Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen"

Transkript

1 Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014 og bekendtgørelse 329 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion og Udvikling. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses (451 af 7. maj 2014) bilag 2. Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Ingen supplerende bemærkninger. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende struktur for Smed (bearbejdning), 2 år. Grundforløb Skole 20 uger praktik Skole 10 uger Hovedforløb praktik Skol e 2 uger Praktik Vejledende struktur for specialet svejser, 2 år og 6 måneder. Grundforløb Skole 20 uger praktik Skole 10 uger Hovedforløb praktik Skole praktik 5 uger Skole 5 uger Praktik Vejledende struktur for specialerne klejnsmed, smed (rustfast), smed (maritim), energiteknik, 4 år. Grundforløb Skole 20 uger praktik Skole 10 uger praktik Skole 10 uger Hovedforløb praktik Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger praktik

2 Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Ingen supplerende bemærkninger. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. I tabel 1 er beskrevet de fag, der gennemføres på hovedforløbet, herunder de valgfri specialefag som vælges i løbet af hovedløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet i tabel 1. Det gøres ved at planlægge et forløb, hvor fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag i tid og omfang på lavere niveau fra tabel 1. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte. Det gøres ved, at fag fra tabel 2 erstatter tilsvarende fag fra tabel 1 undervejs i hovedforløbet. Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard for faget Vejl. tid antal uger Trin 1 smed (bearb.) Trin 2 smed Grundfag i alt 2 7,5 2 3, 4, 8, 9, 5 Samfundsfag F 1,5 x 11, 12, 20, 22, Svejser 2-4, 6-8, 11-24, 28, , 2, 4-11, 13-18, 20, 21, 26, 27 1, 2, 4-18, 20, 2, 26, 27 1, 2, 4-18, 20, 21, 26, 27 Smedeteknik 1 Begynder 7 x x x Specialefag Bundne specialefag Klejnsmed, smed bearbejdning 26, 27 Matematik F 2 x 2-5,7,10,12,30 Dansk F 2 x x x 5, 7 Fremmedsprog, engelsk F 2 x Områdefag i alt Præstationsstandard Præstationsstandard 4,5 16,5 Smedeteknik 2 Rutineret 4,5 x Smedeteknik 3 7 x Smedeteknik 4 5 x Smed rustfast Præstationsstandard 16,5 Smedeteknik 2 Rutineret 4,5 x

3 1, 2, 4-11, 13-18, 20, 21, 26, 27 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Rustfast smedeteknik 3 7 x Rustfast smedeteknik 4 5 x Smed maritim Præstationsstandard 16,5 Smedeteknik 2 Rutineret 4,5 x Maritim smedeteknik 3 7 x Maritim smedeteknik 4 5 x Energiteknik 14,5 1, 4-12, Fra idé til vvs-teknisk installation 1,5 x A 1-4, Alternativ energi 2 x 1-4, Styring og regulering 2 x 1-4, Tegning og kvalitet, 2 x (vvs) 1-4, Installationsteknik rør, 2 x brugsvand og varme 1-4, Installationsteknik - afløb, 2 x gas og varme 1-4, Installationsteknik 2 x fjernvarme og gas 1-4, Energivejledning Rutineret 1 x Svejser, bundne specialefag antal 8 uger 2-4, 8, 11-13, Maskinel bearbejdning Rutineret 0,5 x 14,15,19-21 med styrede maskiner B 1, 2, 4, 7-18, 20 Tegningsforståelse og Rutineret 0,5 x dokumentation, (svejser) 2-5, 8, 11, 13, Termisk sammenføjning, 4 x 14, (svejser) 2-4, Materialeteknologi, Rutineret 1 x (svejser) 2-4, 8, 11, 13, 14, 16, 19-21, 27, 34 Afkortning og tildannelse, (svejser) Rutineret 0,5 x 2-4, 8, 11-15, , 7, 12, 13, 27 Maskinel bearbejdning med styrede maskiner (robotsvejsning) Svejseprocedurer og svejsespecifikationer (certificeringsregler) Valgfri specialefag Klejnsmed, smed - rustfast, smed maritim, svejser samt Begynder 0,5 x 1 x Præstationsstandard antal uger Energiteknik 1 3 Maskinel bearbejdning avanceret 2 med styrede maskiner A Fra idé til smedeteknisk Ekspert 2 produkt A+ Tegningsforståelse og dokumentation Ekspert 2,5

4 Maskinel bearbejdning Ekspert 1 med styrede maskiner B+ Maskinel bearbejdning Ekspert 2 med styrede maskiner A+ Montage og demontage Ekspert 2 Automatiske anlæg 1 VVS (02493) Rutineret 1 Alternativ energi 2 Betjening af CNC-styret AMU 0,8 plasmaskæremaskine (AMU 45072) Betjening af CNC-styret AMU 0,8 pladeklippemaskine (AMU 45098) Betjening, indstil af AMU 1 CNC-kantpresse (AMU 45017) Betjening og indstilling AMU 0,8 af CNC-valsemaskine (AMU 45018) CNC-bukning i plade, AMU 1 profil og rør (AMU 45020) CNC, plade- og profilarbejde AMU 0,8 (AMU 45021) Tyndpladebearbejdning AMU 1 på CNC-maskiner (AMU 45022) Pladeudfoldning via AMU 2 CAD, (AMU 45099) Manuel udfoldning af AMU 1 plade, (AMU 45100) Fremstilling af formstykker AMU 0,4 til ventilationskana- ler, (AMU 42009) Vedligehold af ventilationsanlæg, AMU 0,6 (AMU 42070) Faglig regning og matematik AMU 0,6 (AMU 42723) Materialelære stål (AMU AMU 0, ) Svejseprocesser og kontrol AMU 1 af svejsearbejde (AMU 46980) Materialelære rustfri stål AMU 0,6 (AMU 45117) Skæreprocesser og fugeformer AMU 0,6 (AMU 46979) Materialeforståelse aluminium AMU 0,6 (AMU 46483) Kvalitetsstyringssystem AMU 0,6 og svejsekoordination (AMU 46978) Teknisk innovation 1 Lysbue (proces 111), (AMU til 40091) AMU 2

5 MAG (proces 135), (AMU til 40097) MAG (proces 136), (AMU til 40103) TIG (proces 141), (AMU til 40114) Pålægs- og formsvejsning Aluminothermisk svejsning TIG svejsning af middelsvær kobberplade, (AMU 44572) TIG-svejs-stump tynd rustfri plade, (AMU 40109) TIG-svejs-stump tynd rustfri rør pos PA-PC, (AMU 40111) TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC, (AMU 40113) TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos, (AMU 40114) TIG svejsning af tyndere aluminiumsplade, (AMU 44462) TIG svejsning af svær plade aluminium, (AMU 44463) Elteknisk måleteknik, (AMU 44737) Pneumatik, installation på maskinanlæg, (AMU 44767) PLC grundlæggende styringsteknik, (AMU 44208) L-AUS, tavle- og installationsarbejde, (AMU 44755) Faglig regning og matematik (AMU 42723) Materialelære stål (AMU 45118) Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde (AMU 46980) Materialelære rustfri stål (AMU 45117) Skæreprocesser og fugeformer (AMU 46979) Materialeforståelse aluminium (AMU 46483) Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination (AMU 46978) AMU 1 AMU 1 AMU 1 Begynder 0,8 Rutineret 2,2 AMU 0,6 AMU 2 AMU 0,8 AMU 0,8 AMU 1,2 AMU AMU 2 AMU 0,6 AMU 1 AMU 0,4 AMU 0,2 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 1 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 0,6

6 Energi- og miljøpolitik 1 Energioptimering 1 Systemteknik for energianlæg 1 Regulering af energianlæg 1 Termisk sammenføjning 0,5 (vvs) Fra idé til vvs-teknisk installation Ekspert 2 A Svejsning (rørcertificering) Ekspert 2 Tyndplade (zink) 2 Styring og regulering af Ekspert 0,6 varmefordelende anlæg Oliefyrsmontør >120 AMU 2 kw., (AMU 45264) Oliefyrsmontør <120 kw. AMU 3 (AMU 45287) Eftersyn og service af AMU 1,4 fjernvarmeanlæg, (AMU 44977) Rørinstallationer, (AMU AMU 0, ) Service og eftersyn på AMU 3 varmeproducerende gasfyrede anlæg, (AMU 42039) Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg, (AMU 42034) Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg, (AMU 42037) Fejlfinding og retning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg, (AMU 42040) Certificering inden for gasområder under 135 KW, (AMU 42052) El-teknik i vvs installationer, AMU 0,6 (AMU 42035) Klimatekniske målinger AMU 1 og komponenter, (AMU 44988) Klimateknik, service og AMU 1 drift, (AMU 44990) Klimateknik, drift af AMU 1 klima- og ventilationsanlæg, (AMU 44555) Indregulering af ventilations- AMU 1 og klimaanlæg, (AMU 44997) Projektering af varmefordelende anlæg, (AMU 42030) AMU 0,6

7 Installation af varmeproducerende anlæg, (AMU 42031) Installation af varmeproducerende anlæg, (AMU 42032) Regnvandsinstallationer, (AMU 42061) Svejsning af rørsystemer i plast, (AMU 41981) Stuk-, muffe-, og elektrodesvejsning (USME), (AMU 43697) Automatiseret svejsning (EUD ) Tegningslæsning og CNC-styring (EUD ) AMU 0,4 AMU 0,6 AMU 0,4 AMU 2 AMU 1 EUD 1,0 EUD 3,0 EUD 1,0 EUD 1,0 Valgfag Tabel 2 - Fag beskrevet med højere præstationsstandard i medfør af hovedbekendtgørelsen, 29, stk. 2. Fagnavn Vejledende tid Hele eller dele af faget vælges i stedet for: Klejnsmed Smedeteknik 1 Rutineret 7 uger Smedeteknik 1 Begynder Smedeteknik 2 4,5 uger Smedeteknik 2 Rutineret Smedeteknik 3 Ekspert 7,0 uger Smedeteknik 3 Smedeteknik 4 Ekspert 5,0 uge Smedeteknik 4 Energitekniker Fra idé til VVS - Teknisk Installation A. Installationsteknik fjernvarme og gas Interkulturel faglig kompetence, Smedeområdet Innovation og samarbejde med andre faggrupper Præstationsstandard Præstationsstandard Præstationsstandard for faget Vejledende tid i uger Bygger oven på faget: Ekspert 1,5 uger Fra idé til VVS - Teknisk Installation A. Præstationsstandard Ekspert 2,0 Installationsteknik fjernvarme og gas Styring og regulering Ekspert 2,0 Styring og regulering Rustfast Præstationsstandard for faget Vejledende tid i uger Bygger oven på faget: Præstationsstandard Rustfast smedeteknik 3 Ekspert 7,0 Rustfast smedeteknik 3 Rustfast smedeteknik 4 Ekspert 5,0 Rustfast smedeteknik 4 Smedeteknik 3 Ekspert 7,0 uger Smedeteknik 3

8 Smedeteknik 4 Ekspert 5,0 uge Smedeteknik 4 Smed, maritim Præstationsstandard for faget Vejledende tid i uger Bygger oven på faget: Præstationsstandard Maritim smedeteknik 3 Ekspert 7,0 Maritim smedeteknik 3 Maritim smedeteknik 4 Ekspert 5,0 Maritim smedeteknik 4 Smedeteknik 3 Ekspert 7,0 uger Smedeteknik 3 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Trin 1 Smed (bearbejdning) Smed (bearbejdning) og alle specialer Trin 2 Smed 3,4,13,14,15,16,17,19 Fremstilling, reparation og vedligeholdelse x x,20,21 18 Montage og demontage af delkomponenter, maskiner x x og installationer 1,2,11,12 Kvalitetsmåling og dokumentation x x 1,7 Faglig kommunikation x x Særlige praktikmål for specialet Svejser 22,23,24 Komplekse svejseopgaver x Særlige praktikmål for specialet Klejnsmed 32,33,34,35 Fremstilling af emner i stål x Særlige praktikmål for specialet Smed (rustfast) 36,37,38,39,40,41 Fremstilling af emner i rustfrie ståltyper x 42,43,44,45,46 Fremstilling af emner i aluminium x Særlige praktikmål for specialet Energiteknik 28,29,30,31 Vvs-installationsteknik x 28,29,30,31 Styring og regulering X Særlige praktikmål for specialet Smed (maritim) 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Fremstillings- og reparationsforløb på skibe X Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Ingen supplerende bemærkninger Til afsnit 6 og beviser mv. Svendeprøven Grundlaget for smedeuddannelsen er kompetencemålene, der er udarbejdet af branchernes repræsentanter og godkendt af de faglige udvalg. Kompetencemålene er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for svendeprøvebedømmelsen. Efterfølgende retningslinjer er således bindeleddet mellem kompetencemålene og de konkrete afslutningsprøver.

9 Den afsluttende eksamens formål Eksamen har til formål at evaluere elevens teknisk-faglige, almen-faglige og personlige kvalifikationer indenfor det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Tilvejebringelse af opgaver Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg udarbejder forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de kompetencemålene, der er beskrevet i bilag 21 og uddannelsesordning for uddannelsen. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Den faglige prøve gennemføres tidligst 6 måneder før udlæringsdatoen for alle elever og afvikles på teknisk skole i forbindelse med det afsluttende skoleophold og bedømmelsen foretages af 2 censorer (skuemestre) repræsenterende henholdsvis arbejdsgiverside og arbejdstagersiden i det faglige udvalg samt en lærer udpeget af skolen. Ved bedømmelsen anvendes gældende karakterskala, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Iværksættelse af prøven Skuemestrene indvarsles til bedømmelse ca. 3-4 uger før prøven, idet iværksættelsespapirerne tilsendes fra Metalindustriens uddannelsesudvalg. Skolen modtager ligeledes kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder den lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøven. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg, kan medtages ved bedømmelsen. og karakterer Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Karakter Relation til ECTS Betegnelse 12 A Den fremragende præstation 10 B Den fortrinlige præstation 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation 02 E Den tilstrækkelige præstation 00 Fx Den utilstrækkelige præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 F Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Den endelige prøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7-trinsskalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema:

10 Afrundingsskema 7-trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter -3 t.o.m. -1,51-3 F Den ringe præstation -1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation Beregningen af eksamenskarakteren foretages af eksaminator og censorer (skuemestre). Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål. Eleven meddeles eksamensresultatet af eksaminator og censor, når beregningen er foretaget. Afsluttende prøve og svendeprøvens opgaveformulering Overordnede rammer for afsluttende prøve for: Smed (bearbejdning) Følgende sider udgør sammen de overordnede rammer for udførelsen og bedømmelsen af afsluttende prøve for trin 1, Smed (bearbejdning) Jf. bilag 21 i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion og udvikling. For elever, der alene skal gennemføre uddannelses trin 1; Smed (bearbejdning) afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen, der består af et praktisk orienteret projekt. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1, Smed (bearbejdning). Projektets indhold tilrettelægges af skolen i samråd med det faglige udvalg. Projektet bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Indstilling til ny afsluttende prøve Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende praktisk orienterede projektprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Svendeprøvens overordnede rammer for: Klejnsmed, smed - rustfast og smed - maritim Følgende sider udgør de overordnede rammer for udførelsen og bedømmelsen af den praktiske og teoretiske svendeprøveopgave for specialerne klejnsmed, smed - rustfast og smed maritim. Svendeprøvens omfang: Svendeprøven er en prøve og bedømmes som en helhed med en afsluttende karakter. Prøvens grundlag udføres som et individuelt selvvalgt projekt, med dertil hørende dokumentation. Prøveform og indhold i opgaven: - Opgaven løses individuelt, men kan i særlige tilfælde løses i et samarbejde med andre såfremt elevens svendeprøveprojekt efterfølgende skal indgå i en samlet større konstruktion. Det kræver dog at det tydeligt fremgår hvilke delemner den enkelte elev har løst. - Den selvvalgte opgave skal indeholde materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for specialerne jf. målet for uddannelsen. - Den tekniske dokumentation omhandler teoretiske og faglige begrundelser, samt styklister og tegningssæt. - Opgaven skal godkendes af skolen.

11 Varighed: Grundlaget for svendeprøvens samlede varighed udgør 102 klokketimer, som fordeler sig på følgende måde: - 46 timer til udarbejdelse af teknisk dokumentation. - 5 timer til udarbejdelse af konklusion timer til praktisk prøve. Kvalitetsniveau for praktiske opgaver Kvalitet og tolerancer: Tolerancer på mål uden direkte tolerance angivelse; de udførte opgaver skal opfylde krav svarende til EN serie B uanset fremstillingsmåden. Svejsninger Kvaliteten af svejsninger skal opfylde kravene svarene til EN 5817 niveau B Teknisk dokumentation Projektbeskrivelse: - En beskrivelse af produktet og mulige problemstillinger i arbejdsprocessen, herunder produktionstid pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og øvrige bearbejdnings metoder (skal godkendes af eksaminator). - Begrundelse af opgaveløsning: Faglig og teknisk begrundelse for valgte opgave løsninger. - Kvalitetskrav: Beskrivelse af kvalitetskrav til produktet jf. standarder. - Tegninger og styklister: Der udarbejdes og samles et tegningssæt som dokumentation for projektopgavens løsning. Materialet skal indeholde: - Tegninger med angivelser af mål og dimensioner jf. DS 128, 129 og Isometrisk skitse af projektet (godkendes af eksaminator) - Styklister med angivelser af tegningsnummer og anvendte materialer. - Konklusionen: En evaluering af det færdige produkt, herunder evt. konstruktionsændringer og fremstillingsproblemer. (Konklusionen udarbejdes efter projektet er afsluttet. Der er afsat 5 klokketimer) n: og evaluering sker i overensstemmelse med bedømmelsesplanen. De praktiske opgaver og den skriftlige dokumentation bedømmes af 2 skuemestre og holdets eksaminator. Processen, kreativiteten samt overholdelse af arbejdsmiljø regler evalueres under den mundtlige eksamination af eleven. Der foretages en samlet bedømmelse ud fra en helhedsvurdering og der gives en afsluttende karakter. Ved opgaven må alle tidligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes. Instruktionen fremgår i øvrigt af skolens eksamensregulativ. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende praktisk orienterede projektprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Svendeprøvens overordnede rammer for: Energitekniker Følgende sider udgør sammen de overordnede rammer for udførelsen og bedømmelsen af den praktiske og teoretiske svendeprøveopgave for specialet. Svendeprøvens omfang:

12 Svendeprøven er en prøve og bedømmes som en helhed med en afsluttende karakter. Prøvens grundlag udføres som et individuelt selvvalgt projekt, med dertil hørende dokumentation. Prøveform og indhold i opgaven: - Opgaven løses individuelt - Den selvvalgte opgave skal indeholde materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for specialerne jf. målet for uddannelsen. - Den tekniske dokumentation omhandler teoretiske og faglige begrundelser, samt styklister og tegningssæt. - Opgaven skal godkendes af skolen. Varighed: Svendeprøvens samlede varighed pr. elev udgør 51 klokketimer, som fordeler sig på følgende måde: - 36 timer til udarbejdelse af teknisk dokumentation. - 3 timer til udarbejdelse af konklusion timer til praktisk prøve. Kvalitetsniveau for praktiske opgaver: Kvalitet og tolerancer: Tolerancer på mål uden direkte toleranceangivelse: De udførte opgaver skal opfylde krav svarende +/- 2 mm uanset fremstillingsmåden. Kvaliteten skal være den for specialet gældende. Svejsninger Kvaliteten af svejsninger skal opfylde kravene i EN 5817 niveau C. Teknisk dokumentation: - Projektforslag: En kort beskrivelse af det projekt som eleven påtænker at udføre med forslag til hvilken del det skal udføres i praktik. (Godkendes af eksaminator). - Projektbeskrivelse: En beskrivelse af projektet med dimensioner og eventuelt isometriske skitser. - Begrundelse for den valgte opgaveløsning (skal godkendes af eksaminator). - Tegninger og dokumentation. - Der udarbejdes og samles et tegningssæt og en materialeliste som dokumentation for opgaveløsning: Materialet skal indeholde: - Plantegning af installationen på en grundplan af bygningen. Tegningen udføres med blyant. (godkendes af eksaminator) - Isometrisk diagramtegning af projektet efter DS/ISO 4067, 1 og 2 udføres med cad program (godkendes af eksaminator) - Der udføres dimensionering af projektet - Materialelister med angivelser af anvendte materialer. (Styklisten skal udarbejdes i et valgfrit - Pc-program). - Bruger/driftsvejledning der udarbejdes drift og brugervejledning for projektet med bilag. - Kvalitetssikringsbeskrivelse Der udarbejdes kvalitetssikringsdokumentation for hele projektet. - Konklusionen: En evaluering af det færdige produkt, herunder evt. konstruktionsændringer og fremstillingsproblemer. (Konklusionen udarbejdes efter projektet er afsluttet. Der er afsat 3 klokketimer) n: og evaluering sker i overensstemmelse med bedømmelsesplanen. De praktiske opgaver og den skriftlige dokumentation bedømmes af 2 skuemestre og holdets eksaminator. Processen og kreativiteten samt overholdelse af arbejdsmiljøregler evalueres under samtalen mellem eleven, skuemestrene og holdets eksaminator. Der foretages en samlet bedømmelse ud fra en helhedsvurdering og der gives en afsluttende karakter.

13 Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende praktisk orienterede projektprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Svendeprøvens overordnede rammer for: Svejser Følgende sider udgør sammen de overordnede rammer for udførelsen og bedømmelsen af svendeprøveopgave for specialet. De skriftlige prøver for specialet svejser. Prøven afvikles efter reglerne i den til enhver tid gældende SBC-244 De praktiske prøver for specialet svejser Prøven afholdes i den afsluttende uge af sidste skoleperiode. De praktiske prøver består af 2 skolecertifikater i to forskellige processer efter elevens eget valg. Eleven vælger skolecertifikat i stumpsømme plade eller rør. Certifikatprøverne afvikles efter reglerne i den til enhver tid gældende SBC-244. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter for hvert af følgende bedømmelseskriterier - i alt tre karakterer. - Overholdelse af mål og data - Arbejdets udførelse - Helhedsindtryk Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende prøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger.

14 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. Særligt for specialerne klejnsmed, smed - rustfast, smed - maritim samt bearbejdningsmed (trin) gælder det, at specialernes område- og specialefag gennemføres i sin helhed på de enkelte skoleperioder. For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag i nedenstående anbefalede struktur: Fælles for alle specialer Klejnsmed, smed rustfast, smed maritim samt bearbejdningsmed H1 H2 H3 H4 Uger Begynder Rutine Smedeteknik 1, 7 uger Smedeteknik 2, 4,5 uger Smedeteknik 3, 7 uger Smedeteknik 4, 5 uger 23,5 uger Valgfag, 1 uge Valgfag, 1 uge 2 uger Valgfri specialefag, 1 uge Valgfri specialefag, 1 uge 2 uger Grundfag, dansk, 2 uger Grundfag, matematik, 2 uger Grundfag, engelsk, 2 uger 6 uger Grundfag, samfundsfag, 1,5 uge 1,5 uge 35 uger

15 Områdefag For at opnå kompetencemålene for trin 1, undervises eleverne i følgende områdefag. De beskrevne AMU fag i skemaet vil kunne samkøres med EUD undervisningen. Områdefagene varer i alt 7 uger. Smedeteknik 1 nr Begynder : 7 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan aflæse og fremstille simple tekniske tegninger med anvendelse af symboler og signaturer iflg. DS 2553, samt overholder tegningsregler iflg. DS/ISO 128 og DS/ISO 129, primært ved hjælp af CAD-værktøjer. Eleven har kendskab til manuel udfoldningsteknik ved pladekonstruktion, og er i stand til at skaffe data over relevante komponenter og materialespecifikationer ved hjælp af tekniske tidsskrifter, tabeller og internet m.v. Eleven kan på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer, anvende de relevante begreber og terminologier, samt fremstille styklister, beregninger på materialeforbrug og kostpris. Eleven kan udarbejde en rapport, der dokumenterer indholdet i ovenstående emner og en konklusion. - Eleven kan planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver, ved hjælp af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af emner i stål og stållegeringer i kombination med andre metaller, samt udføre overflade- og efterbehandling af metaller og andre materialer i et fremstillings- og reparationsforløb, kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier. Eleven kan montere og demontere delkomponenter, maskiner og installationer, samt vedligeholde produktionsudstyr. - Eleven kan udføre mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler, samt udføre flammeskæring af lige-, skrå og faconsnit i plade og rør, således at EN serie B overholdes. Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, proces , og proces 141, i stillingerne PB-FW og PA-BW (EN 287-1) idet kravet er niveau C efter EN Eleven kan vælge relevant svejseudstyr og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt relevant tilsatsmateriale. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter.

16 Bundne specialefag Bundne specialefag Specialefag klejnsmed, smed - rustfast, smed - maritim, smed bearbejdning (trin) For at opnå kompetencemålene undervises eleverne i følgende bundne specialefag med følgende niveau, vejledende varighed, mål og bedømmelsesform. De beskrevne AMU fag i skemaet vil kunne samkøres med EUD undervisningen. Smedeteknik 2 - nr Rutine : 4,5 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan udføre informationssøgning, beregninger, materialelister og fremstille komplette retvinklet projektions- og isometrisktegninger ved hjælp af manuelle tegninger og 3D CADprogrammer, i overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553. Eleven kan på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer, anvende relevante begreber og terminologier, samt fremstille styklister, procesdiagram, beregninger på materialeforbrug og kostpris, herunder udfoldning (skærefiler) via CAD/CAM programmer. - Eleven kan planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver i tynde materialer, ved hjælp af manuelle, maskinelle og CNC bearbejdningsmetoder, herunder udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af emner i stål og stållegeringer i kombination med andre metaller, samt kan vedligeholde og servicere produktionsudstyr. Eleven kan foretage kontrolmålinger løbende og på det færdige produkt, samt forstå materialetemperaturs virkning på måleresultater. - Eleven kan fremstille konstruktioner i tynde plade-, rør- og stålprofiler ved hjælp af valse, kantbukker og CNC skærer maskiner, samt udføre hånd / cnc flamme- og plasmaskæring af forskellige typer af plader, rør og profiler, således at EN serie B overholdes. Elever skal vælge metode, udstyr, og udføre montage af deres delkomponenter ud fra deres tekniske dokumentation, samt vælge sammenføjningsmetode til fremstilling af deres projekt. - Eleven kan flammeskære lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, indstille parametre til skæring af forskellige typer af plader, rør og profiler og har kendskab til skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven udfører følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, og 141, i stillingerne PB-FW og PA-BW (EN 287-1) kravet er niveau C efter EN 5817, og kan vælge relevant svejseudstyr, indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt vælge relevant tilsatsmateriale. Eleven kender til svejsemetodernes anvendelighed, og den generelle svejseteori, samt kan klargøre emner til overflade- og efterbehandling såsom fjernelse af svejsesprøjt og slagger, skarpe kanter, herunder varmretning og boring af huller til galvanisering. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholder gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter.

17 Specialefag Klejnsmedeuddannelsen For at opnå kompetencemålene for specialet klejnsmed undervises eleverne i følgende bundne specialefag med følgende niveau, vejledende varighed, mål og bedømmelsesform. De beskrevne AMU fag i skemaet vil kunne samkøres med EUD undervisningen. Smedeteknik 3 nr : 7 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan udarbejde isometrisk og retvinklet projektionstegning både manuel og via cad, overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553, samt overføre data til cam systemer i forbindelse med bearbejdnings- og udfoldningsopgaver. Eleven kan på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer, anvende de for branchen relevante begreber og terminologier, samt fremstille styklister, procesdiagram, beregninger på materialeforbrug og kostpris. - Eleven kan foretage materialevalg herunder dimensioner og kvalitet på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske og økonomiske faktorer samt anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier, herunder redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven kan fremstille emner ved hjælp af cnc-styret maskinen. Eleven har teoretisk og praktisk kendskab til målemetoder, og kan anvende relevante måleværktøjer til en given opgave og har forståelse for valg af arbejds- og sammenføjningsmetode i forbindelse med montage- og demontageopgaver således at EN13920 serie B overholdes Eleven kan for- og efterbearbejde relevante konstruktioner, herunder varmeretning, samt udføre klipning i tyndere materiale med forskellige typer sakse, udfolde geometriske emner og betjene slibeværktøj og maskiner til bearbejdning af overflader. Eleven kan fremstille programmer og emner ved cnc-styret kantpresse og skæremaskine, herunder plasmaskæring. - Eleven kan flammeskære lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, indstille parametre til skæring af forskellige typer af plader, rør og profiler og har kendskab til skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven kan betjene, vedligeholde og indstille parametre til plasmaskæringsudstyr, og bearbejde i plade og rør. Eleven kan udføre proces 111, proces, , og proces 141, i stillingerne PB-FW, PA- BW og PD-FW (EN 287-1) til niveau B efter EN Eleven kender svejsemetodernes anvendelighed, den generelle svejseteori, og kan vælge relevant svejseudstyr, tilsatsmateriale efter en given opgave, kender til bedømmelse af svejsekvalitet og svejsefejl, og kan indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt udføre automatiseret svejsning herunder udvikle simple svejsefixturer. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter.

18 Smedeteknik 4 nr : 5 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan planlægge og fremstille et projekt på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer. Eleven udarbejder en beskrivelse af et produkt og mulige problemstillinger i arbejdsprocessen, samt produktionstid pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og øvrige bearbejdnings metoder. Eleven skal kunne begrunde valg af faglige og tekniske løsninger i forhold til det valgte projekt. Eleven kan udarbejde en beskrivelse af kvalitetskrav til produktet jf. standarder, og udarbejde et tegningssæt med angivelser af mål og dimensioner, en isometrisk tegning, stykliste med angivelse af tegningsnummer, procesdiagram, en tidsplan og en materialeliste. Eleven kan udarbejde isometrisk og retvinklet projektionstegning både manuel og via cad, overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553, samt overføre data til cam systemer i forbindelse med bearbejdnings- og udfoldningsopgaver. - Eleven kan fremstille en prototype af produktet ud fra egen dokumentation, samt foretage materialevalg herunder dimensioner og kvalitet på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske og økonomiske faktorer. Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier, herunder redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven har teoretisk og praktisk kendskab til målemetoder, og kan anvende relevante måleværktøjer til en given opgave og har forståelse for valg af arbejdsog sammenføjningsmetode i forbindelse med montage- og demontageopgaver således at EN13920 serie B overholdes. Eleven kan for- og efterbearbejde relevante konstruktioner, herunder varmeretning, samt udfolde geometriske emner og betjene slibeværktøj og maskiner til bearbejdning af overflader. Eleven kan fremstille programmer og emner ved cnc-styret kantpresse og skæremaskine, herunder plasmaskæring. - Eleven kan flammeskære lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, indstille parametre til skæring af forskellige typer af plader, rør og profiler og har kendskab til skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven kan betjene, vedligeholde og indstille parametre til plasmaskæringsudstyr, og bearbejde i plade og rør. Eleven kan udføre proces 111, proces, , og proces 141, i stillingerne PB-FW, PA- BW og PD-FW (EN 287-1) til niveau B efter EN Kender til svejsemetodernes anvendelighed, den generelle svejseteori, og kan vælge relevant svejseudstyr, tilsatsmateriale efter en given opgave, kender til bedømmelse af svejsekvalitet og svejsefejl, og kan indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter. Specialefag Smed - rustfast For at opnå kompetencemålene for specialet Smed - rustfast undervises eleverne i følgende fælles bundne specialefag med følgende niveau, vejledende varighed, mål og bedømmelsesform. De beskrevne AMU fag i skemaet vil kunne samkøres med EUD undervisningen.

19 Rustfast smedeteknik 3 nr : 7 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, med aluminium og rustfaste produkter som omdrejningspunkt, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energiog miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan udføre informationssøgning, beregninger, materialelister og fremstiller komplette arbejdstegninger, primært ved hjælp af 3D CAD-programmer, og Programmerer CNC kantpresse, og plasmaskærer. Herudover kan eleven fremstille retvinklede projektionstegninger, ISO metriske tegninger og udfoldninger, som skal være relevante i forhold til aluminium og rustfaste arbejdsopgaver (branchespecifikke) - relevante trigonometriske funktioner skal anvendes, samt materialelister. - Eleven kan planlægge og udføre avancerede fremstillingsopgaver, i forhold til hygiejnisk, og/eller farmaceutisk design ved hjælp af styrede, manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af emner i aluminiums eller rustfastestål legeringer eller andre metaller, og udføre og vælge korrekt slibe- og poleringsmetode, samt vælge korrekt udstyr og metode til plade- og profilretning, indenfor rustfaste og aluminiums materialer, herunder finde egnede overfladebehandlingsmetoder. Eleven kan montere og demontere delkomponenter, maskiner og installationer, samt vedligeholde værktøj og produktionsudstyr. - Eleven udfører mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler, samt udføre afkortning og tildannelse ved hjælp af CNC skæring, CNC bukke metoder, og klipning således at EN serie B overholdes. Eleven kan vælge relevant svejseudstyr, tilsatsmateriale og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse. Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 135 og 141. Sammenføjningsmetoden 141 foretages i tyndvæggede rustfaste rør i stillingerne PC, PF og HL045 til kvalitetsniveau B, samt opstille, programmere, indstille, og udføre enkle svejsninger ved brug af svejserobot, og kan selvstændigt bedømme egen svejsning. Eleven kan ved hjælp af konkrete materialespecifikationer udvælge korrekt materiale, til bearbejdning og svejsbarhed - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter.

20 Rustfast smedeteknik 4 nr : 5 uger - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan planlægge og fremstille et projekt på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn til tekniske og økonomiske faktorer. Eleven udarbejder en beskrivelse af et produkt og mulige problemstillinger i arbejdsprocessen, samt produktionstid pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og øvrige bearbejdnings metoder. Eleven skal kunne begrunde valg af faglige og tekniske løsninger i forhold til det valgte projekt. Eleven kan udarbejde en beskrivelse af kvalitetskrav til produktet jf. standarder, og udarbejde et tegningssæt med angivelser af mål og dimensioner, en isometrisk tegning, stykliste med angivelse af tegningsnummer, procesdiagram, en tidsplan og en materialeliste. Eleven kan udarbejde isometrisk og retvinklet projektionstegning både manuel og via cad, overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553, samt overføre data til cam systemer i forbindelse med bearbejdnings- og udfoldningsopgaver. - Eleven kan fremstille en prototype af produktet ud fra egen dokumentation, samt foretage materialevalg herunder dimensioner og kvalitet på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til tekniske og økonomiske faktorer. Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier, herunder redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner, bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger. Eleven har teoretisk og praktisk kendskab til målemetoder, og kan anvende relevante måleværktøjer til en given opgave og har forståelse for valg af arbejds- og sammenføjningsmetode i forbindelse med montage- og demontageopgaver således at EN13920 serie B overholdes. Eleven kan for- og efterbearbejde relevante konstruktioner, samt udfolde geometriske emner og betjene slibeværktøj og maskiner til bearbejdning af overflader. Eleven kan fremstille programmer og emner ved cnc-styret kantpresse og skæremaskine, herunder plasmaskæring. - Eleven har kendskab til skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven kan betjene, vedligeholde og indstille parametre til plasmaskæringsudstyr, og bearbejde i plade og rør. Eleven kan vælge relevant svejseudstyr, tilsatsmateriale og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse. Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 135 og 141. Sammenføjningsmetoden 141 foretages i tyndvæggede rustfaste rør i stillingerne PC, PF og HL045 til kvalitetsniveau B, samt opstille, programmere, indstille, og udføre enkle svejsninger ved brug af svejserobot, og kan selvstændigt bedømme egen svejsning. Eleven kan udføre limning i de materialer der er relevante for branchen, herunder vælge korrekt lim til korrekt fuge, og overfladespænding. Eleven kan ved hjælp af konkrete materialespecifikationer udvælge korrekt materiale, til bearbejdning og svejsbarhed - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere