IP telefonipakke. Support guide. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP telefonipakke. Support guide. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal"

Transkript

1 IP telefonipakke Support guide Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal

2 IP telefonipakke: Support guide af Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen og Ingeniør. Claus Lavdal Ophavsret 2006, 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Åben dokumentlicens Version Licensen kan findes på: [http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html] 1. Kopiering og distribution af værket i uændret form Du må frit kopiere dette værk uændret og distribuere det på ethvert medium, forudsat at du sammen med hver kopi bibeholder denne licens og en henvisning til værkets kilde. Du kan vælge at kræve penge for kopiering og distribution af indholdet, for undervisning i indholdet, for brugerstøtte og garantier i forbindelse med indholdet. Hvis du videregiver værket til andre, har du pligt til at se til, at du selv eller andre giver modtageren gratis adgang i minimum 3 år til en elektronisk udgave af indholdet - i et åbent redigérbart format - for eksempel via internettet, og at der i hvert eksemplar tydeligt angives, hvordan man kan få den elektroniske udgave. 2. Ændring af indhold Du må gerne ændre i dette værk eller dele af det (og dermed lave et nyt værk baseret på dette værk) og distribuere det som nævnt ovenfor, forudsat at du opfylder alle følgende krav: a. Du skal sørge for at det nye værk indeholder en tydelig anmærkning om at du ændrede det, hvad du ændrede og datoen for ændringerne. b. Det skal være omfattet af samme rettigheder og betingelser ("licens"), som det oprindelige værk. Alternativt kan det nye værk bære en anden licens eller almindelig ophavsretlig beskyttelse, forudsat at samtlige dele, der oprindeligt stammer fra dette værk, tydeligt er markeret (f.eks i sidefoden på hver side) som værende under denne licens, og at licensen følges for disse dele af værket, herunder at der gives gratis elektronisk adgang som nævnt under afsnittet om kopiering og distribution. 3. Pligter Enhver anvendelse, kopiering eller distribuering betragtes som en accept af denne licens og dens betingelser. Ved overtrædelse af licensbetingelserne, vil almindelig ophavsretlig beskyttelse være gældende for hele værket og vil dermed gøre person eller personer erstatningspligtige for enhver uautoriseret anvendelse. 4. Garanti Indholdet leveres "som det er", uden nogen form for garanti for købs-, brugs- eller nytteværdi, medmindre der er givet en særskilt skriftlig garanti herom.

3

4 1. Indledning Læsevejledning Brugeradministration Brugeroprettelse Sletning af brugere Redigering af brugere Telefoner Manuel opsætning Support Lydkvalitet Telefoncentral Klient hardware Afslutning Litteraturliste iv

5 1. Indledning Support starter altid med et problem. På baggrund af beskrivelsen startes en supportprocedure som søger at afhjælpe problemet eller at kortlægge det til videre håndtering. På denne måde sikrer man, at al brugerhenvendelse kommer gennem denne kanal. Derfor ligger bruger håndteringen her på trods af at mange organisationer har en seperat funktion til dette. Support varetages ofte af medarbejdere som har mange forskellige arbejdsopgaver. Deres primære opgave er at håndtere daglige brugerhenvendelser, mens løsning af avancerede problemstillinger overlades til specialister. Support er således bindeledet mellem brugerne og driften af systemet. Support guiden sigter derfor på at beskrive nogle konkrete procedurer, som kan følges af personer med et minimum af teknisk forståelse. Procedurerne vil være eksempler på guides, som kan bruges i organisationen i forbindelse med suppport af Asterisk løsningen. Eksemplerne tager udgangspunkt i en standard løsning med SNOM telefoner. I forbindelse med implementering bør de enkelte procedurer derfor gennemgås for at sikre at guiden svarer til den konkrete løsning. Support guiden vil derfor "definere og dokumentere procedurer for support". Dette vil blive gjort i to afsnit. Et om bruger håndtering 1 samt et afsnit om fejlsøgning. Support guiden indeholder ikke guides til ændring af opkaldsrutiner, og der vil være grænseflader til at varetage systemopgaverne. Dette betyder, også at der i videst muligt omfang forsøges at begrænse fejlmulighederne, sådan at supportopgaver ikke kommer til at forstyre driften. Ud over brugerhåndtering og fejlsøgning vil IP telefoni medfører diverse administrative opgaver som f.eks. udtræk af statistikker, overvågning af driftstatus, håndtering af nummerserier, udskrive regninger på baggrund af forbrug, kontrol af kaldshistorik og kontakt til og mellem serviceleverandører. Disse opgaver er ikke nærmere beskrevet i dette dokument, da de vil afhænge af organisationen og den specifikke løsning. Support guiden vil rette sig primært mod en medarbejder i en IT afdeling som er fortrolig med at følge supportprocedurer. Dette kunne f.eks. være en datamatiker eller ligende. Det væsentlige er et minimum af teknisk forståelse Læsevejledning I Kapitel 2, Brugeradministration er brugerhåndtering beskrevet, mens at installation og opsætning af telefoner er beskrevet i Kapitel 3, Telefoner. Kapitel 4, Support indholder procedurer for fejlfinding. I teksten kan der forekomme forskellige former for kommentarer. Disse kommentarer er et forsøg på at give væsentlige informationer uden at forstyrre fokus på den øvrige gennemgang. Disse afsnit er følgende: Bemærk Indeholder baggrundsinformation som bidrager til overblikket og hjælper, hvis man vil uden for konteksten. Indholdet er altså ikke nødvendigt for at følge guiden punkt for punkt. Tip 1 I telefoniverdenen hedder disse procedurer MAC for Move, Add, Change. 1

6 Indledning Indeholder tip som giver informationer om processen. Informationerne kan hjælpe en, men er ikke nødvendige for gennemførslen af guiden Advarsel Indeholder advarsler som er nødvendige for gennemførslen af guiden. Bør læses grundigt. 2

7 2. Brugeradministration Brugerhåndtering er beskrevet i 3 afsnit om oprettelse, sletning og redigering. Der er udviklet et simplet interface, hvor man kan uploade en fil med brugerinformationer. På denne måde håndteres brugeren eksternt i f.eks. et regneark eller brugerdatabase. Formatet for filen er en liste med kommaseparerede værdier (CSV), der kan uploades til serveren vha. et simpelt web interface Brugeroprettelse For brugeroprettelse følges følgende procedure. 1. Forbered en kommasepareret fil af formen: lokal nr,fornavn,efternavn,initialer, ,context,pin kode, MAC adresse Lokal nr Fornavn Efternavn Initialer Context PIN MAC Lokalnummer, antal cifre afhænger af den lokale installation. Nummeret skal være unikt. Brugerens fornavn uden æøå og mellemrum for at sikre at navnet kan anvendes i systemmet. Brugerens efternavn uden æøå og mellemrum for at sikre at navnet kan anvendes i systemmet. Brugerens initialer uden æøå og mellemrum for at sikre at navnet kan anvendes i systemmet. Brugerens adresse. Contexten bruges til at bestemme hvor i dialplanen en bruger skal starte. Kan på denne måde bruges til at administre brugerrettighederne på. Koden må kun indeholde tal. MAC adressen på brugerens telefon. Findes typisk under bunden på telefonen. Kan undlades, hvis der f.eks. anvendes softphones eller der ikke bruges Auto provisioning. Et eksempel kunne være: Tip 3

8 Brugeradministration Alle brugere skal oprettes i samme fil. Bemærk Komma separerede filer kan eksporteres fra en lang række programmer, f.eks. Microsoft Excel og Microsoft Active Directory. Hvis man bruger en liste fra Excel eller OpenOffice.org Calc skal man, når man gemmer vælge filetype til Tekst CSV. (.csv) Figur 2.1. Gem som CSV fil Efterfølgende kommer der en dialog boks hvor man vælger Feltseperator samt andre options. Der skal ikke være nogen "" omkring teksten og de enkelte felter skal adskilles af, og ikke ;. Kontroler selv strukturen i filen i f.eks. Notepad eller lignende simpel tekst editor. Strukturen skal være som beskrevet ovenfor. Bemærk Behold en kopi af CSV filen som backup. Den kan med fordel gemmes med datoen som en del af filnavnet som f.eks. telefonbruger_ csv. 2. Når filen er parat skal den uploades til serveren. Start din browser og indtast den adresse du har fået 4

9 Brugeradministration oplyst tidligere af din systemadministrator. Den er normalt af formen: Figur 2.2. Upload CSV fil 3. Indtast adressen på den kommaseparerede fil, eller brug Gennemse... knappen. Tryk derefter på Upload file knappen. 4. Figur 2.3. Verificer ændringer 5

10 Brugeradministration Når filen er uploadet fremkommer der en liste over nye og slettede brugere. Kontroller at det hele stemmer overens. Hvis ændringerne ønskes udført, trykkes på Commit knappen ellers rettes CSV filen til og der fortsættes fra Trin 2 Figur 2.4. Ændringerne gemt 6

11 Brugeradministration Ændringerne effektueres i forbindelse med at de gemmes. Telefoncentralen skal ikke genstartes Sletning af brugere Sletning af brugere foregår ved at redigere i CSV filen og slette linien med den pågældende bruger og derefter uploades filen som normalt. Start fra Trin 1 i Afsnit 2.1, Brugeroprettelse Redigering af brugere Redigering af brugere foregår ved at redigere i CSV filen og rette den pågældende linie med den bruger og derefter uploades filen som normalt. Start fra Trin 1 i Afsnit 2.1, Brugeroprettelse. Hvis f.eks. Mary skifter navn fra Me til My redigeres der i filen. Oprindeligt så den ud som følger: Den ændres til: Derefter oploades filen igen. 7

12 3. Telefoner En anden del af support af IP telefonipakken er håndtering af fysiske telefoner. I denne guide tages der udgangspunkt i SNOM telefoner (modellerne 300 og 360). Opsætning af telefonerne kan i hovedreglen opdeles i to forskellige tilgangsvinkler. En manuel opsætning af hver telefon og en central styret opsætning, hvor hver telefon konfigureres vha. en central server. Denne central opsætning kaldes Auto provisioning og beskrives i Howto guiden. Her beskrives, hvordan man skal opsætter en DHCP server, og hvordan man via en webserver tildeler de enkelte telefoner deres opsætning på baggrund af telefonens unikke MAC adresse. På denne måde kan man rulle mange telefoner ud på samme tid og let vedligeholde fælles indstillinger. Har man færre end 20 telefoner og en begrænset udskiftning vil det efter vores vores vudering være mest rentablet at sætte de enkelte telefoner op manuelt. Denne opsætning er beskrevet i Afsnit 3.1, Manuel opsætning Manuel opsætning Denne procedure beskriver opsætning af SNOM 300 og 360 telefoner. De to telefoner er identiske med hensyn til den grundlæggende funktionaliet. Der er kun beskrevet de grundlæggende indstillinger som skal oprettes. Der kan være andre indstillinger, som med fordel kan sættes. Mange af disse indstillinger gennemgåes i Howto guide under Auto provisioning. 1. Pak telefonen ud og saml den. Advarsel Vær opmærksom på at få fjernet transportsikringen ved rør kontakten. Hvis den lille sikring skubbes ind i kontakten vil telefonen ikke løfte røret. 2. Sæt telefonen til netværket. Tip SNOM 360 har indbygget en lille hub, sådan at man kan sætte sin PC til telefonen og ikke skal bruge et ekstra stik i væggen. Vær også opmærksom på at få netværket monteret i Net stikket på SNOM 360 og ikke PC stikket. 3. Monter strøm adapteren. Tip SNOM 360 under støtter POE (Power Over Ethernet) sådan at telefonen kan få strøm via netværkskablet. Kræver specielt netværksudstyr. 8

13 Telefoner 4. På telefonens display kan man følge telefonens opstartssekvens. Man kan bla. se, at telefonen får en IP adresse. 5. Find IP adressen. a. SNOM 360 Tryk [Help] og noter IP adressen. b. SNOM 300 Tryk [Pil ned] indtil der står Information IP adresse. Tryk [OK] (flueben) og noter IP adressen. 6. Indtast IP adressen i en browser (Internet Explorer eller Firefox). F.eks: 7. I webinterfacet under Line 1 sættes bruger informationerne op. a. Under Displayname: angives det navn man ønsker i telefonens display. b. Under Account: angives SIP brugernavn - Typisk telefonnummeret. c. Under Password: angives brugerens password til SIP kontoen. d. Under Registrar: angives IP eller DNS adressen til Asterisk serveren. Tip 9

14 Telefoner Det vil være at foretrække at bruge et DNS navn i stedet for IP adresse, da man så senere kan ændre adressen på serveren vha. DNS serveren. e. De øvrige instillinger er ikke nødvendige for at få de grundlæggende funktioner til at virke. f. Gem instillingerne ved at trykke på Save. g. Tryk på Re-Register for at få telefonen registrere sig på Asterisk serveren. Bemærk Telefonen kan genstartes via webinterfacet (under Advanced) eller ved at fjerne strømmen. 8. I telefonens display vil der stå Displayname hvis telefonen er registreret korrekt og telefonen vil være klar til brug. Af de øvrige indstillinger kan følgende nævnes. Home Adress Book Preferencers Speed Dial Function Keys Line X Advanced Øvrige Kalds historik. Mulighed for at administrere den enkelte telefons telefonbog. Mulighed for at ændre telefonens instillinger som f.eks. sprog, ringetoner, banke på osv. Mulighed for at administere hurtig kalds funktionalitet. Mulighed for at konfigurere funktions tasterne. Mulighed for at opsætte flere linier på samme telefon. Mulighed for at opsætte administratorindstillinger. Denne del kan lukkes med password. De øvrige pkt. i menuen er primært henvendt til administrator og avanceret fejlsøgning. Under System Information kan ses, hvorvidt telefonen er registreret korrekt. 10

15 4. Support Målet for dette afsnit er at give konkrete eksempler på supportprocedurer som kan bruges i forbindelse med fejlsøgning. Målet er, at supporten får kortlagt problemet og beskrevet dette således at der evt. kan laves en support sag. I mange tilfælde vil forsøget på at kortlægge problemet medføre at man finder en åbenlys fejl som umiddelbart kan rettes. I andre tilfælde vil det være nødvendigt at sende henvendelsen til videre behandling sammen med de informationer man har hentet fra proceduren. Telefonen virker ikke er ikke en fejl som er let at finde en løsning på. For at fejlsøge er det derfor påkrævet at der spørges ind til problemet. Nedenfor er der et eksempel på en formular til fejlregistering. Formularen kan lægges på organisationens intranet eller i supportens sagsbehandlingssytem. Navn Telefonnummer Tidspunkt Beskrivelse Kontaktinformationer Navn på brugeren og brugernavn. Telefonnummer på den telefon som problemet drejer sig om. Tidspunkt for problemet - gerne helt ned til minut angivelse. Hvis problemet er stået på i længere tid angives en periode. En konkret og faktuel beskrivelse af hvad der virker, og hvad der ikke virker (evt. modpart). Desuden hvad brugeren selv har fejlsøgt - hvordan har brugeren fundet ud af at telefonen ikke virker? Kontaktinformation på brugeren som f.eks , mobil eller kollega. På baggrund af ovenstående kortlægning vælges der efterfølgende en af følgende indgangsvinkler. Hvis problemet er lokaliseret omkring en telefon som slet ikke fungerer, som f.eks. ingen klartone og lignende vælges proceduren i Afsnit 4.3, Klient hardware. Fungerer telefonen delvis ved f.eks. at kunne ringe op men ikke modtage opkald. Vil problemet typisk være orienteret omkring telefoncentralen og proceduren i Afsnit 4.2, Telefoncentral følges. Denne guide følges også såfremt Afsnit 4.3, Klient hardware ikke gav noget resultat. Hvis problemet drejer sig om dårlig samtalekvalitet, er det særdeles vigtigt at forsøge at afgrænse problemet i form af tisdpunkter, omfang, type (ekko, forsinkelese, støj) samt andres erfaringer. Disse detaljer skal gives til videre fejlsøgning. Dog anbefales det, at Afsnit 4.1, Lydkvalitet først følges, og at der indsamles data over en periode, for at sikre, hvor problemet er lokaliseret Lydkvalitet Kontrol af dårlig lydkvalitet. 1. Kontroller at evt. headset er korrekt monteret via headset stikket og ikke mellem telefon og dennes rør. 2. Få brugerne til at bruge røret i stedet for headsettet for at sikre at headsettet ikke er skyld i problemet. 3. Noter detaljerne til videre fejlsøgning i forbindelse med netværk eller ISDN udstyr. 11

16 Support 4.2. Telefoncentral Kontrol af grundlæggende server funktioner. 1. Kontroller driftstatus. 2. Find IP adressen på telefonen. a. Find IP adressen på SNOM 360. Tryk [Help] og noter IP adressen. b. Find IP adressen på SNOM 300. Tryk [Pil ned] indtil der står Information IP adresse. Tryk [OK] (flueben) og noter IP adressen. 3. Kontroller at telefonen er på nettet. a. I en konsol pinges IP adressen. F.eks. ping [IP adresse] hvis der ikke er forbindelse til telefonen (timeout) gås der til Afsnit 4.3, Klient hardware. b. Indtast IP adressen i en browser (Firefox eller Internet Explorer). F.eks: og kontroller at telefonen er korrekt sat op med bruger navn. Se evt. Kapitel 3, Telefoner for detaljer om opsætning af telefon. c. Kontroller under Line 1 at telefonen er registreret. Kan også ses på displayet hvor Displayname: bliver vist ved registrering på telefoncentralen. d. Prøv evt. at Re-Register via SNOMs webinterface. 4. Kontroller at brugeren er oprettet via Figur 4.1. Vis brugere 12

17 Support 5. Hvis telefonen kan ringe men ikke modtage opkald bør man sikre sig at der ikke er lavet viderstillinger. Alle viderstillinger fjernes ved at ringe #20# fra telefonen (evt. via webinterface). 6. Noter detaljerne til videre fejlsøgning Klient hardware Kontrol af telefon. 1. Kontroller at telefonen er på nettet. a. Kontroller at telefonen er sat korrekt til nettet. b. Genstart telefonen og kontroller at telefonen får tildelt en IP adresse ved opstart. c. Fejlsøg telefonens tilslutninger, hvis telefonen ikke får en IP adresse. d. Indtast IP adressen i en browser (Firefox eller Internet Explorer). F.eks: For at se IP adresse igen se Afsnit 4.2, Telefoncentral Trin 2 e. Kontroller at telefon kontoen er korrekt angivet - se mere under Afsnit 4.2, Telefoncentral Trin 4. Tip Hvis telefonen er konfiguret via Auto provisioning: 13

18 Support I en browser indtastes https://[ip adresse]/advanced.htm. URL adressen til Auto provisioning servere (se mere i Howto guiden). Desuden vælges Update automatically og Subscribe config. Tjek evt. at konfigurationen hentes fra Auto provisioning serveren via dennes log. 2. Telefonen vil ikke løfte røret Kontroller at transportsikringen ikke er trykket ned i telefonen, således at rørkontakten ikke fungerer. 14

19 5. Afslutning I mange organisationer er support på telefonsystemet ofte varetaget af en driftafdeling, mens det er en anden del af organisationen, som varetager support af IT systemer. En af de store fordele ved IP telefoni er at man kan bruge det eksisterende IP netværk til flere formål, herunder telefoni. Men dette betyder også, at det vil være naturtligt at man harmonisere supporten af telefon løsningen, sådan at den kan varetages helt eller delvis af IT afdelingens supportere. Hvis man på denne måde flytter rundt på ansvarsområderne i organisationen bør man være meget opmærksom på at få dokumenteret alle de opgaver som den tidligere support har varetaget og få alle disse opgaver genplaceret i IT afdelingen. Vi har forsøgt at skitsere de væsentlige procedurer omkring IP telefoni, således at det kan varetages af IT afdelingen på linie med de øvrige supportopgaver. Et væsentligt parameter i denne sammenhæng er, at man typisk vil flytte en del af supporten fra eksterne leverandører til interne resourcer. Dette betyder naturligvis, at man får et øget internt resourceforbrug, derimod får man typisk en hurtigere respons fra interne resourcer. 15

20 Litteraturliste [www.linuxbog.dk] Peter Toft, Jacob Sparre Andersen, Hans Schou, Gitte Wange, Peter Makholm, Mads Dydensborg og Donald Axel. Norman Walsh. The DocBook Schema. Working Draft 5.0a1, OASIS, 29 June Bob Stayton. DocBook XSL: The Complete Guide. website [http://sagehill.net/docbookxsl/index.html]. David Rugge, Mark Galassi og ic Bischoff. Crash Course. website [http://opensource.bureau-cornavin.com/crash-course/index.html]. Tobias Reif. Vim as XML Editor. website [http://www.pinkjuice.com/howto/vimxml/index.xml]. [Asterisk - The Future of Telephony] Jim Van Meggelen, Jared Smith og Leif Madsen. Ophavsret 2005 O'Reilly Media, Inc O'Reilly Media, Inc.. Asterisk. The Future of Telephony Mike Loukides. [Quick guide] Claus Lavdal og Sune Kloppenborg. Ophavsret 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. IP telefonipakke. Quick guide. [Resume] Claus Lavdal og Sune Kloppenborg. Ophavsret 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. IP telefonipakke. Resume. [Support guide] Claus Lavdal og Sune Kloppenborg. Ophavsret 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. IP telefonipakke. Support guide. [Drift guide] Claus Lavdal og Sune Kloppenborg. Ophavsret 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. IP telefonipakke. Drift guide. [Bruger guide] Claus Lavdal og Sune Kloppenborg. Ophavsret 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. IP telefonipakke. Bruger guide. [Howto guide] Claus Lavdal og Sune Kloppenborg. Ophavsret 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. IP telefonipakke. Howto guide. [The Linux Enterprise Cluster] Karl Kopper. Ophavsret 2005 NO STARCH PRESS NO STARCH PRESS. The Linux Enterprise Cluster. Build a Highly Available Cluster with Commodity Hardware and Free Software

IP telefonipakke. Bruger guide. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal

IP telefonipakke. Bruger guide. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal IP telefonipakke Bruger guide Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal IP telefonipakke: Bruger guide af Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen og Ingeniør. Claus Lavdal Ophavsret 2006,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

IP telefonipakke. Drift guide. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal

IP telefonipakke. Drift guide. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal IP telefonipakke Drift guide Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal IP telefonipakke: Drift guide af Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen og Ingeniør. Claus Lavdal Ophavsret 2006, 2007

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

IP telefonipakke. Quick guide. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal

IP telefonipakke. Quick guide. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal IP telefonipakke Quick guide Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal IP telefonipakke: Quick guide af Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen og Ingeniør. Claus Lavdal Ophavsret 2006, 2007

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL 1-07-2011 OM Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL Juli 2011 1 Indhold Introduktion... 3 Installation af Checkpoint Endpoint Connect klient... 4 Endpoint Connect - Hvis du ikke er Administrator... 18

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Snom M3 Brugervejledning version 1.0

Snom M3 Brugervejledning version 1.0 Snom M3 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 2 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 2 4. Omstille opkald... 2 4.1. Sætte et

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering Vejledning til registrering på Office online portalen og mulighed for download af Office 365 til privat PC for medarbejdere med en az-ident i Aarhus Kommune, Børn og Unge Version 1.04 (23. januar 2017)

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk.

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. Side 1 af 5 IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. IP0027 IP telefon med 5 SIP-konti Side 2 af 5 1. Kom godt i gang, konfiguration af IP-adresse m.m. Tilslut

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

IP telefonipakke. Resume. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal

IP telefonipakke. Resume. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal IP telefonipakke Resume Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal IP telefonipakke: Resume af Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen og Ingeniør. Claus Lavdal Ophavsret 2006, 2007 Ministeriet

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

FONET opsætning for Linksys SPA2102. 110927

FONET opsætning for Linksys SPA2102. 110927 FONET opsætning for Linksys SPA2102. 110927 1. Nulstilling af din SPA2102 router Hvis din router har været brugt til andre formål, kan det være en fordel at nulstille den. Derved bringes den tilbage til

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang...

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Installation og administration af MarvinSketch. Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium

Installation og administration af MarvinSketch. Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium Installation og administration af MarvinSketch Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium September 2015 1 Indholdsfortegnelse Administration af programmet... 3 Registrering... 3 Ansøg om undervisningslicens...

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

MobileStatus Server Installation og konfigurationsvejledning

MobileStatus Server Installation og konfigurationsvejledning MobileStatus Server Installation og konfigurationsvejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileStatus Server Version 2.20 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produktnavne omtalt

Læs mere

Quick Guide. Version 0.9

Quick Guide. Version 0.9 as MobileCTIvrAgent Quick Guide Version 0.9 Indhold Introduktion... 2 Installation og Start-Up... 2 Brugergrænse flade... 3 Konfiguration... 5 Standard indstillinger... 5 MobileIVR indstillinger... 6 Line

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere