Færdighedsniveauer i Havkajak

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdighedsniveauer i Havkajak"

Transkript

1 Færdighedsniveauer i Havkajak EPP 1-4 Oversigt over de tekniske færdighedsniveauer for EPP havkajak niveau 1-4, som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet Læseren refereres til de tilhørende noter for en beskrivelse af de ekstra færdigheder som EPP i Danmark indeholder. Skema EPP 1-4 1

2 Færdighedsniveauer i Havkajak EPP 1-4 = begyndende kunnen. = teknik og viden beherskes. Bemærk: 1. Alle teknikker på de underliggende EPP-niveauer skal beherskes. F.eks. skal man på EPP 3 kunne teknikkerne fra EPP 1 og Alle de kajaktekniske, teoretiske, udstyrsrelaterede og sikkerhedsmæssige forhold, der er omfattet af niveau 3, vil udgøre en del af prøven på niveau 4 under niveau 4 forhold. 3. Noterne i skemaet henviser til hvor DKF og Havkajaksamrådet i fællesskab har besluttet at tydeliggøre de internationale EEP normer i relation til danske forhold. Notepapiret er for overskuelighedens skyld ikke vedhæftet dette skema. EPP 1 Formål Hensigten med dette niveau er at opmuntre og motivere til sikkerhed og ansvarlighed på vandet, og vise de muligheder og gode oplevelser der ligger i kajakroning. et indeholder grundlæggende håndtering af kajakken under hensyntagen til udstyr og miljø. et bestås ved løbende evaluering. EPP 2 et dækker grundlæggende færdigheder på fladt vand. Fokus er lagt på kontrol og manøvrering af kajakken. Forståelse af årsag og effekt vægtes højere end evnen til at udføre perfekte tag. På dette niveau lægges der vægt på sikkerhed og der trænes teknikker til at tage vare på sig selv og andre. et fungerer som frigivelseskrav i kajakklub-sammenhæng et bestås ved evaluering. [note 11] EPP 3 et sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s.[note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår, assistere ved redninger og videreudvikling af egenfærdigheder. Roere på niveau 3 har opnået et vist erfaringsniveau og er således ikke længere at betragte som begyndere. et bestås med prøve. Formålet med niveau 4 er at gøre roeren i stand til at færdes sikkert og forsvarligt på havet, i vindstyrker og havforhold svarende til 8-11 m/s [note 1] inklusiv strømsteder og tidevandsstrøm. Roeren sættes i stand til at forudsige og vurdere forhindringer, der under sådanne forhold kan forekomme på havet, og klare de problemer og redningssituationer, der måtte opstå. En niveau 4 roer skal udvise ansvars- og gruppebevidsthed. En niveau 4 roer kan fungere som turleder for roere på samme. niveau. et bestås med prøve. EPP 1 Forudsætninger Ingen EPP 2 Ingen EPP 3 EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. [note 12] EPP 3 el. tilsvarende samt erfaring fra 3 forskellige ture i forhold svarende til 8-11 m/s. Hver tur skal være på mindst 10 km. Have roet min. 250 km indenfor 2 år. [note 12] Skema EPP 1-4 2

3 Teknik / færdighed / viden EPP Forhold Fladt vand Fladt vand evt. lidt bølger Alle øvelser ved 5-8 m/s Alle øvelser ved 8-11 m/s inkl. strømsteder og tidevand Løfteteknik: Hensigtsmæssigt skadesforebyggende løfteteknik. Det anbefales, at flere personer hjælpes ad med løft og transport. Løfteteknik: Hensigtsmæssigt skadesforebyggende løfteteknik ved brug af benene. Adgang til vandet: Hensigtsmæssig adgang til vandet afhængig af kystens relief, strømforhold, bredden mv. ved både start og landgang. Indstigning og udstigning: Kontrollen skal bevares ved indstigning og udstigning af kajakken, pagaj tæt ved kan bruges til støtte. Kajakken eller bredden må ikke beskadiges. Isætning: Roeren skal vise isætning og indstigning af kajakken i overensstemmelse med de givne vejr- og kystforhold Landing: Ro kajakken i land ved kysten under hensyntagen til kajak, finne eller ror. En kontrolleret landing, altså ikke en surf landing. Fortøjning: Roeren skal være fortrolig med at lægge kajakken op og evt. fastgøre den efter turen. Hvor kajakken opbevares på stativ eller biltag anbringes kajakken efter forholdene evt. fastbundet. Fremadroning: lige ud 50 m, der forventes ikke fuld retnings-stabilitet, men der må ikke være tab af fremdrift eller sideværts ustabilitet. Effektiv fremadroning: Roeren skal ro ca. 200 m med en rank evt. let foroverbøjet holdning samt en konstant, afslappet og rytmisk roning med synlig rotation i overkroppen. Der skal også roes 50 m i god fart og kunne demonstreres præcision i styring og manøvrering Effektiv roteknik, fremad og baglæns Censor vil se efter: Korrekt dynamisk siddestilling/kropsholdning. Korrekt isætning og afslutning af rotaget. Evnen til at ro lige ud. Tilstrækkelig kraft i taget til at ro mod vind og strøm. Kropsrotation. Korrekt greb (bredde) på pagajen. Stoptag: Stoppe efter både forlæns og baglænsroning. Efter højst 4 tag skal bevægelses i modsat retning være synlig. Stoptag: Med god fart på kajakken skal roeren med højst 4 tag demonstrere en opbremsning. Nødstop: Med god fart skal roeren med højst 4 tag demonstrere en opbremsning og skifte retning fra hhv. fremad- og baglænsroning. 360 rotation på stedet med den rette kombination af forlæns og baglæns fejetag (rundtag) med synlig kropsrotation såvel med som mod urets retning. Kajakken drejes 360 grader i bevægelse med og mod urets retning: Drejning af kajakken både forlæns og baglæns med brug af hhv. forlæns og baglæns fejetag (rundtag). Pagajbladet akkurat dækket af vand, hele armens længde udnyttes, albuen let bøjet. Ved fremadroning trækkes pagajen godt tilbage mod agterenden af kajakken, mens den forreste arm roterer hen over fordækket. Synlig kropsrotation. Ved baglænsroning sættes pagajen i vandet ved agterenden af kajakken. Synlig kropsrotation. Hvis kajakken er udstyret med ror, skal den drejes i begge retninger, mens der kun styres med roret. note 2 Skema EPP 1-4 3

4 Kantning: Roeren skal demonstrere kantning af kajakken til begge sider og i kombination med styretag opnå at kajakken drejer. Baglænsroning: Kajakken roes 25 m med tydelig kropsrotation og orientering over skulderen. Baglænsroning: Roeren skal demonstrere kontrolleret og rimelig nøjagtig baglænsroning på 25 m mod fastlagt punkt. Undervejs skal roeren kigge sig over skulderen og via kropsrotation generere nok kraft til at ro baglæns. Baglænsroning gennemføres med bagsiden af pagajen. Roning i 8-tal: der roes 8-talsbane med en kombination af fremadtag og fejetag (rundtag) for at demonstrere grundlæggende styrefærdigheder Sideforflytning: Kropsrotation mod rosiden skal være synlig, pagajbladet er dækket af vandet og skaftet rimeligt lodret. Pagajbladet må løftes eller skæres gennem vandet. Sideværtsbevægelse synlig men et vist udsving i begge ender er tilladt. Sideforflytning med træktag til begge sider: Roeren skal flytte kajakken 5 m sidelæns og samtidig bevare kajakken vinkelret på bevægelsesretningen. Pagajen skal forblive under vandet under forløbet. Den øverste hånd skal være i øjenhøjde og albuen på den øverste arm skal vende nedad mod maven. En effektiv kropsrotation skal være synlig. Den underste arm skal være næsten udstrakt ved tagets begyndelse. Den øverste hånd fungerer som omdrejningspunkt for taget. Sideforflytning med træktag til begge sider: Øverste hånd holdes i øjenhøjde med albue pegende nedad mod maven, skaftet holdes stejlt og pagajen stikkes dybt i vandet. Kajakken skal holde retningen parallelt med bevægelsesretningen til begge sider. Sideforflytningen skal demonstreres i forhold til fast punkt på land. Sideforflytning med ottetalstag: Overkroppen skal være roteret mod rælingen. Pagajskaftet skal være næsten lodret og den aktive side af pagajen (forsiden) skal vende ind mod kajakken og være placeret dybt i vandet. Sculling: Kajakken kantes så den er lidt ude af balance. Pagajskaftet er næsten vandret med bladet på vandoverfladen. Bladet vinkles og føres i langsomme bevægelser frem og tilbage på vandoverfladen som ved et lavt støttetag. N.B. Sculling skal her betragtes som en øvelse i balance og pagajkontrol. Forror: Med kajakken i bevægelse fremad placeres pagajen med hele bladet i vandet foran kroppen. Derefter vinkles bladet udad, så bladet virker som et ror. Udføres til begge sider. Bagror (agterror): Med kajakken i bevægelse fremad placeres pagajbladet mod agterenden. Bladet skal være næsten dækket af vand og den forreste arm holdes afslappet hen over maven og skaftet er omtrent parallelt med kajakken, der skal kunne styres i en lige linje med pagajen. Bagror (agterror): Kajakken skal bringes op i høj fart og derefter styres i en lige linje gennem en snæver åbning ved brug af pagajen som ror. Hvis prøven finder sted i en kajak med ror, skal roeren kunne redegøre for rorets funktion. Bagror (agterror): Pagajbladet sættes i vandet godt tilbage mod agter med pagajen nærmest parallelt med kajakken. Roeren skal være i stand til at styre i en lige linie i medvind og mindre medbølger, udelukkende med brug af bagror (agterror) ved kajakkens ene side. Lavt støttetag/ undgå kæntring: Kajakken kantes, så den næsten er ude af balance. Roeren skal demonstrere begyndende færdigheder i lave støttetag til begge sider. Lavt støttetag for at undgå kæntring: Lavt støttetag til begge sider, med kajakken ude af balance. Et kraftigt tryk på pagajen assisteret af hoftekip skal demonstreres. Høje støttetag: Roeren skal på dette niveau vise begyndende færdigheder i skadesforebyggende høje støttetag med albuerne tæt til overkroppen ( paddler's box ). Kajakken skal bringes i ubalance så der er vand op til roerens hofte. Høje og lave støttetag: Skal udføres til begge sider. Ved de lave støttetag skal vandet nå til hoften, efterfulgt af et markant hoftekip for at note 3 note 4 note 13 Skema EPP 1-4 4

5 bringe kajakken på ret køl. Ved det høje støttetag skal vandet nå op til taljen ved tagets begyndelse. Hvis bølgeforholdene ikke er til det, skal roeren ro kraftigt fremad og derefter lade pagajen glide fladt på overfladen i en ret vinkel til kajakken i et højt støttetag. Telemarksving: Kajakken skal drejes og vendes i fremdrift. Først ved hjælp af fejetag(rundtag), og derefter afsluttende med et telemarksving (low brace turn). Telemarksvinget skal indledes med et kort effektivt rundtag/fejetag på den modsatte side, efterfulgt af en effektiv udoverlæning og en deraf følgende kantning af kajakken ind i svinget. Pagajen holdes som i et lavt støttetag, på højde med eller lige foran hoften, skaftet så parallelt med vandoverfladen, som det er hensigtsmæssigt, og med bagsiden af bladet hvilende på vandet. Kajakken foretager et langsomt, stabilt sving. Manøvrering i bølger: Roeren skal være i stand til både at ro i modsø og medsø samt med bølgerne kommende fra siden (sidesø). Manøvrering i mindre brænding og bølger: Roeren skal være i stand til at isætte kajakken i mindre brænding og bølger for således at kunne ro sikkert på tur samt foretage udstigning i mindre bølger (max. 1 m). Manøvrering i brænding og bølger: Være i stand til at isætte og entre kajakken i brænding og bølger for således at kunne ro sikkert på tur, samt foretage udstigning i moderate bølger på over 1 m. Kæntre, svømme i land og tømme kajakken: Ved kæntring skal roeren forholde sig roligt og hurtigt få fat i kajak og pagaj. Under svømning med kajak bevares kontrol med kajak og pagaj. Ved tømning må modtages hjælp men personen står selv for tømningen. Kæntre med spraydeck: Kæntring med efterfølgende frigørelse af spraydeck. Roeren skal forholde sig roligt og hurtigt få fat i kajak. Pagajen sikres evt. ved at svømme med kajakken hen til den. Svømme under 10 m og tøm kajakken på bredden. Roeren kan bede om hjælp, hvis han/hun selv står for tømningen. Kæntring og redning makkerredning med spraydeck: Roeren skal udføre en sikker kæntringsøvelse, efterfulgt af en makkerredning på dybt vand. Roeren i kajakken skal tage kommandoen over redningen. Herefter byttes der roller, så den, der redder efterfølgende skal fungere som den, der skal reddes. Kæntringen skal udføres som et uheld. Kæntringen foretages enten under roning eller i forbindelse med sculling/støttetag. Udstigning og entring af kajakken (to mand i vandet): Stig ud af kajakken på dybt vand, hold kontakt med kajakken og kravl så op i kajakken igen. Roeren må gerne få hjælp af en anden person, der ligeledes befinder sig i vandet. Eskimoredning: Roeren skal demonstrere en eskimoredning med bunden i vejret vha. hoftekip, mens han/hun holder fast i redderens stævn(kan øves, indtil det lykkes). Bugsering: Roeren skal have praktisk kendskab til bugsering. Roeren skal have en bugserline. Roeren skal både udføre en bugsering og blive bugseret. Bugsering på havet: Roeren skal kunne bugsere en roer på forskellige måder(på kajakken og med line). Roeren skal derudover have en bugserline, være klar over nødvendigheden af dynamik i systemet, og uden problemer kunne udløse og samle bugserlinen under roning på havet. Der skal foretages både enkelt- og flerpersoners bugseringer. Selvredning: Roeren skal foretage en kontrolleret selvredning på dybt vand, uden hjælp fra instruktør (pagajflyder kan anvendes) Rul: Roeren skal kunne forevise et rul, under de forhold prøven afholdes under. Det er tilladt at være i udgangsposition inden rullet, der kun skal udføres til den ene side. Det er ligeledes tilladt at rulle op til samme side som man kæntrer. Rul: Roeren skal vise et rul hele vejen rundt (360 grader) i de forhold prøven foregår under, sikkert og til begge sider. Rednings/ svømmevest og opdrift: Personen skal være iført CEgodkendt vest og med udrustning tilpasset forholdene. Opdrift tilpasset kajakken(vandtætte skot eller opdriftsposer). note 7 note 5 note 6 Skema EPP 1-4 5

6 Personligt sikkerhedsudstyr: Spraydeck (cockpitovertræk). Vandtilvænning: Personen skal være fortrolig med at opholde sig i vandet iført vest. Knob: Bind følgende knob og demonstrer og forklar deres brug: pælestik, ottetalsknob, dobbelt halvstik, råbåndsknob. Kortlæsning / navigation: Roeren skal være i stand til at udpege steder på et landkort, genkende signaturer samt bruge et kompas og kunne tage og følge en kompaskurs. Roeren er introduceret til søkort. Arbejde med kort: Roeren skal være i stand til at anvende sø- og landkort, bestemme afstanden mellem to punkter og identificere særlige karakteristiske træk i landskabet, der kan vise ens position. Yderligere skal roeren vise brug af pejlinger i praksis samt brug af kompas ved kryds over åbent vand. Planlægning: Roeren skal vise et solidt kendskab til, hvad der kræves i forbindelse med planlægning af en rotur på havet, f.eks. i forhold til adgangsforhold og isætning, den nødvendige udrustning, skaffe og vurdere vejrmelding, informationer om tidevand, frokostpauser og nødplaner (risk management). Gruppeopmærksomhed. Turledelse: Kan være turleder for roere på samme niveau. note 9 Underafkøling / førstehjælp: Vise et solidt kendskab til underkøling i vand, årsager og symptomer. Have et godkendt 12 timers førstehjælpsbevis. Adgang: Roeren introduceres til reglerne for færdsel og adgang i naturen. Adgang: Kendskab til reglerne for færdsel og adgang i naturen. Naturhensyn: Roeren introduceres til naturvenlig færden i havkajak. Naturhensyn: Kendskab til naturvenlig færden i havkajak. UDRUSTNING Nedenstående udstyr skal fremvises i både egnet og ordentlig stand til brug under kurset. Det er roerens ansvar at møde op med det krævede udstyr. Kajak og pagaj: Kajakker skal være udrustet med håndtag til redningsaktioner, så fingrene ikke kommer i klemme. Sikkerhedsliner og/eller fangliner (hvis anbragt) skal være stramme og må ikke kunne løsne sig under redninger. I kajakker uden skot skal opdriftsmidler være fæstet forsvarligt og udfylde al disponibel plads uden for cockpittet. Vandtætte skot betragtes som tilstrækkelig opdrift i havkajakker. Personlig beklædning: Den personlige beklædning skal være tilpasset de forventede forhold og inkludere vind- og vandtæt overtøj. Hovedbeklædning og spraydeck (cockpitovertræk): En CE-godkendt svømmevest på min. 50N opdrift skal anvendes, men kan erstattes af en oppustelig redningsvest. Ang. sidstnævnte skal roeren være klar over, under hvilke vejrforhold den skal pustes op, og demonstrere, hvordan det gøres samt hvordan luften lukkes ud igen. Det anbefales at bære hjelm langs klippekyster. Fornuftig hovedbeklædning (fx en hue) bør medbringes når vejrforholdene er til det. Spraydeck'et (cockpitovertrækket) skal være forsynet med en effektiv sikkerhedsstrop. Enkel førstehjælpskasse og reparationsudstyr: Førstehjælpskassen skal svare til det fornødne kendskab til førstehjælp. Reparationsudstyret skal tilpasses den benyttede kajaktype. Ekstra tøj: Der skal medbringes tilstrækkeligt ekstra tøj alt efter forholdene. Beklædningen skal være brugbar i en nødsituation i en bivuaksæk/redningspose for at undgå underafkøling (hypotermi). Skema EPP note 14 note 15 note 8 note 14 note 15 note 10

7 Forplejning: Mad og varme drikke skal medbringes. Personligt sikkerhedsudstyr: Skal indeholde: Kompas, nødforplejning, fløjte, bivuaksæk/pose min. 1,8 x 0,9 m, lygte, tændstikker eller lighter, nødblus eller andet til at signalere sin position på havet. Bugserline. Udrustning skal anbringes i sikkert fastgjorte, vandtætte poser, så udstyret forbliver tørt efter en kæntring. UDRUSTNING Roeren skal møde op til prøven med fuld udrustning. Al udrustning skal være egnet og i ordentlig stand, og lånt udrustning betragtes som værende deltagerens eget. Hvis væsentlig udrustning mangler, udelukkes deltageren fra prøven. Kajak og pagaj 1. Kajakken skal være udrustet med forsvarlig fastgjort opdrift, min. 6.5 kg (SON) i begge kajakkens ender, men det anbefales at kajakken er udrustet med vandtætte skot og evt. opdriftsposer. 2. Kajakken skal være udrustet med håndtag (toggels) til redningsaktioner, så fingrene ikke kommer i klemme. Sikkerhedsliner og/eller fangliner (hvis anbragt) skal være stramme, så de ikke kan løsne sig eller genere under redninger. 3. Kajakken skal være udrustet med kompas, eller også skal roeren selv have et kompas i nærheden, som kan anvendes på havet. Personlig beklædning Den personlige beklædning skal være tilpasset de forventede forhold og indeholde vind- og vandtæt overtøj samt fornuftigt fodtøj. Svømmevest, hjelm og spraydeck En CE-godkendt svømmevest på min. 50N opdrift skal anvendes. En hjelm, der yder tilstrækkelig beskyttelse, skal medbringes, være let tilgængelig og benyttes efter forholdene. Spraydecket (cockpitovertrækket) skal være forsynet med en effektiv sikkerhedsstrop. Anden sikkerhedsudrustning Nedenstående skal medbringes Kort. Søkort og kompas. Nødblus. Ekstra pagaj. Pagajline (paddle leash). Bærbar radio, VHF eller mobiltelefon. Bugserline. Yderligere anbefales Slynge (fx 120 cm). Karabiner. Kniv. Sovepose. Hensigtsmæssig førstehjælpskasse og reparationsudstyr skal medbringes. Ekstra tøj For at undgå underkøling, skal ekstra tøj tilpasses vejrforholdene og være egnet til at benytte i en bivuaksæk/pose. Forplejning Mad og varme drikke skal medbringes. Skema EPP 1-4 7

8 Personligt sikkerhedsudstyr Skal indeholde: nødforplejning, fløjte, vandtæt bivuaksæk min. 1,8 x 0,9 m (evt. group shelter ); lygte, tændstikker eller lighter. Vandtætte poser Udrustningen skal anbringes i sikkert fastgjorte, vandtætte poser, der kan tåle redningsaktioner og kæntringer. EPP 1 EPP 2 EPP 3 Varighed Min. 1 2 dag (4 timer) Min. 2 dage (16 timer) Kursus: 2 dage Prøve: 1 dag Kursus: 3 dage Prøve: 2 dage Lokalitet EPP 1 Beskyttede forhold, overvejende fladt vand evt. lidt bølger. Hav, fjord, sø eller å. Ikke svømmehal/pool. EPP 2 Beskyttede forhold, overvejende fladt vand og evt. lidt bølger. Hav, fjord, sø eller å. EPP 3 Ved bølgepåvirkede danske kyster samt indre danske farvande. Forhold svarende til 5-8 m/s på åbent hav. Ingen tidevandsstrøm af betydning. Turen/prøven skal ideelt afholdes som en dagstur under moderate forhold. Censor vil tage hensyn til evt. hårdt vejr, men evnerne i kajakken skal virke overbevisende. Af sikkerhedsårsager skal mindst 3 kajakker deltage. Prøven afholdes ikke i vindstille vejr. Ved bølgepåvirkede danske kyster med strømforhold. EPP 1 EPP 2 EPP 3 EPP 1 EPP 2 EPP 3 Arrangør Klubber og godkendte udbydere Klubber og godkendte udbydere Kursus: DKF, klubber og godkendte udbydere. Prøve: DKF og godkendte udbydere. Kursus: DKF Prøve: DKF Underviser DKF Instruktør 1 (hav) DKF Instruktør 2 (hav) DKF Instruktør 3 (hav) DKF bestræber sig på, at dem der benyttes som undervisere og censorer som minimum skal have DKF Instruktør 3 og EPP 5 indtil et DKF Instruktør 4 niveau er beskrevet og vedtaget. Deltagerantal (anbefalede) EPP 1 1:8 EPP 2 1:8 EPP 3 1:6 1:5 Revisionsoversigt Dato Hvem Peter U Ændringer Peter U Ændringer under Samrådsmødet Peter U Ændringer efter debat i Samarbejdsudvalget Peter U Diverse ændringer efter aftale Peter U Ændringer foretaget under mødet i Samarbejdsudvalget Peter U Ændringer foretaget efter møde i Samarbejdsudvalget Peter U Detaljer efter dialog pr. i Samarbejdsudvalget Skema EPP 1-4 8

9 Ændringer foretaget af DKF og Havkajaksamrådet i de fælleseuropæiske EPP standarder. Dato Hvem Flemming T - Peter U Ændringer i EPP Peter U Opdateret til at svare til niveauskemaet d.d og omformateret Peter U Opdateret til niveauskemaet Peter U Opdateret til niveauskemaet Peter U Stævnror=>forror. Følgende ændringer/rettelser er foretaget i den danske oversættelse af de fælleseuropæiske EPP standarder. Der er foretaget enkelte sproglige rettelser i forhold til den oprindelige oversættelse men der er også ændringer, der på enkelte områder hæver eller sænker niveauet. Når vi har ændret niveauet, er det sket med hensyntagen til den engelske tekst, forstået således at vi (naturligvis) ikke går under det fælleseuropæiske aftalte niveau. Når vi har hævet niveauet, er det sket for at bevare en vis logik i systemet og tage hensyn til særligt danske behov. Note 1 Formålet med niveau 3 og 4 er at gøre roeren i stand til at færdes sikkert og forsvarligt på havet, i vindstyrker og havforhold svarende til hhv. 5-8 m/s og 8-11 m/s. Dette er ændret fra den tidligere danske oversættelse. Her er valgt den fælleseuropæiske standard for at give sammenhæng mellem niveauerne. Note 2 Nødstop: Med god fart skal roeren med højst 4 tag demonstrere en opbremsning og skifte retning fra hhv. fremad- og baglænsroning. Her er valgt at hæve niveauet til at nødstop skal faretages i god fart. Ændringen er foretaget for at give mening med de øvrige stoptag. Note 3 Sideforflytning med ottetalstag: Overkroppen skal være roteret mod rælingen. Pagajskaftet skal være næsten lodret og den aktive side af pagajen (forsiden) skal vende ind mod kajakken og være placeret dybt i vandet. Er nu medtaget som beherskelse på niveau 3 og 4 hvilket ikke fremgår af den fælleseuropæiske EPP standard. Ændringen er foretaget for at give sammenhæng mellem niveauerne, samtidig er kantning af kajakken fjernet idet det ikke giver mening i alle havkajaktyper. Note 4 Sculling: Kajakken kantes så den er lidt ude af balance. Pagajskaftet er næsten vandret med bladet på vandoverfladen. Bladet vinkles og føres i

10 langsomme bevægelser frem og tilbage på vandoverfladen som ved et lavt støttetag. N.B. Sculling skal her betragtes som en øvelse i balance og pagajkontrol. Er nu medtaget som beherskelse på niveau 3 og 4 hvilket ikke fremgår af den fælleseuropæiske EPP standard. Ændringen er foretaget for at give sammenhæng mellem niveauerne. Note 5 Kæntring og redning makkerredning med spraydeck: Roeren skal udføre en sikker kæntringsøvelse, efterfulgt af en makkerredning på dybt vand. Roeren i kajakken skal tage kommandoen over redningen. Herefter byttes der roller, så den, der redder efterfølgende skal fungere som den, der skal reddes. Kæntringen skal udføres som et uheld. Kæntringen foretages enten under roning eller i forbindelse med sculling/støttetag. Er nu medtaget som beherskelse på niveau 2 hvilket af den fælleseuropæiske EPP standard ellers ligger på niveau 3. Ændringen er foretaget for at give sammenhæng mellem niveauerne. Note 6 Bugsering: Roeren skal have praktisk kendskab til bugsering. Roeren skal have en bugserline. Roeren skal både udføre en bugsering og blive bugseret. Bugsering er nu medtaget på niveau 3 hvilket af den fælleseuropæiske EPP standard ellers ligger på niveau 4. Ændringen er foretaget for at give sammenhæng mellem niveauerne. Note 7 Rednings/ svømmevest og opdrift: Personen skal være iført CE-godkendt vest og med udrustning tilpasset forholdene. Opdrift tilpasset kajakken(vandtætte skot eller opdriftsposer). Her er valgt at tilføje krav om opdrift på niveau 1. Note 8 Kortlæsning / navigation: Roeren skal være i stand til at udpege steder på et landkort, genkende signaturer samt bruge et kompas og kunne tage og følge en kompaskurs. Roeren er introduceret til søkort. Her er valgt at tilføje krav at roeren skal være introduceret til søkort. Ændringen er foretaget for at give sammenhæng mellem niveauerne. Note 9 Turledelse: Kan være turleder for roere på samme niveau. Turledelse er nu medtaget på niveau 4 hvilket af den fælleseuropæiske EPP standard ellers ligger på niveau 5. Ændringen/tilføjelsen er foretaget for at give mulighed for at roere på niveau 4 kan tage på tur sammen med mulighed for at én af deltagerne kan fungere som turleder. Note 10 Underafkøling / førstehjælp: Vise et solidt kendskab til underkøling i vand, årsager og symptomer. Have et godkendt 12 timers førstehjælpsbevis. Her er valgt at indføje krav at roeren skal være i besiddelse af et godkendt 12 timers førstehjælps bevis. Tilføjelsen er foretaget for at give sammenhæng mellem EPP niveauerne (herunder tilføjelsen i note 9) og Instruktørniveauerne. Note 11 et er tænkt som frigivelsesniveau i kajakklub-sammenhæng. Her er niveauet hævet i forhold til den den europæiske standard for at indpasse systemet til danske forhold. Kilometerkrav tilføjet. Note 12

11 For at opnå en overensstemmelse med et forventet erfaringsniveau.. Forror tilføjet. Efter ønske fra organisationerne. Adgang tilføjet. Efter ønske fra organisationerne. Naturhensyn tilføjet. Efter ønske fra organisationerne. Note 13 Note 14 Note 15

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] ISBN 978-87-90742-43-0

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev www.dgi.dk/badminton DGIbadminton HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave.

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCURE ER SPONSERET AF BALTIC LIFEJACKETS Brochurens formål Formålet med denne pjece er at give fritidssejlere

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

Værd at vide om kulde og beklædning til søs. personlig sikkerhed til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om kulde og beklædning til søs. personlig sikkerhed til søs. www.soesport.dk Værd at vide om kulde og beklædning til søs personlig sikkerhed til søs www.soesport.dk Symptomer på hypotermi Kropstemperatur ºC Normaltemperatur. 37 Normal adfærd og evner. Let hypotermi. Blodtilførsel

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd.

Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd. Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målgrupper for havkajakformidling 4 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser og andre tips, gode råd mv.. 6 Om ansvar,

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere