Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:"

Transkript

1 Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan... 3 bedømmelsesplan... 4 pecialefag... 5 Afkortning og tildannelse... 5 pecialefag... 6 Termisk sammenføjning... 6 pecialefag... 7 Maskinel bearbejdning med styrede maskiner... 7 pecialefag... 8 Tegningsforståelse... 8 pecialefag... 9 Montage og demontage... 9 Projektorienteret svendeprøve vendeprøvens overordnede rammer og opgaveformulering Kvalitetsniveau for praktiske opgaver Bedømmelsen kematisk oversigt over forløbet Vejledning til bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

3 Undervisningstimefordelingsplan Lektionsfordeling Uddannelse: medeuddannelsen ide nr. af sider Hovedforløb 1. koleophold 2. koleophold 3. koleophold 4. koleophold Udgave 20/3 år 2003 Faggruppe: Fag I alt koleophold i uger Grundfag: -Materialforståelse -amfundsfag niveau F -Produktudvik. Produktion og service -Naturfag niveau F -ansk -Fremmedsprog (B) engelsk *18 *28 *32 *68 *18 *28 Lektioner i alt Områdefag -afkortning og tildannelse -termisk sammenføjning -maskinel manuel bearbejdning -maskinel bearbejdning med styrede mask. -måleteknik -tegningsforståelse -montage og installationsteknik -samføjningsteknik * *4 *35 *7 *15 *6 *16 *28 *7 Lektioner i alt pecialefag Kleinsmed, plade- og konstruktionssmed og grovsmed *68 *32 *68 -tegningsforståelse og dokument. -termisk sammenføjning -afkortning og tildannelse -maskinel bearbejdning med styrede maskiner (2) -montage og demontage (2) -specialefag -afsluttende repetition (før svendeprøven) -svendeprøven *36 65* 10* 10* 10* 24* 105* *75 Lektioner i alt Timer i alt for skoleopholdet er er mulighed for 4 ugers valgfri specialefag Til bekendtgørelsen

4 bedømmelsesplan Bedømmelsesfordeling Uddannelse: medeuddannelsen ide nr. 1 af 1 sider Hovedforløb 1. koleophold 2. koleophold 3. koleophold 4. koleophold Udgave 20/03 år 2003 Faggruppe: Fag I alt koleophold i uger Grundfag: -Materialforståelse -amfundsfag niveau F -Produktudvik. Produktion og service -Naturfag niveau F -ansk -Fremmedsprog (B) engelsk Lektioner i alt Områdefag -afkortning og tildannelse -termisk sammenføjning -maskinel manuel bearbejdning -maskinel bearbejdning med styrede mask. -måleteknik -tegningsforståelse -montager og installationsteknik -samføjningsteknik Lektioner i alt pecialefag Kleinsmed, plade- og konstruktionssmed og grovsmed -tegningsforståelse og dokument. -termisk sammenføjning -Afkortning og tildannelse -maskinel bearbejdning med styrede maskiner (2) -montage og demontage (2) -specialefag -afsluttende repetition (før svendeprøven) -svendeprøven VP = med delkarakter = med slutkarakter VP = vendeprøvekarakter 4

5 pecialefag Hovedforløb: Niveau: Afkortning og tildannelse Avanceret niveau Bedømmelse: lutkarakter Fordelt på H1 (12timer) H2 (12 timer) H3 (12 timer) H4 Varighed: Mål og øvrige rammer: Praktikregler 1,0 uge = 36 timer + H4 tid Formålet er at eleven kan benytte flammeskæringudstyr til relevante arbejdsopgaver. 1 Eleven kan betjene og vedligeholde udstyr til flammeskæring. 2 Eleven overholder reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø. 3 Eleven indstiller parametre til skæring af forskellige typer af plader, rør og profiler. 4 Eleven har kendskab til skæremetodens anvendelighed og har kendskab til den generelle teori. 5 Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed ved arbejdet. 6 Eleven anvender sikkerhedsmæssigt forsvarligt skæreudstyr og vælger korrekt skæreværktøj til en given opgave. 7 Eleven flammeskærer lige -, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler således, at tolerancekravet i 326 serie B overholdes. Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver: Udfører skæreopgaver i forbindelse med produktionsopgaver og betjener og vedligeholder udstyr. Eleven samarbejder med andre ved udførelse af arbejdsopgaverne. 5

6 pecialefag Termisk sammenføjning Niveau: Avanceret niveau Bedømmelse: lutkarakter Fordelt på H1 (48 timer) H2 (56 timer) H3 (22 timer) H4 Varighed: Mål og øvrige rammer: Praktikregler: 3,5 Uger = 126 timer+ H4 tid er elektrodesvejsning, MAG-svejsning og TIG-svejsning: 1 Eleven kan betjening og vedligeholde svejseudstyr. 2 Eleven overholder reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø. 3 Eleven kan indstille svejseparametrene til forskellig sømformer og materialetykkelse over 6 millimeter. 4 Eleven kan bedømme svejsekvalitet og svejsefejl ud fra gældende standarder. 5 Eleven har kendskab til svejsemetodernes anvendelighed og har kendskab til den generelle svejseteori. 6 Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed ved svejsearbejde. 7 Eleven kan vælge elektrodetype i forhold til sømtype og materialetykkelse. 8 Eleven kan udføre svejsningerne i stillingerne PB-FW, PA- BW og P-FW (EN 287-1) idet kravet er niveau C efter EN Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver: Udfører svejseopgaver i forskellige svejsestillinger, betjener samt vedligeholde udstyret selvstændigt. Eleven samarbejder med andre ved udførelse af arbejdsopgaver. 6

7 pecialefag Hovedforløb. Niveau: Varighed: Mål og øvrige rammer: Praktikregler: Maskinel bearbejdning med styrede maskiner Avanceret niveau Bedømmelse: lutkarakter Fordelt på H1 (10 timer) H2 (24 timer) H3 (34 timer) H4 2,0 Uge = 68 timer + H4 tid 1 Eleven kan fremstille programmer til en CNC-styret maskine. 2 Eleven kan opstille og indkøre en CNC-maskine. 3 Eleven udviser ansvarsbevidsthed ved at overholde gældende sikkerheds- og miljøbestemmelser. 4 Eleven kan vælge metode og udstyr til fremstillingsopgaver. 5 amt kan vurdere de færdige opgaver med hensyn til overholdelse givne tolerancekrav. Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver: Udfører programmering i forbindelse med produktion. Eleven samarbejder med flere ved udførelse af arbejdsopgaver. 7

8 pecialefag Hovedforløb: Niveau: Varighed: Mål og øvrige rammer: Praktikregler: Tegningsforståelse Avanceret niveau Bedømmelse: lutkarakter Fordelt på H1 (15 timer) H2 (21 timer) H3 (18 timer) H4 1,5 uger = 54 Timer + H4 tid 1 Eleven kan anvende tegneudstyr til retvinklet projektionstegning. 2 Eleven overholder tegningsregler iflg. /IO 128 og /IO 129, 3 Eleven kan bedømme kvaliteten af en udført tegning. 4 Eleven kan fremstille og aflæse arbejdstegninger. 5 Eleven kan anvende tegneudstyr til IO-metrisk tegning. 6 Eleven kan overholde relevante tegningsregler. 7 Eleven kan fremstille og aflæse IO-metriske arbejdstegninger. 8 Eleven kan anvende tegneudstyr til udførelse af opslag og udfoldningsopgaver samt anvende det til pladeopgaver. 9 Eleven kan bedømme kvaliteten af en udført tegne opgave. 10 Eleven kan udfolde geometriske emner. Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver: Eleven udfører arbejdstegninger i forbindelse med produktion og fremstilling, samt samler emner efter tegninger. 8

9 pecialefag Hovedforløb: Niveau: Montage og demontage Avanceret niveau Bedømmelse: lutkarakter Fordelt på H1 (10 timer) H2 (10 timer) H3 (20 timer) H4 Varighed: Mål og øvrige rammer: 1,0 uge = 40 timer + H4 tid Formålet er at eleven kan udføre montage- og demotage opgaver 1 Eleven har færdigheder i, og forståelse for valg af arbejdsog sammenføjningsmetode i forbindelse med montageopgaver. 2 Eleven overholder reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø. 3 Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed ved arbejdet. 4 Eleven vælger metoder og udstyr til montageopgaver, under hensyntagen til gældende standarder og tolerancekrav. Praktikregler Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver: Udføre montageopgaver i forbindelse med produktionsopgaver. Eleverne samarbejder med flere ved udførelse af arbejdsopgaver. 9

10 Projektorienteret svendeprøve vendeprøvens overordnede rammer og opgaveformulering Følgende sider udgør sammen med bilag nr. l, de overordnede rammer for udførelsen og bedømmelsen af den praktiske og teoretiske svendeprøveopgave for specialerne: Klejnsmed samt med (plade og konstruktion). vendeprøvens omfang en praktiske prøve udføres som en kombination af en individuel obligatorisk opgave og et selvvalgt gruppeprojekt med dertil hørende dokumentation. Opgaven til gruppeprojektet skal godkendes af skole og skuemestrene. en teoretiske prøve består af ovenfor nævnte dokumentation. Indhold et selvvalgte gruppeprojekt er afgrænset til at indeholde materialer og arbejdsprocesser, der er typiske for specialerne jf. målet for uddannelsen. Arbejdsprocesser og materialetyper, der ikke indgår i projektet, skal tilgodeses ved valg af obligatorisk opgave. Obligatoriske opgaver stilles til rådighed af ML og udvælges af læreren ud fra bilag 1. en tekniske dokumentation omhandler teoretiske og faglige begrundelser, samt styklister og tegningssæt jf. specificeret krav på næste side. Prøveform 1. en obligatoriske opgave løses individuelt og selvstændigt. 2. et selvvalgte gruppeprojekt og den tekniske dokumentation løses af grupper på 2-4 personer. 3. Gruppens arbejdsfordeling skal sikre, at alle deltagerne kan bedømmes i henhold til projektets indhold jf. bilag l - alle skal udføre tegninger og svejsninger m.v. 4. en enkelte elevs arbejde på projektet og den tekniske dokumentation skal være identificerbar med henblik på en individuel bedømmelse. Varighed vendeprøvens samlede varighed pr. elev udgør 102 klokketimer, som fordeler sig på følgende måde: timer til udarbejdelse af teknisk dokumentation jf. bilag timer til praktisk prøve fordelt mellem projekt og obligatorisk opgave jf. bilag 1. 10

11 Kvalitetsniveau for praktiske opgaver Kvalitet og tolerancer: Tolerancer på mål uden direkte toleranceangivelse; de udførte opgaver skal opfylde krav svarende til 326 serie B uanset fremstillingsmåden. vejsninger Kvaliteten af svejsninger skal opfylde kravene i /EN niveau c. Materialer til projektopgaven er anvendes stålkvaliteter jf. EN Gruppe W 01 Teknisk dokumentation jf. bilag 1 Projektbeskrivelse: En beskrivelse af produktet og mulige problemstillinger i arbejdsprocessen, herunder produktionstid pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og øvrige bearbejdningsmetoder (skal godkendes af lærer og skuemestre). Begrundelse af opgaveløsning: Faglig og teknisk begrundelse for valgte opgaveløsninger, samt en beskrivelse af, hvad den enkelte i gruppen har udført på projektproduktet. Kvalitetskrav: beskrivelse af kvalitetskrav til produktet jf. standarder. Tegninger og styklister: er udarbejdes og samles et tegningssæt som dokumentation for projektopgavens løsning. Materialet skal indeholde: 1. Tegninger med angivelser af mål og dimensioner jf. 128, 129 og 2553 (hver elev i gruppen skal tegne mindst én af sine tegninger i et CA program) 2. Isometrisk tegning af projektet (Godkendes af lærer og skuemestre) 3. tyklister med angivelser af tegningsnummer og anvendte materialer. (tyklisten skal udarbejdes i et valgfrit Pc-program). Konklusionen: En fælles evaluering af det færdige produkt, herunder evt. konstruktionsændringer og fremstillingsproblemer. Arbejdsprocessen, herunder samarbejdet i gruppen evalueres enkeltvis. (Konklusionen udarbejdes efter projektet er afsluttet. er er afsat 5 klokketimer) Bedømmelsen Bedømmelse og evaluering sker i overensstemmelse med bedømmelsesplanen. e praktiske opgaver og den skriftlige dokumentation bedømmes af 2 skuemestre og holdets lærer. Processen, herunder gruppesamarbejdet, og kreativitet samt overholdelse af arbejdsmiljøregler evalueres under samtalen mellem eleven, skuemestrene og holdets lærer. 11

12 PROJEKTORGANIERET VENEPRØVE kematisk oversigt over forløbet 1- uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gruppedan- Læreren ud- Læreren Udarbejde Udarbejde nelse fylder bilag holder møde teknisk do- teknisk do- 1 og vælger med grup- kumentation kumentation Projektvalg obligato- pen og projekt- og projekt- Projektbe- risk/praktisk planlægning planlægning skrivelse opgave Isometrisk Læreren tegning sender mate- riale til skuemestre- ne 2. uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Udarbejde teknisk Udarbejde teknisk Udarbejde teknisk Udarbejde teknisk Udarbejde teknisk do- do- do- do- dokumentation kumentation kumentation kumentation kumentation og projektplanlægning og projektplanlægning og projektplanlægning og projektplanlægning og projektplanlægning idste frist for ændring af grupper og projekter idste frist for skuemestre til at komme med bemærkninger idste frist for at afle- vere materialebestilling til projekterne Læreren bestiller materialer Aflevering af teknisk dokumentation til lære- ren Læreren sender kopi til skuemestrene 12

13 PROJEKTORGANIERET VENEPRØVE 3. uge svendeprøve start Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Repetition Repetition Repetition Påbegyndelse af den praktisk del er arbejdes både med den obligatoriske/ er arbejdes både med den obligatoriske/ praktiske del Og gruppeprojekt praktisk del og gruppe-projekt 4. uge projekt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag er arbejdes både med den obligatoriske/ praktiske del samt gruppeprojekt er arbejdes både med den obligatoriske/ praktiske del samt gruppeprojekt er arbejdes både med den obligatoriske/ praktiske del samt gruppeprojekt er arbejdes både med den obligatoriske/ praktiske del samt gruppeprojekt er arbejdes både med den obligatoriske/ praktiske del samt gruppeprojekt 5. uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag er arbejdes er arbejdes Grupperne kueme- Afslutning både med både med udarbejder strene og og evalueden obliga- en obliga- en skriftlig læreren be- ring af udtoriske/ toriske/ konklusion, dømmer det dannelsen praktiske praktiske del som afleve- praktiske samt grup- samt grup- res til lære- arbejde projekt projekt ren er afholdes Begge op- kueme- evaluerings- gaver afle- strene og samtaler veres til fyr- læreren be- med eleveraften dømmer det ne praktiske svendeprøve slutter arbejde 13

14 PROJEKTORGANIERET VENEPRØVE Vejledning til bilag 1 Bilag l er et hjælpeskema, som skal sikre, at uddannelsens væsentligste indhold bliver repræsenteret i det praktiske arbejde. Når skemaet bliver udfyldt, vil det fremgå, hvilket indhold projektet har, og derved hvilken obligatorisk/praktisk opgave der supplerer projektet, og som eleven derfor skal udføre. Endvidere vil det fremgå, hvor mange timer eleven har til at udføre projektet. amtidigt udgør skemaet, når det er underskrevet af lærer og elev, den formelle godkendelse af elevens svendeprøvesammensætning. Følgende er en beskrivelse af fremgangsmåden for udfyldning og anvendelse af skemaet/bilag l: 1. Gruppen afleverer sin projektbeskrivelse og isometriske tegning til læreren. 2. Læreren vurderer projektet og sætter krydser i kolonnen for projektets indhold. 3. e felter, som er tomme i projektkolonnen, udgør manglende indhold og markeres udfor krydserne ved de obligatoriske opgaver. 4. en/de obligatoriske opgave/r som har opnået flest krydser, supplerer bedst projektopgavens indhold. 5. Ud fra en vurdering af den tid, som gruppen forventer at bruge på projektet, vælges den obligatoriske opgave, som eleverne skal udføre. amtidigt beslutter læreren, hvor mange eksemplarer af projektproduktet, som gruppen skal udføre. 6. Læreren udfylder skemaets nederste del og underskriver. erpå afholdes der en lille samtale med gruppen, og er eleverne enige med hensyn til projekt tid og produktantal, underskriver de også. 7. kemaet sendes til skuemestrene sammen med projektbeskrivelsen og den isometriske tegning. 8. Har skuemestrene indsigelser over for svendeprøvens opgavesammensætning og indhold, kontakter de skolen med det samme. 9. kolen opbevarer skemaet, mens eleverne er på H4 samt 8 uger efter. 10. Godkendelsen/aftalen er bindende, og kan kun ændres under særlige omstændigheder. enest den 1. dag i den 2. uge på H4. I bilag l findes et eksempel på et udfyldt skema. 14

15 Bilag 1 Gruppeprojekt og obligatorisk opgave Opgavesammensætning: Obligatoriske opgaver: Indhold Projekt Kube olur Arb.bord Tromle pand Lampe Praktisk prøve vær plade Tyndplade () Profil Rør () () Klokketime i alt pr. elev Proces 111 Proces 141 Proces 135 Bukning Valsning Nipling () Hånd flammeskæring Maskinel skæring Varighed af praktisk prøve pr. elev: Teknisk dokumentation Projektbeskrivelse Begrundelse for opgaveløsning Kvalitetskrav/ref. Isometrisk tegning tyklister amlingstegning etailtegninger Konklusion vendeprøve i alt:

16 PROJEKTORGANIERET VENEPRØVE Bilag 2 Observationsskema udfyldes af/eksaminator Emner Overholdelse af arbejdsmiljø amarbejde Notater Kreativitet Teknisk dokumentation Obligatorisk praktisk opgave Praktisk gruppeopgave Elevens Navn: CPR. nr.: Gruppe nr.: Hold nr.: 16

17 Projektorganiseret vendeprøve Bilag 3 Hjælpeskema Lærlingens Navn: CPR. nr.: Uddannelse/speciale: Gruppe nr.: Bedømmelsesgrundlag Eksaminator kuemester ( 1 ) kuemester (2) Proces: samarbejde kreativitet arbejdsmiljø Teknisk dokumentation tegninger og data helhed og struktur overensstemmelse med det praktiske projekt Projektopgave arbejdets udførelse helhedsindtryk Obligatorisk opgave mål og data arbejdets udførelse helhedsindtryk vendeprøvekarakter Hjælpeskemaet skal opbevares på skolen og hos skuemestrene i mindst 5 år. (vendeprøvekarakteren overføres til skemaet i bilag 4 og tilsendes Metalindustriens Lærlingeudvalg) 17

18 Projektorganiseret vendeprøve Bilag 4 et faglige udvalg for smede- og stålkonstruktioner Bedømmelse af svendeprøver ato for bedømmelse Lærlingens navn: CPR. Nr.: kole: Vejle Tekniske kole Virksomhed: Udlært den: peciale: amlet karakter for svendeprøven vendeprøven er bestået med karakter efter 7-trinsskalaen Eventuelle supplerende bemærkninger: kuemester kuemester Faglærer 18

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere