pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011"

Transkript

1 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

2 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

3 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence 1 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

4 Arkitektur, der spiller Når bolden er givet op, kan man ramme den og håbe på, at den ryger i den rigtige retning, i mål, måske. Men man kan også ramme bolden, så det synger. Sproget er jo fattigt i den henseende, men en gang imellem rammer man bolden lige dér, hvor bolden gerne vil rammes. Det er den fornemmelse, vi gerne vil sidde med efter konkurrencen. Bo Vestergård Madsen, analysechef Lokale- og Anlægsfonden, citat fra oplæg på Arkitektforeningens Årskonference 2 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

5 indbydelse fremtidens bæredygtige multihus Det nye multihus i Balling skal rumme: Et aktivitets- og kulturcenter Et idræts-, fitness- og wellnesscenter Et sundhedscenter Hermed inviterer Lokale- og Anlægsfonden interesserede arkitekter, ingeniører, planlæggere, idrætsinteresserede, bæredygtighedseksperter med flere til at danne teams og deltage i denne spændende åbne projektkonkurrence. Vi drømmer om fantastiske innovative realiserbare bud på Multihuset Pulsen. Multihuset Pulsen skal være foregangsprojekt for frem tidens bæredygtige aktivitets-, kultur-, idrætsog sundhedscentre. Bygningen skal ligge i byen Balling i Skive Kommune. Multihuset skal rumme en spændende kombination af funktioner og aktivitetstilbud til børn og voksne i alle aldre og skal imødekomme nuværende og kommende generationers krav til fritidsaktiviteter og desuden et sundhedscenter med læger, tandlæger, fysioterapi etc. Huset er for de lokale borgere, men skal også kunne tiltrække borgere fra et stort opland i Skive Kommune. Byggeriet forventes at blive på ca m 2 netto med et anlægsbudget på ca. DKK 49,5 mio. ekskl. moms. Det skal allerede nu understreges, at den fastsatte økonomiske ramme for projektet ikke kan ændres. Dette forpligter selvsagt til årvågenhed omkring økonomien, således at der udelukkende afleveres forslag, der lader sig realisere inden for rammen. Lokale- og Anlægsfonden har meget høje forventninger til, at det færdige projekt bliver et foregangsprojekt for fremtidens bæredygtige idræts-, aktivitets- og kulturcentre og til, hvordan nye former for fysiske rammer kan skabe nyt liv og styrke livskvaliteten og sammenholdet for borgerne i Balling og give ny energi og puls til egnen. Vi glæder os meget til at se jeres bud, til at blive overrasket, udfordret og overvældet, og vi håber, at dette projekt kan gøre en forskel for fremtidens idræts- og kulturbyggeri, for miljøet og for borgerne i Balling og omegn. Bolden er givet op! Torben Frølich Direktør Lokale- og Anlægsfonden 3 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

6 indhold 1. BAGGRUND 1.1 Vision 1.2 Præsentation af Pulsen i Salling 1.3 Bygherre og projektorganisation 1.4 Fremtidig drift 1.5 Nye idrætsaktiviteter, folkesundhed og livskvalitet 2. FORUDSÆTNINGER 2.1 Stedet 2.2 Geotermisk varme og vand 2.3 Planforhold 2.4 Livet i Balling 2.5 Konkurrenceområdet 2.6 Udendørsaktiviteter 2.7 Landskabet 2.8 Trafik og p-plan 3. OPGAVEN 3.0 Om multihuset og bæredygtighed 3.1 Fremtidens bæredygtige multihus fokuspunkter 3.2 Konkurrenceopgaven 3.3 Helhedsplan 3.4 Multihuset 3.5 Arealbehov 3.6 Rumprogram 1. Fællesfaciliteter, rumprogram 2. Aktivitets- og kulturcenter, rumprogram 3. Idrætsforeningen, rumprogram 4. Fitness- og wellnesscenter, rumprogram 5. Sundhedscenter, rumprogram 6. Magasin, teknik mv. 7. Brand 8. IT 9. Elevator 3.7 Udendørsarealer 3.8 Tidsplan 4. ØKONOMI 5. KONKURRENCEBETINGELSER 5.1 Konkurrenceudskriver, -form og sprog 5.2 Deltagelse 5.3 Konkurrencens sekretær 5.5 Forespørgsler 5.6 Afleveringsmateriale 5.7 Forslagets udførelse 5.8 Indlevering 5.9 Dommerkomité 5.10 Bedømmelseskriterier 5.11 Præmiering 5.12 Offentliggørelse af resultat 5.13 Rettigheder 5.14 Forsikring 5.15 Returnering 5.16 Programmets godkendelse 4 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

7 1 baggrund 5 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

8 6 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

9 1 baggrund 1.1 Vision Visionen er at give Salling en sprudlende start i den nye struktur efter gennemførelsen af kommunalreformen. Der skal sikres gode vilkår for initiativ, udvikling og dynamik også i denne del af den nye Skive Kommune. Visionen er at skabe en ny kraftfuld puls i området deraf navnet. Alle gode kræfter og ideer samles her om et forenet projekt: Multihuset Pulsen. Der er tale om et projekt af en meget sammensat natur - med flere, meget forskellige forretningsområder og dermed også mange forskellige målgrupper. Derfor er det vigtigt at understrege, at netop dette er et af projektets formål, idet de enkelte forretningsområder i udtalt grad er hinandens forudsætning og virker gensidigt fremmende for et såvel udviklingsmæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt godt resultat. Ingen af de enkelte elementer vil i sig selv kunne skabe en højere puls i området, og hver især er de ikke unikke. Det er den unikke kombination af en række delelementer, samt ikke mindst samarbejdet borgere, erhvervsliv og kommune imellem, der kan skabe pulsen. Et spændende aktivitets- og kulturcenter vil bidrage til at gøre det sjovt og interessant at besøge, bosætte sig og leve på egnen. Idrætsforeningen spiller lokalt en meget central rolle og nye, udbyggede idrætsfaciliteter skal bidrage til at udvikle foreningen og skabe bedre rammer for at efterleve foreningens målsætning om både idrætsligt og kulturelt arbejde. Der skal gives plads til selvorganiserede idrætsaktiviteter og etableres mødesteder for idrætsaktive på tværs af aktivitetsvalg og organiseringsform. Et fitness- og wellnesscenter vil kunne blive omdrejningspunktet for dels at højne borgernes livskvalitet, hvormed deres erhvervsmæssige værdi også øges, dels at sikre Skive Kommune attraktive faciliteter, der på overbevisende måde kan løse sine nye arbejdsopgaver indenfor genoptræning, rehabilitering og sundhedsmæssig forebyggelse. Et moderne sundhedscenter, hvor man under samme tag samler egnens praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter etc., er et must for lokalområdet. Sundhedscenteret er helt afgørende for muligheden for overhovedet at kunne tiltrække og fastholde lægeog tandlægedækningen og er dermed afgørende for den fremtidige sikring af en tilfredsstillende sundhedsbetjening af befolkningen i Vestsalling. 1.2 Præsentation af Pulsen i Salling Den selvejende institution Pulsen i Salling henvendte sig i 2009 til Lokale- og Anlægsfonden med en ansøgning om støtte til et nyt idræts-, kultur-, aktivitets- og sundhedscenter i byen Balling og blev valgt til det, der på landsplan skal være foregangsprojekt for fremtidens aktivitets-, kultur- og idrætsbyggeri med særlig vægt på integration af bæredygtighed i et arkitektonisk formsprog. Pulsen er et rigtigt græsrodsprojekt med en ret så sammensat natur, et projekt der er vokset frem af den lokale befolknings behov og ønsker. Frem for at sætte sig godt tilbage i lænestolen, ukritisk outsource arbejdspladser til fjernere himmelstrøg og give op i kampen mod de fremtidige forandringer har en lang række borgere med Balling Volling Borgerforening og den tidligere Spøttrup Kommune som omdrejningspunkt i nogle år vist det engagement, initiativ og mod, der skal til for at igangsætte nye aktiviteter og dermed sikre landsbysamfundets plads i en større helhed. Arbejdstitlen har været Projekt Balling 2015: Pulsen i Salling. Arbejdstitlen signalerer dels, at centrum for projektet er i Balling, dels at der sigtes både langt ud i fremtiden og langt ud over Ballings egne grænser samt ikke mindst, at det kommende Pulsen udgør et livskraftigt centrum for hele lokalområdet. Projektet startede som et lokalt initiativ med frivillig arbejdskraft fra et stort antal ildsjæle med et væld af 7 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

10 1 baggrund idéer og ønsker til fremtiden i området, koordineret af en styregruppe med repræsentanter fra Balling Volling Borgerforening og planafdelingen i den tidligere Spøttrup Kommune samt med politisk opbakning fra det daværende byråd. Med udgangspunkt i Borgerforeningen blev der etableret seks forskellige arbejdsgrupper inden for henholdsvis wellness, natur, kunstog kultur, erhverv, IT og unge. Til at tage sig af den daglige ledelse og forestå den videre projektudvikling frem til åbningen har bestyrelsen indgået en aftale med firmaet Reeslev Senior I/S, v/direktør, cand.jur. Flemming Reeslev. Man kan læse meget mere om Pulsens baggrund, organisationsstruktur, den selvejende institutions vedtægter, ledelse etc. på Hver af disse arbejdsgrupper repræsenterede forskellige interessegrupper med særskilte behov og ønsker, som blev samlet i et fælles koncept og tilsammen udgjorde Pulsen i Salling. Med konkurrencen er det, som kun få troede på for få år siden, nu en realitet: Pulsen i Salling står foran sin realisering. 1.3 Bygherre og projektorganisation Bygherre for det samlede projekt er Den selvejende institution Pulsen i Salling i daglig tale Pulsen. Den selvejende institution har gennem det seneste år indsamlet betydelige midler både blandt lokalområdets beboere og virksomheder, men også fra fonde og Skive Kommune. Det betyder, at man nu kan finansiere det samlede byggeri uden at skulle optage alt for store lån, og at den fremtidige drift derfor bedre kan hænge fornuftigt sammen. Projektet blev i begyndelsen ledet af en styregruppe nedsat af Skive Kommune, men efter dannelsen af den selvejende institution, ledes Pulsen frem til åbningen i 2012 nu af en midlertidig bestyrelse, en såkaldt interimsbestyrelse, der består af følgende personer: Centerchef Kaj Sørensen (formand) Byrådsmedlem Arne Bisgaard Direktør Erik Kuhr Sørensen Kundechef Hans Stougaard Afdelingschef Henrik Willadsen (udpeget af Skive Kommune) 1.4 Fremtidig drift Pulsen skal drives som en non-profit virksomhed, dvs. at der ikke er nogen aktionærer eller andre, som skal have udbetalt overskud. Virksomhedens forventede driftsoverskud kan i stedet bruges til konsolidering, vedligeholdelse, forbedringer, udbygning samt evt. nedsættelse af priserne på virksomhedens ydelser til gavn for brugerne. For at opnå optimal synergi er det aftalt, at Pulsen og Balling Hallen skal drives sammen med fælles ledelse, dog indtil videre med separat økonomi. Det er en målsætning for multihuset Pulsens ledelse: at Pulsen i enhver henseende bliver både opført og drevet energi-, klima- og miljømæssigt optimalt at Pulsen bliver et forbillede for andre tilsvarende centre, både hvad angår energiforbrug, anvendelse af vedvarende energi samt allergivenlighed Når byggeriet af Pulsen er afsluttet, afløses interimsbestyrelsen af den endelige bestyrelse, som skal udpeges i henhold til de gældende vedtægter, og som skal forestå den fremtidige drift sammen med den kommende direktør. Direktøren forventes ansat allerede ved byggeriets start, således at han/hun i perioden frem til åbningen kan stå for driftsforberedelsen. Sundhedscenterdelen vil efter endt byggeri blive udstykket i en selvstændig erhvervsejerlejlighed og solgt til Skive Kommune/Region Midtjylland, der herefter forestår udlejning af de enkelte elementer i Sund- 8 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

11 hedscentret til diverse sundhedsfaglige grupper, dvs. praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeut etc. 1.5 Nye aktiviteter I Balling er der i dag primært faciliteter til de traditionelle foreningsidrætter som f.eks. fodbold, håndbold og badminton, mens der mangler en række andre motionsmuligheder bl.a. fitness, svømning, trampolin osv., hvilket multihuset Pulsen blandt andet skal være med til at råde bod på. Danskernes idræts- og fritidsvaner har ændret sig markant gennem de sidste år. Antallet af idrætsaktive er steget drastisk. Livsstil og fritidsliv er i konstant forandring. Nye fysiske aktiviteter dukker hele tiden op med referencer til den enkeltes livskvalitet, selviscenesættelse, identitetsdannelse, velbefindende og sundhed. De nye aktiviteter skaber nye former for fællesskaber, som er mere flydende og midlertidige, men foreningslivet spiller fortsat en stor rolle i danskernes fritidsliv. Foreningen er den næststørste organiseringsform i Danmark, og især børnene er at finde her. I generationer har den traditionelle idrætshal været det centrale samlingspunkt for motion, fællesskab og samvær i lokalsamfundet. I dag er aktivitetsbilledet betydeligt mere differentieret, og man har helt andre krav til, hvordan og hvor man er aktive med fokus på individuelle udfoldelsesmuligheder og fleksibilitet, hvad angår tid og sted. I mange år var man af den opfattelse, at det var idrætsaktiviteterne, der skabte behovet for faciliteterne. I dag tyder meget på, at det nok snarere er rammerne, faciliteterne og det nære miljø, som skaber aktiviteter og deltagelse deri. Dette markerer samtidig et skifte til et mere sundhedsfremmende perspektiv, hvor den primære interesse er at skabe attraktive og funktionelle rammer for idræt, motion og wellness. Men idrætsdeltagelse er ikke blot et spørgsmål om at være fysisk aktiv og dyrke konkurrencesport i standardiserede faciliteter. Idrætsfaciliteter skal også være mødesteder, der sikrer oplevelser og udvekslinger mellem folk og dermed lokal sammenhængskraft og involvering. Tiden, hvor alle idrætsudøvere var tilfredse med at blive skubbet ind i et standardbyggeri til håndbold, fodbold og badminton, er forbi. Undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2007 viser, at der er stort fald i idrætsdeltagelsen blandt teenagere. I undersøgelsen fortæller de årige, at de ville dyrke mere motion, hvis der var bedre faciliteter i nærheden af deres bopæl og nogle at følges med. Det er netop denne gruppe, hvor faldet i foreningsdeltagelsen er størst. Der er givetvis en række ukendte faktorer, der spiller ind, men undersøgelsens resultater viser, at frafaldet hos teenagere også har en facilitetsmæssig side, som man bør være opmærksom på. Andre undersøgelser viser, at det sociale element står særdeles højt hos teenagere, og at en del falder fra idrætsaktiviteterne på grund af skærpede krav om tidsforbrug, træningsindsats og dygtighed netop i disse år. De unge, der holder op med at dyrke sport eller idræt, forklarer det typisk med, at de har fundet andre interesser og nye venner eller, at idræt er kedelig i de traditionelle idrætshalrammer. I et facilitetsperspektiv kan svaret på disse udfordringer være mere fokus på opholdsrum i forbindelse med selve aktivitetsstederne både med hensyn til mødesteder og kønsspecifikke tilbagetrækningssteder. Undersøgelsen viser altså, at især børn og unge stadig dyrker de mere traditionelle idrætsgrene. Men samtidig bliver nye aktiviteter som f.eks. parkour og streetrunning mere udbredte blandt de unge, som udskifter den traditionelle sportshal med byrummets gader, pladser og strukturer. Generelt set er der dog sket et lille fald i antallet af børn og unge, som dyrker regelmæssig sport eller motion. Jo ældre børnene bliver, jo tydeligere er tendensen til en polarisering mellem dem, der er meget aktive og dem, der er meget inaktive. Denne tendens er voksende, og det betyder også, at der bliver flere og flere inaktive børn og unge. 9 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

12 1 baggrund Mens børn stadig dyrker idrætsformer som håndbold, fodbold og gymnastik, er voksne mere rettet mod idræts- og motionsformer, der kan betegnes som individuelle og er fleksible i forhold til træningstidspunkter. Gruppen af voksne, der har hjemmeboende børn, er de mindst idrætsaktive. Kun 47 % af de årige dyrker regelmæssigt idræt eller motion. Det er især manglende nærhed til faciliteter, der angives som årsag samt manglende tid. Der er altså et stort potentiale for idrætsfaciliteter, der retter sig mod nærområdet, og som integrerer flere funktioner og forskellige brugergrupper. Befolkningsgruppen over 40 år er lige så idrætsaktive som ungdomsårgangene, og kvinder er i dag lige så idrætsaktive som mænd, mens der i 1975 var dobbelt så mange idrætsaktive mænd i forhold til kvinder. Aktiviteter foregår i høj grad i selvorganiserede sammenhænge, og væksten i de voksnes deltagelse fysiske aktiviteter har således primært fundet sted uden for foreningslivet. De voksne foretrækker især de aktiviteter, der kan dyrkes individuelt og med stor fleksibilitet. De mest populære idrætsgrene aktiviteter er vandreture, jogging/motionsløb, styrketræning, gymnastik, aerobic og cykling. Yderligere information Danskernes motions- og sportsvaner nøgletal og tendenser Vidensbank/IdansAnalyser2.aspx?currentstart=10&ResultPrPage=5&Kortvisning=False&Publikatio nid=e88fa52e b083-9abd00d2702c Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

13 2 forudsætninger 11 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

14 12 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

15 2 forudsætninger 2.1 Stedet Konkurrencegrunden ligger i Balling by. Balling hører til i den nye Skive Kommune. Fra 1970 til 2006 bestod salling af kommunerne Sallingsund, Sundsøre og Spøttrup samt en del af den hidtidige Skive Kommune. Skive Kommune ligger i Region Midtjylland tæt på Limfjorden. Skive Kommune har mere end 190 km kystlinje mod Limfjorden, hvilket gør egnen særdeles attraktiv. Skive er stærkt dominerende i kommunens erhvervsliv og den eneste større by. Kommunen har et samlet indbyggertal på Befolkningsprognosen for Skive Kommune tyder dog på et faldende antal indbyggere i fremtiden. 2.2 Geotermisk varme og vand Skive Kommune har meget store forekomster af geotermisk varme og vand i undergrunden, som det er oplagt at anvende til dels opvarmning, kurbade og evt. helårs udendørs svømmebassin. Der er foretaget en prøveboring, som viser, at vandet i meters dybde er meget saltholdigt (en mættet saltopløsning a la Det døde Hav) og er grader varmt. Det er ideelt til opvarmning via kommunens fjernvarmeværker, hvilket der arbejdes ihærdigt på at få etableret med virkning fra ultimo 2012 / primo Den sidste energi i vandet, inden det sendes retur, vil imidlertid kunne bruges i et stort udendørs svømmebassin, som kan være åbent året rundt ligesom Den blå lagune i Island. Det vand, man henter op fra jorden, indeholder 12 gange så megen energi, som man bruger på at pumpe det op, så det er samlet set en meget miljøvenlig energiform. Skive Kommune er udpeget som såkaldt Klimakommune med en særlig forpligtigelse til at udvise vedvarende vilje til vedvarende energi. Pulsens ledelse samarbejder med den af kommunen ansatte klimakoordinator om at indarbejde en plan for vedvarende energi i projektet. Specielt tænkes her på geotermisk varme som en billig og CO 2 fri varmekilde. Det vil først i april/maj 2011 være muligt at give et endeligt svar på, hvorledes den geotermiske varme og det saltholdige vand kan indarbejdes i Multihuset, men vi har store forventninger til mulighederne i den henseende og ønsker derfor, at der som option til projektet indarbejdes forslag til bl.a. et udendørs bassin. 2.3 Planforhold Kommuneplan Kommuneplanen indeholder en lang række visioner og planer for den kommende årrække i kommunen, men den indeholder ikke forudsætninger for at kunne løse indeværende konkurrence. På kommunens hjemmeside kan man finde den gældende Kommuneplan Kommuneplanen består af fem hæfter og et bilagshæfte. Hæfte 3 Omegnen af Skive omhandler den del af kommunen, hvor i Balling indgår. Kommuneplan Hæfte 1 Hovedstruktur Hæfte 2 Skive By Hæfte 3 Omegnen af Skive Hæfte 4 Vestsalling Hæfte 5 Nordsalling Bilag 1 Plan 09 Lokalplan Konkurrenceområdet er omfattet af Skive Kommunes lokalplan 79 af den 25. januar 1995, bilag [11], men den vil efter konkurrencen blive erstattet af en ny. Den nye lokalplan vil tage udgangspunkt i det vindende konkurrenceforslag. Der vil, sideløbende med konkurrencen, blive udarbejdet et udkast til lokalplan, som herefter vil blive tilpasset vinderprojektet, således at lokalplanforslaget kan vedtages i Byrådet forhåbentlig i løbet af sommeren / efteråret Udover de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet er der således ikke fastsat grænser for multihusets fysiske udformning. 13 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

16 2 forudsætninger Byggeriet skal dog udformes således, at det bliver en naturlig del af lokalområdet og tilpasser sig omgivelserne. Byggefeltet er en del af matr. nr. 3ah, 17n, 3x og 18r. Matrikel 3ah ejes af BVH Handelstandsforening, 17n ejes af Balling Hallen, 3x og 18r ejes af Skive Kommune. Geoteknik Der eksisterer p.t. ingen geoteknisk rapport for byggefeltet. Der er dog i forbindelse med opførelsen af Balling Hallen i 1980 udarbejdet geotekniske undersøgelser, hvilket har betydet, at Balling Hallen er opført på pæle. Afhængigt af byggeriets placering skal der udarbejdes en geoteknisk undersøgelse. Dette vil finde sted i forbindelse med realisering af multihuset. Topografi / arkæologi Konkurrenceområdet er omgivet af agerjord, og området er temmelig fladt. Der er ikke foretaget arkæologiske undersøgelser. Forhold vedrørende dette vil blive vurderet på ny i forbindelse med udarbejdelse af den endelige lokalplan. Forsyninger Den kommende bygning forsynes med vand og el fra ledninger / kabler beliggende umiddelbart op til området. Området er forsynet med varme fra Balling Fjernvarme, hvortil der er tilslutningspligt. Afhængigt af byggeriets placering skal der udarbejdes et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Dette vil senest finde sted ved udarbejdelsen af lokalplanen. 2.4 Livet i Balling Balling ligger ca. 10 km nordvest for Skive og 6 km sydøst for Rødding og er med sine ca indbyggere en af kommunens større byer. Befolkningstallet i byen har ligget stabilt gennem de seneste år. Der bor ca indbyggere i Vestsalling, som vil være projektets naturlige opland. Balling er centreret omkring krydset ved Søndergade/ Nørregade og Vestergade/Østergade. Gadebilledet her er domineret af murede huse opført i røde tegl, hvor de fleste er opført fra omkring 1900 frem til Den øvrige del af byen består hovedsageligt af parcelhuskvarterer fra 1960 erne og 70 erne, men også nyere boligbebyggelser er skudt op særligt i den nordlige del af byen. Balling er præget af et godt handels- og foreningsliv og fungerer som oplandsby for et større antal landsbyer. Sallings agerjord omgiver byen til alle sider kun brudt af ådale og gravhøje. I det lille lokalsamfund er der ca. 600 arbejdspladser. En del arbejder for NC Nielsen A/S, som er Danmarks største leverandør af gaffeltrucks og andet transportmateriel. Herudover er en række industrivirksomheder samlet i erhvervsområdet i den vestlige del af Balling. Øvrige virksomheder ligger spredt i Balling. Centralt i Balling ligger børnehaven Tumlegården med ca. 60 børn tilknyttet. Ved Skivevej ligger Balling Ældrecenter. Centret består af 22 plejeboliger, 3 midlertidige boliger og 6 ældreboliger. Dagli Brugsen i Balling servicerer et større opland omkring byen. Butikken er i dag et væsentligt aktiv for Balling og er landets største Dagli Brugs. Ballings detailhandelsliv består af et apotek, en el-forretning, et pizzeria, en frisør, en bank, to genbrugsbutikker, en gourmet slagter og et solcenter. I den sydlige del af byen ligger Balling Skole, som huser ca. 240 elever fordelt på børnehaveklasse klasse. Til Balling Skole er endvidere tilknyttet en skolefritidsordning. Byens foreningsliv består bl.a. af borger-, spejder- og idrætsforening. Derudover kan nævnes Balling motions cykel- og løbeklub som mødes flere gange om ugen til fælles løbe- og cykelture. I byen er der et godt sammenhold og stor tilslutning til de mange aktiviteter, der foregår. En gang om året afholdes Parkfesten med bl.a. revy og kræmmermarked. Parkfesten afholdes i Byparken, som er et byfornyelsesprojekt fra år senere udvidet med større fornyelse af omkringliggende områder i fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

17 SKIVE livet i balling 1 : 5000 Konkurrenceområde Fremtidig byudvidelse Balling Skole Balling Hallen Butikker Erhverv Ældrecenter Busstoppested Byzone, oversigtskort Bypark, oversigtskort Befolkningens sammensætning og kommende brugere Aldersfordeling i den gamle Spøttrup Kommune pr i alt indbyggere (kilde Danmarks Statistik): Alder derover Antal personer fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

18 2 forudsætninger 2.5 Konkurrenceområdet Konkurrenceområdet er beliggende på Balling idrætsplads, der afgrænser Balling by fra landområdet imod syd. Idrætspladsen omkranses af bevoksning bortset fra Balling Skole og Balling Hallen, der nordfra skyder sig ind i området. Balling Skole præsenterer sig imod boldbanerne med regulære rødstensfacader i ét plan med hvid detaljering. Balling Hallen er et traditionelt rødstens halbyggeri fra 1970 erne med langsgående tagryg. Imellem skolen og hallen er der en asfalteret parkerings- og afsætningsplads. Pladsen afgrænses imod syd af en nyanlagt multibane med bander og trådhegn og imod øst af et smukt hegn af rønnetræer. Imod vest bag Nyholmvej og nord bag skolen er det tilgrænsende område domineret af villaer og imod nordøst af parcelhuse. Et langt tæt hegn definerer konkurrenceområdets sydlige grænse. Bag disse træer ligger et husmandssted, der dog ikke er synligt fra boldbanerne. I det sydøstlige hjørne skyder den smukke Kirkesti sig ind i området. Balling Hallen Hallen er på m 2 og anvendes primært til boldspil, se bilag [10] for anvendelse af halfaciliteterne. Hallen ligger på konkurrencegrunden og skal i fremtiden fortsat fungere som idrætshal. Der er pt. ansat en halinspektør, som står for alt også drift af cafeteria. Han har unge medhjælpere på ved weekendstævner. Udover weekendstævner er der også enkelt arrangementer f.eks. gymnastikstævner, fester m.m. Hallen er åben alle hverdage mellem kl. 08 og kl. 22. Aktiviteterne er langt overvejende placeret i tidsrummet primo september til medio april. Balling Hallen rummer i dag en række kun delvist udnyttede arealer (bl.a. cafeteria og mødelokale), som med fordel vil kunne indarbejdes / anvendes i sammenhæng med aktiviteterne i multihuset. Der skal f. eks. ikke fremover være to cafeer eller køkkener, idet alle brugere af hallen forudsættes efterfølgende at bruge faciliteterne i umiddelbar forlængelse af aktiviteterne i hallen. Der skal dog fortsat i hallen være mulighed for kiosk med drikkevarer m.m. til salg mellem kampe samt lokale til taktikmøder m.m. ved fodboldkampe. Balling Skole Skolen er et meget vigtigt aktiv for Balling og skal fortsat fungere som skole med sine ca. 240 elever fordelt på børnehaveklasse 10. klasse. Til Balling Skole er endvidere tilknyttet en skolefritidsordning. Balling Skole er væsentligt ombygget/moderniseret i perioden 2003/2004. Skolen bruger Balling Hallen hele året rundt til idrætsaktiviteter. Skolens gymnastiksal er i brug i næsten alle dagtimer, fordi den udover idrætstimerne anvendes af børnehaveklassen, Tumlegården og Skolefritidsordningen, dertil kommer gymnastikforeningen og ungdomsklub. Skolens behov for at anvende hallen øges væsentligt pr. august 2011, idet det er besluttet, at hele overbygningsskolen for Gl. Vestsalling fremover skal være i Balling. En tilgang på ca. 100 elever i alderen år. Skolen ligger udenfor konkurrenceområdet og skal som sådan ikke inddrages i samdriften med Pulsen og Balling Hallen. Dog kunne der være væsentlige synergier på driftsmæssige områder begge veje f.eks. pedel, vedligehold m.m. 16 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

19 Posthusvej konkurrenceområdet 1 : 5000 Konkurrenceområde Byggefelt - fem meter til skelgrænse imod tilstødende grunde Balling Skole Balling Hallen Matrikel skel 17 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

20 2 forudsætninger 18 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

21 Skivevej Posthusvej SKIVE Nyholmvej udendørs aktiviteter 1:5000 Konkurrenceområde Eksisterende boldbaner Eksisterende multibane Eksisterende tennisbane Principskitse af Hjerterum motionssti. Projektet kører som et selvstændigt projekt og afventer konkurrencens resultat og hører ikke med under konkurrencen. Se yderligere omtale af projektets indhold, Hjerterum i Balling, projektbeskrivelse bilag Udendørsaktiviteter Der er i dag tre fodboldbaner og en tennisbane. Under hensyntagen til, hvordan den nye bygning placerer sig på grunden, ønskes samme antal fodboldbaner og en tennisbane genetableret indenfor konkurrenceområdet. Hjerterum i Balling Ny motionssti og udendørsaktiviteter Balling Volling Ungdoms- og Idrætsforening og pro jektarbejdsgruppen Hjerterum i Balling i Skive Kommune er ved at samle penge ind til etablering af et udendørs samlingssted for alle byens borgere. Brugere af de kommende aktiviteter vil skulle benytte sig af faciliteterne i Multihuset. 19 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

22 Skivevej Posthusvej Stadion Allé Posthusvej SKIVE Kirkestien Nyholmvej landskabet 1:5000 Konkurrenceområde Eksisterende hegn som ønskes bevaret Balling Skole Balling Hallen Konkurrenceområdet orienterer sig fra Balling og ud i landskabet mod syd og øst. Dette fine landskab kaldet Volling Østerby består af marker beliggende på et bølget plateau. Udsigten karakteriseres ved de mange læhegn, Volling Kirke og spredte husmandssteder og gårde der ligger omgivet af træer i klynger og langs veje. Vestsallings mange læhegn er et vigtigt landskabeligt element og særligt karakteristisk for netop denne egn Landskabet Konkurrenceområdet orienterer sig fra Balling og ud i landskabet mod syd og øst. Dette fine landskab kaldet Volling Østerby består af marker beliggende på et bølget plateau. Udsigten karakteriseres ved de mange læhegn, Volling Kirke og spredte husmandssteder og gårde, der ligger omgivet af træer i klynger og langs veje. Vestsallings mange læhegn er et vigtigt landskabeligt element og særligt karakteristisk for netop denne egn. 20 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

Kommuneplantillæg nr. 18

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplantillæg nr. 18 Et område til offentlige formål, Skole og Multihus i Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 29. maj 2012 Indledning Kommuneplantillæg nr. 18 er udarbejdet for at ændre rammebestemmelserne

Læs mere

Fokuspunkter for Lokale og Anlægsfondens vurdering

Fokuspunkter for Lokale og Anlægsfondens vurdering Fokuspunkter for Lokale og Anlægsfondens vurdering Ansøgningsproces Forhåndsvurdering Ved forhåndsvurdering af projektet skal der indsendes en række dokumenter for henholdsvis byggeprojekter og anlægsprojekter

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Pulsen i Salling. - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter

Pulsen i Salling. - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter Pulsen i Salling - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter Indhold Indhold side 02 Det lokale initiativ - Pulsen i Salling side 03 Koncept

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014 Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde Aabenraa 19. februar 2014 Oplæg - Resultaterne fra workshopforløbet - Projektkonkurrencens elementer - Funktionerne - Pause - Debat Brugerinddragelse via 3 workshops

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE

ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Hovedpointer fra rapporten: ANALYSE AF IDRÆTS- OG BEVÆGELSESFACILITETER I GLADSAXE KOMMUNE Rapport / September Idrætsområdet, Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Idrætsdeltagelsen i Gladsaxe Kommune...

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle!

Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle! NATUR LEG SAMVÆR KULTUR Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle! LÆRING SUNDHED IDRÆT MILJØ Intro Voel ligger midt i det smukke Søhøjland ca. 10 km fra Silkeborg. Med Sil-keborgmotorvejen er

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet Kultur og Idræt Sagsnr. 251967 Brevid. 1980469 Ref. KONU Dir. tlf. 4631 4067 kristofferon@roskilde.dk NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet 13.

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING - kreativ fleirbruk V./Laura Munch, konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Det Maritime Ungdomshus Lokale- og Anlægsfondens vedtægter Fonden skal udvikle kultur- og fritidsområdet

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l Fredericia: Danmarks navle på landkortet Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Boldbaner Svømmehaller Øvrige idrætsfaciliteter Fredericia: Danmarks navle på landkortet Lidt research: Kurbadet lukker forår

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS Indholdsfortegnelse LOKALE OG ANLÆGSFONDEN KANONBÅDSVEJ 4A, 1437 KØBENHAVN K +45 32830330 FONDEN@LOA-FONDEN.DK WWW.LOA-FONDEN.DK COBE TRANGRAVSVEJ 6, 1436 KØBENHAVN K

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012 ,ngafdhalkjæshfdjakældshfkaljshfdkljajshdfkljs MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD VIL VI HVORDAN SKAL MULTIHUSET INDRETTES OVERSIGTSPLAN OG SNIT MULTIHUSET STUEPLAN

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

PLACERINGSANALYSE Dragør Svømmehal JULI 2015

PLACERINGSANALYSE Dragør Svømmehal JULI 2015 PLACERINGSANALYSE Dragør Svømmehal JULI 2015 2 OVERSIGTSKORT 1:3000 DRAGØR RÅDHUS englandsvej kirkevej ST. MAGLEBY KIRKE SFO ST. MAGLEBY SKOLE idrætsareal grusbane møllegade EKSISTERENDE SVØMMEHAL parkering

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

IF32 Glostrup Gymnastikforening

IF32 Glostrup Gymnastikforening Glostrup Idrætsanlæg Administration & Event 2600 Glostrup 26. december 2013 Udviklingsplan 2014 I den nuværende udviklingsplan på side 12 og 19 er omtalt et bevægelseshus. Dette er for gymnastikken, kampsporten,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere