Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før arbejdet påbegyndes (0/007)

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring. Generelle sikkerhedsanvisninger. Symbolforklaringer Oplysninger om produktet. EF-overensstemmelseserklæring. Bestemmelsesmæssig anvendelse. Leveringsomfang. Øvrige nødvendige hjælpemidler.5 Pumpestation med integreret styring 5.6 Produktbeskrivelse 6.7 Tekniske data og varianter 7.8 Anvendelseseksempler 8 Forskrifter 9 Installation af rørledninger 0. Generelt til rørsættet 0. Lægning af rørledning 5 Installation af pumpestationen 5. Placering i opstillingsrummet 5. Fastgøring af pumpestationen 5. Eltilslutning 5.. Pumpestation med ekstern styring 5.. Pumpestation med integreret styring SC 5.. Pumpestation med integreret solvarmemodul SM0 5. Montering af sikkerhedsgruppe Tilslutning af ekspansionsbeholder og varmefælde Montering af varmefælde ved solfangere af vakuumrør (tilbehør) Montering af ekspansionsbeholder (tilbehør) Indstilling af ekspansionsbeholderens fortryk Tilslutning af rørledninger og udblæsningsledning til reguleringsmodulet Montering af temperaturføler Solfangerføler Beholderføler 7 6 Opstart 8 6. Anvendelse af solarvæske 8 6. Skylning og påfyldning med fyldestation (trykfyldning) Tekniske data Anvendelse - standardsystem med varmespiral Ø DN 5 (f.eks. SL-beholder eller ekstern varmeveksler) Anvendelse - standardsystem med varmespiral Ø > DN 5 (f.eks. SM-beholder) 6.. Anvendelse - parallelkoblede solfangere 6..5 Anvendelse - to solfangere (varmespiral Ø DN 5, f.eks. SL-beholder) 6..6 Anvendelse - to-beholder-anlæg med to pumper (varmespiral Ø DN 5, f.eks. SLbeholder) 6..7 Anvendelse - to-beholder-anlæg med en pumpe og en ventil (varmespiral Ø DN 5, f.eks. SL-beholder) 6..8 Montering af snavssamler (tilbehør) 6..9 Tilslutning af fyldestationen til solvarm eanlægget 6..0Udførelse af forberedende arbejde 5 6..Skylning af solvarmeanlægget, så det er luftfrit 6 6..Afslutning af trykfyldning og bestemmelse af driftstryk 6 6..Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit 7 6..Afmontering af fyldestationen Rengøring af fyldestationen 8 6. Skylning og påfyldning med håndpumpe (udlufter på taget) Skylning af rørledninger Trykprøve med vand Udskiftning af vand med solarvæske Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit 6..5 Bestemmelse af driftstryk 6..6 Bestemmelse af frostsikringstemperatur 6..7 Korrektion af frostsikring 6. Indstilling af vandmængde 7 Opstart, eftersyns- og serviceprotokol 5 8 Fejl 7 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

3 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring. Generelle sikkerhedsanvisninger Om denne vejledning Den foreliggende vejledning indeholder vigtige informationer til sikker og korrekt montering og betjening af pumpe-stationen. Denne vejledning henvender sig til vvs-installatøren. Billederne i denne vejledning viser -strengs-pumpestation med ekstern styring. V Udlevér vejledningen til kunden, og forklar, hvordan apparatet fungerer og betjenes. Overhold disse henvisninger V Læs vejledningen omhyggeligt igennem. V Overhold sikkerhedsanvisningerne, så personskader og materielle skader undgås. V Arbejde, som kræver, at pumpestationen åbnes, skal altid udføres af autoriseret personale. V Eltilslutningen må kun udføres af en autoriseret elektriker. V Før pumpestationen åbnes, skal strømmen til det afbrydes. V Installér en varmtvandsblander, så temperaturen ved tapstederne begrænses til maks. 60 C. V Konstruktionen må ikke ændres. V Brug kun materialer, som kan klare temperaturer op til 50 C. V Skyl og fyld kun pumpestationen, når solen ikke skinner direkte på solfangerne, og der ikke kan forventes frost (ved skylning med vand).. Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette tingskader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader. Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller kedel. Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

4 Oplysninger om produktet Oplysninger om produktet. EF-overensstemmelseserklæring Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de gældende europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen er bekræftet. Overensstemmelseserklæringen findes på internettet på adressen eller alternativt kan den rekvireres i en afdeling.. Bestemmelsesmæssig anvendelse KS-pumpestationerne må kun anvendes til drift af solvarmeanlæg i forbindelse med egnede styringer, som er fremstillet af samme producent. KS-pumpestationerne er udelukkende beregnet til drift af solvarmeanlæg med propylenglykol-vandblandinger (solvarmevæske L eller Tyfocor LS). Brug af andre medier er ikke tilladt.. Leveringsomfang V Kontrollér, at alle dele i leveringsomfanget forefindes, før monteringsarbejdet begyndes SD Fig. Emballageenhed - pumpestationmed styring Pumpestation (- eller -strengs-pumpestation med/uden styring) Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsventil, manometer, påfyldnings- og tømningshane) Endvidere: Fastgørelsesmateriale (ikke vist). Øvrige nødvendige hjælpemidler Udover det sædvanlige værktøj skal der bruges et topnøglehoved ( mm) med en 50-mm-forlænger. Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

5 Oplysninger om produktet.5 Pumpestation med integreret styring Der er adgang til pumpen under kabinettet, når holderen () med isoleringsplade og styring afmonteres. Sørg for, at de tilsluttede kabler ikke belastes ved træk og følgelig ikke kan løsne sig. V Åbn pumpestationen således: Træk afdækningen (isoleringsdelen) frem. V Afmontér holderen () således: Løsn skruen (). Holderen kan drejes 80 og sættes på isoleringen for nemmere håndtering. Fig. Pumpestation med styring, uden afdækning Skrue Holder til styring Styring SD Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer 5

6 Oplysninger om produktet.6 Produktbeskrivelse Ved anvendelse af Logasol KS050 kræves der endvidere en automatisk udlufter pr. solfanger ud over luftudskilleren i modulet. Dette billede viser pumpestationen uden de forreste isoleringsdele. V Åbn pumpestationen således: Træk afdækningen (isoleringsdelen) frem Fig SD Pumpestationer uden isoleringsdele på forsiden og uden integreret styring Kuglehane med termometer (rød = fremløb ), blå = retur) og integreret kontraventil (stilling 0 = driftsklar, 5 = manuelt åben) Klemringsforskruning Sikkerhedsventil Manometer 5 Tilslutning til trykekspansionsbeholder 6 Påfyldnings- og tømningshane 7 Solvarmepumpe 8 Gennemstrømningsindikator 9 Luftudskiller ) 0 Regulerings-/stopventil ) Ikke ved -strengs-pumpestationer 6 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

7 Oplysninger om produktet.7 Tekniske data og varianter KS005 KS005E Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens afblæsningstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 5, tilslutning ¾ Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,5 0,5 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x85x80 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm 5 5 Antal solfangere Tab. Tekniske data KS005 og KS005E KS00 KS00E Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens afblæsningstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 5, tilslutning ¾ Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,5 0,5 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x85x80 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm Antal solfangere Tab. Tekniske data KS00 og KS00E KS00 KS050 Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens afblæsningstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 0, tilslutning Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,85,0 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x90x5 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm 8 8 Antal solfangere Tab. Tekniske data KS00 og KS050 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer 7

8 Oplysninger om produktet.8 Anvendelseseksempler Fig. Forskellige hydrauliske anvendelser SD Standardsystem med -strengs-pumpestation To solfangere (øst/vest) med - og -strengs-pumpestation -forbruger-anlæg med - og -strengs-pumpestation Standardsystem med -stengs-pumpestation og udlufter på taget 8 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

9 Forskrifter Forskrifter Overhold nationale og lokale bestemmelser og direktiver ved montering og drift af anlægget. Tekniske regler for installation af termiske anlæg i Tyskland Eltilslutning: VDE 000: installation af elektriske driftsmidler, jording, beskyttelsesleder, potentialudligningsleder VDE 070: istandsættelse, ændring og kontrol af elektriske apparater VDE 085: generelle informationer om installation af lynaflederanlæg VDE 090: Hovedspændingsudligning i elektriske anlæg VDE 0855: installation af antenneanlæg (efter anvendelsen) Tilslutning af termiske solvarmeanlæg: EN 976: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (præfabrikerede anlæg) ENV 977: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (anlæg produceret kundespecifikt) DIN 988: Tekniske regler for brugsvandsinstallation (TRWI) DIN EN 5, del : Ikke-automatiske cirkulationspumper (skal overholdes ved vurdering af reguleringsmodulets hydrauliske ydelse) Installation af og udstyr til varmtvandsbeholdere: DIN 75, del : Vandvarmere og varmtvandsbeholdere til brugs- og anlægsvand; krav, mærkning, udstyr og kontrol DIN 880, VOB (den tyske bekendtgørelse om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder, del C): Anlæg til opvarmning af anlægs- og brugsvand DIN 88, VOB: Gas-, vand- og spildevandsinstallationsarbejde DIN 8, VOB: Isolering af varmetekniske anlæg AVB (licitationsbestemmelser for bygge- og anlægsarbejder i højhusbyggeri) WasV: bestemmelse om generelle betingelser for forsyning med vand. DVGW W 55: Brugsvandsvarme- og ledningsanlæg, tekniske forholdsregler til forebyggelse af legionellavækst Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer 9

10 Installation af rørledninger Installation af rørledninger. Generelt til rørsættet Forsigtig: Skader på anlægget ved brug af kunststofledninger (f. eks. PE-rør)! V Brug kun materialer, som kan klare temperaturerne i solvarmeanlæg på op til 50 C. Solfangerne, pumpestationen og solvarmebeholderen forbindes med hinanden med rørledninger. V Gør følgende for at undgå luftbobler: Læg rørledningerne stigende fra beholderen til solfangeren. V Montér en ventil til tømning af pumpestationen i returrøret på stationens laveste punkt (T-stykke med påfyldnings- og tømningshane, ()). Tag eventuelt også højde for en FE-hane til fremløbsledningen ( kapitel 6..). Forbindelse af rørledninger 5 Fig. 5 Rørsæt til solvarmeanlægget Ledning til solfangertemperaturføleren solfangere Pumpestation Påfyldnings- og tømmehane til tømning 5 Solvarmebeholder SD Forsigtig: Skader på anlægget på grund af varmeudvikling ved slaglodning! V Der må ikke loddes i nærheden af solfangere af vakuumrør. V Kobberrør på solvarmeanlæg må kun loddes med slaglod. Som alternativ til lodning kan der arbejdes med klemringsforskruninger eller pressfittings, hvis de er modstandsdygtige over for glykol og temperatur (50 C). Vi anbefaler, at rørledningerne dimensioneres ved beregning. Tabel gør det muligt at foretage en skønsmæssig beregning. V Vælg evt. en rørledning med større diameter, hvis der er meget modstand (buer, armaturer osv.). Hvis rørgevind-forbindelserne tætnes med hamp: V Brug en gevindpasta, som er modstandsdygtig over for temperaturer op til 50 C (f. eks. NeoFermit universal). op til 6 m op til 0 m op til 5 m op til 0 m op til 5 m Antal solfangere op til 5 op til 0 op til 5 op til 0 Enkelt ledningslængde Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Ø 8 mm (DN5) ) Ø 8 mm (DN5) ) Ø 8 mm (DN5) ) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Tab. Dimensionering af rørledningerne ) alternativt dobbeltrør DN0 Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Ø 5mm (DN) 0 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

11 Installation af rørledninger. Lægning af rørledning Jording af rørledninger V Anbring et jordingsbånd på fremløbs- og returrøret (position vilkårlig). V Slut jordingsbåndene til bygningens potentialudligningsskinne med potentialudligningskablet NYM (mindst 6 mm ). Lægning af rørledninger ved anvendelse af automatisk udlufter på taget (tilbehør) V Læg rørledningerne med stigning til udlufteren. Ved hvert retningsskift nedad kræves der en ekstra luftpotte med udlufter (temperaturbestandighed 50 C) SD Fig. 6 Den automatiske udlufters placering Automatisk udlufter Isolering af rørledninger V Isoler udendørs-rørledninger med UV- og højtemperaturbestandigt materiale (50 C). V Isoler indendørs-rørledninger med højtemperaturbestandigt materiale (50 C). Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

12 5 Installation af pumpestation 5 Installation af pumpestation 5. Placering i opstillingsrummet Forsigtig: Pumpestationen kan beskadiges af overopvarmning! V Sørg for, at udluftningsåbningerne foroven og forneden i isoleringen er åbne. V Gør følgende for at lette tilslutningen af temperaturføleren: Montér pumpestationen () tæt på solvarmebeholderen (). V Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til ekspansionsbeholderen () og opsamlingsbeholderen () SD Fig. 7 Anbefalet opstilling (mål i mm) Solvarmebeholder Pumpestation Ekspansionsbeholder Opsamlingsbeholder 5. Fastgøring af pumpestationen For at skrue skruerne i skal der bruges et topnøglehoved ( mm) med en 50-mm-forlænger. Ved kortere forlængere kan håndtagene med termometer trækkes fremad, så det er lettere at montere. 60 mm -strengs-pumpestation V Bor et hul (), og fastgør pumpestationen med den vedlagte dyvel og skrue. -strengs-reguleringsmodul V Bor huller med en afstand på 60 mm (), og fastgør pumpestationen med de vedlagte dyvler og skruer. 0 mm 0 mm 8 mm SD Fig. 8 Montering af modulet Fastgøring af -strengs-pumpestation Fastgøring af -strengs-pumpestation Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

13 Installation af pumpestation 5 5. Eltilslutning Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til de gældende lokale forskrifter. Forsigtig: Skader på pumpen! V Bemærk, at pumpen først må startes op, når rørsystemet er fyldt. Ellers kan pumpen beskadiges. 5.. Pumpestation med ekstern styring Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker efter styringens vejledning. 5.. Pumpestation med integreret styring SC Lad en autoriseret elektriker foretage nettilslutningen efter styringens vejledning. 5.. Pumpestation med integreret solvarmemodul SM0 Fare: Livsfare på grund af elektrisk strøm! V Afbryd varmeanlægget fra strømmen med hovedafbryderen, eller afbryd det fra strømforsyningen ved hjælp af sikringen. V Vær opmærksom på, at der skal være en hovedafbryder iht. EN 605- til frakobling af strømnettet på alle poler. 7 6 Sluk ikke for varmeanlægget på hovedafbryderen om sommeren, eller når du skal på ferie, da solvarmeanlægget herved sættes ud af drift. Nettilslutningsledningen og busledningen skal sluttes til solvarmeanlægget. Eldiagrammerne viser komponenternes og tilslutningsklemmerne nøjagtige placering. V Træk gummibøsningen over nettilslutningsledningen. Sørg for, at nettilslutningens faser er installeret korrekt, så sikringen kan fungere. Der er ikke tilladt med en nettilslutning via et beskyttelseskontaktstik. 5 Fig. 9 Tilslutning af el SD Lavspændingsklemmer (f.eks. til temperaturføler) Trækaflastning Busledning Nettilslutningsledning (skal installeres på stedet) 5 Gummibøsning 6 Trækaflastning 7 Klemmer til 0 volt-ind- og udgange (fxtil nettilslutning eller pumper) V Skru nettilslutningsledningen () til klemmen (7) til nettilslutningen, og sæt den på det dertil beregnede sted på solvarmemodulet ( eldiagram). V Skru trækaflastningerne (6) korrekt på med de vedlagte spændebånd. Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

14 5 Installation af pumpestation V Slut nettilslutningsledningen til nettet. V Træk gummibøsningen over busledningen (). V Skru busledningen () på klemmen () til busledningen, og sæt den på det dertil beregnede sted på solvarmemodulet ( eldiagram). V Skru trækaflastningerne () korrekt på med de vedlagte spændebånd. V Skru busledningen () fast med det vedlagte tilslutningsstik. V Sæt tilslutningsstikket på det dertil beregnede sted på styringen ( strømdiagram) Fig. 0 Tilslutning af el SD Lavspændingsklemmer (f.eks. til temperaturføler) Trækaflastning Busledning Nettilslutningsledning (skal installeres på stedet) 5 Gummibøsning 6 Trækaflastning 7 Klemmer til 0 volt-ind- og udgange (fxtil nettilslutning eller pumper) V Sæt klemmeafdækning () på. V Spænd krydskærvskruerne () med enten en stjerneskruetrækker eller en udluftningsnøgle (). V Start solvarmeanlægget og reguleringen op. Yderligere informationer om opstart og indstilling af solvarmemodulet kan findes i den medfølgende servicevejledning SD Fig. Tilslutning af el Klemmeafdækning Krydskærvskrue med udvendig firkant Udlufternøgle Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

15 Installation af pumpestation 5 5. Montering af sikkerhedsgruppe Ved -strengs-pumpestation: V Monter sikkerhedsgruppen til venstre. V Monter sikkerhedsgruppen med den vedlagte pakning () på pumpestationen SD Fig. Montering af sikkerhedsgruppe Pakning (x0x) Sikkerhedsgruppe ved type KS050 Sikkerhedsgruppen til pumpestation KS050 er udført i to dele. V Montér tilslutningsdelen med sikkerhedsventilen () på returstrengen. V Montér tilslutningsdelen med manometer () ved returstrengens afgang (inkl. pakning). Fig. Montering af sikkerhedsgruppe ved KS050 Tilslutningsdel med sikkerhedsventil Tilslutningsdel med manometer SD 5.5 Tilslutning af ekspansionsbeholder og varmefælde Varmefælden (hvis forefindes) og ekspansionsbeholderen inklusive rørledningerne til sikkerhedsgruppen må ikke isoleres Montering af varmefælde ved solfangere af vakuumrør (tilbehør) Ved solfangere af vakuumrør kræves der en varmefælde, hvis: Anlægget fungerer som supplement til opvarmningen. Anlægsdækningsgraden er mere end 60 % ved anlæg til ren brugsvandsopvarmning. Varmefælden beskytter ekspansionsbeholderen mod for høj temperatur. 5 liter liter Højde 70 mm 70 mm Diameter 60 mm 70 mm Tilslutning x R ¾ x R ¾ maks. driftstryk 0 bar 0 bar Tab. 5 Tekniske data varmefælder Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer 5

16 5 Installation af pumpestation Tilslutning af varmefælde Hvis rørledningen til ekspansionsbeholderen skal lægges med stigning, skal der installeres en ekstra udlufter. Advarsel: Skader på anlægget på grund af for høje temperaturer! V Til beskyttelse af sikkerhedsventilen mod for høj temperatur: Installér varmefælden og ekspansionsbeholderen med et T-stykke (G¾ A udvendig med pakning) 0 til 0 cm oven over reguleringsmodulet i returløbet. V Fastgør rørledningerne til og fra varmefælden med rørspændebånd (). Montér varmefælden i lodret position. V Slut ekspansionsbeholderen (5) til varmefælden med et kobberrør. V Luk tilslutningen på sikkerhedsventilen med kappen ¾ (). 0-0 cm SD Fig. Montering af varmefælden Fleksibel slange af rustfrit stål fra ekspansionsbeholderens tilslutningssæt (tilbehør) Prop på sikkerhedsgruppens tilslutning (på opstillingsstedet) Varmefælde Spændebånd 5 Ekspansionsbeholder Montering af ekspansionsbeholder (tilbehør) Advarsel: Skader på anlægget på grund af for høje temperaturer! V Ved solfangere af vakuumrør: Installér ekspansionsbeholderen med et T-stykke 0 til 0 cm oven over reguleringsmodulet i returløbet. V Montér ekspansionsbeholderen med fastgørelsesmaterialet. V Slut ekspansionsbeholderen () til returløbet på pumpestationens sikkerhedsgruppe. V Korriger fortrykket afhængigt af, om det beregnede fortryk er højere eller lavere end fortrykket, der er indstillet på fabrikken Indstilling af ekspansionsbeholderens fortryk Ekspansionsbeholderens fortryk beregnes ud fra den statiske anlægshøjde plus 0, bar (højdeforskel på meter svarer til 0, bar). V Indstil et minimumtryk på, bar. V For at opnå det maksimalt brugbare volumen: Indstil fortrykket ved ubelastet beholder (uden væsketryk) SD Fig. 5 Tilslutning af ekspansionsbeholderen Sikkerhedsventil Fleksibel slange af rustfrit stål fra ekspansionsbeholderens tilslutningssæt (tilbehør) Ekspansionsbeholder 6 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

17 Installation af pumpestation Tilslutning af rørledninger og udblæsningsledning til pumpestationen Fare: Person- og anlægsskader på grund af forkert monteret udblæsningsledning! V Udblæsningsledningen skal udføres efter størrelsen for sikkerhedsventilens afblæsningsåbning (maks. længde = m og maks. bøjninger). V Afkort rørledningerne, så de kan skubbes ind i klemringsforskruningen () indtil anslag. V Lad udblæsningsledningen () gå fra sikkerhedsventilen til opsamlingsbeholderen (), hvor den skal munde ud, så det er muligt at holde øje med den, og fastgør den med et spændebånd (). For at kunne stramme de nederste klemringsforskruninger kan du holde imod med skruenøglen SW 7 eller rørtangen på stederne som er markeret med (5). 5 5 Fig. 6 Tilslutning til reguleringsmodulet Klemringsforskruning ved alle fire udgange Udblæsningsledning Spændebånd Tom dunk (opsamlingsbeholder) 5 Ansatser til at holde imod forskruningerne forneden med SD 5.7 Montering af temperaturføler Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker. Temperaturfølerne er polsikre Solfangerføler Hvis ledningen til solfangerføleren skal sluttes til følerledningen til styringen på et fugtigt sted, skal der anvendes en vandtæt tilslutningsdåse. V Forlæng følerledningen med en ledning med to ledere () på opstillingsstedet. V Beskyt evt. forbindelsesstederne () foroven og forneden med tilslutningsdåser Beholderføler Monteringsanvisninger og data kan læses i installationsvejledningerne til beholderen og styringen SD Fig. 7 Solfangerføler og temperaturføler på pumpestationen med integreret styring. Solfangerføler Forbindelsessted Ledning med to ledere ( x 0,75 mm til maks. længde 50 m, på opstillingsstedet) Påfyldnings- og tømningshane til tømning (på opstillingsstedet) 5 Beholderføler Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer 7

18 6 Opstart 6 Opstart Forsigtig: Anlægsskader på grund af frossent vand eller fordampning i solfangeren! V Skyl og fyld kun reguleringsmodulet, når solen ikke skinner direkte på solfangerne, og der ikke kan forventes frost (ved skylning med vand). Ved påfyldning af solarvæsken skal der tages højde for det ekstra volumen, varmefælden rummer (hvis installeret). Varmefælden og ekspansionsbeholderen skal udluftes tilstrækkeligt. Pumpen i pumpestationen er selvudluftende under drift og skal derfor ikke udluftes manuelt. 6. Anvendelse af solarvæske Forsigtig: Fare for tilskadekomst ved kontakt med solarvæsken! V Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsesbrille ved omgang med solarvæske. V Hvis solarvæsken kommer på huden: Vask solarvæsken af med vand og sæbe. V Hvis solarvæsken kommer i øjnene: Hold øjenlågene åbne med hænderne, og skyl omhyggeligt øjnene under rindende vand. Solarvæsken er færdigblandet og klar til brug. Den garanterer sikker drift inden for det angivne temperaturområde, beskytter mod frostskader og giver høj sikkerhed mod damp. Væsken er biologisk nedbrydelig. Der kan rekvireres et sikkerhedsdatablad med yderligere informationer om solarvæsken hos producenten. Solfangerne må kun anvendes med følgende solarvæske: Solarvæske Temperaturområde Solfangere SKN og SKS Solvarmefluid L C Solfangere af vakuumrør Tab. 6 Tyfocor LS C Solarvæske-type afhængigt af solfangertypen 8 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

19 Opstart 6 6. Skylning og påfyldning med fyldestation (trykfyldning) Mens solarvæsken fyldes på, genererer fyldestationen en så høj gennemstrømningshastighed, at luften i anlægget trykkes ind i beholderen (udlufter på taget ikke nødvendigt). Restluft, som stadig befinder sig i solarvæsken, udskilles via pumpestationens luftudskiller (eller via en ekstern luftudskiller, tilbehør). Afmontering af ekspansionsbeholderen (MAG) Vi anbefaler at afmontere MAG, før der skylles for luft. Det skal gøres på den nederste forskruning på AAS (tilslutningssæt til ekspansionsbeholder), så tilførselsledningen til MAG fyldes under skylningen. Hvis MAG ikke afmonteres, fyldes MAG med for meget medium på grund af trykforskellen. Dette medium trykkes tilbage til beholderen igen, når fyldepumpen slukkes. Beholderen kan muligvis løbe over (hvis der fyldes mere på under påfyldningen, så niveauet ikke kommer under minium). Afmontering af MAG kan bortfalde, hvis der monteres en kappeventil med udluftningsmulighed lige før MAG. Så kan der lukkes på kappeventilen under påfyldningen SD Fig. 8 Leverede komponenter til fyldestationen Tilslutning " Måleskala (6-5 liter) Udtagelig beholder Kuglehane i sugeledningen 5 Tilslutning (¾ ) til trykslange 6 Pumpe 7 Panelafbryder til pumpen 8 Påfyldnings- og tømningshane til tømning af pumpen 9 Opsamlingskar 0 Returslange ¾" Trykslange ½ Sugeslange Tekniske data Fyldestation Netspænding V 0 Frekvens Hz maks. effektforbrug W 775 Tilladt medietemperatur for pumpen C 0-55 Tilladt driftsmiddel Vand, propylenglykol-vandblanding maks. 50/50 % Maksimal løftehøjde ved: Solarvæske vand m m 6 0 maks. transportflow ved solarvæske m /h,0 maks. transportflow ved vand m /h,6 Beholderkapacitet l 0 Samlet vægt (tom) kg Tab. 7 Tekniske data til fyldestationen Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer 9

20 6 Opstart 6.. Anvendelse - standardsystem med varmespiral Ø DN 5 (f.eks. SL-beholder eller ekstern varmeveksler) Vedrørende skylningen se kapitlerne 6..8 til 6... Billederne i kapitlerne 6..8 til 6..5 viser skylningen af et standardsystem ( figur 9) SD Fig. 9 Skylning af et standardsystem Returslange Fyldestation Trykslange 0 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

21 Opstart Anvendelse - standardsystem med varmespiral Ø > DN 5 (f.eks. SM-beholder) Vedrørende skylningen se kapitlerne 6..8 til V For at kunne udlufte større varmespiraler tilstrækkeligt: Installér en FE-hane () i nærheden af beholderen i ledningen til varmespiralen. V Skyl solvarmeanlægget i to trin: under reguleringsmodulet SD Fig. 0 Skylning af standardsystem med varmespiral Ø > DN 5 - her: Skylning under reguleringsmodulet FE-hane Venstre kuglehane lukket Højre kuglehane og kontraventil åbnet Trykslange 5 Returslange Over reguleringsmodulet SD Fig. Skylning af standardsystem med varmespiral Ø > DN 5 - her: Skylning over reguleringsmodulet FE-hane Venstre kuglehane åbnet Højre kuglehane lukket Trykslange 5 Returslange Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

22 Opstart 6.. Anvendelse - parallelkoblede solfangere Vedrørende skylningen se kapitlerne 6..8 til 6... Advarsel: Skader på anlægget på grund af spærring af returledningen! V Montér kun armaturer i fremløbet, så sikkerhedsventilen ikke spærres. Ved parallelkoblede solfangere skal hver enkel solfanger skylles. V Montér glykol- og temperaturbestandige armaturer () i fremløbsledningerne SD Fig. Skylning af parallelkoblede solfangere Spærrehane 6..5 Anvendelse - to solfangere (varmespiral Ø DN 5, f.eks. SL-beholder) Vedrørende skylningen se kapitlerne 6..8 til 6... Ved anlæg med to solfangere (f. eks. øst/vest) skal hver solfanger skylles igennem via den tilhørende returstreng Fig. Skylning af to solfangere - her: skylning af venstre solfanger Kuglehane lukket Venstre kuglehane åbnet Højre kuglehane lukket SD Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

23 Opstart Anvendelse - to-beholder-anlæg med to pumper (varmespiral Ø DN 5, f.eks. SLbeholder) Vedrørende skylningen se kapitlerne 6..8 til Ved anlæg med to beholdere, som drives via to pumper, skal hver forbruger skylles via den tilhørende returstreng SD Fig. Skylning af anlæg med to forbrugere og to pumper - her: Skylning af beholder Kuglehane lukket Venstre kuglehane åbnet Højre kuglehane lukket Beholder 5 Beholder 6..7 Anvendelse - to-beholder-anlæg med en pumpe og en ventil (varmespiral Ø DN 5, f.eks. SL-beholder) Vedrørende skylningen se kapitlerne 6..8 til Ved anlæg med to beholdere, som drives via en pumpe og en omskifterventil (), skal hver forbruger skylles efter hinanden. V Stil omskifterventilen på den ønskede stilling SD Fig. 5 Skylning af anlæg med to forbrugere og omskifterventil - her: Skylning af beholder Venstre kuglehane åbnet Højre kuglehane lukket Omskifterventil (sort = åben) Beholder 5 Beholder Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

24 6 Opstart 6..8 Montering af snavssamler (tilbehør) Der kan monteres en snavssamler for at opnå sikkerhed for, at der ikke kan komme grove snavspartikler ind i pumpen. V Fastgør spændebåndet () på fyldestationens boring. V Montér snavssamleren (). Det skal være muligt at aktivere kuglehanen forfra. V Monter den vedlagte slange () mellem snavssamleren og den øverste beholdertilslutning. V Montér returslangen ¾" () mellem snavssamleren og pumpestationens gennemstrømningssikring SD Fig. 6 Snavssamler på fyldestationen Snavssamler Spændebånd Slange til snavssamler Returslange ¾" 5 Trykslange ½ 6..9 Tilslutning af fyldestationen til solvarmeanlægget V Slut trykslangen ½ med T-stykket () til sikkerhedsgruppens påfyldnings- og tømningshane og til pumpen (). V Slut returslangen ¾ med kuglehanen til mellem gennemstrømningssikringen () og beholderen foroven () SD Fig. 7 Tilslutning af tryk- og returslange Trykslange Returslange Beholder foroven Tilslutning til pumpen Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation

Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation eknisk dokumentation svejledning Hygienik-Solar Produktion af varmt vand med varmtvandsstation og lagdelt indfødning af solvarme Rev. Oversættelse af original vejledning Varmepumpestationer med friskvandsteknologi

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere