LASERJET PRO 200 COLOR MFP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASERJET PRO 200 COLOR MFP"

Transkript

1 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276

2

3 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning

4 Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og - serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri. Edition 2, 5/2014 Varenummer: CF Varemærker Adobe, Acrobat og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der registreret i USA og andre lande/områder. ipod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. ipod må kun anvendes til lovlig kopiering eller kopiering autoriseret af indehaveren af rettighederne. Stjæl ikke musik. Bluetooth er et varemærke, der tilhører dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company i henhold til en licensaftale. Java er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group.

5 Indholdsfortegnelse 1 Produktpræsentation... 1 Produktvisning... 2 Produktet set forfra... 2 Produktet set bagfra... 3 Placering af serienummer og modelnummer... 3 Kontrolpanelet... 4 Startskærmbillede for kontrolpanelet... 4 Udskrivning af produktrapporter... 6 Printer deler ansvarsfraskrivelse Papirbakke... 9 Understøttede papirformater Understøttede papirtyper Læg medie i papirindføringsbakken Udskriv Understøttede printerdrivere (Windows) Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger Udskrivningsopgaver for Windows Brug af en udskrivningsgenvej (Windows) Oprettelse af en udskrivningsgenvej (Windows) Udskriv på begge sider (dupleks) med Windows DAWW iii

6 Udskriv flere sider pr. ark med Windows Valg af sideretning (Windows) Valg af papirtype (Windows) Udskrivning af første eller sidste side på andet papir (Windows) Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Windows) Oprettelse af en brochure (Windows) Udskrivningsopgaver for Mac OS X Brug af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) Oprettelse af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) Udskrive på begge sider (Mac OS X) Udskrivning af flere sider på ét ark papir (Mac OS X) Valg af sideretning (Mac OS X) Valg af papirtype (Mac OS X) Udskrivning af en forside (Mac OS X) Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Mac OS X) Oprettelse af en brochure (Mac OS X) Flere udskrivningsopgaver (Windows) Annullering af et udskriftsjob (Windows) Valg af papirformat (Windows) Valg af et brugerdefineret papirformat (Windows) Udskrivning af vandmærker (Windows) Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) Annullering af et udskriftsjob (Mac) Valg af papirformat (Mac OS X) Valg af et brugerdefineret papirformat (Mac OS X) Udskrivning af vandmærker (Mac OS X) Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet Udskrivning i farver Brug af indstillingen HP EasyColor Ændring af farveindstillinger (Windows) Ændring af farvetema for et udskriftsjob (Windows) Ændring af farveindstillinger (Mac OS X) Manuelle farveindstillinger Afstemning af farver Udskrivning af farvet tekst som sort (Windows) Brug af HP eprint Brug AirPrint Direkte USB-udskrivning Kopier Oprettelse af en enkelt kopi iv DAWW

7 Oprettelse af flere kopier Kopiering af en flersidet original Sortering af et kopijob Kopiere på begge sider (dupleksudskrivning) Formindskelse eller forstørrelse af en kopi Lave sort-hvide kopier eller farvekopier Kopier legitimationskort Optimering af kopikvaliteten Justering af lysstyrke eller mørke på kopier Justering af kopibilledet Kopiering i udkastmodus Indstilling af papirformat eller -type for kopiering på specialpapir Angivelse af nye standardkopiindstillinger Gendannelse af standardkopiindstillinger Scanning Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) Scanne til et USB-flashdrev Scanne til en netværksmappe Scan til Scanning vha. andre programmer Scanning med et TWAIN-kompatibelt program Scanning fra et WIA-kompatibelt program Fax Tilslutning af fax til en telefonlinje Konfiguration af fax med en telefonsvarer Opsætning af fax med en lokaltelefon Konfiguration af en enkeltstående fax Konfigurer klokkeslæt, dato og sidehoved for faxen Brug af kontrolpanelet Brug af HP-guiden Faxopsætning Brug af specielle tegn i faxsidehoveder Brug af telefonbogen Brug af kontrolpanelet til at oprette og redigere faxtelefonbogen Import eller eksport af Microsoft Outlook-kontakter til faxtelefonbogen Brug af telefonbogsdata fra andre programmer Slette poster i telefonbogen Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter Slette hurtigopkaldsposter DAWW v

8 Oprettelse og redigering af gruppeopkaldskoder Sletning af gruppeopkaldskoder Konfigurer indstillinger for afsendelse af fax Angivelse af specialopkaldssymboler og -indstillinger Indstilling af et opkaldspræfiks Indstil registreringen af klartone Tone- eller pulsopkald Angivelse af automatisk genopkald og tiden mellem genopkald Angivelse af lys/mørk samt opløsning Angivelse af standardkontrastindstillingen for lys/mørk Angivelse af indstillinger for opløsning Forsideskabeloner Angivelse af faktureringskoder Konfigurer indstillinger for modtagelse af fax Angivelse af videresendelse af faxer Angivelse af svartilstanden Blokering eller ophævelse af blokeringen af faxnumre Angivelse af antallet af ringetoner, før der svares Angivelse af nummerbestemte ringetoner Brug af automatisk reduktion af indgående faxer Angivelse af faxindstillinger Angivelse af faxlydstyrke Angivelse af lydstyrke for alarm, telefonlinje og ringetone Oprettelse af stempling af modtagne faxer Angivelse af funktionen Privat modtag Angivelse af polling af faxer Brug af faxer Understøttede faxprogrammer Annullering af en fax Annullering af den aktuelle fax Annullering af et ventende faxjob Sletning af faxer i hukommelsen Brug af fax på et DSL-, PBX- eller ISDN-system DSL PBX ISDN Brug af fax på en VoIP-tjeneste Faxhukommelsen bevares, når der er strømsvigt Fax fra flatbed-scanneren Fax fra dokumentføderen Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne vi DAWW

9 Afsendelse af en fax fra softwaren Afsendelse af en fax ved opkald fra en telefon, der er tilsluttet faxlinjen Sende en fax med bekræftelse Planlægning af senere afsendelse af fax Brug af adgangskoder, kreditkort eller opkaldskort Afsendelse af faxer internationalt Udskrivning af fax Genudskrivning af en fax Modtagelse af faxer, når faxtoner kan høres på telefonlinjen Modtagelse af faxmeddelelser på computeren Udskrivning af en gemt fax, når funktionen Privat modtag er aktiveret Løsning af faxproblemer Kontrolliste til faxfejlfinding Faxregistreringsrapport Faxfejlrapport, udskrive Udskrivning af alle faxrapporter Udskrivning af individuelle faxrapporter Indstilling af faxfejlrapporten Indstilling af tilstanden faxfejlrettelse Ændring af faxhastigheden Faxfejlmeddelelser Løs problemer med afsendelse af faxer Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet Meddelelsen Kommunikationsfejl. vises Ingen klartone Meddelelsen Fax optaget vises Meddelelsen Ingen faxsvar. vises Papirstop i dokumentføder Meddelelsen Faxlager er fuldt vises Scannerfejl Meddelelsen Klar vises på kontrolpanelet, og der bliver ikke gjort forsøg på at sende faxen På kontrolpanelet vises meddelelsen "Gemmer side 1", og det bliver ved med at vise meddelelsen Faxer kan modtages, men ikke sendes Faxfunktioner kan ikke benyttes fra kontrolpanelet Hurtigopkald kan ikke anvendes Gruppeopkald kan ikke anvendes Der modtages en registreret meddelelse fra telefonselskabet ved forsøg på at sende en fax Der kan ikke sendes faxer, når der er sluttet en telefon til produktet DAWW vii

10 Løs problemer med modtagelse af faxer Faxen svarer ikke Faxen har en dedikeret telefonlinje Der er sluttet en telefonsvarer til produktet Der er forbundet en mikrotelefon til produktet Indstillingen Svartilstand er angivet til Manuel Personbesked er tilgængelig på faxlinjen Produktet er sluttet til en DSL-telefontjeneste Produktet bruger en fax via IP- eller VoIP-telefontjeneste Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet Meddelelsen Ingen fax reg. vises Meddelelsen Kommunikationsfejl. vises Meddelelsen Faxlager er fuldt vises Meddelelsen Fax optaget vises Der er modtaget en fax, men den bliver ikke udskrevet Funktionen Privat modtag. er aktiveret Afsenderen modtager et optaget-signal Der er forbundet en telefon til produktet Der anvendes en telefonlinje-splitter Ingen klartone Kan ikke sende eller modtage en fax på en PBX-linje Løse generelle faxproblemer Faxer bliver sendt langsomt Faxkvaliteten er dårlig Faxen bliver skåret af eller fordelt på to sider Administration og vedligeholdelse Brug af HP Reconfiguration Utility til at ændre produktforbindelsen Brug af HP Web Services-programmer Konfiguration af IP-netværksindstillinger Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet Omdøbning af produktet på netværket Linkhastighed og dupleksindstillinger HP Device Toolbox HP Utility (Mac OS X) Åbn HP Utility HP Utility-funktioner HP Web Jetadmin Produktsikkerhedsfunktioner Angivelse eller ændring af adgangskoden for produktet viii DAWW

11 Økonomiindstillinger Udskrivning med EconoMode Indstilling af dvaleforsinkelsen Angiv udsættelsen af automatisk slukning Udskriv, når en tonerpatron når slutningen af den anslåede levetid Aktivér eller deaktiver indstillingerne for Ved meget lav Lagre og genbruge forbrugsvarer Genbruge forbrugsvarer Opbevaring af tonerpatron Udskiftningsanvisninger Udskift tonerpatronerne Opdatering af firmwaren Opdater firmwaren manuelt Indstil produktet til automatisk at opdatere firmwaren Problemløsning Kontrolliste til problemløsning Trin 1: Kontroller, at produktet er tændt Trin 2: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet Trin 3: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten Trin 4: Kontroller kopieringsfunktionaliteten Trin 5: Test faxafsendelsesfunktionaliteten Trin 6: Test faxmodtagelsesfunktionaliteten Trin 7: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer Trin 8: Test funktionaliteten til direkte USB-udskrivning Gendannelse af fabriksstandarderne Kontrolpanelets Hjælp-system Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet Meddelelsestyper på kontrolpanelet Meddelelser på kontrolpanelet X00Y Fejl i forbrugsvare fejl, sluk og tænd x Fikserfejl XX Fejl XX Fejl X Fejl blæserfejl, sluk og tænd X Fejl fejl, sluk og tænd Bagdæksel åbent Brugt <farve> i brug DAWW ix

12 Brugt <farve> installeret, tryk på OK for at acceptere Cyan er i forkert position Cyan er meget lav Cyan printerpatron er lav Der bruges en brugt forbrugsvare Der er installeret en ægte HP-forbrugsvare Enhedsfejl, tryk på OK Fejludskrift, tryk på OK Fjern forseglingen fra patronerne Fjern forsegling fra <farve> patron Forbrugsvarer lav Forkerte forbrugsvarer Fyld bakke 1 Tryk på [OK] for tilgængelige medietyper Fyld bakke 1, <ALMINDELIGT> <STØRRELSE> / Rensetilstand, OK for start Fyld bakke 1 <TYPE> <STØRRELSE>, tryk på OK for at bruge tilgængelige medier Gul er i forkert position Gul er meget lav Gul printerpatron er lav Ikke-understøttet <farve> Tryk på [OK] for at fortsætte Inkompatibel <farve> Installer farvepatron Lav hukommelse. Tryk på OK Magenta er i forkert position Magenta er meget lav Magenta printerpatron er lav Manuel dupleks, fyld bakke 1, og tryk på OK Papirstop i bakke 1, afhjælp papirstoppet, og tryk på OK Renser Sort er i forkert position Sort er meget lav Sort printerpatron er lav Udskift <farve> Udskriftsfejl, tryk på OK. Hvis fejlen gentager sig, skal du slukke og derefter tænde produktet igen Ugyldig driver Tryk på [OK] Uventet format i bakke 1 Ilæg <format> Tryk på [OK] Åbent dæksel Papiret fremføres forkert eller sidder fast Produktet tager ikke papir Produktet tager flere ark papir Forebyg papirstop x DAWW

13 Afhjælpning af papirstop Mulige placeringer af papirstop Afhjælpning af papirstop i dokumentføderen Ryd papirstop i papirindføringsbakken Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakken Udbedring af papirstop ved bagdækslet Forbedring af udskriftskvaliteten Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) Kontrol af status for tonerpatron Udskriv statussiden for forbrugsvarer Kontrol af status for forbrugsvarer Kalibrer produktet for at justere farverne Udskriv en renseside Udfør yderligere fejlfinding af udskriftskvalitet Udskriv siden for udskriftskvalitet Fortolk siden for udskriftskvalitet Kontrollér, om tonerpatronen er beskadiget Kontrollér papiret og udskrivningsmiljøet Brug papir, der opfylder HP's specifikationer Kontrollér produktmiljøet Kontrollér indstillinger for udskriftsjob Kontrollér EconoMode-indstillingen Juster farverindstillinger i printerdriveren Ændre farvetema for et udskriftsjob Skift farveindstillinger Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov Løs problemer med kopikvalitet Kontrol af scannerglaspladen for snavs Kontrollér papirindstillingerne Kontrollér billedjusteringsindstillingerne Optimere for tekst eller billeder Kant til kant-kopiering Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen Løs problemer med scanningskvalitet Kontrol af scannerglaspladen for snavs Angiv indstillingerne for opløsning Kontrollér farveindstillingerne Kontrollér billedjusteringsindstillingerne Optimere for tekst eller billeder Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen DAWW xi

14 Løs problemer med faxkvalitet Kontrol af scannerglaspladen for snavs Kontrollér indstillingen for opløsning ved afsendelse af fax Kontrollér billedjusteringsindstillingerne Optimere for tekst eller billeder Åbn fejlkorrektionsindstillingen Send til en anden faxmaskine Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen Kontrollér indstillingen for tilpasning til side Kontrollér afsenderens faxmaskine Udfør en faxdiagnosticeringstest Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt Produktet udskriver ikke Produktet udskriver langsomt Løs problemer med direkte USB-udskrivning Menuen USB-flashdrev åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret Filen, du vil udskrive, er ikke anført i menuen USB-flashdrev Løs problemer med direkte tilslutninger Løsning af problemer med kablet netværk Dårlig fysisk forbindelse Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet Computeren kan ikke kommunikere med produktet Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte Løsning af problemer med trådløst netværk Tjekliste for trådløs forbindelse Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt er blevet flyttet Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk Det trådløse netværk fungerer ikke Udfør en diagnosticeringstest af et trådløst netværk Reducer interferens i et trådløst netværk Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer xii DAWW

15 Der blev vist en fejlmeddelelse under softwareinstallationen Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke Afhjælpning af produktsoftwareproblemer med Mac OS X Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv & fax Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv & fax Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv & fax Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv & fax, efter at driveren er valgt Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse Fjernelse af software (Windows) Fjernelse af software (Mac OS X) Forbrugsvarer og ekstraudstyr Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer HP's politik vedrørende forbrugsvarer, der ikke er fra HP HP's websted for antiforfalskning Indeks DAWW xiii

16 xiv DAWW

17 1 Produktpræsentation Produktvisning Udskrivning af produktrapporter Printer deler ansvarsfraskrivelse DAWW 1

18 Produktvisning Produktet set forfra 1 Dokumentføder 2 Scanner 3 Udskriftsbakke 4 USB-port til direkte udskrivning 5 Strømknap 6 Papirbakke 7 Adgangsdæksel til papirstop 8 Frontdæksel 9 Kontrolpanel med berøringsfølsomt farvedisplay 2 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

19 Produktet set bagfra 1 Bagdæksel til adgang ved papirstop 2 Strømforbindelse 3 Fax- og telefonporte 4 USB 2.0-højhastighedsport 5 Netværksport Placering af serienummer og modelnummer Etiketten med serienummeret og produktmodelnummeret findes på bagsiden af produktet. DAWW Produktvisning 3

20 Kontrolpanelet 1 Trådløs-indikator: indikerer, at det trådløse netværk er aktiveret. Indikatoren blinker, mens produktet opretter forbindelse til det trådløse netværk. 2 Berøringsfølsomt display 3 Eftersynsindikator: Indikerer, at der er et problem med produktet 4 Klar-indikator: indikerer, at produktet er klart 5 Knap og indikator for hjælp: giver adgang til kontrolpanelets hjælpesystem 6 Knap og indikator for højre pil: flytter markøren til højre eller skifter displaybilledet til næste skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 7 Knap og indikator for annullering: rydder indstillinger, annullerer det aktuelle job eller lukker det aktuelle skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 8 Knap og indikator for tilbage: går tilbage til det forrige skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 9 Knap og indikator for venstre pil: flytter markøren til venstre BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 10 Knap og indikator for startskærmbilledet: giver adgang til startskærmbilledet Startskærmbillede for kontrolpanelet Startskærmbilleder giver adgang til produktfunktionerne, og det angiver produktets status. BEMÆRK: Funktionerne på startskærmbilledet varierer afhængigt af produktkonfigurationen. Endvidere kan layoutet inverteres for nogle sprog. 4 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

21 1 Knappen Web Services : Giver hurtig adgang til HP Web Services-funktionerne, herunder HP eprint HP eprint er et værktøj, der udskriver dokumenter ved at benytte en hvilken som helst enhed, der er aktiveret til , til at sende dokumenterne til produktets -adresse. 2 Opsætning -knappen: giver adgang til hovedmenuerne 3 Knappen Trådløs : giver adgang til den trådløse menu og oplysninger om status for trådløs BEMÆRK: Når du har oprettet forbindelse til et trådløst netværk, ændres dette ikon til streger, der angiver signalstyrken. 4 -netværksknappen: giver adgang til netværksindstillinger og -oplysninger. Du kan udskrive siden Netværksoversigt fra skærmbilledet med netværksindstillinger. 5 Oplysninger -knappen: giver oplysninger om produktstatus. Du kan udskrive siden Konfigurationsrapport fra skærmbilledet med statusoversigt. 6 Forbrugsvarer -knappen: giver oplysninger om status for forbrugsvarer. Du kan udskrive siden Status på forbrugsvarer fra skærmbilledet med oversigt for forbrugsvarer. 7 Knappen Fax: giver adgang til Fax funktionen 8 Knappen Apps: giver adgang til menuen Apps til direkte udskrivning fra webprogrammer, som du har downloadet fra HP eprintcenter-webstedet på 9 Produktstatus 10 Knappen Scanning: giver adgang til scanningsfunktionen 11 Kopier-knappen: giver adgang til kopifunktionen 12 Knappen USB: giver adgang til USB-port til direkte udskrivning DAWW Produktvisning 5

22 Udskrivning af produktrapporter Fra menuen Rapporter kan du udskrive flere oplysningssider om produktet. 1. Tryk på Opsætning på startskærmbilledet. 2. Tryk på knappen Rapporter. 3. Tryk på navnet på den rapport, du vil udskrive. Menupunkt Demoside Menustruktur Konfigurationsrapport Status på forbrugsvarer Beskrivelse Udskriver en side, der demonstrerer udskriftskvaliteten Udskriver en oversigt over kontrolpanelmenuernes layout. De aktuelle indstillinger for hver enkelt menu er vist. Udskriver en liste over alle produktindstillinger. Indeholder netværksoplysninger, hvis produktet er tilsluttet et netværk. Udskriver status for hver enkelt tonerpatron, herunder følgende oplysninger: Anslået resterende levetid for printerpatron i procent Anslået resterende antal sider Varenumre for HP-tonerpatroner Antal udskrevne sider Netværksoversigt Side for forbrug PCL-fontliste PS-fontliste PCL6-fontliste Farvelog Serviceside Diagnosticeringsside Udskriv kvalitetsside Udskriver en liste over alle produktets netværksindstillinger. Udskriver en side, der viser PCL-sider, PCL 6-sider, PS-sider, fastklemte sider eller sider, der ikke er ført korrekt ind/ud af produktet, monokrome sort-hvid sider eller farvesider og angiver sideantallet. Udskriver en liste over alle de PCL-fonte, som er installeret Udskriver en liste over alle de PostScript-fonte (PS), som er installeret Udskriver en liste over alle de PCL 6-fonte, der er installeret Udskriver en rapport, der viser brugernavn, programnavn og oplysninger om farveforbrug fra job til job Udskriver servicerapporten Udskriver kalibrerings- og farvediagnosticeringssiderne Udskriver en side, der hjælper med at løse problemer med udskriftskvaliteten 6 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

23 Printer deler ansvarsfraskrivelse HP understøtter peer-to-peer-netværk, da dette er en funktion i Microsofts operativsystemer og ikke i HPprinterdrivere. Gå til Microsoft på DAWW Printer deler ansvarsfraskrivelse 7

24 8 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

25 2 Papirbakke Understøttede papirformater Understøttede papirtyper Læg medie i papirindføringsbakken DAWW 9

26 Understøttede papirformater Dette produkt understøtter et antal papirformater og kan tilpasses til forskellige medier. BEMÆRK: Vælg det passende papirformat- og type i printerdriveren før udskrivningen for at få de bedste udskrivningsresultater. Tabel 2-1 Understøttet papir og andre udskriftsmediestørrelser Størrelse Letter Legal Executive Mål 216 x 279 mm 216 x 356 mm 184 x 267 mm 8,5 x x 330 mm 4 x x 152 mm 5 x x 203 mm A4 A5 A6 B5 (JIS) 210 x 297 mm 148 x 210 mm 105 x 148 mm 182 x 257 mm 10 x 15 cm 100 x 150 mm 16k 184 x 260 mm 195 x 270 mm 197 x 273 mm Tilpasset Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm Tabel 2-2 Understøttede kuverter og postkort Størrelse Japansk postkort Mål 100 x 148 mm Postkort JIS Dobbelt japansk postkort, roteret 148 x 200 mm Dobbelt postkort (JIS) Kuvert #10 Kuvert DL Kuvert C5 Kuvert B5 Kuvert Monarch 105 x 241 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 176 x 250 mm 98 x 191 mm 10 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

27 Understøttede papirtyper Papirtype Dimensioner 1 Vægt Kapacitet 2 Papirretning Papir, inklusive følgende typer: Almindeligt Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm g/m 2 Op til 150 ark 75 g/m 2 Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Brevpapir Farvet Fortrykt Forhullet Genbrug Tykt papir Samme som for papir Op til 200 g/m 2 Stakhøjde på op til 15 mm Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Omslagspapir Samme som for papir Op til 200 g/m 2 Stakhøjde på op til 15 mm Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Blankt papir Fotopapir Samme som for papir Op til 220 g/m 2 Stakhøjde på op til 15 mm Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Transparenter A4 eller Letter Tykkelse: 0,12-0,13 mm Op til 50 ark Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Etiketter 3 A4 eller Letter Tykkelse: op til 0,23 mm Op til 50 ark Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Konvolutter COM 10 Monarch Op til 90 g/m 2 Op til 10 konvolutter Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside DL C5 B5 Postkort eller indekskort 100 x 148 mm Op til 50 ark Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside 1 Produktet understøtter en lang række medier i standard- og specialformater. Se printdriveren for at få oplysninger om understøttede formater. 2 Kapaciteten kan variere, afhængigt af papirvægt og -tykkelse samt miljøforhold. 3 Glathed: (Sheffield) DAWW Understøttede papirtyper 11

28 Læg medie i papirindføringsbakken 1. Træk bakken ud af produktet. 2. Åbn styrene til papirlængde og -bredde. 3. Hvis du vil ilægge papir af formatet Legal, skal du forlænge bakken ved at trykke på og holde forlængertappen nede, mens du trækker bakkens forside mod dig. BEMÆRK: Når der er ilagt papir i Legal-format, forlænges bakken foran med ca. 51 mm. 12 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

29 4. Læg papiret i bakken, og sørg for, at det ligger fladt i alle fire hjørner. Skub længde- og breddestyrene, så de hviler mod papirstakken. BEMÆRK: Bakkens kapacitet er 150 ark. 5. Skub papiret ned for at sikre, at stakken ligger under papirgrænsetapperne på siden af bakken. 6. Skub bakken ind i printeren. DAWW Læg medie i papirindføringsbakken 13

30 14 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

31 3 Udskriv Understøttede printerdrivere (Windows) Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) Udskrivningsopgaver for Windows Udskrivningsopgaver for Mac OS X Flere udskrivningsopgaver (Windows) Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet Udskrivning i farver Brug af HP eprint Brug AirPrint Direkte USB-udskrivning DAWW 15

32 Understøttede printerdrivere (Windows) Printerdrivere giver adgang til produktfunktioner og gør det muligt for computeren at kommunikere med produktet (ved hjælp af et printersprog). Se installationsbemærkningerne og vigtigt-filerne på cd'en til produktet vedr. yderligere software og sprog. Beskrivelse af HP PCL 6-driver Installeres automatisk, når produktsoftwaren installeres Angivet som standarddriveren Anbefales til udskrivning i alle understøttede Windows-miljøer Giver overordnet set den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af produktfunktioner for de fleste brugere Udviklet til Windows Graphic Device Interface (GDI) med henblik på den bedste hastighed i Windowsmiljøer Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5 Beskrivelse af HP UPD PS-driver Tilgængelig til download fra internettet på Anbefales til udskrivning i forbindelse med Adobe -softwareprogrammer eller i forbindelse med andre meget grafikintensive softwareprogrammer Giver understøttelse af udskrivning i forbindelse med postscript-emuleringsbehov eller understøttelse af postscript flash-fonte Beskrivelse af HP UPD PCL 5-driver Tilgængelig til download fra internettet på Kompatibel med tidligere PCL-versioner og ældre HP LaserJet-produkter Det bedste valg til udskrivning fra tredjeparts- eller brugerdefinerede softwareprogrammer Udviklet til brug i Windows-miljøer i virksomheder med henblik på en enkelt driver til brug i forbindelse med flere forskellige printermodeller Foretrækkes, når der udskrives til flere printermodeller fra en mobil Windows-baseret computer 16 Kapitel 3 Udskriv DAWW

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71 FORORD Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at informationen i dette dokument er komplet, nøjagtig og up-to-date. Oki påtager sig ikke ansvaret for følgerne af fejl, der er uden for deres

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere