Kulturpolitik Frem mod Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015."

Transkript

1 Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

2 INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision Formidling Kultur og oplevelser... 6 Mødesteder... 8 Børn og unge Gentænkning og kreativitet Natur grønt og blåt Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 2 af 13

3 Forord Velkommen til Kulturkommune Syddjurs! Vi er glade for at kunne præsentere kommunens kulturpolitik frem mod Syddjurs prioriterer kulturen, både fra kommunens og kulturinstitutionernes side og ikke mindst blandt lokale borgere og ildsjæle, vi ønsker at bygge videre på alle disse styrker, initiativer og samarbejder med denne politik. "Med denne politik forsøger vi ikke at definere "kultur", men derimod at udpege fokusområder, der er egnede til at vise noget af det, som vi synes skal kendetegne kulturkommunen Syddjurs og samtidig vise retning på den udvikling vi ønsker. Kultur er traditioner, som skaber sammenhæng og kontinuitet i vores liv. Hele fritids- og friluftsområdet med de mange aktører, frivillige og aktive er også udtryk for kultur og mangfoldigheden heri. Vi synes området er så vigtigt, at det udskilles fra herværende politik for at få sin egen. " Syddjurs skal være et godt sted at bo og være. Vi har også et antal større oplevelsesvirksomheder og naturtilbud. Dem vil vi gerne have tættere samarbejde med til gavn for borgere og besøgende, og for at sikre optimal synliggørelse af alle de gode tilbud og af Syddjurs som kommunen med de mange gode steder og oplevelser. I det hele taget vil vi med denne kulturpolitik sætte fokus på det gode samarbejde og de gode partnerskaber. Vi vil søge nye måder at samarbejde på og til at facilitere forskellige initiativer, netværk og samarbejdsprojekter. Vi har budget og ressourcer. Det vil vi gerne bringe i spil, herunder medvirke til at generere yderligere midler fra fonde og puljer. Ved at tænke kulturen i sammenhæng med de andre relevante kommunale planområder - bosætning, erhvervsudvikling, turisme, børn & unge, civilsamfund og landdistrikter - har /vi i fælleskab flere ressourcer og kan styre efter synergi i opgaveløsning og resultatskabelse. Syddjurs Kommune er en mellemstor kommune med i alt ca borgere - og blandt dem en stor andel kulturelle ildsjæle og aktive kulturbrugere. Kommunen er herudover et markant bosætnings- og arbejdskraftsopland for det øvrige Østjylland og kan beskrives som del af en større, og voksende, by- og vækstregion med Aarhus som centrum. Syddjurs Kommune har siden 2009 været en aktiv medspiller i udvikling af kulturaftaler mellem Kulturministeriet og de seks østjyske kommuner i Kulturring Østjylland, og i 2011 besluttede byrådet at tilslutte sig Kulturhovedstadsprojektet Aarhus som kulturhovedsted 2017 sammen med de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Syddjurs Kommune ønsker med denne kulturpolitik at markere sig som selvstændig kulturkommune og som aktiv samarbejdspartner i de regionale kulturnetværk med fokus på kvalitet og engagement i de lokale kulturtilbud, synliggørelse af den lokale kunst, kulturhistorie og natur samt godt samarbejde med kommunens store oplevelsesfyrtårne. Kirstine Bille formand Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 3 af 13

4 Syddjurs Kultur Vision 2020 Kulturpolitikken er bygget op omkring to overordnede visioner og en række indsatsområder. Under hvert indsatsområde er beskrevet nogle konkrete prioriteringer og tiltag. På den måde beskriver kulturpolitikken nogle rammer og retninger, som Syddjurs Kommune ønsker at styrke og prioritere i samarbejde med alle, der vil være med til at trække i samme retning. Visionen for kulturpolitikken har to tidsmæssige milepæle: 2017 og fordi det er året for Aarhus-regionen som Europæisk Kulturhovedstad. Den synergi, der kan etableres her, skal understøtte og være en del af Syddjurs kulturpolitiske resultater fordi vi ønsker at skabe blivende resultater og trække positive spor videre efter kulturhovedstadssatsningen, og at Syddjurs i øget omfang opnår en tydelig kulturel identitet. VISION 2020 Kulturen i Syddjurs sætter dagsorden, udfordrer, perspektiverer Kulturen i Syddjurs inviterer til Oplevelser, Engagement, Involvering Med de to hovedtemaer i visionen er der signaler om at bruge kulturen aktivt til nytænkning i såvel den kommunale planlægning som i den enkelte borgers liv samt om samarbejde og involvering på nye måder. Kulturen i Syddjurs sætter dagsorden, udfordrer og perspektiverer Visionen knytter an til mottoet for Aarhus 2017, Rethink. I Syddjurs ligger der konkret en ambition om at se og bruge kulturen som drivkraft i udviklingen, i aktivt samarbejde med erhvervslivet og i kommunens strategiske udvikling helt generelt. Men visionen skal ligeledes ses som en opfordring til kulturaktører, borgere, besøgende til at tænke ud af boksen, se nye muligheder og lade kunst, kultur og kreativitet have en betydning i hverdagen. Kulturen i Syddjurs inviterer til Oplevelser, Engagement, Involvering Visionen lægger op til, at kultur og oplevelser er for alle, enkeltpersoner, familier, borgergrupper, institutioner, partnerskaber og netværk. Kulturen giver engagement og kræver det samme, hvis vi skal lykkes med gode resultater og stor synlighed både i og uden for kommunen. For at konkretisere visionerne arbejder vi med fem indsatsområder. De udfoldes i det følgende. Indsatsområder Formidling Kultur og oplevelser Mødesteder Børn og unge Gentænkning og kreativitet Naturen Grønt og blåt Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 4 af 13

5 Samlet overblik Samlet set kan Syddjurs Kommunes visioner og indsatsområder på kulturområdet illustreres således: Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 5 af 13

6 Formidling Kultur og oplevelser Konkrete aktiviteter og muligheder Kvalitet og gode rammer i de lokale tilbud De lokale kunst- og kulturtilbud udgør fundamentet for kulturpolitikken og kulturlivet. Det er institutioner som Syddjurs Bibliotek, Syddjurs Egnsteater, Museum Østjylland, kommunens foreninger, de lokale spillesteder, gallerier mv. Alle disse tilbud fungerer godt og selvstændigt med egne rammer og planer. Det har vi stor respekt for. Vi vil gerne styrke samarbejdet med disse steder, så vi i fællesskab kan sikre kvalitet og udvikling i både rammer og indhold, og så de lokale kulturtilbud i stigende omfang er med til at udfordre og perspektivere, skabe engagement og involvering. En øget synlighed om de mange tilbud rummer ligeledes potentialer. Markedsføring og synliggørelse på traditionelle og nye måder står højt på kommunens ønskeseddel. Det samme gør tværgående samarbejde mellem kulturinstitutionerne, og på tværs af kultur- og andre relevante institutioner og virksomheder. Det kan dreje sig om ad hoc samarbejder i konkrete projekter, eller det kan være partnerskaber med længere og større perspektiver. Ekstern finansiering er en nødvendighed for at udvikle kulturen og institutionerne ud over daglig drift. Kommunen medvirker gerne til fundraising aktiviteter. Men initiativerne skal helst komme fra institutionerne det er dem, der ved, hvad der skal til, og har de gode ideer. Kulturhistorisk formidling og oplevelsesruter I Syddjurs Kommune har vi en lang række steder med høj kulturhistorisk værdi, som Kalø Slot, Fregatten Jylland, herregården Rosenholm, mindre hovedgårde, møller, kirker og andre kulturhistoriske steder. De er alle del af den fælles historie og identitet for kommunens borgere. Derfor ser vi det som vigtigt at gøre stederne mere tilgængelige og at formidle deres historier og tilknytning til egnen mere samlet. Hvordan det kan gøres, beror på dialoger med de pågældende steder og ejere. Det kan fx ske ved at skabe en kulturhistorisk oplevelsesrute, ved etablering af særlige guidede ture, skriftlig og digital formidling. Museum Østjylland, lokalarkiverne og turismeorganisationerne skal tænkes ind som samarbejdspartnere her. Strategisk samarbejde og partnerskaber Herudover har vi i kommunen mange store oplevelsesfyrtårne som Djurs Sommerland, Ree Dyrepark, Skandinavisk Dyrepark, Glasmuseet, Fregatten Jylland, Nationalparken samt Filmhøjskolen. De er private, statsligt ejede og/eller organiseret i en erhvervsdrivende fond/selvejende institution med forskellige grader af kommunalt medejerskab. Også her vil vi gerne ind i lidt tættere strategiske samarbejdsrelationer til gavn for de besøgende og forhåbentlig også for de pågældende oplevelsesvirksomheder og kulturlivet bredt. Samarbejdet kan dreje sig om at få flere besøgende til oplevelserne og i samarbejde med Destination Djursland - tiltrække flere turister til vores område. Vi har rigtige mange kultur- og oplevelsestilbud i Syddjurs. Det skal vi være mere kendt for regionalt, nationalt og internationalt. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 6 af 13

7 Endelig ønsker vi at fremme kulturpartnerskaber helt generelt. Det kan være på tværs af de lokale kulturtilbud og de private oplevelsesvirksomheder, det kan være mellem relevante kultur- og udviklingsparter i regionen, eller det kan dreje sig om partnerskaber i regi af internationalt samarbejde. Vi vil gerne medvirke til at hente inspiration fra kulturmiljøer uden for kommune og i udlandet, ligesom vi gerne vil være med til at tiltrække udenlandske kunstnere og kulturaktører til kommunen sammen med de lokale kultur- og oplevelsesvirksomheder. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 7 af 13

8 Mødesteder Konkrete aktiviteter og muligheder Tværkulturelle tilbud og huse Syddjurs Bibliotek er sammen med kulturens huse en bærende institution, når det gælder mødesteder, både de fysiske og digitale. Biblioteket er organiseret på tværs i kommunen, så alle borgere har et kvalitetspræget tilbud inden for kort afstand. Bogbussen understøtter i øvrigt dette. Biblioteket både i kommunen og på landsplan er opmærksom på behovet for udvikling. Syddjurs Bibliotek skal gerne være med i front her. Over de seneste 6-7 år har Syddjurs Kommune herudover arbejdet på etablering og udvikling af gode, kvalitetsprægede lokale mødesteder. Det betyder, at der flere steder i kommunen nu er tværkulturelle mødesteder, hvor borgere og brugere kan komme, mødes, opleve og bruge forskellige kulturelle tilbud. I Hornslet er Kom-Bi områdets biograf- og kulturhus med udstillinger, koncerter, foredrag, ligesom alle har mulighed for selv at booke og bruge lokalerne. I Rønde byder det gamle hotel, Kulturhotellet, på både teater, kunstudstillinger og kulturskole, herudover huser hotellet forskellige foreninger og børne- og ungegrupper mv. I Kolind er Kolind+ netop ved at tage form. Heri indgår biblioteket, lokalarkivet, en ny multihal samt mødelokaler og udenomsarealer. Tilsvarende er Maltfabrikken i Ebeltoft under etablering med bibliotek, museum/arkiv, kreative iværksættere og kulturhusaktiviteter de aktiviteter som i dag fungerer i Kulturministeriet. De forskellige huse udgør sammen med de lokale forsamlingshuse et finmasket net af kulturmødesteder i Syddjurs. Det er vigtigt, at de lokale borgere er aktive, bakker op om, stiller krav og bidrager til kulturhusene og de konkrete tilbud. Netop disse huse er etableret med og for de lokale, og de fungerer bedst, når de bliver brugt og løbende udfordres og udvikles. De lokale ildsjæle og nøglepersoner kan formodentlig lære noget af hinanden på tværs af husene. Her ser vi muligheder i erfaringsudveksling og tværgående samarbejde. Kulturelle rammer for fællesskab Der er også andre måder at skabe mødesteder på. Festivaler, kulturelle hjemmesider og blogs, tilbagevendende musikarrangementer og andre kulturelle traditioner kan være platform for mødet. I Syddjurs er der allerede en lang række tilbagevendende kulturbegivenheder og events. Det gælder fx Rosenholm Festivalen, Ebelfestivalen, Jazz på Torvet, Kulturnat m.fl. Disse traditioner skal naturligvis videreføres og videreudvikles. Det sker allerede i dag, og det bifalder vi. Nogle af arrangementerne har potentiale til at vokse, få en større rækkevidde, nå bredere ud. Det vil vi gerne i dialog med aktørerne om. En bredere markedsføring til relevante målgrupper i Aarhus ser vi som et klart næste skridt. Syddjurs og de enkelte lokalsamfund har meget at byde på, som kan være med til at skabe det gode liv samt tiltrække storbyens borgere Et stærkt samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med arrangementerne er en anden vigtig parameter. Vi kan i fællesskab løfte og sikre, at besøgende både får en kulturel oplevelse og en anderledes hyggelig shoppe-tur. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 8 af 13

9 For og med borgere og besøgende Det er vigtigt for os, at der er sådanne mødesteder, lokale fysiske, kulturelle, virtuelle steder, hvor borgerne mødes, enten fordi de opsøger nogen eller noget bestemt, eller bare fordi de kom forbi, og/eller fordi de har lyst til at være sammen med andre i et kulturelt fællesskab. Engagement og involvering er afgørende i forhold til kulturlivet i lokalsamfundet. Vi ønsker at medvirke til, at flere borgere engagerer sig og er aktive i kommunens kulturliv, enten som frivillig, som deltager, tilskuere, eller andet. De lokale tilbud er vigtige, når mange bruger dem og bidrager til at sikre liv og dynamik. Vi vil så vidt muligt understøtte udvikling og professionalisering af frivilligkorps, nye måder at arbejde med brugerinvolvering, herunder bruger til bruger-perspektivet. I kommunens stærkeste turismeområder, kysten, Ebeltoft, Kalø Vig mv. vokser indbyggertallet markant i ferieperioderne. Mange af kommunens turister er fastliggere og genbesøgende ofte ressourcestærke familier. Vi vil forsøge at etablere dialog og samarbejde med nogle af disse med henblik på at involvere dem og dermed give dem nogle anderledes og unikke turistoplevelser.. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 9 af 13

10 Børn og unge Konkrete aktiviteter og muligheder Kunst og kultur for, med og af børn Kommunens børn og unge skal have muligheder for at opleve kunst og kultur gennem hele deres opvækst inden for de forskellige kunstarter og både professionelle kunstoplevelser, brede kulturtilbud og gennem egen kreativitet. Kunst og kultur skal gøre indtryk, medføre udtryk og sætte aftryk i kommunens børn og unge, så de også som voksne er aktive brugere og skabere af kunst og kultur. Med folkeskolereformen i 2014 ligger der nye muligheder for at få kunst og kultur ind i børns hverdag uanset opvækst og baggrund. Det ønsker vi at medvirke til at udnytte bedst muligt i et samarbejde med Udvalget for Familie og Institutioner og i fortsat samarbejde mellem kulturinstitutionerne, foreninger, Kulturskolen, biblioteket samt de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner. Fritidstilbud med relation til kultur og kreativitet støttes fortsat. Særligt perspektivrige tiltag kan evt. følges nærmere og bredes ud til flere børn og unge. Samarbejde på tværs af skoler, kulturinstitutioner og andre er væsentligt for at sikre, at alle gode kræfter aktiveres. På statslig plan er der igangsat en lang række initiativer, bl.a. Kulturministeriets tre strategier for hhv. små børns, skolebørns og unges møde med kunst og kultur. Vi vil følge strategierne og medvirke til at mobilisere relevante lokale aktører i forhold til de muligheder, der kommer i forbindelse med udmøntningen af strategierne. Åbne og brede tilbud til børn og unge Der skal være kvalificerede tilbud og muligheder for både førskolebørn, skolebørn og unge i fritiden og uden for de institutionelle rammer. For de mindre børn og deres familier har vi Børnekulturklubberne Davs Klaus i Ebeltoft og Spil-loppen i Hornslet som eksempler på åbne tilbud. Børnekulturnætterne i Rønde og Hornslet er ligeledes tilbud, der giver rammer for fællesskab på børnenes og familiernes egne præmisser. Herudover har bibliotekerne kvalificerede og kvalificerende tilbud og aktiviteter. Børnekulturelt Samvirke er en vigtig aktør her, og samvirket medvirker til at udvikle og koordinere blandt de mange samarbejdsparter og aktører. Aktuelle tendenser går i retningen af, at de lidt større børn og unge ikke har så meget lyst til at dyrke og opleve kultur i organiserede rammer. De mødes, skater, spiller musik, laver teater osv. uden at forholde sig til foreninger, ungdomsskoler osv. De unge er aktive! men på deres egne præmisser. Initiativer som VærelZe 313 på Kulturhotellet i Rønde, Kraftværket i Kolind og Rampen i Maltfabrikken i Ebeltoft er gode eksempler på den nye ungdomskultur og ideelle rammer herfor. Både kulturinstitutioner, kommunen og ungdomsskolen er vigtige aktører her. Åbenhed og mangfoldighed skal være bærende værdier sammen med de regler, som de unge selv stiller op for deres samvær og kulturelle aktiviteter. Talentudvikling Børn og unge, der viser interesse for en bestemt kunstart eller et musikinstrument, skal have mulighed for at gå videre med pågældende interesse. Vi vil gerne medvirke til at skabe rammer for særlige kulturskolehold ungdomsskoleinitiativer, talentlinjer eller tilsvarende som fx Shanghai Akademiet i Rønde. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 10 af 13

11 Disse tilbud kan kobles op på den eksisterende kulturskole, eller de kan udspringe af de specifikke institutioner og skoler som fx teater-/dramaskole i forbindelse med egnsteatret, skrive-/forfatterforløb i tilknytning til biblioteket osv. For at sikre den fornødne kvalitet og mulighed for videre talentudvikling kan der eksempelvis etableres samarbejde med relevante parter i Aarhus, som fx Musikalsk Grundkursus (MGK), Talentlinjen under Filurens skole for Dans og Scenekunst mv. Talentudvikling er ligeledes indeholdt i Kulturaftalen for Kulturring Østjylland, og initiativerne skal derfor også ses i sammenhæng med de fem øvrige kommuner i aftalen. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 11 af 13

12 Gentænkning og kreativitet Konkrete aktiviteter og muligheder Kultur som udviklingsdynamo Gentænk eller Rethink er mottoet for Kulturhovedstad 2017, og begrebet skal forstås bredt. Der er brug for at tænke innovativt og opfinde eller genopfinde nye og alternative måder at løse opgaverne på. Til brug herfor er kreativitet vigtig. Kultur og kreativitet skal derfor være med til at sætte dagsordenen i Syddjurs Kommune ikke kun for kulturpolitikken, men også hvad angår byudvikling, bosætning, turisme og erhvervsudvikling. Det vil vi arbejde aktivt for i byrådet gennem overordnede politiske beslutninger og handlinger. Konkret vil vi søge at fremme nye, mere kreative elementer i kommunens planlægning som supplement til den mere klassiske, fysiske tradition. Bosætningspolitikken betoner allerede kulturen som væsentlig, ligesom Kulturaftalen fremhæver området/de seks kommuner som et attraktivt sted for bosætning og etablering af kreative erhverv. Samarbejde mellem kultur og erhverv kan i det hele taget ske i langt større omfang, end det sker i dag. I Syddjurs har vi mulighederne - de skal udnyttes. Turismen er et meget væsentligt erhverv i kommunen, særligt i de kystnære områder. Her er kunst, kultur og kreativitet ligeledes afgørende. Turisterne kommer som hovedregel primært på grund af naturen, vandet, lyset. Men når de er kommet til Syddjurs, er den lokale kultur service og imødekommenhed medvirkende til, at de bliver, og at de føler sig godt tilpas. Et mere målrettet strategisk samarbejde mellem kunst, kultur og turisme rummer potentialer, som bør undersøges og nytænkes. Kreativ og kunstnerisk produktion I Syddjurs Kommune er der mange kreative iværksættere, kunst- og kulturproducenter, målt i forhold til kommunens størrelse og antal indbyggere. Det skal vi blive bedre til at se og synliggøre i samarbejde med erhvervsudviklingen og turismen. De mange kunsthåndværkere og designere er interessante; her især de professionelle kunstnere, og sekundært de mere hobbybetonede. Har de optimale vilkår, eller kan vi være med til i højere grad at promovere dem med fokus på kvalitet og bæredygtighed? Det ønsker vi at gå i dialog med de professionelle kunstnere om, samt med Syddjurs Billedkunstråd i forbindelse med udstillinger og sikring af kunstnerisk kvalitet i gadebilledet i kommunen. Kunst i byrum og landskab I forlængelse af ovenstående ser vi det som oplagt at arbejde på at flytte kunsten ud i byrummet og ud i landskabet. Mange taler om kunst i byrummet, men der er endnu ikke realiseret så mange projekter. Vi vil gerne være nogle af dem, der går i front, når det gælder kunst i byrummet. Konkret ønsker vi at arbejde med udvikling af Kystvejen, Strandpromenaden i Ebeltoft og lave den til en kunst og bevægelses-/ oplevelsessti med skulpturer og elementer af fx glaskunst og keramik, som kan iagttages og bruges. Når det gælder kunst i landskabet, har flere forskellige aktører i kommunen arbejdet med dette på flere forskellige måder. Udvikling af skulpturparker har været undervejs i et par år; og det er fortsat planen at udbygge disse gradvist. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 12 af 13

13 Natur grønt og blåt Konkrete aktiviteter og muligheder Tilgængelighed, synliggørelse og formidling Syddjurs Kommunes naturskabte herlighedsværdier er markante. Kommunen har noget at byde på både til lands og til vands, både grøn og blå natur. Den grønne natur omfatter Nationalparken og området omkring Mols Bjerge med Kalø Vig, Ebeltoft Vig og Helgenæs Kolindsund, Allingå og Banestien. Men også en lang række mindre kendte naturområder i kommunen er et besøg værd og bør gøres mere tilgængelige. Den blå natur består ikke mindst af den 145km lange kyststrækning fra Eskerod i vest over Rønde og til Jernhatten ved Glatved. i øst, sammen med de mange små maritime miljøer ved byer, havne og naturhavne. Nationalparken arbejder med formidling af området, herunder er Karlsladen ved Kalø omdannet til besøgscentre. Herudover arbejder både Karpenhøj, Molslaboratoriet og Syddjurs Naturcenter aktivt med at udvikle naturformidlingen. Vi ønsker generelt at medvirke til en øget tilgængelighed og synliggørelse samt udvikling af formidlingen i forhold til de mange naturoplevelser i vores område. Vi forestiller os, at der fx kan etableres et antal kunstog kulturprægede adgangsporte, portaler til centrale naturoplevelser - som et særligt kendetegn i kommunen. De kystrelaterede oplevelser kan ligeledes med fordel blive bedre eksponeret. Det skal ske i samarbejde med maritime kulturinstitutioner og foreninger, turismeorganisationer mv., og gerne med afsæt i anderledes, kreative og kunstneriske udtryk. Statens Kunstfond kan evt. indgå som samarbejdspartner her. Arrangementer og events med udgangspunkt i steder Tilbagevendende begivenheder og større arrangementer tiltrækker typisk mange mennesker, også folk som ikke af sig selv søger naturoplevelser. I de senere år har sådanne arrangementer tiltrukket besøgende til slotskoncerter, udendørsopera, middelaldermarked, kapsejlads, cykelløb mv. Oplevelsen er ofte kombineret med mulighed for at købe madkurv mv. og med særlig iscenesættelse. Netop de særlige stedbundne kvaliteter, de kulturhistoriske spots og den enestående natur skal være udgangspunkt for de events, vi ønsker at prioritere. På den måde kan stederne være med til at understøtte og synliggøre Syddjurs og de kvaliteter, kommunen indeholder. Vi ønsker således at være med til at undersøge og eksperimentere med, hvilke typer af arrangementer der kan tiltrække publikum fra et større geografisk område, og hvad disse grupper skal have som primære og sekundære oplevelser og ydelser. Branding og markedsføring Netop de naturskabte herlighedsværdier er attraktive, også i en større skala. Både borgere, besøgende fra nærområdet, Aarhus mv. og nationale/internationale turister værdsætter disse. Vi ser det som en spændende og nødvendig udfordring at markedsføre kulturen og naturen som et element i den større branding af Syddjurs Kommune, både i forhold til Aarhus-målgrupper, regionen, hele landet og internationalt. Opgaven skal løses i tværgående samarbejder og partnerskaber mellem natur- og kulturaktører, Nationalparken, Destination Djursland og øvrige relevante samarbejdspartnere. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 13 af 13

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune 1 of 12 Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune Version 1 - marts 2016 Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune 2016. 2 of 12 INDHOLD Forord... 3 Fritid- og friluftliv

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik

Slagelse Kommune. En dynamisk og visionær kulturpolitik Slagelse Kommune En dynamisk og visionær kulturpolitik Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 Indledning... s. 5 Fem ledende principper for kulturpolitikken... s. 5 Kulturpolitiske visioner... s. 6 En dynamisk

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Indstilling. Kulturpolitik Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 19. august 2013.

Indstilling. Kulturpolitik Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 19. august 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 19. august 2013 Kulturpolitik 2014-2016 Denne nye treårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet i årene frem mod kulturhovedstadsåret

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 2016 Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Indhold Forord..........................4 Målsætninger for Handleplan 2016.........6 Kulturlivets aktører..................

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2013-2016 Kultur- og udviklingsafdelingen 0 Politikken Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs Kultur og fritid i Norddjurs Kommune I sommeren

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018.

Den nye kulturaftale opererer med to årlige ansøgningsterminer: den 15. marts og den 15. september, sidste gang den 15. marts 2018. Den 26. juni 2015 Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 De fire vadehavskommuner har siden sidste sommer været klar til forhandlinger med Kulturministeriet om en ny kulturaftale for perioden 2015-2018. Seneste

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Handleplan 2014. Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Handleplan 2014. Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2014 Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Indhold Kultur giver puls, liv og indhold... 4 Om Handleplan 2014... 6 1. Udvikling af kulturlivet KulturWorkshop...

Læs mere

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kultur- og Fritidsafdelingen 28. september 2012, 19. oktober 2012 Forslag Idékatalog til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Kultur er en væsentlig drivkraft, når vi skal skabe fremtidig udvikling i Struer Kommune.

Kultur er en væsentlig drivkraft, når vi skal skabe fremtidig udvikling i Struer Kommune. KULTUR I STRUER KULTUR I STR UER KULTUR I STRUER KULTUR I STRUER KULTUR I STRUER KULT UR I STRUER KULTUR I STRUER K ULTUR I STRUER KULTUR I STRU ER KULTUR I STRUER KULTUR I S TRUER KULTUR I STRUER KULTU

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden vedbørne-ogkulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune Danmarksturné Kultursamarbejde. Helsingør den 9. september 2009. Dialogmøde mellem kulturminister Carina

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Thorkild Hansen. Aktiv bl.a. i følgende foreninger:

Thorkild Hansen. Aktiv bl.a. i følgende foreninger: Thorkild Hansen Aktiv senior, bor i Ebeltoft Tidligere konsulent i Mercuri Urval Aktiv bl.a. i følgende foreninger: Foreningen BLIS, By- og Landskabskultur i Syddjurs Foreningen Ålekvasen Rigmor Foreningen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere