VPAP III ST-A with QuickNav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VPAP III ST-A with QuickNav"

Transkript

1 VPAP III ST-A with QuickNav User Guide

2 VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning

3 Indledning Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger Tilsigtet anvendelse 1 Kontraindikationer 1 Komplikationer 1 VPAP III ST-A med QuickNav Masker 2 Fugtere 2 Klargøring af apparatet Montering af fugter 4 Anvendelse af QuickNav-skærmen og tastaturet 4 Indledning af behandlingen Patientens standbyskærmbilleder 6 Anvendelse af masketilpasningsfunktionen 7 Afslutning af behandlingen 7 Anvendelse af menuerne QuickNav-skærm 8 Menunavigering 8 Patientmenuen Behandling 8 Patientmenuen Resumé 8 Patientmenuen Indstillinger 9 Patientmenuen Optioner 10 Alarmer Fejlfinding alarmer 11 Rengøring og vedligeholdelse Service 14 Gode råd Fejlfinding Systemspecifikationer Almindelige advarsler og forsigtighedsregler 19 Vejledning og producentens erklæring elektromagnetisk emission og immunitet 20 Begrænset garanti

4 Indledning VPAP III ST-A med QuickNav er en trykstøtteventilator med to niveauer (bilevel-tryk), der er specielt beregnet til ikke-invasiv ventilation med maske. Brugervejledningen indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige til korrekt anvendelse af VPAP III ST-A med QuickNav. Bruger-/ejeransvar Brugeren eller ejeren af dette apparat har det fulde ansvar for evt. skade på personer eller ting som følge af: Anvendelse af apparatet i strid med den medfølgende brugsanvisning. Vedligeholdelse eller ændringer af apparatet, medmindre disse er udført i overensstemmelse med godkendte anvisninger og af autoriserede personer. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden brug. Denne vejledning indeholder særlige udtryk og ikoner, der angives i marginen og henleder opmærksomheden på specifikke og vigtige oplysninger. Advarsel gør opmærksom på risiko for personskade. Forsigtig forklarer særlige forholdsregler med henblik på at gøre brugen af apparatet sikker og effektiv. Bemærk er en oplysende og nyttig kommentar. Medicinske oplysninger Tilsigtet anvendelse VPAP III ST-A-apparatet er beregnet til ikke-invasiv ventilation af patienter med respirationsinsufficiens eller obstruktiv søvnapnø (OSA) på hospitalet eller i hjemmet. Kontraindikationer Dette apparat bør ikke anvendes, hvis du har utilstrækkelig respirationsevne til at klare korte afbrydelser i ikke-invasiv ventilationsbehandling. Dette apparat er ikke en livsopretholdende ventilator, og den kan ophøre med at fungere, hvis der opstår strømafbrydelse, eller i det lidet sandsynlige tilfælde at der skulle opstå funktionsfejl. Hvis du lider af følgende sygdomme, skal du tale med din læge om det, før du anvender dette apparat: akut bihulebetændelse eller mellemørebetændelse næseblødning med risiko for lungeaspiration sygdomme der medfører risiko for aspiration af maveindholdet nedsat evne til at eliminere sekreter hypotension eller væsentlig intravaskulær volumenudtømning pneumothorax eller pneumomediastinum nyligt indtruffet kranietrauma eller operation. Komplikationer Hvis du får usædvanlige smerter i brystet, alvorlig hovedpine eller øget åndenød, bør du rapportere det til din læge. Akut infektion i de øvre luftveje kan nødvendiggøre midlertidig indstilling af behandlingen. Indledning 1

5 Følgende bivirkninger kan opstå i forbindelse med behandlingen: tørhed i næse, mund eller svælg oppustethed ubehag i mellemøre eller bihuler øjenirritation maskerelateret hudirritation ubehag i brystet. VPAP III ST-A med QuickNav Håndtag LCD-skærm Betjeningspanel Luftudtag Luftfilterdæksel Afbryder Vekselstrømsstik Aftageligt frontdæksel Jævnstrømsstik Kommunikationsstik VPAP III ST-A med QuickNav omfatter: VPAP III ST-A med QuickNav (som vist ovenfor) El-ledning Taske 2 m luftslange. Følgende tilbehør fås separat: 3 m luftslange Mellemlang (52 cm) luftslange til HumidAire- og ResMed Passover-fugtere Hypoallergent luftfilter. 2! Masker ADVARSEL Der må ikke tilsluttes udstyr til kommunikationsstikkene. Plejepersonalet kan sætte særligt udstyr i kommunikationsstikkene på apparatet, men tilslutning af andet udstyr kan medføre personskade og kan beskadige apparatet. I kliniske miljøer skal pc'er, der anvendes sammen med dette apparat, stå mindst 1,5 m fra eller mindst 2,5 m oven over patienten. Desuden skal pc'en opfylde kravene i IEC eller tilsvarende. Du skal også bruge en ResMed-maske (leveres separat). Oplysninger om brug af masken findes i brugsanvisningen til masken. Oplysninger om tilgængelige masker og passende maskeindstillinger findes på webstedet på siden Produkter under Service og support. Fugtere Det kan blive nødvendigt at bruge en fugter, hvis du føler, at du bliver tør i næse, hals eller mund. Dette apparat kan bruges sammen med følgede ResMed-fugtere: HumidAire 2i varmtvandsfugter HumidAire 2iC koldtvandsfugter

