VPAP III ST-A with QuickNav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VPAP III ST-A with QuickNav"

Transkript

1 VPAP III ST-A with QuickNav User Guide

2 VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning

3 Indledning Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger Tilsigtet anvendelse 1 Kontraindikationer 1 Komplikationer 1 VPAP III ST-A med QuickNav Masker 2 Fugtere 2 Klargøring af apparatet Montering af fugter 4 Anvendelse af QuickNav-skærmen og tastaturet 4 Indledning af behandlingen Patientens standbyskærmbilleder 6 Anvendelse af masketilpasningsfunktionen 7 Afslutning af behandlingen 7 Anvendelse af menuerne QuickNav-skærm 8 Menunavigering 8 Patientmenuen Behandling 8 Patientmenuen Resumé 8 Patientmenuen Indstillinger 9 Patientmenuen Optioner 10 Alarmer Fejlfinding alarmer 11 Rengøring og vedligeholdelse Service 14 Gode råd Fejlfinding Systemspecifikationer Almindelige advarsler og forsigtighedsregler 19 Vejledning og producentens erklæring elektromagnetisk emission og immunitet 20 Begrænset garanti

4 Indledning VPAP III ST-A med QuickNav er en trykstøtteventilator med to niveauer (bilevel-tryk), der er specielt beregnet til ikke-invasiv ventilation med maske. Brugervejledningen indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige til korrekt anvendelse af VPAP III ST-A med QuickNav. Bruger-/ejeransvar Brugeren eller ejeren af dette apparat har det fulde ansvar for evt. skade på personer eller ting som følge af: Anvendelse af apparatet i strid med den medfølgende brugsanvisning. Vedligeholdelse eller ændringer af apparatet, medmindre disse er udført i overensstemmelse med godkendte anvisninger og af autoriserede personer. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden brug. Denne vejledning indeholder særlige udtryk og ikoner, der angives i marginen og henleder opmærksomheden på specifikke og vigtige oplysninger. Advarsel gør opmærksom på risiko for personskade. Forsigtig forklarer særlige forholdsregler med henblik på at gøre brugen af apparatet sikker og effektiv. Bemærk er en oplysende og nyttig kommentar. Medicinske oplysninger Tilsigtet anvendelse VPAP III ST-A-apparatet er beregnet til ikke-invasiv ventilation af patienter med respirationsinsufficiens eller obstruktiv søvnapnø (OSA) på hospitalet eller i hjemmet. Kontraindikationer Dette apparat bør ikke anvendes, hvis du har utilstrækkelig respirationsevne til at klare korte afbrydelser i ikke-invasiv ventilationsbehandling. Dette apparat er ikke en livsopretholdende ventilator, og den kan ophøre med at fungere, hvis der opstår strømafbrydelse, eller i det lidet sandsynlige tilfælde at der skulle opstå funktionsfejl. Hvis du lider af følgende sygdomme, skal du tale med din læge om det, før du anvender dette apparat: akut bihulebetændelse eller mellemørebetændelse næseblødning med risiko for lungeaspiration sygdomme der medfører risiko for aspiration af maveindholdet nedsat evne til at eliminere sekreter hypotension eller væsentlig intravaskulær volumenudtømning pneumothorax eller pneumomediastinum nyligt indtruffet kranietrauma eller operation. Komplikationer Hvis du får usædvanlige smerter i brystet, alvorlig hovedpine eller øget åndenød, bør du rapportere det til din læge. Akut infektion i de øvre luftveje kan nødvendiggøre midlertidig indstilling af behandlingen. Indledning 1

5 Følgende bivirkninger kan opstå i forbindelse med behandlingen: tørhed i næse, mund eller svælg oppustethed ubehag i mellemøre eller bihuler øjenirritation maskerelateret hudirritation ubehag i brystet. VPAP III ST-A med QuickNav Håndtag LCD-skærm Betjeningspanel Luftudtag Luftfilterdæksel Afbryder Vekselstrømsstik Aftageligt frontdæksel Jævnstrømsstik Kommunikationsstik VPAP III ST-A med QuickNav omfatter: VPAP III ST-A med QuickNav (som vist ovenfor) El-ledning Taske 2 m luftslange. Følgende tilbehør fås separat: 3 m luftslange Mellemlang (52 cm) luftslange til HumidAire- og ResMed Passover-fugtere Hypoallergent luftfilter. 2! Masker ADVARSEL Der må ikke tilsluttes udstyr til kommunikationsstikkene. Plejepersonalet kan sætte særligt udstyr i kommunikationsstikkene på apparatet, men tilslutning af andet udstyr kan medføre personskade og kan beskadige apparatet. I kliniske miljøer skal pc'er, der anvendes sammen med dette apparat, stå mindst 1,5 m fra eller mindst 2,5 m oven over patienten. Desuden skal pc'en opfylde kravene i IEC eller tilsvarende. Du skal også bruge en ResMed-maske (leveres separat). Oplysninger om brug af masken findes i brugsanvisningen til masken. Oplysninger om tilgængelige masker og passende maskeindstillinger findes på webstedet på siden Produkter under Service og support. Fugtere Det kan blive nødvendigt at bruge en fugter, hvis du føler, at du bliver tør i næse, hals eller mund. Dette apparat kan bruges sammen med følgede ResMed-fugtere: HumidAire 2i varmtvandsfugter HumidAire 2iC koldtvandsfugter

6 HumidAire varmtvandsfugter ResMed Passover koldtvandsfugter.! ADVARSEL HumidAire 2i, HumidAire 2iC, HumidAire varmtvandsfugter og ResMed Passover kan bruges sammen med dette apparat. Der henvises til advarsler på side 19. Klargøring af apparatet Anbring apparatet på en plan flade i nærheden af sengens hovedgærde.! FORSIGTIG Pas på ikke at anbringe apparatet, hvor det kan blive væltet, eller hvor man kan komme til at snuble over ledningen. Sørg for, at området omkring apparatet er tørt og rent. Det bør også være fri for sengetøj, klæder og andre genstande, der kan blokere luftindtaget. Afbryder Låseklemme til netledning Netledning 1 Sæt el-ledningen i stikket i apparatet. Bemærk: ResMed anbefaler, at man anvender den netledning, der følger med apparatet. Hvis el-ledningen skal udskiftes, kontaktes ResMed-servicecentret. 2 Sæt den anden ende af el-ledningen i en stikkontakt.!! FORSIGTIG Netledningen og jævnstrømsledningen må ikke tilsluttes til apparatet på samme tid, medmindre det angives, at man skal gøre det. ADVARSEL Sørg for, at el-ledning og stik er i god stand, og at apparatet ikke er beskadiget. Luftfilterdækslet beskytter apparatet i tilfælde af, at der ved et uheld bliver spildt væske på det. Sørg for, at luftfilteret og luftfilterdækslet altid er monteret. Klargøring af apparatet 3

7 3 Sæt den ene ende af luftslangen godt fast i luftudtaget på apparatet. ADVARSEL! Der må kun anvendes ResMed luftslanger sammen med apparatet. Andre typer luftslanger kan ændre det tryk, der faktisk modtages, og gøre behandlingen mindre effektiv. Der må ikke anvendes ledende eller antistatiske slanger. 4 Forbind den anden ende af luftslangen til masken. Montering af fugter ADVARSEL! Når du anvender fugter, skal den anbringes under den stilling, du normalt sover i, således at evt. ekstra kondensvand løber tilbage i vandbeholderen, og i niveau med eller lavere end apparatet. Bemærkninger: Fugterindstillingen i menuerne skal slås til, hvis du anvender HumidAire- eller Passover-fugter. Anvisning i at bruge fugtere står i den relevante brugervejledning. HumidAire 2i/2iC -fugter HumidAire 2i eller 2iC monteres foran på apparatet til henholdsvis varmtvands- eller koldtvandsfugtning. Andet tilbehør er ikke nødvendigt. VPAP III ST-A med QuickNav registrerer automatisk, at HumidAire 2i er monteret. HumidAire- eller Passover-fugter Der skal bruges en mellemlang (52 cm) luftslange til tilslutning af apparatet til HumidAireeller Passover-fugteren. Bemærk: Anbring apparatet oven på fugteren. Apparatet må ikke anbringes under fugteren. (Derved undgår man, at der løber vand ind i apparatet). Anvendelse af QuickNav-skærmen og tastaturet Betjeningspanelet på dette apparat omfatter en LCD-skærm, indikatorer og et tastatur. Alarmindikatorer Alarmafbryder QuickView Behandlingsindikator Start/stop Enter-tast (rød) Pil op/pil ned Enter-tast (valgknap) (grøn) QuickNav-skærm 4

8 Skærm LCD-skærmen viser menuerne, behandlingsskærmbillederne og alarmtilstande. Tastaturet og skærmen har baggrundsbelysning, så det er lettere at justere apparatet. LCDskærmens baggrundsbelysning bliver tændt, når der tændes for apparatet, og når man trykker på en af tasterne, og slukkes to minutter efter. Skærmens baggrundsbelysning kan stilles til at være tændt konstant. Tastaturets baggrundsbelysning er tændt hele tiden, mens apparatet er tændt. Indikatorer Behandlingsindikatoren (hvid) kan lyse under behandlingen, hvis den er slået til af behandleren. Alarmindikatorerne (rød/gul) lyser ved en alarmtilstand eller under afprøvning af alarmen. Taster på tastaturet Der er følgende taster på apparatets tastatur: Tast Funktion Start/stop Starter og stopper behandlingen. Hvis tasten holdes nede i mindst to sekunder, starter masketilpasningsfunktionen. QuickView Funktionstast i klinisk menu. Kun til klinisk brug. Alarmafbryder Tryk én gang for at stoppe alarmen. Tryk én gang til for at sætte alarmen i gang igen. Hvis problemet stadig eksisterer, vil alarmen lyde igen efter to minutter. Se Alarmafbryder på side 11. Afslut (rød) Man kan afslutte den aktuelle menu og gå tilbage gennem menuerne med denne tast. Denne tast benyttes til at afslutte den aktuelle menu eller indstilling. Pil op/pil ned Med disse taster kan man rulle gennem apparatets menuer, undermenuer og indstillinger. Enter-tast (grøn) Med denne tast kan man åbne og ændre menuer og funktioner, der er fremhævet på LCD-skærmen. Denne tast benyttes til at indsætte, redigere og anvende, og den virker også som valgknap. Indledning af behandlingen Apparatet skal være samlet og anbragt ved siden af sengen med luftslange og maske tilsluttet. 1 Tænd afbryderkontakten bag på apparatet (I). Når apparatet tændes, vises patientens standbyskærmbillede. Bemærkninger: Hvis der er tilsluttet en HumidAire 2i-fugter: se Anvendelse af opvarmningsfunktionen på HumidAire 2i på side 6. Indledning af behandlingen 5

9 Når apparatet tændes, afprøves alarmen ved, at der lyder et bip, og den røde og gule indikator blinker. Til afprøvning af alarmen manuelt og ændring af lydstyrken: se Afprøvning af alarmen på side Tag masken på som anvist i brugsanvisningen til masken. 3 Læg dig ned, og anbring luftslangen, så den kan bevæge sig frit, hvis du vender dig i søvne. FORSIGTIG! Du bør ikke lade et stort stykke af luftslangen ligge oppe omkring hovedgærdet. Slangen kan sno sig rundt om hoved og hals, mens du sover. 4 Behandlingen indledes ved at trykke på start/stop-tasten eller hvis SmartStart-funktionen er slået til, skal du simpelthen ånde ud med masken på, så begynder behandlingen. Patientens standbyskærmbilleder Patientens standbyskærmbillede vises, når apparatet tændes. Skærmbillederne ser ud som følger, alt afhængigt af konfiguration og indstillinger. ST ST ST 22:23 12 Okt 2006 Opvarm fugteren Indst. rampe: 40min Fugteren varmer Indst. rampe: 40min 21:53 12 Okt 2006 Anvendelse af opvarmningsfunktionen på HumidAire 2i * Hvis der anvendes HumidAire 2i-fugter sammen med apparatet, kan opvarmningsfunktionen benyttes til at varme vandet i fugteren op, inden behandlingen startes. Fugteren registreres automatisk, når apparatet tændes, og der er en valgmulighed på standbyskærmbilledet, så du kan starte opvarmning af fugteren. Når behandlingen er stoppet, fortsætter apparatet med at blæse lidt luft til afkøling af varmepladen. Rampetid * Rampetid er en funktion, der kan slås til af din behandler. Hvis du har svært ved at vænne dig til fuldt tryk, kan du vælge en rampetid. Luftflowet begynder ganske blidt og øges langsomt til fuldt behandlingstryk i løbet af den valgte rampetid. Hvis lægen har indstillet en maksimal rampetid, vises funktionen Indstil rampe på patientens standbyskærmbillede. Rampetiden kan justeres i intervaller på 5 minutter (fra slukket op til den maksimale rampetid, behandleren har valgt) med tasten pil op/pil ned. Patientens startskærmbillede/ behandlingsskærmbillede På dette skærmbillede vises klokkeslæt og dato, tryksøjle og resterende rampetid, hvis en rampetid er blevet indstillet. Rampe: 19:45 * Hvis der ikke er monteret en H2i-fugter, og/eller behandleren ikke har slået rampetid til, vises disse funktioner ikke. 6

10 Anvendelse af masketilpasningsfunktionen Dette apparat har en masketilpasningsfunktion som hjælp til at få masken til at sidde rigtigt. Hvis der er indstillet en rampetid, kan masken således justeres ved et tryk, der ligger tæt på det ordinerede tryk. Masketilpasningsfunktionen bruges som følger: 1 Tag masken på som anvist i brugsanvisningen til masken. 2 Hold start/stop-tasten inde i mindst to sekunder, indtil apparatet begynder at tilføre luft under tryk 1. Apparatet øger trykket gradvist til masketilpasningstrykket 2 og bibeholder dette tryk i tre minutter. INDSTILL. 3 Justér masken, maskepuden og hovedbåndet, hvis det er nødvendigt, så masken sidder tæt, og kontrollér masketilpasningsgraden på stjerneskalaen på skærmen. 4 Behandlingen indledes efter tre minutter. Hvis du ikke vil vente tre minutter, kan du holde start/stop-tasten nede i mindst to sekunder; så begynder behandlingen med det samme. Hvis start/stop-tasten holdes nede i under to sekunder, går apparatet tilbage på standby. Afslutning af behandlingen Du kan stoppe behandlingen på et hvilket som helst tidspunkt ved at tage masken af og trykke på start/stop-tasten eller 21:53 Masketilpasning God Færdig LK: 1.7 Tryk: 10 Der er en stjernemarkering fra nul til fem stjerner af masketilpasningsgraden på skærmen. Tre til fem stjerner betyder god tilpasning. Nul til to stjerner betyder, at masken skal tilpasses. Masketilpasningsangivelsen forsvinder efter tre minutter. hvis SmartStart-funktionen er slået til, skal du simpelthen tage masken af; derved stopper behandlingen (SmartStop kan ikke anvendes med maskeindstilling Mir Full og visse alarmfunktioner; se SmartStart på side 10). 1 Masketilpasningsfunktionen kan også åbnes fra patientmenuen Indstillinger. 2 Masketilpasningstrykket er enten det indstillede behandlingstryk eller 10 cm H 2 O, alt efter hvad der er højest. Indledning af behandlingen 7

11 Anvendelse af menuerne QuickNav-skærm Valgknapvisning Titellinje Menuikoner Hovedvindue OPSUMM. 21:53 6mdr EFFEKTIVITETSDATA Lækage: 14.4 l/min. tv: ml RF: 8-15 bpm MV: l/min. % Spont. T: 70% % Spont. C: 77% LK: 1.7 tv: 780 RF: 10 MV: 7.8 Rullepanel Behandlingsstatuslinje Menunavigering Gennemgang gennem menuikoner eller poster i en menu eller undermenu: Åbning af en menu eller undermenu: Ændring af en indstilling og aktivering af en funktion: Afslutning efter ændring af indstillinger eller funktioner: Afslutning af en menu eller en undermenu: Gennemgang gennem sider og perioder ved hjælp af valgknap-visningen (når den er tilgængelig): Tryk på pil op/pil ned, så den ønskede post fremhæves. Tryk på Enter-tasten. 1. Tryk på Enter-tasten. 2. Tryk på pil op/pil ned, til den ønskede indstilling vises. 3. Indstillingen vælges ved at trykke på Enter-tasten. Tryk på Enter-tasten eller Afslut. * Tryk på Afslut. Tryk på Enter-tasten. * Når du trykker på afslut, annullerer du ikke de ændringer, der er foretaget i indstillingerne. Patientmenuen Behandling På patientmenuen Behandling vises en tryksøjle og evt. resterende indstillet rampetid. Se Patientens startskærmbillede/behandlingsskærmbillede på side 6. Patientmenuen Resumé På patientmenuen Resumé kan du se oplysninger om anvendelsestid, en oversigt over apparatets indstillinger og den aktuelle programversion på VPAP III ST-A med QuickNav. 8

12 Eksemplet nedenfor viser skærmbillederne, der kommer frem, når du navigerer til Anvendelsesdata fra patientmenuen Resumé OPSUMM. 21:53 EFFEKTIVITETSDATA BRUGSDATA ALARMHISTORIK HÆNDELSESHISTORIK OPSUMM. AF INDSTIL. SERVICE LK: 1.7 tv: 780 RF: 10 MV: 7.8 OPSUMM. 21:53 EFFEKTIVITETSDATA BRUGSDATA ALARMHISTORIK HÆNDELSESHISTORIK OPSUMM. AF INDSTIL. SERVICE LK: 1.7 tv: 780 RF: 10 MV: 7.8 OPSUMM. 21:53 6mdr BRUGSDATA Brugt siden: 12 Okt 2006 Brugt: 740 timer 102/106 dage Brug: 7:15 tim/dag LK: 1.7 tv: 780 RF: 10 MV: 7.8 Dataene, der vises på menuskærmbillederne Resumé, er skrivebeskyttede. På visse Resumé-skærmbilleder kan man vælge et tidsrum, i hvilket dataene måles (f.eks. en dag, en uge, en måned osv.) ved at trykke på Enter-tasten, når valgknappen på titellinjen er valgt. Patientmenuen Indstillinger På patientmenuen Indstillinger kan man se og ændre indstillinger, alt efter hvilken masketype, slangelængde og fugter der anvendes. Masketilpasningsfunktionen kan også åbnes herfra. INDSTILL. 21:53 Maske: MIR FULL Fugter: Ingen Slangelngd.: 2m Kontroller masketilpas. SmrtStrt/Stp: Fra LK: 1.7 tv: 780 RF: 10 MV: 7.8! ADVARSEL Hvis disse indstillinger ikke svarer til apparatindstillingen, kan det ændre det tryk, du faktisk modtager, og gøre behandlingen mindre effektiv. Funktion Standard Funktionsbeskrivelse Indstillinger Mask MIR FULL Vælger masketype. Se eller spørg behandleren til råds om korrekt indstilling for den pågældende masketype. Fugter INGEN Vælger den type fugter, der skal bruges sammen med apparatet. Slangelængde 2 m Vælger længden på luftslangen mellem maske og apparat. INGEN, H2i (HumidAire 2iC), PASSOVER, HUMIDAIRE Hvis der anvendes HumidAire 2i, registreres den automatisk, og der står H2i på skærmen. 2 m, 3 m Anvendelse af menuerne 9

13 Funktion Standard Funktionsbeskrivelse Indstillinger Kontrol af masketilpasning Gør det muligt at kontrollere masketilpasningen efter stjerneskalaen. Skrivebeskyttet SmartStart (SmrtStrtStp) Slået fra Hvis SmartStart er slået til, starter apparatet automatisk, når du ånder ud i masken, og det stopper automatisk, når du tager masken af (SmartStop). Det betyder, at du ikke behøver trykke på start/stop-tasten for at begynde eller afslutte behandling. *, Slået til/slået fra * Hvis du vælger maskeindstillingen Mir Full, slås SmartStop automatisk fra. SmartStart fungerer ikke sammen med en Full Face maske på grund af sikkerhedsanordninger ved masken. Når lækagealarm eller alarm pga. lav MV er slået til, slås SmartStop automatisk fra. SmartStop kan ikke bruges med lækagealarm eller alarm pga. lav MV, fordi SmartStop stopper behandlingen, inden alarmen går i gang, hvis et af disse forhold gør sig gældende. Patientmenuen Optioner På patientmenuen Optioner kan du indstille lokaltid, dato og sprog og afprøve og ændre alarmlydstyrken. OPTIONER 21:53 OPSÆTNING UR SPROG LK: 1.7 tv: 780 RF: 10 MV: 7.8 Funktion Funktionsbeskrivelse Standard Indstillinger Opsætning Alarmlydstyrke/-afprøvning: Her Middelhøj Lav, middelhøj og høj. kan lydstyrken på alarmen ændres og afprøves. Bemærk: Når du vælger et lydstyrkeniveau og trykker på Enter-tasten, bipper alarmen med den valgte lydstyrke som en prøve. Baggrundsbelysning af skærm AUTO Slået til/auto Ur Her kan klokkeslæt og dato indstilles. Sprog Her vælges menusproget. * Engelsk, svensk, dansk, norsk, finsk. 10 * Det står et mærke ud for det sprog, der er valgt.

14 Alarmer Apparatet har alarmer, så du bliver advaret om ændringer, der vil påvirke behandlingen. Alarmafbryder Du kan stoppe alarmen ved at trykke på alarmafbryderen én gang. Når der trykkes på denne tast igen, slås alarmen til igen. Hvis problemet stadig eksisterer, vil alarmen lyde igen efter to minutter. En alarmindikator vil blive ved med at lyse, så længe problemet varer. Titellinjen på skærmen viser en beskrivelse af alarmen, mens alarmen er stoppet. Afprøvning af alarmen Når apparatet tændes, blinker indikatorerne, og alarmen bipper som bekræftelse på, at alarmen virker. Indstilling af lydstyrken på alarmen Lydstyrken på alarmen kan indstilles og afprøves på patientmenuen Optioner. Alarmen bipper med den valgte lydstyrke, når der trykkes på Enter-tasten. Alle menuer er tilgængelige, mens en alarm er udløst. Behandlingsskærmbillederne kan ikke vises, mens en alarm er udløst. Fejlfinding alarmer Den hyppigste årsag til udløsning af en alarm er, at apparatet ikke er blevet samlet rigtigt. Kontrollér, at luftslangen sidder godt fast i apparatet og masken (og fugteren, hvis en sådan anvendes). Når en alarm er blevet udløst, står der enten oplysninger om alarmen eller anvisninger til dig eller behandleren på skærmen. Bemærk: Nedenstående vejledning vedrørende alarmer forudsætter, at alarmerne er indstillet korrekt i forhold til din behandling. Når der udløses en alarm, skal du kontakte behandleren.! FORSIGTIG Ved strømsvigt eller hvis der opstår en fejl i apparatet, skal du tage masken af, så du ikke genindånder din udåndede luft. Advarselssignal/årsag Handling Ved alle de alarmer med middelhøj prioritet, der står anført nedenfor, hører du en enkelt intermitterende tone, og den gule indikator blinker. LCD: LCD-skærmen slukkes Apparatet tilfører ikke længere tryk. Strømsvigt. El-ledningen er ikke tilsluttet, eller apparatet slog fra under behandlingen (uden at der blev Tag masken af, indtil der er strøm på igen. Noter: Behandlingen begynder igen, når der er strøm på igen. trykket på start/stop-tasten). Medmindre alarmen er slået fra, lyder den i mindst to minutter, hvis strømmen svigter. Alarmer 11

15 Advarselssignal/årsag Handling 12 LCD: CHECK TUBE (TJEK SLANGE) Apparatet tilfører ikke længere tryk. Luftslangen er frakoblet HumidAire 2i/2iC. Der er en blokering i luftkredsløbet. 1. Kontrollér, at luftslangen er ordentligt forbundet med HumidAire 2i/2iC. 2. Kontrollér, at HumidAire 2i/2iC og frontdækslet er sat rigtigt på apparatet. 3. Sluk for apparatet, og tænd det igen på afbryderkontakten. 1. Kontrollér luftkredsløbet for blokering. 2. Fjern blokeringen. 3. Start behandlingen igen. Hardwarefejl. Hvis alarmen bliver ved, skal apparatet sendes til service hos ResMed. LCD: IPAP LOWER (IPAP LAVERE) Apparatdriften er ikke inden for specifikationerne. Fortsæt med at bruge apparatet, og spørg din behandler til råds om alarmen. Apparatets indstillinger skal muligvis justeres. LCD: SYSTEM ERROR-xxx TURN OFF & CALL SERVICE! (SYSTEMFEJL-xxx SLUK OG RING SERVICE!) Apparatet tilfører ikke længere tryk. Komponentsvigt. Send apparatet til service. APPARATET MÅ IKKE BRUGES. LCD: HIGH LEAK!!! (HØJ LÆKAGE!!!) Stor maskelækage i mere end 20 sekunder. Justér masken, så lækage minimeres. Se Anvendelse af masketilpasningsfunktionen på side 7. LCD: LOW PRESSURE:XX (LAVT TRYK:XX) Lufttrykket ved masken er faldet til under det indstillede niveau for alarmen. 1. Kontrollér, at luftslangen er tilsluttet korrekt. 2. Sluk for apparatet, og tænd det igen på afbryderkontakten. Hvis alarmen bliver ved, Masken er blevet fjernet, mens skal apparatet sendes til service hos ResMed. SmartStop var slået fra. LCD: HIGH PRESSURE:XX (HØJT TRYK:XX) Masketrykket overstiger det indstillede alarmniveau. LCD: LOW MV:XX (LAVT MV:XX) Minutventilationsniveauet er faldet til under det indstillede alarmniveau. 1. Behandlingen ophører. 2. Sluk for strømmen. 3. Tænd for strømmen igen. 4. Prøv at bruge apparatet igen. 5. Hvis alarmen pga. højt tryk fortsat udløses, bør du holde op med at bruge apparatet og sende det til service hos ResMed. Hvis alarmen ikke lyder igen, kan du fortsætte med at bruge apparatet som normalt. Kontakt behandleren.

16 Advarselssignal/årsag Handling LCD: NO MASK VENT (INGEN MASKEVENT.) Tilslutning af en ikke-ventileret maske. Maskens udåndingsport (ventilationshul) kan være tilstoppet. Brug af supplerende ilt med en ventileret maske. Sørg for, at din maske har en udåndingsport (et lufthul). Sørg for, at udåndingsportene (ventilationshullerne) ikke er tilstoppede. Kontakt behandleren. Bemærk: Alarmen pga. ikke-ventileret maske udløses i løbet af 30 sekunder (gennemsnitligt 15 sekunder) efter, at behandling med en ikkeventileret maske påbegyndes. Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse bør udføres med jævne mellemrum som angivet i dette afsnit. Daglig rengøring Maske Luftslange Rens masken som angivet i den medfølgende brugsanvisning. Luftslangen tages af apparatet (og fugteren, hvis en sådan anvendes), og slange og maske opbevares et rent, tørt sted, indtil delene skal bruges igen. FORSIGTIG Luftslangen må ikke opbevares i direkte sollys, da slangen med tiden kan blive hård og revne. Fugter Hvis der anvendes fugter, skal denne rengøres som anvist i den dertil hørende brugsanvisning. Ugentlig rengøring 1 Tag luftslangen af apparatet og masken. 2 Vask luftslangen i varmt vand tilsat mild sæbe. Skyl slangen grundigt, og hæng den til tørre. 3 Forbind luftslangen til luftudtaget og masken igen. FORSIGTIG Der må ikke anvendes blegemiddel eller opløsninger, der indeholder klor, alkohol eller aromatiske olier (inkl. alle parfumerede olier), fugtighedsbevarende eller bakteriedræbende sæbe til rengøring af luftslangen og selve apparatet. Disse opløsninger kan forårsage hærdning og mindske produktets levetid. Luftslangen må ikke hænges til tørre i direkte sollys, da slangen med tiden kan blive hård og revne. Periodisk rengøring 1 Apparatet tørres af udvendigt med en fugtig klud og et mildt flydende sæbemiddel. 2 Inspicér luftfilteret for at kontrollere, at det ikke er blokeret af snavs eller er blevet hullet. Se Udskiftning af luftfilter på side 14. Rengøring og vedligeholdelse 13

17 ADVARSEL Risiko for elektrisk stød. Apparatet og el-ledningen må ikke lægges i vand. Tag altid stikket ud af apparatet før rengøring, og sørg for at apparatet er tørt, før du tilslutter det igen. FORSIGTIG Forsøg aldrig på at åbne apparatet. Apparatet har ingen dele, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og indvendig vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Udskiftning af luftfilter Inspicér luftfilteret hver måned for at kontrollere, om det er blevet blokeret af snavs, eller der er opstået huller. Ved almindelig anvendelse af apparatet skal luftfilteret udskiftes hvert halve år (eller oftere, hvis apparatet er i et støvet miljø). Luftfilteret udskiftes på følgende måde: 1 Tag luftfilterdækslet af bag på apparatet. 2 Fjern det gamle luftfilter, og kassér det. 3 Sæt et nyt filter i med den blåfarvede side udad. 4 Sæt luftfilterdækslet på plads igen. ADVARSEL Luftfilteret må ikke vaskes. Luftfilteret kan hverken vaskes eller genbruges. Service Når der er gået fem år fra fremstillingsdatoen, bør dette produkt (VPAP III ST-A med QuickNav) efterses på et autoriseret ResMed-servicecenter. Apparatet er konstrueret, så det skulle fungere sikkert og pålideligt indtil da, forudsat at det betjenes og vedligeholdes i henhold til ResMeds anvisninger. ResMeds garanti for produktet fremgår af den dokumentation, der medfølger ved købet. Som for andre elektriske apparater gælder det, at man bør udvise forsigtighed, hvis der opstår driftsforstyrrelser, og i så fald få apparatet efterset på et autoriseret ResMed-servicecenter. Hvis du mener, at apparatet ikke fungerer, som det skal: se Fejlfinding på side 15.! FORSIGTIG Eftersyn og reparation bør kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Du må under ingen omstændigheder selv forsøge at udføre vedligeholdelse eller reparere apparatet. Gode råd På rejse med VPAP III ST-A med QuickNav Brug i udlandet Apparatet har indbygget spændingsomstilling, så det kan bruges i andre lande. Det kan fungere med strømforsyninger på V, Hz og 110 V, 400 Hz. Apparatet skal ikke justeres, men der skal bruges en el-ledning, der er godkendt i det pågældende land. Apparatdrift på batteri Apparatet kan køre på batteri, når der bruges ResMed DC-24/30 omformer, vekselretter eller UPS (nødstrømsforsyning). 14

18 Krav til batteri Oplysninger om passende jævnstrøms- og batteriforsyninger til apparatet findes på webstedet på siden Produkter under Service og support. Vekselretter eller UPS El-spefikationerne for en vekselretter eller UPS står anført i følgende tabel. Konfiguration Kontinuerlig nominel udgangseffekt Maksimal effekt Nominel effekt VPAP III ST-A med QuickNav (uden HumidAire 2i-fugter) 60 W 225 W VPAP III ST-A med QuickNav og HumidAire 2i-fugter Bemærk: Når der er tilsluttet en HumidAire 2i-fugter, skal der benyttes vekselretter med ren sinusbølge. 150 W 300 W (110 V vekselretter) 600 W (240 V vekselretter) Kabinettemperaturen bør være under 50 C ved rumtemperatur på 35 C. (Oplysning vedr. temperaturspecifikationer for VPAP III ST-A med QuickNav: se Systemspecifikationer på side 16.) Fejlfinding Hvis der er problemer, bør nedenstående forslag prøves. Hvis dette ikke løser problemet, skal leverandøren eller ResMed kontaktes. Forsøg aldrig at åbne apparatet. Problem/mulig årsag Løsning Intet skærmbillede. Strømmen er ikke tilsluttet, eller kontakten Kontrollér, at el-ledningen er sat i, og at der bag på apparatet er ikke slået til. er tændt på kontakten bag på apparatet. Der kommer ikke nok luft fra apparatet. Rampetiden er i gang. Giv trykket tid til at stige. Luftfilteret er snavset. Udskift luftfilteret. Luftslangen er bøjet eller punkteret. Ret slangen ud, eller udskift den. Luftslangen er ikke sat ordentligt i. Kontrollér luftslangen. Maske og hovedbånd er ikke anbragt Juster masken og hovedbåndet. korrekt. Hætten/hætterne i maskens port(e) Sæt hætten/hætterne på. mangler. Det behandlingstryk, der er nødvendigt for behandling, kan have ændret sig. Kontakt behandleren ang. justering af trykket. Apparatet starter ikke, når du ånder ud i masken (når SmartStart er slået til). El-ledningen er ikke sat rigtigt i. Sørg for, at el-ledningen er sat rigtigt i i begge ender. Stikkontakten er muligvis defekt. Prøv en anden stikkontakt. Fejlfinding 15

19 Problem/mulig årsag Løsning Apparatet er ikke tændt. SmartStart er ikke slået til. Du trækker ikke vejret dybt nok til at udløse SmartStart. Der er for stor lækage. Hætterne i maskens porte mangler muligvis. Luftslangen er ikke sat ordentligt i. Luftslangen er bøjet eller punkteret. Der er stor impedans i luftkredsløbet (f.eks. antibakterielt filter, iltstuds). Systemspecifikationer Tænd (I) afbryderkontakten bag på apparatet. Slå SmartStart til. Træk vejret dybt ind og ud gennem masken. Juster masken og hovedbåndet. Sæt hætten/hætterne på. Forbind den ordentligt i begge ender. Ret den ud, eller udskift den. Tryk på start/stop-tasten. Apparatet stopper ikke, når du tager masken af. SmartStart/Stop er slået fra. Slå SmartStart/Stop til. Brug af en Full Face-maske. SmartStop virker ikke med en Full Facemaske. Fugteren eller masken er ikke kompatibel. Anvend udelukkende udstyr, der anbefales og leveres af ResMed. Lækagealarm eller alarm pga. lav MV er Kontakt behandleren. slået til (ON). Fejlmeddelelse på skærmen: SYSTEM ERROR Call service! (SYSTEMFEJL Ring service!) Komponentsvigt. Send apparatet til service. For meget motorstøj. Komponentsvigt. Send apparatet til service. Dynamiske trykkarakteristika: Maksimalt tryk ved en enkelt funktionsfejl: IPAP: 2 cm H 2 O til 30 cm H 2 O (målt for enden af en alm. 2 m luftslange) EPAP: 2 cm H 2 O til 25 cm H 2 O (målt for enden af en alm. 2 m luftslange) CPAP: 4 cm H 2 O til 20 cm H 2 O (målt for enden af en alm. 2 m luftslange) 40 cm H 2 O 16

20 Maksimalt flow (tryk målt for enden af en alm. 2 m luftslange): Tryk (cm H 2 O) Flow (l/min.) Lydtryksniveau: <30 db (afprøvet i henhold til ISO :2002) <37 db (afprøvet i henhold til ISO :2007) Støjniveau: <45 db (afprøvet i henhold til ISO :2007) Dimensioner (L x B x H): 270 mm x 230 mm x 141 mm Vægt: 2,3 kg Luftudtag: 22 mm konisk, kompatibel med ISO :2004 Anaesthetic & Respiratory Equipment - Conical Connectors (anæstesi- og respiratorisk udstyr - koniske studse) Trykmåling: Intern tryktransducer Flowmåling: Intern flowtransducer Strømforsyning: Vekselstrøm: V, Hz, 2,2 A; Vekselstrøm: 110 V, 400 Hz, 2,2 A; jævnstrøm: 24 V, 2 A Kabinetkonstruktion: Brandhæmmende teknisk termoplast Miljøforhold: Driftstemperatur: 5-35 C Luftfugtighed ved drift: 10 95% uden kondens Temperatur under opbevaring og transport: -20 til +60 C Luftfugtighed under opbevaring og transport: 10 95% uden kondens Elektromagnetisk kompatibilitet: Luftfilter: Luftslange: IEC klassifikationer: Produktet overholder alle gældende krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC for bopæls-, kommercielt og let industrimiljø. Yderligere oplysninger: se Vejledning og producentens erklæring elektromagnetisk emission og immunitet på side 20. Pulverbundet uvævet polyesterfiber i to lag Fleksibel plast, 2 eller 3 m lang Klasse II (dobbeltisoleret) Type CF Uafbrudt drift Dette apparat er ikke egnet til anvendelse, hvor brændbare anæstesigasser blandet med luft, ilt eller lattergas er til stede og kan trænge ind i apparatet. Systemspecifikationer 17

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi

Læs mere

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Dansk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Dansk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK Betjeningsvejledning Indhold Indledning................................................

Læs mere

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Dansk Dansk Indikationer for anvendelse af S9 AutoSet S9 AutoSet selvjusterende system er beregnet til behandling af obstruktiv

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. VPAP ST med ivaps NONINVASIV VENTILATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer VPAP ST er indiceret til at tilvejebringe

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR Information Guide Dansk Du skal læse velkomst- og oplysningsvejledningerne helt igennem, inden du tager VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (herefter

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. AutoSet CS-A ADAPTIV SERVO-RESPIRATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer AutoSet CS-A er indiceret til at stabilisere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

AKTIV LAGREDE LAGREDE LAGREDE

AKTIV LAGREDE LAGREDE LAGREDE S9 -serien VA Adapt / AutoSet CS / Auto 25 / V-Auto / VA S / VA ST / VA ST-A / VA Adapt (acewave ) / AutoSet CS (acewave ) / AutoSet CS-A (acewave ) / VA ST (ivas) / VA ST-A (ivas) Vejledning i datastyring

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Swift FX for Her. User Guide. Dansk NASAL PILLOWS SYSTEM

Swift FX for Her. User Guide. Dansk NASAL PILLOWS SYSTEM Swift FX for Her NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Dansk Swift FX for Her Fitting / Maskinpassning / Tilpasning / Tilpasning / Sovitusohje 1 2 3 4 5 6 i Swift FX for Her A 2 1 10 11 3 9 4 5 6 7 8 B C D ii

Læs mere

Meniett lavtryksimpulsgenerator

Meniett lavtryksimpulsgenerator Meniett lavtryksimpulsgenerator Brugerhåndbog Rx Only Indholdsfortegnelse Indikationer for anvendelse... 1 Patientinformation om isætning af trommehindedræn... 1 Om apparatet... 2 Sådan isætter du batteriet...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere