Beretning HAS Bestyrelsesarbejdet - møder mv. Nu er dette jo bestyrelsens beretning, så lad mig starte med at præsentere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning HAS 2013. Bestyrelsesarbejdet - møder mv. Nu er dette jo bestyrelsens beretning, så lad mig starte med at præsentere:"

Transkript

1 Beretning HAS 2013 Almindeligvis er fokus i en beretning det, der er sket i det forgangne år. Og selv om det jeg havde nær sagt - som sædvanligt har været et år med stor aktivitet, så vil denne beretning ikke kun se bagud, men også se fremad. Der er mange udfordringer i disse år og jeg er sikker på, at generalforsamlingen vil være tilfreds med at høre, at bestyrelsen gør, hvad der er muligt for at sikre et godt grundlag for at træffe gode beslutninger, der skal føre vores forening ind i fremtiden. Så i store træk vil denne beretning indeholde følgende hovedområder: 1. en gennemgang af nogle af de mange vigtige ting, der skete i 2013 i HAS 2. en kort beskrivelse af udfordringerne i fremtiden, sådan som vi ser det lige nu! Så lad os gå i gang! Bestyrelsesarbejdet - møder mv. Nu er dette jo bestyrelsens beretning, så lad mig starte med at præsentere: Michael Bermann Brian Thomasberg Søren Borup Winther Lars Østergaard Thorkil Mailand og Anders Christensen og undertegnede Bestyrelsen har holdt 7 møder i det forgangne år og det lyder ikke af meget i en forening med så store aktiviteter. Men det tal er heller ikke helt retvisende for aktiviteten. Bestyrelsen har nedsat flere underudvalg, der består af op til 3 bestyrelsesmedlemmer, og som altså indstiller til bestyrelsen, hvad de mener, der skal foregå. Udveksling af referater og dokumenter sker selvfølgelig elektronisk og gemmes i skyen, så vi alle kan se, hvad der laves i de forskellige udvalg. i 1

2 Er man interesseret i at følge med i, hvad der foregår i bestyrelsen i løbet af året, så kan man gå ind på vores gode hjemmeside og se det under Aktivitets- og mødekalenderen. Det har i mange år været et mantra i bestyrelsen, at man ikke skulle være en arbejdende bestyrelse, forstået på den måde, at man skal træffe beslutninger om, hvad der skal foregå og så lade administrationen om at udføre. Men det lykkes ikke altid (f.eks. ikke ift. blad, artikler, webside, info-kanal mv.), men vi må alligevel understrege, at opgaven med at holde foreningen kørende ikke kunne lykkes, hvis ikke der var et godt og tæt samarbejde med kontoret hos Brix og Kamp, der i det daglige er foreningens ansigt udadtil. Programsammensætning, prisudvikling og pakkefordeling En af de større, tilbagevendende opgaver i foreningen er at gennemføre en programafstemning. Programafstemning blev gennemført og gav bestyrelsen pejlemærker for en programsammensætning, som blev brugt ved udbud. Programleverandørerne endte med at blive Yousee, Viasat og Canal Digital. Nogle vil måske undre sig over, at vi ikke købte ved Stofa, som vi jo ellers har et tæt samarbejde, men tilbuddene var altså bedre fra de andre. - og så skal vi så tage den korte version: Ja, vi flyttede nogle kanaler, ja, vi ved godt, at det er bøvlet for vores medlemmer, men det er med til at holde prisen hos leverandøren, at de ikke kan regne med en fast placering, ja, det, at vi fik endnu flere HD-kanaler betød sammen med kanalomlægningerne at vi igen belastede vores medlemmer med at skulle indstille TV nej, bliver nok ikke sidste gang, at det sker og nej, det lykkedes ikke for os at holde priserne nede og det er heller ikke lykkedes for andre Pakke 1 Pakke 2 Pakke kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Som I sikkert har bemærket, så valgte bestyrelsen at ændre opkrævningen til 2 gange årligt. Den onde opfattelse er, at vi gør det for at folk ikke skulle få øje på prisstigningerne, den mindre onde, at vi gør det for at få færre henvendelser fra folk, der har svært ved at betale beløbet på en gang om året og den mindst onde, at det gør opgaven med at sikre kapitalen i starten af året til at overskue. Ser man på prisstigningerne over længere tid, så er der tale om fast stigende priser. Prisstigningerne skyldes fortsat helt overvejende - stigende coda/kopydan - afgifter - sportsrettigheder - flere dansksprogede programmer (TV 2 Fri og TV 3 Sport 2) Allerede nu ved vi, at TV 2 til næste år vil stige med 2 kr. om måneden (hertil skal lægges moms, Copydanafgift, KODA-vederlag og øvrige omkostninger). Prisen er fastsat af partierne bag medieaftalen, der så til gengæld lover, at prisen i 2016 vil være 14,50 kr. og 15 kr. i 2017! 2

3 Den stadig højere pris er med garanti en af flere årsager til, at vi ser, at der bliver flere og flere, der vælger en mindre tv-pakke. Tendens ift. pakkevalg meget klar og fortsætter: Samlet set sker der et skifte, hvor flere vælger pakke 1 eller 2 og færre holder fast i pakke 3. Men altså nu under / <50% af medlemmer med pakke 3, hvilket så også medfører øgede afgifter. Jeg gentager lige lidt fra min beretning fra sidste år: Når næsten hver 3. vælger pakke to, så er det altså god logik i, at vi har ændret praksis ift. lejeboliger. Tidligere var det sådan, at når en lejer flyttede fra sin lejlighed, så fjernede vi filteret, så den nye lejer fik mulighed for at få den store pakke ved indflytning. Når lejeren flytter ind, skulle han/hun tage stilling til, hvilken pakke vedkommende vil have. Her kommer vi nemt ud for, at vi skal have sat et filter på igen. Nu tager det nye medlem stilling, så ændrer vi, hvis lejeren ikke ønsker pakke 2. Får vi ikke fat på den nye lejer eller får vi ikke får svar inden 8 dage, stiller vi pakke 2 til rådighed. Det er den mest valgte pakke i lejeboliger. Det giver det færreste antal pakkeskift. I ejerboliger er det en anden sag: Der sælger man huset med den pakke, som man abonnerer på - det indgår som oplysning ifm. salget/købet og så er det op til køber selv mod betaling at justere op eller ned modsat nye lejere (det er en service til alle vores udlejere). Status - medlemssituationen Vores indsats i 2012 for at få flere medlemmer indenfor det eksisterende net ved i en periode at tilbyde gratis tilslutning gav, som jeg fortalte sidste år, et godt resultat. Det er klart, at det betyder noget for vores muligheder for at ekspandere, at vi ikke længere får kr. pr. tilslutning. Vi skal være sikre på flere tilslutninger fremover i nye områder før vi slår til, men på den anden side, så må vi også erkende, at det ikke havde været holdbart at fastholde en tilslutningspris på kr. Udviklingen i antal medlemmer: Antal medlemmer Antal medlemmer Antal medlemmer * Antal medlemmer

4 21748 medlemmer ved årets start og selv om der i det tal er et mindre antal passive medlemmer og tomgang (ombygning af lejeboliger), så er det stadig et godt resultat set ift. den øgede konkurrence, vi har. Vi registrerer, hvorfor medlemmer vælger at flytte, lukke, melde sig passive mv. Og det er der mange grunde til, men sjovt nok sjældent, at man springer til vores nærmeste lokale konkurrent. Andelen af medlemmer, der får bredbånd leveret fra Stofa stiger også. Det kan skyldes vores arbejde for det, men også, at jo er nogle fordele med web-tv forbundet med det. Anlæg vedligehold og udbygning Udbygning af anlæg i 2013: Nye områder i Hjørring: Svanelundsbakken boliger (3 blokke)) i alt 40 lejligheder Mølledalen (v. Halvorsmindevej) ny udstykning 5 grunde Vendelbogade 50, 6 lejligheder Christiansgade 36-58, 12 lejligheder Nørregade 4 (Codanhus), 14 lejligheder Nørlev: Klittjørnen, ny udstykning, 14 byggegrunde Renovering af anlæg: Margetheparken, Hirtshals - der er nedlagt 42 lejligheder. Kristiansandsvej, Hjørring Udbygning af Ø-struktur: HAS fortsætter opdeling i flere øer (noder) 8 stk i 2013 (nu i alt 59 med maksimalt 500 tilslutningsmuligheder). Inden for 2-3 år skal vi ned på omkring 250 tilslutningsmuligheder pr. node, hvilket medfører yderligere omkring 40 nodes, en investering på omkring kr. Udnytter fællesgravning med Nordenergi til nedgravning af fiber og renovering af anlæg (Bl.a. Herregårdsparken) Udnytter fællesgravning med TDC til nedgravning af fiber 850 m. (Margrethevej, Hirtshals) Udnytter fællesgravning i forbindelse med gade/kloak renovering i Højene. Når vi så er ved anlægget, så også en ganske kort kommentar om de to længerevarende nedbrud, vi har haft siden seneste generalforsamling og som har været næsten ens: En strømafbrydelse i den udvendige el-måler udbedres, og efter at strømmen sættes til igen, er der en komponent (edgeqam), der ikke kom i gang igen. Udstyret skal skiftes og hentes fra Horsens. Trælst en fredag aften, meldingerne om konsekvensen af fejlen var ikke præcise nok, og det tog lang tid at udbedre fejlen. Godt, at vi havde hjemmeside og facebook, men vi kunne nok have gjort det endnu bedre. Det er ikke nogen god måde at blive berømt på en meget dyr komponent hos Stofa vi undersøger, hvad vi kan gøre for at det ikke sker igen og i givet fald hvordan tiden for udbedring kan reduceres. 4

5 Informationskanalen Ny hjemmeside, nyt nyhedsbrev, aktiviteter i samarbejde med Stofa med frikadellemøder og open by night arrangementer, reklamer i biograf, annoncer mv. er alle eksempler på den måde, som vi kan markedsføre os på i mere traditionel forstand. Siden sidst er vi også kommet på facebook og har fået et nyt nyhedsbrev på benene. Jeg vil anbefale jer at I det forløbne år har vi også fået ny teknik bag vores informationskanal og den er blevet opgraderet til HDkvalitet. Det giver os nye muligheder. Ved kommunalvalget i november lavede vi sammen med SkagaFM præsentationsudsendelser af partierne, dækkede den afsluttende partilederrunde og hele valgaftenen. På baggrund af de henvendelser, det har givet, så er vi sikre på, at det falder i rigtigt god jord og har været set af mange. Vi ved også, at forstyrrelser i morgengymnastikken eller dårlig lyd under byrådsmøder mv. også medfører telefonopkald eller mails til administrationen. Personligt er jeg overbevist om, at vi med informationskanalen kan noget, som ingen andre af vores konkurrenter kan: Nemlig ramme lige præcist lokalt. Vi forsøger lige nu at finde frivillige til at lave videoindslag, så der kan komme flere levende billeder på. Det er vores klare opfattelse, at foreninger, biblioteket mv., der bruger kanalen er rigtigt glade for den mulighed, som vi her med visse krav - stiller gratis til rådighed. Vi vil fortsætte linjen, hvor foreninger - meget forskelligartede - uden beregning kan få information om lokale aktiviteter på kanalen. Fremtid Som omtalt tidligere, kan vi se, at flere og flere medlemmer går fra pakke 3 til pakke 1. Ifølge en undersøgelse foretaget af DR ser vi mindre flow-tv (altså tv, hvor vi bare trykker på knappen) i år end forrige år. 15 min. mindre pr. dag. Men nogle af de tabte minutter går i stedet til streamet tv altså tv, som vi ser forskudt, via nettet, f.eks. programmer på DR, som man vælger at se på et andet tidspunkt. Så altså en forskydning i forbruget. Og der sker meget på den konto. F.eks. har Viasat forsøg, hvor traditionel tv-sening bliver suppleret med brug af den 2. skærm. Man sidder altså og ser tv og får samtidig en masse oplysninger og valgmuligheder på sin ipad, anden tablet eller på sin smartphone. Udviklingen går stærkt forbruget flytter sig og kampen om kunderne bliver skarpere. TDC/Yousee, Waoo (hos os Bredbånd Nord) og Stofa/SydEnergi slår alle på vigtigheden af at være store, være mindst landsdækkende. Hvordan passer vi ind som forening i det spil?? Vi har i det forløbne år set flere mindre foreninger lade sig opkøbe, men er det vejen frem? Vi har haft øget opmærksomhed på fritvalgsløsninger men så mange vælger det faktisk ikke de steder, hvor man øger muligheden for det (Glentevejen, Yousee, Stofa). Det er ikke attraktivt prismæssigt. På sidste års generalforsamling lovede vi at se mere på Glentevejens forsøg med 7 pakker. På en studietur, hvor ve- 5

6 jen gik omkring det fynske, besøgte vi Glentevejen. Deres situation er vanskelig at overføre til vores regi og bl.a. har ikke kontrol over alle medlemmer ift. bredbånd. Bestyrelsen har afholdt et seminar, hvor hovedemnet var: Hvad er det, vi skal og vil i fremtiden? vision: HAS vil sørge for, at foreningens medlemmer har afgang til områdets bedste kommunikationslinjer til konkurrencedygtige priser mission: HAS leverer et alsidigt og lettilgængeligt udbud af TV- og bredbåndsprodukter i høj kvalitet til foreningens medlemmer Bestyrelsen arbejder for at opnå tilstrækkeligt grundlag for at træffe beslutning og vil inden sommerferien have afdækket forskellige scenarier lige fra løsninger, hvor HAS producerer alt selv altså står for TV og bredbånd over at alt vælges og leveres af en leverandør til et egentligt salg af foreningen. Der er ingen tvivl om i bestyrelsen, at sidstnævnte vil få meget svært ved at komme på tale, men det vil blive undersøgt. En fusion mellem GVD og Aalborg Antenneforening er måske på vej, og formålet er bl.a. at blive større og stærkere. GVD har lavet en kalkyle over fremtidige investeringsbehov, når/hvis man selv vil stå for bredbåndsforretning og det er store beløb, man taler om i de 4-6 år. Teknologisk er der ingen tvivl om, at vi i de kommende år står overfor massive ændringer. Det er ændringer, der vil komme til at gøre det vanskeligt at tilgodese alle nuværende medlemmers ønsker altså nok en forventning om, at vi må sige stop for analogt tv, digitalt tv i den udstrækning vi har i dag og i stedet give mere plads til ip-teknikken. Der er ingen tvivl om, at det stadig vil teknisk set vil være muligt at levere varen, men det vil koste på investeringssiden. Men inden sommer Til rulleteksterne: Det var så det, som jeg har tænkt skulle indgå i bestyrelsens beretning - og selv om jeg har gjort mig umage for at gøre det udførligt, så er jeg sikker på, at mine bestyrelseskolleger vil kunne fortælle jer, at I kun har fået et udpluk. De har været med i mere end det, jeg har fortalt. For der har været meget at se til - igen i år. Med risiko for at glemme nogen: Tak til mine bestyrelseskolleger. - vores samarbejdspartnere - Stofa (også vores lokale teknikere), leverandører - vores gode folk i administrationen i Brix og Kamp, der står for den daglige kontakt til medlemmerne - BDO ved Ole Ejsing, der sammen med Jørn Jakobsen reviderer vore regnskaber - Mogens Pahl Christensen, der også fungerer som foreningens advokat 6

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning Årets beretning Velkomst Opsummering Konstituering Årets gang Økonomi Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Endnu engang står jeg her, og kan byde Jer velkommen til en Generalforsamling. Det sidste

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser? Eksempler:

Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser? Eksempler: MEDLEMSBLAD FOR HJØRRING ANTENNESELSKAB - JANUAR 2015 TV-kanaler 2015Logo varianter: Kan f.eks. bruges i fo med infoboxe i ann at tydeliggøre viften Produkter og muligheder med HAS Hvad er det, vi ser?

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Nyheder. Service. Indhold. Digitale signaler findes i antennenettet.

Nyheder. Service. Indhold. Digitale signaler findes i antennenettet. Nyheder Digitale signaler findes i antennenettet. Se side 5. Generalforsamling: Tirsdag den 17. marts klokken 19 på biblioteket. Billigste internetforbindelse: 49 kroner om måneden. Læs side 4. Foreningens

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-20-23-40, Bohrparken, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken, Ringkøbingvej, Tornhøjparken,

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere