Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi. Høring d. 8. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi. Høring d. 8. april 2014"

Transkript

1 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014

2 Hovedstadsstrategi - høringsmøde for udvalget d. 8. april 2014 Adm. direktør Claus Juhl // Københavns Kommune 2

3 Hvorfor kan hovedstadsregionen tilsyneladende ikke vækstmæssigt følge med sammenlignelige storbyer (som Stockholm, Hamborg og Amsterdam)? Begrænset sammentænkning af by og opland For mange aktører Ressourcerne puljes ikke tilstrækkeligt 3

4 Hvad er de allervæsentligste udfordringer for, at hovedstaden kan indfri sit vækstpotentiale og nå en tilfredsstillende vækst sammenlignet med sammenlignelige metropoler? Vi mangler fælles retning og en klar arbejdsdeling Lav produktivitet Ekstern og intern tilgængelighed halter 4

5 Hvor har hovedstadsen særlige styrkepositioner, som kan bidrage til vækst, tiltrække udenlandske investeringer, international kvalificeret arbejdskraft mv.? Københavns Kommune vokser med om året Styrkepositioner på erhvervsfronten er særligt klyngerne cleantech, velfærdsteknologi, biotech og maritime erhverv Copenhagen Airport som international hub Regionen er tværnational, huser 11 universiteter og ESS Copenhagen er et stærkt internationalt anerkendt brand 5

6 Er der allerede iværksat tiltag, der peger frem mod målet, og hvordan bidrager til organisation? Fokuseret Vækstdagsorden Vi skal have ét sted, hvor der sættes politisk retning og færre udførende enheder Tanken er, at vi ikke behøver flere midler, men at vi i stedet puljer vores midler smart og sikrer samme retning Københavns Kommune tager selv hånd i hanke med produktiviteten Internationalisering Forbedrede rammebetingelser 6

7 Er der konkrete forslag, der kan bidrage til, at hovedstaden klarer sig bedre i den internationale konkurrence, og vil de have effekt? En samlet strategi for hele metropolregionen Copenhagen Enkel organisering med færre aktører Fælles prioriteret infrastrukturudvidelse for hele regionen 7

8 Andre refleksioner på kommissoriet? Hele den funktionelle region dvs. Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne Skåne er allerede i dag arbejds- og bosætningsopland for København Vi må løse grænsehindringer 8

9 En stærkere Hovedstad 4 pointer fra Frederiksberg

10 Pointe 1: Staten skal kæmpe Hovedstadens sag Sverige styres fra Stockholm, Danmark af Jylland. Der mangler fokus på Øresundsregionen Flere investeringer i infrastruktur f.eks. afgrening af Metro til Sydhavnen og videre Kæmp for hovedsæder (dårlige eksempler: PostNord, NUAC (flyveledelse), regional patentdomstol)

11 Pointe 2: Stærkere regional organisering Vi har brug for hinanden: tætby, omegn og vandkant Hospitalsopdelte regioner afspejler ikke den funktionelle vækstregion Færre, større og stærkere regionale erhvervsfremmeaktører med fælles væksthus og vækstforum for hele regionen (fokuseret vækstdagsorden) Stærkere samarbejde end der pt. foregår i Øresundskomiteen. Ét fælles trafikselskab

12 Pointe 3: Styrk Livability dagsordenen Hovedstaden har attraktiv mangfoldighed og kritisk masse for livsformer og kultur Udnyt forskellighed og mangfoldighed. Frederiksberg spiller ind med sit DNA i fortællingen om livability i Copenhagen Drop provinsialismen: Fælles regional branding under navnet Copenhagen

13 Pointe 4: Stærkere vidensog erhvervssamarbejde Endnu mere fokus på iværksætterkulturen i hovedstaden Ambitiøse byintegrerede campus og forskerparker Samarbejde på tværs af regionens universiteter. Inkl. stærke incitamenter til at samarbejde til omverden Større frihed til kommunal erhvervsfremme, klarere rollefordeling

14 Økonomi- og indenrigsministeriets høring om HOVEDSTADSSTRATEGIEN Oplæg ved Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus Formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

15 HOVEDSTADEN ER VIGTIG FOR HELE DANMARK Derfor positivt at Hovedstadsstrategien sættes på den nationale agenda Derfor skal Hovedstadsstrategien formuleres på en sådan måde, at hele landet bidrager til strategien Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus og formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

16 HVORFOR? Stærke metropoler er centrale for de enkelte landes vækst og konkurrenceevne samt evne til at tiltrække internationale investeringer m.v. I moderne internationale samfund er metropoler knudepunkter i forhold til de globale markeder Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus og formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

17 MEN International forskning viser, at BNP kan hæves endnu mere hvis der som supplement til hovedstadsstrategien satses på second tier cities Second tier cities er defineret som those cities outside the capital whose economic and social performance is sufficiently important to affect the potential performance of the national economy Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus og formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

18 CITY REGIONS & EUROPEAN COMPETITIVENESS: WHAT POLICY MESSAGES FOR DENMARK? Professor Michael Parkinson CBE European Institute for Urban Affairs Danish Ministry Housing, Urban, Rural Affairs Conference Nyborg, February, 2014

19 INTERNATIONAL FORSKNING VISER Væksten i second tier cities er højere end hovedstadens Kilde: Professor Michael Parkinson CBE, European Institute for Urban Affairs

20 Kilde: Professor Michael Parkinson CBE, European Institute for Urban Affairs

21 HOVEDKONKLUSIONER Væksten skabes ikke kun i hovedstaden, men også i de større byregioner ( size matters ) Fokus på sammenhængskraft i Danmark. Mere end halvdelen af befolkningen bor udenfor Sjælland Decentral beslutningskompetence er nøglen til vækst uden for hovedstæderne Politisk ledelse er afgørende for at realisere potentialet Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus og formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

22 Input til Hovedstadsstrategien Gitte Bengtsson Regionalpolitisk direktør, Danske Regioner Danske Regioner

23 Indledning Hovedstadsområdet er vigtigt for hele landet det er den største vækstdynamo i Danmark. For at understøtte og udnytte hovedstadens vækstpotentialer er det nødvendigt at skabe kritisk masse og tænke på tværs af faggrænser, kommunegrænser, myndighedsgrænser Også behov for tættere samarbejde med staten, fx omkring Københavns Lufthavn. Vi ved, at alene en bys størrelse har betydning for produktiviteten. En bys størrelse måles på pendlingstid Danske Regioner

24 Erfaringer fra vækstfora i hele landet Samarbejde på tværs af aktører er afgørende for effekt. For at understøtte Hovedstadens vækstpotentialer er det nødvendigt med et forpligtende partnerskab i Vækstforum, der fortsat understøtter fokus på: A. Nye job og eksport inden for velfærds- og sundhedsteknologi. B. Fastholdelse af hovedstaden som en attraktiv og tilgængelig metropol med innovative virksomheder, der samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner. C. Styrkelse af erhvervsklynger, mens nyetablerede virksomheder vokser sig store og stærke Danske Regioner

25 Udfordringer og muligheder 3 vigtige udfordringer og muligheder for hovedstaden er følgende: 1. At sikre et stort og sammenhængende hovedstadsområde gennem øget mobilitet og sammenhængende infrastruktur inden for regionen og det funktionelle opland (Sjælland og Sverige), 2. At sikre den rette kvalificerede arbejdskraft, og 3. I endnu højere grad at udnytte potentialerne i det offentligt-private samarbejde inden for sundhedsområdet og erhvervsudvikling Danske Regioner

26 1. Se på samlet mobilitet Effektiv mobilitet en nødvendighed trængslen på vejene koster samfundet milliarder af kroner hvert år. Attraktiv kollektiv trafik: Hver dag pendler over personer fra Skåne eller Sjælland til Hovedstadsregionen. De nye investeringer i hurtigere togforbindelser til København bør følges op med forbedrede muligheder for at skifte til toget fra bus, cykel og bil fx ved parkand-ride anlæg uden for hovedstadsområdet. Vi har brug for en sammentænkt mobilitetsstrategi/busstrategi Danske Regioner

27 2. Sammentænk erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik Styrket regionalt samarbejde om og koordination mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelses-indsatsen for at sikre et mere dynamisk arbejdsmarked og en højere vækst i produktiviteten. Det kan bl.a. bidrage til at løse: Mismatch mellem de kompetencer, virksomhederne efterspørger, og dem, arbejdsstyrken besidder. Manglen på faglærte bl.a. som følge af mangel på praktikpladser. En prognose peger på, at der i 2020 vil være arbejdsløse ufaglærte og samtidig mangle faglærte inden for bl.a. handel og kontor. Behovet for særlige kompetencer på det regionale arbejdsmarked i forbindelse med de kommende store anlægsarbejder, ikke mindst de nye sygehusbyggerier og infrastrukturinvesteringerne Danske Regioner

28 Eksempel på regional koordinering: Praktikpladser i Region Hovedstaden Samarbejde etableret på praktikpladsområdet, hvor man har oprettet en praktikpladsenhed i samarbejde mellem Region Hovedstaden, regionens erhvervsskoler, jobcentre og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Resultat: Der er skabt 900 nye praktikpladser siden august Erfaringer herfra kan medvirke til at skabe positive forandringer for arbejdskraften i hele regionen. Det er til gavn for virksomhedernes vækstmuligheder, og giver flere og bedre jobmuligheder for den enkelte Danske Regioner

29 3. Se på et stærkt offentligt/privat samarbejde Offentligt/privat samarbejde om forskning og innovation er centralt for vækst. Sundhedsforskning (især i Hovedstaden) er det største forskningsfelt på 6 mia. årligt Danske Regioner

30 Regionernes forskning Sundhedsforskningen er det største forskningsfelt i Danmark. Region Hovedstaden står for over halvdelen (se figur) ofte i samarbejde med erhvervslivet til gavn for innovation, eksport og økonomisk vækst. Region Hovedstaden deltager i 65 offentligt-private innovationssamarbejdsprojekter (OPI-projekter). Endvidere samarbejde gennem fx vores indkøb, de nye sygehusbyggerier, viden om hvad der virker i praksis samt ikke mindst sundhedsforskning på hospitalerne for over 3 milliarder kroner årligt. Mia. kr Sundhedsforskning fordelt på de geografiske regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Kilder: Danmarks Statistik (DST) 2010, 2011, 2012, Tal fra DST 2011 er foreløbige tal. Endelige tal er tilgængelige i marts Tal hentet fra DST 6. december Der er tale om de totale udgifter indenfor de geografiske regioner, og ikke kun tal fra myndighedsregionerne Danske Regioner

31 Hovedstaden er udfordret på offentligt/privat samarbejde Region Hovedstaden har flest forskningsaftaler med private. Hovedstadens universiteter er udfordret Danske Regioner

32 Høring vedr. hovedstadsstrategien 8. april 2014 Input fra KKR Hovedstaden ved kommunaldirektør Bo Rasmussen KKR HOVEDSTADEN

33 En brændende platform OECD rapport, 2009 Sådan ligger landet, DI 2013 Tænketanken The Brookings Institution, 2013 Produktivitetskommissionen, 2014 Samme konklusion igen og igen: Danmark og hovedstaden sakker bagud KKR HOVEDSTADEN

34 De største udfordringer Mange mindre og ikke koordinerede initiativer Eksempelvis løser mange erhvervsfremmeaktører beslægtede opgaver Behov for mere innovation og flere iværksættere Trængsel hæmmer væksten. Der er behov for en smidig infrastruktur hvor arbejdskraften er og bor KKR HOVEDSTADEN

35 Hovedstadens styrkepositioner 3,8 mio. indbyggere i hele Øresundsregionen Videnintensiv metropol 11 universiteter i den funktionelle region inkl. Skåne Stærke klynger fx inden for medicinalbranchen Knudepunkt mellem Norden og Europa Kastrup Lufthavn og åbning af Fehmern-forbindelsen i 2019 Metropol, byer og landdistrikter Høj offentlig service Tryghed KKR HOVEDSTADEN

36 Refleksioner på kommissoriet Enig i udgangspunktet: Hovedstaden skal bidrage til at løfte væksten i hele Danmark Analyserne foreligger allerede der er behov for, at der tages handling herpå Mangler i kommissoriet: Fokus på klynger, iværksættere og infrastruktur Snævert fokus: Pas på med at tænke hovedstaden for snævert og hvorfor vælge et rent statsligt udvalg? Der er et åbent vindue nu: En anerkendelse af, at der er behov for at stå sammen, og en accept af vækst i hovedstaden gavner resten af landet. Dette bør udnyttes KKR HOVEDSTADEN

37 Forslag Fokusér, fokusér, fokusér og prioritér indsatsen, der hvor den har størst effekt Vækst i hovedstaden gavner hele landet Udnyt det potentiale der ligger i de massive anlægsinvesteringer, der gennemføres i de kommende år By- og opland skal ses i en sammenhæng og hele den funktionelle region skal indgå i en hovedstadsstrategi Investeringer i infrastruktur skal prioriteres efter, hvor de giver størst vækst Behov for tydelig rollefordeling ml. kommuner, regioner og stat Én indgang og ét fælles brand KKR HOVEDSTADEN

38 Vi er allerede i gang men tempoet skal sættes op. Fokuseret Vækstdagsorden Fokuseret vækstdagsorden er første skridt på vejen! Med fokuseret vækstdagsorden samles de relevante politiske parter og sætter fælles retning for de mange initiativer på vækst- og erhvervsfremmeområdet Næste skridt er etablering af en organisering der understøtter det politiske paraplyorgan KKR HOVEDSTADEN

39 KKR SJÆLLAND Høring vedr. hovedstadsstrategien 8. april 2014 Input fra KKR Sjælland ved kommunaldirektør Henrik Kolind

40 KKR SJÆLLAND Et fælles arbejdsmarked på tværs af hele det østlige Danmark Stor pendling på tværs udfordres af eksisterende infrastruktur og trængselsproblemer 40

41 Talent/ Arbejdskraft Øresundskomiteen Innovation Iværksætteri Infrastruktur Projekt organisationer, fx Gate 21 Copenhagen Capacity 6+ Klynger og Klyngenetværk 7 Universiteter 7 GTSer Erhvervsorganisationerne Regionerne + Vækstfora Kommunerne Væksthusene Kommunernes Erhvervsservice Symbion, CAT, SCION DTU, mv. Connect Denmark Venture Cup Private aktører, fx Konsulenthuse og RegLab Øresundskomiteen Regionale erhvervscentre: Grøn Center, Visit Nordsjælland, Femern Belt Development, Øst-dansk turisme Investeringer og markedsføring Copenhagen Capacity Wonderful Copenhagen Staten (fx via vækstpartnerskaber, styrelser, innovationscentre, Invest in DK, Work in Denmark, VisitDK) 41

42 FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Bruge vores størrelse 3,8 mio. ( indbyggere i hele Øresundsregionen -> arbejdskraft) Målrette de mange midler/ressourcer Opnå øget indflydelse Tilbyde stærk geografisk placering Metropol, byer og landdistrikter Knudepunkt mellem Norden og Europa International lufthavn og åbning af Fehmern-forbindelsen i 2021 Tilbyde gode rammebetingelser 11 universiteter Høj offentlig service (fx lokal erhvervsservice) Nye løsninger Blive internationalt testcentrum for innovative løsninger Klyngeudvikling og offentlig privat samspil

43 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014

44 Oplæg til udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Peter Kay Mortensen Formand for LO Hovedstaden.

45 Fagbevægelsens fokus på vækst og udvikling i Hovedstaden Fagbevægelsen i hovedstaden samarbejder i Beskæftigelsesrådet for Hovedstaden og Sjælland med arbejdsgivere og kommunale repræsentanter om overvågning, indsatser og anbefalinger til regionens 44 jobcentre. Samt stiller forslag til mål for den samlede beskæftigelsesindsats over for ministeren

46 Fagbevægelsens fokus på udviklingen i Øresundsregionen. I Øresundsregionen samarbejder vi med de nationale, regionale og lokale arbejdsmarkedsmyndigheder i bl.a. Cross Border Øresund. Samt i IRTUC Øresund, som er et samarbejde mellem lønmodtagerorganisationerne på begge sider af sundet Samarbejdet handler om at skabe match i forhold til udbud af arbejdskraft

47 Hvordan ser fagbevægelsen udviklingen i hovedstaden Manglende koordinering af initiativer Kommunernes manglende forpligtelser for de fælles overordnede strategier Silo tankegang mellem sektorerne Manglende koordinering samt overordnet politisk beslutningskraft og styring af indsatsen i Øresundsregionen De indbyggede væksthæmmere i de institutionelle strukturer

48 Udfordringer Fremskrivningen viser, at vi står over for flere udfordringer i vores region, hvis væksten skal øges eller bare fastholdes Vi kommer til at mangle arbejdskraft med mange forskellige kompetencer. Derfor handler det om at få fuldt udbytte af arbejdsstyrken i hele Øresundsregionen Indsats for at få højt uddannet udenlandsk arbejdskraft kan ikke stå alene

49 Uddannelse er nøglen til højere vækst Vi skal øge kompetenceniveauet i den nuværende arbejdsstyrke. Dette skal ske gennem det dobbelte kompetenceløft og en effektiv indsats for voksen- og efteruddannelse. Samtidig skal vi sikre, at flere unge får en erhvervsuddannelse.

50 Anbefalinger. Ændringer i de institutionelle rammer Øget fokusering på de uddannelsespolitiske rammer Bedre koordinering af indsatsen i Øresundsregionen Gerne etablering af et vækstråd i Øresundsregionen Følge anbefalingerne fra trængselskommissionen

51

52

53 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014

54 Ny vækst omkring Øresund input til Hovedstadsstrategien Finn Lauritzen 8. april

55 Velstandsniveauer BRP per sysselsatt (Euro, 2000 års priser) Källa: Eurostat, SCB,DST och Destatis Statistisches Bundesamt Note: Talen för 2011 och 2012 är uppskattade Byen København är definierat som Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Dragør Kommune och Tårnby Kommune

56 Daglig pendling i Öresundsregionen

57 I hvilken grad forstår du svensk/dansk? efter alder

58 Öresundskomiteens integrationsindeks, 2000 = 100

59 De fem delindeks

60 40,0 Antal rejsende over Øresund (mio.) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Helsingør-Helsingborg (Færge) Øresundsbron, Tog Øresundsbron, Bil Flyvebådene, København-Skåne 10,0 5,0 0,

61 Kulturundersøgelse 2014 Hvad er de vigtigste årsager til, at du har besøgt Skåne/Sjælland inden for de seneste 12 måneder? Kultur Shopping Studie/forskning 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pendling mellem bopæl og arbejde Fritidsaktivitet/sport Sjællændere Skåninge Gennemrejse Besøgt venner/familie Ferie Forretningsrejse Arbejde

62 Øresunds funktionelle arbejdsmarked og velstandsniveauet - regneeksempel

63 Mulige initiativer: Trafikinvesteringer: HH, tilslutning til Öresundsbron Lavere togpriser på Öresundsbron Færre grænsehindringer Samarbejde mellem de tre vækstfora om fælles erhvervsstrategi Triple Helix over Sundet Bedre universitetssamarbejde om undervisning Øresunds-vækst-teams på udvalgte områder (cleantech, life science, it, kreative erhverv)

64 Tak for opmærksomheden!

65 Høring om Hovedstadsstrategi Koncerndirektør Per Bennetsen, Region Sjælland

66 Udfordringer for vækst Der mangler kritisk masse, hvis hovedstaden tænkes for snævert Forskellige styrker og muligheder udnyttes samlet Det er vigtigt, at vi sætter fælles retning på en målrettet vækstindsats Det kan der gøres: 1. Sikre en sammenhængende vækstindsats i hele den funktionelle region: Metropolen Copenhagen 2. Udnytte potentialerne 3. Forbedrede transportforhold 4. Mere viden i produktionen

67 Hvor har Metropolen Copenhagen særlige styrkepositioner? Den funktionelle region har styrker inden for mange erhverv: IKT, kreative erhverv, fødevarer, cleantech, life science, transport/logistik I Region Sjælland er det særligt fødevarer, cleantech, life science og transport/logistik Life science Region Sjælland har stor produktion af bioteknologiske produkter

68 Infrastruktur og investeringer Udnytte de store offentlige anlægsinvesteringer til at skabe varig vækst og beskæftigelse Sammenhæng i transportsystemet: Togforbindelser Tværforbindelser Park & Rejs Sikre Københavns lufthavn som knudepunkt: Togforbindelser Hele Danmarks lufthavn - Kattegat

69 Højere værditilvækst Viden fra forskning ud i erhvervslivet Flere højtuddannede til private virksomheder Højere uddannelsesniveau Adgang til teknisk videregående uddannelse Offentlig-Privat Samarbejde

70 Igangsatte initiativer Fokuseret Vækstdagsorden et vigtigt initiativ! Herudover er der mange initiativer, som har understøttet indsatsen i den funktionelle region blandt andet: Copenhagen Capacity Copenhagen Cleantech Cluster Copenhagen Cooking Copenhagen Connected Öresundskomiteen m.v. Medicon Valley Alliance PowerLabDK

71 Sådan kommer vi videre Vækst gennem konkrete fælles indsatser struktur skaber ikke vækst Samordne vækst- og udviklingsstrategier, så vi får fælles elementer og samtidig har plads til regionale elementer Rammer for at stat(-er), regioner og kommuner kan sætte fælles retning, mødes og arbejde sammen om at udvikle metropolen Copenhagen, så der kan skabes varig vækst og beskæftigelse

72 og mere konkret Udvikle fælles styrkepositioner indsatsen tilpasses så den passer til regionernes forskellige dele af værdikæden Viden ud i virksomhederne i hele metropolen Gode transportmuligheder til metropolen, mellem regionerne og på tværs i regionerne

73 HØRING OM HOVEDSTADSSTRATEGI Peter Rømer Hansen, Executive Vice President, Strategy & Markets Copenhagen

74 OUR VISION Copenhagen will be a world city. A city with global relevance and attraction. Tourism is the media that can help manifest Copenhagen as a global city. That s why we call it BIGTOURISM. Copenhagen

75 AGENDA 1. VI KAN GODT FØLGE MED 2. UDFORDRINGER 3. STYRKEPOSITIONER 4. HVEM GØR HVAD? 5. HVAD KAN ELLERS GØRES? Copenhagen

76 Vi kan godt følge med Copenhagen

77 Vækst i hotelovernatninger i europæiske byer (jan. til dec. 2012/2013) 15% 10% 5% 0% 9,4% 8,9% 8,1% 7,1% 6,3% 5,2% 5,1% 4,3% 3,4% 3,3% 3,0% 2,8% 2,1% 1,8% 1,5% 0,5% Benchmark gnms: 3,1% -0,2% -0,8% -5% -3,3% -4,3% -10% * jan.-dec. ** jan.-nov. ***jan.-okt. ****jan.-sep. Kilde: TourMis samt byers egne hjemmesider Copenhagen

78 12.4 Total Bednights Average Annual Percentage Growth Part 1 Copenhagen

79 Copenhagen

80 Kinesiske overnatninger København Note: Alle typer inkl. hoteller og feriecentre, vandrehjem og Camping KINESISKE OVERNATNINGER Storkøbenhavn Copenhagen

81 CHINESE BEDNIGHTS 中 国 游 客 的 留 宿 增 长 率 哥 本 哈 根 33% 34% % -2% 25% 30% 30% 20% 38% 34% Copenhagen

82 Total tax-free sales in stores, Denmark 2012 (EUR) CHINESE SHOPPERS 免 税 购 物 % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Market share of non-eu bednights Copenhagen

83 Copenhagen UDFORDRINGER

84 SEVEN MUST-WIN BATTLES 1. International accessibility 2. Attract growth markets 3. Develop core business 4. New regional geographies 5. Work closer with cultural community 6. Focus on digital and social media 7. Improve service experience Copenhagen

85 Copenhagen IT S FOR FUCKING REAL KENNETH REINICKE, FORHNV. DIREKTØR TV2, POLITIKEN HEADLINE, MARCH 18th. 2014

86 MOBILE BOOMING IT S NOT A TREND. IT S EVERYWHERE AVERAGE: 70-80%use APPs when travelling to Copenhagen Copenhagen

87 2012 Copenhagen

88 2014 Copenhagen

89 Copenhagen

90 Copenhagen

91 COPENHAGEN ANGELS 哥 本 哈 根 小 天 使 Likes Retweets View s Copenhagen

92 Copenhagen

93 Views / Exposure Period Wiews per day Copenhagen

94 STYRKE- POSITIONER Copenhagen

95 HVAD ER VI GODE TIL? 1. Liveability 2. Sustainability 3. = Strong brand 4. Regional Networking Copenhagen

96 Companies investing Global Connected City Break CPH Card VIBE/ÖEC OPEN Copenhagen CPH Alliance Cruise Baltic Meetingplace CPH 50 0 Cruise CPH Network Copenhagen

97 HVAD BIDRAGER I MED? Copenhagen

98 OUR MISSION We strive to be a world class DMO. We are Copenhagen s Project House for tourism development and urban growth projects. With us, there is only a short path from a great idea to a project with great value for our partners. Copenhagen

99 NEW ROLES OF THE DMOS FASCILATORS OF CREATIVE DESTINATION DEVELOPMENT CURATORS OF CONTENT MODERATORS OF INDUSTRY DIALOGUE INITIATORS OF BRAND CAMPAIGN INITIATIVES NETWORKERS FOR GLOBAL PARTNERSHIPS Copenhagen

100 Strategic tourism Classic tourism WONDERFUL COPENHAGENs Cruise Copenhagen Convention Bureau Touristinformation Destination marketing?????? Culture + Matitime Forum Euroscience Chinavia City Break network VisitNordsjælland IOC Global Connected VIBE BIKE CITY MeetDenmark OPEN Copenhagen Copenhagen Cooking Eventures Copenhagen Goodwill Ambassadors Cruise Baltic IMO & PIMCO BestCities INDEX Meetingplace Culture Bridge Copenhagen

101 Copenhagen WHAT ELSE?

102 HVAD SKAL VI HAVE MERE AF? 1. Kontinuitet i strategiske projekter som Connected, Chinavia mv. 2. Strategisk engagement for Internationale begivenheder 3. Regionale partnerskaber 4. Nytænkning og samtænkning i byens markedsføring Copenhagen

103 Copenhagen Strategy Copenhagen Capacity: The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013

104 FOREIGN BUSINESS ACTIVITIES IN DK Number of businesses 1% Number of employees 20% Turnover 22% Export 26%

105 Hvad er det, der gør at en virksomhed vælger at lokalisere sig i en bestemt region? - Marked - Kompetencer

106 Rammerne for en hovedstadsstrategi Markedsføring/branding Copenhagen brand MIPIM Kanaler Goodwill Ambassadors Invest in Denmark Agenter Internationalt klyngesamarbejde 10 6 Copenhagen Capacity

107 COMPETITION POWER, PROSPERITY AND FDI IN DK AND S Red = Denmark Konkurrencekraft (bedste land=index 100) Konkurrencekraft (rangorden 59 lande) Blue = Sweden BNP pr. indbygger (euro, faste priser, PPP) PROSPERITY AND GROWTH FDI inward stock i pct. af BNP DIRECT 70 FOREIGN INVESTMENT 63 (FDI)

108 Domestic Economy International Trade International Investment Employment Prices Total Public Finance Fiscal Policy Institutional Framework Business Legislation Societal Framework Productivity & Efficiency Labor Market Finance Management Practices Attitudes and Values Basic Infrastructure Technological Infrastructure Scientific Infrastructure Health and Environment Education Danmark vs Sverige danske føringer Economic Performance Government Efficiency Business Efficiency Infrastructure Denmark Sweden 10 8 Copenhagen Capacity

109 Domestic Economy International Trade International Investment Employment Prices Total Public Finance Fiscal Policy Institutional Framework Business Legislation Societal Framework Productivity & Efficiency Labor Market Finance Management Practices Attitudes and Values Basic Infrastructure Technological Infrastructure Scientific Infrastructure Health and Environment Education Danmark vs Sverige danske føringer Economic Performance Government Efficiency Business Efficiency Infrastructure Denmark Sweden 10 9 Copenhagen Capacity

110 Stockholm - København Antal direkte udenlandske investeringer Hovedstadområdet Stockholms Län Anm.: Hovestadsområdet består af København, Frederiskberg, Københavs Amt, Frederiksborg Amt. Antal investeringer omfatter kun nyetableringer og udvidelser. Kilde: Copenhagen Capacity pba. kørsler i European Investment Monitor, Ernst & Young (aug. '13), opgøresler baseret på pressemeddelelser, medienyheder og oplsynigner fra investeringsfremmeorganisatioer mv Copenhagen Capacity

111 Forslag til konkrete, strategiske ambitioner En fælles vækststrategi for hele DANMARKs hovedstad, som bakkes op af stat, regioner og kommuner. Copenhagen som samlende brand for hele hovedstadsregionen Nordens foretrukne destination for udenlandske, regionale hovedkontorer Vækst og udvikling på baggrund af regionale styrkepositioner OG offentlige indkøb (f.eks. Grøn teknologi / Sund teknologi / Infrastruktur) Verdens mest attraktive destination for TALENT Nordeuropas bedst forbundne lufthavn 11 1 Copenhagen Capacity

112 Tak Claus Lønborg / CEO E: T: M: Copenhagen Capacity 08/04/2014

113 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014

114 Friluftsrådets indspil til arbejdet med hovedstadsstrategi Anker Madsen, Leder af Politisk Afdeling 8. april

115 En succeshistorie Miljølæreorganisationen Foundation for Environmental Education har fra 1. januar 2014 etableret sig i København med 12 nye internationale grønne arbejdspladser. Plusser i salgsarbejdet: internationale flyforbindelser, byens og landets miljøprofil, hovedstadens overskuelighed, cykelmuligheder og et forholdsvis veludbygget kollektivt trafiknet. Minusser: oversalg af den fremmeste miljøby, mangler et stærkt grønt udtryk i den fysiske by, svært boligmarked og besværligt at komme igennem diverse tilladelser og godkendelsessystemer. 115

116 En grøn struktur er ikke nok i sig selv.men, hvis ikke der er en tilstrækkelig markant grøn struktur, gode rekreative muligheder både i midtbyen og i boligområderne, ja i hele regionen, så bliver det et parameter, som trækker voldsomt ned 116

117 Naturens rolle for byfolk Grønne områder og bynatur er vigtig for fastholdelse af eksisterende borgere og tiltrækning af nye. Syv ud af otte danskere bor i en by. At bo i byen er ikke et fravalg af natur. Langt de fleste byboere lægger stor vægt på muligheden for ophold og aktivitet i byens grønne og blå områder. Nærhed til natur er afgørende for, hvor ofte folk bruger naturen. 117

118 Langsigtet planlægning 118

119 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013: fastholder en række kvaliteter for hovedstadsregionens grønne områder. Men der er brug for en mere salgbar grøn vision. Udvalgets kommissorium: Ikke kun fokus på at bevare, men også udvikle og fremme grønne initiativer Ikke kun fokus på transport, vækst og rammevilkår for erhverv i en hovedstadsstrategi. 119

120 Husk grønt fokus i arbejdet med hovedstadsstrategi også over for kommunerne Indfør et statsligt krav om, at kommuneplanerne skal indeholder et afsnit om friluftsliv og en styrket fokus på grønne områder og byrum 120

121 Opsamling Natur og grønne områder tiltrækker ikke i sig selv, men hvis vi er svage på dette område, så vægter det tungt i fravalgsskålen, meget tungt. Det er for fattigt, når der i udvalgets kommissorium blot står, fokus på, at det grønne bevares, der skal ske udvikling / forbedringer. Styrk statens forpligtelser for den fysiske planlægning i hovedstadsregionen. Staten bør stå bag en salgbar vision for natur i hovedstaden. Kræv en styrkelse af de enkelte kommuners arbejde med natur, grønne områder og byrum. Alle kommuner skal planlægge målrettet for natur, grønne områder og friluftsliv. Krav i den statslige udmelding til kommuneplanerne! 121

122 Og så en svær, men vigtig en.. Tag endelig hul på det svære spørgsmål om, hvordan vi får finansieret den grønne struktur i hovedstadsregionen. Staten og kommunerne vil næppe kunne bære dette alene i de næste mange år. Vi skal se nye parter på banen. Nye krav skal stilles. Nye roller skal spilles. 122

123 Infrastruktur som vækstdriver Afd. chef Torben Lund Kudsk Økonomisk Politisk Sekretariat

124 Vækst og trafik hænger sammen Kilde: Niels Buus Kristensen, DTU,

125 Trængslen en udfordring for væksten Antal personture per hverdagsdøgn i 2012 og 2025 Transportmiddel Vækst Bil % Kollektiv trafik % Cykel % Gang % I alt hovedstadsområdet % Forsinkelsestid i biltrafikken i køretøjstimer i 2012 og 2025 Kilde: Tetraplan (2013) Vækst Forsinkelsestid 9,3 mio. timer 18,4 mio. timer + 96 % Forsinkelsestidens andel af den samlede rejsetid Forsinkelsestidens andel af den samlede rejsetid i myldretiden 5,6 % 9,3 % + 65 % 11,4 % 17,9 % +57 % Kilde: Tetraplan (2013) 125

126 Trængslen i København stærkt stigende Trængsel stigende antal biler faldende! Rejsetiden i bil steget 21% fra kilde: TomTom (nov. 2013) Antal køretøjer over søsnittet Kilde: Københavns Kommune (2013) 126

127 Vækst begrænses af trængsel - årsager til trængsel, et selvskabt problem? Indre by: Nedprioritering af bilers fremkommelighed Vejsaneringer: Nørrebro- og Amagerbrogade, Frederikssundsvej m. fl. Indsnævring af vejbaner (for at prioritere cykler, bus eller byrum ) Manglende koordinering af arbejder ved/på vejene Nedlæggelse af parkeringspladser Ringbyen: Infrastrukturen er ikke gearet til trafikstrømmene Markant vækst i trafik rundt om indre by Sive trafik, der søger væk fra trængsel på hovedfærdselsårer Øvrige Hovedstadsområde/Sjælland Kapacitetsproblemer på mange motor- og hovedveje Ringveje er underdimensioneret til dagens og fremtidens trafik Dårlig intermodalitet få rejs & parkér anlæg Mangelfuld kollektiv alternativ på tværs af fingrene 127

128 Vigtigt af forstå geografiske forskelle Biler er ikke løsningen i indre by Cykler og kollektiv trafik er ikke løsningen uden for Ringbyen/Sjælland Behov for kombination af bil, kollektiv og cykel i forskellig mix afhængig af område Ringbyen Fordeling af antal ture i 2012 Indre by Kollektiv trafik 17 % Cykel 16 % Bil 67 % Kilde: Trængselskommissionen (2013) 128

129 Ikke alle trafikinvesteringer er lige lønsomme - fra +Way til Way? Nutidsværdi 2013-niveau Letbane (mio. kr.) BRT (mio. kr.) Anlægsomkostninger Sparede reinvesteringer (ledninger) Restværdi Anlægsomkostninger, i alt Driftsudgifter, vej 4-7 Driftsudgifter busser Driftsudgifter letbane/brt Billetindtægter, kollektiv trafik Drifts- og vedligeholdelsesudgifter, i alt Tidsgevinster, vej Tidsgevinster, kollektiv trafik Kørselsomkostninger, vej Brugergevinster, i alt Luftforurening 21 6 Klima (CO2) 5 1 Eksterne omkostninger, i alt 26 6 Afgiftskonsekvenser Skatteforvridningstab Øvrige konsekvenser, i alt I alt nettonutidsværdi (NNV) Intern rente -7,4 % -2,6 % Kilde: Foranalyse af Aalborg Letbane/BRT Christian Trankjær, Letbanesekretariatet Aalborg (2013) 129

130 Løsninger på trængslen basis for vækst Behov for optimering af trafikafvikling i Indre by / Ringbyen Behov for optimering af samlet mobilitet ikke suboptimering af kollektiv trafik og cykler København bør ikke egenrådigt kunne trafiksanere væsentlige indfaldsveje Behov for bedre koordinering af kollektiv trafik på tværs af kommuner Behov for øget intermodalitet se på den samlede rejse Behov for væsentlige investeringer i infrastruktur som foreslået af Trængselskommissionen Infrastruktur bør udbygges ud fra hvor det skaber størst samfundsøkonomisk afkast 130

131 Høring om arbejdet med en hovedstadsstrategi Jesper Nygård Administrerende direktør Tirsdag den 8. april Økonomi- og Indenrigsministeriet

132 Realdania - hvem er vi? Realdania er en filantropisk forening og minder om en fond Vi skaber livskvalitet for alle gennem det byggede miljø 13 års virke og uddelt ca. 15 mia. kr. til mere end filantropiske projekter Store og små projekter i hele Danmark

133 Realdanias arbejdsmetode Vi arbejder med problemdrevet, dagsordensættende filantropi Katalytisk filantropi Fra projekter til problemer Skalering Collective impact Sammen kan vi noget, som vi ikke kan hver for sig

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0

KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0 www.kk.dk KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0 Side 1 Side 2 / Københavnerfortællingen Livskvalitet Vækst - Sundhed - Viden - Miljø/energi - Innovation - Mangfoldighed - Beskæftigelse - Tryghed Afdelingens navn

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Verdens navle eller udkantsverden? Copenhagen Capacity

Verdens navle eller udkantsverden? Copenhagen Capacity Verdens navle eller udkantsverden? 4 Copenhagen Capacity 25/05/15 Overordnet konkurrencekraft AD 2) INTERNATIONALT PERSPEKTIV Konkurrencekraft (indeksværdi 0-100) 100 90 80 70 Sverige Danmark Konkurrencekraft

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

DEN REGIONALE KOMMUNE EN VÆKSTSTRATEGI PÅ TRE KLINGER' BO RASMUSSEN, KOMMUNALDIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE

DEN REGIONALE KOMMUNE EN VÆKSTSTRATEGI PÅ TRE KLINGER' BO RASMUSSEN, KOMMUNALDIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE DEN REGIONALE KOMMUNE EN VÆKSTSTRATEGI PÅ TRE KLINGER' BO RASMUSSEN, KOMMUNALDIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE Agenda Case 1: Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Case 2: Ringby-letbanesamarbejdet

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

2lande. Erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige

2lande. Erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen Dansk Kyst- og Naturturisme Flere Veje til Vækst Korsør, onsdag den 29. marts 2017 1vision Erhvervspolitisk partnerskab mellem

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Input til Hovedstadsstrategien fra Hovedstaden. // CENTERDIREKTØR, CLAUS BJØRN BILLEHØJ, REGION HOVEDSTADEN 8. April 2014

Input til Hovedstadsstrategien fra Hovedstaden. // CENTERDIREKTØR, CLAUS BJØRN BILLEHØJ, REGION HOVEDSTADEN 8. April 2014 Input til Hovedstadsstrategien fra Hovedstaden // CENTERDIREKTØR, CLAUS BJØRN BILLEHØJ, REGION HOVEDSTADEN 8. April 2014 Hvad er Hovedstaden? En lille storbyregion på kanten af verden, knudepunkt mellem

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og indikatorer i Erhvervs- og Vækstpolitikken

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og indikatorer i Erhvervs- og Vækstpolitikken BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og indikatorer i Erhvervs- og Vækstpolitikken Indsatsområder Vækstfaktor: Erhvervsservice og omkostninger for erhvervslivet 1. at styrke Én indgang for erhvervslivet

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. Til Region Hovedstaden

Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. Til Region Hovedstaden 1. juni 2015 Sagsbeh.:AP J.nr.: 00.24.00-P35-2-15 (Høringssvaret overføres til Borgmesterens brevpapir) Udvikling og Dokumentation Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad Til Region Hovedstaden

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken Nedenstående tabel viser en oversigt over indsatsområder og indikatorer i den kommende erhvervs- og vækstpolitik for

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN. Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Adm. direktør Mikkel Aarø-Hansen KKR Hovedstaden Hillerød, 24. april 2017 Fondens formål er på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferie-/fritidsturismen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Bilag 1 Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Hvorfor en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune? Bidrage til at realisere

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Nikolaj Lubanski Ph.d., mag.art. Director - Talent Department Email: nl@copcap.com Direct:0045

Læs mere