6 HumidAire varmtvandsfugter ResMed Passover koldtvandsfugter.! ADVARSEL HumidAire 2i, HumidAire 2iC, HumidAire varmtvandsfugter og ResMed Passover kan bruges sammen med dette apparat. Der henvises til advarsler på side 19. Klargøring af apparatet Anbring apparatet på en plan flade i nærheden af sengens hovedgærde.! FORSIGTIG Pas på ikke at anbringe apparatet, hvor det kan blive væltet, eller hvor man kan komme til at snuble over ledningen. Sørg for, at området omkring apparatet er tørt og rent. Det bør også være fri for sengetøj, klæder og andre genstande, der kan blokere luftindtaget. Afbryder Låseklemme til netledning Netledning 1 Sæt el-ledningen i stikket i apparatet. Bemærk: ResMed anbefaler, at man anvender den netledning, der følger med apparatet. Hvis el-ledningen skal udskiftes, kontaktes ResMed-servicecentret. 2 Sæt den anden ende af el-ledningen i en stikkontakt.!! FORSIGTIG Netledningen og jævnstrømsledningen må ikke tilsluttes til apparatet på samme tid, medmindre det angives, at man skal gøre det. ADVARSEL Sørg for, at el-ledning og stik er i god stand, og at apparatet ikke er beskadiget. Luftfilterdækslet beskytter apparatet i tilfælde af, at der ved et uheld bliver spildt væske på det. Sørg for, at luftfilteret og luftfilterdækslet altid er monteret. Klargøring af apparatet 3

7 3 Sæt den ene ende af luftslangen godt fast i luftudtaget på apparatet. ADVARSEL! Der må kun anvendes ResMed luftslanger sammen med apparatet. Andre typer luftslanger kan ændre det tryk, der faktisk modtages, og gøre behandlingen mindre effektiv. Der må ikke anvendes ledende eller antistatiske slanger. 4 Forbind den anden ende af luftslangen til masken. Montering af fugter ADVARSEL! Når du anvender fugter, skal den anbringes under den stilling, du normalt sover i, således at evt. ekstra kondensvand løber tilbage i vandbeholderen, og i niveau med eller lavere end apparatet. Bemærkninger: Fugterindstillingen i menuerne skal slås til, hvis du anvender HumidAire- eller Passover-fugter. Anvisning i at bruge fugtere står i den relevante brugervejledning. HumidAire 2i/2iC -fugter HumidAire 2i eller 2iC monteres foran på apparatet til henholdsvis varmtvands- eller koldtvandsfugtning. Andet tilbehør er ikke nødvendigt. VPAP III ST-A med QuickNav registrerer automatisk, at HumidAire 2i er monteret. HumidAire- eller Passover-fugter Der skal bruges en mellemlang (52 cm) luftslange til tilslutning af apparatet til HumidAireeller Passover-fugteren. Bemærk: Anbring apparatet oven på fugteren. Apparatet må ikke anbringes under fugteren. (Derved undgår man, at der løber vand ind i apparatet). Anvendelse af QuickNav-skærmen og tastaturet Betjeningspanelet på dette apparat omfatter en LCD-skærm, indikatorer og et tastatur. Alarmindikatorer Alarmafbryder QuickView Behandlingsindikator Start/stop Enter-tast (rød) Pil op/pil ned Enter-tast (valgknap) (grøn) QuickNav-skærm 4

8 Skærm LCD-skærmen viser menuerne, behandlingsskærmbillederne og alarmtilstande. Tastaturet og skærmen har baggrundsbelysning, så det er lettere at justere apparatet. LCDskærmens baggrundsbelysning bliver tændt, når der tændes for apparatet, og når man trykker på en af tasterne, og slukkes to minutter efter. Skærmens baggrundsbelysning kan stilles til at være tændt konstant. Tastaturets baggrundsbelysning er tændt hele tiden, mens apparatet er tændt. Indikatorer Behandlingsindikatoren (hvid) kan lyse under behandlingen, hvis den er slået til af behandleren. Alarmindikatorerne (rød/gul) lyser ved en alarmtilstand eller under afprøvning af alarmen. Taster på tastaturet Der er følgende taster på apparatets tastatur: Tast Funktion Start/stop Starter og stopper behandlingen. Hvis tasten holdes nede i mindst to sekunder, starter masketilpasningsfunktionen. QuickView Funktionstast i klinisk menu. Kun til klinisk brug. Alarmafbryder Tryk én gang for at stoppe alarmen. Tryk én gang til for at sætte alarmen i gang igen. Hvis problemet stadig eksisterer, vil alarmen lyde igen efter to minutter. Se Alarmafbryder på side 11. Afslut (rød) Man kan afslutte den aktuelle menu og gå tilbage gennem menuerne med denne tast. Denne tast benyttes til at afslutte den aktuelle menu eller indstilling. Pil op/pil ned Med disse taster kan man rulle gennem apparatets menuer, undermenuer og indstillinger. Enter-tast (grøn) Med denne tast kan man åbne og ændre menuer og funktioner, der er fremhævet på LCD-skærmen. Denne tast benyttes til at indsætte, redigere og anvende, og den virker også som valgknap. Indledning af behandlingen Apparatet skal være samlet og anbragt ved siden af sengen med luftslange og maske tilsluttet. 1 Tænd afbryderkontakten bag på apparatet (I). Når apparatet tændes, vises patientens standbyskærmbillede. Bemærkninger: Hvis der er tilsluttet en HumidAire 2i-fugter: se Anvendelse af opvarmningsfunktionen på HumidAire 2i på side 6. Indledning af behandlingen 5

9 Når apparatet tændes, afprøves alarmen ved, at der lyder et bip, og den røde og gule indikator blinker. Til afprøvning af alarmen manuelt og ændring af lydstyrken: se Afprøvning af alarmen på side Tag masken på som anvist i brugsanvisningen til masken. 3 Læg dig ned, og anbring luftslangen, så den kan bevæge sig frit, hvis du vender dig i søvne. FORSIGTIG! Du bør ikke lade et stort stykke af luftslangen ligge oppe omkring hovedgærdet. Slangen kan sno sig rundt om hoved og hals, mens du sover. 4 Behandlingen indledes ved at trykke på start/stop-tasten eller hvis SmartStart-funktionen er slået til, skal du simpelthen ånde ud med masken på, så begynder behandlingen. Patientens standbyskærmbilleder Patientens standbyskærmbillede vises, når apparatet tændes. Skærmbillederne ser ud som følger, alt afhængigt af konfiguration og indstillinger. ST ST ST 22:23 12 Okt 2006 Opvarm fugteren Indst. rampe: 40min Fugteren varmer Indst. rampe: 40min 21:53 12 Okt 2006 Anvendelse af opvarmningsfunktionen på HumidAire 2i * Hvis der anvendes HumidAire 2i-fugter sammen med apparatet, kan opvarmningsfunktionen benyttes til at varme vandet i fugteren op, inden behandlingen startes. Fugteren registreres automatisk, når apparatet tændes, og der er en valgmulighed på standbyskærmbilledet, så du kan starte opvarmning af fugteren. Når behandlingen er stoppet, fortsætter apparatet med at blæse lidt luft til afkøling af varmepladen. Rampetid * Rampetid er en funktion, der kan slås til af din behandler. Hvis du har svært ved at vænne dig til fuldt tryk, kan du vælge en rampetid. Luftflowet begynder ganske blidt og øges langsomt til fuldt behandlingstryk i løbet af den valgte rampetid. Hvis lægen har indstillet en maksimal rampetid, vises funktionen Indstil rampe på patientens standbyskærmbillede. Rampetiden kan justeres i intervaller på 5 minutter (fra slukket op til den maksimale rampetid, behandleren har valgt) med tasten pil op/pil ned. Patientens startskærmbillede/ behandlingsskærmbillede På dette skærmbillede vises klokkeslæt og dato, tryksøjle og resterende rampetid, hvis en rampetid er blevet indstillet. Rampe: 19:45 * Hvis der ikke er monteret en H2i-fugter, og/eller behandleren ikke har slået rampetid til, vises disse funktioner ikke. 6

10 Anvendelse af masketilpasningsfunktionen Dette apparat har en masketilpasningsfunktion som hjælp til at få masken til at sidde rigtigt. Hvis der er indstillet en rampetid, kan masken således justeres ved et tryk, der ligger tæt på det ordinerede tryk. Masketilpasningsfunktionen bruges som følger: 1 Tag masken på som anvist i brugsanvisningen til masken. 2 Hold start/stop-tasten inde i mindst to sekunder, indtil apparatet begynder at tilføre luft under tryk 1. Apparatet øger trykket gradvist til masketilpasningstrykket 2 og bibeholder dette tryk i tre minutter. INDSTILL. 3 Justér masken, maskepuden og hovedbåndet, hvis det er nødvendigt, så masken sidder tæt, og kontrollér masketilpasningsgraden på stjerneskalaen på skærmen. 4 Behandlingen indledes efter tre minutter. Hvis du ikke vil vente tre minutter, kan du holde start/stop-tasten nede i mindst to sekunder; så begynder behandlingen med det samme. Hvis start/stop-tasten holdes nede i under to sekunder, går apparatet tilbage på standby. Afslutning af behandlingen Du kan stoppe behandlingen på et hvilket som helst tidspunkt ved at tage masken af og trykke på start/stop-tasten eller 21:53 Masketilpasning God Færdig LK: 1.7 Tryk: 10 Der er en stjernemarkering fra nul til fem stjerner af masketilpasningsgraden på skærmen. Tre til fem stjerner betyder god tilpasning. Nul til to stjerner betyder, at masken skal tilpasses. Masketilpasningsangivelsen forsvinder efter tre minutter. hvis SmartStart-funktionen er slået til, skal du simpelthen tage masken af; derved stopper behandlingen (SmartStop kan ikke anvendes med maskeindstilling Mir Full og visse alarmfunktioner; se SmartStart på side 10). 1 Masketilpasningsfunktionen kan også åbnes fra patientmenuen Indstillinger. 2 Masketilpasningstrykket er enten det indstillede behandlingstryk eller 10 cm H 2 O, alt efter hvad der er højest. Indledning af behandlingen 7

11 Anvendelse af menuerne QuickNav-skærm Valgknapvisning Titellinje Menuikoner Hovedvindue OPSUMM. 21:53 6mdr EFFEKTIVITETSDATA Lækage: 14.4 l/min. tv: ml RF: 8-15 bpm MV: l/min. % Spont. T: 70% % Spont. C: 77% LK: 1.7 tv: 780 RF: 10 MV: 7.8 Rullepanel Behandlingsstatuslinje Menunavigering Gennemgang gennem menuikoner eller poster i en menu eller undermenu: Åbning af en menu eller undermenu: Ændring af en indstilling og aktivering af en funktion: Afslutning efter ændring af indstillinger eller funktioner: Afslutning af en menu eller en undermenu: Gennemgang gennem sider og perioder ved hjælp af valgknap-visningen (når den er tilgængelig): Tryk på pil op/pil ned, så den ønskede post fremhæves. Tryk på Enter-tasten. 1. Tryk på Enter-tasten. 2. Tryk på pil op/pil ned, til den ønskede indstilling vises. 3. Indstillingen vælges ved at trykke på Enter-tasten. Tryk på Enter-tasten eller Afslut. * Tryk på Afslut. Tryk på Enter-tasten. * Når du trykker på afslut, annullerer du ikke de ændringer, der er foretaget i indstillingerne. Patientmenuen Behandling På patientmenuen Behandling vises en tryksøjle og evt. resterende indstillet rampetid. Se Patientens startskærmbillede/behandlingsskærmbillede på side 6. Patientmenuen Resumé På patientmenuen Resumé kan du se oplysninger om anvendelsestid, en oversigt over apparatets indstillinger og den aktuelle programversion på VPAP III ST-A med QuickNav. 8

12 Eksemplet nedenfor viser skærmbillederne, der kommer frem, når du navigerer til Anvendelsesdata fra patientmenuen Resumé OPSUMM. 21:53 EFFEKTIVITETSDATA BRUGSDATA ALARMHISTORIK HÆNDELSESHISTORIK OPSUMM. AF INDSTIL. SERVICE LK: 1.7 tv: 780 RF: 10 MV: 7.8 OPSUMM. 21:53 EFFEKTIVITETSDATA BRUGSDATA ALARMHISTORIK HÆNDELSESHISTORIK OPSUMM. AF INDSTIL. SERVICE LK: 1.7 tv: 780 RF: 10 MV: 7.8 OPSUMM. 21:53 6mdr BRUGSDATA Brugt siden: 12 Okt 2006 Brugt: 740 timer 102/106 dage Brug: 7:15 tim/dag LK: 1.7 tv: 780 RF: 10 MV: 7.8 Dataene, der vises på menuskærmbillederne Resumé, er skrivebeskyttede. På visse Resumé-skærmbilleder kan man vælge et tidsrum, i hvilket dataene måles (f.eks. en dag, en uge, en måned osv.) ved at trykke på Enter-tasten, når valgknappen på titellinjen er valgt. Patientmenuen Indstillinger På patientmenuen Indstillinger kan man se og ændre indstillinger, alt efter hvilken masketype, slangelængde og fugter der anvendes. Masketilpasningsfunktionen kan også åbnes herfra. INDSTILL. 21:53 Maske: MIR FULL Fugter: Ingen Slangelngd.: 2m Kontroller masketilpas. SmrtStrt/Stp: Fra LK: 1.7 tv: 780 RF: 10 MV: 7.8! ADVARSEL Hvis disse indstillinger ikke svarer til apparatindstillingen, kan det ændre det tryk, du faktisk modtager, og gøre behandlingen mindre effektiv. Funktion Standard Funktionsbeskrivelse Indstillinger Mask MIR FULL Vælger masketype. Se eller spørg behandleren til råds om korrekt indstilling for den pågældende masketype. Fugter INGEN Vælger den type fugter, der skal bruges sammen med apparatet. Slangelængde 2 m Vælger længden på luftslangen mellem maske og apparat. INGEN, H2i (HumidAire 2iC), PASSOVER, HUMIDAIRE Hvis der anvendes HumidAire 2i, registreres den automatisk, og der står H2i på skærmen. 2 m, 3 m Anvendelse af menuerne 9

13 Funktion Standard Funktionsbeskrivelse Indstillinger Kontrol af masketilpasning Gør det muligt at kontrollere masketilpasningen efter stjerneskalaen. Skrivebeskyttet SmartStart (SmrtStrtStp) Slået fra Hvis SmartStart er slået til, starter apparatet automatisk, når du ånder ud i masken, og det stopper automatisk, når du tager masken af (SmartStop). Det betyder, at du ikke behøver trykke på start/stop-tasten for at begynde eller afslutte behandling. *, Slået til/slået fra * Hvis du vælger maskeindstillingen Mir Full, slås SmartStop automatisk fra. SmartStart fungerer ikke sammen med en Full Face maske på grund af sikkerhedsanordninger ved masken. Når lækagealarm eller alarm pga. lav MV er slået til, slås SmartStop automatisk fra. SmartStop kan ikke bruges med lækagealarm eller alarm pga. lav MV, fordi SmartStop stopper behandlingen, inden alarmen går i gang, hvis et af disse forhold gør sig gældende. Patientmenuen Optioner På patientmenuen Optioner kan du indstille lokaltid, dato og sprog og afprøve og ændre alarmlydstyrken. OPTIONER 21:53 OPSÆTNING UR SPROG LK: 1.7 tv: 780 RF: 10 MV: 7.8 Funktion Funktionsbeskrivelse Standard Indstillinger Opsætning Alarmlydstyrke/-afprøvning: Her Middelhøj Lav, middelhøj og høj. kan lydstyrken på alarmen ændres og afprøves. Bemærk: Når du vælger et lydstyrkeniveau og trykker på Enter-tasten, bipper alarmen med den valgte lydstyrke som en prøve. Baggrundsbelysning af skærm AUTO Slået til/auto Ur Her kan klokkeslæt og dato indstilles. Sprog Her vælges menusproget. * Engelsk, svensk, dansk, norsk, finsk. 10 * Det står et mærke ud for det sprog, der er valgt.

14 Alarmer Apparatet har alarmer, så du bliver advaret om ændringer, der vil påvirke behandlingen. Alarmafbryder Du kan stoppe alarmen ved at trykke på alarmafbryderen én gang. Når der trykkes på denne tast igen, slås alarmen til igen. Hvis problemet stadig eksisterer, vil alarmen lyde igen efter to minutter. En alarmindikator vil blive ved med at lyse, så længe problemet varer. Titellinjen på skærmen viser en beskrivelse af alarmen, mens alarmen er stoppet. Afprøvning af alarmen Når apparatet tændes, blinker indikatorerne, og alarmen bipper som bekræftelse på, at alarmen virker. Indstilling af lydstyrken på alarmen Lydstyrken på alarmen kan indstilles og afprøves på patientmenuen Optioner. Alarmen bipper med den valgte lydstyrke, når der trykkes på Enter-tasten. Alle menuer er tilgængelige, mens en alarm er udløst. Behandlingsskærmbillederne kan ikke vises, mens en alarm er udløst. Fejlfinding alarmer Den hyppigste årsag til udløsning af en alarm er, at apparatet ikke er blevet samlet rigtigt. Kontrollér, at luftslangen sidder godt fast i apparatet og masken (og fugteren, hvis en sådan anvendes). Når en alarm er blevet udløst, står der enten oplysninger om alarmen eller anvisninger til dig eller behandleren på skærmen. Bemærk: Nedenstående vejledning vedrørende alarmer forudsætter, at alarmerne er indstillet korrekt i forhold til din behandling. Når der udløses en alarm, skal du kontakte behandleren.! FORSIGTIG Ved strømsvigt eller hvis der opstår en fejl i apparatet, skal du tage masken af, så du ikke genindånder din udåndede luft. Advarselssignal/årsag Handling Ved alle de alarmer med middelhøj prioritet, der står anført nedenfor, hører du en enkelt intermitterende tone, og den gule indikator blinker. LCD: LCD-skærmen slukkes Apparatet tilfører ikke længere tryk. Strømsvigt. El-ledningen er ikke tilsluttet, eller apparatet slog fra under behandlingen (uden at der blev Tag masken af, indtil der er strøm på igen. Noter: Behandlingen begynder igen, når der er strøm på igen. trykket på start/stop-tasten). Medmindre alarmen er slået fra, lyder den i mindst to minutter, hvis strømmen svigter. Alarmer 11

15 Advarselssignal/årsag Handling 12 LCD: CHECK TUBE (TJEK SLANGE) Apparatet tilfører ikke længere tryk. Luftslangen er frakoblet HumidAire 2i/2iC. Der er en blokering i luftkredsløbet. 1. Kontrollér, at luftslangen er ordentligt forbundet med HumidAire 2i/2iC. 2. Kontrollér, at HumidAire 2i/2iC og frontdækslet er sat rigtigt på apparatet. 3. Sluk for apparatet, og tænd det igen på afbryderkontakten. 1. Kontrollér luftkredsløbet for blokering. 2. Fjern blokeringen. 3. Start behandlingen igen. Hardwarefejl. Hvis alarmen bliver ved, skal apparatet sendes til service hos ResMed. LCD: IPAP LOWER (IPAP LAVERE) Apparatdriften er ikke inden for specifikationerne. Fortsæt med at bruge apparatet, og spørg din behandler til råds om alarmen. Apparatets indstillinger skal muligvis justeres. LCD: SYSTEM ERROR-xxx TURN OFF & CALL SERVICE! (SYSTEMFEJL-xxx SLUK OG RING SERVICE!) Apparatet tilfører ikke længere tryk. Komponentsvigt. Send apparatet til service. APPARATET MÅ IKKE BRUGES. LCD: HIGH LEAK!!! (HØJ LÆKAGE!!!) Stor maskelækage i mere end 20 sekunder. Justér masken, så lækage minimeres. Se Anvendelse af masketilpasningsfunktionen på side 7. LCD: LOW PRESSURE:XX (LAVT TRYK:XX) Lufttrykket ved masken er faldet til under det indstillede niveau for alarmen. 1. Kontrollér, at luftslangen er tilsluttet korrekt. 2. Sluk for apparatet, og tænd det igen på afbryderkontakten. Hvis alarmen bliver ved, Masken er blevet fjernet, mens skal apparatet sendes til service hos ResMed. SmartStop var slået fra. LCD: HIGH PRESSURE:XX (HØJT TRYK:XX) Masketrykket overstiger det indstillede alarmniveau. LCD: LOW MV:XX (LAVT MV:XX) Minutventilationsniveauet er faldet til under det indstillede alarmniveau. 1. Behandlingen ophører. 2. Sluk for strømmen. 3. Tænd for strømmen igen. 4. Prøv at bruge apparatet igen. 5. Hvis alarmen pga. højt tryk fortsat udløses, bør du holde op med at bruge apparatet og sende det til service hos ResMed. Hvis alarmen ikke lyder igen, kan du fortsætte med at bruge apparatet som normalt. Kontakt behandleren.

16 Advarselssignal/årsag Handling LCD: NO MASK VENT (INGEN MASKEVENT.) Tilslutning af en ikke-ventileret maske. Maskens udåndingsport (ventilationshul) kan være tilstoppet. Brug af supplerende ilt med en ventileret maske. Sørg for, at din maske har en udåndingsport (et lufthul). Sørg for, at udåndingsportene (ventilationshullerne) ikke er tilstoppede. Kontakt behandleren. Bemærk: Alarmen pga. ikke-ventileret maske udløses i løbet af 30 sekunder (gennemsnitligt 15 sekunder) efter, at behandling med en ikkeventileret maske påbegyndes. Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse bør udføres med jævne mellemrum som angivet i dette afsnit. Daglig rengøring Maske Luftslange Rens masken som angivet i den medfølgende brugsanvisning. Luftslangen tages af apparatet (og fugteren, hvis en sådan anvendes), og slange og maske opbevares et rent, tørt sted, indtil delene skal bruges igen. FORSIGTIG Luftslangen må ikke opbevares i direkte sollys, da slangen med tiden kan blive hård og revne. Fugter Hvis der anvendes fugter, skal denne rengøres som anvist i den dertil hørende brugsanvisning. Ugentlig rengøring 1 Tag luftslangen af apparatet og masken. 2 Vask luftslangen i varmt vand tilsat mild sæbe. Skyl slangen grundigt, og hæng den til tørre. 3 Forbind luftslangen til luftudtaget og masken igen. FORSIGTIG Der må ikke anvendes blegemiddel eller opløsninger, der indeholder klor, alkohol eller aromatiske olier (inkl. alle parfumerede olier), fugtighedsbevarende eller bakteriedræbende sæbe til rengøring af luftslangen og selve apparatet. Disse opløsninger kan forårsage hærdning og mindske produktets levetid. Luftslangen må ikke hænges til tørre i direkte sollys, da slangen med tiden kan blive hård og revne. Periodisk rengøring 1 Apparatet tørres af udvendigt med en fugtig klud og et mildt flydende sæbemiddel. 2 Inspicér luftfilteret for at kontrollere, at det ikke er blokeret af snavs eller er blevet hullet. Se Udskiftning af luftfilter på side 14. Rengøring og vedligeholdelse 13

17 ADVARSEL Risiko for elektrisk stød. Apparatet og el-ledningen må ikke lægges i vand. Tag altid stikket ud af apparatet før rengøring, og sørg for at apparatet er tørt, før du tilslutter det igen. FORSIGTIG Forsøg aldrig på at åbne apparatet. Apparatet har ingen dele, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og indvendig vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Udskiftning af luftfilter Inspicér luftfilteret hver måned for at kontrollere, om det er blevet blokeret af snavs, eller der er opstået huller. Ved almindelig anvendelse af apparatet skal luftfilteret udskiftes hvert halve år (eller oftere, hvis apparatet er i et støvet miljø). Luftfilteret udskiftes på følgende måde: 1 Tag luftfilterdækslet af bag på apparatet. 2 Fjern det gamle luftfilter, og kassér det. 3 Sæt et nyt filter i med den blåfarvede side udad. 4 Sæt luftfilterdækslet på plads igen. ADVARSEL Luftfilteret må ikke vaskes. Luftfilteret kan hverken vaskes eller genbruges. Service Når der er gået fem år fra fremstillingsdatoen, bør dette produkt (VPAP III ST-A med QuickNav) efterses på et autoriseret ResMed-servicecenter. Apparatet er konstrueret, så det skulle fungere sikkert og pålideligt indtil da, forudsat at det betjenes og vedligeholdes i henhold til ResMeds anvisninger. ResMeds garanti for produktet fremgår af den dokumentation, der medfølger ved købet. Som for andre elektriske apparater gælder det, at man bør udvise forsigtighed, hvis der opstår driftsforstyrrelser, og i så fald få apparatet efterset på et autoriseret ResMed-servicecenter. Hvis du mener, at apparatet ikke fungerer, som det skal: se Fejlfinding på side 15.! FORSIGTIG Eftersyn og reparation bør kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Du må under ingen omstændigheder selv forsøge at udføre vedligeholdelse eller reparere apparatet. Gode råd På rejse med VPAP III ST-A med QuickNav Brug i udlandet Apparatet har indbygget spændingsomstilling, så det kan bruges i andre lande. Det kan fungere med strømforsyninger på V, Hz og 110 V, 400 Hz. Apparatet skal ikke justeres, men der skal bruges en el-ledning, der er godkendt i det pågældende land. Apparatdrift på batteri Apparatet kan køre på batteri, når der bruges ResMed DC-24/30 omformer, vekselretter eller UPS (nødstrømsforsyning). 14

18 Krav til batteri Oplysninger om passende jævnstrøms- og batteriforsyninger til apparatet findes på webstedet på siden Produkter under Service og support. Vekselretter eller UPS El-spefikationerne for en vekselretter eller UPS står anført i følgende tabel. Konfiguration Kontinuerlig nominel udgangseffekt Maksimal effekt Nominel effekt VPAP III ST-A med QuickNav (uden HumidAire 2i-fugter) 60 W 225 W VPAP III ST-A med QuickNav og HumidAire 2i-fugter Bemærk: Når der er tilsluttet en HumidAire 2i-fugter, skal der benyttes vekselretter med ren sinusbølge. 150 W 300 W (110 V vekselretter) 600 W (240 V vekselretter) Kabinettemperaturen bør være under 50 C ved rumtemperatur på 35 C. (Oplysning vedr. temperaturspecifikationer for VPAP III ST-A med QuickNav: se Systemspecifikationer på side 16.) Fejlfinding Hvis der er problemer, bør nedenstående forslag prøves. Hvis dette ikke løser problemet, skal leverandøren eller ResMed kontaktes. Forsøg aldrig at åbne apparatet. Problem/mulig årsag Løsning Intet skærmbillede. Strømmen er ikke tilsluttet, eller kontakten Kontrollér, at el-ledningen er sat i, og at der bag på apparatet er ikke slået til. er tændt på kontakten bag på apparatet. Der kommer ikke nok luft fra apparatet. Rampetiden er i gang. Giv trykket tid til at stige. Luftfilteret er snavset. Udskift luftfilteret. Luftslangen er bøjet eller punkteret. Ret slangen ud, eller udskift den. Luftslangen er ikke sat ordentligt i. Kontrollér luftslangen. Maske og hovedbånd er ikke anbragt Juster masken og hovedbåndet. korrekt. Hætten/hætterne i maskens port(e) Sæt hætten/hætterne på. mangler. Det behandlingstryk, der er nødvendigt for behandling, kan have ændret sig. Kontakt behandleren ang. justering af trykket. Apparatet starter ikke, når du ånder ud i masken (når SmartStart er slået til). El-ledningen er ikke sat rigtigt i. Sørg for, at el-ledningen er sat rigtigt i i begge ender. Stikkontakten er muligvis defekt. Prøv en anden stikkontakt. Fejlfinding 15

19 Problem/mulig årsag Løsning Apparatet er ikke tændt. SmartStart er ikke slået til. Du trækker ikke vejret dybt nok til at udløse SmartStart. Der er for stor lækage. Hætterne i maskens porte mangler muligvis. Luftslangen er ikke sat ordentligt i. Luftslangen er bøjet eller punkteret. Der er stor impedans i luftkredsløbet (f.eks. antibakterielt filter, iltstuds). Systemspecifikationer Tænd (I) afbryderkontakten bag på apparatet. Slå SmartStart til. Træk vejret dybt ind og ud gennem masken. Juster masken og hovedbåndet. Sæt hætten/hætterne på. Forbind den ordentligt i begge ender. Ret den ud, eller udskift den. Tryk på start/stop-tasten. Apparatet stopper ikke, når du tager masken af. SmartStart/Stop er slået fra. Slå SmartStart/Stop til. Brug af en Full Face-maske. SmartStop virker ikke med en Full Facemaske. Fugteren eller masken er ikke kompatibel. Anvend udelukkende udstyr, der anbefales og leveres af ResMed. Lækagealarm eller alarm pga. lav MV er Kontakt behandleren. slået til (ON). Fejlmeddelelse på skærmen: SYSTEM ERROR Call service! (SYSTEMFEJL Ring service!) Komponentsvigt. Send apparatet til service. For meget motorstøj. Komponentsvigt. Send apparatet til service. Dynamiske trykkarakteristika: Maksimalt tryk ved en enkelt funktionsfejl: IPAP: 2 cm H 2 O til 30 cm H 2 O (målt for enden af en alm. 2 m luftslange) EPAP: 2 cm H 2 O til 25 cm H 2 O (målt for enden af en alm. 2 m luftslange) CPAP: 4 cm H 2 O til 20 cm H 2 O (målt for enden af en alm. 2 m luftslange) 40 cm H 2 O 16

20 Maksimalt flow (tryk målt for enden af en alm. 2 m luftslange): Tryk (cm H 2 O) Flow (l/min.) Lydtryksniveau: <30 db (afprøvet i henhold til ISO :2002) <37 db (afprøvet i henhold til ISO :2007) Støjniveau: <45 db (afprøvet i henhold til ISO :2007) Dimensioner (L x B x H): 270 mm x 230 mm x 141 mm Vægt: 2,3 kg Luftudtag: 22 mm konisk, kompatibel med ISO :2004 Anaesthetic & Respiratory Equipment - Conical Connectors (anæstesi- og respiratorisk udstyr - koniske studse) Trykmåling: Intern tryktransducer Flowmåling: Intern flowtransducer Strømforsyning: Vekselstrøm: V, Hz, 2,2 A; Vekselstrøm: 110 V, 400 Hz, 2,2 A; jævnstrøm: 24 V, 2 A Kabinetkonstruktion: Brandhæmmende teknisk termoplast Miljøforhold: Driftstemperatur: 5-35 C Luftfugtighed ved drift: 10 95% uden kondens Temperatur under opbevaring og transport: -20 til +60 C Luftfugtighed under opbevaring og transport: 10 95% uden kondens Elektromagnetisk kompatibilitet: Luftfilter: Luftslange: IEC klassifikationer: Produktet overholder alle gældende krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC for bopæls-, kommercielt og let industrimiljø. Yderligere oplysninger: se Vejledning og producentens erklæring elektromagnetisk emission og immunitet på side 20. Pulverbundet uvævet polyesterfiber i to lag Fleksibel plast, 2 eller 3 m lang Klasse II (dobbeltisoleret) Type CF Uafbrudt drift Dette apparat er ikke egnet til anvendelse, hvor brændbare anæstesigasser blandet med luft, ilt eller lattergas er til stede og kan trænge ind i apparatet. Systemspecifikationer 17

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

heated humidifier H5i Welcome Guide Dansk

heated humidifier H5i Welcome Guide Dansk H5i heated humidifier Welcome Guide Dansk Velkommen! Det glæder os, at du har valgt H5i-fugteren. Du skal læse Lågpakning velkomst- og brugervejledningerne helt igennem, inden dette apparat tages i brug.

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

S9 Escape. Welcome Guide. Dansk POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE

S9 Escape. Welcome Guide. Dansk POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Dansk Velkommen! Det glæder os, at du har valgt S9 Escape-apparatet. Du skal læse velkomst- og brugervejledningerne helt igennem, inden du tager

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Om ClimateLineAir ClimateLineAir er en opvarmet luftslange, der leverer den ønskede temperatur i din maske. ClimateLineAir Oxy er en variant af ClimateLineAir, som har en indbygget

Læs mere

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Dansk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Dansk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK Betjeningsvejledning Indhold Indledning................................................

Læs mere

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Dansk

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Dansk Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Dansk Swift LT NÆSEPUDEMASKE Det glæder os, at du har valgt Swift LT-masken. Tilsigtet anvendelse Swift LT-masken kanaliserer luftstrømmen til en patient på en

Læs mere

S8 Escape II. Betjeningsvejledning. Dansk. Dansk. 338468-Dan/2 08 12 APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK

S8 Escape II. Betjeningsvejledning. Dansk. Dansk. 338468-Dan/2 08 12 APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK S8 Escape II APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK Betjeningsvejledning 338468-Dan/2 08 12 Indhold Indikationer for anvendelse................................ 1 Kontraindikationer 1 Bivirkninger 1 S8 Escape

Læs mere

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk Ventilatorer for voksne og børn Lynopsætningsvejledning Dansk Opsætning Noninvasiv brug Netledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 H4i varmtvandsfugter Netledning Låseklemme til netledning Invasiv brug

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen HumidAir er en fugter, der danner opvarmet fugtning og er beregnet til brug sammen med AirSense 10 eller AirCurve 10 apparatet. Læs denne vejledning sammen med brugervejledningen

Læs mere

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Dansk Dansk Indikationer for anvendelse af S9 AutoSet S9 AutoSet selvjusterende system er beregnet til behandling af obstruktiv

Læs mere

Mirage FX for Her. User Guide. Dansk NASAL MASK

Mirage FX for Her. User Guide. Dansk NASAL MASK Mirage FX for Her NASAL MASK User Guide Dansk Mirage FX nasal mask Fitting/Maskinpassning/Tilpasning/Tilpasning/Sovitusohje 1 2 3 4 5 6 Mirage FX for Her Mirage FX for Her i Removal/Borttagning/Fjernelse/Fjerning/Irrottaminen

Læs mere

S9 Auto 25 POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Information Guide Dansk

S9 Auto 25 POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Information Guide Dansk S9 Auto 25 POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Information Guide Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer S9 Auto 25 er beregnet til behandling af

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Dansk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Dansk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Dansk Velkommen! Det glæder os, at du har valgt S9 AutoSet- eller S9 Eliteapparatet. Du skal læse velkomst- og brugervejledningerne helt

Læs mere

VPAP III ST-A User Manual. Dansk

VPAP III ST-A User Manual. Dansk VPAP III ST-A User Manual B HUMIDIFIERS / BEFUKTARE / FUGTERE / LUFTFUKTERE / ILMANKOSTUTTIMET VPAP III ST-A Illustrations / Illustrationer / Illustrations / Illustrasjoner / Kuvat Component of 248601/1

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. VPAP ST med ivaps NONINVASIV VENTILATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer VPAP ST er indiceret til at tilvejebringe

Læs mere

Rullevogn til hospitalsbrug

Rullevogn til hospitalsbrug User guide Dansk A 2 1 1 3 13 12 11 4 5 13 6 10 9 7 8 B C 14 16 17 15 18 19 Rullevogn til hospitalsbrug User Guide DANSK Tilsigtet anvendelse ResMed Rullevogn ( Rullevogn ) er beregnet til at støtte og

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR Information Guide Dansk Du skal læse velkomst- og oplysningsvejledningerne helt igennem, inden du tager VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (herefter

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

H5i desinfektionsguide

H5i desinfektionsguide H5i desinfektionsguide Dansk Denne desinfektionsguide er beregnet for H5i-fugteren til flerpatientsbrug i søvnlaboratorium, klinik, hospital eller hos en behandler. Hvis du bruger H5i-fugteren som enkeltbruger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledningerne til anordningen, fugteren og masken indeholder komplette anvisninger i rengøring og brug.

Brugervejledningerne til anordningen, fugteren og masken indeholder komplette anvisninger i rengøring og brug. Brugervejledningerne til anordningen, fugteren og masken indeholder komplette anvisninger i rengøring og brug. 2015 Koninklijke Philips N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer med forbehold

Læs mere

Swift LT-F. User Guide. Dansk NASAL PILLOWS SYSTEM

Swift LT-F. User Guide. Dansk NASAL PILLOWS SYSTEM Swift LT-F NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Dansk Swift LT-F NÆSEPUDEMASKE Det glæder os, at du har valgt Swift LT-F-masken. Tilsigtet anvendelse Swift LT-F-masken kanaliserer luftstrømmen til en patient

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. AutoSet CS-A ADAPTIV SERVO-RESPIRATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer AutoSet CS-A er indiceret til at stabilisere

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

S9 Escape. Information Guide. Dansk POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE

S9 Escape. Information Guide. Dansk POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Information Guide Dansk Dansk Indikationer for anvendelse af S9 Escape-apparatet S9 Escape CPAP-systemet er beregnet til behandling af obstruktiv søvnapnø (OSA)

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Mirage Micro. User Guide. Norsk. nasal mask

Mirage Micro. User Guide. Norsk. nasal mask Mirage Micro nasal mask User Guide Norsk Mirage Micro næsemaske Det glæder os, at du har valgt Mirage Micro -masken. Tilsigtet anvendelse Mirage Micro-masken kanaliserer luftstrømmen til en patient på

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem DK Brugervejledning Computerstyret injektionssystem / BUGEVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE CALAJECT! Læs denne vejledning grundigt inden, du tager CALAJECT i brug CALAJECT må kun anvendes af uddannede personer

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning til Breas HA 20-fugter

Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Dok. 004950 Da Z-1 Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse af HA 20-fugter... 3 1.1 Hvad er en HA 20-fugter?... 3 1.2 Indikationer...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere