LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521"

Transkript

1 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521

2

3 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning

4 Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. Varemærker Adobe, Adobe Photoshop, Acrobat og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og - serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri. Varenummer: A8P Edition 1, 4/2013

5 Indholdsfortegnelse 1 Produktpræsentation... 1 Kontrolpanel... 2 Kontrolpanellayout... 2 Startskærmbillede for kontrolpanelet... 3 Kontrolpanelets Hjælp-system... 4 Udskrivning af produktrapporter Papirbakker... 7 Læg papir i bakke Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) Forbrugsvarer Tonerpatron Visning af tonerpatron Oplysninger om tonerpatron Genbrug af tonerpatronen Opbevaring af tonerpatroner HP-politik vedrørende tonerpatroner fra andre producenter end HP Udskift tonerpatronerne Udskriv Udskrivningsopgaver (Windows) Udskriv automatisk på begge sider (Windows) Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) Valg af papirtype (Windows) Udskrivningsopgaver (Mac OS X) Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X) Valg af papirtype (Mac OS X) DAWW iii

6 Annullering af et udskriftsjob (Windows) Annullering af et udskriftsjob (Mac) Brug direkte USB-udskrivning Kopiering Oprettelse af flere kopier Sortering af et kopijob Formindskelse eller forstørrelse af en kopi Scan/send Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) Scan til Fax Fax fra dokumentføderen Fax fra flatbed-scanneren Annullering af en fax Annullering af den aktuelle fax Annullering af et ventende faxjob Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne Løs problemer Tjekliste for problemløsning Trin 1: Kontroller, at produktet er korrekt konfigureret Trin 2: Kontroller den kabelbaserede eller trådløse forbindelse Trin 3: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet Trin 4: Kontroller papiret Trin 5: Kontroller softwaren Trin 6: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten Trin 7: Kontroller kopieringsfunktionaliteten Trin 8: Test faxfunktionaliteten (kun faxmodeller) Trin 9: Kontroller tonerpatronen Trin 10: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer Trin 11: Kontroller, at produktet er på netværket Afhjælpning af papirstop Mulige placeringer af papirstop Fjern papirstop i dokumentføderen Afhjælpning af papirstop i udskriftsområdet iv DAWW

7 Afhjælpning af papirstop i bakke Afhjælpning af papirstop i bakke 2 eller 3 (ekstraudstyr) Afhjælpning af papirstop i fikseringsenheden Afhjælp papirstop i dupleksenheden Forbedring af udskriftskvaliteten Udskriv fra et andet softwareprogram Indstilling af papirtype for udskriftsjobbet Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) Kontroller status for tonerpatron Udskriv en renseside Undersøg tonerpatronen Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet Brug papir, der opfylder HP's specifikationer Kontroller produktmiljøet Kontroller EconoMode-indstillingerne Prøv en anden printerdriver Kontrol af scannerglaspladen for snavs Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen Indeks DAWW v

8 vi DAWW

9 1 Produktpræsentation Kontrolpanel Udskrivning af produktrapporter DAWW 1

10 Kontrolpanel Kontrolpanellayout Startskærmbillede for kontrolpanelet Kontrolpanelets Hjælp-system Kontrolpanellayout 1 Berøringsfølsomt display Giver adgang til produktfunktionerne og angiver den aktuelle status for produktet. 2 Knap og indikator for hjælp Giver adgang til kontrolpanelets hjælpesystem 3 Knap og indikator for højre pil Flytter markøren til højre eller skifter til næste skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 4 Knap og indikator for annullering Rydder indstillinger, annullerer det aktuelle job eller lukker det aktuelle skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 5 Trådløs-indikator (kun trådløse modeller) Indikerer, at det trådløse netværk er aktiveret. Indikatoren blinker, mens produktet opretter forbindelse til det trådløse netværk. 6 Eftersyn-indikator Indikerer, at der er et problem med produktet 7 Klar-indikator Indikerer, at produktet er klart 8 Knap og indikator for tilbage Går tilbage til det forrige skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 2 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

11 9 Knap og indikator for venstre pil Flytter markøren til venstre BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 10 Knap og indikator for start Giver adgang til startskærmbilledet BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. Startskærmbillede for kontrolpanelet Startskærmbilleder giver adgang til produktfunktionerne, og det angiver produktets status. BEMÆRK: Funktionerne på startskærmbilledet varierer afhængigt af produktkonfigurationen. Endvidere kan layoutet inverteres for nogle sprog. 1 Knappen Web Services Giver hurtig adgang til HP Web Services-funktionerne, herunder HP eprint 2 Knappen Opsætning Giver adgang til hovedmenuerne HP eprint er et værktøj, der udskriver dokumenter ved at benytte en hvilken som helst enhed, der er aktiveret til , til at sende dokumenterne til produktets -adresse. 3 Trådløs -knap (kun trådløse modeller) Giver adgang til den trådløse menu og oplysninger om status for trådløs BEMÆRK: Når du har oprettet forbindelse til et trådløst netværk, ændres dette ikon til streger, der angiver signalstyrken. 4 Netværk -knap (kun produkter, der er tilsluttet et netværk) Giver adgang til netværksindstillinger og -oplysninger. Du kan udskrive siden Netværksoversigt fra skærmbilledet med netværksindstillinger. 5 Knappen Oplysninger Giver adgang til oplysninger om produktstatus. Du kan udskrive siden Konfigurationsrapport fra skærmbilledet med statusoversigt. 6 Knappen Forbrugsvarer Giver adgang til oplysninger om status for forbrugsvarer. Du kan udskrive siden Status på forbrugsvarer fra skærmbilledet med oversigt for forbrugsvarer. 7 Knappen Fax Giver adgang til funktionen Fax DAWW Kontrolpanel 3

12 8 Knappen Apps Giver adgang til menuen Apps til direkte udskrivning fra webprogrammer, som du har downloadet fra HP eprintcenter-webstedet på 9 Produktstatus Indikerer, om produktet er klart eller behandler et job. 10 Knappen Scanning Giver adgang til scanningsfunktionen 11 Knappen Kopier Giver adgang til kopifunktionen 12 Knappen USB Giver adgang til funktionen direkte USB-udskrivning (til udskrivning og scanning uden en computer) Kontrolpanelets Hjælp-system Produktet har et indbygget Hjælp-system, der forklarer brugen af hvert skærmbillede. Tryk på knappen Hjælp i øverste højre hjørne af skærmbilledet for at åbne Hjælp-systemet. I nogle skærmbilleder åbner Hjælp en global menu, hvor du kan søge efter specifikke emner. Du kan gennemse hele menustrukturen ved at trykke på knapperne i menuen. Nogle Hjælp-skærmbilleder indeholder animationer, der guider dig gennem procedurer som f.eks. afhjælpning af papirstop. På skærmbilleder, der indeholder indstillinger til individuelle job, åbner Hjælp et emne, der forklarer indstillingerne på det pågældende skærmbillede. Hvis produktet advarer om en fejl eller advarsel, skal du trykke på knappen Hjælp for at åbne en meddelelse, der beskriver problemet. Meddelelsen indeholder også instruktioner til at løse problemet. 4 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

13 Udskrivning af produktrapporter Fra menuen Rapporter kan du udskrive flere oplysningssider om produktet. 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 2. Tryk på knappen Rapporter. 3. Tryk på navnet på den rapport, du vil udskrive. Menupunkt Demoside Menustruktur Konfigurationsrapport Status på forbrugsvarer Beskrivelse Udskriver en side, der demonstrerer udskriftskvaliteten Udskriver en oversigt over kontrolpanelmenuernes layout. De aktuelle indstillinger for hver enkelt menu er vist. Udskriver en liste over alle produktindstillinger. Indeholder netværksoplysninger, hvis produktet er tilsluttet et netværk. Udskriver status for hver enkelt tonerpatron, herunder følgende oplysninger: Anslået resterende levetid for printerpatron i procent Anslået resterende antal sider Varenumre for HP-tonerpatroner Antal udskrevne sider Netværksoversigt Side for forbrug PCL-fontliste PS-fontliste PCL6-fontliste Serviceside Udskriv kvalitetsside Udskriver en liste over alle produktets netværksindstillinger. Udskriver en side, der angiver PCL-sider, PCL 6-sider, PS-sider, fastklemte sider eller sider, der ikke er ført korrekt ind/ud af produktet, antallet af udskrevne sider samt sideantallet. Udskriver en liste over alle de PCL-fonte, som er installeret Udskriver en liste over alle de PostScript-fonte (PS), som er installeret Udskriver en liste over alle de PCL 6-fonte, der er installeret Udskriver servicerapporten Udskriver en side, der hjælper med at løse problemer med udskriftskvaliteten DAWW Udskrivning af produktrapporter 5

14 6 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

15 2 Papirbakker Læg papir i bakke 1 Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) DAWW 7

16 Læg papir i bakke 1 1. Åbn bakke Træk papirstøtten ud, og åbn forlængeren. 8 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

17 3. Læg papiret i bakken. Kontroller, at papiret passer ind under tapperne og ikke overskrider niveauerne for maksimal stakhøjde. 4. Tilpas sidestyrene, så de kun lige rører papirstakken, men ikke bøjer papiret. DAWW Læg papir i bakke 1 9

18 Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) BEMÆRK: Fremgangsmåden for ilægning af papir i bakke 3 er den samme som for bakke 2. Kun bakke 2 er vist her. 1. Træk bakken ud, og løft den lidt op for at fjerne den helt fra produktet. 2. Klem sammen om den udløser, der sidder på det venstre papirstyr, og skub det til det korrekte papirformat. 3. Klem sammen om det bageste papirstyr, og skub det til det korrekte papirformat. 10 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

19 4. Læg papiret i bakken. Sørg for, at papiret ligger fladt i alle fire hjørner, og at den øverste del af stakken ikke overskrider niveauerne for maksimal stakhøjde. 5. Skub bakken helt ind i produktet DAWW Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) 11

20 12 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

21 3 Forbrugsvarer Tonerpatron DAWW 13

22 Tonerpatron Visning af tonerpatron Oplysninger om tonerpatron Udskift tonerpatronerne Visning af tonerpatron Billedtromle 1 FORSIGTIG: Rør ikke lukkeren eller valsens overflade. Hvis du gør det, kan patronen blive beskadiget. 2 Hukommelseschip 3 Træk i tappen til forseglingstapen. Oplysninger om tonerpatron Kapacitet Patronnummer Varenummer Sort erstatningstonerpatron med standardkapacitet Sort erstatningstonerpatron med høj kapacitet 55A 55X CE255A CE255X Se for at få yderligere oplysninger om forbrugsvarer. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Gå til lj500mfpm521dn eller for at få de nyeste oplysninger om forbrugsvarer. 14 Kapitel 3 Forbrugsvarer DAWW

23 Genbrug af tonerpatronen Hvis du vil genanvende en ægte HP-tonerpatron, skal du lægge den brugte patron i den æske, som den nye patron blev leveret i. Brug den medsendte returmærkat til at sende den brugte forbrugsvare tilbage til HP med henblik på genbrug. Detaljerede oplysninger finder du i den genbrugsvejledning, der følger med alle nye HP-forbrugsvarer. Opbevaring af tonerpatroner Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal bruges. FORSIGTIG: Udsæt ikke tonerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget. HP-politik vedrørende tonerpatroner fra andre producenter end HP Hewlett-Packard Company anbefaler ikke brug af tonerpatroner fra andre producenter, hverken nye patroner eller genfremstillede patroner. BEMÆRK: Skader forårsaget af tonerpatroner fra andre producenter end HP dækkes ikke af HP's garanti eller serviceaftaler. Udskift tonerpatronerne FORSIGTIG: Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet. BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner på æsken til tonerpatronen. 1. Tryk på udløserknappen til frontdækslet. 2 DAWW Tonerpatron 15

24 2. Åbn frontdækslet Tag den brugte tonerpatron ud af produktet Tag den nye tonerpatron ud af posen. Læg den brugte tonerpatron i posen, så den kan sendes til genbrug. 5. Tag fat foran og bag på tonerpatronen, og ryst forsigtigt patronen fra side til side fem-seks gange for at fordele toneren. FORSIGTIG: Rør ikke ved lukkeklappen eller valsens overflade. 16 Kapitel 3 Forbrugsvarer DAWW

25 6. Fjern forseglingstapen fra den nye tonerpatron. Send tapen til genbrug sammen med den brugte tonerpatron. 7. Juster tonerpatronen efter mærkerne inden i produktet, og isæt tonerpatronen, så den sidder fast Luk frontdækslet. 1 2 DAWW Tonerpatron 17

26 18 Kapitel 3 Forbrugsvarer DAWW

27 4 Udskriv Udskrivningsopgaver (Windows) Udskrivningsopgaver (Mac OS X) Annullering af et udskriftsjob (Windows) Annullering af et udskriftsjob (Mac) Brug direkte USB-udskrivning DAWW 19

28 Udskrivningsopgaver (Windows) Udskriv automatisk på begge sider (Windows) Produktet understøtter følgende papirformater til automatisk dupleksudskrivning: Letter Legal A4 RA4 Oficio 8,5 x 13 Oficio 216 x 340 Specialformater fra 210 x 280 mm til 216 x 356 mm Produktet understøtter følgende papirtyper til automatisk dupleksudskrivning: Almindeligt HP EcoSMART let Let 60-74g Mellemkraftigt g Kraftigt g Brevpapir Fortrykt Forhullet Farvet Bankpostpapir Genbrug Til andre papirtyper eller - formater skal du bruge manuel dupleksudskrivning. 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 20 Kapitel 4 Udskriv DAWW

29 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Færdigbehandling. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 21

30 4. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider (manuelt). Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. 5. Klik på knappen OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet. Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) Ved papirformater og -typer, der ikke understøttes af den automatiske dupleksenhed, skal du bruge manuel dupleksudskrivning. For at anvende denne mulighed skal produktet være konfigureret til at kunne udføre manuel dupleksudskrivning. De første fem trin af følgende fremgangsmåde skal kun udføres én gang. Derefter kan du udskrive manuelt på begge sider ved at starte med trin Kapitel 4 Udskriv DAWW

31 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af standardvisningen af menuen Start): Klik på Start, og klik derefter på Printere og faxenheder. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af klassisk visning af menuen start): Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere. Windows Vista: Klik på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen, klik på Kontrolpanel og derefter på Printere. Windows 7: Klik på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen, klik på Indstillinger og derefter på Enheder og printere. 2. Højreklik på printerdriverikonet, og vælg derefter Printeregenskaber. 3. Klik på fanen Enhedsindstillinger. 4. Udvid listen Installerbare komponenter, og vælg følgende på rullelisten ud for Tillad manuel dupleksudskrivning: Aktiveret. 5. Klik på knappen OK. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 23

32 6. Fyld bakke 1 med papiret til dit dokument. 7. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 8. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 9. Klik på fanen Papir/kvalitet. 24 Kapitel 4 Udskriv DAWW

33 10. Vælg det relevante papirformat til dit dokument, og vælg den papirtype du bruger. Vælg indstillingen Papirkilde på rullelisten Manuel indføring i bakke Klik på fanen Færdigbehandling. 12. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider (manuelt). Klik på knappen OK for at udskrive den første side af jobbet. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 25

34 13. Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, og anbring stakken i bakke 1 med den trykte side nedad. BEMÆRK: siderne. Undlad at rotere eller vende 14. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på en knap på kontrolpanelet for at fortsætte. Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 26 Kapitel 4 Udskriv DAWW

35 3. Klik på fanen Færdigbehandling. 4. Vælg antallet af sider pr. ark fra rullelisten Sider pr. ark. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 27

36 5. Vælg de korrekte indstillinger for Udskriv siderammer, Siderækkefølge og Papirretning. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. 6. Klik på knappen OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet. Valg af papirtype (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 28 Kapitel 4 Udskriv DAWW

37 3. Klik på fanen Papir/kvalitet. 4. Klik på indstillingen Flere... på rullelisten Papirtype. 5. Udvid listen med indstillinger for Typen er:. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 29

38 6. Udvid den kategori af papirtyper, der bedst beskriver dit papir. 7. Vælg en indstilling for den type papir, du bruger, og klik på knappen OK. 8. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. Klik på knappen OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet. 30 Kapitel 4 Udskriv DAWW

39 Udskrivningsopgaver (Mac OS X) Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) Produktet understøtter følgende papirformater til automatisk dupleksudskrivning: Letter Legal A4 RA4 Oficio 8,5 x 13 Oficio 216 x 340 Specialformater fra 210 x 280 mm til 216 x 356 mm Produktet understøtter følgende papirtyper til automatisk dupleksudskrivning: Almindeligt HP EcoSMART let Let 60-74g Mellemkraftigt g Kraftigt g Brevpapir Fortrykt Forhullet Farvet Bankpostpapir Genbrug Til andre papirtyper eller - formater skal du bruge manuel dupleksudskrivning. 1. Klik på menuen Fil, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg produktet fra menuen Printer. 3. Som standard viser printerdriveren menuen Kopier & sider. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen Layout. 4. Vælg en indstilling for indbinding fra rullelisten Tosidet. 5. Klik på knappen Udskriv. DAWW Udskrivningsopgaver (Mac OS X) 31

40 Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) 1. Klik på menuen Fil, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Som standard viser udskriftsdriveren menuen Kopier & sider. Åbn menurullelisten, og klik på menuen Manuel dupleks. 4. Klik på boksen Manuel dupleks, og vælg en indbindingsindstilling. 5. Klik på knappen Udskriv. 6. Gå hen til produktet, og fjern eventuelt tomt papir i bakke Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, og anbring stakken i papirbakken med den trykte side nedad. BEMÆRK: Undlad at rotere eller vende siderne. 8. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på en knap på kontrolpanelet for at fortsætte. Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X) 1. Klik på menuen Fil, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg produktet fra menuen Printer. 3. Som standard viser printerdriveren menuen Kopier & sider. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen Layout. 4. Fra rullelisten Sider pr. ark skal du vælge det antal sider, du vil udskrive på hvert ark. 5. Vælg rækkefølgen og placeringen af siderne på arket i området Layoutretning. 6. Vælge den kanttype, der skal udskrives om hver side på arket, i menuen Kant. 7. Klik på knappen Udskriv. Valg af papirtype (Mac OS X) 1. Klik på menuen Fil, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg produktet fra menuen Printer. 3. Som standard viser printerdriveren menuen Kopier & sider. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen Finisher. 4. Vælg en type på rullelisten Medietype. 5. Klik på knappen Udskriv. 32 Kapitel 4 Udskriv DAWW

41 Annullering af et udskriftsjob (Windows) 1. Hvis udskriftsjobbet udskrives, kan du annullere det ved at trykke på knappen Annuller på produktets kontrolpanel. BEMÆRK: Hvis udskriftsjobbet er for langt inde i udskrivningsprocessen, kan du muligvis ikke annullere det. BEMÆRK: Når du trykker på knappen Annuller, ryddes det job, som enheden aktuelt behandler. Hvis mere end én proces kører, og du trykker på knappen Annuller, annulleres den proces, der vises på produktets kontrolpanel. 2. Du kan også annullere et udskriftsjob fra et program eller en udskriftskø. Program: Normalt vises der kortvarigt en dialogboks på computerskærmen, som giver dig mulighed for at annullere udskriftsjobbet. Windows-udskriftskø: Hvis der venter et udskriftsjob i en udskriftskø (computerhukommelse) eller i en printerspooler, skal du slette jobbet der. Windows XP, Server 2003 eller Server 2008: Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere og faxenheder. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på Annuller. Windows Vista: Klik på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen, klik på Indstillinger og derefter på Printere. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på Annuller. Windows 7: Klik på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen, klik på Indstillinger og derefter på Enheder og printere. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på Annuller. DAWW Annullering af et udskriftsjob (Windows) 33

42 Annullering af et udskriftsjob (Mac) 1. Hvis udskriftsjobbet udskrives, kan du annullere det ved at trykke på knappen Annuller på produktets kontrolpanel. BEMÆRK: Hvis udskriftsjobbet er for langt inde i udskrivningsprocessen, kan du muligvis ikke annullere det. BEMÆRK: Når du trykker på knappen Annuller, ryddes det job, som enheden aktuelt behandler. Hvis mere end ét udskriftsjob venter, og der trykkes på knappen Annuller, annulleres det udskriftsjob, som vises på produktets kontrolpanel. 2. Du kan også annullere et udskriftsjob fra et program eller en udskriftskø. Program: Normalt vises der kortvarigt en dialogboks på computerskærmen, som giver dig mulighed for at annullere udskriftsjobbet. Mac-udskriftskø: Åbn udskriftskøen ved at dobbeltklikke på ikonet for produktet på docken. Marker udskriftsjobbet, og klik derefter på Slet. 34 Kapitel 4 Udskriv DAWW

43 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle gennem valgmulighederne. Udskriv dokumenter Se og udskriv fotos Scan til USB-drev 3. For at udskrive et dokument skal du trykke på skærmbilledet Udskriv dokumenter og derefter på navnet på den mappe på USB-drevet, hvor dokumentet er gemt. Når oversigtsskærmbilledet åbner, kan du trykke på det for at justere indstillingerne. Tryk på knappen Udskriv for at udskrive dokumentet. 4. Hvis du vil udskrive fotos, skal du trykke på skærmbilledet Se og udskriv fotos og derefter på eksempelbillederne for at vælge de fotos, du vil udskrive. Tryk på knappen Udført. Når oversigtsskærmbilledet åbner, kan du trykke på det for at justere indstillingerne. Tryk på knappen Udskriv for at udskrive billederne. 5. Hent det udskrevne job i udskriftsbakken, og fjern USB-flashdrevet. DAWW Brug direkte USB-udskrivning 35

44 36 Kapitel 4 Udskriv DAWW

45 5 Kopiering Oprettelse af flere kopier Sortering af et kopijob Formindskelse eller forstørrelse af en kopi DAWW 37

46 Oprettelse af flere kopier 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen. BEMÆRK: Hvis der er dokumenter i dokumentføderen og på scannerens glasplade på samme tid, behandler produktet dokumentet i dokumentføderen og ikke dokumentet på glaspladen. 2. Hvis du lagde dokumentet i dokumentføderen, skal du justere styrene, indtil de støder op til papirerne. 3. Tryk på knappen Kopier på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 4. Tryk på pilene for at ændre antallet af kopier, eller tryk på det eksisterende antal, og skriv antallet af kopier. 5. Tryk på knappen Start kopiering for at starte kopieringen. 38 Kapitel 5 Kopiering DAWW

47 Sortering af et kopijob 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen. BEMÆRK: Hvis der er dokumenter i dokumentføderen og på scannerens glasplade på samme tid, behandler produktet dokumentet i dokumentføderen og ikke dokumentet på glaspladen. 2. Tryk på knappen Kopier på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 3. Tryk på knappen Indstil., rul derefter til og tryk på knappen Sortering. Tryk på piletasterne for at rulle gennem mulighederne, og tryk derefter på en for at vælge den. 4. Tryk på knappen Start kopiering for at starte kopieringen. DAWW Sortering af et kopijob 39

48 Formindskelse eller forstørrelse af en kopi 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen. BEMÆRK: Hvis der er dokumenter i dokumentføderen og på scannerens glasplade på samme tid, behandler produktet dokumentet i dokumentføderen og ikke dokumentet på glaspladen. 2. Tryk på knappen Kopier på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 3. Tryk på knappen Indstil., og tryk derefter på knappen Formindsk/Forstør. Tryk på piletasterne for at rulle gennem mulighederne, og tryk derefter på en for at vælge den. 4. Tryk på knappen Start kopiering for at starte kopieringen. 40 Kapitel 5 Kopiering DAWW

49 6 Scan/send Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) Scan til DAWW 41

50 Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) 1. Dobbeltklik på ikonet HP-scanning på computerens skrivebord. Hvis ikonet ikke vises på computerens skrivebord, skal du åbne mappen Programmer, klikke på HP og derefter klikke på HP-scanning. 2. Vælg en scanningsgenvej, og juster indstillingerne, hvis det er nødvendigt. 3. Klik på Scan. BEMÆRK: Klik på Avancerede indstillinger for at få adgang til flere indstillinger. Klik på Opret ny genvej for at oprette nogle brugertilpassede indstillinger og gemme genvejen i listen over genveje. 42 Kapitel 6 Scan/send DAWW

51 Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) 1. Åbn softwaren HP-scanning, som findes i mappen Hewlett-Packard i mappen Programmer. 2. Følg vejledningen på skærmen for at scanne dokumentet. 3. Når du har scannet alle siderne, skal du klikke på knappen Send for at udskrive siderne eller gemme dem som en fil. DAWW Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) 43

52 Scan til Brug produktkontrolpanelet til at scanne en fil direkte til en -adresse. Den scannede fil sendes til adressen som en vedhæftet fil til -meddelelsen. BEMÆRK: Hvis du vil bruge denne funktion, skal produktet være tilsluttet et netværk og scanningsfunktionen skal konfigureres ved brug af HP's integrerede webserver. 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen. 2. Tryk på knappen Scan på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 3. Tryk på menupunktet Scan til Tryk på menupunktet Send en Vælg den Fra-adresse, som du vil bruge. Dette er også kendt som en "udgående -profil". BEMÆRK: Hvis PIN-funktionen er konfigureret, skal du angive PIN og trykke på knappen OK. Der kræves dog ikke en PIN for at bruge denne funktion. 6. Tryk på knappen Til, og vælg den adresse eller gruppe, som du ønsker at sende filen til. Tryk på knappen Udført, når du er færdig. 7. Tryk på knappen Emne, hvis du ønsker at tilføje en emnelinje 8. Tryk på knappen Næste. 9. Kontrolpanelet viser scanningsindstillingerne. Hvis du vil ændre nogen af indstillingerne, skal du trykke på knappen Indstil. og derefter ændre indstillingerne. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du gå til næste trin. 10. Tryk på knappen Scan for at starte scanningsjobbet. 44 Kapitel 6 Scan/send DAWW

53 7 Fax Fax fra dokumentføderen Fax fra flatbed-scanneren Annullering af en fax Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne DAWW 45

54 Fax fra dokumentføderen 1. Læg originalerne i dokumentføderen med forsiden opad. BEMÆRK: Dokumentføderen har en kapacitet på op til 50 ark for papir på 75 g/m 2. FORSIGTIG: Undgå at beskadige produktet ved at bruge en original, der ikke indeholder rettetape, korrekturlak, papirclips eller hæfteklammer. Undgå også at lægge fotografier, små originaler eller skrøbelige originaler i dokumentføderen. BEMÆRK: Hvis der er dokumenter i dokumentføderen og på scannerens glasplade på samme tid, behandler produktet dokumentet i dokumentføderen og ikke dokumentet på glaspladen. 2. Juster papirstyrene, så de sidder tæt om papiret. 3. Tryk på knappen Fax på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 4. Brug det numeriske tastatur til at skrive faxnummeret. 5. Tryk på knappen Start fax. 46 Kapitel 7 Fax DAWW

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

HP LaserJet M4345 MFP Brugervejledning

HP LaserJet M4345 MFP Brugervejledning HP LaserJet M4345 MFP Brugervejledning HP LaserJet M4345 Series MFP Brugervejledning Copyright og licens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Lær HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Sådan lærer du printeren at kende...7 3 Hvordan gør

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Deskjet 5520 series...3 2 Lær din HP Deskjet at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3 Hvordan gør

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere