Mødet blev holdt torsdag den 27. januar 2011 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev holdt torsdag den 27. januar 2011 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:10."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd Møde nr. 13 Mødet blev holdt torsdag den 27. januar 2011 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:10. mer: Borgmester - Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki Dam Larsen (A), Emma Glæsel (C), Agnete Fog (B), Bitten Bloch (C), Karen Gausland (A), Jørgen Johansen (C), Jesper Hammer (D), John Jensen (D), Lone Hansen (E), Nikolaj Bührmann (F), Lea Herdal (F), Gurli Nielsen (UP), Susan Lund Andersen (F), Poul Albrechtsen (O), Jens Grønne (R), John Køhler (V), Bjarni G. Jørgensen (V), Birgitte A. Rasmussen (V), Jørgen Dich (V) 1. Bemærkninger til dagsordenen Spørgsmål til Byrådet Meddelelser Principper for økonomisk styring - I Konkurrenceudsættelse af brandvæsen Ring 5 og placering af nyt hospital i Nordsjælland Istandsættelse af Toftevej Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier Nedklassificering af Oldvej Klimastrategi Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. digitalisering af Allerød Bio Takstændring ved offentlig svømning Renovering af kommunale bygninger Sundhedsaftale II, grundaftale og tillægsaftale Godkendelse af medlem til handicaprådet... 33

2 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 10/23008 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Nej - Ingen

3 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Spørgsmål til Byrådet Sagsnr.: 10/23009 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Nej - Ingen

4 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Meddelelser Sagsnr.: 10/23011 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Nej - Ingen

5 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Principper for økonomisk styring - I Sagsnr.: 11/1 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet skal tage stilling til Direktionens og Økonomis forslag til "Principper for økonomisk styring". Principper for økonomisk styring erstatter Allerød Kommunes "Kasse og Regnskabsregulativ", som er vedtaget af byrådet den 21. marts 2003 samt en række rammebilag vedtaget af Økonomiudvalget. Økonomichef Jette Møberg deltager under behandlingen af punktet. Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede den 29. september 2009 at inddrage et eksternt konsulentfirma i vurderingen af, om den politiske og administrative organisering er hensigtsmæssig i relation til økonomistyringen i Allerød Kommune. Byrådet fik på forårsseminaret i april 2010 en detaljeret gennemgang af det eksterne konsulentfirmas konklusioner og anbefalinger i forhold til den hidtidige økonomistyring i Allerød Kommune. Samtidig blev byrådet præsenteret for centrale forslag til indholdet i økonomistyringskonceptet set ud fra et økonomistyringsperspektiv samt det eksterne konsulentfirmas anbefalinger. Med udgangspunkt i disse anbefalinger har Direktionen og Økonomi udarbejdet forslag til "Principper for økonomisk styring". Principper for økonomisk styring er den praktiske udmøntning af styrelseslovens 42, stk. 7, og angiver de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Principperne for økonomisk styring fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for den løbende økonomiske forvaltning i Allerød Kommune, og er gældende for alle politiske og administrative led i kommunen. Hovedformålene med principperne for økonomisk styring er at sikre; God økonomistyring med henblik på størst mulig budgetsikkerhed og stabilitet i kommunens økonomi Korrekte, klare og veltilrettelagte værktøjer og processer Fastlæggelse af roller og ansvar både politisk og administrativt

6 Allerød Byråd torsdag den 27. januar Principperne er dermed med til at sikre, at den økonomiske forvaltning i Allerød Kommune foregår på en betryggende, effektiv og korrekt måde i hele kommunen, og at der løbende kan gives troværdig information omkring økonomien til både borgere, medarbejdere og byråd. For at skabe klarhed i samarbejdet mellem de involverede parter i den økonomiske styring præciserer principper for økonomisk styring desuden roller og ansvar såvel politisk som administrativt. Byrådet beslutter hoveddokumentet Principper for økonomisk styring og alle ændringer, der må komme heri. På visse områder forudsætter principper for økonomisk styring, at der udarbejdes detailregler i form af bilag til regelsættet. Bilag til Principper for økonomisk styring besluttes af Økonomiudvalget. Dette gælder også alle ændringer, der må komme heri. De byrådsbeslutninger, lovændringer og øvrige forhold, der har direkte betydning for de fastsatte principper for økonomisk styring samt de tilhørende bilag skal indarbejdes. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Direktionen foreslår, at "Principper for økonomisk styring" godkendes. - - Dialog/høring - Bilag Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Principper for økonomisk styring (pdf) - udkast til Økonomiusvalgsmødet den 18. januar 2011 og byrådsmøde den 27.pdf Notat vedr Økonomiudvalgets bemærkninger til Principper for økonomisk styring.pdf Forvaltningens forslag indstilles godkendt med 6 stemmer for, idet forvaltningen udarbejder notat på baggrund af de faldne bemærkninger. Imod stemte 1 medlem (Jesper Hammer), idet pågældende ønsker den månedlige regnskabsrapportering periodiseret. Godkendt med 19 stemer for, idet det tilføjes, at de budgetansvarlige er pligtige til at komme med forslag til og løbende gennemføre effektiviseringer. Imod stemte 2 medlemmer (DNA). Ingen

7 Allerød Byråd torsdag den 27. januar

8 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Konkurrenceudsættelse af brandvæsen Sagsnr.: 10/22558 Punkttype Tema Beslutning I overensstemmelse med budget og som opfølgning på Økonomiudvalgets behandling af sagen på mødet den 7. december 2010 fremlægges notat med status vedrørende konkurrenceudsættelse af brandslukningsopgaven. Sagen afgøres i byrådet. Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget behandlede på mødet den 7. december 2010 en sag om konkurrenceudsættelse af Allerød Kommunes brandslukningsopgave, der nu varetages af Falck Danmark A/S frem til 1. juni Økonomiudvalget besluttede på mødet at bemyndige borgmesteren og kommunaldirektøren til at indgå i forhandlinger om Allerød Kommunes optagelse i 60-selskabet Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Formanden for 60-selskabet har efterfølgende orienteret borgmesteren om, at selskabet gerne ser et samarbejde mellem 60- selskabet og Allerød Kommune svarende til samarbejdet mellem 60- selskabet og Fredensborg Kommune om varetagelse af brandslukningsopgaven i Fredensborg Syd. Da Allerød Kommunes optagelse i 60-selskabet Rudersdal Hørsholm Brandvæsen således ikke ser ud til at kunne blive en realitet, ser forvaltningen følgende muligheder for det videre arbejde i sagen, jf. bilag udsendt med dagsordenen: Vurdering af andre fælleskommunale samarbejder Annoncering / Udbud Kommunalisering Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udbud af brandslukningsopgaven annonceres i henhold til Tilbudslovens annonceringsbestemmelser, og at udgiften på kr. til forberedelse og gennemførelse af udbuddet finansieres af den afsatte driftsramme i 2011 på kr. til konkurrenceudsættelse af brandslukningsopgaven.

9 Allerød Byråd torsdag den 27. januar Økonomi og finansiering Udgiften til forberedelse og gennemførelse af udbuddet vil alene andrage kr. til det rådgivende ingeniørfirma, som skal assistere kommunen i sagen. Udgiften på kr. kan finansieres af den afsatte driftsramme på kr. i 2011 til konkurrenceudsættelse af brandslukningsopgaven. Udgiften til udarbejdelse af kontrolbud på kr. kan undlades. I forbindelse med udarbejdelse af spareforslag til budget har forvaltningen udarbejdet en økonomisk oversigt, som kan anvendes til en prissammenligning på området. Bilag Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Status_vedr_konkurrenceudsaettelse_af_brandslukningsopgaven.pdf Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Ingen

10 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Ring 5 og placering af nyt hospital i Nordsjælland Sagsnr.: 11/421 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning Byrådet besluttede den 16. december 2010 at oversende sagen med forslag fra Venstre om, at Allerød Kommune formulerer en fælles holdning til Ring 5 og placering af nyt hospital i Nordsjælland til behandling i Økonomiudvalget. Drøftelserne om Ring 5 og/eller transportkorridoren er blevet aktualiseret af, at Folketinget umiddelbart inden sommerferien 2010 traf beslutning om, at gennemføre et "serviceeftersyn" af transportkorridoren med henblik på eventuelt at indskrænke og/eller præcisere korridoren. Som led i ovennævnte afholdt Miljøministeren i november 2010 en høring på Christiansborg, og Transportministeren har indbudt de kommuner, som er berørt af transportkorridoren til drøftelser. Det var oprindeligt planen, at serviceeftersynet skulle afsluttes i februar 2011 med en redegørelse til Folketinget. En ændring af transportkorridorafgrænsningen kræver en ændring af Fingerplan Allerød Kommune har deltaget i et Interreg projekt sammen med Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne og flere kommuner på begge sider af Øresund. Projektets formål var at gennemføre analyser af konsekvenserne af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, jernbane- og vejforbindelser i transportkorridoren og den faste Femern forbindelse. Analyserne peger bl.a. på en placering af en ny station i transportkorridoren nord for Lillerød med skiftemulighed til S-tog, og at eventuelle trafikanlæg skal føres i tunnel under Mølleådalen af hensyn til områdets naturværdier. Endvidere indeholder analyserne prisoverslag over gennemførelse af de foreslåede anlæg og beregninger af de trafikale konsekvenser af de nye trafikforbindelser. En ny station nord for Lillerød har siden 90-erne stået på dagsordenen for Allerød Byråd. Bl.a. deltog Allerød Kommune i 2001 i et udredningsarbejde om en ny station mellem Allerød og Hillerød med Banestyrelsen for bordenden og med deltagelse af bl.a. Hovedstadens Udviklingsråd. I 2007 deltog Allerød Kommune i en arbejdsgruppe med deltagelse af Miljøministeriet, Hillerød Kommune, Frederiksværk-Hundested Kommune, Region Hovedstaden og Transportministeriet om tilvejebringelse af et fælles grundlag for den videre proces for placering af en station mellem Allerød og Hillerød.

11 Allerød Byråd torsdag den 27. januar Allerød Kommune og Hillerød Kommune fulgte i fællesskab op med "Det fælles grundlag..." med udarbejdelse af visionsskitser for nye bydannelser omkring stationer henholdsvis nord for Lillerød og ved Overdrevsvej i Hillerød. Skitserne dannede grundlag for fælles drøftelser mellem de to kommuners borgmestre og Miljøministeren. De mange års overvejelser om ny station og by danner grundlag for langtidsskitsen i Allerød Kommuneplan , som "rummer visionen for den nye stationsby beliggende ved en knudepunktsstation, hvor S-banen krydser ringforbindelsen i transportkorridoren". Endvidere hedder det, at "Langtidsskitsens formål først og fremmest er at skabe miljørigtige lokaliseringsmuligheder i Hillerødfingeren i overensstemmelse med målsætningerne i den statslige planlægning, som bl.a. er udtrykt i Fingerplan Dette er også i overensstemmelse med byrådets strategi om at medvirke til at fremme udvikling og vækst i Hovedstads- og Øresundsregionen". I maj 2010 offentliggjorde Region Hovedstaden en "Screening af placeringsmuligheder for nyt hospital ved Hillerød". I screeningen opereres med fire forskellige placeringer herunder en placering ved Overdrevsvej og en placering umiddelbart nord for transportkorridoren og vest for Store Dyrehave. Sidstnævnte placering falder indenfor Allerød Kommuneplans vision om en ny stationsby nord for Lillerød og er i overensstemmelse med kommuneplanens visioner om den nye station som en knudepunktsstation Et nyt hospital vil udgøre et særdeles stærkt grundlag for udvikling af en ny og moderne stationsby. "En kompakt bydannelse af høj arkitektonisk kvalitet og et godt byliv vil give gode muligheder for miljørigtig lokalisering af en bred vifte af erhverv og uddannelsesmæssige, kulturelle og sundhedsmæssige institutioner", som beskrevet i "Placering af en station mellem Allerød og Hillerød - Fælles grundlag for den videre proces". Administrationens forslag Bilag Beslutning Økonomiudvalget den Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med planlægningen i overensstemmelse med Allerød Kommuneplan , herunder placering af en ny station og by nord for Lillerød. Nej Forvaltningens forslag faldt med 4 stemmer imod. For stemte 3 medlemmer (Erik Lund, Jens Grønne og Flemming Villadsen). John Køhler kan ikke tiltræde, idet han ønsker det præciseret at Allerød Kommune ønsker et nyt sygehus placeret ved Overdrevsvejen, Hillerød. Følgende forslag fra John Køhler blev sat til afstemning:

12 Allerød Byråd torsdag den 27. januar "Forvaltningens forslag godkendes, idet det præciseres at Allerød Kommune ønsker at et nyt hospital placeres i nærheden af Overdrevsvejen, Hillerød." Forslaget faldt med 4 stemmer imod. For stemte 3 medlemmer (John Køhler, Poul Albrechtsen og Jesper Hammer). Nikolaj Bührmann kan ikke tiltræde en sygehusplacering ved Ny Hammersholt. John Køhler begærede sagen forelagt byrådet. Beslutning Allerød Byråd den Følgende forslag blev sat til afstemning: "Forvaltningens forslag godkendes, idet Allerød Kommune støtter Region Hovedstadens beslutning om placering af nyt sygehus ved Overdrevsvejen (Vest 1), Hillerød". Forslaget godkendt med 20 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Rad. V.) Fraværende Ingen

13 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Istandsættelse af Toftevej Sagsnr.: 10/4571 Punkttype Beslutning Tema Der blev den 7. oktober 2010 afholdt vejsyn på Toftevej Udvalget skal træffe beslutning om omfanget af istandsættelsesarbejderne og fordeling af udgifterne. Spørgsmål om afdragsordning blev behandlet af Økonomiudvalget 7. december Økonomiudvalget skal således alene tage stilling til omfanget af istandsættelsesarbejderne og udgiftsfordelingen. Sagsbeskrivelse Teknik- og Planudvalget besluttede den 22. september 2010, at der skulle holdes vejsyn på Toftevej Vejsynet blev afholdt den 7. oktober Der er kommet fire indsigelser i høringsperioden. Park og Vej har kommenteret indsigelserne fra høringsperioden og fra vejsynet (vejsynsprotokollen) (bilag 1). Protokollen beskriver forholdsvis detaljeret hvad istandsættelsen på Toftevej indbefatter. Toftevej er en blind privat fællesvej med en længde på ca. 160 m og en bredde på 5 m. Den ender i en lille vendeplads. Vejen er omkranset af betonkantsten og har nedløbsbrønde i begge vejsider. Der er flisefortov langs hele vejens højre side. Der er flisefortov i vejens venstre side på det første stykke af vejen hen til svinget (ca. 50 m). Hovedparten af indsigelser går på, at det ikke er nødvendigt med fortove på Toftevej, og at kommunens løsning er dyr. Selvom fortove på blinde boligveje ikke er en absolut nødvendighed, giver de en ekstra tryghed og sikkerhed for især børn og ældre. Der er i privatvejsloven mulighed for at tilbyde en afdragsordning over 5-15 år, hvor kommunen selv fastsætter renten. Det har ikke været kommunens praksis at tilbyde dette. Istandsættelse Toftevej er en boligvej hvor både asfalt, nedløbsbrønde, kantsten og fortove er i dårlig stand. Vejen har sandsynligvis ikke været vedligeholdt i 50 år, og den skal istandsættes. Det er kommunen som vejmyndighed, der udfører vedligeholdelsesarbejdet for grundejernes regning. Vejen bør som absolut minimum have efterset vejbrøndene, og have et nyt slidlag af asfalt. Kantstenene er af beton og hovedparten af kantstenene er skæve, nedsunkne og forvitrede.

14 Allerød Byråd torsdag den 27. januar Da boligerne, og dermed indkørslerne, ligger på højre side af vejen, er disse de mest medtagne. Kantstenene i venstre side af vejen er forholdsvis lige, og kan med enkelte undtagelser blive stående. Kantstenene bør dog udskiftes på den korte strækning hvor der er fortov. Fortovene trænger til udskiftning, men det vil være muligt at lade dem ligge i en kortere årrække, da de ligger forholdsvis plant på trods af en ringe tilstand med mange knækkede og forvitrede fliser. De nye kantsten vil være lidt højere end det nuværende fortovsniveau. Udgiftsfordeling Udgifterne fordeles med ens beløb til alle 13 vedligeholdelsesforpligtigede grundejere, da alle ejendommene kun tjener til boligformål. Grundejeren på Vestvej 30 skal dog have et reduceret bidrag, da ejendommen grænser til både Toftevej og Vestvej. Bidraget skal lovmæssigt nedsættes med 10 %. Park og Vejs forslag Forslag 1 er en total istandsættelse af Toftevej. I forslag 2 sættes fortovene ikke i stand. Grundejerne får her muligheden for selv at istandsætte fortovene eller evt. nedlægge disse. Kantstenene i højre side af vejen kan blive stående, hvor der ikke er fortov, men bør udskiftes, hvor der er fortov. Forslag 2 vil nedsætte det meget høje istandsættelsesbeløb for Toftevej. Overslagspriserne i forslagene er baseret på et tilbud indhentet af nogle af grundejerne på Toftevej. Der vil i 2011 være et overskud på anlægssagen, da arbejderne bliver pålagt et administrationstillæg på 9 % og momsdelen af det indbetalte beløb tilfalder kommunen. Når regningen fra entreprenørerne foreligger, vil grundejerne blive faktureret i henhold til udgiftsfordelingen. Forslag 1: Alt sættes i stand. Betonkantsten udskiftes med kantsten af granit ( ,- kr.) Chaussestensrækken mellem kantsten og fortov gensættes og suppleres langs fortovet i højre side (30.000,- kr.) Vejbrønde efterses og repareres (50.000,- kr.) Vejen asfalteres ( ,- kr.) Fortovsfliserne udskiftes og omlægges i nødvendigt omfang ( ,- kr.)

15 Allerød Byråd torsdag den 27. januar Overslagspris: ,- kr. ekskl. moms ( ,- kr. inkl. moms) Ved forslag 1 søges om indtægtsbeløb på kr. + administrationstillæg i alt kr. og udgiftsbeløb på kr. i alt nettoindtægt på kr. Forslag 2: Fortove istandsættes ikke. Kantsten istandsættes kun delvist. Betonkantsten udskiftes kun i venstre side af vejen hvor størstedelen af boligerne ligger ( ,- kr.) Betonkantsten udskiftes i højre side på de første 50 m af vejen hvor der er fortov. Resten af kantstene rettes op hvor det er absolut nødvendigt (50.000,- kr.) Vejbrønde efterses og repareres (50.000,- kr.) Vejen asfalteres ( ,- kr.) Overslagspris: ,- kr. ekskl. moms ( ,- kr. inkl. moms) Ved forslag 2 søges om indtægtsbeløb på kr. + administrationstillæg kr. i alt kr. og udgiftsbeløb på kr. i alt nettoindtægt på kr. Administrationens forslag Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag 1 til Økonomiudvalget. Ved forslag 1 søges om indtægtsbeløb på kr. + administrationstillæg i alt kr. og udgiftsbeløb på kr. i alt nettoindtægt på kr. Ved forslag 2 søges om indtægtsbeløb på kr. + administrationstillæg kr. i alt kr. og udgiftsbeløb på kr. i alt nettoindtægt på kr. Privatvejslovens 62, stk 4 giver kommunen mulighed for at tilbyde en afdragsordning over 5-15 år hvor kommunen selv fastsætter renten. Dialog/høring Grundejerne på Toftevej har været indkaldt til vejsyn og har derefter haft en høringsperiode på 3-4 uger. Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Bilag_1_Toftevej_Indsigelser_vejsyn_etc.pdf John Køhler satte Forvaltningens forslag 2 til afstemning, idet det anbefales overfor Økonomiudvalget, at muligheden for at tilbyde grundejerne en afdragsordning undersøges.

16 Allerød Byråd torsdag den 27. januar John Køhler, Lea Herdal, Jørgen Johansen og Karen Gausland stemte for. Agnete Fog stemte imod, idet Forvaltningens forslag 2 anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Forvaltningens forslag 2 indstilles godkendt. Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Ingen

17 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier Sagsnr.: 10/6798 Punkttype Tema Beslutning Valg af skitseprojekt for stierne langs Kirkeltevej. Skitseprojektet vil blive detailprojekteret og danne ramme for arealerhvervelse, udbud og anlæg af stien. Udvalget bedes tage stilling til skitseprojekterne, og meddelelse af anlægsbevilling. Teknik- og Planudvalget har den 18. maj 2010 truffet beslutning om indstilling af projektbevilling og 2. juni 2010 truffet beslutning om at indstille Park og Vejs forslag (forslag 1B) til godkendelse i Byrådet. Dagsordenspunkterne blev taget af dagsordenen til Økonomiudvalget på grund af anlægsstoppet. Sagsbeskrivelse Park og Vej har ved hjælp af rådgiver fået udarbejdet tre skitseforslag til placering af stierne fra Statenegården til Kongevejen (bilag 2-4). Skitseforslagene er kommenteret og prissat anlægsmæssigt i et notat fra rådgiveren (bilag 1). Park og Vej har i nedenstående yderligere anslået prisen for arealerhvervelsen og kommenteret de tre forslag. Forslag til stiføring langs Kirkeltevej: Dobbeltrettede stier laves med bredden 3,0 m med en skillerabat på 1,5 m mod Kirkeltevej. De enkeltrettede stier laves 2,0 m brede med kantsten mod kørebanen. 1A. Dobbeltrettet sti fra Statenegården til Nattergalevej og enkeltrettede stier til Kongevejen. Groft overslag anlæg, projektering og arealerhvervelse: 3,56 mio. kr., heraf anlægsudgift til cykelsti 2,86 mio. kr. Der etableres dobbeltrettet cykelsti fra Statenegården til Nattergalevej. Nattergalevej er den første større vej inden Kongevejen, og krydsningen med Kirkeltevej bruges til at ændre stien fra dobbeltrettet til enkeltrettet. Kirkeltevej kan med fordel fartdæmpes til for eksempel 40 km fra krydsningspunktet til Kongevejen, da der ikke er plads til en midterhelle (bilag 2). 1B. Dobbeltrettet sti fra Statenegården til parkeringspladsen ved nr. 57 og enkeltrettede stier til Kongevejen. Groft overslag anlæg, projektering og arealerhvervelse: 3,43 mio. kr., heraf anlægsudgift til cykelsti 2,83 mio. kr. Som forslag 1A hvor krydsningspunktet lægges ved parkeringspladsen

18 Allerød Byråd torsdag den 27. januar til skoven. Parkeringspladsens areal bruges til at forskyde svingkurven og få plads til en midterhelle til støtte for fodgængere og cyklister. Da kurven bliver mere krum skal hastigheden nedsættes til 50 km. Hastigheden kan som alternativ nedsættes til 40 km og udstrækkes til Kongevejen, som forslået i forslag 1A (bilag 3). 2. Dobbeltrettet sti langs hele strækningen. Groft overslag anlæg, projektering og arealerhvervelse: 3,89 mio. kr., heraf anlægsudgift til cykelsti 2,59 mio. kr. Stien laves dobbeltrettet på hele strækningen, og vil komme meget tæt på nogle af husene. Huset på Kirkeltevej nr. 46 vil komme til at ligge mindre end 1,5 m fra asfaltkanten på cykelstien. Man undgår krydsningen ved overgangen til enkeltrettede stier, men antallet af krydsninger af beboerne vil øges, da stien kun ligger syd for vejen. Cykelstien vil yderligere presse vigelinjen fra de tilstødende veje og indkørsler tilbage, og øge behovet for oversigt. De cyklister, som bruger Kirkeltevej som pendlerrute vil værdsætte få krydsninger af Kirkeltevej (bilag 4). Park og Vejs vurdering: Park og Vej vurderer, at forslag 1B er det bedste af de tre forslag. Der er her mulighed for at etablere en støttehelle til gående og cyklende på vejen uden at skulle erhverve jord til formålet. De enkeltrettede stier i byområdet reducerer behovet for arealerhvervelse, og kørsel i højre side af vejen er den mest sikre måde at færdes på i byområder. Der er afsat 3,43 mio. kr. på investeringsoversigten i 2011 til etablering af nye cykelstier fra Statenegården til Kongevejen. Stien støttes med 0,72 mio. kr. fra puljemidler hos Vejdirektoratet (30 %), hvilket ligeledes er afsat på investeringsoversigten. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at: Det indstilles til Økonomiudvalg og byråd, at forslag 1B vælges til detailprojektering. Der meddeles en anlægsbevilling på 3,43 mio. kr. i udgift til detailprojektering, udbud og anlæg af projektet samt en indtægt på 0,72 mio. kr. fra puljemidler. Detailprojektet vil efterfølgende blive fremlagt til godkendelse med henblik på at igangsætte den nødvendige ekspropriation. Afledte konsekvenser Større tryghed og fremkommelighed for cyklister og gående langs Kirkeltevej. Økonomi og Ved forslag 1B

19 Allerød Byråd torsdag den 27. januar finansiering Anlægsbevilling: 3,43 mio. kr. (udgift) Cykelpuljen: 0,72 mio. kr. (indtægt) Bevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb i 2011 på 3,43 mio. kr. i udgift og 0,72 mio. kr. i indtægt. Udgift i alt for Allerød Kommune: 2,71 mio. kr. Dialog/høring - Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget 2011 den Bilag 1. Notat vdr stiforbindelse på Kirkeltevej Bilag 2 Forslag 1A, dobbelt og enkeltrettet stiloesning Bilag 3 Forslag 1 B, dobbeltrettetsti og enkeltrettet stiloesning Forslag 2, dobbeltrettet sti Formanden satte Forvaltningens forslag 1B til afstemning. John Køhler, Lea Herdal, Agnete Fog og Karen Gausland stemte for. Jørgen Johansen undlod at stemme. Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Ingen

20 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Nedklassificering af Oldvej Sagsnr.: 10/22611 Punkttype Tema Beslutning I lokalplan 355 for Natur- og golfområdet på Olden er det forudsat at en del af Oldvej nedklassificeres fra offentlig vej til privat fællesvej. Udvalget bedes indstille til Økonomiudvalg og byråd at procedure for nedklassificering iværksættes. Sagsbeskrivelse I redegørelse for lokalplan 355 er anført, at den overordnede vejadgang til natur og golfområdet skal ske ad Oldvej. Endvidere er følgende anført: "I den forbindelse overgår Oldvej fra at være offentlig vej til at være privat fællesvej". Ejeren af natur- og golfområdet, The Scandinavian Golf Club A/S ønsker Oldvej nedklassificeret hurtigst muligt. Det følger af 23 i lov om offentlige veje (vejloven), at kommunen som vejbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en offentlig vej. Vejbestyrelsen skal i henhold til vejlovens 90 beslutte, om vejen skal opretholdes som vej (privat fællesvej eller privat vej) eller helt udgå som færdselsareal. Forslag til Lov om private fællesveje (L 48), som er fremsat 5. november 2010 berører vejloven, idet der foreslås en 4 års høringsfrist ved nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje og private veje. Høringsfristen på 4 år omfatter ikke beslutning om, at et vejareal helt skal udgå som færdselsareal. Bestemmelsen træder i kraft fra fremsættelsestidspunktet. På grund af lovforslaget kan Oldvej først nedklassificeres til privat fællesvej efter en høringsfrist på 4 år. Nedklassificeringen betyder reelt, at Oldvej på strækningen fra stikvejen mod Vennelygård og Villa Vennely til lokalplanens afgrænsning mod øst får status som privat vej, da vejstrækningen alene tjener som adgangsvej for golfklubben (angivet som strækning 1 i bilag 1). Fra lokalplanens afgrænsning mod vest til stikvejen mod Vennelygård og Villa Vennely får vejen status som privat fællesvej, da den tjener som adgangsvej for de 3 ejendomme (angivet som strækning 2 i bilag 1). Arealet omkring Oldvej ligger på én matrikel ejet af golfklubben og

21 Allerød Byråd torsdag den 27. januar kan derfor efter en høringsfrist på 8 uger nedklassificeres, således at den del af vejstrækningen helt udgår som færdselsareal. Det vil imidlertid kræve en dispensation fra lokalplan 355, som forudsætter, at Oldvej fortsat opretholdes som vej (bilag 2). Oldvej kan også nedklassificeres til privat fællesvej på hele strækningen fra Vassingerød Bygade til Bymosen. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget 2011 den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at iværksætte vejlovgivningens procedure med henblik på nedklassificering af Oldvej til privat vej på strækningen fra stikvejen mod Vennelygård og Villa Vennely til lokalplanens afgrænsning mod øst og til privat fællesvej på strækningen fra lokalplanens afgrænsning mod vest til stikvejen mod Vennelygård og Villa Vennely - Der vil være udgifter til matrikulære ændringer etc. på ca kr., såfremt udvalget træffer endelige afgørelse om nedklassificering efter høringsfristen på 4 år. Forslag til nedklassificering offentliggøres i overensstemmelse med vejlovens regler om nedklassificering af offentlige veje. Bilag 1 Oldvej_straekningsoversigt Bilag 2 Oldvej kortbilag lokalplan 355 Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Ingen

22 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Klimastrategi 2011 Sagsnr.: 10/7745 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet godkendte i december 2009 Forvaltningens udkast til en klimastrategi for Allerød Kommune og besluttede at sende klimastrategien i offentlig høring. Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til Forvaltningens forslag til en endelig klimastrategi med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Sagsbeskrivelse Den offentlige høring gav ikke anledning til væsentlige ændringer, hvilket Klima- og Miljøudvalget blev orienteret om på mødet den 15. september Forslag modtaget i høringsperioden, indgår i arbejdet med en konkret klimahandlingsplan. Det endelige forslag til klimastrategi er imidlertid ændret på enkelte punkter i forhold til høringsudgaven. Tekster, der handler om proces og dialog i høringsfasen udgår. Herudover er der sket tre væsentlige ændringer: Det er præciseret, at kommunen afprøver ESCO-løsninger til energirenovering af de kommunale bygninger, jf. beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 1. december Statusafsnittet under de forskellige indsatsområder er opdateret, så listen indeholder aktiviteter som kommunen ved udgangen af 2010 har besluttet at gennemføre. Under hvert indsatsområde er der indføjet et afsnit, der beskriver kommunens strategi inden for det enkelte indsatsområde. Dette afsnit erstatter afsnittet "Dialog - hvad kunne kommunen også gøre" i høringsudgaven af klimastrategien. Klimastrategien vil blive fulgt op af en klimahandlingsplan, som beskriver hvilke konkrete aktiviteter, kommunen vil igangsætte på klimaområdet i årene fremover. Klimahandlingsplanen forventes fremsendt til Klima- og Miljøudvalget til behandling i marts Årsagen til tidsforskydningen er, at klimahandlingsplanens

23 Allerød Byråd torsdag den 27. januar færdiggørelse afhænger af anden planlægning, herunder varmeplanlægning og indsatsen i de kommunale ejendomme. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag til klimastrategi godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Afledte konsekvenser Klimastrategien vil have afledte konsekvenser for store dele af kommunens arbejdsområder. Økonomi og finansiering Klimastrategien introducerer ingen nye konkrete forpligtelser med økonomiske konsekvenser i forhold til, hvad byrådet tidligere har vedtaget. Konkrete nye initiativer vil indgå i klimahandlingsplanen, der er den konkrete udmøntning af strategien, og der vil i sammenhæng med vedtagelsen af klimahandlingsplanen blive redegjort for de økonomiske konsekvenser. Vedtagelse af klimastrategien kan generelt øge forventningerne til kommunens klimaindsats hos borgere og virksomheder. Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Klimastrategien har været i offentlig høring. klimastrategi_vedtaget_3.pdf Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Ingen

24 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. digitalisering af Allerød Bio Sagsnr.: 10/21933 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet har i budget afsat kr. på investeringsplanen for 2011, som tilskud til digitalisering af Allerød Bio. Kultur- og Idrætsudvalget skal foretage indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om frigivelse af anlægsbevillingen. Sagsbeskrivelse Allerød Bio s venner ansøgte i maj 2010 om tilskud på kr., da det er en betingelse for fortsat biografdrift, at biografen bliver omstillet til digital filmfremvisning. Ud over det tekniske udstyr er det nødvendigt at udskifte lærredet, lærredsrammen og fortæppet. Udgiften er beregnet til i alt kr. Biografen kan søge tilskud fra Det Danske Filminstitut, som giver tilskud på 1/3 af udgiften under forudsætning af, at biografen selv betaler 1/3 og kommunen yder 1/3. Byrådet besluttede i forbindelse med budgettet for at afsætte kr. på investeringsplanen for Allerød Bio s venner har bedt om skriftligt tilskudstilsagn, med henblik på ansøgning om støtte fra Det Danske Filminstitut og andre fonde. Forvaltningen har den 23. november 2010 tilsendt Allerød Bio s venner tilsagn om støtte og har meddelt, at beløbet kan udbetales, når det kan dokumenteres, at arbejdet er igangsat. Det forventes, at overgangen til digital filmfremvisning vil kunne ske i sommeren Administrationens forslag Økonomi og finansiering Bilag Beslutning Kulturog Idrætsudvalget den Beslutning Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at den afsatte anlægsbevilling på kr. frigives. Tilskuddet finansieres af det afsatte beløb kr. på investeringsplanen for Nej Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt.

25 Allerød Byråd torsdag den 27. januar Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Indstilling godkendt. Ingen

26 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Takstændring ved offentlig svømning Sagsnr.: 10/23190 Punkttype Tema Beslutning. Jf. budgetforliget for ændres den offentlige svømmetid til 2 x 2 timer pr. uge fra 1. januar Endvidere flyttes alt offentlig svømning til Blovstrød Svømmehal. For at lette håndteringen af betalingen for den offentlige svømning, vil det være nødvendigt at ændre betalingsformen. Udvalget skal i den forbindelse tage stilling til forslag om ændret betalingsform og takst for offentlig svømning med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Sagsbeskrivelse I budgetforliget er der peget på offentlig svømning to aftener om ugen kl Af praktiske årsager er den offentlige svømmetid frem til 1. juli 2011 aftalt med brugerne til onsdag kl og lørdag kl For at gøre håndteringen af billetter m.m. nemmest for svømmeklubben foreslås det, at alle nuværende betalingsformer ophører; dvs. årskort, månedskort og 10-turskort at taksten for offentlig svømning fastsættes til 20 kr. pr. badegæst uanset alder at der opsættes en billetautomat til køb af billetter at svømmeklubben varetager tømning af automaten, og at billetindtægten indgår i beregningen vedrørende kommunens betaling for livredderydelsen at allerede købte årskort, månedskort og 10-turskort kan refunderes, ved at de indsendes/afleveres til Allerød Service med angivelse af kontonummer, hvor refusionen kan indsættes. at fristen for aflevering af diverse betalingskort fastlægges til 1. marts Der er indhentet tilbud på indkøb og opsætning af billetautomat på kr.

27 Allerød Byråd torsdag den 27. januar Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen forslår, at udvalget indstiller ny takst og betalingssystem godkendt i Økonomiudvalg og byråd. - I budgettet for 2011 er der budgetteret med en indtægt på kr. vedrørende betaling for den offentlige svømning. Med et besøgstal på 10 personer pr. time, 4 timer pr. uge i 40 uger om året og med en billetpris på 20 kr. pr. person, vil indtægten blive kr. Investeringen i billetautomaten afholdes inden for den samlede budgetramme for Allerød Service. Med et besøgstal på 10 personer og derover pr. åbningstime kan der afdrages på investeringen i billetautomaten. Dialog/høring Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Punktet er sendt i høring i Ældrerådet. Rådets eventuelle høringsvar vil foreligge på mødet. Eksisterende takster svømmehaller Høringssvar Ældrerådet.pdf Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget faldt med 4 stemmer imod. For stemte 3 medlemmer (Erik Lund, John Køhler og Poul Albrechtsen). Følgende forslag fra Flemming Villadsen blev sat til afstemning: "Gratis adgang for 0-12 årige, hvor den manglende indtægt finansieres ved modsvarende stigning i taksten for voksne/pensionister." Forslaget faldt med 4 stemmer imod. For stemte 3 medlemmer (Jens Grønne, Flemming Villadsen og Nikolaj Bührmann). Følgende forslag fra Jesper Hammer blev sat til afstemning: "Gratis adgang til offentlig svømning for samtlige aldersgrupper". Forslaget faldt med 4 stemmer imod. For stemte 3 medlemmer (Jesper Hammer, Jens Grønne og Nikolaj Bührmann) Erik Lund begærede sagen forelagt byrådet. Beslutning Allerød Byråd Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget godkendt med 11 stemmer for. Imod stemte 10 medlemmer (SF, DNA, A, Lokallisten,

28 Allerød Byråd torsdag den 27. januar den Fraværende Blovstrødlisten). Ingen

29 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Renovering af kommunale bygninger 2010 Sagsnr.: 10/23231 Punkttype Tema Beslutning. I 2010 har Allerød Service udført renoveringer på flere kommunale bygninger. Renoveringerne er finansieret af renoveringspuljer placeret under driften. Renoveringerne hører rettelig til under anlæg og søges derfor overflyttet fra drifts- til anlægsområdet. Fra 2011 er renoveringspuljer til henholdsvis skole-, børne- og administrationsområdet optaget som rådighedsbeløb til anlæg på investeringsoversigten. Sagsbeskrivelse Allerød Service har udført bygningsrenoveringer på en række skoler, daginstitutioner og øvrige kommunale bygninger. Da der er tale om udgifter, som henhører under anlæg, søges der om nedenstående anlægsbevillinger. Bygningsrenoveringerne er finansieret af puljerne til bygningsrenoveringer, som i 2010 er placeret under driftsområdet i Allerød Service. Kontakten Gl. Lyngevej 14, flygtningeboliger Rådhuset Engholmhallen Blovstrød Skole Lillerød Skole Lynge Skole Ravsholtskolen Skovvangskolen Maglebjergskolen Musikskolen Børnehuset Elmedalen Multihuset Hobitten I alt er der tale om 13 anlægsprojekter og udgifter til bygningsrenovering for i alt kr., hvoraf kr. henhører under kvalitetsfondsområdet. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at der i budget 2010 bevilges anlægsbevillinger på i alt kr. til ovenstående 13 anlægsprojekter. Anlægsbevillingerne finansieres af

30 Allerød Byråd torsdag den 27. januar bygningsrenoveringspuljer, som i 2010 henhører under Allerød Service. at der i 2011 aflægges anlægsregnskaber for de nævnte projekter Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Ingen. Den samlede anlægsudgift til de 13 anlægsprojekter udgør i 2010 i alt kr. Anlægsudgifterne finansieres af eksisterende bygningsrenoveringspuljer placeret under driften. Dialog/høring - Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Nej Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt. Nikolaj Bührmann deltog ikke under behandling af punktet. Indstilling godkendt. Ingen

31 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Sundhedsaftale II, grundaftale og tillægsaftale Sagsnr.: 09/37276 Punkttype Tema Beslutningspunkt. Allerød Kommune skal indgå ny sundhedsaftale med Region Hovedstaden for perioden Sundhedsaftalen består af grundaftalen, hvor den politiske del blev godkendt af byrådet i april 2010, og efterfølgende godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget i august Derudover er der en tillægsaftale, der er forhandlet mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden i november Tillægsaftalen skal politisk godkendes, inden den indsendes til Sundhedsstyrelsen i februar Grundaftalen er ikke vedlagt som bilag, men kan rekvireres i Forvaltningen hvis det ønskes. Tillægsaftalen skal endeligt godkendes i Byrådet. Sundhedschef Lisbeth Pedersen deltager under Sundheds- og Velfærdsudvalgets behandling af sagen. Sagsbeskrivelse Følgende områder er forhandlet i tillægsaftalen: Forløbsprogrammer: Allerød Kommune har forpligtet sig at implementere forløbsprogrammer for type 2 diabetes og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) med en årlig dimensionering på i alt 50 patientforløb. Forløbsprogrammerne for hjerte-karsygdomme, demens og muskelskelet-sygdomme skal aftales og forhandles konkret senere i aftaleperioden. Forebyggelse af genindlæggelser: Regionen og hospitalerne iværksættes følge-hjem, ringe-hjem og følge op-ordninger. Allerød Kommune ønsker at deltage i ordningerne efter aftaler, der sikrer kontinuitet og forebyggelse af genindlæggelser på et ressourceniveau svarende til det nuværende. Hygiejneområdet: Allerød Kommune deltager i et udviklingssamarbejde på hygiejneområdet frem mod en endelig aftale inden udgangen af Utilsigtede hændelser: Allerød Kommune varetager indtil videre sagsbehandlingen af tværsektorielle utilsigtede hændelser på vegne af

32 Allerød Byråd torsdag den 27. januar kommunens virksomheder. Forskning og udviklingsprojekter: Der er aftalt, at muligheden for at etablere forsknings eller evalueringsprojekter kan undersøges nærmere i aftaleperioden samt at muligheden for at etablere udviklingsprojekter vedrørende velfærdsteknologi og faldforebyggelse skal undersøges nærmere i løbet af aftaleperioden. Desuden er det aftalt at styrke samarbejdsaftaler i psykiatrien og skærpe fokus på medicin. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at Sundheds- og Velfærdsudvalget indstiller tillægsaftalen godkendt i Økonomiudvalg og Byrådet. Afledte konsekvenser Godkendelsen af tillægsaftalen vil styrke samarbejdet, udviklingen og indsatserne på en række sundhedsområder. Patientforløbsprogrammerne betyder øget mestringsevne og livskvalitet for borgerne samt et mindre forbrug af sundhedsydelser på sigt. Følge-ordningerne styrker tværsektorielle overgange, hvilket skal være med til at forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser. Hygiejneområdet og området for utilsigtede hændelser styrker patientsikkerheden. Forskning og udviklingsprojekterne styrker forebyggelse med et minimum af ressourcer, da projekterne sker i samarbejde med de øvrige kommuner i Gribskovklyngen og Region Hovedstaden. Økonomi og finansiering Der er ikke en egentlig økonomisk ramme for Sundhedsaftale II. Allerød Kommune i alle forhandlinger har haft fokus på, at aftalen ikke genererer nye udgifter. Dialog/høring Ældrerådet og Handicaprådet. Bilag Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget den AlleroedTillaegsaftale2011_2014.pdf Tillaegsaftaler_SamletbilagGribskovklyngen.pdf Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Fraværende: Jørgen Dich

33 Allerød Byråd torsdag den 27. januar Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Beslutning fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt. Nikolaj Bührmann deltog ikke under behandling af punktet. Indstilling godkendt. Ingen

34 Allerød Byråd torsdag den 27. januar ALLERØD BYRÅD Godkendelse af medlem til handicaprådet Sagsnr.: 10/23712 Punkttype Tema Beslutning I henhold til 37 a, stk. 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter kommunalbestyrelsen et handicapråd. Byrådet anmodes om at godkende indstilling af medlem til vakant plads i handicaprådet. Sagsbeskrivelse I henhold til 37a, stk. 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter kommunalbestyrelsen et handicapråd. mer fra handicaporganisationerne i kommunen bliver udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Handicaprådet består i Allerød Kommune af 10 medlemmer, heraf 5 medlemmer fra byrådet og 5 medlemmer fra handicaporganisationerne. Der er i handicaprådet for nuværende en vakant plads. Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Allerød Kommune har indstillet Dan Olvhøj til den vakante plads i handicaprådet. Dan Olvhøj repræsenterer Døveforeningen. Under forudsætning af byrådets godkendelse indtræder medlemmet i handicaprådet for den resterende valgperiode, dog således at medlemmerne i handicaprådet fungerer, indtil nye medlemmer udpeges. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen foreslår, at indstillingen fra Danske Handicaporganisationer Allerød godkendes af Byrådet. Der vil være afledte udgifter til afholdelse af møder, da der vil være behov for tegnsprogstolkning. Byrådet er ifølge bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område af 15. december 2010 forpligtet til at afholde udgifter ved handicaprådets virksomhed, herunder dækning af udgifter til handicapkompensation som for eksempel tegnsprogstolkning. Økonomi og finansiering Merudgiften til tegnsprogstolkning på anslået kr. årligt finansieres indenfor den samlede ramme til råd og nævn på Ældre og Sundhedsområdet. Dialog/høring - Bilag Bilag_oekonomi_ handicapraad pdf

35 Allerød Byråd torsdag den 27. januar Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Indstilling godkendt. Ingen

36 Allerød Byråd torsdag den 27. januar Signeret af: Erik Lund Borgmester Agnete Fog Birgitte A. Rasmussen Bitten Bloch Bjarni G. Jørgensen Emma Glæsel Flemming Villadsen Gurli Nielsen Jens Grønne Jesper Hammer John Jensen John Køhler Jørgen Dich Jørgen Johansen Karen Gausland Lea Herdal Lone Hansen Miki Dam Larsen

37 Allerød Byråd torsdag den 27. januar Nikolaj Bührmann Poul Albrechtsen Susan Lund Andersen

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 12. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:25.

Mødet blev holdt onsdag den 12. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:25. ALLERØD KOMMUNE Klima og Miljøudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt onsdag den 12. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:25. Medlemmer: Formand Agnete Fog

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V)

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) ALLERØD KOMMUNE Sundheds og 20102013 Møde nr. 40 Mødet blev holdt fredag den 01. marts 2013 på Rådhuset i Solvænget. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 11 Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 37 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35. Alle deltog. 1. Bemærkninger til

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Kommune Hørsholm Klynge Gribskov Seneste revision 21. september 2010 / 25. oktober 2010/1. november/051110 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Gribskov- Klyngen\Hørsholm

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 18032013 Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Næstformand Poul Albrechtsen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Udkast til godkendelse af Sundhedsudvalget den 2. sep. REGION HOVEDSTDEN HØRSHOLM KOMMUNE xx. xx. xx. (dato indsættes) Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Dato 17. marts 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/10437-21 Side 1/6 Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme Dato: 7. november

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 26 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. Mødet startede 7.30 og sluttede 9.05. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 11. oktober 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:30.

Mødet blev holdt torsdag den 11. oktober 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:30. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 2010-2013 Møde nr. 37 Mødet blev holdt torsdag den 11. oktober 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 20:30. mer: Borgmester - Erik Lund

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. marts 2007. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Udkast til endelig afgørelse. Istandsættelse af Gasværksvej - Endelig afgørelse. Ejer Adresse Postnr.

Udkast til endelig afgørelse. Istandsættelse af Gasværksvej - Endelig afgørelse. Ejer Adresse Postnr. Ejer Adresse Postnr. Udkast til endelig afgørelse Side 1/1 Istandsættelse af Gasværksvej - Endelig afgørelse Center for Vej og Hørsholm Kommune indkaldte i brev af 21. september 2012 til vejsyn på den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Protokol for vejsyn på Parallelvej

Protokol for vejsyn på Parallelvej Protokol for vejsyn på Parallelvej Vejsyn på Parallelvej torsdag den 28. maj 2015 kl. 16.30. Følgende ejendomme var indkaldt til vejsynet: Parallelvej 19, 20, 26, 28, 30, 32 og 38. Carl Amossensvej 1,

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Teknik og Planudvalget 20102013 Møde nr. 39 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: John Køhler (V), Lea Herdal (F), Agnete Fog (B), Karen

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

VEJSYNSPROTOKOL Gasværksvej: Pag. 1-5

VEJSYNSPROTOKOL Gasværksvej: Pag. 1-5 VEJSYNSPROTOKOL ---------------------------------------------------------------- Gasværksvej: Pag. 1-5 ---------------------------------------------------------------- Hørsholm Kommune har afholdt vejsyn

Læs mere

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole.

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 29 Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte A. Rasmussen (V), Miki Dam Larsen (A),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 02-10-2012 Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om administrationstillæg.

I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om administrationstillæg. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. oktober 2012 12/09458 ANVENDELSE AF EKSTERNE KONSULENTER OG BEREGNING AF ADMINISTRATIONSTILLÆG I e-mail af 4. september 2012 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej Vænget Dato 22. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13469-10 Side 1/7 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til istandsættelse af den private fællesvej

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 41 Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere