at - styrke dit vidnesbyrd og dit forhold til Gud. lære og udføre dine præstedømmepligter. anvende standarderne i Til styrke for de unge. Herren har lovet, at når du trofast udfører dine pligter i præstedømmet, så vil du blive helliggjort ved Ånden, blive en af Guds udvalgte og i sidste ende modtage alt det, som Faderen har (se L&P 84:33-38). Den tjeneste, du yder som præstedømmebærer, vil være til stor velsignelse for dem, du tjener.»og se, du er min søn og jeg har en gerning til dig«(moses 1:4, 6). 7

9 Din pligt mod Gud Hav fokus på den, du bliver Fuldførelse af din pligt mod Gud er en livslang indsats. Tænk ikke på denne bog som en liste med ting, du skal skynde dig igennem, for at få en belønning. Fokusér i stedet på, at de aktiviteter, du vælger, kan hjælpe dig til at udvikle åndelige egenskaber og blive den slags præstedømmebærer, som vor himmelske Fader ønsker, du skal være. Gennemførelse af aktiviteterne i denne bog er ikke et krav for at avancere i præstedømmet. Formålet med aktiviteterne er at forberede dig til tjeneste i præstedømmet. Lær, udfør og fortæl Herren har befalet:»lad nu derfor hver mand lære sin pligt og at handle med al flid i det embede, hvortil han er blevet udpeget«(l&p 107:99). Når du flittigt fuldfører aktiviteterne i denne bog, får du mulighed for at lære om dine pligter, lave dine egne planer for at fuldføre dem og dele din erfaringer med dine forældre og medlemmer af kvorummet. Læg planer som passer til dine interesser og behov. Gør dem udfordrende, men også fornøjelige. Hav fokus på områder, hvor du kan udøve præstedømmet til at tjene andre. Ved at lægge og udføre dine egne planer, kan du tage ansvar for din egen åndelige udvikling. 8

10 Din pligt mod Gud I nogle af øvelserne bliver du bedt om at skrive dine tanker og følelser ned omkring det, du studerer. Overvej at skrive disse ting i en notesbog eller dagbog. Modtag hjælp De planer, du lægger i denne bog, er personlige, men dine forældre, medlemmer af kvorummet, kvorumspræsidenten eller andre kirkeledere kan hjælpe. Du kan for eksempel - bede om deres hjælp, når du skal lære om dine pligter og lægge dine planer. Din kvorumspræsident har fx præstedømmets nøgler til dit kvorum, og det er hans ansvar at hjælpe dig med at lære og udføre dine præstedømmepligter. fortælle dem om dine oplevelser, når I har interviews, kvorumsmøder og aktiviteter eller taler uformelt sammen. Det vil hjælpe dig til at se de fremskridt, du gør, og opbygge din selvtillid i forbindelse med at tale om evangeliet. De ting, du fortæller, kan også styrke andres vidnesbyrd. tilskynde dine forældre eller andre medlemmer af kvorummet til også at lægge planer, så I kan arbejde sammen om dem. Når man arbejder sammen med andre om sine planer, kan man støtte og opmuntre hinanden. 9

11 Din pligt mod Gud Sådan er dette hæfte opbygget Du vil lære om principper og lægge planer inden for følgende områder: Åndelig styrke. Når du bruger det, du lærer i dette afsnit, vil det hjælpe dig til at opnå den åndelige styrke, du har brug for at forblive på retfærdighedens sti. Du vil tillægge dig vaner som regelmæssig bøn og skriftstudium, hvilket også omfatter at læse de levende profeters ord. Du vil lære og undervise i Jesu Kristi evangeliums doktriner. Du vil også lære og anvende principper, som vil hjælpe dig til at være en værdig præstedømmebærer. Præstedømmepligter. Når du anvender det, du lærer i dette afsnit, vil det hjælpe dig til at komme tættere på Frelseren, når du udøver hans præstedømme. Din kærlighed til andre vil vokse, når du repræsenterer Frelseren ved at tjene dem. Du vil lære, hvordan man administrerer præstedømmets ordinancer, tjener andre og indbyder alle til at komme til Kristus. Til styrke for de unge. I dette afsnit vil du lære om og anvende nogle af standarderne fra Til styrke for de unge, deriblandt afsnittene»fysisk sundhed«,»uddannelse«,»familie«og»venner«. Anvendelse af disse standarder vil gøre dig mere effektiv, når du tjener Herren, og forberede dig bedre på fremtiden. 10

12 Din pligt mod Gud Forberedelse til modtagelse af Det Melkisedekske Præstedømme. Alle de planer, du laver i denne bog, vil hjælpe dig i din forberedelse til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme og til at være værdig til at tjene på fuldtidsmission. Som præst får du mulighed for at lave et projekt, som vil forberede dig yderligere. Du vil lære om de pagter, du indgår, når du modtager Det Melkisedekske Præstedømme og de egenskaber, der gør missionærer effektive. Ønskes en interaktiv version af denne bog eller andre online ressourcer, så klik ind på DutytoGod.lds.org. Pligt mod GUD-CERTIFIKATER Når du har udført dine planer som diakon og lærer, vil du modtage certifikater som anerkendelse for fremskridt, du gør, når du fuldfører din pligt mod Gud. Når du har udført dine planer som præst, deriblandt dit projekt, som forbereder dig til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme, vil du modtage et certifikat som anerkendelse for det, du har opnået gennem dine år som aronsk præstedømmebærer. 11

13 12 Diakon

14 Diakon Åndelig styrke Herren har formanet præstedømmebærerne:»vær rene«(l&p 38:42). I dette afsnit lærer du om, hvordan personlig værdighed er knyttet til præstedømmets kraft (se L&P 121:34-46). Du kommer også til at lægge planer for at begynde at styrke vanen med regelmæssig bøn og skriftstudium, deriblandt at læse de levende profeters ord. Dette afsnit er opdelt i følgende emner: Bed og studér skriften Lev værdigt Forstå læresætningen 13

15 Bed og studér skriften Lær»Tag for jer af Kristi ord«(2 Ne 32:3). Studér følgende skriftsteder nøje: Jos 1:8; 1 Ne 15:23-24; 2 Ne 32:3; Alma 17:2-3; og L&P 21:4-6. Når du studerer, så lav en liste over ord og sætninger, som beskriver - 1. hvordan du bør gå til studiet af skrifterne og de levende profeters ord. 2. de velsignelser, der vil komme, når du studerer skriften og de levende profeters ord. Vis din liste til dine forældre, præstedømmeledere eller andre medlemmer af kvorummet. Tal om de specifikke velsignelser, du har modtaget ved at følge de råd, Herren har givet i skriften og gennem de levende profeter. På næste side kan du skrive om dine planer for at styrke vanen med at bede og studere skriften regelmæssigt. Du kan fx planlægge at studere Mormons Bog en vis tid hver dag. Dit studium af skriften bør omfatte de levende profeters ord i konferencenumrene af Liahona. 14

16 Diakon Udfør Min plan for at tillægge mig vanen med at bede og studere regelmæssigt: Fortæl Fortæl om det, du har lært af dit skriftstudium. Du kan fx fortælle det til din familie, dine venner eller ved et kvorumsmøde. Det vil styrke dit vidnesbyrd om det, du lærer, og det hjælpe dig til at lære at undervise i evangeliet. Det vil også styrke andres vidnesbyrd. Din plan om at studere skriften bør omfatte at skrive den indsigt ned, som du får. Hver gang du studerer skriften, så bed til vor himmelske Fader om hjælp til at forstå det, du læser. 15

17 Lev værdigt Lær»Se, den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem«(l&p 58:42). Læs afsnittet Omvendelse i hæftet Til styrke for de unge og skriv dine svar på følgende spørgsmål i en notes- eller dagbog. 1. Hvad lærer du om forsoningen og omvendelse i dette afsnit? 2. Hvordan kan omvendelse hjælpe dig til at vokse åndeligt? 3. Hvordan hænger omvendelse, forsoningen og personlig værdighed sammen? Tal med dine forældre eller medlemmer af kvorummet om dine svar. Drøft, hvordan omvendelse hjælper dig til at forberede dig til at træde ind i templet og deltage i hellige ordinancer. Vælg mindst tre andre afsnit i Til styrke for de unge, som kan hjælpe dig til at leve værdigt. Studér standarderne i de afsnit og skriv dét ned, som du vil gøre for at efterleve disse standarder og hjælpe andre til at gøre det samme. 16

18 Diakon Udfør Disse afsnit i Til styrke for de unge vil jeg studere: Disse specifikke ting vil jeg gøre for at efterleve disse standarder og hjælpe andre til at gøre det samme: Fortæl Når du har studeret og anvendt disse standarder, så fortæl dine forældre eller medlemmer af kvorummet om det, du har lært, og hvilken indflydelse det har på dit liv og dig som menneske. Overvej at studere og anvende»påklædning og fremtoning«,»underholdning og medier«eller»sprog«i Til styrke for de unge. 17

19 Forstå læresætningen Lær Læs L&P 11:21. Hvilke velsignelser»og jeg giver jer den lover Herren dem, der studerer hans befaling, at I skal undervise hinanden ord? Du får brug for en grundlæggende forståelse for og et vidnesbyrd i rigets lære«(l&p 88:77). om evangeliets sandheder for at fuldføre dine pligter som præstedømmebærer nu og fremover som fuldtidsmissionær, ægtemand og far. Se på listen over læresætninger på s. 20 og vælg fire eller flere, som du gerne vil lære om. En af disse bør være»præstedømmet og præstedømmets nøgler.«du kan anvende skrifterne (inklusiv Guide til Skrifterne), Tro mod sandheden, Forkynd mit evangelium og sidste dages helliges profeters ord til at lære mere om disse emner. Lav en enkel sammenfatning for hvert emne, du studerer. Den bør indeholde; (1) en definition på emnet, (2) belæringer og eksempler fra skriften og dit eget liv og (3) dine tanker og følelser om, hvorfor emnet er vigtigt. Eksempler på sammenfatninger kan ses i Forkynd mit evangelium (kapitel 2 og 3). 18

20 Diakon Udfør Evangeliske emner, som jeg vil studere: Fortæl Brug de sammenfatninger, du har lavet til at undervise andre om disse læresætninger. Rådfør dig med dine forældre og kvorumsledere for at afgøre, hvornår du kan gøre det. På dette tidspunkt vil jeg undervise i disse emner: Når du lærer om præstedømmet, så overvej at studere L&P 4; 13; 20:46-60; 84:18-27; 107:1-21; 121:34-46; 124: Overvej også at studere andre henvisninger fra Guide til Skrifterne. 19

21 Diakon Læresætninger Guddommen Frelsesplanen Jesu Kristi sonoffer Profeter Frafaldet og genoprettelsen af evangeliet Præstedømmets gengivelse Præstedømmet og præstedømmets nøgler Tjeneste Pagter og ordinancer Tro Omvendelse Dåb Helligåndsgaven Bøn og personlig åbenbaring Handlefrihed Templer Evige familier og slægtsforskning Kyskhedsloven Visdomsordet Tiende 20

22 Diakon Gennemgang Når tiden nærmer sig for, at du ikke er diakon længere, så tal med dine forældre eller en præstedømmeleder om dine oplevelser med at udføre dine planer om at bede og studere skriften, leve værdigt og forstå læresætningerne. Drøft hvordan disse ting kan hjælpe dig til at styrke dit vidnesbyrd og dit forhold til vor himmelske Fader. Min underskrift dato Forælders eller leders underskrift dato 21

23 Diakon Præstedømmepligter 22

24 Diakon Herren har sagt, at enhver præstedømmebærer bør»lære sin pligt og handle med al flid«(l&p 107:99). Dette afsnit vil hjælpe dig til at lære om og fuldføre dine pligter som diakon, som uddybes i L&P 20:57, 59; 84:111. Dine pligter kan opdeles i tre kategorier: Administration af præstedømmeordinancer Diakoner omdeler nadveren. Tjen andre Diakoner hjælper biskoppen med at»forvalte alt det timelige«(l&p 107:68). Det kan indebære at indsamle fasteoffer, drage omsorg for de fattige og nødlidende, passe kirkebygningen og grunden omkring, være sendebud for biskoppen ved kirkemøder og udføre andre opgaver, som kvorumspræsidenten giver. Indbyd alle til at komme til Kristus Diakoner skal»våge over kirken [og] være stående tjenere for kirken«(l&p 84:111). De skal»advare, forklare, formane og undervise og opfordre alle til at komme til Kristus«(L&P 20:59). Dette indebærer at være et godt eksempel, at pleje omgang med medlemmer af kvorummet og andre, give besked om møder i kirken, tale til møderne, fortælle om evangeliet og bære vidnesbyrd. 23

25 »Og dette skal I altid bestræbe jer på at gøre, ligesom jeg har gjort, ligesom jeg har brudt brødet og velsignet det og givet det til jer (3 Ne 18:6). Administration af præstedømmeordinancer Lær Læs L&P 20: Hvad symboliserer nadverbrødet og vandet? Læs Luk 22:19-20 og 3 Ne 18:1-11. Hvem repræsenterer du, når du omdeler nadveren? Stil dine forældre eller ledere i kvorummet følgende spørgsmål og skriv deres svar ned: 1. Hvad betyder nadveren for dig? 2. Hvad kan jeg som diakon gøre for at give dig en meningsfuld oplevelse af nadveren? Efter du har rådført dit med dit kvorum, så skriv på næste side, hvad du vil gøre for at omdele nadveren på en måde, som viser ærbødighed for Frelseren og hans sonoffer og opmuntrer andre til at vise samme ærbødighed. Skriv også ned, hvad du vil gøre for selv at få en mere meningsfuld oplevelse, når du deltager i nadveren. 24

26 Diakon Udfør Disse ting vil jeg gøre for at udvise ærbødighed, når jeg omdeler nadveren og for at opmuntre andre til at udvise samme ærbødighed: Dette vil jeg gøre for at få en mere meningsfuld oplevelse, når jeg deltager i nadveren: Fortæl Når du har fulgt op på din plan, så tal med medlemmer af dit kvorum om, hvordan dine oplevelser med nadveren har hjulpet dig til at blive mere ærbødig. Når du lægger dine planer, så tænk på ting som din påklædning, dine tanker og din opførsel før og under ordinancen. 25

27 Tjen andre Lær»Når I er i jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste«(mosi 2:17). Skriv det ned, som du lærer om at tjene andre i disse skriftsteder: Jak 1:27, Mosi 2:17og Mosi 18:8-10. Tal med en af dine forældre eller en kvorumsleder om sammenhængen mellem at være præstedømmebærer og at tjene andre. Tal med medlemmer af dit kvorum om de muligheder, du har for at tjene andre (bed din biskop eller kvorumsledere om forslag). Som aronsk præstedømmebærer tjener du andre ved at bistå biskoppen eller grenspræsidenten ved at»forvalte alt det timelige«(l&p 107:68). Dette kan omfatte at tage sig af den fattige og nødlidende, gøre rent i kirkebygningen og på grunden omkring, indsamle fasteoffer og udføre opgaver for sin kvorumspræsident. Det kan også være tjenesteprojekter, som du beslutter at udføre på egen hånd. Lav en liste over specifikke ting, som dit kvorum vil gøre for at yde tjeneste. Lav over en plan over ting, som du vil gøre på egen hånd for at yde tjeneste, deriblandt at tjene medlemmerne af din familie. 26

28 Diakon Udfør Mit kvorums plan for at yde tjeneste: Mit kvorums plan for at yde tjeneste: Fortæl Fortæl en af dine forældre eller medlemmer af kvorummet om dine oplevelser med at tjene andre. Du kan for eksempel fortælle om, hvordan din tjeneste har påvirket dig og de mennesker, du har tjent. Tilskynd dine forældre til at tjene med dig. Det er en god måde at styrke jeres forhold på og forbedre kvaliteten af jeres tjeneste. 27

29 Indbyd alle til at komme til Kristus Lær»Vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed«(1 Tim 4:12). Læs L&P 20:59. Hvad betyder sætningen»kom til Kristus«for dig? Fortæl dine forældre eller din kvorumsleder om dine tanker og følelser og spørg, hvad sætningen betyder for dem. Sammenlign Ammons (Alma 17-19) og Coriantons (Alma 39:1-11) missionærberetninger. Hvilken indflydelse havde deres handlinger på folket, de underviste? Overvej, på hvilke måder du kan være et godt eksempel, som hjælper mennesker med at komme til Kristus. Tænk på familiemedlemmer og venner, som du kan indbyde til at komme til Kristus. Skriv deres navne ned og det, du vil gøre for at hjælpe dem (fx at invitere dem med til en aktivitet i Kirken eller give dem et eksemplar af Mormons Bog eller et af Kirkens tidsskrifter). 28

30 Diakon Udfør Sådan vil jeg være et godt eksempel for andre: Navne på folk, og hvordan jeg vil hjælpe dem med at komme til Kristus: Fortæl Skriv i en dag- eller notesbog om dine oplevelser med at indbyde andre til at komme til Kristus. Skriv også, på hvilke måder du føler, at du er blevet en bedre missionær. Overvej at fortælle andre om dine erfaringer. Du kan være en missionær lang tid før, du bliver kaldet til at tjene på en fuldtidsmission. Tænk over, hvordan du kan være det derhjemme, i skolen og blandt dine venner. 29

31 Diakon Gennemgang Når tiden nærmer sig for, at du ikke er diakon længere, så tal med dine forældre eller en præstedømmeleder om dine planer om at administrere præstedømmets ordinancer, tjene andre og opmuntre alle til at komme til Kristus. Drøft de måder, hvorpå du var i stand til at velsigne andre gennem din tjeneste i præstedømmet. Drøft, hvordan dine erfaringer hjælper dig til at blive en trofast tjener i præstedømmet. Min underskrift dato Forælders eller leders underskrift dato 30

32 Diakon Til styrke for de unge: Fysisk sundhed Når du er begyndt at arbejde på dine planer inden for»åndelig styrke«og»præstedømmepligter«, så udfør et projekt, der er baseret på standarderne i afsnittet»fysisk sundhed«i Til styrke for de unge. Brug trinene på de næste sider som vejledning. Dit projekt bør være en udfordring og bør omfatte en specifik afsat tid. Det bør være baseret på dine egne behov og interesser. Det bør indeholde en fremgangsmåde, som kan hjælpe dig til at opbygge og fastholde fysisk sundhed gennem hele livet. Trin 1: Lær Læs»Fysisk sundhed«i Til styrke for de unge og studér følgende skriftsteder: L&P 88:124, L&P 89 og 1 Kor 3: Identificér de principper, der er relevante for fysisk sundhed. Skriv dine svar på følgende spørgsmål ned og fortæl en af dine forældre, en præstedømmeleder eller kvorumsmedlemmer om det: Du kan lave 1. trin med dit kvorum. Overvej også at lave dit projekt med en anden, fx et medlem af kvorummet, en forælder eller en leder. På den måde kan I støtte og styrke hinanden. 31

33 1. Hvorfor er det vigtigt at være fysisk sund? Hvordan kan det at være fysisk sund hjælpe dig til at udføre dine pligter i præstedømmet (deriblandt som missionær, far og i din tjeneste for andre)?»for Guds tempel er helligt, og det tempel er I«(1 Kor 3:17). 2. Hvad er de åndelige fordele ved at være fysisk sund? Hvad er de åndelige konsekvenser ved ikke at sørge ordentligt for vores fysiske legemer? Trin 2: UDFØR et projekt Udfør et projekt, som kan hjælpe dig til at anvende det, du har lært om fysisk sundhed. Det bør indeholde to dele: (1) regelmæssig motion og (2) ernæring. Få en af dine forældre eller din leder til at godkende dit projekt, inden du går i gang. Her er nogle eksempler på ting, du kan inkludere i hver del af dit projekt: Eksempler regelmæssig motion Læg en plan over din motion for en måned. Lad den omfatte forskellige øvelser, der vil hjælpe dig til at komme i bedre fysisk form fx løb, cykling eller anden sportslig træning. 32

34 Diakon Lær og deltag i en sportsgren. Øg dine evner inden for en fysisk aktivitet, som du allerede dyrker. Eksempler ernæring Forpligt dig til at efterleve visdomsordet. Overvej disse ting i forbindelse med din forpligtelse; (a) hvordan vil du undgå situationer, hvor du kan blive fristet til at bryde din forpligtelse, og (b) hvordan vil du reagere på fristelser (fx hvordan du kan fortælle andre om, hvorfor du adlyder visdomsordet). Lær principperne om sund ernæring i L&P 89 og fra bøger, internettet og andre kilder. Undervis din familie eller kvorummet om det, du finder. Før en optegnelse over, hvad du spiser hver måned og lav så ændringer i din kost i henhold til det, du har lært om ernæring. Lær hvordan du tilbereder tre ernæringsrigtige måltider. Lav dem til din familie. 33

35 Diakon Mit projekt Regelmæssig motion Ernæring Godkendelse af forælder eller leder Påregnet dato for fuldførelse Min underskrift dato for fuldførelse 34

36 Diakon Trin 3: Fortæl om dine erfaringer På linjerne nedenfor skriver du, hvad du har lært af at udføre dit projekt, og hvordan du vil anvende det i dit liv. Fortæl din familie eller kvorumsmedlemmer om dine erfaringer. 35

37 36 Lærer

38 Lærer Åndelig styrke Herren har formanet præstedømmebærerne:»vær rene«(l&p 38:42). I dette afsnit vil du få større forståelse for forholdet mellem personlig værdighed og præstedømmets kraft (se L&P 121:34-46). Du kommer også til at lægge planer for at styrke vanen med regelmæssig bøn og skriftstudium, deriblandt at studere de levende profeters ord. Dette afsnit er opdelt i følgende emner: Bed og studér skriften Lev værdigt Forstå læresætningen 37

39 Bed og studér skriften Lær Tænk over dine personlige bønner.»bed altid, så du kan Hvor ofte beder du? Hvad føler du, komme ud af det som sejrherre; ja, så du kan når du beder? Studér Jak 1:5-6; Alma besejre Satan«34:17-28; 3 Ne 18:15-21 og Moro 10:3 5. (L&P 10:5). Find principperne, som kan gøre dine bønner mere meningsfyldte, og de velsignelser, der kommer til dem, som altid beder? Læs omhyggeligt Hel 3:29-30 og L&P 18:33-36; 84:85. Når du studerer, så se efter ord og sætninger, der beskriver - 1. hvordan du griber studiet af skrifterne og de levende profeters ord an. 2. de velsignelser, du vil få, når du studerer skriften og de levende profeters ord. Skriv dine planer ned for at forbedre dine personlige bønner og dit skriftstudium i løbet af dine år som lærer på næste side. Dit studium af skriften bør omfatte de levende profeters ord i konferencenumrene af Liahona. 38

40 Lærer udfør Min plan for at styrke min vane med at bede og studere regelmæssigt: fortæl Fortæl om det, du har lært af dit studium. Du kan fx fortælle det til din familie, dine venner, til seminar eller ved et kvorumsmøde. Prøv at gøre det til en fast vane at fortælle andre om det, du har lært. Det vil styrke dit vidnesbyrd og hjælpe dig til at lære at undervise i evangeliet. Det vil også styrke andres vidnesbyrd. Overvej at koordinere din plan for skriftstudium med det, du læser til seminar, Søndagsskolen eller i din familie. 39

41 Lev værdigt Lær»Lad dine tanker være henvendt til Herren«(Alma 37:36). Søg i L&P 121:41 og skriv de principper ned, som styrer udøvelsen af præstedømmet. Gør så følgende (hvis det er muligt, så bed en af dine forældre eller en præstedømmeleder om hjælp): 1. Slå definitionen op på alle ord, du ikke kender. 2. Tænk over måder, hvorpå du kan anvende disse principper. Se vers 45 og 46 og find de velsignelser, der følger af at efterleve disse principper. Gentag 1. og 2. trin for hver af disse velsignelser. Studér L&P 63:16 og identificér konsekvenserne af at have urene tanker. Sammenlign disse advarsler med velsignelserne ved at»lad[e] dyd uophørligt pryde dine tanker«(l&p 121:45). Vælg mindst fire afsnit i Til styrke for de unge, som du studerer, og overvej at fokusere på de afsnit, som kan hjælpe dig til at have dydige tanker. Du bør i særdeleshed overveje, hvordan du kan undgå de farer, der beskrives i L&P 63:16. 40

42 Lærer Udfør Afsnit i Til styrke for de unge, som vil jeg studere: Specifikke ting, som jeg vil gøre for at efterleve disse standarder og hjælpe andre til at gøre det samme: Fortæl Fortæl en af dine forældre eller en kvorumsleder, hvordan efterlevelse af disse standarder har påvirket dig og dem omkring dig. Når du fortæller om det, så nævn noget om, hvilket slags menneske det gør dig til. Overvej at bruge standarderne i Til styrke for de unge for at evaluere den musik, du hører og de film, du ser. Foretag de nødvendige ændringer. 41

43 Forstå læresætningen Lær»Ældsterne, præsterne og lærerne i denne kirke skal undervise i mit evangeliums principper«(l&p 42:12). Skriv nogle spørgsmål, som folk uden for Kirken eventuelt kan have, om Kirkens lære. Hvilke doktrinære emner bør du læse for at kunne besvare disse spørgsmål? Gennemgå listen over de doktrinære emner, du studerede som diakon (se s. 19). Opdatér din sammenfatning om»præstedømmet og præstedømmets nøgler«ud fra det, du har erfaret og studeret. Vælg yderligere fire emner eller mere, som du gerne vil lære mere om og undervise i (se s. 44) og skriv dine valg ned på næste side. Du kan anvende skrifterne (inklusive Guide til Skrifterne), Tro mod sandheden, Forkynd mit evangelium og sidste dages helliges profeters ord til at lære mere om disse emner. Lav en enkel sammenfatning for hvert emne, du studerer. Den bør omfatte - (1) en definition af emnet, (2) belæringer og eksempler fra skriften og dit eget liv og (3) dine tanker og følelser om, hvorfor emnet er vigtigt. Eksempler på sammenfatninger, der kan ses i Forkynd mit evangelium (kapitel 2 og 3). 42

44 Lærer Udfør Evangeliske emner jeg vil studere: Fortæl Brug de sammenfatninger, du har lavet til at undervise andre om disse læsesætninger. Dette kan være en uformel undervisningssituation (familieaften, kvorumsmøde, seminar, nadvermøde eller indledning til GUF), eller det kan være i en samtale med en ven. På dette tidspunkt vil jeg undervise i disse emner: Overvej at spørge din seminarlærer om en lejlighed til at fortælle klassen om, hvad du lærer om disse principper. 43

45 Lærer Læresætninger Guddommen Frelsesplanen Jesu Kristi sonoffer Profeter Frafaldet og genoprettelsen af evangeliet Præstedømmets gengivelse Præstedømmet og præstedømmets nøgler Tjeneste Pagter og ordinancer Tro Omvendelse Dåb Helligåndsgaven Bøn og personlig åbenbaring Handlefrihed Templer Evige familier og slægtsforskning Kyskhedsloven Visdomsordet Tiende 44

46 Lærer Gennemgang Når tiden nærmer sig for, at du ikke er lærer længere, så tal med dine forældre eller en præstedømmeleder om dine oplevelser med at udføre dine planer om at bede og studere skriften, leve værdigt og forstå læresætningerne. Drøft, hvordan disse ting kan hjælpe dig til at styrke dit vidnesbyrd og dit forhold til vor himmelske Fader. Min underskrift dato Forælders eller leders underskrift dato 45

47 Lærer Præstedømmepligter Herren har sagt, at enhver præstedømmebærer bør»lære sin pligt og handle med al flid«(l&p 107:99). Dette afsnit vil hjælpe dig til at lære og fuldføre dine pligter som lærer, som er beskrevet i L&P 20:53-59; 84:111 og som omfatter alle en diakons pligter (se s. 23). Dine pligter kan opdeles i tre kategorier: 46

48 Lærer Administration af præstedømmeordinancer Lærernes forberedelse og omdeling af nadveren. Tjen andre Lærere hjælper biskoppen med at»forvalte alt det timelige«(l&p 107:68). Det kan indebære at indsamle fasteoffer, drage omsorg for de fattige og nødlidende, passe kirkebygningen og grunden omkring, være sendebud for biskoppen ved kirkemøder og udføre andre opgaver, som kvorumspræsidenten giver. Indbyd alle til at komme til Kristus Lærere skal»bestandigt våge over menigheden være hos medlemmerne og styrke dem«(l&p 20:53). En måde at gøre det på er ved at tjene som hjemmelærer. Lærere skal også»se til, at der ikke er nogen ugudelighed i kirken, ej heller indbyrdes nag, ej heller løgn, bagtalelse eller ond tale, og påse, at kirken ofte mødes«(l&p 20:54-55). Dette ansvar omfatter at være fredsstifter, være et godt eksempel på moralsk integritet, retskaffenhed og opfordre andre til at komme i kirken. De skal fortsat»advare, forklare, formane og undervise og opfordre alle til at komme til Kristus«(L&P 20:59). Dette indebærer at være et godt eksempel, at pleje omgang med medlemmer af kvorummet og andre, tale til kirkemøderne, fortælle andre om evangeliet og bære vidnesbyrd. 47

49 Administration af præstedømmeordinancer Lær»Og da tog han af brødet og brød og Læs L&P 38:42. Befalingen:»Vær rene, velsignede det; og han I som bærer Herrens kar«har særlig gav det til disciplene og betydning for dig, som gør din pligt befalede, at de skulle med at forberede nadveren. Tidligere spise«(3 Ne 18:3). bar en gruppe præster kar kummer eller baljer som skulle bruges i templet (se Ez 1:5-11). I dag bærer I kar, som indeholder nadverbrødet og vandet til minde om Jesu Kristi sonoffer. Læs Matt 26: Skriv dine svar på spørgsmålene på næste side: 1. Hvad kan du gøre for at forberede nadveren på en ærbødig og værdig måde (selv om de fleste mennesker ikke ser dig udføre denne pligt)? 2. Hvordan kan du være et godt eksempel for diakonerne, når du bliver bedt om at omdele nadveren? 48

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere