Bedre adgang til offentlige data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre adgang til offentlige data 2002-2010"

Transkript

1 Bedre adgang til offentlige data

2 Overblik Datafrikøbsaftalen fra 2002 og OIS OIS og frikøbsaftalens betydning Offentlige data og referencedata, hvad er det? Referencedata som infrastrukturelement Adresserne: Offentlige referencedata i spil Fra drøm til virkelighed 7 år for (næsten) ingen penge 2

3 Datafrikøbsaftalen Finansministeriets og kommunernes aftale om bedre adgang til offentlige data pr. 1. januar 2003

4 Aftalens indhold Offentlige og private brugere får adgang til BBR-, ESR- og Plandata til distributionsomkostningerne. Offentlige og private brugere får adgang til adressedata inkl. koordinater til distributionsomkostningerne. Kommuner skal opdatere data. Offentlige myndigheder kan få ajourført digitale matrikelkort samt trække tinglysningsdata til distributionsomkostningerne. Kommunerne kompenseres herudover økonomisk svarende til i størrelsesordenen ~ 3-5 mill.kr/år. 4

5 ODIS Bedre adgang til offentlige data

6 Hvilke data var omfattet? BBR-data om landets ca. 2,5 mill. bygninger BBR-data om landets ca. 2,5 mill. boliger Matrikeldata om ca. 1,7 mill. faste ejendomme ESR-data om ca. 2 mill. vurderingsejendomme Skats data om ca. 2 mill. vurderingsejendomme Planoplysninger for ca. 2 mill. matrikelnumre Adressedata for ca. 2,1 mill. adgangsadresser inkl. geografiske koordinater Adressedata for ca. 2,8 mill. enhedsadresser 6

7 Den offentlige Informationsserver Borgere Borgere Myndigheder Myndigheder Private Private virksomheder virksomheder Selvbetjeningsløsning Selvbetjeningsløsning (alle u. login/ejere m. login) (alle u. login/ejere m. login) OIS OIS Datadistributører Datadistributører (pt. 22 stk.) (pt. 22 stk.) OIS BBR KRR ESR SVUR Plan Adr MR Ting bog Energi mrk. Tilst. rapport Bygninger, boliger Nøgler, referencer Vurderings ejendomme Vurderinger salgspriser Lokalplan mv. Adresser og koordinater Matrikelregister E-Ting- Energimærke bogen ordningen (gebyr) Tilstands rapporter 7

8 Fiansiering af OIS OIS budget i alt ca. 4 mill. Kr/år Finansloven: ca. 50% Datadistributører: ca. 50% (pt. 22 stk.) Fast årlig betaling: kr./år Dataleverancer: 1,- kr./mb ukomprimeret Ingen betaling for data distributøren kan derfor frit videredistribuere data uden merbetaling Datadistribution er reguleret af bekendtgørelse Ingen betaling ved brug af selvbetjeningsløsning 8

9 etableret

10 Brug af selvbetjeningsløsningen Ca. 2,1 mill. unike brugersessioner 2009 Ca. 100 mill. sidevisninger Ca. 10 minutter pr. session Udviklingen i antal brugersessioner

11 Værdien af OIS - regneeksempler Selvbetjeningsløsningen 1: 2,1 mill. brugersessioner á 10 minutter, hvoraf 70% er professionelle brugere Antages det at værdien af oplysningerne mindst svarer til den tid man bruger, kan den sættes til ~ 210 årsværk ~ mill. kr. pr. år Selvbetjeningsløsningen 2: 10 myndigheder sparer tid og it-udgifter fordi de ikke selv skal stille oplysninger til rådighed eller besvare spørgsmål ~ mill. kr pr. år 11

12 Værdien af OIS - regneeksempler Hertil kommer værdien af, at 22 datadistributører konkurrerer om at forædle og videredistribuere data til professionelle brugere Et forsigtigt skøn er, at de hvert år distribuerer mill. dataposter til professionelle brugere Før datafrikøbsaftalen kostede et ejendomsopslag fra BBR/ESR ~ 5-10,- kr. Til sammenligning kostede fastighedsinformation i Sverige ~ SEK pr. opslag i

13 Og hvad var omkostningerne? Datafrikøbsaftale ~ 3-5 mill. OIS-driftsomkostninger ~ 3-5 mill. C B 13

14 OIS : Offentlige data i spil Datafrikøbsaftalen og etableringen af OIS har resulteret i en eksplosiv udvikling i anvendelsen af offentlige data i perioden Reglerne for hvad der vises har fulgt med Simple regneeksempler viser at cost-benefit forholdet har været overordentligt positivt: Meget betydelig samfundsværdi relativt få udgifter! 14

15 Offentlige referencedata (Data, som det er særligt, overordentligt, forretningskritisk, vigtigt at få i spil)

16 In the world of data management, reference data remains largely unexplored terrain. Its existence is known to IT professionals, and it is a territory all must pass through on their journey to successful database design. Yet most travelers hurry along to the more interesting places Malcolm Chisholm in A New Understanding of Reference Data DM Review Magazine, October

17 Traditionelt silo-perspektiv 17 Sektorspecifikke data Sektorspecifikke data Sektorspecifikke data Sektorspecifikke data Sektorspecifikke data Sektorspecifikke data Deling og udveksling Problemer

18 Infrastruktur-perspektiv Multisektordata Referencedata INSPIRE and B. Hulegaard et al: Base Data Report, Copenhagen, Metadata Sektorspecifikke data Sektorspecifikke data Sektorspecifikke data Sektorspecifikke data Sektorspecifikke data Sektorspecifikke data

19 Behov for fælles referencedata Katastrofeindsats i Seest 4. november Foto: Uffe Kongsted. (Politiken, 19

20 Ideen bag referencedata Referencedata er data som opfylder tre funktionelle krav: De tilbyder en entydig identifikation, kategorisering eller indeksering af brugerens information; De muliggør en forbindelse, sammenstilling eller sammenligning af informationer fra forskellige kilder; De danner en kontekst som gør det muligt for andre at forstå og tolke den information som bliver præsenteret. Det er data som anvendes af næsten alle Efter: INSPIRE "RDM Position Paper",

21 Offentlige referencedata - eksempler Officielle identifikationer Personnummer, Personnummer, CVR-nummer, CVR-nummer, EAN, EAN, adresse, adresse, matrikelnr. matrikelnr. Branchekoder, Branchekoder, varekoder, varekoder, E-numre E-numre Befolkningstal Befolkningstal i i kommunerne, kommunerne, pristallet, pristallet, graddage graddage Standard-kategorier, typekataloger og grupperinger Officielle nævnerdata (index er mv.) 21

22 Uden fælles referencedata Myndighed 1 Myndighed 2?? Myndighed 3? Operatør 1? Operatør 2 22

23 Brug af fælles referencedata Myndighed 2 Myndighed 3 Operatør 1 Myndighed 1 Operatør 2 23

24 En kritisk forretningsressource Ultimately, the goal for companies is to manage the quality of data with the same diligence and attention to detail that they devote to managing money. This is not a pie-in-the-sky nicety; it s a good business practice. (TDWI) Benefits of High Quality Data Increased revenues 9% Other Less time spent reconciling data Reducesd Costs 12% 12% 13% Greater conficence in analytical systems 17% Single version of the truth Increased customers satisfaction 19% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 24

25 Offentlige data ~ Referencedata Adgang til og genbrug af offentlige data er nyttigt Data som findes bør ikke indsamles igen Nødvendig aht. demokrati og transparens Data vil indgå i værdiskabelse på nye måder Adgang til offentlige referencedata er et must Uden fælles referencer kan vi ikke samarbejde Uden fælles referencer ingen digital forvaltning Fælles referencedata er en business enabler 25

26 Referencedata ~ infrastruktur Infrassturktur: Danner en fælles ramme som muliggør sociale og økonomiske aktiviteter men overlader det til borgere og virksomheder at udfylde rammen (= hvordan de vil bruge infrastrukturen) 26

27 Referencedata - én definitiv version Udtrykker ofte en forvaltningsmæssig sandhed Adresser Matrikel CPR derfor giver det størst sikkerhed at der kun findes én definitiv version 27

28 NL: Autentiske registre 28

29 Offentlige referencedata i spil hvorfor? De nødvendige referencedata skal være til rådighed i en passende kvalitet, derfor er finansiering nødvendig Da brug af referencedata er Non-rival har samfundet ingen interesse i begrænset eller reduceret anvendelse Da brug af referencedata forbedrer troværdighed og effektivitet, bør anvendelsen tværtimod opmuntres! Eftersom ideen om referencedata strider mod ideen om alternative/konkurrerende datasæt, bør disse undgås Håndteringen af referencedata bør fremme rapportering og rettelser af fejl samt stadige kvalitetsforbedringer 29

30 Adressen som case De officielle adresser i spil

31 Betydningen af adresser En vigtig del af samfundets infrastruktur Bratislava, August

32 Danmark: Adresseprojekt Knr Knr Vejk Vejk Husnr Husnr X-koord. X-koord. Y-koord. Y-koord. Retn. --- Retn , , , , _17A _17A , , , ,08 175,0 175,0 Frivilligt, kommunal projekt: 2,1 mio. hoveddørsadresser blev forsynet med en præcis geografisk position på basis af digitale kort eller manuel digitalisering 32

33 Potentialet i offentlige adressedata Vejvisere/kort Vejvisere/kort Postbetjening Postbetjening Sundhed Sundhed Transport Transport Borgerbetjening Borgerbetjening Markedsføring Markedsføring Lokalisering Lokalisering Statistik Statistik Forsyning, Forsyning, energi energi Forsikring, Forsikring, kredit kredit Beredskab, Beredskab, udrykning udrykning Kundebetjening Kundebetjening Bilnavigation Bilnavigation Ejendomshandel Ejendomshandel Mobile Mobile tjenester tjenester Beskatning Beskatning Folkeregistrering Folkeregistrering ADR 3A... et fælles grundlag for mange brugere og løsninger 33

34 i beredskabet, 112 m.fl. Dagbladet BT 11. maj

35 Status og problemformulering 2000 Data er i kassen, men kommunerne har ingen mekanismer til at etablere en salgsorganisation eller forretningsmodel som kan sikre nyttiggørelsen. Offentlige myndigheder har anvendt skattekroner på at etablere grunddata som er state of the art Private virksomheder (og andre offentlige parter) skriger på data men må ty til ringere alternativer 0 (nul) eksempler på landsdækkende brug af data Kun én producent har aftale med et større antal kommuner 35

36 2002: Den digitale Taskforce Det vurderes, at der er store samfundsøkonomiske gevinster ved en øget anvendelse af stedfæstede adresser. Teknisk set kan de gøres tilgængelige via Den Offentlige Informationsserver, men det udestår, hvorledes kommunerne kompenseres herfor. Indstilling: Med henblik på at gøre stedfæstede adresser bredt tilgængelige indstilles, at betalingen for adressetemaet gøres til genstand for forhandling senest i forbindelse med indgåelse af aftale om amters og kommuners økonomi for Målet hermed er, at kommunerne bliver pligtige til at stille ajourførte stedfæstede adresser til rådighed til en pris, der svarer til distributionsomkostningerne. Den digitale Taskforce, Geodata afrapportering, 9. januar

37 Adresserne under frikøbsaftalen 1. januar 2003 trådte frikøbsaftalen i kraft De danske adressedata, der allerede dengang var state of the art i EU mht. fuldstændighed og geokodning, blev tilgængelige gennem OIS Pris svarende til distributionsomkostningerne betød at data kunne stilles til rådighed, udveksles og deles uden hensyn til IPR/copyright 37

38 Da vi startede rejseplanprojektet i HT, måtte vi indgå individuelle aftaler om køb af adresser med hver enkelt kommune det var selvsagt håbløst i det lange løb. Frikøbsaftalen blev et nødvendigt grundlag for Rejseplanen Ulla Skjelbo, Projektleder, HT 38

39 Frigivelsen og frikøbet af de stedfæstede adresser blev en milepæl i politiets anvendelse af GIS og geodata Ole Jacobsen, Nationalt Efterforskningscenter (NEC), Rigspolitiet 39

40 Resultat af aftalen : Positiv evaluering ingen kritik Jf. Servicefællesskabet for Geodata 2008: private producenter Integrerer og værdiforædler data 2008: ~1 mio. konsumenter fx brugere af GPS-systemer : Fra 0 til 1+ mio. brugere En ren succeshistorie for brug af PSI! 40

41 En ren succes-historie: Fra 0 til 1 mill+ brugere i løbet af 5 år Næsten ingen ekstra udgifter kun fordele! 41

42 42

43 The Danish Address register is one of Europe s best examples of what can be achieved through resolving the intellectual property rights within the public sector, working in partnership and opening up the public sector information Address register for all to use. epsi Plus national report, Denmark,

44 Næste skridt: Adresse webservices Virksomhed Applikation Boligejer.dk 2 Patientjourn. Applikation CVR.dk 3 Rejseplanen.dk Applikation Miljøportalen 4 Virksomhed Applikation Borger.dk 1 Virksomhed Brugerinfo.dk Applikation 35 BBR AWS 44

45 Hvad vi vil undgå: Usikkerhed og fejl Applikation 1: Vestergade 22 Applikation 2: Brogade 13 45

46 Hvad vi vil undgå: Usikkerhed og fejl Examples provided by Dr. Robert Barr (UK) 46

47 De officielle adressedata i spil... Udnyttelse og forbedring af offentlige grunddata Evaluation Evaluation Feed Feed back back Use and Reuse Use and Reuse Improvement Improvement Provision Provision 47

48 Invitation Addressing the Future 1st European Address Conference Bruxelles, Bruxelles, 22nd 22nd April April :00 16:00 10:00 16:00 Venue: Venue: Committee Committee of of the the Regions, Regions, room room JDE JDE 52, 52, Bâtiment Bâtiment Jacques Jacques Delors, Delors, Rue Rue Belliard Belliard REKLAME Morten Lind, Erhvervs- og Byggestyrelsen - At the Conference European Address Forum (EAF) will be launched to support the development of well-structured addresses, best practice addressing processes and the availability and efficient use of harmonized and good quality address data throughout Europe. 48

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning.

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning. Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Land Management, 10. semester

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 Country report, Denmark: Addressing 2014-2015 For English version see

Læs mere

GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK INFORMATION FORSLAG TIL GEOGRAFISK INFORMATION 2010-2015 I ØJENHØJDE

GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK INFORMATION FORSLAG TIL GEOGRAFISK INFORMATION 2010-2015 I ØJENHØJDE KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE FORSLAG TIL GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK INFORMATION 2010-2015 GEOGRAFISK INFORMATION I ØJENHØJDE GRØNLANDS STRATEGI FOR GEOGRAFISK

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

2 Datakilder og funktionalitet...8

2 Datakilder og funktionalitet...8 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets anledning og formål... 5 1.2 Projektets Indhold... 6 1.3 Afgrænsning... 6 1.4 Deltagere... 7 1.4.1 Ekstern referencegruppe til projektet... 7 2 Datakilder og funktionalitet...8

Læs mere

Bilag B. Interessentanalyse og gevinster EBST. - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning. Notat

Bilag B. Interessentanalyse og gevinster EBST. - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning. Notat Bilag B til notat om samfundsgevinster ved geokodning af bygninger i Bygnings- og Boligregisteret, BBR EBST Interessentanalyse og gevinster - undersøgelse af gevinster ved bygningsgeokodning Notat Januar

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

S T O P S P I LD. Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen. Idéer fra aktørerne på tekstilområdet

S T O P S P I LD. Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen. Idéer fra aktørerne på tekstilområdet UNDGÅ AFFALD S T O P S P I LD Mindre affald og mere genanvendelse i tekstilbranchen Idéer fra aktørerne på tekstilområdet Undgå affald, stop spild nr. 03, 2014 Titel: Mindre affald og mere genanvendelse

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2002. 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2002. 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2002 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen Beretning Kort & Matrikelstyrelsen har i 2002 gennemført en omfattende tilpasning af sin opgavevaretagelse og -organisering. På baggrund

Læs mere

Etablering af en ejendomsadministration

Etablering af en ejendomsadministration HD Afhandling Institut for Regnskab Forfatter Jesper Rasmussen Vejleder Bent Høgsted HD Afhandling (R): Etablering af en ejendomsadministration Handelshøjskolen i Århus April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU! 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen

Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen Danmarks Veje - Samlet rapport på foranalysen Januar 2002 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tel.: 33 93 33 38 Fax.: 33 15 63 35 Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej

Læs mere

Offentligeprivate. partnerskaber og totaløkonomi. Et notat til Forsikring & Pension om OPP - September 2012

Offentligeprivate. partnerskaber og totaløkonomi. Et notat til Forsikring & Pension om OPP - September 2012 Offentligeprivate partnerskaber og totaløkonomi Et notat til Forsikring & Pension om OPP - September 2012 Carsten Greve, Professor, Copenhagen Business School & Christina D. Tvarnø, Professor mso, Copenhagen

Læs mere