LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521"

Transkript

1 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521

2

3 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning

4 Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. Varemærker Adobe, Adobe Photoshop, Acrobat og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og - serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri. Varenummer: A8P Edition 1, 4/2013

5 Indholdsfortegnelse 1 Produktpræsentation... 1 Kontrolpanel... 2 Kontrolpanellayout... 2 Startskærmbillede for kontrolpanelet... 3 Kontrolpanelets Hjælp-system... 4 Udskrivning af produktrapporter Papirbakker... 7 Læg papir i bakke Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) Forbrugsvarer Tonerpatron Visning af tonerpatron Oplysninger om tonerpatron Genbrug af tonerpatronen Opbevaring af tonerpatroner HP-politik vedrørende tonerpatroner fra andre producenter end HP Udskift tonerpatronerne Udskriv Udskrivningsopgaver (Windows) Udskriv automatisk på begge sider (Windows) Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) Valg af papirtype (Windows) Udskrivningsopgaver (Mac OS X) Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X) Valg af papirtype (Mac OS X) DAWW iii

6 Annullering af et udskriftsjob (Windows) Annullering af et udskriftsjob (Mac) Brug direkte USB-udskrivning Kopiering Oprettelse af flere kopier Sortering af et kopijob Formindskelse eller forstørrelse af en kopi Scan/send Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) Scan til Fax Fax fra dokumentføderen Fax fra flatbed-scanneren Annullering af en fax Annullering af den aktuelle fax Annullering af et ventende faxjob Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne Løs problemer Tjekliste for problemløsning Trin 1: Kontroller, at produktet er korrekt konfigureret Trin 2: Kontroller den kabelbaserede eller trådløse forbindelse Trin 3: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet Trin 4: Kontroller papiret Trin 5: Kontroller softwaren Trin 6: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten Trin 7: Kontroller kopieringsfunktionaliteten Trin 8: Test faxfunktionaliteten (kun faxmodeller) Trin 9: Kontroller tonerpatronen Trin 10: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer Trin 11: Kontroller, at produktet er på netværket Afhjælpning af papirstop Mulige placeringer af papirstop Fjern papirstop i dokumentføderen Afhjælpning af papirstop i udskriftsområdet iv DAWW

7 Afhjælpning af papirstop i bakke Afhjælpning af papirstop i bakke 2 eller 3 (ekstraudstyr) Afhjælpning af papirstop i fikseringsenheden Afhjælp papirstop i dupleksenheden Forbedring af udskriftskvaliteten Udskriv fra et andet softwareprogram Indstilling af papirtype for udskriftsjobbet Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) Kontroller status for tonerpatron Udskriv en renseside Undersøg tonerpatronen Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet Brug papir, der opfylder HP's specifikationer Kontroller produktmiljøet Kontroller EconoMode-indstillingerne Prøv en anden printerdriver Kontrol af scannerglaspladen for snavs Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen Indeks DAWW v

8 vi DAWW

9 1 Produktpræsentation Kontrolpanel Udskrivning af produktrapporter DAWW 1

10 Kontrolpanel Kontrolpanellayout Startskærmbillede for kontrolpanelet Kontrolpanelets Hjælp-system Kontrolpanellayout 1 Berøringsfølsomt display Giver adgang til produktfunktionerne og angiver den aktuelle status for produktet. 2 Knap og indikator for hjælp Giver adgang til kontrolpanelets hjælpesystem 3 Knap og indikator for højre pil Flytter markøren til højre eller skifter til næste skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 4 Knap og indikator for annullering Rydder indstillinger, annullerer det aktuelle job eller lukker det aktuelle skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 5 Trådløs-indikator (kun trådløse modeller) Indikerer, at det trådløse netværk er aktiveret. Indikatoren blinker, mens produktet opretter forbindelse til det trådløse netværk. 6 Eftersyn-indikator Indikerer, at der er et problem med produktet 7 Klar-indikator Indikerer, at produktet er klart 8 Knap og indikator for tilbage Går tilbage til det forrige skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 2 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

11 9 Knap og indikator for venstre pil Flytter markøren til venstre BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 10 Knap og indikator for start Giver adgang til startskærmbilledet BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. Startskærmbillede for kontrolpanelet Startskærmbilleder giver adgang til produktfunktionerne, og det angiver produktets status. BEMÆRK: Funktionerne på startskærmbilledet varierer afhængigt af produktkonfigurationen. Endvidere kan layoutet inverteres for nogle sprog. 1 Knappen Web Services Giver hurtig adgang til HP Web Services-funktionerne, herunder HP eprint 2 Knappen Opsætning Giver adgang til hovedmenuerne HP eprint er et værktøj, der udskriver dokumenter ved at benytte en hvilken som helst enhed, der er aktiveret til , til at sende dokumenterne til produktets -adresse. 3 Trådløs -knap (kun trådløse modeller) Giver adgang til den trådløse menu og oplysninger om status for trådløs BEMÆRK: Når du har oprettet forbindelse til et trådløst netværk, ændres dette ikon til streger, der angiver signalstyrken. 4 Netværk -knap (kun produkter, der er tilsluttet et netværk) Giver adgang til netværksindstillinger og -oplysninger. Du kan udskrive siden Netværksoversigt fra skærmbilledet med netværksindstillinger. 5 Knappen Oplysninger Giver adgang til oplysninger om produktstatus. Du kan udskrive siden Konfigurationsrapport fra skærmbilledet med statusoversigt. 6 Knappen Forbrugsvarer Giver adgang til oplysninger om status for forbrugsvarer. Du kan udskrive siden Status på forbrugsvarer fra skærmbilledet med oversigt for forbrugsvarer. 7 Knappen Fax Giver adgang til funktionen Fax DAWW Kontrolpanel 3

12 8 Knappen Apps Giver adgang til menuen Apps til direkte udskrivning fra webprogrammer, som du har downloadet fra HP eprintcenter-webstedet på 9 Produktstatus Indikerer, om produktet er klart eller behandler et job. 10 Knappen Scanning Giver adgang til scanningsfunktionen 11 Knappen Kopier Giver adgang til kopifunktionen 12 Knappen USB Giver adgang til funktionen direkte USB-udskrivning (til udskrivning og scanning uden en computer) Kontrolpanelets Hjælp-system Produktet har et indbygget Hjælp-system, der forklarer brugen af hvert skærmbillede. Tryk på knappen Hjælp i øverste højre hjørne af skærmbilledet for at åbne Hjælp-systemet. I nogle skærmbilleder åbner Hjælp en global menu, hvor du kan søge efter specifikke emner. Du kan gennemse hele menustrukturen ved at trykke på knapperne i menuen. Nogle Hjælp-skærmbilleder indeholder animationer, der guider dig gennem procedurer som f.eks. afhjælpning af papirstop. På skærmbilleder, der indeholder indstillinger til individuelle job, åbner Hjælp et emne, der forklarer indstillingerne på det pågældende skærmbillede. Hvis produktet advarer om en fejl eller advarsel, skal du trykke på knappen Hjælp for at åbne en meddelelse, der beskriver problemet. Meddelelsen indeholder også instruktioner til at løse problemet. 4 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

13 Udskrivning af produktrapporter Fra menuen Rapporter kan du udskrive flere oplysningssider om produktet. 1. Tryk på knappen Opsætning på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 2. Tryk på knappen Rapporter. 3. Tryk på navnet på den rapport, du vil udskrive. Menupunkt Demoside Menustruktur Konfigurationsrapport Status på forbrugsvarer Beskrivelse Udskriver en side, der demonstrerer udskriftskvaliteten Udskriver en oversigt over kontrolpanelmenuernes layout. De aktuelle indstillinger for hver enkelt menu er vist. Udskriver en liste over alle produktindstillinger. Indeholder netværksoplysninger, hvis produktet er tilsluttet et netværk. Udskriver status for hver enkelt tonerpatron, herunder følgende oplysninger: Anslået resterende levetid for printerpatron i procent Anslået resterende antal sider Varenumre for HP-tonerpatroner Antal udskrevne sider Netværksoversigt Side for forbrug PCL-fontliste PS-fontliste PCL6-fontliste Serviceside Udskriv kvalitetsside Udskriver en liste over alle produktets netværksindstillinger. Udskriver en side, der angiver PCL-sider, PCL 6-sider, PS-sider, fastklemte sider eller sider, der ikke er ført korrekt ind/ud af produktet, antallet af udskrevne sider samt sideantallet. Udskriver en liste over alle de PCL-fonte, som er installeret Udskriver en liste over alle de PostScript-fonte (PS), som er installeret Udskriver en liste over alle de PCL 6-fonte, der er installeret Udskriver servicerapporten Udskriver en side, der hjælper med at løse problemer med udskriftskvaliteten DAWW Udskrivning af produktrapporter 5

14 6 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

15 2 Papirbakker Læg papir i bakke 1 Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) DAWW 7

16 Læg papir i bakke 1 1. Åbn bakke Træk papirstøtten ud, og åbn forlængeren. 8 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

17 3. Læg papiret i bakken. Kontroller, at papiret passer ind under tapperne og ikke overskrider niveauerne for maksimal stakhøjde. 4. Tilpas sidestyrene, så de kun lige rører papirstakken, men ikke bøjer papiret. DAWW Læg papir i bakke 1 9

18 Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) BEMÆRK: Fremgangsmåden for ilægning af papir i bakke 3 er den samme som for bakke 2. Kun bakke 2 er vist her. 1. Træk bakken ud, og løft den lidt op for at fjerne den helt fra produktet. 2. Klem sammen om den udløser, der sidder på det venstre papirstyr, og skub det til det korrekte papirformat. 3. Klem sammen om det bageste papirstyr, og skub det til det korrekte papirformat. 10 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

19 4. Læg papiret i bakken. Sørg for, at papiret ligger fladt i alle fire hjørner, og at den øverste del af stakken ikke overskrider niveauerne for maksimal stakhøjde. 5. Skub bakken helt ind i produktet DAWW Fyld bakke 2 og bakke 3 (ekstraudstyr) 11

20 12 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

21 3 Forbrugsvarer Tonerpatron DAWW 13

22 Tonerpatron Visning af tonerpatron Oplysninger om tonerpatron Udskift tonerpatronerne Visning af tonerpatron Billedtromle 1 FORSIGTIG: Rør ikke lukkeren eller valsens overflade. Hvis du gør det, kan patronen blive beskadiget. 2 Hukommelseschip 3 Træk i tappen til forseglingstapen. Oplysninger om tonerpatron Kapacitet Patronnummer Varenummer Sort erstatningstonerpatron med standardkapacitet Sort erstatningstonerpatron med høj kapacitet 55A 55X CE255A CE255X Se for at få yderligere oplysninger om forbrugsvarer. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Gå til lj500mfpm521dn eller for at få de nyeste oplysninger om forbrugsvarer. 14 Kapitel 3 Forbrugsvarer DAWW

23 Genbrug af tonerpatronen Hvis du vil genanvende en ægte HP-tonerpatron, skal du lægge den brugte patron i den æske, som den nye patron blev leveret i. Brug den medsendte returmærkat til at sende den brugte forbrugsvare tilbage til HP med henblik på genbrug. Detaljerede oplysninger finder du i den genbrugsvejledning, der følger med alle nye HP-forbrugsvarer. Opbevaring af tonerpatroner Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal bruges. FORSIGTIG: Udsæt ikke tonerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget. HP-politik vedrørende tonerpatroner fra andre producenter end HP Hewlett-Packard Company anbefaler ikke brug af tonerpatroner fra andre producenter, hverken nye patroner eller genfremstillede patroner. BEMÆRK: Skader forårsaget af tonerpatroner fra andre producenter end HP dækkes ikke af HP's garanti eller serviceaftaler. Udskift tonerpatronerne FORSIGTIG: Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet. BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner på æsken til tonerpatronen. 1. Tryk på udløserknappen til frontdækslet. 2 DAWW Tonerpatron 15

24 2. Åbn frontdækslet Tag den brugte tonerpatron ud af produktet Tag den nye tonerpatron ud af posen. Læg den brugte tonerpatron i posen, så den kan sendes til genbrug. 5. Tag fat foran og bag på tonerpatronen, og ryst forsigtigt patronen fra side til side fem-seks gange for at fordele toneren. FORSIGTIG: Rør ikke ved lukkeklappen eller valsens overflade. 16 Kapitel 3 Forbrugsvarer DAWW

25 6. Fjern forseglingstapen fra den nye tonerpatron. Send tapen til genbrug sammen med den brugte tonerpatron. 7. Juster tonerpatronen efter mærkerne inden i produktet, og isæt tonerpatronen, så den sidder fast Luk frontdækslet. 1 2 DAWW Tonerpatron 17

26 18 Kapitel 3 Forbrugsvarer DAWW

27 4 Udskriv Udskrivningsopgaver (Windows) Udskrivningsopgaver (Mac OS X) Annullering af et udskriftsjob (Windows) Annullering af et udskriftsjob (Mac) Brug direkte USB-udskrivning DAWW 19

28 Udskrivningsopgaver (Windows) Udskriv automatisk på begge sider (Windows) Produktet understøtter følgende papirformater til automatisk dupleksudskrivning: Letter Legal A4 RA4 Oficio 8,5 x 13 Oficio 216 x 340 Specialformater fra 210 x 280 mm til 216 x 356 mm Produktet understøtter følgende papirtyper til automatisk dupleksudskrivning: Almindeligt HP EcoSMART let Let 60-74g Mellemkraftigt g Kraftigt g Brevpapir Fortrykt Forhullet Farvet Bankpostpapir Genbrug Til andre papirtyper eller - formater skal du bruge manuel dupleksudskrivning. 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 20 Kapitel 4 Udskriv DAWW

29 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 3. Klik på fanen Færdigbehandling. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 21

30 4. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider (manuelt). Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. 5. Klik på knappen OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet. Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) Ved papirformater og -typer, der ikke understøttes af den automatiske dupleksenhed, skal du bruge manuel dupleksudskrivning. For at anvende denne mulighed skal produktet være konfigureret til at kunne udføre manuel dupleksudskrivning. De første fem trin af følgende fremgangsmåde skal kun udføres én gang. Derefter kan du udskrive manuelt på begge sider ved at starte med trin Kapitel 4 Udskriv DAWW

31 1. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af standardvisningen af menuen Start): Klik på Start, og klik derefter på Printere og faxenheder. Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (med brug af klassisk visning af menuen start): Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere. Windows Vista: Klik på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen, klik på Kontrolpanel og derefter på Printere. Windows 7: Klik på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen, klik på Indstillinger og derefter på Enheder og printere. 2. Højreklik på printerdriverikonet, og vælg derefter Printeregenskaber. 3. Klik på fanen Enhedsindstillinger. 4. Udvid listen Installerbare komponenter, og vælg følgende på rullelisten ud for Tillad manuel dupleksudskrivning: Aktiveret. 5. Klik på knappen OK. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 23

32 6. Fyld bakke 1 med papiret til dit dokument. 7. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 8. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 9. Klik på fanen Papir/kvalitet. 24 Kapitel 4 Udskriv DAWW

33 10. Vælg det relevante papirformat til dit dokument, og vælg den papirtype du bruger. Vælg indstillingen Papirkilde på rullelisten Manuel indføring i bakke Klik på fanen Færdigbehandling. 12. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider (manuelt). Klik på knappen OK for at udskrive den første side af jobbet. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 25

34 13. Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, og anbring stakken i bakke 1 med den trykte side nedad. BEMÆRK: siderne. Undlad at rotere eller vende 14. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på en knap på kontrolpanelet for at fortsætte. Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 26 Kapitel 4 Udskriv DAWW

35 3. Klik på fanen Færdigbehandling. 4. Vælg antallet af sider pr. ark fra rullelisten Sider pr. ark. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 27

36 5. Vælg de korrekte indstillinger for Udskriv siderammer, Siderækkefølge og Papirretning. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. 6. Klik på knappen OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet. Valg af papirtype (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg produktet, og klik derefter på knappen Egenskaber eller Indstillinger. 28 Kapitel 4 Udskriv DAWW

37 3. Klik på fanen Papir/kvalitet. 4. Klik på indstillingen Flere... på rullelisten Papirtype. 5. Udvid listen med indstillinger for Typen er:. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 29

38 6. Udvid den kategori af papirtyper, der bedst beskriver dit papir. 7. Vælg en indstilling for den type papir, du bruger, og klik på knappen OK. 8. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. Klik på knappen OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet. 30 Kapitel 4 Udskriv DAWW

39 Udskrivningsopgaver (Mac OS X) Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) Produktet understøtter følgende papirformater til automatisk dupleksudskrivning: Letter Legal A4 RA4 Oficio 8,5 x 13 Oficio 216 x 340 Specialformater fra 210 x 280 mm til 216 x 356 mm Produktet understøtter følgende papirtyper til automatisk dupleksudskrivning: Almindeligt HP EcoSMART let Let 60-74g Mellemkraftigt g Kraftigt g Brevpapir Fortrykt Forhullet Farvet Bankpostpapir Genbrug Til andre papirtyper eller - formater skal du bruge manuel dupleksudskrivning. 1. Klik på menuen Fil, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg produktet fra menuen Printer. 3. Som standard viser printerdriveren menuen Kopier & sider. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen Layout. 4. Vælg en indstilling for indbinding fra rullelisten Tosidet. 5. Klik på knappen Udskriv. DAWW Udskrivningsopgaver (Mac OS X) 31

40 Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) 1. Klik på menuen Fil, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg dette produkt i menuen Printer. 3. Som standard viser udskriftsdriveren menuen Kopier & sider. Åbn menurullelisten, og klik på menuen Manuel dupleks. 4. Klik på boksen Manuel dupleks, og vælg en indbindingsindstilling. 5. Klik på knappen Udskriv. 6. Gå hen til produktet, og fjern eventuelt tomt papir i bakke Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, og anbring stakken i papirbakken med den trykte side nedad. BEMÆRK: Undlad at rotere eller vende siderne. 8. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på en knap på kontrolpanelet for at fortsætte. Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X) 1. Klik på menuen Fil, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg produktet fra menuen Printer. 3. Som standard viser printerdriveren menuen Kopier & sider. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen Layout. 4. Fra rullelisten Sider pr. ark skal du vælge det antal sider, du vil udskrive på hvert ark. 5. Vælg rækkefølgen og placeringen af siderne på arket i området Layoutretning. 6. Vælge den kanttype, der skal udskrives om hver side på arket, i menuen Kant. 7. Klik på knappen Udskriv. Valg af papirtype (Mac OS X) 1. Klik på menuen Fil, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg produktet fra menuen Printer. 3. Som standard viser printerdriveren menuen Kopier & sider. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen Finisher. 4. Vælg en type på rullelisten Medietype. 5. Klik på knappen Udskriv. 32 Kapitel 4 Udskriv DAWW

41 Annullering af et udskriftsjob (Windows) 1. Hvis udskriftsjobbet udskrives, kan du annullere det ved at trykke på knappen Annuller på produktets kontrolpanel. BEMÆRK: Hvis udskriftsjobbet er for langt inde i udskrivningsprocessen, kan du muligvis ikke annullere det. BEMÆRK: Når du trykker på knappen Annuller, ryddes det job, som enheden aktuelt behandler. Hvis mere end én proces kører, og du trykker på knappen Annuller, annulleres den proces, der vises på produktets kontrolpanel. 2. Du kan også annullere et udskriftsjob fra et program eller en udskriftskø. Program: Normalt vises der kortvarigt en dialogboks på computerskærmen, som giver dig mulighed for at annullere udskriftsjobbet. Windows-udskriftskø: Hvis der venter et udskriftsjob i en udskriftskø (computerhukommelse) eller i en printerspooler, skal du slette jobbet der. Windows XP, Server 2003 eller Server 2008: Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere og faxenheder. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på Annuller. Windows Vista: Klik på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen, klik på Indstillinger og derefter på Printere. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på Annuller. Windows 7: Klik på Windows-ikonet i nederste venstre hjørne af skærmen, klik på Indstillinger og derefter på Enheder og printere. Dobbeltklik på produktikonet for at åbne vinduet, højreklik på det udskriftsjob, du vil annullere, og klik derefter på Annuller. DAWW Annullering af et udskriftsjob (Windows) 33

42 Annullering af et udskriftsjob (Mac) 1. Hvis udskriftsjobbet udskrives, kan du annullere det ved at trykke på knappen Annuller på produktets kontrolpanel. BEMÆRK: Hvis udskriftsjobbet er for langt inde i udskrivningsprocessen, kan du muligvis ikke annullere det. BEMÆRK: Når du trykker på knappen Annuller, ryddes det job, som enheden aktuelt behandler. Hvis mere end ét udskriftsjob venter, og der trykkes på knappen Annuller, annulleres det udskriftsjob, som vises på produktets kontrolpanel. 2. Du kan også annullere et udskriftsjob fra et program eller en udskriftskø. Program: Normalt vises der kortvarigt en dialogboks på computerskærmen, som giver dig mulighed for at annullere udskriftsjobbet. Mac-udskriftskø: Åbn udskriftskøen ved at dobbeltklikke på ikonet for produktet på docken. Marker udskriftsjobbet, og klik derefter på Slet. 34 Kapitel 4 Udskriv DAWW

43 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle gennem valgmulighederne. Udskriv dokumenter Se og udskriv fotos Scan til USB-drev 3. For at udskrive et dokument skal du trykke på skærmbilledet Udskriv dokumenter og derefter på navnet på den mappe på USB-drevet, hvor dokumentet er gemt. Når oversigtsskærmbilledet åbner, kan du trykke på det for at justere indstillingerne. Tryk på knappen Udskriv for at udskrive dokumentet. 4. Hvis du vil udskrive fotos, skal du trykke på skærmbilledet Se og udskriv fotos og derefter på eksempelbillederne for at vælge de fotos, du vil udskrive. Tryk på knappen Udført. Når oversigtsskærmbilledet åbner, kan du trykke på det for at justere indstillingerne. Tryk på knappen Udskriv for at udskrive billederne. 5. Hent det udskrevne job i udskriftsbakken, og fjern USB-flashdrevet. DAWW Brug direkte USB-udskrivning 35

44 36 Kapitel 4 Udskriv DAWW

45 5 Kopiering Oprettelse af flere kopier Sortering af et kopijob Formindskelse eller forstørrelse af en kopi DAWW 37

46 Oprettelse af flere kopier 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen. BEMÆRK: Hvis der er dokumenter i dokumentføderen og på scannerens glasplade på samme tid, behandler produktet dokumentet i dokumentføderen og ikke dokumentet på glaspladen. 2. Hvis du lagde dokumentet i dokumentføderen, skal du justere styrene, indtil de støder op til papirerne. 3. Tryk på knappen Kopier på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 4. Tryk på pilene for at ændre antallet af kopier, eller tryk på det eksisterende antal, og skriv antallet af kopier. 5. Tryk på knappen Start kopiering for at starte kopieringen. 38 Kapitel 5 Kopiering DAWW

47 Sortering af et kopijob 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen. BEMÆRK: Hvis der er dokumenter i dokumentføderen og på scannerens glasplade på samme tid, behandler produktet dokumentet i dokumentføderen og ikke dokumentet på glaspladen. 2. Tryk på knappen Kopier på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 3. Tryk på knappen Indstil., rul derefter til og tryk på knappen Sortering. Tryk på piletasterne for at rulle gennem mulighederne, og tryk derefter på en for at vælge den. 4. Tryk på knappen Start kopiering for at starte kopieringen. DAWW Sortering af et kopijob 39

48 Formindskelse eller forstørrelse af en kopi 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen. BEMÆRK: Hvis der er dokumenter i dokumentføderen og på scannerens glasplade på samme tid, behandler produktet dokumentet i dokumentføderen og ikke dokumentet på glaspladen. 2. Tryk på knappen Kopier på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 3. Tryk på knappen Indstil., og tryk derefter på knappen Formindsk/Forstør. Tryk på piletasterne for at rulle gennem mulighederne, og tryk derefter på en for at vælge den. 4. Tryk på knappen Start kopiering for at starte kopieringen. 40 Kapitel 5 Kopiering DAWW

49 6 Scan/send Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) Scan til DAWW 41

50 Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) 1. Dobbeltklik på ikonet HP-scanning på computerens skrivebord. Hvis ikonet ikke vises på computerens skrivebord, skal du åbne mappen Programmer, klikke på HP og derefter klikke på HP-scanning. 2. Vælg en scanningsgenvej, og juster indstillingerne, hvis det er nødvendigt. 3. Klik på Scan. BEMÆRK: Klik på Avancerede indstillinger for at få adgang til flere indstillinger. Klik på Opret ny genvej for at oprette nogle brugertilpassede indstillinger og gemme genvejen i listen over genveje. 42 Kapitel 6 Scan/send DAWW

51 Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) 1. Åbn softwaren HP-scanning, som findes i mappen Hewlett-Packard i mappen Programmer. 2. Følg vejledningen på skærmen for at scanne dokumentet. 3. Når du har scannet alle siderne, skal du klikke på knappen Send for at udskrive siderne eller gemme dem som en fil. DAWW Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) 43

52 Scan til Brug produktkontrolpanelet til at scanne en fil direkte til en -adresse. Den scannede fil sendes til adressen som en vedhæftet fil til -meddelelsen. BEMÆRK: Hvis du vil bruge denne funktion, skal produktet være tilsluttet et netværk og scanningsfunktionen skal konfigureres ved brug af HP's integrerede webserver. 1. Læg dokumentet på scannerens glasplade eller i dokumentføderen. 2. Tryk på knappen Scan på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 3. Tryk på menupunktet Scan til Tryk på menupunktet Send en Vælg den Fra-adresse, som du vil bruge. Dette er også kendt som en "udgående -profil". BEMÆRK: Hvis PIN-funktionen er konfigureret, skal du angive PIN og trykke på knappen OK. Der kræves dog ikke en PIN for at bruge denne funktion. 6. Tryk på knappen Til, og vælg den adresse eller gruppe, som du ønsker at sende filen til. Tryk på knappen Udført, når du er færdig. 7. Tryk på knappen Emne, hvis du ønsker at tilføje en emnelinje 8. Tryk på knappen Næste. 9. Kontrolpanelet viser scanningsindstillingerne. Hvis du vil ændre nogen af indstillingerne, skal du trykke på knappen Indstil. og derefter ændre indstillingerne. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du gå til næste trin. 10. Tryk på knappen Scan for at starte scanningsjobbet. 44 Kapitel 6 Scan/send DAWW

53 7 Fax Fax fra dokumentføderen Fax fra flatbed-scanneren Annullering af en fax Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne DAWW 45

54 Fax fra dokumentføderen 1. Læg originalerne i dokumentføderen med forsiden opad. BEMÆRK: Dokumentføderen har en kapacitet på op til 50 ark for papir på 75 g/m 2. FORSIGTIG: Undgå at beskadige produktet ved at bruge en original, der ikke indeholder rettetape, korrekturlak, papirclips eller hæfteklammer. Undgå også at lægge fotografier, små originaler eller skrøbelige originaler i dokumentføderen. BEMÆRK: Hvis der er dokumenter i dokumentføderen og på scannerens glasplade på samme tid, behandler produktet dokumentet i dokumentføderen og ikke dokumentet på glaspladen. 2. Juster papirstyrene, så de sidder tæt om papiret. 3. Tryk på knappen Fax på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet. 4. Brug det numeriske tastatur til at skrive faxnummeret. 5. Tryk på knappen Start fax. 46 Kapitel 7 Fax DAWW

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401 LASERJET PRO 400 Brugervejledning M401 HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning LASERJET PRO 200 COLOR Brugervejledning M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 color M251- printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Softwareinstallationsvejledning HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2010 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M476. Brugervejledning

Color LaserJet Pro MFP M476. Brugervejledning Color LaserJet Pro MFP M476 Brugervejledning HP Color LaserJet Pro MFP M476 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Color LaserJet Pro M452

Color LaserJet Pro M452 Color LaserJet Pro M452 Brugervejledning M452nw M452dn M452dw www.hp.com/support/colorljm452 HP Color LaserJet Pro M452 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning

Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning www.hp.com/support/colorljmfpm277 HP Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Læs mere

Officejet Enterprise Color X555

Officejet Enterprise Color X555 Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning www.hp.com/support/ojcolorx555 HP Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning

Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning M252n M252dw www.hp.com/support/colorljm252 HP Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Brugervejledning HP LaserJet Pro CP1020 farveprinterserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M375 M475 Brug HP Smart Install til at oprette forbindelse til en computer, et kablet netværk eller et trådløst netværk Filerne

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology Kort funktionsoversigt Primære funktioner... ii Produktrundtur... ii Kopiering... 1 Digital Sending... 5 Udskrivning fra pc'en... 7 Kontrol af jobstatus

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 5/2005 Reproduktion,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Brugervejledning for "RICOH Printer"

Brugervejledning for RICOH Printer series Brugervejledning for "RICOH Printer" Oversigt Windows-version Mac-version Fejlfinding INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læser du denne vejledning... 2 1. Oversigt Introduktion til RICOH Printer... 4 Driftsmiljøer...

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet.

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Beskrivelse af printerens kontrolpanel 1 2 Menupunkt Beskrivelse 4 Bagside I menuen Kopier skal du trykke på for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal.

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere