Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere"

Transkript

1 Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere

2 Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Printed in Germany Engelsk original godkendt: 1/08 Godkendt til oversættelse: 1/08 Oversættelse af Fulfilling My Duty to God: For Aaronic Priesthood Holders Danish

3 Denne bog tilhører: Foto af mig Diakon Dato for min ordination: Jeg blev ordineret af: Lærer Dato for min ordination: Jeg blev ordineret af: Præst Dato for min ordination: Jeg blev ordineret af: Det Melkisedekske Præstedømme Dato for min modtagelse af Det Melkisedekske Præstedømme: Jeg blev ordineret til ældste af:

4 Indhold Budskab fra Det Første Præsidentskab Din Pligt mod Gud Diakon Åndelig styrke Præstedømmepligter Til styrke for de unge: Fysisk sundhed Lærer Åndelig styrke Præstedømmepligter Til styrke for de unge: Uddannelse Præst Åndelig styrke Præstedømmepligter Til styrke for de unge: Familie og venner Forberedelse til modtagelse af Det Melkisedekske Præstedømme Til kvorumspræsidenter Til kvorumsvejledere og forældre Tillæg Ordinancer i Det Aronske Præstedømme Den levende Kristus: Apostlenes vidnesbyrd Familien: En proklamation til verden Noter

5 4

6 Budskab fra Det Første Præsidentskab Du lever i en tid med store muligheder og udfordringer en tid, hvor præstedømmet er blevet gengivet. Du har myndigheden til at udføre ordinancerne i Det Aronske Præstedømme. Når du bønsomt og værdigt udøver den myndighed, vil du være til stor velsignelse for dem omkring dig. Denne bog kan sammen med skrifterne og Til styrke for de unge hjælpe dig til at udfylde dine ansvar. Vor himmelske Fader har stor tiltro og tillid til dig og har et vigtigt værk for dig at udføre. Han vil hjælpe dig, når du vender dig til ham i bøn, lytter til Åndens tilskyndelser, efterlever budene og holder de pagter, du har indgået. Du vil opleve en følelse af fylde, når du udfører dine pligter, og du vil blive forberedt til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme, modtage templets pagter og ordinancer, tjene værdigt på en fuldtidsmission og blive en retfærdig ægtemand og far. Må Herren fortsat velsigne dig i disse vigtige bestræbelser. Det Første Præsidentskab 5

7 6

8 Din Pligt mod Gud Du er en Guds søn. Han har gengivet sit præstedømme i vor tid, og han har betroet dig med det præstedømme. Formålet med denne bog er at hjælpe dig til at - styrke dit vidnesbyrd og dit forhold til Gud. lære og udføre dine præstedømmepligter. anvende standarderne i Til styrke for de unge. Herren har lovet, at når du trofast udfører dine pligter i præstedømmet, så vil du blive helliggjort ved Ånden, blive en af Guds udvalgte og i sidste ende modtage alt det, som Faderen har (se L&P 84:33-38). Den tjeneste, du yder som præstedømmebærer, vil være til stor velsignelse for dem, du tjener.»og se, du er min søn og jeg har en gerning til dig«(moses 1:4, 6). 7

9 Din pligt mod Gud Hav fokus på den, du bliver Fuldførelse af din pligt mod Gud er en livslang indsats. Tænk ikke på denne bog som en liste med ting, du skal skynde dig igennem, for at få en belønning. Fokusér i stedet på, at de aktiviteter, du vælger, kan hjælpe dig til at udvikle åndelige egenskaber og blive den slags præstedømmebærer, som vor himmelske Fader ønsker, du skal være. Gennemførelse af aktiviteterne i denne bog er ikke et krav for at avancere i præstedømmet. Formålet med aktiviteterne er at forberede dig til tjeneste i præstedømmet. Lær, udfør og fortæl Herren har befalet:»lad nu derfor hver mand lære sin pligt og at handle med al flid i det embede, hvortil han er blevet udpeget«(l&p 107:99). Når du flittigt fuldfører aktiviteterne i denne bog, får du mulighed for at lære om dine pligter, lave dine egne planer for at fuldføre dem og dele din erfaringer med dine forældre og medlemmer af kvorummet. Læg planer som passer til dine interesser og behov. Gør dem udfordrende, men også fornøjelige. Hav fokus på områder, hvor du kan udøve præstedømmet til at tjene andre. Ved at lægge og udføre dine egne planer, kan du tage ansvar for din egen åndelige udvikling. 8

10 Din pligt mod Gud I nogle af øvelserne bliver du bedt om at skrive dine tanker og følelser ned omkring det, du studerer. Overvej at skrive disse ting i en notesbog eller dagbog. Modtag hjælp De planer, du lægger i denne bog, er personlige, men dine forældre, medlemmer af kvorummet, kvorumspræsidenten eller andre kirkeledere kan hjælpe. Du kan for eksempel - bede om deres hjælp, når du skal lære om dine pligter og lægge dine planer. Din kvorumspræsident har fx præstedømmets nøgler til dit kvorum, og det er hans ansvar at hjælpe dig med at lære og udføre dine præstedømmepligter. fortælle dem om dine oplevelser, når I har interviews, kvorumsmøder og aktiviteter eller taler uformelt sammen. Det vil hjælpe dig til at se de fremskridt, du gør, og opbygge din selvtillid i forbindelse med at tale om evangeliet. De ting, du fortæller, kan også styrke andres vidnesbyrd. tilskynde dine forældre eller andre medlemmer af kvorummet til også at lægge planer, så I kan arbejde sammen om dem. Når man arbejder sammen med andre om sine planer, kan man støtte og opmuntre hinanden. 9

11 Din pligt mod Gud Sådan er dette hæfte opbygget Du vil lære om principper og lægge planer inden for følgende områder: Åndelig styrke. Når du bruger det, du lærer i dette afsnit, vil det hjælpe dig til at opnå den åndelige styrke, du har brug for at forblive på retfærdighedens sti. Du vil tillægge dig vaner som regelmæssig bøn og skriftstudium, hvilket også omfatter at læse de levende profeters ord. Du vil lære og undervise i Jesu Kristi evangeliums doktriner. Du vil også lære og anvende principper, som vil hjælpe dig til at være en værdig præstedømmebærer. Præstedømmepligter. Når du anvender det, du lærer i dette afsnit, vil det hjælpe dig til at komme tættere på Frelseren, når du udøver hans præstedømme. Din kærlighed til andre vil vokse, når du repræsenterer Frelseren ved at tjene dem. Du vil lære, hvordan man administrerer præstedømmets ordinancer, tjener andre og indbyder alle til at komme til Kristus. Til styrke for de unge. I dette afsnit vil du lære om og anvende nogle af standarderne fra Til styrke for de unge, deriblandt afsnittene»fysisk sundhed«,»uddannelse«,»familie«og»venner«. Anvendelse af disse standarder vil gøre dig mere effektiv, når du tjener Herren, og forberede dig bedre på fremtiden. 10

12 Din pligt mod Gud Forberedelse til modtagelse af Det Melkisedekske Præstedømme. Alle de planer, du laver i denne bog, vil hjælpe dig i din forberedelse til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme og til at være værdig til at tjene på fuldtidsmission. Som præst får du mulighed for at lave et projekt, som vil forberede dig yderligere. Du vil lære om de pagter, du indgår, når du modtager Det Melkisedekske Præstedømme og de egenskaber, der gør missionærer effektive. Ønskes en interaktiv version af denne bog eller andre online ressourcer, så klik ind på DutytoGod.lds.org. Pligt mod GUD-CERTIFIKATER Når du har udført dine planer som diakon og lærer, vil du modtage certifikater som anerkendelse for fremskridt, du gør, når du fuldfører din pligt mod Gud. Når du har udført dine planer som præst, deriblandt dit projekt, som forbereder dig til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme, vil du modtage et certifikat som anerkendelse for det, du har opnået gennem dine år som aronsk præstedømmebærer. 11

13 12 Diakon

14 Diakon Åndelig styrke Herren har formanet præstedømmebærerne:»vær rene«(l&p 38:42). I dette afsnit lærer du om, hvordan personlig værdighed er knyttet til præstedømmets kraft (se L&P 121:34-46). Du kommer også til at lægge planer for at begynde at styrke vanen med regelmæssig bøn og skriftstudium, deriblandt at læse de levende profeters ord. Dette afsnit er opdelt i følgende emner: Bed og studér skriften Lev værdigt Forstå læresætningen 13

15 Bed og studér skriften Lær»Tag for jer af Kristi ord«(2 Ne 32:3). Studér følgende skriftsteder nøje: Jos 1:8; 1 Ne 15:23-24; 2 Ne 32:3; Alma 17:2-3; og L&P 21:4-6. Når du studerer, så lav en liste over ord og sætninger, som beskriver - 1. hvordan du bør gå til studiet af skrifterne og de levende profeters ord. 2. de velsignelser, der vil komme, når du studerer skriften og de levende profeters ord. Vis din liste til dine forældre, præstedømmeledere eller andre medlemmer af kvorummet. Tal om de specifikke velsignelser, du har modtaget ved at følge de råd, Herren har givet i skriften og gennem de levende profeter. På næste side kan du skrive om dine planer for at styrke vanen med at bede og studere skriften regelmæssigt. Du kan fx planlægge at studere Mormons Bog en vis tid hver dag. Dit studium af skriften bør omfatte de levende profeters ord i konferencenumrene af Liahona. 14

16 Diakon Udfør Min plan for at tillægge mig vanen med at bede og studere regelmæssigt: Fortæl Fortæl om det, du har lært af dit skriftstudium. Du kan fx fortælle det til din familie, dine venner eller ved et kvorumsmøde. Det vil styrke dit vidnesbyrd om det, du lærer, og det hjælpe dig til at lære at undervise i evangeliet. Det vil også styrke andres vidnesbyrd. Din plan om at studere skriften bør omfatte at skrive den indsigt ned, som du får. Hver gang du studerer skriften, så bed til vor himmelske Fader om hjælp til at forstå det, du læser. 15

17 Lev værdigt Lær»Se, den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem«(l&p 58:42). Læs afsnittet Omvendelse i hæftet Til styrke for de unge og skriv dine svar på følgende spørgsmål i en notes- eller dagbog. 1. Hvad lærer du om forsoningen og omvendelse i dette afsnit? 2. Hvordan kan omvendelse hjælpe dig til at vokse åndeligt? 3. Hvordan hænger omvendelse, forsoningen og personlig værdighed sammen? Tal med dine forældre eller medlemmer af kvorummet om dine svar. Drøft, hvordan omvendelse hjælper dig til at forberede dig til at træde ind i templet og deltage i hellige ordinancer. Vælg mindst tre andre afsnit i Til styrke for de unge, som kan hjælpe dig til at leve værdigt. Studér standarderne i de afsnit og skriv dét ned, som du vil gøre for at efterleve disse standarder og hjælpe andre til at gøre det samme. 16

18 Diakon Udfør Disse afsnit i Til styrke for de unge vil jeg studere: Disse specifikke ting vil jeg gøre for at efterleve disse standarder og hjælpe andre til at gøre det samme: Fortæl Når du har studeret og anvendt disse standarder, så fortæl dine forældre eller medlemmer af kvorummet om det, du har lært, og hvilken indflydelse det har på dit liv og dig som menneske. Overvej at studere og anvende»påklædning og fremtoning«,»underholdning og medier«eller»sprog«i Til styrke for de unge. 17

19 Forstå læresætningen Lær Læs L&P 11:21. Hvilke velsignelser»og jeg giver jer den lover Herren dem, der studerer hans befaling, at I skal undervise hinanden ord? Du får brug for en grundlæggende forståelse for og et vidnesbyrd i rigets lære«(l&p 88:77). om evangeliets sandheder for at fuldføre dine pligter som præstedømmebærer nu og fremover som fuldtidsmissionær, ægtemand og far. Se på listen over læresætninger på s. 20 og vælg fire eller flere, som du gerne vil lære om. En af disse bør være»præstedømmet og præstedømmets nøgler.«du kan anvende skrifterne (inklusiv Guide til Skrifterne), Tro mod sandheden, Forkynd mit evangelium og sidste dages helliges profeters ord til at lære mere om disse emner. Lav en enkel sammenfatning for hvert emne, du studerer. Den bør indeholde; (1) en definition på emnet, (2) belæringer og eksempler fra skriften og dit eget liv og (3) dine tanker og følelser om, hvorfor emnet er vigtigt. Eksempler på sammenfatninger kan ses i Forkynd mit evangelium (kapitel 2 og 3). 18

20 Diakon Udfør Evangeliske emner, som jeg vil studere: Fortæl Brug de sammenfatninger, du har lavet til at undervise andre om disse læresætninger. Rådfør dig med dine forældre og kvorumsledere for at afgøre, hvornår du kan gøre det. På dette tidspunkt vil jeg undervise i disse emner: Når du lærer om præstedømmet, så overvej at studere L&P 4; 13; 20:46-60; 84:18-27; 107:1-21; 121:34-46; 124: Overvej også at studere andre henvisninger fra Guide til Skrifterne. 19

21 Diakon Læresætninger Guddommen Frelsesplanen Jesu Kristi sonoffer Profeter Frafaldet og genoprettelsen af evangeliet Præstedømmets gengivelse Præstedømmet og præstedømmets nøgler Tjeneste Pagter og ordinancer Tro Omvendelse Dåb Helligåndsgaven Bøn og personlig åbenbaring Handlefrihed Templer Evige familier og slægtsforskning Kyskhedsloven Visdomsordet Tiende 20

22 Diakon Gennemgang Når tiden nærmer sig for, at du ikke er diakon længere, så tal med dine forældre eller en præstedømmeleder om dine oplevelser med at udføre dine planer om at bede og studere skriften, leve værdigt og forstå læresætningerne. Drøft hvordan disse ting kan hjælpe dig til at styrke dit vidnesbyrd og dit forhold til vor himmelske Fader. Min underskrift dato Forælders eller leders underskrift dato 21

23 Diakon Præstedømmepligter 22

24 Diakon Herren har sagt, at enhver præstedømmebærer bør»lære sin pligt og handle med al flid«(l&p 107:99). Dette afsnit vil hjælpe dig til at lære om og fuldføre dine pligter som diakon, som uddybes i L&P 20:57, 59; 84:111. Dine pligter kan opdeles i tre kategorier: Administration af præstedømmeordinancer Diakoner omdeler nadveren. Tjen andre Diakoner hjælper biskoppen med at»forvalte alt det timelige«(l&p 107:68). Det kan indebære at indsamle fasteoffer, drage omsorg for de fattige og nødlidende, passe kirkebygningen og grunden omkring, være sendebud for biskoppen ved kirkemøder og udføre andre opgaver, som kvorumspræsidenten giver. Indbyd alle til at komme til Kristus Diakoner skal»våge over kirken [og] være stående tjenere for kirken«(l&p 84:111). De skal»advare, forklare, formane og undervise og opfordre alle til at komme til Kristus«(L&P 20:59). Dette indebærer at være et godt eksempel, at pleje omgang med medlemmer af kvorummet og andre, give besked om møder i kirken, tale til møderne, fortælle om evangeliet og bære vidnesbyrd. 23

25 »Og dette skal I altid bestræbe jer på at gøre, ligesom jeg har gjort, ligesom jeg har brudt brødet og velsignet det og givet det til jer (3 Ne 18:6). Administration af præstedømmeordinancer Lær Læs L&P 20: Hvad symboliserer nadverbrødet og vandet? Læs Luk 22:19-20 og 3 Ne 18:1-11. Hvem repræsenterer du, når du omdeler nadveren? Stil dine forældre eller ledere i kvorummet følgende spørgsmål og skriv deres svar ned: 1. Hvad betyder nadveren for dig? 2. Hvad kan jeg som diakon gøre for at give dig en meningsfuld oplevelse af nadveren? Efter du har rådført dit med dit kvorum, så skriv på næste side, hvad du vil gøre for at omdele nadveren på en måde, som viser ærbødighed for Frelseren og hans sonoffer og opmuntrer andre til at vise samme ærbødighed. Skriv også ned, hvad du vil gøre for selv at få en mere meningsfuld oplevelse, når du deltager i nadveren. 24

26 Diakon Udfør Disse ting vil jeg gøre for at udvise ærbødighed, når jeg omdeler nadveren og for at opmuntre andre til at udvise samme ærbødighed: Dette vil jeg gøre for at få en mere meningsfuld oplevelse, når jeg deltager i nadveren: Fortæl Når du har fulgt op på din plan, så tal med medlemmer af dit kvorum om, hvordan dine oplevelser med nadveren har hjulpet dig til at blive mere ærbødig. Når du lægger dine planer, så tænk på ting som din påklædning, dine tanker og din opførsel før og under ordinancen. 25

27 Tjen andre Lær»Når I er i jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste«(mosi 2:17). Skriv det ned, som du lærer om at tjene andre i disse skriftsteder: Jak 1:27, Mosi 2:17og Mosi 18:8-10. Tal med en af dine forældre eller en kvorumsleder om sammenhængen mellem at være præstedømmebærer og at tjene andre. Tal med medlemmer af dit kvorum om de muligheder, du har for at tjene andre (bed din biskop eller kvorumsledere om forslag). Som aronsk præstedømmebærer tjener du andre ved at bistå biskoppen eller grenspræsidenten ved at»forvalte alt det timelige«(l&p 107:68). Dette kan omfatte at tage sig af den fattige og nødlidende, gøre rent i kirkebygningen og på grunden omkring, indsamle fasteoffer og udføre opgaver for sin kvorumspræsident. Det kan også være tjenesteprojekter, som du beslutter at udføre på egen hånd. Lav en liste over specifikke ting, som dit kvorum vil gøre for at yde tjeneste. Lav over en plan over ting, som du vil gøre på egen hånd for at yde tjeneste, deriblandt at tjene medlemmerne af din familie. 26

28 Diakon Udfør Mit kvorums plan for at yde tjeneste: Mit kvorums plan for at yde tjeneste: Fortæl Fortæl en af dine forældre eller medlemmer af kvorummet om dine oplevelser med at tjene andre. Du kan for eksempel fortælle om, hvordan din tjeneste har påvirket dig og de mennesker, du har tjent. Tilskynd dine forældre til at tjene med dig. Det er en god måde at styrke jeres forhold på og forbedre kvaliteten af jeres tjeneste. 27

29 Indbyd alle til at komme til Kristus Lær»Vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed«(1 Tim 4:12). Læs L&P 20:59. Hvad betyder sætningen»kom til Kristus«for dig? Fortæl dine forældre eller din kvorumsleder om dine tanker og følelser og spørg, hvad sætningen betyder for dem. Sammenlign Ammons (Alma 17-19) og Coriantons (Alma 39:1-11) missionærberetninger. Hvilken indflydelse havde deres handlinger på folket, de underviste? Overvej, på hvilke måder du kan være et godt eksempel, som hjælper mennesker med at komme til Kristus. Tænk på familiemedlemmer og venner, som du kan indbyde til at komme til Kristus. Skriv deres navne ned og det, du vil gøre for at hjælpe dem (fx at invitere dem med til en aktivitet i Kirken eller give dem et eksemplar af Mormons Bog eller et af Kirkens tidsskrifter). 28

30 Diakon Udfør Sådan vil jeg være et godt eksempel for andre: Navne på folk, og hvordan jeg vil hjælpe dem med at komme til Kristus: Fortæl Skriv i en dag- eller notesbog om dine oplevelser med at indbyde andre til at komme til Kristus. Skriv også, på hvilke måder du føler, at du er blevet en bedre missionær. Overvej at fortælle andre om dine erfaringer. Du kan være en missionær lang tid før, du bliver kaldet til at tjene på en fuldtidsmission. Tænk over, hvordan du kan være det derhjemme, i skolen og blandt dine venner. 29

31 Diakon Gennemgang Når tiden nærmer sig for, at du ikke er diakon længere, så tal med dine forældre eller en præstedømmeleder om dine planer om at administrere præstedømmets ordinancer, tjene andre og opmuntre alle til at komme til Kristus. Drøft de måder, hvorpå du var i stand til at velsigne andre gennem din tjeneste i præstedømmet. Drøft, hvordan dine erfaringer hjælper dig til at blive en trofast tjener i præstedømmet. Min underskrift dato Forælders eller leders underskrift dato 30

32 Diakon Til styrke for de unge: Fysisk sundhed Når du er begyndt at arbejde på dine planer inden for»åndelig styrke«og»præstedømmepligter«, så udfør et projekt, der er baseret på standarderne i afsnittet»fysisk sundhed«i Til styrke for de unge. Brug trinene på de næste sider som vejledning. Dit projekt bør være en udfordring og bør omfatte en specifik afsat tid. Det bør være baseret på dine egne behov og interesser. Det bør indeholde en fremgangsmåde, som kan hjælpe dig til at opbygge og fastholde fysisk sundhed gennem hele livet. Trin 1: Lær Læs»Fysisk sundhed«i Til styrke for de unge og studér følgende skriftsteder: L&P 88:124, L&P 89 og 1 Kor 3: Identificér de principper, der er relevante for fysisk sundhed. Skriv dine svar på følgende spørgsmål ned og fortæl en af dine forældre, en præstedømmeleder eller kvorumsmedlemmer om det: Du kan lave 1. trin med dit kvorum. Overvej også at lave dit projekt med en anden, fx et medlem af kvorummet, en forælder eller en leder. På den måde kan I støtte og styrke hinanden. 31

33 1. Hvorfor er det vigtigt at være fysisk sund? Hvordan kan det at være fysisk sund hjælpe dig til at udføre dine pligter i præstedømmet (deriblandt som missionær, far og i din tjeneste for andre)?»for Guds tempel er helligt, og det tempel er I«(1 Kor 3:17). 2. Hvad er de åndelige fordele ved at være fysisk sund? Hvad er de åndelige konsekvenser ved ikke at sørge ordentligt for vores fysiske legemer? Trin 2: UDFØR et projekt Udfør et projekt, som kan hjælpe dig til at anvende det, du har lært om fysisk sundhed. Det bør indeholde to dele: (1) regelmæssig motion og (2) ernæring. Få en af dine forældre eller din leder til at godkende dit projekt, inden du går i gang. Her er nogle eksempler på ting, du kan inkludere i hver del af dit projekt: Eksempler regelmæssig motion Læg en plan over din motion for en måned. Lad den omfatte forskellige øvelser, der vil hjælpe dig til at komme i bedre fysisk form fx løb, cykling eller anden sportslig træning. 32

34 Diakon Lær og deltag i en sportsgren. Øg dine evner inden for en fysisk aktivitet, som du allerede dyrker. Eksempler ernæring Forpligt dig til at efterleve visdomsordet. Overvej disse ting i forbindelse med din forpligtelse; (a) hvordan vil du undgå situationer, hvor du kan blive fristet til at bryde din forpligtelse, og (b) hvordan vil du reagere på fristelser (fx hvordan du kan fortælle andre om, hvorfor du adlyder visdomsordet). Lær principperne om sund ernæring i L&P 89 og fra bøger, internettet og andre kilder. Undervis din familie eller kvorummet om det, du finder. Før en optegnelse over, hvad du spiser hver måned og lav så ændringer i din kost i henhold til det, du har lært om ernæring. Lær hvordan du tilbereder tre ernæringsrigtige måltider. Lav dem til din familie. 33

35 Diakon Mit projekt Regelmæssig motion Ernæring Godkendelse af forælder eller leder Påregnet dato for fuldførelse Min underskrift dato for fuldførelse 34

36 Diakon Trin 3: Fortæl om dine erfaringer På linjerne nedenfor skriver du, hvad du har lært af at udføre dit projekt, og hvordan du vil anvende det i dit liv. Fortæl din familie eller kvorumsmedlemmer om dine erfaringer. 35

37 36 Lærer

38 Lærer Åndelig styrke Herren har formanet præstedømmebærerne:»vær rene«(l&p 38:42). I dette afsnit vil du få større forståelse for forholdet mellem personlig værdighed og præstedømmets kraft (se L&P 121:34-46). Du kommer også til at lægge planer for at styrke vanen med regelmæssig bøn og skriftstudium, deriblandt at studere de levende profeters ord. Dette afsnit er opdelt i følgende emner: Bed og studér skriften Lev værdigt Forstå læresætningen 37

39 Bed og studér skriften Lær Tænk over dine personlige bønner.»bed altid, så du kan Hvor ofte beder du? Hvad føler du, komme ud af det som sejrherre; ja, så du kan når du beder? Studér Jak 1:5-6; Alma besejre Satan«34:17-28; 3 Ne 18:15-21 og Moro 10:3 5. (L&P 10:5). Find principperne, som kan gøre dine bønner mere meningsfyldte, og de velsignelser, der kommer til dem, som altid beder? Læs omhyggeligt Hel 3:29-30 og L&P 18:33-36; 84:85. Når du studerer, så se efter ord og sætninger, der beskriver - 1. hvordan du griber studiet af skrifterne og de levende profeters ord an. 2. de velsignelser, du vil få, når du studerer skriften og de levende profeters ord. Skriv dine planer ned for at forbedre dine personlige bønner og dit skriftstudium i løbet af dine år som lærer på næste side. Dit studium af skriften bør omfatte de levende profeters ord i konferencenumrene af Liahona. 38

40 Lærer udfør Min plan for at styrke min vane med at bede og studere regelmæssigt: fortæl Fortæl om det, du har lært af dit studium. Du kan fx fortælle det til din familie, dine venner, til seminar eller ved et kvorumsmøde. Prøv at gøre det til en fast vane at fortælle andre om det, du har lært. Det vil styrke dit vidnesbyrd og hjælpe dig til at lære at undervise i evangeliet. Det vil også styrke andres vidnesbyrd. Overvej at koordinere din plan for skriftstudium med det, du læser til seminar, Søndagsskolen eller i din familie. 39

41 Lev værdigt Lær»Lad dine tanker være henvendt til Herren«(Alma 37:36). Søg i L&P 121:41 og skriv de principper ned, som styrer udøvelsen af præstedømmet. Gør så følgende (hvis det er muligt, så bed en af dine forældre eller en præstedømmeleder om hjælp): 1. Slå definitionen op på alle ord, du ikke kender. 2. Tænk over måder, hvorpå du kan anvende disse principper. Se vers 45 og 46 og find de velsignelser, der følger af at efterleve disse principper. Gentag 1. og 2. trin for hver af disse velsignelser. Studér L&P 63:16 og identificér konsekvenserne af at have urene tanker. Sammenlign disse advarsler med velsignelserne ved at»lad[e] dyd uophørligt pryde dine tanker«(l&p 121:45). Vælg mindst fire afsnit i Til styrke for de unge, som du studerer, og overvej at fokusere på de afsnit, som kan hjælpe dig til at have dydige tanker. Du bør i særdeleshed overveje, hvordan du kan undgå de farer, der beskrives i L&P 63:16. 40

42 Lærer Udfør Afsnit i Til styrke for de unge, som vil jeg studere: Specifikke ting, som jeg vil gøre for at efterleve disse standarder og hjælpe andre til at gøre det samme: Fortæl Fortæl en af dine forældre eller en kvorumsleder, hvordan efterlevelse af disse standarder har påvirket dig og dem omkring dig. Når du fortæller om det, så nævn noget om, hvilket slags menneske det gør dig til. Overvej at bruge standarderne i Til styrke for de unge for at evaluere den musik, du hører og de film, du ser. Foretag de nødvendige ændringer. 41

43 Forstå læresætningen Lær»Ældsterne, præsterne og lærerne i denne kirke skal undervise i mit evangeliums principper«(l&p 42:12). Skriv nogle spørgsmål, som folk uden for Kirken eventuelt kan have, om Kirkens lære. Hvilke doktrinære emner bør du læse for at kunne besvare disse spørgsmål? Gennemgå listen over de doktrinære emner, du studerede som diakon (se s. 19). Opdatér din sammenfatning om»præstedømmet og præstedømmets nøgler«ud fra det, du har erfaret og studeret. Vælg yderligere fire emner eller mere, som du gerne vil lære mere om og undervise i (se s. 44) og skriv dine valg ned på næste side. Du kan anvende skrifterne (inklusive Guide til Skrifterne), Tro mod sandheden, Forkynd mit evangelium og sidste dages helliges profeters ord til at lære mere om disse emner. Lav en enkel sammenfatning for hvert emne, du studerer. Den bør omfatte - (1) en definition af emnet, (2) belæringer og eksempler fra skriften og dit eget liv og (3) dine tanker og følelser om, hvorfor emnet er vigtigt. Eksempler på sammenfatninger, der kan ses i Forkynd mit evangelium (kapitel 2 og 3). 42

44 Lærer Udfør Evangeliske emner jeg vil studere: Fortæl Brug de sammenfatninger, du har lavet til at undervise andre om disse læsesætninger. Dette kan være en uformel undervisningssituation (familieaften, kvorumsmøde, seminar, nadvermøde eller indledning til GUF), eller det kan være i en samtale med en ven. På dette tidspunkt vil jeg undervise i disse emner: Overvej at spørge din seminarlærer om en lejlighed til at fortælle klassen om, hvad du lærer om disse principper. 43

45 Lærer Læresætninger Guddommen Frelsesplanen Jesu Kristi sonoffer Profeter Frafaldet og genoprettelsen af evangeliet Præstedømmets gengivelse Præstedømmet og præstedømmets nøgler Tjeneste Pagter og ordinancer Tro Omvendelse Dåb Helligåndsgaven Bøn og personlig åbenbaring Handlefrihed Templer Evige familier og slægtsforskning Kyskhedsloven Visdomsordet Tiende 44

46 Lærer Gennemgang Når tiden nærmer sig for, at du ikke er lærer længere, så tal med dine forældre eller en præstedømmeleder om dine oplevelser med at udføre dine planer om at bede og studere skriften, leve værdigt og forstå læresætningerne. Drøft, hvordan disse ting kan hjælpe dig til at styrke dit vidnesbyrd og dit forhold til vor himmelske Fader. Min underskrift dato Forælders eller leders underskrift dato 45

47 Lærer Præstedømmepligter Herren har sagt, at enhver præstedømmebærer bør»lære sin pligt og handle med al flid«(l&p 107:99). Dette afsnit vil hjælpe dig til at lære og fuldføre dine pligter som lærer, som er beskrevet i L&P 20:53-59; 84:111 og som omfatter alle en diakons pligter (se s. 23). Dine pligter kan opdeles i tre kategorier: 46

48 Lærer Administration af præstedømmeordinancer Lærernes forberedelse og omdeling af nadveren. Tjen andre Lærere hjælper biskoppen med at»forvalte alt det timelige«(l&p 107:68). Det kan indebære at indsamle fasteoffer, drage omsorg for de fattige og nødlidende, passe kirkebygningen og grunden omkring, være sendebud for biskoppen ved kirkemøder og udføre andre opgaver, som kvorumspræsidenten giver. Indbyd alle til at komme til Kristus Lærere skal»bestandigt våge over menigheden være hos medlemmerne og styrke dem«(l&p 20:53). En måde at gøre det på er ved at tjene som hjemmelærer. Lærere skal også»se til, at der ikke er nogen ugudelighed i kirken, ej heller indbyrdes nag, ej heller løgn, bagtalelse eller ond tale, og påse, at kirken ofte mødes«(l&p 20:54-55). Dette ansvar omfatter at være fredsstifter, være et godt eksempel på moralsk integritet, retskaffenhed og opfordre andre til at komme i kirken. De skal fortsat»advare, forklare, formane og undervise og opfordre alle til at komme til Kristus«(L&P 20:59). Dette indebærer at være et godt eksempel, at pleje omgang med medlemmer af kvorummet og andre, tale til kirkemøderne, fortælle andre om evangeliet og bære vidnesbyrd. 47

49 Administration af præstedømmeordinancer Lær»Og da tog han af brødet og brød og Læs L&P 38:42. Befalingen:»Vær rene, velsignede det; og han I som bærer Herrens kar«har særlig gav det til disciplene og betydning for dig, som gør din pligt befalede, at de skulle med at forberede nadveren. Tidligere spise«(3 Ne 18:3). bar en gruppe præster kar kummer eller baljer som skulle bruges i templet (se Ez 1:5-11). I dag bærer I kar, som indeholder nadverbrødet og vandet til minde om Jesu Kristi sonoffer. Læs Matt 26: Skriv dine svar på spørgsmålene på næste side: 1. Hvad kan du gøre for at forberede nadveren på en ærbødig og værdig måde (selv om de fleste mennesker ikke ser dig udføre denne pligt)? 2. Hvordan kan du være et godt eksempel for diakonerne, når du bliver bedt om at omdele nadveren? 48

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne i er døtre Unge Piger Personlig fremgang Vi vil stå Vi tror S tå s o m Guds vidne Vi vil være beredte Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham (Moro 10:32). Dette hæfte Personlig fremgang tilhører

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Vejledning for ledere

Vejledning for ledere FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING

ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING ÆGTESKAB OG.FAMILIEFORHOLD DELTAGERENS STUDIEVEJLEDNING Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Kommentarer og forslag Dine kommentarer

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11 Primary 4 Mormons Bog Alderen 8-11 Primary4 Mormons Bog Tii undervisning af børn i alderen 8-11 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Copyright 1995 Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Mange har set på fremgang udelukkende

Mange har set på fremgang udelukkende Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET»Vejen til fremgang«ældste José A. Teixeira, Portugal 2. rådgiver i Det europæiske områdepræsidentskab Mange har set på fremgang udelukkende fra et økonomisk

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Lære og Pagter og Kirkens historie

Lære og Pagter og Kirkens historie Lære og Pagter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS MATERIALE Lære og Pagter og Kirkens historie Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE

Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog LÆRERENS MATERIALE Mormons Bog, Lærerens materiale Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith Kirkens præsidenters lærdomme Joseph Fielding Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME JOSEPH FIELDING SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City i Utah Bøger i serien Kirkens

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Vi er blevet befalet at»takke Herren din Gud i

Vi er blevet befalet at»takke Herren din Gud i RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Taknemlighed gør os åndeligt stærke Ældste José A. Teixeira, Portugal Præsident for Det Europæiske Område Vi er blevet befalet at»takke Herren din Gud i alle

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

UNDERVISNING, DEN STØRSTE KALDELSE. Hjælpemateriale til undervisning i evangeliet

UNDERVISNING, DEN STØRSTE KALDELSE. Hjælpemateriale til undervisning i evangeliet UNDERVISNING, DEN STØRSTE KALDELSE Hjælpemateriale til undervisning i evangeliet UNDERVISNING, DEN STØRSTE KALDELSE Hjælpemateriale til undervisning i evangeliet Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Uforanderlige sandheder i skiftende tider

Uforanderlige sandheder i skiftende tider Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Uforanderlige sandheder i skiftende tider Oprettet: 25. september 2007 Vi, som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige,

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Lad os alle forbedre vores personlige adfærd og fordoble vores indsats for at beskytte vore kære og vore omgivelser mod pornografiens stormløb.

Lad os alle forbedre vores personlige adfærd og fordoble vores indsats for at beskytte vore kære og vore omgivelser mod pornografiens stormløb. Ældste Dallin H. Oaks, De Tolv Apostles Kvorum Pornografi Oprettet: 25. september 2007 Lad os alle forbedre vores personlige adfærd og fordoble vores indsats for at beskytte vore kære og vore omgivelser

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere