Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi. Høring d. 8. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi. Høring d. 8. april 2014"

Transkript

1 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014

2 Hovedstadsstrategi - høringsmøde for udvalget d. 8. april 2014 Adm. direktør Claus Juhl // Københavns Kommune 2

3 Hvorfor kan hovedstadsregionen tilsyneladende ikke vækstmæssigt følge med sammenlignelige storbyer (som Stockholm, Hamborg og Amsterdam)? Begrænset sammentænkning af by og opland For mange aktører Ressourcerne puljes ikke tilstrækkeligt 3

4 Hvad er de allervæsentligste udfordringer for, at hovedstaden kan indfri sit vækstpotentiale og nå en tilfredsstillende vækst sammenlignet med sammenlignelige metropoler? Vi mangler fælles retning og en klar arbejdsdeling Lav produktivitet Ekstern og intern tilgængelighed halter 4

5 Hvor har hovedstadsen særlige styrkepositioner, som kan bidrage til vækst, tiltrække udenlandske investeringer, international kvalificeret arbejdskraft mv.? Københavns Kommune vokser med om året Styrkepositioner på erhvervsfronten er særligt klyngerne cleantech, velfærdsteknologi, biotech og maritime erhverv Copenhagen Airport som international hub Regionen er tværnational, huser 11 universiteter og ESS Copenhagen er et stærkt internationalt anerkendt brand 5

6 Er der allerede iværksat tiltag, der peger frem mod målet, og hvordan bidrager til organisation? Fokuseret Vækstdagsorden Vi skal have ét sted, hvor der sættes politisk retning og færre udførende enheder Tanken er, at vi ikke behøver flere midler, men at vi i stedet puljer vores midler smart og sikrer samme retning Københavns Kommune tager selv hånd i hanke med produktiviteten Internationalisering Forbedrede rammebetingelser 6

7 Er der konkrete forslag, der kan bidrage til, at hovedstaden klarer sig bedre i den internationale konkurrence, og vil de have effekt? En samlet strategi for hele metropolregionen Copenhagen Enkel organisering med færre aktører Fælles prioriteret infrastrukturudvidelse for hele regionen 7

8 Andre refleksioner på kommissoriet? Hele den funktionelle region dvs. Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne Skåne er allerede i dag arbejds- og bosætningsopland for København Vi må løse grænsehindringer 8

9 En stærkere Hovedstad 4 pointer fra Frederiksberg

10 Pointe 1: Staten skal kæmpe Hovedstadens sag Sverige styres fra Stockholm, Danmark af Jylland. Der mangler fokus på Øresundsregionen Flere investeringer i infrastruktur f.eks. afgrening af Metro til Sydhavnen og videre Kæmp for hovedsæder (dårlige eksempler: PostNord, NUAC (flyveledelse), regional patentdomstol)

11 Pointe 2: Stærkere regional organisering Vi har brug for hinanden: tætby, omegn og vandkant Hospitalsopdelte regioner afspejler ikke den funktionelle vækstregion Færre, større og stærkere regionale erhvervsfremmeaktører med fælles væksthus og vækstforum for hele regionen (fokuseret vækstdagsorden) Stærkere samarbejde end der pt. foregår i Øresundskomiteen. Ét fælles trafikselskab

12 Pointe 3: Styrk Livability dagsordenen Hovedstaden har attraktiv mangfoldighed og kritisk masse for livsformer og kultur Udnyt forskellighed og mangfoldighed. Frederiksberg spiller ind med sit DNA i fortællingen om livability i Copenhagen Drop provinsialismen: Fælles regional branding under navnet Copenhagen

13 Pointe 4: Stærkere vidensog erhvervssamarbejde Endnu mere fokus på iværksætterkulturen i hovedstaden Ambitiøse byintegrerede campus og forskerparker Samarbejde på tværs af regionens universiteter. Inkl. stærke incitamenter til at samarbejde til omverden Større frihed til kommunal erhvervsfremme, klarere rollefordeling

14 Økonomi- og indenrigsministeriets høring om HOVEDSTADSSTRATEGIEN Oplæg ved Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus Formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

15 HOVEDSTADEN ER VIGTIG FOR HELE DANMARK Derfor positivt at Hovedstadsstrategien sættes på den nationale agenda Derfor skal Hovedstadsstrategien formuleres på en sådan måde, at hele landet bidrager til strategien Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus og formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

16 HVORFOR? Stærke metropoler er centrale for de enkelte landes vækst og konkurrenceevne samt evne til at tiltrække internationale investeringer m.v. I moderne internationale samfund er metropoler knudepunkter i forhold til de globale markeder Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus og formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

17 MEN International forskning viser, at BNP kan hæves endnu mere hvis der som supplement til hovedstadsstrategien satses på second tier cities Second tier cities er defineret som those cities outside the capital whose economic and social performance is sufficiently important to affect the potential performance of the national economy Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus og formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

18 CITY REGIONS & EUROPEAN COMPETITIVENESS: WHAT POLICY MESSAGES FOR DENMARK? Professor Michael Parkinson CBE European Institute for Urban Affairs Danish Ministry Housing, Urban, Rural Affairs Conference Nyborg, February, 2014

19 INTERNATIONAL FORSKNING VISER Væksten i second tier cities er højere end hovedstadens Kilde: Professor Michael Parkinson CBE, European Institute for Urban Affairs

20 Kilde: Professor Michael Parkinson CBE, European Institute for Urban Affairs

21 HOVEDKONKLUSIONER Væksten skabes ikke kun i hovedstaden, men også i de større byregioner ( size matters ) Fokus på sammenhængskraft i Danmark. Mere end halvdelen af befolkningen bor udenfor Sjælland Decentral beslutningskompetence er nøglen til vækst uden for hovedstæderne Politisk ledelse er afgørende for at realisere potentialet Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus og formand for KL s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg 8. april 2014

22 Input til Hovedstadsstrategien Gitte Bengtsson Regionalpolitisk direktør, Danske Regioner Danske Regioner

23 Indledning Hovedstadsområdet er vigtigt for hele landet det er den største vækstdynamo i Danmark. For at understøtte og udnytte hovedstadens vækstpotentialer er det nødvendigt at skabe kritisk masse og tænke på tværs af faggrænser, kommunegrænser, myndighedsgrænser Også behov for tættere samarbejde med staten, fx omkring Københavns Lufthavn. Vi ved, at alene en bys størrelse har betydning for produktiviteten. En bys størrelse måles på pendlingstid Danske Regioner

24 Erfaringer fra vækstfora i hele landet Samarbejde på tværs af aktører er afgørende for effekt. For at understøtte Hovedstadens vækstpotentialer er det nødvendigt med et forpligtende partnerskab i Vækstforum, der fortsat understøtter fokus på: A. Nye job og eksport inden for velfærds- og sundhedsteknologi. B. Fastholdelse af hovedstaden som en attraktiv og tilgængelig metropol med innovative virksomheder, der samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner. C. Styrkelse af erhvervsklynger, mens nyetablerede virksomheder vokser sig store og stærke Danske Regioner

25 Udfordringer og muligheder 3 vigtige udfordringer og muligheder for hovedstaden er følgende: 1. At sikre et stort og sammenhængende hovedstadsområde gennem øget mobilitet og sammenhængende infrastruktur inden for regionen og det funktionelle opland (Sjælland og Sverige), 2. At sikre den rette kvalificerede arbejdskraft, og 3. I endnu højere grad at udnytte potentialerne i det offentligt-private samarbejde inden for sundhedsområdet og erhvervsudvikling Danske Regioner

26 1. Se på samlet mobilitet Effektiv mobilitet en nødvendighed trængslen på vejene koster samfundet milliarder af kroner hvert år. Attraktiv kollektiv trafik: Hver dag pendler over personer fra Skåne eller Sjælland til Hovedstadsregionen. De nye investeringer i hurtigere togforbindelser til København bør følges op med forbedrede muligheder for at skifte til toget fra bus, cykel og bil fx ved parkand-ride anlæg uden for hovedstadsområdet. Vi har brug for en sammentænkt mobilitetsstrategi/busstrategi Danske Regioner

27 2. Sammentænk erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik Styrket regionalt samarbejde om og koordination mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelses-indsatsen for at sikre et mere dynamisk arbejdsmarked og en højere vækst i produktiviteten. Det kan bl.a. bidrage til at løse: Mismatch mellem de kompetencer, virksomhederne efterspørger, og dem, arbejdsstyrken besidder. Manglen på faglærte bl.a. som følge af mangel på praktikpladser. En prognose peger på, at der i 2020 vil være arbejdsløse ufaglærte og samtidig mangle faglærte inden for bl.a. handel og kontor. Behovet for særlige kompetencer på det regionale arbejdsmarked i forbindelse med de kommende store anlægsarbejder, ikke mindst de nye sygehusbyggerier og infrastrukturinvesteringerne Danske Regioner

28 Eksempel på regional koordinering: Praktikpladser i Region Hovedstaden Samarbejde etableret på praktikpladsområdet, hvor man har oprettet en praktikpladsenhed i samarbejde mellem Region Hovedstaden, regionens erhvervsskoler, jobcentre og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Resultat: Der er skabt 900 nye praktikpladser siden august Erfaringer herfra kan medvirke til at skabe positive forandringer for arbejdskraften i hele regionen. Det er til gavn for virksomhedernes vækstmuligheder, og giver flere og bedre jobmuligheder for den enkelte Danske Regioner

29 3. Se på et stærkt offentligt/privat samarbejde Offentligt/privat samarbejde om forskning og innovation er centralt for vækst. Sundhedsforskning (især i Hovedstaden) er det største forskningsfelt på 6 mia. årligt Danske Regioner

30 Regionernes forskning Sundhedsforskningen er det største forskningsfelt i Danmark. Region Hovedstaden står for over halvdelen (se figur) ofte i samarbejde med erhvervslivet til gavn for innovation, eksport og økonomisk vækst. Region Hovedstaden deltager i 65 offentligt-private innovationssamarbejdsprojekter (OPI-projekter). Endvidere samarbejde gennem fx vores indkøb, de nye sygehusbyggerier, viden om hvad der virker i praksis samt ikke mindst sundhedsforskning på hospitalerne for over 3 milliarder kroner årligt. Mia. kr Sundhedsforskning fordelt på de geografiske regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Kilder: Danmarks Statistik (DST) 2010, 2011, 2012, Tal fra DST 2011 er foreløbige tal. Endelige tal er tilgængelige i marts Tal hentet fra DST 6. december Der er tale om de totale udgifter indenfor de geografiske regioner, og ikke kun tal fra myndighedsregionerne Danske Regioner

31 Hovedstaden er udfordret på offentligt/privat samarbejde Region Hovedstaden har flest forskningsaftaler med private. Hovedstadens universiteter er udfordret Danske Regioner

32 Høring vedr. hovedstadsstrategien 8. april 2014 Input fra KKR Hovedstaden ved kommunaldirektør Bo Rasmussen KKR HOVEDSTADEN

33 En brændende platform OECD rapport, 2009 Sådan ligger landet, DI 2013 Tænketanken The Brookings Institution, 2013 Produktivitetskommissionen, 2014 Samme konklusion igen og igen: Danmark og hovedstaden sakker bagud KKR HOVEDSTADEN

34 De største udfordringer Mange mindre og ikke koordinerede initiativer Eksempelvis løser mange erhvervsfremmeaktører beslægtede opgaver Behov for mere innovation og flere iværksættere Trængsel hæmmer væksten. Der er behov for en smidig infrastruktur hvor arbejdskraften er og bor KKR HOVEDSTADEN

35 Hovedstadens styrkepositioner 3,8 mio. indbyggere i hele Øresundsregionen Videnintensiv metropol 11 universiteter i den funktionelle region inkl. Skåne Stærke klynger fx inden for medicinalbranchen Knudepunkt mellem Norden og Europa Kastrup Lufthavn og åbning af Fehmern-forbindelsen i 2019 Metropol, byer og landdistrikter Høj offentlig service Tryghed KKR HOVEDSTADEN

36 Refleksioner på kommissoriet Enig i udgangspunktet: Hovedstaden skal bidrage til at løfte væksten i hele Danmark Analyserne foreligger allerede der er behov for, at der tages handling herpå Mangler i kommissoriet: Fokus på klynger, iværksættere og infrastruktur Snævert fokus: Pas på med at tænke hovedstaden for snævert og hvorfor vælge et rent statsligt udvalg? Der er et åbent vindue nu: En anerkendelse af, at der er behov for at stå sammen, og en accept af vækst i hovedstaden gavner resten af landet. Dette bør udnyttes KKR HOVEDSTADEN

37 Forslag Fokusér, fokusér, fokusér og prioritér indsatsen, der hvor den har størst effekt Vækst i hovedstaden gavner hele landet Udnyt det potentiale der ligger i de massive anlægsinvesteringer, der gennemføres i de kommende år By- og opland skal ses i en sammenhæng og hele den funktionelle region skal indgå i en hovedstadsstrategi Investeringer i infrastruktur skal prioriteres efter, hvor de giver størst vækst Behov for tydelig rollefordeling ml. kommuner, regioner og stat Én indgang og ét fælles brand KKR HOVEDSTADEN

38 Vi er allerede i gang men tempoet skal sættes op. Fokuseret Vækstdagsorden Fokuseret vækstdagsorden er første skridt på vejen! Med fokuseret vækstdagsorden samles de relevante politiske parter og sætter fælles retning for de mange initiativer på vækst- og erhvervsfremmeområdet Næste skridt er etablering af en organisering der understøtter det politiske paraplyorgan KKR HOVEDSTADEN

39 KKR SJÆLLAND Høring vedr. hovedstadsstrategien 8. april 2014 Input fra KKR Sjælland ved kommunaldirektør Henrik Kolind

40 KKR SJÆLLAND Et fælles arbejdsmarked på tværs af hele det østlige Danmark Stor pendling på tværs udfordres af eksisterende infrastruktur og trængselsproblemer 40

41 Talent/ Arbejdskraft Øresundskomiteen Innovation Iværksætteri Infrastruktur Projekt organisationer, fx Gate 21 Copenhagen Capacity 6+ Klynger og Klyngenetværk 7 Universiteter 7 GTSer Erhvervsorganisationerne Regionerne + Vækstfora Kommunerne Væksthusene Kommunernes Erhvervsservice Symbion, CAT, SCION DTU, mv. Connect Denmark Venture Cup Private aktører, fx Konsulenthuse og RegLab Øresundskomiteen Regionale erhvervscentre: Grøn Center, Visit Nordsjælland, Femern Belt Development, Øst-dansk turisme Investeringer og markedsføring Copenhagen Capacity Wonderful Copenhagen Staten (fx via vækstpartnerskaber, styrelser, innovationscentre, Invest in DK, Work in Denmark, VisitDK) 41

42 FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Bruge vores størrelse 3,8 mio. ( indbyggere i hele Øresundsregionen -> arbejdskraft) Målrette de mange midler/ressourcer Opnå øget indflydelse Tilbyde stærk geografisk placering Metropol, byer og landdistrikter Knudepunkt mellem Norden og Europa International lufthavn og åbning af Fehmern-forbindelsen i 2021 Tilbyde gode rammebetingelser 11 universiteter Høj offentlig service (fx lokal erhvervsservice) Nye løsninger Blive internationalt testcentrum for innovative løsninger Klyngeudvikling og offentlig privat samspil

43 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014

44 Oplæg til udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Peter Kay Mortensen Formand for LO Hovedstaden.

45 Fagbevægelsens fokus på vækst og udvikling i Hovedstaden Fagbevægelsen i hovedstaden samarbejder i Beskæftigelsesrådet for Hovedstaden og Sjælland med arbejdsgivere og kommunale repræsentanter om overvågning, indsatser og anbefalinger til regionens 44 jobcentre. Samt stiller forslag til mål for den samlede beskæftigelsesindsats over for ministeren

46 Fagbevægelsens fokus på udviklingen i Øresundsregionen. I Øresundsregionen samarbejder vi med de nationale, regionale og lokale arbejdsmarkedsmyndigheder i bl.a. Cross Border Øresund. Samt i IRTUC Øresund, som er et samarbejde mellem lønmodtagerorganisationerne på begge sider af sundet Samarbejdet handler om at skabe match i forhold til udbud af arbejdskraft

47 Hvordan ser fagbevægelsen udviklingen i hovedstaden Manglende koordinering af initiativer Kommunernes manglende forpligtelser for de fælles overordnede strategier Silo tankegang mellem sektorerne Manglende koordinering samt overordnet politisk beslutningskraft og styring af indsatsen i Øresundsregionen De indbyggede væksthæmmere i de institutionelle strukturer

48 Udfordringer Fremskrivningen viser, at vi står over for flere udfordringer i vores region, hvis væksten skal øges eller bare fastholdes Vi kommer til at mangle arbejdskraft med mange forskellige kompetencer. Derfor handler det om at få fuldt udbytte af arbejdsstyrken i hele Øresundsregionen Indsats for at få højt uddannet udenlandsk arbejdskraft kan ikke stå alene

49 Uddannelse er nøglen til højere vækst Vi skal øge kompetenceniveauet i den nuværende arbejdsstyrke. Dette skal ske gennem det dobbelte kompetenceløft og en effektiv indsats for voksen- og efteruddannelse. Samtidig skal vi sikre, at flere unge får en erhvervsuddannelse.

50 Anbefalinger. Ændringer i de institutionelle rammer Øget fokusering på de uddannelsespolitiske rammer Bedre koordinering af indsatsen i Øresundsregionen Gerne etablering af et vækstråd i Øresundsregionen Følge anbefalingerne fra trængselskommissionen

51

52

53 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014

54 Ny vækst omkring Øresund input til Hovedstadsstrategien Finn Lauritzen 8. april

55 Velstandsniveauer BRP per sysselsatt (Euro, 2000 års priser) Källa: Eurostat, SCB,DST och Destatis Statistisches Bundesamt Note: Talen för 2011 och 2012 är uppskattade Byen København är definierat som Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Dragør Kommune och Tårnby Kommune

56 Daglig pendling i Öresundsregionen

57 I hvilken grad forstår du svensk/dansk? efter alder

58 Öresundskomiteens integrationsindeks, 2000 = 100

59 De fem delindeks

60 40,0 Antal rejsende over Øresund (mio.) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Helsingør-Helsingborg (Færge) Øresundsbron, Tog Øresundsbron, Bil Flyvebådene, København-Skåne 10,0 5,0 0,

61 Kulturundersøgelse 2014 Hvad er de vigtigste årsager til, at du har besøgt Skåne/Sjælland inden for de seneste 12 måneder? Kultur Shopping Studie/forskning 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pendling mellem bopæl og arbejde Fritidsaktivitet/sport Sjællændere Skåninge Gennemrejse Besøgt venner/familie Ferie Forretningsrejse Arbejde

62 Øresunds funktionelle arbejdsmarked og velstandsniveauet - regneeksempel

63 Mulige initiativer: Trafikinvesteringer: HH, tilslutning til Öresundsbron Lavere togpriser på Öresundsbron Færre grænsehindringer Samarbejde mellem de tre vækstfora om fælles erhvervsstrategi Triple Helix over Sundet Bedre universitetssamarbejde om undervisning Øresunds-vækst-teams på udvalgte områder (cleantech, life science, it, kreative erhverv)

64 Tak for opmærksomheden!

65 Høring om Hovedstadsstrategi Koncerndirektør Per Bennetsen, Region Sjælland

66 Udfordringer for vækst Der mangler kritisk masse, hvis hovedstaden tænkes for snævert Forskellige styrker og muligheder udnyttes samlet Det er vigtigt, at vi sætter fælles retning på en målrettet vækstindsats Det kan der gøres: 1. Sikre en sammenhængende vækstindsats i hele den funktionelle region: Metropolen Copenhagen 2. Udnytte potentialerne 3. Forbedrede transportforhold 4. Mere viden i produktionen

67 Hvor har Metropolen Copenhagen særlige styrkepositioner? Den funktionelle region har styrker inden for mange erhverv: IKT, kreative erhverv, fødevarer, cleantech, life science, transport/logistik I Region Sjælland er det særligt fødevarer, cleantech, life science og transport/logistik Life science Region Sjælland har stor produktion af bioteknologiske produkter

68 Infrastruktur og investeringer Udnytte de store offentlige anlægsinvesteringer til at skabe varig vækst og beskæftigelse Sammenhæng i transportsystemet: Togforbindelser Tværforbindelser Park & Rejs Sikre Københavns lufthavn som knudepunkt: Togforbindelser Hele Danmarks lufthavn - Kattegat

69 Højere værditilvækst Viden fra forskning ud i erhvervslivet Flere højtuddannede til private virksomheder Højere uddannelsesniveau Adgang til teknisk videregående uddannelse Offentlig-Privat Samarbejde

70 Igangsatte initiativer Fokuseret Vækstdagsorden et vigtigt initiativ! Herudover er der mange initiativer, som har understøttet indsatsen i den funktionelle region blandt andet: Copenhagen Capacity Copenhagen Cleantech Cluster Copenhagen Cooking Copenhagen Connected Öresundskomiteen m.v. Medicon Valley Alliance PowerLabDK

71 Sådan kommer vi videre Vækst gennem konkrete fælles indsatser struktur skaber ikke vækst Samordne vækst- og udviklingsstrategier, så vi får fælles elementer og samtidig har plads til regionale elementer Rammer for at stat(-er), regioner og kommuner kan sætte fælles retning, mødes og arbejde sammen om at udvikle metropolen Copenhagen, så der kan skabes varig vækst og beskæftigelse

72 og mere konkret Udvikle fælles styrkepositioner indsatsen tilpasses så den passer til regionernes forskellige dele af værdikæden Viden ud i virksomhederne i hele metropolen Gode transportmuligheder til metropolen, mellem regionerne og på tværs i regionerne

73 HØRING OM HOVEDSTADSSTRATEGI Peter Rømer Hansen, Executive Vice President, Strategy & Markets Copenhagen

74 OUR VISION Copenhagen will be a world city. A city with global relevance and attraction. Tourism is the media that can help manifest Copenhagen as a global city. That s why we call it BIGTOURISM. Copenhagen

75 AGENDA 1. VI KAN GODT FØLGE MED 2. UDFORDRINGER 3. STYRKEPOSITIONER 4. HVEM GØR HVAD? 5. HVAD KAN ELLERS GØRES? Copenhagen

76 Vi kan godt følge med Copenhagen

77 Vækst i hotelovernatninger i europæiske byer (jan. til dec. 2012/2013) 15% 10% 5% 0% 9,4% 8,9% 8,1% 7,1% 6,3% 5,2% 5,1% 4,3% 3,4% 3,3% 3,0% 2,8% 2,1% 1,8% 1,5% 0,5% Benchmark gnms: 3,1% -0,2% -0,8% -5% -3,3% -4,3% -10% * jan.-dec. ** jan.-nov. ***jan.-okt. ****jan.-sep. Kilde: TourMis samt byers egne hjemmesider Copenhagen

78 12.4 Total Bednights Average Annual Percentage Growth Part 1 Copenhagen

79 Copenhagen

80 Kinesiske overnatninger København Note: Alle typer inkl. hoteller og feriecentre, vandrehjem og Camping KINESISKE OVERNATNINGER Storkøbenhavn Copenhagen

81 CHINESE BEDNIGHTS 中 国 游 客 的 留 宿 增 长 率 哥 本 哈 根 33% 34% % -2% 25% 30% 30% 20% 38% 34% Copenhagen

82 Total tax-free sales in stores, Denmark 2012 (EUR) CHINESE SHOPPERS 免 税 购 物 % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Market share of non-eu bednights Copenhagen

83 Copenhagen UDFORDRINGER

84 SEVEN MUST-WIN BATTLES 1. International accessibility 2. Attract growth markets 3. Develop core business 4. New regional geographies 5. Work closer with cultural community 6. Focus on digital and social media 7. Improve service experience Copenhagen

85 Copenhagen IT S FOR FUCKING REAL KENNETH REINICKE, FORHNV. DIREKTØR TV2, POLITIKEN HEADLINE, MARCH 18th. 2014

86 MOBILE BOOMING IT S NOT A TREND. IT S EVERYWHERE AVERAGE: 70-80%use APPs when travelling to Copenhagen Copenhagen

87 2012 Copenhagen

88 2014 Copenhagen

89 Copenhagen

90 Copenhagen

91 COPENHAGEN ANGELS 哥 本 哈 根 小 天 使 Likes Retweets View s Copenhagen

92 Copenhagen

93 Views / Exposure Period Wiews per day Copenhagen

94 STYRKE- POSITIONER Copenhagen

95 HVAD ER VI GODE TIL? 1. Liveability 2. Sustainability 3. = Strong brand 4. Regional Networking Copenhagen

96 Companies investing Global Connected City Break CPH Card VIBE/ÖEC OPEN Copenhagen CPH Alliance Cruise Baltic Meetingplace CPH 50 0 Cruise CPH Network Copenhagen

97 HVAD BIDRAGER I MED? Copenhagen

98 OUR MISSION We strive to be a world class DMO. We are Copenhagen s Project House for tourism development and urban growth projects. With us, there is only a short path from a great idea to a project with great value for our partners. Copenhagen

99 NEW ROLES OF THE DMOS FASCILATORS OF CREATIVE DESTINATION DEVELOPMENT CURATORS OF CONTENT MODERATORS OF INDUSTRY DIALOGUE INITIATORS OF BRAND CAMPAIGN INITIATIVES NETWORKERS FOR GLOBAL PARTNERSHIPS Copenhagen

100 Strategic tourism Classic tourism WONDERFUL COPENHAGENs Cruise Copenhagen Convention Bureau Touristinformation Destination marketing?????? Culture + Matitime Forum Euroscience Chinavia City Break network VisitNordsjælland IOC Global Connected VIBE BIKE CITY MeetDenmark OPEN Copenhagen Copenhagen Cooking Eventures Copenhagen Goodwill Ambassadors Cruise Baltic IMO & PIMCO BestCities INDEX Meetingplace Culture Bridge Copenhagen

101 Copenhagen WHAT ELSE?

102 HVAD SKAL VI HAVE MERE AF? 1. Kontinuitet i strategiske projekter som Connected, Chinavia mv. 2. Strategisk engagement for Internationale begivenheder 3. Regionale partnerskaber 4. Nytænkning og samtænkning i byens markedsføring Copenhagen

103 Copenhagen Strategy Copenhagen Capacity: The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013

104 FOREIGN BUSINESS ACTIVITIES IN DK Number of businesses 1% Number of employees 20% Turnover 22% Export 26%

105 Hvad er det, der gør at en virksomhed vælger at lokalisere sig i en bestemt region? - Marked - Kompetencer

106 Rammerne for en hovedstadsstrategi Markedsføring/branding Copenhagen brand MIPIM Kanaler Goodwill Ambassadors Invest in Denmark Agenter Internationalt klyngesamarbejde 10 6 Copenhagen Capacity

107 COMPETITION POWER, PROSPERITY AND FDI IN DK AND S Red = Denmark Konkurrencekraft (bedste land=index 100) Konkurrencekraft (rangorden 59 lande) Blue = Sweden BNP pr. indbygger (euro, faste priser, PPP) PROSPERITY AND GROWTH FDI inward stock i pct. af BNP DIRECT 70 FOREIGN INVESTMENT 63 (FDI)

108 Domestic Economy International Trade International Investment Employment Prices Total Public Finance Fiscal Policy Institutional Framework Business Legislation Societal Framework Productivity & Efficiency Labor Market Finance Management Practices Attitudes and Values Basic Infrastructure Technological Infrastructure Scientific Infrastructure Health and Environment Education Danmark vs Sverige danske føringer Economic Performance Government Efficiency Business Efficiency Infrastructure Denmark Sweden 10 8 Copenhagen Capacity

109 Domestic Economy International Trade International Investment Employment Prices Total Public Finance Fiscal Policy Institutional Framework Business Legislation Societal Framework Productivity & Efficiency Labor Market Finance Management Practices Attitudes and Values Basic Infrastructure Technological Infrastructure Scientific Infrastructure Health and Environment Education Danmark vs Sverige danske føringer Economic Performance Government Efficiency Business Efficiency Infrastructure Denmark Sweden 10 9 Copenhagen Capacity

110 Stockholm - København Antal direkte udenlandske investeringer Hovedstadområdet Stockholms Län Anm.: Hovestadsområdet består af København, Frederiskberg, Københavs Amt, Frederiksborg Amt. Antal investeringer omfatter kun nyetableringer og udvidelser. Kilde: Copenhagen Capacity pba. kørsler i European Investment Monitor, Ernst & Young (aug. '13), opgøresler baseret på pressemeddelelser, medienyheder og oplsynigner fra investeringsfremmeorganisatioer mv Copenhagen Capacity

111 Forslag til konkrete, strategiske ambitioner En fælles vækststrategi for hele DANMARKs hovedstad, som bakkes op af stat, regioner og kommuner. Copenhagen som samlende brand for hele hovedstadsregionen Nordens foretrukne destination for udenlandske, regionale hovedkontorer Vækst og udvikling på baggrund af regionale styrkepositioner OG offentlige indkøb (f.eks. Grøn teknologi / Sund teknologi / Infrastruktur) Verdens mest attraktive destination for TALENT Nordeuropas bedst forbundne lufthavn 11 1 Copenhagen Capacity

112 Tak Claus Lønborg / CEO E: T: M: Copenhagen Capacity 08/04/2014

113 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014

114 Friluftsrådets indspil til arbejdet med hovedstadsstrategi Anker Madsen, Leder af Politisk Afdeling 8. april

115 En succeshistorie Miljølæreorganisationen Foundation for Environmental Education har fra 1. januar 2014 etableret sig i København med 12 nye internationale grønne arbejdspladser. Plusser i salgsarbejdet: internationale flyforbindelser, byens og landets miljøprofil, hovedstadens overskuelighed, cykelmuligheder og et forholdsvis veludbygget kollektivt trafiknet. Minusser: oversalg af den fremmeste miljøby, mangler et stærkt grønt udtryk i den fysiske by, svært boligmarked og besværligt at komme igennem diverse tilladelser og godkendelsessystemer. 115

116 En grøn struktur er ikke nok i sig selv.men, hvis ikke der er en tilstrækkelig markant grøn struktur, gode rekreative muligheder både i midtbyen og i boligområderne, ja i hele regionen, så bliver det et parameter, som trækker voldsomt ned 116

117 Naturens rolle for byfolk Grønne områder og bynatur er vigtig for fastholdelse af eksisterende borgere og tiltrækning af nye. Syv ud af otte danskere bor i en by. At bo i byen er ikke et fravalg af natur. Langt de fleste byboere lægger stor vægt på muligheden for ophold og aktivitet i byens grønne og blå områder. Nærhed til natur er afgørende for, hvor ofte folk bruger naturen. 117

118 Langsigtet planlægning 118

119 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Fingerplan 2013: fastholder en række kvaliteter for hovedstadsregionens grønne områder. Men der er brug for en mere salgbar grøn vision. Udvalgets kommissorium: Ikke kun fokus på at bevare, men også udvikle og fremme grønne initiativer Ikke kun fokus på transport, vækst og rammevilkår for erhverv i en hovedstadsstrategi. 119

120 Husk grønt fokus i arbejdet med hovedstadsstrategi også over for kommunerne Indfør et statsligt krav om, at kommuneplanerne skal indeholder et afsnit om friluftsliv og en styrket fokus på grønne områder og byrum 120

121 Opsamling Natur og grønne områder tiltrækker ikke i sig selv, men hvis vi er svage på dette område, så vægter det tungt i fravalgsskålen, meget tungt. Det er for fattigt, når der i udvalgets kommissorium blot står, fokus på, at det grønne bevares, der skal ske udvikling / forbedringer. Styrk statens forpligtelser for den fysiske planlægning i hovedstadsregionen. Staten bør stå bag en salgbar vision for natur i hovedstaden. Kræv en styrkelse af de enkelte kommuners arbejde med natur, grønne områder og byrum. Alle kommuner skal planlægge målrettet for natur, grønne områder og friluftsliv. Krav i den statslige udmelding til kommuneplanerne! 121

122 Og så en svær, men vigtig en.. Tag endelig hul på det svære spørgsmål om, hvordan vi får finansieret den grønne struktur i hovedstadsregionen. Staten og kommunerne vil næppe kunne bære dette alene i de næste mange år. Vi skal se nye parter på banen. Nye krav skal stilles. Nye roller skal spilles. 122

123 Infrastruktur som vækstdriver Afd. chef Torben Lund Kudsk Økonomisk Politisk Sekretariat

124 Vækst og trafik hænger sammen Kilde: Niels Buus Kristensen, DTU,

125 Trængslen en udfordring for væksten Antal personture per hverdagsdøgn i 2012 og 2025 Transportmiddel Vækst Bil % Kollektiv trafik % Cykel % Gang % I alt hovedstadsområdet % Forsinkelsestid i biltrafikken i køretøjstimer i 2012 og 2025 Kilde: Tetraplan (2013) Vækst Forsinkelsestid 9,3 mio. timer 18,4 mio. timer + 96 % Forsinkelsestidens andel af den samlede rejsetid Forsinkelsestidens andel af den samlede rejsetid i myldretiden 5,6 % 9,3 % + 65 % 11,4 % 17,9 % +57 % Kilde: Tetraplan (2013) 125

126 Trængslen i København stærkt stigende Trængsel stigende antal biler faldende! Rejsetiden i bil steget 21% fra kilde: TomTom (nov. 2013) Antal køretøjer over søsnittet Kilde: Københavns Kommune (2013) 126

127 Vækst begrænses af trængsel - årsager til trængsel, et selvskabt problem? Indre by: Nedprioritering af bilers fremkommelighed Vejsaneringer: Nørrebro- og Amagerbrogade, Frederikssundsvej m. fl. Indsnævring af vejbaner (for at prioritere cykler, bus eller byrum ) Manglende koordinering af arbejder ved/på vejene Nedlæggelse af parkeringspladser Ringbyen: Infrastrukturen er ikke gearet til trafikstrømmene Markant vækst i trafik rundt om indre by Sive trafik, der søger væk fra trængsel på hovedfærdselsårer Øvrige Hovedstadsområde/Sjælland Kapacitetsproblemer på mange motor- og hovedveje Ringveje er underdimensioneret til dagens og fremtidens trafik Dårlig intermodalitet få rejs & parkér anlæg Mangelfuld kollektiv alternativ på tværs af fingrene 127

128 Vigtigt af forstå geografiske forskelle Biler er ikke løsningen i indre by Cykler og kollektiv trafik er ikke løsningen uden for Ringbyen/Sjælland Behov for kombination af bil, kollektiv og cykel i forskellig mix afhængig af område Ringbyen Fordeling af antal ture i 2012 Indre by Kollektiv trafik 17 % Cykel 16 % Bil 67 % Kilde: Trængselskommissionen (2013) 128

129 Ikke alle trafikinvesteringer er lige lønsomme - fra +Way til Way? Nutidsværdi 2013-niveau Letbane (mio. kr.) BRT (mio. kr.) Anlægsomkostninger Sparede reinvesteringer (ledninger) Restværdi Anlægsomkostninger, i alt Driftsudgifter, vej 4-7 Driftsudgifter busser Driftsudgifter letbane/brt Billetindtægter, kollektiv trafik Drifts- og vedligeholdelsesudgifter, i alt Tidsgevinster, vej Tidsgevinster, kollektiv trafik Kørselsomkostninger, vej Brugergevinster, i alt Luftforurening 21 6 Klima (CO2) 5 1 Eksterne omkostninger, i alt 26 6 Afgiftskonsekvenser Skatteforvridningstab Øvrige konsekvenser, i alt I alt nettonutidsværdi (NNV) Intern rente -7,4 % -2,6 % Kilde: Foranalyse af Aalborg Letbane/BRT Christian Trankjær, Letbanesekretariatet Aalborg (2013) 129

130 Løsninger på trængslen basis for vækst Behov for optimering af trafikafvikling i Indre by / Ringbyen Behov for optimering af samlet mobilitet ikke suboptimering af kollektiv trafik og cykler København bør ikke egenrådigt kunne trafiksanere væsentlige indfaldsveje Behov for bedre koordinering af kollektiv trafik på tværs af kommuner Behov for øget intermodalitet se på den samlede rejse Behov for væsentlige investeringer i infrastruktur som foreslået af Trængselskommissionen Infrastruktur bør udbygges ud fra hvor det skaber størst samfundsøkonomisk afkast 130

131 Høring om arbejdet med en hovedstadsstrategi Jesper Nygård Administrerende direktør Tirsdag den 8. april Økonomi- og Indenrigsministeriet

132 Realdania - hvem er vi? Realdania er en filantropisk forening og minder om en fond Vi skaber livskvalitet for alle gennem det byggede miljø 13 års virke og uddelt ca. 15 mia. kr. til mere end filantropiske projekter Store og små projekter i hele Danmark

133 Realdanias arbejdsmetode Vi arbejder med problemdrevet, dagsordensættende filantropi Katalytisk filantropi Fra projekter til problemer Skalering Collective impact Sammen kan vi noget, som vi ikke kan hver for sig

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Region Hovedstaden Kvalitetsudvalget Rationel medicinanvendelse, Blodmanagement og Danbio Afrapportering til regionsrådet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 29.marts 2006 /ebst Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 0. Forord EU's samhørighedspolitik og det strategiske dokument 1. Strategisk fokus I

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

Vækstforum mødesager

Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Mødetidspunkt 06-01-2015 12:30 Mødested Konferencesalen i kælderetagen i bygning 'Arkaden', Herlev Hospital Indholdsliste 2. Beslutningssag: Resultatkontrakt

Læs mere