Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før arbejdet påbegyndes (0/007)

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring. Generelle sikkerhedsanvisninger. Symbolforklaringer Oplysninger om produktet. EF-overensstemmelseserklæring. Bestemmelsesmæssig anvendelse. Leveringsomfang. Øvrige nødvendige hjælpemidler.5 Pumpestation med integreret styring 5.6 Produktbeskrivelse 6.7 Tekniske data og varianter 7.8 Anvendelseseksempler 8 Forskrifter 9 Installation af rørledninger 0. Generelt til rørsættet 0. Lægning af rørledning 5 Installation af pumpestationen 5. Placering i opstillingsrummet 5. Fastgøring af pumpestationen 5. Eltilslutning 5.. Pumpestation med ekstern styring 5.. Pumpestation med integreret styring SC 5.. Pumpestation med integreret solvarmemodul SM0 5. Montering af sikkerhedsgruppe Tilslutning af ekspansionsbeholder og varmefælde Montering af varmefælde ved solfangere af vakuumrør (tilbehør) Montering af ekspansionsbeholder (tilbehør) Indstilling af ekspansionsbeholderens fortryk Tilslutning af rørledninger og udblæsningsledning til reguleringsmodulet Montering af temperaturføler Solfangerføler Beholderføler 7 6 Opstart 8 6. Anvendelse af solarvæske 8 6. Skylning og påfyldning med fyldestation (trykfyldning) Tekniske data Anvendelse - standardsystem med varmespiral Ø DN 5 (f.eks. SL-beholder eller ekstern varmeveksler) Anvendelse - standardsystem med varmespiral Ø > DN 5 (f.eks. SM-beholder) 6.. Anvendelse - parallelkoblede solfangere 6..5 Anvendelse - to solfangere (varmespiral Ø DN 5, f.eks. SL-beholder) 6..6 Anvendelse - to-beholder-anlæg med to pumper (varmespiral Ø DN 5, f.eks. SLbeholder) 6..7 Anvendelse - to-beholder-anlæg med en pumpe og en ventil (varmespiral Ø DN 5, f.eks. SL-beholder) 6..8 Montering af snavssamler (tilbehør) 6..9 Tilslutning af fyldestationen til solvarm eanlægget 6..0Udførelse af forberedende arbejde 5 6..Skylning af solvarmeanlægget, så det er luftfrit 6 6..Afslutning af trykfyldning og bestemmelse af driftstryk 6 6..Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit 7 6..Afmontering af fyldestationen Rengøring af fyldestationen 8 6. Skylning og påfyldning med håndpumpe (udlufter på taget) Skylning af rørledninger Trykprøve med vand Udskiftning af vand med solarvæske Kontrol af, at solvarmeanlægget er luftfrit 6..5 Bestemmelse af driftstryk 6..6 Bestemmelse af frostsikringstemperatur 6..7 Korrektion af frostsikring 6. Indstilling af vandmængde 7 Opstart, eftersyns- og serviceprotokol 5 8 Fejl 7 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

3 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring. Generelle sikkerhedsanvisninger Om denne vejledning Den foreliggende vejledning indeholder vigtige informationer til sikker og korrekt montering og betjening af pumpe-stationen. Denne vejledning henvender sig til vvs-installatøren. Billederne i denne vejledning viser -strengs-pumpestation med ekstern styring. V Udlevér vejledningen til kunden, og forklar, hvordan apparatet fungerer og betjenes. Overhold disse henvisninger V Læs vejledningen omhyggeligt igennem. V Overhold sikkerhedsanvisningerne, så personskader og materielle skader undgås. V Arbejde, som kræver, at pumpestationen åbnes, skal altid udføres af autoriseret personale. V Eltilslutningen må kun udføres af en autoriseret elektriker. V Før pumpestationen åbnes, skal strømmen til det afbrydes. V Installér en varmtvandsblander, så temperaturen ved tapstederne begrænses til maks. 60 C. V Konstruktionen må ikke ændres. V Brug kun materialer, som kan klare temperaturer op til 50 C. V Skyl og fyld kun pumpestationen, når solen ikke skinner direkte på solfangerne, og der ikke kan forventes frost (ved skylning med vand).. Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette tingskader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader. Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller kedel. Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

4 Oplysninger om produktet Oplysninger om produktet. EF-overensstemmelseserklæring Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de gældende europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen er bekræftet. Overensstemmelseserklæringen findes på internettet på adressen eller alternativt kan den rekvireres i en afdeling.. Bestemmelsesmæssig anvendelse KS-pumpestationerne må kun anvendes til drift af solvarmeanlæg i forbindelse med egnede styringer, som er fremstillet af samme producent. KS-pumpestationerne er udelukkende beregnet til drift af solvarmeanlæg med propylenglykol-vandblandinger (solvarmevæske L eller Tyfocor LS). Brug af andre medier er ikke tilladt.. Leveringsomfang V Kontrollér, at alle dele i leveringsomfanget forefindes, før monteringsarbejdet begyndes SD Fig. Emballageenhed - pumpestationmed styring Pumpestation (- eller -strengs-pumpestation med/uden styring) Sikkerhedsgruppe (sikkerhedsventil, manometer, påfyldnings- og tømningshane) Endvidere: Fastgørelsesmateriale (ikke vist). Øvrige nødvendige hjælpemidler Udover det sædvanlige værktøj skal der bruges et topnøglehoved ( mm) med en 50-mm-forlænger. Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

5 Oplysninger om produktet.5 Pumpestation med integreret styring Der er adgang til pumpen under kabinettet, når holderen () med isoleringsplade og styring afmonteres. Sørg for, at de tilsluttede kabler ikke belastes ved træk og følgelig ikke kan løsne sig. V Åbn pumpestationen således: Træk afdækningen (isoleringsdelen) frem. V Afmontér holderen () således: Løsn skruen (). Holderen kan drejes 80 og sættes på isoleringen for nemmere håndtering. Fig. Pumpestation med styring, uden afdækning Skrue Holder til styring Styring SD Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer 5

6 Oplysninger om produktet.6 Produktbeskrivelse Ved anvendelse af Logasol KS050 kræves der endvidere en automatisk udlufter pr. solfanger ud over luftudskilleren i modulet. Dette billede viser pumpestationen uden de forreste isoleringsdele. V Åbn pumpestationen således: Træk afdækningen (isoleringsdelen) frem Fig SD Pumpestationer uden isoleringsdele på forsiden og uden integreret styring Kuglehane med termometer (rød = fremløb ), blå = retur) og integreret kontraventil (stilling 0 = driftsklar, 5 = manuelt åben) Klemringsforskruning Sikkerhedsventil Manometer 5 Tilslutning til trykekspansionsbeholder 6 Påfyldnings- og tømningshane 7 Solvarmepumpe 8 Gennemstrømningsindikator 9 Luftudskiller ) 0 Regulerings-/stopventil ) Ikke ved -strengs-pumpestationer 6 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

7 Oplysninger om produktet.7 Tekniske data og varianter KS005 KS005E Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens afblæsningstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 5, tilslutning ¾ Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,5 0,5 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x85x80 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm 5 5 Antal solfangere Tab. Tekniske data KS005 og KS005E KS00 KS00E Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens afblæsningstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 5, tilslutning ¾ Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,5 0,5 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x85x80 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm Antal solfangere Tab. Tekniske data KS00 og KS00E KS00 KS050 Tilladt temperatur C Fremløb: 0 / retur: 0 (pumpe) Sikkerhedsventilens afblæsningstryk bar 6 6 Sikkerhedsventil DN 5, tilslutning ¾ DN 0, tilslutning Netspænding 0V AC, Hz 0V AC, Hz Maks. strømforbrug pr. pumpe A 0,85,0 Dimensioner (HxBxD) mm 55x90x5 55x90x5 Fremløbs- og returtilslutninger (klemringsforskruninger) mm 8 8 Antal solfangere Tab. Tekniske data KS00 og KS050 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer 7

8 Oplysninger om produktet.8 Anvendelseseksempler Fig. Forskellige hydrauliske anvendelser SD Standardsystem med -strengs-pumpestation To solfangere (øst/vest) med - og -strengs-pumpestation -forbruger-anlæg med - og -strengs-pumpestation Standardsystem med -stengs-pumpestation og udlufter på taget 8 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

9 Forskrifter Forskrifter Overhold nationale og lokale bestemmelser og direktiver ved montering og drift af anlægget. Tekniske regler for installation af termiske anlæg i Tyskland Eltilslutning: VDE 000: installation af elektriske driftsmidler, jording, beskyttelsesleder, potentialudligningsleder VDE 070: istandsættelse, ændring og kontrol af elektriske apparater VDE 085: generelle informationer om installation af lynaflederanlæg VDE 090: Hovedspændingsudligning i elektriske anlæg VDE 0855: installation af antenneanlæg (efter anvendelsen) Tilslutning af termiske solvarmeanlæg: EN 976: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (præfabrikerede anlæg) ENV 977: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (anlæg produceret kundespecifikt) DIN 988: Tekniske regler for brugsvandsinstallation (TRWI) DIN EN 5, del : Ikke-automatiske cirkulationspumper (skal overholdes ved vurdering af reguleringsmodulets hydrauliske ydelse) Installation af og udstyr til varmtvandsbeholdere: DIN 75, del : Vandvarmere og varmtvandsbeholdere til brugs- og anlægsvand; krav, mærkning, udstyr og kontrol DIN 880, VOB (den tyske bekendtgørelse om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder, del C): Anlæg til opvarmning af anlægs- og brugsvand DIN 88, VOB: Gas-, vand- og spildevandsinstallationsarbejde DIN 8, VOB: Isolering af varmetekniske anlæg AVB (licitationsbestemmelser for bygge- og anlægsarbejder i højhusbyggeri) WasV: bestemmelse om generelle betingelser for forsyning med vand. DVGW W 55: Brugsvandsvarme- og ledningsanlæg, tekniske forholdsregler til forebyggelse af legionellavækst Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer 9

10 Installation af rørledninger Installation af rørledninger. Generelt til rørsættet Forsigtig: Skader på anlægget ved brug af kunststofledninger (f. eks. PE-rør)! V Brug kun materialer, som kan klare temperaturerne i solvarmeanlæg på op til 50 C. Solfangerne, pumpestationen og solvarmebeholderen forbindes med hinanden med rørledninger. V Gør følgende for at undgå luftbobler: Læg rørledningerne stigende fra beholderen til solfangeren. V Montér en ventil til tømning af pumpestationen i returrøret på stationens laveste punkt (T-stykke med påfyldnings- og tømningshane, ()). Tag eventuelt også højde for en FE-hane til fremløbsledningen ( kapitel 6..). Forbindelse af rørledninger 5 Fig. 5 Rørsæt til solvarmeanlægget Ledning til solfangertemperaturføleren solfangere Pumpestation Påfyldnings- og tømmehane til tømning 5 Solvarmebeholder SD Forsigtig: Skader på anlægget på grund af varmeudvikling ved slaglodning! V Der må ikke loddes i nærheden af solfangere af vakuumrør. V Kobberrør på solvarmeanlæg må kun loddes med slaglod. Som alternativ til lodning kan der arbejdes med klemringsforskruninger eller pressfittings, hvis de er modstandsdygtige over for glykol og temperatur (50 C). Vi anbefaler, at rørledningerne dimensioneres ved beregning. Tabel gør det muligt at foretage en skønsmæssig beregning. V Vælg evt. en rørledning med større diameter, hvis der er meget modstand (buer, armaturer osv.). Hvis rørgevind-forbindelserne tætnes med hamp: V Brug en gevindpasta, som er modstandsdygtig over for temperaturer op til 50 C (f. eks. NeoFermit universal). op til 6 m op til 0 m op til 5 m op til 0 m op til 5 m Antal solfangere op til 5 op til 0 op til 5 op til 0 Enkelt ledningslængde Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Dobbeltrør 5 Ø 5 mm (DN) Ø 8 mm (DN5) ) Ø 8 mm (DN5) ) Ø 8 mm (DN5) ) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø mm (DN0) Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Tab. Dimensionering af rørledningerne ) alternativt dobbeltrør DN0 Ø mm (DN0) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Ø 8 mm (DN5) Ø 5mm (DN) 0 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

11 Installation af rørledninger. Lægning af rørledning Jording af rørledninger V Anbring et jordingsbånd på fremløbs- og returrøret (position vilkårlig). V Slut jordingsbåndene til bygningens potentialudligningsskinne med potentialudligningskablet NYM (mindst 6 mm ). Lægning af rørledninger ved anvendelse af automatisk udlufter på taget (tilbehør) V Læg rørledningerne med stigning til udlufteren. Ved hvert retningsskift nedad kræves der en ekstra luftpotte med udlufter (temperaturbestandighed 50 C) SD Fig. 6 Den automatiske udlufters placering Automatisk udlufter Isolering af rørledninger V Isoler udendørs-rørledninger med UV- og højtemperaturbestandigt materiale (50 C). V Isoler indendørs-rørledninger med højtemperaturbestandigt materiale (50 C). Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

12 5 Installation af pumpestation 5 Installation af pumpestation 5. Placering i opstillingsrummet Forsigtig: Pumpestationen kan beskadiges af overopvarmning! V Sørg for, at udluftningsåbningerne foroven og forneden i isoleringen er åbne. V Gør følgende for at lette tilslutningen af temperaturføleren: Montér pumpestationen () tæt på solvarmebeholderen (). V Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til ekspansionsbeholderen () og opsamlingsbeholderen () SD Fig. 7 Anbefalet opstilling (mål i mm) Solvarmebeholder Pumpestation Ekspansionsbeholder Opsamlingsbeholder 5. Fastgøring af pumpestationen For at skrue skruerne i skal der bruges et topnøglehoved ( mm) med en 50-mm-forlænger. Ved kortere forlængere kan håndtagene med termometer trækkes fremad, så det er lettere at montere. 60 mm -strengs-pumpestation V Bor et hul (), og fastgør pumpestationen med den vedlagte dyvel og skrue. -strengs-reguleringsmodul V Bor huller med en afstand på 60 mm (), og fastgør pumpestationen med de vedlagte dyvler og skruer. 0 mm 0 mm 8 mm SD Fig. 8 Montering af modulet Fastgøring af -strengs-pumpestation Fastgøring af -strengs-pumpestation Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

13 Installation af pumpestation 5 5. Eltilslutning Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til de gældende lokale forskrifter. Forsigtig: Skader på pumpen! V Bemærk, at pumpen først må startes op, når rørsystemet er fyldt. Ellers kan pumpen beskadiges. 5.. Pumpestation med ekstern styring Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker efter styringens vejledning. 5.. Pumpestation med integreret styring SC Lad en autoriseret elektriker foretage nettilslutningen efter styringens vejledning. 5.. Pumpestation med integreret solvarmemodul SM0 Fare: Livsfare på grund af elektrisk strøm! V Afbryd varmeanlægget fra strømmen med hovedafbryderen, eller afbryd det fra strømforsyningen ved hjælp af sikringen. V Vær opmærksom på, at der skal være en hovedafbryder iht. EN 605- til frakobling af strømnettet på alle poler. 7 6 Sluk ikke for varmeanlægget på hovedafbryderen om sommeren, eller når du skal på ferie, da solvarmeanlægget herved sættes ud af drift. Nettilslutningsledningen og busledningen skal sluttes til solvarmeanlægget. Eldiagrammerne viser komponenternes og tilslutningsklemmerne nøjagtige placering. V Træk gummibøsningen over nettilslutningsledningen. Sørg for, at nettilslutningens faser er installeret korrekt, så sikringen kan fungere. Der er ikke tilladt med en nettilslutning via et beskyttelseskontaktstik. 5 Fig. 9 Tilslutning af el SD Lavspændingsklemmer (f.eks. til temperaturføler) Trækaflastning Busledning Nettilslutningsledning (skal installeres på stedet) 5 Gummibøsning 6 Trækaflastning 7 Klemmer til 0 volt-ind- og udgange (fxtil nettilslutning eller pumper) V Skru nettilslutningsledningen () til klemmen (7) til nettilslutningen, og sæt den på det dertil beregnede sted på solvarmemodulet ( eldiagram). V Skru trækaflastningerne (6) korrekt på med de vedlagte spændebånd. Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

14 5 Installation af pumpestation V Slut nettilslutningsledningen til nettet. V Træk gummibøsningen over busledningen (). V Skru busledningen () på klemmen () til busledningen, og sæt den på det dertil beregnede sted på solvarmemodulet ( eldiagram). V Skru trækaflastningerne () korrekt på med de vedlagte spændebånd. V Skru busledningen () fast med det vedlagte tilslutningsstik. V Sæt tilslutningsstikket på det dertil beregnede sted på styringen ( strømdiagram) Fig. 0 Tilslutning af el SD Lavspændingsklemmer (f.eks. til temperaturføler) Trækaflastning Busledning Nettilslutningsledning (skal installeres på stedet) 5 Gummibøsning 6 Trækaflastning 7 Klemmer til 0 volt-ind- og udgange (fxtil nettilslutning eller pumper) V Sæt klemmeafdækning () på. V Spænd krydskærvskruerne () med enten en stjerneskruetrækker eller en udluftningsnøgle (). V Start solvarmeanlægget og reguleringen op. Yderligere informationer om opstart og indstilling af solvarmemodulet kan findes i den medfølgende servicevejledning SD Fig. Tilslutning af el Klemmeafdækning Krydskærvskrue med udvendig firkant Udlufternøgle Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

15 Installation af pumpestation 5 5. Montering af sikkerhedsgruppe Ved -strengs-pumpestation: V Monter sikkerhedsgruppen til venstre. V Monter sikkerhedsgruppen med den vedlagte pakning () på pumpestationen SD Fig. Montering af sikkerhedsgruppe Pakning (x0x) Sikkerhedsgruppe ved type KS050 Sikkerhedsgruppen til pumpestation KS050 er udført i to dele. V Montér tilslutningsdelen med sikkerhedsventilen () på returstrengen. V Montér tilslutningsdelen med manometer () ved returstrengens afgang (inkl. pakning). Fig. Montering af sikkerhedsgruppe ved KS050 Tilslutningsdel med sikkerhedsventil Tilslutningsdel med manometer SD 5.5 Tilslutning af ekspansionsbeholder og varmefælde Varmefælden (hvis forefindes) og ekspansionsbeholderen inklusive rørledningerne til sikkerhedsgruppen må ikke isoleres Montering af varmefælde ved solfangere af vakuumrør (tilbehør) Ved solfangere af vakuumrør kræves der en varmefælde, hvis: Anlægget fungerer som supplement til opvarmningen. Anlægsdækningsgraden er mere end 60 % ved anlæg til ren brugsvandsopvarmning. Varmefælden beskytter ekspansionsbeholderen mod for høj temperatur. 5 liter liter Højde 70 mm 70 mm Diameter 60 mm 70 mm Tilslutning x R ¾ x R ¾ maks. driftstryk 0 bar 0 bar Tab. 5 Tekniske data varmefælder Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer 5

16 5 Installation af pumpestation Tilslutning af varmefælde Hvis rørledningen til ekspansionsbeholderen skal lægges med stigning, skal der installeres en ekstra udlufter. Advarsel: Skader på anlægget på grund af for høje temperaturer! V Til beskyttelse af sikkerhedsventilen mod for høj temperatur: Installér varmefælden og ekspansionsbeholderen med et T-stykke (G¾ A udvendig med pakning) 0 til 0 cm oven over reguleringsmodulet i returløbet. V Fastgør rørledningerne til og fra varmefælden med rørspændebånd (). Montér varmefælden i lodret position. V Slut ekspansionsbeholderen (5) til varmefælden med et kobberrør. V Luk tilslutningen på sikkerhedsventilen med kappen ¾ (). 0-0 cm SD Fig. Montering af varmefælden Fleksibel slange af rustfrit stål fra ekspansionsbeholderens tilslutningssæt (tilbehør) Prop på sikkerhedsgruppens tilslutning (på opstillingsstedet) Varmefælde Spændebånd 5 Ekspansionsbeholder Montering af ekspansionsbeholder (tilbehør) Advarsel: Skader på anlægget på grund af for høje temperaturer! V Ved solfangere af vakuumrør: Installér ekspansionsbeholderen med et T-stykke 0 til 0 cm oven over reguleringsmodulet i returløbet. V Montér ekspansionsbeholderen med fastgørelsesmaterialet. V Slut ekspansionsbeholderen () til returløbet på pumpestationens sikkerhedsgruppe. V Korriger fortrykket afhængigt af, om det beregnede fortryk er højere eller lavere end fortrykket, der er indstillet på fabrikken Indstilling af ekspansionsbeholderens fortryk Ekspansionsbeholderens fortryk beregnes ud fra den statiske anlægshøjde plus 0, bar (højdeforskel på meter svarer til 0, bar). V Indstil et minimumtryk på, bar. V For at opnå det maksimalt brugbare volumen: Indstil fortrykket ved ubelastet beholder (uden væsketryk) SD Fig. 5 Tilslutning af ekspansionsbeholderen Sikkerhedsventil Fleksibel slange af rustfrit stål fra ekspansionsbeholderens tilslutningssæt (tilbehør) Ekspansionsbeholder 6 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

17 Installation af pumpestation Tilslutning af rørledninger og udblæsningsledning til pumpestationen Fare: Person- og anlægsskader på grund af forkert monteret udblæsningsledning! V Udblæsningsledningen skal udføres efter størrelsen for sikkerhedsventilens afblæsningsåbning (maks. længde = m og maks. bøjninger). V Afkort rørledningerne, så de kan skubbes ind i klemringsforskruningen () indtil anslag. V Lad udblæsningsledningen () gå fra sikkerhedsventilen til opsamlingsbeholderen (), hvor den skal munde ud, så det er muligt at holde øje med den, og fastgør den med et spændebånd (). For at kunne stramme de nederste klemringsforskruninger kan du holde imod med skruenøglen SW 7 eller rørtangen på stederne som er markeret med (5). 5 5 Fig. 6 Tilslutning til reguleringsmodulet Klemringsforskruning ved alle fire udgange Udblæsningsledning Spændebånd Tom dunk (opsamlingsbeholder) 5 Ansatser til at holde imod forskruningerne forneden med SD 5.7 Montering af temperaturføler Eltilslutningen skal udføres af en autoriseret elektriker. Temperaturfølerne er polsikre Solfangerføler Hvis ledningen til solfangerføleren skal sluttes til følerledningen til styringen på et fugtigt sted, skal der anvendes en vandtæt tilslutningsdåse. V Forlæng følerledningen med en ledning med to ledere () på opstillingsstedet. V Beskyt evt. forbindelsesstederne () foroven og forneden med tilslutningsdåser Beholderføler Monteringsanvisninger og data kan læses i installationsvejledningerne til beholderen og styringen SD Fig. 7 Solfangerføler og temperaturføler på pumpestationen med integreret styring. Solfangerføler Forbindelsessted Ledning med to ledere ( x 0,75 mm til maks. længde 50 m, på opstillingsstedet) Påfyldnings- og tømningshane til tømning (på opstillingsstedet) 5 Beholderføler Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer 7

18 6 Opstart 6 Opstart Forsigtig: Anlægsskader på grund af frossent vand eller fordampning i solfangeren! V Skyl og fyld kun reguleringsmodulet, når solen ikke skinner direkte på solfangerne, og der ikke kan forventes frost (ved skylning med vand). Ved påfyldning af solarvæsken skal der tages højde for det ekstra volumen, varmefælden rummer (hvis installeret). Varmefælden og ekspansionsbeholderen skal udluftes tilstrækkeligt. Pumpen i pumpestationen er selvudluftende under drift og skal derfor ikke udluftes manuelt. 6. Anvendelse af solarvæske Forsigtig: Fare for tilskadekomst ved kontakt med solarvæsken! V Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsesbrille ved omgang med solarvæske. V Hvis solarvæsken kommer på huden: Vask solarvæsken af med vand og sæbe. V Hvis solarvæsken kommer i øjnene: Hold øjenlågene åbne med hænderne, og skyl omhyggeligt øjnene under rindende vand. Solarvæsken er færdigblandet og klar til brug. Den garanterer sikker drift inden for det angivne temperaturområde, beskytter mod frostskader og giver høj sikkerhed mod damp. Væsken er biologisk nedbrydelig. Der kan rekvireres et sikkerhedsdatablad med yderligere informationer om solarvæsken hos producenten. Solfangerne må kun anvendes med følgende solarvæske: Solarvæske Temperaturområde Solfangere SKN og SKS Solvarmefluid L C Solfangere af vakuumrør Tab. 6 Tyfocor LS C Solarvæske-type afhængigt af solfangertypen 8 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

19 Opstart 6 6. Skylning og påfyldning med fyldestation (trykfyldning) Mens solarvæsken fyldes på, genererer fyldestationen en så høj gennemstrømningshastighed, at luften i anlægget trykkes ind i beholderen (udlufter på taget ikke nødvendigt). Restluft, som stadig befinder sig i solarvæsken, udskilles via pumpestationens luftudskiller (eller via en ekstern luftudskiller, tilbehør). Afmontering af ekspansionsbeholderen (MAG) Vi anbefaler at afmontere MAG, før der skylles for luft. Det skal gøres på den nederste forskruning på AAS (tilslutningssæt til ekspansionsbeholder), så tilførselsledningen til MAG fyldes under skylningen. Hvis MAG ikke afmonteres, fyldes MAG med for meget medium på grund af trykforskellen. Dette medium trykkes tilbage til beholderen igen, når fyldepumpen slukkes. Beholderen kan muligvis løbe over (hvis der fyldes mere på under påfyldningen, så niveauet ikke kommer under minium). Afmontering af MAG kan bortfalde, hvis der monteres en kappeventil med udluftningsmulighed lige før MAG. Så kan der lukkes på kappeventilen under påfyldningen SD Fig. 8 Leverede komponenter til fyldestationen Tilslutning " Måleskala (6-5 liter) Udtagelig beholder Kuglehane i sugeledningen 5 Tilslutning (¾ ) til trykslange 6 Pumpe 7 Panelafbryder til pumpen 8 Påfyldnings- og tømningshane til tømning af pumpen 9 Opsamlingskar 0 Returslange ¾" Trykslange ½ Sugeslange Tekniske data Fyldestation Netspænding V 0 Frekvens Hz maks. effektforbrug W 775 Tilladt medietemperatur for pumpen C 0-55 Tilladt driftsmiddel Vand, propylenglykol-vandblanding maks. 50/50 % Maksimal løftehøjde ved: Solarvæske vand m m 6 0 maks. transportflow ved solarvæske m /h,0 maks. transportflow ved vand m /h,6 Beholderkapacitet l 0 Samlet vægt (tom) kg Tab. 7 Tekniske data til fyldestationen Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer 9

20 6 Opstart 6.. Anvendelse - standardsystem med varmespiral Ø DN 5 (f.eks. SL-beholder eller ekstern varmeveksler) Vedrørende skylningen se kapitlerne 6..8 til 6... Billederne i kapitlerne 6..8 til 6..5 viser skylningen af et standardsystem ( figur 9) SD Fig. 9 Skylning af et standardsystem Returslange Fyldestation Trykslange 0 Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

21 Opstart Anvendelse - standardsystem med varmespiral Ø > DN 5 (f.eks. SM-beholder) Vedrørende skylningen se kapitlerne 6..8 til V For at kunne udlufte større varmespiraler tilstrækkeligt: Installér en FE-hane () i nærheden af beholderen i ledningen til varmespiralen. V Skyl solvarmeanlægget i to trin: under reguleringsmodulet SD Fig. 0 Skylning af standardsystem med varmespiral Ø > DN 5 - her: Skylning under reguleringsmodulet FE-hane Venstre kuglehane lukket Højre kuglehane og kontraventil åbnet Trykslange 5 Returslange Over reguleringsmodulet SD Fig. Skylning af standardsystem med varmespiral Ø > DN 5 - her: Skylning over reguleringsmodulet FE-hane Venstre kuglehane åbnet Højre kuglehane lukket Trykslange 5 Returslange Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

22 Opstart 6.. Anvendelse - parallelkoblede solfangere Vedrørende skylningen se kapitlerne 6..8 til 6... Advarsel: Skader på anlægget på grund af spærring af returledningen! V Montér kun armaturer i fremløbet, så sikkerhedsventilen ikke spærres. Ved parallelkoblede solfangere skal hver enkel solfanger skylles. V Montér glykol- og temperaturbestandige armaturer () i fremløbsledningerne SD Fig. Skylning af parallelkoblede solfangere Spærrehane 6..5 Anvendelse - to solfangere (varmespiral Ø DN 5, f.eks. SL-beholder) Vedrørende skylningen se kapitlerne 6..8 til 6... Ved anlæg med to solfangere (f. eks. øst/vest) skal hver solfanger skylles igennem via den tilhørende returstreng Fig. Skylning af to solfangere - her: skylning af venstre solfanger Kuglehane lukket Venstre kuglehane åbnet Højre kuglehane lukket SD Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

23 Opstart Anvendelse - to-beholder-anlæg med to pumper (varmespiral Ø DN 5, f.eks. SLbeholder) Vedrørende skylningen se kapitlerne 6..8 til Ved anlæg med to beholdere, som drives via to pumper, skal hver forbruger skylles via den tilhørende returstreng SD Fig. Skylning af anlæg med to forbrugere og to pumper - her: Skylning af beholder Kuglehane lukket Venstre kuglehane åbnet Højre kuglehane lukket Beholder 5 Beholder 6..7 Anvendelse - to-beholder-anlæg med en pumpe og en ventil (varmespiral Ø DN 5, f.eks. SL-beholder) Vedrørende skylningen se kapitlerne 6..8 til Ved anlæg med to beholdere, som drives via en pumpe og en omskifterventil (), skal hver forbruger skylles efter hinanden. V Stil omskifterventilen på den ønskede stilling SD Fig. 5 Skylning af anlæg med to forbrugere og omskifterventil - her: Skylning af beholder Venstre kuglehane åbnet Højre kuglehane lukket Omskifterventil (sort = åben) Beholder 5 Beholder Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

24 6 Opstart 6..8 Montering af snavssamler (tilbehør) Der kan monteres en snavssamler for at opnå sikkerhed for, at der ikke kan komme grove snavspartikler ind i pumpen. V Fastgør spændebåndet () på fyldestationens boring. V Montér snavssamleren (). Det skal være muligt at aktivere kuglehanen forfra. V Monter den vedlagte slange () mellem snavssamleren og den øverste beholdertilslutning. V Montér returslangen ¾" () mellem snavssamleren og pumpestationens gennemstrømningssikring SD Fig. 6 Snavssamler på fyldestationen Snavssamler Spændebånd Slange til snavssamler Returslange ¾" 5 Trykslange ½ 6..9 Tilslutning af fyldestationen til solvarmeanlægget V Slut trykslangen ½ med T-stykket () til sikkerhedsgruppens påfyldnings- og tømningshane og til pumpen (). V Slut returslangen ¾ med kuglehanen til mellem gennemstrømningssikringen () og beholderen foroven () SD Fig. 7 Tilslutning af tryk- og returslange Trykslange Returslange Beholder foroven Tilslutning til pumpen Logasol KS Vi forbeholder os ret til ændringer

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 7747006489.00-.SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Solvarmeforsyningsstation SBT 35-3 / SBT 65-3 / SBT 100-3 / SBT 160-3 / SBT 220-3

Solvarmeforsyningsstation SBT 35-3 / SBT 65-3 / SBT 100-3 / SBT 160-3 / SBT 220-3 Solvarmesystem Solvarmeforsyningsstation SBT 35-3 / SBT 65-3 / SBT 00-3 / SBT 60-3 / SBT 0-3 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 84 689 (04/) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

6720613720-00.1 SD. Solvarmestyring. B-sol 100. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 613 729 (2007/04)

6720613720-00.1 SD. Solvarmestyring. B-sol 100. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 613 729 (2007/04) 6720613720-00.1 SD Solvarmestyring -sol 100 da Installations- og betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaringer 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

SP 400 SHU. Bufferbeholder til solvarmeanlæg. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 649 054 (2011/11) DK

SP 400 SHU. Bufferbeholder til solvarmeanlæg. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 649 054 (2011/11) DK 0 4 6 8 10 bar 6 70 640 87-00.1R Bufferbeholder til solvarmeanlæg SP 400 SHU Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

SP 400 SHU. Bufferbeholder til solvarmeanlæg. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 801 346 (2012/02) DK

SP 400 SHU. Bufferbeholder til solvarmeanlæg. Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 6 720 801 346 (2012/02) DK 6 720 642 603-00.1O Bufferbeholder til solvarmeanlæg Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for autoriserede teknikere Pumpestation til solvarmeanlæg GTS 5 50

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for autoriserede teknikere Pumpestation til solvarmeanlæg GTS 5 50 Installations- og vedligeholdelsesvejledning for autoriserede teknikere Pumpestation til solvarmeanlæg GTS 5 50 Varenummer 120877 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisning og symbolforklaring 3 1.1 Generelle

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

SP 400 SHU-2. Bufferbeholder til solvarmeanlæg. Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren 6 720 805 912 (2013/02) DK

SP 400 SHU-2. Bufferbeholder til solvarmeanlæg. Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren 6 720 805 912 (2013/02) DK 6 720 642 603-00.1O Bufferbeholder til solvarmeanlæg Installations- og vedligeholdelsesvejledning for installatøren DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

SD. Solvarmeanlæg med solvarmestyring B-sol 300. Betjeningsvejledning (2010/07) DK

SD. Solvarmeanlæg med solvarmestyring B-sol 300. Betjeningsvejledning (2010/07) DK 6720613720-00.1 SD Solvarmeanlæg med solvarmestyring -sol 300 etjeningsvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring................. 3 1.1 Symbolforklaring..................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6304 4037 06/00 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Varmtvandsbeholder Logalux S35 og S60 Læs dette før montering og vedligeholdelse Forord Om denne vejledning Denne monterings-

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Bivalent varmtvandsbeholder SM300/1 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 011 645-09/006 DK Indholdsfortegnelse 1 Generelt...................................................

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V

SBP 100 Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V C 8 5 C bar C 8 C 8 SBP Komfort SBP-HF, WPKI-H, WPKI-P, WPKI-W, WPKI-V Technik zum Wohlfühlen Dansk Bufferbeholder med varmeflange og varmepumpe-kompaktinstallation Brugs- og monteringsvejledning SBP Komfort

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK

Monteringsvejledning. Logamax plus GB162-80/100. Installationssæt. Til installatøren. Skal læses omhyggeligt før montering (02/2008) DK Monteringsvejledning Installationssæt Logamax plus GB6-80/00 Til installatøren Skal læses omhyggeligt før montering 6 70 64 739 (0/008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forskrifter 3. Om denne

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg. Solar-regulator. Til brugeren

Betjeningsvejledning. Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg. Solar-regulator. Til brugeren Betjeningsvejledning Solar-regulator 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Regulator for solvarmeanlæg Til brugeren Læs vejledningen grundigt, opbevar vejledningen nær anlægget. (04/2008) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Lade- og omladestation TS1-3, TS2-3, TS3-3, TS4-3, TS5-3. Anlægsteknik for lade- og omladesystem. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Lade- og omladestation TS1-3, TS2-3, TS3-3, TS4-3, TS5-3. Anlægsteknik for lade- og omladesystem. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Anlægsteknik for lade- og omladesystem Lade- og omladestation Monterings- og vedligeholdelsesvejledning DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...............

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Montage og betjeningsvejledning

Montage og betjeningsvejledning Montage og betjeningsvejledning Rp 3/4 Rp 3/4 04 11 Benævnelse Pumpe Art.-Nr. Pumpegruppe WILO RS 15/6 677.23.10.00 Pumpegruppe WILO RS 15/7 677.18.10.00 10 01 09 08 Rp 3/4 03 02 05 06 07 12 Solar- Pumpegruppe-Modul

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR

Solvarme units Creating hot water YK 05:060 08.03 STORMTR Creating hot water Solvarme units Solvarme beholdere Units Styringsenhed & s Styringsenhed til system 1a, 6a og 7a METRO s solvarmeunits er udstyret med en avanceret styring som på en overskuelig og enkel

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere