LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521"

Transkript

1 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521

2

3 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning

4 Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. Varemærker Adobe, Adobe Photoshop, Acrobat og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og - serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri. Varenummer: A8P Edition 1, 4/2013

5 Indholdsfortegnelse 1 Produktpræsentation... 1 Kontrolpanel... 2 Kontrolpanellayout... 2 Startskærmbillede for kontrolpanelet... 3 Kontrolpanelets Hjælp-system... 4 Udskrivning af produktrapporter Papirbakker... 7 Læg papir i bakke Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) Forbrugsvarer Tonerpatron Visning af tonerpatron Oplysninger om tonerpatron Genbrug af tonerpatronen Opbevaring af tonerpatroner HP-politik vedrørende tonerpatroner fra andre producenter end HP Udskift tonerpatronerne Udskriv Udskrivningsopgaver (Windows) Udskriv automatisk på begge sider (Windows) Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) Valg af papirtype (Windows) Udskrivningsopgaver (Mac OS X) Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X) Valg af papirtype (Mac OS X) DAWW iii

6 Annullering af et udskriftsjob (Windows) Annullering af et udskriftsjob (Mac) Brug direkte USB-udskrivning Kopiering Oprettelse af flere kopier Sortering af et kopijob Formindskelse eller forstørrelse af en kopi Scan/send Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) Scan til Fax Fax fra dokumentføderen Fax fra flatbed-scanneren Annullering af en fax Annullering af den aktuelle fax Annullering af et ventende faxjob Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne Løs problemer Tjekliste for problemløsning Trin 1: Kontroller, at produktet er korrekt konfigureret Trin 2: Kontroller den kabelbaserede eller trådløse forbindelse Trin 3: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet Trin 4: Kontroller papiret Trin 5: Kontroller softwaren Trin 6: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten Trin 7: Kontroller kopieringsfunktionaliteten Trin 8: Test faxfunktionaliteten (kun faxmodeller) Trin 9: Kontroller tonerpatronen Trin 10: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer Trin 11: Kontroller, at produktet er på netværket Afhjælpning af papirstop Mulige placeringer af papirstop Fjern papirstop i dokumentføderen Afhjælpning af papirstop i udskriftsområdet iv DAWW

7 Afhjælpning af papirstop i bakke Afhjælpning af papirstop i bakke 2 eller 3 (ekstraudstyr) Afhjælpning af papirstop i fikseringsenheden Afhjælp papirstop i dupleksenheden Forbedring af udskriftskvaliteten Udskriv fra et andet softwareprogram Indstilling af papirtype for udskriftsjobbet Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) Kontroller status for tonerpatron Udskriv en renseside Undersøg tonerpatronen Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet Brug papir, der opfylder HP's specifikationer Kontroller produktmiljøet Kontroller EconoMode-indstillingerne Prøv en anden printerdriver Kontrol af scannerglaspladen for snavs Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen Indeks DAWW v

8 vi DAWW

9 1 Produktpræsentation Kontrolpanel Udskrivning af produktrapporter DAWW 1

10 Kontrolpanel Kontrolpanellayout Startskærmbillede for kontrolpanelet Kontrolpanelets Hjælp-system Kontrolpanellayout 1 Berøringsfølsomt display Giver adgang til produktfunktionerne og angiver den aktuelle status for produktet. 2 Knap og indikator for hjælp Giver adgang til kontrolpanelets hjælpesystem 3 Knap og indikator for højre pil Flytter markøren til højre eller skifter til næste skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 4 Knap og indikator for annullering Rydder indstillinger, annullerer det aktuelle job eller lukker det aktuelle skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 5 Trådløs-indikator (kun trådløse modeller) Indikerer, at det trådløse netværk er aktiveret. Indikatoren blinker, mens produktet opretter forbindelse til det trådløse netværk. 6 Eftersyn-indikator Indikerer, at der er et problem med produktet 7 Klar-indikator Indikerer, at produktet er klart 8 Knap og indikator for tilbage Går tilbage til det forrige skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 2 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

11 9 Knap og indikator for venstre pil Flytter markøren til venstre BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 10 Knap og indikator for start Giver adgang til startskærmbilledet BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. Startskærmbillede for kontrolpanelet Startskærmbilleder giver adgang til produktfunktionerne, og det angiver produktets status. BEMÆRK: Funktionerne på startskærmbilledet varierer afhængigt af produktkonfigurationen. Endvidere kan layoutet inverteres for nogle sprog. 1 Knappen Web Services Giver hurtig adgang til HP Web Services-funktionerne, herunder HP eprint 2 Knappen Opsætning Giver adgang til hovedmenuerne HP eprint er et værktøj, der udskriver dokumenter ved at benytte en hvilken som helst enhed, der er aktiveret til , til at sende dokumenterne til produktets -adresse. 3 Trådløs -knap (kun trådløse modeller) Giver adgang til den trådløse menu og oplysninger om status for trådløs BEMÆRK: Når du har oprettet forbindelse til et trådløst netværk, ændres dette ikon til streger, der angiver signalstyrken. 4 Netværk -knap (kun produkter, der er tilsluttet et netværk) Giver adgang til netværksindstillinger og -oplysninger. Du kan udskrive siden Netværksoversigt fra skærmbilledet med netværksindstillinger. 5 Knappen Oplysninger Giver adgang til oplysninger om produktstatus. Du kan udskrive siden Konfigurationsrapport fra skærmbilledet med statusoversigt. 6 Knappen Forbrugsvarer Giver adgang til oplysninger om status for forbrugsvarer. Du kan udskrive siden Status på forbrugsvarer fra skærmbilledet med oversigt for forbrugsvarer. 7 Knappen Fax Giver adgang til funktionen Fax DAWW Kontrolpanel 3

12 8 Knappen Apps Giver adgang til menuen Apps til direkte udskrivning fra webprogrammer, som du har downloadet fra HP eprintcenter-webstedet på 9 Produktstatus Indikerer, om produktet er klart eller behandler et job. 10 Knappen Scanning Giver adgang til scanningsfunktionen 11 Knappen Kopier Giver adgang til kopifunktionen 12 Knappen USB Giver adgang til funktionen direkte USB-udskrivning (til udskrivning og scanning uden en computer) Kontrolpanelets Hjælp-system Produktet har et indbygget Hjælp-system, der forklarer brugen af hvert skærmbillede. Tryk på knappen Hjælp i øverste højre hjørne af skærmbilledet for at åbne Hjælp-systemet. I nogle skærmbilleder åbner Hjælp en global menu, hvor du kan søge efter specifikke emner. Du kan gennemse hele menustrukturen ved at trykke på knapperne i menuen. Nogle Hjælp-skærmbilleder indeholder animationer, der guider dig gennem procedurer som f.eks. afhjælpning af papirstop. På skærmbilleder, der indeholder indstillinger til individuelle job, åbner Hjælp et emne, der forklarer indstillingerne på det pågældende skærmbillede. Hvis produktet advarer om en fejl eller advarsel, skal du trykke på knappen Hjælp for at åbne en meddelelse, der beskriver problemet. Meddelelsen indeholder også instruktioner til at løse problemet. 4 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

13 Udskrivning af produktrapporter Fra menuen Rapporter kan du udskrive flere oplysningssider om produktet. 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 2. Tryk på knappen Rapporter. 3. Tryk på navnet på den rapport, du vil udskrive. Menupunkt Demoside Menustruktur Konfigurationsrapport Status på forbrugsvarer Beskrivelse Udskriver en side, der demonstrerer udskriftskvaliteten Udskriver en oversigt over kontrolpanelmenuernes layout. De aktuelle indstillinger for hver enkelt menu er vist. Udskriver en liste over alle produktindstillinger. Indeholder netværksoplysninger, hvis produktet er tilsluttet et netværk. Udskriver status for hver enkelt tonerpatron, herunder følgende oplysninger: Anslået resterende levetid for printerpatron i procent Anslået resterende antal sider Varenumre for HP-tonerpatroner Antal udskrevne sider Netværksoversigt Side for forbrug PCL-fontliste PS-fontliste PCL6-fontliste Serviceside Udskriv kvalitetsside Udskriver en liste over alle produktets netværksindstillinger. Udskriver en side, der angiver PCL-sider, PCL 6-sider, PS-sider, fastklemte sider eller sider, der ikke er ført korrekt ind/ud af produktet, antallet af udskrevne sider samt sideantallet. Udskriver en liste over alle de PCL-fonte, som er installeret Udskriver en liste over alle de PostScript-fonte (PS), som er installeret Udskriver en liste over alle de PCL 6-fonte, der er installeret Udskriver servicerapporten Udskriver en side, der hjælper med at løse problemer med udskriftskvaliteten DAWW Udskrivning af produktrapporter 5

14 6 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

15 2 Papirbakker Læg papir i bakke 1 Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) DAWW 7

16 Læg papir i bakke 1 1. Åbn bakke Træk papirstøtten ud, og åbn forlængeren. 8 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

17 3. Læg papiret i bakken. Kontroller, at papiret passer ind under tapperne og ikke overskrider niveauerne for maksimal stakhøjde. 4. Tilpas sidestyrene, så de kun lige rører papirstakken, men ikke bøjer papiret. DAWW Læg papir i bakke 1 9

18 Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) BEMÆRK: Fremgangsmåden for ilægning af papir i bakke 3 er den samme som for bakke 2. Kun bakke 2 er vist her. 1. Træk bakken ud, og løft den lidt op for at fjerne den helt fra produktet. 2. Klem sammen om den udløser, der sidder på det venstre papirstyr, og skub det til det korrekte papirformat. 3. Klem sammen om det bageste papirstyr, og skub det til det korrekte papirformat. 10 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

19 4. Læg papiret i bakken. Sørg for, at papiret ligger fladt i alle fire hjørner, og at den øverste del af stakken ikke overskrider niveauerne for maksimal stakhøjde. 5. Skub bakken helt ind i produktet DAWW Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) 11

20 12 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

21 3 Forbrugsvarer Tonerpatron DAWW 13

22 Tonerpatron Visning af tonerpatron Oplysninger om tonerpatron Udskift tonerpatronerne Visning af tonerpatron Billedtromle 1 FORSIGTIG: Rør ikke lukkeren eller valsens overflade. Hvis du gør det, kan patronen blive beskadiget. 2 Hukommelseschip 3 Træk i tappen til forseglingstapen. Oplysninger om tonerpatron Kapacitet Patronnummer Varenummer Sort erstatningstonerpatron med standardkapacitet Sort erstatningstonerpatron med høj kapacitet 55A 55X CE255A CE255X Se for at få yderligere oplysninger om forbrugsvarer. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Gå til lj500mfpm521dn eller for at få de nyeste oplysninger om forbrugsvarer. 14 Kapitel 3 Forbrugsvarer DAWW

23 Genbrug af tonerpatronen Hvis du vil genanvende en ægte HP-tonerpatron, skal du lægge den brugte patron i den æske, som den nye patron blev leveret i. Brug den medsendte returmærkat til at sende den brugte forbrugsvare tilbage til HP med henblik på genbrug. Detaljerede oplysninger finder du i den genbrugsvejledning, der følger med alle nye HP-forbrugsvarer. Opbevaring af tonerpatroner Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal bruges. FORSIGTIG: Udsæt ikke tonerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget. HP-politik vedrørende tonerpatroner fra andre producenter end HP Hewlett-Packard Company anbefaler ikke brug af tonerpatroner fra andre producenter, hverken nye patroner eller genfremstillede patroner. BEMÆRK: Skader forårsaget af tonerpatroner fra andre producenter end HP dækkes ikke af HP's garanti eller serviceaftaler. Udskift tonerpatronerne FORSIGTIG: Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet. BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner på æsken til tonerpatronen. 1. Tryk på udløserknappen til frontdækslet. 2 DAWW Tonerpatron 15

24 2. Åbn frontdækslet Tag den brugte tonerpatron ud af produktet Tag den nye tonerpatron ud af posen. Læg den brugte tonerpatron i posen, så den kan sendes til genbrug. 5. Tag fat foran og bag på tonerpatronen, og ryst forsigtigt patronen fra side til side fem-seks gange for at fordele toneren. FORSIGTIG: Rør ikke ved lukkeklappen eller valsens overflade. 16 Kapitel 3 Forbrugsvarer DAWW

25 6. Fjern forseglingstapen fra den nye tonerpatron. Send tapen til genbrug sammen med den brugte tonerpatron. 7. Juster tonerpatronen efter mærkerne inden i produktet, og isæt tonerpatronen, så den sidder fast Luk frontdækslet. 1 2 DAWW Tonerpatron 17

26 18 Kapitel 3 Forbrugsvarer DAWW

27 4 Udskriv Udskrivningsopgaver (Windows) Udskrivningsopgaver (Mac OS X) Annullering af et udskriftsjob (Windows) Annullering af et udskriftsjob (Mac) Brug direkte USB-udskrivning DAWW 19

28 Udskrivningsopgaver (Windows) Udskriv automatisk på begge sider (Windows) Produktet understøtter følgende papirformater til automatisk dupleksudskrivning: Letter Legal A4 RA4 Oficio 8,5 x 13 Oficio 216 x 340 Specialformater fra 210 x 280 mm til 216 x 356 mm Produktet understøtter følgende papirtyper til automatisk dupleksudskrivning: Almindeligt HP EcoSMART let Let 60-74g Mellemkraftigt g Kraftigt g Brevpapir Fortrykt Forhullet Farvet Bankpostpapir Genbrug Til andre papirtyper eller - formater skal du bruge manuel dupleksudskrivning. 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 20 Kapitel 4 Udskriv DAWW

29 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Færdigbehandling. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 21

30 4. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider (manuelt). Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. 5. Klik på knappen OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet. Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) Ved papirformater og -typer, der ikke understøttes af den automatiske dupleksenhed, skal du bruge manuel dupleksudskrivning. For at anvende denne mulighed skal produktet være konfigureret til at kunne udføre manuel dupleksudskrivning. De første fem trin af følgende fremgangsmåde skal kun udføres én gang. Derefter kan du udskrive manuelt på begge sider ved at starte med trin Kapitel 4 Udskriv DAWW

31 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af standardvisningen af menuen Start): Klik på Start, og klik derefter på Printere og faxenheder. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af klassisk visning af menuen start): Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere. Windows Vista: Klik på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen, klik på Kontrolpanel og derefter på Printere. Windows 7: Klik på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen, klik på Indstillinger og derefter på Enheder og printere. 2. Højreklik på printerdriverikonet, og vælg derefter Printeregenskaber. 3. Klik på fanen Enhedsindstillinger. 4. Udvid listen Installerbare komponenter, og vælg følgende på rullelisten ud for Tillad manuel dupleksudskrivning: Aktiveret. 5. Klik på knappen OK. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 23

32 6. Fyld bakke 1 med papiret til dit dokument. 7. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 8. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 9. Klik på fanen Papir/kvalitet. 24 Kapitel 4 Udskriv DAWW

33 10. Vælg det relevante papirformat til dit dokument, og vælg den papirtype du bruger. Vælg indstillingen Papirkilde på rullelisten Manuel indføring i bakke Klik på fanen Færdigbehandling. 12. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider (manuelt). Klik på knappen OK for at udskrive den første side af jobbet. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 25

34 13. Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, og anbring stakken i bakke 1 med den trykte side nedad. BEMÆRK: siderne. Undlad at rotere eller vende 14. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på en knap på kontrolpanelet for at fortsætte. Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 26 Kapitel 4 Udskriv DAWW

35 3. Klik på fanen Færdigbehandling. 4. Vælg antallet af sider pr. ark fra rullelisten Sider pr. ark. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 27

36 5. Vælg de korrekte indstillinger for Udskriv siderammer, Siderækkefølge og Papirretning. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. 6. Klik på knappen OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet. Valg af papirtype (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 28 Kapitel 4 Udskriv DAWW

37 3. Klik på fanen Papir/kvalitet. 4. Klik på indstillingen Flere... på rullelisten Papirtype. 5. Udvid listen med indstillinger for Typen er:. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 29

38 6. Udvid den kategori af papirtyper, der bedst beskriver dit papir. 7. Vælg en indstilling for den type papir, du bruger, og klik på knappen OK. 8. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. Klik på knappen OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet. 30 Kapitel 4 Udskriv DAWW

39 Udskrivningsopgaver (Mac OS X) Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) Produktet understøtter følgende papirformater til automatisk dupleksudskrivning: Letter Legal A4 RA4 Oficio 8,5 x 13 Oficio 216 x 340 Specialformater fra 210 x 280 mm til 216 x 356 mm Produktet understøtter følgende papirtyper til automatisk dupleksudskrivning: Almindeligt HP EcoSMART let Let 60-74g Mellemkraftigt g Kraftigt g Brevpapir Fortrykt Forhullet Farvet Bankpostpapir Genbrug Til andre papirtyper eller - formater skal du bruge manuel dupleksudskrivning. 1. Klik på menuen Fil, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg produktet fra menuen Printer. 3. Som standard viser printerdriveren menuen Kopier & sider. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen Layout. 4. Vælg en indstilling for indbinding fra rullelisten Tosidet. 5. Klik på knappen Udskriv. DAWW Udskrivningsopgaver (Mac OS X) 31

40 Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) 1. Klik på menuen Fil, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Som standard viser udskriftsdriveren menuen Kopier & sider. Åbn menurullelisten, og klik på menuen Manuel dupleks. 4. Klik på boksen Manuel dupleks, og vælg en indbindingsindstilling. 5. Klik på knappen Udskriv. 6. Gå hen til produktet, og fjern eventuelt tomt papir i bakke Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, og anbring stakken i papirbakken med den trykte side nedad. BEMÆRK: Undlad at rotere eller vende siderne. 8. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på en knap på kontrolpanelet for at fortsætte. Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X) 1. Klik på menuen Fil, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg produktet fra menuen Printer. 3. Som standard viser printerdriveren menuen Kopier & sider. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen Layout. 4. Fra rullelisten Sider pr. ark skal du vælge det antal sider, du vil udskrive på hvert ark. 5. Vælg rækkefølgen og placeringen af siderne på arket i området Layoutretning. 6. Vælge den kanttype, der skal udskrives om hver side på arket, i menuen Kant. 7. Klik på knappen Udskriv. Valg af papirtype (Mac OS X) 1. Klik på menuen Fil, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg produktet fra menuen Printer. 3. Som standard viser printerdriveren menuen Kopier & sider. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen Finisher. 4. Vælg en type på rullelisten Medietype. 5. Klik på knappen Udskriv. 32 Kapitel 4 Udskriv DAWW

41 Annullering af et udskriftsjob (Windows) 1. Hvis udskriftsjobbet udskrives, kan du annullere det ved at trykke på knappen Annuller på produktets kontrolpanel. BEMÆRK: Hvis udskriftsjobbet er for langt inde i udskrivningsprocessen, kan du muligvis ikke annullere det. BEMÆRK: Når du trykker på knappen Annuller, ryddes det job, som enheden aktuelt behandler. Hvis mere end én proces kører, og du trykker på knappen Annuller, annulleres den proces, der vises på produktets kontrolpanel. 2. Du kan også annullere et udskriftsjob fra et program eller en udskriftskø. Program: Normalt vises der kortvarigt en dialogboks på computerskærmen, som giver dig mulighed for at annullere udskriftsjobbet. Windows-udskriftskø: Hvis der venter et udskriftsjob i en udskriftskø (computerhukommelse) eller i en printerspooler, skal du slette jobbet der. Windows XP, Server 2003 eller Server 2008: Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere og faxenheder. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på Annuller. Windows Vista: Klik på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen, klik på Indstillinger og derefter på Printere. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på Annuller. Windows 7: Klik på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen, klik på Indstillinger og derefter på Enheder og printere. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på Annuller. DAWW Annullering af et udskriftsjob (Windows) 33

42 Annullering af et udskriftsjob (Mac) 1. Hvis udskriftsjobbet udskrives, kan du annullere det ved at trykke på knappen Annuller på produktets kontrolpanel. BEMÆRK: Hvis udskriftsjobbet er for langt inde i udskrivningsprocessen, kan du muligvis ikke annullere det. BEMÆRK: Når du trykker på knappen Annuller, ryddes det job, som enheden aktuelt behandler. Hvis mere end ét udskriftsjob venter, og der trykkes på knappen Annuller, annulleres det udskriftsjob, som vises på produktets kontrolpanel. 2. Du kan også annullere et udskriftsjob fra et program eller en udskriftskø. Program: Normalt vises der kortvarigt en dialogboks på computerskærmen, som giver dig mulighed for at annullere udskriftsjobbet. Mac-udskriftskø: Åbn udskriftskøen ved at dobbeltklikke på ikonet for produktet på docken. Marker udskriftsjobbet, og klik derefter på Slet. 34 Kapitel 4 Udskriv DAWW

43 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle gennem valgmulighederne. Udskriv dokumenter Se og udskriv fotos Scan til USB-drev 3. For at udskrive et dokument skal du trykke på skærmbilledet Udskriv dokumenter og derefter på navnet på den mappe på USB-drevet, hvor dokumentet er gemt. Når oversigtsskærmbilledet åbner, kan du trykke på det for at justere indstillingerne. Tryk på knappen Udskriv for at udskrive dokumentet. 4. Hvis du vil udskrive fotos, skal du trykke på skærmbilledet Se og udskriv fotos og derefter på eksempelbillederne for at vælge de fotos, du vil udskrive. Tryk på knappen Udført. Når oversigtsskærmbilledet åbner, kan du trykke på det for at justere indstillingerne. Tryk på knappen Udskriv for at udskrive billederne. 5. Hent det udskrevne job i udskriftsbakken, og fjern USB-flashdrevet. DAWW Brug direkte USB-udskrivning 35

44 36 Kapitel 4 Udskriv DAWW

45 5 Kopiering Oprettelse af flere kopier Sortering af et kopijob Formindskelse eller forstørrelse af en kopi DAWW 37

46 Oprettelse af flere kopier 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen. BEMÆRK: Hvis der er dokumenter i dokumentføderen og på scannerens glasplade på samme tid, behandler produktet dokumentet i dokumentføderen og ikke dokumentet på glaspladen. 2. Hvis du lagde dokumentet i dokumentføderen, skal du justere styrene, indtil de støder op til papirerne. 3. Tryk på knappen Kopier på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 4. Tryk på pilene for at ændre antallet af kopier, eller tryk på det eksisterende antal, og skriv antallet af kopier. 5. Tryk på knappen Start kopiering for at starte kopieringen. 38 Kapitel 5 Kopiering DAWW

47 Sortering af et kopijob 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen. BEMÆRK: Hvis der er dokumenter i dokumentføderen og på scannerens glasplade på samme tid, behandler produktet dokumentet i dokumentføderen og ikke dokumentet på glaspladen. 2. Tryk på knappen Kopier på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 3. Tryk på knappen Indstil., rul derefter til og tryk på knappen Sortering. Tryk på piletasterne for at rulle gennem mulighederne, og tryk derefter på en for at vælge den. 4. Tryk på knappen Start kopiering for at starte kopieringen. DAWW Sortering af et kopijob 39

48 Formindskelse eller forstørrelse af en kopi 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen. BEMÆRK: Hvis der er dokumenter i dokumentføderen og på scannerens glasplade på samme tid, behandler produktet dokumentet i dokumentføderen og ikke dokumentet på glaspladen. 2. Tryk på knappen Kopier på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 3. Tryk på knappen Indstil., og tryk derefter på knappen Formindsk/Forstør. Tryk på piletasterne for at rulle gennem mulighederne, og tryk derefter på en for at vælge den. 4. Tryk på knappen Start kopiering for at starte kopieringen. 40 Kapitel 5 Kopiering DAWW

49 6 Scan/send Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) Scan til DAWW 41

50 Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) 1. Dobbeltklik på ikonet HP-scanning på computerens skrivebord. Hvis ikonet ikke vises på computerens skrivebord, skal du åbne mappen Programmer, klikke på HP og derefter klikke på HP-scanning. 2. Vælg en scanningsgenvej, og juster indstillingerne, hvis det er nødvendigt. 3. Klik på Scan. BEMÆRK: Klik på Avancerede indstillinger for at få adgang til flere indstillinger. Klik på Opret ny genvej for at oprette nogle brugertilpassede indstillinger og gemme genvejen i listen over genveje. 42 Kapitel 6 Scan/send DAWW

51 Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) 1. Åbn softwaren HP-scanning, som findes i mappen Hewlett-Packard i mappen Programmer. 2. Følg vejledningen på skærmen for at scanne dokumentet. 3. Når du har scannet alle siderne, skal du klikke på knappen Send for at udskrive siderne eller gemme dem som en fil. DAWW Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) 43

52 Scan til Brug produktkontrolpanelet til at scanne en fil direkte til en -adresse. Den scannede fil sendes til adressen som en vedhæftet fil til -meddelelsen. BEMÆRK: Hvis du vil bruge denne funktion, skal produktet være tilsluttet et netværk og scanningsfunktionen skal konfigureres ved brug af HP's integrerede webserver. 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen. 2. Tryk på knappen Scan på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 3. Tryk på menupunktet Scan til Tryk på menupunktet Send en Vælg den Fra-adresse, som du vil bruge. Dette er også kendt som en "udgående -profil". BEMÆRK: Hvis PIN-funktionen er konfigureret, skal du angive PIN og trykke på knappen OK. Der kræves dog ikke en PIN for at bruge denne funktion. 6. Tryk på knappen Til, og vælg den adresse eller gruppe, som du ønsker at sende filen til. Tryk på knappen Udført, når du er færdig. 7. Tryk på knappen Emne, hvis du ønsker at tilføje en emnelinje 8. Tryk på knappen Næste. 9. Kontrolpanelet viser scanningsindstillingerne. Hvis du vil ændre nogen af indstillingerne, skal du trykke på knappen Indstil. og derefter ændre indstillingerne. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du gå til næste trin. 10. Tryk på knappen Scan for at starte scanningsjobbet. 44 Kapitel 6 Scan/send DAWW

53 7 Fax Fax fra dokumentføderen Fax fra flatbed-scanneren Annullering af en fax Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne DAWW 45

54 Fax fra dokumentføderen 1. Læg originalerne i dokumentføderen med forsiden opad. BEMÆRK: Dokumentføderen har en kapacitet på op til 50 ark for papir på 75 g/m 2. FORSIGTIG: Undgå at beskadige produktet ved at bruge en original, der ikke indeholder rettetape, korrekturlak, papirclips eller hæfteklammer. Undgå også at lægge fotografier, små originaler eller skrøbelige originaler i dokumentføderen. BEMÆRK: Hvis der er dokumenter i dokumentføderen og på scannerens glasplade på samme tid, behandler produktet dokumentet i dokumentføderen og ikke dokumentet på glaspladen. 2. Juster papirstyrene, så de sidder tæt om papiret. 3. Tryk på knappen Fax på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 4. Brug det numeriske tastatur til at skrive faxnummeret. 5. Tryk på knappen Start fax. 46 Kapitel 7 Fax DAWW

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER Brugervejledning HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 og M603 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET 5650 http://da.yourpdfguides.com/dref/898950

Din brugermanual HP DESKJET 5650 http://da.yourpdfguides.com/dref/898950 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 2510 at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...6 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Din brugermanual HP LASERJET 9040 http://da.yourpdfguides.com/dref/903964

Din brugermanual HP LASERJET 9040 http://da.yourpdfguides.com/dref/903964 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP LASERJET 9040 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien Datablad HP Color LaserJet Professional CP5225-serien Få dækket alle din forretnings farveprintbehov fra postkort til dokumenter i overstørrelse med denne alsidige og billige A3 bord. Få overlegen printkvalitet

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

hp integreret webserver LaserJet 9055mfp hp LaserJet 9065mfp

hp integreret webserver LaserJet 9055mfp hp LaserJet 9065mfp brug use hp integreret webserver hp LaserJet 9055mfp hp LaserJet 9065mfp hp integreret webserver brugervejledning Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere