pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011"

Transkript

1 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

2 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

3 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence 1 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

4 Arkitektur, der spiller Når bolden er givet op, kan man ramme den og håbe på, at den ryger i den rigtige retning, i mål, måske. Men man kan også ramme bolden, så det synger. Sproget er jo fattigt i den henseende, men en gang imellem rammer man bolden lige dér, hvor bolden gerne vil rammes. Det er den fornemmelse, vi gerne vil sidde med efter konkurrencen. Bo Vestergård Madsen, analysechef Lokale- og Anlægsfonden, citat fra oplæg på Arkitektforeningens Årskonference 2 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

5 indbydelse fremtidens bæredygtige multihus Det nye multihus i Balling skal rumme: Et aktivitets- og kulturcenter Et idræts-, fitness- og wellnesscenter Et sundhedscenter Hermed inviterer Lokale- og Anlægsfonden interesserede arkitekter, ingeniører, planlæggere, idrætsinteresserede, bæredygtighedseksperter med flere til at danne teams og deltage i denne spændende åbne projektkonkurrence. Vi drømmer om fantastiske innovative realiserbare bud på Multihuset Pulsen. Multihuset Pulsen skal være foregangsprojekt for frem tidens bæredygtige aktivitets-, kultur-, idrætsog sundhedscentre. Bygningen skal ligge i byen Balling i Skive Kommune. Multihuset skal rumme en spændende kombination af funktioner og aktivitetstilbud til børn og voksne i alle aldre og skal imødekomme nuværende og kommende generationers krav til fritidsaktiviteter og desuden et sundhedscenter med læger, tandlæger, fysioterapi etc. Huset er for de lokale borgere, men skal også kunne tiltrække borgere fra et stort opland i Skive Kommune. Byggeriet forventes at blive på ca m 2 netto med et anlægsbudget på ca. DKK 49,5 mio. ekskl. moms. Det skal allerede nu understreges, at den fastsatte økonomiske ramme for projektet ikke kan ændres. Dette forpligter selvsagt til årvågenhed omkring økonomien, således at der udelukkende afleveres forslag, der lader sig realisere inden for rammen. Lokale- og Anlægsfonden har meget høje forventninger til, at det færdige projekt bliver et foregangsprojekt for fremtidens bæredygtige idræts-, aktivitets- og kulturcentre og til, hvordan nye former for fysiske rammer kan skabe nyt liv og styrke livskvaliteten og sammenholdet for borgerne i Balling og give ny energi og puls til egnen. Vi glæder os meget til at se jeres bud, til at blive overrasket, udfordret og overvældet, og vi håber, at dette projekt kan gøre en forskel for fremtidens idræts- og kulturbyggeri, for miljøet og for borgerne i Balling og omegn. Bolden er givet op! Torben Frølich Direktør Lokale- og Anlægsfonden 3 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

6 indhold 1. BAGGRUND 1.1 Vision 1.2 Præsentation af Pulsen i Salling 1.3 Bygherre og projektorganisation 1.4 Fremtidig drift 1.5 Nye idrætsaktiviteter, folkesundhed og livskvalitet 2. FORUDSÆTNINGER 2.1 Stedet 2.2 Geotermisk varme og vand 2.3 Planforhold 2.4 Livet i Balling 2.5 Konkurrenceområdet 2.6 Udendørsaktiviteter 2.7 Landskabet 2.8 Trafik og p-plan 3. OPGAVEN 3.0 Om multihuset og bæredygtighed 3.1 Fremtidens bæredygtige multihus fokuspunkter 3.2 Konkurrenceopgaven 3.3 Helhedsplan 3.4 Multihuset 3.5 Arealbehov 3.6 Rumprogram 1. Fællesfaciliteter, rumprogram 2. Aktivitets- og kulturcenter, rumprogram 3. Idrætsforeningen, rumprogram 4. Fitness- og wellnesscenter, rumprogram 5. Sundhedscenter, rumprogram 6. Magasin, teknik mv. 7. Brand 8. IT 9. Elevator 3.7 Udendørsarealer 3.8 Tidsplan 4. ØKONOMI 5. KONKURRENCEBETINGELSER 5.1 Konkurrenceudskriver, -form og sprog 5.2 Deltagelse 5.3 Konkurrencens sekretær 5.5 Forespørgsler 5.6 Afleveringsmateriale 5.7 Forslagets udførelse 5.8 Indlevering 5.9 Dommerkomité 5.10 Bedømmelseskriterier 5.11 Præmiering 5.12 Offentliggørelse af resultat 5.13 Rettigheder 5.14 Forsikring 5.15 Returnering 5.16 Programmets godkendelse 4 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

7 1 baggrund 5 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

8 6 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

9 1 baggrund 1.1 Vision Visionen er at give Salling en sprudlende start i den nye struktur efter gennemførelsen af kommunalreformen. Der skal sikres gode vilkår for initiativ, udvikling og dynamik også i denne del af den nye Skive Kommune. Visionen er at skabe en ny kraftfuld puls i området deraf navnet. Alle gode kræfter og ideer samles her om et forenet projekt: Multihuset Pulsen. Der er tale om et projekt af en meget sammensat natur - med flere, meget forskellige forretningsområder og dermed også mange forskellige målgrupper. Derfor er det vigtigt at understrege, at netop dette er et af projektets formål, idet de enkelte forretningsområder i udtalt grad er hinandens forudsætning og virker gensidigt fremmende for et såvel udviklingsmæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt godt resultat. Ingen af de enkelte elementer vil i sig selv kunne skabe en højere puls i området, og hver især er de ikke unikke. Det er den unikke kombination af en række delelementer, samt ikke mindst samarbejdet borgere, erhvervsliv og kommune imellem, der kan skabe pulsen. Et spændende aktivitets- og kulturcenter vil bidrage til at gøre det sjovt og interessant at besøge, bosætte sig og leve på egnen. Idrætsforeningen spiller lokalt en meget central rolle og nye, udbyggede idrætsfaciliteter skal bidrage til at udvikle foreningen og skabe bedre rammer for at efterleve foreningens målsætning om både idrætsligt og kulturelt arbejde. Der skal gives plads til selvorganiserede idrætsaktiviteter og etableres mødesteder for idrætsaktive på tværs af aktivitetsvalg og organiseringsform. Et fitness- og wellnesscenter vil kunne blive omdrejningspunktet for dels at højne borgernes livskvalitet, hvormed deres erhvervsmæssige værdi også øges, dels at sikre Skive Kommune attraktive faciliteter, der på overbevisende måde kan løse sine nye arbejdsopgaver indenfor genoptræning, rehabilitering og sundhedsmæssig forebyggelse. Et moderne sundhedscenter, hvor man under samme tag samler egnens praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter etc., er et must for lokalområdet. Sundhedscenteret er helt afgørende for muligheden for overhovedet at kunne tiltrække og fastholde lægeog tandlægedækningen og er dermed afgørende for den fremtidige sikring af en tilfredsstillende sundhedsbetjening af befolkningen i Vestsalling. 1.2 Præsentation af Pulsen i Salling Den selvejende institution Pulsen i Salling henvendte sig i 2009 til Lokale- og Anlægsfonden med en ansøgning om støtte til et nyt idræts-, kultur-, aktivitets- og sundhedscenter i byen Balling og blev valgt til det, der på landsplan skal være foregangsprojekt for fremtidens aktivitets-, kultur- og idrætsbyggeri med særlig vægt på integration af bæredygtighed i et arkitektonisk formsprog. Pulsen er et rigtigt græsrodsprojekt med en ret så sammensat natur, et projekt der er vokset frem af den lokale befolknings behov og ønsker. Frem for at sætte sig godt tilbage i lænestolen, ukritisk outsource arbejdspladser til fjernere himmelstrøg og give op i kampen mod de fremtidige forandringer har en lang række borgere med Balling Volling Borgerforening og den tidligere Spøttrup Kommune som omdrejningspunkt i nogle år vist det engagement, initiativ og mod, der skal til for at igangsætte nye aktiviteter og dermed sikre landsbysamfundets plads i en større helhed. Arbejdstitlen har været Projekt Balling 2015: Pulsen i Salling. Arbejdstitlen signalerer dels, at centrum for projektet er i Balling, dels at der sigtes både langt ud i fremtiden og langt ud over Ballings egne grænser samt ikke mindst, at det kommende Pulsen udgør et livskraftigt centrum for hele lokalområdet. Projektet startede som et lokalt initiativ med frivillig arbejdskraft fra et stort antal ildsjæle med et væld af 7 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

10 1 baggrund idéer og ønsker til fremtiden i området, koordineret af en styregruppe med repræsentanter fra Balling Volling Borgerforening og planafdelingen i den tidligere Spøttrup Kommune samt med politisk opbakning fra det daværende byråd. Med udgangspunkt i Borgerforeningen blev der etableret seks forskellige arbejdsgrupper inden for henholdsvis wellness, natur, kunstog kultur, erhverv, IT og unge. Til at tage sig af den daglige ledelse og forestå den videre projektudvikling frem til åbningen har bestyrelsen indgået en aftale med firmaet Reeslev Senior I/S, v/direktør, cand.jur. Flemming Reeslev. Man kan læse meget mere om Pulsens baggrund, organisationsstruktur, den selvejende institutions vedtægter, ledelse etc. på Hver af disse arbejdsgrupper repræsenterede forskellige interessegrupper med særskilte behov og ønsker, som blev samlet i et fælles koncept og tilsammen udgjorde Pulsen i Salling. Med konkurrencen er det, som kun få troede på for få år siden, nu en realitet: Pulsen i Salling står foran sin realisering. 1.3 Bygherre og projektorganisation Bygherre for det samlede projekt er Den selvejende institution Pulsen i Salling i daglig tale Pulsen. Den selvejende institution har gennem det seneste år indsamlet betydelige midler både blandt lokalområdets beboere og virksomheder, men også fra fonde og Skive Kommune. Det betyder, at man nu kan finansiere det samlede byggeri uden at skulle optage alt for store lån, og at den fremtidige drift derfor bedre kan hænge fornuftigt sammen. Projektet blev i begyndelsen ledet af en styregruppe nedsat af Skive Kommune, men efter dannelsen af den selvejende institution, ledes Pulsen frem til åbningen i 2012 nu af en midlertidig bestyrelse, en såkaldt interimsbestyrelse, der består af følgende personer: Centerchef Kaj Sørensen (formand) Byrådsmedlem Arne Bisgaard Direktør Erik Kuhr Sørensen Kundechef Hans Stougaard Afdelingschef Henrik Willadsen (udpeget af Skive Kommune) 1.4 Fremtidig drift Pulsen skal drives som en non-profit virksomhed, dvs. at der ikke er nogen aktionærer eller andre, som skal have udbetalt overskud. Virksomhedens forventede driftsoverskud kan i stedet bruges til konsolidering, vedligeholdelse, forbedringer, udbygning samt evt. nedsættelse af priserne på virksomhedens ydelser til gavn for brugerne. For at opnå optimal synergi er det aftalt, at Pulsen og Balling Hallen skal drives sammen med fælles ledelse, dog indtil videre med separat økonomi. Det er en målsætning for multihuset Pulsens ledelse: at Pulsen i enhver henseende bliver både opført og drevet energi-, klima- og miljømæssigt optimalt at Pulsen bliver et forbillede for andre tilsvarende centre, både hvad angår energiforbrug, anvendelse af vedvarende energi samt allergivenlighed Når byggeriet af Pulsen er afsluttet, afløses interimsbestyrelsen af den endelige bestyrelse, som skal udpeges i henhold til de gældende vedtægter, og som skal forestå den fremtidige drift sammen med den kommende direktør. Direktøren forventes ansat allerede ved byggeriets start, således at han/hun i perioden frem til åbningen kan stå for driftsforberedelsen. Sundhedscenterdelen vil efter endt byggeri blive udstykket i en selvstændig erhvervsejerlejlighed og solgt til Skive Kommune/Region Midtjylland, der herefter forestår udlejning af de enkelte elementer i Sund- 8 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

11 hedscentret til diverse sundhedsfaglige grupper, dvs. praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeut etc. 1.5 Nye aktiviteter I Balling er der i dag primært faciliteter til de traditionelle foreningsidrætter som f.eks. fodbold, håndbold og badminton, mens der mangler en række andre motionsmuligheder bl.a. fitness, svømning, trampolin osv., hvilket multihuset Pulsen blandt andet skal være med til at råde bod på. Danskernes idræts- og fritidsvaner har ændret sig markant gennem de sidste år. Antallet af idrætsaktive er steget drastisk. Livsstil og fritidsliv er i konstant forandring. Nye fysiske aktiviteter dukker hele tiden op med referencer til den enkeltes livskvalitet, selviscenesættelse, identitetsdannelse, velbefindende og sundhed. De nye aktiviteter skaber nye former for fællesskaber, som er mere flydende og midlertidige, men foreningslivet spiller fortsat en stor rolle i danskernes fritidsliv. Foreningen er den næststørste organiseringsform i Danmark, og især børnene er at finde her. I generationer har den traditionelle idrætshal været det centrale samlingspunkt for motion, fællesskab og samvær i lokalsamfundet. I dag er aktivitetsbilledet betydeligt mere differentieret, og man har helt andre krav til, hvordan og hvor man er aktive med fokus på individuelle udfoldelsesmuligheder og fleksibilitet, hvad angår tid og sted. I mange år var man af den opfattelse, at det var idrætsaktiviteterne, der skabte behovet for faciliteterne. I dag tyder meget på, at det nok snarere er rammerne, faciliteterne og det nære miljø, som skaber aktiviteter og deltagelse deri. Dette markerer samtidig et skifte til et mere sundhedsfremmende perspektiv, hvor den primære interesse er at skabe attraktive og funktionelle rammer for idræt, motion og wellness. Men idrætsdeltagelse er ikke blot et spørgsmål om at være fysisk aktiv og dyrke konkurrencesport i standardiserede faciliteter. Idrætsfaciliteter skal også være mødesteder, der sikrer oplevelser og udvekslinger mellem folk og dermed lokal sammenhængskraft og involvering. Tiden, hvor alle idrætsudøvere var tilfredse med at blive skubbet ind i et standardbyggeri til håndbold, fodbold og badminton, er forbi. Undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2007 viser, at der er stort fald i idrætsdeltagelsen blandt teenagere. I undersøgelsen fortæller de årige, at de ville dyrke mere motion, hvis der var bedre faciliteter i nærheden af deres bopæl og nogle at følges med. Det er netop denne gruppe, hvor faldet i foreningsdeltagelsen er størst. Der er givetvis en række ukendte faktorer, der spiller ind, men undersøgelsens resultater viser, at frafaldet hos teenagere også har en facilitetsmæssig side, som man bør være opmærksom på. Andre undersøgelser viser, at det sociale element står særdeles højt hos teenagere, og at en del falder fra idrætsaktiviteterne på grund af skærpede krav om tidsforbrug, træningsindsats og dygtighed netop i disse år. De unge, der holder op med at dyrke sport eller idræt, forklarer det typisk med, at de har fundet andre interesser og nye venner eller, at idræt er kedelig i de traditionelle idrætshalrammer. I et facilitetsperspektiv kan svaret på disse udfordringer være mere fokus på opholdsrum i forbindelse med selve aktivitetsstederne både med hensyn til mødesteder og kønsspecifikke tilbagetrækningssteder. Undersøgelsen viser altså, at især børn og unge stadig dyrker de mere traditionelle idrætsgrene. Men samtidig bliver nye aktiviteter som f.eks. parkour og streetrunning mere udbredte blandt de unge, som udskifter den traditionelle sportshal med byrummets gader, pladser og strukturer. Generelt set er der dog sket et lille fald i antallet af børn og unge, som dyrker regelmæssig sport eller motion. Jo ældre børnene bliver, jo tydeligere er tendensen til en polarisering mellem dem, der er meget aktive og dem, der er meget inaktive. Denne tendens er voksende, og det betyder også, at der bliver flere og flere inaktive børn og unge. 9 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

12 1 baggrund Mens børn stadig dyrker idrætsformer som håndbold, fodbold og gymnastik, er voksne mere rettet mod idræts- og motionsformer, der kan betegnes som individuelle og er fleksible i forhold til træningstidspunkter. Gruppen af voksne, der har hjemmeboende børn, er de mindst idrætsaktive. Kun 47 % af de årige dyrker regelmæssigt idræt eller motion. Det er især manglende nærhed til faciliteter, der angives som årsag samt manglende tid. Der er altså et stort potentiale for idrætsfaciliteter, der retter sig mod nærområdet, og som integrerer flere funktioner og forskellige brugergrupper. Befolkningsgruppen over 40 år er lige så idrætsaktive som ungdomsårgangene, og kvinder er i dag lige så idrætsaktive som mænd, mens der i 1975 var dobbelt så mange idrætsaktive mænd i forhold til kvinder. Aktiviteter foregår i høj grad i selvorganiserede sammenhænge, og væksten i de voksnes deltagelse fysiske aktiviteter har således primært fundet sted uden for foreningslivet. De voksne foretrækker især de aktiviteter, der kan dyrkes individuelt og med stor fleksibilitet. De mest populære idrætsgrene aktiviteter er vandreture, jogging/motionsløb, styrketræning, gymnastik, aerobic og cykling. Yderligere information Danskernes motions- og sportsvaner nøgletal og tendenser Vidensbank/IdansAnalyser2.aspx?currentstart=10&ResultPrPage=5&Kortvisning=False&Publikatio nid=e88fa52e b083-9abd00d2702c Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

13 2 forudsætninger 11 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

14 12 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

15 2 forudsætninger 2.1 Stedet Konkurrencegrunden ligger i Balling by. Balling hører til i den nye Skive Kommune. Fra 1970 til 2006 bestod salling af kommunerne Sallingsund, Sundsøre og Spøttrup samt en del af den hidtidige Skive Kommune. Skive Kommune ligger i Region Midtjylland tæt på Limfjorden. Skive Kommune har mere end 190 km kystlinje mod Limfjorden, hvilket gør egnen særdeles attraktiv. Skive er stærkt dominerende i kommunens erhvervsliv og den eneste større by. Kommunen har et samlet indbyggertal på Befolkningsprognosen for Skive Kommune tyder dog på et faldende antal indbyggere i fremtiden. 2.2 Geotermisk varme og vand Skive Kommune har meget store forekomster af geotermisk varme og vand i undergrunden, som det er oplagt at anvende til dels opvarmning, kurbade og evt. helårs udendørs svømmebassin. Der er foretaget en prøveboring, som viser, at vandet i meters dybde er meget saltholdigt (en mættet saltopløsning a la Det døde Hav) og er grader varmt. Det er ideelt til opvarmning via kommunens fjernvarmeværker, hvilket der arbejdes ihærdigt på at få etableret med virkning fra ultimo 2012 / primo Den sidste energi i vandet, inden det sendes retur, vil imidlertid kunne bruges i et stort udendørs svømmebassin, som kan være åbent året rundt ligesom Den blå lagune i Island. Det vand, man henter op fra jorden, indeholder 12 gange så megen energi, som man bruger på at pumpe det op, så det er samlet set en meget miljøvenlig energiform. Skive Kommune er udpeget som såkaldt Klimakommune med en særlig forpligtigelse til at udvise vedvarende vilje til vedvarende energi. Pulsens ledelse samarbejder med den af kommunen ansatte klimakoordinator om at indarbejde en plan for vedvarende energi i projektet. Specielt tænkes her på geotermisk varme som en billig og CO 2 fri varmekilde. Det vil først i april/maj 2011 være muligt at give et endeligt svar på, hvorledes den geotermiske varme og det saltholdige vand kan indarbejdes i Multihuset, men vi har store forventninger til mulighederne i den henseende og ønsker derfor, at der som option til projektet indarbejdes forslag til bl.a. et udendørs bassin. 2.3 Planforhold Kommuneplan Kommuneplanen indeholder en lang række visioner og planer for den kommende årrække i kommunen, men den indeholder ikke forudsætninger for at kunne løse indeværende konkurrence. På kommunens hjemmeside kan man finde den gældende Kommuneplan Kommuneplanen består af fem hæfter og et bilagshæfte. Hæfte 3 Omegnen af Skive omhandler den del af kommunen, hvor i Balling indgår. Kommuneplan Hæfte 1 Hovedstruktur Hæfte 2 Skive By Hæfte 3 Omegnen af Skive Hæfte 4 Vestsalling Hæfte 5 Nordsalling Bilag 1 Plan 09 Lokalplan Konkurrenceområdet er omfattet af Skive Kommunes lokalplan 79 af den 25. januar 1995, bilag [11], men den vil efter konkurrencen blive erstattet af en ny. Den nye lokalplan vil tage udgangspunkt i det vindende konkurrenceforslag. Der vil, sideløbende med konkurrencen, blive udarbejdet et udkast til lokalplan, som herefter vil blive tilpasset vinderprojektet, således at lokalplanforslaget kan vedtages i Byrådet forhåbentlig i løbet af sommeren / efteråret Udover de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet er der således ikke fastsat grænser for multihusets fysiske udformning. 13 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

16 2 forudsætninger Byggeriet skal dog udformes således, at det bliver en naturlig del af lokalområdet og tilpasser sig omgivelserne. Byggefeltet er en del af matr. nr. 3ah, 17n, 3x og 18r. Matrikel 3ah ejes af BVH Handelstandsforening, 17n ejes af Balling Hallen, 3x og 18r ejes af Skive Kommune. Geoteknik Der eksisterer p.t. ingen geoteknisk rapport for byggefeltet. Der er dog i forbindelse med opførelsen af Balling Hallen i 1980 udarbejdet geotekniske undersøgelser, hvilket har betydet, at Balling Hallen er opført på pæle. Afhængigt af byggeriets placering skal der udarbejdes en geoteknisk undersøgelse. Dette vil finde sted i forbindelse med realisering af multihuset. Topografi / arkæologi Konkurrenceområdet er omgivet af agerjord, og området er temmelig fladt. Der er ikke foretaget arkæologiske undersøgelser. Forhold vedrørende dette vil blive vurderet på ny i forbindelse med udarbejdelse af den endelige lokalplan. Forsyninger Den kommende bygning forsynes med vand og el fra ledninger / kabler beliggende umiddelbart op til området. Området er forsynet med varme fra Balling Fjernvarme, hvortil der er tilslutningspligt. Afhængigt af byggeriets placering skal der udarbejdes et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Dette vil senest finde sted ved udarbejdelsen af lokalplanen. 2.4 Livet i Balling Balling ligger ca. 10 km nordvest for Skive og 6 km sydøst for Rødding og er med sine ca indbyggere en af kommunens større byer. Befolkningstallet i byen har ligget stabilt gennem de seneste år. Der bor ca indbyggere i Vestsalling, som vil være projektets naturlige opland. Balling er centreret omkring krydset ved Søndergade/ Nørregade og Vestergade/Østergade. Gadebilledet her er domineret af murede huse opført i røde tegl, hvor de fleste er opført fra omkring 1900 frem til Den øvrige del af byen består hovedsageligt af parcelhuskvarterer fra 1960 erne og 70 erne, men også nyere boligbebyggelser er skudt op særligt i den nordlige del af byen. Balling er præget af et godt handels- og foreningsliv og fungerer som oplandsby for et større antal landsbyer. Sallings agerjord omgiver byen til alle sider kun brudt af ådale og gravhøje. I det lille lokalsamfund er der ca. 600 arbejdspladser. En del arbejder for NC Nielsen A/S, som er Danmarks største leverandør af gaffeltrucks og andet transportmateriel. Herudover er en række industrivirksomheder samlet i erhvervsområdet i den vestlige del af Balling. Øvrige virksomheder ligger spredt i Balling. Centralt i Balling ligger børnehaven Tumlegården med ca. 60 børn tilknyttet. Ved Skivevej ligger Balling Ældrecenter. Centret består af 22 plejeboliger, 3 midlertidige boliger og 6 ældreboliger. Dagli Brugsen i Balling servicerer et større opland omkring byen. Butikken er i dag et væsentligt aktiv for Balling og er landets største Dagli Brugs. Ballings detailhandelsliv består af et apotek, en el-forretning, et pizzeria, en frisør, en bank, to genbrugsbutikker, en gourmet slagter og et solcenter. I den sydlige del af byen ligger Balling Skole, som huser ca. 240 elever fordelt på børnehaveklasse klasse. Til Balling Skole er endvidere tilknyttet en skolefritidsordning. Byens foreningsliv består bl.a. af borger-, spejder- og idrætsforening. Derudover kan nævnes Balling motions cykel- og løbeklub som mødes flere gange om ugen til fælles løbe- og cykelture. I byen er der et godt sammenhold og stor tilslutning til de mange aktiviteter, der foregår. En gang om året afholdes Parkfesten med bl.a. revy og kræmmermarked. Parkfesten afholdes i Byparken, som er et byfornyelsesprojekt fra år senere udvidet med større fornyelse af omkringliggende områder i fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

17 SKIVE livet i balling 1 : 5000 Konkurrenceområde Fremtidig byudvidelse Balling Skole Balling Hallen Butikker Erhverv Ældrecenter Busstoppested Byzone, oversigtskort Bypark, oversigtskort Befolkningens sammensætning og kommende brugere Aldersfordeling i den gamle Spøttrup Kommune pr i alt indbyggere (kilde Danmarks Statistik): Alder derover Antal personer fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

18 2 forudsætninger 2.5 Konkurrenceområdet Konkurrenceområdet er beliggende på Balling idrætsplads, der afgrænser Balling by fra landområdet imod syd. Idrætspladsen omkranses af bevoksning bortset fra Balling Skole og Balling Hallen, der nordfra skyder sig ind i området. Balling Skole præsenterer sig imod boldbanerne med regulære rødstensfacader i ét plan med hvid detaljering. Balling Hallen er et traditionelt rødstens halbyggeri fra 1970 erne med langsgående tagryg. Imellem skolen og hallen er der en asfalteret parkerings- og afsætningsplads. Pladsen afgrænses imod syd af en nyanlagt multibane med bander og trådhegn og imod øst af et smukt hegn af rønnetræer. Imod vest bag Nyholmvej og nord bag skolen er det tilgrænsende område domineret af villaer og imod nordøst af parcelhuse. Et langt tæt hegn definerer konkurrenceområdets sydlige grænse. Bag disse træer ligger et husmandssted, der dog ikke er synligt fra boldbanerne. I det sydøstlige hjørne skyder den smukke Kirkesti sig ind i området. Balling Hallen Hallen er på m 2 og anvendes primært til boldspil, se bilag [10] for anvendelse af halfaciliteterne. Hallen ligger på konkurrencegrunden og skal i fremtiden fortsat fungere som idrætshal. Der er pt. ansat en halinspektør, som står for alt også drift af cafeteria. Han har unge medhjælpere på ved weekendstævner. Udover weekendstævner er der også enkelt arrangementer f.eks. gymnastikstævner, fester m.m. Hallen er åben alle hverdage mellem kl. 08 og kl. 22. Aktiviteterne er langt overvejende placeret i tidsrummet primo september til medio april. Balling Hallen rummer i dag en række kun delvist udnyttede arealer (bl.a. cafeteria og mødelokale), som med fordel vil kunne indarbejdes / anvendes i sammenhæng med aktiviteterne i multihuset. Der skal f. eks. ikke fremover være to cafeer eller køkkener, idet alle brugere af hallen forudsættes efterfølgende at bruge faciliteterne i umiddelbar forlængelse af aktiviteterne i hallen. Der skal dog fortsat i hallen være mulighed for kiosk med drikkevarer m.m. til salg mellem kampe samt lokale til taktikmøder m.m. ved fodboldkampe. Balling Skole Skolen er et meget vigtigt aktiv for Balling og skal fortsat fungere som skole med sine ca. 240 elever fordelt på børnehaveklasse 10. klasse. Til Balling Skole er endvidere tilknyttet en skolefritidsordning. Balling Skole er væsentligt ombygget/moderniseret i perioden 2003/2004. Skolen bruger Balling Hallen hele året rundt til idrætsaktiviteter. Skolens gymnastiksal er i brug i næsten alle dagtimer, fordi den udover idrætstimerne anvendes af børnehaveklassen, Tumlegården og Skolefritidsordningen, dertil kommer gymnastikforeningen og ungdomsklub. Skolens behov for at anvende hallen øges væsentligt pr. august 2011, idet det er besluttet, at hele overbygningsskolen for Gl. Vestsalling fremover skal være i Balling. En tilgang på ca. 100 elever i alderen år. Skolen ligger udenfor konkurrenceområdet og skal som sådan ikke inddrages i samdriften med Pulsen og Balling Hallen. Dog kunne der være væsentlige synergier på driftsmæssige områder begge veje f.eks. pedel, vedligehold m.m. 16 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

19 Posthusvej konkurrenceområdet 1 : 5000 Konkurrenceområde Byggefelt - fem meter til skelgrænse imod tilstødende grunde Balling Skole Balling Hallen Matrikel skel 17 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

20 2 forudsætninger 18 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

21 Skivevej Posthusvej SKIVE Nyholmvej udendørs aktiviteter 1:5000 Konkurrenceområde Eksisterende boldbaner Eksisterende multibane Eksisterende tennisbane Principskitse af Hjerterum motionssti. Projektet kører som et selvstændigt projekt og afventer konkurrencens resultat og hører ikke med under konkurrencen. Se yderligere omtale af projektets indhold, Hjerterum i Balling, projektbeskrivelse bilag Udendørsaktiviteter Der er i dag tre fodboldbaner og en tennisbane. Under hensyntagen til, hvordan den nye bygning placerer sig på grunden, ønskes samme antal fodboldbaner og en tennisbane genetableret indenfor konkurrenceområdet. Hjerterum i Balling Ny motionssti og udendørsaktiviteter Balling Volling Ungdoms- og Idrætsforening og pro jektarbejdsgruppen Hjerterum i Balling i Skive Kommune er ved at samle penge ind til etablering af et udendørs samlingssted for alle byens borgere. Brugere af de kommende aktiviteter vil skulle benytte sig af faciliteterne i Multihuset. 19 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

22 Skivevej Posthusvej Stadion Allé Posthusvej SKIVE Kirkestien Nyholmvej landskabet 1:5000 Konkurrenceområde Eksisterende hegn som ønskes bevaret Balling Skole Balling Hallen Konkurrenceområdet orienterer sig fra Balling og ud i landskabet mod syd og øst. Dette fine landskab kaldet Volling Østerby består af marker beliggende på et bølget plateau. Udsigten karakteriseres ved de mange læhegn, Volling Kirke og spredte husmandssteder og gårde der ligger omgivet af træer i klynger og langs veje. Vestsallings mange læhegn er et vigtigt landskabeligt element og særligt karakteristisk for netop denne egn Landskabet Konkurrenceområdet orienterer sig fra Balling og ud i landskabet mod syd og øst. Dette fine landskab kaldet Volling Østerby består af marker beliggende på et bølget plateau. Udsigten karakteriseres ved de mange læhegn, Volling Kirke og spredte husmandssteder og gårde, der ligger omgivet af træer i klynger og langs veje. Vestsallings mange læhegn er et vigtigt landskabeligt element og særligt karakteristisk for netop denne egn. 20 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Pulsen i Salling. - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter

Pulsen i Salling. - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter Pulsen i Salling - Kultur- og aktivitetscenter med café og mødelokaler - Spa-, wellness- & fitnesscenter - Sundhedscenter Indhold Indhold side 02 Det lokale initiativ - Pulsen i Salling side 03 Koncept

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Gormshallen og Jelling forenede Sportsklubber arbejder i øjeblikket på at afdække mulighederne

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj RAPPORT vedrørende Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj Version: 1.0 Dato: 2-6-2014 Udfærdiget af: Peter Kiilerich, Arbejdsgruppen omkring Multihuset i Hjortshøj Resumé Arbejdsgruppen omkring

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP

SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ved Aalborg Kommune Idræts- og Naturbørnehaven OLYMPIA / Marathonvej 6 / Svenstrup SKITSEFORSLAG TIL NY 50 BØRNS BØRNEHAVE I SVENSTRUP Knudsen & Østergaard A/S /

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER FREMTI DENS F FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER F F Kapitel 5 Kapitel 5. Om at bo i et fællesskab Formålet med denne del af processen og skemaet er at skabe fælles forventninger til det at bo i et fællesskab.

Læs mere