Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:"

Transkript

1 Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan... 3 bedømmelsesplan... 4 pecialefag... 5 Afkortning og tildannelse... 5 pecialefag... 6 Termisk sammenføjning... 6 pecialefag... 7 Maskinel bearbejdning med styrede maskiner... 7 pecialefag... 8 Tegningsforståelse... 8 pecialefag... 9 Montage og demontage... 9 Projektorienteret svendeprøve vendeprøvens overordnede rammer og opgaveformulering Kvalitetsniveau for praktiske opgaver Bedømmelsen kematisk oversigt over forløbet Vejledning til bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

3 Undervisningstimefordelingsplan Lektionsfordeling Uddannelse: medeuddannelsen ide nr. af sider Hovedforløb 1. koleophold 2. koleophold 3. koleophold 4. koleophold Udgave 20/3 år 2003 Faggruppe: Fag I alt koleophold i uger Grundfag: -Materialforståelse -amfundsfag niveau F -Produktudvik. Produktion og service -Naturfag niveau F -ansk -Fremmedsprog (B) engelsk *18 *28 *32 *68 *18 *28 Lektioner i alt Områdefag -afkortning og tildannelse -termisk sammenføjning -maskinel manuel bearbejdning -maskinel bearbejdning med styrede mask. -måleteknik -tegningsforståelse -montage og installationsteknik -samføjningsteknik * *4 *35 *7 *15 *6 *16 *28 *7 Lektioner i alt pecialefag Kleinsmed, plade- og konstruktionssmed og grovsmed *68 *32 *68 -tegningsforståelse og dokument. -termisk sammenføjning -afkortning og tildannelse -maskinel bearbejdning med styrede maskiner (2) -montage og demontage (2) -specialefag -afsluttende repetition (før svendeprøven) -svendeprøven *36 65* 10* 10* 10* 24* 105* *75 Lektioner i alt Timer i alt for skoleopholdet er er mulighed for 4 ugers valgfri specialefag Til bekendtgørelsen

4 bedømmelsesplan Bedømmelsesfordeling Uddannelse: medeuddannelsen ide nr. 1 af 1 sider Hovedforløb 1. koleophold 2. koleophold 3. koleophold 4. koleophold Udgave 20/03 år 2003 Faggruppe: Fag I alt koleophold i uger Grundfag: -Materialforståelse -amfundsfag niveau F -Produktudvik. Produktion og service -Naturfag niveau F -ansk -Fremmedsprog (B) engelsk Lektioner i alt Områdefag -afkortning og tildannelse -termisk sammenføjning -maskinel manuel bearbejdning -maskinel bearbejdning med styrede mask. -måleteknik -tegningsforståelse -montager og installationsteknik -samføjningsteknik Lektioner i alt pecialefag Kleinsmed, plade- og konstruktionssmed og grovsmed -tegningsforståelse og dokument. -termisk sammenføjning -Afkortning og tildannelse -maskinel bearbejdning med styrede maskiner (2) -montage og demontage (2) -specialefag -afsluttende repetition (før svendeprøven) -svendeprøven VP = med delkarakter = med slutkarakter VP = vendeprøvekarakter 4

5 pecialefag Hovedforløb: Niveau: Afkortning og tildannelse Avanceret niveau Bedømmelse: lutkarakter Fordelt på H1 (12timer) H2 (12 timer) H3 (12 timer) H4 Varighed: Mål og øvrige rammer: Praktikregler 1,0 uge = 36 timer + H4 tid Formålet er at eleven kan benytte flammeskæringudstyr til relevante arbejdsopgaver. 1 Eleven kan betjene og vedligeholde udstyr til flammeskæring. 2 Eleven overholder reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø. 3 Eleven indstiller parametre til skæring af forskellige typer af plader, rør og profiler. 4 Eleven har kendskab til skæremetodens anvendelighed og har kendskab til den generelle teori. 5 Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed ved arbejdet. 6 Eleven anvender sikkerhedsmæssigt forsvarligt skæreudstyr og vælger korrekt skæreværktøj til en given opgave. 7 Eleven flammeskærer lige -, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler således, at tolerancekravet i 326 serie B overholdes. Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver: Udfører skæreopgaver i forbindelse med produktionsopgaver og betjener og vedligeholder udstyr. Eleven samarbejder med andre ved udførelse af arbejdsopgaverne. 5

6 pecialefag Termisk sammenføjning Niveau: Avanceret niveau Bedømmelse: lutkarakter Fordelt på H1 (48 timer) H2 (56 timer) H3 (22 timer) H4 Varighed: Mål og øvrige rammer: Praktikregler: 3,5 Uger = 126 timer+ H4 tid er elektrodesvejsning, MAG-svejsning og TIG-svejsning: 1 Eleven kan betjening og vedligeholde svejseudstyr. 2 Eleven overholder reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø. 3 Eleven kan indstille svejseparametrene til forskellig sømformer og materialetykkelse over 6 millimeter. 4 Eleven kan bedømme svejsekvalitet og svejsefejl ud fra gældende standarder. 5 Eleven har kendskab til svejsemetodernes anvendelighed og har kendskab til den generelle svejseteori. 6 Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed ved svejsearbejde. 7 Eleven kan vælge elektrodetype i forhold til sømtype og materialetykkelse. 8 Eleven kan udføre svejsningerne i stillingerne PB-FW, PA- BW og P-FW (EN 287-1) idet kravet er niveau C efter EN Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver: Udfører svejseopgaver i forskellige svejsestillinger, betjener samt vedligeholde udstyret selvstændigt. Eleven samarbejder med andre ved udførelse af arbejdsopgaver. 6

7 pecialefag Hovedforløb. Niveau: Varighed: Mål og øvrige rammer: Praktikregler: Maskinel bearbejdning med styrede maskiner Avanceret niveau Bedømmelse: lutkarakter Fordelt på H1 (10 timer) H2 (24 timer) H3 (34 timer) H4 2,0 Uge = 68 timer + H4 tid 1 Eleven kan fremstille programmer til en CNC-styret maskine. 2 Eleven kan opstille og indkøre en CNC-maskine. 3 Eleven udviser ansvarsbevidsthed ved at overholde gældende sikkerheds- og miljøbestemmelser. 4 Eleven kan vælge metode og udstyr til fremstillingsopgaver. 5 amt kan vurdere de færdige opgaver med hensyn til overholdelse givne tolerancekrav. Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver: Udfører programmering i forbindelse med produktion. Eleven samarbejder med flere ved udførelse af arbejdsopgaver. 7

8 pecialefag Hovedforløb: Niveau: Varighed: Mål og øvrige rammer: Praktikregler: Tegningsforståelse Avanceret niveau Bedømmelse: lutkarakter Fordelt på H1 (15 timer) H2 (21 timer) H3 (18 timer) H4 1,5 uger = 54 Timer + H4 tid 1 Eleven kan anvende tegneudstyr til retvinklet projektionstegning. 2 Eleven overholder tegningsregler iflg. /IO 128 og /IO 129, 3 Eleven kan bedømme kvaliteten af en udført tegning. 4 Eleven kan fremstille og aflæse arbejdstegninger. 5 Eleven kan anvende tegneudstyr til IO-metrisk tegning. 6 Eleven kan overholde relevante tegningsregler. 7 Eleven kan fremstille og aflæse IO-metriske arbejdstegninger. 8 Eleven kan anvende tegneudstyr til udførelse af opslag og udfoldningsopgaver samt anvende det til pladeopgaver. 9 Eleven kan bedømme kvaliteten af en udført tegne opgave. 10 Eleven kan udfolde geometriske emner. Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver: Eleven udfører arbejdstegninger i forbindelse med produktion og fremstilling, samt samler emner efter tegninger. 8

9 pecialefag Hovedforløb: Niveau: Montage og demontage Avanceret niveau Bedømmelse: lutkarakter Fordelt på H1 (10 timer) H2 (10 timer) H3 (20 timer) H4 Varighed: Mål og øvrige rammer: 1,0 uge = 40 timer + H4 tid Formålet er at eleven kan udføre montage- og demotage opgaver 1 Eleven har færdigheder i, og forståelse for valg af arbejdsog sammenføjningsmetode i forbindelse med montageopgaver. 2 Eleven overholder reglerne vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø. 3 Eleven udviser ansvars- og miljøbevidsthed ved arbejdet. 4 Eleven vælger metoder og udstyr til montageopgaver, under hensyntagen til gældende standarder og tolerancekrav. Praktikregler Eleven kan løse følgende arbejdsopgaver: Udføre montageopgaver i forbindelse med produktionsopgaver. Eleverne samarbejder med flere ved udførelse af arbejdsopgaver. 9

10 Projektorienteret svendeprøve vendeprøvens overordnede rammer og opgaveformulering Følgende sider udgør sammen med bilag nr. l, de overordnede rammer for udførelsen og bedømmelsen af den praktiske og teoretiske svendeprøveopgave for specialerne: Klejnsmed samt med (plade og konstruktion). vendeprøvens omfang en praktiske prøve udføres som en kombination af en individuel obligatorisk opgave og et selvvalgt gruppeprojekt med dertil hørende dokumentation. Opgaven til gruppeprojektet skal godkendes af skole og skuemestrene. en teoretiske prøve består af ovenfor nævnte dokumentation. Indhold et selvvalgte gruppeprojekt er afgrænset til at indeholde materialer og arbejdsprocesser, der er typiske for specialerne jf. målet for uddannelsen. Arbejdsprocesser og materialetyper, der ikke indgår i projektet, skal tilgodeses ved valg af obligatorisk opgave. Obligatoriske opgaver stilles til rådighed af ML og udvælges af læreren ud fra bilag 1. en tekniske dokumentation omhandler teoretiske og faglige begrundelser, samt styklister og tegningssæt jf. specificeret krav på næste side. Prøveform 1. en obligatoriske opgave løses individuelt og selvstændigt. 2. et selvvalgte gruppeprojekt og den tekniske dokumentation løses af grupper på 2-4 personer. 3. Gruppens arbejdsfordeling skal sikre, at alle deltagerne kan bedømmes i henhold til projektets indhold jf. bilag l - alle skal udføre tegninger og svejsninger m.v. 4. en enkelte elevs arbejde på projektet og den tekniske dokumentation skal være identificerbar med henblik på en individuel bedømmelse. Varighed vendeprøvens samlede varighed pr. elev udgør 102 klokketimer, som fordeler sig på følgende måde: timer til udarbejdelse af teknisk dokumentation jf. bilag timer til praktisk prøve fordelt mellem projekt og obligatorisk opgave jf. bilag 1. 10

11 Kvalitetsniveau for praktiske opgaver Kvalitet og tolerancer: Tolerancer på mål uden direkte toleranceangivelse; de udførte opgaver skal opfylde krav svarende til 326 serie B uanset fremstillingsmåden. vejsninger Kvaliteten af svejsninger skal opfylde kravene i /EN niveau c. Materialer til projektopgaven er anvendes stålkvaliteter jf. EN Gruppe W 01 Teknisk dokumentation jf. bilag 1 Projektbeskrivelse: En beskrivelse af produktet og mulige problemstillinger i arbejdsprocessen, herunder produktionstid pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og øvrige bearbejdningsmetoder (skal godkendes af lærer og skuemestre). Begrundelse af opgaveløsning: Faglig og teknisk begrundelse for valgte opgaveløsninger, samt en beskrivelse af, hvad den enkelte i gruppen har udført på projektproduktet. Kvalitetskrav: beskrivelse af kvalitetskrav til produktet jf. standarder. Tegninger og styklister: er udarbejdes og samles et tegningssæt som dokumentation for projektopgavens løsning. Materialet skal indeholde: 1. Tegninger med angivelser af mål og dimensioner jf. 128, 129 og 2553 (hver elev i gruppen skal tegne mindst én af sine tegninger i et CA program) 2. Isometrisk tegning af projektet (Godkendes af lærer og skuemestre) 3. tyklister med angivelser af tegningsnummer og anvendte materialer. (tyklisten skal udarbejdes i et valgfrit Pc-program). Konklusionen: En fælles evaluering af det færdige produkt, herunder evt. konstruktionsændringer og fremstillingsproblemer. Arbejdsprocessen, herunder samarbejdet i gruppen evalueres enkeltvis. (Konklusionen udarbejdes efter projektet er afsluttet. er er afsat 5 klokketimer) Bedømmelsen Bedømmelse og evaluering sker i overensstemmelse med bedømmelsesplanen. e praktiske opgaver og den skriftlige dokumentation bedømmes af 2 skuemestre og holdets lærer. Processen, herunder gruppesamarbejdet, og kreativitet samt overholdelse af arbejdsmiljøregler evalueres under samtalen mellem eleven, skuemestrene og holdets lærer. 11

12 PROJEKTORGANIERET VENEPRØVE kematisk oversigt over forløbet 1- uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gruppedan- Læreren ud- Læreren Udarbejde Udarbejde nelse fylder bilag holder møde teknisk do- teknisk do- 1 og vælger med grup- kumentation kumentation Projektvalg obligato- pen og projekt- og projekt- Projektbe- risk/praktisk planlægning planlægning skrivelse opgave Isometrisk Læreren tegning sender mate- riale til skuemestre- ne 2. uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Udarbejde teknisk Udarbejde teknisk Udarbejde teknisk Udarbejde teknisk Udarbejde teknisk do- do- do- do- dokumentation kumentation kumentation kumentation kumentation og projektplanlægning og projektplanlægning og projektplanlægning og projektplanlægning og projektplanlægning idste frist for ændring af grupper og projekter idste frist for skuemestre til at komme med bemærkninger idste frist for at afle- vere materialebestilling til projekterne Læreren bestiller materialer Aflevering af teknisk dokumentation til lære- ren Læreren sender kopi til skuemestrene 12

13 PROJEKTORGANIERET VENEPRØVE 3. uge svendeprøve start Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Repetition Repetition Repetition Påbegyndelse af den praktisk del er arbejdes både med den obligatoriske/ er arbejdes både med den obligatoriske/ praktiske del Og gruppeprojekt praktisk del og gruppe-projekt 4. uge projekt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag er arbejdes både med den obligatoriske/ praktiske del samt gruppeprojekt er arbejdes både med den obligatoriske/ praktiske del samt gruppeprojekt er arbejdes både med den obligatoriske/ praktiske del samt gruppeprojekt er arbejdes både med den obligatoriske/ praktiske del samt gruppeprojekt er arbejdes både med den obligatoriske/ praktiske del samt gruppeprojekt 5. uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag er arbejdes er arbejdes Grupperne kueme- Afslutning både med både med udarbejder strene og og evalueden obliga- en obliga- en skriftlig læreren be- ring af udtoriske/ toriske/ konklusion, dømmer det dannelsen praktiske praktiske del som afleve- praktiske samt grup- samt grup- res til lære- arbejde projekt projekt ren er afholdes Begge op- kueme- evaluerings- gaver afle- strene og samtaler veres til fyr- læreren be- med eleveraften dømmer det ne praktiske svendeprøve slutter arbejde 13

14 PROJEKTORGANIERET VENEPRØVE Vejledning til bilag 1 Bilag l er et hjælpeskema, som skal sikre, at uddannelsens væsentligste indhold bliver repræsenteret i det praktiske arbejde. Når skemaet bliver udfyldt, vil det fremgå, hvilket indhold projektet har, og derved hvilken obligatorisk/praktisk opgave der supplerer projektet, og som eleven derfor skal udføre. Endvidere vil det fremgå, hvor mange timer eleven har til at udføre projektet. amtidigt udgør skemaet, når det er underskrevet af lærer og elev, den formelle godkendelse af elevens svendeprøvesammensætning. Følgende er en beskrivelse af fremgangsmåden for udfyldning og anvendelse af skemaet/bilag l: 1. Gruppen afleverer sin projektbeskrivelse og isometriske tegning til læreren. 2. Læreren vurderer projektet og sætter krydser i kolonnen for projektets indhold. 3. e felter, som er tomme i projektkolonnen, udgør manglende indhold og markeres udfor krydserne ved de obligatoriske opgaver. 4. en/de obligatoriske opgave/r som har opnået flest krydser, supplerer bedst projektopgavens indhold. 5. Ud fra en vurdering af den tid, som gruppen forventer at bruge på projektet, vælges den obligatoriske opgave, som eleverne skal udføre. amtidigt beslutter læreren, hvor mange eksemplarer af projektproduktet, som gruppen skal udføre. 6. Læreren udfylder skemaets nederste del og underskriver. erpå afholdes der en lille samtale med gruppen, og er eleverne enige med hensyn til projekt tid og produktantal, underskriver de også. 7. kemaet sendes til skuemestrene sammen med projektbeskrivelsen og den isometriske tegning. 8. Har skuemestrene indsigelser over for svendeprøvens opgavesammensætning og indhold, kontakter de skolen med det samme. 9. kolen opbevarer skemaet, mens eleverne er på H4 samt 8 uger efter. 10. Godkendelsen/aftalen er bindende, og kan kun ændres under særlige omstændigheder. enest den 1. dag i den 2. uge på H4. I bilag l findes et eksempel på et udfyldt skema. 14

15 Bilag 1 Gruppeprojekt og obligatorisk opgave Opgavesammensætning: Obligatoriske opgaver: Indhold Projekt Kube olur Arb.bord Tromle pand Lampe Praktisk prøve vær plade Tyndplade () Profil Rør () () Klokketime i alt pr. elev Proces 111 Proces 141 Proces 135 Bukning Valsning Nipling () Hånd flammeskæring Maskinel skæring Varighed af praktisk prøve pr. elev: Teknisk dokumentation Projektbeskrivelse Begrundelse for opgaveløsning Kvalitetskrav/ref. Isometrisk tegning tyklister amlingstegning etailtegninger Konklusion vendeprøve i alt:

16 PROJEKTORGANIERET VENEPRØVE Bilag 2 Observationsskema udfyldes af/eksaminator Emner Overholdelse af arbejdsmiljø amarbejde Notater Kreativitet Teknisk dokumentation Obligatorisk praktisk opgave Praktisk gruppeopgave Elevens Navn: CPR. nr.: Gruppe nr.: Hold nr.: 16

17 Projektorganiseret vendeprøve Bilag 3 Hjælpeskema Lærlingens Navn: CPR. nr.: Uddannelse/speciale: Gruppe nr.: Bedømmelsesgrundlag Eksaminator kuemester ( 1 ) kuemester (2) Proces: samarbejde kreativitet arbejdsmiljø Teknisk dokumentation tegninger og data helhed og struktur overensstemmelse med det praktiske projekt Projektopgave arbejdets udførelse helhedsindtryk Obligatorisk opgave mål og data arbejdets udførelse helhedsindtryk vendeprøvekarakter Hjælpeskemaet skal opbevares på skolen og hos skuemestrene i mindst 5 år. (vendeprøvekarakteren overføres til skemaet i bilag 4 og tilsendes Metalindustriens Lærlingeudvalg) 17

18 Projektorganiseret vendeprøve Bilag 4 et faglige udvalg for smede- og stålkonstruktioner Bedømmelse af svendeprøver ato for bedømmelse Lærlingens navn: CPR. Nr.: kole: Vejle Tekniske kole Virksomhed: Udlært den: peciale: amlet karakter for svendeprøven vendeprøven er bestået med karakter efter 7-trinsskalaen Eventuelle supplerende bemærkninger: kuemester kuemester Faglærer 18

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 3. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Februar 2011 Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Vejledningen er gældende for følgende specialer Klejnsmed, smed (aluminium) og smed (rustfast), der har gennemført grundforløbet

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 2. Hovedforløb

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 2. Hovedforløb Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 2. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium Rustfast VV-rør Industrirør

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 1. Hovedforløb

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 1. Hovedforløb Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 1. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium Rustfast VV-rør Industrirør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato:28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1515 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelsesrelateret Smedefag Dækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til smed

Uddannelsesordning for uddannelsen til smed 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen smed Udstedt af det Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. 463af 14. april om uddannelsen smed. 2. Der

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 2. Hovedforløb

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 2. Hovedforløb Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 2. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium Rustfast VV-rør Industrirør

Læs mere

Industritekniker. 4. Hovedforløb

Industritekniker. 4. Hovedforløb Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole Industritekniker 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Industritekniker produktion Industritekniker maskin Industritekniker plast

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEEVIS OG UDDNNELSESPLN TIL EUD (EFTER IKV) UDDNNELSESRETNING Smed SPECILE NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ GGRUND F DOKUMENTTION, UDTLELSER FR NUVÆRENDE OG

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til [smed]

Uddannelsesordning for uddannelsen til [smed] 1. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen [smed] Udstedt af det Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen [uddannelsens

Læs mere

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes EUD ERHVERVSUDDANNELSER Landbrugssmed - kompetencer til en fremtid med succes Indhold Indledning.... 3 Uddannelsesforløb... 3 Optagelse... 4 Opbygning og indhold.... 5 Hvad laver man?.... 6 Indhold i skoleperioder

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Praktikerklæring for specialet skibsmontør

Praktikerklæring for specialet skibsmontør Praktikerklæring for specialet skibsmontør Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den indeholder en liste over de praktikmål, eleven skal nå gennem praktiktiden

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Hovedforløb Smed, version 10

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Hovedforløb Smed, version 10 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Hovedforløb Smed, version 10 September 2017 Indhold Indledning... 3 Processen... 3 Afdelingens organisering.... 3 Lærekvalifikationer... 3 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om smedeuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om smedeuddannelsen Undervisningsministeriet Den 7. september 2007 Vejledning til bekendtgørelse om smedeuddannelsen Indledning Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med loven

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker

Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker Introduktion til hovedforløb Kranmekaniker Indhold 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE... 3 1.1 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Retningslinier for gruppearbejde...

Læs mere

Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed

Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed 24. januar 2012 1 Introduktion til hovedforløb Landbrugssmed Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION TIL HOVEDFORLØBENE... 3 1.1 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Retningslinier

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløbet Håndværk og Teknik Silkeborg Tekniske Skole August 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Overordnede rammer...4 Formål...4 Struktur...4 Fagrække...4

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Steen Grønvald Hansen Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen

Læs mere

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Dækker følgende uddannelser: Industritekniker Produktion Industritekniker

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hovedforløbet for Smedeuddannelsen på EUCVest

Hovedforløbet for Smedeuddannelsen på EUCVest Hovedforløbet for Smedeuddannelsen på EUCVest Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Produktion og Udvikling - nr. 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hovedforløbet for rustfast-og aluminiums

Hovedforløbet for rustfast-og aluminiums Hovedforløbet for rustfast-og aluminiums kleinsmed Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Produktion og Udvikling - nr. 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

UG2. Indkaldelse til møde i UG 2 den 17. april 2015 kl. 10.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. lilla mødelokale

UG2. Indkaldelse til møde i UG 2 den 17. april 2015 kl. 10.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. lilla mødelokale Jbn 15. april. februar 2015 UG2 Indkaldelse til møde i UG 2 den 17. april 2015 kl. 10.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. lilla mødelokale Afbud fra Steen Carmel Til mødet foreslås følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

til industritekniker, specialet Industritekniker-maskin Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner)

til industritekniker, specialet Industritekniker-maskin Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 27.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 15. februar 2015

Læs mere

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industriteknik-maskin HF3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Hovedforløbet for skibsmontører

Hovedforløbet for skibsmontører Hovedforløbet for skibsmontører Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 329 af 11. april 2012 og uddannelsesordning for skibsmontører af 15. juli 2012. Udarbejdet af skibsmontør teamet (ansv.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om skibsmontøruddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om skibsmontøruddannelsen Undervisningsministeriet Den 7. september 2007 Vejledning til bekendtgørelse om skibsmontøruddannelsen Indledning Uddannelsesbekendtgørelsen og denne tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. Smedeuddannelsen. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. Smedeuddannelsen. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for Smedeuddannelsen ved Campus Bornholm August 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 3 1.1. Praktiske oplysninger... 3 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker

Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker Bedømmelsesplan til Industriteknikuddannelsen Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker Ved den afsluttende prøve, tages der udgangspunkt i den opgave det faglige udvalg stiller. Prøven indeholder

Læs mere

Vi uddanner. Klejnsmede

Vi uddanner. Klejnsmede Vi uddanner Klejnsmede Indhold EUC Syd Tønder 3 Mission, vision og værdigrundlag 3 Smedeteamets undervisningsprincipper 3 Teamets målsætning didaktisk og pædagogisk 4 Den pædagogiske praksis 4 Læring og

Læs mere

REGLER FOR MASKINSNEDKERENS SVENDEPRØVE

REGLER FOR MASKINSNEDKERENS SVENDEPRØVE REGLER FOR MASKINSNEDKERENS SVENDEPRØVE (gældende bekendtgørelse) TRÆINDUSTRIENS UDDANNELSESUDVALG (revideret) 1 Beskrivelse af konceptet Ø Eleven designer selv opgaven. Se bilag til bekendtgørelse 6.3.1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmontør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmontør BEK nr 1640 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG KØLETEKNIKERUDDANNELSEN. Denne uddannelsesbog vedrører uddannelsen for: Lærling: Virksomhed: Uddannelsesperiode: Uddannelsesansvarlig:

UDDANNELSESBOG KØLETEKNIKERUDDANNELSEN. Denne uddannelsesbog vedrører uddannelsen for: Lærling: Virksomhed: Uddannelsesperiode: Uddannelsesansvarlig: UDDANNELSESBOG KØLETEKNIKERUDDANNELSEN Denne uddannelsesbog vedrører uddannelsen for: Lærling: Virksomhed: Uddannelsesperiode: Uddannelsesansvarlig: Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

2. Hovedforløb Bygningsstruktør

2. Hovedforløb Bygningsstruktør 2. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - Kloak - Kloakering opdeles i en teoretisk og praktisk del, vekslende mellem praktisk, samt teoretiske opgaver. Efter en teoretisk gennemgang af love og regler, skal

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere