pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011"

Transkript

1 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

2 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

3 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence 1 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

4 Arkitektur, der spiller Når bolden er givet op, kan man ramme den og håbe på, at den ryger i den rigtige retning, i mål, måske. Men man kan også ramme bolden, så det synger. Sproget er jo fattigt i den henseende, men en gang imellem rammer man bolden lige dér, hvor bolden gerne vil rammes. Det er den fornemmelse, vi gerne vil sidde med efter konkurrencen. Bo Vestergård Madsen, analysechef Lokale- og Anlægsfonden, citat fra oplæg på Arkitektforeningens Årskonference 2 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

5 indbydelse fremtidens bæredygtige multihus Det nye multihus i Balling skal rumme: Et aktivitets- og kulturcenter Et idræts-, fitness- og wellnesscenter Et sundhedscenter Hermed inviterer Lokale- og Anlægsfonden interesserede arkitekter, ingeniører, planlæggere, idrætsinteresserede, bæredygtighedseksperter med flere til at danne teams og deltage i denne spændende åbne projektkonkurrence. Vi drømmer om fantastiske innovative realiserbare bud på Multihuset Pulsen. Multihuset Pulsen skal være foregangsprojekt for frem tidens bæredygtige aktivitets-, kultur-, idrætsog sundhedscentre. Bygningen skal ligge i byen Balling i Skive Kommune. Multihuset skal rumme en spændende kombination af funktioner og aktivitetstilbud til børn og voksne i alle aldre og skal imødekomme nuværende og kommende generationers krav til fritidsaktiviteter og desuden et sundhedscenter med læger, tandlæger, fysioterapi etc. Huset er for de lokale borgere, men skal også kunne tiltrække borgere fra et stort opland i Skive Kommune. Byggeriet forventes at blive på ca m 2 netto med et anlægsbudget på ca. DKK 49,5 mio. ekskl. moms. Det skal allerede nu understreges, at den fastsatte økonomiske ramme for projektet ikke kan ændres. Dette forpligter selvsagt til årvågenhed omkring økonomien, således at der udelukkende afleveres forslag, der lader sig realisere inden for rammen. Lokale- og Anlægsfonden har meget høje forventninger til, at det færdige projekt bliver et foregangsprojekt for fremtidens bæredygtige idræts-, aktivitets- og kulturcentre og til, hvordan nye former for fysiske rammer kan skabe nyt liv og styrke livskvaliteten og sammenholdet for borgerne i Balling og give ny energi og puls til egnen. Vi glæder os meget til at se jeres bud, til at blive overrasket, udfordret og overvældet, og vi håber, at dette projekt kan gøre en forskel for fremtidens idræts- og kulturbyggeri, for miljøet og for borgerne i Balling og omegn. Bolden er givet op! Torben Frølich Direktør Lokale- og Anlægsfonden 3 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

6 indhold 1. BAGGRUND 1.1 Vision 1.2 Præsentation af Pulsen i Salling 1.3 Bygherre og projektorganisation 1.4 Fremtidig drift 1.5 Nye idrætsaktiviteter, folkesundhed og livskvalitet 2. FORUDSÆTNINGER 2.1 Stedet 2.2 Geotermisk varme og vand 2.3 Planforhold 2.4 Livet i Balling 2.5 Konkurrenceområdet 2.6 Udendørsaktiviteter 2.7 Landskabet 2.8 Trafik og p-plan 3. OPGAVEN 3.0 Om multihuset og bæredygtighed 3.1 Fremtidens bæredygtige multihus fokuspunkter 3.2 Konkurrenceopgaven 3.3 Helhedsplan 3.4 Multihuset 3.5 Arealbehov 3.6 Rumprogram 1. Fællesfaciliteter, rumprogram 2. Aktivitets- og kulturcenter, rumprogram 3. Idrætsforeningen, rumprogram 4. Fitness- og wellnesscenter, rumprogram 5. Sundhedscenter, rumprogram 6. Magasin, teknik mv. 7. Brand 8. IT 9. Elevator 3.7 Udendørsarealer 3.8 Tidsplan 4. ØKONOMI 5. KONKURRENCEBETINGELSER 5.1 Konkurrenceudskriver, -form og sprog 5.2 Deltagelse 5.3 Konkurrencens sekretær 5.5 Forespørgsler 5.6 Afleveringsmateriale 5.7 Forslagets udførelse 5.8 Indlevering 5.9 Dommerkomité 5.10 Bedømmelseskriterier 5.11 Præmiering 5.12 Offentliggørelse af resultat 5.13 Rettigheder 5.14 Forsikring 5.15 Returnering 5.16 Programmets godkendelse 4 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

7 1 baggrund 5 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

8 6 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

9 1 baggrund 1.1 Vision Visionen er at give Salling en sprudlende start i den nye struktur efter gennemførelsen af kommunalreformen. Der skal sikres gode vilkår for initiativ, udvikling og dynamik også i denne del af den nye Skive Kommune. Visionen er at skabe en ny kraftfuld puls i området deraf navnet. Alle gode kræfter og ideer samles her om et forenet projekt: Multihuset Pulsen. Der er tale om et projekt af en meget sammensat natur - med flere, meget forskellige forretningsområder og dermed også mange forskellige målgrupper. Derfor er det vigtigt at understrege, at netop dette er et af projektets formål, idet de enkelte forretningsområder i udtalt grad er hinandens forudsætning og virker gensidigt fremmende for et såvel udviklingsmæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt godt resultat. Ingen af de enkelte elementer vil i sig selv kunne skabe en højere puls i området, og hver især er de ikke unikke. Det er den unikke kombination af en række delelementer, samt ikke mindst samarbejdet borgere, erhvervsliv og kommune imellem, der kan skabe pulsen. Et spændende aktivitets- og kulturcenter vil bidrage til at gøre det sjovt og interessant at besøge, bosætte sig og leve på egnen. Idrætsforeningen spiller lokalt en meget central rolle og nye, udbyggede idrætsfaciliteter skal bidrage til at udvikle foreningen og skabe bedre rammer for at efterleve foreningens målsætning om både idrætsligt og kulturelt arbejde. Der skal gives plads til selvorganiserede idrætsaktiviteter og etableres mødesteder for idrætsaktive på tværs af aktivitetsvalg og organiseringsform. Et fitness- og wellnesscenter vil kunne blive omdrejningspunktet for dels at højne borgernes livskvalitet, hvormed deres erhvervsmæssige værdi også øges, dels at sikre Skive Kommune attraktive faciliteter, der på overbevisende måde kan løse sine nye arbejdsopgaver indenfor genoptræning, rehabilitering og sundhedsmæssig forebyggelse. Et moderne sundhedscenter, hvor man under samme tag samler egnens praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter etc., er et must for lokalområdet. Sundhedscenteret er helt afgørende for muligheden for overhovedet at kunne tiltrække og fastholde lægeog tandlægedækningen og er dermed afgørende for den fremtidige sikring af en tilfredsstillende sundhedsbetjening af befolkningen i Vestsalling. 1.2 Præsentation af Pulsen i Salling Den selvejende institution Pulsen i Salling henvendte sig i 2009 til Lokale- og Anlægsfonden med en ansøgning om støtte til et nyt idræts-, kultur-, aktivitets- og sundhedscenter i byen Balling og blev valgt til det, der på landsplan skal være foregangsprojekt for fremtidens aktivitets-, kultur- og idrætsbyggeri med særlig vægt på integration af bæredygtighed i et arkitektonisk formsprog. Pulsen er et rigtigt græsrodsprojekt med en ret så sammensat natur, et projekt der er vokset frem af den lokale befolknings behov og ønsker. Frem for at sætte sig godt tilbage i lænestolen, ukritisk outsource arbejdspladser til fjernere himmelstrøg og give op i kampen mod de fremtidige forandringer har en lang række borgere med Balling Volling Borgerforening og den tidligere Spøttrup Kommune som omdrejningspunkt i nogle år vist det engagement, initiativ og mod, der skal til for at igangsætte nye aktiviteter og dermed sikre landsbysamfundets plads i en større helhed. Arbejdstitlen har været Projekt Balling 2015: Pulsen i Salling. Arbejdstitlen signalerer dels, at centrum for projektet er i Balling, dels at der sigtes både langt ud i fremtiden og langt ud over Ballings egne grænser samt ikke mindst, at det kommende Pulsen udgør et livskraftigt centrum for hele lokalområdet. Projektet startede som et lokalt initiativ med frivillig arbejdskraft fra et stort antal ildsjæle med et væld af 7 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

10 1 baggrund idéer og ønsker til fremtiden i området, koordineret af en styregruppe med repræsentanter fra Balling Volling Borgerforening og planafdelingen i den tidligere Spøttrup Kommune samt med politisk opbakning fra det daværende byråd. Med udgangspunkt i Borgerforeningen blev der etableret seks forskellige arbejdsgrupper inden for henholdsvis wellness, natur, kunstog kultur, erhverv, IT og unge. Til at tage sig af den daglige ledelse og forestå den videre projektudvikling frem til åbningen har bestyrelsen indgået en aftale med firmaet Reeslev Senior I/S, v/direktør, cand.jur. Flemming Reeslev. Man kan læse meget mere om Pulsens baggrund, organisationsstruktur, den selvejende institutions vedtægter, ledelse etc. på Hver af disse arbejdsgrupper repræsenterede forskellige interessegrupper med særskilte behov og ønsker, som blev samlet i et fælles koncept og tilsammen udgjorde Pulsen i Salling. Med konkurrencen er det, som kun få troede på for få år siden, nu en realitet: Pulsen i Salling står foran sin realisering. 1.3 Bygherre og projektorganisation Bygherre for det samlede projekt er Den selvejende institution Pulsen i Salling i daglig tale Pulsen. Den selvejende institution har gennem det seneste år indsamlet betydelige midler både blandt lokalområdets beboere og virksomheder, men også fra fonde og Skive Kommune. Det betyder, at man nu kan finansiere det samlede byggeri uden at skulle optage alt for store lån, og at den fremtidige drift derfor bedre kan hænge fornuftigt sammen. Projektet blev i begyndelsen ledet af en styregruppe nedsat af Skive Kommune, men efter dannelsen af den selvejende institution, ledes Pulsen frem til åbningen i 2012 nu af en midlertidig bestyrelse, en såkaldt interimsbestyrelse, der består af følgende personer: Centerchef Kaj Sørensen (formand) Byrådsmedlem Arne Bisgaard Direktør Erik Kuhr Sørensen Kundechef Hans Stougaard Afdelingschef Henrik Willadsen (udpeget af Skive Kommune) 1.4 Fremtidig drift Pulsen skal drives som en non-profit virksomhed, dvs. at der ikke er nogen aktionærer eller andre, som skal have udbetalt overskud. Virksomhedens forventede driftsoverskud kan i stedet bruges til konsolidering, vedligeholdelse, forbedringer, udbygning samt evt. nedsættelse af priserne på virksomhedens ydelser til gavn for brugerne. For at opnå optimal synergi er det aftalt, at Pulsen og Balling Hallen skal drives sammen med fælles ledelse, dog indtil videre med separat økonomi. Det er en målsætning for multihuset Pulsens ledelse: at Pulsen i enhver henseende bliver både opført og drevet energi-, klima- og miljømæssigt optimalt at Pulsen bliver et forbillede for andre tilsvarende centre, både hvad angår energiforbrug, anvendelse af vedvarende energi samt allergivenlighed Når byggeriet af Pulsen er afsluttet, afløses interimsbestyrelsen af den endelige bestyrelse, som skal udpeges i henhold til de gældende vedtægter, og som skal forestå den fremtidige drift sammen med den kommende direktør. Direktøren forventes ansat allerede ved byggeriets start, således at han/hun i perioden frem til åbningen kan stå for driftsforberedelsen. Sundhedscenterdelen vil efter endt byggeri blive udstykket i en selvstændig erhvervsejerlejlighed og solgt til Skive Kommune/Region Midtjylland, der herefter forestår udlejning af de enkelte elementer i Sund- 8 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

11 hedscentret til diverse sundhedsfaglige grupper, dvs. praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeut etc. 1.5 Nye aktiviteter I Balling er der i dag primært faciliteter til de traditionelle foreningsidrætter som f.eks. fodbold, håndbold og badminton, mens der mangler en række andre motionsmuligheder bl.a. fitness, svømning, trampolin osv., hvilket multihuset Pulsen blandt andet skal være med til at råde bod på. Danskernes idræts- og fritidsvaner har ændret sig markant gennem de sidste år. Antallet af idrætsaktive er steget drastisk. Livsstil og fritidsliv er i konstant forandring. Nye fysiske aktiviteter dukker hele tiden op med referencer til den enkeltes livskvalitet, selviscenesættelse, identitetsdannelse, velbefindende og sundhed. De nye aktiviteter skaber nye former for fællesskaber, som er mere flydende og midlertidige, men foreningslivet spiller fortsat en stor rolle i danskernes fritidsliv. Foreningen er den næststørste organiseringsform i Danmark, og især børnene er at finde her. I generationer har den traditionelle idrætshal været det centrale samlingspunkt for motion, fællesskab og samvær i lokalsamfundet. I dag er aktivitetsbilledet betydeligt mere differentieret, og man har helt andre krav til, hvordan og hvor man er aktive med fokus på individuelle udfoldelsesmuligheder og fleksibilitet, hvad angår tid og sted. I mange år var man af den opfattelse, at det var idrætsaktiviteterne, der skabte behovet for faciliteterne. I dag tyder meget på, at det nok snarere er rammerne, faciliteterne og det nære miljø, som skaber aktiviteter og deltagelse deri. Dette markerer samtidig et skifte til et mere sundhedsfremmende perspektiv, hvor den primære interesse er at skabe attraktive og funktionelle rammer for idræt, motion og wellness. Men idrætsdeltagelse er ikke blot et spørgsmål om at være fysisk aktiv og dyrke konkurrencesport i standardiserede faciliteter. Idrætsfaciliteter skal også være mødesteder, der sikrer oplevelser og udvekslinger mellem folk og dermed lokal sammenhængskraft og involvering. Tiden, hvor alle idrætsudøvere var tilfredse med at blive skubbet ind i et standardbyggeri til håndbold, fodbold og badminton, er forbi. Undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2007 viser, at der er stort fald i idrætsdeltagelsen blandt teenagere. I undersøgelsen fortæller de årige, at de ville dyrke mere motion, hvis der var bedre faciliteter i nærheden af deres bopæl og nogle at følges med. Det er netop denne gruppe, hvor faldet i foreningsdeltagelsen er størst. Der er givetvis en række ukendte faktorer, der spiller ind, men undersøgelsens resultater viser, at frafaldet hos teenagere også har en facilitetsmæssig side, som man bør være opmærksom på. Andre undersøgelser viser, at det sociale element står særdeles højt hos teenagere, og at en del falder fra idrætsaktiviteterne på grund af skærpede krav om tidsforbrug, træningsindsats og dygtighed netop i disse år. De unge, der holder op med at dyrke sport eller idræt, forklarer det typisk med, at de har fundet andre interesser og nye venner eller, at idræt er kedelig i de traditionelle idrætshalrammer. I et facilitetsperspektiv kan svaret på disse udfordringer være mere fokus på opholdsrum i forbindelse med selve aktivitetsstederne både med hensyn til mødesteder og kønsspecifikke tilbagetrækningssteder. Undersøgelsen viser altså, at især børn og unge stadig dyrker de mere traditionelle idrætsgrene. Men samtidig bliver nye aktiviteter som f.eks. parkour og streetrunning mere udbredte blandt de unge, som udskifter den traditionelle sportshal med byrummets gader, pladser og strukturer. Generelt set er der dog sket et lille fald i antallet af børn og unge, som dyrker regelmæssig sport eller motion. Jo ældre børnene bliver, jo tydeligere er tendensen til en polarisering mellem dem, der er meget aktive og dem, der er meget inaktive. Denne tendens er voksende, og det betyder også, at der bliver flere og flere inaktive børn og unge. 9 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

12 1 baggrund Mens børn stadig dyrker idrætsformer som håndbold, fodbold og gymnastik, er voksne mere rettet mod idræts- og motionsformer, der kan betegnes som individuelle og er fleksible i forhold til træningstidspunkter. Gruppen af voksne, der har hjemmeboende børn, er de mindst idrætsaktive. Kun 47 % af de årige dyrker regelmæssigt idræt eller motion. Det er især manglende nærhed til faciliteter, der angives som årsag samt manglende tid. Der er altså et stort potentiale for idrætsfaciliteter, der retter sig mod nærområdet, og som integrerer flere funktioner og forskellige brugergrupper. Befolkningsgruppen over 40 år er lige så idrætsaktive som ungdomsårgangene, og kvinder er i dag lige så idrætsaktive som mænd, mens der i 1975 var dobbelt så mange idrætsaktive mænd i forhold til kvinder. Aktiviteter foregår i høj grad i selvorganiserede sammenhænge, og væksten i de voksnes deltagelse fysiske aktiviteter har således primært fundet sted uden for foreningslivet. De voksne foretrækker især de aktiviteter, der kan dyrkes individuelt og med stor fleksibilitet. De mest populære idrætsgrene aktiviteter er vandreture, jogging/motionsløb, styrketræning, gymnastik, aerobic og cykling. Yderligere information Danskernes motions- og sportsvaner nøgletal og tendenser Vidensbank/IdansAnalyser2.aspx?currentstart=10&ResultPrPage=5&Kortvisning=False&Publikatio nid=e88fa52e b083-9abd00d2702c Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

13 2 forudsætninger 11 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

14 12 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

15 2 forudsætninger 2.1 Stedet Konkurrencegrunden ligger i Balling by. Balling hører til i den nye Skive Kommune. Fra 1970 til 2006 bestod salling af kommunerne Sallingsund, Sundsøre og Spøttrup samt en del af den hidtidige Skive Kommune. Skive Kommune ligger i Region Midtjylland tæt på Limfjorden. Skive Kommune har mere end 190 km kystlinje mod Limfjorden, hvilket gør egnen særdeles attraktiv. Skive er stærkt dominerende i kommunens erhvervsliv og den eneste større by. Kommunen har et samlet indbyggertal på Befolkningsprognosen for Skive Kommune tyder dog på et faldende antal indbyggere i fremtiden. 2.2 Geotermisk varme og vand Skive Kommune har meget store forekomster af geotermisk varme og vand i undergrunden, som det er oplagt at anvende til dels opvarmning, kurbade og evt. helårs udendørs svømmebassin. Der er foretaget en prøveboring, som viser, at vandet i meters dybde er meget saltholdigt (en mættet saltopløsning a la Det døde Hav) og er grader varmt. Det er ideelt til opvarmning via kommunens fjernvarmeværker, hvilket der arbejdes ihærdigt på at få etableret med virkning fra ultimo 2012 / primo Den sidste energi i vandet, inden det sendes retur, vil imidlertid kunne bruges i et stort udendørs svømmebassin, som kan være åbent året rundt ligesom Den blå lagune i Island. Det vand, man henter op fra jorden, indeholder 12 gange så megen energi, som man bruger på at pumpe det op, så det er samlet set en meget miljøvenlig energiform. Skive Kommune er udpeget som såkaldt Klimakommune med en særlig forpligtigelse til at udvise vedvarende vilje til vedvarende energi. Pulsens ledelse samarbejder med den af kommunen ansatte klimakoordinator om at indarbejde en plan for vedvarende energi i projektet. Specielt tænkes her på geotermisk varme som en billig og CO 2 fri varmekilde. Det vil først i april/maj 2011 være muligt at give et endeligt svar på, hvorledes den geotermiske varme og det saltholdige vand kan indarbejdes i Multihuset, men vi har store forventninger til mulighederne i den henseende og ønsker derfor, at der som option til projektet indarbejdes forslag til bl.a. et udendørs bassin. 2.3 Planforhold Kommuneplan Kommuneplanen indeholder en lang række visioner og planer for den kommende årrække i kommunen, men den indeholder ikke forudsætninger for at kunne løse indeværende konkurrence. På kommunens hjemmeside kan man finde den gældende Kommuneplan Kommuneplanen består af fem hæfter og et bilagshæfte. Hæfte 3 Omegnen af Skive omhandler den del af kommunen, hvor i Balling indgår. Kommuneplan Hæfte 1 Hovedstruktur Hæfte 2 Skive By Hæfte 3 Omegnen af Skive Hæfte 4 Vestsalling Hæfte 5 Nordsalling Bilag 1 Plan 09 Lokalplan Konkurrenceområdet er omfattet af Skive Kommunes lokalplan 79 af den 25. januar 1995, bilag [11], men den vil efter konkurrencen blive erstattet af en ny. Den nye lokalplan vil tage udgangspunkt i det vindende konkurrenceforslag. Der vil, sideløbende med konkurrencen, blive udarbejdet et udkast til lokalplan, som herefter vil blive tilpasset vinderprojektet, således at lokalplanforslaget kan vedtages i Byrådet forhåbentlig i løbet af sommeren / efteråret Udover de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet er der således ikke fastsat grænser for multihusets fysiske udformning. 13 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

16 2 forudsætninger Byggeriet skal dog udformes således, at det bliver en naturlig del af lokalområdet og tilpasser sig omgivelserne. Byggefeltet er en del af matr. nr. 3ah, 17n, 3x og 18r. Matrikel 3ah ejes af BVH Handelstandsforening, 17n ejes af Balling Hallen, 3x og 18r ejes af Skive Kommune. Geoteknik Der eksisterer p.t. ingen geoteknisk rapport for byggefeltet. Der er dog i forbindelse med opførelsen af Balling Hallen i 1980 udarbejdet geotekniske undersøgelser, hvilket har betydet, at Balling Hallen er opført på pæle. Afhængigt af byggeriets placering skal der udarbejdes en geoteknisk undersøgelse. Dette vil finde sted i forbindelse med realisering af multihuset. Topografi / arkæologi Konkurrenceområdet er omgivet af agerjord, og området er temmelig fladt. Der er ikke foretaget arkæologiske undersøgelser. Forhold vedrørende dette vil blive vurderet på ny i forbindelse med udarbejdelse af den endelige lokalplan. Forsyninger Den kommende bygning forsynes med vand og el fra ledninger / kabler beliggende umiddelbart op til området. Området er forsynet med varme fra Balling Fjernvarme, hvortil der er tilslutningspligt. Afhængigt af byggeriets placering skal der udarbejdes et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Dette vil senest finde sted ved udarbejdelsen af lokalplanen. 2.4 Livet i Balling Balling ligger ca. 10 km nordvest for Skive og 6 km sydøst for Rødding og er med sine ca indbyggere en af kommunens større byer. Befolkningstallet i byen har ligget stabilt gennem de seneste år. Der bor ca indbyggere i Vestsalling, som vil være projektets naturlige opland. Balling er centreret omkring krydset ved Søndergade/ Nørregade og Vestergade/Østergade. Gadebilledet her er domineret af murede huse opført i røde tegl, hvor de fleste er opført fra omkring 1900 frem til Den øvrige del af byen består hovedsageligt af parcelhuskvarterer fra 1960 erne og 70 erne, men også nyere boligbebyggelser er skudt op særligt i den nordlige del af byen. Balling er præget af et godt handels- og foreningsliv og fungerer som oplandsby for et større antal landsbyer. Sallings agerjord omgiver byen til alle sider kun brudt af ådale og gravhøje. I det lille lokalsamfund er der ca. 600 arbejdspladser. En del arbejder for NC Nielsen A/S, som er Danmarks største leverandør af gaffeltrucks og andet transportmateriel. Herudover er en række industrivirksomheder samlet i erhvervsområdet i den vestlige del af Balling. Øvrige virksomheder ligger spredt i Balling. Centralt i Balling ligger børnehaven Tumlegården med ca. 60 børn tilknyttet. Ved Skivevej ligger Balling Ældrecenter. Centret består af 22 plejeboliger, 3 midlertidige boliger og 6 ældreboliger. Dagli Brugsen i Balling servicerer et større opland omkring byen. Butikken er i dag et væsentligt aktiv for Balling og er landets største Dagli Brugs. Ballings detailhandelsliv består af et apotek, en el-forretning, et pizzeria, en frisør, en bank, to genbrugsbutikker, en gourmet slagter og et solcenter. I den sydlige del af byen ligger Balling Skole, som huser ca. 240 elever fordelt på børnehaveklasse klasse. Til Balling Skole er endvidere tilknyttet en skolefritidsordning. Byens foreningsliv består bl.a. af borger-, spejder- og idrætsforening. Derudover kan nævnes Balling motions cykel- og løbeklub som mødes flere gange om ugen til fælles løbe- og cykelture. I byen er der et godt sammenhold og stor tilslutning til de mange aktiviteter, der foregår. En gang om året afholdes Parkfesten med bl.a. revy og kræmmermarked. Parkfesten afholdes i Byparken, som er et byfornyelsesprojekt fra år senere udvidet med større fornyelse af omkringliggende områder i fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

17 SKIVE livet i balling 1 : 5000 Konkurrenceområde Fremtidig byudvidelse Balling Skole Balling Hallen Butikker Erhverv Ældrecenter Busstoppested Byzone, oversigtskort Bypark, oversigtskort Befolkningens sammensætning og kommende brugere Aldersfordeling i den gamle Spøttrup Kommune pr i alt indbyggere (kilde Danmarks Statistik): Alder derover Antal personer fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

18 2 forudsætninger 2.5 Konkurrenceområdet Konkurrenceområdet er beliggende på Balling idrætsplads, der afgrænser Balling by fra landområdet imod syd. Idrætspladsen omkranses af bevoksning bortset fra Balling Skole og Balling Hallen, der nordfra skyder sig ind i området. Balling Skole præsenterer sig imod boldbanerne med regulære rødstensfacader i ét plan med hvid detaljering. Balling Hallen er et traditionelt rødstens halbyggeri fra 1970 erne med langsgående tagryg. Imellem skolen og hallen er der en asfalteret parkerings- og afsætningsplads. Pladsen afgrænses imod syd af en nyanlagt multibane med bander og trådhegn og imod øst af et smukt hegn af rønnetræer. Imod vest bag Nyholmvej og nord bag skolen er det tilgrænsende område domineret af villaer og imod nordøst af parcelhuse. Et langt tæt hegn definerer konkurrenceområdets sydlige grænse. Bag disse træer ligger et husmandssted, der dog ikke er synligt fra boldbanerne. I det sydøstlige hjørne skyder den smukke Kirkesti sig ind i området. Balling Hallen Hallen er på m 2 og anvendes primært til boldspil, se bilag [10] for anvendelse af halfaciliteterne. Hallen ligger på konkurrencegrunden og skal i fremtiden fortsat fungere som idrætshal. Der er pt. ansat en halinspektør, som står for alt også drift af cafeteria. Han har unge medhjælpere på ved weekendstævner. Udover weekendstævner er der også enkelt arrangementer f.eks. gymnastikstævner, fester m.m. Hallen er åben alle hverdage mellem kl. 08 og kl. 22. Aktiviteterne er langt overvejende placeret i tidsrummet primo september til medio april. Balling Hallen rummer i dag en række kun delvist udnyttede arealer (bl.a. cafeteria og mødelokale), som med fordel vil kunne indarbejdes / anvendes i sammenhæng med aktiviteterne i multihuset. Der skal f. eks. ikke fremover være to cafeer eller køkkener, idet alle brugere af hallen forudsættes efterfølgende at bruge faciliteterne i umiddelbar forlængelse af aktiviteterne i hallen. Der skal dog fortsat i hallen være mulighed for kiosk med drikkevarer m.m. til salg mellem kampe samt lokale til taktikmøder m.m. ved fodboldkampe. Balling Skole Skolen er et meget vigtigt aktiv for Balling og skal fortsat fungere som skole med sine ca. 240 elever fordelt på børnehaveklasse 10. klasse. Til Balling Skole er endvidere tilknyttet en skolefritidsordning. Balling Skole er væsentligt ombygget/moderniseret i perioden 2003/2004. Skolen bruger Balling Hallen hele året rundt til idrætsaktiviteter. Skolens gymnastiksal er i brug i næsten alle dagtimer, fordi den udover idrætstimerne anvendes af børnehaveklassen, Tumlegården og Skolefritidsordningen, dertil kommer gymnastikforeningen og ungdomsklub. Skolens behov for at anvende hallen øges væsentligt pr. august 2011, idet det er besluttet, at hele overbygningsskolen for Gl. Vestsalling fremover skal være i Balling. En tilgang på ca. 100 elever i alderen år. Skolen ligger udenfor konkurrenceområdet og skal som sådan ikke inddrages i samdriften med Pulsen og Balling Hallen. Dog kunne der være væsentlige synergier på driftsmæssige områder begge veje f.eks. pedel, vedligehold m.m. 16 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

19 Posthusvej konkurrenceområdet 1 : 5000 Konkurrenceområde Byggefelt - fem meter til skelgrænse imod tilstødende grunde Balling Skole Balling Hallen Matrikel skel 17 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

20 2 forudsætninger 18 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

21 Skivevej Posthusvej SKIVE Nyholmvej udendørs aktiviteter 1:5000 Konkurrenceområde Eksisterende boldbaner Eksisterende multibane Eksisterende tennisbane Principskitse af Hjerterum motionssti. Projektet kører som et selvstændigt projekt og afventer konkurrencens resultat og hører ikke med under konkurrencen. Se yderligere omtale af projektets indhold, Hjerterum i Balling, projektbeskrivelse bilag Udendørsaktiviteter Der er i dag tre fodboldbaner og en tennisbane. Under hensyntagen til, hvordan den nye bygning placerer sig på grunden, ønskes samme antal fodboldbaner og en tennisbane genetableret indenfor konkurrenceområdet. Hjerterum i Balling Ny motionssti og udendørsaktiviteter Balling Volling Ungdoms- og Idrætsforening og pro jektarbejdsgruppen Hjerterum i Balling i Skive Kommune er ved at samle penge ind til etablering af et udendørs samlingssted for alle byens borgere. Brugere af de kommende aktiviteter vil skulle benytte sig af faciliteterne i Multihuset. 19 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

22 Skivevej Posthusvej Stadion Allé Posthusvej SKIVE Kirkestien Nyholmvej landskabet 1:5000 Konkurrenceområde Eksisterende hegn som ønskes bevaret Balling Skole Balling Hallen Konkurrenceområdet orienterer sig fra Balling og ud i landskabet mod syd og øst. Dette fine landskab kaldet Volling Østerby består af marker beliggende på et bølget plateau. Udsigten karakteriseres ved de mange læhegn, Volling Kirke og spredte husmandssteder og gårde der ligger omgivet af træer i klynger og langs veje. Vestsallings mange læhegn er et vigtigt landskabeligt element og særligt karakteristisk for netop denne egn Landskabet Konkurrenceområdet orienterer sig fra Balling og ud i landskabet mod syd og øst. Dette fine landskab kaldet Volling Østerby består af marker beliggende på et bølget plateau. Udsigten karakteriseres ved de mange læhegn, Volling Kirke og spredte husmandssteder og gårde, der ligger omgivet af træer i klynger og langs veje. Vestsallings mange læhegn er et vigtigt landskabeligt element og særligt karakteristisk for netop denne egn. 20 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle]

MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] MUSHOLM BUGT FERIECENTER [Oplevelser med plads til forskelle] Musholmfonden Konkurrenceprogram august 2012 MUSHOLM FERIECENTER KONKURRENCEPROGRAM 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDBYDELSE OG FORMÅL...4 2. KONKURRENCENS

Læs mere

Pulsen i Salling. - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter

Pulsen i Salling. - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter Pulsen i Salling - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter Indhold Indhold side 02 Det lokale initiativ - Pulsen i Salling side 03 Koncept

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune Konkurrenceprogram 2009 INDBYDELSE I samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden indbyder Frederiksberg Kommune seks udvalgte teams til at deltage i projektkonkurrencen om kultur- og bevægelseshuset

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

AUGUST 2014. Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg AUGUST 2014 Region Hovedstaden Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg NY PSYKIATRI BISPEBJERG KONKURRENCEPROGRAM KÆRE KONKURRENCETEAM Ambitionen med projektet Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe attraktive

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Boligpolitik for Køge Kommune 2009

Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Indhold 1 Indledning 3 2 Køge i et regionalt perspektiv forudsætninger og styrker 4 3 Befolkningens sammensætning 7 4 Boligmassens sammensætning 8 5 Den økonomiske bæredygtighed

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Hovedgård. Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ

Hovedgård. Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ Hovedgård Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Hovedgård Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder. Det er ikke

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere