Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse"

Transkript

1 Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April

2 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet om en klar og entydig central styring og en udbredt decentral ledelse. For at understøtte styringsfilosofien er der udviklet en række koordinerende styringsredskaber for hele organisationen. Styringsredskaberne skal sikre sammenhæng og samtidig være så enkle, at de giver mening på kommunens forskellige arbejdspladser. I denne pjece introduceres du til styringsfilosofien og dens redskaber. På Medarbejderportalen kan du finde yderligere information og inspiration til arbejdet med de enkelte redskaber. Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør April

3 Central styring decentral ledelse I Fredensborg Kommune arbejder vi ud fra en klar rollefordeling mellem politikere, administration og institutioner. Vores styringsfilosofi fastlægger klar og entydig central styring og udbredt decentral ledelse. Det betyder, at opgaverne løses og udvikles, hvor fagligheden er størst og tættest på borgernes behov. Byråd og direktion fastlægger mål, rammer og fælles retning, således at Fredensborg Kommune via klarhed og entydighed kan manøvrere i spændingsfeltet mellem de mange nationale og lokale hensyn og krav. Centrene og institutionerne har ansvar for egen drift og udvikling, og prioriterer selv under hensyn til centrale mål og rammer. Den decentrale ledelse betyder, at opgaverne bliver løst og udviklet, hvor fagligheden er størst og tættest på borgernes behov. Grænsen mellem det centrale og decentrale ansvar er klar. Vi er en kommune med en vidtgående decentralisering. Organisationsstrukturen har afsæt i en professionel og faglig ledelse kombineret med et stærkt fokus på helheden og tværgående prioriteringer. Samtidig er målsætningen til stadighed en effektiv og velfungerende administration, der ser det som sin fornemste opgave at betjene borgere og servicere kommunens politikere og eksterne enheder. Den kommunale organisation består af en direktion med kommunaldirektør og 3 direktører, 12 administrative centre fordelt med 8 borgervendte og 4 tværgående centre. Dertil kommer de mange decentrale enheder, såsom plejecentre, skoler og dagsinstitutioner. April

4 Klar rollefordeling Rollefordelingen kan skitseres således: Byrådet Byrådet har det overordnede ansvar for Fredensborg Kommunes udvikling og for, at borgerne får de ydelser, de har ret til. Byrådet formulerer politikker og mål, fastlægger budget og serviceniveauer og varetager den samlede politiske helhedstænkning i kommunen. Derved styrer Byrådet via mål og bevillinger. Byrådet ledes af borgmesteren, som også er den politiske leder af administrationen. Byråd og borgmester støttes i deres arbejde af kommunens direktion. Direktionen Direktionen er Byrådets og borgmesterens nærmeste rådgiver, og koordinerer kommunens samlede drift og udvikling. Direktionen har det overordnede ledelsesansvar og dermed for: at kommunen følger gældende lovgivning at realisere de lokalpolitiske mål for drift og udvikling at koordinere og skabe sammenhæng på tværs af organisationen og sætte den overordnede retning for ledere og medarbejdere at sikre en løbende organisatorisk udvikling, der matcher en moderne kommune. Direktionen ledes af kommunaldirektøren. Centre og institutioner Alle centre og institutioner har under hensyn til centralt fastlagte mål og rammer, herunder eget budget, ansvar for drift faglig kvalitet og metodeudvikling økonomi personale og udvikling Alle centre og institutioner arbejder systematisk med at fastlægge, dokumentere og følge op på lokale mål såvel som tværfaglige mål. Direktørerne er ansvarlige for centre og institutioner inden for eget direktørområde. Centerchefer refererer til direktørerne, institutionslederne til centercheferne. April

5 Sammenhæng i styringsredskaberne For at understøtte styringsfilosofien i Fredensborg Kommune, er der udviklet en række koordinerede styringsredskaber for hele organisationen. Styringsredskaberne understøtter vores arbejde som en professionel organisation, hvor vi sætter mål for vores indsatser og sikrer, at de handlinger, vi udfører, er i overensstemmelse hermed. Styringsredskaberne skal sikre en sammenhæng mellem de forskellige tiltag i kommunen, dvs. vision, politikker, budget, strategier og de konkrete lokale initiativer. Samtidig er det vigtigt, at styringsredskaberne er enkle og rummelige, således at de ikke medfører unødigt administrativt arbejde og giver mening på kommunens forskellige arbejdspladser. Til hvert styringsredskab er udarbejdet en vejledning og skabelon, som giver gode råd og anvisninger i forbindelse med brugen af redskabet. Desuden findes yderligt materiale på Medarbejderportalen. Visionen udgør fundamentet for kommunens styring og de forskellige styringsredskaber tager udgangspunkt heri. April

6 Det borgerrettede spor Visionen I februar 2007 vedtog Byrådet Fredensborg Kommunes vision: Fredensborg Kommune tilfredse borgere. Visionen bæres af ordene mangfoldighed, bæredygtighed, udvikling, dialog, åbenhed og sammenhæng. Visionen sætter retning for hele kommunen og afspejler sig i vores handlinger og initiativer på alle områder. Fredensborg Kommune tilfredse borgere Kommunen skal med sin natur, kultur og mangfoldighed være en bæredygtig kommune i udvikling. I tæt dialog med borgerne skabes en attraktiv kommune, kendetegnet ved åbenhed og sammenhæng Politikker Der er politikker på alle kommunens politikområder. Politikkerne fastsætter overordnede politiske standpunkter på de konkrete politikområder. Politikkerne er således en tilkendegivelse over for borgerne om, hvad de kan forvente inden for et specifikt politikområde. En politik har i princippet evig varighed, men tages op til drøftelse og evt. revision minimum en gang i hver byrådsperiode, som udgangspunkt i det 2. år. Politikkerne operationaliseres og udmøntes hvert år i budgettet. Politikkerne vedtages af Byrådet og efterleves i hele kommunen. Strategier På nogle områder kan det være relevant at udarbejde strategier. Hvor politikken blot indeholder nogle overordnede standpunkter, beskriver en strategi også nogle mere konkrete målsætninger og ikke mindst, hvordan man vil nå målene. Strategierne vil både kunne dække et stort område, fx klimastrategi og et mere snævert område inden for et politikområde, fx inklusionsstrategi. Strategier vedtages løbende og tager sit udspring i en politik og kobles efterfølgende til budgettet. Strategier er ikke nødvendigvis politisk godkendt. April

7 Budgettet Den samlede udvikling af Fredensborg Kommune tilrettelægges gennem budgetarbejdet og den fysiske planlægning, hvor formålet er gennem en årlig helhedsorienteret planlægning at samordne kommunens politiske målsætninger og den økonomiske og fysiske planlægning. Budgettet vedtages hvert år i oktober måned og er Byrådets overordnede centrale styringsværktøj. Budgettet struktureres i politikområder, der knytter politikker og budget sammen. Budgettet tager således udgangspunkt i politikkerne og opstiller udviklingsmål for servicen, prioriterede indsatser og økonomiske rammer, og danner dermed strukturen for det strategiske arbejde på både politisk og administrativt plan. Samtidig kan borgernes i budgetdokumentet se både de overordnede politiske standpunkter inden for politikområderne samt de mere konkrete mål og indsatser. Budgetprocessen er bygget op om tre politiske begivenheder: Byrådets budgetseminar i april, Byrådets budgetseminar i august samt den formelle budgetvedtagelse senest 15. oktober. Herudfra kan budgetprocessen inddeles i fire faser, som vist i nedenstående figur. Udmøntningsfase Budgetvedtagelse oktober Januar Forberedelsesfase Beslutningsfase Budgetseminar april Budgetseminar august Bearbejdningsfase April

8 Organisation og HR Ledetråden Ledetråden er direktionens strategibrev og sætter retning for organisationens udvikling det kommende år. Ledetråden angiver direktionens krav og forventninger til den organisatoriske udvikling i en række tværgående indsatser. Indsatserne bliver implementeret i nogle direktionsinitierede projekter samt i centrenes og institutionernes årsplaner. Ledetråden udgives hvert år i november og forstås som en udmøntning af de krav der stilles til en moderne kommunal organisation. Årsplaner Med udgangspunkt i budgettet og direktionens ledetråd udarbejdes i begyndelsen af hvert år årsplaner i centre og institutioner/områder. Årsplanen er enhedens eget styrings- udviklings- og planlægningsværktøj. Årsplanen er der, hvor organisationens indsatser fra fx politikker, budget og ledetråd, men også arbejdspladsens egne indsatser bliver realiseret til konkrete handlinger. Årsplanen vil også indeholde tværgående mål, som flere enheder har opstillet i deres årsplan. Med årsplanen har arbejdspladsen styr på handlinger, deadlines og ansvarsfordelinger, der fører frem mod at nå bestemte mål. Årsplanerne færdiggøres hvert år i slutningen af februar. PUS, resultataftaler og udviklingsplaner Formålet med PUS er at skabe et gensidigt samspil mellem lederens eller medarbejderens faglige såvel som personlige kompetencer og det enkelte centers eller institutions målsætninger. PUS bliver således til gavn for både leder, medarbejder og arbejdspladsen. Som konklusion på PUS udarbejdes for direktører og centerchefer en resultataftale, hvor der opstilles mål for lederens og organisationens udvikling, mens der som konklusion på PUS med øvrige ledere og medarbejdere udarbejdes en udviklingsplan, der beskrives mål og handlinger for medarbejderens personlige og faglige udvikling. PUS med ledere afholdes i december og januar og PUS med medarbejdere afholdes i marts til juni. Trivselsundersøgelse og lederevaluering En god arbejdsplads bliver til, når vi i fællesskab tager ansvar i hverdagen. For at bevare en attraktiv arbejdsplads er det nødvendigt løbende at følge på hvad der er godt ved vores arbejdsplads og hvad skal vi arbejde med at gøre bedre. Fredensborg Kommune måler derfor på medarbejdertilfredsheden i kommunen hvert andet år via en trivselsundersøgelse og en lederevaluering. Et grundprincip for både trivselsundersøgelsen og lederevalueringen er, at arbejdspladserne i kommunen selv skal arbejde med resultaterne. Derfor modtager alle arbejdspladser en rapport om deres trivsel, og alle ledere har modtaget en personlig lederevalueringsrapport. Trivselsundersøgelsen og lederevalueringen gennemføres sensommeren i hvert ulige år. April

9 Kontakt Spørgsmål kan stilles til Center for Politik og Strategi Fredensborg Kommune Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Tlf April

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere