Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion og Udvikling. Ændringer: Der henvises til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling nr. 158 den Grundfaget materialeforståelse er ændret til områdefaget materialeforståelse for skibsteknikere med samme varighed. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Ingen supplerende bemærkninger Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende struktur for trin 1, Skibsteknikerassistent, 2 år 6 mdr. Grundforløb Hovedforløb Skole 20 uger praktik Skole 10 praktik Skole 10 uger uger Vejledende struktur for trin 2 specialerne, Skibstekniker (konstruktion), Skibstekniker (reparation), Skibstekniker (design), Skibstekniker (maritime rør), 4 år Grundforløb Skole 20 uger praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger Hovedforløb praktik Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger 1

2 Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Ingen supplerende bemærkninger Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder de valgfri specialefag som vælges i løbet af hovedløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag i tid og omfang på lavere niveau fra tabel 1. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte. Det gøres ved, at fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag fra tabel 1 undervejs i hovedforløbet. 2

3 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Trin 1 Skibsteknikerassistent Trin 2 Skibstekniker Grundfag (Trin 1) 2 Grundfag (Trin 2) 6 Matematik F 2 X Dansk F 2 X X Fremmedsprog, F 2 X engelsk, Områdefag Præstationsstandard 15 5,10,11,12,13 Materialeforståelse for skibsteknikere Rutineret 2 X X 1,2,3,4,5,6,8,9,10 11,12,13,14,15, 16,17 Fra idé til skibsteknisk produkt B Rutineret 1 X X 5,10,11,12,13 Tegningsforståelse og Rutineret 2 X X dokument. 2,3,4,10,14,16,17 Termisk sammenføjning Rutineret 4 X 10,16 Måleteknik Rutineret 0,5 X X 1,2,3,4,6,7,8,10, 11,14,15 Montage og installationsteknik 2,3,4,11,14,15,16 Maskinel bearbejdning med styrede maskiner 2,3,4,14,15,16,17 Maskinel og manuel bearbejdning 2,3,4,11,14,15,16 17 Rutineret 2 X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X Rutineret 1 X X 10 Skibsterminologi Rutineret 0,5 X X Specialefag 1,2,3,4,5,6,8,9,10 11,12,13,14,15, Bundne specialefag Fælles for alle Specialer i trin 2 Fra idé til skibsteknisk produkt A Afkortning og tildannelse Præstationsstandard antal uger i alt med bundne specialefag 4 3 X 3

4 16,17,20 18 Skibstyper / stål konstruktioner 1 X 21 Stål og metaller 0,5 X 22 Teknisk beregning 1 X 19 Samarbejde og udvikling 0,5 X Skibstekniker (reparation) 24 Tegningsforståelse / håndtegninger 25 Udfoldning og opmåling 25 Skabelon og modelsektion 23 Termisk sammenføjning 23 Afkortning og tildannelse Skibstekniker (konstruktion) 26 Tegningsforståelse / Cad 26 Udfoldning og opmåling / Cad 27 Skabelon og modelsektion I alt 5 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X I alt 5 2 X 1 X 1,5 X 28 Dimensionering 0,5 X Skibstekniker (design) 29 Tegningsforståelse / håndtegninger / Cad 29 Udfoldning og opmåling / Cad 29 Skabelon og modelsektion I alt 5 1 X 1 X 1 X 30 Visualisering / Cad 1 X 29 Dimensionering 0,5 X 31 Markedsanalyse 0,5 X Skibstekniker (Maritime rør) 32,34 Tegningsforståelse / 2 X I alt 5 4

5 Valgfri specialefag Valgfri specialefag Trin 1, Skibstekniker Assistent 29 Tegningsforståelse / håndtegninger / Cad 25 Udfoldning og opmåling 25 Skabelon og modelsektion 23 Termisk sammenføjning Valgfri specialefag Trin 2, Skibstekniker Fag AMU Gerne ny beskrivelse AMU Gerne ny beskrivelse Tegningsforståelse / håndtegninger Udfoldning og opmåling 23 Termisk sammenføjning AMU Gerne ny beskrivelse Afkortning og tildannelse Cad 32,34 Udfoldning og opmåling 1,5 X / Cad 32,33 Skabelon og modelsektion 1 X 33 Dimensionering 0,5 X Præstationsstandard antal uger i alt I alt 1 1 X 1 X 1 X 1 X [Præstationsstandard] I alt 1 [Antal uger] [sæt kryds] [sæt kryds] Ekspert 1 X Ekspert 1 X 1 X Ekspert 1 X 30 Visualisering / Cad 1 X Valgfag I alt Valgfag Trin 1 2 Valgfag Trin 2 2 5

6 Tabel 2 Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Bygger oven på faget: Præstationsstandard Tegningsforståelse / håndtegninger Ekspert 1 Tegningsforståelse / håndtegninger Tegningsforståelse/CAD Ekspert 1 Tegningsforståelse / Cad Udfoldning og opmåling Ekspert 1 Udfoldning og opmåling Afkortning og tildannelse Ekspert 1 Afkortning og tildannelse Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Trin 1 Skibsteknikerassistent Trin 2 Skibstekniker 1,3,4,8,14,15,17 Fremstilling, reparation og x x vedligeholdelse 2,12,13,16, Kvalitetsmåling og dokumentation x x 1,10, 18 Faglig kommunikation x x 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34 Komplet reparationsforløb i specialet Skibstekniker (reparation) Komplet fremstillingsforløb i specialet Skibstekniker (konstruktion) Design af skibs og stålkonstruktioner i specialet Skibstekniker (design) Maritime rørprofiler i specialet Skibstekniker (maritime rør) x x x x Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Ingen supplerende bemærkninger 6

7 Til afsnit 6 og beviser mv. Grundlaget for skibsteknikeruddannelsen er kompetencemålene, der er udarbejdet af branchernes repræsentanter og godkendt af de faglige udvalg. Kompetencemålene er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for svendeprøvebedømmelsen. Efterfølgende retningslinjer er således bindeleddet mellem kompetencemålene og de konkrete afslutningsprøver. Den afsluttende eksamens formål Eksamen har til formål at evaluere elevens tekniskfaglige, almenfaglige og personlige kvalifikationer indenfor det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Tilvejebringelse af opgaver Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg udarbejder forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de kompetencemål, der er beskrevet i bilag om skibstekniker i bekendtgørelse for indgangen produktion og udvikling og uddannelsesordningen for uddannelsen. Rammer for prøveafvikling og bedømmelse Den faglige prøve gennemføres tidligst 6 måneder før udlæringsdatoen for alle elever og afvikles på teknisk skole i forbindelse med det afsluttende skoleophold og bedømmelsen foretages af 2 censorer (skuemestre) repræsenterende henholdsvis arbejdsgiverside og arbejdstagersiden i det faglige udvalg, samt en lærer udpeget af skolen. Ved bedømmelsen anvendes gældende karakterskala, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Iværksættelse af prøven Skuemestrene indvarsles til bedømmelse ca. 34 uger før prøven, idet iværksættelsespapirerne tilsendes fra Metalindustriens uddannelsesudvalg. Skolen modtager ligeledes kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder den lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøven. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg, kan medtages ved bedømmelsen. 7

8 og karakterer Ved bedømmelsen anvendes 7trinsskalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Karakter Relation til ECTS Betegnelse 12 A Den fremragende præstation 10 B Den fortrinlige præstation 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation 02 E Den tilstrækkelige præstation 00 Fx Den utilstrækkelige præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 3 F Den ringe præstation Karakteren 3 gives for den helt uacceptable præstation. Den endelige prøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7trinsskalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Afrundingsskema 7trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter 3 t.o.m. 1,51 3 F Den ringe præstation 1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation Beregningen af eksamenskarakteren foretages af eksaminator og censorer (skuemestre). Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål. Eleven meddeles eksamensresultatet af eksaminator og censor, når beregningen er foretaget. 8

9 Svendeprøvens opgaveformulering Svendeprøvens overordnede rammer for: Skibsteknikerassistent Følgende sider udgør sammen de overordnede rammer for udførelsen og bedømmelsen af svendeprøveopgave for trin 1, Skibsteknikerassistent Jf. bilag 20 i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion og udvikling For elever, der alene skal gennemføre uddannelses trin 1; skibsteknikerassistent, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen, der består af et praktisk orienteret projekt. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1, Skibsteknikerassistent. Projektets indhold tilrettelægges af skolen i samråd med det faglige udvalg. Projektet bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Indstilling til ny svendeprøve Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende praktisk orienterede projektprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Svendeprøvens overordnede rammer for: Skibstekniker (konstruktion), Skibstekniker (reparation), Skibstekniker (design), Skibstekniker (maritime rør) Følgende sider udgør de overordnede rammer for udførelsen og bedømmelsen af den praktiske og teoretiske svendeprøve opgave for specialerne Skibstekniker (konstruktion), Skibstekniker (reparation), Skibstekniker (design), Skibstekniker (maritime rør) Svendeprøvens omfang: Prøvens grundlag udføres som en kombination af en individuel obligatorisk teoretisk og praktisk opgave, og et selvvalgt projekt, med dertil hørende dokumentation. Projektet skal laves som en gruppeopgave. Opgaven til projektet skal godkendes af skole og skuemestrene. Indhold i den selvvalgte og obligatoriske opgave: Det selvvalgte projekt er afgrænset til at indeholde materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for specialerne jf. målet for uddannelsen. Arbejdsprocesser og materialetyper, der ikke indgår i projektet, skal tilgodeses ved valg af obligatorisk opgave. Obligatoriske opgaver stilles til rådighed af de faglige udvalg. Den tekniske dokumentation omhandler teoretiske og faglige begrundelser, samt styklister og tegningssæt. 9

10 Prøveform: 1. Den obligatoriske opgave løses individuelt og selvstændigt. 2. Det selvvalgte projekt, og den tekniske dokumentation løses af grupper på 24 personer. 3. Gruppens arbejdsfordeling skal sikre, at alle deltagerne kan bedømmes i henhold til projektets indhold, alle skal udføre tegninger og svejsninger m.v. 4. Den enkelte elevs arbejde på projektet og den tekniske dokumentation skal være identificerbar med henblik på en individuel bedømmelse. Varighed: Grundlaget for Svendeprøvens samlede varighed pr. elev udgør 102 klokketimer, som fordeler sig på følgende måde: 46 timer til udarbejdelse af teknisk dokumentation. 5 timer til udarbejdelse af konklusion. 51 timer til praktisk prøve fordelt mellem projekt samt den obligatoriske teoretiske og praktiske opgave. Kvalitetsniveau for praktiske opgaver: Kvalitet og tolerancer: Tolerancer på mål uden direkte tolerance angivelse; de udførte opgaver skal opfylde krav svarende til DS 326 serie B uanset fremstillingsmåden. Svejsninger Kvaliteten af svejsninger skal opfylde kravene i DS/EN niveau C. Materialer til projektopgaven: Der anvendes stålkvaliteter jf. EN 2871 Gruppe W 01 Teknisk dokumentation: Projektbeskrivelse: En beskrivelse af produktet og mulige problemstillinger i arbejdsprocessen, herunder produktionstid pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og øvrige bearbejdnings metoder (skal godkendes af lærer og skuemestre). Begrundelse af opgaveløsning: Faglig og teknisk begrundelse for valgte opgave løsninger, samt en beskrivelse af, hvad den enkelte i gruppen har udført på projektproduktet. Kvalitetskrav: beskrivelse af kvalitetskrav til produktet jf. standarder. Tegninger og styklister: Der udarbejdes og samles et tegningssæt som dokumentation for projektopgavens løsning. Materialet skal indeholde: 1. Tegninger med angivelser af mål og dimensioner jf. DS 128, 129 og 2553 (hver elev i gruppen skal tegne mindst én af sine tegninger i et cad program) 2. Isometrisk tegning af projektet (godkendes af lærer og skuemestre) 3. Styklister med angivelser af tegningsnummer og anvendte materialer. (Styklisten skal udarbejdes i et valgfrit Pcprogram). Konklusionen: En fælles evaluering af det færdige produkt, herunder evt. konstruktionsændringer og fremstillingsproblemer. Arbejdsprocessen, herunder samarbejdet i gruppen evalueres enkeltvis. (Konklusionen udarbejdes efter projektet er afsluttet. Der er afsat 5 klokketimer) 10

11 n: og evaluering sker i overensstemmelse med bedømmelsesplanen. De praktiske opgaver og den skriftlige dokumentation bedømmes af 2 skuemestre og holdets lærer, (eksaminator) Processen, herunder gruppesamarbejdet, og kreativitet samt overholdelse af arbejdsmiljø regler evalueres under den mundtlige eksamination af eleven. Ved opgaven må alle tidligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes Instruktionen fremgår i øvrigt af skolens eksamensregulativ. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende praktisk orienterede projektprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Områdefag For at opnå kompetencemålene for Trin 1, Skibsteknikerassistent undervises eleverne i følgende områdefag: Områdefagene varer i alt 14 uger. Materialeforståelse for skibsteknikere. Fag nr. * Rutineret Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven overholder gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer inden for skibsteknikerfaget. Eleven anvender materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge inden for skibsteknikerfaget. Eleven søger informationer om materialers tekniske, miljø og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier inden for skibsteknikerfaget. Eleven foretager materialevalg på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske, miljø og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer i relation til skibsteknikerfaget. Eleven redegør for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger i relation til skibsteknikerfaget. Fra Idé til skibsteknisk produkt B Nr. 605 Rutineret 11

12 Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan vælge et produkt, der har potentielle afsætnings og produktudviklingsmuligheder på det funktionelle eller på det designmæssige område og herunder udarbejde en problemformulering Eleven kan fremstille tegninger, styklister, operationsbeskrivelser og beregninger på materialeforbrug til et nyudviklet produkt. Eleven kan fremstille en prototype af et nyudviklet produkt i værkstedet. Eleven kan foretage beregninger omhandlende kostpris m.m. til et nyudviklet produkt Eleven kan udarbejde virksomhedens idégrundlag og målsætning. Eleven kan skriftligt og mundtligt give udtryk for de fagpolitiske mekanismer her under løn, ansættelse, overenskomster, faglig organisering og ledelse. Eleverne kan tage udgangspunkt i eget lærested eller i en tænkt virksomhed Eleven kan udarbejde forslag til arbejdsfordelingsprincipper, herunder specielt arbejdsfunktionerne i en konkret virksomhed Eleven kan redegøre for begrebet globalisering og herunder globaliseringens betydning for eget fagområde Eleven kan indhente relevant tekniskfaglig information, ved hjælp af informationsteknologi og herunder undersøge gældende lovgivning for produktansvar, patent og mønsterbeskyttelse Eleven kan udarbejde en rapport, der dokumenterer indholdet i ovenstående emner og en konklusion. 12

13 Tegningsforståelse og dokumentation Nr. 606 Rutineret Vejledende varighed 2 uger Mål Eleven kan anvende cadsystemer til retvinklet projektionstegning. Eleven kan overholde tegningsregler iflg. DS/ISO 128 og DS/ISO 129. Eleven kan bedømme kvaliteten af en udført tegning Eleven kan anvende cadsystemer til ISOmetrisk tegning samt overholder tegningsreglerne. Eleven kan udføre tegninger og aflæse produktionstegninger Eleven kan anvende cadsystemer til udførelse af udfoldningsopgaver og kan anvende det til pladeopgaver. Eleven kan bedømme kvaliteten af en udført opgave Eleven kan udfolde geometriske emner. Termisk sammenføjning NR. 611 Rutineret Vejledende varighed 4 uger. Eleven kan overholde reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø ved elektrode, MIG, MAG, og TIGsvejsning. Eleven kan indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse ved elektrode, MIG, MAG, og TIGsvejsning. Eleven kan bedømme svejsemetodernes anvendelighed og har kendskab til den generelle svejseteori. Eleven kan arbejde ansvars, energi, og miljøbevidst ved svejsearbejde og har forståelse for bæredygtighed. Eleven kan vælge elektrode i forhold til sømtype og materialetykkelse. (Trin 1) Eleven kan udføre svejsninger i stillingerne PBFW, PABW, PFBW og PCBW (EN 2871) idet kravet er niveau C efter EN (Trin 2) Eleven kan udføre svejsninger i stillingerne PBFW, PABW, PFBW (EN 2871) idet kravet er niveau C efter EN

14 Måleteknik Nr. 613 Rutineret Vejledende varighed 0,5 uger. Mål Eleven kan vælge relevante måleværktøjer til en given opgave, og kan udføre opmærkning efter tegning og stykliste. Eleven kan udvise omhu og akkuratesse ved arbejdet. Eleven kan vælge metode og udstyr til opmærkningsopgaver. Eleven kan vurdere den færdige opgave med hensyn til overholdelse af givne tolerancekrav. Bestået/ ikke bestået Montage og installationsteknik Nr. 614 Rutineret Vejledende varighed 2 uger. Mål Eleven kan vælge arbejds og sammenføjningsmetode i forbindelse med montageopgaver. Eleven kan overholde regler vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø. Eleven kan udvise ansvars, energi og miljøbevidsthed ved arbejdet og har forståelse for bæredygtighed Eleven kan vælge metoder og udstyr til montageopgaver, under hensynstagen til gældende standarder og tolerancekrav. Maskinel bearbejdning med styrede maskiner Nr. 711 Rutineret Vejledende varighed 1uger. Eleven kan programmer CNCstyrede maskiner, og fremstille emner ved hjælp af maskiner. Eleven kan udvise ansvarsbevidsthed ved at overholde gældende sikkerheds og miljøbestemmelser. Eleven kan arbejde miljø og energibevidst og har forståelse for bæredygtighed Eleven kan vælge metode og udstyr til fremstillingsopgaver. Eleven kan vurdere den færdige opgave med hensyn til overholdelse af givne tolerancekrav. Bestået/ikke bestået 14

15 Maskinel og manuel bearbejdning Nr. 721 Rutineret Mål Eleven kan betjene og vedligeholde værktøj og udstyr til manuel og maskinel bearbejdning. Eleven kan anvende forskellige retningsmetoder og udstyr, herunder varmeretning af plade, rør og profilkonstruktioner, således at arbejdsopgaverne overholder standarder og tolerancer, der svarer til opgavens krav. Eleven kan, sikkerhedsmæssigt forsvarligt, anvende maskiner til valsning, bukning og flammeskæring med overholdelse af givne tolerancer. Eleven kan udvise ansvars, energi, og miljøbevidsthed ved arbejdet og har forståelse for bæredygtighed. Bestået/ikke bestået 15

16 Afkortning og tildannelse Nr. 731 Rutineret Eleven kan udvise sikkerhed, ansvar, energi, og miljøbevidsthed ved arbejdet og har forståelse for bæredygtighed Eleven kan indstille parametre til skæring for forskellige typer af plader og profiler. Eleven kan udvise viden om slibning, klipning, plasma, og flammeskæremetoders anvendelighed og har kendskab til den generelle teori omhandlende afkortning og tildannelse. Eleven kan vælge korrekt skæreværktøj til en given opgave, anvende skæreudstyret og arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med udstyret Eleven kan betjening og vedligeholde udstyr til flammeskæring. Eleven kan flammeskære lige, skrå og faconsnit i plade, rør og profiler, således at tolerancekravet i DS 326 serie B overholdes. Eleven kan betjene og vedligeholde udstyr til klipning Eleven kan betjene håndværktøj og maskiner til klipning af forskellige typer af plader og profiler. Eleven kan, sikkerhedsmæssigt forsvarligt, anvende udstyr til klipning i tyndere materiale med hånd, maskin, profil og kurvesakse under hensynstagen til tolerancekrav. Eleven kan betjene og vedligeholde udstyr til plasmaskæring Eleven kan indstille parametre til plasmaskæring af forskellige materialetyper. Eleven kan skære i plade, således at tolerancekravet i DS 326 serie B overholdes. Eleven kan betjene og vedligeholde udstyr til slibning Eleven kan betjene slibeværktøj og maskiner til bearbejdning af overflader. Eleven kan, sikkerhedsmæssigt forsvarligt, anvende udstyr til slibning af materialer med håndværktøjer og maskiner Skibsterminologi Nr. 786 Rutineret Vejledende varighed 0,5 uger. Mål Eleven kan anvende skibsbygningsindustriens terminologi. Eleven kan anvende de fagudtryk og betegnelser som er karakteristiske for skibsbygning Eleven kan definere formålet og anvendelsen af forskellige skibstyper. 16

17 Specialefag Fællesspecialefag for alle specialer i uddannelsen, Skibstekniker (reparation), Skibstekniker (konstruktion), Skibstekniker (design), Skibstekniker (maritime rør). Fra idé til skibsteknisk produkt A Nr. 833 Vejledende varighed 3,0 uger. Mål Eleven kan vælge produkt, der har potentielle afsætnings og produktudviklingsmuligheder på det funktionelle eller på det designmæssige område og herunder udarbejde en problemformulering Eleven kan fremstille tegninger, styklister, operationsbeskrivelser og beregninger på materialeforbrug til et nyudviklet produkt. Eleven kan fremstille en prototype af produktet i værkstedet. Eleven kan udarbejde en virksomheds idégrundlag og målsætning, ejerforhold og organisationsprincip. Eleven kan udarbejde forslag til arbejdsfordelingsprincipper, herunder specielt arbejdsfunktionerne i en konkret virksomhed Eleven kan udarbejde virksomhedsplan, indeholdende idé, mål, investeringsbudget, driftsbudget og likviditetsbehov, herunder overvejelser om inddragelse af ekstern bistand. Eleven kan redegøre for begrebet globalisering og herunder globaliseringens betydning for eget fagområde Eleven kan arbejde ud fra regler om patent, mønsterbeskyttelse og produktansvar Eleven kan udarbejde og gennemføre en præsentation af et produkt, med henblik på markedsføring af et nyudviklet produkt. Eleven kan udarbejde rapport der dokumenterer indholdet i ovenstående emner og en konklusion. Skibstyper/stålkonstruktioner Nr. 834 Mål Eleven kan genkende og bestemme skibstyper, boreplatforme, kraner, broer mm. ud fra internationale registreringslister. Eleven kan udvise kendskab til regler og lovgivningen ved konstruktion og reparation af skibe og store stålkonstruktioner. Skriftlig prøve 17

18 Stål og metaller Nr. 835 Vejledende varighed 0,5 uger. Mål Eleven kan type og kvalitetsbestemme forskellige stål og metaller så gældende regler og lovgivning overholdes ved konstruktion og reparationsopgaver. Skriftlig prøve Teknisk beregning Nr. 836 Mål Eleven kan foretage beregninger der specifikt er møntet på konstruktion eller reparation af skib, boreplatforme, kraner, broer mm. Eleven kan beregne sig frem til opdrift og stabilitet her under trimning af et skib. mekanisk arbejde Eleven kan beregne flademål, rumfang, vægt, volumen, kraft, vægtkraft, tryk, hastigheder. Eleven kan forstå og anvende formler til beregning af periferihastigheder, acceleration, spændingsenergi, potentiel energi, bevægelses energi, luftmodstand, o.l. Bestået / ikke bestået Samarbejde og udvikling Nr. 837 Vejledende varighed 0,5 uger. Mål Eleven kan anvende kommunikation, personlige og menneskelige relationer til at løse konflikter, skabe motivation og tillid. Eleven kan via kommunikation skabe samarbejdsrelationer og forståelse til gavn for løsning af en given arbejdsopgave. Eleven kan forstå og arbejde med synlige mål og strategier, f.eks. en virksomhedsplan/handlingsplan. Bestået / ikke bestået 18

19 Bundne specialefag Skibstekniker (reparation) Tegningsforståelse og håndtegninger Nr. 838 Mål Eleven kan forstå og udfærdige arbejdstegninger i form af skitser og håndtegninger. Eleven kan udføre reparationer ud fra arbejdstegninger, skitser og styklister fremstillet af 3 mand. Udfoldning og opmåling Nr. 839 Mål Eleven kan udfolde simple klædningsplader, kimingsplader, stævnplader og dobbeltkrummeplader. Eleven kan udfolde bukserør, bøjninger, endebunde, gren/formindskelsstykker, kegle, keglestubbe, overgangsstykker, rørforgreninger, knærør, rørstykker, studse o.l. Eleven kan opmåle og opmærke skibsdele ud fra tegninger og styklister. Eleven kan anvende forskellige typer af måleinstrumenter til afsætning og kontrol af mål. Skabelon og modelsektion Nr. 840 Mål Eleven kan fremstille en model af en given reparationsopgave, som kan danne basis for skabeloner og andre hjælpematerialer. Eleven kan fremstille modeller og skabeloner i størrelse 1:1 i karton, finer, tynde metalplader o.l. som skal anvendes til opmærkning og afkortning af korrekt materialer f.eks. plader og rør, med meget skrappe tolerance krav. 19

20 Termisk sammenføjning Nr. 841 Mål Eleven kan selvstændigt udføre alle svejsetekniker inden for kategorierne PBFW, PABW, PFBW (EN 2871) idet kravet er niveau C efter EN Eleven kan ud fra en given opgave vælge og dokumenter korrekt termisk sammenføjningsteknik her under kendskab og arbejde efter en WPS. Afkortning og tildannelse Nr. 843 Mål Eleven kan ud fra virksomhedernes/værfternes internationale samt klassifikationsselskabernes standard, bestemme afkortning og tildannelses metoden for en given opgave. Eleven kan udføre og bedømme kvaliteten af det udførte arbejde i henhold til de internationale gældende regler og retningslinjer for reparation og vedligeholdelse af skibe og større konstruktioner. 20

21 Bundne specialefag Skibstekniker (konstruktion) Tegningsforståelse/ CAD Nr. 846 Vejledende varighed 2 uger. Mål Eleven kan tegne, neste og konstruere skibselementer ud fra de tegnetekniske muligheder som findes i et Cad tegneprogram. Eleven kan via et Cad tegneprogram fremstille opstalt plan og ridstegninger, arbejdstegninger, oversigtstegninger, ISO tegninger, samletegninger, detaljetegninger, spanterids, styklister, mm. Eleven kan selvstændigt lave smart og anvendelige opsætninger i tegneprogrammet som gør arbejdsopgaven lettere, hurtigere og mere kvalitetssikker. Eleven kan anvende forskellige CAD/CAM programmer til fremstilling og overførsel af filer til CNC styrede flammeskære, plasmaskære og bukkemaskiner. Udfoldning og opmåling/cad Nr. 847 Vejledende varighed 1uger. Mål Eleven kan via et Cad tegneprogrammer udfolde krummeplader f.eks. kimingsplader og stævnplader med stor nøjagtighed til opmærkning. Eleven kan via et Cad tegneprogrammer udfolde forskellig grenrør, keglestubbe, overgangsstykker mm. Eleven kan anvende Cad programmer til synliggørelse af skrot og overskudsmateriale. 21

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato:28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Februar 2011 Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Vejledningen er gældende for følgende specialer Klejnsmed, smed (aluminium) og smed (rustfast), der har gennemført grundforløbet

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1515 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 3. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere