Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi. Høring d. 8. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi. Høring d. 8. april 2014"

Transkript

1 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014

2 Hovedstadsstrategi - høringsmøde for udvalget d. 8. april 2014 Adm. direktør Claus Juhl // Københavns Kommune 2

3 Hvorfor kan hovedstadsregionen tilsyneladende ikke vækstmæssigt følge med sammenlignelige storbyer (som Stockholm, Hamborg og Amsterdam)? Begrænset sammentænkning af by og opland For mange aktører Ressourcerne puljes ikke tilstrækkeligt 3

4 Hvad er de allervæsentligste udfordringer for, at hovedstaden kan indfri sit vækstpotentiale og nå en tilfredsstillende vækst sammenlignet med sammenlignelige metropoler? Vi mangler fælles retning og en klar arbejdsdeling Lav produktivitet Ekstern og intern tilgængelighed halter 4

5 Hvor har hovedstadsen særlige styrkepositioner, som kan bidrage til vækst, tiltrække udenlandske investeringer, international kvalificeret arbejdskraft mv.? Københavns Kommune vokser med om året Styrkepositioner på erhvervsfronten er særligt klyngerne cleantech, velfærdsteknologi, biotech og maritime erhverv Copenhagen Airport som international hub Regionen er tværnational, huser 11 universiteter og ESS Copenhagen er et stærkt internationalt anerkendt brand 5

6 Er der allerede iværksat tiltag, der peger frem mod målet, og hvordan bidrager til organisation? Fokuseret Vækstdagsorden Vi skal have ét sted, hvor der sættes politisk retning og færre udførende enheder Tanken er, at vi ikke behøver flere midler, men at vi i stedet puljer vores midler smart og sikrer samme retning Københavns Kommune tager selv hånd i hanke med produktiviteten Internationalisering Forbedrede rammebetingelser 6

7 Er der konkrete forslag, der kan bidrage til, at hovedstaden klarer sig bedre i den internationale konkurrence, og vil de have effekt? En samlet strategi for hele metropolregionen Copenhagen Enkel organisering med færre aktører Fælles prioriteret infrastrukturudvidelse for hele regionen 7

8 Andre refleksioner på kommissoriet? Hele den funktionelle region dvs. Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne Skåne er allerede i dag arbejds- og bosætningsopland for København Vi må løse grænsehindringer 8

9 En stærkere Hovedstad 4 pointer fra Frederiksberg

10 Pointe 1: Staten skal kæmpe Hovedstadens sag Sverige styres fra Stockholm, Danmark af Jylland. Der mangler fokus på Øresundsregionen Flere investeringer i infrastruktur f.eks. afgrening af Metro til Sydhavnen og videre Kæmp for hovedsæder (dårlige eksempler: PostNord, NUAC (flyveledelse), regional patentdomstol)

11 Pointe 2: Stærkere regional organisering Vi har brug for hinanden: tætby, omegn og vandkant Hospitalsopdelte regioner afspejler ikke den funktionelle vækstregion Færre, større og stærkere regionale erhvervsfremmeaktører med fælles væksthus og vækstforum for hele regionen (fokuseret vækstdagsorden) Stærkere samarbejde end der pt. foregår i Øresundskomiteen. Ét fælles trafikselskab

12 Pointe 3: Styrk Livability dagsordenen Hovedstaden har attraktiv mangfoldighed og kritisk masse for livsformer og kultur Udnyt forskellighed og mangfoldighed. Frederiksberg spiller ind med sit DNA i fortællingen om livability i Copenhagen Drop provinsialismen: Fælles regional branding under navnet Copenhagen

13 Pointe 4: Stærkere vidensog erhvervssamarbejde Endnu mere fokus på iværksætterkulturen i hovedstaden Ambitiøse byintegrerede campus og forskerparker Samarbejde på tværs af regionens universiteter. Inkl. stærke incitamenter til at samarbejde til omverden Større frihed til kommunal erhvervsfremme, klarere rollefordeling

14 Økonomi- og indenrigsministeriets høring om HOVEDSTADSSTRATEGIEN Oplæg ved Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus Formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

15 HOVEDSTADEN ER VIGTIG FOR HELE DANMARK Derfor positivt at Hovedstadsstrategien sættes på den nationale agenda Derfor skal Hovedstadsstrategien formuleres på en sådan måde, at hele landet bidrager til strategien Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus og formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

16 HVORFOR? Stærke metropoler er centrale for de enkelte landes vækst og konkurrenceevne samt evne til at tiltrække internationale investeringer m.v. I moderne internationale samfund er metropoler knudepunkter i forhold til de globale markeder Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus og formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

17 MEN International forskning viser, at BNP kan hæves endnu mere hvis der som supplement til hovedstadsstrategien satses på second tier cities Second tier cities er defineret som those cities outside the capital whose economic and social performance is sufficiently important to affect the potential performance of the national economy Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus og formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

18 CITY REGIONS & EUROPEAN COMPETITIVENESS: WHAT POLICY MESSAGES FOR DENMARK? Professor Michael Parkinson CBE European Institute for Urban Affairs Danish Ministry Housing, Urban, Rural Affairs Conference Nyborg, February, 2014

19 INTERNATIONAL FORSKNING VISER Væksten i second tier cities er højere end hovedstadens Kilde: Professor Michael Parkinson CBE, European Institute for Urban Affairs

20 Kilde: Professor Michael Parkinson CBE, European Institute for Urban Affairs

21 HOVEDKONKLUSIONER Væksten skabes ikke kun i hovedstaden, men også i de større byregioner ( size matters ) Fokus på sammenhængskraft i Danmark. Mere end halvdelen af befolkningen bor udenfor Sjælland Decentral beslutningskompetence er nøglen til vækst uden for hovedstæderne Politisk ledelse er afgørende for at realisere potentialet Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus og formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

22 Input til Hovedstadsstrategien Gitte Bengtsson Regionalpolitisk direktør, Danske Regioner Danske Regioner

23 Indledning Hovedstadsområdet er vigtigt for hele landet det er den største vækstdynamo i Danmark. For at understøtte og udnytte hovedstadens vækstpotentialer er det nødvendigt at skabe kritisk masse og tænke på tværs af faggrænser, kommunegrænser, myndighedsgrænser Også behov for tættere samarbejde med staten, fx omkring Københavns Lufthavn. Vi ved, at alene en bys størrelse har betydning for produktiviteten. En bys størrelse måles på pendlingstid Danske Regioner

24 Erfaringer fra vækstfora i hele landet Samarbejde på tværs af aktører er afgørende for effekt. For at understøtte Hovedstadens vækstpotentialer er det nødvendigt med et forpligtende partnerskab i Vækstforum, der fortsat understøtter fokus på: A. Nye job og eksport inden for velfærds- og sundhedsteknologi. B. Fastholdelse af hovedstaden som en attraktiv og tilgængelig metropol med innovative virksomheder, der samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner. C. Styrkelse af erhvervsklynger, mens nyetablerede virksomheder vokser sig store og stærke Danske Regioner

25 Udfordringer og muligheder 3 vigtige udfordringer og muligheder for hovedstaden er følgende: 1. At sikre et stort og sammenhængende hovedstadsområde gennem øget mobilitet og sammenhængende infrastruktur inden for regionen og det funktionelle opland (Sjælland og Sverige), 2. At sikre den rette kvalificerede arbejdskraft, og 3. I endnu højere grad at udnytte potentialerne i det offentligt-private samarbejde inden for sundhedsområdet og erhvervsudvikling Danske Regioner

26 1. Se på samlet mobilitet Effektiv mobilitet en nødvendighed trængslen på vejene koster samfundet milliarder af kroner hvert år. Attraktiv kollektiv trafik: Hver dag pendler over personer fra Skåne eller Sjælland til Hovedstadsregionen. De nye investeringer i hurtigere togforbindelser til København bør følges op med forbedrede muligheder for at skifte til toget fra bus, cykel og bil fx ved parkand-ride anlæg uden for hovedstadsområdet. Vi har brug for en sammentænkt mobilitetsstrategi/busstrategi Danske Regioner

27 2. Sammentænk erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik Styrket regionalt samarbejde om og koordination mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelses-indsatsen for at sikre et mere dynamisk arbejdsmarked og en højere vækst i produktiviteten. Det kan bl.a. bidrage til at løse: Mismatch mellem de kompetencer, virksomhederne efterspørger, og dem, arbejdsstyrken besidder. Manglen på faglærte bl.a. som følge af mangel på praktikpladser. En prognose peger på, at der i 2020 vil være arbejdsløse ufaglærte og samtidig mangle faglærte inden for bl.a. handel og kontor. Behovet for særlige kompetencer på det regionale arbejdsmarked i forbindelse med de kommende store anlægsarbejder, ikke mindst de nye sygehusbyggerier og infrastrukturinvesteringerne Danske Regioner

28 Eksempel på regional koordinering: Praktikpladser i Region Hovedstaden Samarbejde etableret på praktikpladsområdet, hvor man har oprettet en praktikpladsenhed i samarbejde mellem Region Hovedstaden, regionens erhvervsskoler, jobcentre og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Resultat: Der er skabt 900 nye praktikpladser siden august Erfaringer herfra kan medvirke til at skabe positive forandringer for arbejdskraften i hele regionen. Det er til gavn for virksomhedernes vækstmuligheder, og giver flere og bedre jobmuligheder for den enkelte Danske Regioner

29 3. Se på et stærkt offentligt/privat samarbejde Offentligt/privat samarbejde om forskning og innovation er centralt for vækst. Sundhedsforskning (især i Hovedstaden) er det største forskningsfelt på 6 mia. årligt Danske Regioner

30 Regionernes forskning Sundhedsforskningen er det største forskningsfelt i Danmark. Region Hovedstaden står for over halvdelen (se figur) ofte i samarbejde med erhvervslivet til gavn for innovation, eksport og økonomisk vækst. Region Hovedstaden deltager i 65 offentligt-private innovationssamarbejdsprojekter (OPI-projekter). Endvidere samarbejde gennem fx vores indkøb, de nye sygehusbyggerier, viden om hvad der virker i praksis samt ikke mindst sundhedsforskning på hospitalerne for over 3 milliarder kroner årligt. Mia. kr Sundhedsforskning fordelt på de geografiske regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Kilder: Danmarks Statistik (DST) 2010, 2011, 2012, Tal fra DST 2011 er foreløbige tal. Endelige tal er tilgængelige i marts Tal hentet fra DST 6. december Der er tale om de totale udgifter indenfor de geografiske regioner, og ikke kun tal fra myndighedsregionerne Danske Regioner

31 Hovedstaden er udfordret på offentligt/privat samarbejde Region Hovedstaden har flest forskningsaftaler med private. Hovedstadens universiteter er udfordret Danske Regioner

32 Høring vedr. hovedstadsstrategien 8. april 2014 Input fra KKR Hovedstaden ved kommunaldirektør Bo Rasmussen KKR HOVEDSTADEN

33 En brændende platform OECD rapport, 2009 Sådan ligger landet, DI 2013 Tænketanken The Brookings Institution, 2013 Produktivitetskommissionen, 2014 Samme konklusion igen og igen: Danmark og hovedstaden sakker bagud KKR HOVEDSTADEN

34 De største udfordringer Mange mindre og ikke koordinerede initiativer Eksempelvis løser mange erhvervsfremmeaktører beslægtede opgaver Behov for mere innovation og flere iværksættere Trængsel hæmmer væksten. Der er behov for en smidig infrastruktur hvor arbejdskraften er og bor KKR HOVEDSTADEN

35 Hovedstadens styrkepositioner 3,8 mio. indbyggere i hele Øresundsregionen Videnintensiv metropol 11 universiteter i den funktionelle region inkl. Skåne Stærke klynger fx inden for medicinalbranchen Knudepunkt mellem Norden og Europa Kastrup Lufthavn og åbning af Fehmern-forbindelsen i 2019 Metropol, byer og landdistrikter Høj offentlig service Tryghed KKR HOVEDSTADEN

36 Refleksioner på kommissoriet Enig i udgangspunktet: Hovedstaden skal bidrage til at løfte væksten i hele Danmark Analyserne foreligger allerede der er behov for, at der tages handling herpå Mangler i kommissoriet: Fokus på klynger, iværksættere og infrastruktur Snævert fokus: Pas på med at tænke hovedstaden for snævert og hvorfor vælge et rent statsligt udvalg? Der er et åbent vindue nu: En anerkendelse af, at der er behov for at stå sammen, og en accept af vækst i hovedstaden gavner resten af landet. Dette bør udnyttes KKR HOVEDSTADEN

37 Forslag Fokusér, fokusér, fokusér og prioritér indsatsen, der hvor den har størst effekt Vækst i hovedstaden gavner hele landet Udnyt det potentiale der ligger i de massive anlægsinvesteringer, der gennemføres i de kommende år By- og opland skal ses i en sammenhæng og hele den funktionelle region skal indgå i en hovedstadsstrategi Investeringer i infrastruktur skal prioriteres efter, hvor de giver størst vækst Behov for tydelig rollefordeling ml. kommuner, regioner og stat Én indgang og ét fælles brand KKR HOVEDSTADEN

38 Vi er allerede i gang men tempoet skal sættes op. Fokuseret Vækstdagsorden Fokuseret vækstdagsorden er første skridt på vejen! Med fokuseret vækstdagsorden samles de relevante politiske parter og sætter fælles retning for de mange initiativer på vækst- og erhvervsfremmeområdet Næste skridt er etablering af en organisering der understøtter det politiske paraplyorgan KKR HOVEDSTADEN

39 KKR SJÆLLAND Høring vedr. hovedstadsstrategien 8. april 2014 Input fra KKR Sjælland ved kommunaldirektør Henrik Kolind

40 KKR SJÆLLAND Et fælles arbejdsmarked på tværs af hele det østlige Danmark Stor pendling på tværs udfordres af eksisterende infrastruktur og trængselsproblemer 40

41 Talent/ Arbejdskraft Øresundskomiteen Innovation Iværksætteri Infrastruktur Projekt organisationer, fx Gate 21 Copenhagen Capacity 6+ Klynger og Klyngenetværk 7 Universiteter 7 GTSer Erhvervsorganisationerne Regionerne + Vækstfora Kommunerne Væksthusene Kommunernes Erhvervsservice Symbion, CAT, SCION DTU, mv. Connect Denmark Venture Cup Private aktører, fx Konsulenthuse og RegLab Øresundskomiteen Regionale erhvervscentre: Grøn Center, Visit Nordsjælland, Femern Belt Development, Øst-dansk turisme Investeringer og markedsføring Copenhagen Capacity Wonderful Copenhagen Staten (fx via vækstpartnerskaber, styrelser, innovationscentre, Invest in DK, Work in Denmark, VisitDK) 41

42 FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Bruge vores størrelse 3,8 mio. ( indbyggere i hele Øresundsregionen -> arbejdskraft) Målrette de mange midler/ressourcer Opnå øget indflydelse Tilbyde stærk geografisk placering Metropol, byer og landdistrikter Knudepunkt mellem Norden og Europa International lufthavn og åbning af Fehmern-forbindelsen i 2021 Tilbyde gode rammebetingelser 11 universiteter Høj offentlig service (fx lokal erhvervsservice) Nye løsninger Blive internationalt testcentrum for innovative løsninger Klyngeudvikling og offentlig privat samspil

43 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014

44 Oplæg til udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Peter Kay Mortensen Formand for LO Hovedstaden.

45 Fagbevægelsens fokus på vækst og udvikling i Hovedstaden Fagbevægelsen i hovedstaden samarbejder i Beskæftigelsesrådet for Hovedstaden og Sjælland med arbejdsgivere og kommunale repræsentanter om overvågning, indsatser og anbefalinger til regionens 44 jobcentre. Samt stiller forslag til mål for den samlede beskæftigelsesindsats over for ministeren

46 Fagbevægelsens fokus på udviklingen i Øresundsregionen. I Øresundsregionen samarbejder vi med de nationale, regionale og lokale arbejdsmarkedsmyndigheder i bl.a. Cross Border Øresund. Samt i IRTUC Øresund, som er et samarbejde mellem lønmodtagerorganisationerne på begge sider af sundet Samarbejdet handler om at skabe match i forhold til udbud af arbejdskraft

47 Hvordan ser fagbevægelsen udviklingen i hovedstaden Manglende koordinering af initiativer Kommunernes manglende forpligtelser for de fælles overordnede strategier Silo tankegang mellem sektorerne Manglende koordinering samt overordnet politisk beslutningskraft og styring af indsatsen i Øresundsregionen De indbyggede væksthæmmere i de institutionelle strukturer

48 Udfordringer Fremskrivningen viser, at vi står over for flere udfordringer i vores region, hvis væksten skal øges eller bare fastholdes Vi kommer til at mangle arbejdskraft med mange forskellige kompetencer. Derfor handler det om at få fuldt udbytte af arbejdsstyrken i hele Øresundsregionen Indsats for at få højt uddannet udenlandsk arbejdskraft kan ikke stå alene

49 Uddannelse er nøglen til højere vækst Vi skal øge kompetenceniveauet i den nuværende arbejdsstyrke. Dette skal ske gennem det dobbelte kompetenceløft og en effektiv indsats for voksen- og efteruddannelse. Samtidig skal vi sikre, at flere unge får en erhvervsuddannelse.

50 Anbefalinger. Ændringer i de institutionelle rammer Øget fokusering på de uddannelsespolitiske rammer Bedre koordinering af indsatsen i Øresundsregionen Gerne etablering af et vækstråd i Øresundsregionen Følge anbefalingerne fra trængselskommissionen

51

52

53 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014

54 Ny vækst omkring Øresund input til Hovedstadsstrategien Finn Lauritzen 8. april

55 Velstandsniveauer BRP per sysselsatt (Euro, 2000 års priser) Källa: Eurostat, SCB,DST och Destatis Statistisches Bundesamt Note: Talen för 2011 och 2012 är uppskattade Byen København är definierat som Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Dragør Kommune och Tårnby Kommune

56 Daglig pendling i Öresundsregionen

57 I hvilken grad forstår du svensk/dansk? efter alder

58 Öresundskomiteens integrationsindeks, 2000 = 100

59 De fem delindeks

60 40,0 Antal rejsende over Øresund (mio.) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Helsingør-Helsingborg (Færge) Øresundsbron, Tog Øresundsbron, Bil Flyvebådene, København-Skåne 10,0 5,0 0,

61 Kulturundersøgelse 2014 Hvad er de vigtigste årsager til, at du har besøgt Skåne/Sjælland inden for de seneste 12 måneder? Kultur Shopping Studie/forskning 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pendling mellem bopæl og arbejde Fritidsaktivitet/sport Sjællændere Skåninge Gennemrejse Besøgt venner/familie Ferie Forretningsrejse Arbejde

62 Øresunds funktionelle arbejdsmarked og velstandsniveauet - regneeksempel

63 Mulige initiativer: Trafikinvesteringer: HH, tilslutning til Öresundsbron Lavere togpriser på Öresundsbron Færre grænsehindringer Samarbejde mellem de tre vækstfora om fælles erhvervsstrategi Triple Helix over Sundet Bedre universitetssamarbejde om undervisning Øresunds-vækst-teams på udvalgte områder (cleantech, life science, it, kreative erhverv)

64 Tak for opmærksomheden!

65 Høring om Hovedstadsstrategi Koncerndirektør Per Bennetsen, Region Sjælland

66 Udfordringer for vækst Der mangler kritisk masse, hvis hovedstaden tænkes for snævert Forskellige styrker og muligheder udnyttes samlet Det er vigtigt, at vi sætter fælles retning på en målrettet vækstindsats Det kan der gøres: 1. Sikre en sammenhængende vækstindsats i hele den funktionelle region: Metropolen Copenhagen 2. Udnytte potentialerne 3. Forbedrede transportforhold 4. Mere viden i produktionen

67 Hvor har Metropolen Copenhagen særlige styrkepositioner? Den funktionelle region har styrker inden for mange erhverv: IKT, kreative erhverv, fødevarer, cleantech, life science, transport/logistik I Region Sjælland er det særligt fødevarer, cleantech, life science og transport/logistik Life science Region Sjælland har stor produktion af bioteknologiske produkter

68 Infrastruktur og investeringer Udnytte de store offentlige anlægsinvesteringer til at skabe varig vækst og beskæftigelse Sammenhæng i transportsystemet: Togforbindelser Tværforbindelser Park & Rejs Sikre Københavns lufthavn som knudepunkt: Togforbindelser Hele Danmarks lufthavn - Kattegat

69 Højere værditilvækst Viden fra forskning ud i erhvervslivet Flere højtuddannede til private virksomheder Højere uddannelsesniveau Adgang til teknisk videregående uddannelse Offentlig-Privat Samarbejde

70 Igangsatte initiativer Fokuseret Vækstdagsorden et vigtigt initiativ! Herudover er der mange initiativer, som har understøttet indsatsen i den funktionelle region blandt andet: Copenhagen Capacity Copenhagen Cleantech Cluster Copenhagen Cooking Copenhagen Connected Öresundskomiteen m.v. Medicon Valley Alliance PowerLabDK

71 Sådan kommer vi videre Vækst gennem konkrete fælles indsatser struktur skaber ikke vækst Samordne vækst- og udviklingsstrategier, så vi får fælles elementer og samtidig har plads til regionale elementer Rammer for at stat(-er), regioner og kommuner kan sætte fælles retning, mødes og arbejde sammen om at udvikle metropolen Copenhagen, så der kan skabes varig vækst og beskæftigelse

72 og mere konkret Udvikle fælles styrkepositioner indsatsen tilpasses så den passer til regionernes forskellige dele af værdikæden Viden ud i virksomhederne i hele metropolen Gode transportmuligheder til metropolen, mellem regionerne og på tværs i regionerne

73 HØRING OM HOVEDSTADSSTRATEGI Peter Rømer Hansen, Executive Vice President, Strategy & Markets Copenhagen

74 OUR VISION Copenhagen will be a world city. A city with global relevance and attraction. Tourism is the media that can help manifest Copenhagen as a global city. That s why we call it BIGTOURISM. Copenhagen

75 AGENDA 1. VI KAN GODT FØLGE MED 2. UDFORDRINGER 3. STYRKEPOSITIONER 4. HVEM GØR HVAD? 5. HVAD KAN ELLERS GØRES? Copenhagen

76 Vi kan godt følge med Copenhagen

77 Vækst i hotelovernatninger i europæiske byer (jan. til dec. 2012/2013) 15% 10% 5% 0% 9,4% 8,9% 8,1% 7,1% 6,3% 5,2% 5,1% 4,3% 3,4% 3,3% 3,0% 2,8% 2,1% 1,8% 1,5% 0,5% Benchmark gnms: 3,1% -0,2% -0,8% -5% -3,3% -4,3% -10% * jan.-dec. ** jan.-nov. ***jan.-okt. ****jan.-sep. Kilde: TourMis samt byers egne hjemmesider Copenhagen

78 12.4 Total Bednights Average Annual Percentage Growth Part 1 Copenhagen

79 Copenhagen

80 Kinesiske overnatninger København Note: Alle typer inkl. hoteller og feriecentre, vandrehjem og Camping KINESISKE OVERNATNINGER Storkøbenhavn Copenhagen

81 CHINESE BEDNIGHTS 中 国 游 客 的 留 宿 增 长 率 哥 本 哈 根 33% 34% % -2% 25% 30% 30% 20% 38% 34% Copenhagen

82 Total tax-free sales in stores, Denmark 2012 (EUR) CHINESE SHOPPERS 免 税 购 物 % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Market share of non-eu bednights Copenhagen

83 Copenhagen UDFORDRINGER

84 SEVEN MUST-WIN BATTLES 1. International accessibility 2. Attract growth markets 3. Develop core business 4. New regional geographies 5. Work closer with cultural community 6. Focus on digital and social media 7. Improve service experience Copenhagen

85 Copenhagen IT S FOR FUCKING REAL KENNETH REINICKE, FORHNV. DIREKTØR TV2, POLITIKEN HEADLINE, MARCH 18th. 2014

86 MOBILE BOOMING IT S NOT A TREND. IT S EVERYWHERE AVERAGE: 70-80%use APPs when travelling to Copenhagen Copenhagen

87 2012 Copenhagen

88 2014 Copenhagen

89 Copenhagen

90 Copenhagen

91 COPENHAGEN ANGELS 哥 本 哈 根 小 天 使 Likes Retweets View s Copenhagen

92 Copenhagen

93 Views / Exposure Period Wiews per day Copenhagen

94 STYRKE- POSITIONER Copenhagen

95 HVAD ER VI GODE TIL? 1. Liveability 2. Sustainability 3. = Strong brand 4. Regional Networking Copenhagen

96 Companies investing Global Connected City Break CPH Card VIBE/ÖEC OPEN Copenhagen CPH Alliance Cruise Baltic Meetingplace CPH 50 0 Cruise CPH Network Copenhagen

97 HVAD BIDRAGER I MED? Copenhagen

98 OUR MISSION We strive to be a world class DMO. We are Copenhagen s Project House for tourism development and urban growth projects. With us, there is only a short path from a great idea to a project with great value for our partners. Copenhagen

99 NEW ROLES OF THE DMOS FASCILATORS OF CREATIVE DESTINATION DEVELOPMENT CURATORS OF CONTENT MODERATORS OF INDUSTRY DIALOGUE INITIATORS OF BRAND CAMPAIGN INITIATIVES NETWORKERS FOR GLOBAL PARTNERSHIPS Copenhagen

100 Strategic tourism Classic tourism WONDERFUL COPENHAGENs Cruise Copenhagen Convention Bureau Touristinformation Destination marketing?????? Culture + Matitime Forum Euroscience Chinavia City Break network VisitNordsjælland IOC Global Connected VIBE BIKE CITY MeetDenmark OPEN Copenhagen Copenhagen Cooking Eventures Copenhagen Goodwill Ambassadors Cruise Baltic IMO & PIMCO BestCities INDEX Meetingplace Culture Bridge Copenhagen

101 Copenhagen WHAT ELSE?

102 HVAD SKAL VI HAVE MERE AF? 1. Kontinuitet i strategiske projekter som Connected, Chinavia mv. 2. Strategisk engagement for Internationale begivenheder 3. Regionale partnerskaber 4. Nytænkning og samtænkning i byens markedsføring Copenhagen

103 Copenhagen Strategy Copenhagen Capacity: The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013

104 FOREIGN BUSINESS ACTIVITIES IN DK Number of businesses 1% Number of employees 20% Turnover 22% Export 26%

105 Hvad er det, der gør at en virksomhed vælger at lokalisere sig i en bestemt region? - Marked - Kompetencer

106 Rammerne for en hovedstadsstrategi Markedsføring/branding Copenhagen brand MIPIM Kanaler Goodwill Ambassadors Invest in Denmark Agenter Internationalt klyngesamarbejde 10 6 Copenhagen Capacity

107 COMPETITION POWER, PROSPERITY AND FDI IN DK AND S Red = Denmark Konkurrencekraft (bedste land=index 100) Konkurrencekraft (rangorden 59 lande) Blue = Sweden BNP pr. indbygger (euro, faste priser, PPP) PROSPERITY AND GROWTH FDI inward stock i pct. af BNP DIRECT 70 FOREIGN INVESTMENT 63 (FDI)

108 Domestic Economy International Trade International Investment Employment Prices Total Public Finance Fiscal Policy Institutional Framework Business Legislation Societal Framework Productivity & Efficiency Labor Market Finance Management Practices Attitudes and Values Basic Infrastructure Technological Infrastructure Scientific Infrastructure Health and Environment Education Danmark vs Sverige danske føringer Economic Performance Government Efficiency Business Efficiency Infrastructure Denmark Sweden 10 8 Copenhagen Capacity

109 Domestic Economy International Trade International Investment Employment Prices Total Public Finance Fiscal Policy Institutional Framework Business Legislation Societal Framework Productivity & Efficiency Labor Market Finance Management Practices Attitudes and Values Basic Infrastructure Technological Infrastructure Scientific Infrastructure Health and Environment Education Danmark vs Sverige danske føringer Economic Performance Government Efficiency Business Efficiency Infrastructure Denmark Sweden 10 9 Copenhagen Capacity

110 Stockholm - København Antal direkte udenlandske investeringer Hovedstadområdet Stockholms Län Anm.: Hovestadsområdet består af København, Frederiskberg, Københavs Amt, Frederiksborg Amt. Antal investeringer omfatter kun nyetableringer og udvidelser. Kilde: Copenhagen Capacity pba. kørsler i European Investment Monitor, Ernst & Young (aug. '13), opgøresler baseret på pressemeddelelser, medienyheder og oplsynigner fra investeringsfremmeorganisatioer mv Copenhagen Capacity

111 Forslag til konkrete, strategiske ambitioner En fælles vækststrategi for hele DANMARKs hovedstad, som bakkes op af stat, regioner og kommuner. Copenhagen som samlende brand for hele hovedstadsregionen Nordens foretrukne destination for udenlandske, regionale hovedkontorer Vækst og udvikling på baggrund af regionale styrkepositioner OG offentlige indkøb (f.eks. Grøn teknologi / Sund teknologi / Infrastruktur) Verdens mest attraktive destination for TALENT Nordeuropas bedst forbundne lufthavn 11 1 Copenhagen Capacity

112 Tak Claus Lønborg / CEO E: T: M: Copenhagen Capacity 08/04/2014

113 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014

114 Friluftsrådets indspil til arbejdet med hovedstadsstrategi Anker Madsen, Leder af Politisk Afdeling 8. april

115 En succeshistorie Miljølæreorganisationen Foundation for Environmental Education har fra 1. januar 2014 etableret sig i København med 12 nye internationale grønne arbejdspladser. Plusser i salgsarbejdet: internationale flyforbindelser, byens og landets miljøprofil, hovedstadens overskuelighed, cykelmuligheder og et forholdsvis veludbygget kollektivt trafiknet. Minusser: oversalg af den fremmeste miljøby, mangler et stærkt grønt udtryk i den fysiske by, svært boligmarked og besværligt at komme igennem diverse tilladelser og godkendelsessystemer. 115

116 En grøn struktur er ikke nok i sig selv.men, hvis ikke der er en tilstrækkelig markant grøn struktur, gode rekreative muligheder både i midtbyen og i boligområderne, ja i hele regionen, så bliver det et parameter, som trækker voldsomt ned 116

117 Naturens rolle for byfolk Grønne områder og bynatur er vigtig for fastholdelse af eksisterende borgere og tiltrækning af nye. Syv ud af otte danskere bor i en by. At bo i byen er ikke et fravalg af natur. Langt de fleste byboere lægger stor vægt på muligheden for ophold og aktivitet i byens grønne og blå områder. Nærhed til natur er afgørende for, hvor ofte folk bruger naturen. 117

118 Langsigtet planlægning 118

119 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013: fastholder en række kvaliteter for hovedstadsregionens grønne områder. Men der er brug for en mere salgbar grøn vision. Udvalgets kommissorium: Ikke kun fokus på at bevare, men også udvikle og fremme grønne initiativer Ikke kun fokus på transport, vækst og rammevilkår for erhverv i en hovedstadsstrategi. 119

120 Husk grønt fokus i arbejdet med hovedstadsstrategi også over for kommunerne Indfør et statsligt krav om, at kommuneplanerne skal indeholder et afsnit om friluftsliv og en styrket fokus på grønne områder og byrum 120

121 Opsamling Natur og grønne områder tiltrækker ikke i sig selv, men hvis vi er svage på dette område, så vægter det tungt i fravalgsskålen, meget tungt. Det er for fattigt, når der i udvalgets kommissorium blot står, fokus på, at det grønne bevares, der skal ske udvikling / forbedringer. Styrk statens forpligtelser for den fysiske planlægning i hovedstadsregionen. Staten bør stå bag en salgbar vision for natur i hovedstaden. Kræv en styrkelse af de enkelte kommuners arbejde med natur, grønne områder og byrum. Alle kommuner skal planlægge målrettet for natur, grønne områder og friluftsliv. Krav i den statslige udmelding til kommuneplanerne! 121

122 Og så en svær, men vigtig en.. Tag endelig hul på det svære spørgsmål om, hvordan vi får finansieret den grønne struktur i hovedstadsregionen. Staten og kommunerne vil næppe kunne bære dette alene i de næste mange år. Vi skal se nye parter på banen. Nye krav skal stilles. Nye roller skal spilles. 122

123 Infrastruktur som vækstdriver Afd. chef Torben Lund Kudsk Økonomisk Politisk Sekretariat

124 Vækst og trafik hænger sammen Kilde: Niels Buus Kristensen, DTU,

125 Trængslen en udfordring for væksten Antal personture per hverdagsdøgn i 2012 og 2025 Transportmiddel Vækst Bil % Kollektiv trafik % Cykel % Gang % I alt hovedstadsområdet % Forsinkelsestid i biltrafikken i køretøjstimer i 2012 og 2025 Kilde: Tetraplan (2013) Vækst Forsinkelsestid 9,3 mio. timer 18,4 mio. timer + 96 % Forsinkelsestidens andel af den samlede rejsetid Forsinkelsestidens andel af den samlede rejsetid i myldretiden 5,6 % 9,3 % + 65 % 11,4 % 17,9 % +57 % Kilde: Tetraplan (2013) 125

126 Trængslen i København stærkt stigende Trængsel stigende antal biler faldende! Rejsetiden i bil steget 21% fra kilde: TomTom (nov. 2013) Antal køretøjer over søsnittet Kilde: Københavns Kommune (2013) 126

127 Vækst begrænses af trængsel - årsager til trængsel, et selvskabt problem? Indre by: Nedprioritering af bilers fremkommelighed Vejsaneringer: Nørrebro- og Amagerbrogade, Frederikssundsvej m. fl. Indsnævring af vejbaner (for at prioritere cykler, bus eller byrum ) Manglende koordinering af arbejder ved/på vejene Nedlæggelse af parkeringspladser Ringbyen: Infrastrukturen er ikke gearet til trafikstrømmene Markant vækst i trafik rundt om indre by Sive trafik, der søger væk fra trængsel på hovedfærdselsårer Øvrige Hovedstadsområde/Sjælland Kapacitetsproblemer på mange motor- og hovedveje Ringveje er underdimensioneret til dagens og fremtidens trafik Dårlig intermodalitet få rejs & parkér anlæg Mangelfuld kollektiv alternativ på tværs af fingrene 127

128 Vigtigt af forstå geografiske forskelle Biler er ikke løsningen i indre by Cykler og kollektiv trafik er ikke løsningen uden for Ringbyen/Sjælland Behov for kombination af bil, kollektiv og cykel i forskellig mix afhængig af område Ringbyen Fordeling af antal ture i 2012 Indre by Kollektiv trafik 17 % Cykel 16 % Bil 67 % Kilde: Trængselskommissionen (2013) 128

129 Ikke alle trafikinvesteringer er lige lønsomme - fra +Way til Way? Nutidsværdi 2013-niveau Letbane (mio. kr.) BRT (mio. kr.) Anlægsomkostninger Sparede reinvesteringer (ledninger) Restværdi Anlægsomkostninger, i alt Driftsudgifter, vej 4-7 Driftsudgifter busser Driftsudgifter letbane/brt Billetindtægter, kollektiv trafik Drifts- og vedligeholdelsesudgifter, i alt Tidsgevinster, vej Tidsgevinster, kollektiv trafik Kørselsomkostninger, vej Brugergevinster, i alt Luftforurening 21 6 Klima (CO2) 5 1 Eksterne omkostninger, i alt 26 6 Afgiftskonsekvenser Skatteforvridningstab Øvrige konsekvenser, i alt I alt nettonutidsværdi (NNV) Intern rente -7,4 % -2,6 % Kilde: Foranalyse af Aalborg Letbane/BRT Christian Trankjær, Letbanesekretariatet Aalborg (2013) 129

130 Løsninger på trængslen basis for vækst Behov for optimering af trafikafvikling i Indre by / Ringbyen Behov for optimering af samlet mobilitet ikke suboptimering af kollektiv trafik og cykler København bør ikke egenrådigt kunne trafiksanere væsentlige indfaldsveje Behov for bedre koordinering af kollektiv trafik på tværs af kommuner Behov for øget intermodalitet se på den samlede rejse Behov for væsentlige investeringer i infrastruktur som foreslået af Trængselskommissionen Infrastruktur bør udbygges ud fra hvor det skaber størst samfundsøkonomisk afkast 130

131 Høring om arbejdet med en hovedstadsstrategi Jesper Nygård Administrerende direktør Tirsdag den 8. april Økonomi- og Indenrigsministeriet

132 Realdania - hvem er vi? Realdania er en filantropisk forening og minder om en fond Vi skaber livskvalitet for alle gennem det byggede miljø 13 års virke og uddelt ca. 15 mia. kr. til mere end filantropiske projekter Store og små projekter i hele Danmark

133 Realdanias arbejdsmetode Vi arbejder med problemdrevet, dagsordensættende filantropi Katalytisk filantropi Fra projekter til problemer Skalering Collective impact Sammen kan vi noget, som vi ikke kan hver for sig

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

!"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$

!#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$ !"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)$ !"#$%&'(')*&+(,+"%-+.++ /+*012345+ 6788904:+ ;

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

VÆKST I KØBENHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 2 Prioritering. 2.1 En udfordret vækstdriver. 1 Indledning 1

VÆKST I KØBENHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 2 Prioritering. 2.1 En udfordret vækstdriver. 1 Indledning 1 DECISION SEMINAR VÆKST I KØBENHAVN ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Prioritering 1 2.1 En

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews

Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews Session 3 Business Regions Resultater fra 22 dybdeinterviews Af Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, M.A., Aalborg Universitet Kommunernes Landsforening Erhvervskonference, 24. august 2015 Formål og

Læs mere