Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren"

Transkript

1 SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring. Generelle sikkerhedsanvisninger. Symbolforklaringer Oplysninger om produktet 4. EF-overensstemmelseserklæring 4. Bestemmelsesmæssig anvendelse 4. Leveringsomfang 4.4 Produktbeskrivelse 4.5 Tekniske data og varianter 5.6 Anvendelseseksempler 6 Forskrifter 7 4 Installation af rørledninger 8 4. Generelt til rørsættet 8 4. Lægning af rørledning 9 5 Installation af pumpestationen 0 5. Placering i opstillingsrummet 0 5. Fastgørelse af pumpestationen 0 5. Eltilslutning Montering af sikkerhedsgruppe 5.5 Tilslutning af ekspansionsbeholder og forkoblingsbeholder 5.5. Montering af forkoblingsbeholder ved solfangere af vakuumrør (tilbehør) 5.5. Montering af ekspansionsbeholder (tilbehør) 5.5. Indstilling af ekspansionsbeholderens fortryk 5.6 Tilslutning af rørledninger og udblæsningsledning til pumpestationen 5.7 Montering af temperaturføler 5.7. Solfangertemperaturføler 5.7. Beholdertemperaturføler 6 Opstart 4 6. Anvendelse af solvæske 4 6. Skylning og påfyldning med solvarme-fyldepumpe (trykfyldning) Tekniske data Specialhydraulik Montering af snavsudskiller (tilbehør) Tilslutning af solvarme-fyldepumpen til solvarmeanlægget Udførelse af forberedende arbejde Skylning af solvarmeanlægget, så det er luftfrit Afslutning af trykfyldning og bestemmelse af driftstryk Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit Afmontering af solvarme-fyldepumpen Rengøring af solvarme-fyldepumpen 8 6. Skylning og påfyldning med håndpumpe (udlufter på taget) Skylning af rørledninger Trykprøve med vand Udskiftning af vand med solvæske 6..4 Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit 6..5 Bestemmelse af driftstryk 6..6 Bestemmelse af frostsikringstemperatur 6..7 Korrektion af frostsikring 6.4 Indstilling af gennemstrømningsmængde 7 Opstart, eftersyns- og serviceprotokol 5 8 Fejl 7

3 DA Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring. Generelle sikkerhedsanvisninger Om denne vejledning Den foreliggende vejledning indeholder vigtige informationer til sikker og korrekt montering og betjening af pumpestationen. Denne vejledning henvender sig til vvs-installatøren. Billederne i denne vejledning viser -strengs-reguleringsmodulet med ekstern styring. B Udlevér vejledningen til kunden, og forklar, hvordan apparatet fungerer og betjenes. Overhold disse henvisninger B Læs vejledningen omhyggeligt igennem. B Overhold sikkerhedsanvisningerne, så personskader og materielle skader undgås. B Arbejde, som kræver, at pumpestationen åbnes, skal altid udføres af en autoriseret elektriker. B Eltilslutningen må kun udføres af en autoriseret elektriker. B Før pumpestationen åbnes, skal strømmen til det afbrydes. B Installér en varmtvandsblander, så temperaturen ved tapstederne begrænses til maks. 60 C. B Konstruktionen må ikke ændres. B Brug kun materialer, som kan klare temperaturer op til 50 C. B Skyl og fyld kun pumpestationen, når solen ikke skinner direkte på solfangerne, og der ikke kan forventes frost (ved skylning med vand).. Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette tingskader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader. Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller kedel.

4 4 Oplysninger om produktet DA Oplysninger om produktet. EF-overensstemmelseserklæring Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de gældende europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen er bekræftet..4 Produktbeskrivelse Ved anvendelse af AGS 50 kræves der endvidere en automatisk udlufter pr. solfanger ud over luftudskilleren i modulet.. Bestemmelsesmæssig anvendelse AGS-reguleringsmodulerne må kun anvendes til drift af solvarmeanlæg i forbindelse med egnede styringer, som er fremstillet af samme producent. AGS-pumpestationerne er udelukkende beregnet til drift af solvarmeanlæg med propylenglykol-vandblandinger (Tyfocor L eller Tyfocor LS). Brug af andre medier er ikke tilladt.. Leveringsomfang SD 6 7 Fig. Emballageenhed - reguleringsmodul med styring Pumpestationen (- eller -strengs-station med/uden styring) Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsventil, manometer, påfyldnings- og tømningshane) endvidere Fastgørelsesmateriale (ikke vist) SD Fig. Pumpestationer uden isoleringsdele på forsiden og uden integreret styring Kuglehane med termometer (rød=fremløb ), blå=retur) og integreret kontraventil: - 0 = kontraventil driftsklar, - 45 = kontraventil åbnet manuelt Klemringsforskruning Sikkerhedsventil 4 Manometer 5 Tilslutning til membranekspansionsbeholder 6 Påfyldnings- og tømningshane 7 Solvarmepumpe 8 Gennemstrømningsindikator 9 Luftudskiller ) 0 Regulerings-/stopventil ) Ikke ved -strengs-stationer

5 DA Oplysninger om produktet 5.5 Tekniske data og varianter AGS 5 AGS 5E Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens aktiveringstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 5, tilslutning ¾ Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,5 0,5 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x85x80 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm 5 5 Antal solfangere Tab. Tekniske data AGS 5 og AGS 5E AGS 0 AGS 0E Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens aktiveringstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 5, tilslutning ¾ Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,54 0,54 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x85x80 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm Antal solfangere Tab. Tekniske data AGS 0 og AGS 0E AGS 0 AGS 50 Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens aktiveringstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 0, tilslutning Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,85,0 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x90x5 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm 8 8 Antal solfangere Tab. Tekniske data AGS 0 og AGS 50

6 6 Oplysninger om produktet DA.6 Anvendelseseksempler SD Fig. Forskellige hydrauliske anvendelser Standardsystem med -strengs-pumpestationer To solfangere (øst/vest) med - og -strengs-pumpestationer -forbruger-anlæg med - og -strengs-pumpestationer 4 Standardsystem med -stengs-pumpestationer og udlufter på taget

7 DA Forskrifter 7 Forskrifter Overhold nationale og lokale bestemmelser og direktiver ved montering og drift af anlægget. Tekniske regler for installation af termiske anlæg Eltilslutning: VDE 000: installation af elektriske driftsmidler, jording, beskyttelsesleder, potentialudligningsleder VDE 070: istandsættelse, ændring og kontrol af elektriske apparater VDE 085: generelle informationer om installation af lynaflederanlæg VDE 090: Hovedspændingsudligning i elektriske anlæg VDE 0855: installation af antenneanlæg (efter anvendelsen) Tilslutning af termiske solvarmeanlæg: EN 976: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (præfabrikerede anlæg) ENV 977: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (anlæg produceret kundespecifikt) DIN 988: Tekniske regler for brugsvandsinstallation (TRWI) DIN EN 5, del : Ikke-automatiske cirkulationspumper (skal overholdes ved vurdering af reguleringsmodulets hydrauliske ydelse) Installation af og udstyr til varmtvandsvarmere: DIN 475, del : Vandvarmere og varmeanlæg til vandopvarmning til brugs- og procesvand; krav, mærkning, udstyr og kontrol DIN 880, VOB (den tyske bekendtgørelse om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder, del C): Anlæg til opvarmning af anlægs- og brugsvand DIN 88, VOB: Gas-, vand- og afløbsinstallationer DIN 84, VOB: Isolering af varmetekniske anlæg AVB (licitationsbestemmelser for bygge- og anlægsarbejder i højhusbyggeri) WasV: bestemmelse om generelle betingelser for forsyning med vand. DVGW W 55: Brugsvandsvarme- og ledningsanlæg, tekniske forholdsregler til forebyggelse af legionellavækst

8 8 Installation af rørledninger DA 4 Installation af rørledninger 4. Generelt til rørsættet Forsigtig: Skader på anlægget ved brug af kunststofledninger (f. eks. PE-rør)! B Brug kun materialer, som kan klare temperaturerne i solvarmeanlæg på op til 50 C. Solfangerne, pumpestationen og solvarmebeholderen forbindes med hinanden med rørledninger. B Gør følgende for at undgå luftbobler: Læg rørledningerne stigende fra beholderen til solfangeren. Forbindelse af rørledninger Forsigtig: Skader på anlægget på grund af varmeudvikling ved slaglodning! B Der må ikke loddes i nærheden af solfangere af vakuumrør. B Kobberrør på solvarmeanlæg må kun loddes med slaglod. Som alternativ til lodning kan der arbejdes med klemringsforskruninger eller pressfittings, hvis de er modstandsdygtige over for glykol og temperatur (50 C). 4 Vi anbefaler, at rørledningerne bestemmes med en rørnetberegning. Tabel 4 gør det muligt at foretage en skønsmæssig beregning. B Vælg evt. en rørledning med større diameter, hvis der er meget modstand (buer, armaturer osv.). Enkelt ledningslængde Antal solfangere op til 5 op til 0 op til 5 op til 0 Fig. 4 Rørsæt til solvarmeanlægget Ledning til solfangertemperaturføleren Solfangere Pumpestation 4 Solvarmebeholder SD op til 6 m op til 0 m op til 5 m Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Ø 8 mm (DN5) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) op til 0 m Ø 8 mm (DN5) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) op til 5 m Tab. 4 Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Dimensionering af rørledningerne Ø 5mm (DN) Hvis rørgevind-forbindelserne tætnes med hamp: B Brug en gevindpasta, som er modstandsdygtig over for temperaturer op til 50 C (f. eks. NeoFermit universal).

9 DA Installation af rørledninger 9 4. Lægning af rørledning Jording af rørledninger Arbejdet skal udføres af en autoriseret specialvirksomhed. B Anbring et jordingsbånd på fremløbs- og returrøret (position vilkårlig). B Slut jordingsbåndene til bygningens potentialudligningsskinne med potentialudligningskablet NYM (mindst 6 mm ). Lægning af rørledninger ved anvendelse af automatisk udlufter på taget (tilbehør) B Læg rørledningerne med stigning til udlufteren. Ved hvert retningsskift nedad kræves der en ekstra luftpotte med udlufter (temperaturbestandighed 50 C) SD Fig. 5 Den automatiske udlufters placering Automatisk udlufter Isolering af rørledninger B Isoler udendørs-rørledninger med UV- og højtemperaturbestandigt materiale (50 C). B Isoler indendørs-rørledninger med højtemperaturbestandigt materiale (50 C).

10 0 Installation af pumpestationen DA 5 Installation af pumpestationen 5. Placering i opstillingsrummet Forsigtig: Pumpestationen kan beskadiges af varmeophobning! B Sørg for, at udluftningsåbningerne foroven og forneden i isoleringen er åbne. B Gør følgende for lettere at kunne tilslutte temperaturføleren: Montér pumpestationen () tæt på solvarmebeholderen (). B Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til ekspansionsbeholderen () og opsamlingsbeholderen (4). 5. Fastgørelse af pumpestationen -strengs-pumpestation B Bor et hul (), og fastgør stationen med den vedlagte dyvel og skrue. -strengs-pumpestation B Bor huller med en afstand på 60 mm (), og fastgør stationen med de vedlagte dyvler og skruer. 60 mm 0 mm 0 mm SD Fig. 6 Anbefalet opstilling (mål i mm) Solvarmebeholder Pumpestation Ekspansionsbeholder 4 Opsamlingsbeholder Fig. 7 8 mm Montering af stationen Fastgøring af -strengs-pumpestation Fastgøring af -strengs-pumpestation SD 5. Eltilslutning Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til de gældende lokale forskrifter. Forsigtig: Skader på pumpen! B Bemærk, at pumpen først må startes op, når rørsystemet er fyldt. Ellers kan pumpen beskadiges. B Kablerne til pumperne og temperaturfølerne skal sluttes til styringen som angivet i styringens monteringsvejledning.

11 DA Installation af pumpestationen 5.4 Montering af sikkerhedsgruppe Ved -strengs-pumpestation: B Monter sikkerhedsgruppen til venstre. B Monter sikkerhedsgruppen med den vedlagte pakning () på reguleringsmodulet. Tilslutning af forkoblingsbeholder Hvis rørledningen til ekspansionsbeholderen skal lægges med stigning, skal der installeres en ekstra udlufter. B Til beskyttelse af sikkerhedsventilen mod for høj temperatur: Installér forkoblings- og ekspansionsbeholderen med et T-stykke (G¾ A udvendig med fladtætning) 0 til 0 cm oven over pumpestationen i returløbet. B Fastgør rørledningerne til og fra forkoblingsbeholderen med rørspændebånd (4). Montér forkoblingsbeholderen i lodret position. B Slut ekspansionsbeholderen (5) til forkoblingsbeholderen med et kobberrør. B Luk tilslutningen på sikkerhedsventilen med kappen ¾ () på opstillingsstedet. Fig. 8 Montering af sikkerhedsgruppe Pakning (x0x) SD 5.5 Tilslutning af ekspansionsbeholder og forkoblingsbeholder 0-0 cm 4 Forkoblingsbeholderen (hvis denne forefindes) og ekspansionsbeholderen inklusive rørledningerne til sikkerhedsgruppen må ikke isoleres Montering af forkoblingsbeholder ved solfangere af vakuumrør (tilbehør) Ved solfangere af vakuumrør kræves der en forkoblingsbeholder, hvis: Anlægget fungerer som understøttelse til opvarmningen. Anlægsdækningsgraden er mere end 60 % ved anlæg til ren brugsvandsopvarmning. Fig SD Montering af forkoblingsbeholderen Fleksibel slange af rustfrit stål fra ekspansionsbeholderens tilslutningssæt (tilbehør) Prop på sikkerhedsgruppens tilslutning (på opstillingsstedet) Forkoblingsbeholder 4 Rørspændebånd (på opstillingsstedet) 5 Ekspansionsbeholder 5 Forkoblingsbeholderen beskytter ekspansionsbeholderen mod for høj temperatur. 5 liter liter Højde 70 mm 70 mm Diameter 60 mm 70 mm Tilslutning x R ¾ x R ¾ maks. driftstryk Tab. 5 Tekniske data forkoblingsbeholdere

12 Installation af pumpestationen DA 5.5. Montering af ekspansionsbeholder (tilbehør) B Montér ekspansionsbeholderen med fastgørelsesmaterialet. B Slut ekspansionsbeholderen () til returløbet på pumpestationens sikkerhedsgruppe. 5.6 Tilslutning af rørledninger og udblæsningsledning til pumpestationen Fare: Person- og anlægsskader på grund af forkert monteret udblæsningsledning! B Udblæsningsledningen skal udføres efter størrelsen for sikkerhedsventilens udgangstværsnit (maks. længde = m og maks. buer). B Afkort rørledningerne, så de kan skubbes ind i klemringsforskruningen () indtil anslag. B Lad udblæsningsledningen () på opstillingsstedet gå fra sikkerhedsventilen til opsamlingsbeholderen (4), hvor den skal munde ud, så det er muligt at holde øje med den, og fastgør den med et rørspændebånd (). Fig SD Tilslutning af ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil Fleksibel slange af rustfrit stål fra ekspansionsbeholderens tilslutningssæt (tilbehør) Ekspansionsbeholder 5.5. Indstilling af ekspansionsbeholderens fortryk Ekspansionsbeholderens fortryk beregnes ud fra den statiske anlægshøjde plus 0,5 bar (højdeforskel på meter svarer til 0, bar). B Indstil et minimumtryk på,5 bar. B For at opnå det maksimalt brugbare volumen: Indstil fortrykket ved ubelastet beholder (uden væsketryk). B Korriger fortrykket afhængigt af, om det beregnede fortryk er højere eller lavere end fortrykket, der er indstillet på fabrikken. 4 Fig. Tilslutning til pumpestationen Klemringsforskruning Udblæsningsledning (på opstillingsstedet) Rørspændebånd (på opstillingsstedet) 4 Tom dunk (opsamlingsbeholder) SD Montering af påfyldnings- og tømningshane B Montér en anordning til tømning af pumpestationen i returrøret på stationens laveste punkt (T-stykke med påfyldnings- og tømningshane, figur, (4)).

13 DA Installation af pumpestationen 5.7 Montering af temperaturføler Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker. Temperaturfølerne er polsikre Solfangertemperaturføler Hvis ledningen til solfangertemperaturføleren skal sluttes til følerledningen til styringen på et fugtigt sted, skal der anvendes en vandtæt tilslutningsdåse. B Forlæng følerledningen med en ledning med to ledere () på opstillingsstedet. B Beskyt evt. forbindelsesstederne () foroven og forneden med tilslutningsdåser SD Fig. Solfangertemperaturføler og temperaturføler på pumpestationen med integreret styring. Solfangertemperaturføler Forbindelsessted Ledning med to ledere ( x 0,75 mm til maks. længde 50 m, på opstillingsstedet) 4 Påfyldnings- og tømningshane til tømning (på opstillingsstedet) 5 Beholdertemperaturføler 5.7. Beholdertemperaturføler Monteringsanvisninger og data kan læses i installationsvejledningerne til beholderen og styringen.

14 4 Opstart DA 6 Opstart Forsigtig: Anlægsskader på grund af frossent vand eller fordampning i solfangeren! B Skyl og fyld kun reguleringsmodulet, når solen ikke skinner direkte på solfangerne, og der ikke kan forventes frost (ved skylning med vand). Ved påfyldning af solvæsken skal der tages højde for det ekstra volumen, forkoblingsbeholderen rummer (hvis installeret). Forkoblingsbeholderen og ekspansionsbeholderen skal udluftes tilstrækkeligt. 6. Anvendelse af solvæske Forsigtig: Fare for tilskadekomst ved kontakt med solvæsken! B Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsesbrille ved omgang med solvæske. B Hvis solvæsken kommer på huden: Vask solvæsken af med vand og sæbe. B Hvis solvæsken kommer i øjnene: Hold øjenlågene åbne med hænderne, og skyl omhyggeligt øjnene under rindende vand. Solvæsken er færdigblandet og klar til brug. Den garanterer sikker drift inden for det angivne temperaturområde, beskytter mod frostskader og giver høj sikkerhed for damp. Væsken er biologisk nedbrydelig. Der kan rekvireres et sikkerhedsdatablad med yderligere informationer om solvæsken hos producenten. Solfangerne må kun anvendes med følgende solvæske: Solvæske Temperaturområde 6. Skylning og påfyldning med solvarmefyldepumpe (trykfyldning) Mens solvæsken fyldes på, genererer solvarmepumpen så høj gennemstrømningshastighed, at luften i anlægget trykkes ind i beholderen (udlufter på taget ikke nødvendigt). Restluft, som stadig befinder sig i solvæsken, udskilles via pumpestationens luftudskiller Fig. Solvarme-fyldepumpe SD Tilslutning " Måleskala (6-5 liter) Udtagelig beholder 4 Kuglehane i sugeledningen 5 Tilslutning (¾ ) til trykslange 6 Solvarme-fyldepumpe 7 Driftskontakt til solvarme-fyldepumpen 8 Påfyldnings- og tømningshane til tømning af pumpen 9 Opsamlingskar 0 Returslange ¾" Trykslange ½ Sugeslange Solfangere FKC og FKT Tyfocor L 0/70 ) C Tyfocor L 45/ C Solfangere med vakuumrør Tyfocor LS C Tab. 6 Tyfocor-type afhængigt af solfangertypen ) kun til sydeuropæiske lande

15 DA Opstart Tekniske data Solvarme-fyldepumpe Netspænding V 0 Frekvens Hz maks. effektforbrug W 775 Tilladt medietemperatur for pumpen Tilladt driftsmiddel C 0-55 Vand, propylen-glykol-vandblanding maks. 50/50 % 6.. Montering af snavsudskiller (tilbehør) Der kan monteres en snavsudskiller for at opnå sikkerhed for, at der ikke kan komme grove snavspartikler ind i solvarme-fyldepumpen. B Fastgør rørspændebåndet () på solvarme-fyldepumpens boring. B Montér snavsudskilleren () på rørspændebåndet. Det skal være muligt at aktivere kuglehanen forfra. B Monter den vedlagte slange () mellem snavsudskilleren og den øverste beholdertilslutning. B Montér returslangen ¾" (4) mellem snavsudskilleren og pumpestationens gennemstrømningssikring. Maksimal løftehøjde ved: Solvæske vand maks. transportflow ved solvæske m m 6 40 m /h,0 maks. transportflow ved vand m /h,6 Beholderkapacitet l 0 Samlet vægt (tom) kg 4 Tab. 7 Tekniske data solvarme-fyldepumpe 6.. Specialhydraulik Ved parallelkoblede solfangere skal hver enkel solfanger skylles. Hertil skal der monteres glykol- og temperaturbestandige afspærringsarmaturer i fremløbsledningerne. Ved anlæg med to solfangere (f. eks. øst/vest) skal hver solfanger skylles igennem via den tilhørende returstreng. Ved anlæg med to beholdere, som drives via to pumper, skal hver forbruger skylles via den tilhørende returstreng. Ved anlæg med to beholdere, som drives via en pumpe og en omskifterventil, skal hver forbruger skylles efter hinanden. Indstil omskifterventilen i overensstemmelse hermed. Fig SD Montering af snavsudskilleren på solvarme-fyldepumpen Snavsudskiller Rørspændebånd Slange til snavsudskiller 4 Returslange ¾" 5 Trykslange ½

16 40 60 C Opstart DA 6..4 Tilslutning af solvarme-fyldepumpen til solvarmeanlægget B Slut trykslangen ½ med T-stykket () til sikkerhedsgruppens påfyldnings- og tømningshane og til pumpen (4). B Slut returslangen ¾ med kuglehanen til mellem gennemstrømningssikringen () og beholderen foroven (). B Luk påfyldnings- og tømningshanen (), når pumpen er løbet fuld SD Fig. 6 Fig SD Tilslutning af tryk- og returslange Trykslange Returslange Beholder foroven 4 Tilslutning til pumpen 4 Påfyldnings- og tømningshane ved trykslangens T-stykken edgang Påfyldnings- og tømningshane på pumpen Påfyldnings- og tømningshane på sugeslangen B Luk stationens højre kuglehane (5), og åbn den venstre kuglehane (6) helt. B Åbn gennemstrømningssikringen () helt med en unbrakonøgle SW4. B Åbn påfyldnings- og tømningshanen på sikkerhedsgruppen () ved enden af trykslangen () og på gennemstrømningssikringen Udførelse af forberedende arbejde B Luk for påfyldnings- og tømningshanen () på pumpen. B Fyld tilstrækkelig solvæske i solvarmepumpens beholder. Ud over anlæggets volumen kræves der ca. 0 liter til pumpen, slangerne osv C B Påfyldning af pumpen med solvæske: Åbn kuglehanen på pumpens sugeslange () og påfyldnings- og tømningshanen () i T-stykkets nedgang SD Fig. 7 Påfyldnings- og tømningshane på sikkerhedsgruppen Påfyldnings- og tømningshane på trykslangen Indstillingsskrue på gennemstrømningssikringen 4 Påfyldnings- og tømningshane på gennemstrømningssikringen 5 Kuglehane på højre termometer lukket (90 ) 6 Kuglehane på venstre termometer helt åben (0 )

17 DA Opstart Skylning af solvarmeanlægget, så det er luftfrit B Tænd for pumpen ( figur 8, ()). Forsigtig: Skader på pumpen! B Pumpen må kun køre kortvarigt (maks. minut) mod et lukket armatur. Niveauet i solvarmepumpens beholder må ikke kommer under minimumniveauet på 6 liter. (visning "Min."). B Skyl rørledningerne i ca. 0 minutter, til solvæsken () i slangerne og beholderen er blærefri. B Under skylningen skal påfyldnings- og tømningshanen på gennemstrømningssikringen drosles kortvarigt flere gange og derefter åbnes hurtigt igen, så fastsiddende luftblærer i ledningen løsnes. B Skyl bypassstykket over gennemstrømningssikringen luftfri ved kortvarigt at stille den højre kuglehane skråt (45, kontraventil manuelt åben) (). B Foretag en trykprøve - alle komponenternes tryk skal være korrekte Afslutning af trykfyldning og bestemmelse af driftstryk Ved opstart skal driftstrykket ligge 0,8 bar over det statiske tryk ( meters højdeforskel svarer til 0, bar). Driftstrykket skal mindst være,8 bar (i kold tilstand, 0 C). Eksempel: 0 m statisk højde svarer til,0 bar plus 0,8 bar =,8 bar driftstryk. B Luk påfyldnings- og tømningshanen på sikkerhedsgruppen (), på gennemstrømningssikringen (4) og på returslangen (). B Efter tilkobling af pumpen: Åbn langsomt påfyldningsog tømningshanen () på sikkerhedsgruppen, indtil det krævede driftstryk er nået. B Kobl pumpen fra. B Stil kuglehanerne () på termometeret på 0 (kontraventil funktionsklar). B Stil solvarmepumpen på højeste trin, og lad den køre mindst 5 minutter, så restluften kan aflejre sig i luftudskilleren. B Udluft luftudskilleren (5), og korrigér evt. driftstrykket C C C C SD 4 Fig. 8 Tilkobling af pumpen og kontrol for blærer Kuglehanen og kontraventilen på højre termometer åbnet (45 -stilling) Solvæske Pumpen tilkoblet Fig SD Påfyldnings- og tømningshanen lukkes og åbnes Kuglehaner på termometeret på stilling 0 (kontraventil funktionsklar) Påfyldnings- og tømningshane på sikkerhedsgruppen Påfyldnings- og tømningshane på returslangen 4 Påfyldnings- og tømningshane på gennemstrømningssikringen 5 Udluftningsskrue på luftudskilleren

18 8 Opstart DA 6..8 Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit Når manometerets sorte viser () viser tryksvingninger ved til- og frakobling af solvarmepumpen, skal solvarmeanlægget udluftes igen. B Tænd og sluk for solvarmepumpen(rne) manuelt. B Kontrollér manometerets sorte viser () på sikkerhedsgruppen, mens du tænder og slukker. B Lad returslangen () løbe tom, og skru den af beholderen SD Fig. 0 Kontrol af manometerdisplay SD Fig. Tømning af slangerne og afmontering af solvarmefyldepumpen Manometer 6..9 Afmontering af solvarme-fyldepumpen B Åbn påfyldnings- og tømningshanen () i T-stykkets nedgang på trykslangen. B Luk for kuglehanen (4) på sugeslangen for at tømme solvarme-fyldepumpen. B Åbn pumpens påfyldnings- og tømningshane (5), og lad trykslangen løbe tom (i opsamlingskarret). B Luk for påfyldnings- og tømningshanen (5). Lad solvæsken løbe ned i et opsamlingskar for derefter at fylde den over i solvarmepumpens beholder eller i dunken. B Luk for begge påfyldnings- og tømningshanerne (, ) på trykslangens T-stykke, og afmontér trykslangen. B Luk for påfyldnings- og tømningshanen (6) på gennemstrømningssikringen, og løsn returslangen. B Træk netstikket ud, og lad pumpen løbe tom via påfyldnings- og tømningshanen (). Påfyldnings- og tømningshane på trykslangen Påfyldnings- og tømningshane ved trykslangens T-stykkenedgang Returslange 4 Kuglehane på sugeslangen 5 Pumpens påfyldnings- og tømningshane 6 Påfyldnings- og tømningshane på gennemstrømningssikringen B Påfyldning af resten af solvæsken i dunken. B Sæt den tomme beholder ind i solvarme-fyldepumpen igen, og montér retur- og trykslangen Rengøring af solvarme-fyldepumpen Pumpen, slangerne og beholderen skal rengøres, så de beskyttes mod slid. Forsigtig: Frostskader! B Sørg for, at der ikke er vand tilbage i pumpen. B Slut returslangen til vandhanen, og fyld beholderen med ca. 5 liter vand. B Lad trykslangen løbe ud i et afløb. B Åbn kuglehanen på sugeslangen ( figur, ()) og vent, indtil pumpen er helt fuld. B Tænd for pumpen for at rengøre delene. B Sluk for pumpen, når niveauet "Min." er nået.

19 DA Opstart 9 6. Skylning og påfyldning med håndpumpe (udlufter på taget) Forsigtig: Solfangerskader! B Arbejd udelukkende med trykfyldning ved solfangere med vakuumrør (kapitel 6.), da der ikke må fyldes vand i solfangerne. 6.. Skylning af rørledninger Hvis der er monteret en forkoblingsbeholder: SD Fig. Rengøring af pumpe og beholder Kuglehane på sugeslangen Pumpens påfyldnings- og tømningshane B Rengør beholderen separat. B Separer forkoblingsbeholderen fra solfangerkredsløbet, så vandet, der stadig er i forkoblingsbeholderen, ikke blandes med solvæsken. B Slut en slange (), som er forbundet med vandnettet, til sikkerhedsgruppens påfyldnings- og tømningshane. B Slut en slange (), som fører vandet bort, til gennemstrømningssikringens påfyldnings- og tømningshane SD Fig. Pumpestation med kuglehaner og kontraventiler i termometrene Slange til vandtilførsel Slange til vandbortledning B Åbn alle afspærringsanordninger. B Luk for den højre kuglehane () på pumpestationen og kuglehanen på udlufteren ( figur 5, ()). B Skyl rørsystemet, og kontrollér, at trykket ikke kommer over det maksimale driftstryk. B Luk for vandtilførslen.

20 40 60 C Opstart DA B Luk for påfyldnings- og tømningshanen () i pumpestationen. 6.. Trykprøve med vand Pumpestationen udluftes via den åbne stopskrue () på den automatiske udlufter. Vejrbeskyttelseskappen () skal altid sidde på stopskruen, så der i normaldrift ikke kan trænge fugt ind i udlufteren C B Åbn kuglehanen (). 0 0 B Skru stopskruen () en omgang ud SD Fig. 4 Venstre kuglehane åbnet helt (0 ) Højre kuglehane lukket (90 ) Påfyldnings- og tømningshaner i pumpestationen Fig. 5 Åbn udlufteren SD Vejrbeskyttelseskappe Stopskrue Kuglehane B Stil kuglehanerne () på termometrene på 45, og åbn gennemstrømningssikringen () samt de andre afspærringsanordninger C C SD Fig. 6 Åbnede afspærringsanordninger Åbnede kuglehaner og kontraventil på termometrene (45 -stilling) Åbnet gennemstrømningssikring B Foretag en trykprøve - alle komponenternes tryk skal være korrekte. B Luk vandet ud efter trykprøven, og rengør den automatiske udlufter.

21 DA Opstart 6.. Udskiftning af vand med solvæske Rørledningerne skal tømmes helt, da solvæsken ellers fortyndes. Til påfyldning kan der anvendes elektriske pumper, håndpumper eller boremaskinedele, som kan skabe et tryk på mindst bar. B Fyld solvarmeanlægget ved hjælp af en pumpe via en af påfyldnings- og tømningshanerne () i reguleringsmodulet Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit Når manometerets sorte viser () viser tryksvingninger ved til- og frakobling af solvarmepumpen, skal solvarmeanlægget udluftes igen. B Tænd og sluk for solvarmepumpen(rne) manuelt. B Kontrollér manometerets sorte viser () på sikkerhedsgruppen, mens du tænder og slukker SD Fig. 8 Kontrol af manometerdisplay Fig. 7 Påfyldning via påfyldnings- og tømningshane Påfyldnings- og tømningshaner SD B Stil kuglehanerne ( figur 6, ()) på termometrene på 45, åbn gennemstrømningssikringen ( figur 6, ()) samt andre afspærringsanordninger. B Fyld langsomt solvarmeanlægget, så der ikke dannes luftblærer. B Stil derefter kuglehanerne på termometrene, så kontraventilerne er funktionsklar (0 -stilling). Manometer 6..5 Bestemmelse af driftstryk Ved opstart skal driftstrykket ligge 0,8 bar over det statiske tryk ( meters højdeforskel svarer til 0, bar). Driftstrykket skal mindst være,8 bar (i kold tilstand, 0 C). Eksempel: 0 m statisk højde svarer til,0 bar plus 0,8 bar =,8 bar driftstryk. B Pump mere solvæske ind ved manglende tryk. B Når udluftningen er afsluttet, lukkes udlufterens kuglehane. Kun hvis udlufteren er lukket, foregår trykudligningen via ekspansionsbeholderen, hvis solvæsken fordamper i solfangeren.

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Solvarmeforsyningsstation SBT 35-3 / SBT 65-3 / SBT 100-3 / SBT 160-3 / SBT 220-3

Solvarmeforsyningsstation SBT 35-3 / SBT 65-3 / SBT 100-3 / SBT 160-3 / SBT 220-3 Solvarmesystem Solvarmeforsyningsstation SBT 35-3 / SBT 65-3 / SBT 00-3 / SBT 60-3 / SBT 0-3 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 84 689 (04/) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6720613720-00.1 SD. Solvarmestyring. B-sol 100. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 613 729 (2007/04)

6720613720-00.1 SD. Solvarmestyring. B-sol 100. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 613 729 (2007/04) 6720613720-00.1 SD Solvarmestyring -sol 100 da Installations- og betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaringer 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

SP 400 SHU. Bufferbeholder til solvarmeanlæg. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 649 054 (2011/11) DK

SP 400 SHU. Bufferbeholder til solvarmeanlæg. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 649 054 (2011/11) DK 0 4 6 8 10 bar 6 70 640 87-00.1R Bufferbeholder til solvarmeanlæg SP 400 SHU Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

SP 400 SHU. Bufferbeholder til solvarmeanlæg. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 801 346 (2012/02) DK

SP 400 SHU. Bufferbeholder til solvarmeanlæg. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 801 346 (2012/02) DK 6 720 642 603-00.1O Bufferbeholder til solvarmeanlæg Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for autoriserede teknikere Pumpestation til solvarmeanlæg GTS 5 50

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for autoriserede teknikere Pumpestation til solvarmeanlæg GTS 5 50 Installations- og vedligeholdelsesvejledning for autoriserede teknikere Pumpestation til solvarmeanlæg GTS 5 50 Varenummer 120877 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisning og symbolforklaring 3 1.1 Generelle

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

SP 400 SHU-2. Bufferbeholder til solvarmeanlæg. Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren 6 720 805 912 (2013/02) DK

SP 400 SHU-2. Bufferbeholder til solvarmeanlæg. Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren 6 720 805 912 (2013/02) DK 6 720 642 603-00.1O Bufferbeholder til solvarmeanlæg Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

SD. Solvarmeanlæg med solvarmestyring B-sol 300. Betjeningsvejledning (2010/07) DK

SD. Solvarmeanlæg med solvarmestyring B-sol 300. Betjeningsvejledning (2010/07) DK 6720613720-00.1 SD Solvarmeanlæg med solvarmestyring -sol 300 etjeningsvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring................. 3 1.1 Symbolforklaring..................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6304 4037 06/00 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Varmtvandsbeholder Logalux S35 og S60 Læs dette før montering og vedligeholdelse Forord Om denne vejledning Denne monterings-

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Lade- og omladestation TS1-3, TS2-3, TS3-3, TS4-3, TS5-3. Anlægsteknik for lade- og omladesystem. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Lade- og omladestation TS1-3, TS2-3, TS3-3, TS4-3, TS5-3. Anlægsteknik for lade- og omladesystem. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Anlægsteknik for lade- og omladesystem Lade- og omladestation Monterings- og vedligeholdelsesvejledning DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...............

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Bivalent varmtvandsbeholder SM300/1 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 011 645-09/006 DK Indholdsfortegnelse 1 Generelt...................................................

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Montage og betjeningsvejledning

Montage og betjeningsvejledning Montage og betjeningsvejledning Rp 3/4 Rp 3/4 04 11 Benævnelse Pumpe Art.-Nr. Pumpegruppe WILO RS 15/6 677.23.10.00 Pumpegruppe WILO RS 15/7 677.18.10.00 10 01 09 08 Rp 3/4 03 02 05 06 07 12 Solar- Pumpegruppe-Modul

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK Monteringsvejledning Installationssæt Logamax plus GB6-80/00 Til installatøren Skal læses omhyggeligt før montering 6 70 64 739 (0/008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forskrifter 3. Om denne

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Installations- og brugervejledning Solvarmestyring GEM Classic

Installations- og brugervejledning Solvarmestyring GEM Classic Installations- og brugervejledning Solvarmestyring GEM Classic Varenummer 120875 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Indirekte opvarmet varmtvandsbeholder

Indirekte opvarmet varmtvandsbeholder 6 720 610 242-00.2O Indirekte opvarmet varmtvandsbeholder WST 290 WST 370 WST 450 for varmepumper Da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 614 227 DA (2007/08) OSW 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere