Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere"

Transkript

1 Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg Deltagere: Landsformand Torben Kjærbo Ibsen Landskasserer Erik Hansen Kredsformand kreds 1, Dorthe Ellegaard Kredsformand kreds 2, Susanne Kjær Kredsformand kreds 3, Michael Rode Jensen Kredsformand kreds 4, Frede Pedersen Kredsformand kreds 5, Johnny Voss Kredsformand kreds 6, Bjarne Haulund Forretningsfører Jan E. Nielsen Referent Jan E. Nielsen Orientering fra landsformanden, forretningsføreren og jubilæumsfonden Opfølgning på sidste møde (TKI) Torben informerede om Janna Juhlers og hans møde med Fødevarestyrelsen ang. avl af dyr og genetik. Ang. salg af hvalpe så sidestilles dette med købeloven, der arbejdes på at lave købsaftaler. DcH deltager i denne gruppe. Normer for god praksis ved bedømmelser på udstillinger er et andet punkt der kom op, det er ikke noget, DcH skal være med i. Genetik ved avl er også udenfor DcH s område. Referat fra mødet med Dyrekassen udsendes til HB. Status fra medieudvalg (TKI) Status fra sekretariatet (JEN) Jan informerede om, at salget fra lageret med tilbudsvarerne går godt. DM tilmelding, fra hovedbestyrelsen, skal ske inden medio juli til Jan via mail, med besked om man overnatter fredag, deltager lørdag og søndag, og om man ønsker overnatning og evt. ledsager. Sidste års DM invitationsliste bliver udsendt til HB, og HB melder tilbage med eventuelle ændringer.

2 Opfølgning og status på målsætning (TKI) Arbejdet er sat i gang i grupper i HB, der blev dannet følgende grupper: Målsætninger: Medlemstal: Susanne, Johnny, Erik. Markedsføring: Michael, Bjarne, Johnny. Økonomi: Frede, Dorthe, Erik, Bjarne. Jan udsender de aftalte punkter til HB Udkast til målsætning skal være klar til oktober. Nyt fra landskassereren (EH) Erik konstaterede at det ser fornuftigt ud med regnskabet i forhold til budgettet. Der er i 2016 budgetteret med 2 foreningslederkurser. Nyt fra FU (TKI) Det blev på mødet afklaret, at plakater og roll-ups er lavet som et tilbud til lokalforeningerne og kredsene for at kunne præsentere DcH s tilbud. Det er derfor vigtigt, at alle udvalg har opdateret teksten på deres plakater hos sekretariatet. Dette er lavet for at profilere DcH bedre i omverdenen. Rally App er sat i gang. Udvalget er tovholder på indholdet, Jan er tovholder på layoutet. DcH er blevet bedt om at deltage i et projekt mod konflikter i naturen i Friluftsrådet. Det blev besluttet, at Janna Juhler og Frede Pedersen repræsenterer DcH i dette projekt. Vi har købt 2 domæner, som var sat til salg, til DcH. De to domæner udmeldes senere når de linker til vores nuværende hjemmeside. Det er gjort for at gøre adgangen til DcH nemmere fra nettet og for at fremtidssikre os. Derudover vil der til efteråret blive skiftet hosting udbyder til vores hjemmeside. Landsudvalgene Agilityudvalg (SK) Møde 10. juni, referat udsendes. Brugshundeudvalg (DE) Møde d. 19. juni, referat udsendt. Dommerudvalg (JV) Der arbejdes på en ny dommermappe, og den er ved at være klar. Det skal gøre det nemmere at dømme med den nye mappe. Der er ikke særlig mange på dommeruddannelsen i år. Konkurrenceudvalg (JV) Der er planlagt møde til arbejdet med den nye årbog.

3 Eftersøgningsudvalg (JV) Det blev besluttet at tegne en ulykkesforsikring for eftersøgningshunde når de er i tjeneste. Der tilgår et nyhedsbrev til eftersøgerne, når den er gældende. Johnny informerede om en klage over eftersøgningstjenesten fra en eftersøger, og redegjorde for svaret. Der er indgået et samarbejde med Search and Rescue. Der bliver udsendt et nyhedsbrev fra tjenesten. På næste HB møde vil det blive drøftet hvorledes vores holdning er til eftersøgernes deltagelse i andre organisationer. Der er mange udfordringer med det nye system i eftersøgningstjenesten, med kurser m.m. omkring information og strukturen. HB opfordre til, at der sendes information omkring kurser ud i god tid, og at der sættes penge på budgettet til kørsel til disse kurser. Det blev påtalt, at orienteringer først godkendes af HB, inden de sendes ud i nyhedsbreve. Det bliver der fulgt op på. Konsulentudvalg (FP) Der er arbejdet med vedtægter. Der blev spurgt ind til DcH konference/messe med indbydelse til alle hundeinteresserede. Frede beder udvalget om at komme med et grov budget. Frede opfordrede kredsformændene om at søge efter nye konsulenter. Uddannelsesudvalg (FP) Der er afholdt møde ang. vedtægter. Nordisk udvalg (DE) Budgettet vil blive overskredet for 2015 i forhold til det som det endte med at blive nedskrevet med. Stor ros til Lemvig i forbindelse med afholdelse af Nordisk DM. Der skal et nyt medlem i udvalget ved næste valg, og udvalget har kontakt til en kandidat. Ordensudvalget (TKI) Der er indgivet kommentarer til ændringen i 21. Formuleringen Dommerens/Konkurrencelederens skøn er problematisk. Den fratager andre (KU og OU) at kunne afgøre, om diskvalifikationen er rimelig eller ej. Samtidig er det ikke angivet, hvilke form for sager, der kan rejses af KU over for OU (udelukkelse for evigt, karantæne eller ) Det er endvidere ikke angivet i 22), at KU kan rejse en sag i OU, følgen må være, at sagen ikke kan behandles Timingen findes problematisk, da proceduren virker langsommelig og HF kun har 24 timer til at

4 anke. Timingen forudsætter (iht. KU s nyhedsbrev), at KU og lokalforeningens formand altid er til rådighed og reagerer straks. Dette kunne afhjælpes ved, at dommeren/konkurrencelederen med det samme skriftligt skal gøre opmærksom på ankemuligheden. Det er gennemgået og taget til efterretning. Rally lydighedsudvalg (BH) Forslag til ændring i orientering nr. 132 er godkendt. Der er trykt nye resultathæfter til rally, det vil blive meddelt i et nyhedsbrev, når de er klar til salg. Redaktionen (TKI) Der er afholdt møde i redaktionen. Der blev talt om, at det er vigtigt at de tænker ny redaktør til Maja Hansen stopper, Torben opfordrede udvalget til dette. Vedtægter/håndbog blev gennemgået. Der bliver udsendt referat fra mødet. Ungdomsudvalg (SK) Initiativfonden (EH) Jubilæumsfonden (TKI) Ansøgning til jubilæumsfonden om jubilæumsnål til DcH Mariager er godkendt. Haleamputation (TKI) Vi fik et meget intetsigende svar fra daværende fødevareminister Dan Jørgensen. DcH Bladet og et følgebrev blev sendt til alle dyrevelfærdsordførere for de forskellige partier. Vi blev kontaktet af Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, om at de gerne vil have et møde med os omkring dette emne. Vi vil bruge dette møde til at forsøge at opnå forståelse for problemstillingen. Ang. foreningslederkurset og afbud hold 2 (TKI) Torben gav udtryk for, at det er et problem når der kommer seks afbud en uge før start, og at det ikke er holdbart, derfor er det vigtigt, at kredsformændene skubber på og følger op, hvis noget lignende skulle opstå. Jan sørger for at sende noget ud inden næste kursus, så kredsformændene kan presse på, hvis dette opstår igen. Jan sender deltagerliste til kredsformændene og opfordring til udvalgsformænd.

5 DGI Der arrangeres et møde med DGI i juli eller august, vedr. et eventuel medlemskab af DGI. Det vil fortsat skulle afgøres på et landsmøde inden en endelig beslutning kan ske. Ang. pokaler fra Dyrekassen (JEN) Det er besluttet at kredsene stadig kan få betalt kredspokaler, betalingen skal igennem sekretariatet, i henhold til beslutning på HB møde d. 7/2 Jan sender mail til HB til orientering omkring aftalen med Dyrekassen. Ang. ørekupering (FP) Frede forelagde en mail han havde fået omkring ørekupering i forbindelse med sygdom. HB undersøger det juridiske i det. Hjemmeside (JEN) Link til andre sider og link til app. Udsat til næste HB møde Eventuelt (Alle) Dorthe opfordrer til, at vi får sendt referater m.m. ud mere ens til postmodtagere fra de forskellige udvalg. Det er vigtigt, at udvalgene skriver hvem der skal modtage deres mails. Det følger HB kontaktpersonerne op på. Dorthe opfordrede kredsformændene til, at alle konkurrencer kommer på online senest 1. januar, af hensyn til konkurrencehundeførernes planlægning Med venlig hilsen Torben Kjærbo Ibsen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere