LASERJET PRO 200 COLOR MFP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASERJET PRO 200 COLOR MFP"

Transkript

1 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276

2

3 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning

4 Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og - serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri. Edition 2, 5/2014 Varenummer: CF Varemærker Adobe, Acrobat og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der registreret i USA og andre lande/områder. ipod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. ipod må kun anvendes til lovlig kopiering eller kopiering autoriseret af indehaveren af rettighederne. Stjæl ikke musik. Bluetooth er et varemærke, der tilhører dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company i henhold til en licensaftale. Java er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group.

5 Indholdsfortegnelse 1 Produktpræsentation... 1 Produktvisning... 2 Produktet set forfra... 2 Produktet set bagfra... 3 Placering af serienummer og modelnummer... 3 Kontrolpanelet... 4 Startskærmbillede for kontrolpanelet... 4 Udskrivning af produktrapporter... 6 Printer deler ansvarsfraskrivelse Papirbakke... 9 Understøttede papirformater Understøttede papirtyper Læg medie i papirindføringsbakken Udskriv Understøttede printerdrivere (Windows) Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) Prioritet for ændring af indstillinger for udskriftsjob Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger Udskrivningsopgaver for Windows Brug af en udskrivningsgenvej (Windows) Oprettelse af en udskrivningsgenvej (Windows) Udskriv på begge sider (dupleks) med Windows DAWW iii

6 Udskriv flere sider pr. ark med Windows Valg af sideretning (Windows) Valg af papirtype (Windows) Udskrivning af første eller sidste side på andet papir (Windows) Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Windows) Oprettelse af en brochure (Windows) Udskrivningsopgaver for Mac OS X Brug af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) Oprettelse af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) Udskrive på begge sider (Mac OS X) Udskrivning af flere sider på ét ark papir (Mac OS X) Valg af sideretning (Mac OS X) Valg af papirtype (Mac OS X) Udskrivning af en forside (Mac OS X) Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Mac OS X) Oprettelse af en brochure (Mac OS X) Flere udskrivningsopgaver (Windows) Annullering af et udskriftsjob (Windows) Valg af papirformat (Windows) Valg af et brugerdefineret papirformat (Windows) Udskrivning af vandmærker (Windows) Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) Annullering af et udskriftsjob (Mac) Valg af papirformat (Mac OS X) Valg af et brugerdefineret papirformat (Mac OS X) Udskrivning af vandmærker (Mac OS X) Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet Udskrivning i farver Brug af indstillingen HP EasyColor Ændring af farveindstillinger (Windows) Ændring af farvetema for et udskriftsjob (Windows) Ændring af farveindstillinger (Mac OS X) Manuelle farveindstillinger Afstemning af farver Udskrivning af farvet tekst som sort (Windows) Brug af HP eprint Brug AirPrint Direkte USB-udskrivning Kopier Oprettelse af en enkelt kopi iv DAWW

7 Oprettelse af flere kopier Kopiering af en flersidet original Sortering af et kopijob Kopiere på begge sider (dupleksudskrivning) Formindskelse eller forstørrelse af en kopi Lave sort-hvide kopier eller farvekopier Kopier legitimationskort Optimering af kopikvaliteten Justering af lysstyrke eller mørke på kopier Justering af kopibilledet Kopiering i udkastmodus Indstilling af papirformat eller -type for kopiering på specialpapir Angivelse af nye standardkopiindstillinger Gendannelse af standardkopiindstillinger Scanning Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Windows) Scanning ved hjælp af HP-scanningssoftware (Mac OS X) Scanne til et USB-flashdrev Scanne til en netværksmappe Scan til Scanning vha. andre programmer Scanning med et TWAIN-kompatibelt program Scanning fra et WIA-kompatibelt program Fax Tilslutning af fax til en telefonlinje Konfiguration af fax med en telefonsvarer Opsætning af fax med en lokaltelefon Konfiguration af en enkeltstående fax Konfigurer klokkeslæt, dato og sidehoved for faxen Brug af kontrolpanelet Brug af HP-guiden Faxopsætning Brug af specielle tegn i faxsidehoveder Brug af telefonbogen Brug af kontrolpanelet til at oprette og redigere faxtelefonbogen Import eller eksport af Microsoft Outlook-kontakter til faxtelefonbogen Brug af telefonbogsdata fra andre programmer Slette poster i telefonbogen Oprettelse og redigering af hurtigopkaldsposter Slette hurtigopkaldsposter DAWW v

8 Oprettelse og redigering af gruppeopkaldskoder Sletning af gruppeopkaldskoder Konfigurer indstillinger for afsendelse af fax Angivelse af specialopkaldssymboler og -indstillinger Indstilling af et opkaldspræfiks Indstil registreringen af klartone Tone- eller pulsopkald Angivelse af automatisk genopkald og tiden mellem genopkald Angivelse af lys/mørk samt opløsning Angivelse af standardkontrastindstillingen for lys/mørk Angivelse af indstillinger for opløsning Forsideskabeloner Angivelse af faktureringskoder Konfigurer indstillinger for modtagelse af fax Angivelse af videresendelse af faxer Angivelse af svartilstanden Blokering eller ophævelse af blokeringen af faxnumre Angivelse af antallet af ringetoner, før der svares Angivelse af nummerbestemte ringetoner Brug af automatisk reduktion af indgående faxer Angivelse af faxindstillinger Angivelse af faxlydstyrke Angivelse af lydstyrke for alarm, telefonlinje og ringetone Oprettelse af stempling af modtagne faxer Angivelse af funktionen Privat modtag Angivelse af polling af faxer Brug af faxer Understøttede faxprogrammer Annullering af en fax Annullering af den aktuelle fax Annullering af et ventende faxjob Sletning af faxer i hukommelsen Brug af fax på et DSL-, PBX- eller ISDN-system DSL PBX ISDN Brug af fax på en VoIP-tjeneste Faxhukommelsen bevares, når der er strømsvigt Fax fra flatbed-scanneren Fax fra dokumentføderen Brug af hurtigopkalds- og gruppeopkaldregistreringerne vi DAWW

9 Afsendelse af en fax fra softwaren Afsendelse af en fax ved opkald fra en telefon, der er tilsluttet faxlinjen Sende en fax med bekræftelse Planlægning af senere afsendelse af fax Brug af adgangskoder, kreditkort eller opkaldskort Afsendelse af faxer internationalt Udskrivning af fax Genudskrivning af en fax Modtagelse af faxer, når faxtoner kan høres på telefonlinjen Modtagelse af faxmeddelelser på computeren Udskrivning af en gemt fax, når funktionen Privat modtag er aktiveret Løsning af faxproblemer Kontrolliste til faxfejlfinding Faxregistreringsrapport Faxfejlrapport, udskrive Udskrivning af alle faxrapporter Udskrivning af individuelle faxrapporter Indstilling af faxfejlrapporten Indstilling af tilstanden faxfejlrettelse Ændring af faxhastigheden Faxfejlmeddelelser Løs problemer med afsendelse af faxer Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet Meddelelsen Kommunikationsfejl. vises Ingen klartone Meddelelsen Fax optaget vises Meddelelsen Ingen faxsvar. vises Papirstop i dokumentføder Meddelelsen Faxlager er fuldt vises Scannerfejl Meddelelsen Klar vises på kontrolpanelet, og der bliver ikke gjort forsøg på at sende faxen På kontrolpanelet vises meddelelsen "Gemmer side 1", og det bliver ved med at vise meddelelsen Faxer kan modtages, men ikke sendes Faxfunktioner kan ikke benyttes fra kontrolpanelet Hurtigopkald kan ikke anvendes Gruppeopkald kan ikke anvendes Der modtages en registreret meddelelse fra telefonselskabet ved forsøg på at sende en fax Der kan ikke sendes faxer, når der er sluttet en telefon til produktet DAWW vii

10 Løs problemer med modtagelse af faxer Faxen svarer ikke Faxen har en dedikeret telefonlinje Der er sluttet en telefonsvarer til produktet Der er forbundet en mikrotelefon til produktet Indstillingen Svartilstand er angivet til Manuel Personbesked er tilgængelig på faxlinjen Produktet er sluttet til en DSL-telefontjeneste Produktet bruger en fax via IP- eller VoIP-telefontjeneste Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelet Meddelelsen Ingen fax reg. vises Meddelelsen Kommunikationsfejl. vises Meddelelsen Faxlager er fuldt vises Meddelelsen Fax optaget vises Der er modtaget en fax, men den bliver ikke udskrevet Funktionen Privat modtag. er aktiveret Afsenderen modtager et optaget-signal Der er forbundet en telefon til produktet Der anvendes en telefonlinje-splitter Ingen klartone Kan ikke sende eller modtage en fax på en PBX-linje Løse generelle faxproblemer Faxer bliver sendt langsomt Faxkvaliteten er dårlig Faxen bliver skåret af eller fordelt på to sider Administration og vedligeholdelse Brug af HP Reconfiguration Utility til at ændre produktforbindelsen Brug af HP Web Services-programmer Konfiguration af IP-netværksindstillinger Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet Omdøbning af produktet på netværket Linkhastighed og dupleksindstillinger HP Device Toolbox HP Utility (Mac OS X) Åbn HP Utility HP Utility-funktioner HP Web Jetadmin Produktsikkerhedsfunktioner Angivelse eller ændring af adgangskoden for produktet viii DAWW

11 Økonomiindstillinger Udskrivning med EconoMode Indstilling af dvaleforsinkelsen Angiv udsættelsen af automatisk slukning Udskriv, når en tonerpatron når slutningen af den anslåede levetid Aktivér eller deaktiver indstillingerne for Ved meget lav Lagre og genbruge forbrugsvarer Genbruge forbrugsvarer Opbevaring af tonerpatron Udskiftningsanvisninger Udskift tonerpatronerne Opdatering af firmwaren Opdater firmwaren manuelt Indstil produktet til automatisk at opdatere firmwaren Problemløsning Kontrolliste til problemløsning Trin 1: Kontroller, at produktet er tændt Trin 2: Kontroller, om der er en fejlmeddelelse i kontrolpanelet Trin 3: Kontroller udskrivningsfunktionaliteten Trin 4: Kontroller kopieringsfunktionaliteten Trin 5: Test faxafsendelsesfunktionaliteten Trin 6: Test faxmodtagelsesfunktionaliteten Trin 7: Prøv at sende et udskriftsjob fra en computer Trin 8: Test funktionaliteten til direkte USB-udskrivning Gendannelse af fabriksstandarderne Kontrolpanelets Hjælp-system Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet Meddelelsestyper på kontrolpanelet Meddelelser på kontrolpanelet X00Y Fejl i forbrugsvare fejl, sluk og tænd x Fikserfejl XX Fejl XX Fejl X Fejl blæserfejl, sluk og tænd X Fejl fejl, sluk og tænd Bagdæksel åbent Brugt <farve> i brug DAWW ix

12 Brugt <farve> installeret, tryk på OK for at acceptere Cyan er i forkert position Cyan er meget lav Cyan printerpatron er lav Der bruges en brugt forbrugsvare Der er installeret en ægte HP-forbrugsvare Enhedsfejl, tryk på OK Fejludskrift, tryk på OK Fjern forseglingen fra patronerne Fjern forsegling fra <farve> patron Forbrugsvarer lav Forkerte forbrugsvarer Fyld bakke 1 Tryk på [OK] for tilgængelige medietyper Fyld bakke 1, <ALMINDELIGT> <STØRRELSE> / Rensetilstand, OK for start Fyld bakke 1 <TYPE> <STØRRELSE>, tryk på OK for at bruge tilgængelige medier Gul er i forkert position Gul er meget lav Gul printerpatron er lav Ikke-understøttet <farve> Tryk på [OK] for at fortsætte Inkompatibel <farve> Installer farvepatron Lav hukommelse. Tryk på OK Magenta er i forkert position Magenta er meget lav Magenta printerpatron er lav Manuel dupleks, fyld bakke 1, og tryk på OK Papirstop i bakke 1, afhjælp papirstoppet, og tryk på OK Renser Sort er i forkert position Sort er meget lav Sort printerpatron er lav Udskift <farve> Udskriftsfejl, tryk på OK. Hvis fejlen gentager sig, skal du slukke og derefter tænde produktet igen Ugyldig driver Tryk på [OK] Uventet format i bakke 1 Ilæg <format> Tryk på [OK] Åbent dæksel Papiret fremføres forkert eller sidder fast Produktet tager ikke papir Produktet tager flere ark papir Forebyg papirstop x DAWW

13 Afhjælpning af papirstop Mulige placeringer af papirstop Afhjælpning af papirstop i dokumentføderen Ryd papirstop i papirindføringsbakken Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakken Udbedring af papirstop ved bagdækslet Forbedring af udskriftskvaliteten Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) Kontrol af status for tonerpatron Udskriv statussiden for forbrugsvarer Kontrol af status for forbrugsvarer Kalibrer produktet for at justere farverne Udskriv en renseside Udfør yderligere fejlfinding af udskriftskvalitet Udskriv siden for udskriftskvalitet Fortolk siden for udskriftskvalitet Kontrollér, om tonerpatronen er beskadiget Kontrollér papiret og udskrivningsmiljøet Brug papir, der opfylder HP's specifikationer Kontrollér produktmiljøet Kontrollér indstillinger for udskriftsjob Kontrollér EconoMode-indstillingen Juster farverindstillinger i printerdriveren Ændre farvetema for et udskriftsjob Skift farveindstillinger Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov Løs problemer med kopikvalitet Kontrol af scannerglaspladen for snavs Kontrollér papirindstillingerne Kontrollér billedjusteringsindstillingerne Optimere for tekst eller billeder Kant til kant-kopiering Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen Løs problemer med scanningskvalitet Kontrol af scannerglaspladen for snavs Angiv indstillingerne for opløsning Kontrollér farveindstillingerne Kontrollér billedjusteringsindstillingerne Optimere for tekst eller billeder Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen DAWW xi

14 Løs problemer med faxkvalitet Kontrol af scannerglaspladen for snavs Kontrollér indstillingen for opløsning ved afsendelse af fax Kontrollér billedjusteringsindstillingerne Optimere for tekst eller billeder Åbn fejlkorrektionsindstillingen Send til en anden faxmaskine Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen Kontrollér indstillingen for tilpasning til side Kontrollér afsenderens faxmaskine Udfør en faxdiagnosticeringstest Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt Produktet udskriver ikke Produktet udskriver langsomt Løs problemer med direkte USB-udskrivning Menuen USB-flashdrev åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret Filen, du vil udskrive, er ikke anført i menuen USB-flashdrev Løs problemer med direkte tilslutninger Løsning af problemer med kablet netværk Dårlig fysisk forbindelse Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet Computeren kan ikke kommunikere med produktet Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte Løsning af problemer med trådløst netværk Tjekliste for trådløs forbindelse Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt er blevet flyttet Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk Det trådløse netværk fungerer ikke Udfør en diagnosticeringstest af et trådløst netværk Reducer interferens i et trådløst netværk Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer xii DAWW

15 Der blev vist en fejlmeddelelse under softwareinstallationen Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke Afhjælpning af produktsoftwareproblemer med Mac OS X Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv & fax Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv & fax Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv & fax Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv & fax, efter at driveren er valgt Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse Fjernelse af software (Windows) Fjernelse af software (Mac OS X) Forbrugsvarer og ekstraudstyr Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer HP's politik vedrørende forbrugsvarer, der ikke er fra HP HP's websted for antiforfalskning Indeks DAWW xiii

16 xiv DAWW

17 1 Produktpræsentation Produktvisning Udskrivning af produktrapporter Printer deler ansvarsfraskrivelse DAWW 1

18 Produktvisning Produktet set forfra 1 Dokumentføder 2 Scanner 3 Udskriftsbakke 4 USB-port til direkte udskrivning 5 Strømknap 6 Papirbakke 7 Adgangsdæksel til papirstop 8 Frontdæksel 9 Kontrolpanel med berøringsfølsomt farvedisplay 2 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

19 Produktet set bagfra 1 Bagdæksel til adgang ved papirstop 2 Strømforbindelse 3 Fax- og telefonporte 4 USB 2.0-højhastighedsport 5 Netværksport Placering af serienummer og modelnummer Etiketten med serienummeret og produktmodelnummeret findes på bagsiden af produktet. DAWW Produktvisning 3

20 Kontrolpanelet 1 Trådløs-indikator: indikerer, at det trådløse netværk er aktiveret. Indikatoren blinker, mens produktet opretter forbindelse til det trådløse netværk. 2 Berøringsfølsomt display 3 Eftersynsindikator: Indikerer, at der er et problem med produktet 4 Klar-indikator: indikerer, at produktet er klart 5 Knap og indikator for hjælp: giver adgang til kontrolpanelets hjælpesystem 6 Knap og indikator for højre pil: flytter markøren til højre eller skifter displaybilledet til næste skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 7 Knap og indikator for annullering: rydder indstillinger, annullerer det aktuelle job eller lukker det aktuelle skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 8 Knap og indikator for tilbage: går tilbage til det forrige skærmbillede BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 9 Knap og indikator for venstre pil: flytter markøren til venstre BEMÆRK: Denne knap lyser kun, når det aktuelle skærmbillede kan bruge denne funktion. 10 Knap og indikator for startskærmbilledet: giver adgang til startskærmbilledet Startskærmbillede for kontrolpanelet Startskærmbilleder giver adgang til produktfunktionerne, og det angiver produktets status. BEMÆRK: Funktionerne på startskærmbilledet varierer afhængigt af produktkonfigurationen. Endvidere kan layoutet inverteres for nogle sprog. 4 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

21 1 Knappen Web Services : Giver hurtig adgang til HP Web Services-funktionerne, herunder HP eprint HP eprint er et værktøj, der udskriver dokumenter ved at benytte en hvilken som helst enhed, der er aktiveret til , til at sende dokumenterne til produktets -adresse. 2 Opsætning -knappen: giver adgang til hovedmenuerne 3 Knappen Trådløs : giver adgang til den trådløse menu og oplysninger om status for trådløs BEMÆRK: Når du har oprettet forbindelse til et trådløst netværk, ændres dette ikon til streger, der angiver signalstyrken. 4 -netværksknappen: giver adgang til netværksindstillinger og -oplysninger. Du kan udskrive siden Netværksoversigt fra skærmbilledet med netværksindstillinger. 5 Oplysninger -knappen: giver oplysninger om produktstatus. Du kan udskrive siden Konfigurationsrapport fra skærmbilledet med statusoversigt. 6 Forbrugsvarer -knappen: giver oplysninger om status for forbrugsvarer. Du kan udskrive siden Status på forbrugsvarer fra skærmbilledet med oversigt for forbrugsvarer. 7 Knappen Fax: giver adgang til Fax funktionen 8 Knappen Apps: giver adgang til menuen Apps til direkte udskrivning fra webprogrammer, som du har downloadet fra HP eprintcenter-webstedet på 9 Produktstatus 10 Knappen Scanning: giver adgang til scanningsfunktionen 11 Kopier-knappen: giver adgang til kopifunktionen 12 Knappen USB: giver adgang til USB-port til direkte udskrivning DAWW Produktvisning 5

22 Udskrivning af produktrapporter Fra menuen Rapporter kan du udskrive flere oplysningssider om produktet. 1. Tryk på Opsætning på startskærmbilledet. 2. Tryk på knappen Rapporter. 3. Tryk på navnet på den rapport, du vil udskrive. Menupunkt Demoside Menustruktur Konfigurationsrapport Status på forbrugsvarer Beskrivelse Udskriver en side, der demonstrerer udskriftskvaliteten Udskriver en oversigt over kontrolpanelmenuernes layout. De aktuelle indstillinger for hver enkelt menu er vist. Udskriver en liste over alle produktindstillinger. Indeholder netværksoplysninger, hvis produktet er tilsluttet et netværk. Udskriver status for hver enkelt tonerpatron, herunder følgende oplysninger: Anslået resterende levetid for printerpatron i procent Anslået resterende antal sider Varenumre for HP-tonerpatroner Antal udskrevne sider Netværksoversigt Side for forbrug PCL-fontliste PS-fontliste PCL6-fontliste Farvelog Serviceside Diagnosticeringsside Udskriv kvalitetsside Udskriver en liste over alle produktets netværksindstillinger. Udskriver en side, der viser PCL-sider, PCL 6-sider, PS-sider, fastklemte sider eller sider, der ikke er ført korrekt ind/ud af produktet, monokrome sort-hvid sider eller farvesider og angiver sideantallet. Udskriver en liste over alle de PCL-fonte, som er installeret Udskriver en liste over alle de PostScript-fonte (PS), som er installeret Udskriver en liste over alle de PCL 6-fonte, der er installeret Udskriver en rapport, der viser brugernavn, programnavn og oplysninger om farveforbrug fra job til job Udskriver servicerapporten Udskriver kalibrerings- og farvediagnosticeringssiderne Udskriver en side, der hjælper med at løse problemer med udskriftskvaliteten 6 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

23 Printer deler ansvarsfraskrivelse HP understøtter peer-to-peer-netværk, da dette er en funktion i Microsofts operativsystemer og ikke i HPprinterdrivere. Gå til Microsoft på DAWW Printer deler ansvarsfraskrivelse 7

24 8 Kapitel 1 Produktpræsentation DAWW

25 2 Papirbakke Understøttede papirformater Understøttede papirtyper Læg medie i papirindføringsbakken DAWW 9

26 Understøttede papirformater Dette produkt understøtter et antal papirformater og kan tilpasses til forskellige medier. BEMÆRK: Vælg det passende papirformat- og type i printerdriveren før udskrivningen for at få de bedste udskrivningsresultater. Tabel 2-1 Understøttet papir og andre udskriftsmediestørrelser Størrelse Letter Legal Executive Mål 216 x 279 mm 216 x 356 mm 184 x 267 mm 8,5 x x 330 mm 4 x x 152 mm 5 x x 203 mm A4 A5 A6 B5 (JIS) 210 x 297 mm 148 x 210 mm 105 x 148 mm 182 x 257 mm 10 x 15 cm 100 x 150 mm 16k 184 x 260 mm 195 x 270 mm 197 x 273 mm Tilpasset Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm Tabel 2-2 Understøttede kuverter og postkort Størrelse Japansk postkort Mål 100 x 148 mm Postkort JIS Dobbelt japansk postkort, roteret 148 x 200 mm Dobbelt postkort (JIS) Kuvert #10 Kuvert DL Kuvert C5 Kuvert B5 Kuvert Monarch 105 x 241 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 176 x 250 mm 98 x 191 mm 10 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

27 Understøttede papirtyper Papirtype Dimensioner 1 Vægt Kapacitet 2 Papirretning Papir, inklusive følgende typer: Almindeligt Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm g/m 2 Op til 150 ark 75 g/m 2 Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Brevpapir Farvet Fortrykt Forhullet Genbrug Tykt papir Samme som for papir Op til 200 g/m 2 Stakhøjde på op til 15 mm Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Omslagspapir Samme som for papir Op til 200 g/m 2 Stakhøjde på op til 15 mm Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Blankt papir Fotopapir Samme som for papir Op til 220 g/m 2 Stakhøjde på op til 15 mm Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Transparenter A4 eller Letter Tykkelse: 0,12-0,13 mm Op til 50 ark Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Etiketter 3 A4 eller Letter Tykkelse: op til 0,23 mm Op til 50 ark Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside Konvolutter COM 10 Monarch Op til 90 g/m 2 Op til 10 konvolutter Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside DL C5 B5 Postkort eller indekskort 100 x 148 mm Op til 50 ark Udskriftssiden opad og den øverste kant mod bakkens bagside 1 Produktet understøtter en lang række medier i standard- og specialformater. Se printdriveren for at få oplysninger om understøttede formater. 2 Kapaciteten kan variere, afhængigt af papirvægt og -tykkelse samt miljøforhold. 3 Glathed: (Sheffield) DAWW Understøttede papirtyper 11

28 Læg medie i papirindføringsbakken 1. Træk bakken ud af produktet. 2. Åbn styrene til papirlængde og -bredde. 3. Hvis du vil ilægge papir af formatet Legal, skal du forlænge bakken ved at trykke på og holde forlængertappen nede, mens du trækker bakkens forside mod dig. BEMÆRK: Når der er ilagt papir i Legal-format, forlænges bakken foran med ca. 51 mm. 12 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

29 4. Læg papiret i bakken, og sørg for, at det ligger fladt i alle fire hjørner. Skub længde- og breddestyrene, så de hviler mod papirstakken. BEMÆRK: Bakkens kapacitet er 150 ark. 5. Skub papiret ned for at sikre, at stakken ligger under papirgrænsetapperne på siden af bakken. 6. Skub bakken ind i printeren. DAWW Læg medie i papirindføringsbakken 13

30 14 Kapitel 2 Papirbakke DAWW

31 3 Udskriv Understøttede printerdrivere (Windows) Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) Udskrivningsopgaver for Windows Udskrivningsopgaver for Mac OS X Flere udskrivningsopgaver (Windows) Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) Oprettelse af udskrifter i arkiveringskvalitet Udskrivning i farver Brug af HP eprint Brug AirPrint Direkte USB-udskrivning DAWW 15

32 Understøttede printerdrivere (Windows) Printerdrivere giver adgang til produktfunktioner og gør det muligt for computeren at kommunikere med produktet (ved hjælp af et printersprog). Se installationsbemærkningerne og vigtigt-filerne på cd'en til produktet vedr. yderligere software og sprog. Beskrivelse af HP PCL 6-driver Installeres automatisk, når produktsoftwaren installeres Angivet som standarddriveren Anbefales til udskrivning i alle understøttede Windows-miljøer Giver overordnet set den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af produktfunktioner for de fleste brugere Udviklet til Windows Graphic Device Interface (GDI) med henblik på den bedste hastighed i Windowsmiljøer Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5 Beskrivelse af HP UPD PS-driver Tilgængelig til download fra internettet på Anbefales til udskrivning i forbindelse med Adobe -softwareprogrammer eller i forbindelse med andre meget grafikintensive softwareprogrammer Giver understøttelse af udskrivning i forbindelse med postscript-emuleringsbehov eller understøttelse af postscript flash-fonte Beskrivelse af HP UPD PCL 5-driver Tilgængelig til download fra internettet på Kompatibel med tidligere PCL-versioner og ældre HP LaserJet-produkter Det bedste valg til udskrivning fra tredjeparts- eller brugerdefinerede softwareprogrammer Udviklet til brug i Windows-miljøer i virksomheder med henblik på en enkelt driver til brug i forbindelse med flere forskellige printermodeller Foretrækkes, når der udskrives til flere printermodeller fra en mobil Windows-baseret computer 16 Kapitel 3 Udskriv DAWW

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 og P1600-printerserie Brugervejledning HP LaserJet Professional P1560 og P1600- printerserie Copyright

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CP1510 http://da.yourpdfguides.com/dref/896740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER Brugervejledning HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 og M603 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ikke alle modeller kan fås i alle lande. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine på dit

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR Brugervejledning M551n M551dn M551xh HP LaserJet Enterprise 500 farve-m551 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien Datablad HP Color LaserJet Professional CP5225-serien Få dækket alle din forretnings farveprintbehov fra postkort til dokumenter i overstørrelse med denne alsidige og billige A3 bord. Få overlegen printkvalitet

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET 5650 http://da.yourpdfguides.com/dref/898950

Din brugermanual HP DESKJET 5650 http://da.yourpdfguides.com/dref/898950 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium Web C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series Brugervejledning Podręcznik użytkownika HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Din brugermanual HP LASERJET 9040 http://da.yourpdfguides.com/dref/903964

Din brugermanual HP LASERJET 9040 http://da.yourpdfguides.com/dref/903964 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP LASERJET 9040 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere