Din virksomhed i WE-økonomien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din virksomhed i WE-økonomien"

Transkript

1 Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før. Kort sagt: Vi lever i WE- økonomien og for at trives, har vi brug for at knytte forbindelser og samarbejde. 1

2 Dele- økonomien, den kollaborative økonomi, samarbejds- økonomien, co- creation... Det er nogle af de vendinger, der bruges for at beskrive stort set det samme fænomen: At det bliver nemmere, billigere og mere effektivt at inddrage en bredere kreds af deltagere i at skabe værdi. Brugerne bidrager i stigende grad selv til at skabe løsninger, og et helt nyt lag af små, private ressourcer kan mobiliseres og indgå mere produktivt i økonomien. Det er også en ny type virksomheder, der driver udviklingen; de digitale platforme, der koordinerer samspillet og udvekslingen. Nogle af platformene er vokset til at være globale giganter og en alvorlig udfordring for konventionelle virksomheder på meget kort tid. Der er tydeligvis dybe forandringer i gang. Ikke sært, at der er stor interesse for at forstå tendenserne. Vi kalder det WE- økonomien, fordi det dybest set handler om at forstå, at vi kommer til det næste niveau af værdiskabelse ved at samarbejde tættere: Ved at kombinere og koordinere, ved at inddrage flere samarbejdspartnere, og ved at trække mere på deres ressourcer og kompetencer. Virksomheder er nødt til at overveje den måde, de organiserer værdiskabelse på, hvis de vil udnytte de fordele, som et mere udvidet samarbejde kan tilbyde. Den nye tilgang, der er brug for i WE- økonomien, påvirker alle dele af ens forretningsmodel i mange tilfælde på måder, der grundlæggende udfordrer logikken i den konventionelle økonomi. Denne guide vil give dig nogle forslag til, hvordan man gør det. I We- economy- projektet har vi samlet eksempler på, hvordan nogle virksomheder har reageret på tendenserne, og hvordan de har formået at udnytte drivkræfterne til at skabe ny vækst og værdi. Vi har forsøgt at uddrage nogle generelle retningslinjer fra eksemplerne, der forhåbentlig kan hjælpe og inspirere andre virksomheder til at tilpasse sig. Materialet her præsenterer kun en lille del af den research, vi har været igennem i We- økonomi- projektet. Du kan finde mere dybdegående information, flere eksempler, artikler og masser af links på projektets hjemmeside: economy.net We- economy er et samarbejde mellem Service Platform Danmark, Tænketanken DEA og Dansk Design Center. Projektet er sponsoreret af "Karl Pedersen og Hustrus Industrifond". We- economy teamet: Peter Hesseldahl, projektleder Ida Bigum Nielsen, Service platform Danmark Magnus Balslev Jensen, DEA Iben Højer Hansen, Dansk Design Center Mette Abrahamsen, Service platform Danmark 2

3 Den industrielle værdikæde var lineær. Virksomheder leverede færdige produkter og tjenester til forbrugerne. Det var, så at sige, en broadcast model. Virksomheden var i centrum af processen, og den definerede, designede og leverede masseproducerede varer til markedet. Forbrugerne havde meget lidt indflydelse på udformningen af produktet. Siden industrialismen har virksomhederne udviklet sig til gradvist at tilbyde flere valgmuligheder. For at skille sig ud overfor kunderne tilbyder virksomheder stadig flere forskellige og mere individuelt tilpassede produkter, og gradvist bliver løsninger mere og mere specifikke. Det går i retning af at løsninger sammensættes til en bestemt kontekst: Ikke alene matcher løsningen en individuel bruger, den er også tilpasset faktorer, som hvor brugeren befinder sig, tidspunktet, brugerens planer og de præferencer, som fremgår af hans eller hendes personlige profil. I den industrielle model løste man sit transportbehov ved at anskaffe en bil, som en fabrikant designede, masseproducerede og solgte til forbrugerne. Hvis forbrugerne ønskede sig hurtigere eller mere komfortabel transport, kunne de købe sig en bedre og større bil. I dag kommer man i reglen ikke hurtigere frem ved at anskaffe en større bil. I stedet kan man forbedre mobiliteten ved at koordinere bilen med en række andre ressourcer. Hvis man ved, at man kan køre direkte til en ledig parkeringsplads, at man kan foretage en hurtig og problemfri omstigning til et tog, eller bruge en bycykel det sidste stykke vej, kan man spare tid. Ved at køre sammen med andre i bilen, kan man desuden spare penge og formindske trængslen på vejene. Bilfabrikanten kan stadig være en del af løsningen, men den forbedring i mobilitet som kunderne oplever, opstår ved at koordinere alle de elementer, der tilsammen afgør, hvor hurtigt, behageligt og billigt, man kan komme frem i den konkrete situation. Sådanne Kontekstualiserede løsninger tilføjer værdi for kunderne, men de ændrer også radikalt en virksomheds position i værdikæden, fordi det kræver et meget 3

4 tættere samarbejde med andre virksomheder og med kunderne at skabe den type løsninger. Værdien skabes i netværk, og det ændrer relationerne mellem deltagerne: Kundernes behov er udgangspunktet, og rundt om det er et økosystem af leverandører og interessenter, der stiller sig til rådighed for at bidrage til løsninger, der passer den enkelte brugers specifikke kontekst. Brugerne er selv involveret i at udforme og sammensætte løsningen, og bidragene kommer ikke nødvendigvis kun fra kommercielle selskaber. De kan også komme fra offentlige tjenester, eller fra slutbrugerne og de communities fællesskaber som brugeren er del af. Engang troede man, at jorden var centrum for universet, men vi måtte erkende, at Jorden i virkeligheden blot er én af de planeter, der kredser om solen. Idag må virksomhederne foretage en tilsvarende justering af perspektivet. I den nye økonomi er kundens behov og kontekst i centrum, og enhver virksomhed må se sig selv som én blandt en række potentielle bidragydere til den løsning, der passer kunden her og nu. 4

5 Kontekstualiserede løsninger er forekomster Resultatet af koordinationen af ressourcer og viden for at matche brugerens kontekst kan kaldes en forekomst. Et eksempel: Flere milliarder gange om dagen genererer Google et søgeresultat ved at kombinere enorme mængder af information på nettet, og sammenholde det med en detaljeret viden om hver enkelt brugers aktuelle position, interesser og præferencer. Tilsvarende for de mange hundreder millioner af brugere af Facebook eller Amazon: hver side som præsenteres, er forskellig; en forekomst, der sammensættes til denne specifikke kontekst. [Forekomst]: Resultatet af koordineringen af de tilgængelige ressourcer, behov og krav, som en bestemt bruger har, er en forekomst: En løsning, sammensat til den specifikke kontekst, her og nu. Den form for detaljeret koordinering er helt normal i den digitale verden, men det vil i stigende grad også være den måde, løsninger skabes og leveres på i den fysiske verden. Som beskrevet kan en transportløsning tage hensyn til de aktuelle trafikforhold, samt alle tilgængelige ressourcer omkring brugeren - herunder muligheden for at bruge bycykler, dele- biler og samkørsel. Ligesom en søgning på nettet, vil hver løsning være en forekomst: Den er sammensat til netop denne brugers specifikke kontekst, og den næste løsning, der genereres, vil sandsynligvis være anderledes. På samme måde kan løsninger for et måltid, et kursus, en medicinsk behandling, eller udformningen af en 3D- printet personlig stol genereres én gang, og ikke nødvendigvis gentages. 5

6 Økonomien er allerede en verden af konstant og hurtig forandring, og tendensen til kontekstuelle løsninger vil styrke den flydende karakter af tjenester og design. Spillet er under stadig forandring - og for de fleste virksomheder indebærer det, at de må tilpasse deres forretningsmodel for at kunne trives i den fremtidige økonomi: Som kunder vil vi forvente meget større fleksibilitet i de løsninger, vi får tilbudt. Omvendt vil vi, som virksomheder og som leverandører, møde større krav om fleksibilitet. Hvor nyttig og relevant en virksomhed er for andre afhænger af, hvor godt dens bidrag kan spille sammen med de øvrige parter, der er involverede i at skabe en løsning - for eksempel ved at overholde fælles standarder, og ved at tilbyde produkter og services i åbne moduler, der kan konfigureres, og kombineres med elementer fra andre virksomheder. I mange tilfælde kan man have fordel af at samarbejde med virksomheder, man tidligere kun ville have tænkt på som konkurrenter. Nogle af dem, der bidrager til løsningen, kan komme fra helt andre brancher, end man normalt ville overveje at samarbejde med. Faktisk behøver de ikke være fra erhvervslivet overhovedet. Nogen skal koordinere, sammensætte og levere løsningen. Typisk vil det blive håndteret af en platform. Som du kan læse på de følgende sider, bliver platforme en stadig vigtigere del af værdiskabelsen. 6

7 Platforme er de nye giganter Platforme er blevet en ny central spiller i økonomien. Platforme matcher ressourcer og behov, og muliggør, at der kan skabes værdi, ved at organisere udvekslingen og samarbejdet mellem et stort antal interessenter. Airbnb og Uber er platforme, der forbinder kunderne med små, private udbydere, som ønsker at leje deres hjem ud eller at tilbyde taxi kørsel ved hjælp af deres egen bil. Nest producerer smarte termostater, men det er i lige så høj grad en platform, der gør det muligt at koordinere en lang række andre enheder, for tilsammen at understøtte brugernes komfort i hjemmet. ebay er en platform, der forbinder købere og sælgere af brugte varer ved at drive en global markedsplads, som er let og sikker at bruge. Platforme er mæglere. De ejer typisk ikke de ressourcer, de koordinerer, de forbinder blot leverandører med slutbrugere. Sammenlignet med en konventionel virksomhed, har platforme meget få fysiske aktiver. Der er ikke noget produktionsapparat, ingen investeringer i fabrikker og maskiner, intet stort personale - kun software, data og computerkraft. Det betyder, at når platformen én gang er etableret, kan den hurtigt skaleres til at koordinere millioner af interaktioner verden over - og det forklarer de enorme værdiansættelser, nogle platforme har opnået blandt investorer. Platforme har stærke monopol tendenser. Jo flere leverandører og ressourcer, platformen kan præsentere, des flere brugere kan den tiltrække. Og med et stort antal brugere, bliver flere leverandører interesserede i at være tilstede på platformen. Det er selvforstærkende. En leverandør der IKKE er tilgængelig på den dominerende platform i sin branche vil reelt være usynlig for de fleste potentielle kunder. Det giver naturligvis de største platforme en ekstrem magt. Efterhånden som en stigende del af alle transaktioner formidles gennem platforme, vil enhver virksomhed være nødt til at overveje, hvordan den placerer sig i forhold til de vigtigste platforme. 7

8 De nye kerne aktiver Grundlæggende består en platform af fire dele. For en virksomhed i samarbejds- økonomien er dét de nye centrale aktiver. Selv konventionelle fremstillingsvirksomheder er nødt til at opbygge en platform, for at kunne spille sammen med brugere og samarbejdspartnere. De fire elementer er: De fællesskaber communities - af leverandører og brugere, der spiller sammen på platformen. Grænsefladen interfacet - som gør det let, effektivt og sikkert for brugere at deltage i at skabe løsninger. Dataene om tilgængelige ressourcer, behov og præferencer. Algoritmen, som behandler dataene, for at sammensætte den bedste løsning til en given kontekst [API]: API - eller Application- Programming Interface - er den grænseflade, som gør det muligt for brugerne at få adgang til data på en hjemmeside. Man bruger eksempelvis API en for at slå op i en online butiks varekatalog, eller checke køreplanerne fra det lokale bus- selskab. En API kan også modtage input og bidrag fra brugere og samarbejdspartnere - f.eks ved at indsamle anmeldelser fra brugere, eller tilbyde værktøjer, der giver kunderne mulighed for at indsende idéer. I mange tilfælde vælger virksomheder at åbne deres API, så den kan kombineres med API'er fra andre selskaber. Google Maps er et eksempel: Google har integreret et stort antal eksterne API'er i deres korttjeneste, så brugerne kan se de aktuelle trafikforhold, tidsplaner for offentlig transport, eller oplysninger om butikker og turist attraktioner. På samme måse kan andre selskaber også integrere Google Maps API en i deres hjemmeside. Hoteller og ejendomsmæglere indlejrer typisk Google Maps i deres websider for at give deres kunder vejvisning. Mange virksomheder i samarbejds- økonomien er rene platforme. De producerer ikke noget fysisk selv, deres ydelse består udelukkende af at integrere en række API er og koordinere løsninger. Et eksempel på en ren platform kunne være en online rejsetjeneste, som hjælper brugerne med at finde alle deres flybilletter, bil- leje, hoteller, forsikringer og sightseeingture. 8

9 Fire trends ændrer spillet for virksomheder Overgangen til samarbejds- økonomien er drevet af fire stærke tendenser: Fokus på tjenester: Fra produkter til processer Komplekse og sammenkoblede: Komplekse løsninger på komplekse problemer Empowerment: Bedre værktøjer til at understøtte og inddrage brugere Højere opløsning: Mobilisering og koordinering i finere detaljer Tilsammen vil disse fire tendenser gøre det nemmere, billigere og mere effektivt for virksomheder at skabe brede løsninger, som involverer flere partnere og brugere. 9

10 Trend: Ny værdi gennem tjenester Mange teknologier er efterhånden så modne, at det bliver stadig vanskeligere og dyrere at opnå højere ydeevne eller at tilføje nye funktioner, der giver mening. Den slags modne produkter bliver en commodity, en standardvare, der primært konkurrerer på prisen - ikke et synderlig attraktivt spil for vestlige virksomheder, der presses af konkurrence fra producenter i lavpris- landene. Der er masser af kameraer med mere eller mindre den samme opløsning og funktioner. Producenterne kan forsøge at konkurrere ved at forbedre opløsningen, men for en kunde, der bare gerne vil tage bedre billeder, gør en lidt bedre teknisk kvalitet ikke meget forskel længere. I stedet kan virksomhederne tilføje ny værdi for kunderne ved at tilbyde tjenester omkring produktet. Undervisning, tips & tricks, online lagring og deling af billeder, gallerier, brugergrupper og særlige begivenheder kunne forbedre brugeroplevelsen og gøre det mere interessant og tilfredsstillende at fotografere. Den type tjenester fungerer som en "overbygning" ovenpå produktet, der kan forstærke og udvide anvendeligheden. Fremover vil overbygningen være en voksende del af den værdi og oplevelse, som brugerne betaler for. Det betyder, at virksomheder i stigende grad vil konkurrere på at muliggøre og organisere processer, der skaber nytte for brugerne, snarere end blot at levere færdige produkter. For mange virksomheder vil det kræve en ændret forrentningsmodel og et andet sæt af færdigheder også at skabe processer i stedet for kun produkter. 10

11 Nok så vigtigt, vil en virksomheds tjenester typisk være forbundne og i samspil med alle de andre produkter og services fra andre leverandører, der understøtter slutbrugerne at opnå det, de har brug for i situationen. [Overbygning]: Et lag af ydelser, aktiviteter i communities, undervisning og medier, som gør, at brugeren kan få yderligere værdi ud af et fysisk produkt. Trend: Komplekse problemer kræver komplekse løsninger De problemer, der skal løses, og de måder, vi løser dem på, har en tendens til at blive stadig mere komplekse. Et stadig større antal faktorer skal tages i betragtning, når virksomheder lancerer nye løsninger. Der er flere interessenter involveret, og flere, som bidrager til værdiskabelsen - ofte inklusive slutbrugerne selv. Enkeltstående produkter hører fortiden til. I de kommende år vil biler, husholdningsapparater, grej til sport, medicinsk udstyr og legetøj alle blive forsynet med sensorer, en vis computerkraft og evnen til kommunikere. Gennem Internet of things; tingenes internet, vil stort set alle enheder blive forbundet og i stand til at udveksle data og koordinere med hinanden. Systemer til at regulere komforten i bygninger, til at koordinere hele "smarte byer, eller til at organisere genanvendelse og optimering af naturressourcer i den cirkulære økonomi vil blive baseret på Big Data: Enorme mængder af information om alle aspekter af tilværelsen, der løbende indsamles, sammenholdes og analyseres. Nøglen til at skabe det næste niveau af værdi vil være at mobilisere og koordinere en bred vifte af ressourcer, og sammensætte dem, så de understøtter brugerne meget præcist i nøjagtig den situation de befinder sig i, lige her og nu. I alle sektorer, det være sig mobilitet, sundhed, energi, miljø eller økonomi, er det klart, at virksomhederne er nødt til at samarbejde og tilpasse sig alle de andre, der er involveret i at skabe løsningerne. Det er i stigende grad en WE- økonomi. [Internet of Things]: Efterhånden som flere og flere genstand bliver udstyret med computerkraft og forbundet til internettet, vil de begynde at udveksle data og samarbejde med hinanden for at skabe nye typer af tjenester. 11

12 Løsninger til fremtiden I stigende grad vil de løsninger, der skaber ny værdi være: Processer; fortsatte og stadig skiftende Kontekstuelle; sammensat til en specifik kontekst, her og nu En kombination af bidrag fra en bred kreds af deltagere Modulopbygget Baseret på delte ressourcer Baseret på relationer og samspil, inklusive med slutbrugerne Udfordret af knappe naturlige ressourcer Både virtuelle og fysiske, både hardware og software 12

13 Trend: Værktøjer, der gør brugere til deltagere De traditionelle roller i værdikæden udviskes i takt med at kunder og slutbrugere får langt bedre redskaber, der sætter dem i stand til at deltage i at skabe løsninger. Slutbrugerne er ikke længere blot passive forbrugere. Vi er alle blevet udstyret med højhastigheds internetforbindelser, computere og stadigt smartere telefoner, og nu både kan og vil vi i højere grad deltage i processen og være med til specificere de løsninger, vi ønsker. Brugerne er tydeligvis meget villige til at bidrage til værdiskabelse, for eksempel ved at producere og upload indhold til web- sites som Facebook eller YouTube eller ved at udveksle ideer og designs til genstande, der kan 3D printes, sådan som de mange makers gør gennem websites som Thingiverse. I alle industrier er der mere interaktivitet; samspil, omkring værdiskabelsen. For virksomheder giver det mulighed for at knytte tættere forbindelser til kunder og samarbejdspartnere - og det kan være en værdifuld kilde til indsigt og ideer. Men det kræver en bevidst indsats at åbne sig og give kunderne mulighed til at bidrage og deltage. Rent teknisk kræver det, at man udvikler gode online værktøjer og letbetjente interfaces, men for mange virksomheder, er det sværeste snarere at ændre den interne kultur og de vante procedurer, så man man tage imod bidrag udefra. [Makers]: Over hele verden er der en stor og voksende interesse blandt hobbyfolk i at opfinde og bygge ting det kaldes ofte maker bevægelsen. Laser skærere, 3D- printere og elektroniske byggesæt som Arduino er blandt de foretrukne værktøjer. 13

14 Den lange hale af ressourcer og bidragsydere Graden af brugernes engagement i værdiskabelse følger en lang hale. I den ene ende af skalaen er der masser af brugere, der bidrager med små tilbagemeldinger - i den anden ende finder man superbrugere, der kan deltage direkte i udviklingen af nye produkter som eksperter. 14

15 Trend: Små, ledige ressourcer mobiliseres Efterhånden som alt og alle forbindes i Internet of Things vil enorme mængder af data, der beskriver alle aspekter af vores liv blive indsamlet. Samtidig bliver systemerne til at analysere dataene både langt kraftigere og meget billigere at bruge. Virksomheder kan sammensætte og tilpasse løsninger stadig mere præcist og effektivt. Selv meget små og uregelmæssige ressourcer kan nu kosteffektivt blive en del af værdiskabelsen. Tendensen er, at information, udstyr og færdigheder bliver tilgængelige for kunderne i mindre dele og på midlertidig basis. Det er en on- demand økonomi. Der er mindre fokus på ejerskab og mere vægt på at have adgang. Som bruger er der ingen grund til at købe en bil, hvis du kan betale pr. minut for at bruge den, når det er nødvendigt. Ingen grund til at købe et helt album, hvis du bare vil lytte til et par numre af musikken. Ingen grund til at eje produktionsfaciliteter eller anskaffe dyre redskaber, hvis du nemt kan finde og betale for adgang til at bruge dem gennem en online platform. Der er ikke behov for fastansat personale, hvis der er freelancere, der kan gøre jobbet, når du har brug for det. Som producent og leverandør oplever man det samme skift, fordi efterspørgslen skifter: I stedet for at sælge hele elementer, må man ændre forretningsmodel til at tilbyde kunderne adgang til det, man producerer, i mindre dele. Dele- økonomien illustrerer det. I de seneste år er der startet en hel del tjenester op, som gør det muligt for private at udbyde ressourcer såsom en ledig plads i en bil, et privat værelse til leje, eller småopgaver som rengøring, havearbejde, indkøb eller lektielæsning. Ofte er det små ressourcer, der ellers ville have stået ledige og ubrugte, men online tjenesterne formår at mobilisere og koordinere dem, så de bliver en produktiv del af økonomien. 15

16 Mange ressourcer bliver ikke anvendt og udnyttet, fordi det hidtil har været for besværligt og dyrt at håndtere dem. En maskine eller et værktøj, der samler støv hos naboen, et ledigt sæde i bilen, en person, der netop har fundet løsningen på det samme problem som du sidder og arbejder på... Den slags små ressourcer og små stumper af information kan betragtes som en slags "plankton"; de mindste dele af fødekæden. Der er masser af plankton, og nu, med de nye teknologier og forretningsmodeller i samarbejds- økonomien, er vi i stand til at også at mobilisere og udnytte dem effektivt. Når det er private, der udveksler og deler små ressourcer med hinanden, er penge tit ikke den eneste drivkraft. Jo mere det man deler, er noget fra den private sfære, des mere vil deltagerne typisk også være motiveret af at få højere status og et bedre omdømme. De kan også være drevet af ideologi - eller simpelthen af glæden ved at omgås andre og hjælpe dem. 16

17 Tilpasning til den kollaborative økonomi Der er en række skridt, man er nødt til at tage, hvis man som virksomhed vil udvikle sig fra klassisk industriel masseproduktion til i højere grad at skabe kontekstuelle løsninger i et samspil med andre virksomheder og med slutbrugerne. Stort set enhver virksomhed vil med fordel kunne flytte et par trin op ad stigen i retning af større åbenhed og samarbejde. Når en virksomhed bevæger gennem trinene, ændres forretningsmodellen i retning af større samspil og åbenhed, mere integration, større indbyrdes afhængighed og samarbejde med eksterne partnere og kunder, og en opløsning af værdikæden i mindre komponenter, der kan sammensættes efter behov. Udviklingen indebærer også, at en stigende del af omsætningen og af indsatsen fra virksomhedens side har at gøre med "overbygningen" af services, snarere end med udvikling og fremstilling af hardware Ved at finde din virksomheds position i modellen, kan du få en antydning af de næste skridt og ændringer I kan foretage for at komme videre i at tilpasse jer de nye forhold i økonomien. ME WE - Masseproduktion, salg via distributører og grossister - Virksomheden har en hjemmeside med produkt specifikationer, kontakt info og manualer - Website med support, og interaktion med brugerne - Betydelige indtægter fra services; reparation, vedligeholdelse, konfiguration og uddannelse - Online salg, fra egen hjemmeside eller via eksterne platforme - Online konfigurator. Brugere kan konfigurere individuelle produkter ud fra standardkomponenter - Sammensætning af både egne og partneres produkter og service til bredere løsninger - Produkter sælges som en service. Tilbyder udlejning, abonnement eller delt ejerskab af produkter - Inddragelse af slutbrugere og partnere i produktion og udvikling - Outsourcing eller partnerskaber af elementer, som ikke er kritiske for at kunne konkurrere - Meget lidt in- house produktion; hovedaktivitet er at koordinere ressourcer og matche dem med brugeres behov i kontextualiserede løsninger 17

18 . Vi er indbyrdes afhængige Det kræver en ændret indstilling at trives i den ny økonomi man kan sige, at det er et skifte fra ME- tænkning til WE- tænkning. I en kompleks, intenst sammenkoblet økonomi med en høj grad af indbyrdes afhængighed skaber en virksomhed ikke værdi alene. Virksomhederne trives snarere i kraft af deres evne til at skabe systemer og processer, der gør det muligt for en kreds af interessenter, inklusive slutbrugerne, at samarbejde, dele og bidrage til løsninger. Førhen afhang en virksomheds succes af at udvikle et godt produkt og at have dygtige ansatte. Fremadrettet vil virksomhedernes succes nok så meget afhænge af, hvor godt de og deres produkter er i stand til at spille sammen med andre i skiftende sammensætninger. Det kræver en mere åben og udadvendt tilgang end de fleste virksomheder har haft hidtil. Man skal udvikle produkter og services, så de kan nemt kan kombineres med andres. Man skal trække på eksterne ressourcer snarere end at holde alle funktioner i huset. Tænke i større, integrerede løsninger på tværs af brancher. Og slippe noget af kontrollen for bedre at kunne vokse gennem samarbejde. I sidste ende betyder WE- tænkning at indse, at din vækst afhænger af, hvor godt alle andre, der er involveret i at skabe den løsning, du er del af, trives. Og derfor skal din virksomhed bidrage til at holde hele netværket sundt på langt sigt, snarere end blot at trække hurtige gevinster ud af samspillet. Det er en tankegang, der kan føre til en måde at drive forretning på, som er mere demokratisk, miljøvenlig og socialt ansvarlig faktisk lige det, planeten og vores samfund har brug for. Læs mere på economy.net 18

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Sammenfatning af temaer fra diskussionerne ved Smart -workshop

Sammenfatning af temaer fra diskussionerne ved Smart -workshop Sammenfatning af temaer fra diskussionerne ved Smart -workshop Grundlæggende ressourcer kan ikke monopoliseres Der var enighed om, at det bliver sværere at monopolisere grundlæggende ressourcer, fx digital

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt):

Vores vigtigste partnere og leverandører er (nævn hver af de vigtigste): Hvad køber vi hos vore partnere og leverandører (beskriv for hver enkelt): Oversigt over din forretningsmodel Dette er en gennegang af hvad der er vigtigt for din virksomhed og dit salg. Når du skiller komplekse sammehænge ad, får du lettere overblik til sidst. Gennemgangen er

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Karrierevalg: Netjournalist

Karrierevalg: Netjournalist Karrierevalg: Netjournalist Lars K Jensen Ekstra Bladet Net / Nationen Del 1: Netjournalistik generelt Del 2: Nationen og mit arbejde Hvorfor netjournalist? 2003: Optaget på Danmarks Journalisthøjskole

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk De 5 elementer i SEO Sådan hænger det sammen E-guide Af Jette Heine RelationME.dk Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DE 5 ELEMENTER ELEMENT 1: META-DATA... Side 2... Side 3... Side

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Lars Lundbye, lars.lundbye@blaahimmel.dk

Lars Lundbye, lars.lundbye@blaahimmel.dk Spørgsmål/kommentarer/kritik inviteres på: lars.lundbye@blaahimmel.dk Fra selfies til droner Rådgivning i #felfies-tidsalderen 1 Co-creation når brugerne skaber sammen Deling og Gør-detselv rådgivning

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

DELLS GUIDE TIL MOBILITET

DELLS GUIDE TIL MOBILITET DELLS GUIDE TIL MOBILITET SOM BÆRBARE PC'ER BØR VÆRE Du vil have en bærbar pc uden kompromisser. Du vil reducere nedetid med systemer, der kan leve op til selv den mest krævende rejsende medarbejders behov.

Læs mere

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Oplæg ved konferencen Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Søren Have soren.have@paconsulting.com PA har dyb erfaring med

Læs mere

SEO TILBUD KORT FORANALYSE

SEO TILBUD KORT FORANALYSE SEO TILBUD Målet er at skabe mere trafik fra organiske søgninger og dermed flere leads både på kort og lang bane. Det er ikke før der er blevet udarbejdet en søgeordsanalyse muligt at vurdere, hvor meget

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Det er lige henne om hjørnet

Det er lige henne om hjørnet Sæsonen 2015-2016 Det er lige henne om hjørnet - der står fotografen og håber på at få de helt rigtige optagelser. Måske er det eleverne på netop jeres skole, Unger tænker på! Det bliver jeres elever der

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow.

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow. IT-drift konferencen 2014 Big Data know. act. grow. Kort om mig selv Jens-Jacob T. Aarup Medstifter / partner Salgs- og marketingdirektør Inspari A/S // 2 Passioneret omkring udnyttelse af data Fokuseret

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere