Lystbådforsikring for sejlbåd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lystbådforsikring for sejlbåd"

Transkript

1 Lystbådforsikring for sejlbåd Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codans Bådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 1.1 I sejladsperioden De sikredes erstatningsansvar for skader, som båden forvolder under sejlads eller mens båden er på land eller ligger i vandet i en godkendt havn (se punkt 15). 1.2 Uden for sejladsperioden De sikredes erstatningsansvar for skader, som båden forvolder, mens båden er på land eller ligger i vandet i en godkendt havn * i den periode, der står på policen. Ved "de sikrede" forstås forsikringstageren samt de, der med forsikringstagerens tilladelse bruger eller opholder sig ombord på båden - se Fællesbestemmelser, pkt Sejladsperioden står på policen. 1.3 Udgifter til afgørelse af erstatningssag. Udgifterne skal altid aftales med Codan på forhånd. Hvis Codan anbefaler sikrede at anerkende erstatningsansvaret, er udgifter til en erstatningssag dog ikke dækket. herunder personer der bruger eller befinder sig i båden, eller ting, som de har til lån, leje, opbevaring eller befordring, eller som af anden grund befinder sig i deres varetægt. 2.3 Kontraktforhold Ansvarsdækningen omfatter ikke ansvar som følge af kontraktforhold. 2.4 Fællesbestemmelser Skader nævnt i fællesbestemmelsernes pkt Forsikringssummer 3.1 Erstatningsbeløb Forsikringen dækker erstatningsansvar op til følgende summer ved hver forsikringsbegivenhed: 50 millioner kr. ved personskade 50 millioner kr. ved tingskade 3.2 Omkostninger og renter Forsikringen dækker udgifter til afgørelse af erstatningssager, selvom forsikringssummerne herved overskrides. Forsikringen dækker desuden renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. Hvis Codan anbefaler sikrede at anerkende erstatningsansvaret, er omkostninger til en erstatningssag dog ikke dækket. Ved "de sikrede" forstås forsikringstageren samt dem, der med forsikringstagerens tilladelse bruger eller opholder sig ombord på båden - se Fællesbestemmelser, pkt Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? 2.1 Skader under transport Skader, der sker under transport af båden i og uden for Danmark, medmindre der er tale om transport i forbindelse med kapsejlads. Dog er transport af båden på en håndtrukken jollevogn dækket på havnens område. 2.2 Egne ting, ting i varetægt Skader på ting, som tilhører de sikrede, 4 Anerkendelse af erstatningsansvar 4.1 Anerkendelse af erstatningsansvar Codan er kun forpligtet til at betale for omkostninger, der er afholdt med selskabets godkendelse. Sikredes anerkendelse eller betaling af erstatningskrav forpligter ikke selskabet. Ved selv at anerkende erstatningsansvaret risikerer sikrede at skulle betale selv. 4.2 Hvornår er man erstatningsansvarlig? Denne forsikring dækker i de tilfælde, hvor de sikrede pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skader på person eller ting i forsikringstiden. Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem mere LY6-G Side 1

2 end 200 års retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må den skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. LY6-G Side 2

3 Kaskodækning (Gælder kun hvis det fremgår af policen) For kaskodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Lystbådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvilke ting er dækket? 1.1 Båden og almindeligt udstyr Forsikringen dækker båden med almindeligt udstyr, dvs.: bådens skrog, * bådens mast, bom, rig og spilerstage * bådens faste ledningsværk bådens maskineri * bådens inventar *, der er sædvanligt for bådtypen, 1.2 Hvilke ting er dækket under visse betingelser 1. Bådstativ og bådvogn Fabriksproducerede bådstativer og bådvogne (ikke kalecher, presenninger og teltoverbygning) til vinteropbevaring dækkes mod tyveri og hærværk samt ved en dækningsberettiget skade på båden, der forårsager skade på bådstativ og/eller bådvogn. Med bådvogne menes vogne for opbevaring/vinteropbevaring af både, ikke trailer eller jollevogne for søsætning af joller. Det er en forudsætning for dækning mod tyveri at: bådstativ opbevares i aflåst lokale eller er fastlåst med kæde til fast 3. genstand, når båden ikke er placeret i stativet bådvogn opbevares i aflåst lokale eller er fastlåst med kæde til fast 3. genstand. Bådstativ og bådvogn dækkes med op til kr. pr. genstand dog max kr. pr. skadebegivenhed. Erstatning af bådstativ og bådvogn er udover forsikringssummen. 2. Slæbejoller * Slæbejoller op til 3,5 meter og med en påhængsmotor med maksimalt 5 hk dækkes mod tyveri og hærværk. Når slæbejollen ikke har været anvendt til sejlads i en periode på mere end 14 dage, er det en forudsætning for erstatning, at slæbejollen har været opbevaret i aflåst lokale eller været forsvarligt fastlåst med kæde til fast 3. genstand. Slæbejoller dækkes op til kr. Erstatning af slæbejoller er udover forsikringssummen. 2 Hvilke ting er ikke dækket? 2.1 Personlige effekter Personlige effekter, som tilhører de sikrede. Det kan f.eks. være dyr, briller, gummibåd, armbåndsure, cykler, transistorradioer, fotoudstyr, mobiltelefon, bærbar PC, alt udstyr til fiskeri og jagt samt beklædningsgenstande, herunder sejlertøj. Disse ting kan medforsikres efter aftale med Codan. 2.2 Trailer, brændstof, reservegods, vinterudstyr m.m. Trailer, brændstof, jollevogn, reservemast, mooring og fortøjningsbøjer, stativer, teltoverbygning, presenning, m. m, samt andet udstyr til vinteropbevaring. 2.3 Slæbejoller Slæbejoller, se dog punkt Slæbejoller, der ikke er omfattet af punkt kan efter aftale med Codan medforsikres. 2.4 Proviant m.m. Proviant, herunder drikkevarer, tobak og medicin. 2.5 Kunstgenstande Kunstgenstande, f.eks. malerier, antikviteter og ægte tæpper. 2.6 Penge, smykker m.m. Smykker, rede penge, værdipapirer, møntog klippekort, betalingskort o.l. 3 Hvilke skadeårsager er omfattet af kaskodækningen? 3.1 Skader under sejlads og henliggen i vandet Under sejlads og henliggen i vandet omfatter dækningen (vær opmærksom på de gældende perioder for sejlads og henlig- LY6-G Side 3

4 gen angivet på din police samt fællesbetemmelserne punkt 3.14 og 3.15): 1. pludseligt * opståede skader på skroget på grund af en ulykkelig hændelse. 2. skader som følge af, at båden synker, kæntrer, strander, grundstøder eller kolliderer med anden fast eller flydende fremmed genstand. 3. skader, der skyldes, at mast, bom eller spilerstage knækker under sejlads. Det er dog en betingelse, at riggen har været i orden og forsvarligt sat, og skaden skyldes en tilfældig og pludselig ydre årsag. Endvidere dækkes skader, hvis årsagen til skaden ikke var kendt eller burde være kendt af forsikringstageren, og under forudsætning af at mast, bom eller rig er efterset inden for rimelig tid, før skadens konstatering, og i øvrigt har gennemgået almindelig vedligeholdelse. Dog dækkes ikke den eller de genstande, der er årsag til skaden, hvis skaden skyldes tæring, råd, svamp, slid eller ælde. 4. skader, der skyldes, at mast, bom eller spilerstage bøjer under sejlads, således at skaden er uoprettelig, så mast, bom eller spilerstage er uanvendelig til sejlads. Det er dog en betingelse, at riggen har været i orden og forsvarligt sat, og skaden skyldes en tilfældig og ydre pludselig årsag. Endvidere dækkes skader, hvis årsagen til skaden ikke var kendt eller burde være kendt af forsikringstageren. Dog under forudsætning af at mast, bom eller rig er efterset inden for rimelig tid, før skaden konstateres, og i øvrigt har gennemgået almindelig vedligeholdelse. Dog dækkes ikke den eller de genstande, der er årsag til skaden, hvis skaden skyldes tæring, råd, svamp, slid eller ælde. 5. tab af påhængsmotor som følge af en pludselig skade * på motorens beslag. 6. bjærgeløn * 3.2 Under sejlads og henliggen i vandet omfatter dækningen ikke: 1. skader, der skyldes, at båden ikke er i sødygtig stand * eller behørigt udrustet og bemandet. 2. skader, der skyldes is, sne, frost, regnvand eller smeltevand. 3. skader, der skyldes klimapåvirkning, tæring, rust, frostsprængning, råd, svamp, slid og ælde. 4. skader, der skyldes manglende vedligeholdelse, dyr, glasfiberpest (osmose), fabrikationsfejl, materialefejl eller konstruktionsfejl samt skader, der er omfattet af en garantiordning. 5. merudgifter som følge af eksisterende skade og/eller tidligere mangelfuld reparation. 6. skader, der skyldes, at båden ikke har været under regelmæssigt og effektivt tilsyn. 7. skader, der sker, fordi båden ikke har været forsvarligt fortøjet, eller fordi fortøjnings- og ankergrej ikke har været forsvarligt. (se fortøjningsskema i fællesbestemmelserne pkt. 14). 8. skader, der er opstået i bådens maskineri, herunder skader som følge af manglende påfyldning af køle- eller smøremiddel, samt skader, der skyldes fejlbetjening. 9. skader, der skyldes, at båden har været anbragt på åben kyst, sådan at søen har kunnet nå den. 10. tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og kostpenge, rejse- og opholdsudgifter og afsavnserstatning. 11. skader, der skyldes, at sikrede har overtrådt myndighedernes sikkerhedsforskrifter, herunder Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter. 12. skader, nævnt under fællesbestemmelsernes pkt. 3. Brand LY6-G Side 4

5 Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. 3.3 Ved brand omfatter dækningen hele året: skader, som følge af brand, eksplosion eller lynnedslag, herunder overspænding og induktion i forbindelse med lynnedslag. 3.4 Ved brand og eksplosion, lynnedslag, overspænding og induktion omfatter dækningen ikke: 1. skader, der skyldes, at sikrede har overtrådt myndighedernes sikkerhedsforskrifter, herunder Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter 2. skader, der skyldes manglende vedligeholdelse, fabrikations-, materiale- eller konstruktionsfejl eller skader, der er omfattet af en garantiordning 3. merudgifter som følge af eksisterende skade og/eller tidligere mangelfuld reparation. 4. skader, der skyldes, at båden ikke er i sødygtig* stand eller behørigt udrustet og bemandet 5. skader, der skyldes svidning, smeltning eller småhuller 6. skader, der skyldes kortslutning, medmindre skaden har brand til følge. De kortsluttede genstande er ikke dækket. 7. skader, der skyldes brug af varmluftblæser eller lignende medmindre ejer/bruger er ombord i båden. 8. tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og kostpenge, rejse- og opholdsudgifter og afsavnserstatning. 9. skader, der er nævnt under fællesbestemmelsernes pkt. 3. Tyveri 3.5 Ved tyveri og hærværk omfatter dækningen hele året: 1. hærværk 2. tyveri af eller fra båden, tyveri af mast eller bom fra havnens masteskur eller fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. 3. tyveri fra bil - det er dog en betingelse for dækningen at genstandene har været anbragt i aflåset bagagerum eller handskerum, så de ikke har været synlige udefra. 3.6 Ved tyveri og hærværk omfatter dækningen ikke: 1. skader, der skyldes, at båden ikke har været under regelmæssigt og effektivt tilsyn 2. genstande, der fjernes fra båden uden anvendelse af vold eller værktøj. 3. Tyveri af genstande fra bygning, lokale eller bil, når voldeligt opbrud hertil ikke kan konstateres. 4. tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og kostpenge, rejse- og opholdsudgifter og afsavnserstatning. 5. merudgifter som følge af eksisterende skade og/eller tidligere mangelfuld reparation. 6. skader, der er nævnt under fællesbestemmelsernes pkt. 3. Øvrige skader 3.7 Ud over sejlads-, brand- og tyveriskader omfatter dækningen: 1. pludselige skader * på skroget på grund af en ulykkelig hændelse *, mens båden står på land. 2. skader, der sker, fordi båden vælter eller støder sammen med en anden fremmed genstand, mens båden står på land. Det er dog en betingelse, at afstivningsanordning og -måde har været forsvarlig. 3. pludselige skader * ved transport af båden på land indenfor sejladsområde * samt på færge indenfor sejladsområde og hele EU i forbindelse med kapsejlads, når transportmidlet er egnet og godkendt til båden. Båden skal være lastet og fastgjort forsvarligt. 4. skader, der sker under bådens ophaling eller søsætning. Det er dog en betingel- LY6-G Side 5

6 se, at optagning/søsætning er sket forsvarligt. 5. skader sket under af- og tilrigning af mast og bom. Dog er ridser og skrammer ikke dækket. Det er en betingelse, at af- og tilrigning er sket forsvarligt. 6. skader på båden, der skyldes at båden står med mast på land, dækkes under forudsætning af, at båden står i et af havnens godkendte stativer. Hermed menes de stativer, som havnen lejer ud eller stativer, der er købt gennem havnen og som opfylder havnens gældende regulativer på skadetidspunktet. Stativet skal være forsvarligt dimensioneret til bådens størrelse. Denne dækning omfatter også klassebåde * op til 9,9 meters længde, der står på trailer, der er typegodkendt til bådens størrelse og vægt og godkendt til landevejskørsel, samt joller, der står i jollevogn. 7. Skader på inventar * der tilhører båden og som opbevares på sikredes bopælsadresse, er dækket mod følgende hændelser: Storm hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af voldsomt sky- eller tøbrud. Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller anden pludseligt virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort. 3.8 Forsikringen dækker ikke: Skade på genstande uden for bygning. Skade, der skyldes, at sikrede har forsømt at rense afløb. Skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om lejeboliger. Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt sky- eller tøbrud. 3.9 Ved øvrige skader omfatter dækningen ikke: 1. skader, der skyldes, at båden ikke har været under regelmæssigt og effektivt tilsyn. 2. skader, der skyldes, at sikrede har overtrådt myndighedernes sikkerhedsforskrifter, herunder Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter. 3. skader, der skyldes klimapåvirkninger, tæring, rust og frostsprængning, råd, svamp, slid og ælde. 4. skader, der skyldes manglende vedligeholdelse, dyr, glasfiberpest (osmose), fabrikationsfejl, materialefejl eller konstruktionsfejl samt skader, der er omfattet af en garantiordning. 5. merudgifter som følge af eksisterende skade og/eller tidligere mangelfuld reparation. 6. skader, der skyldes is, sne, frost, regnvand eller smeltevand. 7. skader, der skyldes, at båden har været anbragt på åben kyst, sådan at søen har kunnet nå den. 8. tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og kostpenge, rejse- og opholdsudgifter og afsavnserstatning. 9. skader, der er nævnt under fællesbestemmelsernes pkt skader, der skyldes, at både over 4,9 meter (16 fod) har stået på land med mast påmonteret. Se dog punkt Retshjælp Det, der nedenfor er anført om retshjælpsdækningens dækningsområde er kun en ufuldstændig beskrivelse. Der findes et særligt sæt forsikringsbetingelser for retshjælpsdækning, som du kan få hos Codan eller Forsikringsoplysningen. Får du brug for retshjælp, skal du have en advokat til at føre sagen for dig, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig LY6-G Side 6

7 sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Codan. I sager, der behandles efter reglerne om småsager (retsplejelovens kapitel 39) skal du dog selv anmelde sagen, og advokatbistand kan alene dækkes i forbindelse med hovedforhandling. Hvilke omkostninger er dækket? Sagsomkostninger i visse private retstvister, som du er part i som ejer eller bruger af den forsikrede båd, er dækket med op til kr. (inkl. moms) for hver forsikringsbegivenhed. Der gælder en selvrisiko på 10 % (dog mindst kr.) af de samlede sagsomkostninger. Hvis sagen appelleres til en højere instans, beregnes ny selvrisiko på 10 % (dog mindst kr.) af de samlede sagsomkostninger. Hvis den sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko. LY6-G Side 7

8 Ulykkesdækning (Gælder kun hvis det fremgår af policen) For ulykkesdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Motorbådsforsikring. Hvilke ulykkestilfælde er dækket? 1 Ulykkestilfælde ved sejlads med båd Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde, som er indtruffet under sejlads med den båd, der er angivet i policen. mens den sikrede opholder sig ombord på båden, herunder når den ligger i havn eller for anker. mens den sikrede går ombord i eller i land fra båden. Forsikringen gælder kun under sejlads med både, der udelukkende anvendes til lystsejlads. Ved ulykkestilfælde forstås "en pludselig hændelse, der forårsager personskade". Hvad omfatter dødsdækningen? 2 Dødsfald inden et år efter ulykkestilfældet Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at den sikrede dør, inden der er gået et år efter ulykkesdagen, er det forsikringssummen for dødsfald, der er gældende. Hvis der er udbetalt erstatning for invaliditet for det samme ulykkestilfælde, fradrages dette beløb i udbetalingen. 3 Begunstigelsesbestemmelser Hvis ikke den sikrede skriftligt har meddelt Codan andet, udbetales erstatningen efter følgende retningslinjer: 1. Til den sikredes ægtefælle. Hvis ingen ægtefælle efterlades, sidestilles samlever/samleverske som defineret i arbejdsskadesikringsloven 19, stk. 3 med ægtefælle. Arbejdsskadesikringsloven 19 stk. 3, lyder som følger: Overgangsbeløb ved dødsfald: Overgangsbeløbet tilkommer endvidere en efterladt, som før arbejdsskadens indtræden levede sammen med tilskadekomne i et ægteskabslignende forhold, hvis samlivet på tidspunktet for dødens indtræden havde bestået de sidste 2 år. 2. Hvis ingen ægtefælle efterlades (jf. pkt. 1) til den sikredes børn. 3. Hvis ingen begunstigede som nævnt i pkt. 1 og 2 efterlades, til den sikredes nærmeste pårørende, jfr. Forsikringsaftalelovens 105 stk Erstatningens størrelse Erstatningen ved dødsfald udgør den sum, der er nævnt i policen: hvis der sker udbetaling til den sikredes ægtefælle/samlever (punkt 1), eller hvis der sker udbetaling til den sikredes børn (punkt 2), og disse på dødstidspunktet endnu ikke er fyldt 21 år. Erstatningen ved dødsfald udgør 10 % af den sum, der er nævnt i policen: hvis der sker udbetaling til børn (punkt 2), der på dødstidspunktet er fyldt 21 år, hvis der sker udbetaling til nærmeste pårørende efter punkt 3. Dette kan ikke ændres ved indsættelse af begunstiget eller på anden måde. Hvad omfatter invaliditetsdækningen? 5 Ulykkestilfælde, der medfører mindst 5 % medicinsk invaliditet Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at den sikredes medicinske invaliditet (mén) fastsættes til mindst 5 %, udbetales der erstatning. Invaliditetsgraden fastsættes i overensstemmelse med den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på afgørelsestidspunktet, med de begrænsninger, der er anført nedenfor og i pkt. 8. Hvis invaliditetsgraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den medicinske invaliditetsgrad efter tilsvarende principper, LY6-G Side 8

9 som er lagt til grund for méntabellen, på baggrund af den fysiske funktionshæmning. I alle tilfælde fastsættes invaliditetsgraden på et rent medicinsk grundlag, uden hensyntagen til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, den tilskadekomnes specielle erhverv eller andre individuelle forhold. Erstatningen udgør den procent af forsikringssummen på skadetidspunktet, der svarer til den fastsatte invaliditetsgrad. En bestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Ved skade på parvise organer medfører dette, at invaliditetsgraden uanset forudbestående invaliditet fastsættes, som om der alene foreligger invaliditet på det senest beskadigede organ, medmindre andet fremgår af policen. Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100 % for samme ulykkestilfælde. Erstatningen fastsættes, så snart det må anses for sikkert, at ulykkestilfældet og lidelser, der er en følge heraf, ikke vil medføre døden, og den tilskadekomnes tilstand i øvrigt må betragtes som stationær. 6 Udbetaling af invaliditetserstatning Erstatningen tilfalder den tilskadekomne. Hvis den tilskadekomne er et barn, og erstatningen overstiger kr., tilfalder 10 % af erstatningen dog indehaveren af forældremyndigheden. Den del af erstatningen, der tilfalder barnet, anbringes efter bestemmelserne om umyndiges midler. Hvad omfatter ulykkesdækningen ikke? 7 Ulykkesdækningen udbetales ikke for: Dødsfald, der har naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt. Dødsfald eller invaliditet, der skyldes skader, som er nævnt under pkt. 3 i fællesbestemmelserne. Dødsfald eller invaliditet, når ulykkestilfældet skyldes sygdom (bortset fra besvimelsestilfælde eller ildebefindende). Dødsfald og invaliditet som følge af hedeslag, solstik og lignende Dødsfald og invaliditet som følge af overbelastning af andre legemsdele end de, der er beskadiget som følge af ulykken Dødsfald eller invaliditet, der skyldes sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Dødsfald eller invaliditet, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. Dødsfald eller invaliditet, som skyldes følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen Dødsfald eller invaliditet, der skyldes smitte med virus, bakterier, andre mikroorganismer eller lignende Dødsfald eller invaliditet, når ulykkestilfældet er indtruffet som følge af, at båden ikke var sødygtig og behørigt udrustet og bemandet. Dødsfald eller invaliditet, når ulykkestilfældet er indtruffet, hvis båden benyttes uden forsikringstagerens vidende og vilje, samt ulykkestilfælde, der overgår personer, som i erhvervsøjemed befinder sig ombord på båden med henblik på forhandling, reparation, service, transport eller lignende. Dødsfald eller invaliditet, når ulykkestilfældet skyldes, at bådens fører var påvirket af alkohol, narkotika e.l. Forsikringen dækker dog, hvis det kan bevises, at den tilskadekomne ikke vidste, at føreren var påvirket. Dødsfald eller invaliditet, når ulykkestilfældet er indtruffet under deltagelse og træning i motorbådsløb og vandskisport. Dødsfald eller invaliditet, når ulykkestilfældet er indtruffet under selvstændig sejlads med anden båd. Forsikringen dækker dog sejlads med jolle, gummibåd eller tilsvarende, der hører til den forsikrede båd, som er forsikret under bådforsikringen Dødsfald, der er en følge af selvmord LY6-G Side 9

10 Skader, der er fremkaldt af tilskadekomne ved forsæt eller ved grov uagtsomhed Skader, der er sket som følge af overbelastning Skader, der overgår tilskadekomne som følge af deltagelse i slagsmål Skader, der overgår tilskadekomne om følge af deltagelse i ulovlige handlinger Invaliditet i form af psykiske følger efter hændelser, hvor tilskadekomne ikke selv har været udsat for fare for personskade. Invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet, jfr. tillige pkt. 6. Tillægserstatning 8 Tillægserstatning fra 30 % invaliditet Medfører ulykkestilfældet en invaliditetsgrad på 30 % eller derover, udbetales en tillægserstatning. Tillægget er af samme størrelse som den ordinære erstatning, således at der i disse tilfælde betales dobbelt erstatning. 9 Nedsættelse fra det 58. år Tillægserstatningen nedsættes med 1/10 årligt fra og med det fyldte 58. år, uden at dette medfører ændring i præmien. denne undersøge af en læge, valgt af Codan. Codan betaler de lægeattester, som selskabet forlanger. Codan kan forlange, at den tilskadekomne lader sig undersøge af læge i Danmark, som Codan godkender og betaler. Hvis den tilskadekomne ikke ønsker at lade sig undersøge af en læge Codan har godkendt, kan Codan afvise ethvert krav om erstatning. Uanset om den tilskadekomne bor i Danmark eller i udlandet, betaler Codan ikke transportomkostninger eller udgifter til ophold. 11 Anmeldelse af skader og dødsfald Enhver skade skal straks anmeldes til Codan. Anmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt. Hvis et ulykkestilfælde har medført døden, skal Codan oplyses om dette inden 48 timer, og Codan er berettiget til at kræve obduktion. Hvordan beregnes erstatningen? 12 Forsikringsydelse på skadetidspunkt Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringsydelsens størrelse ved skadens indtræden. Hvilke forholdsregler skal iagttages ved skade? 10 Lægebehandling 13 Aldersophør Seneste ved den første præmieforfaldsdag efter den forsikredes fyldte 80. år, ophører forsikringsdækningen. Den tilskadekomne skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Codan erstatningspligt er betinget af, at den tilskadekomne straks søger læge. Codan har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, lægelig institution eller andre, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne, og til at lade 14 Erstatning, hvis der er tegnet anden forsikring Forsikringens ydelser udbetales uafhængigt af eventuelle andre forsikringsydelser, der kommer til udbetaling som følge af den sikredes tilskadekomst. LY6-G Side 10

11 15 Tandskadedækning ved ulykkestilfælde Hvem er dækket? 16 Sikrede Erstatningen tilfalder den tilskadekomne. Når Codan har betalt udgiften til tandbehandling, betragtes denne behandling som endelig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning eller reparation på et senere tidspunkt Hvis tilskadekomne er et barn Der ydes ikke refusion for udgifter til tandbehandling, der foretages efter det tilskadekomne barns fyldte 25. år, selv om tandskaden skyldes et ulykkestilfælde i forsikringstiden. 17 Hvad omfatter tandskadedækningen? 17.1 Rimelige og nødvendige udgifter til tandskadebehandling Når et ulykkestilfælde, se ulykkesdækning pkt. 2, er direkte årsag til en tandskade, dækkes de udgifter til tandbehandling, der er nødvendige for opnåelse af samme tandstatus som før ulykken. Tandskadedækningen omfatter også aftagelige tandproteser, der beskadiges, når de sidder i munden, og ulykkestilfældet i øvrigt har medført anden legemsbeskadigelse. Ved sygelige eller unormale forandringer i tænderne sker der kun betaling for den del af skaden, som ville være blevet en følge af ulykkestilfældet, hvis disse forandringer ikke havde været til stede. Erstatningen kan blive nedsat eller bortfalde, hvis tændernes eller protesens tilstand inden ulykken var forringet. Forringelserne kan feks. være fyldninger, caries, genopbygning, rodbehandling, slid, paradentose, fæstetab eller andre sygdomme i tænderne og de omgivende knogler. Hvis den offentlige tandpleje er fravalgt, dækker forsikringen ikke en eventuel egenbetaling til tandbehandling. 18 Hvad omfatter tandskadedækningen ikke? 18.1 Tandskadeerstatningen udbetales ikke for: Skader, der er nævnt under pkt. 3 i fællesbetingelserne. Tandbehandling, når ulykkestilfældet skyldes sygdom. Tandbehandling, der skyldes enhver sygdom, forudbestående sygdom, sygdomsanlæg eller lidelse, uanset om sygdommen, sygdomsanlægget eller lidelsen har været symptomgivende eller ej før ulykken. Tandbehandling, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. Tandbehandling, der skyldes følger efter tandlæge-, lægebehandling, eller lignende behandling, hvis selve behandlingen ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Ved vurderingen bliver der lagt vægt på forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder eller proteser. Medfører en tandskade behov for en tandbro, og viser det sig, at nabotænder til den beskadigede tand mangler eller er svækkede, dækker forsikringen ikke de ekstra omkostninger, som sådanne forhold medfører. Hvis den beskadigede tand er et led i en eksisterende tandbro, dækker forsikringen kun for reparation eller udskiftning af det broled, der er beskadiget ved ulykken. 19 Tandskadedækning under særlige forhold 19.1 Andre dækningsmuligheder Erstatning ydes kun, hvis den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. (F.eks. via den offentlige sygesikring, Sygeforsikringen danmark, arbejdsskadeforsikringen osv.) LY6-G Side 11

12 Fællesbestemmelser for Codan Lystbådforsikring For aftalen gælder dansk lovgivning, herunder eksisterende lov om forsikringsaftaler, samt "Dansk Søforsikrings- Konvention af 2. april 1934" * Se ordforklaring 1 Hvem er dækket? 1.1 Forsikringen dækker: Forsikringen dækker sikrede - det vil sige den, der som ejer eller fast bruger af båden tegner forsikringen og enhver, som med dennes tilladelse er om bord i eller benytter båden. Ulykkesdækningen omfatter højst 6 personer inkl. føreren på den båd, der er anført i policen Har der i ulykkesøjeblikket været mere end 6 personer i båden, ydes der kun erstatning i forholdet mellem 6 og det antal, som befandt sig i båden. 1.2 Ejerskifte Ved ejerskifte dækkes den nye ejer af båden i op til 2 uger, hvis der ikke er tegnet anden forsikring. Ejerskifte anses for datoen på salgsdokumentet eller leveringsdatoen, hvis denne er anført i salgsdokumentet og ligger efter datoen på salgsdokumentet. Ulykkesdækningen ophører dog ved ejerskifte. 2 Hvor dækker forsikringen? 2.1 Sejladsområde: Forsikringen dækker i danske, svenske, norske og tyske farvande samt Østersøen og Vesterhavet, dog ikke vest for linjen 7 grader østlig længde og øst for linjen 30 grader østlig længde og ikke nord for linjen 66 grader nordlig bredde og syd for linjen 52 grader nordlig bredde. Hvis Søfartsstyrelsen har tildelt båden et sejladsområde, er det en betingelse for dækningen at dette ikke overskrides. 2.2 På land: Forsikringen dækker båden på land inden for policens sejladsområde. 3 Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke skader: 1. der skyldes jordskælv og andre naturkatastrofer. 2. der skyldes oprør og borgerlige uroligheder. 3. der skyldes krig og krigslignende handlinger, herunder civile og militære myndigheders foranstaltninger til beskyttelse. 4. der skyldes atomenergi eller radioaktivitet. 5. der skyldes ekspropriation, beslaglæggelse eller lignende foranstaltninger fra myndighedernes side. 6. der sker, når båden har været brugt til ulovligt formål. 7. der sker, når båden har været brugt erhvervsmæssigt, f.eks. til udlejning. 8. der skyldes handlinger, der foretages af de sikrede med forsæt eller under påvirkning af spiritus, narkotika, medicin eller lignende eller ved grov uagtsomhed. 9. der sker under motorbådsløb. 10. der sker, når båden har sejlet uden for den sejladsperiode, der er anført på policen. 11. der sker, når båden har ligget i vandet uden for den henliggenperiode, der er anført på policen. 12. der sker, når båden ligger uden for en godkendt havneklassifikation* i perioden 15. september til 31. marts. 13. der sker ved vandskiløb, faldskærmstræk, brug af baderinge og lignende. 14. der sker, når båden ligger i eller uden for en havn uden for den gældende periode (se punkt 15, havneklassifikation i Fællesbestemmelserne). 15. der sker, når båden sejler udenfor det sejladsområde, der er angivet i policen. LY6-G Side 12

13 4 Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade? 4.1 Afværgelse af skade Når der sker en skade, er det de sikredes pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. Hvis de ikke gør det, og skaden derved bliver større, kan det ifølge forsikringsaftaleloven få betydning for erstatningen. Codan har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. 4.2 Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til Codan. 4.3 Anmeldelse til politiet Tyveri og hærværk skal straks anmeldes til politiet. Hvis det ikke sker, kan det påvirke opklaringen, og det kan efter forsikringsaftaleloven betyde, at erstatningen bortfalder. 4.4 Besigtigelse Codan skal have mulighed for at besigtige skaden, før reparationen sættes i gang. Hvis du ikke gør det kan det ifølge forsikringsaftaleloven få betydning for erstatningen. 5 Hvordan opgøres erstatningen? Codan kan vælge at lade skaden reparere eller betale kontant erstatning. 5.1 Reparation og transport Codan betaler, hvad det koster at sætte båden i tilnærmelsesvis samme stand som før skaden. Ved tilnærmelsesvis samme stand forstås, at båden i anvendelse har samme nytteværdi som før skaden. Erstatning til en forsvarlig reparation af den skadede genstand kan ikke overstige genstandens værdi på skadetidspunktet i henhold til punkt 5.5 og 6.2. Erstatning til en forsvarlig reparation af bådens maskineri * kan ikke overstige motorens handelsværdi på skadetidspunktet. Udgifter til udtagning og ilægning og transport ved totalskade af bådens maskineri dækkes i forholdet mellem motorens nyværdi og handelsværdi. Codan betaler nødvendige transportomkostninger fra skadestedet til nærmeste kvalificerede reparatør, hvis båden ikke er sødygtig. Codan betaler kun udgifter til en midlertidig reparation, hvis det giver en tilsvarende besparelse ved den endelige reparation. Codan betaler ikke forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid. Ved reparation bliver erstatningen udbetalt, når reparationen er afsluttet, og den sikrede har godkendt og sendt reparationsregningen til Codan. Codan betaler ikke forøgede udgifter som følge af eksisterende skade og/eller tidligere mangelfuld reparation. 5.2 Lakering, maling og gelcoat Codan betaler kun erstatning for lakering, maling og gelcoat i det beskadigede område, hvis dette er nødvendigt. Nuance- eller farveforskelle mellem ny og gammel maling/lakering og gelcoat erstattes ikke. 5.3 Reparatør Codan har ret til at vælge, hvor båden skal repareres. 5.4 Forringelse af handelsværdi Hvis båden efter reparation har mistet værdi, særlige kvalifikationer til kapsejlads eller har kosmetiske fejl, betaler Codan ikke erstatning for dette. Opfylder båden inden skaden gældende klasseregler for bådtypen, vil der dog være dækning for, at båden også efter endt reparation skal opfylde klassereglerne. 5.5 Afskrivningsregler For en del genstande er der fastsat særlige afskrivningsregler, som erstatningen vil blive opgjort efter. Det er en forudsætning, at genstandene var fabriksnye ved anskaffelsen samt ubeskadigede før skaden. Afskrivningen gælder også relaterede udgifter til de nævnte genstande, eksempelvis til af- og påmontering samt transport Inventar (undtaget sejl, kaleche, sprayhood, cockpitpressening og presenning - se punkt og 5.5.3), rulleforstags systemer, headfoils, skøder og fald, påhængsmotor/udenbordsdrev, bådstativ, bådvogn og personlige effekter erstattes med følgende procentsats af nyanskaffelsesprisen på skadetidspunket: LY6-G Side 13

14 Alder % af nyanskaffelsespris på skadetidspunkt 0-1 år 100% 1-2 år 90% 2-3 år 81% 3-4 år 73% 4-5 år 66% 5-6 år 59% 6-7 år 53% 7-8 år 48% 8-9 år 43% 9-10 år 39% år 35% år 31% år 28% år 25% år 22% år 19% år 16% år 13% 18 år- 10% Kaleche, sprayhood, cockpitpressening og presenning erstattes efter denne tabel: Alder % af nyanskaffelsespris på skadetidspunkt 0-1 år 100% 1-2 år 90% 2-3 år 80% 3-4 år 70% 4-5 år 60% 5-6 år 40% 6-7 år 30% 7-12 år 20% 12 år- 10% Erstatning for sejl erstattes efter denne tabel: Alder % af nyanskaffelsespris på skadetidspunkt 0-4 år 100% 4-5 år 60% 5-6 år 50% 6-7 år 40% 7-8 år 30% 8-9 år 20% 10 år- 10% Erstatning for skader på mast, bom og rig kan ikke overstige bådens handelsværdi. 5.6 Hvornår skal sikrede betale selvrisiko? Selvrisikoen er den del af erstatningen efter en skade, den sikrede selv skal betale. Hvis forsikringen er tegnet med selvrisiko, fremgår beløbet af policen. For retshjælpsdækningen gælder en særlig selvrisiko. Der er ikke selvrisiko ved ansvarsskader, totaltab og ved udbetaling af bjærgeløn. 6 Totalskade 6.1 (Hvornår indtræder totalskade): Erstatning for totaltab indtræder, når båden: 1. er gået til grunde 2. er stjålet og ikke blevet fundet inden 2 måneder efter, at Codan har modtaget den skriftlige skadeanmeldelse, med alle relevante bilag og oplysninger. 3. er havareret og vil blive for dyr at bjærge i forhold til bjærgedes værdi. 4. forlades som følge af alvorlige personskader/livsfare på en eller flere personer på båden, der gør det nødvendigt for samtlige personer ombord at forlade båden og denne ikke er genfundet indenfor 2 måneder. 5. Codan har ret til at erklære båden for totalskadet, når udgifterne til reparation af skader på båden overstiger 50 % af bådens handelsværdi på skadetidspunket. 6.2 Udbetaling af totaltab Erstatningen beregnes på baggrund af bådens handelsværdi på skadetidspunket. Erstatningen kan dog ikke overstige den forsikringssum, som er anført på policen. Ved udbetaling af erstatning for totaltab overtager Codan retten til bådens rester inkl. alt tilbehør. Når der udbetales erstatning for totaltab, ophører forsikringen. Codan har ret til præmie indtil den første hovedforfaldsdato efter skaden 7 Hvornår skal Codan have oplysning om forandringer? Codan skal straks underrettes: LY6-G Side 14

15 1. hvis der sker forandringer på båden, som medfører en ændret forsikringsrisiko, f.eks. ændring af bådens konstruktion, motorinstallation eller lignende. 2. hvis forsikringstager anskaffer en anden båd i stedet for den, der er nævnt i policen. 3. hvis sejltiden og/eller tiden for henliggen ændres i forhold til det, der fremgår af policen. 4. hvis sejladsområdet udvides i forhold til det der fremgår af policen. 5. hvis hjemhavnen ændres i forhold til det der fremgår af policen. Codan kan herefter tage stilling til, om forsikringen kan fortsætte, på hvilke vilkår og til hvilken præmie. Hvis forsikringstager ikke oplyser Codan om de nævnte forhold, kan det medføre, at en eventuel erstatning helt bortfalder. 8 Hvornår skal præmien m.m. betales? 8.1 Betaling af præmien m.m. Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De følgende præmier skal betales på de aftalte betalingsdatoer. Eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyrer skal betales sammen med præmien. Codan sender inden betalingsdatoen en opkrævning på præmien, herunder evt. afgifter og gebyrer. Hvis du ikke betaler rettidigt, får du en påmindelse med oplysning om konsekvensen af at betale for sent. Codan har ret til at opkræve ekspeditionsgebyr og strafrenter. Codan kan i øvrigt kræve gebyr for at udskrive dokumenter (f.eks. policer) og for andre serviceydelser. Betales den første præmie ikke rettidigt, bortfalder forsikringsaftalen efter betalingsfristens udløb jf. 17 stk. 2 i forsikringsaftaleloven. Ved manglende rettidig betaling af den første præmie er den almindelige opsigelsesregel i forsikringsaftaleloven fraveget. Codan forbeholder sig ret til at ændre de nævnte gebyrer for serviceydelser, hvis betalingerne ikke dækker Codan udgifter. Forhøjelsen gennemføres først for ydelser, der opkræves, efter at forhøjelsen har været tilgængelig på Codan hjemmeside i én måned. 9 Hvordan indeksreguleres forsikringen? Forsikringen indeksreguleres efter det summariske lønindeks, der udgives af Danmarks Statistik. Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Præmien reguleres ved kalenderårets første forfald. Præmien, ændres med den procent, som indekset er steget eller faldet i forhold til det indekstal, der er anført på policen. Erstatningssummer for ansvarsdækning og retshjælpsdækning bliver ikke indeksreguleret. Erstatningssummer og præmier for ulykkesdækningen ændres med den procent, som indekset er steget eller faldet i forhold til det indekstal, der er anført på policen. Hvis Danmarks Statistik holder op med at udarbejde de summariske lønindeks, har Codan ret til i stedet at indeksregulere efter et andet indeks fra Danmarks Statistik. 10 Hvordan bringes lystbådeforsikringen til ophør? 10.1 Opsigelse og ændring Sejlbådsforsikringen er tegnet for en etårig periode og løber, indtil enten du eller Codan opsiger den skriftlig med mindst 1 måneds varsel til forsikringsperiodens ophør Kortere opsigelsesvarsel Forsikringstager kan gratis opsige forsikringen til hovedforfald med en måneds varsel. Ønsker forsikringstager at opsige med 30 dages varsel til den første i en måned, koster det et gebyr på 60 kr.(2012). Hvis forsikringstager benytter sig af denne mulighed det første år forsikringen løber, koster det yderligere et gebyr på 800 kr. (2014) LY6-G Side 15

16 10.3 Ophør efter skade Efter enhver anmeldt skade kan både forsikringstageren og Codan ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Det skal ske senest inden 14 dage efter, at erstatningen er blevet udbetalt eller skaden er blevet afvist Ophør ved salg af båden Forsikringen ophører, når båden bliver solgt Ophør ved ændring af forsikringsbetingelser eller tarif Hvis Codan ændrer betingelserne eller tariffen (beregningsgrundlaget for forholdet mellem præmie og forsikringssum), kan tilsvarende ændringer for bådforsikringen gennemføres med virkning fra et forsikringsårs begyndelse med en måneds varsel. Hvis der sker væsentlige indskrænkninger i dækningen, vil forsikringstageren blive stillet frit, således at fortsættelse af forsikringen vil kræve dennes underskrift. Ved uvæsentlige indskrænkninger og præmieforhøjelser fortsætter forsikringen, hvis forsikringstageren betaler præmien for den nye forsikringsperiode. Hvis præmien ikke bliver betalt, ophører forsikringen. Bemærk, at indeksregulering ikke er en ændring af tarif. 11 Forsikring i et andet selskab Hvis forsikringstageren har en tilsvarende forsikring i et andet selskab, og hvis dette selskab har taget forbehold om, at dækningen bortfalder og reduceres, hvis der er tegnet forsikring i et andet selskab (altså i dette tilfælde Codan), så gælder samme forbehold denne forsikring. I det tilfælde betales erstatningen forholdsmæssigt af selskaberne. 12 Lovgrundlag og ankeinstans For aftalen gælder dansk lovgivning, herunder eksisterende lov om forsikrings- aftaler, samt "Dansk Søforsikrings-Konvention af 2. april 1934". Hvis der opstår uenighed mellem forsikringstageren og Codan om forsikringen, og hvis problemet ikke kan løses, kan man klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Du kan få klageskemaet og et girokort til gebyret hos Codan, i Ankenævnets sekretariat eller hos Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup. 13 Værneting Sagsanlæg ved udenlandske domstole Codan og forsikringstager er enige om, at retsplejelovens regler ikke giver adgang til at anlægge sag mod Codan ved udenlandske domstole. 14 Retningslinier for forsvarlig fortøjning Båden betragtes som forsvarligt fortøjet, når nedenstående retningslinier overholdes: Polyester silkefiber udsat beskyttet Fortøjningsdimension plads plads 12mm for fartøjer indtil 0-2 T 0-5 T 14mm for fartøjer indtil 2-3 T 4-7 T 16mm for fartøjer indtil 3-4 T 6-9 T 18mm for fartøjer indtil 4-5 T 8-11 T 20mm for fartøjer indtil 5-6 T T 22mm for fartøjer indtil 6-7 T T 24mm for fartøjer indtil 7-9 T T 26mm for fartøjer indtil 9-10 T T 28mm for fartøjer indtil T T Polypropylen silkefiber udsat beskyttet Fortøjningsdimension plads plads 12mm for fartøjer indtil0,0-2,0 T 0,0-3,5 T 14mm for fartøjer indtil2,0-2,8 T 3,5-4,5 T 16mm for fartøjer indtil2,8-3,5 T 4,5-6,0 T 18mm for fartøjer indtil3,5-4,5 T 6,0-7,0 T 20mm for fartøjer indtil4,5-5,4 T 7,0-8,0 T Over 8 T bruges polyester silkefiber. Båden skal være forsynet med fire fortøjninger to for og to agter. LY6-G Side 16

17 Henligger fartøjet i vandet i vinterperioden , skal fortøjningernes antal fordobles. Båden skal være fortøjet og af fendret i overensstemmelse med godt sømandskab. 15 Havneklassifikation Ved havn forstås et havnebassin med beskyttende læmoler, der året rundt yder båden forsvarlig beskyttelse mod sø og vind. Der er følgende klassifikationer: 15.1 A-Klassifikation Godkendt havn - henliggen i vandet hele året B-Klassifikation Delvis godkendt havn eller svajeplads/bådebro - henliggen i vandet i tiden C-Klassifikation Ikke godkendt havn - henliggen efter særlig aftale. Kontakt Codan for skriftlig godkendelse/dækningstilsagn D-Klassifikation Svajeplads/bådebro og ikke godkendte havne - henliggen i vandet i tiden Hvis der er tvivl, om en klassifikation er A-, B-, C- eller D, kan oplysningen fås hos Codan. Information om havnelisten findes også på Bådens hjemhavn fremgår af policen. LY6-G Side 17

18 16 Ordforklaring 16.1 Afskrivning af genstande og relaterede udgifter Ved afskrivning af en genstand i forbindelse med en skade afskrives tilmed relaterede udgifter herunder fx af- og påmontering, transportudgifter og arbejdsløn Bjærgeløn Bjærgeløn omfatter i disse betingelsers forstand udgifter til vederlag for nødvendig assistance i forbindelse med grundstødning, kollision eller stranding. vederlag for bugsering, der gennemføres for at undgå overhængende fare for skade i tilfælde, hvor båden ikke kan manøvrere eller sejle ved egen kraft. vederlag for bjærgning af sunken båd Assistance til både alene pga. vindstille eller brændstofmangel er ikke omfattet Bådens maskineri Bådens maskineri omfatter i disse betingelsers forstand motor med gearsystem og udstødningssystem, integreret generator. søvandsforbindelser for køling og udstødning. aqua- og s-drev, skrueaksel, stævnrør, lejebukke og skrue/propel. kabelføring for gas og gearskifte samt manøvrehåndtag. styreboks Bådens mast, bom og rig Bådens inventar omfatter i disse betingelsers forstand udstyr og effekter som er sædvanlige for bådtypen, som er anskaffet til brug i båden, og som normalt befinder sig i båden såvel under sejlads som under ophold i havn. Inventar omfatter f.eks. navigations-, sejlads- og motorinstrumenter, GPS og kortplotter, VHF-radio, søkort - både elektroniske og almindelige, nautiske publikationer, sejl, kaleche, sprayhood og cockpitpresenning, tovværk og fortøjninger, spil, aflastere og klemmer, anker m. kæde, lænsepumpe, lanterner, nødvendigt reparationsværktøj (maksimalt dækket med 3000 kr. pr. skadebegivenhed), fastmonteret radio og cd- afspiller, tv, fastmonteret pc til navigationsbrug, varmeapparat, køleskab samt kahytsudstyr, herunder køkkentøj, service, tæpper, køjetøj m.v. Endvidere sikkerhedsudstyr, herunder ildslukkere, nødraketter og - blus, redningsbælter og -veste, overlevelsesdragter samt redningsflåde anbragt på og fastgjort til båden Bådens skrog Bådens skrog omfatter i disse betingelsers forstand Selve skroget med støbt indersektion samt vinduer, vindspejl og dæk. Køl samt bundstokke/bundramme og ror/rorkonstruktion. faststøbte eller fastmonterede tværskibs og langskibs skotter og forstærkninger. røstjern og øvrige beslag til fastgørelse af riggen, ræling/lønningslister- og skødeskinner, løjgang, fenderlister, pulpits og søgelænder, pullert, garage og nedgangsluger samt øvrige dæksluger. fastmonterede skabe/borde Forsvarlig Med forsvarlig afstivning, til- og afrigning, transport og ophaling/søsætning forstås i disse betingelser, at man ikke burde vide eller kunne forudse, at skade med sandsynlighed vil opstå som følge af den anvendte fremgangsmåde eller ved brug af det anvendte udstyr Klassebåde Både der er anerkendt som klasse entypebåde af nationalt DSU eller international sejlerorganisation ISAF Kollision Kollision omfatter i disse betingelsers forstand ethvert sammenstød mellem båden eller dennes udstyr og anden fast eller flydende genstand. Kollision omfatter således eksempelvis ikke sammenstød med bådens eget materiel, herunder fortøjninger eller ankerline Kæntring Med kæntring forstås i disse betingelser bådens utilsigtede vælten som følge af et vedvarende tab af stabilitet, som udelukkende kan afhjælpes ved udefra kommende påvirkninger. Skade opstået ved krængning som følge af vindens pres på sejlene under sejlads samt skade opstået ved "spilerkæntring" med kølbåde er således ikke skade forårsaget af kæntring i disse betingelsers forstand Pludselig skade "Pludselig skade" omfatter i disse betingelsers forstand en skade, hvor både skadens årsag og virkning er øjeblikkelig og uven- LY6-G Side 18

19 tet. Årsag og virkning skal altså ske samtidig og ikke over et tidsrum Stativ, bådtelt og bådvogn Stativ, bådtelt og bådvogn, der er købt færdigt fra en producent Sødygtig Begrebet "Sødygtig" omfatter i disse betingelsers forstand at skrog, maskineri, mast, rig og udstyr er i god og forsvarlig stand. at båden er tilstrækkeligt udrustet og bemandet til den aktuelle sejlads, således at der til enhver tid kan sejles og manøvreres forsvarligt. at søventiler er lukket, når båden forlades at båden under almindelig sejlads og henliggen i vandet kan holde sig flydende ved egen drift. Båden vil f.eks. ikke blive betragtet som sødygtig, hvis den synker på grund af svigtende lænsemateriel eller manglende opsyn Ulykkelig hændelse "Ulykkelig hændelse" omfatter i disse betingelsers forstand en skade, der i forhold til bådens brug er tilfældig, uforudsigelig og unormal. LY6-G Side 19

Lystbådforsikring for motorbåd

Lystbådforsikring for motorbåd Lystbådforsikring for motorbåd Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner motorbådsforsikring. * Se ordforklaring

Læs mere

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar Lystbådforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Lystbådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter

Læs mere

Lystbådforsikring for sejlbåd

Lystbådforsikring for sejlbåd Lystbådforsikring for sejlbåd Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codans Bådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for lystfartøjsforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Lystbådforsikring - sejlbåde. Ansvarsdækning for sejlbåde. Generelt. Hvad omfatter ansvarsdækningen? Forsikringssummer

Lystbådforsikring - sejlbåde. Ansvarsdækning for sejlbåde. Generelt. Hvad omfatter ansvarsdækningen? Forsikringssummer Ansvarsdækning for sejlbåde Generelt For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Trekroners sejlbådsforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen? 1. Erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring. 3 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 4 Anerkendelse af erstatningsansvar Lystbådforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Lystbådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale.

PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale. Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Frederikssund Sejlklub Att. Jan R Lau Kongshøjparken 61 3550 Slangerup Tlf. 33 55 40 40 Fax 33 55 40 39 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codans Bådforsikring.

Lystbådforsikring. Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codans Bådforsikring. Lystbådforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsforsikring For ansvarsforsikringen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codans Bådforsikring. * Se ordforklaring 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Læs mere

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Det Danske Spejderkorps reviderede 1. januar 2007 forsikringsvilkårene for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS. Før denne revidering

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

BÅDFORSIKRING

BÅDFORSIKRING BÅDFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7 Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2016 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring 1 Hvem er omfattet af forsikringen Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen...

Læs mere

Bådforsikring. Version 2158002

Bådforsikring. Version 2158002 Bådforsikring Version 2158002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Et par ord til indledning Side 4 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 8 Kaskoforsikring Afsnit 16-21 Side 10 Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

50+ Hændelsesforsikring. Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Tandskadedækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For tandskadedækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Motorcykelforsikring.

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 202102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde... 3 4. Dækningsperiode... 3 5. Krigs- og terrorrisiko... 3 6. Generelle undtagelser... 3 7. Dobbeltforsikring...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere