LASERJET PRO 200 COLOR MFP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASERJET PRO 200 COLOR MFP"

Transkript

1 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276

2

3 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning

4 Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og - serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri. Edition 2, 5/2014 Varenummer: CF Varemærker Adobe, Acrobat og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der registreret i USA og andre lande/områder. ipod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. ipod må kun anvendes til lovlig kopiering eller kopiering autoriseret af indehaveren af rettighederne. Stjæl ikke musik. Bluetooth er et varemærke, der tilhører dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company i henhold til en licensaftale. Java er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group.

5 Indholdsfortegnelse 1 Produktpræsentation... 1 Produktvisning... 2 Produktet set forfra... 2 Produktet set bagfra... 3 Placering af serienummer og modelnummer... 3 Kontrolpanelet... 4 Startskærmbillede for kontrolpanelet... 4 Udskrivning af produktrapporter... 6 Printer deler ansvarsfraskrivelse Papirbakke... 9 Understøttede papirformater Understøttede papirtyper Læg medie i papirindføringsbakken Udskriv Understøttede printerdrivere (Windows) Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger Udskrivningsopgaver for Windows Brug af en udskrivningsgenvej (Windows) Oprettelse af en udskrivningsgenvej (Windows) Udskriv på begge sider (dupleks) med Windows DAWW iii

6 Udskriv flere sider pr. ark med Windows Valg af sideretning (Windows) Valg af papirtype (Windows) Udskrivning af første eller sidste side på andet papir (Windows) Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Windows) Oprettelse af en brochure (Windows) Udskrivningsopgaver for Mac OS X Brug af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) Oprettelse af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) Udskrive på begge sider (Mac OS X) Udskrivning af flere sider på ét ark papir (Mac OS X) Valg af sideretning (Mac OS X) Valg af papirtype (Mac OS X) Udskrivning af en forside (Mac OS X) Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Mac OS X) Oprettelse af en brochure (Mac OS X) Flere udskrivningsopgaver (Windows) Annullering af et udskriftsjob (Windows) Valg af papirformat (Windows) Valg af et brugerdefineret papirformat (Windows) Udskrivning af vandmærker (Windows) Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) Annullering af et udskriftsjob (Mac) Valg af papirformat (Mac OS X) Valg af et brugerdefineret papirformat (Mac OS X) Udskrivning af vandmærker (Mac OS X) Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet Udskrivning i farver Brug af indstillingen HP EasyColor Ændring af farveindstillinger (Windows) Ændring af farvetema for et udskriftsjob (Windows) Ændring af farveindstillinger (Mac OS X) Manuelle farveindstillinger Afstemning af farver Udskrivning af farvet tekst som sort (Windows) Brug af HP eprint Brug AirPrint Direkte USB-udskrivning Kopier Oprettelse af en enkelt kopi iv DAWW

7 Oprettelse af flere kopier Kopiering af en flersidet original Sortering af et kopijob Kopiere på begge sider (dupleksudskrivning) Formindskelse eller forstørrelse af en kopi Lave sort-hvide kopier eller farvekopier Kopier legitimationskort Optimering af kopikvaliteten Justering af lysstyrke eller mørke på kopier Justering af kopibilledet Kopiering i udkastmodus Indstilling af papirformat eller -type for kopiering på specialpapir Angivelse af nye standardkopiindstillinger Gendannelse af standardkopiindstillinger Scanning Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) Scanne til et USB-flashdrev Scanne til en netværksmappe Scan til Scanning vha. andre programmer Scanning med et TWAIN-kompatibelt program Scanning fra et WIA-kompatibelt program Fax Tilslutning af fax til en telefonlinje Konfiguration af fax med en telefonsvarer Opsætning af fax med en lokaltelefon Konfiguration af en enkeltstående fax Konfigurer klokkeslæt, dato og sidehoved for faxen Brug af kontrolpanelet Brug af HP-guiden Faxopsætning Brug af specielle tegn i faxsidehoveder Brug af telefonbogen Brug af kontrolpanelet til at oprette og redigere faxtelefonbogen Import eller eksport af Microsoft Outlook-kontakter til faxtelefonbogen Brug af telefonbogsdata fra andre programmer Slette poster i telefonbogen Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter Slette hurtigopkaldsposter DAWW v

8 Oprettelse og redigering af gruppeopkaldskoder Sletning af gruppeopkaldskoder Konfigurer indstillinger for afsendelse af fax Angivelse af specialopkaldssymboler og -indstillinger Indstilling af et opkaldspræfiks Indstil registreringen af klartone Tone- eller pulsopkald Angivelse af automatisk genopkald og tiden mellem genopkald Angivelse af lys/mørk samt opløsning Angivelse af standardkontrastindstillingen for lys/mørk Angivelse af indstillinger for opløsning Forsideskabeloner Angivelse af faktureringskoder Konfigurer indstillinger for modtagelse af fax Angivelse af videresendelse af faxer Angivelse af svartilstanden Blokering eller ophævelse af blokeringen af faxnumre Angivelse af antallet af ringetoner, før der svares Angivelse af nummerbestemte ringetoner Brug af automatisk reduktion af indgående faxer Angivelse af faxindstillinger Angivelse af faxlydstyrke Angivelse af lydstyrke for alarm, telefonlinje og ringetone Oprettelse af stempling af modtagne faxer Angivelse af funktionen Privat modtag Angivelse af polling af faxer Brug af faxer Understøttede faxprogrammer Annullering af en fax Annullering af den aktuelle fax Annullering af et ventende faxjob Sletning af faxer i hukommelsen Brug af fax på et DSL-, PBX- eller ISDN-system DSL PBX ISDN Brug af fax på en VoIP-tjeneste Faxhukommelsen bevares, når der er strømsvigt Fax fra flatbed-scanneren Fax fra dokumentføderen Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne vi DAWW

9 Afsendelse af en fax fra softwaren Afsendelse af en fax ved opkald fra en telefon, der er tilsluttet faxlinjen Sende en fax med bekræftelse Planlægning af senere afsendelse af fax Brug af adgangskoder, kreditkort eller opkaldskort Afsendelse af faxer internationalt Udskrivning af fax Genudskrivning af en fax Modtagelse af faxer, når faxtoner kan høres på telefonlinjen Modtagelse af faxmeddelelser på computeren Udskrivning af en gemt fax, når funktionen Privat modtag er aktiveret Løsning af faxproblemer Kontrolliste til faxfejlfinding Faxregistreringsrapport Faxfejlrapport, udskrive Udskrivning af alle faxrapporter Udskrivning af individuelle faxrapporter Indstilling af faxfejlrapporten Indstilling af tilstanden faxfejlrettelse Ændring af faxhastigheden Faxfejlmeddelelser Løs problemer med afsendelse af faxer Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet Meddelelsen Kommunikationsfejl. vises Ingen klartone Meddelelsen Fax optaget vises Meddelelsen Ingen faxsvar. vises Papirstop i dokumentføder Meddelelsen Faxlager er fuldt vises Scannerfejl Meddelelsen Klar vises på kontrolpanelet, og der bliver ikke gjort forsøg på at sende faxen På kontrolpanelet vises meddelelsen "Gemmer side 1", og det bliver ved med at vise meddelelsen Faxer kan modtages, men ikke sendes Faxfunktioner kan ikke benyttes fra kontrolpanelet Hurtigopkald kan ikke anvendes Gruppeopkald kan ikke anvendes Der modtages en registreret meddelelse fra telefonselskabet ved forsøg på at sende en fax Der kan ikke sendes faxer, når der er sluttet en telefon til produktet DAWW vii

10 Løs problemer med modtagelse af faxer Faxen svarer ikke Faxen har en dedikeret telefonlinje Der er sluttet en telefonsvarer til produktet Der er forbundet en mikrotelefon til produktet Indstillingen Svartilstand er angivet til Manuel Personbesked er tilgængelig på faxlinjen Produktet er sluttet til en DSL-telefontjeneste Produktet bruger en fax via IP- eller VoIP-telefontjeneste Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet Meddelelsen Ingen fax reg. vises Meddelelsen Kommunikationsfejl. vises Meddelelsen Faxlager er fuldt vises Meddelelsen Fax optaget vises Der er modtaget en fax, men den bliver ikke udskrevet Funktionen Privat modtag. er aktiveret Afsenderen modtager et optaget-signal Der er forbundet en telefon til produktet Der anvendes en telefonlinje-splitter Ingen klartone Kan ikke sende eller modtage en fax på en PBX-linje Løse generelle faxproblemer Faxer bliver sendt langsomt Faxkvaliteten er dårlig Faxen bliver skåret af eller fordelt på to sider Administration og vedligeholdelse Brug af HP Reconfiguration Utility til at ændre produktforbindelsen Brug af HP Web Services-programmer Konfiguration af IP-netværksindstillinger Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet Omdøbning af produktet på netværket Linkhastighed og dupleksindstillinger HP Device Toolbox HP Utility (Mac OS X) Åbn HP Utility HP Utility-funktioner HP Web Jetadmin Produktsikkerhedsfunktioner Angivelse eller ændring af adgangskoden for produktet viii DAWW

11 Økonomiindstillinger Udskrivning med EconoMode Indstilling af dvaleforsinkelsen Angiv udsættelsen af automatisk slukning Udskriv, når en tonerpatron når slutningen af den anslåede levetid Aktivér eller deaktiver indstillingerne for Ved meget lav Lagre og genbruge forbrugsvarer Genbruge forbrugsvarer Opbevaring af tonerpatron Udskiftningsanvisninger Udskift tonerpatronerne Opdatering af firmwaren Opdater firmwaren manuelt Indstil produktet til automatisk at opdatere firmwaren Problemløsning Kontrolliste til problemløsning Trin 1: Kontroller, at produktet er tændt Trin 2: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet Trin 3: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten Trin 4: Kontroller kopieringsfunktionaliteten Trin 5: Test faxafsendelsesfunktionaliteten Trin 6: Test faxmodtagelsesfunktionaliteten Trin 7: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer Trin 8: Test funktionaliteten til direkte USB-udskrivning Gendannelse af fabriksstandarderne Kontrolpanelets Hjælp-system Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet Meddelelsestyper på kontrolpanelet Meddelelser på kontrolpanelet X00Y Fejl i forbrugsvare fejl, sluk og tænd x Fikserfejl XX Fejl XX Fejl X Fejl blæserfejl, sluk og tænd X Fejl fejl, sluk og tænd Bagdæksel åbent Brugt <farve> i brug DAWW ix

12 Brugt <farve> installeret, tryk på OK for at acceptere Cyan er i forkert position Cyan er meget lav Cyan printerpatron er lav Der bruges en brugt forbrugsvare Der er installeret en ægte HP-forbrugsvare Enhedsfejl, tryk på OK Fejludskrift, tryk på OK Fjern forseglingen fra patronerne Fjern forsegling fra <farve> patron Forbrugsvarer lav Forkerte forbrugsvarer Fyld bakke 1 Tryk på [OK] for tilgængelige medietyper Fyld bakke 1, <ALMINDELIGT> <STØRRELSE> / Rensetilstand, OK for start Fyld bakke 1 <TYPE> <STØRRELSE>, tryk på OK for at bruge tilgængelige medier Gul er i forkert position Gul er meget lav Gul printerpatron er lav Ikke-understøttet <farve> Tryk på [OK] for at fortsætte Inkompatibel <farve> Installer farvepatron Lav hukommelse. Tryk på OK Magenta er i forkert position Magenta er meget lav Magenta printerpatron er lav Manuel dupleks, fyld bakke 1, og tryk på OK Papirstop i bakke 1, afhjælp papirstoppet, og tryk på OK Renser Sort er i forkert position Sort er meget lav Sort printerpatron er lav Udskift <farve> Udskriftsfejl, tryk på OK. Hvis fejlen gentager sig, skal du slukke og derefter tænde produktet igen Ugyldig driver Tryk på [OK] Uventet format i bakke 1 Ilæg <format> Tryk på [OK] Åbent dæksel Papiret fremføres forkert eller sidder fast Produktet tager ikke papir Produktet tager flere ark papir Forebyg papirstop x DAWW

13 Afhjælpning af papirstop Mulige placeringer af papirstop Afhjælpning af papirstop i dokumentføderen Ryd papirstop i papirindføringsbakken Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakken Udbedring af papirstop ved bagdækslet Forbedring af udskriftskvaliteten Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) Kontrol af status for tonerpatron Udskriv statussiden for forbrugsvarer Kontrol af status for forbrugsvarer Kalibrer produktet for at justere farverne Udskriv en renseside Udfør yderligere fejlfinding af udskriftskvalitet Udskriv siden for udskriftskvalitet Fortolk siden for udskriftskvalitet Kontrollér, om tonerpatronen er beskadiget Kontrollér papiret og udskrivningsmiljøet Brug papir, der opfylder HP's specifikationer Kontrollér produktmiljøet Kontrollér indstillinger for udskriftsjob Kontrollér EconoMode-indstillingen Juster farverindstillinger i printerdriveren Ændre farvetema for et udskriftsjob Skift farveindstillinger Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov Løs problemer med kopikvalitet Kontrol af scannerglaspladen for snavs Kontrollér papirindstillingerne Kontrollér billedjusteringsindstillingerne Optimere for tekst eller billeder Kant til kant-kopiering Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen Løs problemer med scanningskvalitet Kontrol af scannerglaspladen for snavs Angiv indstillingerne for opløsning Kontrollér farveindstillingerne Kontrollér billedjusteringsindstillingerne Optimere for tekst eller billeder Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen DAWW xi

14 Løs problemer med faxkvalitet Kontrol af scannerglaspladen for snavs Kontrollér indstillingen for opløsning ved afsendelse af fax Kontrollér billedjusteringsindstillingerne Optimere for tekst eller billeder Åbn fejlkorrektionsindstillingen Send til en anden faxmaskine Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen Kontrollér indstillingen for tilpasning til side Kontrollér afsenderens faxmaskine Udfør en faxdiagnosticeringstest Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt Produktet udskriver ikke Produktet udskriver langsomt Løs problemer med direkte USB-udskrivning Menuen USB-flashdrev åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret Filen, du vil udskrive, er ikke anført i menuen USB-flashdrev Løs problemer med direkte tilslutninger Løsning af problemer med kablet netværk Dårlig fysisk forbindelse Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet Computeren kan ikke kommunikere med produktet Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte Løsning af problemer med trådløst netværk Tjekliste for trådløs forbindelse Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt er blevet flyttet Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk Det trådløse netværk fungerer ikke Udfør en diagnosticeringstest af et trådløst netværk Reducer interferens i et trådløst netværk Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer xii DAWW

15 Der blev vist en fejlmeddelelse under softwareinstallationen Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke Afhjælpning af produktsoftwareproblemer med Mac OS X Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv & fax Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv & fax Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv & fax Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv & fax, efter at driveren er valgt Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse Fjernelse af software (Windows) Fjernelse af software (Mac OS X) Forbrugsvarer og ekstraudstyr Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer HP's politik vedrørende forbrugsvarer, der ikke er fra HP HP's websted for antiforfalskning Indeks DAWW xiii

16 xiv DAWW

17 1 Produktpræsentation Produktvisning Udskrivning af produktrapporter Printer deler ansvarsfraskrivelse DAWW 1

18 Produktvisning Produktet set forfra 1 Dokumentføder 2 Scanner 3 Udskriftsbakke 4 USB-port til direkte udskrivning 5 Strømknap 6 Papirbakke 7 Adgangsdæksel til papirstop 8 Frontdæksel 9 Kontrolpanel med berøringsfølsomt farvedisplay 2 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

19 Produktet set bagfra 1 Bagdæksel til adgang ved papirstop 2 Strømforbindelse 3 Fax- og telefonporte 4 USB 2.0-højhastighedsport 5 Netværksport Placering af serienummer og modelnummer Etiketten med serienummeret og produktmodelnummeret findes på bagsiden af produktet. DAWW Produktvisning 3

20 Kontrolpanelet 1 Trådløs-indikator: indikerer, at det trådløse netværk er aktiveret. Indikatoren blinker, mens produktet opretter forbindelse til det trådløse netværk. 2 Berøringsfølsomt display 3 Eftersynsindikator: Indikerer, at der er et problem med produktet 4 Klar-indikator: indikerer, at produktet er klart 5 Knap og indikator for hjælp: giver adgang til kontrolpanelets hjælpesystem 6 Knap og indikator for højre pil: flytter markøren til højre eller skifter displaybilledet til næste skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 7 Knap og indikator for annullering: rydder indstillinger, annullerer det aktuelle job eller lukker det aktuelle skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 8 Knap og indikator for tilbage: går tilbage til det forrige skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 9 Knap og indikator for venstre pil: flytter markøren til venstre BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 10 Knap og indikator for startskærmbilledet: giver adgang til startskærmbilledet Startskærmbillede for kontrolpanelet Startskærmbilleder giver adgang til produktfunktionerne, og det angiver produktets status. BEMÆRK: Funktionerne på startskærmbilledet varierer afhængigt af produktkonfigurationen. Endvidere kan layoutet inverteres for nogle sprog. 4 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

21 1 Knappen Web Services : Giver hurtig adgang til HP Web Services-funktionerne, herunder HP eprint HP eprint er et værktøj, der udskriver dokumenter ved at benytte en hvilken som helst enhed, der er aktiveret til , til at sende dokumenterne til produktets -adresse. 2 Opsætning -knappen: giver adgang til hovedmenuerne 3 Knappen Trådløs : giver adgang til den trådløse menu og oplysninger om status for trådløs BEMÆRK: Når du har oprettet forbindelse til et trådløst netværk, ændres dette ikon til streger, der angiver signalstyrken. 4 -netværksknappen: giver adgang til netværksindstillinger og -oplysninger. Du kan udskrive siden Netværksoversigt fra skærmbilledet med netværksindstillinger. 5 Oplysninger -knappen: giver oplysninger om produktstatus. Du kan udskrive siden Konfigurationsrapport fra skærmbilledet med statusoversigt. 6 Forbrugsvarer -knappen: giver oplysninger om status for forbrugsvarer. Du kan udskrive siden Status på forbrugsvarer fra skærmbilledet med oversigt for forbrugsvarer. 7 Knappen Fax: giver adgang til Fax funktionen 8 Knappen Apps: giver adgang til menuen Apps til direkte udskrivning fra webprogrammer, som du har downloadet fra HP eprintcenter-webstedet på 9 Produktstatus 10 Knappen Scanning: giver adgang til scanningsfunktionen 11 Kopier-knappen: giver adgang til kopifunktionen 12 Knappen USB: giver adgang til USB-port til direkte udskrivning DAWW Produktvisning 5

22 Udskrivning af produktrapporter Fra menuen Rapporter kan du udskrive flere oplysningssider om produktet. 1. Tryk på Opsætning på startskærmbilledet. 2. Tryk på knappen Rapporter. 3. Tryk på navnet på den rapport, du vil udskrive. Menupunkt Demoside Menustruktur Konfigurationsrapport Status på forbrugsvarer Beskrivelse Udskriver en side, der demonstrerer udskriftskvaliteten Udskriver en oversigt over kontrolpanelmenuernes layout. De aktuelle indstillinger for hver enkelt menu er vist. Udskriver en liste over alle produktindstillinger. Indeholder netværksoplysninger, hvis produktet er tilsluttet et netværk. Udskriver status for hver enkelt tonerpatron, herunder følgende oplysninger: Anslået resterende levetid for printerpatron i procent Anslået resterende antal sider Varenumre for HP-tonerpatroner Antal udskrevne sider Netværksoversigt Side for forbrug PCL-fontliste PS-fontliste PCL6-fontliste Farvelog Serviceside Diagnosticeringsside Udskriv kvalitetsside Udskriver en liste over alle produktets netværksindstillinger. Udskriver en side, der viser PCL-sider, PCL 6-sider, PS-sider, fastklemte sider eller sider, der ikke er ført korrekt ind/ud af produktet, monokrome sort-hvid sider eller farvesider og angiver sideantallet. Udskriver en liste over alle de PCL-fonte, som er installeret Udskriver en liste over alle de PostScript-fonte (PS), som er installeret Udskriver en liste over alle de PCL 6-fonte, der er installeret Udskriver en rapport, der viser brugernavn, programnavn og oplysninger om farveforbrug fra job til job Udskriver servicerapporten Udskriver kalibrerings- og farvediagnosticeringssiderne Udskriver en side, der hjælper med at løse problemer med udskriftskvaliteten 6 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

23 Printer deler ansvarsfraskrivelse HP understøtter peer-to-peer-netværk, da dette er en funktion i Microsofts operativsystemer og ikke i HPprinterdrivere. Gå til Microsoft på DAWW Printer deler ansvarsfraskrivelse 7

24 8 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

25 2 Papirbakke Understøttede papirformater Understøttede papirtyper Læg medie i papirindføringsbakken DAWW 9

26 Understøttede papirformater Dette produkt understøtter et antal papirformater og kan tilpasses til forskellige medier. BEMÆRK: Vælg det passende papirformat- og type i printerdriveren før udskrivningen for at få de bedste udskrivningsresultater. Tabel 2-1 Understøttet papir og andre udskriftsmediestørrelser Størrelse Letter Legal Executive Mål 216 x 279 mm 216 x 356 mm 184 x 267 mm 8,5 x x 330 mm 4 x x 152 mm 5 x x 203 mm A4 A5 A6 B5 (JIS) 210 x 297 mm 148 x 210 mm 105 x 148 mm 182 x 257 mm 10 x 15 cm 100 x 150 mm 16k 184 x 260 mm 195 x 270 mm 197 x 273 mm Tilpasset Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm Tabel 2-2 Understøttede kuverter og postkort Størrelse Japansk postkort Mål 100 x 148 mm Postkort JIS Dobbelt japansk postkort, roteret 148 x 200 mm Dobbelt postkort (JIS) Kuvert #10 Kuvert DL Kuvert C5 Kuvert B5 Kuvert Monarch 105 x 241 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 176 x 250 mm 98 x 191 mm 10 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

27 Understøttede papirtyper Papirtype Dimensioner 1 Vægt Kapacitet 2 Papirretning Papir, inklusive følgende typer: Almindeligt Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm g/m 2 Op til 150 ark 75 g/m 2 Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Brevpapir Farvet Fortrykt Forhullet Genbrug Tykt papir Samme som for papir Op til 200 g/m 2 Stakhøjde på op til 15 mm Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Omslagspapir Samme som for papir Op til 200 g/m 2 Stakhøjde på op til 15 mm Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Blankt papir Fotopapir Samme som for papir Op til 220 g/m 2 Stakhøjde på op til 15 mm Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Transparenter A4 eller Letter Tykkelse: 0,12-0,13 mm Op til 50 ark Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Etiketter 3 A4 eller Letter Tykkelse: op til 0,23 mm Op til 50 ark Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Konvolutter COM 10 Monarch Op til 90 g/m 2 Op til 10 konvolutter Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside DL C5 B5 Postkort eller indekskort 100 x 148 mm Op til 50 ark Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside 1 Produktet understøtter en lang række medier i standard- og specialformater. Se printdriveren for at få oplysninger om understøttede formater. 2 Kapaciteten kan variere, afhængigt af papirvægt og -tykkelse samt miljøforhold. 3 Glathed: (Sheffield) DAWW Understøttede papirtyper 11

28 Læg medie i papirindføringsbakken 1. Træk bakken ud af produktet. 2. Åbn styrene til papirlængde og -bredde. 3. Hvis du vil ilægge papir af formatet Legal, skal du forlænge bakken ved at trykke på og holde forlængertappen nede, mens du trækker bakkens forside mod dig. BEMÆRK: Når der er ilagt papir i Legal-format, forlænges bakken foran med ca. 51 mm. 12 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

29 4. Læg papiret i bakken, og sørg for, at det ligger fladt i alle fire hjørner. Skub længde- og breddestyrene, så de hviler mod papirstakken. BEMÆRK: Bakkens kapacitet er 150 ark. 5. Skub papiret ned for at sikre, at stakken ligger under papirgrænsetapperne på siden af bakken. 6. Skub bakken ind i printeren. DAWW Læg medie i papirindføringsbakken 13

30 14 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

31 3 Udskriv Understøttede printerdrivere (Windows) Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) Udskrivningsopgaver for Windows Udskrivningsopgaver for Mac OS X Flere udskrivningsopgaver (Windows) Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet Udskrivning i farver Brug af HP eprint Brug AirPrint Direkte USB-udskrivning DAWW 15

32 Understøttede printerdrivere (Windows) Printerdrivere giver adgang til produktfunktioner og gør det muligt for computeren at kommunikere med produktet (ved hjælp af et printersprog). Se installationsbemærkningerne og vigtigt-filerne på cd'en til produktet vedr. yderligere software og sprog. Beskrivelse af HP PCL 6-driver Installeres automatisk, når produktsoftwaren installeres Angivet som standarddriveren Anbefales til udskrivning i alle understøttede Windows-miljøer Giver overordnet set den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af produktfunktioner for de fleste brugere Udviklet til Windows Graphic Device Interface (GDI) med henblik på den bedste hastighed i Windowsmiljøer Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5 Beskrivelse af HP UPD PS-driver Tilgængelig til download fra internettet på Anbefales til udskrivning i forbindelse med Adobe -softwareprogrammer eller i forbindelse med andre meget grafikintensive softwareprogrammer Giver understøttelse af udskrivning i forbindelse med postscript-emuleringsbehov eller understøttelse af postscript flash-fonte Beskrivelse af HP UPD PCL 5-driver Tilgængelig til download fra internettet på Kompatibel med tidligere PCL-versioner og ældre HP LaserJet-produkter Det bedste valg til udskrivning fra tredjeparts- eller brugerdefinerede softwareprogrammer Udviklet til brug i Windows-miljøer i virksomheder med henblik på en enkelt driver til brug i forbindelse med flere forskellige printermodeller Foretrækkes, når der udskrives til flere printermodeller fra en mobil Windows-baseret computer 16 Kapitel 3 Udskriv DAWW

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning LASERJET PRO 200 COLOR Brugervejledning M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 color M251- printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401 LASERJET PRO 400 Brugervejledning M401 HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Color LaserJet Pro M452

Color LaserJet Pro M452 Color LaserJet Pro M452 Brugervejledning M452nw M452dn M452dw www.hp.com/support/colorljm452 HP Color LaserJet Pro M452 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M476. Brugervejledning

Color LaserJet Pro MFP M476. Brugervejledning Color LaserJet Pro MFP M476 Brugervejledning HP Color LaserJet Pro MFP M476 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Softwareinstallationsvejledning HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2010 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Brugervejledning HP LaserJet Pro CP1020 farveprinterserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Officejet Enterprise Color X555

Officejet Enterprise Color X555 Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning www.hp.com/support/ojcolorx555 HP Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP LaserJet M1319 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1319 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1319 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning

Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning www.hp.com/support/colorljmfpm277 HP Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning

Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning M252n M252dw www.hp.com/support/colorljm252 HP Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M375 M475 Brug HP Smart Install til at oprette forbindelse til en computer, et kablet netværk eller et trådløst netværk Filerne

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Brugervejledning

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Brugervejledning HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology Kort funktionsoversigt Primære funktioner... ii Produktrundtur... ii Kopiering... 1 Digital Sending... 5 Udskrivning fra pc'en... 7 Kontrol af jobstatus

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 5/2005 Reproduktion,

Læs mere

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3630 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug 3-877-668-11 (1) Printer Driver Indstillingsvejledning I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager printerdriveren

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere