Kulturpolitik Frem mod Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015."

Transkript

1 Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

2 INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision Formidling Kultur og oplevelser... 6 Mødesteder... 8 Børn og unge Gentænkning og kreativitet Natur grønt og blåt Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 2 af 13

3 Forord Velkommen til Kulturkommune Syddjurs! Vi er glade for at kunne præsentere kommunens kulturpolitik frem mod Syddjurs prioriterer kulturen, både fra kommunens og kulturinstitutionernes side og ikke mindst blandt lokale borgere og ildsjæle, vi ønsker at bygge videre på alle disse styrker, initiativer og samarbejder med denne politik. "Med denne politik forsøger vi ikke at definere "kultur", men derimod at udpege fokusområder, der er egnede til at vise noget af det, som vi synes skal kendetegne kulturkommunen Syddjurs og samtidig vise retning på den udvikling vi ønsker. Kultur er traditioner, som skaber sammenhæng og kontinuitet i vores liv. Hele fritids- og friluftsområdet med de mange aktører, frivillige og aktive er også udtryk for kultur og mangfoldigheden heri. Vi synes området er så vigtigt, at det udskilles fra herværende politik for at få sin egen. " Syddjurs skal være et godt sted at bo og være. Vi har også et antal større oplevelsesvirksomheder og naturtilbud. Dem vil vi gerne have tættere samarbejde med til gavn for borgere og besøgende, og for at sikre optimal synliggørelse af alle de gode tilbud og af Syddjurs som kommunen med de mange gode steder og oplevelser. I det hele taget vil vi med denne kulturpolitik sætte fokus på det gode samarbejde og de gode partnerskaber. Vi vil søge nye måder at samarbejde på og til at facilitere forskellige initiativer, netværk og samarbejdsprojekter. Vi har budget og ressourcer. Det vil vi gerne bringe i spil, herunder medvirke til at generere yderligere midler fra fonde og puljer. Ved at tænke kulturen i sammenhæng med de andre relevante kommunale planområder - bosætning, erhvervsudvikling, turisme, børn & unge, civilsamfund og landdistrikter - har /vi i fælleskab flere ressourcer og kan styre efter synergi i opgaveløsning og resultatskabelse. Syddjurs Kommune er en mellemstor kommune med i alt ca borgere - og blandt dem en stor andel kulturelle ildsjæle og aktive kulturbrugere. Kommunen er herudover et markant bosætnings- og arbejdskraftsopland for det øvrige Østjylland og kan beskrives som del af en større, og voksende, by- og vækstregion med Aarhus som centrum. Syddjurs Kommune har siden 2009 været en aktiv medspiller i udvikling af kulturaftaler mellem Kulturministeriet og de seks østjyske kommuner i Kulturring Østjylland, og i 2011 besluttede byrådet at tilslutte sig Kulturhovedstadsprojektet Aarhus som kulturhovedsted 2017 sammen med de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Syddjurs Kommune ønsker med denne kulturpolitik at markere sig som selvstændig kulturkommune og som aktiv samarbejdspartner i de regionale kulturnetværk med fokus på kvalitet og engagement i de lokale kulturtilbud, synliggørelse af den lokale kunst, kulturhistorie og natur samt godt samarbejde med kommunens store oplevelsesfyrtårne. Kirstine Bille formand Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 3 af 13

4 Syddjurs Kultur Vision 2020 Kulturpolitikken er bygget op omkring to overordnede visioner og en række indsatsområder. Under hvert indsatsområde er beskrevet nogle konkrete prioriteringer og tiltag. På den måde beskriver kulturpolitikken nogle rammer og retninger, som Syddjurs Kommune ønsker at styrke og prioritere i samarbejde med alle, der vil være med til at trække i samme retning. Visionen for kulturpolitikken har to tidsmæssige milepæle: 2017 og fordi det er året for Aarhus-regionen som Europæisk Kulturhovedstad. Den synergi, der kan etableres her, skal understøtte og være en del af Syddjurs kulturpolitiske resultater fordi vi ønsker at skabe blivende resultater og trække positive spor videre efter kulturhovedstadssatsningen, og at Syddjurs i øget omfang opnår en tydelig kulturel identitet. VISION 2020 Kulturen i Syddjurs sætter dagsorden, udfordrer, perspektiverer Kulturen i Syddjurs inviterer til Oplevelser, Engagement, Involvering Med de to hovedtemaer i visionen er der signaler om at bruge kulturen aktivt til nytænkning i såvel den kommunale planlægning som i den enkelte borgers liv samt om samarbejde og involvering på nye måder. Kulturen i Syddjurs sætter dagsorden, udfordrer og perspektiverer Visionen knytter an til mottoet for Aarhus 2017, Rethink. I Syddjurs ligger der konkret en ambition om at se og bruge kulturen som drivkraft i udviklingen, i aktivt samarbejde med erhvervslivet og i kommunens strategiske udvikling helt generelt. Men visionen skal ligeledes ses som en opfordring til kulturaktører, borgere, besøgende til at tænke ud af boksen, se nye muligheder og lade kunst, kultur og kreativitet have en betydning i hverdagen. Kulturen i Syddjurs inviterer til Oplevelser, Engagement, Involvering Visionen lægger op til, at kultur og oplevelser er for alle, enkeltpersoner, familier, borgergrupper, institutioner, partnerskaber og netværk. Kulturen giver engagement og kræver det samme, hvis vi skal lykkes med gode resultater og stor synlighed både i og uden for kommunen. For at konkretisere visionerne arbejder vi med fem indsatsområder. De udfoldes i det følgende. Indsatsområder Formidling Kultur og oplevelser Mødesteder Børn og unge Gentænkning og kreativitet Naturen Grønt og blåt Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 4 af 13

5 Samlet overblik Samlet set kan Syddjurs Kommunes visioner og indsatsområder på kulturområdet illustreres således: Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 5 af 13

6 Formidling Kultur og oplevelser Konkrete aktiviteter og muligheder Kvalitet og gode rammer i de lokale tilbud De lokale kunst- og kulturtilbud udgør fundamentet for kulturpolitikken og kulturlivet. Det er institutioner som Syddjurs Bibliotek, Syddjurs Egnsteater, Museum Østjylland, kommunens foreninger, de lokale spillesteder, gallerier mv. Alle disse tilbud fungerer godt og selvstændigt med egne rammer og planer. Det har vi stor respekt for. Vi vil gerne styrke samarbejdet med disse steder, så vi i fællesskab kan sikre kvalitet og udvikling i både rammer og indhold, og så de lokale kulturtilbud i stigende omfang er med til at udfordre og perspektivere, skabe engagement og involvering. En øget synlighed om de mange tilbud rummer ligeledes potentialer. Markedsføring og synliggørelse på traditionelle og nye måder står højt på kommunens ønskeseddel. Det samme gør tværgående samarbejde mellem kulturinstitutionerne, og på tværs af kultur- og andre relevante institutioner og virksomheder. Det kan dreje sig om ad hoc samarbejder i konkrete projekter, eller det kan være partnerskaber med længere og større perspektiver. Ekstern finansiering er en nødvendighed for at udvikle kulturen og institutionerne ud over daglig drift. Kommunen medvirker gerne til fundraising aktiviteter. Men initiativerne skal helst komme fra institutionerne det er dem, der ved, hvad der skal til, og har de gode ideer. Kulturhistorisk formidling og oplevelsesruter I Syddjurs Kommune har vi en lang række steder med høj kulturhistorisk værdi, som Kalø Slot, Fregatten Jylland, herregården Rosenholm, mindre hovedgårde, møller, kirker og andre kulturhistoriske steder. De er alle del af den fælles historie og identitet for kommunens borgere. Derfor ser vi det som vigtigt at gøre stederne mere tilgængelige og at formidle deres historier og tilknytning til egnen mere samlet. Hvordan det kan gøres, beror på dialoger med de pågældende steder og ejere. Det kan fx ske ved at skabe en kulturhistorisk oplevelsesrute, ved etablering af særlige guidede ture, skriftlig og digital formidling. Museum Østjylland, lokalarkiverne og turismeorganisationerne skal tænkes ind som samarbejdspartnere her. Strategisk samarbejde og partnerskaber Herudover har vi i kommunen mange store oplevelsesfyrtårne som Djurs Sommerland, Ree Dyrepark, Skandinavisk Dyrepark, Glasmuseet, Fregatten Jylland, Nationalparken samt Filmhøjskolen. De er private, statsligt ejede og/eller organiseret i en erhvervsdrivende fond/selvejende institution med forskellige grader af kommunalt medejerskab. Også her vil vi gerne ind i lidt tættere strategiske samarbejdsrelationer til gavn for de besøgende og forhåbentlig også for de pågældende oplevelsesvirksomheder og kulturlivet bredt. Samarbejdet kan dreje sig om at få flere besøgende til oplevelserne og i samarbejde med Destination Djursland - tiltrække flere turister til vores område. Vi har rigtige mange kultur- og oplevelsestilbud i Syddjurs. Det skal vi være mere kendt for regionalt, nationalt og internationalt. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 6 af 13

7 Endelig ønsker vi at fremme kulturpartnerskaber helt generelt. Det kan være på tværs af de lokale kulturtilbud og de private oplevelsesvirksomheder, det kan være mellem relevante kultur- og udviklingsparter i regionen, eller det kan dreje sig om partnerskaber i regi af internationalt samarbejde. Vi vil gerne medvirke til at hente inspiration fra kulturmiljøer uden for kommune og i udlandet, ligesom vi gerne vil være med til at tiltrække udenlandske kunstnere og kulturaktører til kommunen sammen med de lokale kultur- og oplevelsesvirksomheder. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 7 af 13

8 Mødesteder Konkrete aktiviteter og muligheder Tværkulturelle tilbud og huse Syddjurs Bibliotek er sammen med kulturens huse en bærende institution, når det gælder mødesteder, både de fysiske og digitale. Biblioteket er organiseret på tværs i kommunen, så alle borgere har et kvalitetspræget tilbud inden for kort afstand. Bogbussen understøtter i øvrigt dette. Biblioteket både i kommunen og på landsplan er opmærksom på behovet for udvikling. Syddjurs Bibliotek skal gerne være med i front her. Over de seneste 6-7 år har Syddjurs Kommune herudover arbejdet på etablering og udvikling af gode, kvalitetsprægede lokale mødesteder. Det betyder, at der flere steder i kommunen nu er tværkulturelle mødesteder, hvor borgere og brugere kan komme, mødes, opleve og bruge forskellige kulturelle tilbud. I Hornslet er Kom-Bi områdets biograf- og kulturhus med udstillinger, koncerter, foredrag, ligesom alle har mulighed for selv at booke og bruge lokalerne. I Rønde byder det gamle hotel, Kulturhotellet, på både teater, kunstudstillinger og kulturskole, herudover huser hotellet forskellige foreninger og børne- og ungegrupper mv. I Kolind er Kolind+ netop ved at tage form. Heri indgår biblioteket, lokalarkivet, en ny multihal samt mødelokaler og udenomsarealer. Tilsvarende er Maltfabrikken i Ebeltoft under etablering med bibliotek, museum/arkiv, kreative iværksættere og kulturhusaktiviteter de aktiviteter som i dag fungerer i Kulturministeriet. De forskellige huse udgør sammen med de lokale forsamlingshuse et finmasket net af kulturmødesteder i Syddjurs. Det er vigtigt, at de lokale borgere er aktive, bakker op om, stiller krav og bidrager til kulturhusene og de konkrete tilbud. Netop disse huse er etableret med og for de lokale, og de fungerer bedst, når de bliver brugt og løbende udfordres og udvikles. De lokale ildsjæle og nøglepersoner kan formodentlig lære noget af hinanden på tværs af husene. Her ser vi muligheder i erfaringsudveksling og tværgående samarbejde. Kulturelle rammer for fællesskab Der er også andre måder at skabe mødesteder på. Festivaler, kulturelle hjemmesider og blogs, tilbagevendende musikarrangementer og andre kulturelle traditioner kan være platform for mødet. I Syddjurs er der allerede en lang række tilbagevendende kulturbegivenheder og events. Det gælder fx Rosenholm Festivalen, Ebelfestivalen, Jazz på Torvet, Kulturnat m.fl. Disse traditioner skal naturligvis videreføres og videreudvikles. Det sker allerede i dag, og det bifalder vi. Nogle af arrangementerne har potentiale til at vokse, få en større rækkevidde, nå bredere ud. Det vil vi gerne i dialog med aktørerne om. En bredere markedsføring til relevante målgrupper i Aarhus ser vi som et klart næste skridt. Syddjurs og de enkelte lokalsamfund har meget at byde på, som kan være med til at skabe det gode liv samt tiltrække storbyens borgere Et stærkt samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med arrangementerne er en anden vigtig parameter. Vi kan i fællesskab løfte og sikre, at besøgende både får en kulturel oplevelse og en anderledes hyggelig shoppe-tur. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 8 af 13

9 For og med borgere og besøgende Det er vigtigt for os, at der er sådanne mødesteder, lokale fysiske, kulturelle, virtuelle steder, hvor borgerne mødes, enten fordi de opsøger nogen eller noget bestemt, eller bare fordi de kom forbi, og/eller fordi de har lyst til at være sammen med andre i et kulturelt fællesskab. Engagement og involvering er afgørende i forhold til kulturlivet i lokalsamfundet. Vi ønsker at medvirke til, at flere borgere engagerer sig og er aktive i kommunens kulturliv, enten som frivillig, som deltager, tilskuere, eller andet. De lokale tilbud er vigtige, når mange bruger dem og bidrager til at sikre liv og dynamik. Vi vil så vidt muligt understøtte udvikling og professionalisering af frivilligkorps, nye måder at arbejde med brugerinvolvering, herunder bruger til bruger-perspektivet. I kommunens stærkeste turismeområder, kysten, Ebeltoft, Kalø Vig mv. vokser indbyggertallet markant i ferieperioderne. Mange af kommunens turister er fastliggere og genbesøgende ofte ressourcestærke familier. Vi vil forsøge at etablere dialog og samarbejde med nogle af disse med henblik på at involvere dem og dermed give dem nogle anderledes og unikke turistoplevelser.. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 9 af 13

10 Børn og unge Konkrete aktiviteter og muligheder Kunst og kultur for, med og af børn Kommunens børn og unge skal have muligheder for at opleve kunst og kultur gennem hele deres opvækst inden for de forskellige kunstarter og både professionelle kunstoplevelser, brede kulturtilbud og gennem egen kreativitet. Kunst og kultur skal gøre indtryk, medføre udtryk og sætte aftryk i kommunens børn og unge, så de også som voksne er aktive brugere og skabere af kunst og kultur. Med folkeskolereformen i 2014 ligger der nye muligheder for at få kunst og kultur ind i børns hverdag uanset opvækst og baggrund. Det ønsker vi at medvirke til at udnytte bedst muligt i et samarbejde med Udvalget for Familie og Institutioner og i fortsat samarbejde mellem kulturinstitutionerne, foreninger, Kulturskolen, biblioteket samt de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner. Fritidstilbud med relation til kultur og kreativitet støttes fortsat. Særligt perspektivrige tiltag kan evt. følges nærmere og bredes ud til flere børn og unge. Samarbejde på tværs af skoler, kulturinstitutioner og andre er væsentligt for at sikre, at alle gode kræfter aktiveres. På statslig plan er der igangsat en lang række initiativer, bl.a. Kulturministeriets tre strategier for hhv. små børns, skolebørns og unges møde med kunst og kultur. Vi vil følge strategierne og medvirke til at mobilisere relevante lokale aktører i forhold til de muligheder, der kommer i forbindelse med udmøntningen af strategierne. Åbne og brede tilbud til børn og unge Der skal være kvalificerede tilbud og muligheder for både førskolebørn, skolebørn og unge i fritiden og uden for de institutionelle rammer. For de mindre børn og deres familier har vi Børnekulturklubberne Davs Klaus i Ebeltoft og Spil-loppen i Hornslet som eksempler på åbne tilbud. Børnekulturnætterne i Rønde og Hornslet er ligeledes tilbud, der giver rammer for fællesskab på børnenes og familiernes egne præmisser. Herudover har bibliotekerne kvalificerede og kvalificerende tilbud og aktiviteter. Børnekulturelt Samvirke er en vigtig aktør her, og samvirket medvirker til at udvikle og koordinere blandt de mange samarbejdsparter og aktører. Aktuelle tendenser går i retningen af, at de lidt større børn og unge ikke har så meget lyst til at dyrke og opleve kultur i organiserede rammer. De mødes, skater, spiller musik, laver teater osv. uden at forholde sig til foreninger, ungdomsskoler osv. De unge er aktive! men på deres egne præmisser. Initiativer som VærelZe 313 på Kulturhotellet i Rønde, Kraftværket i Kolind og Rampen i Maltfabrikken i Ebeltoft er gode eksempler på den nye ungdomskultur og ideelle rammer herfor. Både kulturinstitutioner, kommunen og ungdomsskolen er vigtige aktører her. Åbenhed og mangfoldighed skal være bærende værdier sammen med de regler, som de unge selv stiller op for deres samvær og kulturelle aktiviteter. Talentudvikling Børn og unge, der viser interesse for en bestemt kunstart eller et musikinstrument, skal have mulighed for at gå videre med pågældende interesse. Vi vil gerne medvirke til at skabe rammer for særlige kulturskolehold ungdomsskoleinitiativer, talentlinjer eller tilsvarende som fx Shanghai Akademiet i Rønde. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 10 af 13

11 Disse tilbud kan kobles op på den eksisterende kulturskole, eller de kan udspringe af de specifikke institutioner og skoler som fx teater-/dramaskole i forbindelse med egnsteatret, skrive-/forfatterforløb i tilknytning til biblioteket osv. For at sikre den fornødne kvalitet og mulighed for videre talentudvikling kan der eksempelvis etableres samarbejde med relevante parter i Aarhus, som fx Musikalsk Grundkursus (MGK), Talentlinjen under Filurens skole for Dans og Scenekunst mv. Talentudvikling er ligeledes indeholdt i Kulturaftalen for Kulturring Østjylland, og initiativerne skal derfor også ses i sammenhæng med de fem øvrige kommuner i aftalen. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 11 af 13

12 Gentænkning og kreativitet Konkrete aktiviteter og muligheder Kultur som udviklingsdynamo Gentænk eller Rethink er mottoet for Kulturhovedstad 2017, og begrebet skal forstås bredt. Der er brug for at tænke innovativt og opfinde eller genopfinde nye og alternative måder at løse opgaverne på. Til brug herfor er kreativitet vigtig. Kultur og kreativitet skal derfor være med til at sætte dagsordenen i Syddjurs Kommune ikke kun for kulturpolitikken, men også hvad angår byudvikling, bosætning, turisme og erhvervsudvikling. Det vil vi arbejde aktivt for i byrådet gennem overordnede politiske beslutninger og handlinger. Konkret vil vi søge at fremme nye, mere kreative elementer i kommunens planlægning som supplement til den mere klassiske, fysiske tradition. Bosætningspolitikken betoner allerede kulturen som væsentlig, ligesom Kulturaftalen fremhæver området/de seks kommuner som et attraktivt sted for bosætning og etablering af kreative erhverv. Samarbejde mellem kultur og erhverv kan i det hele taget ske i langt større omfang, end det sker i dag. I Syddjurs har vi mulighederne - de skal udnyttes. Turismen er et meget væsentligt erhverv i kommunen, særligt i de kystnære områder. Her er kunst, kultur og kreativitet ligeledes afgørende. Turisterne kommer som hovedregel primært på grund af naturen, vandet, lyset. Men når de er kommet til Syddjurs, er den lokale kultur service og imødekommenhed medvirkende til, at de bliver, og at de føler sig godt tilpas. Et mere målrettet strategisk samarbejde mellem kunst, kultur og turisme rummer potentialer, som bør undersøges og nytænkes. Kreativ og kunstnerisk produktion I Syddjurs Kommune er der mange kreative iværksættere, kunst- og kulturproducenter, målt i forhold til kommunens størrelse og antal indbyggere. Det skal vi blive bedre til at se og synliggøre i samarbejde med erhvervsudviklingen og turismen. De mange kunsthåndværkere og designere er interessante; her især de professionelle kunstnere, og sekundært de mere hobbybetonede. Har de optimale vilkår, eller kan vi være med til i højere grad at promovere dem med fokus på kvalitet og bæredygtighed? Det ønsker vi at gå i dialog med de professionelle kunstnere om, samt med Syddjurs Billedkunstråd i forbindelse med udstillinger og sikring af kunstnerisk kvalitet i gadebilledet i kommunen. Kunst i byrum og landskab I forlængelse af ovenstående ser vi det som oplagt at arbejde på at flytte kunsten ud i byrummet og ud i landskabet. Mange taler om kunst i byrummet, men der er endnu ikke realiseret så mange projekter. Vi vil gerne være nogle af dem, der går i front, når det gælder kunst i byrummet. Konkret ønsker vi at arbejde med udvikling af Kystvejen, Strandpromenaden i Ebeltoft og lave den til en kunst og bevægelses-/ oplevelsessti med skulpturer og elementer af fx glaskunst og keramik, som kan iagttages og bruges. Når det gælder kunst i landskabet, har flere forskellige aktører i kommunen arbejdet med dette på flere forskellige måder. Udvikling af skulpturparker har været undervejs i et par år; og det er fortsat planen at udbygge disse gradvist. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 12 af 13

13 Natur grønt og blåt Konkrete aktiviteter og muligheder Tilgængelighed, synliggørelse og formidling Syddjurs Kommunes naturskabte herlighedsværdier er markante. Kommunen har noget at byde på både til lands og til vands, både grøn og blå natur. Den grønne natur omfatter Nationalparken og området omkring Mols Bjerge med Kalø Vig, Ebeltoft Vig og Helgenæs Kolindsund, Allingå og Banestien. Men også en lang række mindre kendte naturområder i kommunen er et besøg værd og bør gøres mere tilgængelige. Den blå natur består ikke mindst af den 145km lange kyststrækning fra Eskerod i vest over Rønde og til Jernhatten ved Glatved. i øst, sammen med de mange små maritime miljøer ved byer, havne og naturhavne. Nationalparken arbejder med formidling af området, herunder er Karlsladen ved Kalø omdannet til besøgscentre. Herudover arbejder både Karpenhøj, Molslaboratoriet og Syddjurs Naturcenter aktivt med at udvikle naturformidlingen. Vi ønsker generelt at medvirke til en øget tilgængelighed og synliggørelse samt udvikling af formidlingen i forhold til de mange naturoplevelser i vores område. Vi forestiller os, at der fx kan etableres et antal kunstog kulturprægede adgangsporte, portaler til centrale naturoplevelser - som et særligt kendetegn i kommunen. De kystrelaterede oplevelser kan ligeledes med fordel blive bedre eksponeret. Det skal ske i samarbejde med maritime kulturinstitutioner og foreninger, turismeorganisationer mv., og gerne med afsæt i anderledes, kreative og kunstneriske udtryk. Statens Kunstfond kan evt. indgå som samarbejdspartner her. Arrangementer og events med udgangspunkt i steder Tilbagevendende begivenheder og større arrangementer tiltrækker typisk mange mennesker, også folk som ikke af sig selv søger naturoplevelser. I de senere år har sådanne arrangementer tiltrukket besøgende til slotskoncerter, udendørsopera, middelaldermarked, kapsejlads, cykelløb mv. Oplevelsen er ofte kombineret med mulighed for at købe madkurv mv. og med særlig iscenesættelse. Netop de særlige stedbundne kvaliteter, de kulturhistoriske spots og den enestående natur skal være udgangspunkt for de events, vi ønsker at prioritere. På den måde kan stederne være med til at understøtte og synliggøre Syddjurs og de kvaliteter, kommunen indeholder. Vi ønsker således at være med til at undersøge og eksperimentere med, hvilke typer af arrangementer der kan tiltrække publikum fra et større geografisk område, og hvad disse grupper skal have som primære og sekundære oplevelser og ydelser. Branding og markedsføring Netop de naturskabte herlighedsværdier er attraktive, også i en større skala. Både borgere, besøgende fra nærområdet, Aarhus mv. og nationale/internationale turister værdsætter disse. Vi ser det som en spændende og nødvendig udfordring at markedsføre kulturen og naturen som et element i den større branding af Syddjurs Kommune, både i forhold til Aarhus-målgrupper, regionen, hele landet og internationalt. Opgaven skal løses i tværgående samarbejder og partnerskaber mellem natur- og kulturaktører, Nationalparken, Destination Djursland og øvrige relevante samarbejdspartnere. Kulturpolitik frem mod Syddjurs som Kulturkommune 13 af 13

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Evaluering på handlinger 2011 December 2011. Kultur- og udviklingsafdelingen 2011

Evaluering på handlinger 2011 December 2011. Kultur- og udviklingsafdelingen 2011 Evaluering på handlinger 2011 December 2011 Kultur- og udviklingsafdelingen 2011 Handlinger mærket med: = skal udføres = kan udføres 1. Naturen giver mulighed for aktiv udfoldelse og plads til ro og fordybelse

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

- hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter

- hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter Kultur på tværs børnekulturen i det nye kommunale landsskab - hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter Af Per B. Christensen,

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 1 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017... 1 Indledning... 3 Vigtige trends... 3 Vision... 3 Mission... 4 Udvalgte strategiske temaer... 4

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

KULTUR SYDDJURS Fmd.beretning, generalfors. 15.4.2010 - Side 1 af 8 Jørgen H. Tscherning, fmd. - 14.3.2010

KULTUR SYDDJURS Fmd.beretning, generalfors. 15.4.2010 - Side 1 af 8 Jørgen H. Tscherning, fmd. - 14.3.2010 Fmd.beretning, generalfors. 15.4.2010 - Side 1 af 8 Formandsberetning BESTYRELSENS MEDLEMMER OG SPECIALER... 1 BESTYRELSESARBEJDET... 2 PR-AKTIVITETER 2009-2010... 3 Foreningens målgrupper... 3 Kultur

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Velkommen til Snapsting 2015

Velkommen til Snapsting 2015 Velkommen til Snapsting 2015 Viborg byder velkommen til Snapsting - Viborg Hærvejsfestival 2015 i den sidste uge i juni. Programmet er fyldt med kultur, debat, sport, fest og fed musik. Men Snapsting?

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere