Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010:"

Transkript

1 Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 23. februar 2011, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Eventuelle forslag. 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår uændret bidrag/kontingent på kr. 300,-. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: a. Bodil Klausen (modtager genvalg) b. Jørn Iversen (modtager genvalg) c. Kaj Engberg (modtager genvalg) 7. Valg af revisorer. På valg er: a. Erik Lund (modtager genvalg) b. Preben Bruus (modtager genvalg) 8. Eventuelt. Der var mødt 33 stemmeberettigede medlemmer frem. Ingen stemmer ved fuldmagt. Bestyrelsen var mødt fuldtalligt. Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Ad. pkt. 1 Henning Lyhne blev foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne. Der var ingen indsigelser fra salen, hvorefter generalforsamlingen blev erklæret lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010: Så er det igen tid til formandens beretning for året Bestyrelsen består i dag af seks bestyrelsesmedlemmer, som jeg lige har præsenterede for jer Den 1. januar 2011 havde vi ca medlemmer, det samme som i år Inden for det sidste år er det meget få udmeldinger vi har haft på grund af at de har skiftet til andre udbydere blandt andet til Profiber som er blevet til WAOO; også selvom WAOO har gennemført en massiv markedsføringskampagne her i området, har vi næsten ingen medlemmer mistet til dem. Jeg kan oplyse, at tidligere medlemmer nu er begyndt at melde sig ind igen. Lige inden jul sendte vi, i samarbejde med Stofa, et brev ud til tidligere medlemmer af Strandhuse Antenneforening. I brevet beskrev vi blandt andet de ting vi i dag kan tilbyde vores medlemmer, samtidig med at hvis de tilmelder sig inden den 31. marts 2011 kan de spare genåbningsafgiften på 495 kr. I dag har ca. 210 medlemmer den lille pakke og det svarer til ca. 15 %, en lille stigning i forhold til sidste år, dog er det noget lavere end ASIKs, hvor gennemsnittet ligger lidt over 20 %. Antallet af medlemmer der fremover vil vælge den lille pakke vil stige, hvis kanalpriserne bliver ved med at stige. Dette er en realitet, selvom vore priser her i Kolding er nogle af de billigste i landet. Vi har i ASIK arbejdet på at få flere forskellige løsninger i stedet for den store pakke, til ca. samme pris som vores store pakke kostede i 2010, samt at vi ligeledes har gjort 1

2 den lille pakke mere attraktiv. De forskellige muligheder kommer jeg senere ind på i min beretning. Jeg kan endvidere oplyse, at knap halvdelen af vore medlemmer i dag har bredbånd / internet fra Stofa. Antallet af medlemmer som får telefoni fra Stofa også er stigende. Pakkeskift fra lille til stor pakke kan foretages med et varsel på løbende måned + 30 dage, skift fra stor til lille pakke kan kun foretages to gange om året, 1. juli og 1. januar. Pakkeskift kan foretages enten skriftligt eller pr. telefon til Stofa eller skriftligt til Strandhuse Antenneforening. Beløbet for at skifte pakke opkræves af Stofa, som også får hele beløbet. Priser for pakkeskift m.m. kan ses på vores hjemmeside. Tilslutningsafgiften for at blive tilsluttet Strandhuse Antenneforening er p.t. kr ,- inkl. moms. Vi har i flere år haft den samme pris, og har ikke planer om at lade den stige her i I Drejens Boligby er prisen lidt højere. I dag modtager vi vores signaler fra to forskellige steder. Det ene signal får vi fra ASIKs egen mast, som står oppe i Skovparken og som kun sender analog ud. Det andet signal som er digitalt, får vi fra Stofa gennem en fiber fra Århus. Det betyder, at hvis det ene signal svigter, har man stadig mulighed for at se tv, enten analogt eller digitalt. To gange, med ca. to ugers mellemrum, har vi haft vandskade i vores hovedstation, som ligger i kælderen oppe i Skovparken, hvorved vores signalforsyning blev berørt. I begge tilfælde var der tale om rørskader i lejligheden over hovedstationen på grund af en rotte, hvilket er yderst utilfredsstillende og det blev også påtalt over for boligselskabet. Stofa havde heldigvis samme syn på sagen, og vi har i fællesskab lavet en løsning så eventuelle fremtidige vandindtrængninger ikke kommer til at forstyrre vores signalforsyning. I denne sag blev begge signaler, såvel analogt som digitalt, berørt. Som vi meddelte på sidste års generalforsamling, har vi nu lavet en lille programpakke, hvor vi har placeret relativt billige betalingsprogrammer, og som I kan se i den nye kanalliste har ASIK nu udnyttet denne mulighed igen i år I lighed med tidligere år har vi i samarbejde med Stofa og Wilke i september måned gennemført en vurdering af kanalsammensætningen. Antallet af respondenter ligger i denne måling på næsten samme niveau som ved vores egen afstemning i Resultatet minder til forveksling om det vi kender fra tidligere år, og det kan konstateres, at vore medlemmers holdning til kanaler kun ændrer sig marginalt fra år til år. Programselskaber lancerer fortsat nye kanaler og hæver priserne på kanalerne, hvilket jeg finder stærkt uacceptabelt og denne prisspiral må standses. På den baggrund har de store antenneforeninger i Ålborg, Århus, Hjørring, Sønderborg og Kolding sat sig sammen i 2009 og 2010 for at diskutere, hvordan vi fremadrettet skal håndtere denne udfordring. Det der er vigtigst i denne sag er, at stå sammen, når programleverandørerne kommer med priser som vi ikke vil/kan acceptere. Derfor var 2010 året, hvor vi sammen med andre i Favoritsamarbejdet, før nævnte foreninger, valgte at sanktionere DK4 og TV2 Film med henblik på at få bedre priser. Dette har nu båret frugt og vi har i forbindelse med programforhandlingerne for 2011 næsten fået de indrømmelser, vi ønskede os, hvilket betyder, at der atter blev plads til disse to kanaler i vores programflade, da de begge lå meget højt i den vejledende afstemning om vor kanalmønster for var året hvor vi i Kolding indførte ukodede digitale kanaler, også kaldet digital clear, hvilket må siges at være en stor succes, da denne løsning blandt andet åbner op for muligheden for at se fjernsyn i digital kvalitet i hele huset, uden at skulle have adskillige settop bokse i husstanden, men det kræver dog fjernsyn med DVB-C tuner. Denne løsning er også en del af Fordelsaftalen. Igen her i 2011 og ligeledes fremover er det nødvendigt at begrænse antallet af analoge kanaler, til fordel for flere digitale programmer blandt andet i HD-format + andre ydelser, jeg kan oplyse at 1 analog kanal svarer til 6-8 digitale kanaler. 2

3 HD-kanaler er ligeledes et af de emner der fylder mere og mere hos det enkelte medlem, og det er forventeligt, at det er det format vi kommer til at se tv i det næste årti. Vi har i 2010 haft tre digital-clear HD-kanaler i vores net, men allerede her i 2011 tilbyder vi fem HDkanaler til alle og op til 13 HD-kanaler til medlemmer, der modtager den fulde programpakke. Samarbejdsaftale (fordelsaftale 1 og 2 fra henholdsvis ( )) indeholder følgende: Frit digital tv uden boks eller kort. Den lille og den store programpakke sendes i ukrypteret digital kvalitet, det betyder, at der er fri adgang til digital tv. Forudsætning er fjernsyn med DVB-C tuner eller en Zaptor-boks, og et er ikke nødvendigt at have et programkort til Zaptor-boks eller CA modul til fjernsynet. Diverse digitale bonuskanaler (betalings kanaler) i den lille pakke. Fri adgang til StartForfra og arkivkanalen fra DR (DR0) ved køb af Zaptor-boks + kortafgift. Halv kortafgift for udvidet tjenester og programpakker. (værdi pt. kr. 187,50) til CA modul eller Zaptor boks. Frit bredbånd/internet (256 kbit). 10 % rabat på bredbånd/internet (Stofanet). Telefonabonnement for 0 kr. (IP- telefoni). Forbrugsafregnet eller fast pris kr. 50,- pr. måned med frit forbrug, men der skal betales til mobil og udlandet. Det er ingen forudsætning, at der abonneres på Stofanet. Telefonabonmentet er inkl. vis-nummer, viderestilling og telefonsvarer. Trådløst bredbånd inkl. (se alle dine programmer på computer), kræver minimum 4MBit/s Stofanet-forbindelse (her tænker jeg på WebTv). Adgang til gratis 5 Gb back-up på ekstern server. Fordelsaftale 2 som trådte i kraft den 1. januar 2011 og som blandt andet indeholder en WebTv løsning indenfor eget netværk, samt et online storage produkt til eksempelvis billeder eller andre filer. Dette produkt er endnu ikke fuldt udviklet, men der er klare ambitioner om, at vi ligeledes skal have vores egen mulighed for at gemme tv-udsendelser på denne platform til senere brug. På den måde slipper man for, at skulle have harddiskoptagere stående hjemme i stuerne, i dag har vi adgang som før nævnt til 5 Gb back-up på ekstern server. Den 7. januar 2011 blev kanalmønstret ændret for såvel den lille som den store pakke. Det nye kanalmønster kan ses på vores hjemmeside. Derudover har der været en helsidesannonce i Budstikken mellem jul og nytår samt to gange efter nytår. Den lille pakke stiger på grund af store prisstigninger på Copydan afgifter, udvidelse af de digitale tjenester samt flere HD-kanaler m.m. Fra de etablerede kanaler har der igen været prisstigninger i 2011, og det bliver til næsten et par hundrede kroner på årsbasis. Det er SBS-kanalerne kanal 4 og 5, TV2 Charlie og TV2 News, Discovery Channel og TV2 Sport der har vurderet deres markedsværdi og lavet justeringer, disse har medført uundgåelige prisstigninger her i Til gengæld har Canal 9 lavet en sænkning af deres pris i forhold til sidste års tilbudte pris. Endvidere har vi fået to nye betalingskanaler TV2- Film og nævnte Canal 9, som begge lå højt i den vejledende brugerafstemning. Det nye kanalmønster i lille og stor pakke samt programpriser blev godkendt på ASIKs delegeretmødet i november måned. 3

4 På trods af de stigende programpriser, og som tidligere nævnt, kan vi i Kolding fortsat glæde os over at have nogle af de laveste priser her i landet for sammenligneligt udbud. På grund af vores indsats betaler medlemmer under ASIK-samarbejdet omkring kr. mindre om året pr. husstand end hos andre foreninger/udbydere med et lignende programudbud, men uden indholdet af fordelsaftalen. Som nævnt i vores indkaldelse til generalforsamlingen bliver priser for lille og stor pakke henholdsvis: Priser Lille pakke: kr ,- - Stor pakke: kr ,- Prisstigningen på 175 kr. for lille pakke: - Copydan + koda : kr. 85,- - Fordelsaftalen 2.: kr. 60,- - Programmer: kr. 30,- Prisstigningen på 840 kr. for den store pakke: - Copydan + Koda: kr. 120,- - Fordelsaftale 2.: kr. 60,- - Prisstigning nuværende prog.: kr. 190,- - Nye programmer: kr. 470,- Alternative muligheder: - BlandSelv - Digitale tv-pakker - Temapakker - PlusPakker - Filmpakker - Stofas nye FlexTv til kr ,50, med 7 faste programmer samt man kan vælge op til 6 yderlige kanaler. Prisen for Stofas nye FlexTv fremkommer således: - Lille pakke: = kr ,00 - Flexpakke: (199kr x 12) = kr ,00 - Kortafgift: = kr. 187,50 I alt = kr ,50 Som oven over nævnt er det frie valg af TV-kanaler kommet nærmere, men á la carte modellerne er ikke billige. Faktum er, at vi får mest indhold for pengene ved at vælge den kollektive distribution. Med alle de muligheder vi har i dag med de forskellige pakker, kan vi nu se tv fra kr./år eller mere, så der er mange muligheder i stedet for den store pakke. Vi har nu også fået den mulighed, selv at kunne beregne den samlede pris for tv-programmer, IP telefoni og internet ved at gå ind på under e-shop, og se de forskellige valgmuligheder der findes, samt hvilken besparelse der er ved at få en eller flere ydelser gennem Stofa. Ved fortsat udvikling af vores indhold til konkurrencedygtige priser, tror jeg at det bliver svært for kommercielle udbydere, at blive i stand til at udfordre antenneforeningerne i Kolding. Med disse sidste ord vil jeg slutte min beretning og sige tak til vore to revisorer Erik Lund og Preben Bruus for revidering af vort regnskab. Også en stor tak til bestyrelsen for god opbakning i bestyrelsesarbejdet og den interesse I ligger for dagen med dette arbejde for Strandhuse Antenneforening. Stor diskussionslyst fra salen: Styrer Stofa os? Hvorfor flyttes/ændres kanaler hele tiden, programmer med $-tegn efter er irriterende. Ingen information om kanalopdateringer. Dårlig kundeservice ved Stofa. 4

5 Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt af forsamlingen. Ad. pkt. 3 Kasserer Kaj Engberg gennemgik regnskab og balance. Efter få spørgsmål fra salen blev regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt af forsamlingen. Regnskabet er revideret og underskrevet af revisorerne, bestyrelsen og dirigenten. Ad. pkt. 4 Ingen forslag var indkommet. Ad. pkt. 5 Kasserer Kaj Engberg fremlagde budget for Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Bestyrelsens forslag om uændret bidrag/kontingent på kr. 300,- blev ligeledes enstemmigt veltaget af forsamlingen. Ad. pkt. 6 Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bodil Klausen Jørn Iversen Kaj Engberg Alle var villige til genvalg. Alle blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: Finn Mortensen Kaj Engberg Jørn Iversen Kurt Langeberg Bodil Klausen Søren Ipsen Ad. pkt. 7 Følgende revisorer var på valg: Erik Lund Preben Bruus Begge var villige til genvalg. Begge blev valgt. Ad. pkt. 8 Under eventuelt henviste Søren Ipsen forsamlingens opmærksomhed på Stofas hjemmeside hvor de oplyser om driftsforstyrrelser. Man kan ligeledes tilmelde sig deres sms-tjeneste om netop driftsforstyrrelser. Fra salen blev der udtrykt generel utilfredshed med Stofas kundeservice. Man ønskede programmer der var låst med $-tegn fjernet. En forbedring af Zaptor-boksen var også ønskelig. Man ønskede, at bestyrelsen følger op på disse ting. Forsamlingen ønskede også, at Stofa deltager næste år. Man ønskede også bedre og hurtigere information på Strandhuse Antenneforenings egen hjemmeside. Formanden bad forsamlingen om, at man kontakter bestyrelsen, hvis der opstår problemer i forbindelse med kommunikation med Stofa. Generalforsamlingen sluttede kl Dirigenten takkede for god spørgelyst samt god ro og orden. Herefter takkede formanden for i aften. 5

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 9. februar 2010, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes laugets forretningsfører Ole Larsen, som konstaterede,

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Onsdag den 30/3 2011 i forsamlingshuset. Formanden Eskild Keller bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 29 inkl. bestyrelsen.

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V onsdag, 12. november 2008 kl. 19.00 Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening Torben Overgaard

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere