Hvorfor kan jeg ikke blive udredt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor kan jeg ikke blive udredt?"

Transkript

1 Leverforeningen Nr. 3 August 2015 Side 8 Hvorfor kan jeg ikke blive udredt? Mai-Britt Corsini, 54 FRIVILLIGE FOLKEMØDET PÅRØRENDE SOMMERTUR KRONIKERE

2 2 LEDER Lidt eftertænksomhed Af Lone McColaugh, landsformand for Leverforeningen I dette nummer af Levernyt har vi en beretning om et af vore medlemmers otte års lange sygdomsforløb. Et forløb, som ulykkeligvis ikke har ledt frem til en diagnosticering, og som har bevaret Mai-Britt Corsini i et ingenmandsland, som hun selv udtrykker det. Det er et nærmest grotesk forløb at læse om, og som automatisk får læseren til at stille spørgsmålet Hvad er der gået galt? - for noget må være gået galt. Vores sundhedssystem skulle være gearet til at hjælpe borgere, som er syge på den ene eller anden måde. Det er i hvert fald det, vi alle forventer. At der så er personer som Mai-Britt med så mange og komplicerede symptomer, som ikke kan diagnosticeres 100%, viser kun med al tydelighed, at systemet skal leve op til de forventninger om samarbejde, vi som brugere af systemet har behov for. Der skal gøres alt for, at vi som brugere får en hurtig, smidig og effektiv behandling og en oplevelse af, at systemet er til for os. Hverken patienter eller pårørende skal bruge helt unødvendige ressourcer, såvel personlige som økonomiske, i et krævende sygdomsforløb, hvor måske alle ens livsforhold er under stærkt pres. En anden artikel viser desværre, at praktiserende læger ikke ved nok om de sygdomme, som kroniske patienter kommer med. Mange patienter udtrykker, at deres egen læge bruger alt for lang tid, før de får afklaret et sygdomsforløb. Mange mener, at de praktiserende læger bør få styrket deres kompetencer. Nok igen et område, der bør sættes ressourcer ind på. Et tredje emne, der skaber lidt eftertænksomhed, er dét, at der skal dyre kampagner i medierne, for at danskerne får sig tilmeldt donorregistret. I den uge i juni, hvor der var kampagne i medierne om organdonation, tilmeldte personer sig til registeret. Det er jo dejligt, men det skulle gerne være sådan, at alle borgere selv var tvunget til at tage stilling til spørgsmålet om organdonation. Men så længe, vi skal have spørgsmålet serveret direkte ex. gennem medierne, er det nødvendigt med den aktive indsats. Som vi også ser frivillige gør ved f.eks. at udbrede emnet i skolerne og på uddannelsesinstitutioner. En stor tak til dem. God læsning. INDHOLD 2 Leder 3 Frivillige oplyser om organdonationen 4 IT-fejl i donorregistret 5 Vi vil gerne spare penge 5 Sommertur til Randers Regnskov Patienterne og de pårørende 6 Kronisk syge tvivler på egen læges evner 7 Portræt af Mai-Britt Corsini 8 Efterårsmøde med spændende foredrag 11 Julearrangement 12 Opstart af pårørendegruppe 12 LEVERNYT nr Udgives af Leverforeningen Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Facebook.com/leverforeningen LEVERNYT udsendes fire gange årligt til Leverforeningens medlemmer samt til leverafsnit på landets hospitaler. Redaktion Per Baltzersen Knudsen, redaktør Tlf.: , Redaktionsudvalg Lone McColaugh, Per Baltzersen Knudsen Forsidefoto Mai-Britt Corsini (privatfoto) Layout / tryk Per Baltzersen Knudsen / Faxe Bogtryk - Grafisk Oplag 450 Næste nummer / redaktionel deadline Oktober 2015 / 1. oktober 2015 Annoncer Kæthe Jørgensen Tlf.: , Information om Leverforeningen Leverforeningen er en landsdækkende patientforening, der blev startet af levertransplanterede i har til formål at varetage interesserne for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende.... arbejder sammen med andre patientforeninger og repræsenterer medlemmerne overfor det offentlige - bl.a. Sundhedsstyrelsen.... er medlem af Oplysning om Organdonation, der arbejder for større donortilgang.... har efter behov en socialrådgiver og en psykolog tilknyttet. Patient-til-patient ordning. Har du eller en af dine nærmeste brug for at tale med én, der har været et sygdomsforløb igennem, der ligner dit? Gennem Leverforeningen har du mulighed for at blive sat i kontakt med andre patienter. Socialt samvær. Leverforeningens general forsamling afholdes hvert år i februar/marts. Derudover arrangerer Leverforeningen hvert år sammenkomster for medlemmerne og deres pårørerende. Levernyt. Som medlem får du tilsendt Levernyt 4 gange om året. Hvad koster det at være medlem af Leverforeningen? Enkeltkontingent: Kr. 200,- pr. år Familiekontingent: Kr. 275,- pr. år Information og indmeldelse: Landsformand: Lone McColaugh Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: Bankreg.nr.: 1551, Kto.nr.: Giro: Hjemmeside:

3 ARTIKEL 3 Frivillige oplyser unge om organdonationens betydning Der er helt stille i klassen af handelsstuderende, når ordene fra os siges: Familien og jeg har fortrudt, vi sagde nej til organdonation, men vi var ikke forberedt. Hvad en ny lever gjorde for mig? At jeg ikke skulle dø indenfor nogle få år, og at jeg fik et nyt liv. Dette er udtalelser fra to frivillige fra Leverforeningen, der holder foredrag på skoler og gymnasier sammen med andre frivillige fra bl.a. nyre-, hjerte- og lungeforeningen. Fælles for de frivillige er, at de alle har haft organdonation tæt inde på livet. Af Britt Poulsen og Per Baltzersen Knudsen, Leverforeningen Foredragene sker i det såkaldte Infoteam, som foreningen Oplysning om Organdonation står bag - en forening Leverforeningen er medlem af. De intense beretninger vækker til eftertanke I november sidste år gik besøget til Niels Brock Handelsgymnasium i København. Her stod lærer, Helga König Jacobsen, der selv er hjertetransplanteret, bag dagen, hvor de unge studerende får et helt specielt emne på skemaet - organdonation. Hver af de 7 klasser fik 6-7 helt personlige beretninger fra frivillige om formiddagen, og efter frokost skulle de arbejde i grupper om forskellige områder indenfor emnet. Overordnet var eleverne meget positive over dagens forløb og emne. Som de sagde, kunne vi ikke i bøger, foldere eller lignende have fået den samme (intense) viden, som vi fik på baggrund af de forskellige beretninger. Emnet fandt de meget interessant og vigtigt, men de var også ærlige og sagde, at de aldrig villet have beskæftiget sig med det, hvis det ikke havde været en del af den tvungne undervisning. Jeg forklarede dem nemlig, at vi som en del af faget Sundhed skulle behandle emnet Organdonation. Noget af en hård kost vi præsenterede eleverne for fra kl 8 om morgenen... liv, død, sygdom osv. osv., udtaler Helga König Jacobsen. Organdonation diskuteres derhjemme Helga König Jacobsens kollega, Bonnie Falck, fortæller videre, at alle de foredragsholdere, som besøgte 1S var alle gode til at tale lige ud af posen til/med eleverne med hver deres indfaldsvinkel og historie. Klassen var dog ikke super engagerede, da de skulle løse deres klasseopgave. Jeg ser alligevel dagen som en meget stor succes, for i den efterfølgende snak med klassen havde rigtig mange elever noget at sige i retning af at de havde talt om emnet derhjemme, så nu kendte deres forældre deres holdning osv. Eleverne er jo primært under 18 år, hvorfor andre skal kende deres holdning. Mange tanker om et svært emne blev sat i gang, og det er jo i min optik faktisk hovedformålet med dagen. Hvis vi kan få unge til at tage stilling Britt Poulsen var en af de to frivillige fra Leverforeningen, der holdt foredrag. Det var første gang, jeg var ude som frivillig informatør. Sammen med en anden frivillig, en kvinde, der har doneret en nyre til sit barnebarn, var vi ude i tre forskellige klasser. Det var en stor oplevelse at stå foran de store elever - de var lidt morgentrætte at se på. Så vi var spændte på, om vi kunne fange deres interesse? Jeg skal da lige love for, de var lydhøre, da vi fortalte vores historier - og spørgelystne om alt omkring organdonation. Vi nåede også at tale om abortlovgivning - tja, vi kom meget vidt omkring, og lige der ser jeg det som en fordel, at jeg ikke er helt ung mere. For jeg har jo været med, fra før det overhovedet var muligt at transplantere. Jeg tror, at det er godt med flere forskellige vinkler. Den indfaldsvinkel, der kommer på organdonation, når der bliver sat ansigter, navne og rigtige mennesker på, er vigtige indslag i debatten om organdonation, afslutter Britt. (fortsættes næste side)

4 4 ARTIKEL Den personlige historie brænder mest igennem Den 3. februar var Britt og Per så på ny ude og fortælle. Denne gang inviteret ud i en 10. klasse på Øresundsskolen i Helsingør. Liselotte Pilgaard, lærer på Øresundsskolen, udtaler: Vi har i 10. klassen i Medie- og Samfundslinjen arbejdet med menneskerettigheder og medborgerskab. Målet var at give eleverne en viden om rettigheder og pligter som borger, men også åbne deres øjne for, hvordan man selv kan blive aktiv medborger. Vi var så heldige at have besøg af Amnesty International, Røde Kors og så Oplysning om Organdonation. Som lærere kan vi undersøge og videreformidle det meste stof, men den personlige historie som patient eller pårørende brænder mest igennem, når den fortælles af mennesker, som selv har gennemlevet det. Derfor var vi glade for at have besøg af Britt og Per, som kunne fortælle om deres erfaringer med organdonation. Frivillige sår frø Forud for besøget havde en gruppe elever fordybet sig i emnet og videreformidlet det til resten klassen, så alle havde en mindre viden om emnet. Ikke overraskende havde de færreste elever tænkt over organdonation, og de havde derfor ikke taget stilling til hverken at modtage organer eller lade sig registrere som donor. Besøget gjorde indtryk på de unge mennesker og nogle stykker har efterfølgende talt med deres familie om organdonation. For flere var det en øjenåbner for, hvor vigtigt det er at tage stilling til emnet, og hvilken betydning det har for de mennesker, som modtager organer. Det har sået frø hos de unge mennesker, og det skal have tid til at spire. Til august starter et nyt kuld elever, og vi ser frem til, i løbet af det kommende skoleår, igen at kunne invitere gæster, som kan fortælle den personlige historie om organdonation, afslutter Liselotte Pilgaard. IT-fejl i donorregistret Kilder: Sundhed.dk og TV2 Nyhederne Online/ ; redigeret af Per Baltzersen Knudsen En teknisk fejl på sundhed.dk har betydet, at personer tilmeldt i donorregistret siden april i år har været midlertidigt blokeret fra at donere organer. 318 tilmeldinger er aldrig blevet registreret. Det oplyser Ministeriet for Sundhed og Ældre. Tvivl om registreringer Sundhed.dk - det offentlige sundhedsvæsen på nettet - opdagede i forbindelse med en teknisk opdatering i februar i år, at registreringer eller ændringer i Donorregisteret ikke altid slog igennem i databasen på Rigshospitalet. Det betød, at borgerne ikke automatisk har fået besked, hvis deres tilmelding eller ændring, ikke er blevet registreret, udtaler direktør for sundhed.dk, Morten Elbæk Petersen. Den 2. juli i år fik danskere derfor et brev med besked om, at der er opstået tvivl om, hvorvidt de er registreret i donorregisteret, som de ønsker, og deres tilmelding er derfor midlertidigt blevet markeret som et nej til organdonation fra april i år. Markeringen ophører den 15. september i år, med mindre de berørte selv går ind og bekræfter, at de er registreret korrekt inden den dato. Livsvigtige organer kan gå tabt Karin Riis-Jørgensen, der er formand for foreningen 7liv, mener, at det er dybt beklageligt, at sådan en fejl kan ske: Der kunne være tilfælde, hvor en person var omkommet, og de pårørende ikke kendte hans eller hendes holdning. Dermed kan man ende med at tilsidesætte den afdødes ønske om at ville donere og redde liv. Det er i forvejen svært at få folk til at melde sig til, og her er der altså en masse mennesker, der har gjort sig nogle tanker og en indsats for at være i registret - og så tilsidesætter man deres ønsker i en periode på grund af en fejl. Det synes jeg er noget sløseri og uansvarligt, siger Karin Riis-Jørgensen Foreningen 7liv arbejder for, at alle danskere automatisk skal være tilmeldt donorregisteret fra fødslen - så man i stedet for at melde sig aktivt til, skulle melde sig aktivt fra. Undersøgelser har vist, at ni ud af ti danskere er positive over for organdonation, men mindre end 20 procent af os står i donorregisteret. Det vil være ubærligt Mange lever-, nyre-, hjerte- og lungepatienter har stået på venteliste til et nyt organ i kortere og længere tid. Det er under al kritik, at der kan ske sådan en fejl, som potentielt kan have alvorlige konsekvenser for disse mennesker. Hvis nogen, som gerne ville have givet deres organer videre, er blevet forhindret i det på grund af en it-fejl, og hvis nogen kunne have fået et bedre liv eller have overlevet deres sygdom, så er det selvfølgelig ubærligt, udtaler Lone McColaugh, formand for Leverforeningen, til sagen.

5 ARRANGEMENT 5 Det er beklageligt (fortsat fra s. 4) Ministeriet for Sundhed og Ældre, der står bag Sundhed.dk, oplyser i en kommentar: Det er beklageligt, at teknikken på sundhed.dk har fejlet, så der er opstået tvivl om registreringerne i Donorregisteret. Derfor har vi også i samarbejde med medarbejderne på sundhed.dk arbejdet på hurtigt at få afdækket, hvor mange registreringer der er tale om og få sikret, at oplysningerne i registret er korrekte. Der står aktuelt 423 danskere på venteliste til et nyt organ. Cirka hver anden uge dør en person på venteliste. Vi vil gerne spare penge I takt med portoens stigning er vores udgifter til udsendelse af breve også steget. Vi ønsker derfor at gå over til udsendelse via til de af vores medlemmer, der ønsker dette. Det vil også lette arbejdsbyrden ift. pakning og spare på kuvertudgifterne. Der var på generalforsamlingen i marts opbakning om denne tanke. Gælder kun breve Det vil kun gælde breve f.eks. indkaldelse til generalforsamlingen med opkrævning af kontingent og evt. rykkere. Det gælder ikke Levernyt, som vi fortsat gerne vil bevare og sende med fysisk post. Levernyt har en værdi at have liggende synligt og at kunne give videre til andre, der ønsker at læse det. Endvidere vil vi gerne have det liggende på leverafdelingerne på landets hospitaler til leversyge og deres pårørende, der ikke kender foreningen og måske derfor bliver nye medlemmer. Sidst men ikke mindst - har bladet også opmærksomhed hos personalet på hospitalerne. Det skal du gøre Hvis du gerne vil bakke op om dette, skal du sende os den mailadresse, som du ønsker fremtidig post sendt til. Send adressen og dit navn og efternavn til leverforeningen.dk Hvad mener du om dette? På forhånd tak - bestyrelsen Sommertur til Randers Regnskov - uden regnvejr Ved årets sommerudflugt lørdag d. 21. juni deltog ca. 50 personer - medlemmer fra nær og fjern med pårørende og børn/børnebørn. Imponerende anlæg Inden spisning kunne vi alle gå rundt og nyde de fantastiske omgivelser med eksotiske planter, fugle og dyr. Hovedattraktionerne var i år det ny anlæg til jaguarerne. Et imponerende anlæg de store katte trives godt i. Andre attraktioner var alle de virkelig flotte sommerfugle, der er i Regnskoven. Et meget smukt syn. Men det, der nok gjorde størst indtryk, var alle de små aber, der var overalt. Sjove er de og slet ikke bange for alle de besøgende, som de ser dagligt snager i deres liv. Buffet bød op til en livlig snak Kl. 13 dannede restaurant Frilandsgården i DanmarksParken rammerne om vores frokost. Vi fik en dejlig buffet og snakken gik livligt blandt deltagerne om alt. Efter frokosten fik alle igen lejlighed til at gå en tur rundt og måske se andre dyr, man ikke nåede at se inden frokosten, og der var nok at gå efter. Også for fotograferne, ja - det var det rene slaraffenland. Nye ansigter Vi fornemmede bagefter, at alle fik en oplevelsesrig dag i de flotte og spændende omgivelser. Igen var der flere, der i Facebook-gruppen takkede for en hyggelig og spændende dag. Og der var heldigvis en række nye ansigter, som det var en stor glæde for os at møde og få talt med. Til alle skal dog lyde en rigtig STOR tak for, at I bakkede op om arrangementet.

6 6 ARTIKEL Patienterne og de pårørende på Folkemødets dagsorden For femte år i træk indtog tusinder af mennesker over fire dage de to små bysamfund Allinge og Sandvig på Bornholm. Leverforeningen var inviteret til at være med i et debatmøde arrangereret af avisen Dagens Medicin og Kommunikationsbureauet Effector. Jeg deltog i mødet som repræsentant for foreningen og indgik her og ved et par andre arrangementer med frivillige fra andre patientforeninger. Af Per Baltzersen Knudsen, Leverforeningen Folkemødet er en helt unik platform Folkemødet foregik den juni, og det var en folkefest uden lige: Over besøgende, 2300 arrangementer og over 700 arrangører. Folkemødet i Allinge er en unik platform med åbne debatter, hvor politikerne møder borgere, erhvervsfolk og organisationer under uformelle former. Det er her, der planlagt eller tilfældigt, kan skabes kontakter på kryds og tværs. Det skete også for mig. De fem debatdeltagere i Patientrådet udfordres af ordstyreren. Foto: Effector Patientrådet Min deltagelse i et af debatmøderne hos Dagens Medicin/Effector varede 45 minutter, hvilket er en typisk varighed ved de forskellige arrangementer. Det foregik i et stort telt, kaldt SundhedsParlamentet, i en forhave til en privat ejendom. Ja, sådan udnyttes ALLE frie arealer i den lille by under Folkemødet. Debatmødet havde følgende overskrift: PATIENTRÅDET Tre patienter udfordrer politikerne på sundhed, hvor der var tre overordnede temaer: 1. Hvordan får patienterne bedre mulighed for at have et arbejde? 2. Hvordan undgår vi, at familien får rollen som sygehjælper? 3. Hvordan kan patienten bedre inddrages i behandlingen, så fejl minimeres? Deltagerne var Lise Müller (SF), regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden; Ole Glahn (RV), medlem af KL s Social- og Sundhedsudvalg og kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg; Kirstine Bukhave, psoriasispatient; Jette Bay, sclerosepatient og jeg som levertransplanteret. De to andre patienter, var som jeg, også medlem af deres respektive patientforening. Tiden er kort, men der lyttes Den effektive taletid for hver enkelt patients emne blev vel minutter, som inkluderede kort spørgsmål fra ordstyreren, svar fra de to politikere og evt. kommentarer fra de andre patienter ud fra deres erfaringer. Jeg fik fra ordstyreren stillet spørgsmål omkring emnet Hvordan får patienterne bedre mulighed for at have et arbejde, og jeg fremførte dels mine egne erfaringer, og dels viden jeg havde om enkelte andre patienters udfordringer ifm. at være i eller at komme i arbejde og forslag til en løsning. Medlemmer gav input på Facebook Inden jeg tog til Folkemødet, havde jeg skrevet i Leverforeningens Facebookgruppe om forslag til spørgsmål indenfor de tre områder, som jeg kunne stille, hvis jeg fik nok taletid. Jeg fik stillet et spørgsmål til begge politikere, om hvad der kan gøres i.f.t. de pårørendes situation bl.a. fra kommunernes side. Et spørgsmål, som Hanne Dalsager havde stillet. Ole Glahn svarede bl.a., at han tillagde dette stor vigtighed, og at det både menneskeligt og økonomisk ikke gik, at pårørende også endte med at blive syge. Han lovede, at han vil tage dette område op på næste KLmøde i august. Han synes ligeledes, det er vigtigt, at patienter og pårørende er med i en patientforening for ikke at føle sig alene med sygdommen, for at kunne få gode råd og hjælp. Politikerne noterede ned, svarede og ville tage vores spørgsmål med i deres arbejde. Efter debatten Jeg fik også meget kort talt med de to politikere efter debatten og fik her aftalt at sende dem et eksemplar af Levernyt, som jeg viste dem, samt nogle ekstra spørgsmål jeg ikke fik stillet. Et halvt minut efter debatmødets afslutning kom to kvinder fra foreningen Pårørende i Danmark op til mig. De sagde, de med stor interesse havde lyttet til det, jeg havde sagt om de pårørende, og meget gerne ville i dialog med Leverforeningen. De kunne måske hjælpe os, da de jo arbejdede for bedre muligheder/forhold for de pårørende. Det passede rigtig godt, kunne jeg fortælle, da vi pt. havde stiftet en Pårørendegruppe i Leverforeningen (læs side 12). Der var vel ca. 50 tilhørere bl.a. praktiserende læger, frivillige fra forskellige patientforeninger og direktøren for Kræftens

7 ARTIKEL 7 Bekæmpelse, som skulle på i den efterfølgende debat. Patientforeninger i samarbejde Dagen efter kom jeg tilfældigt forbi et telt, kaldt LøsningsLaboratoriet, hvor kommunikationsbureauet LEAD sammen med seks patientforeninger havde debatmøde - men i form af fire arbejdsgrupper. Jeg syntes, at emnerne lød særdeles interessante og relevante ift. egne og medlemmer i Leverforeningens udfordringer og kom med i to af disse grupper. Det er patientforeningerne for Psoriasis, Morbus Bechterew (gigt), Colitis Crohn (mave/tarm), Foreningen Unge med Gigt, Gigtramte Børns Forældreforening og HS Danmark (hudsygdom), som er gået sammen i et patientnetværk De autoimmune. Der er mere end 1,7 millioner danskere, der lever med en kronisk sygdom herunder med en autoimmun lidelse, så de seks foreninger repræsenterer mange, mange flere end dem, der er i deres respektive foreninger. Seriøst forarbejde Titlen for debatmødet var Et kronikerliv i Kontrol, hvor der så var arrangeret fire debatområder/debatgrupper - Arbejdsfastholdelse, Den gode konsultation, Uddannelse og Det sociale felt hvor jeg deltog i de to første. Her sad jeg sammen med frivillige medlemmer fra de seks foreninger samt enten en politiker, en repræsentant fra en kommune eller en fra Kommunernes Landsforening og diskuterede løsninger til nogle af de udfordringer, patienterne møder i hverdagen indenfor de fire områder. Jeg vidste IKKE, at de seks foreninger var i dette netværk, og der var foretaget en undersøgelse blandt kronikere og deres pårørende fra de seks foreninger, som så var grundlaget for debatmødets EN FRISK LILLE FYR LEVER-LIVET Vi bliver rigtig glade for at få input og kreative henvendelser fra medlemmerne. Vi har bl.a. fået tegningen af denne lille friske figur fra et medlem, Mette Juel Christensen, fra Greve. Det er sønnen, Martin, der har tegnet den. Han et ungt, kreativt menneske, som holder af at tegne. Navnet, med en fin dobbeltbetydning, har han også fundet på. Vi siger 1000 tak til Martin for sit sjove bidrag. fire debatområder. Men jeg gav mine input og lyttede ivrigt efter, hvad der blev sagt og oplevede, at jeg og andre fra Leverforeningen må have oplevet meget af det, de diskuterede. Løsningerne skal realiseres Forslagene/løsningerne fra de fire arbejdsgruppers debat er efter Folkemødet blevet opsamlet i et Løsningskatalog. Målet var, at debatterne skulle konkretisere, hvad der skal til før otte løsninger bliver omsat fra forslag til konkrete ændringer. Det lykkedes rigtig godt, og der kom en stribe forslag til konkrete anvisninger til videre handling overfor bl.a. politikere og kommuner. De praktiserende læger ved ikke nok, mener mange kronisk syge patienter Hver anden kronisk syg er utryg ved de praktiserende lægers kendskab til deres sygdom, viser ny undersøgelse, som paraplyorganisationen Danske Patienter har foretaget blandt patienter. Et særdeles interessant arrangement og ikke mindst samarbejde, som Leverforeningen nu overvejer mulighederne i. Leverforeningen kom således på dagordenen i den politiske debat ja, sådanne muligheder giver Folkemødet. Personligt var deltagelsen i Folkemødet en stor oplevelse i en kæmpe politisk folkefest på alle niveauer og i fantastisk vejr og natur. Hvert år har slået rekord i publikum og antal arrangører for det SKAL virkelig opleves live. Det er ikke forkert, når Folkemødet markedsføres som Danmarks festival om samfundets muligheder og udfordringer. Såfremt du vil vide mere om Folkemødet gå ind på Kronisk syge tvivler på egen læges evner Kilde: Dagensmedicin.dk/ De fire arbejdsgrupper i fire forskellige workshops i LøsningsLaboratoriet. Gruppen forrest diskuterer Arbejdsfastholdelse. Foto: LEAD Mere end hver tredje patient svarer i undersøgelsen, at deres egen læge ikke vidste nok om deres sygdom, og hver anden svarer, at lægen ikke kendte nok til deres symptomer.»patienterne oplever, at der i dialogen med egen læge går alt for lang tid, før man kommer ind til kernen af, hvad de fejler,«siger direktør i Danske Patienter Morten Freil til Ritzau. Danske Patienter efterlyser, at de praktiserende læger får styrket kompetencerne. I de praktiserende lægers organisation, PLO, henviser næstformand Niels Ulrich Holm til, at mange læger er pressede, fordi både patienter og sygehuse stiller store krav. Dertil kommer ifølge næstformanden, at sygehuslægerne ofte er meget hurtige til at kaste ansvaret for behandlingen tilbage til de praktiserende læger. Hvad mener du?

8 8 PORTRÆT Hvorfor kan jeg ikke blive udredt? I Gilleleje i Nordsjælland træffer vi 54-årige Mai-Britt Corsini. Mai-Britt har i over otte år levet med lammelser, træthed, konstante smerter, kramper, svimmelhed og udtalt hukommelsesbesvær. Hun har kæmpet i og udenfor det danske sygehussystem for at få stillet en diagnose på sin sygdom, men lægerne har ikke kunnet stille en og har desværre heller ikke bevist, at de meget gerne vil, mener Mai-Britt. Oveni de fysiske lidelser har det været et ulideligt psykisk pres og haft store økonomiske og familiære konsekvenser. Mai-Britts to børn, som i dag er 19 og 22 år, måtte i 2007 flytte til deres far i London pga. hendes sygdom. Redigeret af Per Baltzersen Knudsen, Leverforeningen Levet et sundt liv Mit sygdomsforløb starter i januar 2007, hvor jeg vågner med en frygtelig hovedpine. Jeg har aldrig lidt af hovedpine og i de tyve år, jeg var ansat hos British Airways som stewardesse, havde jeg meget få sygedage. Jeg har altid levet meget sundt. Jeg drikker yderst sjældent alkohol og har aldrig røget. Ydermere løb jeg gerne over 30 km om ugen, cyklede og svømmede. Men hovedpinen tager til i styrke, og i marts 2007 begynder jeg at få syns- og føleforstyrrelser. Min hukommelse bliver meget svækket - så svækket, at jeg går forbi mit eget hus, fordi jeg ikke kan genkende det. Det hele er meget skræmmende, og i august 2007 bliver jeg indlagt med lammelser på Rigshospitalets neurologiske afdeling. Under indlæggelsen mister jeg totalt førligheden og ender i en kørestol. Jeg bliver udskrevet efter en uge med diverse prøver til trods for, at jeg ikke kan holde mig selv oprejst. Jeg er i chok over den behandling. Jeg fornemmer, at lægerne hvisker lidt i krogene om sklerose. Noget jeg også selv har mistanke om. Jeg får ingen yderligere hjælp, men via egen læge bliver jeg henvist til en neurolog i Charlottenlund. Neurologen mener, at det er en viral hjernebetændelse, og at vi skal se tiden an. Jeg indlægges også på Gentofte Hospital i oktober 2007, men udskrives uden opfølgning. Herefter er det ambulante besøg hos tropemedicinsk, næse-hals på Gentofte, samt frem og tilbage til Herlev og Glostrup hospital. Sammenlægning af hospitalerne er i fuld gang, så der er kaos allevegne. De første alvorlige konsekvenser Fra maj måned 2007 er jeg nødt til at sygemelde mig fra mit elskede job. British Airways gør alt for at støtte mig, men når jeg med jævne mellemrum sidder i kørestol, er det ikke muligt at udføre mit job. I april 2011 bliver jeg opsagt p.g.a. sygdommen. Det var British Airways lægers opfattelse, at jeg IKKE havde en chance for at få min licens igen pga. lammelserne. Jeg tudede i 14 dage, for jeg har elsket at gå på arbejde og ville gerne have haft muligheden for selv at bestemme. I december 2007 er jeg så syg, at mine børn må flytte over til min eksmand i London. Det var den hårdeste beslutning i mit liv, men mine børn havde fundet mig i kramper på gulvet, hvor jeg kunne mærke, at jeg var ved at miste bevidstheden. Min sygdom måtte under ingen omstændigheder blive mine børns ansvar. Deres tårer over, at se deres mor så syg, var ubærligt. Mange gange har jeg bandet over, at sygdommen har frastjålet mig at opleve mine børns barndom/ungdom. Mai-Britt har kæmpet i otte år. Foto: Privat En arvelig sygdom? Mai-Britt har oplevet flere mystiske dødsfald i sin mors del af familien, hvor visse symptomer/sygdomstegn hos disse familiemedlemmer er nogle, Mai-Britt kan genkende hos sig selv. Tanken om det kunne være noget arveligt, har hun og nogle læger været inde på og er noget, hun frygter i forhold til hendes børn. Min søster, Mariann, dør i 2001 under en bypass operation, 42 år. Hun havde influenzalignende symptomer og inden en uge var hun død. Før hendes død havde hun været til diverse læger, hvor hun klagede over, at hun ikke havde det så godt. Min fætter, Martin, dør i kun 30 år gammel. Ved Martins begravelse siger min morbror til mig; Mai-Britt nu må du ikke blive bange, men den måde du støtter dig til dine krykker på, er den måde, Martin gik på, lige inden han døde? Dér går det op for mig, at det her er for mærkeligt, min søsters alt for tidlige død. Min mormor dør som 51-årig. Min kusine Jette fik en halvsidig lammelse som 31-årig. Min anden fætter Johnny fik en blodprop i hjernen som 50-årig, Johnny fik en bypass operation, men døde senere i forløbet kun 51 år. Min morbror Leif har således mistet to sønner

9 PORTRÆT 9 og rammes også selv af blodpropper. Min datter, Mia, har fået bortopereret over 30 cyster fra sine æggestokke. Mia er normal/tangeret til lidt undervægtig. Cyster på æggestokkene er normalt for svært overvægtige?? Mia besvimer ofte,, og hun har forhøjet kobber i blodet?? Igen alle disse mærkelige symptomer, som stritter i alle retninger?? Otte år i helvede og i ingenmandsland Siden 2007 og frem til nu kan jeg kun beskrive som OTTE ÅR I HELVEDE. Ingen læger følger 100% op på symptomer og undersøgelser, og jeg befinder mig i ingenmandsland. Ind og ud af hospitalerne uden en udredningsplan og uden en diagnose - og med de mest forfærdelige symptomer. I 2008 var jeg også tvunget til at sælge mit hus til langt under salgsprisen og købe et mindre. Jeg flytter i august 2008 til Gilleleje i en anden region, så nu er det forfra efter det kaotiske forløb i 2007 med indlæggelser på fire hospitaler i Hovedstaden. I oktober 2008 bliver jeg indlagt på Helsingør Hospital, fordi min lever ikke producerer ceruloplasmin (ceruloplasmin er et kobberindholdende protein. Ligger niveauet under normal, kan det indikere kronisk lever- eller Wilson sygdom. Kilde: MedlinePlus). Jeg får også foretaget en leverbiopsi, som viser, at jeg har begyndende fibrose i leveren. Lægen, der foretager biopsien, udtrykker bekymring over leverens farve og konsistens. Desværre skulle Helsingør Hospital lukkes, så udredningen blev tabt mellem diverse sygehuse, da de flytter patienter ud på andre hospitaler. Hjerte og blodårer undersøges I bliver jeg undersøgt hos forskellige læger for mine andre symptomer. Under en yoga time gik jeg i alvorlige kramper, så hele kroppen krøllede sammen. Jeg var lam i benene og måtte bæres ud i min bil. En læge mente, at jeg skulle udredes for hjertet, da jeg også havde kramper i mit hjerte. Så jeg kom på Hillerød Hospital, Hjerteafdelingen, til en 7-dages undersøgelse, men den viste intet resultat. Jeg kom også til en alternativ privatlæge, hvor jeg fik målt gennemstrømningen i mine blodårer. Resultatet var, at jeg havde gennemstrømning som en 80-årig?? Det samme sagde læger om min søster efter hendes obduktion, hvor de fleste blodårer var meget tilkalkede. Jeg fik tilbudt EDTAbehandling og blev voldsomt syg af behandlingen, men jeg turde ikke lade være. Efter 6 måneder kunne jeg for første gang i 5 år mærke trangen til at gå på toilettet. Jeg var nærmest euforisk. Ydermere kunne jeg gå lidt bedre, så jeg også kunne køre bil - UDEN krykkerne i bagagerummet. Jeg var stadig syg, men for første gang i sygdomsforløbet var der små fremskridt. Lægen forsøgte også at få mig undersøgt for sygdomme, der kunne forårsage mine lammelser, men det var svært for en alternativ læge at komme igennem det etablerede system. Jeg gik også hos en neurolog for at finde svaret på min sygdom - uden held. 3 måneder at leve i Jeg pressede dog på og blev tilbudt en udredning i Århus. Men personalet her glemte at indkalde mig, og jeg blev samtidig tilbudt udredning på Kennedy Centeret i Glostrup i marts En privat læge henviste mig også til en scanning på Gentofte Hospital. Her man fandt cyste i halsen, i bryst, og i underlivet og over 100 cyster på min lever. Cysten i halsen blev fjernet på Gentofte Hospital for at undersøge cysten for noget malignt (cancer). Dette var heldigvis ikke tilfældet. På Kennedy Centeret er de 99,9 procent sikre på, at familien har den arvelige sygdom Cadasil, som kun vil give mig 3 måneder at leve i. Men desværre tager testen over et halvt år at få svar på, fordi kræftpatienter har førsteprioritet. Lægerne på Kennedy frarådede mig at tage til Århus, som ville udrede mig for Wilson, fordi Wilson ikke er en autosomal sygdom, og Cadasil passer bedre til familiens sygdomsbillede. Dette meddelte jeg Århus. Prøven for Cadasil kom heldigvis tilbage negativ. Men hvad fejler jeg/vi i familien så? Kennedy stoppede bare udredningen efter Cadasilprøven? Mistroiske læger I februar 2011 kommenterede Rigshospitalets leverafdeling også på lægernes udtalelser og undersøgelser fra Helsingør Hospital. De mente ikke, der kunne være tale om begyndende fibrose, for de havde nok stukket nålen ind et forkert sted?? Jeg svarede hertil, at de faktisk tog to nålebiopsier, og begge nålebiopsier viste begyndende fibrose. De mente heller ikke, at jeg har forhøjet kobber, som min egen læge havde målt til 12 gange over normal niveauet?? Jeg fik heller ikke en ordentlig forklaring på, hvorfor jeg ikke producerer ceruloplasmin, noget leverlægen på Helsingør sagde, at han aldrig før havde set. Jeg følte, at Rigshospitalet mente, at kollegerne på Helsingør ikke var dygtige nok?? Man/jeg kom ikke videre her. Søgen udenfor systemet I 2012 og 2013 forsøgte jeg hos diverse læger og går i ambulant konsultation. Jeg bliver tilset hver gang, jeg bliver lam med lægernes kommentar om, at JA, det ser godt nok mærkeligt ud. Jeg kan ikke bære at være SÅ syg uden at blive taget alvorligt. Jeg sender nu desperat egne blodprøver til Tyskland for at udrede mig selv. Jeg er ind imellem så syg, at jeg kun kan ligge på sofaen af ren udmattelse, så det er meget svært at igangsætte noget som helst, lammelserne tager til, og jeg er gul i både øjne og hud. Min læge gør alt, hvad han kan, og da Mai-Britt har haft kæmpe støtte i hendes kæreste Søren. Foto: Privat

10 10 PORTRÆT Mai-Britt (forrest i midten) med sine korkolleger. Foto: privat mit helbred stadig er dårligt og på grund af de gamle undersøgelser, der bl.a. viste problemer med leveren, bliver jeg i januar 2014 henvist til Rigshospitalets leverafdeling. Men de skriver tilbage, at man ikke kan gøre noget for mig, fordi levertallene er normale, og de mener at have testet for så mange forskellige ting. Først da vi kommer igennem til Gentofte Hospital, senere i 2014, videresender de mig (igen) til Kennedy Centeret og Rigshospitalet, da der er tale om mange cyster. Kennedy påstår hårdnakket, at der ikke findes en polycystisk leversygdom. Da jeg påpeger, at den findes i Centogene s katalog over tests, siger lægen, at de jo ikke er læger? Kennedy afslutter mig i marts 2015 med en bemærkning om, at min sygdomshistorie ikke er arvelig. Rigshospitalet afslutter deres udredning med igen at henvise til Kennedy, da det synes arveligt?? Her står jeg i dag - igen udenfor stystemet. Jeg er SÅ forvirret og forstår ikke, hvad der foregår - eller ikke foregår - på og mellem hospitalerne. Store udgifter og angst Jeg har de seneste år selv brugt over kroner for at få et svar. Jeg har bl.a. været i Tyskland med blodprøver til analyse af arvelige sygdomme, har konsulteret Arresødal Hospital samt Hamlet. Uden held i.f.t. at finde en diagnose. Heldigvis har jeg fundet ud af, at jeg ikke kan tåle protein og ved således at indtage minimale mængder af protein, ja så har jeg lidt mere førlighed. Desværre hjælper det ikke på kramperne, muskelsmerterne og den udtalte træthed. Min største angst er, at mine børn bliver syge, før jeg har fået diagnosen. Min datters symptomer bekymrer mig. De klarer sig heldigvis virkeligt godt. Min datter, Mia, på 22 er lige blevet færdig som jurist. Min søn Daniel på 19 år er i lære som vvs er. De bor stadig i London, så jeg ser dem ikke så tit, som jeg gerne ville, fordi jeg skal have en ledsager med mig for at rejse. Det skal med, at den smerte og sorg, vi alle har følt, fortsat er til stede i vores samvær. Jeg håber en diagnose vil kunne gøre dette lettere at leve med. Megen hjælp men også uretfærdighed Der er da rigtig megen hjælp at hente i dag, men sygdommen har også lært mig om uretfærdighed i velfærdsdanmark, og om lægernes manglende evne til at diagnosticere, hvis det ikke ligger indenfor deres fag- og interessefelter, og samarbejde på tværs af sygehuse/fagområder. I forhold til det hele er gået galt i min sag tror jeg de mange neurologiske symptomer forvirrer lægerne, og at jeg selv har presset på og kommet med bud på diagnoser via private læger. Men det har jo været nødvendigt, fordi jeg IKKE har været i et koordineret udredningsforløb. Lige som nu, bliver jeg bare afsluttet uden 100% viden om, hvorfor jeg har alle disse symtomer. Men det er som om, at lægerne læser sidste læges vurdering og ikke tør tænke uden for boksen eller har tid/ressourcer? Fire år uden økonomisk hjælp Desværre er jeg for syg til at arbejde, hvilket også er hårdt for mig at se i øjnene. Så Hvad mener du om Mai-Britts situation? siden marts 2011 har jeg stået uden nogen form for økonomisk hjælp. Kommunen har gennem to jobprøvninger erklæret mig for uarbejdsdygtig, men siger at jeg SKAL have en diagnose for at få økonomisk hjælp?? Min egen læge er rasende over kommunens beslutning om at erklære mig uarbejdsdygtig og så nægte at give mig en førtidspension. Den har han skrevet under på, at jeg bør have, mange gange. Så oven i smerter og alvorlig sygdom, så har jeg et stort økonomisk pres. Jeg har bedt om udsættelse af ejendomsskatterne, men har fået afslag? Gudskelov har min bank lånt mig penge i mit hus. Det ryster mig, at jeg som ufrivilligt syg ingen hjælp kan få? Interesser holder mig i gang Jeg synger i Gilleleje-koret sammen med nogle vidunderlige kvinder. Sammenholdet og vores humoristiske tilgang løfter mit liv. Jeg nyder udstillinger, klassiske koncerter og en god film i biografen sammen med min dejlige kæreste, Søren. Derudover vinterbader jeg og på gode dage står den på motion, bl.a. fitness boks. Jeg har altid været meget fysisk aktiv, og uden min gode form var jeg nok bukket under for sygdommen. Desværre er jeg meget ofte træt og har meget lidt overskud til at være så aktiv, som jeg gerne ville være. Leverforeningen har også været en stor hjælp, fordi det at møde andre mennesker, der også slås med sygdomme, og det, der følger med, giver et perspektiv og nogle nye vinkler til at takle sygdommen. Stærk, taknemmelig og har håb Hver dag mærker jeg efter, hvad jeg kan, og siger til mig selv, at ja i dag kan du ikke gå, men så kan du læse en bog. Jeg er et psykisk meget stærkt menneske, derfor kæmper jeg - vil ikke give op. Den styrke er jeg taknemmelig for at have. Jeg er også taknemmelig for mine to børn og alle de år, jeg havde hos British Airways. Og så har jeg fået en vidunderlig kæreste, Søren, der forstår at få mig til at føle mig som verdens mest vidunderlige kvinde. Og det er mit håb, at det en dag vil være muligt at diagnosticere og helbrede de fleste sygdomme. - støtter Leverforeningen økonomisk

11 ARRANGEMENT 11 Kom til EFTERÅRSMØDE med to utrolig spændende foredrag Lørdag d. 19. september kl Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle Dagens program: Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst og formiddagskaffe Foredrag v/helle Haubro Andersen, Centerleder for Dansk Center for Organdonation. Emnet er om centerets arbejdsområder - seneste har de overtaget opgaverne fra Oplysning om Organdonation.. Buffet og hyggeligt samvær Foredrag af frivillige fra foreningen Danske Hospitalsklovne. Foreningen er landsdækkende og har eksisteret siden De vil fortælle om deres arbejde med at sprede glæde blandt børn, der er indlagt på de danske hospitaler, og et pusterum for de pårørende. Hospitalsklovnenes vigtigste opgave er at observere, lytte og leve sig ind i hvert enkelt barns reaktioner og følelser. Vi hører om, hvordan de bruger humoren og fantasien for at løsne op for de mange følelser, barnet oplever og i forsøget på at styrke barnets selvværd. Eftermiddagskaffe, socialt samvær og afslutning. Efterårsmødet er fortsat gratis for medlemmer. Medlemmer, der betaler enkeltkontingent, kan i alt deltage med 2 personer gratis. Medlemmer, der betaler familiekontingent, kan i alt deltage med 4 personer gratis. Af hensyn til hotellet skal vi have tilmelding til arrangementet senest fredag den 4. september til Anna Lise Thomsen på tlf (hverdage 9-17) tilmeldingen er bindende.. Fotos: Dansk Center for Organdonation og Danske Hospitalsklovne Vi i bestyrelsen håber på en rigtig hyggelig dag med stor tilslutning. Leverforeningens bestyrelse Kontaktformidler og næstformand Anna Lise Thomsen Krogen 4, Hjordkær, 6230 Rødekro Foreningens tlf.: Tlf.tid hverdage kl Kasserer Nuria Ebbesen Enev. Sørensens Vej 10, 6000 Kolding Tlf.: Fundraiser Kæthe Jørgensen Hvedholmvænget 8, 5230 Odense M Tlf.: Landsformand Lone McColaugh Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: Sekretær Morten Frederiksen Gøgevænget 13, 3390 Hundested Tlf.: Suppleant og administrator på Facebook Hanne Dica Trøstrup Gadekær 15, 6200 Aabenraa Tlf.: Suppleant og redaktør af Levernyt Per Baltzersen Knudsen Karlslunde Strandvej 10, 2690 Karlslunde Tlf.:

12 Julearrangement Reservér allerede nu lørdag den 21. november til Leverforeningens hyggelige julearrangement. Vi holder det igen på det stemningsfulde Tøystrup Gods ved Ringe på Fyn. Se mere udførlig omtale i næste nummer af Levernyt ultimo oktober. Opstart af pårørendegruppe i Leverforeningen Af Hanne Trøystrup og Lone McColaugh I maj startede vi den nye pårørendegruppe i Leverforeningen. Vi har dannet gruppen af pårørende med formål at støtte og hjælpe, når det brænder på blandt Leverforeningens medlemmer. På det første møde, hvor vi var otte personer, gennemgik vi vores historie og erfaringer som pårørende til enten en søn, mand eller kone, som er leversyge og/eller transplanterede. Vi har alle haft udfordringer på forskellig vis i forhold til sygdomsforløbene og har hver især erhvervet en del viden, som vi gerne vil hjælpe andre pårørende videre med. Det gælder bl.a. oplevelser og udfordringer i forhold til det sociale liv med familie og venner, økonomiske muligheder og begrænsninger, tilknytning til arbejdsmarkedet og erfaringer med lægehuse og sygehusvæsenet. I samme båd og ikke alene Det var en rigtig god oplevelse og samtidig en lettelse at dele erfaringerne med hinanden. Det er altid godt at vide, at vi er flere i samme båd, og at vi ikke står helt alene i verden. Noget af det, som har undret os mest, er den uvidenhed, vi som pårørende har stået overfor i forbindelse med en leverkoma. De færreste - eller ingen af os - har fået oplysninger om den skræmmende tilstand, som vores leversyge børn, mand eller kone kunne blive udsat for. Hvad er leverkoma? Hvordan opstår den? Kan vi på nogen måde forhindre den? Hvor lang tid bliver det ved? Ta r hjernen skade og bliver vores familiemedlem nogensinde normal igen? Alle disse spørgsmål kunne være rigtig godt at få svar på, så snart man får diagnosen Levercirrose. Angsten som følgesvend Uanset hvor godt vores familiemedlem klarer sig og har klaret sig igennem sygdomsforløbet, så har vi alle fået en ekstra følgesvend i livet og det er angsten. Angsten for at det kan ske igen og angsten for at miste. Men vi er også blevet stærkere som mennesker. Vi har lært at leve livet, og at få det bedste ud af de muligheder, som vi har. Pårørendegruppen vil gerne medvirke til at støtte andre pårørende og udbrede kendskabet til forskellige former for komplikationer, der kan opstå i kølvandet på et svært sygdomsløb. Gerne i samarbejde med sygehusvæsenet. En ny undersøgelse, foretaget af organisationen Pårørende i Danmark, viser, hvor vigtigt det er at tage hånd om de pårørende. Undersøgelsen viser også, at stress og udbrændthed blot er nogle af konsekvenserne ved at være pårørende til en alvorligt eller kronisk syg. B Plads til flere eller har du brug for hjælp Pårørendegruppen består p.t. af 8 medlemmer, og vi har plads til flere. Er du interesseret, så kontakt Formand Lone McColaugh på Har du brug for hjælp, kontakt os også på eller tlf støtter Leverforeningen økonomisk Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup, Tlf.: Leverforeningen Afsender: Leverforeningen, Krogen 4, Hjordkær, 6230 Rødekro

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 3 - August 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 E-mail: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Dato: Den 23. februar 2012 kl. 09.30 14.00 Sted: Referenter: Deltagere: Handelsfagskolen i Skåde Tina Rindahl Petersen, Jane

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 3 - August 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 2 - Maj 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 E-mail: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 2 - Maj 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland SAYLE Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 på gymnasiale uddannelser i regionerne Syddanmark og Midtjylland Center for Selvmordsforskning - www.selvmordsforskning.dk Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 Center for

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Pårørende til en kronisk smertepatient. Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister

Pårørende til en kronisk smertepatient. Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister Pårørende til en kronisk smertepatient Viden og støtte til dig fra andre pårørende og fra smertespecialister FORORD... Kære pårørende At leve sammen med en af os der har kroniske smerter er ingen dans

Læs mere

Vi har også cystisk fibrose

Vi har også cystisk fibrose Patientinformation Vi har også cystisk fibrose fire historier Aarhus Universitetshospital Børneafdeling A Har du yderligere spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os: Bjørg Sørensen Tlf. 2887

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Jeg tænker meget over livet idag

Jeg tænker meget over livet idag Leverforeningen Nr. 2 Maj 2015 Jeg tænker meget over livet idag Martin A. Andersen, 23 GENERALFORSAMLING NY KAMPAGNE SOLBESKYTTELSE SOMMERTUR E-MAILS 2 LEDER Nyd solen med omtanke Af Lone McColaugh, landsformand

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet LEVERNYT Leverforeningen Nr. 2 Maj 2014 Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet REFERAT FRA GENERALFORSAMLING RyGNING OG LEvERcIRROSE SOMMERUDFLUGT 2 L E d E R hvor der er håb, er der en vej Af

Læs mere