Kulturpolitik Frem mod Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015."

Transkript

1 Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

2 INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision Formidling Kultur og oplevelser... 6 Mødesteder... 8 Børn og unge Gentænkning og kreativitet Natur grønt og blåt Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 2 af 13

3 Forord Velkommen til Kulturkommune Syddjurs! Vi er glade for at kunne præsentere kommunens kulturpolitik frem mod Syddjurs prioriterer kulturen, både fra kommunens og kulturinstitutionernes side og ikke mindst blandt lokale borgere og ildsjæle, vi ønsker at bygge videre på alle disse styrker, initiativer og samarbejder med denne politik. "Med denne politik forsøger vi ikke at definere "kultur", men derimod at udpege fokusområder, der er egnede til at vise noget af det, som vi synes skal kendetegne kulturkommunen Syddjurs og samtidig vise retning på den udvikling vi ønsker. Kultur er traditioner, som skaber sammenhæng og kontinuitet i vores liv. Hele fritids- og friluftsområdet med de mange aktører, frivillige og aktive er også udtryk for kultur og mangfoldigheden heri. Vi synes området er så vigtigt, at det udskilles fra herværende politik for at få sin egen. " Syddjurs skal være et godt sted at bo og være. Vi har også et antal større oplevelsesvirksomheder og naturtilbud. Dem vil vi gerne have tættere samarbejde med til gavn for borgere og besøgende, og for at sikre optimal synliggørelse af alle de gode tilbud og af Syddjurs som kommunen med de mange gode steder og oplevelser. I det hele taget vil vi med denne kulturpolitik sætte fokus på det gode samarbejde og de gode partnerskaber. Vi vil søge nye måder at samarbejde på og til at facilitere forskellige initiativer, netværk og samarbejdsprojekter. Vi har budget og ressourcer. Det vil vi gerne bringe i spil, herunder medvirke til at generere yderligere midler fra fonde og puljer. Ved at tænke kulturen i sammenhæng med de andre relevante kommunale planområder - bosætning, erhvervsudvikling, turisme, børn & unge, civilsamfund og landdistrikter - har /vi i fælleskab flere ressourcer og kan styre efter synergi i opgaveløsning og resultatskabelse. Syddjurs Kommune er en mellemstor kommune med i alt ca borgere - og blandt dem en stor andel kulturelle ildsjæle og aktive kulturbrugere. Kommunen er herudover et markant bosætnings- og arbejdskraftsopland for det øvrige Østjylland og kan beskrives som del af en større, og voksende, by- og vækstregion med Aarhus som centrum. Syddjurs Kommune har siden 2009 været en aktiv medspiller i udvikling af kulturaftaler mellem Kulturministeriet og de seks østjyske kommuner i Kulturring Østjylland, og i 2011 besluttede byrådet at tilslutte sig Kulturhovedstadsprojektet Aarhus som kulturhovedsted 2017 sammen med de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Syddjurs Kommune ønsker med denne kulturpolitik at markere sig som selvstændig kulturkommune og som aktiv samarbejdspartner i de regionale kulturnetværk med fokus på kvalitet og engagement i de lokale kulturtilbud, synliggørelse af den lokale kunst, kulturhistorie og natur samt godt samarbejde med kommunens store oplevelsesfyrtårne. Kirstine Bille formand Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 3 af 13

4 Syddjurs Kultur Vision 2020 Kulturpolitikken er bygget op omkring to overordnede visioner og en række indsatsområder. Under hvert indsatsområde er beskrevet nogle konkrete prioriteringer og tiltag. På den måde beskriver kulturpolitikken nogle rammer og retninger, som Syddjurs Kommune ønsker at styrke og prioritere i samarbejde med alle, der vil være med til at trække i samme retning. Visionen for kulturpolitikken har to tidsmæssige milepæle: 2017 og fordi det er året for Aarhus-regionen som Europæisk Kulturhovedstad. Den synergi, der kan etableres her, skal understøtte og være en del af Syddjurs kulturpolitiske resultater fordi vi ønsker at skabe blivende resultater og trække positive spor videre efter kulturhovedstadssatsningen, og at Syddjurs i øget omfang opnår en tydelig kulturel identitet. VISION 2020 Kulturen i Syddjurs sætter dagsorden, udfordrer, perspektiverer Kulturen i Syddjurs inviterer til Oplevelser, Engagement, Involvering Med de to hovedtemaer i visionen er der signaler om at bruge kulturen aktivt til nytænkning i såvel den kommunale planlægning som i den enkelte borgers liv samt om samarbejde og involvering på nye måder. Kulturen i Syddjurs sætter dagsorden, udfordrer og perspektiverer Visionen knytter an til mottoet for Aarhus 2017, Rethink. I Syddjurs ligger der konkret en ambition om at se og bruge kulturen som drivkraft i udviklingen, i aktivt samarbejde med erhvervslivet og i kommunens strategiske udvikling helt generelt. Men visionen skal ligeledes ses som en opfordring til kulturaktører, borgere, besøgende til at tænke ud af boksen, se nye muligheder og lade kunst, kultur og kreativitet have en betydning i hverdagen. Kulturen i Syddjurs inviterer til Oplevelser, Engagement, Involvering Visionen lægger op til, at kultur og oplevelser er for alle, enkeltpersoner, familier, borgergrupper, institutioner, partnerskaber og netværk. Kulturen giver engagement og kræver det samme, hvis vi skal lykkes med gode resultater og stor synlighed både i og uden for kommunen. For at konkretisere visionerne arbejder vi med fem indsatsområder. De udfoldes i det følgende. Indsatsområder Formidling Kultur og oplevelser Mødesteder Børn og unge Gentænkning og kreativitet Naturen Grønt og blåt Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 4 af 13

5 Samlet overblik Samlet set kan Syddjurs Kommunes visioner og indsatsområder på kulturområdet illustreres således: Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 5 af 13

6 Formidling Kultur og oplevelser Konkrete aktiviteter og muligheder Kvalitet og gode rammer i de lokale tilbud De lokale kunst- og kulturtilbud udgør fundamentet for kulturpolitikken og kulturlivet. Det er institutioner som Syddjurs Bibliotek, Syddjurs Egnsteater, Museum Østjylland, kommunens foreninger, de lokale spillesteder, gallerier mv. Alle disse tilbud fungerer godt og selvstændigt med egne rammer og planer. Det har vi stor respekt for. Vi vil gerne styrke samarbejdet med disse steder, så vi i fællesskab kan sikre kvalitet og udvikling i både rammer og indhold, og så de lokale kulturtilbud i stigende omfang er med til at udfordre og perspektivere, skabe engagement og involvering. En øget synlighed om de mange tilbud rummer ligeledes potentialer. Markedsføring og synliggørelse på traditionelle og nye måder står højt på kommunens ønskeseddel. Det samme gør tværgående samarbejde mellem kulturinstitutionerne, og på tværs af kultur- og andre relevante institutioner og virksomheder. Det kan dreje sig om ad hoc samarbejder i konkrete projekter, eller det kan være partnerskaber med længere og større perspektiver. Ekstern finansiering er en nødvendighed for at udvikle kulturen og institutionerne ud over daglig drift. Kommunen medvirker gerne til fundraising aktiviteter. Men initiativerne skal helst komme fra institutionerne det er dem, der ved, hvad der skal til, og har de gode ideer. Kulturhistorisk formidling og oplevelsesruter I Syddjurs Kommune har vi en lang række steder med høj kulturhistorisk værdi, som Kalø Slot, Fregatten Jylland, herregården Rosenholm, mindre hovedgårde, møller, kirker og andre kulturhistoriske steder. De er alle del af den fælles historie og identitet for kommunens borgere. Derfor ser vi det som vigtigt at gøre stederne mere tilgængelige og at formidle deres historier og tilknytning til egnen mere samlet. Hvordan det kan gøres, beror på dialoger med de pågældende steder og ejere. Det kan fx ske ved at skabe en kulturhistorisk oplevelsesrute, ved etablering af særlige guidede ture, skriftlig og digital formidling. Museum Østjylland, lokalarkiverne og turismeorganisationerne skal tænkes ind som samarbejdspartnere her. Strategisk samarbejde og partnerskaber Herudover har vi i kommunen mange store oplevelsesfyrtårne som Djurs Sommerland, Ree Dyrepark, Skandinavisk Dyrepark, Glasmuseet, Fregatten Jylland, Nationalparken samt Filmhøjskolen. De er private, statsligt ejede og/eller organiseret i en erhvervsdrivende fond/selvejende institution med forskellige grader af kommunalt medejerskab. Også her vil vi gerne ind i lidt tættere strategiske samarbejdsrelationer til gavn for de besøgende og forhåbentlig også for de pågældende oplevelsesvirksomheder og kulturlivet bredt. Samarbejdet kan dreje sig om at få flere besøgende til oplevelserne og i samarbejde med Destination Djursland - tiltrække flere turister til vores område. Vi har rigtige mange kultur- og oplevelsestilbud i Syddjurs. Det skal vi være mere kendt for regionalt, nationalt og internationalt. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 6 af 13

7 Endelig ønsker vi at fremme kulturpartnerskaber helt generelt. Det kan være på tværs af de lokale kulturtilbud og de private oplevelsesvirksomheder, det kan være mellem relevante kultur- og udviklingsparter i regionen, eller det kan dreje sig om partnerskaber i regi af internationalt samarbejde. Vi vil gerne medvirke til at hente inspiration fra kulturmiljøer uden for kommune og i udlandet, ligesom vi gerne vil være med til at tiltrække udenlandske kunstnere og kulturaktører til kommunen sammen med de lokale kultur- og oplevelsesvirksomheder. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 7 af 13

8 Mødesteder Konkrete aktiviteter og muligheder Tværkulturelle tilbud og huse Syddjurs Bibliotek er sammen med kulturens huse en bærende institution, når det gælder mødesteder, både de fysiske og digitale. Biblioteket er organiseret på tværs i kommunen, så alle borgere har et kvalitetspræget tilbud inden for kort afstand. Bogbussen understøtter i øvrigt dette. Biblioteket både i kommunen og på landsplan er opmærksom på behovet for udvikling. Syddjurs Bibliotek skal gerne være med i front her. Over de seneste 6-7 år har Syddjurs Kommune herudover arbejdet på etablering og udvikling af gode, kvalitetsprægede lokale mødesteder. Det betyder, at der flere steder i kommunen nu er tværkulturelle mødesteder, hvor borgere og brugere kan komme, mødes, opleve og bruge forskellige kulturelle tilbud. I Hornslet er Kom-Bi områdets biograf- og kulturhus med udstillinger, koncerter, foredrag, ligesom alle har mulighed for selv at booke og bruge lokalerne. I Rønde byder det gamle hotel, Kulturhotellet, på både teater, kunstudstillinger og kulturskole, herudover huser hotellet forskellige foreninger og børne- og ungegrupper mv. I Kolind er Kolind+ netop ved at tage form. Heri indgår biblioteket, lokalarkivet, en ny multihal samt mødelokaler og udenomsarealer. Tilsvarende er Maltfabrikken i Ebeltoft under etablering med bibliotek, museum/arkiv, kreative iværksættere og kulturhusaktiviteter de aktiviteter som i dag fungerer i Kulturministeriet. De forskellige huse udgør sammen med de lokale forsamlingshuse et finmasket net af kulturmødesteder i Syddjurs. Det er vigtigt, at de lokale borgere er aktive, bakker op om, stiller krav og bidrager til kulturhusene og de konkrete tilbud. Netop disse huse er etableret med og for de lokale, og de fungerer bedst, når de bliver brugt og løbende udfordres og udvikles. De lokale ildsjæle og nøglepersoner kan formodentlig lære noget af hinanden på tværs af husene. Her ser vi muligheder i erfaringsudveksling og tværgående samarbejde. Kulturelle rammer for fællesskab Der er også andre måder at skabe mødesteder på. Festivaler, kulturelle hjemmesider og blogs, tilbagevendende musikarrangementer og andre kulturelle traditioner kan være platform for mødet. I Syddjurs er der allerede en lang række tilbagevendende kulturbegivenheder og events. Det gælder fx Rosenholm Festivalen, Ebelfestivalen, Jazz på Torvet, Kulturnat m.fl. Disse traditioner skal naturligvis videreføres og videreudvikles. Det sker allerede i dag, og det bifalder vi. Nogle af arrangementerne har potentiale til at vokse, få en større rækkevidde, nå bredere ud. Det vil vi gerne i dialog med aktørerne om. En bredere markedsføring til relevante målgrupper i Aarhus ser vi som et klart næste skridt. Syddjurs og de enkelte lokalsamfund har meget at byde på, som kan være med til at skabe det gode liv samt tiltrække storbyens borgere Et stærkt samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med arrangementerne er en anden vigtig parameter. Vi kan i fællesskab løfte og sikre, at besøgende både får en kulturel oplevelse og en anderledes hyggelig shoppe-tur. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 8 af 13

9 For og med borgere og besøgende Det er vigtigt for os, at der er sådanne mødesteder, lokale fysiske, kulturelle, virtuelle steder, hvor borgerne mødes, enten fordi de opsøger nogen eller noget bestemt, eller bare fordi de kom forbi, og/eller fordi de har lyst til at være sammen med andre i et kulturelt fællesskab. Engagement og involvering er afgørende i forhold til kulturlivet i lokalsamfundet. Vi ønsker at medvirke til, at flere borgere engagerer sig og er aktive i kommunens kulturliv, enten som frivillig, som deltager, tilskuere, eller andet. De lokale tilbud er vigtige, når mange bruger dem og bidrager til at sikre liv og dynamik. Vi vil så vidt muligt understøtte udvikling og professionalisering af frivilligkorps, nye måder at arbejde med brugerinvolvering, herunder bruger til bruger-perspektivet. I kommunens stærkeste turismeområder, kysten, Ebeltoft, Kalø Vig mv. vokser indbyggertallet markant i ferieperioderne. Mange af kommunens turister er fastliggere og genbesøgende ofte ressourcestærke familier. Vi vil forsøge at etablere dialog og samarbejde med nogle af disse med henblik på at involvere dem og dermed give dem nogle anderledes og unikke turistoplevelser.. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 9 af 13

10 Børn og unge Konkrete aktiviteter og muligheder Kunst og kultur for, med og af børn Kommunens børn og unge skal have muligheder for at opleve kunst og kultur gennem hele deres opvækst inden for de forskellige kunstarter og både professionelle kunstoplevelser, brede kulturtilbud og gennem egen kreativitet. Kunst og kultur skal gøre indtryk, medføre udtryk og sætte aftryk i kommunens børn og unge, så de også som voksne er aktive brugere og skabere af kunst og kultur. Med folkeskolereformen i 2014 ligger der nye muligheder for at få kunst og kultur ind i børns hverdag uanset opvækst og baggrund. Det ønsker vi at medvirke til at udnytte bedst muligt i et samarbejde med Udvalget for Familie og Institutioner og i fortsat samarbejde mellem kulturinstitutionerne, foreninger, Kulturskolen, biblioteket samt de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner. Fritidstilbud med relation til kultur og kreativitet støttes fortsat. Særligt perspektivrige tiltag kan evt. følges nærmere og bredes ud til flere børn og unge. Samarbejde på tværs af skoler, kulturinstitutioner og andre er væsentligt for at sikre, at alle gode kræfter aktiveres. På statslig plan er der igangsat en lang række initiativer, bl.a. Kulturministeriets tre strategier for hhv. små børns, skolebørns og unges møde med kunst og kultur. Vi vil følge strategierne og medvirke til at mobilisere relevante lokale aktører i forhold til de muligheder, der kommer i forbindelse med udmøntningen af strategierne. Åbne og brede tilbud til børn og unge Der skal være kvalificerede tilbud og muligheder for både førskolebørn, skolebørn og unge i fritiden og uden for de institutionelle rammer. For de mindre børn og deres familier har vi Børnekulturklubberne Davs Klaus i Ebeltoft og Spil-loppen i Hornslet som eksempler på åbne tilbud. Børnekulturnætterne i Rønde og Hornslet er ligeledes tilbud, der giver rammer for fællesskab på børnenes og familiernes egne præmisser. Herudover har bibliotekerne kvalificerede og kvalificerende tilbud og aktiviteter. Børnekulturelt Samvirke er en vigtig aktør her, og samvirket medvirker til at udvikle og koordinere blandt de mange samarbejdsparter og aktører. Aktuelle tendenser går i retningen af, at de lidt større børn og unge ikke har så meget lyst til at dyrke og opleve kultur i organiserede rammer. De mødes, skater, spiller musik, laver teater osv. uden at forholde sig til foreninger, ungdomsskoler osv. De unge er aktive! men på deres egne præmisser. Initiativer som VærelZe 313 på Kulturhotellet i Rønde, Kraftværket i Kolind og Rampen i Maltfabrikken i Ebeltoft er gode eksempler på den nye ungdomskultur og ideelle rammer herfor. Både kulturinstitutioner, kommunen og ungdomsskolen er vigtige aktører her. Åbenhed og mangfoldighed skal være bærende værdier sammen med de regler, som de unge selv stiller op for deres samvær og kulturelle aktiviteter. Talentudvikling Børn og unge, der viser interesse for en bestemt kunstart eller et musikinstrument, skal have mulighed for at gå videre med pågældende interesse. Vi vil gerne medvirke til at skabe rammer for særlige kulturskolehold ungdomsskoleinitiativer, talentlinjer eller tilsvarende som fx Shanghai Akademiet i Rønde. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 10 af 13

11 Disse tilbud kan kobles op på den eksisterende kulturskole, eller de kan udspringe af de specifikke institutioner og skoler som fx teater-/dramaskole i forbindelse med egnsteatret, skrive-/forfatterforløb i tilknytning til biblioteket osv. For at sikre den fornødne kvalitet og mulighed for videre talentudvikling kan der eksempelvis etableres samarbejde med relevante parter i Aarhus, som fx Musikalsk Grundkursus (MGK), Talentlinjen under Filurens skole for Dans og Scenekunst mv. Talentudvikling er ligeledes indeholdt i Kulturaftalen for Kulturring Østjylland, og initiativerne skal derfor også ses i sammenhæng med de fem øvrige kommuner i aftalen. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 11 af 13

12 Gentænkning og kreativitet Konkrete aktiviteter og muligheder Kultur som udviklingsdynamo Gentænk eller Rethink er mottoet for Kulturhovedstad 2017, og begrebet skal forstås bredt. Der er brug for at tænke innovativt og opfinde eller genopfinde nye og alternative måder at løse opgaverne på. Til brug herfor er kreativitet vigtig. Kultur og kreativitet skal derfor være med til at sætte dagsordenen i Syddjurs Kommune ikke kun for kulturpolitikken, men også hvad angår byudvikling, bosætning, turisme og erhvervsudvikling. Det vil vi arbejde aktivt for i byrådet gennem overordnede politiske beslutninger og handlinger. Konkret vil vi søge at fremme nye, mere kreative elementer i kommunens planlægning som supplement til den mere klassiske, fysiske tradition. Bosætningspolitikken betoner allerede kulturen som væsentlig, ligesom Kulturaftalen fremhæver området/de seks kommuner som et attraktivt sted for bosætning og etablering af kreative erhverv. Samarbejde mellem kultur og erhverv kan i det hele taget ske i langt større omfang, end det sker i dag. I Syddjurs har vi mulighederne - de skal udnyttes. Turismen er et meget væsentligt erhverv i kommunen, særligt i de kystnære områder. Her er kunst, kultur og kreativitet ligeledes afgørende. Turisterne kommer som hovedregel primært på grund af naturen, vandet, lyset. Men når de er kommet til Syddjurs, er den lokale kultur service og imødekommenhed medvirkende til, at de bliver, og at de føler sig godt tilpas. Et mere målrettet strategisk samarbejde mellem kunst, kultur og turisme rummer potentialer, som bør undersøges og nytænkes. Kreativ og kunstnerisk produktion I Syddjurs Kommune er der mange kreative iværksættere, kunst- og kulturproducenter, målt i forhold til kommunens størrelse og antal indbyggere. Det skal vi blive bedre til at se og synliggøre i samarbejde med erhvervsudviklingen og turismen. De mange kunsthåndværkere og designere er interessante; her især de professionelle kunstnere, og sekundært de mere hobbybetonede. Har de optimale vilkår, eller kan vi være med til i højere grad at promovere dem med fokus på kvalitet og bæredygtighed? Det ønsker vi at gå i dialog med de professionelle kunstnere om, samt med Syddjurs Billedkunstråd i forbindelse med udstillinger og sikring af kunstnerisk kvalitet i gadebilledet i kommunen. Kunst i byrum og landskab I forlængelse af ovenstående ser vi det som oplagt at arbejde på at flytte kunsten ud i byrummet og ud i landskabet. Mange taler om kunst i byrummet, men der er endnu ikke realiseret så mange projekter. Vi vil gerne være nogle af dem, der går i front, når det gælder kunst i byrummet. Konkret ønsker vi at arbejde med udvikling af Kystvejen, Strandpromenaden i Ebeltoft og lave den til en kunst og bevægelses-/ oplevelsessti med skulpturer og elementer af fx glaskunst og keramik, som kan iagttages og bruges. Når det gælder kunst i landskabet, har flere forskellige aktører i kommunen arbejdet med dette på flere forskellige måder. Udvikling af skulpturparker har været undervejs i et par år; og det er fortsat planen at udbygge disse gradvist. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 12 af 13

13 Natur grønt og blåt Konkrete aktiviteter og muligheder Tilgængelighed, synliggørelse og formidling Syddjurs Kommunes naturskabte herlighedsværdier er markante. Kommunen har noget at byde på både til lands og til vands, både grøn og blå natur. Den grønne natur omfatter Nationalparken og området omkring Mols Bjerge med Kalø Vig, Ebeltoft Vig og Helgenæs Kolindsund, Allingå og Banestien. Men også en lang række mindre kendte naturområder i kommunen er et besøg værd og bør gøres mere tilgængelige. Den blå natur består ikke mindst af den 145km lange kyststrækning fra Eskerod i vest over Rønde og til Jernhatten ved Glatved. i øst, sammen med de mange små maritime miljøer ved byer, havne og naturhavne. Nationalparken arbejder med formidling af området, herunder er Karlsladen ved Kalø omdannet til besøgscentre. Herudover arbejder både Karpenhøj, Molslaboratoriet og Syddjurs Naturcenter aktivt med at udvikle naturformidlingen. Vi ønsker generelt at medvirke til en øget tilgængelighed og synliggørelse samt udvikling af formidlingen i forhold til de mange naturoplevelser i vores område. Vi forestiller os, at der fx kan etableres et antal kunstog kulturprægede adgangsporte, portaler til centrale naturoplevelser - som et særligt kendetegn i kommunen. De kystrelaterede oplevelser kan ligeledes med fordel blive bedre eksponeret. Det skal ske i samarbejde med maritime kulturinstitutioner og foreninger, turismeorganisationer mv., og gerne med afsæt i anderledes, kreative og kunstneriske udtryk. Statens Kunstfond kan evt. indgå som samarbejdspartner her. Arrangementer og events med udgangspunkt i steder Tilbagevendende begivenheder og større arrangementer tiltrækker typisk mange mennesker, også folk som ikke af sig selv søger naturoplevelser. I de senere år har sådanne arrangementer tiltrukket besøgende til slotskoncerter, udendørsopera, middelaldermarked, kapsejlads, cykelløb mv. Oplevelsen er ofte kombineret med mulighed for at købe madkurv mv. og med særlig iscenesættelse. Netop de særlige stedbundne kvaliteter, de kulturhistoriske spots og den enestående natur skal være udgangspunkt for de events, vi ønsker at prioritere. På den måde kan stederne være med til at understøtte og synliggøre Syddjurs og de kvaliteter, kommunen indeholder. Vi ønsker således at være med til at undersøge og eksperimentere med, hvilke typer af arrangementer der kan tiltrække publikum fra et større geografisk område, og hvad disse grupper skal have som primære og sekundære oplevelser og ydelser. Branding og markedsføring Netop de naturskabte herlighedsværdier er attraktive, også i en større skala. Både borgere, besøgende fra nærområdet, Aarhus mv. og nationale/internationale turister værdsætter disse. Vi ser det som en spændende og nødvendig udfordring at markedsføre kulturen og naturen som et element i den større branding af Syddjurs Kommune, både i forhold til Aarhus-målgrupper, regionen, hele landet og internationalt. Opgaven skal løses i tværgående samarbejder og partnerskaber mellem natur- og kulturaktører, Nationalparken, Destination Djursland og øvrige relevante samarbejdspartnere. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 13 af 13

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet

Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Nye partnerskaber nye muligheder Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsgruppen anbefaler...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker Det gode liv i landområderne udvikling af mobile biblioteker XXXXXX Udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd, www.knudsensyd.dk For Brønderslev Bibliotek, Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER?

PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? EN ANALYSE AF TI PROJEKTER MED SUCCES BYFORNYELSE PROJEKTER OG LOKAL UDVIKLING I YDEROMRÅDER? EN ANALYSE AF TI PROJEKTER MED SUCCES 1 Titel Projekter og lokal

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere